ContactExpo 2022 messulehti

Page 1

MESSULEHTI 2022

New Beginning – Be Ready!

5 | 21 Turun kauppakorkeakoululla 15.2.2022


SISÄLLYS 3 MIKÄ ON CONTACTEXPO? 4 JÄRJESTÄJÄT 6 MESSUPÄÄLLIKÖILTÄ 7 DEKAANIN TERVEHDYS 8 MESSUVIERAILIJAN MUISTILISTA 10 OPISKELIJAKYSELY 26 YHTEISTYÖKUMPPANIMME


MIKÄ ON CE? ContactExpo -rekrytointimessut ovat yritysten ja korkeakouluopiskelijoiden kohtaamispaikka, jossa kokoontuvat tulevaisuuden osaajat sekä nykypäivän ammattilaiset. Jälleen kerran Turun kauppakorkeakoululla järjestettävät rekrytointimessut ovat kaupungin suurin rekrytointitapahtuma, joka kerää opiskelijoita muun muassa Turun kauppakorkeakoulusta, Turun yliopistosta, Åbo Akademista sekä Turun ammattikorkeakoulusta. Messuilla on vuosittain vieraillut yli 2 500 kävijää ja messut jatkavat kasvuaan vuosi vuodelta.

Messuja ovat järjestämässä Turun kansainvälisen liiketoiminnan opiskelijat ry (KKOY), Turun

akateemiset arvopaperisäästäjät ry (KY-Kasino) sekä The European Law Students’ Association (ELSA Turku ry) yhteistyössä Turun kauppakorkeakoulun ja Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (Turun KY) kanssa.

ContactExpo on tilaisuus sijoittaa tulevaisuuteen, niin opiskelijoiden kuin myös työnantajien nä-

kökulmasta. Pyrimme kasvattamaan messuja joka vuosi entistä poikkitieteellisempään suuntaan, jotta

messuilla olisi jokaiselle korkeakouluopiskelijalle jotain. Tavoitteenamme on luoda yrityksille ja opiskelijoille parhaat mahdolliset puitteet vuorovaikutukseen ja näin saada aikaan onnistunut messupäivä.

Messujen teemana toimii tänä vuonna uusi alku, joten suuntaa kulkusi messuille ja tule löytämään tulevaisuutesi uusi työpaikka ContactExpoilta!

ContactExpo 2022

3


JÄRJESTÄJÄT KKOY Turun yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan opiskelijat ry eli

KKOY, on kansainvälisen liiketoiminnan ainejärjestö. Tavoitteenamme on tuoda kansainvälinen maailma lähemmäs opiskelijoitamme järjestämällä mieleenpainuvia tapahtumia, ekskursioita sekä tietenkin rekrytointimessut, joista on hyötyä nyt ja tulevaisuudessa. Toimintamme on avoinna kaikille – pääaineeseen katsomatta.

Järjestämme ekskursioita niin Suomessa sijaitseviin yrityksiin,

kuin myös kansainvälisiin yrityksiin toiselta puolelta maailmaa. KKOY

on erityisen tunnettu ekskursioistaan kaukokohteisiin, joita olemme järjestäneet mm. Panamaan, Etelä-Afrikkaan ja Argentiinaan.

KKOY:lle on myös todella tärkeää jatkuvasti kehittää kv-liiketoi-

minnan kursseja sekä opetusta, jotta saisimme mahdollisimman pal-

jon opinnoistamme irti. Toimimmekin aktiivisesti palautekanavana ja välikätenä laitoksen ja opiskelijoiden välillä.

KY-KASINO KY-Kasino, viralliselta nimeltään Turun akateemiset arvopaperisäästäjät ry, on sijoitustoimintaan ja oman varallisuuden hallintaan keskit-

tyvä toimijaryhmä. Keskiviikkoisin klo 16 pidettävät keskiviikkokahvit tarjoavat mahdollisuuden tulla keskustelemaan ajankohtaisista osakemarkkinoita liikuttavista aiheista sekä oppimaan sijoitusmaailman eri osa-alueista.

Sijoitusillat ovat osa toimintaamme. Ideana on vierailla paikallisis-

sa pankeissa tai varainhoitoon keskittyvissä yrityksissä kuulemassa

ammattilaisten näkemyksiä markkinatilanteesta ja yrityksen toiminnasta. Järjestämme myös ekskursion sekä syksyllä että keväällä, joiden vierailukohteet ovat liike-elämän johtavia yrityksiä.

