Contact Expo 2024 messulehti

Page 1

MESSULEHTI2024

ContactExpo - Responsible employer - Values in action Turun Kauppakorkeakoululla 16.1.2024

contact_expo

/ContactExpo

ContactExpo

contactexpo.fi

5 | 21

CONTACTEXPO–TURUNKKOYRY&TAARY&ELSATURKURY


SISÄLLYS

3

MIKÄ ON CONTACTEXPO?

4

JÄRJESTÄJÄT

6

MESSUPÄÄLLIKÖILTÄ

7

DEKAANIN TERVEHDYS

8

MESSUJEN AIKATAULU

9

MESSUVIERAILIJAN MUISTILISTA

10 PANEELIKESKUSTELU 11

KYLLIN HYVÄT VINKIT TYÖNHAKUUN

12

OPISKELIJAKYSELY

24 YHTEISTYÖKUMPPANIMME


MIKÄ ON CE? ContactExpo -rekrytointimessut ovat yritysten ja korkeakouluopiskelijoiden kohtaamispaikka, jossa tulevaisuuden osaajat ja nykypäivän ammattilaiset kohtaavat toisensa. Turun kauppakorkeakoululla järjestettävä ContactExpo on Varsinais-Suomen suurin akateeminen rekrytointitapahtuma, joka kerää opiskelijoita muun muassa Turun kauppakorkeakoulusta, Turun yliopistosta, Åbo Akademista ja Turun ammattikorkeakoulusta. Messuilla on vierailee vuosittain tuhansia kävijöitä ja se on vakiinnuttanut asemansa yhtenä alkuvuoden suurimpana tapahtumana turkulaisten korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Messuja ovat järjestämässä Turun kansainvälisen liiketoiminnan opiskelijat ry (KKOY), Turun akateemiset arvopaperisäästäjät ry (KY-Kasino) sekä the European Law Students’ Association Turku (ELSA Turku ry) yhteistyössä Turun kauppakorkeakoulun ja Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (Turun KY) kanssa. ContactExpo on tilaisuus sijoittaa tulevaisuuteen, niin opiskelijoiden kuin myös työnantajien näkökulmasta. Pyrimme kasvattamaan messuja joka vuosi entistä poikkitieteellisempään suuntaan, jotta messuilla olisi jokaiselle korkeakouluopiskelijalle jotain. Tavoitteenamme on luoda yrityksille ja opiskelijoille parhaat mahdolliset puitteet vuorovaikutukseen ja näin saada aikaan onnistunut messupäivä. Messujen teemana toimii tänä vuonna liike-elämän vastuullisuus. Suuntaa messuille ja tule löytämään tulevaisuutesi uusi työpaikka ContactExpoilta!

ContactExpo 2024

3


JÄRJESTÄJÄT KKOY

Turun yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan opiskelijat ry eli KKOY on kansainvälisen liiketoiminnan ainejärjestö. Tavoitteenamme on tuoda kansainvälinen maailma lähemmäs opiskelijoitamme järjestämällä mieleenpainuvia tapahtumia, ekskursioita sekä tietenkin rekrytointimessut, joista on hyötyä nyt ja tulevaisuudessa. Toimintamme on avoinna kaikille - pääaineeseen katsomatta. Järjestämme ekskursioita niin Suomessa sijaitseviin yrityksiin, kuin myös kansainvälisiin yrityksiin toiselta puolelta maailmaa. KKOY on erityisen tunnettu ekskursioistaan kaukokohteisiin, joita olemme järjestäneet mm. Panamaan, Etelä-Afrikkaan ja Argentiinaan. KKOY:lle on myös todella tärkeää jatkuvasti kehittää kv-liiketoiminnan kursseja sekä opetusta, jotta saisimme mahdollisimman paljon opinnoistamme irti. Toimimmekin aktiivisesti palautekanavana ja välikätenä laitoksen ja opiskelijoiden välillä.

