Skoletubehæftet 2020

Page 1


Skoletube-hæftet Udgivet af webtjenesten LærIT.

”Skoletube-hæftet” er udgivet under licensen cc:by og må derfor gengives og bearbejdes frit, når blot krediteringen ”Skoletube-hæftet cc:by LærIT” følger gengivelsen eller det bearbejdede værk. Hæftet kan downloades elektronisk fra Skoletubeguide.dk

1


SKOLENS DIGITALE VÆRKTØJSKASSE Velkommen til hæftet om Skoletube. Hæftet er til dig, der vil lære Skoletube, og alt hvad der dertil hører, at kende. Her finder du en først overordnet gennemgang af, hvad Skoletube egentlig er, og hvordan man, som ny bruger, kan komme godt i gang med at bruge Skoletube. Herefter præsenterer vi kanaler lidt mere i dybden, fordi de skaber en vigtig ramme for din undervisning. Derefter følger et større afsnit, hvor Skoletubes mange værktøjer præsenteres ét for ét. Sidst i hæftet kommer vi også ind på, hvordan du kan udnytte Skoletube på en række platforme og faglige steder, fx i læringsplatformene og i mange af forlagenes fagportaler. Så velkommen til dette hæfte om nogle af Skoletubes mange muligheder. Rigtig god fornøjelse.

2


INDHOLDSFORTEGNELSE ScreenCastify ................................. 31 Skolens digitale værktøjskasse ....... 2

Tiki-Toki ......................................... 32

Indholdsfortegnelse........................ 3

VoiceThread .................................. 34

Hvad er Skoletube .......................... 4

Prezi............................................... 36

Kanaler på Skoletube ...................... 7

MindMeister ................................. 37

Skoletubeguide – hjælpen er hér ... 9

PeoplePlotr.................................... 39

Book Creator på Skoletube ........... 12

PowToon ....................................... 40

WeVideo ....................................... 15

Soundation .................................... 41

Photopea ...................................... 18

Padlet ............................................ 42

Thinglink ....................................... 19

Skoleblogs – et helt univers .......... 43

Thinglink 360 ................................ 20

Cospaces edu – Vr & ar ................. 46

Easel.ly .......................................... 21

Stop motion studie ........................ 48

Explain Everything ........................ 23

Overblik over værktøjerne ............ 50

Pixton & PIXTON EDU ................... 24

STIFTER AF LÆRIT.DK ..................... 51

Codinglab ...................................... 26 H5P – endnu en skattekiste .......... 29 Screencast O Matic & ................... 31

3


HVAD ER SKOLETUBE

EN UNIK DIGITAL VÆRKTØJSKASSE Skoletube er en dansk produktions- og distributionsplatform målrettet elever og lærere i grundskolen.

gere samlet, er det muligt at have adgang til det hele, samtidig med at prisen bliver en brøkdel af hvad værktøjerne ville koste enkeltvis.

Skoletube rummer mere end 20 af de bedste online præsentationsværktøjer i verden – tilpasset sådan, at de alle kan tilgås med ét login, nemlig unilogin.

Eleven er producent

På Skoletube kan I fremstille, uploade, dele og vise jeres medie- og opgavepræsentationer med hinanden i en beskyttet uddannelsesmålrettet ramme.

Skoletubes værktøjer sætter den enkelte elev i stand til at eksternalisere (vise) hans forståelse af specifikke emner frem. Det kan foregå i mange værktøjer og ved at anvende mange forskellige former for modaliteter.

Kort sagt er Skoletube derfor på én gang både en kreativ samling medieværktøjer og et sikkert samlingspunkt for jeres opgaveproduktioner.

Variationen i værktøjerne giver læreren mulighed for at differentiere, ved at lade en variation af værktøjer stå til rådighed i forhold til at løse en opgave.

Skoletube er på mange måder ganske særligt, fx sikrer Skoletube, at værktøjerne kan bruges med unilogin, og at værktøjerne såvel som Skoletube overholder de gældende GDPR-regler.

Samtidig kan Skoletubes værktøjer sikre, at det er muligt for eleven at arbejde med bevidst at vælge udtryksform, som passer til opgaven for hans produktion.

Samtidig sørger vi for, at værktøjerne er tilgængelige i versioner, der ellers koster rigtig mange penge, men i kraft af vores betalingsmodel, hvor vi forhandler adgangen for alle vores bru-

Med skoletubes værktøjer kan eleven “vise” hvad han tænker, og på baggrund af elevens produktioner, kan undervisning og læring tage udgangspunkt i den enkelte og den enkeltes produktioner.

4


Plads til alle medier

Her kan eleverne aflevere deres besvarelser, I kan vise indhold for hinanden, og du, som lærer, kan udgive materialer, som eleverne skal se eller arbejde videre med.

Udover at Skoletube er en samling unikke værktøjer, så kan du også bruge Skoletube til at gemme alle dine materialer. Her ligger de trygt og sikkert som private medier, som kun du kan se.

Så Skoletube er altså både en sikker placering af jeres færdige medieproduktioner, og det er en samling værktøjer, der kan bruges til de selvsamme medieproduktioner.

Du kan lægge alle dine medier på Skoletube: dokumenter, pdf-er, film, billeder, lydklip og hvad du ellers har af materialer. Som udgangspunkt er det din private samling, men du kan selvfølgelig dele dem med andre, fx ved at sende dem et hemmeligt link til mediet eller ved at lægge det i en kanal, du deler med udvalgte brugere.

Du kan læse mere om kanaler på de næste sider.

På tværs af alt

Uanset om du har en computer, en Chromebook, en iPad eller en smartphone, kan du bruge Skoletube.

Sikkerhed

Skoletube giver en sikker ramme omkring jeres arbejde; alt ligger på vores servere i Danmark, og det hele åbner sig op, når brugeren logger ind med sit uni-login. Når man først er logget ind, skal man ikke tænke mere på login, for Skoletube har lavet sammenkoblingerne med værktøjerne, så man kan gå direkte i gang med at arbejde.

Og alt udstyr kan snakke sammen, så når du uploader et billede på Skoletube fra din smartphone, kan du øjeblikket efter også arbejde videre med det på din computer eller iPad. Så Skoletube hænger sammen på tværs af dit udstyr!

Den blå fugl

Kanaler er nøglen til fællesskaber

Den blå fugl er Skoletubes kendemærke – og du er garanteret stødt på den flere steder? Skoletube er nemlig integreret på rigtig mange af de andre skoleplatforme du bruger til dagligt. Lad os nævne nogle af dem: Meebook, Min-Uddannelse, EasyIQ, Skoleintra,

På Skoletube kan man oprette beskyttede kanaler, som du kan give udvalgte brugere adgang til, fx din klasse. Det er digitale fællesskaber, som er oplagte at bruge som et fælles digitalt klasserum.

5


ItsLearning og Aula. Gyldendal, Clio Online, Alinea, Klim.