Tavoitteemme on ennen kaikkea saada aikaan sijoitustoimintaan

liittyvää keskustelua, jakaa oppimaamme Turun kauppakorkeakoululaisten ja Turun yliopiston opiskelijoiden kesken, sekä järjestää ensiluokkaisia vierailuja johtaviin yrityksiin.

4 ContactExpo 2022


ELSA ELSA eli viralliselta nimeltään European Law students’Association

on maailman suurin itsenäinen oikeustieteen opiskelijoiden järjes-

tö. ELSA:lla on maailmanlaajuisesti yli 42000 jäsentä ja lähes 300 paikallisryhmää 43 maassa ympäri Eurooppaa. ELSA:n tarkoituksena on lisätä oikeustieteen opiskelijoiden rajat ylittävää kanssakäymistä ja parantaa ulkomaisten oikeusjärjestysten sekä kulttuurien

tuntemusta ja ymmärrystä. ELSA pyrkii jäsentensä ammatillisten valmiuksien lisäämiseen järjestämällä jatkuvasti seminaareja ja konferensseja ympäri Eurooppaa juridisesti ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. ELSA toimii myös Euroopan ainoana oikeustieteen työpaikkoihin erikoistuneena työnvälittäjänä.

ELSA:n paikallisjärjestö ELSA Turku on tänä vuonna pitkäs-

tä aikaa mukana järjestämässä ContactExpo rekrytointimessuja.

ELSA:n paikallisjärjestönä ELSA Turun tehtävänä on edustaa omaa

kaupunkiaan ja Turun oikeustieteellistä tiedekuntaa. Olemme myös ainoa Turun Yliopiston ja Åbo Akademin oikeustieteilijöiden yhteinen järjestö, minkä takia messutoimikunnassa on opiskelijoita

kummastakin yliopistosta. Järjestämme jäsenillemme aktiviteetteja tutustumiskäynneistä viini-iltoihin ja etsimme harjoittelupaikkoja

kotipaikkakunnaltamme ELSA:n työnvälityskoneistoon. Suurempia

järjestämämme tapahtumia ovat esimerkiksi kansainvälisten vierailujen ja matkojen toteuttaminen.

MUKANA MYÖS

TURUN KY

Turun KY, tai TuKY, alkuperäiseltä nimeltään Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta, syntyi vuonna 1950, kun joukko vas-

taperustetun Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoita kokoontui keskustelemaan ylioppilaskunnan perustamisesta, ja tämän kokouksen seurauksena ylioppilaskunta perustettiin 12. lokakuuta

1950. Vuonna 2010 Turun KY yhdistyi Turun yliopiston kanssa ja

jatkoi toimintaansa yhdistysmuotoisena, virallisena nimenään Tu-

run kauppatieteiden ylioppilaat ry. Muista opiskelijayhdistyksistä Turun KY:n erottaa pitkät perinteemme ylioppilaskuntana ja vuosikymmenien saatossa kehittynyt yhteishenki.

ContactExpo 2022

5


MESSUPÄÄLLIKÖILTÄ Lähdimme keväällä 2021 suunnittelemaan messuja kes-

Messujen järjestäminen on tuonut yhteen upean 20

kellä maailmanlaajuista pandemiaa. Tapahtumat sekä

henkisen messutoimikunnan, joka on tehnyt valtavan työn

Odotimme kaikki pandemian jälkeistä aikaa kun voisim-

man järjestäminen olisi ollut yhtä hauskaa ilman loistavaa

opiskelumotivaatio oli ollut etäopiskelun myötä kadoksissa ja pohdimme Zoomin välityksellä teemaa messuille.

me taas elää normaalisti. Näiden ajatusten pohjalta halu-

simme valita messujen teemaksi “uusi alku”. Teemalla on kaksi merkitystä, sillä pääsimme järjestämään messut yhdessä oikeustieteilijöiden kanssa. Toisaalta teema viittaa

myös koronapandemian jälkeisiin pysyviin muutoksiin työelämässä.