KY-KASINO

KY-Kasino, viralliselta nimeltään Turun akateemiset arvopaperisäästäjä ry, on sijoitustoimintaan ja oman varallisuuden hallintaan keskittyvä toimijaryhmä. Järjestämme erilaisia sijoittamiseen liittyviä tapahtumia ja tarjoamme erilaisia etuja jäsenillemme. Toimintamme mahdollistaa muun muassa tutustumisen muihin sijoittamisesta kiinnostuneisiin ihmisiin. Näymme kampuksella erityisesti keskiviikkoisin järjestettävien keskiviikkokahvien parissa. Keskiviikkokahvit tarjoavat mahdollisuuden tulla keskustelemaan ajankohtaisista osakemarkkinoita liikuttavista aiheista sekä oppimaan sijoitusmaailman eri osa-alueista.Tämän lisäksi Kasino järjestää erilaisia teemailtamia ja excursioita finanssialan kärkiyrityksiin niin Suomeen kuin ulkomaille. Toimintamme on tarkoitettu kaikille Turun yliopiston opiskelijoille lähtötasosta riippumatta, tärkeintä on kiinnostus säästämistä ja sijoittamista kohtaan. Lisätietoja toiminnastamme löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.taa.fi.

4 ContactExpo 2024


ELSA

ELSA eli viralliselta nimeltään the European Law Students’ Association on maailman suurin itsenäinen oikeustieteen opiskelijoiden järjestö. ELSA:lla on maailmanlaajuisesti yli 42 000 jäsentä ja lähes 300 paikallisryhmää 43 maassa ympäri Eurooppaa. ELSA:n tarkoituksena on lisätä oikeustieteen opiskelijoiden kansainvälistä vuorovaikutusta ja parantaa ulkomaisten oikeusjärjestysten sekä kulttuurien tuntemusta ja ymmärrystä. ELSA pyrkii jäsentensä ammatillisten valmiuksien lisäämiseen järjestämällä esimerkiksi seminaareja ja konferensseja ympäri Eurooppaa juridisesti ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. ELSA toimii myös Euroopan ainoana oikeustieteen työpaikkoihin erikoistuneena työnvälittäjänä. ELSA:n paikallisjärjestö ELSA Turku on tänä vuonna jälleen mukana järjestämässä ContactExpo rekrytointimessuja. ELSA:n paikallisjärjestönä ELSA Turun tehtävänä on edustaa kaupunkiaan sekä Åbo Akademin ja Turun yliopiston oikeustieteellisiä tiedekuntia. Järjestämme jäsenillemme monipuolisia aktiviteetteja aina tutustumiskäynneistä sitseihin ja etsimme harjoittelupaikkoja Turusta ELSA:n työnvälitysverkostoon. Suurimpia tapahtumiamme ovat erilaiset kansainväliset vierailut ja matkat ja erilaiset seminaarit.

MUKANA MYÖS

TURUN KY

Turun KY, eli TuKY, alkuperäiseltä nimeltään Turunkauppakorkeakoulun ylioppilaskunta, syntyi vuonna 1950, kun joukko vastaperustetun Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoita kokoontui keskustelemaan ylioppilaskunnan perustamisesta, ja tämän kokouksen seurauksena ylioppilaskunta perustettiin 12. lokakuuta 1950. Vuonna 2010 Turun KY yhdistyi Turun yliopiston kanssa ja jatkoi toimintaansa yhdistysmuotoisena, virallisena nimenään Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Muista opiskelijayhdistyksistä Turun KY:n erottaa pitkät perinteemme ylioppilaskuntana ja vuosikymmenien saatossa kehittynyt yhteishenki.

ContactExpo 2024

5


MESSUPÄÄLLIKÖILTÄ Kaikki tuntui vielä kaukaiselta, kun keväällä 2023 ryh-

tapahtuman aikaansaamiseksi. Tällä porukalla messujen

dyimme yhdessä suunnittelemaan messuja. Kukaan meistä

toteuttaminen on ollut ennen kaikkea hauskaa ja antoisaa.

ei ollut aiemmin työskennellyt vastaavanlaisen projektin

Suuri kiitos koko tiimillemme jo 34. ContactExpojen onnis-

parissa, ja edessä oli rutkasti tehtävää ja muistettavia asi-

tuneesta järjestämisestä.

