Page 1

$

7*&3/&4 %&/07*&.#3&%& -B)PSB26*50 &$6"%03 3&7*45"/P %JSFDUPS %3'3"/$*4$07*7"/$03*0'3¶0

&EJUPS "#'3"/$*4$0-»1&;.63*--0

&46/"&%*$*»/%&%*"3*0-")03"IUUQXXXEFSFDIPFDVBEPSDPN %JSFDDJØO"SFOBTZEF"HPTUP &EJG7JWBODP UPQJTP]5FMÏGPOPT]&NBJMKVEJDJBM!EFSFDIPFDVBEPSDPN

$PNQBSFDFODJBEFUFSDFSPTFO VOQSPDFTPBSCJUSBM 103 %3""/"."3¶"-"33&""

*OUSPEVDDJØO )F FTDPHJEP FM USBUBNJFOUP EFM QSFTFOUF UFNB QPS DPOTJEF SBSMP EF JOUFSÏT FO MB QSÈDUJDB EFM BSCJUSBKF Z QPS DPOTJTUJS FO VOB GJHVSB QSPDFTBM RVF TF QSF TFOUB DPO SFMBUJWB GSFDVFODJB FO MPT QSPDFTPT PSEJOBSJPT Z FO NJ FYQFSJFODJB QFSTPOBM UBNCJÏO TF NBOJGJFTUB FO FM BSCJUSBKF OP PCTUBOUF MP DVBM OVFTUSB -FZ EF "SCJUSBKF Z .FEJBDJØO OP DPO UJFOF OJOHVOB EJTQPTJDJØO RVF SFHVMF EJSFDUBNFOUF MB GJHVSB OJ EFUFSNJOFTVBMDBODF NPEBMJEB EFT QFSPTPCSFUPEPTVTFGFDUPT RVFFTMPRVFTFQSFUFOEFBOBMJ [BSFOFMQSFTFOUFFTUVEJP $PNPBOUFDFEFOUFEFPCMJHBEB NFODJØO Z B NBOFSB EF JOUSP EVDDJØOFOFMUFNB FTOFDFTBSJP TF×BMBS RVF QFTF B RVF OVFT USB MFZ OP DPOUJFOF OJOHVOB EJTQPTJDJØO QBSUJDVMBS TPCSF MB DPNQBSFDFODJB EF UFSDFSPT BM BSCJUSBKF QPS MB WÓB EF MB SFNJ TJØO DPOTBHSBEB FO FM BSUÓDVMP EF MB MFZ SFTVMUBO BQMJDBCMFT MBT OPSNBT EFM $ØEJHP $JWJM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM Z $ØEJHP EF $PNFSDJP TJFOEP FWJEFOUF RVF MBT OPSNBT BEKFUJ WBT RVFSFHVMBOUPEPMPBUJOFOUF BMBTVTUBODJBDJØOEFVOQSPDFTP TPO MBT DPSSFDUB Z EJSFDUBNFOUF JOWPDBEBT FO DVBOUP OP FYJTUB EJTQPTJDJØO FTQFDJBM EF MB -FZ EF "SCJUSBKF MP DVBM FT CBTUBOUF GSFDVFOUF EBEB MB JNQPTJCJMJEBE SFBMRVFFOBSUÓDVMPT TFBHPUF MB QSPCMFNÈUJDB QSPDFTBM Z TVT JOTUJUVDJPOFT DPNP MB DPTB KV[ HBEB MPT SFDVSTPT MBT QSVFCBT FUD DMBSBNFOUF QSFTFOUFT FO FM BSCJUSBKF

{2VJÏOFTTPOMPTUFSDFSPT %F NBOFSB QSFWJB B USBUBS FM BTVOUP RVF FT NBUFSJB EFM QSF TFOUF FOTBZP FT JNQPSUBOUF F JMVTUSBUJWP SFWJTBS MPT DPODFQUPT RVF TF SFMBDJPOBO DPO MB FTUSVD UVSB QSPDFTBM FM SÏHJNFO EF MBT QBSUFT QSPDFTBMFT Z MB FTUSVD UVSB MJUJTDPOTPSDJBM -BT QBSUFT CBKP FM DPODFQUP USBEJDJPOBM TPO RVJFOFT FKFSDFO FM EFSFDIP EF BDDJØO Z FM EFSFDIP EF PQP TJDJØO JOUFHSBOEP MB FTUSVDUVSB BOUBHØOJDB RVF SFRVJFSF FM QSP DFTP DJWJM FTRVFNBUJ[BEB FO FM DMÈTJDP USJÈOHVMP DIJPWFOEBOP RVF VCJDB BM KVF[ FO FM WÏSUJDF Z FO MPT FYUSFNPT JOGFSJPSFT FRVJEJTUBOUFTEFBRVFM BBDUPSZ EFNBOEBEP $FOUSBOEP MB BUFODJØO QSFDJ TBNFOUFFOFMDPODFQUPEFQBSUFT QSPDFTBMFT QPS MB QSPGVO EB WJODVMBDJØO RVF ÏTUF UJFOF DPO FM SÏHJNFO EF MPT i U F S D F S P T w QSPDVSB S F N P T

FYQSFTBS VOB JEFB CBTBEB FO FM BOÈMJTJT RVF TPCSF FM UFNB IBDF MB &ODJDMPQFEJB +VSÓEJDB 0NFCB %VSBOUFNVDIPUJFNQPTFFOUFO EJØ DPNP DPODFQUPT FRVJWB MFOUFT B iMBT QBSUFT FO TFOUJEP QSPDFTBMw DPO iMBT QBSUFT EF MB SFMBDJØO TVTUBODJBM RVF PSJHJOB FMQSPDFTPw$PIFSFOUFDPOBRVFM QFOTBNJFOUP $IJPWFOEB BGJSNB RVFiFTQBSUFFMRVFEFNBOEBFO OPNCSFQSPQJPVOBBDUVBDJØOEF MBMFZ ZBRVÏMGSFOUFBMBDVBMÏTUB FTEFNBOEBEBw "UFOEJFOEPFOUPODFTBMDBSÈD UFS QSPDFTBM EF QBSUF DBCF EJT UJOHVJS FOUSF MBTiQBSUFT PSJHJOB SJBTw ZiQBSUFT TVDFTJWBTw FOUFO EJFOEP QPS MBT QSJNFSBT B UPEP TVKFUPRVF EFTEFMBQSFTFOUBDJØO EF MB EFNBOEB UJFOF FM DBSÈDUFS EFBDUPSPEFNBOEBEPZQPS MBT TFHVOEBTBBRVFMMBTRVF TJFOEP UFSDFSPT FO MB SFMBDJØO QSPDFTBM OBDJEBDPNPDPOTFDVFODJBEFMB EFNBOEB OPMPTPOFOMBSFMBDJØO TVTUBODJBM RVF TF FODVFOUSB MJUJ HJPTBZRVF QPSUBMSB[ØO 

UJFOFO MB QPTJCJMJEBE EF DPOWFS UJSTF FO iQBSUFTw WPMVOUBSJB P GPS[PTBNFOUF FO BMHÞO NPNFO UPFOMBWJEBEFMQSPDFTP %JDIPEFPUSBNBOFSB VOBDPTB FTTFSQBSUFQSPDFTBM DBMJEBERVF TFBERVJFSFQPSFMTJNQMFIFDIP EFQBSUJDJQBSFOVOQSPDFTPKVEJ DJBMw Z PUSB CJFO EJTUJOUB FT TFS iQBSUF MFHJUJNBEBw DBMJEBE RVF TF BERVJFSF VOB WF[ BDSFEJUBEP FM JOUFSÏT FO MB SFMBDJØO RVF TF EFCBUFFOFMQSPDFTP 'VOEBNFOUP -FHBM EF MB $PNQBSFDFODJBEF5FSDFSPT $PO UBM BOUFDFEFOUF FT QSFDJ TP DJUBS MB EJTQPTJDJØO DPOUFOJEB FOFMBSUÓDVMPEFM$ØEJHPEF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM RVF USBUB TPCSF FM QSJODJQJP CÈTJDP EF MB JOTUJUVDJØO EF MB UFSDFSÓB FO VO QSPDFTP DJWJM Z TF×B MB i&O DVBMRVJFS KVJDJP QVFEF TFS PÓEP VOUFSDF

SPBRVJFOMBTQSPWJEFODJBTKVEJDJBMFT DBVTFOQFSKVJDJPEJSFDUP-BSFDMBNB DJØOEFMUFSDFSPTFTVTUBODJBSÈDPNP JODJEFOUF TJOQFSKVJDJPEFMPFTUB CMFDJEPFOMPTQBSÈHSBGPTTJHVJFOUFT SFTQFDUPEFMBTUFSDFSÓBTw %FTEF OVFTUSB ØQUJDB MB BOUF SJPS EJTQPTJDJØO MFHBM FTUBCMFDF VOiEFSFDIPwOPDPOEJDJPOBEPOJ TVQFEJUBEP B MB TVTDSJQDJØO EF VO DPOWFOJP BSCJUSBM P DMÈVTVMB DPNQSPNJTPSJB EF UPEP UFSDFSP B TFS PÓEP FO VO KVJDJP TJFNQSF RVF MPT SFTVMUBEPT EF FTF KVJDJP MFDBVTFOQFSKVJDJPEJSFDUP%JDIP FOPUSBTQBMBCSBT OPUPEPUFSDFSP QVFEFDPNQBSFDFSDPOWÓBFYQF EJEBFOVOQSPDFTPKVEJDJBM UJFOF RVF TFS VO UFSDFSP RVJFO QVFEB EFNPTUSBS PCKFUJWBNFOUF VO FWFOUVBM QFSKVJDJP TJ TVT BSHV NFOUPT OP TPO DPOTJEFSBEPT FO MB SFTPMVDJØO EF MB DPOUSPWFSTJB USBCBEBFOUSFMBTQBSUFT -B GBDVMUBE DPOTBHSBEB FO OVFTUSP$ØEJHPEF1SPDFEJNJFOUP $JWJM FTUÈ ÓOUJNBNFOUF WJODVMB EB DPO MB HBSBOUÓB DPOTUJUVDJP OBM B MB UVUFMB KVEJDJBM FGFDUJ WB RVF FTUÈ EFTBSSPMMBEB FO FM BSUÓDVMP EF MB $POTUJUVDJØO EF MB 3FQÞCMJDB EFM &DVBEPS DVZP UFYUP FT FM TJHVJFOUF "SU i 5PEBQFSTPOBUJFOFEFSFDIPBM BDDFTPHSBUVJUPBMBKVTUJDJBZBMB UVUFMBFGFDUJWB JNQBSDJBMZFYQFEJUB EFTVTEFSFDIPTFJOUFSFTFT DPOTVKF DJØOBMPTQSJODJQJPTEFJONFEJBDJØO ZDFMFSJEBEFOOJOHÞODBTPRVFEBSÈ FOJOEFGFOTJØO&MJODVNQMJNJFOUPEF MBTSFTPMVDJPOFTKVEJDJBMFTTFSÈTBO DJPOBEPQPSMBMFZw &TJNQPSUBOUFNFODJPOBSRVF MB EPDUSJOB OBDJPOBM Z FYUSBOKF SB NBZPSJUBSJBNFOUF SFDPOPDFO MBQPTJCJMJEBEEFRVFUFSDFSPTTF JODPSQPSFO BM QSPDFTP BSCJUSBM TPCSF MB CBTF FO FM DBTP DPO DSFUP EF OVFTUSB MFHJTMBDJØO EF MB SFNJTJØO Z MB HBSBOUÓB DPOT $0/5*/6"&/-"1«(*/"ű$

$:"/."(&/5":&--08#-"$,


$:"/."(&/5":&--08#-"$,

3&7*45" +6%*$*"$

7*&3/&4 %&/07*&.#3&%& -B)PSB26*50 &$6"%03

UJUVDJPOBM BOUFT USBOTDSJUB "M FGFDUP FT QSFDJTP DJUBS BM %S &SOFTUP 4BMDFEP7FSEVHB FO TV PCSB i&M "SCJUSBKF -B +VTUJDJB "MUFSOBUJWBw TFHVOEB FEJDJØO QVCMJDBEB FM B×P  RVJFO BM USBUBS FM UFNB DPODMVZF RVF QFTFBMBFYJTUFODJBEFDPSSJFOUFT EPDUSJOBSJBT PQVFTUBT B MB JOUFS WFODJØO EF MPT UFSDFSPT ÏTUPT iQVFEFO JOUFSWFOJS Z TFS PÓEPT FO FM QSPDFTP BSCJUSBM BM BNQBSP EFMPEJTQVFTUPFOFMBSUEFM $ØEJHPEF1SPDFEJNJFOUP$JWJMZ OVNFSBMEFMB$POTUJUVDJØO 1PMÓUJDBEFMB3FQÞCMJDBw &OUSF MPT FYUSBOKFSPT RVF IBO USBUBEPFMUFNB EFNBOFSBBDPS EF DPO MB PQJOJØO RVF IFNPT JODPSQPSBEP QSFMJNJOBSNFO UF FO FTUF BOÈMJTJT Z RVF TFSÈ PCWJBNFOUFQSPGVOEJ[BEBBDPO UJOVBDJØO QPEFNPT DJUBS B MPT USBUBEJTUBT QFSVBOPT %S $BSMPT "MCFSUP.BUFVT-ØQF[Z%S+PTÏ )FSSFSB 3PCMFT FM DPMPNCJBOP %S .BSUÓO "HVEFMP 3BNÓSF[ %S $ÏTBS 3PKBT Z PUSPT USBUBEJTUBT DJUBEPT QPS MPT QSPGFTPSFT BOUFT SFGFSJEPT 1PTJDJØO EPDUSJOBSJB PQVFT UB B MB DPNQBSFDFODJB EF UFSDF SPTFOFM"SCJUSBKF 2VJFOFT TF JODMJOBO QPS NBOJ GFTUBSTF DPOUSBSJPT B MB JOUFS WFODJØOEFUFSDFSPTFOFMQSPDF EJNJFOUP BSCJUSBM TVTUFOUBO TV UFTJT FO FM BSHVNFOUP TFHÞO FM DVBM FM BDDFTP B MB KVTUJDJB BSCJ USBM OP FT MB SFHMB HFOFSBM TJOP MBFYDFQDJØO UPEBWF[RVFUJFOF DPNPOFDFTBSJPPSJHFOVOBDMÈV TVMBDPNQSPNJTPSJB PVODPOWF OJP BSCJUSBM RVF IBCJMJUB DPNP SFRVJTJUP iTJOF RVB OPOw MB WÓB BSCJUSBM 1PTJDJØO JOTQJSBEB QPS MPT QSJODJQJPT EF IBCJMJUBDJØO Z WPMVOUBSJFEBE EFM BSCJUSBKF TPCSF MPT DVBMFT TF FTUSVDUVSB MB KVTUJDJB BSCJUSBM DPOGPSNF MP NFODJPOB FM USBUBEJTUB &SOFTUP 4BMDFEP7FSEVHB FOTVPCSBDJUB EB:TPTUJFOFODPODJFSUBMØHJDB Z GVOEBNFOUP FO MB OBUVSBMF[B EFM DPOWFOJP BSCJUSBM RVF ÞOJ DBNFOUFRVJFOFTMPIBOTVTDSJUP TPO FOFTUSJDUP QBSUFTEFMQSPDF TPBSCJUSBM TPTUFOJFOEP BTVWF[ RVF BVORVF FYJTUBO EJTQPTJDJP OFTDPNPMBEFMBSUÓDVMPEFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM OJOHÞOQSFDFQUPQVFEFJOWPDBS TFQBSBBDFQUBSMBDPNQBSFDFODJB EF VO UFSDFSP FO FM BSCJUSBKF FO WJSUVE EF RVF MB DPNQFUFODJB

+6%*$*"-26*50

EF MPT ÈSCJUSPT FTUÈ EBEB QPS MB WPMVOUBEEFMBTQBSUFTRVFPUPS HBSPOFMDPOWFOJPEFBSCJUSBKF %FTEF OVFTUSB WJTJØO BVORVF SFDPOPDFNPT RVF MPT SB[POB NJFOUPT RVF GVOEBNFOUBO FTB QPTJDJØO EPDUSJOBSJB QVFEFO DPOTJEFSBSTF WÈMJEPT EBEP FM DBSÈDUFS FYDFQDJPOBM EFM BSCJ USBKF Z FM IFDIP EF TFS VO BDUP WPMVOUBSJP Z EFTEF OJOHÞO QVOUP EF WJTUB GPS[PTP DPOTJEF SBNPTRVF DPOUSBTUBOEPFMQSJO DJQJP EF UVUFMB KVEJDJBM FGFDUJWB HBSBOUJ[BEP FO MB DPOTUJUVDJØO QPS FM DVBM TF QSPDVSB FWJUBS MB */%&'&/4*»/ DPO FM DBSÈDUFS DPOUSBDUVBM Z QSJWBEP EFM BSCJ USBKF MB HBSBOUÓB DPOTUJUVDJPOBM QSFWBMFDFTPCSFÏTUF QPSDVBOUP FT VOB OPSNB KVSÓEJDB EF PSEFO QÞCMJDP F JOUFSÏT TPDJBM FO DPO TFDVFODJB EF TVQFSJPS KFSBSRVÓB Z QPSRVF BEFNÈT MMFWB JNQMÓ

DJUBT PUSPT QSJODJQJPT EF WBMPS TVQFSJPS DPNP TPO HBSBOUJ[BS FM EFSFDIPEFEFGFOTB FMQSJODJQJP EFFDPOPNÓBQSPDFTBM FMEFFGFD UJWJEBE EF MBT TFOUFODJBT Z FM EF MB JOTUJUVDJØO EF MB DPTB KV[HBEB FONBUFSJBQSPDFTBM *OUFSWFODJØO 1SPDFTBM EF 5FSDFSPTFOFM"SCJUSBKF $POFMQSPQØTJUPEFHSBGJDBSMPT EJGFSFOUFT FTDFOBSJPT FO RVF TF QVFEF EBS MB JOUFHSBDJØO EF UFS DFSPTFOVOBSCJUSBKF NFQFSNJ UJSÏDJUBSEPTDBTPTFOMPTRVFTF IB QSPEVDJEP FTUF TVQVFTUP FO EJGFSFOUFT DBUFHPSÓBT Z FO DPO TFDVFODJB DPO EJGFSFOUFT FGFD UPT DPOGPSNF FWJEFODJBSFNPT B DPOUJOVBDJØO B &OVOBSCJUSBKFBOUFFM$FOUSP EF "SCJUSBKF Z $PODJMJBDJØO EF MB $ÈNBSB EF $PNFSDJP EF (VBZBRVJM VOB DPNQB×ÓB

GJEVDJBSJB EFNBOEØ B VOB JOT UJUVDJØOQÞCMJDB FMQBHPEFMPT IPOPSBSJPT Z DPNJTJPOFT QFO EJFOUFT EF QBHP QPS QBSUF EF ÏTUB FODBMJEBEEFCFOFGJDJBSJB EFVOGJEFJDPNJTPNFSDBOUJMEF BENJOJTUSBDJØO IPOPSBSJPT RVFIBCÓBOTJEPEFUFSNJOBEPT FOFMDPOUSBUPTPCSFMBCBTFEF VO BWBMÞP QFSJDJBM BDFQUBEP QPS EJDIB JOTUJUVDJØO QÞCMJ DB B USBWÏT EF TV %JSFDUPSJP &M BOUFDFEFOUF RVF NPUJWØ MB DFMFCSBDJØO EFM BMVEJEP GJEFJ DPNJTP NFSDBOUJM GVF MB JOT USVNFOUBDJØO EF VOB EBDJØO FOQBHPRVFTFQFSGFDDJPOØFO FM SFGFSJEP DPOUSBUP NFEJBO UF MB USBOTGFSFODJB EF VO CJFO JONVFCMF B GBWPS EFM GJEFJDP NJTP FO FM RVF MB BQPSUBOUF EFTJHOØDPNPCFOFGJDJBSÓBBMB JOTUJUVDJØO EFNBOEBEB Z QPS FM NÏSJUP EF UBM EFTJHOBDJØO 

ÏTUB EFDMBSØ FYUJOHVJEBT MBT PCMJHBDJPOFT RVF TF MF BEFV EBCBO -B BDUPSB EFNBOEØ B MB JOTUJUV DJØO QÞCMJDB TPMBNFOUF QFTF BRVFFMDPOUSBUPEFGJEFJDPNJ TP IBCÓB TJEP PUPSHBEP FOUSF MB GJEVDJBSJB MB BQPSUBOUF Z MB CFOFGJDJBSJB QPS DVBOUP MBT QSFUFOTJPOFT TPCSF MBT RVF WFSTBCB MB EFNBOEB QPEÓBO Z EFCÓBO FYJHJSTF DPOGPSNF BM UFYUPEFMDPOUSBUP ÞOJDBNFOUF DPOUSBMBEFNBOEBEB/PPCT UBOUF BMDPOUFTUBSMBEFNBOEB MB JOTUJUVDJØO QÞCMJDB JNQVH OØFMBWBMÞPEFMCJFO FOCBTF BMDVBMTFDBMDVMBCBOMPTIPOP SBSJPT Z EJKP RVF ÏTUPT EFCÓBO QBHBSTF ÞOJDBNFOUF TPCSF VO OVFWPBWBMÞPQSBDUJDBEPQPSMB %*/"$ 1PTJDJØO EF MB EFNBO EBEBRVF OPTPMBNFOUFTJHOJ

GJDBCB SFCBKBS MPT IPOPSBSJPT TJOPUBNCJÏOSFBKVTUBSFMWBMPS QPSFMDVBMTFIBCÓBQFSGFDDJP OBEPZBVOBEBDJØOFOQBHP -B MJUJT QSPDFTBM TF USBCØ FOUSF BDUPS Z EFNBOEBEP QFSP FSB FWJEFOUFRVF FMQSPDFTPUFOÓB DPOOPUBDJPOFT RVF SFRVFSÓBO MB QBSUJDJQBDJØO Z EFGFOTB BDUJWBEFQBSUFEFMBDPNQB×ÓB RVF NFEJBOUFMBFOUSFHBEFVO JONVFCMFBEFUFSNJOBEPWBMPS IBCÓBFGFDUVBEPVOBEBDJØOFO QBHP RVF QSFUFOEÓB SFBKVTUBS TF QPS QBSUF EF MB BDSFFEPSB DPOCBTFEFVOBOVFWBWBMPSB DJØO QFSJDJBM 1PS MP DVBM FSB OFDFTBSJBMBDPNQBSFDFODJBEF MBBQPSUBOUFBMQSPDFTP OPPCT UBOUFMPDVBM MBEFNBOEBEBTF PQVTP JOWPDBOEP RVF ÏTUB OP IBCÓB DFMFCSBEP VO DPOWFOJP EF JOUFSQSFUBDJØO Z BNQMJB DJØOEFMBDMÈVTVMBDPNQSPNJ

TPSJB JODPSQPSBEB BM DPOUSBUP EFGJEFJDPNJTP C 1PSPUSPMBEP FOPUSPBSCJUSB KF TVTUBODJBEP BOUF FM $FOUSP EF $PODJMJBDJØO Z "SCJUSBKF EF MB $ÈNBSB EF $PNFSDJP EF (VBZBRVJM FM PCKFUP EF MB EFNBOEB FT MB FKFDVDJØO EF VO $POUSBUP EF 4VTUJUVDJØO EF%FVEPSFTZ/PWBDJØO DFMF CSBEP FOUSF DPNQB×ÓBT BOØ OJNBT EF EFSFDIP QSJWBEP BMHVOBT EF MBT DVBMFT UFOÓBO DPNP ÞOJDP BDDJPOJTUB JOEJ SFDUBNFOUF B VOB JOTUJUVDJØO EFM TFDUPS QÞCMJDP %BEB FTUB TJUVBDJØO Z QPS MB USBTDFOEFO DJB FDPOØNJDB RVF FM QSPDFTP JOWPMVDSØ MB FOUJEBE QÞCMJDB JOEJSFDUBNFOUF SFMBDJPOBEB B MBT EFNBOEBEBT DPNQBSFDJØ WPMVOUBSJBNFOUF B SFTQBMEBS TV EFGFOTB KVSÓEJDB Z BQPZBS

MPT BSHVNFOUPT DPOUSBDUVBMFT FYQVFTUPT &TUB FOUJEBE OP FT QBSUFEFMDPOUSBUP OPPCTUBOUF DPNQBSFDF WPMVOUBSJBNFOUF 4VDPNQBSFDFODJBOPFTOFDF TBSJB %FMPEJDIP UFOFNPTFOUPODFT RVFFMGFOØNFOPEFMBJOUFSWFO DJØO TF WFSJGJDB DVBOEP FO VO QSPDFTP ZB JOJDJBEP JOUFSWJFOF VO TVKFUP FYUSB×P B MBT QBSUFT BDUPSB Z EFNBOEBEB Z QPS MP UBOUP VO UFSDFSP RVF TF JOUSP EVDF FO VO QSPDFTP QFOEJFOUF QBSBGPSNVMBSGSFOUFPKVOUPBMBT QBSUFT PSJHJOBSJBT VOB QSFUFO TJØO FODBNJOBEB B MB JONFEJBUB EFGFOTB EF TV QSPQJP EFSFDIP P BMBEFGFOTBEFMEFSFDIPEFDVBM RVJFSB EF MBT QBSUFT JOUFSWJOJFO UFT %JDIP FO PUSBT QBMBCSBT MB JOUFSWFODJØOQSPDFTBMDPOTUJUVZF MB QPTJCJMJEBE EF RVF VO UFSDFSP BKFOPBMQSPDFTPZBJOJDJBEP QPS NPUJWPT QSFDJTBNFOUF EF JOUF SÏTEJSFDUPDPOFMPCKFUPEFÏTUFP DPO TVT QPTJCMFT DPOTFDVFODJBT FOUSFFOFMNJTNPFOVOJØOEFMBT QBSUFT BQSPWFDIBOEPMBPDBTJØO QBSB RVF UBNCJÏO TF IBHB WBMFS TVJOUFSÏT QVFTFTDPOTDJFOUFEF RVFFOTVBVTFODJBFTFJOUFSÏTOP TFSÈBEFDVBEBNFOUFUVUFMBEP 3FRVJTJUPT  4FS VO UFSDFSP FT EFDJS OP UFOFS MB DBMJEBE OJ EF BDUPS OJ EFEFNBOEBEPEFOUSPEFMQSP DFTP  2VF FM QSPDFTP KVEJDJBM IBZB JOJDJBEP 2VFUFOHBJOUFSÏTEJSFDUPFOMB DBVTBRVFTFWFOUJMBPDPOTVT DPOTFDVFODJBT  &M QFSVBOP $BSMPT "MCFSUP .BUIFVT JODPSQPSB PUSP SFRVJTJUP Z FT MB iQPTJCJMJEBE EF SFTFOUJS MB FGJDBDJB VMUSB QBSUFTEFMMBVEPBSCJUSBMw  $JFSUB QBSUF EF MB EPDUSJOB JODPSQPSB VO RVJOUP SFRVJTJUP QBSB RVF TFB QSPDFEFOUF FTUB DPNQBSFDFODJB Z FT RVF FM UFSDFSP BDFQUF P TF BEIJFSB BM DPOWFOJP BSCJUSBM Z MBT QBSUFT BDUPSBZEFNBOEBEBFTUÏODPO GPSNFTDPOTVJOUFSWFODJØOFO FMQSPDFTP -PTEPTQSJNFSPTSFRVJTJUPTOP BNFSJUBO VO BOÈMJTJT FTQFDÓGJDP 3FTQFDUP BM UFSDFS SFRVJTJUP FT ÏTUFFMRVFEFTEFOVFTUSPQVOUP EF WJTUB KVTUJGJDB MB QPTJDJØO EF QFSNJUJS BM UFSDFSP DPNQBSFDFS BMQSPDFTPBIBDFSWBMFSTVTEFSF DIPTPQSFUFOTJPOFT FOWJSUVEEF MBBGFDUBDJØOEJSFDUBRVFFMSFTVM UBEPEFÏTUFMFHFOFSF&MJOUFSÏT EJSFDUPPFWFOUVBMoEFCJEBNFO UF KVTUJGJDBEP FT MB SB[ØO EF TFS EFMBFYJTUFODJBEFFTUBBQFSUVSB UBOUP FO MPT QSPDFTPT PSEJOBSJPT RVFTFTVTUBODJBODPOBSSFHMPBM $0/5*/6"&/-"1«(*/"ű$


$ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM DPNP FO MPT QSPDFTPT BSCJUSB MFT QPS MB WÓB EF MB SFNJTJØO ZB NFODJPOBEB Z DPO CBTF BM QSJO DJQJP EF 565&-" +6%*$*"- &'&$5*7" &O DVBOUP B MB QPTJCJMJEBE EF SFTFOUJS P BGFDUBS MB iFGJDBDJB FOUSF QBSUFTw EFM MBVEP QFTF B MB WJHFODJB EFM QSJODJQJP KVSÓEJ DP iSFT JOUFS BMJBT BDUBw FYJTUFO TVQVFTUPTFYDFQDJPOBMFTFORVF MBTFOUFODJBPMBVEPFNJUJEPBGFD UBSÈ B QFSTPOBT BKFOBT B MB MJUJT SB[ØO QPS MB DVBM Z QBSB FWJUBS UFOFS MBVEPT JOFGJDBDFT P GSVT USBEPT DPNP DPOTFDVFODJB EF MB WJHFODJB EF BRVFM QSJODJQJP FT QSPDFEFOUF Z OFDFTBSJP DPO UBS DPO MBT QFSTPOBT B RVJFOFT BGFDUBSÈMBFYQFEJDJØOEFMMBVEP B FGFDUPT EF IBDFSMP PQPOJCMF B FMMPT FO CFOFGJDJP EF MB JOTUJUV DJØOiSFT JVEJDBUBw PiDPTB KV[HB EBNBUFSJBMw &ODVBOUPBMBFYJHFODJBEPDUSJ OBSJBRVFSFRVJFSFRVFFMUFSDFSP BDFQUFFMUFYUPEFMDPOWFOJPBSCJ USBM Z MBT QBSUFT NBOJGJFTUFO TV

10%&3 461&3*/5&/%&/$*"%& $0.1"º¶"4 &953"$50 %& -04 %0$6.&/504 &/ #"4& " -04 $6"-&4 4& $0/$&%& &- 1&3.*40 1"3" 01&3"3 &/ &- &$6"%03 " -" $0.1"º¶" &953"/+&3" */5&--*5: $0 / 4 6 -5 * / ( 4"$ %& /"$*0/"-*%"% 1&36"/" 4F DPNVOJDB BM QÞCMJDP RVF MB DPNQB×ÓB FYUSBOKFSB */5&--*5: $0 / 4 6 -5 * / ( 4"$ EF OBDJPOBMJEBE QFSVB OB TF EPNJDJMJØ FO MB 3FQÞCMJDB EFM &DVBEPS NFEJBOUF QSPUP DPMJ[BDJPOFT FGFDUVBEBT FM Z EF PDUVCSF EF  SFTQFDUJWBNFOUF BOUF FM /PUBSJP 5SJHÏTJNP 4ÏQUJNP EFM %JTUSJUP .FUSPQPMJUBOP EF 2VJUP 'VF BVUPSJ[BEB QPS MB 4VQFSJOUFOEFODJB EF $PNQB×ÓBT QBSB FTUBCMFDFS VOB TVDVSTBM FO FM &DVBEPS Z PQFSBS FO FM QBÓT NFEJBOUF 3FTPMVDJØO /P 4$*+%+$15& 2 EF EF PDUVCSF EF Z TF MB JOTDSJCJØ FO FM 3FHJTUSP .FSDBOUJM EFM %JTUSJUP .FUSPQPMJUBOP EF 2VJUP FM EFOPWJFNCSFEF /BDJPOBMJEBE1FSVBOB %PNJDJMJP EF MB 4VDVSTBM FO FM &DVBEPS %JTUSJUP .FUSPQPMJUBOPEF2VJUP "DUJWJEBE EF MB DPNQB ×ÓB FYUSBOKFSB %FEJDBSTF B MB QSFTUBDJØO EF TFSWJDJPT QSPGFTJPOBMFT EF DPOTVMUPSÓB Z BTFTPSÓB EF FNQSFTBT FO HFOFSBM B OJWFM OBDJPOBM F JOUFSOBDJPOBM $BQJUBM "TJHOBEP 64%  EØMBSFT EF MPT &TUBEPT6OJEPTEF"NÏSJDB 3FQSFTFOUBOUF FO FM &DVBEPS -&("-&$6"%03 3 & 1 3 & 4 & / 5"$ * 0 / & 4 $ * " -5%" EF OBDJPOBMJEBE FDVB UPSJBOB DPO EPNJDJMJP FO FM %JTUSJUP .FUSPQPMJUBOP EF 2VJUP 53"/4$3*1$*»/ % & - 10%&3 4&4*»/%&%*3&$503*0 &O -JNB FM EÓB EF TFUJFN CSF EFM B×P  TJFOEP MBT IPSBT TF SFVOJFSPO FO FM

DPOGPSNJEBE B MB DPNQBSFDFO DJBEFMUFSDFSP DBCFFGFDUVBSMBT TJHVJFOUFTQSFDJTJPOFT4JFOEPFM BSCJUSBKFVODBNJOPWPMVOUBSJPP FYDFQDJPOBM FM UFSDFSP RVF QSF UFOEF IBDFS WBMFS TVT EFSFDIPT B FGFDUPT EF FWJUBS VO QFSKVJDJP EJSFDUP FTUÈ UÈDJUBNFOUF BDFQ UBOEP BRVFM QSPDFEJNJFOUP Z SFOVODJBOEP B MB WÓB PSEJOBSJB QBSBMBTPMVDJØOEFMBDPOUSPWFS TJB EBEB MB OFDFTJEBE P DPOWF OJFODJB RVF QBSB ÏM SFWJTUF TV JOUFSWFODJØOFOMBDBVTB -B SFOVODJB BM KVF[ RVF MF FT OBUVSBM FT EFDJS FM PSEJOBSJP TF QSFTFOUB EF NBOFSB FYQSFTB BM BDVEJS BM BSCJUSBKF Z QPS DVBOUP OP FTUÈ FO MB QPTJCJMJEBE KVSÓEJ DB EF BSSBTUSBS B MBT QBSUFT EFM QSPDFTP BSCJUSBM B MB KVTUJDJB PSEJOBSJB%JDIPMPBOUFSJPS DBCF SFGMFYJPOBSTPCSFMBOFDFTJEBEEF RVFMBTQBSUFTBDFQUFOMBQBSUJDJ QBDJØOEFMUFSDFSPFOFMBSCJUSBKF ZEFTEFNJQVOUPEFWJTUBBRVFMMB WPMVOUBE OP QVFEF DPOEJDJPOBS EFTEF OJOHÞO QVOUP EF WJTUB MB QSFTFODJBEFÏTUF QVFTUPRVF EF

EPNJDJMJP TPDJBM EF MB FNQSF TB EFOPNJOBEB */5&--*5: $0/46-5*/( 4"$ MPT %JSFDUPSFT .BSDP "OUPOJP 7JMMBDPSUB 0 M B O P 1SF T J E F OUF E F M %JSFDUPSJP :WFT %ÈWJMB $BJOFSP DPNP %JSFDUPS +BWJFS 0SMBOEP 3PESÓHVF[ 'MPSFT DPNP%JSFDUPS .BSDP "OUPOJP -PBZ[B $POUSFSBT DPNP%JSFDUPS 13&4*%&/$*" : 4&$3&5"3*" "DUVØ DPNP QSFTJEFOUF EF MB 4FTJØO FM TF×PS .BSDP "OUPOJP 7JMMBDPSUB 0MBOP Z DPNP 4FDSFUBSJP FM TF×PS :WFT %ÈWJMB$BJOFSP 26036.:"1&3563" &ODPOUSÈOEPTF QSFTFOUFT UPEPT MPT %JSFDUPSFT EF MB FNQSFTB FOUFSBEPT Z FTUBO EP EF BDVFSEP UPEPT DPO MPT BTVOUPT B USBUBSTF FO MB QSFTFOUF TFTJØO TF EFDMBSØ DPOWPDBEB Z WÈMJEBNFOUF DPOTUJUVJEBMBNJTNB "(&/%" $SFBDJØO EF VOB 4VDVSTBM EF MB 4PDJFEBE FO MB DJV EBE EF 2VJUP 3FQÞCMJDB EF &DVBEPS %FTJHOBDJØO E F 3FQSFTFOUBOUF 1FSNBOFOUF EF MB 4VDVSTBM FO MB DJVEBE EF 2VJUP 3FQÞCMJDB EFM &DVBEPS Z PUPSHBNJFOUP EF QPEFSFT QMFOPT %&-*#&3"$*0/&4 : "$6&3%04 $3&"$*»/ %& 6/" 46$634"- %& -" 40$*²%"% &/-"$*6%"%%&26*50 3&1Á#-*$"%&-&$6"%03 %BOEP JOJDJP B MB QSFTFOUF TFTJØO FM 1SFTJEFOUF JOGPSNØ B MPT BTJTUFOUFT RVF MB TFTJØO UJFOF QPS GJOBMJEBE BDPSEBS MB DSFBDJØO EF VOB TVDVSTBM EF MB TPDJFEBE FO MB DJVEBE EF 2VJUP 3FQÞCMJDB EFM &DVBEPS &M EPNJDJMJP EF EJDIB TVDVSTBM TF FODPOUSBSÓB FO MB DJVEBE EF 2VJUP 3FQÞCMJDB EFM &DVBEPS FO "WFOJEB "NB[POBT  Z /BDJPOFT 6OJEBT &EJGJDJP 1VFSUB EFM 4PM 5PSSF 0FTUF QJTP  QVEJFOEP NPEJGJDBSTF MB EJSFDDJØO EPNJDJMJBSJB FO DVBMRVJFS NPNFOUP BTÓ DPNP BCSJS PGJDJOBT P TVDVSTBMFT FO