Oli jännittävää lähteä suunnittelemaan ja ideoimaan

suuren ja perinteikkään tapahtuman toteutusta uudella

kokoonpanolla. Messujen suunnitteluvaiheessa täytyi ottaa huomioon vallitseva epävarma tilanne ja sen sietäminen on ollut läsnä koko ajan. Se tarkoittaa messuja suunnitellessa päivä kerrallaan elämistä ja varasuunnitelmien

miettimistä. Tie vuoden 2022 messuihin ei ole ollut se kaikista helpoin ja mutkattomin, mutta sitä enemmän se on opettanut jokaista meistä sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin. Vaikka tekemistä ja muistettavia asioita oli paljon, on messujen järjestäminen ollut upea ja opettavainen kokemus.

6 ContactExpo 2022

messujen järjestämisen eteen. Jokainen henkilö toi ainutlaatuista osaamista ja työpanosta mukaan, eikä tapahtutiimiä. On ollut palkitsevaa huomata työmme tulos ja se,

kuinka hyvin olemme onnistuneet vallitsevasta pandemiasta huolimatta. Tilanteen mukaan täytyy sopeutua ja

toivomme jokaiselle – sekä opiskelijoille että yrityksille onnellista uutta alkua.

Messupäivänä kauppakorkeakoululle saapuu kym-

meniä näytteilleasettajaa, joista joku voi olla sinun tulevaisuuden työpaikkasi. Messuilla pääset muun muassa

hiomaan kesätyönhakujen alla ansioluettelosi ja LinkedIn-

profiilisi kuntoon, nappaamaan skarpin CV-kuvan ja kuuntelemaan inspiroivia puhujia. Haluamme messuilla tarjota

tulevaisuuttaan pohtiville korkeakouluopiskelijoille ja

uusia lahjakkuuksia etsiville yrityksille mahdollisuuden kohdata toisensa kasvotusten.

Koko toimikunnan ja Turun kauppakorkeakoulun puo-

lesta haluamme toivottaa juuri sinut lämpimästi tervetulleeksi ContactExpo -messuille 2022!


DEKAANIN TERVEHDYS Haluan ihan ensimmäiseksi kiittää ja onnitella ContactExpon puuhahenkilöitä sekä yritys- ja muita kumppaneita,

joita on jälleen hienosti mukana, vaikka elämme poikkeusoloissa. Fakta on kuitenkin se, että työt ja osaamisen tarve

eivät ole katoamassa mihinkään, päinvastoin. Tarvitsemme uudenlaista osaamista ja uudenlaisia tapoja tehdä fiksuja asioita fiksusti; sanotaanko, että tehokkaasti, mutta inhimillisesti.

Tämän vuoden ContactExpon teemana on ”New Begin-

ning - Be Ready!". Tämä on äärimmäisen tärkeä ja osuva

muistutus siitä, että vaikka pandemia on luonamme vielä ehkä pitkäänkin, meillä on oltava rohkeutta katsoa pitkälle

eteenpäin. On myös syytä muistaa, että pandemia on ollut

tietyille toimialoille menestyksen ja uuden kasvun aikaa. Tietyt toimialat ovat toki kärsineet, mutta nekin nousevat

vielä ”tuhkasta”. Yritykset ovat pakon edessä uudistaneet liiketoimintamallejaan innovatiivisesti. Tällä hetkellä

myös avointen työpaikkojen määrä on Suomessa ennä-

tyskorkealla ja ylipäätään työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Voimme ehkä todeta, että jokaisella pilvellä on siis myös hopeinen, ellei jopa kultareunus.

Tässä kohtaa haluan muistuttaa, ettei ole syytä kehittää

mielessään liian suuria ja epärealistisia odotuksia siitä, mitä työelämä ja työllistyminen vaatii. Ei ole myöskään

syytä verrata itseään liiaksi muihin. Tunnen satojen alumniemme uratarinoita ja uskallan väittää, että rennompikin ote opintoihin ja elämään riittää, vaikka kuinka pitkälle. Toivon, että opitte ymmärtämään, että niin työelämässä kuin muutenkin, sinä riität.