oita. Matkalla kohtasimme monia haasteita, ja vaihtelevat

Messupäivän koittaessa Turun kauppakorkeakoululle

maailmantilanteet vaikuttivat odottamattomalla tavalla

saapuu useita kymmeniä yrityksiä, joista joku voi olla juuri

yritysten tilanteisiin. Vaikka jotkut asiat aiheuttivat tur-

sinun tuleva työpaikkasi. Paikan päällä pääset tutustumaan

hautumista, niiden yli pääseminen osoittautui jälkeenpäin

monipuolisesti eri alojen osaajia työllistäviin yrityksiin

opettavaiseksi ja palkitsevaksi. Tuntuu hienolta nähdä

kesätyöhakujen alla, hiomaan ansioluettelosi ja LinkedIn-

tämä suuri ja perinteikäs tapahtuma erityisesti nyt, kun

profiilisi timanttiseen kuntoon, nappaamaan skarpin CV-

tietää kaiken sen sisältämän taustatyön.

kuvan sekä kuuntelemaan korkeatasoisen paneelikeskus-

Pohdittaessamme nykyaikaista työelämää ja opiskelua,

telun ajankohtaisesta aiheesta.

vastuullisuus nousee monesta näkökulmasta yhdeksi kes-

Koko messutiimin puolesta haluamme toivottaa sinut

keisimmistä arvoista nyky-yhteiskunnassa ja liike-elämäs-

lämpimästi tervetulleeksi vuoden 2024 ContactExpo-mes-

sä. Halusimme ottaa messuilla lähempään tarkasteluun

suille!

erityisesti sosiaalisen vastuullisuuden, sillä se käsittää niin monia ulottuvuuksia. Työelämässä vastuullisuus ilmenee monipuolisesti, olipa kyse sitten valtioiden, yritysten tai yksittäisten ihmisten välisistä teoista. Vastuullisuus-teemamme kautta haluamme korostaa sitä, kuinka jokainen taho voi vaikuttaa positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan. Sosiaalinen vastuullisuus ei ole pelkkä ohimenevä trendi vaan keskeinen osa kestävää ja menestyvää liiketoimintaa nykyajan työelämässä. Messujen tarkoituksena on toimia alustana, jossa näitä arvoja juhlistetaan ja jaetaan, samalla luoden tilaisuuksia merkityksellisille kohtaamisille ja yhteistyölle. Aiheesta päästään kuulemaan lisää paneelissa, jossa eri alojen asiantuntijat vastaavat kysymyksiin työntekijän ja organisaation vastuusta ja tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi pyrimme tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuuden valita messuilta kiinnostavia työnantajia, jotka jakavat heidän arvonsa. Messut kokosivat tänäkin vuonna yhteen upean 20 henkisen messutoimikunnan, joka on tehnyt kovan työn

6 ContactExpo 2024

Mili, Veeti ja Aapo


DEKAANIN TERVEHDYS ContactExpon teemana on tänä vuonna vastuullisuus. Valinta

puolesta; asioiden, jotka myötävaikuttavat ympäristömme ja

on äärimmäisen osuva ja tärkeä. Turun kauppakorkeakoulus-

yhteiskuntamme parempaan tulevaisuuteen.

sa on viimeiset vuodet kehitetty ahkerasti koulutusohjelmia

Siksi katsonkin tulevaisuuteen kuitenkin melko luottavai-

siten, että vastuullisuus on niissä poikkileikkaavana teemana.

sin mielin: valistuneet opiskelijat ovat tässä avainasemassa

Tänä päivänä visiomme kiteytyy uuteen sloganiimme: “TSE

tulevaisuuden päätöksentekijöinä. Haluan toisaalta muistut-

for Sustainable Futures”. Me koulutamme vastuullisia kauppa-

taa siitä, että vastuullisia valintoja voi jokainen meistä tehdä,

ja taloustieteilijöitä, jotka ymmärtävät kestävän tulevaisuu-

ja pitääkin tehdä, ihan arjessakin. Se vain vaatii ajattelutavan

den haasteet. Meiltä valmistuvat maisterit ymmärtävät, että

muutosta sekä piintyneistä, usein itsekkäistä, tavoista luo-

vastuullinen liiketoiminta ja johtaminen eivät ole vaihtoehto,

pumista. Tämä koskee myös kauppakorkeakoulun omaa toi-

vaan yhteiskunnan elinehto.