MBT EFNÈT DJVEBEFT EF EJDIP QBÓT FO WJSUVE EF MPT QMBOFT Z PCKFUJWPT EF FYQBOTJØO Z BQFSUVSB EF OVFWPT NFSDBEPT QSPZFDUBEPT QPS MB FNQSFTB Z FO FTUSJDUP DVNQMJNJFOUP B MP FTUBCMFDJEP FO TV &TUBUVUP 4PDJBM $POUJOVBOEP DPO MB FYQP TJDJØO FM 1SFTJEFOUF SFGJSJØ RVF FM OPNCSF EF MB 4VDVSTBM TFSÓB FM TJHVJFOUF *OUFMMJUZ $POTVMUJOH 4"$ 4VDVSTBM &DVBEPS Z TF×BMØ RVF MBT BDUJWJEBEFT EF MB SFGFSJEB 4VDVSTBM TF JOJDJBSÈO EPO MB BTJHOBDJØO EF VO DBQJUBM JOJ DJBM EF 64  %0$& .*- 26*/*&/504 Z %0-"3&4".&3*$"/04 -VFHP EF FMMP EFKØ DPOTUBODJB RVF MB 4VDVSTBM SFBMJ[BSÓB MBT NJTNBT PQFSBDJPOFT P BDUJ WJEBEFT RVF TF FODVFOUSBO EFOUSP EFM PCKFUP TPDJBM EF MB TPDJFEBE QFSVBOB Z QBSB FTUF DBTP TF TVKFUBSÓB B MBT MFZFT FDVBUPSJBOBT "$6&3%0 "DUP TFHVJEP Z MVFHP EF VOB BNQMJB EFMJCFSBDJØO FO MB RVF GVFSPO BCTVFMUBT MBT EJWFSTBT DPOTVMUBT FGFDUVBEBT QPS MPT BTJTUFOUFT FM %JSFDUPSJP FO QMFOP BDPSEØ QPS VOBOJNJ EBE EF WPUPT MB DSFBDJØO EF MB 4VDVSTBM EF MB TPDJFEBE FO MB 3FQÞCMJDB EFJ &DVBEPS DPO MBT DBSBDUFSÓTUJDBT BOUFT TF×BMBEBT DVZB EFOPNJOBDJØO TFSÈ *OUFMMJUZ $POTVMUJOH 4"$ 4VDVSTBM&DVBEPS %&4*(/"$*»/ % & 3 & 1 3 & 4 & / 5 " / 5 & 1&3.«.&/5& %& - " 46$634"- &/ -" $*6%"% %& 26*50 3&1Á#-*$" %&- &$6"%03 : 0503(".*&/50 %&10%&3&41-&/04 $POUJOVBOEP DPO FM EFTBSSP MMP EF MB QSFTFOUF 4FTJØO FM 1SFTJEFOUF QVTP FO DPOTJEFSB DJØO EF MPT TF×PSFT EJSFDUPSFT MB OFDFTJEBE EF EFTJHOBS VO 3FQSFTFOUBOUF 1FSNBOFOUF P BQPEFSBEP QBSB MB DPSSFDUB DSFBDJØO EJSFDDJØO Z BENJOJT USBDJØO EF MB 4VDVSTBM RVF TF FTUBCMFDFSÈ FO MB 3FQÞCMJDB EFM &DVBEPS EF BDVFSEP B MP SFRVFSJEP QPS MBT MFZFT FDVB UPSJBOBT "$6&3%0

TFS BTÓ TF FTUBSÓB WVMOFSBOEP MB HBSBOUÓBDPOTUJUVDJPOBMBMBUVUF MB KVEJDJBM FGFDUJWB UBOUBT WFDFT JOWPDBEBFOFMQSFTFOUFFOTBZPZ MPTUFSDFSPTRVFEBSÓBOBMBSCJUSJP EFMBCVFOBPNBMBGFEFMBTQBS UFT QBSB FM FGFDUJWP FKFSDJDJP EF VOEFSFDIPRVFMBMFZQSPDFTBMZ MBDPOTUJUVDJØODPOTBHSBO "IPSB CJFO SFDPOPDJFOEP FM DBSÈDUFS DPOUSBDUVBM Z QSJWBEP EF MB JOTUJUVDJØO EFM BSCJUSBKF DPOEJDJPOFT RVF DPNP IFNPT EJDIP OP FTUÈO QPS TPCSF MBT HBSBOUÓB DPOTUJUVDJPOBMFT RVF IFNPT DJUBEP DPOTJEFSP RVF MB JOUFSWFODJØO EFM UFSDFSP EFCF TFS BVUPSJ[BEB FO EFGJOJUJWB QPS MPT ÈSCJUSPT RVJFOFT FO TV DPOEJDJØO EF EJSJNFOUFT JNQBS DJBMFT FTUÈO FO DBQBDJEBE EF DBMJGJDBS FM JOUFSÏT EJSFDUP FO MB DPOUSPWFSTJB RVFJOWPDBFMDPN QBSFDJFOUF FMDVBMEFCFSÈKVTUJGJ DBSTF TVGJDJFOUFNFOUF B DSJUFSJP EFÏTUPT BFGFDUPTRVF NFEJBOUF QSPWJEFODJB BDFQUFO SFDIBDFO P DPOEJDJPOFO MB JOUFSWFODJØO EFM UFSDFSP EFOUSP EFM QSPDFTP

4PO MPT ÈSCJUSPT RVJFOFT EFCFO DBMJGJDBS MB FYJTUFODJB EF MB BGFD UBDJØO P HSBWBNFO BM UFSDFSP Z TV QBSUJDJQBDJØO FO MB SFMBDJØO TVTUBODJBM RVF FT NBUFSJB EFM QSPDFTP BFGFDUPTEFDPOTJEFSBS TJÏTUBFTEJSFDUB FTEFDJSTJSFÞOF MPTSFRVJTJUPTEFDPOFYJEBEFOUSF TVJOUFSÏTZFMRVFTFEJTDVUFFOFM MJUJHJPP JEFOUJEBEFOMBSFMBDJØO DBVTBM FT EFDJS UFOFS MB NJTNB DBMJEBE RVF PUSB EF MBT QBSUFT RVF TÓ JOUFSWJFOF FO FM QMFJUP P TJ QPSFMDPOUSBSJP TVQSFUFOTJØO FT JODPNQBUJCMF DPO MB RVF VOB P NÈT EF MBT QBSUFT BMFHBO FO FM KVJDJP QPS FKFNQMP WFSTBS FM QSPDFTP TPCSF FM EFSFDIP TPCSF VO CJFO Z FM UFSDFSP JOWPDBS EPNJOJPTPCSFÏTUF &TUBTPMVDJØO EFTEFNJWJTJØO QVFEF BQMJDBSTF CBKP MBT EJTQP TJDJPOFT EF MB MFZ BDUVBM JOEF QFOEJFOUFNFOUF RVF MP ØQUJNP TFSÓB RVF EFOUSP EF VOB GVUVSB SFGPSNB TF JODMVZBO OPSNBT RVF SFHVMFO BEFDVBEBNFOUF MB QSPCMFNÈUJDB RVF FT NBUFSJB EF FTUFBSUÓDVMP

i/PDPOP[DPBOBEJFRVFOPIBZB DPNFUJEPBMHÞOFSSPSw ( Juan)

"DUP TFHVJEP Z MVFHP EF VOB CSFWF EFMJCFSBDJØO MPT QSF TFOUFT QPS VOBOJNJEBE EF WPUPTBQSPCBSPOMPTJHVJFOUF 4JO QFSKVJDJP EF MBT GBDVM UBEFT RVF MFHBM Z FTUBUVUB SJBNFOUF DPSSFTQPOEFO BM ØSHBOP EF "ENJOJTUSBDJØO EF MB 4VDVSTBM TF EFTJHOB DPNP 3FQSFTFOUBOUF 1FSNBOFOUF EF MB 4VDVSTBM B MB FOUJEBE EF OBDJPOBMJEBE FDVBUP SJBOB - & ( " - & $ 6" % 0 3 3 & 1 3 & 4 & / 5"$ * 0 / & 4 $ * " -5%" DPOTUJUVJEB NFEJBOUF &TDSJUVSB 1ÞCMJDB DFMFCSBEB BOUF FM /PUBSJP %FDJNPQSJNFSP EFM $BOUØO (VBZBRVJM EPDUPS +PSHF 1JOP 7FSOB[B DPO FDIB EF FOFSP EF  JOTDSJUB FO FM 3FHJTUSP .FSDBOUJM EFM $BOUØO (VBZBRVJM DPO GFDIB EF GFCSFSP EF  CBKP FM OÞNFSP DPO EPNJ DJMJP TPDJBM FO MB DBMMF +VOÓO /¡ Z .BMFDØO 4JNØO #PMÓWBS &EJGJDJP 7JTUB BM 3ÓP 1JTP  (VBZBRVJM &DVBEPS Z OÞNFSP EF 3FHJTUSP ÁOJDP EF $P OU S J C V ZF OUF T F T  B GJO EF RVF SFQSFTFOUF B MB DPNQB×ÓB QFSVBOB *OUFMMJUZ $POTVMUJOH 4"$ QBSB MP DVBM FO FTUF BDUP TF MF DPOGJFSF QPEFS HFOFSBM UBO BNQMJP DPN FO EFSFDIP TFB OFDFTBSJP B GJO EF RVF QVFEB FKFSDFS MBT TJHVJFOUFT BUSJCVDJPOFTZGBDVMUBEFT  &KFDVUBS UPEPT MPT BDUPT RVF TFBO OFDFTBSJPT BOUF MBT BVUPSJEBEFT FDVBUPSJBOBT QBSB GPSNBMJ[BS MB BQFSUVSB EF MB TVDVSTBM EF MB DPNQB×ÓB FO MB DJVEBE EF 2VJUP 3FQÞCMJDB EFM&DVBEPS  &KFDVUBS UPEPT MPT BDUPT DPOUSBUPT Z OFHPDJPT KVSÓEJ DPT RVF IBZBO EF DFMFCSBSTF Z TVSUJS FGFDUPT FO MB 3FQÞCMJDB EFM &DVBEPS Z DVNQMJS DPO MBT PCMJHBDJPOFT RVF TF EFSJWFO EF

MPT NJTNPT QBSB MP DVBM HP[B SÈ EF MBT NÈT BNQMJBT GBDVMUB EFT QPEFSFT Z BUSJCVDJPOFT TJOMJNJUBDJØOBMHVOB  &KFSDFS FM EFSFDIP EF QFUJDJØO Z BDDJØO FO UPEP UJQP EF QSPDFTPT KVEJDJBMFT Z FYUSBKVEJDJBMFT BOUF UPEPT MPT ØSHBOPT EFM QPEFS QÞCMJDP EFM &DVBEPS Z FKFSDFS FM EFSFDIP B MB MFHÓUJNB EFGFOTB QBSB MP DVBM RVFEB GBDVMUBEP QBSB DPOUFTUBS UPEP UJQP EF EFNBO EBT QFUJDJPOFT P RVFSFMMBT &M BQPEFSBEP RVFEB BVUPSJ[BEP QBSB FKFSDFS MBT GBDVMUBEFT QSFWJTUBT FO FM BSUÓDVMP ¡ EFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM BTÓ DPNP EFMFHBS FTUB BUSJCVDJØO FO QSPDVSBEPSFT KVEJDJBMFT  &M QSFTFOUF QPEFS TF PUPSHB FO FM TFOUJEP RVF FM "QPEFSBEP P 3FQSFTFOUBOUF 1FSNBOFOUF DVFOUF DPO UPEBT MBT BUSJCV DJPOFT Z GBDVMUBEFT OFDFTBSJBT QBSB FM DBCBM DVNQMJNJFOUP EF FTUF QPEFS FOUFOEJÏOEPTF RVF MB GBMUB EF NFODJØO FYQSFTB EF VOB BUSJCVDJØO P GBDVMUBE OP JNQMJDB RVF FM BQPEFSBEP OP QVFEB BDUVBS Z QSPDFEFS DPNP MP IBSÓB MB $PNQB×ÓB PUPSHBO UF Z EF ÏTUB GPSNB EFCFSÈ JOUFSQSFUBSTFFMQPEFS  &M BQPEFSBEP BRVÓ EFTJHOB EP QPESÈ BEFNÈT EFMFHBS TVT GBDVMUBEFT FO MBT QFSTPOBT RVF MF JOTUSVZB PQPSUVOBNFOUF FM SFQSFTFOUBOUF MFHBM EF *OUFMMJUZ $POTVMUJOH4"$ /P IBCJFOEP NÈT BTVOUPT RVF USBUBS TF MFWBOUØ MB TFTJØO TJFOEP MBT IPSBT QSF WJB SFEBDDJØO  MFDUVSB BQSP CBDJØO Z TVTDSJQDJØO EF MB QSFTFOUF "DUB QPS MPT TF×PSFT %JSFDUPSFT FO TF×BM EF DPO GPSNJEBE 'JSNB .BSDP7JMMBDPSUB 'JSNB

.BSDP-PBZ[B 'JSNB +BWJFS3PESJHVF[ 'JSNB

:WFT%ÈWJMB %# 3";0/ $0/ &45" '&$)" : &/ .* $"-*%"% %& /05"3*0 53*(&4*.0 4&15*.0 %&- $"/50/ 26*50 50.0 /05" "- ."3(&/ %& -" ."53*; %& -" 13050$0-*;"$*0/ %& -" '*&- $0 1 * " %& $&35*'*$"%0 % & &9*45&/$*" $0/45*56$*0/ : '6/$*0/".*&/50 %& $ 0 . 1" º ¶ " * / 5 & - - * 5 : $ 0 / 4 6 -5 * / ( 4 " $ /6.&30 : ."4 %0$6.&/504 $&-&#3"%" &/ &45" /05"3*" &- 0$)0 %& 0$56#3& %&- "º0 %04 .*- 0/$& %& -" 3&40-6$*0/ /P 4 $ - - % + $ 1 5 & 2  &.*5*%" 103 -" 461&3*/5&/%&/$*" % & $0.1"º*"4 %& 26*50 $0/ '&$)" 7&*/5*0$)0 %& 0$56#3& %&- %04 .*- 0/$& .&%*"/5& -" $6"- 4& $"-*'*$" %& 46'*$*&/5&4 -04 %0$6.&/504 %& -" 13050$0-*;"$*0/ "/5&4 $*5"%" &/ 26*50 " 4*&5& %& /07*&.#3& %&- "º0 %04.*-0/$& '*3."4&--0

;0/ $PO FTUB GFDIB RVFEB JOTDSJUP FM QSFTFOUF %PDVNFOUP Z MB 3FTPMVDJØO OÞNFSP 4$*+%+$15&2MM $6"530 .*- 0$)0$*&/504 $*/$6&/5" : %04 EFM 43 461&3*/5&/%&/5& % & $0.1"º¶"4 46#30("/5& EFEFPDUVCSFEFM CBKP FM OÞNFSP EFM 3FHJTUSP .FSDBOUJM 5PNP 2VFEBO BSDIJWBEBT MBT 4&(6/%"4 $01*"4 $FSUJGJDBEBT EF MBT 1SPUPDPMJ[BDJPOFT RVF DPOUJF OFO MPT EPDVNFOUPT SFGFSFOUFT BM &45"#-&$*.*&/50 %& -" 46$634"- &/ &- &$6"%03 EF MB $PNQB×ÓB &YUSBOKFSB i*/5&--*5: $0 / 4 6 -5 * / ( 4 " $ Z FM 10%&3 RVF MB NJTNB DPOGJFSF B GBWPS EF MB $PNQB×ÓB i-&("-&$6"%03 3 & 1 3 & 4 & / 5"$ * 0 / & 4 $ * " -5%"w FGFDUVBEBT FM Z EF PDUVCSF EFM  BOUF FM /PUBSJP 53*(²4*.0 4²15*.0

3&7*45" +6%*$*"7*&3/&4 %&/07*&.#3&%& -B)PSB26*50 &$6"%03

$

"OB.BSÓB-BSSFB" "CPHBEB %PDUPSBFO+VSJTQSVEFODJB &HSFTBEB EF&TQFDJBMJTUBZ.ÈTUFSFO%FSFDIP1SPDFTBM %JQMPNBEBFO'JEFJDPNJTP.FSDBOUJM«SCJUSPEF MB$ÈNBSBEF$PNFSDJPEF(VBZBRVJM 1SPGFTPSB *OWJUBEBEF%FSFDIP.FSDBOUJM %FSFDIP 1SPDFTBM.JFNCSP'VOEBEPSBEFMB"DBEFNJB &DVBUPSJBOBEF%FSFDIP"ENJOJTUSBUJWP4PDJB Z(FSFOUF(FOFSBMEFM&TUVEJP+VSÓEJDP-BSSFB 0SUJ[Z$ÓB

"SUÓDVMP QVCMJDBEP FO MB 3FWJTUB+VSÓEJDB/P IUUQXXXSFWJT UBKVSJEJDBPOMJOFDPN JOEFYQIQ PQUJPODPN@ DPOUFOUUBTLWJFXJE *UFNJE -B MFZ EF "SCJUSBKF $PNFSDJBM *OUFSOBDJPOBM .PEFMP EF MB $/6%.* P 6/$*53"- QPS TVT TJHMBT FO JOHMÏT EB BNQMJBT BUSJCVDJPOFT B MPT ÈSCJUSPTQBSBSFTPMWFSTFHÞOTVDSJUFSJPEJTUJOUPT JODJEFOUFTRVFFWFOUVBMNFOUFQSFTFOUFFMBSCJUSB KF ZOPFTUÏODPOUFNQMBEBTFOMBMFZ

EFM %JTUSJUP .FUSPQPMJUBOP EF 2VJUP %3 30#&350 %6&º"4 .&3" 4F EB BTÓ DVNQMJNJFOUP B MP EJTQVFTUP FO FM "35*$6-0 4&(6/%0 EF MB DJUBEB 3&40-6$*»/ EF DPOGPSNJEBE B MP FTUBCMFDJEP FO FM %FDSFUP EF EF BHPTUP EF  QVCMJDBEP FO FM 3FHJTUSP 0GJDJBM EF EF BHPTUP EFM NJTNP B×P 4F GJKØ VO FYUSBDUP QBSB DPOTFS WBSMP QPS TFJT NFTFT TFHÞO MP PSEFOB MB -FZ TJHOBEP DPO FM OÞNFSP 4F BOPUØ FO FM 3FQFSUPSJP CBKP FM OÞNF SP 2VJUP B PODF EF OPWJFNCSF EFM B×P EPT NJM PODF&-3&(*453"%03 '*3."4&--0

%JTUSJUP .FUSPQPMJUBOP EF 2VJUP  EF OPWJFNCSF EF %S$BNJMP7BMEJWJFTP$VFWB */5&/%&/5& %& $0.1"º*"4 %&26*50 "3DD

%*703$*04 3&1Á#-*$"%&-&$6"%03 +6;("%0%²$*.0%&-0 $*7*-%&1*$)*/$)" &953"$50+6%*$*"- $*5"$*»/ +6%*$*"- " %*"/" ."--*5""/;6-&4.&+*" %&."/%"%0 % * " / " ."--*5""/;6-&4.&+*" "$503 $ÏTBS "VHVTUP "WJMB #BSPOB +6*$*0 / SP "C'. 53«.*5& 7FSCBM 4VNBSJP o%JWPSDJP $6"/5¶"*OEFUFSNJOBEB '6/%".&/50 -&("- "SU OVNFSBM EFM $ØEJHP $JWJM "# %&'&/403 "$503 %S $BSMPT.POUFT +6;("%0 %²$*.0 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP KVFWFT EF KVMJP EFM  MBT I 7*4504 "WPDP DPOPDJNJFOUP EF MB QSFTFOUF DBVTB FO NJ DBMJEBE EF +VF[ 5FNQPSBM EFM +V[HBEP %ÏDJNP EF MP $JWJM EF 1JDIJODIB NFEJBOUF BDDJØO EF QFSTPOBM %1%11 EF EF +VMJP EFM 6OB WF[ RVF MB QBSUF BDUPSB IB EBEP DVNQMJNJFOUP

B MP EJTQVFTUP FO QSPWJEFODJB BOUFSJPS -B EFNBOEB RVF BOUFDFEF FT DMBSB Z SFÞOF MPT SFRVJTJUPT EF -FZ QPS MP RVF EFDMBSÈOEPTFMB QSPDFEFOUF TF MB BDFQUB BM USÈNJUF WFSCBM TVNBSJP &O DPOTFDVFODJB FO NÏSJUP BM KVSBNFOUP RVF UJFOF SFOEJEP MB QBSUF BDUPSB Z EF DPOGPSNJEBE DPO FM "SU EFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM DÓUFTF FO MFHBM Z EFCJEB GPSNB B MB QBSUF EFNBOEB EB TF×PSB %*"/" ."--*5" "/;6-&4 .&+*" NFEJBOUF USFT QVCMJDBDJPOFT QPS MB QSFOTB FO VOP EF MPT EJBSJPT EF NBZPS DJSDVMBDJØO EF MB MPDBMJEBE Z EF DPOGPSNJEBE DPO MP EJTQVFTUP FO FM "SU EFM $ØEJHP $JWJM "HSÏHVFTF B MPT BVUPT MPT EPDVNFOUPT RVF BDPNQB×B B MB EFNBO EB 5ÏOHBTF FO DVFOUB MB DBTJMMB KVEJDJBM TF×BMBEB QBSB QPTUFSJPSFT OPUJGJDBDJPOFT BTÓ DPNP MB BVUPSJ[BDJØO DPOGFSJ EB B TV "CPHBEP %FGFOTPS $ÓUFTF Z /PUJGÓRVFTF ' %3 $3*45»#"- 0+&%" ."35*/&; + 6 & ; 5&.103"- +6;("%0 %²$*.0 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP NJÏSDPMFT EF BCSJM EFM  MBT I 7*4504 &M "SU EFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM FTUBUV ZF i-B WJPMBDJØO EFM USBNJUF DPSSFTQPOEJFOUF B MB OBUVSB MF[B EFM BTVOUP P EF MB DBVTB RVF TF FTUB KV[HBOEP BOVMB FM QSPDFTP FO MPT KV[HBEPT Z USJCVOBMFT EFDMBSBO MB OVMJ EBE EF PGJDJP P B QFUJDJØO EF QBSUF TJFNQSF RVF EJDIB WJPMBDJØO IVCJFTF JOGMVJEP P QVEJFSB JOGMVJS FO MB EFDJTJØO EF MB DBVTB PCTFSWBOEP FO MP EFNÈT MBT SFHMBT HFOFSBMFTw FM "SU JCJEFN EJDF 4JO QFSKVJDJP EF MP EJTQVFTUP FO FM "SU FM QSPDFTP FT OVMP FO UPEP P FO QBSUF TPMBNFOUF DVBOEP TF IB PNJUJEP BMHVOB EF MBT TPMFNOJEBEFT TVTUBO DJBMFT EFUFSNJOBEBT FO FTUF $ØEJHP %F MB SFWJTJØO QSPDF TBM FO FM DBTP RVF OPT PDVQB TF WJFOF FO DPOPDJNJFOUP RVF FM BDUPS $FTBS "VHVTUP «WJMB #BSPOB DPOUSBKP NBUSJNPOJP FO 4BOUP %PNJOHP EF MPT

$:"/."(&/5":&--08#-"$,


$:"/."(&/5":&--08#-"$,

3&7*45" +6%*$*"$

7*&3/&4 %&/07*&.#3&%& -B)PSB26*50 &$6"%03

$PMPSBEPT IPZ QSPWJODJB EF MPT 5TÈDIJMBT Z TF IB EJTQVFTUP RVF B MB EFNBOEBEB %JBOB .BMMJUB "O[VMFT .FKÓB TF MF DJUF EF DPOGPSNJEBE DPO FM "SU EFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM Z IBCJÏOEPTF FTUBCMFDJ EP FM ÞMUJNP EPNJDJMJP FO FTUB DJVEBE EF 2VJUP FM BDDJPOBOUF IB QSPDFEJEP B DJUBS NFEJBOUF USFT QVCMJDBDJPOFT SFBMJ[BEBT FO FM QFSJØEJDP FM5FMÏHSBGP TJO DVNQMJS DPO MP EJTQVFTUP FO FM JODJTP TFHVOEP EFM "SU EFM $ØEJHP $JWJM &YJTUJFOEP WJPMB DJØO EF TPMFNOJEBE TVTUBODJBM RVF JOGMVZF FO MB EFDJTJØO EF MB DBVTB &O DPOTFDVFODJB TF EFDMBSB MB OVMJEBE EF UPEP MP BDUVBEP B QBSUJS EF GPKBT EJF[ Z OVFWF EFCJÏOEPTF EBS FTUSJDUP DVNQMJNJFOUP B MP EJTQVFTUP FO QSPWJEFODJB EF WFJOUF Z OVFWF EF KVMJP EFM EPT NJM EJF[ QBSB RVF TF DJUF B MB EFNBO EBEB FO GPSNB DPSSFDUB $ÓUFTF Z /PUJGÓRVFTF ' %3 +04& ."35*/&;/"3"/+0+6&; -P RVF MF DPNVOJDP B VTUFE Z MF DJUP QBSB MPT GJOFT EF MFZ QFSUJOFOUFT QSFWJOJÏOEPMF EF MB PCMJHBDJØO RVF UJFOF FO TF×BMBS DBTJMMFSP KVEJDJBM QBSB TVT GVUVSBT OPUJGJDBDJPOFT $FSUJGJDP %S&EHBS)BSP7BMFO[VFMB 4 & $ 3 & 5" 3 * 0 & % & - +6;("%0 %²$*.0 %& -0 $*7*-%&1*$)*/$)" )BZVOTFMMP "#DD &953"$50+6%*$*"+6;("%04&(6/%0%&-0 $*7*-%&/"10 $*5"$*»/+6%*$*""$ 503 3&:/" $3*45*/" 7&-&;-6$"4 %&."/%"%" 3".»/ 7*/*$*0%6$)&$&7*--" +6*$*0 7&3#"- 46."3*0 /¡ 4 %*703$*0 "35 $"64"- WB */$*40 SP ZEP%&-$0%*(0$*7*"650 +6;("%0 4&(6/%0 %& -0 $*7*- %& /"10 #BF[B NBZP EFM  MBT PODF IPSBT USFJOUBNJOVUPT 7*4504 1PS DVBOUP TF IB EBEP DVNQMJNJFOUP B MP PSEF OBEP FO QSPWJEFODJB JONFEJB UB BOUFSJPS MB EFNBOEB QSF TFOUBEB QPS 3&:/" $3*45*/" 7&-&; -6$"4 FT DMBSB QSF DJTB Z DPNQMFUB QPS SFVOJS MPT SFRVJTJUPT EFUFSNJOBEPT FO MPT BSUÓDVMPT Z EFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM FO UBM WJSUVE TF BDFQ UB BM USÈNJUF WFSCBM TVNBSJP &O MP QSJODJQBM $¶5&4& DPO MB EFNBOEB Z BVUP SFDBÓEP BM EFNBOEBEP TF×PS 3".»/ 7*/*$*0 %6$)& $&7*--" EF DPOGPSNJEBE B MP EJTQVFTUP FO FM BSUÓDVMP EFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM QPS DVBOUP MB EFNBOEBOUF CBKP KVSBNFOUP BGJSNB EFTDPOPDFS FM EPNJDJMJP BDUVBM P SFTJEFO DJB EF MB EFNBOEBEB FTUP FT QPS USFT WFDFT FO VOP EF MPT EJBSJPT EF NBZPS DJSDVMBDJØO FO MB QSPWJODJB EF 1JDIJODIB OP FYJTUJS OJOHVOB DMBTF EF EJBSJP FO FTUB MPDBMJEBE BTÓ DPNP UBNCJÏO TF IBSÈO MBT QVCMJDBDJPOFT FO VO EJBSJP EF NBZPS DJSDVMBDJØO FO MB QSPWJO DJB EF $PUPQBYJ NJTNBT RVF TF IBSÈO NFEJBOEP PDIP EÓBT QPS MP NFOPT FOUSF VOB Z MB PUSB QVCMJDBDJØO 1BSB FM FGFD UP MB "DUVBSJB DPOGJFSB MPT SFT QFDUJWPT FYUSBDUPT 5ØNFTF FO DVFOUB MB EFTJHOBDJØO EFM %S )FSOÈO (BSDÓB 4VBTOBWBT Z FM DBTJMMFSP KVEJDJBM /SP QBSB MBT OPUJGJDBDJPOFT EF

MB EFNBOEBOUF 5ÏOHBTF MB DVBOUÓB EF FTUF BTVOUP DPNP JOEFUFSNJOBEB "HSÏHVFTF BM QSPDFTP MPT EPDVNFOUPT BQB SFKBEPT B MB EFNBOEB $ÓUFTF Z/PUJGÓRVFTF -P RVF DPNVOJDP B VTUFE QBSB MPT GJOFT EF MFZ "M EFNBOEBEP TF MF QSFWJFOF EF MB PCMJHBDJØO RVF UJFOF EF TF×BMBS DBTJMMF SP KVEJDJBM FO FM QFSÓNFUSP MFHBM EF FTUB +VEJDBUVSB QBSB GVUVSBT OPUJGJDBDJPOFT #BF[B NBZPEFM$FSUJGJDP %SB.BSÓB4VÈSF[+JNÏOF[ 4&$3&5"3*" %&- +6;("%0 4&(6/%0 %& -0 $*7*- %& /"10 )BZVOTFMMP "3DD 3& +6;("%0%²$*.0 4&(6/%0%&-0$*7*-%& 1*$)*/$)" $*5"$*»/+6%*$*"" 43 $"3-04 +"7*&3 7"-&307&3" +6*$*0 %*703$*0 /30 41 "$ 503 43" " - * $ * " .&3$&%&4 ; " . # 3 " / 0 $"33&º0 %&."/%"%0 43 $"3-04 + "7 * & 3 7" - & 3 0 7 & 3 " $6"/5*"*/%&5&3.*/"%" 53".*5&7&3#"-46."3*0 */*$*"%0 %& '&#3&30 %&- 0#+& 50 % * 4 0 - 6 $ * 0 / %&- 7*/$6-0 $0/:6("- $"64"- 7" %&- "35 %&-$0%*(0$*7*- 1307*%&/$*" +6;("%0 %²$*.0 4&(6/%0 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 26*50  EF 'FCSFSP EFM  MBT I7*4504 6OB WF[ RVF MB BDUPSB IB EBEP DVNQMJNJFOUP B MP EJTQVFTUP FO QSPWJEFODJB BOUFSJPS MB EFNBOEB EF EJWPSDJP QSF TFOUBEB QPS MB TF×PSB "MJDJB .FSDFEFT ;BNCSBOP $BSSF×P FT DMBSB QSFDJTB Z DPNQMF UB QPS SFVOJS MPT SFRVJTJUPT EF MFZ SB[ØO QPS MB DVBM TF MB BENJUF BM USÈNJUF WFSCBM TVNBSJP &O MP QSJODJQBM DÓUF TF BM EFNBOEBEP TF×PS $BSMPT +BWJFS 7BMFSP 7FSB DPO FTUF BVUP QPS NFEJP EF MB QSFOTB FO VO EJBSJP EF NBZPS DJSDV MBDJØO RVF TF FEJUBO FO FTUF $BOUØO 2VJUP 1SPWJODJB EF 1JDIJODIB Z DPOGPSNF MP EJT QVFTUP FO FM "SU EFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM QBSB FM FGFDUP QPS 4FDSFUBSÓB DPO GJÏSBTF FM FYUSBDUP QFSUJOFOUF 1SFWJP B MB EFTJHOBDJØO EF $VSBEPS "EMJUFN QBSB MPT NFOPSFT DVÏOUFTF DPO MB PQJOJØO EF VO TF×PS 'JTDBM EFM .JOJTUFSJP 1ÞCMJDP &OWÓFTF DPO TVGJDJFOUF EFTQBDIP BUFO UP PGJDJP "HSÏHVFTF B MPT BVUPT MPT EPDVNFOUPT BEKVOUPT 5ØNFTF FO DVFOUB FM DBTJMMFSP KVEJDJBM RVF TF×BMB MB QBSUF BDUPSB Z MB BVUPSJ[BDJØO RVF EB B TV BCPHBEP EFGFOTPS $ÓUFTF Z/PUJGÓRVFTF ' %SB .BSDJB "EB 'MPSFT #FOBMDÈ[BS +6&;" 4 %&$*.0 4&(6/%0 %&-0$*7*-%&1*$)*/$)" -P RVF MMFWP B TV DPOPDJNJFOUP QBSB MPT GJOFT EF -FZ QSFWJ OJÏOEPMFT EF MB PCMJHBDJØO RVF UJFOFO EF TF×BMBS DBTJMMFSP KVEJDJBM QBSB TVT QPTUFSJPSFT OPUJGJDBDJPOFT 2VJUP  EF "CSJMEFM$FSUJGJDP -DEP 'FSOBOEP /BSBOKP 'BDUPT 4FDSFUBSJP )BZVOTFMMP "3DD

+6%*$*"-26*50

3EFM& +6;("%0%&$*.0 13*.&30%&-0$*7*-%& 1*$)*/$)" $*5"$*0/ +6%*$*"- 1"3" ( -0 3 * " ( & 3 5 3 6 % * 4 #"33"("/$)6." &953"$50 +6*$*0 %*703$*0 /P $* "$ 503 %"7*% "-#&350 4«/$)&; %&."/%"%" ( - 0 3 * " (&3536%*4 # " 3 3 " ( « / $)6." 0#+&50 %*40-6$*0/ %&- 7 * / $ 6 -0 . "5 3 * . 0 / * " - %& $0/'03.*%"% $0/ -0 %*416&450 &/ -" $"64"- P 13*.&3 */$*40 %&- "35 %&-$0%*(0$*7*- 53".*5&7&3#"-46."3*0 $6"/5¶"*/%&5&3.*/"%" $"4*--&30 +6%*$*"- /P EFM %S 8*-40/ $"#3&3" "-1"-" 1307*%&/$*" +6;("%0 %&$*.0 13*.&30 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP  EF %JDJFNCSF EFM  MBT I &O NÏSJUP EFM KVSBNFOUP SFOEJEP QPS FM TF×PS %BWJE "MCFSUP 4ÈODIF[ .PSFUB TPCSF MB JNQPTJCJMJEBE EF EBS DPO FM EPNJDJMJP EF MB TF×PSB (-03*" (&3536%*4 #"33"(«/ $)6." TF EJT QPOF DJUBSMB QPS MB QSFOTB FO VOP EF MPT QFSJØEJDPT EF FTUB DJVEBE EF 2VJUP BTÓ DPNP FO MB DJVEBE EF (VBSBOEB QSPWJODJB EF #PMÓWBS DPOGPSNF MP FTUJ QVMB FM "SU EFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM NJTNBT RVF EFCFSÈO TFS NFEJBOEP QPS MP NFOPT PDIP EÓBT FOUSF VOB Z PUSB QVCMJDBDJØO %F MB NJTNB NBOFSB OPUJGÓRVFTF QPS MB QSFOTB B MB NFOPS QÞCFS ."3*" '&3/"/%" 4«/$)&; #"33"(«/ B GJO EF RVF NBOJ GJFTUF TV BDVFSEP P OP SFTQFDUP EF MB QFSTPOB JOTJOVBEB QBSB FM DBSHP EF $VSBEPS "E-JUFN DBTP DPOUSBSJP JOTJOÞF QPS TV DVFOUB 5ØNFTF FO DVFOUB MB BDFQUBDJØO RVF IBDF MB PUSB IJKB NFOPS QÞCFS 3PTB &MJBOB 4ÈODIF[ #BSSBHÈO SFTQFDUP EFM $VSBEPS "E -JUFN JOTJOVBEP$ÓUFTF Z /PUJGÓRVFTF %3 3&:/"-%0 '-03 "-7"3"%0 +6&; TJHVF MB OPUJGJDBDJØO -0 26& --&70 " $0/0$*.*&/50 1"3" -04 '*/&4 %& -&: 13&7*/*&/%0-0 %& -" 0#-*("$*0/ 26& 5*&/& %& 4&º"-"3 %0.*$*-*0 +6%*$*"- 1" 3 " 4 6 4 / 0 5 * ' * $ " $ * 0 / & 4  $&35*'*$0 43"+6"/"$&7"--04( 4&$3&5"3*" )BZVOTFMMP "$

3%&-& +6;("%07*(&4*.0 13*.&30%&-0$*7*-%& 1*$)*/$)" $ * 5" $ * 0 / "- 4 & º 0 3 +04& '&3/"/%0 26*4)1* 7"-&/5& +6*$*0 %JWPSDJP /P (#3 "$503" "VSPSB 1JOEVJTBDB 4VDVZ %&."/%"%0 +PTÏ 'FSOBOEP 2VJTIQJ7BMFOUF 0#+&50 2VF TF EJTVFMWB FM WÓODVMP NBUSJNPOJBM RVF MFT VOF '6/%".&/50 -&("- "SUT DBVTBMEFM$ØEJHP$JWJM $6"/5*"*OEFUFSNJOBEB 53".*5&7FSCBM4VNBSJP 1307*%&/$*"%*$5"%" +6;("%0 7 * ( & 4 * . 0 13*.&30 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP KVFWFT EF /PWJFNCSF EFM  B MBT I 7*4504 6OB WF[ RVF TF IB EBEP DVNQMJ NJFOUP B MB QSPWJEFODJB QSF DFEFOUF TF QSPDFEF B DBMJGJ DBS MB EFNBOEB DPNP DMBSB DPNQMFUB Z DPOUFOUJWB EF MPT SFRVJTJUPT QSFDFQUVBEPT FO MPT BSUÓDVMPT Z EFM $ØEJHP

4JOPMFQVFEFTDPOWFODFS DPOGÞOEFMPT (Ley de Tr uman).

EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM DPO TFDVFOUFNFOUF TF BDFQUB BM USÈNJUF 7FSCBM TVNBSJP &O NÏSJUP BM KVSBNFOUP Z BGJSNB DJØO EF RVF MF FT JNQPTJCMF EFUFSNJOBS MB JOEJWJEVBMJEBE P SFTJEFODJB EFM EFNBOEBEP DPO GVOEBNFOUP FO MPT "SU EFM$ØEJHP$JWJMZEFM$ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP FO MB NJTNB NBUFSJB TF EJTQPOF RVF BM EFNBOEBEP +04& '&3/"/%0 26*4)1* 7"-&/5& TF MF DJUF QPS MB QSFOTB FO VOP EF MPT EJBSJPT EF NBZPS DJSDVMBDJØO FO FTUB DJVEBE EF 2VJUP Z EF MB DJVEBE EF 3JPCBNCB MVHBS EFM NBUSJNPOJP NFEJBOEP FM UÏSNJOP EF PDIP EÓBT QPS MP NFOPT FOUSF MB VOB Z MB PUSB "HSÏHVFTF BM QSPDFTP MPT EPDVNFOUPT QSFTFOUBEPT UÏOHBTF FO DVFOUB FM DBTJMMFSP KVEJDJBM TF×BMBEP QPS MB BDUPSB Z MB GBDVMUBE RVF DPOGJFSF B TV EFGFOTPS /05*'*26&4& G %S 3VCÏO (JMFS $FEF×P +VF[ -P RVF MF DPNVOJDP B 6TUFE Z MF $*50 QSFWJOJÏOEPMF EF MB PCMJHBDJØO RVF UJFOF MB EFNBO EBEB EF TF×BMBS DBTJMMFSP KVEJDJBM QBSB TVT QPTUFSJPSFT OPUJGJDBDJPOFT -JD(VJEP&TQJOP[B& 4&$3&5"3*0 )BZVOTFMMP "$

NÏSJUP BM KVSBNFOUP RVF UJFOF SFOEJEP MB QBSUF BDUPSB Z EF DPOGPSNJEBE DPO FM "SU EFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM DÓUFTF FO MFHBM Z EFCJ EB GPSNB B MB QBSUF EFNBO EBEB TF×PS +04& 7*$&/5& 1&3"-5" #"26& NFEJBOUF USFT QVCMJDBDJPOFT QPS MB QSFOTB FO VOP EF MPT EJBSJPT EF NBZPS DJSDVMBDJØO EF MB MPDBMJEBE Z EF DPOGPSNJEBE DPO MP EJTQVFTUP FO FM "SU EFM $ØEJHP $JWJM QBSB MP DVBM DPOGJÏSBTF FM DPSSFTQPO EJFOUF FYUSBDUP "HSÏHVFTF B MPT BVUPT MPT EPDVNFOUPT RVF BDPNQB×B B MB EFNBOEB 5ÏOHBTF FO DVFOUB MB DBTJMMB KVEJDJBM TF×BMBEB QBSB QPTUF SJPSFT OPUJGJDBDJPOFT BTÓ DPNP MB BVUPSJ[BDJØO DPOGFSJEB B TV "CPHBEP %FGFOTPS $ÓUFTF Z /PUJGÓRVFTF ' %3 +04& ."35*/&;/"3"/+0+6&; -P RVF MF DPNVOJDP B VTUFE Z MF DJUP QBSB MPT GJOFT EF MFZ QFSUJOFOUFT QSFWJOJÏOEPMF EF MB PCMJHBDJØO RVF UJFOF FO TF×BMBS DBTJMMFSP KVEJDJBM QBSB TVT GVUVSBT OPUJGJDBDJPOFT $FSUJGJDP %S&EHBS)BSP7BMFO[VFMB 4 & $ 3 & 5" 3 * 0 & % & - +6;("%0 %&$*.0 %& -0 $*7*-%&1*$)*/$)" )BZGJSNBZTFMMP "$UG

3&16#-*$"%&-&$6"%03 +6;("%0%&$*.0%&-0 $*7*-%&1*$)*/$)" &953"$50+6%*$*"- $*5"$*»/ +6%*$*"- " +04& 7*$&/5&1&3"-5"#"26& %&."/%"%0 +04& 7*$&/5& 1&3"-5"#"26& "$503 +PTÏ 7JDFOUF 1FSBMUB #BRVF +6*$*0 /SP o o"C'. 53".*5& 7FSCBM 4VNBSJP o%JWPSDJP $6"/5¶"*OEFUFSNJOBEB '6/%".&/50 -&("- "SU OVNFSBM EFM $ØEJHP $JWJM "# %&'&/403 "$503 %S 8JMGSJEP1BEJMMB +6;("%0 %&$*.0 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP NBSUFT EF OPWJFNCSF EFM  MBT I 7*4504 1SFWJP TPSUFP EF MFZ DPSSFT QPOEJFOUF BWPDP DPOPDJNJFO UP EF MB QSFTFOUF DBVTB &O MP QSJODJQBM MB EFNBOEB RVF BOUFDFEF FT DMBSB Z SFÞOF MPT SFRVJTJUPT EF -FZ QPS MP RVF EFDMBSÈOEPTFMB QSPDFEFOUF TF MB BDFQUB BM USÈNJUF WFSCBM TVNBSJP &O DPOTFDVFODJB FO

3%&-& +6;("%00$5"70%&-0 $*7*-%&1*$)*/$)" &953"$50

--"."%"" )&3&%&304 4F IBDF DPOPDFS B MPT IFSFEFSPT QSFTVOUPT Z EFTDPOPDJEPT EFM %S 4FS HJP 3PNFP %JMMPO $B×BT GBMMFDJEP FO FTUB DJVEBE FM EF TFQUJFNCSF EFM RVF TF FODVFOUSB USBNJ UBOEP FO FM DPOTFKP EF MB KVEJDBUVSB EFTEF FM EF OPWJFNCSF EFM B×P FO DVS TP MPT IBCFSFT B RVF UJFOF EFSFDIP DPNP BMHVBDJM NBZPS EFM DBOUÛO 2VJUP FO MBGVODJÛO+VEJDJBM "55& /FMMZ WJVEBEF%JMMPO

&MESFEHF

2VJUP EFOPWEFM "3DD

$JUBDJØO +VEJDJBM B MB TF×P SB *4"#&- ."(%"-&/" -"/%";63*(6;.«/ "DUPS -6*4 &%6"3%0 .&/" 7&-" +VJDJP %*703$*0 /0 "$ $VBOUÓB*/%&5&3.*/"%" +VF[ 4 %3 "3."/%0 "$&-%0(6"--* 4 F D SF U B S J P  %3 + 6" / '3"/$*4$0+645*$*" 1307*%&/$*" +6;("%0 0$5"70 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP NBSUFT EF PDUVCSF EFM  MBT I "WPDP DPOP DJNJFOUP EF MB QSFTFOUF DBVTB FO DBMJEBE EF +VF[ 0DUBWP EF MP $JWJM EF 1JDIJODIB 4VQMFOUF NFEJBOUF PGJDJP /P %%1 EF EF +VMJP EFM  Z FO WJSUVE EFM TPSUFP DPSSFTQPO EJFOUF 1SFWJBNFOUF B QSP WFFS MP RVF GVFSB EF MFZ EF DPOGPSNJEBE DPO MP EJTQVFTUP FO FM "SU EFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM FM BDUPS EFOUSP EFM UÏSNJOP EF USFT EÓBT CBKP QSFWFODJPOFT EF MFZ DPNQBSF[DB B FTUB +VEJDBUVSB B SFOEJS FM KVSBNFOUP QSFWJTUP FO FM JODJTP UFSDFSP EFM "SU EFM $ØEJHP "EKFUJWP $JWJM "HSÏHVFTF BM QSPDFTP MB EPDVNFOUBDJØO QSFTFOUBEB 5ÏOHBTF FO DVFOUB FM DBTJMMFSP KVEJDJBM TF×BMBEP QPS FM BDUPS Z MB BVUPSJ[BDJØO RVF DPOGJFSF B TV BCPHBEP EFGFOTPS "DUÞF FM %S +VBO 'SBODJTDP +VTUJDJB 4FDSFUBSJP UJUVMBS EF FTUB +VEJDBUVSB FO WJSUVE EF MB BDDJØO EF QFSTPOBM /P %/1 EF EF "CSJM EFM /PUJGÓRVFTF Z DÞNQMBTF ' %S "SNBOEP"DFMEP(VBMMJ +6;("%0 0$5"70 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP -VOFT EF OPWJFNCSF EFM  MBT I 7*4504 1PS DVNQMJEP MP PSEFOBEP FO QSP WJEFODJB JOJDJBM MB EFNBOEB RVF BOUFDFEF FT DMBSB QSFDJTB Z SFÞOF MPT EFNÈT SFRVJTJUPT

EF MFZ FO DPOTFDVFODJB TF MB BDFQUB BM USÈNJUF 7FSCBM 4VNBSJP %F DPOGPSNJEBE B MP EJTQVFTUP FO FM "SU EFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM Z FO NÏSJUP BM KVSBNFO UP SFOEJEP QPS FM BDDJPOBO UF DÓUFTF B MB EFNBOEBEB TF×PSB *4"#&- ."(%"-&/" -"/%«;63* (6;.«/ B USBWÏT EF MB QSFOTB FO VOP EF MPT QFSJØEJDPT EF BNQMJB DJSDVMBDJØO FO FTUB $JVEBE EF 2VJUP QBSB FM FGFDUP DPOGJÏSB TF FM FYUSBDUP DPSSFTQPOEJFO UF /PUJGÓRVFTF %S "SNBOEP "DFMEP(VBMMJ+VF[ -P RVF DPNVOJDP B VTUFE QBSB MPT GJOFT EF -FZ QFSUJOFOUFT QSFWJOJÏOEPMF EF MB PCMJHBDJØO RVF UJFOF EF TF×BMBS DBTJMMFSP KVEJDJBM QBSB TVT QPTUFSJPSFT OPUJGJDBDJPOFT$FSUJGJDP %3 + 6" / ' 3 " / $ * 4 $0 +645*$*" 4&$3&5"3*0 )BZGJSNBZTFMMP "$UG &953"$50+6%*$*"- $*5"$*»/+6%*$*"-"&5*4 ."3*$&-";".#3"/0 3*7"%&/&*3" +6*$*0 %*703$*0 /P +$5 "$ 503 1&%30 ."/6&- 7&-*;40-03;"/0 %&."/%"%0 & 5 * 4 ."3*$&-" ; " . # 3 " / 0 3*7"%&/&*3" %0.*$*-*0 +6%*$*"- "#( $"3-04$36; $6"/5*"*/%&5&3.*/"%" 0#+&50 %& $0/'03.*%"% $0/ -0 %*416&450 103 &- "35  $"64"-  4&(6/%0 */$*40 %&- $0%*(0 $*7*- %&."/%" " 46 $»/:6(& 43" &5*4 ."3*$&-" ; " . # 3 " / 0 3*7"%&/&*3" &- %*703$*0 " '*/ %& 26& &/ 4&/5&/$*" 4& %&$-"3& %*46&-50 &- 7 * / $ 6 -0 . "5 3 * . 0 / * " -

26& -&4 6/& 03%&/"/%0 46 */4$3*1$*»/ &/ &- 3&(*4530$*7*- +6;("%0 /07&/0 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 26*50  EF PDUVCSF EFM  B MBT I 7*4504 1PS DVNQMJEP MP PSEFOBEP FO QSPWJEFODJB JOJDJBM FO WJSUVE EFM TPSUFP SFBMJ[BEP BWPDP DPOPDJNJFOUP EF MB QSFTFOUF DBVTB FO NJ DBMJEBE EF +VF[ &ODBSHBEP EF FTUB +VEJDBUVSB &O MP QSJODJQBM MB EFNBOEB RVF BOUFDFEF FT DMBSB Z QSFDJTB QPS MP RVF TF MB BDFQUB BM USÈNJUF 7&3#"- 46."3*0 $ØSSBTF USBTMBEP DPO FM FTDSJ UP EF EFNBOEB Z FTUF BVUP B MB EFNBOEBEB TF×PSB &5*4 ."3*$&-" ; " . # 3 " / 0 3*7"%&/&*3" B RVJFO TF MB DJUBSÈ QPS MB QSFOTB FO MB GPSNB EJTQVFTUB QPS FM "SU EFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM $VÏOUFTF DPO VOP EF MPT TF×PSFT "HFOUFT 'JTDBMFT EF 1JDIJODIB DPO SFTQFDUP B MB JOTJOVBDJØO EFM DVSBEPS BEMJUFN 5ÏOHBTF FO DVFOUB FM EPNJDJMJP Z DBTJMMFSP KVEJ DJBM EFTJHOBEPT QPS MB BDUPSB Z MB GBDVMUBE DPODFEJEB B TV EFGFOTPS "#( $"3-04 $36; 4*-7" "HSÏHVFTF BM QSPDFTP MPT EPDVNFOUPT QSFTFOUB EPT /05*'*26&4&G %3 8"(/&3 +"5*7" 26*30; +VF[ +6;("%0 /07&/0 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 26*50 MVOFT EF TFQUJFNCSF EFM  B MBT I 1SFWJØ B QSPWFFS MP RVF FO EFSFDIP DPSSFTQPOEB FM BDUPS DPO DVSSB B FTUB +VEJDBUVSB FO FM UÏSNJOP EF USFT EÓBT Z SJOEB TV KVSBNFOUP EF DPOGPSNJEBE B MP EJTQVFTUP FO FM "SU EFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM /05*'*26&4& G %3 8"(/&3 +"5*7" 26*30; +VF[ 1SFWJOJÏOEPMF EF MB PCMJHBDJØO RVF UJFOF EF TF×BMBS DBTJMMB

3&16#-*$"%&-&$6"%03 461&3*/5&/%&/$*"%& $0.1"º*"4

3&16#-*$"%&-&$6"%03 461&3*/5&/%&/$*"%& $0.1"º*"4

&953"$50

&953"$50

%&-"&4$3*563"1Á#-*$"%& .0%*'*$"$*0/%&-0#+&5040$*"-: 3&'03."%&&45"56504%&*/.0#*-*"3*" %*"."/5&*/.0%*"."/5&4"

4F DPNVOJDB BM QÞCMJDP RVF */.0#*-*"3*" %*"."/5& */.0%*"."/5& 4" DPO EPNJ DJMJP QSJODJQBM FO MB DJVEBE EF 2VJUP NPEJöDØ TV PCKFUP TPDJBM Z SFGPSNØ TVT FTUBUVUPT QPS FTDSJUVSB QÞCMJDB PUPSHBEB BOUF FM /PUBSJP 5SJ HÏTJNP 4ÏQUJNP EFM %JTUSJUP .FUSPQPMJUBOP EF 2VJUP FM EF PDUVCSF EFM "DUPT TPDJF UBSJPT BQSPCBEPT QPS MB 4VQFSJOUFOEFODJB EF $PNQB×ÓBT NFEJBOUF 3FTPMVDJØO /P 4$M+ %+$15&2 EF EF OPWJFNCSF EF &O WJSUVE EF MB NFODJPOBEB FTDSJUVSB QÞCMJDB MB DPNQB×ÓB SFGPSNB FM BSUÓDVMP USFT EFM &T UBUVUP 4PDJBM SFGFSFOUF BM PCKFUP TPDJBM EF MB TJHVJFOUFNBOFSB i"35*$6-0 53&4 0#+&50 40$*"- &M PCKFUP QSJODJQBM EF MB 4PDJFEBE FT MB DPOT USVDDJØO EF DFOUSPT DPNFSDJBMFT EF TFSWJDJPT FTQFDJBMJ[BEPT EF TFSWJDJPT FTQFDJBMJ[BEPT P EF DPNFSDJP MÓDJUP EBS FO WFOUB DPODFTJØO P EFSFDIP EF VTP FO BSSJFOEP FO QFSNVUB FO DPNPEBUP V PUSBT GPSNBT MFHBMFT EF VTP DP NFSDJBM MPTCJFOFTEFTVQSPQJFEBEw %JTUSJUP .FUSPQPMJUBOP EF 2VJUP  EF OPWJFN CSFEF %S$BNJMP7BMEJWJFTP$VFWB */5&/%&/5&%&$0.1"º*"4%&26*50 "$UG

$0/45*56$*0/%&-"$0.1"º¶" 4)011*/(."/"(&.&/54 01&3"%03"4" -B DPNQB×ÓB 4)011*/( ."/"(&.&/54 01&3"%03" 4" TF DPOTUJUVZØ QPS FTDSJ UVSB QÞCMJDB PUPSHBEB BOUF FM /PUBSJP 5SJHÏ TJNP 4ÏQUJNP EFM %JTUSJUP .FUSPQPMJUBOP EF 2VJUP FM EF /PWJFNCSF EF  GVF BQSPCBEB QPS MB 4VQFSJOUFOEFODJB EF $PN QB×ÓBT NFEJBOUF 3FTPMVDJØO 4$*+%+$ 2EFEF/PWJFNCSFEF %0.*$*-*0 %JTUSJUP .FUSPQPMJUBOP EF 2VJUP QSPWJODJBEF1*$)*/$)"  $"1*5"- 4VTDSJUP 64  /Þ NFSPEF"DDJPOFT7BMPS64  0#+&50 &M PCKFUP EF MB DPNQB×ÓB FT " "%.*/*453"$*»/ 01&3"$*»/ : ."/5&/*.*&/50 %& &%*'*$*04 $&/ 5304 $0.&3$*"-&4 : %& &/53&5& /*.*&/50 # 13&45"$*»/ %& 4&37* $*04 5²$/*$04 &41&$*"-*;"%04 : %& "4&403¶" " 1&340/" /"563"-&4 : +63¶%*$"4 1Á#-*$"4 0 13*7"%"4 &/ %*'&3&/5&4 «3&"4 &$0/».*$" "% .*/*453"5*7" 2VJUP EF/PWJFNCSFEF %S0TXBMEP/PCPB-FØO %*3&$503+63*%*$0%&$0.1"º¶"4 "$UG


KVEJDJBM EFOUSP EFM QFSÓNFUSP MFHBM FO MB GPSNB FTUBCMFDJEB QPSMB-FZ %3+6-*0$&4"3.6º0; 4 & $ 3 & 5" 3 * 0 + 6 ; ( " % 0 /07&/0 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" )BZGJSNBZTFMMP "$UG 3EFM& +6;("%00$5"70%&-0 $*7*-%&1*$)*/$)" /PUJGJDBDJØO +VEJDJBM B #&5): $"30-*/" $ ) " - 6 * 4 " ."4"#"/%" TF MF IBDF TBCFS RVF FO FTUB +VEJDBUVSB TF FODVFOUSB USBNJUÈOEPTF MB TJHVJFOUFBDDJØO "$503 "OHFM .FTÓBT 4ÈODIF[ 1P[P %&."/%"%" #FUIZ $BSPMJOB $IBMVJTB.BTBCBOEB "46/50%JWPSDJP 53".*5&7FSCBM4VNBSJP $"64"&.5 $6"/5*"*OEFUFSNJOBEB +6&; 461-&/5& %S "SNBOEP "DFMEP(VBMMJ 4&$3&5"3*0 %S 'SBODJTDP +VTUJDJB4BMHBEP 53".*5" "C &GSBÓO .BSUÓOF[ 5BQJB 1307*%&/$*" +6;("%0 0$5"70 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP KVFWFT EF TFQUJFNCSF EFM I 7*4504 1PS DVNQMJEB MB QSPWJEFODJB EF EF BHPTUP EFM  MBT I TF EJTQPOF -B EFNBOEB RVF BOUFDFEF FT DMBSB Z SFÞOF MPT EFNÈT SFRVJ TJUPT EF MFZ FO DPOTFDVFODJB EFTF B MB NJTNB FM USÈNJUF 7FSCBM 4VNBSJP FOUSÏHVFTF VOB DPQJB EF MB EFNBOEB Z FTUB QSPWJEFODJB B MB TF×PSB #&5): $"30-*/" $)"-6*4" ."4"#"/%" QBSB MPT GJOFT EF MFZ &O PSEFO BM OPNCSBNJFO UP EF DVSBEPS BE MJUFN DVÏO UFTF DPO MPT TF×PSFT "HFOUF 'JTDBM EF MP 1FOBM EF 1JDIJODIB Z 1SFTJEFOUF EFM 5SJCVOBM EF

.FOPSFT EF 1JDIJODIB &O WJTUB EFM KVSBNFOUP FYQSFTP EFM BDUPS QPS FM RVF BGJSNB TPCSF MB JNQPTJCJMJEBE EF EFUFSNJOBS MB JOEJWJEVBMJEBE P SFTJEFODJB BDUVBM EF MB TF×PSB #&5): $"30-*/" $ ) " -6 * 4 " ." 4 " # " / %" DÓUFTF QPS MB QSFOTB FO VOP EF MPT EJBSJPT EF NBZPS DJSDV MBDJØO EF FTUB DJVEBE EF 2VJUP DPOGPSNF MP EJTQPOF FM "SU EFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM "EKÞOUFTF MB EPDVNFO UBDJØO QSFTFOUBEB 5ÏOHBTF FO DVFOUB FM DBTJMMFSP KVEJ DJBM TF×BMBEP /PUJGÓRVFTF Z $ÓUFTF G %S "SNBOEP "DFMEP(VBMMJ+6&; -P RVF DPNVOJDP B VTUFE QBSB MPT GJOFT EF MFZ 1SFWJOJÏOEPMF EF MB PCMJHBDJØO EF TF×BMBS EPNJDJMJP KVEJDJBM DPOGPSNF B MFZ QBSB GVUVSBT OPUJGJDB DJPOFT % S 'SB O D J T DP + V T U J D J B 4BMHBEP 4&$3&5"3*0 +6;("%0 0$5"70 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" )BZ GJSNBZTFMMP "$UG 3FQÞCMJDBEFM&DVBEPS &953"$50+6%*$*"- +6;("%0%&$*.0 5&3$&30%&-0$*7*-%& 1*$)*/$)" $ * 5"$ * 0 / +6%*$*"- " 30%0-'0 & % 6 " 3 % 0 30%3*(6&;$36; +6*$*0 7&3#"- 46."3*0 EJWPSDJP /P,. "$503 "-7" &%*-." #3"70 4*4"-*." % & ." / %" % 0  3 0 % 0 - ' 0 & % 6" 3 % 0 3 0 % 3 * ( 6 & ; $36; 0 # + & 50  0 #5 & / & 3 - " %*40-6$*»/ %&- 7¶/$6-0 ."53*.0/*"- $"64"- 4FHVOEP JODJTP EF MB DBVTBM FSB EFM "SU EFM $ØEJHP$JWJM

3&16#-*$"%&-&$6"%03 461&3*/5&/%&/$*"%& $0.1"º*"4

&953"$50 %&-"&4$3*563"1Á#-*$"%& 3&'03."%&&45"56504%&-" $0.1"º¶"403$*"*3$*"-5%"

53".*5& 7 & 3 # " - 46."3*0 $6"/5*"*/%&5&3.*/"%" 1307*%&/$*" +6;("%0 %&$*.0 5&3$&30 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP KVFWFT EF EJDJFNCSF EFM  MBT I 7*4504 -B EFNBOEB FT DMBSB QSFDJTB Z SFÞOF MPT SFRVJTJUPT EF -FZ 1PS DPOTJHVJFOUF BM TFS QSPDFEFO UF FM USÈNJUF WFSCBM TVNBSJP Z BUFOUP FM KVSBNFOUP SFOEJEP QPS MB BDUPSB DPO FM MJCFMP JOJ DJBM Z FTUB QSPWJEFODJB DÓUFTF BM TF×PS 30%0-'0 &%6"3%0 30%3*(6&; $36; NFEJBOUF QVCMJDBDJPOFT EF QSFOTB FO MB GPSNB EJTQVFTUB QPS FM "SU EFM $ØEJHP $JWJM 1BSB MB EFTJHOBDJØO EF DVSBEPS BE MJUFN ØJHBTF BM TF×PS "HFOUF 'JTDBM EF 1JDIJODIB 5ØNFTF FO DVFOUB FM EPNJDJMJP KVEJDJBM TF×BMBEP QPS MB BDDJPOBOUF Z BHSÏHVFTF MB EPDVNFOUBDJØO BEKVOUB/PUJGÓRVFTF G %3 $ 3 * 4 5 » # " - 0+&%" ."35*/&; +6&; 5&.103"- -P RVF DPNVOJDP B VTUFE QBSB MPT GJOFT EF -FZ QSFWJOJFOEPMF EF MB PCMJHBDJØO RVF UJFOF EF TF×BMBS DBTJMMFSP KVEJDJBM QBSB GVUVSBT OPUJGJDBDJPOFT RVF MF DPSSFTQPOEBO$FSUJGJDP %S/JMP(PO[BMP"MNBDIJ 4&$3&5"3*0 %&- +6;("%0 %&$*.0 5&3$&30 %& -0 $*7*-%&1*$)*/$)" )BZGJSNBZTFMMP "$UG &953"$50 +6;("%026*/50%&-0 $*7*-%&1*$)*/$)" $*5"$*0/ +6%*$*"- " -" 4&º03" .:3*". 1"53*$*" 035&("5&3"/ "$ 503 -6*4 (645"70 $*4/&304#"6; %&."/%"%" 4 & º 0 3 " .:3*". 1"53*$*" 035&(" 5&3"/ +6*$*045 53".*5& 7 & 3 # " - 46."3*0 $6"/5*"*/%&5&3.*/"%" '6/%".&/504 % & %&3&$)0 &/ -0 %*416&450 &/ &- "35*$6-0 %&- $0%*(0 $*7*- /6.&3"- */$*4013*.&30 "46/50 % * 4 0 - 6 $ * 0 / 7 * / $ 6 -0 . "5 3 * . 0 / * " -

i/JOHVOBBDDJØOCVFOBTFQJFSEF FOFTUFNVOEP&OBMHÞOMVHBS RVFEBSÈQBSBTJFNQSFw ( Vicente Fer r er )

."53*.0/*0 $&-&#3"%0 &/ 26*50 1307*/$*" %& 1*$)*/$)" &- $*/$0 %& +6-*0 %& .*- /07&$*&/504 / 0 7 & / 5" /0 ) " / 130$3&"%0 )*+04 /0 )"/ "%26*3*%0 #*&/&4 %& /*/(6/"/"563"-&;" %&'&/403 %&- "$503 %3 +04&"-0.*"30%3*(6&; */*$*"%0 %& ."3;0 %&- 1307*%&/$*" +6;("%0 26*/50 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP KVFWFT EF .BS[P EFM  MBT I 7*4504 1PS DVN QMJEP MP EJTQVFTUP FO QSPWJ EFODJB JOJDJBM Z FO MP QSJODJQBM MB EFNBOEB RVF BOUFDFEF FT DMBSB Z SFÞOF MPT SFRVJTJUPT EF -FZ 5SBNÓUFTF FO KVJDJP WFSCBM TVNBSJP $PO MB EFNBOEB Z QSPWJEFODJB SFDBÓEB DÓUFTF B MB EFNBOEBEB TF×PSB 43" .:3*". 1"53*$*" 035&(" 5&3"/ FO VOP EF MPT QFSJØ EJDPT EF BNQMJB DJSDVMBDJØO RVF TF FEJUB FO FTUB DJVEBE EF 2VJUP NFEJBOEP PDIP EÓBT IÈCJMFT FOUSF VOB Z PUSB QVCMJ DBDJØO FO BUFODJØO BM KVSBNFO UP SFOEJEP Z EF DPOGPSNJEBE DPO FM "SU EFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM 5ÏOHBTF FO DVFOUB FM $BTJMMFSP +VEJDJBM TF×BMBEP "HSÏHVFTF BM QSPDF TP MPT EPDVNFOUPT BDPNQB ×BEPT /PUJGÓRVFTF ' %3" .BSÓB .FSDFEFT 1PSUJMMB +VF[B -P RVF MF DPNVOJDP QBSB MPT GJOFT EF -FZ QSFWJOJÏOEPMF EF MB PCMJHBDJØO EF TF×BMBS $BTJMMFSP +VEJDJBM FO FTUB DJV EBE EF 2VJUP B GJO EF SFDJCJS QPTUFSJPSFT OPUJGJDBDJPOFT FO MBQSFTFOUFDBVTB %S-VJT3PO7JMMBWJDFODJP 4FDSFUBSJP &

"$ 3& +6;("%0%&$*.0

4&(6/%0%&-0$*7*-%& 1*$)*/$)" $*5"$*»/+6%*$*"- " 43" .0/*$" "-&9"/%3" (03%*--0$6.#" +6*$*0 %*703$*0 /30 41 "$ 503 43 $)3*45*"/ +"7*&3"-7"3&;$&30/ %&."/%"%" 43" .0/*$" "-&9"/%3" ( 0 3 % * - -0 $6.#" $6"/5*"*/%&5&3.*/"%" 53".*5&7&3#"-46."3*0 */*$*"%0 %& 4&15*&.#3& %&- 0#+& 50 % * 4 0 - 6 $ * 0 / %&- 7*/$6-0 $0/:6("- /6.&3"-  */$*40 %0 "35%&-$0%*(0$*7*- 1307*%&/$*" +6;("%0 %&$*.0 4&(6/%0 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP MVOFT EF TFQUJFNCSF EFM  MBT I 7*4504 &O NJ DBMJEBE EF +VF[ 5JUVMBS EF MB +VEJDBUVSB Z FO SB[ØO EF MB OPUB EF TPSUFP RVF BOUF DFEF BWPDP DPOPDJNJFOUP EF MB QSFTFOUF DBVTB 6OB WF[ RVF IB EBEP DVNQMJNJFOUP B MP EJTQVFTUP FO QSPWJEFO DJB BOUFSJPS MB EFNBOEB EF EJWPSDJP QSFTFOUBEB QPS FM 43 $)3*45*"/ +"7*&3 "-7"3&; $&30/ FT DMBSB QSFDJTB Z DPNQMFUB QPS SFVOJS MPT SFRVJTJUPT EF -FZ FO DPOTF DVFODJB TF BDFQUB B USÈNJUF WFSCBM TVNBSJP $ÓUFTF B MB EFNBOEBEB TF×PSB .0/*$" "-&9"/%3" ( 0 3 % * - -0 $6.#" QPS NFEJP EF MB QSFOTB FO VO EJBSJP EF NBZPS DJSDVMBDJØO OBDJPOBM RVF TF FEJUBO FO FTUB DJVEBE EF 2VJUP Z DPOGPSNF MP EJTQVFTUP FO FM "SU EFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM QBSB FM FGFDUP QPS 4FDSFUBSÓB DPO GJÏSBTF FM FYUSBDUP QFSUJOFO UF 1SFWJP B MB EFTJHOBDJØO EF DVSBEPS BEMJUFN DVÏO UFTF DPO MB PQJOJØO EF VO

&O WJSUVE EF MB NFODJPOBEB FTDSJUVSB QÞ CMJDB MB DPNQB×ÓB SFGPSNB FOUSF PUSPT FM BSUÓDVMP EFM FTUBUVUP TPDJBM SFGFSJEP BM (PCJFSOP Z "ENJOJTUSBDJØO DVZP UFYUP FT FMTJHVJFOUF i"SU (PCJFSOP Z "ENJOJTUSBDJØO -B $PNQB×ÓB FTUBSÈ HPCFSOBEB QPS MB +VOUB (FOFSBM EF 4PDJPT Z BENJOJTUSBEB QPS FM 1SFTJEFOUFZFM(FSFOUF(FOFSBMw

BM EFNBOEBEP (6*--&3.0 &3/&450 .03"-&4 -0:0-" QPS MB QSFOTB  QPS EFTDPOP DFSTF TV EPNJDJMJP  RVF TF MP QSPUFTUB CBKP KVSBNFOUP EF DPOGPSNJEBE DPO FM "SU EFM DØEJHP EF QSPDFEJNJFOUP $JWJM NFEJBOUF USFT QVCMJDBDJPOFT FO VOP EF MPT EJBSJPT EF NBZPS DJSDVMBDJØO EF MB DJVEBE Z EF MB DJVEBE EF 2VJUP MVHBS EPOEF TF FGFDUÞP FM NBUSJNPOJP $VÏOUFTF DPO MB QSPDVSBEPSB EF MB /J×F[ Z "EPMFTDFODJB 5ÏOHBTF FO DVFOUB FM DBTJMMFSP KVEJDJBM TF×BMBEP Z BVUPSJ[B DJØO DPOGFSJEB B TV EFGFO TPS /PUJGÓRVFTF GEP %S " 1FSFJSBKVF[ &TNFSBMEBT  EF PDUVCSF EFM %SB (3"$*&-" .03" %& .²/%&; 4&$3&5"3*" $*5"$*0/+6%*$*"&953"$50 " MB EFNBOEBEB $"3-" ."3*40- 7 * - - " $ * 4 .03"-&4 EFOUSP EFM KVJDJP /P  QSPQVFTUP QPS FM "CH &EJTPO *WÈO .POUFTEFPDB &TQÓO FO DBMJEBE EF QSPDVSBEPS KVEJDJBM EF 'SBOLMJO 8JMGSJEP 1ÏSF[ 3FBM FO DPOUSB EF $BSMB .BSJTPM 7JMMBDÓT .PSBMFT TF MF IBDFTBCFSMPRVFTJHVF $-"4& %& +6*$*0 7&3#"- 46."3*0 "46/50%*703$*0 "$503 "#( &%*40/ *7"/ .0/5&4%&0$"&41*/ %&."/%"%0 $ " 3 - " ."3*40- 7 * - - " $ * 4 .03"-&4 $6"/5*"*/%&5&3.*/"%" +6&;" %3" 30$*0 -"40 %& "$045" "650*/*$*"- + 6 ;( " % 0 %&$*.0 % & -0 $*7*- 26&30 %& 56/(63")6" 2VFSP NBS UFT EF PDUVCSF EFM  MBT I 7*4504 "WPDP DPOP

"+6/5"(&/&3"-&953"03%*/"3*"%&"$$*0/*45"4%&-" $0.1"º¶"53"/41035&41-"/&5"53"/41-"/&5"4"

$0.1"º¶"%&53"/41035&4 &$6"503*"/"53"/4)&30*$"4"

%F DPOGPSNJEBE DPO MP FTUBCMFDJEP FO FM "SU EF MB -FZ EF $PN QB×ÓBT Z "SU EF* &TUBUVUP 4PDJBM TF $0/70$" B MBT TF×PSBT Z TF×PSFT BDDJPOJTUBT EF MB DPNQB×ÓB 53"/41035&4 1-"/& 5" 53"/41-"/&5" 4" F JOEJWJEVBMNFOUF B MPT TF×PSFT $PNJ TBSJPT -VJT "OÓCBM ;BQBUB Z 0SMBOEP 0ZPT 7ÈTDPOF[ B MB +VOUB (FOFSBM &YUSBPSEJOBSJB EF "DDJPOJTUBT B DFMFCSBSTF FM MVOFT EF EJDJFNCSF EF  B MBT I FO MBT PGJDJOBT EF MB DPNQB×ÓB VCJDBEBT FO MBT DBMMFT &NJMJP 6[DÈUFHVJ 0F Z "MPOTP 1BCMPT FTRVJOB EFM %JTUSJUP .FUSPQPMJUBOP EF 2VJUP DPO FM PCKFUP EF DPOP DFS USBUBSZSFTPMWFSTPCSFFMTJHVJFOUFPSEFOEFME¶B *OGPSNF EFM TF×PS 1SFTJEFOUF EF MB DPNQB×ÓB %S 8JMJBO #BTUJ EBT(BMMP DPOSFTQFDUPBMPTTJHVJFOUFTUFNBT 1BSUJDJQBDJØO FO MB PQFSBDJØO EFM $PSSFEPS 4VS 0SJFOUBM SFTP MVDJØO 3BUJGJDBDJØOTPCSFMBSFTPMVDJØOEFMBVNFOUPEFDBQJUBMTPDJBM 2VJUP EFOPWJFNCSFEF "UFOUBNFOUF %S8JMJBO#BTUJEBT(BMMP 13&4*%&/5& 53"/41-"/&5"4"

"$UG

7*&3/&4 %&/07*&.#3&%& -B)PSB26*50 &$6"%03

$0/70$"503*"

%.2VJUP EFOPWJFNCSFEF %S$BNJMP7BMEJWJFTP$VFWB */5&/%&/5&%&$0.1"º*"4 %&26*50

+6;("%05&3$&30%& -0$*7*-:.&3$"/5*-%& &4.&3"-%"4 "$ 50 3  ." 3 * 4 1"0 - " $"*$&%0$030;0 %&."/%"%0 (6*--&3.0 &3/&450 . 0 3 " - & 4 -0:0-" $6"/5¶"*/%&5&3.*/"%" +6*$*0%*703$*0 53".*5& 7 & 3 # " - 46."3*0 +6&; %3 «OHFM .PJTÏT 1FSFJSB 0#+&50 %& -" %&."/%" o ."3*4 1"0-" $"*$&%0 $030;0 $PNQBSFDF BM KV[ HBEP EFNBOEBEP MB EJTPMV DJØO EFM WJODVMP NBUSJNPOJBM B TV DØOZVHF (6*--&3.0 &3/&450 .03"-&4 -0:0-" o GVOEBNFOUB TV EFNBOEB FO MP EJTQVFTUP FO -" %²$*." 13*.&3" %&- "SU EFM DØEJHPDJWJM +6;("%0 5&3$&30 %& -0 $*7*- : .&3$"/5*- %& &4.&3"-%"4 &TNFSBMEBT NJÏSDPMFT EF PDUVCSF EFM  MBT I 7*4504 "WPDP DPOPDJNJFOUP EF MB QSFTFOUF DBVTB FO SB[ØO EFM TPSUFP &O MP QSJODJQBM MB EFNBOEB RVF BOUFDFEF FT DMBSB QSFDJTB Z SFÞOF MPT SFRVJTJUPT EF MFZ QPS MP RVF TF MF BDFQUB BM USÈNJUF EFM KVJDJP WFSCBM TVNBSJP $ÓUFTF

3&7*45" +6%*$*"-

$0/70$"503*" 13*.&3"

53"/41035&41-"/&5"53"/41-"/&5"4"

4F DPNVOJDB BM QÞCMJDP RVF MB DPNQB×ÓB 403$*"*3 $*" -5%" DPO EPNJDJMJP QSJODJQBM FO MB DJVEBE EF 2VJUP SFGPSNØ TVT FTUBUVUPT QPS FTDSJUVSB QÞCMJDB PUPS HBEB BOUF FM /PUBSJP %ÏDJNP $VBSUP EFM %JTUSJUP .FUSPQPMJUBOP EF 2VJUP FM EF "HPTUP EF "DUP TPDJFUBSJP BQSP CBEP QPS MB 4VQFSJOUFOEFODJB EF $PN QB×ÓBT NFEJBOUF 3FTPMVDJØO /P 4$*+ %+$2 EF EF OPWJFNCSF EF

TF×PS 'JTDBM EFM %JTUSJUP EF 1JDIJODIB "HSÏHVFOTF BM QSP DFTP MPT EPDVNFOUPT BEKVOUPT 5ÏOHBTF FO DVFOUB FM DBTJMMFSP KVEJDJBM TF×BMBEP Z MB BVUPSJ[B DJØO RVF DPOGJFSF B TV BCPHBEB EFGFOTPSB /05*'*26&4& ' %3 $"3-04 '&3/"/%&; *%3070 +6&; %&$*.0 4&(6/%0 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" -P RVF MMFWP B TV DPOPDJ NJFOUP QBSB MPT GJOFT EF -FZ QSFWJOJÏOEPMF EF MB PCMJHBDJØO RVF UJFOF EF TF×BMBS DBTJMMFSP KVEJDJBM QBSB TVT QPTUFSJPSFT OPUJGJDBDJPOFT 2VJUP  EF 0DUVCSFEFM$FSUJGJDP %3 '&3/"/%0 /"3"/+0 '"$504 4&$3&5"3*0 %&- +6;("%0 %&$*.0 4&(6/%0 %& -0 $*7*-%&1*$)*/$)" )BZGJSNBZTFMMP "$UG

$PO FM BMUP 4FOUJNJFOUP EF &TUJNB Z 3FTQFUP RVF QSP GFTPBUPEPTVTUFEFT QPSMBGBDVMUBERVFNFPUPSHBMP EJTQVFTUP FO FM BSUÓDVMP EF MB MFZ EF $PNQB×ÓBT BDPSEF DPO FM "SU EFM FTUBUVUP TPDJBM NF QFSNJUP $0/70$"3 B MPT BDDJPOJTUBT EF MB $PNQB×ÓB EF 5SBOTQPSUFT &DVBUPSJBOB 5SBOTIFSPJDB 4" B +6/5" (&/&3"- &953"03%*/"3*" EF BDDJPOJTUBT QBSB DPOPDFSZSFTPMWFSTPCSF "VUPSJ[BDJØO EF MB +VOUB (FOFSBM QBSB MB DPOUSBUB DJØO EFM 1FSJUP RVF FMBCPSF FM FWBMÞP EF MPT "DUJWPT EFMB$PNQB×ÓB -B +VOUB (FOFSBM TF FGFDUVBSÈ FO FM MPDBM EF MB $PNQB×ÓB VCJDBEP FO MB "WFOJEB -B &DVBUPSJBOB /P 0F Z -VJT 3JPGSÓP TFDUPS MB &DVBUPSJBOB EF 2VJUP %. FM EÓB +VFWFT EF %JDJFNCSF EFM  B QBSUJSEFMBT) 4F DPOWPDB EF NBOFSB FTQFDJBM Z QBSUJDVMBS BM 4S .BSDFMP 1BMBDJPT Z 4S «OHFM :ÈOF[ $PNJTBSJPT 1SJODJQBM Z 4VQMFOUF EF MB $PNQB×ÓB EF 5SBOTQPSUFT &DVBUPSJBOB5SBOTIFSPJDB4" /05" 1PS SFTQFUP B MPT TF×PSFT BTPDJBEPT TF SVF HB QVOUVBM BTJTUFODJB Z TF FNQF[BSÈ B MB IPSB JOEJDB EBDPOMPTBDDJPOJTUBTQSFTFOUFTRVFEFORVØSVN