Kort sagt så forbinder Skoletube alt med alt. Uanset om det er fagportaler, undervisningsmaterialer, læringsplatforme eller samarbejdsplatforme.

Læseraketten fra Ibis, Unicef, Verdenstimen, Sex & Samfund, DRSkole, Sigurd Barrett, Nationalmuseet, SMK og en lang række andre museer og organisationer.

Du kan læse mere om de mange partnerskaber på www.laerit.dk.

Alle disse tjenester og platforme og mange flere gør i et eller andet omfang brug af Skoletube. Det betyder fx, at du kan starte dagen med at arbejde i et forløb hos et forlag, hvor eleverne direkte vil blive ført til det værktøj på Skoletube, som de skal arbejde med. Når de skal aflevere, udgiver de til Skoletube og afleverer derefter produktet ind i dit forløb i fx Meebook eller anden læringsplatform.

6


KANALER PÅ SKOLETUBE

PRODUKTIONERNES SAMLINGSPUNKT Et rigtigt godt sted at starte på Skoletube er i kanaler. Få lavet en kanal, som du kan have sammen med din klasse.

måske som en ramme for ressourcepersoner på tværs af skoler.

Kanaler er smarte, fordi de giver samling og overblik. Det er i kanalen, at vi og vores elever kan aflevere og dele vores produktioner - som vi enten uploader eller producerer i Skoletubes mange værksteder. Uanset hvilket værktøj I arbejder med på Skoletube, kan de alle aflevere direkte til jeres kanal. Kanaler er derfor den naturlige landingsplads for produktionen, fordi vi dermed kan dele, fremlægge, evaluere, diskutere og opleve hinandens viden og forståelse. Kanalernes formål er at skabe overblik og samling på materialer for en eller flere brugere. Kanaler på Skoletube er ret unikke. En kanal er et afgrænset område af Skoletube, som fungerer som beskyttet ramme for fx et emne, en klasse, en organisation, et fag på skolen eller

Man bestemmer selv, hvor afgrænset adgangen til kanalen skal være; fra at være helt lukket med kun én

7


bruger, nemlig sig selv, til at være åben for en bestemt defineret gruppe eller klasse.

Du kan altid besøge dine kanaler, ved fra forsiden at vælge "Mit Skoletube" og her vælge "Mine kanaler".

Alle brugere på Skoletube kan oprette alle de kanaler, de ønsker. Så læreren kan fx oprette kanaler til sin klasse, til afleveringer eller oplæg, eller eleven kan lave en kanal til sin gruppe i forbindelse med temauger eller projektopgaver.

Læreren har en ekstra smart funktion, når der skal oprettes en kanal til en klasse eller et hold. For via punktet uni-import kan man vælge netop den klasse eller de elever fra skolen, som skal have adgang. Dermed kan du med få klik lave en faglig ramme på ganske få minutter.

De kanaler, man har oprettet eller tilmeldt sig som medlem af, vil man efterfølgende kunne "aflevere" medier i og også se andre medlemmers afleveringer i 1.

Kanaler er altså et dejligt sikkert og overskueligt område til jeres arbejde, og det giver en række muligheder.

1

Vi tilbyder to typer kanaler – Præsentationskanaler, hvor medlemmerne kan se hinandens afleveringer, og Afleveringskanal, hvor

det kun er læreren, der ejer kanalen, der kan se afleveringen.

8


SKOLETUBEGUIDE – HJÆLPEN ER HÉR

INSPIRATION OG VEJLEDNING

Når du har brug for hjælp eller godt kunne ønske dig at se, hvordan man kan indtænke værktøjerne i konkrete didaktiske forløb, skal du besøge Skoletubeguide.dk.

Søger du derimod faglig inspiration, hvor vores værktøjer inddrages, vil du under punktet Forløb finde mere end 100 forløb, inddelt efter fag og klassetrin, sådan at du nemt og hurtigt kan finde netop de forløb, du er på udkig efter.

På Skoletubeguide.dk finder du inspiration og hjælp til alle dine spørgsmål.

Under punktet FAQ, der er den engelske forkortelse for ”ofte stillede spørgsmål”, finder du en række vejledninger om selve det at bruge Skoletube. Det kan fx være, hvordan man opretter en kanal eller flytter et

Vil du fx have en gennemgang af, hvordan et bestemt værktøj bruges, kan du under punktet Værktøjer blive guidet med vores samling af trin-for-trin videovejledninger.

9


medie til en kanal. Det er i dette område, at du finder vejledning til alt, hvad der har med selve rammerne omkring Skoletube at gøre.

Endelig har vi vores lille nyhedssektion, hvor du vil finde de små ideer og nyheder, som vi løbende beskriver. Det kan fx være, da vi skrev om nyheden om, hvordan man kunne samarbejde i Book Creator, eller da vi fik en ny funktion i WeVideo, der gør filmproduktion meget sjovere.

Nogle af vores ideer og projekter kan ikke direkte pege ind i ét forløb eller ét bestemt værktøj og er derfor placeret i sektionen Temaer. Et tema kan fx være at vise, hvordan du kan bruge læse-skrivestøtteværktøjer i samspil med Skoletubes værktøjer. Andre temaer handler fx om at arbejde med verdensmål, flipped classroom, green screen eller virtual reality i undervisningen.

Så velkommen til Skoletubeguide.dk

10


SKOLETUBES VÆRKTØJER

11


BOOK CREATOR PÅ SKOLETUBE

VI ELSKER BØGER Med Book Creator på Skoletube kan alle lave bøger. Programmet er absolut et af verdens bedste online værktøjer til at lave multimodale tekster med.

Det er utroligt nemt at bruge, og fordi eleverne kan lave bøger med mange forskellige udtryksformer, er Book Creator velegnet til alle fag, klassetrin og formål.

Book Creator på Skoletube kan bruges på computere, Chromebooks og iPads, når man bruger en Chromebrowser. IPadbrugere kan derudover vælge at hente appen for at bruge programmet.

12


Tre knapper er alt, hvad du behøver

med sin smartphone og lagt på Skoletube med appen, eller hvad man måtte have produceret af film, lyd og grafik, kan man øjeblikket efter bruge i sin bog.

Husker man det, er man faktisk godt kørende, og alene det gør Book Creator til et af de lettest tilgængelige værktøjer.

Har man lyst til at diktere sin tekst, kan man tænde for mikrofonen. Herefter vil programmet genkende, det du siger og skrive det som tekst.

Når det så er sagt, så er der mange lag af muligheder i programmet, som også gør det velegnet i en række undervisningssituationer.

Vil man lave lydbøger eller lægge små lyd- og filmoptagelser ind i sin bog, kan man også gøre det direkte inde i Book Creator. Dermed er læseoplevelsen ikke kun bundet til læsning af tekst, og skriveprocessen er heller ikke kun betinget af hvor godt, man behersker skriftsproget. Man kan selvfølgelig også lave links i sine bøger. Både interne links til en anden side i sin bog eller eksterne links til steder på nettet. Så på den måde kan man fx sagtens lave en indholdsfortegnelse, eller på andre måder hjælpe læseren rundt i større bøger, og man kan lave links, der sikrer robuste kildeangivelser.

