Page 1

®

FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lęborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl

a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY

KORPUSY DO FORM MOLD BASES


FCPK

A.1

INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION


KORPUS - ZESTAWIENIE CZĘŚCI MOLD BASE- PARTS SPECIFICATION

PCA PK 01/PK 11 PK 02/PK 12

Pierścień centrujący Locating ring

Płyta mocująca Clamping plate

PS

PK 21/PK 22

Podkładka sprężysta Spring washer

*

Płyta mocująca Clamping plate

SLE

SM Śruba z łbem walc. Socket head cap screw

Słup prowadzący Leader pin

PK 04 PK 03 (PK 31)

Płyta podporowa Support plate

Płyta formująca Forming plate

PK 05 Listwa dystansowa Riser

SM TPE Tuleja prowadząca Leader pin bushing

Śruba z łbem walc. Socket head cap screw

PK 06 TUE Tuleja ustalająca Locating sleeve

SM Śruba z łbem walc. Socket head cap screw

PK 07 Płyta oporowa wypychaczy Ejector retainer plate

PO Podkładka oporowa Support washer

Płyta wypychaczy Ejector plate

WK Wkręt mocujący Set screw

PK 11 PK 12 Płyta mocująca Clamping plate

PK 22 * Płyta mocująca Clamping plate

* - Płyty mocujące o obrysach płyt formujących. * - Clamping plates with forming plate dimensions

A.2


PŁYTY DO FORM MOLD PLATES

Gabaryty i tolerancje płyt PL są zgodne wymiarowo z odpowiednimi płytami PK

Dimensions and tolerances of PL plates are identical with corresponding PK plates.

A.3

PL


ZAKRES WYMIAROWY KORPUSÓW FORM I TOLERANCJE RANGE OF MOLD BASES AND TOLERANCES Uwaga: Wszystkie informacje na stronie A.5 dotyczące tolerancji odnoszą się wyłącznie do płyt z gatunku materiałów :1.1730, 1.2312,1.2311, 1.2085 Dla pozostałych gatunków materiałów, tolerancje na życzenie. Wymiary nietolerowane wykonane są w 12 kl. ISO

Note: All information on the page A.5 pertaining to tolerances of the plates refers only to the materials: 1.1730, 1.2312, 1.2311, 1.2085 Other materials - tolerances on request. Not specified dimensions are made according to ISO class 12 tab. 1

A

156

196

246

296

01

02

03

04

05

06

07

218

10

11

246

12

B

156 196

296

346

396

08

09

13

14

18

346

446

496

15

16

17

19

20

21

25

26 31

396 446 496 546 596

546

596

696

22

23

24

48

27

28

29

30

49

50

32

33

34

35

51

52

53

36

37

38

39

40

54

55

41

42

43

44

56

57

58

45

46

47

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Mini B

A

696

95

796

100

95

130

M1 M2

796

896

996

SPOSÓB OZNACZANIA PŁYT PLATE MARKING

PK 03 - 396 x 896 x 96 / 53 / 2312 symbol płyty plate symbol szerokość płyty plate width długość płyty plate length grubość płyty plate thickness nr korpusu (patrz tab.1) standard mold base number ( see tab.1) gat. materiału (patrz str. A.6 - A.7 ) material type ( see page A.6 - A.7) A.4


tolerancje tolerances

A(a), B(b)

Płaszczyzny i obrysy płyt PK, PL Plate surfaces and contours PK, PL h

A(a)

0,01/100

< 496

± 0,10

> 496 ÷ 996

± 0,15

A(a), B(b)

tolerancje h h tolerances

B(b)

0,05/100

Ra 5

Ra 1,6

Ra 1,6

Ra 5

< 496

+0,15/+0,30

> 496 ÷ 996

+0,20/+0,40

h

tolerancje tolerances

PL / PK 05

0,00/+0,05

0,02/100

Otwory dla tulei i słupów Holes for pins and bushings d

0,02/100 A

2,5

d

d

2,5

c

d1

c1

A

c1

parametry parameters

0,02/100 A

c ; c1

s

d1 s

zakres wym. dimension range

tolerancje tolerances

14 20 ÷ 30 > 30 ÷ 42 > 42 ÷ 54 75 ÷ 180 >180 ÷ 315 >315 ÷ 500 >500 ÷ 892 16,5 ÷ 61 3,3 ÷ 10,3

+0,018 +0,021 +0,025 +0,030 ± 0,010 ± 0,012 ± 0,015 ± 0,018 + 0,500 + 0,200

Otwory śrub mocujących Holes for socket head cap screws

d2

d4

e1 E

d4 t1 t2 t min.

d2

e1

d3

d3

t t1

d

14

13,7-0,10

20

19,6-0,10

26 30

25,5-0,10 29,4-0,10

42 54

41,3-0,10 53,2-0,10

2,5

t2

e

d nom. d

d nom.

Płyty PK 31 PK 31 plates

e ; e1

M-

M4 M6 M8 4 6 8 4,3 6,6 9 Tol. +0,18 +0,22 +0,22 11 15 Tol. +0,27 +0,27

M10 M12 M16 10 12 16 11 14 18 +0,27 +0,27 +0,27 26 18 20 +0,27 +0,33 +0,33

Tol. Tol.

0,5 0,5 15 18 ± 0,20 ± 0,25 ± 0,35

7 < 120 = >140 ÷ 400 >400 ÷ 774

9

14

M20 20 22 +0,33 33 +0,39

26

32

Otwory centrujące Holes for locating ring

t3

0,150 E

d5

parametr parameter

A.5

wymiar dimension

tolerancje tolerances

d5

90

+0,035

t3

4

+0,250


RODZAJE STALI Oznaczenie stali Steel type

1.1730

Skład chemiczny ( % ) Chemical composition

C=0.45; Si=0.3; Mn=0.75

Wytrzymałość na rozciąganie Rm Tensile strength

C=0.4; Si=0.4: Mn=1.5 Cr=1.9; Mo=0.2: s=0.07

max. 640 N/mm 2

max. 1080 N/mm 2

max. 190 HB

max. 315 HB

Stal konstrukcyjna węglowa na nie hartowane płyty do form.

Stal konstrukcyjna węglowa na płyty i wkładki do form, do Obróbki cieplnochemicznej (azotowanie, nawęglanie). Nie nadaje się do obróbki elektroerozyjnej.

Twardość Hardness Charakterysyka General information

1.2312

Unalloyed tool steel for not-hardened mold plates

Pre-heat treated, high strength tool steel ideal for cavity and core retainer plates, clamping plates and support plates in molds and die sets. Good machinability. EDM not recommended.

Oznaczenie stali Steel type

1.2311 C=0.4; Si=0.3; Mn=1.5

Skład chemiczny ( % ) Chemical composition

Cr=1.9; Mo=0.2

Wytrzymałość na rozciąganie Rm Tensile strength

max. 1080 N/mm 2

Twardość Hardness

max. 315 HB

Charakterysyka General information

Stal konstrukcyjna węglowa na płyty i wkładki do form, do obróbki cieplnochemicznej (azotowanie i nawęglanie). Wysokopolerowalna. DIN 1.2312 (modified) type cavity steel. Pre-heat treated, no further hardening required, moderate mahinability, can be hard chromed, carbonized and nitrided, exceptional polishability, suitable for molds and die cast dies.

1.2343 / 1.2344 C=0.4; Mn=0.4; Si=1.0 Cr=5.3; Mo=1.4; V=0.4 (1.2344 - V=1.0) max. 750 N/mm 2 max. 230 HB Stal do pracy na gorąco na płyty i wkładki formujące do form wtryskowych i ciśnieniowych na metale lekkie. Hartuje się do twardości ~56HRC. Termal shock resistant, hot work die steel, fully annealed for easy machinability, can be subsequently heat treated to the desired hardness ( ~56HRC max.) with a minimum deformation. Mainly used for die cast dies, it is also suitable for plastics and light metals molds with exceptional hardness and polishability requirements.