Koulutusohjelmiemme näkökulmasta pohdimme jat-

kuvasti niitä valmiuksia, joita tulevaisuuden työelämässä vaaditaan. Näitä sparraamme yhteistyössä eri alojen

työnantajien kanssa. Työmarkkinoilla on monesti tärkeää

erottautua ja siksi henkilöbrändäyksestä puhutaankin entistä enemmän. Erottava tekijä voi liittyä esimerkiksi kie-

litaitoon, ennakointiosaamiseen tai vaikkapa osaamiseen liittyen kestävään ja vastuulliseen liiketoimintaan. Toki on

muistettava, että laadukas osaaminen oman pää- ja sivu-

aineen alueilla on myös rautaa, vaikkei se välttämättä ole aina ns. erottava tekijä. Työnantajat korostavat kuitenkin

usein, että monesti tärkeintä ovat ns. geneeriset taidot:

ryhmätyö-, kommunikaatio- ja analyyttiset ongelmanratkaisutaidot, joita pyrimme parhaamme mukaan teille ammentamaan koulutusohjelmissa, alkaen TEVY-kurssista.

Työmarkkinoilla puhutaan paljon myös muutoskyvyk-

kyydestä ja muutosmyönteisyydestä. Myös se on hyvä pitää mielessä, kun pyrkii kehittämään ajattelutapojaan.

Tässä monimutkaisessa jatkuvan muutoksen maailmassa

avoin mutta analyyttinen mieli on nähdäkseni välttämätön.

Kaikista globaaleista haasteista huolimatta katson tu-

levaisuuteen kuitenkin luottavaisin mielin: valistuneet ja yhteistyökykyiset opiskelijat ovat tässä avainasemassa tulevaisuuden päätöksentekijöinä. Tässä kohtaa onkin hyvä muistuttaa koulun strategiaa heijastavasta sloganista: TSE

is a Great Place to Think Ahead! Menkäämme siis rohkeasti eteenpäin, kauas katsomalla, varomatta jokaista yksittäistä askelta matkallamme.

Markus Granlund Dekaani

Turun kauppakorkeakoulu

ContactExpo 2022

7


MESSUVIERAILIJAN MUISTILISTA 1. Tutustu messujen ohjelmaan Tutustumalla etukäteen messujen ohjelmaan tiedät mitkä luennot, workshopit ja puhujat kiinnostavat sinua eniten ja osaat aikatauluttaa päiväsi tämän mukaisesti. Messuohjelman löydät ContactExpojen Facebook-sivulta!

2. PEREHDY MESSUJEN YRITYKSIIN ETUKÄTEEN Turun kauppakorkeakoululle saapuu messupäivänä noin 30 rekrytoivaa yritystä. Tutustumalla näiden yritysten toimintaan ja työpaikkoihin etukäteen, tiedät mitkä ständit kannattaa ehdottomasti käydä vierailemassa. Annat myös itsestäsi hyvän vaikutelman, jos osaat kysyä yritykseltä hyviä kysymyksiä!

3. HIO ANSIOLUETTELOSI KUNTOON JA TUO SE MESSUILLE Vaikka messupäivänä järjestetäänkin CV-klinikoita ja CV-kuvausta, voit saada työpaikan jopa suoraan messuilla mukana olevasta yrityksestä, kun huolittelet ansioluettelosi sisällön ja ulkoasun etukäteen. Kun tulostat muutaman kappaleen mukaan, voit antaa ansioluettelosi suoraan kiinnostavan yrityksen ständille.

4. INSPIROIDU MESSUJEN TUNNELMASTA Messuilla on tarjolla monipuolista ohjelmaa, kuten yritysten ständejä, CV- ja Linkedin -klinikoita ääsemme toivottamaan lavalle kovan luokan puhujan. Tämä on otollinen ympäristö haastaa itseään ja löytää unelmien työpaikka.

5. PYSY HEREILLÄ KLINIKOIDEN ILMOITTAUTUMISISTA ContactExpoilla järjestetään CV- ja LinkedIn-klinikat, joihin on ennakkoilmoittautuminen. Jotta varmistat pääsyn näihin huippusuosittuihin tilaisuuksiin, seuraa ContactExpon Facebook-sivua, jotta ilmoittautumisajankohta ei mene sinulta ohi.

8 ContactExpo 2022OPISKELIJAKYSELY 1. 2. 3. 4.

Viimeisen lähes kahden vuoden ajan opiskelu on ollut murroksessa koronan syystä. Mitä olet oppinut korona-ajan opiskelusta ja koetko saaneesi siitä jonkinlaisia voimavaroja?

Tänä vuonna ContactExpo -rekrytointimessut järjestetään yhteistyössä oikeustieteiden opiskelijoiden edustaman ELSA:n kanssa. Miten poikkitieteellisyys näkyy juuri sinun opinnoissasi?