Smarte funktioner i Book Creator

Book Creator rummer vildt mange smarte funktioner, og du bliver nok nødt til at gå lidt på opdagelse i programmet og vores vejledninger, for at komme omkring dem alle. Men lad os kigge på nogle af dem her.

Stilladsering

Vil du lave opgavebøger til dine elever, er det også utroligt nemt. Du laver blot en bog i deres bibliotek. Herefter kan eleverne kopiere bogen og arbejde i deres kopi af den, som var det deres egen. Det betyder, at du kan støtte eleverne i at arbejde med et emne gennem hele forløbet, og du

Vil man indsætte film, billeder og lydklip fra Skoletube, kan man gøre det direkte ved at vælge Skoletube under import. Det betyder, at hvad man fx det ene øjeblik måtte have optaget

13


Samarbejde

kan sikre, at de dels får disponeret deres besvarelse godt, men også at de får lagt deres kræfter de væsentligste steder.

Vil I skrive bøger sammen, kan man også det. Så samarbejde er selvfølgelig også en måde at lave skriverier og fortællinger… og sådan kunne man blive ved at fortælle om alle de gode muligheder programmet har i sig.

Sikker billedsøgning

Bøger kan som bekendt handle om alt mellem himmel og jord, og hvis du lige står og mangler et rumskib eller en elefant i din fortælling, har Book Creator også mulighed for at hjælpe dig med det. Under import har programmet et tilpasset søgefelt, som kun viser billeder under åbne licenser. Det betyder, at de rumskibe og elefanter, du finder denne vej, vitterlig må bruges enkelt, sikkert og lovligt.

1000 entusiaster

Du bør også kende Facebook-gruppen Book Creator Danmark, for her finder du ideer, materialer og masser af dygtige mennesker, der også er vilde med Book Creator.

14


WEVIDEO

VILD MED VIDEO

WeVideo på Skoletube er uden tvivl det bedste online videoværksted i verden. Det kan utrolig meget, men er samtidig enkelt og brugervenligt.

en vigtig del af vores selvopfattelse som video- og medieplatform. Med Wevideo bliver det ikke bedre. En utrolig brugervenlig og stærk editor, som bare fungerer og endnu vigtigere kan bruges om du elev i første klasse eller studerende på universitetet.

Når du vil arbejde med videoredigering og billedfortællinger med eleverne, er WeVideo derfor det oplagte valg.

En del af vores DNA

Skoletube uden videoredigering vil være utænkeligt. Det var en del af ideen bag Skoletubeplatformen og er

15


Tænk på en lagkage

billeder og lydoptagelser på Skoltube. Dermed er det utroligt nemt at arbejde med dit eget indhold i WeVideo.

WeVideo er som en lagkage. For du kan nemlig arbejde i mange lag. Både lag med lyd, video, billeder og musik, men også lag med tekster og effekter.

Green screen

WeVideo har en række stærke videoeffekter, som kan støtte jeres kreative ideer. Brug fx et grønt klæde og lad Green Screen funktionen fritlægge motivet. På denne måde kan dine elever selv bestemme, om de er med til at fejre murens fald, finde nye galakser eller på andre måder laver film, der ”går over i historien”.

Lagkagen er en god metafor at bruge overfor eleverne, for hvis de fx vil lægge lydeffekter på en gyserfilm, har de ofte brug for mange lag til lydklip. Tilsvarende kan en nyhedsudsendelse have brug for mange billedspor, så uanset hvilket udtryk de vil producere, vil de have brug for at kunne forstå værktøjets rammer.

Stjernebiblioteket

WeVideo rummer en omfattende mediesamling kaldet stjernebiblioteket. Her finder du filmklip, billeder og lydklip om næsten alt mellem himmel og jord. Indholdet kan uden videre trækkes ind i dit projekt og anvendes, og du skal ikke bekymre dig om ophavsret – det er clearet af WeVideo.

WeVideo til tablets og smartphones

WeVideo har også lavet apps til tablets og smartphones. Begge dele kan du nyde sammen med eleverne. Appen har selvfølgelig uni-login og mulighed for, at I kan udgive jeres film direkte til Skoletube.

Import fra Skoletube

Når du vil arbejde med dine egne medier eller indhold, som fx ligger på en ressourcekanal på Skoletube, skal du blot vælge Skoletube-ikonet, når du importerer. Så forbindes du til din mediesamling og kan nemt hente, hvad du måtte have liggende af film,

16


Kom godt i gang

punktet Værktøjer på Skoletubeguide.dk

Vil du vide mere om film og billedfortællinger. Så besøg WeVideo under

17


PHOTOPEA

BILLEDREDIGERING

Photopea er programmet I skal bruge til billedredigering. Uanset om I bare vil rette lidt op på jeres billeder, lave collager, tegne fantasidyr, lave plakater og reklamer, manipulere billeder og lave fake news eller noget andet.

men for rigtig mange vil billedredigering være ukendt og derfor lidt svært at gå i gang med. Derfor har vi lavet en række kom i gang materialer. En måde at komme godt i gang er at gå ombord i vores tre enkle inspirationsforløb. Her kan I fx lave søuhyrer og memes, eller hvad med en flot forside til jeres næste bog?

Billeder, tegninger, malerier, fotografier og grafik er nogle af de medier vi omgiver os med hele tiden. Derfor er det også en vigtig del af elevernes digitale dannelse, at de kan frembringe, tilpasse eller manipulere disse udtryk alt efter, hvilket formål de møder opgaven med – og det er muligt med Photopea på Skoletube.

Derudover følger en omfattende samling af videovejledninger, for vi ved, at billedredigering kan være komplekst. I vil derfor kunne finde over 100 vejledninger, der alle rammer ned i de vigtigste funktioner og greb.

For dem, der kender Photoshop, vil programmet være lige til at gå til,

Besøg Photopea under punktet Værktøjer på Skoletubeguide.dk

18


THINGLINK

INTERAKTIVE BILLEDER Thinglink er et program, der kan lægge små punkter med informationer på billeder, film og 360-graders billeder.

artikler, film fra Skoletube eller Youtube eller fx en quiz fra H5P ind. Kort sagt er det dig, der bestemmer, hvad der skal fortælles og opleves.

Remix

Du kan også gøre dine Thinglinks kopierbare, og på den måde kan du bruge programmet til at støtte dine elever, der skal i gang med en opgave.

Kom godt i gang

Du finder inspiration og vejledninger til Thinglink på Skoletubeguide.dk under punktet Værktøjer.

Med programmet Thinglink åbner der sig nye måder at arbejde med formidling. Programmet gør det muligt at lægge en række informationspunkter på et billede - punkter med fx tekst, links, lyd, billeder og filmklip.