Uwaga: Na życzenie, wszystkie oferowane korpusy mogą być wykonane z utwardzonych stopów aluminium lub innych gatunków stali.

Note: Upon request, all our mold base plates can also be made of hardened aluminium alloy or other types of steel. A.6


RODZAJE STALI Oznaczenie stali Steel type

1.2767 C=0.45; Mn=0.3; Ni=4.05 Cr=1.35; Si=0.25; Mo=0.25

Skład chemiczny ( % ) Chemical composition Wytrzymałość na rozciąganie Rm Tensile strength Twardość Hardness Charakterysyka General information

max. 855 N/mm 2

max. 260 HB

max. 253 HB

Through-hardening tool steel for molds and die cast dies. High polishability. High toughness, impact- and shock resistance. High dimensional stability. Can be hardened up to ~56HRC.

1.2738 C=0.4; Mn=1.5 Cr=1.9; Ni=1.0; Mo=0,2

Skład chemiczny ( % ) Chemical composition Wytrzymałość na rozciąganie Rm Tensile strength

max. 1100 N/mm 2

Twardość Hardness

max. 325 HB

Charakterysyka General information

C=1.6; Mn=0.3; Si=0.25 Cr=12.0; V=1.0

max. 880 N/mm 2

Specjalna stal hartująca się na skrość na płyty i wkładki formujące do form wtryskowych i elementy tłoczników. Wysoka udarność i stabilność wymiarowa. Wysokopolerowalna. Hartuje się do twardości~56HRC.

Oznaczenie stali Steel type

1.2379

Specjalna stal ulepszona gatunkowo w stosunku do 1.2311. Stosowana do form wtryskowych, szczególnie do dużych form z głębokimi gniazdami. Dobra obrabialność skrawaniem, wysokopolerowalna, bardzo dobra do fotochemicznego fakturownia powierzchni.

DIN 1.2311 modified steel for mold plates, especially for big molds with deep cavities. Good machinability and polishability. Excellent for photochemical etching.

Stal narzędziowa, stopowa na matryce, stemple i inne narzędzia tnące. Wysoka udarność i odporność na ścieranie w stanie zahartowanym. Hartuje się do ~62HRC. Alloyed tool steel for dies, punches and other cutting tools. High impact strength and wear resistance when hardened. Can be heat treated up to ~62HRC.

1.2085 C=0.33; Mn=1.0; Si=1.0 Cr=16.0; Ni=1.0 max. 1080 N/mm 2 max. 300 HB Stal nierdzewna do form. Wstępnie ulepszona cieplnie, o dobrych właściwościach obróbczych Zastosowanie na płyty i wkładki formujące do form wtryskowych, odporne na korozję. Stal przede wszystkim stosowana do przetwórstwa tworzyw agresywnych chemicznie. Steel pre-toughend, corrosion resistant, with good cutting properties, for mouldng plates and frames for corrosion resistant moulds as well as use with chemically agressive plastics.

Uwaga: Na życzenie, wszystkie oferowane korpusy mogą być wykonane z utwardzonych stopów aluminium lub innych gatunków stali.

Note: Upon request, all our mold base plates can also be made of hardened aluminium alloy or other types of steel. A.7


RODZAJE STALI Oznaczenie stali Steel type

TOOLOX33

Skład chemiczny ( % ) Chemical composition Wytrzymałość na rozciąganie Rm Tensile strength Twardość Hardness

®

®

C=0.24; Si=1.6; Mn=0.8 Cr=1.2; Mo=0.3: S=0.003

C=0.3; Si=1.1; Mn=0.8 Cr=1.4; Mo=0.8; S=0.003

max. 1080 N/mm 2

max. 1300 N/mm 2

max. 310 HB

Charakterysyka General information

TOOLOX44

Stal w stanie ulepszonym cieplnie, duża stabilność wymiarowa podczas obróbki. Niska zawartość węglików, bardzo dobra obrabialność i polerowalność. Nadaje się do spawania, trawienia, azotowania i obróbki elektroerozyjnej. Zastosowanie do form na tworzywa sztuczne i gumę. Jest alternatywą dla stali : 12312, 1.2311, 1.2738. Posiada własności stali po przetopie elektrożużlowym - ESU Pre-hardened and tempered tool steel, low residual tension.Low carbide content ensures excellent machinability and polishability. Very good stability in the machining. Designed for use in injection molding tools. Alternative for 1.2311, 1.2312 or 1,2738 steels. Properties comparable to ESU steels.

max. 450 HB Stal w stanie ulepszonym cieplnie, duża stabilność wymiarowa podczas obróbki. Nadaje się do spawania, trawienia, azotowania i obróbki elektroerozyjnej. Bardzo dobra obrabialność, duża sprężystość i wysoka udarność. Zastosowanie do form na tworzywa sztuczne i gumę. Posiada własności stali po przetopie elektrożużlowym - ESU Pre-hardened and tempered tool steel, low residual tension. Very good toughness and machinability at a hardness of 45 HRC. High dimensional stability and elasticity. Suitable for welding, etching, EDM or surface coating. Designed for use in injection molding tools. Properties comparable to ESU steels.

Oznaczenie stali Steel type Skład chemiczny ( % ) Chemical composition Wytrzymałość na rozciąganie Rm Tensile strength Twardość Hardness Charakterysyka General information

Uwaga: Na życzenie, wszystkie oferowane korpusy mogą być wykonane z utwardzonych stopów aluminium lub innych gatunków stali.

Note: Upon request, all our mold base plates can also be made of hardened aluminium alloy or other types of steel. A.8


®

®

,

UTWARDZONY STOP ALUMINIUM HARDENED ALUMINIUM ALLOY

Oznaczenie stopu wg EN: AlZn5Mg3Cu ( 7022-typ specjalny) Alloy code according to EN: AlZn5Mg3Cu (7022 - modified type) Właściwości:

Properties:

1. Strength properties comparable to not heat treated constructional carbon steel or low-alloy steel. 2. Excellent thermal conductivity(more than 3 times higher than that of steel). 3. Consistent cross-section alloy characteristics make CERTAL® or CERTAL SPC® ideal for deep pocket machining. 4. Reasonable resistance to corrosion.

1. Własności wytrzymałościowe porównywalne do stali konstru-kcyjnych węglowych i niskostopowych nie obrobionych cieplnie. 2. Bardzo dobra przewodność cieplna (ponad 3-krotnie wyższa od stali ) 3. Jednorodna struktura wewnętrzna-bardzo dobry materiał do obróbki głębokich wybrań. 4. Odporność na korozję-średnia.

Application:

Zastosowanie:

1. Formy wtryskowe, ciśnieniowe i rozdmuchowe. 2. Płyty podstawy, głowicowe, prowadzące i stemplowe w postępowych tłocznikach. 3. Części maszyn o większych obciążeniach.

1. Injection, pressure and blowing molds. 2. Die shoes, head blocks, stripper plates and punch holders for progression tools. 3. Highly stressed machine parts.