Minkälaisia odotuksia sinulla on koronan jälkeiselle ajalle, niin opintojen kuin työskentelyn suhteen? Millaisia uusia tuulia ja trendejä koet tulevaisuuden työelämän sisältävän?

Sami Marttila, 2. vsk., oikeustieteen opiskelija, Turun yliopisto 1.

Olen oppinut rytmittämään elämääni paremmin. Kun livelu-

2.

Poikkitieteellisyys näkyy mahdollisuutena valita oikiksen opin-

3. 4.

ennoille ei yhdessä vaiheessa päässyt ollenkaan, oli pakko itse osata aikatauluttaa opiskelut.

tojen ohella kursseja myös muista tiedekunnista. Lisäksi on pal-

jon erilaisia poikkitieteellisiä opiskelijatapahtumia, joihin nyt vihdoin olen päässyt osallistumaan.

Odotan kovasti, että opiskelu ja työnteko, palaisivat lähemmäs sitä aiempaa normaalia sosiaalista kanssakäymistä.

Uskon, että mahdollisuus etätyöskentelyyn säilytetään paikan

päällä tapahtuvan työnteon rinnalla jonkinlaisena hybridimallina.

Viivi Heikkilä, 2. vsk., yritysjuridiikka, Turun kauppakorkeakoulu 1.

2.

3. 4.

10 ContactExpo 2022

Toisen vuosikurssin opiskelijana en ole vielä päässyt lainkaan lähiopetukseen, joten opetusmuotojen vertailu keskenään on vaikeaa. Etäopiskelu on kuitenkin opettanut paljon rutiinien ja aikatauluttamisen tärkeydestä.

Yritysjuriidikan opiskelu pääaineena johtaa väistämättäkin jonkinasteiseen poikkitieteellisyyteen oikeustieteen

ja kauppatieteen välillä. Koen ehdottomasti kaiken poikkitieteellisen osaamisen suurena etuna.

Odotan lisää yhteisöllisyyttä ja verkostoitumismahdollisuuksia niin korkeakouluyhteisön kuin työelämänkin osalta.

Uskon pandemia-aikana syntyneiden uusien toimintamallien kantavan myös tulevaisuuteen esimerkiksi joustavampien työaikojen ja entistä laajempien etätyömahdollisuuksien muodossa. Uskon myös aiemmin mainitun


Linnéa Gyllenberg, 2. vsk., oikeustieteen opiskelija, Åbo Akademi 1.

Koska korona-ajan opiskelu on pääosin toteutettu etänä, on se pakottanut minut erottamaan vapaa-ajan opiskeluajasta ja si-

ten tehnyt minusta tehokkaamman opiskelijan. Lisäksi koen, että korona-aika on antanut ryhmätyöskentelylle paremmat

2.

eväät, sillä kanssaopiskelijoita on voinut etäyhteyksien myötä tavoittaa helpommin ja joustavammin.

Oikeustieteen opiskelu itsessään on pitkälti rajoittunut pelkkään oikeustieteeseen, mutta olen itsenäisesti käynyt vapaaehtoisia kursseja esimerkiksi kirjanpidossa. Arvostan yleises-

ti kaikkia mahdollisuuksia verkostoitua ja tutustua muiden 3.

4.

alojen opiskelijoihin, sillä uskon, että tulemme kaikki tulevaisuuden työelämässä tekemään yhteistyötä alasta riippumatta.

Odotan innolla yhteisöllisyyden tunteen korostuvan, kun vihdoin saamme tavata toisia opiskelijoita ja työkavereita kasvotusten. Jännityksellä odotan myös ensi vuoden opiskelijavaihtoa.

Etätyöskentelyn lisääntymisen myötä täytyy paremmin oppia erottamaan vapaa-ajan työ-ajasta, sillä työt voivat seurata työntekijää periaatteessa minne vain.

Daniel Tyrväinen, 3. vsk., kansainvälinen liiketoiminta, Turun kauppakorkeakoulu 1.

Korona-aika on mullistanut niin opiskeluympäristön kuin myös opiskelutavat. Itse olen huomannut eroja opiskelutehokkuudessa eri opiskeluympäristöjen välillä

ja tunnen paremmin omat tarpeeni, jotka edesauttavat 2. 3.

4.

opiskelua. Sama koskee opiskelutapoja, joissa korostuu etenkin sähköisten työkalujen monipuolinen käyttö.