4S$BSMPT&OSJRVF.BZPSHB (&3&/5& 53"/41-"/&5"4"

4S$BSMPT1ÈF[1P[P (&3&/5&(&/&3"- "$UG

"$ 

$

DJNJFOUP EF MB QSFTFOUF DBVTB FO DBMJEBE EF +VF[ FODBSHB EP FO WJSUVE EF MB "DDJØO EF 1FSTPOBM /P $+%15 EFM EF 0DUVCSF EFM  -B EFNBOEB RVF BOUFDFEF QSF TFOUBEB QPS FM "CH &EJTTPO *WÈO .POUFTEFPDB &TQÓO FO DBMJEBE EF 1SPDVSBEPS +VEJDJBM EFM TF×PS 'SBOLMJO 8JMGSJEP 1ÏSF[ 3FBM FT DMBSB DPNQMFUB Z SFÞOF MPT SFRVJTJUPT EF -FZ QPS MP RVF TF BENJUF BM USÈNJ UF 7FSCBM 4VNBSJP &O DPOTF DVFODJB QPS DVBOUP FM QSPDV SBEPS KVEJDJBM CBKP KVSBNFOUP NBOJGJFTUB RVF FT JNQPTJCMF FTUBCMFDFS Z EFUFSNJOBS FM EPNJDJMJP P SFTJEFODJB EF MB EFNBOEBEB $"3-" ."3*40- 7*--"$*4 .03"-&4 DÓUFTF B ÏTUB QPS MB 1SFOTB DPO MB EFNBOEB FO GPSNB FYUSBDUB EB Z FTUF BVUP NFEJBOUF USFT QVCMJDBDJPOFT SFBMJ[BEBT FO VOP EF MPT %JBSJPT EF NBZPS DJSDVMBDJØO EF MB DJVEBE EF "NCBUP Z 2VJUP SFTQFDUJ WBNFOUF NFEJBOEP QPS MP NFOPT FM UÏSNJOP EF PDIP EÓBT FOUSF VOB Z PUSB QVCMJ DBDJØO B GJO EF RVF EFOUSP EF MPT WFJOUF EÓBT B DPOUBSTF EFTEF MB ÞMUJNB QVCMJDBDJØO TF×BMF DBTJMMFSP KVEJDJBM QBSB TVT OPUJGJDBDJPOFT FO FTUB DJVEBE CBKP QSFWFODJPOFT EF SFCFMEÓB 5ÏOHBTF FO DVFOUB MB DVBOUÓB DPNP JOEFUFSNJOBEB Z FM DBTJMMFSP KVEJDJBM /P  TF×BMBEP QBSB SFDJCJS OPUJGJ DBDJPOFT FO FTUB +VEJDBUVSB 4F EB QPS MFHJUJNBEB MB JOUFS WFODJØO EFM "CH &EJTTPO *WÈO .POUFTEFPDB &TQÓO FO WJSUVE EFM QPEFS RVF BDPNQB×B "HSÏHVFTF MB EPDVNFOUB DJØO BEKVOUB /PUJGÓRVFTF Z DÓUFTF 'JSNB*MFHJCMF %3+03(&&/3*26&"3$04 +6&;&/$"3("%0 $FSUJGJDP 'JSNB*MFHJCMF %S8BTIJOHUPO#VDIFMJ 4&$3&5"3*0 -P RVF QPOHP FO DPOPDJNJFO UP EF MB DJUBEB QBSB MPT GJOFT MFHBMFT DPOTJHVJFOUFT QSFWJ OJÏOEPMF EF MB PCMJHBDJØO RVF UJFOF EF TF×BMBS DBTJMMFSP KVEJ DJBM QBSB TVT OPUJGJDBDJPOFT FO FTUB DJVEBE EFOUSP EF MPT WFJOUF EÓBT B DPOUBSTF EFTEF MB ÞMUJNB QVCMJDBDJØO CBKP QSF WFODJPOFT EF MFZ2VFSP B EF0DUVCSFEFMB×P 'JSNB*MFHJCMF %S8BTIJOHUPO#VDIFMJ) 4FDSFUBSJP EFM +V[HBEP EF MP $JWJMEF2VFSP )BZVOTFMMP $*5"$*»/+6%*$*"$¶5"4& " -" 4&º03" */²4 ."3*7&- 1"-"$*04 $0 3 % 0 / & ; $0 / - " %&."/%" 7&3#"- 46."3*" /30 " $ 50 3  +04² . " 3 ¶ " (6"-0.050*.#"26*/(0 %&."/%"%" */²4 ."3*7&- 1"-"$*04$03%0/&; ."5&3*" %*703$*0 103 $"64"+6*$*0 7&3#"- 46."3*0 /30 */*$*"%0 %& 4&15*&.#3& %&- $6"/5¶"*/%&5&3.*/"%" +6&; %3 7*$&/5& (6&33" $"33"/$0 +6;("%0 $6"350 %& -0 $*7*- %& *#"33"*CBSSB +VFWFT EF PDUVCSF EFM  MBT I 7*4504 "UFOUB MB SB[ØO EFM TPSUFP BWPDP DPOP DJNJFOUP EF MB QSFTFOUF DBVTB -B EFNBOEB RVF BOUFDFEF FT

$:"/."(&/5":&--08#-"$,


$:"/."(&/5":&--08#-"$,

3&7*45" +6%*$*"$

7*&3/&4 %&/07*&.#3&%& -B)PSB26*50 &$6"%03

DMBSB Z SFรžOF MPT SFRVJTJUPT EF MFZ QPS MP RVF TF MB BDFQ UB B USรˆNJUF WFSCBM TVNBSJP RVF MF DPSSFTQPOEF $ร“UFTF B MB EFNBOEBEB TFร—PSB *OรT .BSJWFM 1BMBDJPT $PSEPOF[ QPS MB QSFOTB NFEJBOUF USFT QVCMJDBDJPOFT RVF TF IBSรˆO FO VOP EF MPT EJBSJPT EF NBZPS DJSDVMBDJร˜O EF FTUB QSPWJODJB EF *NCBCVSB BTร“ DPNP FO VOP EF MPT QFSJร˜EJDPT EF NBZPS DJSDVMBDJร˜O EF MB QSPWJODJB EF 1JDIJODIB DPO TVKFDJร˜O B MP EJTQVFTUP FO FM "SU EFM $ร˜EJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM FO DPODPSEBODJB DPO FM "SU EFM $ร˜EJHP $JWJM TF MF QSFWJFOF B MB BDDJPOBEB EF MB PCMJHBDJร˜O RVF UJFOF EF TFร—BMBS $BTJMMFSP +VEJDJBM FO FTUB DJVEBE EF *CBSSB QBSB GVUVSBT OPUJGJDBDJPOFT $PO MB JOTJOVBDJร˜O RVF IBDF FM BDUPS QBSB RVF TF OPNCSF DPNP $VSBEPS &TQFDJBM QBSB TVT IJKPT +PTร #MBEJNJS Z (JVMJBOB &MJ[BCFUI (VBMPNPUP 1BMBDJPT FO MB QFSTPOB EFM TFร—PS .BSDP (VBMPNPUP *NCBRVJOHP ร˜JHB TF QSFWJBNFOUF B VOP EF MPT TFร—PSFT +VFDFT EF MB /Jร—F[ Z "EPMFTDFODJB EF *CBSSB DPO OPUJGJDBDJร˜O MFHBM "HSรHVFTF B MPT BVUPT MB EPDVNFOUB DJร˜O BDPNQBร—BEB 1SFTFOUFT MB DVBOUร“B EF MB EFNBOEB Z FM DBTJMMFSP KVEJDJBM TFร—BMBEP QPS FM EFNBOEBOUF QBSB TVT OPUJGJDBDJPOFT $ร“UFTF Z OPUJ Gร“RVFTF '  %S 7JDFOUF (VFSSB $BSSBODP +6&; $6"350 %& -0$*7*-%&*.#"#63" -P RVF DJUP B VTUFE QBSB MPT GJOFT MFHBMFT BEWJSUJรOEPMF EF MB PCMJHBDJร˜O RVF UJFOF EF TFร—BMBS DBTJMMFSP KVEJDJBM QBSB TVT OPUJGJDBDJPOFT QPT UFSJPSFT$&35*'*$0 *CBSSB B EF PDUVCSF EFM %S(BMP:รQF[.PSFOP 4&$3&5"3*0 IBZGJSNBZTFMMP BEBJ 3%&-& +6;("%07*(ยฒ4*.0 5&3$&30%&-0$*7*-%& ."/"#* $*5"$*ยป/+6%*$*"- &953"$50 "M TFร—PS +6"/ $"3-04 .03&*3" $&%&ยบ0 MF IBHP TBCFS 2VF MB TFร—PSB %0-03&4 *5"-*" -003 "35&"(" GVO EBNFOUรˆOEPTF FO MP EJTQVFTUP FO MPT "SUT  EF MB DBVTBM PODFBWB JODJTP TFHVOEP EFM $ร˜EJHP $JWJM EFNBOEB MB UFS NJOBDJร˜O EFM Wร“ODVMP NBUSJNP OJBMRVFMPTVOF &TUB EFNBOEB NFEJBOUF BVUP EJDUBEP QPS MB TFร—PSB +VF[ 4VQMFOUF EFM +V[HBEP 7JHรTJNP 5FSDFSP EF MP $JWJM EF .BOBCร“ EPDUPSB .BZSB 3PYBOB #SBWP ;BNCSBOP IB TJEP BENJUJEB BM USรˆNJUF 7FSCBM TVNBSJP Z RVF TF DJUF BM EFNBOEBEP TFร—PS +6"/ $"3-04 .03&*3" $&%&ยบ0 QPS NFEJP EF MB QSFOTB QPS NBOJGFTUBS FM BDUPS CBKP KVSB NFOUP RVF IB TJEP JNQPTJCMF EBS DPO MB SFTJEFODJB P JOEJ WJEVBMJEBE EFM EPNJDJMJP EFM EFNBOEBEP -P RVF MMFWP B TV DPOPDJNJFOUP QBSBMPTGJOFTEFMFZ "EWJSUJรOEPMF MB PCMJHBDJร˜O RVF UJFOF EF TFร—BMBS EPNJDJMJP MFHBM EFOUSP EF MPT WFJOUF QPT UFSJPSFT B MB UFSDFSB Z รžMUJNB QVCMJDBDJร˜O EF FTUF BWJTP RVF EF OP IBDFSMP QPESรˆ TFS UFOJEB PEFDMBSBEB FOSFCFMEร“B

$IPOF  EF BHPTUP EFM "#7*$503*""3":7&3" 4&$3&5"3*" %&- +6;("%0 99***$*7*-%&."/"#* ' +6;("%0%&$*.0%&-0 $*7*-%&1*$)*/$)" $*5"$*ยป/+6%*$*"- " +)&/* " - & 9" / % 3 " 7&-&4&-" .6:6%6.#": &953"$50 +6*$*0 % J WP SD J P  /P  "$503 -VJT "MGPOTP 2VJNCJVMDP 5POBUP %&."/%"%" +IFOJ "MFYBOESB 7FMFTFMB.VZVEVNCBZ 53".*5& 7FSCBM 4VNBSJP $6"/5*" *OEFUFSNJOBEB 0#+&50 B GJO EF RVF FO TFO UFODJB TF EFDMBSF EJTVFMUP FM WJODVMP NBUSJNPOJBM RVF VOF B +IFOJ "MFYBOESB 7FMFTFMB .VZVEVNCBZ Z -VJT "MGPOTP 2VJNCJVMDP 5POBUP 4F MF IBDF DPOPDFS FM FYUSBDUP Z MB QSP WJEFODJB RVF B DPOUJOVBDJร˜O TJHVF 1307*%&/$*" +6;("%0 %&$*.0 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 26*50  EF TFQUJFNCSF EFM  MBT I 7*4504 "HSรHVFTF BM QSPDFTP FM FTDSJUP Z BOFYP QSF TFOUBEPT &O MP QSJODJQBM MB EFNBOEB QSFTFOUBEB FT DMBSB QSFDJTB Z SFรžOF MPT SFRVJTJUPT EF -FZ 1PS DPOTJHVJFOUF BM TFS QSPDFEFOUF FM USรˆNJUF WFSCBM TVNBSJP Z BUFOUP FM KVSBNFO UP SFOEJEP QPS FM BDUPS DPO FM FTDSJUP EF EFNBOEB Z FTUB QSPWJEFODJB Dร“UFTF B MB TFร—P SB +IFOJ "MFYBOESB 7รMFTFMB .VZVEVNCBZ NFEJBOUF QVCMJ DBDJPOFT EF QSFOTB FO VOP EF MPT EJBSJPT EF NBZPS DJSDV MBDJร˜O FO MB DJVEBE EF 2VJUP EF BDVFSEP B MP EJTQVFTUP QPS FM "SU EFM $ร˜EJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM 5ร˜NFTF FO DVFOUB FM EPNJDJMJP KVEJ DJBM TFร—BMBEP QPS FM BDUPS Z BHSรHVFTF MB EPDVNFOUBDJร˜O BEKVOUB $ร“UFTF Z /PUJGร“RVFTF ' %S +PTร .BSUร“OF[ /BSBOKP +VF[ -0 26& --&70 " 46 $0/0$*.*&/50 : -& $*50 13& 7*/*ยฒ/%0-& %& -" 0#-*("$*ยป/ %& 4&ยบ"-"3 $"4*--&30 + 6 % * $ * " - 1" 3 " 1 0 4 5 & 3 * 0 3 & 4 /05*'*$"$*0/&4 %3&%("3)"30 4&$3&5"3*0 %&- +6;("%0 %&$*.0 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" &YJTUFGJSNBZTFMMP "1LN -"3&16#-*$"%&-&$6"%03 +6;("%0%ยฒ$*.04&950%& -0$*7*-%&1*$)*/$)"

&953"$50 +6*$*0 %*703$*0 / "$ 503 ;63*5" '"6450 3&/& %&."/%"%0 (-03*" ."3*" 4*.#"ยบ".03"-&4 0#+&50%*703$*0 1307*%&/$*" +6;("%0 %&$*.0 4&950 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 5BCBDVOEP  EF TFQUJFN CSF EFM Bร—P  MBT I 7*4504 1PS DVBOUP FM BDDJPOBOUF IB EFDMBSBEP CBKP KVSBNFOUP MB JNQPTJCJMJEBE EF EFUFSNJOBS FM EPNJDJMJP Z SFTJEFODJB EF MB EFNBOEBEB &O MP QSJODJQBM MB EFNBOEB QSFTFOUBEB TF DBMJGJDB EF DMBSB Z DPNQMFUB QPS SFVOJS MPT SFRVJTJUPT EF -FZ FO DPO TFDVFODJB TF MF BENJUF BM USB NJUF 7FSCBM 4VNBSJP $ร“UFTF B (-03*" ."3*" 4*.#"ยบ"

+6%*$*"-26*50

.03"-&4 QPS MB QSFOTB FO VOP EF MPT EJBSJPT EF NBZPS DJSDVMBDJร˜O B OJWFM OBDJPOBM EF MB DJVEBE EF 2VJUP EF DPOGPS NJEBE BM "SU EFM $ร˜EJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM QBSB MPT GJOFT MFHBMFT QFSUJOFOUFT 5รOHBTF FO DVFOUB FM DBTJ MMFSP KVEJDJBM TFร—BMBEP QPS FM DPNQBSFDJFOUF QBSB TVT OPUJ GJDBDJPOFT Z MB BVUPSJ[BDJร˜O DPOGFSJEB B TV BCPHBEP EFGFO TPS "DUรžF FM -DEP &EVBSEP .JDIJMFOB DPNP 4FDSFUBSJP &ODBSHBEP/PUJGร“RVFTF ' %3" "/" */53*"(0 +6&;" -0 26& $*50 " 645&% 1"3" -04 '*/&4 %& -&: 13& 7*/*&/%0-& %& -" 0#-*("$*0/ %& 4&ยบ"-"3 $"4*--&30 + 6 % * $ * " - 1"3" 3&$*#*3 '6563"4 /05*'*$"$*0/&4 5"#"$6/%0  %& 0$56#3& %&-"ยบ0$&35*'*$0 -DEP&EVBSEP.JDIJMFOB7 4&$3& 5"3*0 &/$"3("%0 %&- +6;("%0 %ยฒ$*.0 4&950 %&-0$*7*-1*$)*/$)" &YJTUFGJSNBZTFMMP "1LN 3EFM& +6;("%0%&$*.013*.&30 %&-0$*7*-%&1*$)*/$)"

$*5"$*0/ +6%*$*"- 1"3" 4&ยบ03" ."35)" $)"-" 1"%*--" &953"$50 +6*$*0 %*703$*0 /30 %3$. "$503 3"6- &%.6/%0 1"#0/$)"-" %&."/%"%" . " 3 5 ) " $)"-"1"%*--" 0#+&50 %*40-6$*0/ %&- 7 * / $ 6 -0 . "5 3 * . 0 / * " - %& $0/'03.*%"% $0/ -0 %*416&450 &/ -04 "35*$6-04 /6.&3"- %&- $0%*(0 $*7*- "35*$6-0 /6.&3"- 0/$&"7" %&- $0%*(0 $*7*- : "35*$6-0 %&- $0%*(0 $*7*- &/ "$56"-7*(&/$*" 53".*5& 7 & 3 # " - 46."3*0 $6"/5*"*/%&5&3.*/"%" $"4*--&30 +6%*$*"- /30 1&35&/&$*&/5& " -" "# 304"/" (3"/+" 1307*%&/$*" +6;("%0 %&$*.0 13*.&30 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP NBSUFT EF TFQUJFNCSF EFM  MBT I 7*4504 &O MP QSJODJQBM MB EFNBOEB RVF BOUFDFEF FT DMBSB QSFDJTB Z SFรžOF MPT EFNรˆT SFRVJTJUPT EF MFZ QPS MP RVF EFDMBSรˆOEPTFMB QSPDFEFOUF TF MF BDFQUB B USรˆ NJUF 7FSCBM 4VNBSJP QSPQVFT UP &O NรSJUP EFM KVSBNFOUP SFOEJEP QPS QBSUF EF MB BDUPS 3"6- &%.6/%0 1"#0/ $)"-" TPCSF MB JNQPTJCJMJ EBE EF EFUFSNJOBS MB JOEJWJ EVBMJEBE P SFTJEFODJB EF TV Dร˜OZVHF MB EFNBOEBEB TFร—PSB .BSUIB %PMPSFT $IBMรˆ 1BEJMMB Dร“UFTF DPO FM DPOUFOJEP EF MB EFNBOEB Z รTUF BVUP RVF BOUF DFEF B MB EFNBOEBEB .BSUIB %PMPSFT $IBMรˆ 1BEJMMB QPS MB QSFOTB FO VOP EF MPT EJBSJPT EF NBZPS DJSDVMBDJร˜O EF FTUB DJVEBE EF 2VJUP 1SPWJODJB EF 1JDIJODIB BTร“ DPNP FO 4JCBNCF QFSUFOFDJFOUF B MB $JVEBE EF 3JPCBNCB 1SPWJODJB EFM $IJNCPSB[P NFEJBOEP DBEB QVCMJDBDJร˜O PDIP Eร“BT DBEB VOB Z VOB EF PUSB EF DPOGPSNJEBE DPO MP EJTQVFTUP FO FM "SU EFM $ร˜EJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM "HSรHVFOTF BM QSPDFTP MB EPDVNFOUBDJร˜O BEKVOUB 5ร˜NFTF FO DVFOUB MB DVBOUร“B Z DBTJMMFSP KVEJDJBM TFร—BMBEP QPS MB BDUPSB *TBCFM .BSร“B .BDBT $IVRVJSJNB QBSB TVT OPUJGJ DBDJPOFT QPTUFSJPSFT $ร“UFTF Z/PUJGร“RVFTFG

%S 3FZOBMEP 'MPS "MWBSBEP +VF[ TJHVF MB OPUJGJDBDJร˜O -P RVF MMFWP B TV DPOPDJ NJFOUP QBSB MPT GJOFT EF -FZ 1SFWJOJรOEPMF EF MB PCMJHBDJร˜O

/PDSFPFOMBTSFWPMVDJPOFTRVF DBNCJBOFMPSEFOEFMBTDPTBTZOP DBNCJBOFMDPSB[ร˜OEFMIPNCSF (Bl as Pascal ).

RVF UJFOF EF TFร—BMBS DBTJMMFSP KVEJDJBM QBSB TVT OPUJGJDBDJP OFTQPTUFSJPSFT$FSUJGJDP %S-VJT$IVMEF3VBOP 4FDSFUBSJP &

&YJTUFGJSNBZTFMMP "1LN

.&/03&4 +6;("%0%&$*.0 13*.&30"%+6/50%&-" /*ยบ&;:"%0-&4$&/$*" %&-$"/50/26*50 $ * 5" $ * ยป / + 6 % * $ * " - +0)"//" & - * ; " # & 5 ) $".10;7&-0; &953"$50+6%*$*""$ 503 )&3"-%0 40-*/ .03"-&4#"ยบ04 % & ." / %" % 0  + 0 ) " / / " &-*;"#&5)$".10;7&-0; .&/03&4 . * $ ) & - - & ,"5)&3*/& : &-*;"#&5) ,"3*/".03"-&4$".104 53".*5& 4 6 4 1 & / 4 * ยป / 1"53*" 105&45"% /P $. $6"/5*"*/%&5&3.*/"%" 1307*%&/$*" +6;("%0 %&$*.0 13*.&30 "%+6/50 %& -" /*ยบ&; : "%0-&4$&/$*" % & 1*$)*/$)" 2VJUP MVOFT EF PDUVCSF EFM  MBT I 7*4504 "WPDP DPOP DJNJFOUP EF MB %&."/%" RVF BOUFDFEF FO WJSUVE EFM "SU EFM $ร˜EJHP 0SHรˆOJDP EF MB 'VODJร˜O +VEJDJBM Z MJUFSBM D EF MBT OPSNBT QBSB FM GVODJPOB NJFOUP PQFSBUJWP Z BENJOJT USBUJWP EF +VFDFT "EKVOUPT 5FNQPSBMFT EJDUBEPT NFEJBO UF 3FTPMVDJร˜O EFM $POTFKP EF MB +VEJDBUVSB EF GFDIB WFJOUF EF KVMJP EF EPT NJM EJF[ Z QVCMJ DBEB FO FM 3FHJTUSP 0GJDJBM /ยก EF GFDIB WFJOUJDJODP EF BHPTUP EF EPT NJM EJF[ FO NJ DBMJEBE EF +VF[ "EKVOUP EF FTUB +VEJDBUVSB FO MP QSJODJ QBM TF EJTQPOF -B EFNBO EB RVF BOUFDFEF FT DMBSB Z SFรžOF MPT SFRVJTJUPT QSFWJTUPT FO FM "SU EFM $ร˜EJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM QPS UBOUP TF MB BDFQUB B USรˆNJUF QSFWJT UP FO FM "SU Z TJHVJFOUFT EFM $ร˜EJHP EF MB /Jร—F[ Z "EPMFTDFODJB &O NรSJUP BM KVSBNFOUP RVF UJFOF SFOEJEP MB QBSUF BDUPSB Z EF DPOGPSNJEBE DPO FM "SU EFM $ร˜EJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM Dร“UFTF FO MFHBM Z EFCJEB GPSNB B MB QBSUF EFNBOEBEB TFร—PSB +0)"//" &-*;"#&5) $".104 7&-0; NFEJBOUF USFT QVCMJDBDJPOFT QPSMBQSFOTBFOVOPEFMPTEJB SJPT EF NBZPS DJSDVMBDJร˜O EF MB MPDBMJEBE Z EF DPOGPSNJEBE DPO MP EJTQVFTUP FO FM "SU EFM $ร˜EJHP $JWJM QBSB MP DVBM DPOGJรSBTF FM DPSSFTQPOEJFOUF FYUSBDUP " MB EFNBOEBEB TF MF QSFWJFOF EF MB PCMJHBDJร˜O EF DPNQBSFDFS B KVJDJP CBKP QSFWFODJPOFT EF DPOUJOVBS MB DBVTB FO SFCFMEร“B TFร—BMBS EPNJDJMJP KVEJDJBM QBSB SFDJCJS TVT OPUJGJDBDJPOFT BTร“ DPNP EF MB PCMJHBDJร˜O RVF UJFOF EF "/6/$*"3 MB QSVFCB RVF QSFTFOUBSรˆ FO MB "6%*&/$*" %& $ 0 / $ * - * " $ * ยป / $0 / 5 & 4 5"$ * ยป / " - " %&."/%" : "/6/$*0 %& 136&#"4 RVF UFOESรˆ MVHBS FO FTUF %FTQBDIP VOB WF[ RVF GVFSF MFHBMNFOUF DJUBEB B EJDIB EJMJHFODJB EFCFSรˆ DPN QBSFDFS QFSTPOBMNFOUF MBT QBSUFT QSPDFTBMFT P QPS NFEJP EF 1SPDVSBDJร˜O +VEJDJBM MFHBM NFOUF BVUPSJ[BEP QBSB USBOTJ HJS &O MP RVF FO EFSFDIP QSPDFEB BHSรHVFTF BM FYQF

EJFOUF Z Uร˜NFTF FO DVFOUB MB EPDVNFOUBDJร˜O BEKVOUB B MB EFNBOEB QSFTFOUBEB QPS FM BDDJPOBOUF DPOTJTUFOUF FO DJODVFOUB Z PDIP GPKBT DFS UJGJDBEBT EF FYQFEJFOUF EF EJMJHFODJB QSFWJB EF JOWFTUJ HBDJร˜O TVTQFOTJร˜O EF QBUSJB QPUFTUBE 5ร˜NFTF FO DVFO UB FM DBTJMMFSP KVEJDJBM /P TFร—BMBEP QPS MB QBSUF BDUPSB QBSB SFDJCJS TVT OPUJGJDBDJPOFT Z MB BVUPSJ[BDJร˜O PUPSHBEB B TV "CPHBEP 1BUSPDJOBEPS "DUรžF MB %SB "NQBSP 5BQJB 3 FO DBMJEBE EF 4FDSFUBSJB "EKVOUB EF FTUB +VEJDBUVSB $ยถ5&4& /05*'ยถ26&4& : $ร.1-"4& ' %S 3PCFSUP 0UBWBMP+6&;"%+6/50 -0 26& --&70 " 46 $0/0$*.*&/50 : -& $*50 13& 7*/*&/%0-& %& -" 0#-*("$*ยป/ %& 4&ยบ"-"3 $"4*--&30 + 6 % * $ * " - 1" 3 " 3&$*#*3 4 6 4 /05*'*$"$*0/&4 %3"".1"305"1*"3 4 & $ 3 & 5" 3 * " " % + 6 / 5" %&- +6;("%0 %&$*.0 13*.&30 %& -" /*ยบ&; : "%0-&4$&/$*" % & 1*$)*/$)" )BZGJSNBZTFMMP "$UG 3&16#-*$"%&-&$6"%03 +6;("%0$6"350%&-" /*ยบ&;:"%0-&4$&/$*" %&1*$)*/$)" $*5"$*ยป/ +6%*$*"- 103 -" 13&/4" 4& -& )"$& 4"#&3 "- 4&ยบ03

$&4"3 7*$&/5& $3*0--0 $3*0--0 4F MF IBDF DPOPDFS RVF FO FM +V[HBEP $VBSUP EF MB /Jร—F[ Z "EPMFTDFODJB EF 1JDIJODIB DPO TFEF FO MB DJVEBE EF .BDIBDIJ B DBSHP EFM 4S %S +PTร -Vร“T "ZPSB .BUB +VF[ 5JUVMBS MB TFร—PSB -*%*" 30$ยถ0 26*30; .*5&4 IB QSFTFOUBEP MB EFNBOEB EF 1"5&3/*%"% Z "-*.&/504 /P 1$ FO DPOUSB EF $&4"3 7*$&/5& $3*0--0 $3*0--0 FO MB RVF TF IB EJD UBEPMPTJHVJFOUF &953"$50%&$*5"$*ยป/ "$503 -*%*" 30$*0 26*30; .*5&4 %&."/%"%0 $ & 4 " 3 7*$&/5&$3*0--0$3*0--0 +6*$*0 1"5&3/*%"% : "-*.&/504 53".*5&&41&$*"$6"/5*" 0#+&50 3&$0/0$*.*&/50 %& -" 1"5&3/*%"% %& $&4"3 7*$&/5& $3*0--0 $3*0--0 40#3& &- .&/03 +0/"5)"/ 7*/*$*0 26*30; .*5&4 : -" '*+"$*0/ %& 6/" 1&/4*0/"-*.&/5*$*" $"-*'*$"$*ยป/ i("%0 $6"350 %& -" /*ยบ&; : "%0-&4$&/$*" %& 1*$)*/$)" .BDIBDIJ B EF FOFSP EFM  MBT I 7*4504 "WPDP DPOPDJNJFOUP MB EFNBOEB EF QBUFSOJEBE Z BMJNFOUPT QSFTFOUBEB QPS -*%*" 30$*0 26*30; .*5&4 FO DPOUSB EF $&4"3 7*$&/5& $3*0--0 $3*0--0 FT DMBSB QSFDJTB Z SFVOF MPT SFRVJTJUPT FTUBCMFDJEPT FO MB MFZ FO UBM WJSUVE TF MB BDFQUB BM USรˆNJ UF EF MFZ DPSSFTQPOEJFOUF "DPSEF B MP EJTQVFTUP FO FM "SU *OOVNFSBEP EF MB -FZ 3FGPSNBUPSJB BM 5ร“UVMP 7 -JCSP ** EFM $ร˜EJHP 0SHรˆOJDP EF MB /Jร—F[ Z "EPMFTDFODJB Z EF DPOGPSNJEBE BM NPOUP Nร“OJ NP FTUBCMFDJEP FO MB 5BCMB EF 1FOTJPOFT "MJNFOUJDJBT

.ร“OJNBT FMBCPSBEB QPS FM $POTFKP /BDJPOBM EF MB /Jร—F[ Z "EPMFTDFODJB TF GJKB DPNP QFOTJร˜O BMJNFOUJDJB QSPWJ TJPOBM MB DBOUJEBE EF 64%   NBT MPT TVCTJEJPT Z PUSPT CFOFGJDJPT EF MFZ RVF EFCFSรˆ TVNJOJTUSBS FM EFNBO EBEP $FTBS 7JDFOUF $SJPMMP $SJPMMP B GBWPS EFM NFOPS EF FEBE +POBUIBO 7JOJDJP 2VJSP[ .JUFT QPS NFOTVBMJEBEFT BOUJDJQBEBT EFOTUSP EF MPT QSJNFSPT DJODP Eร“BT EF DBEB NFT B QBSUJS EFM Eร“B EF OPWJFNCSF  GFDIB EF QSF TFOUBDJร˜O EF MB EFNBOEB DBO UJEBE RVF TFSรˆ EFQPTJUBEB FO B $VFOUB EF BIPSSPT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP i$IJCVMFPw DVZP UJUVMBS FT FM NFOPS +POBUIBO 2VJSP[ .JUFT "M UFOPS EF MP EJTQVFT UP QPS FM JODJTP TFHVOEP EFM "SU JOOVNFSBEP EF MB MFZ EF MB NBUFSJB TF TFร—BMB QBSB FM Eร“B EF GFCSFSP EFM  B MBT  B GJO EF RVF MPT TFร—P SFT -JEJB 3PDร“P 2VJSP[ .JUFT $FTBS 7JDFOUF $SJPMMP $SJPMMP Z FM NFOPS EF FEBE +POBUIBO 7JOJDJP 2VJSP[ .JUFT CBKP QSF WFODJPOFT MFHBMFT DPODVSSBO B MB $SV[ 3PKB &DVBUPSJBOB FO MB DJVEBE EF 2VJUP QPSUBOEP TVT DFEVMBT EF JEFOUJEBE Z QBSUJEB EF OBDJNJFOUP DPO FM PCKFUP EF RVF TF QSBDUJRVFO FM FYB NFO EF "%/ QBSB MB QSรˆDUJDB EF FTUB EJMJHFODJB TF OPNCSB DPNP QFSJUPT B MPT TFร—PSFT %S "OJCBM "MCFSUP (BWJSJB Z -DEP 7JDUPS )VHP "HVJSSF RVJFOFT UPNBSBO QPTFTJร˜O EF TV DBSHP FM EJB NJTNP EF MB EJMJHFODJB Z QSFTFOUBSBO TV JOGPSNF FO FM UรSNJOP EF RVJODF Eร“BT DPNP EFMFHBEB EFM TVTDSJUP *OUFSWFOHB FO MB EJMJHFODJB MB -DEB .BSJFMB (VFWBSB "UFOUP BM KVSBNFOUP SFOEJEP QPS FM BDDJPOBOUF Dร“UFTF BM EFNBO EBEP EF DPOGPSNJEBE DPO MP EJTQVFTUP QPS FM $ร˜EJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM NFEJBO

UF USFT QVCMJDBDJPOFT DPO VO FYUSBDUP EF MB EFNBOEB Z QSPWJEFODJB RVF BOUFDFEF FO VOP EF MPT QFSJร˜EJDPT EF BNQMJB DJSDVMBDJร˜O EF MB DJV EBE EF 2VJUP QPS OP DPOUBS DPO VOP EF FTB OBUVSBMF[B FO FTUF DBOUร˜O BM EFNBOEBEP TF MF QSFWJFOF EF MB PCMJHBDJร˜O RVF UJFOF EF DPNQBSFDFS B FKFSDFS TV EFSFDIP MB EFGFOTB DBTP DPOUSBSร“P TF QSPDFEFSรˆ FO SFCFMEร“B Z RVF UJFOF IBTUB IPSBT BOUFT EF RVF TF MMFWF B DBCP MB BVEJFODJB รžOJDB QBSB QSFTFOUBS TVT BOVODJPT EF QSVFCB 5รOHBTF QPS BOVODJB EB MB QSVFCB GPSNVMBEB QPS MB BDUPSB MB DVBOUร“B GJKBEB FM EPNJDJMJP KVEJDJBM TFร—BMBEP DBTJMMB /P  BTร“ DPSOP MB BVUPSJ[BDJร˜O NBOJGFTUBEB B MB "CH .BSJU[B $BJ[BMVJTB /PUJGร“RVFTF G %S +PTร -VJT "ZPSB .BUB +6&; $6"350 %& -" /*ยบ&; : "%0-&4$&/$*" %& 1*$)*/$)" $FSUJGJDP &- 4&$3&5"3*0w %S8BTIJOHUPO.PMJOB7 4 & $ 3 & 5" 3 * 0 + 6 ; ( " % 0 $6"350 %& -" /*ยบ&; : "%0-&4$&/$*" % & 1*$)*/$)" &

)BZGJSNBZTFMMP "$UG 3&16#-*$"%&-&$6"%03 +6;("%0%&$*.0 4&(6/%0%&-"/*ยบ&;: "%0-&4$&/$*"%&-$"/50/ 26*50

$"64" %&$-"3"503*" %& "%015"#*-*%"% /0 %& +6*$*0 31 "$ 503 )0.&30 +6"/ 7*5&3* $)"7&; "40$*"$*ยป/ 40-*%"3*%"% : "$$*ยป/ " 4"

$6"/5*"*/%&5&3.*/"%" +6&; %3 3"ร- 3&*/040 30+"4 +6;("%0 % & $ * . 0 4&(6/%0 %& -" /*ยบ&; : "%0-&4$&/$*" % & -

3&16#-*$"%&-&$6"%03 461&3*/5&/%&/$*"%&$0.1"ยบ*"4

3&16#-*$"%&-&$6"%03 461&3*/5&/%&/$*"%&$0.1"ยบ*"4

&953"$50

&953"$50

$0/45*56$*0/ %& 3&/90$6"%034"

-"

$0.1"ยบ*"$0/45*56$*0/ %& -" $0.1"ยบ*" 3"''*"%*4&ยบ04.0%"4$*"-5%"

-B DPNQBร—ร“B 3&/90&$6"%03 4" TF DPOTUJUVZร˜ QPS FTDSJUVSB QรžCMJDB PUPS HBEB BOUF FM /PUBSJP 7JHรTJNP $VBSUP EFM %JTUSJUP .FUSPQPMJUBOP EF 2VJUP FM EF /PWJFNCSF EF  GVF BQSPCB EB QPS MB 4VQFSJOUFOEFODJB EF $PNQB ร—ร“BT NFEJBOUF 3FTPMVDJร˜O 4$*+%+$ 2 EF EF /PWJFNCSF EF 

-B DPNQBร—ร“B 3"''*"%*4&ยบ04 .0%"4 $*" -5%" TF DPOTUJUVZร˜ QPS FTDSJUVSB QรžCMJDB PUPSHBEB BOUF FM /PUB SJP 5SJHรTJNP 1SJNFSP EFM %JTUSJUP .FUSP QPMJUBOP EF 2VJUP FM EF 0DUVCSF EF  GVF BQSPCBEB QPS MB 4VQFSJOUFO EFODJB EF $PNQBร—ร“BT NFEJBOUF 3FTP MVDJร˜O 4$*+%+$2 EF EF/PWJFNCSFEF

 %0.*$*-*0 %JTUSJUP .FUSPQPMJUBOP EF2VJUP 1SPWJODJBEF1*$)*/$)"

 %0.*$*-*0 %JTUSJUP .FUSPQPMJUBOP EF2VJUP 1SPWJODJBEF1*$)*/$)"

 $"1*5"- 4VTDSJUP 64  /รžNFSP EF "DDJPOFT 7BMPS 64 

 $"1*5"- 4VTDSJUP 64  /รžNFSP EF 1BSUJDJQBDJPOFT 7BMPS 64 

 0#+&50 &M PCKFUP EF MB DPNQBร—ร“B FT */.0#*-*"3*" $0.13" 7&/5" 1&3.65" "%.*/*453"$*ยป/ "33&/%".*&/50 : 63#"/*;"$*ยป/ %& -05&4 & */.6&#-&4 "4&403".*&/50 */.0#*-*"3*0 &/ (&/&3"-