Możliwości obróbcze:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Machining properties:

Obrabialność skrawaniem-bardzo dobra. Szlifowanie i polerowanie-bardzo dobre. Obróbka elektroerozyjna-bardzo dobra. Obróbka galwaniczna: chromowanie, niklowanie, anodowanie Trawienie fotochemiczne struktur-dobre. Spawanie oporowe-dobre, MIG/TIG-możliwe (należy stosować dodatki do spawania AA5183 lub 5356)

1. Excellent machining properties. 2. Very good grinding and polishing properties. 3. Remarkable EDM machining properties. 4. Good for electroplating (chroming, nickel plating or anodizing). 5. Good for photo-chemical etching. 6. Good for resistance welding, MIG/TIG welding - possible (welding accessories like AA5183 or 5356 necessary) Grades of CERTAL®:

Rodzaje:

Stop aluminium w zależności od grubości płyt oferowany jest w wykonaniach: T651-stan odprężony-przez rozciaganie- płyty do grubości 140 mm - CERTAL® T652-stan po walcowaniu i zgniocie -płyty o grubościach 150-300 mm CERTAL SPC®

Depending on plate thickness, aluminium alloy is offered in following grades: T651-plate thickness up to 140 mm - material condition: stress relieved by stretching-CERTAL® T652-plate thickness 150-300mm-material condition: rolled and compressed-CERTAL SPC®

Właściwości fizyko-mechaniczne Mechanical and physical properties Parametry Parameters Grubość Thickness

CERTAL® (T651) [mm]

8

25

25

CERTAL SPC ® (T652)

100

100

140

150

Granica plastyczności Re 0,2 Yield strength Re 0,2

[N/mm2]

495

495

490

480

Wytrzymałość na rozciąganie Tensile strength

[N/mm2]

555

550

545

540

[2,5/62,5]

170

165

165

160

Twardość [HB] Hardness Brinell Gęstość Density

[g/cm3]

300

2,76

Współczynnik rozszerzalności liniowej Lineal coefficient of expansion [K-1]

23,6 x 10-6

Przewodność ciepła Thermal conductivity

120

[W/m x K]

150

Wymiary Dimensions Wymiary arkusza Plates dimensions [mm]

1520 x 3020

1520 x 3020

Grubości płyt Plate tickness [mm]

8,10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 70, 80, 90,100,120,130,140

150,160,170,180,200,220,250,280,300

Stan materiału Material condition Opis Description

Symbol Grade symbol

CERTAL® (T651)

Odprężony przez rozciaganie Stress relieved by stretching

CERTAL SPC ® T652

Walcowany, po zgniocie Rolled, compressed

UWAGA: 1. Inne wymiary płyt na zapytanie . 2. FCPK Bytów ucina z arkuszy płyty o wymiarach zgodnych z życzeniem zamawiającego.

Note: 1. Other dimensions are available upon request. 2. FCPK Bytów cuts the plate to size according to customers specification. A.9


UTWARDZONY STOP ALUMINIUM HARDENED ALUMINIUM ALLOY Oznaczenie stopu wg EN: AlZn 5,5MgCu Alloy code according to EN: AlZn5,5MgCu Właściwości:

Properties:

1. Wysokie własności wytrzymałościowe dla płyt o grubości do 100mm-porównywalne do stali konstrukcyjnych węglowych niskostopowych nie obrobionych cieplnie. 2. Bardzo dobra przewodność cieplna (ponad 3-krotnie wyższa od stali ) 3. Jednorodna struktura wewnętrzna dla płyt o grubości do100 mm - bardzo dobry materiał do obróbki głębokich wybrań. 4. Odporność na korozję-średnia. Zastosowanie:

1. Strength properties for plates up to 100 mm thick comparable to not heat treated constructional carbon steel or low-alloy steel. 2. Excellent thermal conductivity (more than 3 times higher than that of steel). 3. Consistent cross-section alloy characteristics for plates up to 100 mm thick make 7075 ideal for deep pocket machining. 4. Reasonable resistance to corrosion. Application:

1. Formy rozdmuchowe, formy na tworzywa piankowe. 2. Płyty podstawy, głowicowe, prowadzące i stemplowe w tłocznikach i wykrojnikach. 3. Części maszyn o większych obciążeniach.

1. Blowing and foaming molds. 2. Die shoes, head blocks, stripper plates and punch holders for blanking and punching tools. 3. Highly stressed machine parts. Machining properties:

Możliwości obróbcze:

1. Excellent machining properties. 2. Very good grinding and polishing properties. 3. Remarkable EDM machining properties. 4. Reasonable electroplating properties (chroming, nickel plating or anodizing). 5. MIG/TIG welding - not advisable.

1. 2. 3. 4.

Obrabialność skrawaniem-bardzo dobra. Szlifowanie i polerowanie-bardzo dobre. Obróbka elektroerozyjna-bardzo dobra. Obróbka galwaniczna: chromowanie, niklowanie, anodowanie - średnia. 5. Spawanie MIG/TIG - złe

Właściwości fizyko-mechaniczne Mechanical and physical properties Parametry Parameters

T651

Grubość Thickness

[mm]

25

100

Granica plastyczności Re 0,2 Yield strength Re 0,2

[N/mm2]

470

390

Wytrzymałość na rozciąganie Tensile strength

[N/mm2]

540

480

[2,5/62,5]

161

130

Twardość [HB] Hardness Brinell Gęstość Density

2,80

[g/cm3]

Współczynnik rozszerzalności liniowej [K-1] Lineal coefficient of expansion

23,4 x 10-6

Przewodność ciepła Thermal conductivity

130

[W/m x K]

160

Dimensions:

Wymiary:

Stop 7075 oferowany jest w postaci blach walcowanych lub frezowany. Tolerancje wymiarów zgodne z normą EN 485-3

7075 alloy is offered as rolled or milled sheets Dimensional tolerances according to EN 485-3

Stan materiału

Wymiary arkusza Plates dimensions [mm]

Grubości płyt Plate tickness [mm]

Material condition

Powierzchnia frezowana 15, 20, 25, 30, 35, 40 1520 x 3020

Opis Description

Symbol Grade symbol

T651 Powierzchnia walcowana 10-30, 35, 40, 45, 50,60,70, 80 90, 100, 120, 130, 140, 150

Odprężony przez rozciaganie Stress relieved by stretching

UWAGA: 1. Inne wymiary płyt na zapytanie . 2. FCPK Bytów ucina z arkuszy płyty o wymiarach zgodnych z życzeniem zamawiającego.

Note: 1. Other dimensions are available upon request. 2. FCPK Bytów cuts the plate to size according to customers specification. A.10


STOP ALUMINIUM ALUMINIUM ALLOY

®

Oznaczenie stopu wg EN: AlMg4,5Mn0,7 Alloy code according to EN: AlMg4,5Mn0,7 Właściwości:

1. 2. 3. 4.

Properties:

Niskie naprężenia własne. Bardzo dobry materiał do głębokich wybrań. Bardzo dobra trwałość kształtu. Stop nie hartowany, twardość naturalna.

1. Low internal stress. 2. Very good for deep pocket machining. 3. Very good shape stability. 4. Not hardened-natural state.

Zastosowanie:

Application:

1. Formy rozdmuchowe, formy na tworzywa piankowe. 2. Formy wtryskowe. 3. Formy do styropianu.

1. Blowing and foaming molds. 2. Injection molds. 3. Molds for styrofoam.

Możliwości obróbcze:

Machining properties:

1. Excellent machining properties. 2. Remarkable EDM machining properties. 3. Good electroplating-anodizing (colors may vary) 4. MIG/TIG welding - very good ( welding accessories AA5183 necessary)

1. Obrabialność skrawaniem-bardzo dobra. 2. Obróbka elektroerozyjna-bardzo dobra. 3. Obróbka galwaniczna: anodowanie - dobra (nie gwarantujemy za ton barwy) 4. Spawalność MIG/TIG - bardzo dobra-( należy stosować dodatki do spawania AA 5183 )

Właściwości fizyko-mechaniczne Mechanical and physical properties Parametry Parameters

G.AL® C210

Grubość Thickness

[mm] [N/mm2]

110-115

110

Wytrzymałość na rozciąganie Tensile strength

[N/mm2]

240-270

220-250

70-75

70

[2,5/62,5]

Gęstość Density

Współczynnik rozszerzalności liniowej [K-1] Lineal coefficient of expansion

23,3 x 10-6

Przewodność ciepła Thermal conductivity

110

[W/m x K]

140

Dimensions:

Stop G.AL® C210 oferowany jest w postaci blach ciętych na pile lub frezowanych.