Punkter af alle slags

Faktisk giver Thinglink dig mulighed for at indsætte lige, hvad du vil, så du kan for den sags skyld også lægge links til kildehenvisninger, Wikipedia-

19


THINGLINK 360

VIRTUAL REALITY

Virtual Reality eller VR er ofte forbeholdt dyrere professionelle produktioner, og dermed vil man normalt tænke, at eleverne kun kan være tilskuere til dette format. Men sådan er det ikke på Skoletube.

Med værktøjet Thinglink 360, som er en del af Thinglink, kan eleverne lave deres egne vr-fortællinger og oplevelsesrum. Det er faktisk lige så nemt, som det lyder. Du tager et 360-graders billede og sætter nogle punkter på.

20


Skal man også kunne gå fra et billede til et andet, sætter man bare et link ind mellem de to billeder, og sådan bygger man en vr-oplevelse, som enhver med en smartphone og en vrbrille kan opleve, som var de der selv.

nemt at lave vr-oplevelser fra fx sit lokalområde.

Kom godt i gang

Under punktet Temaer på Skoletubeguide.dk finder du materialet ”VR i Undervisningen”. Her gennemgår vi, hvordan du kommer godt i gang med at lave VR med dine elever i netop dine fag.

Selve det at tage et 360-graders billede med sin egen telefon og en gratis app er faktisk en stor oplevelse for de fleste. Det betyder, at det altid er

EASEL.LY

LAV INFOGRAFIK Gør data smukke – og lette at fordøje.

og genbruge hinandens bedste produktioner.

Når I skal arbejde med fængende infografik, er det Easel.ly på Skoletube, som I skal have fat i.

Infografik i skolen

Infografik kan bruges i alle de aktiviteter, hvor vi gerne vil have eleverne til at udtrykke en eller anden form for forståelse eller analyse. Helt oplagt er det fx at se værktøjet anvendt i fag som natur og teknologi til modellering af undersøgelser og data.

Infografik er en sammenskrivning af information og grafik, og det er en af de tekstformer, som stadig flere medier benytter sig af, når de skal forklare, sammenligne, modellere, illustrere og sammenfatte mange og ofte komplicerede mængder af informationer på en nem forståelig måde. Easel.ly på Skoletube kan alt, hvad man kan ønske sig af et infografikværktøj; det er enkelt, det er bag unilogin, det kan remixe, sådan at læreren fx kan sætte en ramme for opgaven, eller sådan at elever kan bruge

21


Men det kan også være alt lige fra billedanalyse og fremstilling af reklamer og filmplakater i dansk, til befolkningssammensætning i geografi. Infografik bruges, fordi det virker stærkt på modtageren, og et gennemarbejdet stykke infografik kan virke mere troværdigt og videnskabeligt, end det nødvendigvis er.

22


EXPLAIN EVERYTHING

FORKLAR ALT Tilrettelæg dit indhold, tryk på optag og fortæl. Så bliver både dine handlinger og din speak optaget, Du kan forklare alt - deraf navnet Explain Everything.

det på sin skærm, og I kan faktisk også snakke sammen, mens I arbejder – direkte i programmet! Så alt i alt er Explain Everything et værktøj, der kan bruges til utallige fag og formål – det fungerer på alt udstyr, og det er nemt og intuitivt at bruge.

Samarbejde

Samarbejde i Explain Everything er ret enestående og meget nemt. Man deler bare en kode med sin makker (eller flere), og så kan man ellers sammen opbygge en præsentation af et fagligt emne. Man samarbejder fuldstændigt frit, og når den ene gør noget, kan den anden øjeblikkeligt se

Kom godt i gang

Du finder selvfølgelig trin for trin videovejledninger og inspiration på Skoletubeguide.dk

23


PIXTON & PIXTON EDU

LAV TEGNESERIER

Tegneserier er fantastiske for vores fantasi, kommunikation og faglige besvarelser, for de tvinger os til at fortælle både klart og tydeligt.

relativt hurtigt kan se et resultat, og det tvinger samtidig eleverne til at være korte og præcise i deres fortælling. Billeder og ord støtter hinanden og kan være med til at gøre en fortælling forståelig, selv om man måske ikke lige har sproget helt på plads.

Pixton er et forrygende værksted til at lave tegneserier med. Det kan både bruges til at lave de traditionelle streger på en række med, men det kan også håndtere større fortællinger eller bruges som et anderledes plakat- og reklame-værktøj.

Endelig bør man også fremhæve, at tegneserier vækker noget befriende, fantasifuldt, humoristisk og overraskende i os, hvilket både løfter stemningen hos forfatter og læser af teg-

Tegneserier har mange fordele i sig. Deres korte fortælleform gør, at man

24


Pixtonbiblioteket

neserier, hvilket sikkert også kan motivere til, at man gør sig umage med sin besvarelse.

Pixtonbibliotek rummer en samling skabeloner, som er lige til at kopiere. Her kan man sortere efter fag, klassetrin og søgeord. Når du har fundet en tegneserie, du vil arbejde med eller tilpasse som opgave til dine elever, vælger du bare Remix, og så er tegneserien klonet til din samling.

Remix tegneserier

Tegneserier i Pixton kan også gøres kopierbare. Det betyder, at du nemt kan lave nogle skabeloner, der kan være afsæt for elevernes fortællinger eller øvelser. Eller at eleverne kan lave fortsættelser til hinandens fortællinger.

Kom godt i gang

Som altid, når du skal have styr på et af Skoletubes programmer, så går du ind på Skoletubeguide.dk og finder værktøjet Pixton. Her finder du vejledning og inspiration, som hjælper jer godt ind i tegneseriernes forunderlige verden.

Mediesamlinger

I Pixton finder man også en række mediesamlinger. Vælger man at indsætte et billede, kan man fra denne menu blandt andet komme ind i en stor samling illustrationer lavet til Jellingstenen.dk, og sammen med de vikingekarakterer og materialer, vi har fået udviklet i samarbejde med Pixton, er det muligt at lave fantastiske og historiske fortællinger.

25


CODINGLAB

VISUEL KODNING

Coding Lab er visuel block programmering.

problemer efter en bestemt fremgangsmåde.

Som en analogi til legoklodser handler visuel programmering om at sammensætte (lego)klodser af funktioner i en kæde af sammensatte funktioner, som i sidste ende udfører en handling, der er med til at løse et givent problem eller en stillet opgave. Det er præcis den tankegang, der også ligger i faget Teknologiforståelse og Computational thinking, hvor det her handler om at kunne nedbryde og reducere ting til håndterlige

Med Coding lab på Skoletube får du en udgave af det verdensberømte MIT programmeringssprog Scratch,

26


som på Skoletube er optimeret til det danske uddannelsessystem.

Med Coding lab på Skoletube kan du være sikker på, at programmering kan blive en del af den teknologiforståelse, som eleverne skal opøve igennem deres skoletid.