Poikkitieteellisyys on näkynyt eniten opiskelijatapahtumissa ja Campussportin järjestämissä turnauksissa.

Kurssien osalta odotan joustavampia suoritustapoja niin kurssin aikana kuin tentissäkin. Työskentelymenetelmät

tulevat todennäköisesti mukautumaan yhä enemmän omien vahvuuksien mukaan.

Koen verkostoitumisen olevan yhä tärkeää ja vuorovaikutuksen merkityksen korostuvan. Osaamisen jatkuva kehittäminen tulee myös mukaan kuvioihin!

ContactExpo 2022

11


BearingPoint Internship 2022 Are you interested in kick-starting your career in consulting? Enjoy working in an easygoing environment with committed and down-to-earth colleagues? Apply to be our next Intern! Our internship recruitment is open in January. We are looking for interns to join our teams in Digi Digital & Strategy as well as Business & Technology consulting. You can find our internship recruitment and follow our open roles on our Careers site: www.bearingpoint.fi/careers See you at ContactExpo!
When it’s time to face the future, face it with Elomatic.


Trainee-hakumme on auki! Haemme joukkoomme nyt useita uusia kykyjä eri tehtäviin! Hakuaika on käynnissä maanantaihin 31.1.2022 asti! Lue lisää Trainee-paikoistamme: www.deloitte.com/fi/traineehaku Me Deloittella tarjoamme opiskelijoille monipuolisia uramahdollisuuksia yritysjärjestelyjen, riskienhallinnan, vero- ja lakipalveluiden, konsultoinnin sekä tilintarkastuksen parissa. Voimavaramme ovat asiantuntevat kollegat, monipuoliset koulutusmahdollisuudet ja vaihtelevat työtehtävät, jotka tukevat asiantuntijoidemme urakehitystä. Meillä on mahdollista luoda omanlainen sekä omiin vahvuuksiin perustuva urapolku. Hae meille Traineeksi ja pääset kehittymään oman alasi asiantuntijaksi yhdessä maailman johtavista asiantuntijaorganisaatiosta! Käy tutustumassa meihin ja avoimiin työpaikkoihimme osoitteessa www.deloitte.fi ja somessa @DeloitteFinland!

@deloittefinland © 2020 Deloitte Oy, Group of Companies.


EY tarjoaa uramahdollisuuksia opiskelijoille, vastavalmistuneille ja kokeneille ammattilaisille tilintarkastuksen, konsultoinnin, veropalveluiden, yritysjärjestelyiden ja liikejuridiikan parissa. Meillä saat vastuuta ja pääset käsiksi monipuolisiin tehtäviin kansainvälisessä työympäristössä. Haemme jatkuvasti eri alojen osaajia kasvavaan joukkoomme! Lisätietoja EY:n tarjoamista mahdollisuuksista voit tiedustella Campus Ambassadoriltamme, Anni Sahlberg, anni.sahlberg@fi.ey.com. ey.com/fi/careers

EY Careers Finland

eyficareers

© 2021 Ernst & Young Oy. All Rights Reserved. ED None. A20002fi

Haluatko olla mukana rakentamassa parempaa työ- ja liike-elämää?


TULE TRAINERS’ HOUSELLE TÖIHIN – opit bisneksestä enemmän kuin ehkä osaat kuvitellakaan

Trainers’ House on monen johtajan tai työelämän huippuammattilaisen varsinainen opinahjo. Nyt etsimme opiskelijoita ja vastavalmistuneita ensin osa-aikaiseen, mutta ajan kanssa syvenevään työsuhteeseen.

Mitä saat, kun tulet Trainers’ Houselle markkinoijaksi? • käytännön työkokemusta • valmennusta, joka nostaa tulotasoasi • kiinteän tuntipalkan, joustavat työajat • vähintään kaksi päivää (16 tuntia) töitä viikossa

Markkinoijana voit työskennellä Turussa, Helsingissä tai Oulussa. Hae heti markkinoijaksi.fi trainershousegrowthacademy

Tuntuuko siltä, että haluat ottaa jo seuraavan askeleen urallasi? Hae mukaan trainee-ohjelmaan, jonka jälkeen pääset tekemään töitä konsulttina, projektipäällikkönä tai Media-yksikössämme

www.trainershouse.fi/trainee

Emmi Henriksson Recruiting Coordinator & Assisting Consultant emmi.henriksson@trainershouse.fi 040 190 8994


Yhdistämme rohkeasti ideat, osaamisen ja teknologian. It all adds up to the New Equation. Aloita urasi PwC:llä. Tule osaksi ratkaisijoiden yhteisöämme ja lue lisää avoimista työpaikoistamme: pwc.fi/rekry.