1575x4500 2175x4000 1425x4000 1560x2900

2,66

[g/cm3]

Wymiary:

1520 x 3020

1100

Granica plastyczności Re 0,2 Yield strength Re 0,2

Twardość [HB] Hardness Brinell

Wymiary arkusza, bloku Plates dimensions [mm]

750

G.AL® C210 alloy is offered as saw cut or milled sheets .

Grubości płyt Plate tickness [mm]

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 140, 150 575 725 1060

Stan materiału

Material condition

Ujednolicony odprężony Homogenized stress relieved

UWAGA: 1. Inne wymiary płyt na zapytanie . 2. FCPK Bytów ucina z arkuszy płyty o wymiarach zgodnych z życzeniem zamawiającego.

Note: 1. Other dimensions are available upon request. 2. FCPK Bytów cuts the plate to size according to customers specification. A.11


UTWARDZONY STOP ALUMINIUM HARDENED ALUMINIUM ALLOY Oznaczenie stopu wg EN: AlCu6,5Mn0,3 Alloy code according to EN: AlCu6,5Mn0,3 Properties:

Właściwości:

1. High strength properties. 2. High temperature resistance (2500C) 3. Low internal stress - high dimensional stability after machining.

1. Wysoka wytrzymałość. 2. Wysoka odporność na temperaturę ( 2500C ) 3. Małe naprężenia wewnętrzne- duża stabilność wymiarowa po obróbce mechanicznej.

Application:

Zastosowanie:

1. Prototype injection molds.. 2. Blowing and foaming molds.

1. Formy wtryskowe prototypowe. 2. Formy rozdmuchowe i na tworzywa piankowe.

Możliwości obróbcze:

1. 2. 3. 4. 5.

Machining properties:

Obrabialność skrawaniem-bardzo dobra. Polerowanie-dobre. Obróbka elektroerozyjna-dobra. Trawienie fotochemiczne struktur-dobre Spawalność MIG/TIG - bardzo dobra-( należy stosować dodatki do spawania AA 5183 )

1. Excellent machining properties. 2. Polishing-good. 3. EDM-good 4. Photo-chemical etching-good 5. MIG/TIG welding - very good ( welding accessories AA5183 necessary)

Właściwości fizyko-mechaniczne Mechanical and physical properties Parametry Parameters

T351/T352

Grubość Thickness Granica plastyczności Re 0,2 Yield strength Re 0,2 Wytrzymałość na rozciąganie Tensile strength Twardość [HB] Hardness Brinell

[mm]

100

200

300

[N/mm2]

335

329

327

[N/mm2]

449

436

427

130

[2,5/62,5]

Gęstość Density

2,84

[g/cm3]

Współczynnik rozszerzalności liniowej [K-1] Lineal coefficient of expansion Przewodność ciepła Thermal conductivity

22,5 x 10-6 130

[W/m x K]

Dimensions:

Wymiary:

Stop 2219 oferowany jest w postaci blach walcowanych. Tolerancje wymiarów zgodne z normą DIN 2768m

2219 alloy is offered as rolled sheets. Dimensional tolerances according to DIN 2768m

Stan materiału

Wymiary arkusza Plates dimensions [mm]

1520 x 3020

Grubości płyt Plate tickness [mm]

80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220,230 250, 280, 300, 320, 350, 400, 450, 500

Material condition

Symbol Grade symbol

Opis Description

T351

Wyciągany Fullered

T352

Po zgniocie Compressed

UWAGA: 1. Inne wymiary płyt na zapytanie . 2. FCPK Bytów ucina z arkuszy płyty o wymiarach zgodnych z życzeniem zamawiającego.

Note: 1. Other dimensions are available upon request. 2. FCPK Bytów cuts the plate to size according to customers specification. A.12