Funktionaliteterne er lige så mange som i Scratch, men på Skoletube har vi sørget for, at din programmering og dine projekter automatisk bliver en del af din vante uddannelseskontekst. Du kan nemlig dele dine projekter i kanaler, trække på andre produktioner på Skoletube og bygge videre på klassekammerater eller underviserens projekter.

På Skoletube har vi samtidig sørget for, at teknologi og forståelse ikke nødvendigvis skal reduceres til programmering, men at både din teknologiforståelse og Computational Thinking kan udfoldes i rigtig mange andre af Skoletubes værktøjer - der kan spille sammen med Coding lab og programmering.

27


Kom godt i gang

vejledning og inspiration, som hjælper jer godt ind i kodningens forunderlige verden.

Som altid, når du skal have styr på et af Skoletubes programmer, så går du ind på Skoletubeguide.dk og finder værktøjet Codinglab. Her finder du

28


H5P – ENDNU EN SKATTEKISTE

LAV INTERAKTIVT INDHOLD Bag det kryptiske navn H5P finder du mere end 40 forskellige små geniale værktøjer, som I kan bruge til at lave quizzer, interaktive videoer og billeder, præsentationer og spil.

På den måde adskiller disse 40 små værktøjer sig fra resten af Skoletubes værktøjer. Værktøjerne fra H5P er open source og anvendes over hele verden. Hvert værktøj har sit eget navn, fx Memory Game, Speak the Words og Marks the Words.

H5P er på mange måder lidt anderledes end Skoletubes øvrige værktøjer. For H5Ps værktøjer lægger op til, at man laver et produkt, som modtageren skal interagere med. Det er altså ikke bare noget, man skal se, læse eller høre, men noget man skal klikke på, trække i, snakke til eller flytte med.

Quiz kræver viden

Når eleverne går i gang med at bygge interaktive udfordringer, fx en quiz,

29


kræver det en robust viden om emnet, inden man kan lave opgaverne. Man kan sige, at grundlaget for at lave interaktive produkter i H5P skal være det samme, som hvis eleven skulle lave en fremlægning. Men samtidig skal formidlingen designes, sådan at den udfordrer modtageren, der prøver aktiviteten. Denne designproces er utrolig spændende og lærerig.

Et andet spændende værktøj i H5P er interaktiv video. Det giver dig mulighed for at lægge en række stop på et videoklip. Man kan fx stille seeren en multiple choice-opgave, og hvis der svares forkert, sendes personen automatisk tilbage i filmen, hvor det rigtige svar blev præsenteret.

Vendespil med lyd

Spil er en af de aktivitetstyper, som du kan lave med H5P. Det mest enkle er et vendespil, også kaldet memory game. Det har vi fået udviklet, sådan at det også er muligt at lægge lydklip på brikkerne.

Blandt de værktøjer, der har elementer af quiz i sig, finder vi fx ”marks the words”, hvor man markerer de ord, der svarer på den stillede opgave. ”Drag and drop” giver mulighed for, at man skal trække ord eller billeder til et bestemt punkt på et større billede, ”Fill in the blanks” lægger op til, at man selv skal skrive de manglende ord, mens fx ”Multiple Choice” giver mulighed for, at man skal vælge rigtigt mellem en række svarmuligheder – og det er bare nogle af de mange muligheder.

Kom godt i gang

Besøg Skoletubeguide.dk og find vejledninger og eksempler, som gør, at H5P også bliver nemt og relevant for dig at gå til.

30


SCREENCAST O MATIC & SCREENCASTIFY

VIS HVAD DU VED Med skærmoptageren kan du lave en optagelse af det, som du ser på din skærm. Samtidig kan du forklare og fortælle, hvad du foretager dig undervejs.

For eleverne er skærmoptageren et vigtigt redskab til at kunne dokumentere deres forestillinger, forventninger og forståelse med. De kan optage deres forklaring eller gennemgang, og derefter kan de reflektere over det fortalte. Eleverne kan dermed også træne sig i at fremlægge, uden at andre behøver at høre på imens.

På Skoletube finder du 2 skærmoptagere. Den ene, Screencast O-Matic, bruges til computere og den anden, Screencastify, bruges til Chromebooks. Begge optagere er nemme at bruge og har selvfølgelig en knap, der gør, at du kan udgive direkte til Skoletube. Skærmoptageren kan for læreren betyde, at man kan lave instruktionsfilm, forklaringer, vejledninger og hjælpefilm, der kan støtte undervisningen eller repetere hyppige forklaringer. Man kan bruge filmene som optakt til nye emner. Elever (og forældre) kan herefter se og gense vejledningen. Det er også de tanker, der ligger i begrebet flipped classroom, hvor en skærmoptager er et centralt værktøj.

Kom godt i gang

På Skoletubeguide.dk kan du finde vejledninger og inspiration om at bruge Skoletubes skærmoptagere.

31


TIKI-TOKI

TIDSLINJER GIVER OVERBLIK

Det kan være at forstå, hvilke begivenheder der kom før en anden, og på den måde støtte elevens forståelse af kronologi. Det kan være et redskab til at se mønstre og gentagelser, og dermed være et redskab til at forstå menneskers handlen gennem tiden eller kulturers tendenser til at være åbne og lukkede i perioder. Det kan være et redskab til at forstå et samfunds træghed, for også at kunne relatere til hvordan samfundsforandringer også tager tid i elevens egen tilværelse, og

Tiki-Toki på Skoletube er værktøjet, I skal bruge, når I vil arbejde med tidslinjer. Programmet, der er forrygende til at bygge et stillads af viden og informationer op i kronologisk orden, giver jer de bedste betingelser for at overskue og vurdere forandring, samspil, kultur og historie. Tidslinjer kan være redskabet, der sikrer, at et overblik kan etableres hos eleven.

32


det kan være et redskab til at se, hvordan begivenheder påvirker hinanden, og dermed er tidslinjen et redskab til at forstå relationer, sameksistens, globalisering og kultur på tværs.

Processen kan dermed ændre sig fra at være en individuel opgave til at være et fælles og meget levende projekt.

Så tidslinjer kan være en ramme, for at vi kan forstå os selv, vores tilværelse, kultur og videnskab, og de ting der former og danner os som mennesker. Lige så vigtigt kan tidslinjer også være et redskab til at bygge mere robuste modeller op for, hvad vi kan forvente og forestille os for fremtiden, og dermed giver tidslinjen eleven basis for at kunne agere i sin tilværelse.

Tidslinjer kan også gøres kopierbare, sådan at du fx kan lave en ramme for eleverne eller grupperne i klassen, som de kopierer.

Remix

Kategorier og perioder

Med kategorier og perioder i ens tidslinje kan vi koble flere parallelle lag af begivenheder og oplysninger sammen, en forfatter kan fx have udgivet både romaner og digte, eller en krig kan have flere fronter.

Nutiden, en god start

Når I skal i gang med tidslinjer, er nutiden måske den mest velkendte for eleven at forholde sig til. Værktøjet kan fx bruges til at holde en form for dagbog eller portefølje, hvor eleven indsætter begivenheder fra sin egen skolegang.