PwC Suomi:Netum on vahvasti kasvava ITpalvelutalo, jolla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista. Palvelemme julkishallintoa ja yritysasiakkaitamme muun muassa digipalveluiden ja jatkuvien palveluiden kehityksessä sekä integraatioiden, kyberturvallisuuden ja konsultoinnin saralla. Etsimme tiimiimme jatkuvasti esimerkiksi sovelluskehittäjiä, järjestelmäylläpitäjiä ja kyberturvatekijöitä. Kerromme mielellämme lisää erilaisista työ- ja harjoittelumahdollisuuksista lisää!
CHECK OUT ENGLISH-LANGUAGE SUMMER JOBS AT CAREERINSOUTHWESTFINLAND.FI /SUMMERTRAINEE26 ContactExpo 2022


ContactExpo 2022

27


Kiitos yhteistyökumppaneille! ACCENTURE

ELOMATIC

NETUM

TELESTE

00101 Helsinki

20810 Turku

33100 Tampere

20101 Littoinen

Accenture Strategy & Consulting Porkkalankatu 5

www.accenture.com BEARINGPOINT BearingPoint

Bulevardi 6 A 12 00120 Helsinki

www.bearingpoint.com CGI

CGI Suomi Oy

Karvaamokuja 2 00381 Helsinki www.cgi.com CLOETTA

Cloetta Suomi Oy

Joukahaisenkatu 7 A 20520 Turku

www.cloetta.fi DELOITTE

Deloitte Oy

Salmisaarenaukio 2 00181 Helsinki

https://www2.deloitte.com/fi/

fi.html

DUUNITORI

Duunitori Oy

Hämeentie 15

00500 Helsinki

www.duunitori.fi EKONOMIT

Suomen Ekonomit ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki

www.ekonomit.fi

Elomatic

Itäinen Rantakatu 72 www.elomatic.com EY

Ernst & Young Oy

Alvar Aallon katu 5 C 00100 Helsinki www.ey.com IF

If Vahinkovakuutus Oyj Kalevantie 3

20520 Turku www.if.fi

K-RYHMÄ

Kesko Oyj

Työpajankatu 12 00580 Helsinki www.kesko.fi KUJA MEDIA

Kuja Media Oy

Konemestarinkatu 5 20780 Kaarina

www.kujamedia.fi MERIVOIMAT Merivoimat

Rykmentintie 15 20810 Turku

www.merivoimat.fi NESTE

Neste Engineering Solutions Oy Lemminkäisenkatu 48 20520 Turku

www.napconsuite.com www.neste.com

Netum Oy

Yliopistonkatu 58 B www.netum.fi NOKIA

Nokia Oyj

Karakaari 7

02160 Espoo

www.nokia.com PARAGRAAFFI Paragraaffi Oy

Ludviginkatu 6

00130 Helsinki

www.paragraaffi.fi PWC

PwC Suomi

Itämerentori 2

00180 Helsinki www.pwc.fi SAS

SAS Institute Oy Tekniikantie 14 02150 Espoo

www.sas.com STAFFPOINT

StaffPoint Oy

Ruoholahdenkatu 14 00180 Helsinki

www.staffpoint.fi STAR IMAGE Star Image

Puistokatu 8 & Hämeenkatu 14 Turku

www.starimage.fi

Teleste Corporation Telestenkatu 1

www.teleste.com

TRAINERS’ HOUSE Kristiinankatu 3 20100 Turku

www.trainershouse.com www.markkinoijaksi.fi

TURKU BUSINESS REGION Turku Science Park Oy Joukahaisenkatu 3 A 20520 Turku

www.turkubusinessregion.com TOK

Turun Osuuskauppa Sibeliuksenkatu 3 20100 Turku www.tok.fi

VALMET AUTOMOTIVE Valmet Automotive

Autotehtaankatu 14

23501 Uusikaupunki

www.valmet-automotive.com/fi/

career/opiskelijat/ WÄRTSILÄ

Wärtsilä Oyj Abp

Hiililaiturinkuja 2 00180 Helsinki

www.wartsila.com