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

095x095

75

14H7

95

M1 M6

46 75 95

h

156

90H7

4

156

PK 01 PK 11

h

12,4

PK 01/156x95x

h 22

12,4

1.1730 1.2312 1.2085

PK 11/156x95x

h 22

h

1.1730 1.2312 1.2085

h

22H7

PK 21 PK 22 8,4

1.1730 1.2312 1.2085

PK 22/95x95x

h

PK 03/95x95x PK 31/95x95x

t h=9 t=9 h=12 t=12 h 17 t=14 t1=16

t1

13,7

3,2

16,5

PK 03 PK 31

PK O3 14

h 12 17

PK 31

PK 21/95x95x

8,4

h 12 17

1.1730 1.2312 1.2085

h 1.1730 1.23121.23111.2085 1.2767 Toolox33 9 12 17 22 27 36 46 56

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.13


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

095x095

h

PK 04

PK 04/95x95x

h 6 12 17

1.1730 1.2312 1.2085

PK 05/20x95x

h 22 27 36 46

1.1730 1.2085

PK 06/54x95x

h 6

1.1730 1.2085

PK 05

55

h

PK 06

54

h

PK 07

54

M8

h

PK 07/54x95x

h 9

1.1730 1.2312 1.2085

A.14


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

100x130

M2 80

100

14H7 M6

52 108 130

156

156

PK 01 PK 11

h

4

90H7

h

12,4

h 22

1.1730 1.2312 1.2085

22H7

PK 01/156x156x

12,4

PK 11/156x156x

h 22

1.1730 1.2312 1.2085

h

h

PK 21 PK 22

h=9 k=6,4 h=12 k=8,4 k

8,4

PK 21/100x130x

h 12 17

1.1730 1.2312 1.2085

PK 22/100x130x

h 9 12 17

1.1730 1.2312 1.2085

13,7

t t1

PK O3 14

h=9 t=9 h=12 t=12 h 17 t=14 t1=16

PK 03/100x130x PK 31/100x130x

PK 31

PK 03 PK 31

3,2

16,5

h

h 1.1730 1.2312 1.23111.20851.2767 Toolox33 9 12 17 22 27 36 46 56

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.15


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

100x130

h

PK 04

PK 04/100x130x

h 6 12 17

1.1730 1.2312 1.2085

PK 05/20x130x

h 27 36 46

1.1730 1.2085

PK 06/58x130x

h 6

1.1730 1.2085

PK 05

60

h

PK 06

58

h

PK 07

58

M8

h

PK 07/58x130x

h 9

1.1730 1.2312 1.2085

A.16


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

156x156 156

20H7

122

01 M10

72 122 156

h 90H7

h

4

206

PK 01 PK 11

13 PK 01/206x156x

h 22 27

13

1.1730 1.2312

PK 11/206x156x

h 22 27

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/156x246x

h 22 27

13

13

246

1.1730 1.2312

PK 12/156x246x

h 22 27

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

13 1.1730 1.2312

PK 22/156x156x

6.3

h=17 h=22 h=27 h 36

A.17

t=17 t=22 t=27 t=22 t1=27

t t1

26

PK 03 PK 31

19,6

PK 03/156x156x PK 31/156x156x

h

PK O3 20

h 17 22

PK 31

PK 21/156x156x

13 h 17 22

1.1730 1.2312

h 17 22 27 36 46 56 66 76 86

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12

*


KORPUSY FORM MOLD BASES

FCPK

156x156

h

PK 04

PK 04/156x156x

h 27 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/32x156x

h 46 56 76

1.1730

PK 06/90x156x

h 9

1.1730

92

h

PK 05

M8

90

PK 06

68

h

100

h

M8

M4

90

PK 07

68

100

136

PK 07/90x156x

h 17

1.1730 1.2312

A.18


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

156x196

M10

156

126

20H7

120

02 114 156 196

h 90H7

h

206

PK 01 PK 11

4

13 PK 01/206x196x

h 22 27

13

1.1730 1.2312

PK 11/206x196x

h 22 27

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/156x296x

h 22 27

13

13

296

1.1730 1.2312

PK 12/156x296x

h 22 27

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

13 PK 21/156x196x

h 17 22

13

1.1730 1.2312

PK 22/156x196x

h

h=17 h=22 h=27 h 36

t=17 t=22 t=27 t=22 t1=27

t t1

19,6

PK O3 20

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

26

PK 03/156x196x PK 31/156x196x

h 17 22

1.1730 1.2312

h 17 22 27 36 46 56 66 76 86

1.1730 1.2312 1.2311

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.19

*

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

156x196 h

PK 04 PK 04/156x196x

h 27 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/32x196x

h 46 56 76

1.1730

PK 06/90x196x

h 9

1.1730

h

92

PK 05

M8

90

PK 06

68

h

140

h

M8

M4

90

PK 07

68

140

172

PK 07/90x196x

h 17

1.1730 1.2312

A.20


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

156x246

03 M10

156

122

20H7

162 212 246

h 90H7

h

196

PK 01 PK 11

4

13

PK 01/196x246x

h 22 27

13

1.1730 1.2312

PK 11/196x246x

h 22 27

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/156x296x

h 22 27

13

13

296

1.1730 1.2312

PK 12/156x296x

h 22 27

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

13

13 PK 21/156x246x

h 17 22

1.1730 1.2312

PK 22/156x246x

h

h=17 h=22 h=27 h 36

t=17 t=22 t=27 t=22 t1=27

t t1

19,6

PK O3 20

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

26

PK 03/156x246x PK 31/156x246x

h 17 22

1.1730 1.2312

h 17 22 27 36 46 56 66 76 86

1.1730 1.2312 1.2311

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.21

*

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

156x246 h

PK 04 PK 04/156x246x

h 27 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/32x246x

h 46 56 76

1.1730

PK 06/90x246x

h 9

1.1730

h

92

PK 05

M8

90

PK 06

68

h

186

h

M8

M4

90

PK 07

68

186

224

PK 07/90x246x

h 17

1.1730 1.2312

A.22


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

156x296

04 M10

156

122

20H7

212 262 296

h 90H7

h

196

PK 01 PK 11

4

13

PK 01/196x296x

h 27

13

1.1730 1.2312

PK 11/196x296x

h 27

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/156x396x

h 27

13

13

396

1.1730 1.2312

PK 12/156x396x

h 27

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

13

13 PK 21/156x296x

h 22

1.1730 1.2312

PK 22/156x296x

h

h=17 h=22 h=27 h 36

t=17 t=22 t=27 t=22 t1=27

t t1

19,6

PK O3 20

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

26

PK 03/156x296x PK 31/156x296x

h 22

1.1730 1.2312

h 17 22 27 36 46 56 66 76 86

1.1730 1.2312 1.2311

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.23

*

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

156x296 h

PK 04 PK 04/156x296x

h 27 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/32x296x

h 46 56 76

1.1730

PK 06/90x296x

h 12

1.1730

h

92

PK 05

M8

90

PK 06

68

h

236

h

M8

M4

90

PK 07

68

236

274

PK 07/90x296x

h 17

1.1730 1.2312

A.24


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

190x246

06 M10

190

148

26H7

150 202 246

h 90H7

h

254

PK 01 PK 11

4

13

PK 01/254x246x

h 22 27

13

1.1730 1.2312

PK 11/254x246x

h 22 27

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/190x296x

h 22 27

13

13

296

1.1730 1.2312

PK 12/190x296x

h 22 27

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

13

13 PK 21/190x246x

h 17 22

1.1730 1.2312

PK 22/190x246x

h

h=17 h=22 h=27 h 36

t=17 t=22 t=27 t=22 t1=27

t t1

25,5

PK O3 26

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

32

PK 03/190x246x PK 31/190x246x

h 17 22

1.1730 1.2312

h 17 22 27 36 46 56 66 76 86 96

1.1730 1.2312 1.2311

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.25

*

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

190x246 h

PK 04 PK 04/190x246x

h 27 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/38x246x

h 46 56 76

1.1730

h

114

PK 05

112

90

PK 06

M8

h

182

PK 06/112x246x

182

1.1730

M8

M4

112

90

PK 07

h

h 12

216

PK 07/112x246x

h 17

1.1730 1.2312

A.26


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

196x196 196

26H7

154

05 M10

100 152 196

h 90H7

h

4

246

PK 01 PK 11

13 PK 01/246x196x

h 22 27

13

1.1730 1.2312

PK 11/246x196x

h 22 27

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/196x296x

h 22 27

13

13

296

1.1730 1.2312

PK 12/196x296x

h 22 27

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

13 1.1730 1.2312

PK 22/196x196x

6.3

h=17 h=22 h=27 h 36

A.27

t=17 t=22 t=27 t=22 t1=27

t t1

32

PK 03 PK 31

25,5

PK 03/196x196x PK 31/196x196x

h

PK O3 26

h 17 22

PK 31

PK 21/196x196x

13 h 17 22

1.1730 1.2312

h 17 22 27 36 46 56 66 76 86 96

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12

*


KORPUSY FORM

FCPK

196x196

MOLD BASES

h

PK 04

PK 04/196x196x

h 27 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/38x196x

h 46 56 76

1.1730

120

h

PK 05

118

96

PK 06

M8

h

132

PK 06/118x196x

132

1.1730

M8

M4

118

96

PK 07

h

h 12

166

PK 07/118x196x

h 17

1.1730 1.2312

A.28


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

196x296

07 M12

196

150

30H7

186 244 296

h 90H7

h

246

PK 01 PK 11

4

15,5

PK 01/246x296x

h 27 36

15,5

1.1730 1.2312

PK 11/246x296x

h 27 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/196x396x

h 27 36

15,5

15,5

396

1.1730 1.2312

PK 12/196x396x

h 27 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

h=17 s=13 h 22 s=15,5 s

15,5 PK 21/196x296x

h 22 27

1.1730 1.2312

PK 22/196x296x

h

h=17 h=22 h=27 h 36

t=17 t=22 t=27 t=24 t1=31

t t1

29,4

PK O3 30

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

36

PK 03/196x296x PK 31/196x296x

h 17 22 27

1.1730 1.2312

h 17 22 27 36 46 56 66 76 86 96

1.1730 1.2312 1.2311

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.29

*

Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na www.fcpk.pl / Always check www.fcpk.pl for updates