mintaa: meidän pitää toimia vastuullisesti niin opetuksessa,

Turun kauppakorkeakoulu tarjoaa yli 30 kurssia, joissa käsitellään vastuullisuutta eri näkökulmista aina epätasa-

tutkimuksessa kuin laajemminkin toimintatapojen, kuten kierrätyksen, suhteen.

arvon kitkemisestä luontokadon pysäyttämiseen. Onkin huo-

Työmarkkinoilla on myös tärkeää erottautua ja siksi puhu-

mattava, että vastuullisuuden käsite on monimerkityksinen

taankin entistä enemmän henkilöbrändäyksestä. Erottava te-

riippuen asiayhteydestä. Sen liittymäpinnat eettisyyteen ja

kijä voi liittyä myös vastuullisuusosaamiseen, sillä yrityksillä

kestävään kehitykseen ovat myös ilmeisiä, mutta eivät aina

ja julkisorganisaatioilla on kova pula alan todellisista osaajis-

täysin selkeitä. Kaiken kaikkiaan koulutustarjonnassamme on

ta.

varmasti enemmänkin tematiikkaan liittyvää pohdintaa kuin mitä kurssikuvauksista ilmenee. Joka tapauksessa on hyvä huomata myös se, että olemme olleet edelläkävijöitä tässä kehityksessä. Näkyvimpiä esimerkkejä tästä ovat vahva vastuullisuuteen keskittyvä tutkimustraditio, vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuus, sekä monitieteinen kestävän kehityksen opintokokonaisuus, jota olemme koordinoineet jo 15 vuoden ajan. Ilmastonmuutos- ja luontokatokeskustelun pyörteissä on käynyt selväksi, että nuoremmilla sukupolvilla on sisäsyntyinen halu toimia vastuullisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa luontevaa ja systemaattista pohdintaa siitä, mitä vaikutuksia päätöksillä on vastuullisuuden näkökulmasta. Yrityksen talouden pitää toki olla kunnossa, jotta voidaan ylipäätään toimia ja työllistää, mikä sekin on vastuullista yhteiskunnallista toimintaa. Mutta tämä on vain alku. Lukuisten kyselyiden mukaan raha ei ole enää tärkeimpiä työnteon motivaatioteki-

Markus Granlund

jöitä. Nuoret haluavat myös työskennellä tärkeiden asioiden

Dekaani

ContactExpo 2024

7


MESSUJEN AIKATAULU 10:00 Yritysten näytteilläoloaika alkaa 11:00 Paneelikeskustelu alkaa 11.00-12.00 12:00 CV-klinikka ls08 (ennakkoilmoittautuminen), CV kuvaus alkaa OP-salissa 13:00 LinkedIn-klinikka (ennakkoilmoittautumi nen) 14:00 CV kuvaus tauolla 14:00-14:30 14:00 CV-klinikka (ennakkoilmoittautuminen) 14.30 CV-kuvaus jatkuu OP-salissa 15:00 LinkedIn -klinikka (ennakkoilmoittautumi nen) 16:00 Yritysten näytteilläoloaika päättyy, messut päättyvät