 0#+&50 &M PCKFUP EF MB DPNQB ร—ร“B FT " &- %*4&ยบ0 $3&"$*ยป/ : '"#3*$"$*ยป/ %& -&/$&3ยถ" '*/" 7&45*%04 $"-;"%0 #*465&3ยถ" : "$$&403*04%&7&456"3*0 2VJUP EF/PWJFNCSFEF %S0TXBMEP/PCPB-Fร˜O %*3&$503+63*%*$0%& $0.1"ยบ*"4

2VJUP EF/PWJFNCSFEF %S0TXBMEP/PCPB-Fร˜O %*3&$503+63*%*$0%& $0.1"ยบ*"4 "$

"$
$"/50/ 26*50 2VJUP KVFWFT EF BHPTUP EFM  MBT I 7*4504 "WPDP DPOPDJNJFOUP EF MB QSFTFOUF QFUJDJØO FO WJSUVE EFM TPSUFP EF -FZ FO NJ DBMJEBE EF +VF[ "EKVOUP %ÏDJNP 4FHVOEP EF MB /J×F[ Z "EPMFTDFODJB EF 1JDIJODIB EF DPOGPSNJEBE B MB 3FTPMVDJØO /P EFM 1MFOP EFM $POTFKP EF MB +VEJDBUVSB QVCMJDBEB FO FM 3FHJTUSP 0GJDJBM /P EFM EF BHPTUP EFM &O MP QSJODJQBM Z FO WJTUB EF RVF FM BDDJPOBOUF IB EBEP DVNQMJ NJFOUP B MP PSEFOBEP FO QSP WJEFODJB BOUFSJPS MB QFUJDJØO RVF BOUFDFEF FT DMBSB QSFDJ TB Z SFÞOF MPT SFRVJTJUPT EF -FZ QPS MP RVF TF MB BDFQUB BM USÈNJUF DPSSFTQPOEJFOUF %F DPOGPSNJEBE DPO MP RVF EJT QPOF FM "SU EFM $ØEJHP EF /J×F[ Z "EPMFTDFODJB TF EJTQPOF RVF TF SFBMJDF VOB JOWFTUJHBDJØO UFOEJFOUF B VCJ DBS F JEFOUJGJDBS B MPT QBESFT QBSJFOUFT UVUPSFT P SFQSF TFOUBOUFT MFHBMFT EFM NFOPS B RVJFO TF MF DPOPDF DPO FM OPNCSF EF %JFHP "MFYBOEFS 1VMMBT :VNCMB RVJFO UJFOF DJODP B×PT EF FEBE F JOHSF TØ B MB 'VOEBDJØO "TPDJBDJØO 4PMJEBSJEBE Z "DDJØO "4" FM EÓB EF EJDJFNCSF EFM  BOUF FM QSFTVOUP BCBOEPOP EF TVT QBESFT Z GBNJMJBSFT FM NFOPS FT OBDJEP FO FTUB $JVEBE EF 2VJUP 1SPWJODJB EF 1JDIJODIB FM EF KVMJP EFM FT EF SB[B NFTUJ[B UF[ USJHVF×B PKPT DBGÏ PCTDVSPT DBCFMMP OFHSP MBDJP %F DPOGPSNJEBE B MP EJTQVFTUP FO FM "SU EFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM DÓUFTF B MPT QBESFT QBSJFOUFT Z EFNÈT GBNJMJB SFT EFM OJ×P %JFHP "MFYBOEFS 1VMMBT :VNCMB NFEJBOUF USFT QVCMJDBDJPOFT RVF TF SFBMJ[B SÈO FO USFT GFDIBT EJTUJOUBT FO VOP EF MPT EJBSJPT EF NBZPS DJSDVMBDJØO EF MB QSPWJODJB EF

1JDIJODIB QBSB FM FGFDUP MÓCSF TF FM DPSSFTQPOEJFOUF FYUSBD UP KVEJDJBM *OUFSWFOHB FO MB QSFTFOUF DBVTB MB %*/"1&/ FM .JOJTUFSJP 1VCMJDP Z FM &RVJQP 5ÏDOJDP EF FTUF KV[ HBEP RVJFOFT QSFTFOUBSÈO TV JOGPSNF FO FM UÏSNJOP EFUFS NJOBEP QPS MB -FZ DPOGPSNF B MP FTUBCMFDJEP FO MPT "SU OVNFSBM Z EFM $ØEJHP EF MB /J×F[ Z "EPMFTDFODJB $PNP NFEJEB EF QSPUFDDJØO TF EJTQPOF RVF FM OJ×P %JFHP "MFYBOEFS 1VMMBT :VNCMB QFSNBOF[DB FO BDPHJNJFOUP JOTUJUVDJPOBM FO MB 'VOEBDJØO "TPDJBDJØO 4PMJEBSJEBE Z "DDJØO "4" IBTUB RVF TF FTDMBSF[DB TV TJUVBDJØO MFHBM P FTUF +V[HBEP EJTQPOHB MP DPOUSBSJP 5ÏOHBTF FO DVFO UB FM EPNJDJMJP KVEJDJBM TF×B MBEP QPS FM DPNQBSFDJFOUF Z BHSÏHVFTF MB EPDVNFOUBDJØO BEKVOUB $ÓUFTF Z /PUJGÓRVFTF G %S 3BÞM 3FJOPTP 3PKBT +VF[ "EKVOUP -P RVF DPNVOJDP B 6TUFE QBSB MPTGJOFTEF-FZ %S 0TXBMEP 3PESJHP 1BDIVDIP ( 4&$&5"3*0"%+6/50 &YJTUFGJSNBZTFMMP "1LN

&+&$65*704 +6;("%0%&$*.0 4&(6/%0%&-0$*7*-%& 1*$)*/$)" $*5"$*»/+6%*$*"- "43-6*4."3$&-0$"*;" +6*$*0 &+&$65*70 /30 41 "$503 %3 -6*4 )6.#&350 .030$)0$)".0330 %&."/%"%0 43 -6*4 ."3$&-0$"*;" $6"/5*"*/%&5&3.*/"%" 53".*5&&+&$65*70 */*$*"%0 %& /07*&.#3& %&- 0#+&50 $0#30 %& -&53"

%&$".#*0 1307*%&/$*" +6;("%0 %&$*.0 4&(6/%0 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP MVOFT EF OPWJFNCSF EFM  MBT MI 7*4504 &O NJ DBMJEBE EF +VF[ 5JUVMBS EF MB +VEJDBUVSB Z FO SB[ØO EF MB OPUB EF TPSUFP RVF BOUFDF EF BWPDP DPOPDJNJFOUP EF MB QSFTFOUF DBVTB 6OB WF[ RVF IB EBEP DVNQMJNJFOUP B MP EJT QVFTUP FO QSPWJEFODJB BOUF SJPS MB EFNBOEB RVF BOUFDFEF QSFTFOUBEB QPS FM TF×PS -VJT )VNCFSUP .PSPDIP $IBNPSSP TF MB DBMJGJDB EF DMBSB QSFDJTB Z DPNQMFUB QPS MP RVF TF MB BENJUF BM USÈNJUF &KFDVUJWP &O MP QSJODJQBM FM EFNBOEBEP TF×PS -6*4 ."3$&-0 $"*;" QBHVF B TV BDSFFEPS MB PCMJHB DJØO EFNBOEBEB P QSPQPOHB FYDFQDJPOFT EFOUSP EFM UÏSNJ OP EF USFT EÓBT CBKP BQFSDJCJ NJFOUP EF 4FOUFODJB $ÓUFTF BM EFNBOEBEP TF×PS -VJT .BSDFMP $BJ[B QPS NFEJP EF MB QSFOTB FO VO EJBSJP EF NBZPS DJSDVMBDJØO OBDJPOBM RVF TF FEJUBO FO FTUB DJVEBE EF 2VJUP QBSB FM FGFDUP QPS 4FDSFUBSÓB DPOGJÏSBTF FM FYUSBDUP QFSUJ OFOUF "HSÏHVFOTF BM QSPDF TP MPT EPDVNFOUPT BEKVOUPT 5ÏOHBTF FO DVFOUB FM EPNJ DJMJP KVEJDJBM TF×BMBEP QPS FM BDUPS Z MB BVUPSJ[BDJØO RVF DPOGJFSF B TV BCPHBEP EFGFO TPS /05*'*26&4& ' %3 $"3-04 '&3/"/%&; *%3070 +6&; %&$*.0 4&(6/%0 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" -P RVF MMFWP B TV DPOPDJNJFOUP QBSB MPT GJOFT EF -FZ QSFWJ OJÏOEPMFT EF MB PCMJHBDJØO RVF UJFOF EF TF×BMBS DBTJMMFSP KVEJDJBM QBSB TVT QPTUFSJP SFT OPUJGJDBDJPOFT 2VJUP  EF /PWJFNCSF EFM $FSUJGJDP %3 '&3/"/%0 /"3"/+0 '"$504 4&$3&5"3*0 %&- +6;("%0

$0/70$"503*" 4&(6/%"

$0.1"º¶"%&53"/41035&4 &$6"503*"/"53"/4)&30*$"4"

-PTBCPHBEPTPDJPTPTUJFOEFOB DPOWFSUJSTFFOQPMÓUJDPT QPSMPRVF NBOUFOFSBMPTBCPHBEPTPDVQBEPT UJFOFDJFSUPWBMPSTPDJBM Sil ber schat z Gal vin %&$*.0 4&(6/%0 %& -0 $*7*-%&1*$)*/$)" )BZVOTFMMP "$ -"3%&-& +6;("%07*(²4*.0 26*/50%&-0$*7*-%& 1*$)*/$)" $*5"$*0/+6%*$*"- " +03(& & % 6" 3 % 0 3*7"%&/&*3 " "3#0-&%" Z %*"/" . " 3 * " / & - " 4050.":03$6/(6"/ "$503 "# (&"/ ."("-* "(6*33& 130$63"%03" +6%*$*"- %&- # " / $0 (6":"26*- %&."/%"%04 + 0 3 ( & & % 6" 3 % 0 3 * 7" % & / & * 3 " "3#0-&%" Z % * " / " ."3*"/&-" 4050.":03 $6/(6"/ +6*$*0 &+&$65*70 /P 0& $6"/5*" PP +6;("%0 7*(²4*.0 26*/50 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP  %& "#3*- %&-  -"4 ) 7*4504 -B EFNBOEB RVF BOUFDFEF FT DMBSB QSFDJTB DPNQMFUB Z SFÞOF MPT EFNÈT SFRVJTJUPT RVF FYJHF MB -FZ%FTF FM USÈ NJUF FKFDVUJWP -PT EFNBO EBEPT FO FM UÏSNJOP EF USFT EÓBT Z CBKP QSFWFODJPOFT MFHBMFT DVNQMBO DPO MB PCMJ HBDJØO FYJHJEB P QSPQPOHBO MBT FYDFQDJPOFT B MBT RVF TF DSFBO BTJTJUJEPT $ÓUFTF B MPT EFNBOEBEPT TF×PSFT +03(& & % 6" 3 % 0 3 * 7" % & / & * 3 " "3#0-&%" Z % * " / " ."3*"/&-" 4050.":03 $6/(6"/ FO DBMJEBE EF EFVEPSFT QSJODJQBMFT B FO FM MVHBS RVF TF JOEJDB NFEJBOUF BUFOUP %FQSFDBUPSJP EJSJHJEP B VOP EF MPT TF×PSFT +VFDFT EF *NCBCVSB DPO BTJFOUP FO MB DJVEBE EF *CBSSB B RVJFO TF MFT FOWJBSÈ TVGJDJFOUF EFTQBDIP "HSÏHVFTF MPT EPDVNFOUPT

$PO FM BMUP 4FOUJNJFOUP EF &TUJNB Z 3FTQFUP RVF QSPGFTP B UPEPT VTUF EFT QPS MB GBDVMUBE RVF NF PUPSHB MP EJTQVFTUP FO FM BSUÓDVMP EF MB MFZ EF $PNQB×ÓBT BDPSEF DPO FM "SU EFM FTUBUVUP TPDJBM NF QFSNJUP $0/70$"3 B MPT BDDJPOJTUBT EF MB $PNQB×ÓB EF 5SBOTQPSUFT &DVB UPSJBOB 5SBOTIFSPJDB 4" B +6/5" (&/&3"- &953"03%*/"3*" EF BDDJPOJTUBT QBSBDPOPDFSZSFTPMWFSTPCSF $POWBMJEBS3FTPMVDJPOFTRVFDPOTUBOFOMBT+VOUBT(FOFSBMFTEF B EF+VMJPEFM C EF"CSJMEFM D EF"CSJMEFM E EF.BZPEFM *OGPSNFEF(FTUJØOEFM(FSFOUF(FOFSBM *OGPSNF (BTPMJOFSB EFTEF FM EF +VMJP EFM BM EF 0DUVCSF EFM *OGPSNF$VFOUBEF*OWFSTJPOFT "VNFOUPEF$BQJUBMDPO'POEPEF*OWFSTJØOZ/VNFSBSJP "VUPSJ[BDJØOEF7FOUBEF.VFCMFTZ*ONVFCMFT 3FGPSNBEFM&TUBUVUP -B +VOUB (FOFSBM TF FGFDUVBSÈ FO FM MPDBM EF MB $PNQB×ÓB VCJDBEP FO MB "WFOJEB -B &DVBUPSJBOB /P 0F Z -VJT 3JPGSJP TFDUPS MB &DVBUP SJBOB EF 2VJUP %. FM EÓB +VFWFT  EF %JDJFNCSF EFM  B QBSUJS EF MBT) 4F DPOWPDB EF NBOFSB FTQFDJBM Z QBSUJDVMBS BM 4S .BSDFMP 1BMBDJPT Z 4S «OHFM :ÈOF[ $PNJTBSJPT 1SJODJQBM Z 4VQMFOUF EF MB $PNQB×ÓB EF 5SBOTQPSUFT&DVBUPSJBOB5SBOTIFSPJDB4" /05" 1PS SFTQFUP B MPT TF×PSFT BTPDJBEPT TF SVFHB QVOUVBM BTJTUFODJB Z TF FNQF[BSÈ B MB IPSB JOEJDBEB DPO MPT BDDJPOJTUBT QSFTFOUFT RVF FO RVØSVN 4S$BSMPT1ÈF[1P[P (&3&/5&(&/&3"-

"$ 

RVF TF BDPNQB×BO 5ÏOHBTF FO DVFOUB MB DPNQBSFDFODJB EF %SB (FBO .BHBMZ "HVJSSF MB DBMJEBE FO MB RVF DPNQB SFDF EFCJEBNFOUF KVTUJGJDBEB MB BVUPSJ[BDJØO RVF DPOGJFSF B TV "CPHBEP 1BUSPDJOBEPS Z FM DBTJMMFSP KVEJDJBM QBSB TVT OPUJGJDBDJPOFT 1PS 4FDSFUBSÓB EFKBOEP DPQJBT DFSUJGJDBEBT SFDJCP Z SB[ØO FO BVUPT EFT HMØTFTF MPT EPDVNFOUPT BQBSFKBEPT B MB EFNBOEB Z FOUSÏHVFOTF BM %S .BSDP 1SPB×P .PSBMFT /PUJGÓRVFTF ' %S *WBO $FWBMMPT ;BNCSBOP +VF[ +6;("%0 7*(²4*.0 26*/50 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP  EF PDUVCSF EFM MBT I "UFOUP FM KVSBNFO UP SFOEJEP QPS MB "C (FBO .BHBMZ "HVJSSF #FOBMDB[BS 1SPDVSBEPS +VEJDJBM EFM #BODP EF (VBZBRVJM EF DPO GPSNJEBE DPO FM "SU EFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM Z WJTUB MB SB[ØO TFOUBEP QPS FM TF×PS 4FDSFUBSJP EFM +V[HBEP 4FHVOEP EF MP $JWJM EF *NCBCVSB TF EJTQPOF TF DJUF B MPT EFNBOEBEPT +03(& & % 6" 3 % 0 3 * 7" % & / & * 3 " "3#0-&%" Z % * " / " ."3*"/&-" 4050.":03 $6/(6"/ QPS MB QSFOTB FO VOP EF MPT QFSJØEJDPT EF NBZPS DJSDVMBDJØO RVF TF FEJ UBO FO FTUB DJVEBE EF 2VJUP /PUJGÓRVFTF %S 3BGBFM $BSQJP 4ÈODIF[o+VF[FODBSHBEP -P RVF DPNVOJDP Z $*50 QBSB MPT SFTQFDUJWPT GJOFT EF -FZ QSFWJOJÏOEPMF MB PCMJHBDJØO EF TF×BMBS DBTJMMFSP KVEJDJBM QBSB GVUVSBT OPUJGJDBDJPOFT $FSUJGJDP %S -VJT 'FSOBOEP 4FSSBOP .FOFTFT 4 & $ 3 & 5" 3 * 0 + 6 ; ( " % 0 7*(²4*.0 26*/50 $*7*- 1*$)*/$)" )BZGJSNBZTFMMP "$UG

3&16#-*$"%&-&$6"%03 +6;("%07*(²4*.0 $6"350%&-0$*7*-%& 1*$)*/$)" $*5"$*0/ +6%*$*"- " &-4" 5&3"/ ÞOJDPT OPN CSFT RVF EJDF DPOPDFS %& -" %&."/%" &+&$65*7" 26& 4*(6& &/ 46 $0/53" - " 6 5" 3 0 ) & 3 / " / $".107&3%&+6.#0 "$503 -"65"30 )&3/"/ $".107&3%&+6.#0 %&."/%"%04 &-4" 5&3"/ Z "-&9"/%&3 1"53*$*0 5&3"/1&3&; 53".*5&&+&$65*70 +6*$*0/P.4 $6"/5*"64% PP %0.*$*-*0 +6%*$*"- /P EFM%S'BCJÈO7JMMBSSVFM 1307*%&/$*" +6;("%0 7*(&4*.0 $6"350 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 26*50  EF BCSJM EFM  I 7*4504 "WPDP DPOP DJNJFOUP EF MB QSFTFOUF DBVTB FO WJSUVE EFM TPSUFP SFBMJ[BEP -B EFNBOEB RVF BOUFDFEF FT DMBSB DPNQMFUB Z SFÞOF MPT SFRVJTJUPT EF MFZ SB[ØO QPS MB DVBM TF MB BENJUF BM USÈNJUF FKFDVUJWP &O DPOTFDVFO DJB MPT EFNBOEBEPT TF×P SFT "-&9"/%&3 1"53*$*0 5&3"/ 1&3&; Z &-4" 5&3"/ ÞOJDPT OPNCSFT RVF EJDF DPOPDFS QBHVF BM BDUPS MB DBOUJEBE EFNBOEBEB FO FM UÏS NJOP EF USFT EÓBT P QSPQPOHBO FYDFQDJPOFT EFOUSP EFM NJTNP UÏSNJOP $ÓUFTF B MPT EFNBO EBEPT "-&9"/%&3 1"53*$*0 5&3"/ 1&3&; Z &-4" 5&3"/ FO FM MVHBS RVF TF JOEJDB FO MB EFNBOEB QBSB MP DVBM FOWÓF TF TVGJDJFOUF EFTQBDIP B MB 4BMB EF $JUBDJPOFT 5ØNFTF FO DVFOUB MB DBTJMMB KVEJDJBM TF×BMBEB QPS MB QBSUF BDUPSB "HSÏHVFTF MB EPDVNFOUBDJØO BEKVOUB /PUJGÓRVFTF G %SB .ØOJDB'MPS1B[NJ×P +VF[B +6;("%0 7*(&4*.0 $6"350 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 26*50 MVOFT EF BCSJM EFM  I 7*4504 1PS DVNQMJEPT MPT SFRVJTJ UPT EFM "SU EFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM TF EJTQPOF RVF MB SFGPSNB B MB EFNBOEB FT DMBSB DPNQMFUB Z SFÞOF MPT SFRVJTJUPT EF MFZ QPS MP RVF TF MP BDFQUB B USÈNJUF FO DPOTFDVFODJB DPO MB EFNBOEB QSFTFOUBEB BVUP EF DBMJGJDB

$0/70$"503*" "+6/5"(&/&3"-&953"03%*/"3*"%& "$$*0/*45"4%&-"$0.1"º¶"%&5"9*4 5"9*$0/'035$" %F DPOGPSNJEBE DPO MP EJTQVFTUP FO MB -FZ EF $PNQB×ÓBT Z FO FM &TUBUV UP EF MB &NQSFTB TF DPOWPDB B MPT TF×PSFT BDDJPOJTUBT EF MB DPNQB×ÓB 5BYJDPOGPSU $" B MB +VOUB (FOFSBM &YUSBPSEJOBSJB RVF TF MMFWBSÈ B DBCP FM EÓB NJÏSDPMFT EF %JDJFNCSF EFM B×P FO DVSTP B MBT BN FO MB DJVEBE EF 4BOHPMRVÓ EPNJDJMJP QSJODJQBM EF MB DPNQB×ÓB FO MB PöDJOB VCJDBEB FO MB QMBOUB CBKB EFM GPDBM TJHOBEP DPO FM OVNFSP $ DBMMF 3FJOBMEP'MPSF*HOBDJP3FHBMBEPQBSBUSBUBSFMTJHVJFOUFPSEFOEFMEÓB 3FTPMVDJØO EF BSSBTUSF EF EFVEBT EF MPT BDDJPOJTUBT EF &OFSP B %J DJFNCSFEFM 3FTPMVDJØO TPCSF FM EFTUJOP EF MBT DVPUBT EF JOHSFTP EF BDDJPOJTUBT EFMJODSFNFOUP 7BSJPT " MPT BDDJPOJTUBT RVF FOWÓFO SFQSFTFOUBOUFT B MB +VOUB GBWPS FOWJBS MB SFTQFDUJWB EFMFHBDJØO QPS FTDSJUP DPO öSNB MFHJCMF Z DPQJB EF DFEVMB B DPMPS 4F DPOWPDB EF NBOFSB FTQFDJBM BM TF×PS 3PNÈO 7BDB $PNJTBSJP EF MB $PNQB×ÓB .BSDFMP"DIJH (&3&/5&(&/&3"- "$

3&7*45" +6%*$*"7*&3/&4 %&/07*&.#3&%& -B)PSB26*50 &$6"%03 DJØO FTDSJUP EF SFGPSNB Z BVUP RVF BOUFDFEF DØSSBTF USBTMB EP B MPT EFNBOEBEPT TF×P SFT "-&9"/%&3 1"53*$*0 5&3"/ 1&3&; Z &-4" 5&3"/ QBSB RVF MB DPOUFTUF FO FM UÏSNJOP EF USFT EÓBT $ÓUFTF BM TF×PS "MFYBOEFS 1BUSJDJP 5FSÈO 1ÏSF[ FO FM MVHBS RVF TF JOEJDB FO MB EFNBOEB %F DPOGPSNJEBE DPO FM KVSB NFOUP SFOEJEP Z MP QSFWJTUP FO FM "SU EFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM DÓUFTF B MB EFNBOEBEB TF×PSB &-4" 5&3"/ NFEJBOUF USFT QVCMJ DBDJPOFT EF QSFOTB FO VOP EF MPT QFSJØEJDPT EF NBZPS DJSDVMBDJØO FEJUBEPT FO FTUB DJVEBE EF 2VJUP "HSÏHVFTF MB EPDVNFOUBDJØO BEKVOUB 5ØNFTF FO DVFOUB MB DBTJMMB KVEJDJBM TF×BMBEB QPS MB QBSUF BDUPSB $ÓUFTF Z OPUJGÓRVFTF G %SB .ØOJDB 'MPS 1B[NJ×P +VF[B -P RVF DPNVOJDP B VTUFE QBSB MPT GJOFT EF MFZ QSFWJOJÏOEPMF EF MB PCMJHBDJØO EF TF×BMBS DBTJMMB KVEJDJBM FO MB DJVEBE EF 2VJUP 1SPWJODJB EF 1JDIJODIB &DVBEPS QBSB QPTUFSJPSFT OPUJGJDBDJPOFT "C.BSJP-BTTP0SUFHB 4&$3&5"3*0 %&- +6;("%0 7*(&4*.0 $6"350 %& -0 $*7*-%&1*$)*/$)" )BZVOTFMMP "$ 3EF& +6;("%04&(6/%0%&-0 $*7*-%&1*$)*/$)" $*5"$*0/+6%*$*"" 8*--*". ."3$&-0 )"30 &3";0 " $ 50 3  #"/$0 % & - 1*$)*/$)"$" %&."/%"%0 8 * - - * " . ."3$&-0)"30&3";0 $6"/5*"*/%&5&3.*/"%" +6*$*0 &+&$65*70 /0 /0 %SB$* +6;("%0 4&(6/%0 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 26*50  EF +VOJP EFM  MBT I 7*4504 "WPDP DPOPDJNJFOUP EF MB QSFTFOUF DBVTB FO WJSUVE EFM TPSUFP SFB MJ[BEP Z FO NJ DBMJEBE EF +VF[ TVQMFOUF NFEJBOUF PGJDJP /P %%1+"3 EF GFDIB EF TFQUJFNCSF EF &O MP QSJODJQBM MB EFNBOEB RVF BOUFDFEF FT DMBSB QSFDJTB Z SFÞOF MPT EFNÈT SFRVJTJUPT EF -FZ FO DPOTFDVFODJB BDFQ UÈOEPTF BM USÈNJUF FKFDVUJWP TF EJTQPOF RVF FM EFNBOEB EP 4S 8JMMJBN .BSDFMP )BSP &SB[P FO FM UÏSNJOP EF USFT EÓBT DVNQMB DPO MB PCMJHB DJØO EFNBOEBEB P QSPQPO HBO FYDFQDJPOFT $ÓUFTF BM EFNBOEBEP FO FM MVHBS RVF TF JOEJDB "HSÏHVFTF MPT EPDVNFOUPT BDPNQB×BEPT 5ÏOHBTF FO DVFOUB MB DBMJEBE FO MB RVF DPNQBSFDF Z FM DBTJMMFSP KVEJDJBM EFTJHOBEP $ÓUFTF Z /PUJGÓRVFTF ' %SB 7JDUPSJB $IBOH )VBOH +VF[ &ODBSHBEB +6;("%0 4&(6/%0 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP WJFSOFT EF KVMJP EFM  MBT I %F PGJDJP TF EFDMBSB MB OVMJEBE EF MB QSPWJEFODJB EF WJFSOFT EF KVMJP EFM  QPS DVBOUP SFWJTBEP MPT SFDBV EPT QSPDFTBMFT TF BQSFDJB RVF ZB MB EFNBOEB GVF DBMJGJDBEB Z MP RVF QSPTFHVÓB FO FTUF DBTP FSB DJUBS BM EFNBOEBEP QPS MB QSFOTB QPS MP RVF TF QSPDF EF B FMMP $POTJEFSÈOEPTF FM QFEJEP FGFDUVBEP QPS MB QBSUF BDUPSB Z QPS BGJSNBSTF EFTDP OPDFS MB SFTJEFODJB P EPNJDJ MJP EFM EFNBOEBEP 8*--*".

$

."3$&-0 )"30 &3";0 Z BUFOUP BM KVSBNFOUP SFOEJEP Z EF DPOGPSNJEBE DPO MP RVF EJT QPOF FM "SU EFM $ØEJHP EF QSPDFEJNJFOUP $JWJM DÓUFTF BM EFNBOEBEP FO VOP EF MPT EJB SJPT EF NBZPS DJSDVMBDJØO EF MB DJVEBE EF 2VJUP /PUJGÓRVFTF G 'BCSJDJP 4FHPWJB # +VF[ &ODBSHBEP -P RVF DPNVOJDP Z $*50 QBSB MPT SFTQFDUJWPT GJOFT EF -FZ QSFWJOJÏOEPMF EF MB PCMJHBDJØO RVF UJFOFO EF TF×BMBS DBTJMMFSP KVEJDJBM QBSB TVT GVUVSBT OPUJGJ DBDJPOFT-P$FSUJGJDP %S+VBO(BMMBSEP2 4&$3&5"3*0 )BZVOTFMMP 

03%*/"3*04 3EFM& +6;("%00$5"70%&-0 $*7*-%&1*$)*/$)" $JUBDJØO +VEJDJBM BM TF×PS &-0: $-&.&/5& $"-7"$)& 1&3&; TF MF IBDF TBCFS RVF FO FTUB +VEJDBUVSB TF IB QSF TFOUBEPMBTJHVJFOUFBDDJØO "$503&4 +PTÏ )FSJCFSUP :ÈOF[ 5JQÈO Z .BSÓB :PMBOEB 0SUJ[ %&."/%"%0 &MPZ $MFNFOUF $BMWBDIF1ÏSF[ "46/50 1 S F T D S J Q D J Ø O &YUSBPSEJOBSJB EF %PNJOJP EF *ONVFCMF 53".*5&0SEJOBSJP $"64"&.5 $6"/5*"*OEFUFSNJOBEB +6&; 461-&/5& %S "SNBOEP "DFMEP(VBMMJ 4&$3&5"3*0 %S 'SBODJTDP +VTUJDJB4BMHBEP 53".*5" "C &GSBÓO .BSUÓOF[ 5BQJB 1307*%&/$*" +6;("%0 0$5"70 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP MVOFT EF GFCSFSP EFM  MBT I 7*4504 1PS DVN QMJEB MB QSPWJEFODJB EF EF GFCSFSP EFM  MBT I TF EJTQPOF -B EFNBOEB RVF BOUFDFEF FT DMBSB Z SFÞOF MPT EFNÈT SFRVJTJUPT EF MFZ FO DPOTFDVFODJB EÏTF B MB NJTNB FM USÈNJUF 0SEJOBSJP $ØSSBTF USBTMBEP DPO FM MJCFMP EF EFNBOEB Z FTUB QSPWJEFODJB B &-0: $-&.&/5& $"-7"$)& 1&3&; Z B TVT IFEFSPT QSF TVOUPT Z EFTDPOPDJEPT GJO EF RVF FO FM UÏSNJOP EF RVJODF EÓBT QSPQPOHBO MBT FYDFQDJP OFT B MBT RVF TF DSFBO BTJTUJ EPT %F DPOGPSNJEBE DPO MP EJTQVFTUP FO FM "SU EFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM JOTDSÓCBTF MB EFNBOEB FO FM 3FHJTUSP EF MB 1SPQJFEBE &O WJTUB EFM KVSBNFOUP FYQSFTP EF MPT BDUPSFT QPS MB RVF BGJS NBO TPCSF MB JNQPTJCJMJEBE EF EFUFSNJOBS MB JOEJWJEVBMJEBE P SFTJEFODJB BDUVBM EFM TF×PS &-0: $-&.&/5& $"-7"$)& 1&3&; Z B TVT IFEFSPT QSF TVOUPT Z EFTDPOPDJEPT Z EF UPEBT MBT QFSTPOBT RVF QVFEBO UFOFS EFSFDIP TPCSF FTUF JONVFCMF DÓUFTF QPS MB QSFOTB FO VOP EF MPT QFSJØ EJDPT EF NBZPS DJSDVMBDJØO EF FTUB DJVEBE EF 2VJUP DPO GPSNF MP EJTQPOF FM "SU EFM $ØEJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM $VÏOUFTF DPO MPT TF×P SFT "MDBMEF Z 1SPDVSBEPS .FUSPQPMJUBOP EFM .VOJDJQJP EFM %JTUSJUP .FUSPQPMJUBOP EF 2VJUP "EKÞOUFTF MB EPDVNFO UBDJØO QSFTFOUBEB 5ÏOHBTF FO DVFOUB FM DBTJMMFSP KVEJ DJBM TF×BMBEP /PUJGÓRVFTF Z $ÓUFTF G %S "SNBOEP "DFMEP(VBMMJ+6&; -P RVF DPNVOJDP B VTUFE QBSB

$:"/."(&/5":&--08#-"$,


$:"/."(&/5":&--08#-"$,

3&7*45" +6%*$*"$

7*&3/&4 %&/07*&.#3&%& -B)PSB26*50 &$6"%03

MPT GJOFT EF MFZ 1SFWJOJรOEPMF EF MB PCMJHBDJร˜O EF TFร—BMBS EPNJDJMJP KVEJDJBM DPOGPSNF B MFZ QBSB GVUVSBT OPUJGJDB DJPOFT % S 'S B O D J T DP + V T U J D J B 4BMHBEP 4 & $ 3 & 5" 3 * 0 + 6 ; ( " % 0 0$5"70 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" "$UG +6;("%0$6"350%&-0 $*7*-%&1*$)*/$)" $*5"$*0/ +6%*$*"- " %SB (VBEBMVQF2VJTQF"OBMVJ[B 03%*/"3*0 /P 1$)"7&; &953"$50 "$ 503&4 .*-50/ *7"/ 7"--&+0 .":" : ."3*" %& -04 "/(&-&4 .0/$":0 &/3*26&; %&."/%"%04 % S B (VBEBMVQF 2VJTQF "OBMVJ[B : %S %JFHP 3PESร“HVF[ $BSSJMMP FO TV DBMJEBE EF *OUFOEFOUF (FOFSBM EF 1PMJDร“B EF 1JDIJODIB 03%*/"3*0 /P 1 $)"7&; 53".*5&03%*/"3*0 $6"/5*"*/%&5&3.*/"%" 1307*%&/$*" +6;("%0 $6"350 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP MVOFT EF PDUVCSF EFM  MBT I 7*4504 -B DPN QFUFODJB EF FTUB DBVTB TF IB SBEJDBEP FO FTUB +VEJDBUVSB QPS FM TPSUFP SFBMJ[BEP QPS MP UBOUP BWPDP DPOPDJNJFOUP EF MB NJTNB &O MP QSJODJQBM MB EFNBOEB GPSNVMBEB SFรžOF MPT SFRVJTJUPT EF -FZ FO DPO TFDVFODJB TF MP BENJUF BM USรˆ NJUF PSEJOBSJP DPO MB NJTNB Dร“UFTF B MPT EFNBOEBEPT %SB (VBEBMVQF 2VJTQF "OBMVJ[B QPS TVT QSPQJPT EFSFDIPT Z BM %S %JFHP 3PESร“HVF[ $BSSJMMP FO TV DBMJEBE EF *OUFOEFOUF (FOFSBM EF 1PMJDร“B EF 1JDIJODIB B GJO EF RVF FO FM UรSNJOP EF RVJODF Eร“BT EFO DPOUFTUBDJร˜O B MB NJTNB QSPQPOJFOEP MBT FYDFQDJPOFT EJMBUPSJBT Z QFSFOUPSJBT RVF TF DSFZFSFO BTJTUJEPT CBKP QSF WFODJPOFT EF -FZ $ร“UFTF BM %S %JFHP 3PESร“HVF[ $BSSJMMP FO TV DBMJEBE EF *OUFOEFOUF (FOFSBM EF MB 1PMJDร“B EF 1JDIJODIB FO FM MVHBS TFร—BMBEP QBSB FM FGFD UP Z FO NรSJUP BM KVSBNFOUP SFOEJEP Z EF BDVFSEP B MP FTUBCMFDJEP FO FM "SU EFM $ร˜EJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM Dร“UFTF B MB %SB (VBEBMVQF 2VJTQF "OBMVJ[B QPS MB QSFOTB NFEJBOUF USFT QVCMJDBDJPOFT FO VOP EF MPT QFSJร˜EJDPT EF NBZPS DJSDVMBDJร˜O EF MB DJV EBE EF 2VJUP $VรOUFTF DPO MB 1SPDVSBEVSร“B (FOFSBM EFM &TUBEP 5รOHBTF FO DVFOUB FM EPNJDJMJP TFร—BMBEP QPS MB QBSUF BDUPSB "HSรHVFTF MB EPDVNFOUBDJร˜O BDPNQBร—BEB /PUJGร“RVFTF %3 &%8*/ "3(05* 3&:&4 +6&;&/$"3("%0 -P RVF QPOHP FO TV DPOPDJ NJFOUP QBSB MPT GJOFT EF -FZ BEWJSUJรOEPMF EF MB PCMJHBDJร˜O RVF UJFOF EF TFร—BMBS EPNJDJMJP KVEJDJBM EFM 1BMBDJP EF +VTUJDJB EF FTUB DJVEBE EF 2VJUP QBSB SFDJCJSGVUVSBTOPUJGJDBDJPOFT %SB &MJ[BCFUI $FEFร—P .PSFJSB 4&$3&5"3*" )BZGJSNBZTFMMP "$UG +6;("%0$6"350%&-0 $*7*-%&1*$)*/$)" $*5"$*0/ +6%*$*"- " 7*$503 30+"4 536+*--0 

-&0/"3%0 30+"4 536+*--0 "-#&350 30+"4 536+*--0 Z +6-*030+"4536+*--0 &953"$50 "$503 "-'3&%0 30#&350 1"$)"$".".0-*/" %&."/%"%04 7 * $ 50 3 30+"4 536+*--0 -&0/"3%0 30+"4 536+*--0 "-#&350 30+"4 536+*--0 Z +6-*0 30+"4536+*--0 +6*$*0 03%*/"3*0 /P ##&$&33" 53".*5&03%*/"3*0 $6"/5*"*/%&5&3.*/"%" 1307*%&/$*" +6;("%0 $6"350 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP NJรSDPMFT EF KVMJP EFM  MBT I 7*4504 &O WJSUVE B MP EJTQVFTUP QPS MB $PSUF 1SPWJODJBM EF 1JDIJODIB 4FHVOEB 4BMB EF MP $JWJM .FSDBOUJM *ORVJMJOBUP Z .BUFSJBT 3FTJEVBMFT -B EFNBOEB GPSNVMBEB FT DMBSB QSFDJTB Z SFรžOF MPT SFRVJTJUPT EF -FZ FO DPO DPOTFDVFODJB TF MP BENJUF BM USรˆNJUF FO KVJ DJP PSEJOBSJP "UFOUP FM KVSB NFOUP SFOEJEP QPS FM BDUPS Z EF DPOGPSNJEBE B MP EJTQVFTUP QPS FM "SU EFM $ร˜EJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM Dร“UFTF B MPT EFNBOEBEPT 7*$503 30+"4 536+*--0 -&0/"3%0 30+"4 536+*--0 "-#&350 30+"4 536+*--0 Z +6-*0 30+"4 536+*--0 FO VOP EF MPT QFSJร˜EJDPT EF NBZPS DJSDV MBDJร˜O Z RVF TF FEJUBO FO FTUB DJVEBE EF 2VJUP B GJO EF RVF FO FM UรSNJOP EF RVJODF Eร“BT EFO DPOUFTUBDJร˜O B MB NJTNB QSPQPOJFOEP MBT FYDFQDJPOFT EJMBUPSJBT Z QFSFOUPSJBT RVF TF DSFZFSFO BTJTUJEPT CBKP QSF WFODJPOFT EF -FZ "M FGFDUP DPOGJรSBTF FM FYUSBDUP SFTQFD UJWP %F DPOGPSNJEBE DPO MP EJTQVFTUP FO FM "SU EFM $ร˜EJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM Z MB OBUVSBMF[B EF MB DBVTB JOTDSร“CBTF MB EFNBOEB FO FM 3FHJTUSP EF MB 1SPQJFEBE SFT QFDUJWP BOUFT EF TFS DJUBEPT MPT EFNBOEBEPT 5รOHBTF FO DVFOUB FM EPNJDJMJP TFร—B MBEP QPS MB QBSUF BDUPSB "HSรHVFTF MB EPDVNFOUBDJร˜O BDPNQBร—BEB $VรOUFTF DPO FM * .VOJDJQJP .FUSPQPMJUBOP EF 2VJUP/PUJGร“RVFTF %3 "-'3&%0 (3*+"-7" .6ยบ0; +6&;&/$"3("%0 -P RVF QPOHP FO TV DPOPDJ NJFOUP QBSB MPT GJOFT EF -FZ BEWJSUJรOEPMF EF MB PCMJHBDJร˜O RVF UJFOF EF TFร—BMBS EPNJDJMJP KVEJDJBM EFM 1BMBDJP EF +VTUJDJB EF FTUB DJVEBE EF 2VJUP QBSB SFDJCJSGVUVSBTOPUJGJDBDJPOFT %SB &MJ[BCFUI $FEFร—P .PSFJSB 4&$3&5"3*" )BZGJSNBZTFMMP "$UG 3FQรžCMJDBEFM&DVBEPS &953"$50+6%*$*"- +6;("%0%ยฒ$*.0 5&3$&30%&-0$*7*-%& 1*$)*/$)" $ * 5"$ * ยป / +6%*$*"- " $6"-26*&3 053" 1&340/" 26& 4& $3&" )&3&%&30 0 4& $0/4*%&3& 5&/&3 %&3&$)0 40#3& & - */.6&#-& ."5&3*" %& &45" "$$*ยป/ +6*$*0 03%*/"3*0 /P ,. "$ 503 +6-*0 "35630 .03"-&4 & 4 $0 # " 3 : ."3*" -6$3&$*" $)*26*50 (6&33&30 %&."/%"%04 )&3&%&304 $0/0$*%04 %&- 4&ยบ03 "#&- $)*26*50 Z +04&'"