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

196x296 h

PK 04 PK 04/196x296x

h 27 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/43x296x

h 56 76 96

1.1730

PK 06/108x296x

h 12

1.1730

h

110

PK 05

108

90

PK 06

M8

h

230

230

M8

M4

108

90

PK 07

h

266

PK 07/108x296x

h 17

1.1730 1.2312

A.30


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

196x346

08 M12

196

150

30H7

236 294 346

h 90H7

h

246

PK 01 PK 11

4

15,5

PK 01/246x346x

h 27 36

15,5

1.1730 1.2312

PK 11/246x346x

h 27 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/196x446x

h 27 36

15,5

15,5

446

1.1730 1.2312

PK 12/196x446x

h 27 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

h=17 s=13 h 22 s=15,5 s

15,5 PK 21/196x346x

h 22 27

1.1730 1.2312

PK 22/196x346x

h

h=17 h=22 h=27 h 36

t=17 t=22 t=27 t=24 t1=31

t t1

29,4

PK O3 30

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

36

PK 03/196x346x PK 31/196x346x

h 17 22 27

1.1730 1.2312

h 17 22 27 36 46 56 66 76 86 96

1.1730 1.2312 1.2311

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.31

*

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

196x346 h

PK 04 PK 04/196x346x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/43x346x

h 56 76 96

1.1730

PK 06/108x346x

h 12

1.1730

h

110

PK 05

108

90

PK 06

M8

h

280

280

M8

M4

108

90

PK 07

h

314

PK 07/108x346x

h 17

1.1730 1.2312

A.32


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

196x396

09 M12

196

144

30H7

274 344 396

h 90H7

h

246

PK 01 PK 11

4

15,5

PK 01/246x396x

h 36

15,5

1.1730 1.2312

PK 11/246x396x

h 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/196x446x

h 36

15,5

15,5

446

1.1730 1.2312

PK 12/196x446x

h 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

15,5 PK 21/196x396x

h 27

15,5

1.1730 1.2312

PK 22/196x396x

h

t

h=27 t=27 h 36 t=24 t1=31

t1

29,4

PK O3 30

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

36

PK 03/196x396x PK 31/196x396x

h 27

1.1730 1.2312

h 22 27 36 46 56 66 76 86 96

1.1730 1.2312 1.2311

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.33

*

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

196x396 h

PK 04 PK 04/196x396x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/43x396x

h 56 76 96

1.1730

PK 06/108x396x

h 17

1.1730

h

110

PK 05

108

90

PK 06

M8

h

330

330

M8

M4

108

90

PK 07

h

364

PK 07/108x396x

h 22

1.1730 1.2312

A.34


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

218x246

10 M10

218

176

26H7

140 202 246

h 90H7

h

4

276

PK 01 PK 11

13 PK 01/276x246x

h 22 27

13

1.1730 1.2312

PK 11/276x246x

h 22 27

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/218x296x

h 22 27

13

13

296

1.1730 1.2312

PK 12/218x296x

h 22 27

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

13

13 PK 21/218x246x

h 17 22

1.1730 1.2312

PK 22/218x246x

h

h=17 h=22 h=27 h 36

t=17 t=22 t=27 t=22 t1=27

t t1

25,5

PK O3 26

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

32

PK 03/218x246x PK 31/218x246x

h 17 22

1.1730 1.2312

h 17 22 27 36 46 56 66 76 86 96

1.1730 1.2312 1.2311

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.35

*

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

218x246 h

PK 04 PK 04/218x246x

h 27 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/38x246x

h 46 56 76

1.1730

h

142

PK 05

M8

140

PK 06

118

h

182

PK 06/140x246x

182

1.1730

M8

M4

140

118

PK 07

h

h 12

216

PK 07/140x246x

h 17

1.1730 1.2312

A.36


FCPK

KORPUSY FORM

218x296

MOLD BASES

11 M12

218

172

30H7

186 244 296

h 90H7

h

276

PK 01 PK 11

4

15,5

PK 01/276x296x

h 27 36

15,5

1.1730 1.2312

PK 11/276x296x

h 27 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/218x396x

h 22 27 36

15,5

15,5

396 1.1730 1.2312

PK 12/218x396x

h 22 27 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

h=17 s=13 h 22 s=15,5 s

15,5 PK 21/218x296x

h 22 27

1.1730 1.2312

PK 22/218x296x

h

h=17 h=22 h=27 h 36

t=17 t=22 t=27 t=24 t1=31

t t1

29,4

PK O3 30

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

36

PK 03/218x296x PK 31/218x296x

h 17 22 27

1.1730 1.2312

h 17 22 27 36 46 56 66 76 86 96

1.1730 1.2312 1.2311

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.37

*

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

218x296 h

PK 04 PK 04/218x296x

h 27 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/43x296x

h 56 76 96

1.1730

h

132

PK 05

M8

130

PK 06

108

h

230

PK 06/130x296x

230

1.1730

M8

M4

130

108

PK 07

h

h 12

266

PK 07/130x296x

h 17

1.1730 1.2312

A.38


FCPK

KORPUSY FORM

246x246

MOLD BASES

246

30H7

200

12 M12

130 200 246

h 90H7

h

4

296

PK 01 PK 11

15,5 PK 01/296x246x

h 27 36

15,5

1.1730 1.2312

PK 11/296x246x

h 27 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/246x296x

h 27 36

15,5

15,5

296

1.1730 1.2312

PK 12/246x296x

h 27 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4 h=17 s=13 h 22 s=15,5 15,5 1.1730 1.2312

PK 22/246x246x

6.3

h=17 h=22 h=27 h 36

A.39

t=17 t=22 t=27 t=24 t1=31

t t1

36

PK 03 PK 31

29,4

PK 03/246x246x PK 31/246x246x

h

PK O3 30

h 22 27

PK 31

PK 21/246x246x

s h 17 22 27

1.1730 1.2312

h 17 22 27 36 46 56 66 76 86 96

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

246x246 h

PK 04 PK 04/246x246x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/43x246x

h 56 76 96

1.1730

h

160

PK 05

M8

158

PK 06

130

h

180

PK 06/158x246x

180

1.1730

M8

M4

158

130

PK 07

h

h 12

214

PK 07/158x246x

h 17

1.1730 1.2312

A.40


FCPK

KORPUSY FORM

246x296

MOLD BASES

13 M12

246

200

30H7

186 244 296

h

296

PK 01 PK 11

296

90H7

h

4

15,5 PK 01/296x296x

h 27 36

15,5

1.1730 1.2312

PK 11/296x296x

h 27 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/246x396x

h 27 36

15,5

15,5

396

1.1730 1.2312

PK 12/246x396x

h 27 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

h=17 s=13 h 22 s=15,5 s

15,5 PK 21/246x296x

h 22 27

1.1730 1.2312

PK 22/246x296x

h

h=17 h=22 h=27 h 36

t=17 t=22 t=27 t=24 t1=31

t t1

29,4

PK O3 30

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

36

PK 03/246x296x PK 31/246x296x

h 17 22 27

h 17 22 27 36 46 56 66 76 86 96 116

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.41

*

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

246x296 h

PK 04 PK 04/246x296x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/43x296x

h 56 76 96

1.1730

h

160

PK 05

M8

158

PK 06

130

h

230

PK 06/158x296x

230

1.1730

M8

M4

158

130

PK 07

h

h 12

264

PK 07/158x296x

h 17

1.1730 1.2312

A.42


FCPK

KORPUSY FORM

246x346

MOLD BASES

14 M12

246

194

30H7

224 294 346

h 90H7

h

296

PK 01 PK 11

4

15,5

PK 01/296x346x

h 27 36

15,5

1.1730 1.2312

PK 11/296x346x

h 27 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/246x446x

h 27 36

15,5

15,5

446

1.1730 1.2312

PK 12/246x446x

h 27 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

15,5

15,5 PK 21/246x346x

h 22 27

1.1730 1.2312

PK 22/246x346x

h

h=22 t=22 h=27 t=27 h 36 t=24 t1=31

t t1

29,4

PK O3 30

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

36

PK 03/246x346x PK 31/246x346x

h 22 27

h 22 27 36 46 56 66 76 86 96 116

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.43

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

246x346 h

PK 04 PK 04/246x346x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/43x346x

h 56 76 96

1.1730

h

160

PK 05

M8

158

PK 06

136

h

286

PK 06/158x346x

286

1.1730

M8

M4

158

136

PK 07

h

h 17

324

PK 07/158x346x

h 22

1.1730 1.2312

A.44


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

246x396

15 M12

246

198

30H7

284 340 396

h 90H7

h

296

PK 01 PK 11

4

15,5

PK 01/296x396x

h 27 36

15,5

1.1730 1.2312

PK 11/296x396x

h 27 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/246x446x

h 27 36

15,5

15,5

446

1.1730 1.2312

PK 12/246x446x

h 27 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

15,5

15,5 PK 21/246x396x

h 22 27

1.1730 1.2312

PK 22/246x396x

h

h=22 t=22 h=27 t=27 h 36 t=24 t1=31

t t1

29,4

PK O3 30

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

36

PK 03/246x396x PK 31/246x396x

h 22 27

h 22 27 36 46 56 66 76 86 96 116

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.45

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

246x396 h

PK 04 PK 04/246x396x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/47x396x