8 ContactExpo 2024


MESSUVIERAILIJAN MUISTILISTA 1. Tutustu messujen ohjelmaan Tutustumalla etukäteen messujen ohjelmaan löydät tietoa juuri sinua messuilla mahdollisesti kiinnostavista aiheista ja voit esimerkiksi aikatauluttaa päiväsi tämän mukaisesti. Messupäivän ohjelman löydät helposti sosiaalisen median kanavistamme. 2. Perehdy messujen yrityksiin etukäteen Turun kauppakorkeakoululle saapuu messupäivänä yli 30 rekrytoivaa yritystä. Tutustumalla näiden yritysten toimintaan ja työpaikkoihin etukäteen, tiedät mitkä ständit kannattaa ehdottomasti käydä vierailemassa. Annat myös itsestäsi hyvän ensivaikutelman kysymällä yrityksiltä osuvia kysymyksiä! 3. Hio ansioluettelosi kuntoon ja tuo se messuille Vaikka messupäivänä järjestetäänkin CV-klinikoita ja CV-kuvausta, voit saada työpaikan jopa suoraan messuilla mukana olevasta yrityksestä, kun huolittelet ansioluettelosi sisällön ja ulkoasun etukäteen. Tulostamalla muutaman kappaleen mukaan, voit antaa ansioluettelosi suoraan kiinnostavan yrityksen ständille. 4. Inspiroidu messujen tunnelmasta Messuilla on tarjolla monipuolista ohjelmaa, kuten yritysten ständejä sekä CV- ja Linkedin -klinikoita. Päivän kruunaa mielenkiintoinen paneelikeskustelu huippuluokan puhujilla. Messupäivä tarjoaa ainutlaatuiset puitteet tutustua monipuolisesti monien eri alojen osaajia työllistäviin yrityksiin ja paikalliseen elinkeinoelämään. 5. Pysy hereillä klinikoiden ilmoittautumisista ContactExpoilla järjestetään CV- ja LinkedIn-klinikat, joihin on ennakkoilmoittautuminen. Varmistat pääsyn näihin suosittuihin tilaisuuksiin seuraamalla ContactExpon sosiaalisten medioiden kanavia.

ContactExpo 2024

9


PANELISTIT Tervetuloa kuuntelemaan paneelia työelämän vastuullisuudesta Lähitapiola-saliin klo 11-12. Paneelissa punnitaan kysymyksiä siitä, mitkä ovat eri tahojen mahdollisuudet vaikuttaa ja mitä muutoksia saattaa olla luvassa tulevaisuudessa.

Maija Pohjakallio Maija Pohjakallio työskentelee ilmasto- ja kiertotalousjohtajana Metsä Groupissa sekä dosenttina Turun yliopistossa. Tiedepohjainen uudistava kestävä kehitys ja kiertotalous ovat hänen työnsä keskiössä. Ennen siirtymistään Metsä Groupille vuonna 2021 Maija on toiminut mm. vastuullisuusjohtajana Sulapacissa, tiiminvetäjänä VTT:llä sekä johtavana asiantuntijana Kemianteollisuus ry:ssä. Uransa alkuvaiheessa Maija toimi tutkimus- ja opetustehtävissä ja hän on väitellyt fysikaalisen kemian ja sähkökemian alueelta Teknillisessä korkeakoulussa (nyk. Aalto-yliopisto) vuonna 1996.

Timo Huhtamäki Timo Huhtamäki on kiertotalouden ammattilainen ja pohjoismaiden suurimman second hand -vaatteiden verkkokauppa Emmyn toimitusjohtaja. Hän on aiemmin toiminut muun muassa Raision, Harvian ja Biolanin markkinointijohtajana sekä Tori.fi -markkinapaikasta vastaavana johtajana. Huhtamäki valittiin Euroopan komission ilmastolähettilääksi joulukuussa 2023.

Marita Salo Marita Salo on koulutukseltaan juristi ja hän on toiminut uransa aikana lakiasioista, vastuullisuudesta ja riskienhallinnasta vastaavana johtajana. Tällä hetkellä Marita toimii Suomen suurimman henkilöstöjohtamisen alan yhdistyksen HENRY ry:n toiminnanjohtajana. Marita on toiminut HR-alan kansainvälisissä luottamustehtävissä vuodesta 2020 alkaen.

Emilia Ståhlhammar Emilia Ståhlhammar on strategisen johtamisen ja kestävän kehityksen maisteriopiskelija Aalto Yliopistosta. Emilia on opintojen ohella kartuttanut työkokemusta mm. kestävän kehityksen konsultoinnista ja toiminut yrittäjänä kiertotalouden parissa. Hän on erityisen kiinnostunut kiertotalouden systeemisestä muutoksesta yhteiskunnassa ja yrittäjyyden tuomista mahdollisuuksista luoda uusia kestävia ratkaisuja.