+6%*$*"-26*50

(6&33&30 46/5" TFร—P SFT ."3*"/0 4"-";"3 (6&33&30 +03(& &3/&450 $)*26*50 (6&33&30 Z -*%*" &3/&45*/" $)*26*50 (6&33&30 : " $6"-26*&3 053" 1&340/" 26& 4& $3&" )&3&%&30 0 4& $0/4*%&3& 5&/&3 %&3&$)0 40#3& &- */.6&#-& ."5&3*" %& &45" "$$*ยป/ 0 # + & 50  0 #5 & / & 3 & - %0.*/*0 %&- -05& %& 5&33&/0 : -" $"4" / %& -"4 $"--&4 *(/"$*0 $"#"- %& -" 1"33026*" &- 4"-7"%03 4&$ 503 50 $ 5 * 6 $0 " -50 % & - %*453*50 .&53010-*5"/0 %& 26*50 1307*/$*" %& 1*$)*/$)" 53".*5&03%*/"3*0 $6"/5ยถ"*/%&5&3.*/"%" 1307*%&/$*" +6;("%0 %&$*.0 5&3$&30 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP KVFWFT EF KVOJP EFM  MBT I 7*4504 -B EFNBOEB FT DMBSB Z SFรžOF MPT SFRVJTJUPT EF -FZ 1PS DPOTJHVJFOUF EF BDVFSEP B MP QSFDFQUVBEP FO MPT "SUT Z EFM $ร˜EJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM DPO FM FTDSJUP JOJDJBM Z FTUB QSPWJ EFODJB Dร˜SSBTF USBTMBEP B MPT )&3&%&3 04 $0/0$*%04 %&- 4&ยบ03 "#&- $)*26*50 Z +04&'" (6&33&30 46/5" TFร—PSFT ."3*"/0 4"-";"3 (6&33&30 +03(& &3/&450 $)*26*50 (6&33&30 Z -*%*" &3/&45*/" $)*26*50 (6&33&30 : " $6"-26*&3 053" 1&340/" 26& 4& $3&" )&3&%&30 0 4& $0/4*%&3& 5&/&3 %&3&$)0 40#3& &- */.6&#-& ."5&3*" %& &45" "$$*ยป/ QBSB RVF DPOUFTUFO FO FM UรSNJOP EF RVJODF Eร“BT CBKP BQFSDJCJNJFOUP EF MBT QBSUFT FO SFCFMEร“B $ร“UFTF B MPT TFร—PSFT .BSJBOB 4BMB[BS +PSHF $IJRVJUP Z -JEJB $IJRVJUP FO MPT MVHBSFT JOEJDBEPT QBSB FM FGFDUP "UFOUP FM KVSBNFOUP SFOEJEP QPS MPT BDUPSFT Dร“UF TF B DVBMRVJFS PUSB QFSTPOB RVF TFB DSFB IFSFEFSP P TF DPOTJEFSF UFOFS EFSFDIP TPCSF FM JONVFCMF NBUFSJB EF FTUB BDDJร˜O NFEJBOUF USFT QVCMJ DBDJPOFT EF QSFOTB DBEB VOB EF FMMBT FO GFDIB EJTUJOUB FO VOP EF MPT QFSJร˜EJDPT EF BNQMJB DJSDVMBDJร˜O FO MB DJV EBE EF 2VJUP Z DPOGPSNF B MP QSFWJTUP FO FM "SU JCร“EFN $VรOUFTF FO FTUB DBVTB DPO MPT 1FSTPOFSPT EFM .VOJDJQJP EFM %JTUSJUP .FUSPQPMJUBOP EF 2VJUP *OTDSร“CBTF MB EFNBOEB FO FM 3FHJTUSP EF MB 1SPQJFEBE EF FTUF $BOUร˜O 5ร˜NFTF FO DVFOUB FM EPNJDJMJP KVEJDJBM TFร—BMBEP QPS MPT BDDJPOBOUFT Z BHSรHVFTF MB EPDVNFOUBDJร˜O BDPNQBร—BEB/PUJGร“RVFTF ' %S 3VCFO $FWBMMPT 'BCBSB +VF[ -P RVF DPNVOJDP B VTUFE QBSB MPT GJOFT EF MFZ QSFWJOJรOEPMF EF MB PCMJHBDJร˜O RVF UJFOF EF TFร—BMBS DBTJMMFSP KVEJDJBM QBSB GVUVSBT OPUJGJDBDJPOFT RVF MF DPSSFTQPOEBO$FSUJGJDP %S(PO[BMP"MNBDIJ 4FDSFUBSJP EFM +V[HBEP %รDJNP 5FSDFSP EF MP $JWJM EF 1JDIJODIB )BZVOTFMMP "$

3&."5&4 +6;("%026*/50%&-0 $*7*-%&1*$)*/$)" "7*40%&3&."5& 4Fร—รˆMBTF QBSB FM Eร“B MVOFT EPDF EF EJDJFNCSF EFM EPT NJM PODF EFTEF MBT DBUPSDF B MBT EJFDJPDIP IPSBT B GJO EF RVF UFOHB MB EJMJHFODJB EF SFNBUF EF MPT CJFOFT NVFCMFT FNCBSHBEPT FO MB QSFTFOUF DBVTB EJMJHFODJB RVF UFOESรˆ MVHBS FO MB TBMB EF BVEJFODJBT EFM +V[HBEP 2VJOUP EF MP $JWJM EF1JDIJODIB

.รˆTWBMFVOBQBMBCSBBUJFNQPRVF DJFOBEFTUJFNQP (Cer vantes).

+VJDJP/P+5 %FQPTJUBSJP%S+VMJP(PSEJMMP %&4$3*1$*ยป/ %& - " 4 ."2 6 * / " 3 * " 4 : ." 4 #*&/&4.6&#-&4 3&$ 5*'*$ "%03 " %& $*-*/%30 %& (0." ."3$" #&3,0- /30 64# .0503 #&3,0- $0-03 7&3%& $"+" %& $*-*/%30 : &/ 50%04 464 "$$&403*04 &/ #6&/"4 $0/%*$*0/&4 7"-03 5"-"%30 &-&$53*$0 /7 8": 4&3*& $0-03 1-0.0 .0%&-0 $' $"1"$*%"%  .. 7"-03 ("5" )*%3"6-*$" $0-03 ";6- 7"-03 503/0 . " 3 $ " $0-$)&45&3 3&'&3&/$*"- %" ."45*'' 7"-03 '3&4"%03" ."3$" 1&%&340/ $0-03 ";6- .0%&-0 716 /P 7"-03 ."26*/" %& '03304 %& (6"3%*$*0/&4 $0-03 ";6- 4 2 6" 3 & % 3 & ' & 3 & / $ * " - 716 $-"4& 5*10 5: 6(-54 $" $0/ 464 "$$&403*04 7"-03  &/5&/"--" $0-03 /&(30 ."3$":03, 7"-03 #0%&("."5&3*"13*." .0/5"$"3(" ."3$" 50:05" $0-03 50."5& .0%&-0 '% $0%*(0 76$ 4&3*& '% 7"-03 $0/04 %& $"350/  9 .. %*4&ยบ0 40-*%0 $0-03 .03"%0  ."3$" "$*/4" 7"-03 $0/04 %& $"350/  9 .. %*4&ยบ0 40-*%0 $0-03 $"'ยฒ  ."3$" "$*/4"7"-03 5"/26& %& $0.#645*#-& %*&4&-  ("-0/&4 #6&/ & 4 5" % 0 $0 -0 3 50."5& 7"-03 &-&$53ยป(&/04 (3610 (&/&3"%03 &-&53*$0 ."3$" #&-(*6. 4" 4&3*& 3 ,7" 70-5  ".1  $0-0350."5& (3610 ."3$" #&-(*6. 4"  ,7" 70-5 ".1 $0-0350."5& (3610 ."3$" 45".'03% 4&3*& , 7" ) +:1& 4$$31. 70-54 ".134  70-54 $0-031-0.0 5"#-&30 $0/530- ."3$" 4&( 1"3" -04 (&/&3"%03&4 /0 5*&/& #"5&3*"4 7"-03 &-&$53ยป(&/04 7"-03 . " 2 6 * / " 3 * " 4 1&*/"%03" ."3$" 3*&5&3 ."$)*/&  7"-03  ."26*/" 1&*/"%03" ."3$" 3*&5&3 ."$)*/& " $0-03 7&3%& 7"-03 ."26*/" 1&*/"%03" ."3$" 3*&5&3 ."$)*/& " $0-03 7&3%& 7"-03 ."26*/" 1&*/"%03" ."3$" 3*&5&3 ."$)*/& " $0-03 7&3%& 7"-03 ."26*/" 1&*/"%03" ."3$" 3*&5&3 ."$)*/& # $0-03 7&3%& 7"-03 ."26*/" 1&*/"%03" ."3$" 3*&5&3 ."$)*/&

 # $0-03 7&3%& 7"-03 ."26*/" 1&*/"%03" ."3$" 3*&5&3 ."$)*/& 2 7"-03 50%"4 -"4 ."26*/"4 4& &/$6&/53"/ $0/ 50%04 464"$$&403*04 ."26*/" 3&6/*%03" %& $*/5"4 ."3$" 3*&5&3 6/*-"1 3 & ' & 3 & / $ * " -  $0-03 7&3%& *%&/5*'*$"$*ยป/ 5*10 &4" : 50%04 464 "$$&403*04 7 " - 0 3  ."26*/" 6/*'-0$ $0-03 7&3%& 5*10 " "ยบ0 / 3 : 50%04 464 "$$&403*04 7"-03 ."26*/" 6/*.*9 5*10 # "ยบ0 $0-03 7&3%& / 3 7"-03 ."2 6 * / " ." 3 $ " 3*&5&3 $ "&30'&&%6 "ยบ0 $0-03 7&3%& /P 3 7"-03  ."26*/" ."3$" 3*&5&3 $ "&30'&&%6 "ยบ0  $0-03 7&3%& /P 3 7"-03 ."2 6 * / " ." 3 $ " 3*&5&3 $ "&30'&&%6 "ยบ0  $0-03 7&3%& /P 3 7"-03  ."26*/" ."3$" 3*&5&3 $ "&30''&%6 "ยบ0 $0-03 7&3%& /P 3 7"-03 ."26*/" ."3$" 3*&5&3 $ "&30''&%63 "ยบ0 $0-03 7&3%& /P 3  ."26*/"4 $0/ 464 $"3%"4 : "$$&403*047"-03 ."26*/" .&$)&3" ."3$" 3*&5&3 %& 6404 ."53*$6-"  21 $0-03 7&3%& %&4."/5&-"%" 7"-03

 ."26*/" .&$)&3" ."3$" 3*&5&3 %& 6404 5*10 ' "ยบ0 /P . $0/ 50%04 464 "$$&403*04 7"-03  ."26*/" .&$)&3" 6404 $0-03 7&3%& ."3$" 3*&5&3 5*10 ' 3&'&3&/$*"-     7"-03 ."26*/" %& )*-"4 %& 6404 $0-03 7&3%& ) ."3$" 3*&5&3 ( "ยบ0 1  /  7"-03 ."26*/" %& )*-"4 %& 6404 $0-03 7&3%& ) ."3$" 3*&5&3 ( "ยบ0 1 /P 7"-03 ."26*/" %& )*-"4 %& 6404 $0-03 7&3%& ) ."3$" 3*&5&3 ( "ยบ0  1 / 7"-03 ."26*/" %& )*-"4 %& 6404 $0-03 7&3%& ) ."3$" 3*&5&3 ( "ยบ0  $0-03 7&3%& 1 /P  7"-03  ."26*/" %& )*-"4 %& 6404 $0-03 7&3%& ) ."3$" 3*&5&3 ( "ยบ0 $0-03 7&3%& 1 /P  7"-03  ."26*/" %& )*-"4 %& 6404 $0-03 7&3%& ) ."3$" 3*&5&3 ( "ยบ0  1 " /P 7"-03 ."26*/" %& )*-"4 %& 6404 $0-03 7&3%& ) ."3$" 3*&5&3 ( "ยบ0 " /P  7"-03 5PEBT FTUBT NรˆRVJOBT UJFOFO TVTQSPQJPTBDDFTPSJPT #0#*/"%03" ." 3 $ " 45)-"')03'5 "650$0/&3 /P."4$)/P $0-03 7&3%& $0/ 50%04 464 "$$&403*04 7"-03  #0#*/"%03" ."3$" 45)-"')03'5 "650$0/&3 /P."4$)/P $0-03 7&3%& $0/ 50%04 464 "$$&403*04 7"-03 #0#*/"%03" ." 3 $ " 45)-"')03'5 "650$0/&3 /P."4$)/P

$0/70$"503*""4&4*ยป/ %&+6/5"(&/&3"- &953"03%*/"3*"%& "$$*0/*45"4%&-"$0.1"ยบยถ" %&53"/41035&%&563*4.0 "3308(3&&/4" $0/70$"503*" %F DPOGPSNJEBE DPO FM BSUร“DVMP DJFOUP EJF[ Z OVFWF Z TJHVJFOUFT EF MB -FZ EF $PNQBร—ร“BT Z FM FTUBUVUP TPDJBM EF MB $PNQBร—ร“B TF DPOWPDB B MPT BDDJPOJTUBT EF MB $PNQBร—ร“B B MB TFTJร˜O EF MB +VOUB (FOFSBM &YUSBPSEJOBSJB B MMFWBSTF B FGFDUP FMEร“BEPNJOHPEF EJDJFNCSFEFMEPT NJM PODF B MBT IPSBT FO MBT PรถDJOBT EF MB DPNQBร—ร“B VCJDBEPT FO MB "W -B 1SFOTB /P Z /JDPMรˆT -ร˜QF[ FEJรถDJP 7รˆTDPOF[ FS 1JTP EF FTUB DJVEBE EF 2VJUP %JTUSJUP .F USPQPMJUBOP QBSB USBUBS MPT TJHVJFOUFT QVOUPT EFMPSEFOEFMEร“B 'JSNBT FO MPT UBMPOBSJPT Z FOUSFHB EF Uร“UV MPTEFMBTBDDJPOFTEFMB$PNQBร—ร“B $MBVTVSB EF MB +VOUB (FOFSBM &YUSBPSEJ OBSJB 2VJUP EFOPWJFNCSFEFM

$0-03 7&3%& $0/ 50%04 464 "$$&403*04 7"-03  #0#*/"%03" ."3$" 45)-"')03'5 "650$0/&3 /P."4$)/P $0-03 7&3%& $0/ 50%04 464 "$$&403*04 7"-03  #0#*/"%03" ."3$" 45)-"')03'5 "650$0/&3 /P."4$)/P $0-03 7&3%& $0/ 50%04 464 "$$&403*04 7"-03  #0#*/"%03" ."3$" 45)-"')03'5 "650$0/&3 /P."4$)/P $0-03 7&3%& $0/ 50%04 464 "$$&403*04 7"-03  # 0 # * / " % 0 3 " ."3$" 4 5 ) - " ' ) 0 3 ' 5 "650$0/&3 /P ."4$) /P  $0-03 7&3%& $0/ 50%04 464 "$$&403*04 7 " - 0 3  ."26*/" 3&503$&%03" ."3$" 7-0,."// $0-03 1-0.0 754 6404 /P "ยบ0  5*10 ."4$) 5. /P  7"-03 #0#*/"%03" ."3$" 45)-"')03'5 "650$0/&3 $0-03 7&3%& #4 /P %& 6404 $0/ 50%04 464 "$$&403*04 7"-03 #0#*/"%03" ."3$" 45)-"')03'5 "650$0/&3 $0-03 7&3%& #4 /P %& 6404 $0/ 50%04 464 "$$&403*04 7"-03 ."26*/" ."3$" 3*&5&3 %0''0."5 $0-03 7&3%& 01&/ &/% /P 5*10 /P  36 " 5 3 & ' & 3 & / $ * " - %& 6404 $0/ 50%04 464 "$$&403*04 7"-03  ."26*/"3*" ."3$"

3*&5&3 %0''0."5 $0-03 7&3%& 01&/ &/% /P 5*10 /P  3V B U 3&'&3&/$*" %& 6404 $0/ 50%04 464 "$$&403*04 7"-03  ."26*/" ."/6"3&4 ."3$" 3*&5&3 $0-03 7&3%& 3T#  "ยบ0 ."4$) 4&3*&  $0/ 50%04 464 "$$&403*04 7"-03 ."26*/" ."/6"3&4 ."3 $ " 3*& 5&3 $0-03 7&3%& 4# "ยบ0 ."4$) 5 4&3*& $0/ 50%04 464 "$$&403*04 7 " - 0 3  ."26*/" ."/6"3 5*10 % "ยบ0  /P  ( $0-03 7&3%& 7"-03  ."26*/" $"3%" ."3$" 3*&5&3 $0-03 7&3%& "ยบ0 * % & / 5 * ' * $ " $ * 0 / $ $0/ 50%04 464 "$$&403*04 7"-03 ."26*/" $"3%" ."3$" 3*&5&3 $0-03 7&3%& "ยบ0 * % & / 5 * ' * $ " $ * 0 / $ $0/ 50%04 464 "$$&403*04 7"-03 ."26*/" $"3%" ."3$" 3*&5&3 $0-03 7&3%& "ยบ0 * / % & 5 * ' * $ " $ * 0 / $ $0/ 50%04 464 "$$&403*04 7"-03  ."26*/" $"3%" ."3$" 3*&5&3 $0-03 7&3%& "ยบ0 * % & / 5 * ' * $ " $ * 0 / $ NBUSร“DVMB  GBMUB QJF[BT FO MB QBSUF FMรDUSJDB 7"-03  $"3%" ."3$" "&30'&&% 3&'&3&/$*"- & 7"-03 $"3%" ."3$" "&30'&&% 3&'&3&/$*"- 37"-03

3&16#-*$"%&-&$6"%03 461&3*/5&/%&/$*"%&$0.1"ยบ*"4

&953"$50 %&-"&4$3*563"1ร#-*$"%&3& '03."%&&45"56504%&50%07&/ %*/($*"-5%" 4F DPNVOJDB BM QรžCMJDP RVF 50%07&/%*/( $*" -5%" DPO EPNJDJ MJP QSJODJQBM FO FM %JTUSJUP .FUSPQPMJUBOP EF 2VJUP SFGPSNร˜ TVT FTUBUVUPT QPS FTDSJUVSB QรžCMJDB PUPSHBEB BOUF FM /PUBSJP 1SJNFSP EFM %JTUSJUP .FUSPQPMJUBOP EF 2VJUP FM EF 4FQUJFNCSF EF "DUP TPDJFUB SJP BQSPCBEP QPS MB 4VQFSJOUFOEFODJB EF $PNQBร—ร“BT NFEJBOUF 3FTPMVDJร˜O /P 4$*+%+$2 EF EF /PWJFNCSFEF &O WJSUVE EF MB FTDSJUVSB QรžCMJDB NFODJP OBEB MB DPNQBร—ร“B SFGPSNB MB DMรˆVTVMB $VBSUB EFM &TUBUVUP SFGFSFOUF BM PCKFUP TPDJBM EFMBTJHVJFOUFNBOFSB i$-ยซ646-" $6"35" 0#+&50 40$*"- &M PCKFUP EF MB DPNQBร—ร“B FT B MB DPNFSDJBMJ[BDJร˜O SFQSFTFOUBDJร˜O BENJ OJTUSBDJร˜O JNQMFNFOUBDJร˜O HFOFSBDJร˜O DPOUSPM EJTUSJCVDJร˜O DPNQSB QSPNPDJร˜O EF QSPEVDUPT Z TFSWJDJP EF NBRVJOBSJBT QBSUFT Z QJF[BT QBSB MB FMBCPSBDJร˜O Z WFOUB EF CFCJEBT DBMJFOUFT ZP GSร“BT SFMB DJPOBEBTBMDBGรZUร w 2VJUP EF/PWJFNCSFEF

4SB.ร˜OJDBEFMPT"OHFMFT1JMBUBYJ4 13&4*%&/5&$*" &OSFQSFTFOUBDJร˜O4S3FQSFTFOUBOUF-FHBM "3DD

"C)VHP"SJBT4BMHBEP */5&/%&/5&+63ยถ%*$0 "3DD


 $"3%" ."3$" "&30'&&% 3&'&3&/$*"- 3 7"-03 $"3%" . " 3 $ " "&30'&&% 3  7"-03 5"#-&30 %& $0/530- ."3 $ " 3*& 5&3 $0-03 7&3%& 7 3&'&3&/$*"- %457"-03 "#3*%03" .&;$-"%03" ."3 $ " 3*& 5&3 $0-03 7&3%& 5*10 # "ยบ0 /  3 7"-03  "#3*%03 " ."3 $ " 3*&5&3 $0-03 7&3%& 5*10 #3 /P  3 7"-03 "#3*%03" ."3$" 3*&5&3 $0-03 7&3%& 5*10 #4 /0 3 7"-03 %&7"/"%03" %& )*-0 ."3$" ;8&*(-& - $0-03 1-0.0 7&3%& 7"-03 #"-"/;" ." 3 $ " .&5 5-&3 50-&%0 1# 7"-03 %&7"/"%03" %& $*/5" $0 -0 3 7&3%& ." 3 $ " 8&*(-& 5*10 /3 "ยบ07"-03 5&/4*0.&530 ."3$" ;8&*(-& 5*10 % "ยบ0 /P 7"-03 5&/4*0.&530 $0-03 1-0.0 5*10 0&45&3 5&45&37"-03 645&3 5&/403"1*5 $0-03 1-0.0 5*10 5&45&3 7"-03 &/ #0%&(" 3&16&450 %& -"4 ."26*/"4 "$$&403*04 : 1*&;"4 '"-5"/5&4 %& -"4 ."26*/"4 &/ -*45" &/ -"4 1-"/5"4 /P $0.0 &/ -" /P  4& &/$6&/53"/ #0#*/"4 %& %*'&3&/5& $0-03 : 5"."ยบ0 1"3" &- )*-0 %& ."5&3*"- 1-"45*$0 #05&4 1-"45*$04 1"3" &- 53"/41035& %& -" ."5&3*" 13*." #0#*/"4 $0/ )*-0 : 4*/ )*-0 &/ -"4 1-"/5"47"-03 5PEBT MBT NรˆRVJOBT Z NรˆT CJF OFT EBO VO QSFDJP UPUBM EF 64%  6/ .*--0/ $*&/50 53&*/5" : %04 .*- $*&/50 $6"3&/5" : %04 %0-"3&4".&3*$"/04

1PS USBUBSTF EFM QSJNFS TFร—BMB NJFOUP TF SFDJCJSรˆO QPTUVSBT EFTEF BRVFMMBT RVF DVCSBO MBT

EPT UFSDFSBT QBSUFT EFM BWB MรžP FO EJOFSP FO FGFDUJWP P DIFRVF DFSUJGJDBEP B OPNCSF EF MB +VEJDBUVSB B MB RVF TF BDPNQBร—BSรˆ FM EJF[ QPS DJFOUP EFMWBMPSPGFSUBEP %S-VJT3PO7JMMBWJDFODJP 4&$3&5"3*0 &

)BZGJSNBZTFMMP "$UG "7*40%&3&."5& 4F QPOF FO DPOPDJNJFOUP BM QรžCMJDP FO HFOFSBM RVF FO MB 4FDSFUBSร“B EFM +V[HBEP 1SJNFSP EF MP $JWJM EF 1JDIJODIB EFTEF MBT DBUPSDF IPSBT IBTUB MBT EJFDJPDIP IPSBT EFM Eร“B EF EJDJFNCSF EFM Bร—P FO DVSTP  UFOESรˆ MVHBS FM SFNB UF EFM WFIร“DVMP FNCBSHBEP Z BWBMVBEP EFOUSP EF MB QSFTFO UF DBVTB DVZBT DBSBDUFSร“TUJDBT TPO MBT TJHVJFOUFT $"64" /P %$ %&104*5"3*0 +6%*$*"- "%)0$ +BJNF 3PESร“HVF[ 7 & ) * $ 6 -0 & . # " 3 ( " % 0 46+&50%&-"7"-60 4F USBUB EF VO BVUPNPUPS NBSDB $IFWSPMFU DMBTF DBNJP OFUB UJQP QJDL VQ  NPUPS /P +* 3 DIBTJT /P 1/1 Bร—P EF GBCSJDBDJร˜O  DPMPS CMBODP UJQP QJDL VQ QMBDBT EF JEFOUJGJDBDJร˜O QPMJDJBM /P 1)) BVUPNPUPS RVF QSF TFOUB MBT TJHVJFOUFT DBSBDUF Sร“TUJDBT 5JFOF EPT BTJFOUPT EPT QVFSUBT EFMBOUFSBT Z VOB QPTUFSJPS EF NBMMB VO QBSBCSJ TBEFMBOUFSP Z VOP QPTUFSJPS DPO CBSSBT EF QSPUFDDJร˜O DVBUSP MMBO UBT FO NBM FTUBEP DPO BSPT SBEJBMFT EPT GBSPT EFMBOUF SPT FM EFSFDIP FTUB SPUP MBT HVร“BT EJSFDDJPOBMFT DPNQMF UBT QFSP SPUBT UJFOF SBEJP MMBWF EF SVFEB Z EPT FTQFKPT SFUSPWJTPSFT /P UJFOF MMBOUB EF FNFSHFODJB OJ NBOJMMBT FO MBT QVFSUBT -B QJOUVSB FO NBM FTUBEP MB UBQJDFSร“B FT NBMB &O UรSNJOPT HFOFSBMFT MB DBNJP OFUB EFTDSJUB QSFTFOUB VO NBM FTUBEP EF DPOTFSWBDJร˜O Z OP GVODJPOB &M WFIJDVMP FNCBS HBEP TF FODVFOUSB FO DVTUPEJB EFM %FQPTJUBSJP +VEJDJBM EFTEF FM EF FOFSP EFM 1PS MBT DPOTJEFSBDJPOFT BOPUBEBT "WBMรžP FM WFIร“DVMP EFTDSJUP 

FO MB TVNB EF 53&4 .*- $*&/ %0-"3&4 %& -04 &45"%04 6/*%04 %& /035&".ยฒ3*$" 64% PP

+6;("%0 13*.&30 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP WJFSOFT EF TFQUJFNCSF EFM MBTI "HSรHVFTF B MPT BVUPT FM FTDSJUP RVF BOUFDFEF &O MP QSJODJQBM TFร—BMBTF QBSB FM Eร“B EF %JDJFNCSF EFM Bร—P FO DVSTP EFTEF MBT DBUPSDF IPSBT IBTUB MBT EJFDJPDIP IPSBT B GJO EF RVF UFOHB MVHBS FM SFNB UF EFM WFIร“DVMP FNCBSHBEP Z BWBMVBEP EFOUSP EF MB QSFTFO UF DBVTB FO MB 4FDSFUBSJB EF FTUB +VEJDBUVSB 1VCMร“RVFTF FM FYUSBDUP FO VOP EF MPT QFSJร˜ EJDPT EF NBZPS DJSDVMBDJร˜O Z RVF TF FEJUBO FTUB DJVEBE EF 2VJUP EFCJFOEP NFEJBS FOUSF VOB Z PUSB QVCMJDBDJร˜O QPS MP NFOPT PDIP Eร“BT IรˆCJMFT Z EF MB รžMUJNB QVCMJDBDJร˜O BM Eร“B EFM SFNBUF UBNCJรO PDIP Eร“BT IรˆCJMFT 'ร“KFOTF MPT DBSUF MFT SFTQFDUJWPT 4F SFDJCJSรˆO BRVFMMBT RVF DVCSBO MB NJUBE EFM BWBMรžP QSBDUJDBEP QPS USBUBSTF EFM TFHVOEP TFร—BMB NJFOUP EFCJFOEP MPT JOUFSFTB EPT BDPNQBร—BS QPS MP NFOPT FM EJF[ QPS DJFOUP EF TV PGFSUB FO EJOFSP FO FGFDUJWP P DIFRVF DFSUJGJDBEP B PSEFOFT EF FTUB +VEJDBUVSB/PUJGร“RVFTF -P RVF DPNVOJDP BM QรžCMJDP FO HFOFSBM QBSB MPT GJOFT MFHBMFT DPOTJHVJFOUFT %S1BCMP5PSP$BSSJMMP 4FDSFUBSJP )BZVOTFMMP "$ 3%&-& +6;("%0%&$*.05&3$&30 %&-0$*7*-%&1*$)*/$)"

"7*40+6%*$*"-%&3&."5& &+&$65*70 /0 7(. 4F QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP FO HFOFSBM RVF FM 7&*/5& : 4*&5& EF &/&30 EFM EPT NJM %0$& EFTEF MBT DBUPSDF IBTUB MBT EJFDJPDIP IPSBT FO MB 4FDSFUBSJB EFM +V[HBEP UFOESรˆ MVHBS FM SFNB UF FO QรžCMJDB TVCBTUB FM CJFO JONVFCMF DVZBT DBSBDUFSร“TUJ DBT Z EFNรˆT FTQFDJGJDBDJPOFT TPO MBT RVF B DPOUJOVBDJร˜O TF EFUBMMB &M JONVFCMF DVZP BWBMรžP TF PSEFOB TF JEFOUJGJDB DPNP FM

&TEFBCTPMVUBOFDFTJEBEEFDJSBM BCPHBEPUPEBMBWFSEBEGSBODBZDMBSB NFOUF OPPDVMUBSMFMBTDPTBTQBSBRVF รMMBTFOSFEFZFNCSPMMFTJOQรSEJEBEF NPNFOUP Juan Manzoni -PUF EF 5FSSFOP /P EF MB 4VQFSNBO[BOB " .BO[BOB 4 TFDUPS " EFM 1SPHSBNB EF 7JWJFOEB $BSBQVOHP TJUVBEP FO FM 1BTBKF & TJO OPNFODMBUVSB KVSJTEJDDJร˜O EF MB 1BSSPRVJB $BMEFSร˜O EFM $BOUร˜O 2VJUP 1SPWJODJB EF 1JDIJODIB -PT MJOEFSPT HFOFSBMFT EFM MPUF /P FTUBCMFDJEPT FO FM DFSUJ GJDBEPTPOMPTTJHVJFOUFT /PSUF $PO FM -PUF /P 6OP o6OP FO N 4VS $PO -PUFT /P 5SFJOUB Z USFT Z USFJOUB Z USFT QSJNB FO N &TUF $PO FM -PUF /P 5SFJOUB Z EPT FO N 0FTUF $PO FM 1BTBKF &6OP FO N 4VQFSGJDJF N EF BDVFSEPDPOFMDFSUJGJDBEP -PUF EF UFSSFOP EF GPSNB SFHVMBS EF UPQPHSBGร“B QMBOB DFSSBEP UJFOF BDPNFUJEBT EF UPEPT MPT TFSWJDJPT EF PCSBT EF JOGSBFTUSVDUVSB MBT DBMMFT FO FM TFDUPS TPO BEPRVJOBEBT EJT QPOFO EF CPSEJMMPT Z WFSFEBT EF DFNFOUP QPS TV VCJDBDJร˜O Z FM QSFDJP DPNFSDJBM TF WBMP SBO B SB[ร˜O 64% $N MP RVF EB VO WBMPS UPUBM EF 64%  &O FM JONVFCMF TF FODVFOUSB DPOTUSVJEB VOB DBTB EF EPT QMBOUBT TV FTUSVDUVSB FT EF IPSNJHร˜O BSNBEP DPO MPTB EF FOUSFQJTP Z EF DVCJFSUB QBSF EFT EF MBESJMMP MB QMBOUB CBKB Z CMPRVF MB QMBOUB BMUB FOMV DJEPT MJTPT QPS EFOUSP Z QPS GVFSB DPO UVNCBEPT DIBN QFBEPT QVFSUB EF JOHSFTP EF IJFSSP Z UBCMร˜O JOUFSOBT EF NBEFSB USJQMFT UBNCPSBEBT WFOUBOBT EF BMVNJOJP Z WJESJP DPO QSPUFDUPSFT EF IJFSSP FO MB QBSUF GSPOUBM WFOUBOBT EF IJFSSP WJESJP Z QSPUFDUPSFT MB QBSUF QPTUFSJPS DPO MB TJHVJFO UF EJTUSJCVDJร˜O 1MBOUB CBKB 4BMB DPNFEPS Z DPDJOB VO TPMP

$0/70$"503*"

&953"$50 $0/45*56$*ยป/%&-"$0.1"ยบยถ" (":"40-6$*0/&4".#*&/5"-&4$*" -5%" -B DPNQBร—ร“B (":"40-6$*0/&4 ".#*&/5"-&4 $*" -5%" TF DPOTUJUVZร˜ QPS FTDSJUVSB QรžCMJDB PUPSHBEB BOUF FM /PUBSJP 5FSDFSP 4VQMFOUF EFM %JTUSJUP .FUSPQPMJUBOP EF 2VJUP FM EF 0DUVCSF EF  GVF BQSPCBEB QPS MB 4VQFSJOUFOEFODJB EF $PNQBร—ร“BT NFEJBOUF 3FTPMVDJร˜O 4$*+%+$ 2EFEF/PWJFNCSFEF %0.*$*-*0 %JTUSJUP .FUSPQPMJUBOP EF 2VJUP QSPWJODJBEF1JDIJODIB $"1*5"- 4VTDSJUP 64  /รžNFSP EF 1BSUJDJQBDJPOFT7BMPS64  0#+&50 &M PCKFUP EF MB DPNQBร—ร“B FT 13&45"$*ยป/ %& 4&37*$*04 %& $0/46-503ยถ" ".#*&/5"- &-"#03"$*ยป/ : 4&(6*.*&/50 %& &456%*04 %& *.1"$50 ".#*&/5"- : 1-"/&4 %& ."/&+0 ".#*&/5"- (&45*ยป/ %& 130:&$504 ".#*&/5"-&4 &/ ."5&3*" */%6453*"- '03&45"- ("/"%&3ยถ" %&4&$)04 4ยป-*%04 40-"3 ' 050 7 0 -5" * $0 4 ) * % 3 0 & - ยฒ $ 5 3 * $0 4 (&05ยฒ3.*$04 #*0(ยซ4 #*0."4" 2VJUP EF/PWJFNCSFEF

$0/70$"503*""4&4*ยป/ %&+6/5"(&/&3"- &953"03%*/"3*"%& "$$*0/*45"4%&-"$0.1"ยบยถ" /"5*0/"-3&/5"$"34" /"5*0/"-$"3 %F DPOGPSNJEBE DPO FM BSUร“DVMP DJFOUP EJF[ Z OVFWF Z TJHVJFOUFT EF MB -FZ EF $PNQBร—ร“BT Z FM FTUBUVUP TPDJBM EF MB $PNQBร—ร“B TF DPOWPDB B MPT TFร—PSFT BDDJPOJTUBT EF MB DPNQBร—ร“B B MB +VOUB (FOFSBM &YUSBPSEJOBSJB B MMFWBSTF B FGFDUP FM Eร“B EPNJOHP EF EJDJFNCSF EFM Bร—P B MBT IPSBT FO TVT PรถDJOBT VCJ DBEBT FO MB BWFOJEB EF MB 1SFOTB /P Z /JDPMรˆT -ร˜QF[ FEJรถDJP 7รˆTDPOF[ FS 1JTP EF FTUB DJVEBE EF 2VJUP %JTUSJUP .FUSPQPMJUB OPBรถOEFUSBUBSFMTJHVJFOUF0SEFOEFM%ร“B 'JSNBT FO MPT UBMPOBSJPT Z FOUSFHB EF Uร“ UVMPTEFMBTBDDJPOFTEFMB$PNQBร—ร“B $MBVTVSBEFMBTFTJร˜O 4S.BOVFM"MFYJT3VJ[; 13&4*%&/5&$*" &OSFQSFTFOUBDJร˜O4S3FQSFTFOUBOUF-FHBM

%S0TXBMEP/PCPB-Fร˜O %*3&$503+63ยถ%*$0%&$0.1"ยบยถ"4 "3DD

7"3*04 3&1ร#-*$"%&-&$6"%03 +6;("%05&3$&30%& 53"#"+0%&1*$)*/$)" +6*$*0/P41 "7*40 %& 3&."5& "- 1ร#-*$0 4& -& )"$& 4"#&3 2VF EFOUSP EFM KVJ DJP /P  NFEJBOUF BVUP EF GFDIB 2VJUP WJFSOFT EF PDUVCSF EFM MBT I EJDUBEP QPS FM TFร—PS %S &EHBS 'MPSFT (PO[B +VF[ "EKVOUP EFM +V[HBEP 5FSDFSP EFM 5SBCBKP EF 1JDIJODIB TF IB TFร—BMBEP QBSB FM Eร“B NBS UFT EF EJDJFNCSF EFM Bร—P  EFTEF MBT I IBTUB MBT I B GJO EF RVF UFOHB MVHBS FO MB 4FDSFUBSJB "EKVOUB EF FTUF +V[HBEP FM SFNBUF EFM DJODVFOUB QPS DJFOUP EF MPT EFSFDIPT Z BDDJPOFT GJODBEPT FO CJFO JONVFCMF FNCBSHB EP EFOUSP EF FTUB DBVTB EF QSPQJFEBE EFM TFร—PS (FSNรˆO 7JUFSJ %VSรˆO VCJDBEP FO FM VCJDBEP FO FM 1JOBS "MUP DBTB /P 0F MPUF  DBMMFT ' Z -- DVZPT MJOEFSPT Z EJNFO TJPOFT TPO /PSUF $BMMF -PUF  MPOHJUVE EF NUT DPO DN 4VS $BMMF -- MPOHJUVE EF NUT DPO DN &TUF MPUF  MPOHJUVE EF NUT DPO DN Z 0FTUF $BMMF ' MPOHJUVE