h 56 76 96

1.1730

h

152

PK 05

M8

150

PK 06

122

h

330

PK 06/150x396x

330

1.1730

M8

M4

150

122

PK 07

h

h 17

364

PK 07/150x396x

h 22

1.1730 1.2312

A.46


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

246x446

16

M12

246

194

30H7

324 394 446

h 90H7

h

296

PK 01 PK 11

4

15,5

PK 01/296x446x

h 36

15,5

1.1730 1.2312

PK 11/296x446x

h 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

15,5 PK 21/246x446x

h 27

15,5

1.1730 1.2312

PK 22/246x446x

h

t

h=27 t=27 h 36 t=24 t1=31

t1

29,4

PK O3 30

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

36

PK 03/246x446x PK 31/246x446x

h 27

h 27 36 46 56 66 76 86 96 116

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.47

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

246x446 h

PK 04 PK 04/246x446x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/43x446x

h 56 76 96

1.1730

h

160

PK 05

M8

158

PK 06

130

h

380

PK 06/158x446x

380

1.1730

M8

M4

158

130

PK 07

h

h 17

414

PK 07/158x446x

h 22

1.1730 1.2312

A.48


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

246x496

17

M12

246

194

30H7

374 444 496

h 90H7

h

296

PK 01 PK 11

4

15,5

PK 01/296x496x

h 36

15,5

1.1730 1.2312

PK 11/296x496x

h 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

15,5 PK 21/246x496x

h 27

15,5

1.1730 1.2312

PK 22/246x496x

h

t

h=27 t=27 h 36 t=24 t1=31

t1

29,4

PK O3 30

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

36

PK 03/246x496x PK 31/246x496x

h 27

h 27 36 46 56 66 76 86 96 116

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.49

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

246x496 h

PK 04 PK 04/246x496x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/43x496x

h 56 76 96

1.1730

h

160

PK 05

M8

158

PK 06

130

h

430

PK 06/158x496x

430

1.1730

M8

M4

158

130

PK 07

h

h 17

464

PK 07/158x496x

h 22

1.1730 1.2312

A.50


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

296x296 296

30H7

250

18 M12

186 244 296

h 90H7

h

4

346

PK 01 PK 11

15,5 PK 01/346x296x

h 27 36

15,5

1.1730 1.2312

PK 11/346x296x

h 27 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/296x396x

h 27 36

15,5

15,5

396

1.1730 1.2312

PK 12/296x396x

h 27 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

15,5 1.1730 1.2312

PK 22/296x296x

6.3

h=22 t=22 h=27 t=27 h 36 t=24 t1=31

t t1

36

PK 03 PK 31

29,4

PK 03/296x296x PK 31/296x296x

h

PK O3 30

h 22 27

PK 31

PK 21/296x296x

15,5 h 22 27

h 22 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.51

*

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

296x296 h

PK 04 PK 04/296x296x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/43x296x

h 56 76 96

1.1730

h

210

PK 05

M8

208

PK 06

180

h

230

PK 06/208x296x

230

1.1730

M8

M4

208

180

PK 07

h

h 12

266

PK 07/208x296x

h 17

1.1730 1.2312

A.52


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

296x346

19 M12

296

244

30H7

224 294 346

h 90H7

h

346

PK 01 PK 11

4

15,5 PK 01/346x346x

h 27 36

15,5

1.1730 1.2312

PK 11/346x346x

h 27 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/296x446x

h 27 36

15,5

15,5

446

1.1730 1.2312

PK 12/296x446x

h 27 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

15,5

15,5 PK 21/296x346x

h 22 27

1.1730 1.2312

PK 22/296x346x

h

h=22 t=22 h=27 t=27 h 36 t=24 t1=31

t t1

29,4

PK O3 30

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

36

PK 03/296x346x PK 31/296x346x

h 22 27

h 22 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.53

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

296x346 h

PK 04 PK 04/296x346x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/43x346x

h 56 76 96

1.1730

h

210

PK 05

M8

208

PK 06

186

h

286

PK 06/208x346x

286

1.1730

M8

M4

208

186

PK 07

h

h 17

324

PK 07/208x346x

h 22

1.1730 1.2312

A.54


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

296x396

20 M12

296

248

30H7

284 340 396

h 90H7

h

346

PK 01 PK 11

4

15,5

PK 01/346x396x

h 27 36

15,5

1.1730 1.2312

PK 11/346x396x

h 27 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/296x446x

h 27 36

15,5

15,5

446

1.1730 1.2312

PK 12/296x446x

h 27 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

15,5

15,5 PK 21/296x396x

h 22 27

1.1730 1.2312

PK 22/296x396x

h

h=22 t=22 h=27 t=27 h 36 t=24 t1=31

t t1

29,4

PK O3 30

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

36

PK 03/296x396x PK 31/296x396x

h 22 27

h 22 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.55

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

296x396 h

PK 04 PK 04/296x396x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/47x396x

h 56 76 96

1.1730

h

202

PK 05

M8

200

PK 06

176

h

330

PK 06/200x396x

330

1.1730

M8

M4

200

176

PK 07

h

h 17

364

PK 07/200x396x

h 22

1.1730 1.2312

A.56


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

296x446

21

M12

296

244

30H7

324 394 446

h 90H7

h

346

PK 01 PK 11

4

15,5

PK 01/346x446x

h 36

15,5

1.1730 1.2312

PK 11/346x446x

h 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

15,5 PK 21/296x446x

h 27

15,5

1.1730 1.2312

PK 22/296x446x

h

t

h=27 t=27 h 36 t=24 t1=31

t1

29,4

PK O3 30

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

36

PK 03/296x446x PK 31/296x446x

h 27

h 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.57

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

296x446 h

PK 04 PK 04/296x446x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/43x446x

h 56 76 96

1.1730

h

210

PK 05

M8

208

PK 06

184

h

380

PK 06/208x446x

380

1.1730

M8

M4

208

184

PK 07

h

h 17

414

PK 07/208x446x

h 22

1.1730 1.2312

A.58


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

296x496

22

M12

296

244

30H7

374 444 496

h 90H7

h

346

PK 01 PK 11

4

15,5

PK 01/346x496x

h 36

15,5

1.1730 1.2312

PK 11/346x496x

h 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

15,5 PK 21/296x496x

h 27

15,5

1.1730 1.2312

PK 22/296x496x

h

t

h=27 t=27 h 36 t=24 t1=31

t1

29,4

PK O3 30

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

36

PK 03/296x496x PK 31/296x496x

h 27

h 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.59

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

296x496 h

PK 04 PK 04/296x496x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/43x496x

h 56 76 96

1.1730

h

210

PK 05

M10

208

PK 06

180

h

418

PK 06/208x496x

418

1.1730

M10

M4

208

180

PK 07

h

h 17

464

PK 07/208x496x

h 22

1.1730 1.2312

A.60


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

296x546

23

M12

296

244

30H7

424 494 546

h 90H7

h

346

PK 01 PK 11

4

15,5

PK 01/346x546x

h 36

15,5

1.1730 1.2312

PK 11/346x546x

h 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

15,5 PK 21/296x546x

h 27

15,5

1.1730 1.2312

PK 22/296x546x

h

t

h=27 t=27 h 36 t=24 t1=31

t1

29,4

PK O3 30

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

36

PK 03/296x546x PK 31/296x546x

h 27

h 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.61

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

296x546 h

PK 04 PK 04/296x546x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/43x546x