10 ContactExpo 2024


KYLLIN HYVÄT VINKIT TYÖNHAKUUN Oli kyseessä sitten kesätyön tai vakituisen paikan metsästys, on työnhaku aina iso prosessi, joka saattaa tuntua hyvinkin raskaalta, jos heti ensimmäisestä hakemuksesta ei irtoa paikkaa. Kielteisiä vastauksia hakemuksiin saattaa tulla useitakin, mikä saattaa tuntua lannistavalta. Tähän olisi helppo todeta, että ”ei saa lannistua” mutta onneksi tarjolla on ihan oikeitakin vinkkejä homman helpottamiseksi.

1. Mieti tarkkaan minkälaista työtä haet. Kirkasta itsellesi, millaista työtä haet. Kun tiedät, minkälaisia töitä aiot hakea, helpottuu työnhaku, kun ei tarvitse enää jokaisen uuden työpaikkailmoituksen kohdalla pohtia pitäisikö tätäkin hakea vai ei. Lisäksi hakemalla oikeasti mieluisia paikkoja on sinun helpompi mahdollisesti haastatteluun päästyäsi vakuuttaa haastattelija, koska innokkuutta ja motivaatiota ei tarvitse esittää väkisin.

2. Tutustu eri työnhakusivustoihin ja kokeile erilaisia hakusanoja Kaikkia työpaikkoja ei julkaista joka sivustolla ja selaamalla eri hakusivustoja saat parhaan käsityksen kaikista tarjolla olevista työpaikoista. Näin löydät myös todennäköisimmin sinua kiinnostavat mahdollisuudet. Myös hakusanoja kannattaa vaihdella, jotta varmasti löydät kaikki julkaistut ilmoitukset. Voit siis kokeilla hakea saman haun usealla samaa tarkoittavalla sanalla tai esimerkiksi erilaisilla taivutusmuodoilla. Lisäksi kannattaa kokeilla löytyykö yhdellä haulla kaikki eri kieliset työpaikkailmoitukset vai täytyykö haku toistaa jokaisella kielellä erikseen.

3. Etsi myös sosiaalisesta mediasta Nykyään työpaikkoja saattaa löytyä myös sosiaalisesta mediasta. Pienemmät yritykset voivat etsiä itselleen osaajaa esimerkiksi TikTok-videon avulla tai ilmoittamalla avoimesta paikasta Instagramiin. Vaikka hashtagit voivatkin vaikuttaa hieman vanhentuneelta käytännöltä, kannattaa niitä hyödyntää ilmoitusten etsimisessä. Sosiaalisista medioista työnhaun kannalta relevantein on varmastikin LinkedIn ja siellä aktivoitumalla saattaa hyvinkin löytää uuden työn itselleen.

4. Hae myös piilotyöpaikkoja Arviolta jopa 80 % kaikista työpaikoista ei tule julkiseen hakuun ollenkaan. Onkin siis aivan mahdollista hakea töitä myös yrityksistä, jotka eivät ole avoimia paikkoja ilmoittaneet. Oma-aloitteisuutta ja kiinnostuneisuutta arvostetaan, minkä lisäksi on myös työnantajalle äärimmäisen edullista, jos osaava tekijä löytyy ilman suurempia hakuprosesseja. Kannattaakin siis rohkeasti kysyä yrityksistä töitä ilman erillisiä hakujakin.

5. Muista laittaa CV ja hakemus kuntoon Tyylikäs ja selkeä CV sekä huolellisesti laadittu hakemus ovat luonnollisesti keskeisessä osassa työnhakuprosessia. Näihin hiomiseen kannattaakin siis käyttää reilusti aikaa, jotta lopputulos olisi mahdollisimman hyvä. KylteriPlus-jäsenyydellä sinun on myös mahdollista tarkistuttaa CV ja hakemuksesi Suomen Ekonomien asiantuntijalla sekä tarvittaessa varata kahdenkeskinen sparraus näiden tiimoilta ammattilaisen kanssa. Työnhaku on työlästä mutta näillä vinkeillä on hyvä lähteä liikkeelle. Lisäksi kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa Suomen Ekonomien Kylterin työnhaun palveluun! Sieltä löydät tarkempia vinkkejä jokaiseen yllä mainittuun kohtaan sekä paljon muuta hyödyllistä tietoa työnhaun vauhdittamiseksi sekä esimerkiksi haastattelussa onnistumiseksi! Kylterin työnhaun palveluun pääset suoraan oheisesta qr-koodista tai eLoungen kautta. Yllin kyllin tsemppiä työnhakuun T. Kylli