Dermed får man med kategorier skabt en tydelig ramme på tværs af tid og med perioder samlet klumper af tid.

Samarbejde

Kom godt i gang

I kan sagtens være flere, der arbejder i den samme tidslinje. Så åbner man den bare for samarbejde.

Du finder som altid alt, hvad du ønsker af vejledning og inspiration ved at vælge Tiki-Toki under værktøjer på Skoletubeguide.dk

Dermed kan alle deltage på lige fod. I kan fordele arbejdet med at finde kilder, udfylde perioder eller bestemte kategorier af begivenheder, og dermed nå i mål med en tidslinje, der rummer flere informationer, end man selv ville kunne finde.

33


VOICETHREAD

VIRTUELT RUM TIL KOMMUNIKATION En VoiceThread er et fælles (virtuelt) rum, som I kan bruge til at dele debatter, fremlægninger, introduktioner og kommentarer. Det er et ”klasseværelse” på nettet, hvor du fx kan lave en række oplæg på samme måde, som hvis du skulle vise eller fortælle noget på klassen. Men i det virtuelle rum kan alle kommentere og blive hørt. Det hele bliver gemt i rummet, og du kan derfor se, hvad eleverne svarer, ligesom de kan se dit oplæg igen, uden at du skal gentage dig selv.

Snak og skriv

Nogle gange har vi et spørgsmål eller et emne på klassen, som vi gerne vil have alle eleverne til at være med i. Hvis det er et spørgsmål, som vi gerne vil høre alle elevernes svar på, vil det som mundtlig aktivitet på klassen risikere at ødelægge koncentrationen hos eleverne, både hos dem, der skal vente med at svare til det bliver deres tur, og hos dem, der skal sidde og overvære det. Her er VoiceThread oplagt.

Det betyder, at du ganske enkelt kan få alle elever til at lave en besvarelse, som kun du kan se. Det giver arbejdsro hos eleverne, og det giver dig mulighed for, at alle tænker og taler frit om opgaven.

Med VoiceThread kan du både skrive, indtale, tegne og videokommentere. Dermed åbner programmet op for både mundtlighed og skriftlighed.

Skjul kommentarer

En særlig funktion, når I arbejder med en VoiceThread, er, at du kan indstille det sådan, at kommentarer ikke kan ses af andre end brugeren selv og dig.

Og du har altid nemt overblik over, hvem du har hørt og ikke hørt – via brugerfladen.

34


VoiceThread app

Har I lyst til at arbejde lidt mere frit, er det bestemt også en fordel for jer at kende app'en til VoiceThread.

spørgsmål og sende kommentarer til gæsten og på mange måder gøre besøget mere omfattende og også nemmere at genopleve efterfølgende.

På den måde kan man nemt være med på farten uanset, hvor man er.

Kom godt i gang

Bliv klogere på VoiceThread. Besøg Skoletubeguide.dk, for som altid kan du her finde trin-for-trin vejledninger og faglige inspirationsforløb.

Brobygning og eksterne gæster

Et fælles rum som VoiceThread er oplagt til gæster. Har man fx besøg af en forfatter, kan man før, under og efter besøget lave et fælles rum, hvor gæsten også deltager. Man kan stille

35


PREZI

FLYVENDE PRÆSENTATIONER Med Prezi laver I nogle af de smukkeste præsentationer.

Samarbejde

Er I flere, der skal lave en præsentation sammen, kan du også dele din præsentation, sådan at alle i gruppen kan være med. Dermed giver Prezi plads til, at alle kan komme til, og problemer med at den ene måtte være syg under et gruppearbejde er fortid.

Prezi er et utroligt præsentationsværktøj, der giver en særlig oplevelse som tilskuer. Man nærmest flyver rundt mellem punkterne, mens der kan zoomes ind og ud i det uendelige. Prezi giver dig et uendeligt stort lærred, hvor du kan notere dine punkter og ideer, sammen med billeder og filmklip, og til sidst tegner du den rute, som du har tænkt dig, at punkterne skal fortælles i. Altså ideer og indhold først og så rute sidst.

Kom godt i gang

Besøg Prezi under punktet Værktøjer på Skoletubeguide.dk.

36


MINDMEISTER

LAV MINDMAPS MindMeister er verdensførende, når det handler om online mindmapping.

Dertil kommer, at man kan give sine punkter forskellige visuelle effekter, ikoner, billeder, farver og tilpasse teksten, sådan at det også rent visuelt fortæller noget til modtageren.

Mindmaps kan bruges til ufattelig mange ting, og da det samtidig er enkelt at komme godt i gang med, vil du hurtigt opleve, at anstrengelserne ved at lære programmet er givet godt ud.

Derudover kan der til ethvert punkt lægges links, noter og bilag ind. Dermed kan du også gøre et mindmap til en ressource, hvor fx eleverne fx kan hente vigtige dokumenter med arbejdsopgaver, finde forklaringer og relevante henvisninger.

Når du mindmapper, skriver du punkter ned på et uendeligt stort område. Du kan lave underpunkter og sideordnede punkter, forbinde punkter på kryds og tværs, og du kan frigøre punkter, så de står for sig selv, hvis du fx vil have to mindre mind maps til at stå overfor hinanden. Du bestemmer.

Samarbejde

Er I flere brugere, der samarbejder i et mindmap på samme tid, kan I følge

37


Smart eksport

hinandens arbejde simultant på jeres skærme. Den funktion gør det til en levende, social og sjov oplevelse at samarbejde.

Det er også nemt at eksportere sit mindmap til andre formater, fx som en kæmpe plakat, en præsentation eller en rapport. Når eleven eller gruppen har samlet viden, noter, links og billeder, skal de blot eksportere deres mindmap som en færdig rapport i pdf eller word.

MindMeister er faktisk også oplagt at bruge, når der skal præsenteres eller holdes oplæg om et emne, for du markerer bare punkterne og bestemmer rækkefølgen, og så har du på 5 minutter lavet en præsentation, hvor Mindmeister stilladserer din præsentation.

Kom godt i gang

Som altid finder du videovejledninger og inspiration om MindMeister på Skoletubeguide.dk.

38


PEOPLEPLOTR

BYG STAMTRÆER Med programmet Peopleplotr kan I lave de meste utrolige stamtræer og diagrammer. Det fascinerende ved disse stamtræer er, at de kan indeholde alverdens medier, tekster og links, og dermed være meget rige på informationer og oplevelser. Man selv skal komponere og indstille alle detaljer i programmet, men når det først er gjort, er det alle anstrengelserne værd.

lære, mens dansk fx kan udnytte programmet til at give overblik over et persongalleri i en roman. Kort sagt – mulighederne er mange. PeoplePlotr er udviklet af de samme, som står bag tidslinjerne i Tiki-Toki, så hvis man først kender tidslinjeprogrammet Tiki-Toki, vil det være nemt at gå til, og man vil nyde mulighederne for fx at indsætte sine egne medier fra Skoletube ind i diagrammets punkter.