2VJUP EF/PWJFNCSFEFM

2VJUP EFOPWJFNCSFEFM

3&16#-*$"%&-&$6"%03 461&3*/5&/%&/$*"%&$0.1"ยบ*"4

BNCJFOUF DPO QJTPT EF DFSรˆ NJDB FO FM รˆSFB EF DPDJOB MPT NFTPOFT TPO EF NFEJP CBร—P DPO QJTPT Z QBSFEFT B NFEJB BMUVSB SFWFTUJEPT EF DFSรˆNJDB 1MBOUB BMUB HSBEB EF BDDFTP IBMM Z USFT EPSNJUPSJPT DPO QJTPT EF WJOZM Z VO CBร—P GBNJ MJBS DPO QJTPT EVDIB Z QBSFEFT B NFEJB BMUVSB SFWFTUJEBT EF DFSรˆNJDB -B DBTB UJFOF BDB CBEPT FDPOร˜NJDPT Z NBOUF OJNJFOUP SFHVMBS DPO VO รˆSFB UPUBM DPOTUSVJEB EF  N RVF EBEBT MBT DPOEJDJPOFT EF BDBCBEPT UJFNQP DPOTUSVJEP Z NBOUFOJNJFOUP TF WBMPSBO 64% DN MP RVF EB VO WBMPSUPUBMEF64% "7" -6 0 5 0 5" - % & - */.6&#-&64% 40/ 5 3 & * / 5" . * - %04$*&/504 4 & 5 & / 5" : 4&*4 %0-"3&4 ".&3*$"/04 1BSUJDVMBS RVF QPOHP FO TV DPOPDJNJFOUP QBSB MPT GJOFT DPOTJHVJFOUFT FO IPOPS B MB WFSEBE Z B MPT EPDVNFOUPT RVF TF IBDFO SFGFSFODJB B MPT RVF NF SFNJUP QBSB DPOTUBODJB TF GJSNB FO VOJEBE EF BDUP DPO FM 4Fร—PS%FQPTJUBSJP+VEJDJBM %FM JOGPSNF QSFTFOUBEP FO GPSNB PQPSUVOB TF EFTQSFOEF RVF FM "WBMรžP 5PUBM EFM JONVF CMFFTEF64% $POTJEFSBOEP FM "SU EFM 3FHMBNFOUP QBSB MB BQMJDBDJร˜O EF MB -FZ 0SHรˆOJDB EF 3รHJNFO 5SJCVUBSJP *OUFSOP OVNFSBM  EJDFi&M WBMPS JNQPOJCMF EF MPT EFSFDIPT EF VTP Z IBCJUBDJร˜O PCUFOJEP B Uร“UVMP HSBUVJUP TFSรˆ FM FRVJWBMFOUF BM EFM WBMPS EFM JONVFCMF P EF MPT JONVF CMFT TPCSF MPT DVBMFT TF DPOT UJUVZBO UBMFT EFSFDIPT &M WBMPS EF MB OVEB QSPQJFEBE NPUJWP EF MB IFSFODJB MFHBEP P EPOB DJร˜O TFSรˆ FRVJWBMFOUF BM EFMWBMPSEFMJONVFCMFw &O DPOTFDVFODJB QBSUJFOEP EFM BWBMรžP UPUBM EFM JONVFCMF

Z BQMJDBOEP MB OPSNB BOUF SJPS TF PCUFOESรˆ MPT TJHVJFOUFT WBMPSFT EFM WBMPS EFM JONVFCMF 64% Y 64%  EFM WBMPS EFM JONVFCMF 64% Y 64%  4F SFDJCJSรˆO MBT QPTUVSBT RVF DVCSB MBT EPT UFSDFSBT QBSUFT EFM BWBMรžP BQSPCBEP QPS USB UBSTF EFM QSJNFS TFร—BMBNJFO UP BM RVF EFCFO BDPNQBร—BS FM EJF[ QPS DJFOUP EF MB PGFSUB FO EJOFSP FGFDUJWP P DIFRVF DFSUJGJDBEP B OPNCSF EFM +V[HBEP -P RVF QPOHP FO DPOPDJNJFOUP EFM QVCMJDP FO HFOFSBM QBSB MPT GJOFTEFMFZ$&35*'*$0 %3 / * -0 ( 0 / ; " -0 "-."$)* 4&$3&5"3*0 %&- +6;("%0 %&$*.0 5&3$&30 %& -0 $*7*-%&1*$)*/$)" &YJTUFGJSNBZTFMMP "1LN

"3DD

$0/70$"503*""+6/5" &953"03%*/"3*"%& "$$*0/*45"4%&i"1"&$6"%03 "+645"%03&4%&4*/*&45304 $*"-5%"w 4F DPOWPDB B +VOUB &YUSBPSEJOBSJB B UPEPT MPT BDDJPOJTUBT EF i"1" &$6"%03 "+645"%0 3&4 %& 4*/*&45304 $*" -5%" B MMFWBS TF B DBCP FO MB DBMMF *OHMBUFSSB & Z "W 3FQรžCMJDB &EJรถDJP 3PZBMUZ 4UVEJPT 0รถDJOB  FM %ร“B EF %JDJFNCSF EFM  B MBT ) MPT QVOUPT B USBUBS FO FTUB DPOWPDB UPSJBTPO &MFDDJร˜OEF1SFTJEFOUF &MFDDJร˜OEF(FSFOUF(FOFSBM 1VOUPT7BSJPT "UFOUBNFOUF /&-40/3"ร-("7&-"(ยป.&; (&3&/5&(&/&3"- "1"&$6"%03"+645"%03&4 %&4*/*&45304 3FTQPOTBCMF /FMTPO3BรžM(BWFMB(ร˜NF[ (&3&/5&(&/&3""3DD

3&7*45" +6%*$*"7*&3/&4 %&/07*&.#3&%& -B)PSB26*50 &$6"%03 EF NUT DPO DN VCJDBEP FO MB 1BSSPRVJB $IBVQJDSV[ EF FTUF DBOUร˜O 2VJUP QSPWJODJB EF 1JDIJODIB %FCJรOEPTF IBDFS TBCFS BM QรžCMJDP QPS BWJTPT RVF TF QVCMJDBSรˆO FO VOP EF MPT QFSJร˜EJDPT RVF TF FEJUBO FO FTUB QSPWJODJB QPS USFT WFDFT NFEJBOEP PDIP Eร“BT QPS MP NFOPT FOUSF VOB Z PUSB QVCMJDBDJร˜O Z EFM รžMUJNP EF FMMPT BM Eร“B TFร—BMBEP QBSB FM SFNBUF Z QPS USFT DBSUFMFT RVF TF GJKBSรˆO FO USFT EF MPT NFKP SFT QBSBKFT NรˆT GSFDVFOUBEPT EFM MVHBS EPOEF TF FODVFOUSB FM CJFO B SFNBUBSTF DPOGPS NF MP FTUBCMFDF FM "SU EFM $ร˜EJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM -BT QPTUVSBT TF SFDJCJSรˆO TPCSF MB CBTF EF MB NJUBE EFM DJODVFOUB QPS DJFOUP EFM QSF DJP EFM BWBMรžP EFM JONVFCMF RVF FT EF 64%  QPS USBUBSTF EF TFHVOEP TFร—BMB NJFOUP $POGJรSBTF Z SFUร“SFTF JONFEJBUBNFOUF FM SFTQFDUJWP FYUSBDUP QBSB MB QVCMJDBDJร˜O FO MB QSFOTB /05*'*26&4& G %S &EHBS 'MPSFT (PO[B +VF[ "EKVOUP EFM +V[HBEP 5FSDFSP EF 5SBCBKP G "CH -VDJMB 4PSJB 1รSF[ 4FDSFUBSJB "EKVOUB RVF DFSUJGJDB -P RVF DPNVOJDP BM QรžCMJDP QBSBMPTGJOFTEFMFZ 2VJUP PDUVCSFEFM "#(-6$*-"403*"1&3&; 4 & $ 3 & 5" 3 * " " % + 6 / 5" +6;("%0 5&3$&30 %&- 53"#"+0%&1*$)*/$)" )BZVOTFMMP "3DD 3EFM& +6;("%0%ยฒ$*.0 4&(6/%0%&-0$*7*-%& 1*$)*/$)" "7*40+6%*$*"4F QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP FO HFOFSBM FO FTUB +VEJDBUVSB TF USBNJUB FM KVJDJP EF 3FDUJGJDBDJร˜O EF 1BSUJEB EF /BDJNJFOUP "DUPS -*4"/%30 *4*%030 "7&*("503"-&4 +VJDJP & 4 1 & $ * " - 3&$5*'*$"$*ยป/ % & 1"35*%" /ยก.37 0CKFUP MB SFDUJGJDBDJร˜O EF MB QBSUJEBEF/BDJNJFOUP $VBOUร“B*OEFUFSNJOBEB 5SรˆNJUF&TQFDJBM 'FDIB EF *OJDJP %& ."3;0 %&- 1307*%&/$*" +6;("%0 %ยฒ$*.0 4&(6/%0 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 26*50 TรˆCBEP EF .BS[P EFM  MBT I 7*4504 "HSรHVFTF BM QSPDFTP FM FTDSJ UP QSFTFOUBEP &O MP QSJODJQBM QPS DVBOUP MB BDUPSB IB EBEP DVNQMJNJFOUP B MP PSEFOBEP FO BVUP JOJDJBM TF UJFOF RVF MB QFUJDJร˜O QSFTFOUBEB FT DMBSB Z SFรžOF MPT EFNรˆT SFRVJTJUPT EF -FZ QPS MP RVF TF MB BENJUF BM USรˆNJUF TVNBSJP &O DPOTF DVFODJB Dร“UFTF BM TFร—PS +FGF EF 3FHJTUSP $JWJM *EFOUJGJDBDJร˜O Z $FEVMBDJร˜O FO FM MVHBS JOEJDB EP FO MB EFNBOEB EFCJFOEP QBSB FM FGFDUP SFNJUJS MBT CPMF UBT SFTQFDUJWBT B MB PGJDJOB EF DJUBDJPOFT %F DPOGPSNJEBE DPO FM "SU EF MB -FZ EF 3FHJTUSP $JWJM QVCMร“RVFTF VO FYUSBDUP EF MB EFNBOEB QSFTFOUBEB Z รTUF BVUP QPS VOB TPMB WF[ FO VOP EF MPT EJBSJPT EF NBZPS DJSDVMBDJร˜O RVF TF FEJUBO FO FTUB DJVEBE EF 2VJUP %BEB MB OBUVSBMF[B EF MB DBVTB DVรOUFTF DPO FM TFร—PS "HFOUF 'JTDBM EF MP 1FOBM EF 1JDIJODIB 5รOHBTF FO DVFOUB FM DBTJMMFSP KVEJDJBM TFร—BMBEP BTร“ DPNP UBNCJรO MB BVUPSJ[BDJร˜O RVF MF DPOGJFSF B

$

TV EFGFOTPS /05*'ยถ26&4& G %S $BSMPT 'FSOรˆOEF[ *ESPWP+VF[ -P RVF DPNVOJDP BM QรžCMJDP FO HFOFSBM QBSB GJOFT EF -FZ 2VJUP  EF OPWJFNCSF EF %3 '&3/"/%0 /"3"/+0 '"$504 4&$3&5"3*0 %&- +6;("%0 %ยฒ$*.0 4&(6/%0 %& -0 $*7*-%&1*$)*/$)" )BZVOTFMMP "3DD %3+03(&."$)"%0 $&7"--04 &953"$50 /05"3*" 13*.&3" %&- $"/50/ 26*50 $รžSQQMFNF QPOFS FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP RVF NFEJBOUF "DUB EF .FEJBDJร˜OPUPSHBEBQPS_P /05"3ยถ" 13*.&3" %&- $"/5ยป/ 26*50 $รžNQMFNF QPOFS FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP RVF NFEJBOUF "DUB EF .FEJBDJร˜O PUPSHBEB QPS FM $FOUSP EF .FEJBDJร˜O i.J $PSB[ร˜O 5F &TDVDIBw FM EF KVMJP EFM  QSPUPDPMJ[BEB DPO FM OรžNFSP  BOUF FM EPDUPS +PSHF .BDIBEP $FWBMMPT /PUBSJP 1SJNFSP EFM DBOUร˜O 2VJUP FM EF OPWJFNCSF EFM  FM 4Fร—PS *OHFOJFSP +03(& &%6"3%0 4"/$)&; 1"70/ Z MB TFร—PSB ."3*" '"#*0-" ."/5*--" 130"ยบ0 QSPDFEJFSPO B MJRVJEBS FM QBUSJNPOJP EF MB 4PDJFEBE $POZVHBM RVF TF IBMMB EJTVFMUB NFEJBOUF "DUB /PUBSJBM PUPSHBEB QPS FM /PUBSJP %รDJNP 4FYUP EFM DBOUร˜O 2VJUP TVC JOTDSJUB FO FM 3FHJTUSP $JWJM EFM $BOUร˜O 2VJUP DPO GFDIB EF PDUVCSF EFM -BT BEKVEJDBDJPOFT EFM QBUSJ NPOJP TF FODVFOUSBO EFUBMMB EBT FO FM UFYUP EF MB SFGFSJEB QSPUPDPMJ[BDJร˜O RVF DPOUJFOF MB -JRVJEBDJร˜O EF MB 4PDJFEBE $POZVHBM QPS MP RVF FO BQMJ DBDJร˜O B MP EJTQVFTUP FO FM "SU EF MB -FZ 3FGPSNBUPSJB B MB MFZ /PUBSJBM QVCMJDBEB FO FM 3FHJTUSP 0GJDJBM /P EF EF /PWJFNCSF EFM  RVF B TV WF[ SFGPSNB FM "SU EF MB -FZ /PUBSJBM BHSFHBOEP WBSJPT OVNFSBMFT FOUSF MPT DVBMFT FM OVNFSBM GBDVMUB BM /PUBSJP EJTQPOFS MB JOTDSJQDJร˜O FO MPT 3FHJTUSPT EF MB 1SPQJFEBE Z .FSDBOUJMFT MB FTDSJUVSB EF MJRVJEBDJร˜O EF 4PDJFEBE $POZVHBM QSFWJP FM USรˆNJ UF QSFWJTUP FO EJDIB OPSNB MFHBM QPOHP FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QPS VOB TPMB WF[ FM FYUSBDUP EF MB -JRVJEBDJร˜O EF MB 4PDJFEBE $POZVHBM DPSSFTQPOEJFOUF BM 4S *OH +03(& &%6"3%0 4"/$)&; 1"70/ Z 4SB ."3*" '"#*0-" ."/5*--" 130"ยบ0 PUPSHB EB FM EF OPWJFNCSF EFM  QPS FM UรSNJOP EF WFJOUF  Eร“BT B DPOUBSTF EF MB GFDIB EF MB QVCMJDBDJร˜O EF FTUF FYUSBD UP B GJO EF RVF MBT QFSTPOBT RVF FWFOUVBMNFOUF UVWJFSFO JOUFSรT FO FTUB MJRVJEBDJร˜O QVFEBO QSFTFOUBS TV PQPTJ DJร˜O GVOEBNFOUBEB EFOUSP EFMSFGFSJEPUรSNJOP 1BSUJDVMBS RVF QPOHP FO DPOP DJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB MPT GJOFT MFHBMFT DPSSFTQPOEJFO UFT 2VJUP B OPWJFNCSF EFM %S+PSHF.BDIBEP$FWBMMPT /PUBSJP 1SJNFSP EFM $BOUร˜O 2VJUP )BZVOTFMMP "3DD

$:"/."(&/5":&--08#-"$,


$:"/."(&/5":&--08#-"$,

3&7*45" +6%*$*"$

7*&3/&4 %&/07*&.#3&%& -B)PSB26*50 &$6"%03

+6;("%0%&$*.0$6"350 %&-0$*7*-%&1*$)*/$)" 3EFM& $JUBDJร˜O +VEJDJBM B &TUVBSEP 'FSNJO1BSFEFT +VJDJP 7FSCBM 4VNBSJP %JWPSDJP $BVTBM WB JODJTP EP"SU EFM$ร˜EJHP$JWJM $BVTB "D UPS $BS NFO "NFMJB #FOBMDรˆ[BS3VJ[ %FNBOEBEB &TUVBSEP 'FSNร“O 1BSFEFT $VBOUร“B*OEFUFSNJOBEB %FGFOTPSB %SB 4BOESB 7BMMBEBSFT7 +6;("%0 %&$*.0 $6"350 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" $BZBNCF 0DUVCSF EFM EFM -BT I 7*4504 -B EFNBOEB QSFTFOUBEB FT DMBSB QSFDJTB Z SFรžOF MPT SFRVJTJUPT MFHBMFT &O DPOTFDVFODJB TF MB BDFQUB B USรˆNJUF 7FSCBM 4VNBSJP Z TF EJTQPOF RVF DPO MB NJTNB Z FTUB QSPWJEFODJB TF DJUF BM EFNBOEBEP TFร—PS &456"3%0 '&3.*/ 1"3&%&4 QBSB MPT GJOFT MFHBMFT &O WJS UVE EFM KVSBNFOUP SFOEJEP BM EFNBOEBEP TF MF DJUBSรˆ QPS MB QSFOTB FO VOP EF MPT QFSJร˜EJ DPT EF BNQMJB DJSDVMBDJร˜O EF DPOGPSNJEBE DPO MP EJTQVFTUP FO FM "SU EFM $ร˜EJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM $VรOUFTF DPO MB %SB 4BOESB 7BMMBEBSFT 7FHB FO DBMJEBE EF NBOEBUBSJB EF MB TFร—PSB $BSNFO "NFMJB #FOBMDรˆ[BS 3VJ[ Z BDUPSB EFOUSP EF MB QSFTFOUF DBVTB "HSรHVFTF MPT EPDVNFOUPT BDPNQBร—BEPT 5รOHBTF FO DVBOUB FM DBTJMMFSP KVEJDJBM TFร—BMBEP /PUJGร“RVFTFย‰ %S $SJTUร˜CBM 0KFEB .BSUร“OF[ +6&; & -P RVF MMFWP B TV DPOPDJNJFO UP Z -& $*50 QSFWJOJรOEPMF EF MB PCMJHBDJร˜O RVF UJFOF EF TFร—BMBS DBTJMMFSP KVEJDJBM QBSB QPTUFSJPSFTOPUJGJDBDJPOFT #3"6-*01&3&;1&ยบ"'*&&-4&$3&5"3*0 )BZGJSNBZTFMMP "$UG 3&16#-*$"%&-&$6"%03 +6;("%013*.&30%&-0 $*7*-%&1*$)*/$)" 4& 10/& &/ $0/0$*.*&/50 %&- 16#-*$0 &/ (&/&3"- 26& &/ &- +6;("%0 13*.&30 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 4& 7" " 130$&%&3 " -" 3&$ 5*'*$ "$*ยป/ %& -" 1"35*%" %& /"$*.*&/50 %& +6-*0 $&4"3 '&3/ยซ/%&; 1&36("$)* &953"$50 "$ 50 3  +6-*0 $ & 4 " 3 '&3/ยซ/%&;1&36("$)* $6"/5*"*/%&5&3.*/"%" +6*$*0 %& 3&$5*'*$"$*ยป/ %& 1"35*%" %& /"$*.*&/50 /P%( $"4*--"+6%*$*"-/P %3'&3/"/%0$)*(6"/0 '&$)" %& */*$*0 %& +6/*0%&- 1307*%&/$*" +6;("%0 13*.&30 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP NBSUFT EF KVOJP EFM  MBT I 7*4504 "WPDP DPOPDJNJFOUP EF MB QSFTFOUF DBVTB FO WJTUB EF MB SB[ร˜O EF TPSUFPT RVF BOUFDFEF &O MP QSJODJQBM MB EFNBOEB QSFTFOUBEB FT DMBSB QSFDJTB Z SFรžOF MPT EFNรˆT SFRVJTJUPT EF -FZ QPS MP RVF TF MF BDFQUB B USBNJUF $ร“UFTF BM TFร—PS +FGF 1SPWJODJBM EF 3FHJTUSP $JWJM *EFOUJGJDBDJร˜O Z $FEVMBDJร˜O Z TFร—PS 'JTDBM %JTUSJUBM EF 1JDIJODIB 1VCMร“RVFTF QPS VOB TPMB WF[ FTUB EFNBOEB BVUP EF DBMJGJDBDJร˜O FO VOP

EF MPT QFSJร˜EJDPT EF NBZPS DJSDVMBDJร˜O EF FTUB $JVEBE EF 2VJUP 5รOHBTF FO DVFOUB FM DBTJMMFSP KVEJDJBM TFร—BMBEP Z BHSรHVFOTF MPT EPDVNFOUPT BDPNQBร—BEPT/PUJGร“RVFTF -P RVF DPNVOJDP BM QรžCMJDP FO HFOFSBM QBSB MPT GJOFT EF -FZ$FSUJGJDP %S+VBO1BCMP5PSP$BSSJMMP 4&$3&5"3*0 )BZGJSNBZTFMMP "$UG 3%&-& +6;("%0%&$*.0 5&3$&30%&-0$*7*-%& 1*$)*/$)" "7*40+6%*$*"- 4& 10/& &/ $0/0$*.*&/50 %&- 16#-*$0 &/ (&/&3"- 26& &/ &45" +6%*$"563" 4& )" 40-*$*5"%0 -" 3&$ 5*'*$ "$*0/ %& -" 1"35*%" %& /"$*.*&/50 3&41&$50 "- /0.#3& %& -" ."%3& 26& $0/45" $0.0 i+6-*" $"-7"$)&w $6"/%0 -0 $033&$50 &4 i."3*" ."35)" $"-7"$)* 1"%*--"w QSPDFTP RVF TF IBMMBTJHOBEPDPNP +6*$*0 3&$5*'*$"$*0/ %& 1"35*%"/ยก7(. "$503" $-"3" 304" %& +&4ร4.0-*/"$"-7"$)* %&."/%"%0 %*3&$ 503 %&- 3&(*4530 $ * 7 * - *%&/5*'*$"$*0/ : $&%6-"$*0/ $ 0 . 0 -&(*5*.0 $0/53"%*$503 : 26*&/&4 16&%&/ 5&/&3 */5&3&4&/010/&34& 53".*5&46."3*0 0#+& 50 %*410/&3 -" 3&'03." %& -04 /0.#3&4 : "1&--*%04 ."5&3/0 &/ -" 1"35*%" %& /"$*.*&/50 %& -" 4&ยบ03" $-"3" 304" %& +&4ร4 .0-*/" $"-7"$)* 4*&/%0 &- $033&$ 50 i."3*" ."35)" $"-7"$)* 1"%*--"w $6"/5*"*/%&5&3.*/"%" +6;("%0 %&$*.0 5&3$&30 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP MVOFT EF "HPTUP EFM  MBT I 7*4504 "WPDP DPOPDJNJFOUP EF MB QSFTFOUF DBVTB FO DBMJEBE EF +VF[ &ODBSHBEP DPOGPSNF B MB "DDJร˜O EF 1FSTPOBM /P %1%11 EF EF "HPTUP EFM -B EFNBOEB FT DPN QMFUB DMBSB QSFDJTB Z SFรžOF MPT EFNรˆT SFRVJTJUPT EF -FZ QPS MP RVF EFDMBSรˆOEPTFMB QSPDF EFOUF TF MB BENJUF BM USรˆNJUF TVNBSJP FTUBCMFDJEP FO FM "SU EF MB -FZ EF 3FHJTUSP $JWJM *EFOUJGJDBDJร˜O Z $FEVMBDJร˜O &O DPOTFDVFODJB DPO MB EFNBOEB Z QSFTFOUF QSPWJEFO DJB Dร“UFTF B MPT RVF QVEJFSBO UFOFS JOUFSรT SFTQFDUP EF MP TPMJDJUBEP QPS MB QSFOTB FO VOP EF MPT QFSJร˜EJDPT EF NBZPS DJSDVMBDJร˜O B OJWFM OBDJPOBM $VรOUFTF FO MB QSFTFOUF DBVTB FO DBMJEBE EF MFHJUJNP DPOUSB EJDUPS DPO FM TFร—PS %JSFDUPS (FOFSBM EFM 3FHJTUSP $JWJM *EFOUJGJDBDJร˜O Z $FEVMBDJร˜O BTร“ DPNP DPO FM .JOJTUFSJP 1รžCMJDP FO MB QFSTPOB EF VOP EF MPT TFร—PSFT 'JTDBMFT EFM %JTUSJUP EF 1JDIJODIB B RVJF OFT TF MFT DJUBSรˆ Z OPUJGJDBSรˆ FO TVT EFTQBDIPT SFTQFDUJ WPT "HSรHVFTF BM QSPDFTP MB EPDVNFOUBDJร˜O BEKVOUB Uร˜NFTF FO DVFOUB MB DVBOUร“B Z FM DBTJMMFSP KVEJDJBM TFร—BMBEPT QPS MB BDUPSB QBSB TVT OPUJGJDB DJPOFT QPTUFSJPSFT BTร“ DPNP FM OPNCSBNJFOUP Z BVUPSJ[BDJร˜O NBOJGFTUBEPT B GBWPS EF TV EFGFOTPS/05*'ยถ26&4& G %S 3VCรO (JMFS $FEFร—P +VF[

+6%*$*"-26*50

-P RVF DPNVOJDP B VTUFE QBSB MPT GJOFT EF -FZ QSFWJOJรOEPMF EF MB PCMJHBDJร˜O RVF UJFOF EF TFร—BMBS DBTJMMFSP KVEJDJBM QBSB GVUVSBT OPUJGJDBDJPOFT RVF MF DPSSFTQPOEBO$FSUJGJDP %S/JMP(PO[BMP"MNBDIJ 4 & $ 3 & 5" 3 * 0 + 6 ; ( " % 0 %&$*.0 5&3$&30 $*7*- %& 1*$)*/$)" )BZGJSNBZTFMMP "$UG +6;("%05&3$&30%&-0 $*7*-%&1*$)*/$)" $ * 5"$ * ยป / +6%*$*"- " ."/6&-&/3*26&(6"/0 &953"$50 +6*$*0 7&3#"- 46."3*0 o".1"30104&403*0 "$ 503 ."3*" &45&3-*" .&/%&;30.&30 %&."/%"%0 . " / 6 & - &/3*26&(6"/0 53".*5& 7 & 3 # " - 46."3*0 $"64"/P3$0 $6"/5*"*/%&5&3.*/"%" +6;("%0 5&3$&30 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP  EF PDUVCSF EFM  MBT I 7*4504 &O MP QSJODJ QBM MB EFNBOEB RVF BOUFDFEF FT DMBSB QSFDJTB Z SFรกOF MPT EFNร‹T SFRVJTJUPT EF MFZ &O DPOTFDVFODJB USBNร–UFTF FO MB Wร–B 7FSCBM 4VNBSJB EJTQP OJร’OEPTF DJUBS BM EFNBOEBEP TFร—PS ."/6&- &/3*26& (6"/0 NFEJBOUF USFT QVCMJ DBDJPOFT FO VOP EF MPT QFSJร˜ EJDPT EF NBZPS DJSDVMBDJร˜O OBDJPOBM FEJUBEPT FO รTUB DJVEBE EF 2VJUP FO WJSUVE EFM KVSBNFOUP SFOEJEP Z EF DPO GPSNJEBE DPO MP RVF FTUBCMFDF FM JODJTP UFSDFSP EFM "SU EFM $ร˜EJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM FOUSรHVFTF FM SFTQFDUJWP FYUSBDUP %F DPOGPSNJEBE B MP RVF FTUBCMFDF FM "SU EFM NFODJPOBEP $VFSQP -FHBM JOTDSร“CCBTF MB EFNBOEB FO FM 3FHJTUSP EF MB 1SPQJFEBE EFM $BOUร˜O 2VJUP QBSB FM FGFD UP PGร“DJFTF BM SFGFSJEP TFร—PS 3FHJTUSBEPS 5รOHBTF FO DVFOUB MP NBOJGFTUBEP FO FM "SU JCร“EFN $ร–UFTF Z /PUJGร–RVFTF %S 8BHOFS +รˆUJWB2VJSP[+VF[ T

-P RVF DPNVOJDP QBSB MPT GJOFT EF -FZ QSFWJOJFOEPMF EF MB PCMJHBDJร˜O EF TFร—BMBS DBTJ MMFSP KVEJDJBM QBSB QPTUFSJPSFT OPUJGJDBDJPOFT "UFOUBNFOUF %S+PSHF1BMBDJPT) 4&$3&5"3*0 %&- +6;("%0 5&3$&30 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" )BZGJSNBZTFMMP "$ UG +6;("%0$6"350%&-0 $*7*-%&1*$)*/$)" $*5"$*0/ +6%*$*"- " ."3$0 (645"70 ("--"3%0 4"3;04" &953"$50 "$503 304" .&3$&%&4 */&41"&;1*-" %&."/%"%0 . " 3 $ 0 ( 6 4 5" 7 0 ( " - - " 3 % 0 4"3;04" +6*$*0 1"35*$*0/ /P 15&--0 53".*5&&41&$*"- $6"/5*"*/%&5&3.*/"%" 1307*%&/$*" +6;("%0 $6"350 %& -0 $*7*- %& 1*$)*/$)" 2VJUP NBSUFT EF PDUVCSF EFM  MBT I 7*4504 "WPDP DPOPDJNJFOUP EF MB QSFTFOUF DBVTB FO NJ DBMJEBE EF +VF[ FODBSHBEP EF FTUB +VEJDBUVSB FO WJSUVE EF MB "DDJร˜O EF 1FSTPOBM /P %1%11 EF EF "HPTUP EFM Z TPSUFP SFBMJ[BEP &O MP QSJO DJQBM MB EFNBOEB QSFTFOUBEB FT DMBSB QSFDJTB Z SFรžOF MPT SFRVJTJUPT EF -FZ QPS MP RVF TF MB BENJUF B USรˆNJUF FO DPOTFDVFODJB TF EJTQPOF RVF FO MPT UรSNJOPT EFM "SU EFM $ร˜EJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM DPODรEBTF FM UรSNJ

4JFSFTSJDP IB[PUSPSJDP Raimundo Lul io.

'JMร˜TPGPZFTDSJUPSFTQBร—PM

OP EF RVJODF Eร“BT QBSB RVF QSFTFOUFO UPEBT MBT DVFTUJP OFT QSFWJBT DVZB SFTPMVDJร˜O GVFSF OFDFTBSJB QBSB MMFWBS B DBCP MB QBSUJDJร˜O *OTDSร“CBTF MB QSFTFOUF EFNBOEB FO FM 3FHJTUSP EF MB 1SPQJFEBE EF DPOGPSNJEBE B MP EJTQVFTUP QPS FM "SU EFM $ร˜EJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM "UFOUP FM KVSBNFOUP SFOEJEP QPS MB BDUPSB Z EF DPOGPSNJEBE B MP EJTQVFTUP QPS FM "SU EFM $ร˜EJHP EF 1SPDFEJNJFOUP $JWJM Dร“UFTF BM EFNBOEBEP TFร—PS ."3$0 (645"70 ("--"3%0 4"3;04" QPS MB QSFOTB FO VOP EF MPT QFSJร˜ EJDPT EF NBZPS DJSDVMBDJร˜O Z RVF TF FEJUBO FO FTUB DJVEBE EF 2VJUP BM FGFDUP DPOGJร SBTF FM FYUSBDUP SFTQFDUJWP "HSรHVFTF MB EPDVNFOUBDJร˜O BDPNQBร—BEB 5รOHBTF FO DVFOUB FM EPNJDJMJP KVEJDJBM TFร—BMBEP/05*'ยถ26&4& %3&%8*/"3(05*3&:&4 +6&;&/$"3("%0 -P RVF QPOHP FO TV DPOPDJ NJFOUP QBSB MPT GJOFT EF -FZ BEWJSUJรOEPMF EF MB PCMJHBDJร˜O RVF UJFOF EF TFร—BMBS EPNJDJMJP KVEJDJBM EFM 1BMBDJP EF +VTUJDJB EF FTUB DJVEBE EF 2VJUP QBSB SFDJCJSGVUVSBTOPUJGJDBDJPOFT %SB &MJ[BCFUI $FEFร—P .PSFJSB 4&$3&5"3*" )BZGJSNBZTFMMP "$UG

"/6-"$*0/&4

#"/$01*$)*/$)" 26&%""/6-"%0 1PS 1&3%*%" EFM $IFRVF /P WBMPS  EF MB $UB

$UF /P QFSUF OFDJFOUF B #"--&45&304 3 " . * 3 & ; " . 1" 3 * 50 9*.&/" EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT Eร“BT QPTUFSJPSFT B MB รžMUJNB QVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 1&3%*%" EFM $IFRVF /P EF MB $UB $UF /P QFS UFOFDJFO UF B 36&%" #&-53"/ 1&%30'"#3*;*0 EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSF DIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT B MBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 30#0 EFM $IFRVF /P BM  EF MB $UB $UF /P QFSUFOFDJFOUF B -0:" (6"--*$)*$0 -6*4 ( 6 4 5"7 0 EFM # B O D P 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSF DIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT B MBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 1&3%*%" EFM $IFRVF /P EF MB $UB $UF /P QFSUFOFDJFOUF B "-."$)& #&3/"- %*"/" %&- $"3.&/ EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSF DIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT B MBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 30#0 EFM $IFRVF /P WBMPS  EF MB $UB $UF /P QFSUFOF DJFOUF B $)"7&; )&33&3" .*(6&-"/(&- EFM #BODP

$0/70$"503*" %F DPOGPSNJEBE DPO FM "SUร“DVMP EF MB -FZ EF $PNQBร—ร“BT Z MPT &TUBUVUPT 4PDJBMFT TF DPOWPDB B MPT 4PDJPT EF MB $PNQBร—ร“B i#"/%&3*/&4 (65*& 33&; $ร“B -UEBw " +VOUB (FOFSBM EF 4PDJPT B SFBMJ[BSTF FM MVOFT EF %J DJFNCSF EFM B MBT )PSBT FO MBT 0รถDJOBT EF MB $PNQBร—ร“B VCJDBEB FO MB "W "NรSJDB / Z 4PTBZB EF FTUB DJVEBE EF 2VJUP DPO FM TJHVJFO UFPSEFOEFMEร“B -FDUVSBEFM"DUBBOUFSJPS 1Sร˜SSPHB EF MB 7JHFODJB EF MB $PNQBร—ร“B *OGPSNFEF(FSFODJB *OGPSNF'JOBODJFSPEFM$POUBEPS 2VJUP /PWJFNCSFEFM

1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSF DIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT B MBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 30#0 EFM $IFRVF /P    EF MB $UB $UF /P QFSUFOFDJFOUF B #&330/&4 1" 3 3 " 8 * - 4 0 / 0 4 8" - % 0 EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMB NBS EFOUSP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT B MB รžMUJNB QVCMJ DBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 1&3%*%" EFM $IFRVF /P BM  EF MB $UB $UF /P QFSUF OFDJFOUF B (6"$)".#04" 1"3&%&4 %*&(09"7*&3 EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFO USP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT BMBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 1&3%*%" EFM $IFRVF /P EF MB $UB $UF /P QFSUFOFDJFOUF B $0-$)" 26*/("-6*4" "/"$0/46&-0 EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSF DIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT B MBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 30#0 EFM $IFRVF /P WBMPS  EF MB $UB $UF /P QFS UFOFDJFOUF B 40-*4 .&/&/%&; .&3$&%&4 *4"#&- EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT Eร“BT QPTUFSJPSFT B MB รžMUJNB

QVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 1&3%*%" EFM $IFRVF /P BM  EF MB $UB $UF /P QFS UFOFDJFOUF B 30.&30 % 6 2 6 & ( 6 * - - & 3 . 0  E F M #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFO USP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT BMBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 1&3%*%" EFM $IFRVF /P BM  EF MB $UB $UF /P QFSUFOF DJFOUF B $"45*--0 4"-";"3 ."35)"-6*4" EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSF DIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT B MBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 1&3%*%" EFM $IFRVF /P EF MB $UB $UF /P QFSUFOFDJFOUF B $*4/&304 "-#6+" %*&(0 '3 "/$*4$0 EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSF DIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT B MBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 30#0 EFM $IFRVF /P WBMPS  EF MB $UB $UF /P QFSUFOFDJFO UF B 1"326& .0/5&0-*70 .0/50-*70 $" EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSF DIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT B MBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 1&3%*%" EFM $IFRVF /P

 WBMPS  EF MB $UB $UF /P QFS UFOFDJFOUF B )07 )05&-&3" 26*50 4" EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFO USP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT BMBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 30#0 EFM $IFRVF /P WBMPS  EF MB $UB $UF /P QFSUF OFDJFOUF B )07 )05&-&3" 26*50 4" EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSF DIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT B MBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 30#0 EFM $IFRVF /P BM  EF MB $UB $UF /P QFSUFOFDJFOUF B )&33&3" $-"7*+0 )6(0 &'3"*/ EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT Eร“BT QPTUFSJPSFT B MB รžMUJNB QVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 30#0 EFM $IFRVF /P BM  EF MB $UB $UF /P QFSUFOFDJFOUF B 4"-504 -0;" 1"4503" ."3*" EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT Eร“BT QPTUFSJPSFT B MB รžMUJNB QVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 1&3%*%" EFM $IFRVF /P BM  EF MB $UB $UF /P QFSUFOFDJFOUF B 4"-504 -0;" 1"4503" ."3*" EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ

2VJUP /PWJFNCSFEFM

$0/70$"503*" "+6/5"(&/&3"-%&"$$*0/*45"4%& $0-&$5*704%&53"/41035&463#"/04 1*$)*/$)"$" %F DPOGPSNJEBE DPO FM "SU  EF MB -FZ EF $PNQBร—ร“BT Z FM "SU  -JUFSBM C EF OVFTUSPT &TUBUVUPT TF $0/70$" B MPT TFร—PSFT "DDJPOJTUBT EF i$PMFDUJWPT EF 5SBOTQPSUFT 6SCBOPT 1JDIJODIB $ "w B +VOUB (FOFSBM 0SEJOBSJB MB NJTNB RVF TF MMFWBSรˆ B DBCP FM Eร“B 7JFSOFT EF %JDJFNCSF EFM B MBT BN /VFWF EF MB NBร—BOB FO MB 4FEF 4PDJBM EF MB $PNQBร—ร“B TJUVBEB FO MB DBMMF "W $IJMJCVMP 0F EF MB $JVEBE EF 2VJUP&OMBRVFTFUSBUBSรˆZSFTPMWFSรˆFMTJHVJFOUFPSEFOEFMEร“B   