ContactExpo 2024

11


OPISKELIJAKYSELY Siiri 20, kauppakorkeakoulu, 2. Vuosikurssi 1. Oletko ollut aiemmin ContactExpoilla? Joo, olin viime vuonna 2. Mitä arvoa koet, että ContactExpolla on sinun ensi kesäsi työnhaussa? Mahdollisuus tutustua uusiin työmahdollisuuksiin ja työnantajiin sekä ehkä jopa saada kesätyöpaikka. 3. Mitä odotat messuilta? Odotan, että saan käsitystä siitä, millaisia työmahdollisuuksia minulla on ensi kesänä ja myös tulevaisuudessa. 4. Mistä haluaisit kuulla tammikuun alussa järjestettävillä ständeillä? Haluaisin kuulla avoimesti mitä työpaikat tarjoavat, mitä he odottavat työntekijöiltä ja millaista työ tulisi olemaan. Arvostaisin avointa palkkakeskustelua ja sitä, että kerrottaisiin selkeästi millainen työntekijä on kyseiseen työpaikkaan haussa, jotta ei turhaan hae työhön, johon ei ole sopiva.

Otto 19, kauppakorkeakoulu, 1. vuosikurssi 1. Oletko ollut aiemmin ContactExpoilla? En ole ollut vielä ja en ollut aiemmin kuullut tapahtumasta, mutta olen kiinnostunut 2. Mitä arvoa koet, että ContactExpolla on sinun ensi kesäsi työnhaussa? Koen että messuilla minulla on hyvä mahdollisuus saada omaa alaa koskeva kesätyöpaikka sekä kuulla lisää oman pääaineen työmahdollisuuksista. 3. Mitä odotat messuilta? Odotan messuilta tietoa eri työmahdollisuuksista kauppislaiselle ja, että pääsee keskustelemaan työpaikoista lähikontaktissa yritysten kanssa sekä kuulemaan oman pääaineen käyneiden uratarinoita. 4. Mistä haluaisit kuulla tammikuun alussa järjestettävillä ständeillä? Haluaisin kuulla työkulttuurista organisaatioissa ja miten se eroaa pieniin yrityksiin

12 ContactExpo 2024


Ida 23, oikeustieteellinen, 3. Vuosikurssi 1. Oletko ollut aiemmin ContactExpoilla? En ole ollut aiemmin, mutta menen tänä vuonna 2. Mitä arvoa koet, että ContactExpolla on sinun ensi kesäsi työnhaussa? Oman alan töitä etsiessä erilaiset messut ja verkostoitumisalustat ovat kultaakin arvokkaampia. Lisäksi oikiksessa erilaiset trainee - ja harjoittelupaikat menevät usein nopeasti. Koen, että ContactExpo messut avaavat enemmän ovia kesän työnhakua ajatellen, verrattuna esimerkiksi perinteisiin kanaviin sekä väyliin. Usein pienemmätkin yritykset etsivät oikkareita erilaisiin rooleihin, jotka eivät ilman messuja välttämättä tulisi suuren yleisön tietoisuuteen. 3. Mitä odotat messuilta? Odotan messuilta löytäväni uusia kontakteja ja tätä kautta mahdollisuuksia, sekä uusia mielenkiintoisia yrityksiä. Verkostojen merkitys nykyajan työelämässä korostuu koko ajan enemmän. 4. Mistä haluaisit kuulla tammikuun alussa järjestettävillä ständeillä? Kuulisin mielelläni lisää mahdollisuuksista pankissa lain alalta.