Programmet er oplagt til at lave interaktive diagrammer som fx stamtræer, men også de naturvidenskabelige fag kan bruge programmet til genetik, fødekæder og arveligheds-

Kom godt i gang

Besøg PeoplePlotr under punktet Værktøjer på Skoletubeguide.dk

39


POWTOON

VIDEO-ANIMATION OG PRÆSENTATION

Powtoon er et fantastisk animationsog præsentationsværksted, hvor elever og lærere kan lave flotte engagerende videopræsentationer til utallige faglige formål og I alskens afskygninger – brug Powtoon til dine faglige præsentationer, idepitches, demonstrationer, infographics, online reklamer, digitale manualer og guides, og

korte animationer for at nævne nogle få anvendelsesmuligheder.

Kom godt i gang

Som altid kan du på Skoletubeguide.dk finde trin-for-trin videovejledninger og faglige inspirationsforløb

40


SOUNDATION

LAV MUSIK OG LYD

Soundation er ikke til at komme uden om, når I vil arbejde med musik, lyd, mundtlighed, radioteater, indspilning og komposition.

Mundtlighed

Værkstedet er også oplagt til radioteater, mundtlighed, komposition og leg med lyde. Lad dem eventuelt lægge en lydkulisse af reallyde ind under fortællingen, og så er I godt i gang med at lave radioteater, interviews, dokumentarudsendelser og mange andre genrer.

I Soundation kan I både arbejde med audio og midi. Det giver mulighed for at man kan arbejde på den måde, der passer en bedst. Det indbyggede lydbibliotek med samples er omfattende, og midifunktionen understøtter både import af midi-filer samt tre måder at indspille på, nemlig indspilning fra midi-keyboard, fra tastaturet og ved hjælp af manuel indskrivning af tone i et virtuelt klaviatur.

Kom godt i gang

På Skoletubeguide.dk finder du selvfølgelig trin for trin vejledninger og en lang række forløb til både dansk, sprogfag, samt selvfølgelig til musik.

Soundation er oplagt til at producere podcasts med.

41


PADLET

ALT PÅ EN ”VÆG”

Padlet laver en fælles væg, hvor man kan være sammen om at dele oplevelser, erfaringer, meninger, materialer, informationer eller alverdens medier. Programmet er perfekt både til små hurtige aktiviteter og til grundige og længerevarende projekter individuelt eller sammen med andre.

Samtidig ser vi også mange elever bruge en Padlet som deres personlige portefølje eller materialesamling.

Alverdens indhold

Du kan sætte alt ind på en Padlet: tekst, billeder, links, lyd og filmoptagelser og alt hvad der kan linkes til eller embeddes, fx en film fra YouTube eller Skoletube.

Padlet kan bruges til utroligt meget fx som opslagstavler, diskussioner, brainstorm, notater, quizzer, planlægning, bogmærker, kildelister, videovisning og indsamling af feedback.

Husk, at du på Skoletubeguide.dk også finder vejledninger og forløb til Padlet.

42


SKOLEBLOGS – ET HELT UNIVERS

LAV HJEMMESIDER OG BLOGS Skoleblogs er det sted, hvor lærere, elever, grupper, årgange osv. kan oprette hjemmesider og blogs.

Blogs og logbøger på den fede måde

På Skoleblogs kan du selvfølgelig producere dine egne, klassens, holdets eller skolens blog. På skoleblogs findes der flere forskellige typer af blogs, som du kan oprette - alt efter formålet. Lige fra Bogblogs til logbøger og portfolier.

Skoleblogs er et helt univers i sig selv, som tilbyder en lang række forskellige måder at organisere og publicere tekster og medier til nettet. Her kan du arbejde solo eller kollaborativt omkring produktion og udgivelse af for eksempel webaviser, hjemmesider, klasseblogs, logbøger, portfolier, bogblogs, Wikier, PLC-portaler og alverdens andre webbaserede tekstgenre og multimodale produktioner.

Logbøger og portfolier er en populær pædagogisk arbejdsmetode - og den måde at arbejde på ligger som en del af Skoleblogs` DNA. Logbøger giver tid til nødvendig refleksion og skaber muligheden for at kunne fastholde

43


bestemte idéer og oplevelser over tid. De er tilgængelige uanset dit device, og du kan dele relevante refleksioner med andre, hvis du arbejder med logbøger og portfolioer på Skoleblogs. Her finder du mange forskellige udkast og indgangsvinkler til at arbejde logbogs- og portfolio orienteret.

kan, hvis man ønsker det, gives mulighed for, at eleverne kan kommentere på hinandens anmeldelser. Læreren kan også skabe sig et overblik over, hvilke bøger en bestemt elev har læst, og hvilke anmeldelser vedkommende er udkommet med på bogbloggen.

Journalistik og Webaviser

På skoleblogs kan du oprette Webaviser. En webavis er en skabelon, som er struktureret, ligesom de netaviser vi kender fra netudgaverne af B.T, Berlingske etc. Her kan de enkelte elever, klasser eller grupper oprette deres helt egen avis, arbejde med vinkling, multimodale formater, stofområder og meget mere. Der findes p.t 3 forskellige avisskabeloner, som hver især mimer deres egen tilgang. Der er Omnibus, som mimer en omnibusavis, der er Tabloid, som mimer tabloidaviser, og der er “Old paper”, som mimer en regionalavis.

Skoleblogs byder også på kollaborativt arbejde med blogs. Opret fx klasseblogs eller bogblogs til hele klasser eller årgange. Hvis I læser og anmelder bøger på klassen, så er Bogbloggen et ideelt sted at skabe sammenhold og overblik over elevernes læsning af bøger. Her kan eleverne skrive og udgive små anmeldelser af de bøger, som de læser eller låner på biblioteket. Bøgerne kan få karakterer i form af stjerner, kan opdeles i genre, og der

44


Hjemmesider og projektarbejde

Herudover gemmer der sig på skoleblogs også nogle mere genrespecifikke og forlags initierede forløb, som trækker på Webavis-genren.

Eventyrjournalistik

BREAKING: “Gammel udbrændt kælling fundet i ovn. Politiet mistænker mindreårige.” Sådan kunne en overskrift på en elevartikel lyde i konceptet Eventyrjournalistik. Eventyrjournalistik er et koncept for mellemtrinnet i samarbejde med AIU - Avisen i Undervisningen, som er inspireret af principperne bag genreomskrivning. Her skal eleverne omskrive et eventyr i journalistiske genre og på klassen producere en webavis. Der lægges særligt vægt på “vinkling” og “format”, hvor de digitale muligheder for at arbejde multimodalt med video, animationer, tekst, billeder og lyd spiller en særlig rolle.