$POTUBUBDJร˜O EFM RVร˜SVN SFHMBNFOUBSJP F JOTUBMBDJร˜O EF MB +VOUB QPSQBSUFEFM4Fร—PS1SFTJEFOUFEFMB$PNQBร—ร“B -FDUVSBZBQSPCBDJร˜OEFM"DUBBOUFSJPS -FDUVSBEFDPNVOJDBDJPOFTZSFTPMVDJPOFT *OGPSNFT EF 1SFTJEFOUF Z (FSFOUF FTQFDJBMNFOUF EF MPT $PSSFEP SFTZSFTPMVDJPOFT "OรˆMJTJT Z SFTPMVDJร˜O TPCSF FM QSFTVQVFTUP QBSB FM FKFSDJDJP FDPOร˜ NJDPEFMFSPEF&OFSPBMMEF%JDJFNCSFEFM "OรˆMJTJTZSFTPMVDJร˜OTPCSFFMBHBTBKP/BWJEFร—P "UFOUBNFOUF

 

4S-VJT"7BMMFKP 13&4*%&/5& $*"1*$)*/$)"

 

4S(BMP$BSSJMMP (&3&/5& $*"1*$)*/$)"

/05" 4F SVFHB QVOUVBM BTJTUFODJB B UPEPT MPT TFร—PSFT "DDJPOJTUBT FO DBTP EF OP IBCFS FM RVร˜SVN SFHMBNFOUBSJP B MB IPSB JOEJDBEB RVFEBO DPOWPDBEPT QBSB VOB IPSB EFTQVรT Z MB +VOUB TF SFBMJ[BSรˆ DPO FM OรžNFSP EF "DDJPOJTUBT QSFTFOUFT EF BDVFSEP BM "SU EF MB -FZ EF $PNQB ร—ร“BT "DDJPOJTUBT RVF OP BTJTUBO TF BQMJDBSรˆ MB TBODJร˜O EF BDVFSEP BM 3FHMBNFOUP*OUFSOPEFMB&NQSFTB

%JFHP$ร˜SEPWB(VJUJรSSF[ (&3&/5& "3DD

"3DD


SFDMBNBS EFOUSP EF MPT Eร“BT QPTUFSJPSFT B MB รžMUJNB QVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 30#0 EFM $IFRVF /P  BM  EF MB $UB $UF /P QFSUFOFDJFOUF B 4"-504 -0;" 1"4503" ."3*" EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT Eร“BT QPTUFSJPSFT B MB รžMUJNB QVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 30#0 EFM $IFRVF /P BM  EF MB $UB $UF /P QFSUFOFDJFOUF B $0.1"/*" */.0#*-*"3*" */.0(6&45 4" EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSF DIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT B MBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 30#0 EFM $IFRVF /P BM  EF MB $UB $UF /P QFS UFOFDJFOUF B ."35*/&; )0-(6*/ .&3$&%&4 &-&/" EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT Eร“BT QPTUFSJPSFT B MB รžMUJNB QVCMJDBDJร˜O "$ NH 

26&%""/6-"%0 1PS 30#0 EFM $IFRVF /P BM  EF MB $UB $UF /P QFSUFOF DJFOUF B $)626* /"$"50 +04&'&3/"/%0 EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSF DIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT B MBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 1&3%*%" EFM $IFRVF /P WBMPS  EF MB $UB $UF /P QFSUFOFDJFOUF B */5 '00% 4&37*$&4 $031 EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSF DIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT B MBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 1&3%*%" EFM $IFRVF /P BM  EF MB $UB $UF /P QFSUFOFDJFOUF B $0/403$*0 4"/$)&; : .0/$":0 $0/4536$503& EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMB NBS EFOUSP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT B MB รžMUJNB QVCMJ DBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 1&3%*%" EFM $IFRVF /P WBMPS  EF MB $UB $UF /P QFS UFOFDJFOUF B 3*7"4

(3"3% ."3*"1"0-" EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFO USP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT BMBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 1&3%*%" EFM $IFRVF /P EF MB $UB $UF /P QFSUFOFDJFOUF B -&0/ "/%3"%& 30#&350 "-'0/40 EFM # B O D P 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSF DIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT B MBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 30#0 EFM $IFRVF /P   EF MB $UB $UF /P QFSUFOFDJFOUF B "-+"."- 2"4*. .0)".."%"-* 5"-&# EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT Eร“BT QPTUFSJPSFT B MB รžMUJNB QVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 1&3%*%" EFM $IFRVF /P WBMPS  EF MB $UB $UF /P QFSUFOFDJFOUF B "3$0*- $*" -5%" EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT Eร“BT QPTUFSJPSFT B MB รžMUJNB QVCMJDBDJร˜O

i&$07*7*$0/54"w

4&(6/%"$0/70$"503*" "+6/5"(&/&3"-%&"$$*0/*45"4 &O DVNQMJNJFOUP EF MP EJTQVFTUP FO FM "SU EF MB -FZ EF $PNQBร—ร“BT $PEJรถDBEB Z FO FM BSUร“DVMP %รDJNP /PWFOP EFM &TUBUVUP 4PDJBM TF DPOWPDB B MPT TFร—PSFT "DDJPOJTUBT EF MB $PNQBร—ร“B i&$07*7*$0/5 4"w B MB +VOUB (FOFSBM EF "DDJPOJTUBT RVF TF SFBMJ[BSรˆ FM Eร“B NJรSDPMFT EF EJDJFNCSF EF  B MBT  FO FM 4BMร˜O "VEJUPSJP EFM $PNJUร EF 5SBCBKBEPSFT EF MB &NQSFTB &MรDUSJDB 2VJUP VCJDBEP FO MB "W EF "HPTUP / Z $VFSP Z $BJDFEP EFM %JTUSJUP .FUSPQPMJUBOP EF 2VJUP DPO FM PCKFUP EF DPOPDFS Z SFTPMWFSTPCSFFMTJHVJFOUFPSEFOEFMEร“B     

$POPDJNJFOUP Z SFTPMVDJร˜O TPCSF MPT JOGPSNFT EF MPT "ENJOJTUSBEPSFT SFMBUJWPTBMPTFKFSDJDJPTFDPOร˜NJDPT Z $POPDJNJFOUP Z SFTPMVDJร˜O TPCSF MPT JOGPSNFT EFM $PNJTBSJP SFMBUJWPT BMPTFKFSDJDJPTFDPOร˜NJDPTEFMPTBร—PT Z $POPDJNJFOUP Z SFTPMVDJร˜O TPCSF MPT JOGPSNFT EF "VEJUPSร“B &YUFSOB DPSSFTQPOEJFOUFT B MPT FKFSDJDJPT FDPOร˜NJDPT EF MPT Bร—PT  Z $POPDJNJFOUP Z SFTPMVDJร˜O EFM #BMBODF (FOFSBM Z FM &TUBEP EF 3F TVMUBEPT EF MPT FKFSDJDJPT FDPOร˜NJDPT EF MPT Bร—PT   Z /PNCSBNJFOUP EF MPT $PNJTBSJPT 1SJODJQBM Z 4VQMFOUF Z รถKBDJร˜O EF TVTSFUSJCVDJPOFT QBSBFMFKFSDJDJPFDPOร˜NJDPEFMBร—P $POPDJNJFOUP EF MB UFSOB QBSB TFMFDDJร˜O EF "VEJUPS &YUFSOP DPSSFT QPOEJFOUF BM FKFSDJDJP FDPOร˜NJDP EFM Bร—P Z รถKBDJร˜O EF TV SFUSJCV DJร˜O $POPDJNJFOUP Z SFTPMVDJร˜O TPCSF MB GVTJร˜O QPS BCTPSDJร˜O EF MB $PNQB ร—ร“B&DPWJWJDPOU4" BMB$PNQBร—ร“B%FM)JFSSP%FMDB$ร“B-UEB $POPDJNJFOUP EFM 1SPZFDUP B JNQMBOUBSTF FO MPUF EF MB TVCEJWJTJร˜O EFMJONVFCMFVCJDBEPFO$POPDPUP %FTJHOBDJร˜O EF TJFUF %JSFDUPSFT QSJODJQBMFT Z TVT SFTQFDUJWPT TVQMFO UFT QBSBFMQFSร“PEPoZQPTFTJร˜OEFMPTNJTNPT

-PT JOGPSNFT EF MPT "ENJOJTUSBEPSFT EF MPT "VEJUPSFT &YUFSOPT EF MPT $PNJTBSJPT FM #BMBODF HFOFSBM FM &TUBEP EF 3FTVMUBEPT Z TVT "OFYPT DPSSFTQPOEJFOUFT B MPT Bร—PT   Z  TF FODVFOUSBO B EJTQPTJDJร˜O EF MPT TFร—PSFT "DDJPOJTUBT QBSB TV FTUVEJP Z BOรˆMJTJT FO MBT PรถDJOBT EF MB $PNQBร—ร“B VCJDBEBT FO MB "WFOJEB "NรSJDB / Z .Bร—PT DBEFFTUBDJVEBEEF2VJUP 4F DPOWPDB FTQFDJBM F JOEJWJEVBMNFOUF BM -JD "MGPOTP EF MB $BMMF *OUFSWFO UPS EFTJHOBEP QPS MB 4VQFSJOUFOEFODJB EF $PNQBร—ร“BT Z B MPT $PNJTBSJPT 1SJODJQBM Z 4VQMFOUF EF MB $PNQBร—ร“B 4Fร—PSFT $1" +BJNF 0TXBMEP 5JMMF Sร“B $PCP Z $1" -JD .BSDP 4FHPWJB RVJFOFT BEFNรˆT IBO TJEP DPOWPDB EPTQPSOPUBFTDSJUB "UFOUBNFOUF 'FSOBOEP3PKBT"HVJMBS 13&4*%&/5&&+&$65*70

"1LN

i`"INBNรˆOBEJFFTQFSGFDUPw (Car men: 6 aรฑos)

"$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 30#0 EFM $IFRVF /P        BM  EF MB $UB $UF /P QFSUFOFDJFO UF B #"45*%"4 $"#3&3" 304":0-"/%" EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSF DIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT B MBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 1&3%*%" EFM $IFRVF /P WBMPS  EF MB $UB $UF /P QFS UFOFDJFOUF B $0*7&4" 4" EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFO USP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT BMBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 30#0 EFM $IFRVF /P WBMPS  EF MB $UB $UF /P QFSUFOFDJFO UF B 1"; ("--"3%0 %*&(0 )&3/"/ EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT Eร“BT QPTUFSJPSFT B MB รžMUJNB QVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 1&3%*%" EFM $IFRVF /P WBMPS  EF MB $UB $UF /P QFSUFOFDJFOUF B $03%07" +*.&/&; -*(*"%&- 1*-"3 EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMB NBS EFOUSP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT B MB รžMUJNB QVCMJ DBDJร˜O "$ NH

 26&%""/6-"%0 1PS 30#0 EFM $IFRVF /P EF MB $UB $UF /P QFS UFOFDJFO UF B $0 / 4 5 3 6 $ 50 3 " 7 * - - "$ 3 & $ & 4 " / % 3 " % & 4" EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT Eร“BT QPTUFSJPSFT B MB รžMUJNB QVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 30#0 EFM $IFRVF /P EF MB $UB $UF /P QFS UFOFDJFO UF B $0 / 4 5 3 6 $ 50 3 " 7 * - - "$ 3 & $ & 4 " / % 3 " % & 4" EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT Eร“BT QPTUFSJPSFT B MB รžMUJNB QVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 30#0 EFM $IFRVF /P EF MB $UB $UF /P QFSUFOFDJFOUF B 1"33" 1&3"-70 1"#-0 ("#3*&- EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT Eร“BT QPTUFSJPSFT B MB รžMUJNB QVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 30#0 EFM $IFRVF /P WBMPS  EF MB $UB $UF /P QFS UFOFDJFOUF B #"33&;6&5" -&0/ /"/$:5&3&4" EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFO USP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT BMBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0

1PS 30#0 EFM $IFRVF /P WBMPS  EF MB $UB $UF /P QFS UFOFDJFOUF B #"33&;6&5" -&0/ /"/$:5&3&4" EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFO USP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT BMBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 1&3%*%" EFM $IFRVF /P BM  EF MB $UB $UF /P QFSUFOFDJFOUF B &/3*26&; 1"&; 5&3&4" %&- /*/0 +&464 EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSF DIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT  Eร“BT QPTUFSJPSFT B MBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS 1&3%*%" EFM $IFRVF /P EF MB $UB $UF /P QFSUFOFDJFOUF B 5033&4 7&(" &.." (-"%:4 EFM #BODP 1JDIJODIB 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT Eร“BT QPTUFSJPSFT B MB รžMUJNB QVCMJDBDJร˜O "$ NH 1PS 1&3%*%" TF BOVMB 1"1&- $0.&3$*"- /VNFSP QPSVO 7BMPS 64%  EF 7JOJDJP7BMWFSEF1Fร—BMP[B "$ .( 1PS QFSEJEB TF BOVMB EPDV NFOUP PCMJHBDJPOFT /VNFSP EFMBM 7BMPS  DBEB VOP RVF QFSUFOFDF FM EPDVNFOUP B";&/%& "$ .(

$00130(3&40 %FCJEPBMBQรSEJEBEFMB-JCSFUB EF "IPSSPT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B

3&7*45" +6%*$*"7*&3/&4 %&/07*&.#3&%& -B)PSB26*50 &$6"%03 26*4)1& 30#"-*/0 -6*4 "-'3&%0 TF QSPDFEFSรˆ B BOV MBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOB EPEPDVNFOUPMPTSFDMBNF "$NH %FCJEPBMBQรSEJEBEFMB-JCSFUB EF "IPSSPT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B ."4"#"/%" ."4"#"/%" ."3*" +6-*"/" TF QSPDFEF Sรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT SFDMBNF "$NH %FCJEPBMBQรSEJEBEFMB-JCSFUB EF "IPSSPT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B +*.&/&; 1*&%3" $&4"3 "6(6450 TF QSPDFEFSรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT SFDMBNF "$NH %FCJEP B MB QรSEJEB EF MB -JCSFUB EF "IPSSPT /P Z -JCSFUB EF "QPSUBDJPOFT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFO UF B 4*.#"ยบ" 4*.#"ยบ" 4&(6/%0 7*$&/5& TF QSP DFEFSรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT

$

SFDMBNF "$NH %FCJEP B MB QรSEJEB EF MB -JCSFUB EF "IPSSPT /P Z -JCSFUB EF "QPSUBDJPOFT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB Q F S UF O F D J F OUF B $0--"(6";0 1"6$"3 +03(& TF QSPDFEFSรˆ B BOV MBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOB EPEPDVNFOUPMPTSFDMBNF "$NH %FCJEP B MB QรSEJEB EF MB -JCSFUB EF "IPSSPT /P Z -JCSFUB EF "QPSUBDJPOFT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B 64)*ยบ" $"5"(ยบ" ."3*" &41&3"/;" TF QSPDFEFSรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT SFDMBNF "$NH %FCJEP B MB QรSEJEB EF MB -JCSFUB EF "IPSSPT /P Z -JCSFUB EF "QPSUBDJPOFT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B $"37"+"- (6"-050 7*3(*/*" TF QSP DFEFSรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT SFDMBNF "$NH %FCJEPBMBQรSEJEBEFMB-JCSFUB

$0/70$"503*"

$0/70$"503*"

"650$0/70$"503*" ""4".#-&"&953"03%*/"3*" %&-$-6#"3"#&&$6"503*"/0

"+6/5"(&/&3"-&953"03%*/"3*" %&"$$*0/*45"4%&6.$04" $POWPDBTF B +VOUB (FOFSBM &YUSBPSEJOBSJB EF "DDJP OJTUBT EF 6.$0 4"w RVF UFOESรˆ MVHBS FM Eร“B .BSUFT EF OPWJFNCSF EF B MBT IPSBT FO TVT PGJ DJOBT VCJDBEBT FO 4JODIPMBHVB 0F EF MB DJVEBE EF2VJUP BGJOEFDPOPDFSZSFTPMWFSMPTJHVJFOUF

 $0/0$*.*&/50 : "130#"$*0/ %& -" $0/$* -*"$*0/ %&- 1"53*.0/*0 /&50 103 -" "%01 $*0/ %& /03."4 */5&3/"$*0/"-&4 %& */ '03."$*0/ '*/"/$*&3" /**' : /03."4 */5&3/"$*0/"-&4 %& $0/5"#*-*%"% /*$ %&-04"ยบ04:  2VJUPEFOPWJFNCSFEF    %JFHP&DIFWFSSJ$ 1SFTJEFOUF "1LN

1PS SFDPNFOEBDJร˜O EF MPT TPDJPT GVO EBEPSFT EFM $MVC ยซSBCF &DVBUPSJBOP TF SFBMJ[B FTUF BVUP DPOWPDBUPSJP B VOB "TBNCMFB &YUSBPSEJOBSJB RVF TF MMFWBSรˆ B DBCP FM Eร“B EF OPWJFNCSF EF B MBT ) FO FM MPDBM EF MB TFEF VCJDBEP FO %PNJOHP EF #SJFWB /ย Z 7JMMBMFOHVB EP QJTP FO MB DJVEBEEF2VJUP%JTUSJUP.FUSPQPMJUBOP &MPSEFOEFMEร“BTFSรˆFMTJHVJFOUF "QSPCBDJร˜O Z SFHJTUSP EF OVFWPT TP DJPT &MFDDJร˜OEFM%JSFDUPSJP 2VJUP /PWJFNCSFEF 4S"MCFSUP)BKK) 40$*0'6/%"%03 "1LN

$:"/."(&/5":&--08#-"$,


$:"/."(&/5":&--08#-"$,

3&7*45" +6%*$*"$

7*&3/&4 %&/07*&.#3&%& -B)PSB26*50 &$6"%03

EF "IPSSPT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B $"-%&30/ 0$)0" 5&0'*-0 (*- TF QSP DFEFSรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT SFDMBNF "$NH %FCJEPBMBQรSEJEBEFMB-JCSFUB EF "IPSSPT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B '-03&4 130"ยบ0 ."3*" )&3.&-*/%" TF QSPDFEFSรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT SFDMBNF "$NH %FCJEPBMBQรSEJEBEFMB-JCSFUB EF "IPSSPT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B 7"$" %*"; +04& "-#&350 TF QSPDFEF Sรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT SFDMBNF "$NH %FCJEP B MB QรSEJEB EF MB -JCSFUB EF "IPSSPT /P Z -JCSFUB EF "QPSUBDJPOFT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B $)"-" $)"-" )&$ 503 &456"3%0 TF QSPDFEFSรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT SFDMBNF "$NH %FCJEP B MB QรSEJEB EF MB -JCSFUB EF "IPSSPT /P Z -JCSFUB EF "QPSUBDJPOFT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B 7*/&--* ."$)"%0 ."3$&-" *70//& TF QSPDFEFSรˆ B BOV MBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOB EPEPDVNFOUPMPTSFDMBNF "$NH %FCJEPBMBQรSEJEBEFMB-JCSFUB EF "IPSSPT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B 3 6" - & 4 $ ) 6 2 6 * . " 3 $ " ."35)" /"3$*4" TF QSP DFEFSรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT SFDMBNF "$NH %FCJEPBMBQรSEJEBEFMB-JCSFUB EF "IPSSPT /P Z -JCSFUB EF "QPSUBDJPOFT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB Q F S UF O F D J F O UF

B 7"-&/$*" #"3#&$)0 4"/5*"(0 1"53*$*0 TF QSP DFEFSรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT SFDMBNF "$NH %FCJEPBMBQรSEJEBEFMB-JCSFUB EF "IPSSPT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B 50"1"/5" $"#"4$"/(0 1&%30 "/*#"- TF QSPDFEF Sรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT SFDMBNF "$NH %FCJEP B MB QรSEJEB EF MB -JCSFUB EF "IPSSPT /P Z -JCSFUB EF "QPSUBDJPOFT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B $ " . 1" / " # 0 4 . & % * " / 0 +6"/ $"3-04 TF QSPDFEFSรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT SFDMBNF "$NH %FCJEP B MB QรSEJEB EF MB -JCSFUB EF "IPSSPT /P Z -JCSFUB EF "QPSUBDJPOFT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B ":"-" #"ยบ0 "/(&- #-"%*.*3 TF QSPDF EFSรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT SFDMBNF "$NH %FCJEPBMBQรSEJEBEFMB-JCSFUB EF "IPSSPT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B "-7"3"%0 3&:&4 7*$503 '&-*9 TF QSP DFEFSรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT SFDMBNF "$NH %FCJEP B MB QรSEJEB EF MB -JCSFUB EF "IPSSPT /P Z -JCSFUB EF "QPSUBDJPOFT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B 4"-";"3 $&1&%" ."/6&- TF QSPDF EFSรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT SFDMBNF "$NH %FCJEPBMBQรSEJEBEFMB-JCSFUB EF "IPSSPT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B (6"5&."- 4&33"/0 40'*" 7&30/*$" TF QSPDFEFSรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM

+6%*$*"-26*50

QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT SFDMBNF "$NH %FCJEPBMBQรSEJEBEFMB-JCSFUB EF "IPSSPT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B $"4530 30+"4 #3":"/ *43"&- TF QSPDFEFSรˆ B BOV MBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOB EPEPDVNFOUPMPTSFDMBNF "$NH %FCJEPBMBQรSEJEBEFMB-JCSFUB EF "IPSSPT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B :"+".*/ 561*;" ."3*" "%&-" TF QSPDFEFSรˆ B BOV MBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOB EPEPDVNFOUPMPTSFDMBNF "$NH %FCJEP B MB QรSEJEB EF MB -JCSFUB EF "IPSSPT /P Z -JCSFUB EF "QPSUBDJPOFT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFO UF B )&33&3*" (6"."/ 7&30/*$" $3*45*/" TF QSP DFEFSรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT SFDMBNF "$NH %FCJEP B MB QรSEJEB EF MB -JCSFUB EF "IPSSPT /P Z -JCSFUB EF "QPSUBDJPOFT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B ".#0 $"1*50 4&(6/%0 $&4"3 TF QSPDFEFSรˆ B BOV MBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOB EPEPDVNFOUPMPTSFDMBNF "$NH %FCJEP B MB QรSEJEB EF MB -JCSFUB EF "IPSSPT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUF OFDJFOUF B "-0.050 '-03&4 ."3*"/*5" %& +&464 TF QSP DFEFSรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT SFDMBNF "$NH %FCJEP B MB QรSEJEB EF MB -JCSFUB EF "QPSUBDJPOFT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB Q F S UF O F D J F O UF B 4*.#" $)*4"(6"/0 -03&/" '&3/"/%" TF QSP DFEFSรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT SFDMBNF "$NH %FCJEPBMBQรSEJEBEFMB-JCSFUB EF "IPSSPT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B %& -" $36; $"3-04 ."/6&- TF QSPDF EFSรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO

/PIBZOJOHVOBDPTBTFSJBRVFOP QVFEBEFDJSTFDPOVOBTPOSJTB (Al ej andr o Casona).

TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT SFDMBNF "$NH %FCJEPBMBQรSEJEBEFMB-JCSFUB EF "IPSSPT /P Z -JCSFUB EF "QPSUBDJPOFT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B 5&/&/"6-" 4"(ยบ": +04& 3".*30 TF QSPDFEFSรˆ B BOV MBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOB EPEPDVNFOUPMPTSFDMBNF "$NH %FCJEP B MB QรSEJEB EF MB -JCSFUB EF "IPSSPT /P Z -JCSFUB EF "QPSUBDJPOFT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B 1"-." &41*/04" (&3."/ "."%0 TF QSPDFEFSรˆ B BOV MBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOB EPEPDVNFOUPMPTSFDMBNF "$NH %FCJEP B MB QรSEJEB EF MB -JCSFUB EF "IPSSPT /P Z -JCSFUB EF "QPSUBDJPOFT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B #645"."/5& 7&-"426&; 7*$503*" ."3*" TF QSPDF EFSรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT SFDMBNF "$NH %FCJEPBMBQรSEJEBEFMB-JCSFUB EF "IPSSPT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B 503"- %&-("%0 -&0/"3%0 3*(0#&350 TF QSPDFEFSรˆ B BOVMBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOBEP EPDVNFOUP MPT SFDMBNF "$NH %FCJEPBMBQรSEJEBEFMB-JCSFUB EF "IPSSPT /P EF MB $PPQFSBUJWB EF "IPSSP Z $SรEJUP $PPQSPHSFTP -JNJUBEB QFSUFOFDJFOUF B .6ยบ0; 4"/$)&; "/(&-" .&-"/*" TF QSPDFEFSรˆ B BOV MBSMB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB RVF RVJFO TF DSFB DPO EFSFDIPT TPCSF FM NFODJPOB EPEPDVNFOUPMPTSFDMBNF "$NH

HJSBEPS 4ST B JUB ."3$*" *3&/&4"/$)&; "$ .H 4F DPNVOJDB BM QVCMJDP MB "OVMBDJPO QPS 1&3%*%" 46#453"$$**0/ EFM DIF RVF /P BM  $UB $UF  TJO GJSNB Z TJO WBMPS QSFTFOUBEB QPS FM HJSB EPS 4ST B JUB $3*45)*"/ +0)/40/ "$ .H 4F DPNVOJDB BM QVCMJDP MB "OVMBDJPO QPS 1&3%*%" 464#53"$$*0/ EFM DIFRVF /P $UB $UF  TJO GJSNB Z TJO WBMPS QSFTFO UBEB QPS FM HJSBEPS 4ST B JUB +03(&63#*/" "$ .H 4F DPNVOJDB BM QVCMJDP MB "OVMBDJPO QPS 46453"$$*0/ EFM DIFRVF /P BM  $UB $UF  TJO GJSNB Z TJO WBMPS QSFTFOUBEB QPS FM HJSBEPS 4ST B JUB +03(& "-$*7"3--&3&/"10;0 "$ .H 4F DPNVOJDB BM QVCMJDP MB "OVMBDJPO QPS 1&3%*%" EFM DIFRVF /P  $UB $UF  TJO GJSNB Z TJO WBMPS QSFTFOUBEB QPS FM HJSBEPS 4ST B JUB -6; 1"53*$*"0/5"/&%"4*-7" "$ .H 4F DPNVOJDB BM QVCMJDP MB 0QPTJDJPO BM QBHP QPS 1FSEJEB4VTUSBDDJPO EFM DIF RVF /P HJSBEP B +03(& ("3$*" 7"3("4 QSFTFOUBEB QPS FM (JSBEPS 4SB +&44*$" ;"1"5" (3"/+" $UBDUF /P  4F QSFWJFOF RVF DVBMRVJFS SFDMBNP EFCFSB QSFTFOUBSTF FO FM QMB[P EF EJBT B QBSUJS EF MB GFDIB EF FTUFBWJTP "$ NH 4F DPNVOJDB BM QVCMJDP MB 0QPTJDJPO BM QBHP QPS 1FSEJEB4VTUSBDDJPO EFM DIF RVF /P  HJSBEP B +6-*" $033&"  QSFTFOUBEB QPS FM (JSBEPS 4SB 6/*%&$0 $UB DUF /P  4F QSF WJFOF RVF DVBMRVJFS SFDMBNP EFCFSB QSFTFOUBSTF FO FM QMB[P EF EJBT B QBSUJS EF MB GFDIB EFFTUFBWJTP "$ NH 4F DPNVOJDB BM QVCMJDP MB 0QPTJDJPO BM QBHP QPS 1FSEJEB4VTUSBDDJPO EFM DIF RVF /P HJSBEP B QSFTFOUB EB QPS FM (JSBEPS 4SB 1"#-0 ."3$&-0 &3";0 &41"ยบ" $UBDUF /P  4F QSFWJFOF RVF DVBMRVJFS SFDMB NP EFCFSB QSFTFOUBSTF FO FM QMB[P EF EJBT B QBSUJS EF MB GFDIBEFFTUFBWJTP "$ NH

#"/$0*/5&3/"$*0/"#"/$0#0-*7"3*"/0 4F DPNVOJDB BM QVCMJDP MB "OVMBDJPO QPS 1&3%*%" EFM DIFRVF /P BM  $UB $UF  TJO GJSNB Z TJO WBMPS QSFTFOUBEB QPS FM

1PS IBCFSTF QFSEJEP MB -JCSFUB EF "IPSSPT EF MB DVFOUB /P EFM #BODP *OUFSOBDJPOBM 4" TF FTUรˆ QSPDFEJFOEP B TV BOVMBDJร˜O 2VJFO DSFZFSF UFOFS EFSFDIP TPCSF FTUB MJCSFUB EFCFSรˆ QSF

TFOUBS TV SFDMBNP BM #BODP EFOUSP EF MPT Eร“BT DPOUBEPT EFTEF MB รžMUJNB QVCMJDBDJร˜O EF FTUFBWJTP "$ NH 1PS IBCFSTF QFSEJEP MB -JCSFUB EF "IPSSPT EF MB DVFOUB /P EFM #BODP *OUFSOBDJPOBM 4" TF FTUรˆ QSPDFEJFOEP B TV BOVMBDJร˜O 2VJFO DSFZFSF UFOFS EFSFDIP TPCSF FTUB MJCSFUB EFCFSรˆ QSF TFOUBS TV SFDMBNP BM #BODP EFOUSP EF MPT Eร“BT DPOUBEPT EFTEF MB รžMUJNB QVCMJDBDJร˜O EF FTUFBWJTP "$ NH 1PS IBCFSTF QFSEJEP MB -JCSFUB EF "IPSSPT EF MB DVFOUB /P EFM #BODP *OUFSOBDJPOBM 4" TF FTUรˆ QSPDFEJFOEP B TV BOVMBDJร˜O 2VJFO DSFZFSF UFOFS EFSFDIP TPCSF FTUB MJCSFUB EFCFSรˆ QSF TFOUBS TV SFDMBNP BM #BODP EFOUSP EF MPT Eร“BT DPOUBEPT EFTEF MB รžMUJNB QVCMJDBDJร˜O EF FTUFBWJTP "$ NH 1PS IBCFSTF QFSEJEP MB -JCSFUB EF "IPSSPT EF MB DVFOUB /P EFM #BODP *OUFSOBDJPOBM 4" TF FTUรˆ QSPDFEJFOEP B TV BOVMBDJร˜O 2VJFO DSFZFSF UFOFS EFSFDIP TPCSF FTUB MJCSFUB EFCFSรˆ QSF TFOUBS TV SFDMBNP BM #BODP EFOUSP EF MPT Eร“BT DPOUBEPT EFTEF MB รžMUJNB QVCMJDBDJร˜O EF FTUFBWJTP "$ NH 1PS IBCFSTF QFSEJEP MB -JCSFUB EF "IPSSPT EF MB DVFOUB /P EFM #BODP *OUFSOBDJPOBM 4" TF FTUรˆ QSPDFEJFOEP B TV BOVMBDJร˜O 2VJFO DSFZFSF UFOFS EFSFDIP TPCSF FTUB MJCSFUB EFCFSรˆ QSF TFOUBS TV SFDMBNP BM #BODP EFOUSP EF MPT Eร“BT DPOUBEPT EFTEF MB รžMUJNB QVCMJDBDJร˜O EF FTUFBWJTP "$ NH 1PS IBCFSTF QFSEJEP MB -JCSFUB EF "IPSSPT EF MB DVFOUB /P EFM #BODP *OUFSOBDJPOBM 4" TF FTUรˆ QSPDFEJFOEP B TV BOVMBDJร˜O 2VJFO DSFZFSF UFOFS EFSFDIP TPCSF FTUB MJCSFUB EFCFSรˆ QSF TFOUBS TV SFDMBNP BM #BODP EFOUSP EF MPT Eร“BT DPOUBEPT EFTEF MB รžMUJNB QVCMJDBDJร˜O EF FTUFBWJTP "$ NH#"/$0130$3&%*5 #BODP 1SPDSFEJU 4" 1POF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP MB BOVMBDJร˜O QPS QFSEJEB MPT DIFRVFT  EF MB DVFOUB DPSSJFOUF QFS UFOFDJFOUF BM TFร—PS 7&-"4$0 $&1&%" ."3$0 &3/&450 DPO$* "1LN #"/$0 130$3&%*5 4" QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP MB BOVMBDJร˜O QPS QรSEJEB EF MB MJCSFUB EF BIP SSPT MJCSF UB  EF $":0 7&(" 0-.&%0 "$UG #BODP 1SPDSFEJU 4" 1POF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJ DP MB BOVMBDJร˜O EF MB -JCSFUB /P EF MB DVFOUB EF BIPSSPT /P  B OPNCSF EF MB TFร—PSB -0"$)".*/ 130$&- .":3" 3&(*/" DPO $$ /P 

"$UG #BODP 1SPDSFEJU 4" 1POF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP MB BOVMBDJร˜O EF MB -JCSFUB /P EF MB DVFOUB EF BIPSSPT /P B OPNCSF EFM TFร—PS "."(6"ยบ" 3&*/040 ,-&7&3 3"6- DPO $$/P "$UG #BODP 1SPDSFEJU 4" 1POF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJ DP MB BOVMBDJร˜O EF MB -JCSFUB /P EF MB DVFOUB EF BIPSSPT /P  B OPNCSF EFM TFร—PS 536+*--0 (6"."/ $"3-04 )6.#&350 DPO $$ /P "$UG #BODP 1SPDSFEJU 4" 1POF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP MB BOVMBDJร˜O EF MB -JCSFUB /P EF MB DVFOUB EF BIPSSPT /P B OPNCSF EFM TFร—PS 7*;6&5& "-7"3&; +"*.& ."3$&-0 DPO$$/P "$UG #BODP 1SPDSFEJU 4" 1POF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP MB BOVMBDJร˜O EF MB -JCSFUB /P EF MB DVFOUB EF BIP SSPT /P B OPNCSF EFM TFร—PS $"3%&/"4 #&/*5&; +6"/ 7*/*$*0 DPO $$/P "$UG

#"/$036.*ยบ")6* 26&%""/6-"%" 1PS QรSEJEB EF MB MJCSFUB EF BIPSSPT $UB/P /SP $BSUPMB EFM #BODP 3VNJร—BIVJ 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFO USP EF MPT Eร“BT QPTUFSJPSFT BMBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS QรSEJEB EFM $IFRVF /P 7BMPS  EF MB $UB /P  QFS UFOFDJFOUF B $36; "(6"4 / 0 3 . " . " 3 * " / * 5" E F M #BODP 3VNJร—BIVJ 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFO USP EF MPT Eร“BT QPTUFSJPSFT B MBรžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH 26&%""/6-"%0 1PS QรSEJEB EFM $IFRVF /P 7BMPS  EF MB $UB /P QFSUFOFDJFOUF B $"4*/0 %& 53*16- %& -" "3 EFM #BODP 3VNJร—BIVJ 2VJFO UFOHB EFSF DIP EFCFSรˆ SFDMBNBS EFOUSP EF MPT Eร“BT QPTUFSJPSFT B MB รžMUJNBQVCMJDBDJร˜O "$ NH

#"/$0%&-"64530 1PS PSEFO EFM UJUVMBS TF QSP DFEFSรˆ B MB 3&70$"503*" EF QBHP QPS $IFRVF /P  $VFOUB $PSSJFOUF 7BMPS  #FOFGJDJBSJP .PUJWP30#0%&$)&26&3" "$ NH 1PS PSEFO EFM UJUVMBS TF QSP DFEFSรˆ B MB 3&70$"503*" EF QBHP QPS $IFRVF /P  $VFOUB $PSSJFOUF 7BMPS  .PUJWP 1&3%*%"

"$ NH 1PS PSEFO EFM UJUVMBS TF QSP DFEFSรˆ B MB 3&70$"503*" EF QBHP QPS $IFRVF /P  $VFOUB $PSSJFOUF 7BMPS  .PUJWP 1&3%*%" "$ NH 1PS PSEFO EFM UJUVMBS TF QSP DFEFSรˆ B MB 3&70$"503*" EF QBHP QPS $IFRVF /P  $VFOUB $PSSJFOUF .PUJWP1&3%*%" "$ NH 1PS PSEFO EFM UJUVMBS TF QSP DFEFSรˆ B MB 3&70$"503*" EF QBHP QPS $IFRVF /P  $VFOUB $PSSJFOUF 7BMPS  .PUJWP 1&3%*%" "$ NH

$*5*#"/, $*5*#"/, /" 4VDVSTBM &DVBEPS DPNVOJDB BM QรžCMJDP RVF QPS 1รSEJEB RVFEB BOVMB EP FM DIFRVF DPO MBT TJHVJFO UFT DBSBDUFSร“TUJDBT (JSBEPS '*%&*$0.*40 .&3$"/5*- #"/,&34 53645  $VFOUB  $IFRVF /P  'FDIB EF FNJTJร˜O "#3*-  $BOUJEBE   #FOFGJDJBSJP '"3."$*"4 : $0.*4"3*"504 %& .&%*$*/" 4" 2VJFO UFOHB EFSFDIP EFCFSรˆ SFDMB NBS EFOUSP EF MPT TJHVJFOUFT TFTFOUB Eร“BT QPTUFSJPSFT B FTUB QVCMJDBDJร˜O "$NH

6/*#"/$0 &M 6/*#"/$0 DPNVOJDB BM QรžCMJDP RVF QPS QรSEJEB TF WB B QSPDFEFS B BOVMBS MPT DIFRVFT HJSBEPT DPOUSB FTUF #BODP Z DVZBT DBSBDUFSร“TUJ DBT TPO MBT TJHVJFOUFT /P  7BMPS  (JSBEPS 63#"/0 &913&44 4" $UB "$ .(

"/6-"$*0/&4 7"3*"4 2VFEBBOVMBEP 1PS IBCFSTF FYUSBWJBEP MPT PSJHJOBMFT TF BOVMB MBT BDDJPOFT OรžNFSPT BM EFM BM Z EFM BM JODMVTJWF EF 1BTUFVSJ[BEPSB 2VJUP 4" EF WBMPS OPNJOBM WFJOUF DFOUBWPT Eร˜MBS 64%  DBEB VOB 1BSUJDVMBS RVF TF QPOF FO DPOPDJNJFOUP EFM QรžCMJDP QBSB MPTGJOFTDPOTJHVJFOUFT "3DD 1รSEJEB EF MJCSFUB DVFO UB  EF /BSDJTB /BCFM :VNCJMMP 1BHVBZ $* "3DD $0010$56#3& "OVMP MJCSFUB EF BIPSSPT  QPS SPCP EF MB $PPQFSBUJWBEF0DUVCSF "3DD 4F BOVMP TPMJDJUVE /ย Z SFDJCP /ย QFSUFOFDJFOUFT B 1BSRVFTBOUP EFM&DVBEPS "1LN

Edicion impresa Revista Judicial del 25 de noviembre de 2011  

Edicion impresa Revista Judicial del 25 de noviembre de 2011