Sonja 22, kauppakorkeakoulu, 3.vuosikurssi 1. Oletko ollut aiemmin ContactExpoilla? Joo, olen ollut kahtena edellisenä vuotena 2. Mitä arvoa koet, että ContactExpolla on sinun ensi kesäsi työnhaussa? Pääsen kuulemaan mahdollisista työpaikoista sekä verkostoitumaan ennen muita hakijoita 3. Mitä odotat messuilta? Esimerkiksi keskustelua työpaikoista, paneelia sekä jaettavia herkkuja 4. Mistä haluaisit kuulla tammikuun alussa järjestettävillä ständeillä? Haluaisin kuulla esimerkkejä siitä, mitä kauppislaiselta odotetaan kesätyönhaussa sekä millaisia uusia mahdollisia kesätyöpaikkoja olisi tarjolla, että tietää mihin mahdollisesti voisi hakea heti vuoden alussa.

ContactExpo 2024

13


Haluatko olla mukana rakentamassa parempaa työ- ja liike-elämää? EY tarjoaa uramahdollisuuksia opiskelijoille, vastavalmistuneille ja kokeneille ammattilaisille tilintarkastuksen, konsultoinnin, veropalveluiden, yritysjärjestelyiden ja liikejuridiikan parissa. Meillä saat vastuuta ja pääset käsiksi monipuolisiin tehtäviin kansainvälisessä työympäristössä. Haemme jatkuvasti eri alojen osaajia kasvavaan joukkoomme! Lisätietoja EY:n tarjoamista mahdollisuuksista löydät seuraavista kanavista:

eyficareers

ey.com/fi_fi/careers


Build a career that shapes the future

Turn your passion for problem-solving into an exciting career at Accenture Read more at: accenture.com/fi-en/careers

#pwcmahdollistaa

Starttaa urasi PwC:llä! Mahdollistamme kasvusi mm. tilintarkastuksen, konsultoinnin, yritysjärjestelyjen tai vero- ja lakipalveluiden asiantuntijaksi. Haemme joukkoomme jatkuvasti uusia työkavereita, joten kurkkaa avoimet työpaikat osoitteesta pwc.fi/rekry ja tutustu samalla PwC:läisiin ja heidän arkeensa. PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja vastuullisesti sekä raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa 1 350 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. PwC toimii 151 maassa yli 360 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.


Choose your impact. Voimavaroinamme ovat asiantuntevat kollegat, monipuoliset koulutusmahdollisuudet sekä vaihtelevat työtehtävät, jotka tukevat asiantuntijoidemme urakehitystä. Meillä on mahdollista luoda omanlainen sekä omiin vahvuuksiin perustuva urapolku.


TUOMME HYMYN HERKKUHETKIISI! Brand Manager, markkinointipäällikkö, logistiikkapäällikkö, ostopäällikkö, markkinatutkimuspäällikkö, IT-päällikkö, kuluttajapalvelukoordinaattori, Appication Specialist, Demand &Call-off Planner, markkinointijohtaja, ketjupäällikkö, Category Manager, Supply Services Director jne.

Kiinnostuitko? Seuraa meitä linkedin.com/company/cloetta• • • •

• • • •


— Etsitkö kesätöitä? Tutustu mahdollisuuksiimme! Hae mukaan 18.2. mennessä!

ABB:n kesätyöhaku on käynnissä 3.1.-18.2.2024. Tarjoamme vuosittain satoja kesätyöpaikkoja niin tekniikan, kaupallisen kuin IT-alan opiskelijoille. Tule osaksi meidän huippuporukkaa!

@abbsuomi


Join Metso as a Summer Trainee in 2024 Are you currently studying or recently graduated and interested in starting your career in an international and sustainable company? Metso is a global frontrunner in sustainable technologies, end-to-end solutions, and services for the aggregates, minerals processing, and metals refining industries. We offer various trainee positions in business development, engineering, finance & accounting, HR, IT, logistics, procurement, R&D, and many more.

#MetsoSummer #WeAreMetso

Sinustako OP:lainen? Tutustu OP:n avoimiin työpaikkoihin osoitteessa: op-careers.fi Seuraa meitä somessa: @opturunseutuTule tutustumaan Trainers’ Housen uramahdollisuuksiin ContactExporekrytointimessuille! Mitä tarjoamme sinulle? Osa-aikaisen ja joustavan työn Kiinteän tuntipalkan Hyvät etenemismahdollisuudet Kannustavan työyhteisön Viikoittaista valmennusta markkinoinnista, myynnistä ja johtamisesta

Lue lisää: markkinoijaksi.fiIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.