Hjemmesider som kollaborative værksteder eller præsentation af projekter er enkelt og lige til på Skoleblogs. I ””website” på Skoleblogs får du mere end 800,- professionelle og lækre skabeloner, som du kan arbejde i, redigere og sætte sammen på kryds og tværs. Det bliver en leg, når du direkte fra forsiden i den ”visuelle bygger” ændrer størrelser, tekster, billeder, farver, rammer og strukturering. Det er som at have sit helt eget designteam lige ved hånden, og det sikrer, at du altid kan få det præcist, som du har lyst til – og du kan bygge hvad som helst. Udover de nævnte indgange til arbejdet på skoleblogs, så kan du i øvrigt også arbejde med Wikier, PLCportaler, H5P og meget mere, og Skoleblogs er dybt integreret med Skoletubes værktøjskasse.

45


COSPACES EDU – VR & AR

TRÆD IND I EN VERDEN

CoSpaces EDU er på Skoletube. Her kan du lave verdener i virtuel reality.

Dine scener kan herefter fremvises i virtuel reality via et par VR-briller eller direkte på din skærm.

Start med at skabe en scene. Befolk den med dyr, mennesker, huse, træer og alverdens andre objekter i 3d. Nu kan du starte din præsentation eller fortælling ved at animere de forskellige objekter.

CoSpaces inderholder også muligheden for at kunne programmere via det intuitive og visuelle blok-programmeringsinterface. CoSpaces er på den måde også et yderst relevant værktøj i forhold til teknologiforståelse og diverse Codingclasses eller kodepirater.

46


På Skoletube har du også mulighed for at arbejde med CoSpaces og Merge Cubes.

Udover Merge Cubes kan du også få de prisvindende Merge Goggles enkeltvis eller i klassesæt.

Det betyder, at du bogstaveligtalt kan holde de ting du laver digitalt og virtuelt i dine hænder.

Vi har forhandlet nogle priser, som gør det muligt for skoler og kommuner at kunne købe udstyret hjem til priser, som ikke findes andre steder.

De små og bløde Merge Cubes er en ekstra feature, som du kan tilkøbe meget billigt via dit skoletube abonnement. Det kan du alt sammen se og læse mere om ved at scanne qrkoden herunder:

47


STOP MOTION STUDIO

LAV FLYTTEFILM

Stop Motion Studio på Skoletube giver dig mulighed for at lave stop motion film.

Stop Motion Studio findes i den fulde version på Skoletube og er automatisk en del af dit abonnement.

Tænd din telefon eller tablet. Flyt på dine figurer og verdener og tag så et billede ad gangen. På den måde kan du lave fantastiske små film, hvor du bringer dine omgivelser og ellers statiske og ubevægelige figurer til live.

48


FIND THE TUNE

EFFEKTER OG BAGGRUNDSMUSIK

Danske børn skal med på beatet – Let them FindTheTune.

Fra Skoletube kan du frit tilgå musikbiblioteket og hente al den musik og de lydeffekter, du skal bruge i dit arbejde med alle skoletubes værktøjer. Du skal ikke tænke på ophavsretten. Her kan du frit bruge alle medierne og udgive dem på Skoletube.

På Skoletube har eleverne med Findthetune adgang til verdens bedste produktionsmusik. Biblioteket rummer mere end 600.000 tracks og 250.000 lydeffekter, som kan støtte børnene i deres uddannelsesrejse.

Find melodien og få alle dine produktioner.

49


OVERBLIK OVER VÆRKTØJERNE

HVEM KAN HVAD

I oversigten herunder finder du alle Skoletubes værktøjer vurderet i en række forhold.

Værktøj WeVideo Book Creator Photopea Tiki-Toki Easelly Pixton Thinglink Prezi MindMeister Padlet PowToon VoiceThread Soundation Explain Everything

Import

Samarbejde

Stilladsering

Web*, iOS, Android

Ja Ja

Ja

Ja

Ja

Web*, iOS

Ja

Web

Ja

Web, iOS

Ja

Web, iOS

Ja

Web, iOS

Ja

Ja

Web, iOS

Ja

Ja

Web

Ja

Ja

Ja

Web, iOS

Ja (i app)

Ja

Ja

Web, iOS

Ja

Web

Ja

Web, iOS

Ja

Web*

Ja

Web, iOS

Ja

Ja

Ja

Ja Ja

Ja Ja

Screencastify

Web*

Screencast o Matic

H5P Skoleblogs CoSpaces EDU Stop Motion Studio

Platform

Web Ja

Ja

Web, iOS

Ja

Ja

Ja

Web, iOS

Ja

Ja

Ja

Web, iOS

Nej

Nej

Nej

iOS

Import, programmet kan direkte kan hente indhold fra Skoletube, sådan at du fx nemt kan indsætte dine optagelser i en produktion i dette værktøj.

En sådan remixfunktion kan bruges til at stilladsere de opgaver eleverne arbejder med. Platform, fungerer på web i en browser på en computer / chromebook, iOS og Android.

Samarbejde, muligheden for at to eller flere kan arbejde i samme projekt.

Web*, henviser til at du skal bruge en særlig browser, ofte Chrome-browseren. Dette forhold gælder for WeVideo, Book Creator, Soundation og Screencastify.

Stilladsering, er om programmet understøtter muligheden for at vi kan kopiere egne og andres projekter.

50


STIFTER AF LÆRIT.DK

VIGTIGERE END NOGENSINDE FØR den fundne leverandør (og det er ikke en nem procedure). Ja! det er en ny virkelighed efter d. 25/5.18, hvor den nye EUpersondataforordning trådte i kraft, og DERFOR er Skoletube netop nu vigtigere end nogensinde før, da I hér har adgang til en komplet digital værktøjskasse, som lever op til de meget høje krav, som kommunernes juraafdelinger stiller til databehandlerkontrakter efter, at den nye EU-dataforordning gjorde sin entre. Med Skoletube har I en komplet digital værktøjskasse, som lever fuldt op til den nye lovgivning om databeskyttelse, sikkerhed og persondatapolitik.

Som stifter, er jeg uhyre stolt af, at det er lykkedes os at skabe en komplet kreativ digital værktøjskasse på Skoletube. Vi har integreret en bred vifte af verdens mest (aner)kendte digitale produktionsværktøjer. Det giver elever og lærere nem og direkte adgang til uendelige muligheder for selv at skabe og producere kreative og faglige præsentationer og dele dem i en beskyttet undervisningssky bag et Unilogin. Skoletube er helt enestående og unik på verdensplan. En komplet produktions- og distributionsplatform målrettet og forbeholdt uddannelsesbrug i Danmark (ubegrænset adgang til alle værktøjer, hvor og når som helst!).

Marcus Bennick CEO, Webtjenesten LærIT.dk ApS

Vores platform har aldrig været bedre og vigtigere: Tiden, hvor en lærer kan gå på nettet og finde et mere eller mindre gratis digitalt værktøj at bruge i undervisningen med eleverne, er forbi. Det er nu direkte ulovligt at finde og håndplukke digitale værktøjer, hvis IKKE der samtidig indgås gyldige kommunaludstedte databehandleraftaler med

51