h 56 76 96

1.1730

h

210

PK 05

M10

208

PK 06

180

h

468

PK 06/208x546x

468

1.1730

M10

M4

208

180

PK 07

h

h 17

514

PK 07/208x546x

h 22

1.1730 1.2312

A.62


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

296x596

24

M12

296

244

30H7

474 544 596

h 90H7

h

346

PK 01 PK 11

4

15,5

PK 01/346x596x

h 36

15,5

1.1730 1.2312

PK 11/346x596x

h 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

15,5 PK 21/296x596x

h 27

15,5

1.1730 1.2312

PK 22/296x596x

h

t

h=27 t=27 h 36 t=24 t1=31

t1

29,4

PK O3 30

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

36

PK 03/296x596x PK 31/296x596x

h 27

h 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.63

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

296x596 h

PK 04 PK 04/296x596x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/43x596x

h 76 96 116

1.1730

PK 06/208x596x

h 22

1.1730

h

210

PK 05

M10

208

PK 06

180

h

518

518

M10

M4

208

180

PK 07

h

564

PK 07/208x596x

h 27

1.1730 1.2312

A.64


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

296x696

48

M16

296

224

42H7

530 624 696

h 90H7

h

346

PK 01 PK 11

4

21

PK 01/346x696x

h 36 46

21

1.1730 1.2312

PK 11/346x696x

h 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

21 PK 21/296x696x

h 27 36

21

1.1730 1.2312

PK 22/296x696x

h

t

h=27 t=27 h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t1

41,3

PK O3 42

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

48

PK 03/296x696x PK 31/296x696x

h 27 36

h 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.65

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

296x696 h

PK 04 PK 04/296x696x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x696x

h 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/168x696x

h 22

1.1730

h

172

PK 05

M10

168

PK 06

140

h

620

620

M10

M4

168

140

PK 07

h

666

PK 07/168x696x

h 27

1.1730 1.2312

A.66


FCPK

KORPUSY FORM

346x346

MOLD BASES

346

30H7

294

25 M12

224 294 346

h 90H7

h

4

396

PK 01 PK 11

15,5 PK 01/396x346x

h 27 36

15,5

1.1730 1.2312

PK 11/396x346x

h 27 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/346x446x

h 27 36

15,5

15,5

446

1.1730 1.2312

PK 12/346x446x

h 27 36

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

15,5 1.1730 1.2312

PK 22/346x346x

6.3

h=22 t=22 h=27 t=27 h 36 t=24 t1=31

t t1

36

PK 03 PK 31

29,4

PK 03/346x346x PK 31/346x346x

h

PK O3 30

h 22 27

PK 31

PK 21/346x346x

15,5 h 22 27

1.1730 1.2312

h 22 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156

1.1730 1.2312 1.2311

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.67

*

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

346x346 h

PK 04 PK 04/346x346x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/43x346x

h 56 76 96

1.1730

PK 06/258x346x

h 17

1.1730

260

h

PK 05

M8

258

PK 06

236

h

286

286

M8

M4

258

236

PK 07

h

324

PK 07/258x346x

h 22

1.1730 1.2312

A.68


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

346x396

26 M16

346

274

42H7

230 316 396

h

396

90H7

h

PK 01 PK 11

4

21

21 PK 01/396x396x

h 27 36 46

1.1730 1.2312

PK 11/396x396x

h 27 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/346x446x

h 27 36 46

21

21

446 1.1730 1.2312

PK 12/346x446x

h 27 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

h=22 s=17,5 h 27 s=21

h=22 s=17,5 h 27 s=21

s

s 1.1730 1.2312

PK 22/346x396x

6.3

h=22 h=27 h=36 h 46

t=22 t=27 t=36 t=30 t1=40

t t1

48

PK 03 PK 31

41,3

PK 03/346x396x PK 31/346x396x

h

PK O3 42

h 22 27 36

PK 31

PK 21/346x396x

h 22 27 36 h 22 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.69

*

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

346x396 h

PK 04 h 27 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x396x

h 56 66 76 86 96 116

1.1730

PK 06/218x396x

h 17

1.1730

PK 04/346x396x

h

222

PK 05

M10

218

PK 06

190

h

320

320

M10

M4

218

190

PK 07

h

366

PK 07/218x396x

h 22

1.1730 1.2312

A.70


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

346x446

27 M16

346

274

42H7

280 374 446

h

396

90H7

h

PK 01 PK 11

4

21 PK 01/396x446x

h 27 36 46

21

1.1730 1.2312

PK 11/396x446x

h 27 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/346x496x

h 27 36 46

21

21

496 1.1730 1.2312

PK 12/346x496x

h 27 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

h=22 s=17,5 h 27 s=21

h=22 s=17,5 h 27 s=21

s

s 1.1730 1.2312

PK 22/346x446x

6.3

h=22 h=27 h=36 h 46

t=22 t=27 t=36 t=30 t1=40

t t1

48

PK 03 PK 31

41,3

PK 03/346x446x PK 31/346x446x

h

PK O3 42

h 22 27 36

PK 31

PK 21/346x446x

h 22 27 36 h 22 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.71

*

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

346x446 h

PK 04 h 27 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x446x

h 56 66 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/218x446x

h 17

1.1730

PK 04/346x446x

h

222

PK 05

M10

218

PK 06

186

h

364

364

M10

M4

218

186

PK 07

h

414

PK 07/218x446x

h 22

1.1730 1.2312

A.72


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

346x496

28 M16

346

274

42H7

330 416 496

h

396

90H7

h

PK 01 PK 11

4

21 PK 01/396x496x

h 27 36 46

21

1.1730 1.2312

PK 11/396x496x

h 27 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/346x546x

h 27 36 46

21

21

546 1.1730 1.2312

PK 12/346x546x

h 27 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

h=22 s=17,5 h 27 s=21

h=22 s=17,5 h 27 s=21

s

s 1.1730 1.2312

PK 22/346x496x

6.3

h=22 h=27 h=36 h 46

t=22 t=27 t=36 t=30 t1=40

t t1

48

PK 03 PK 31

41,3

PK 03/346x496x PK 31/346x496x

h

PK O3 42

h 22 27 36

PK 31

PK 21/346x496x

h 22 27 36 h 22 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.73

*

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

346x496 h

PK 04

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x496x

h 56 66 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/218x496x

h 17

1.1730

PK 04/346x496x

h

222

PK 05

M10

218

PK 06

190

h

420

420

M10

M4

218

190

PK 07

h

466

PK 07/218x496x

h 22

1.1730 1.2312

A.74


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

346x546

29

M16

346

274

42H7

380 474 546

h 90H7

h

396

PK 01 PK 11

4

21

PK 01/396x546x

h 36 46

21

1.1730 1.2312

PK 11/396x546x

h 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

21 PK 21/346x546x

h 27 36

21

1.1730 1.2312

PK 22/346x546x

h

t

h=27 t=27 h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t1

41,3

PK O3 42

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

48

PK 03/346x546x PK 31/346x546x

h 27 36

h 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.75

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

346x546 h

PK 04

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x546x

h 66 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/218x546x

h 22

1.1730

PK 04/346x546x

h

222

PK 05

M10

218

PK 06

190

h

470

470

M10

M4

218

190

PK 07

h

516

PK 07/218x546x

h 27

1.1730 1.2312

A.76


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

346x596

30

M16

346

274

42H7

430 524 596

h 90H7

h

396

PK 01 PK 11

4

21

PK 01/396x596x

h 36 46

21

1.1730 1.2312

PK 11/396x596x

h 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

21 PK 21/346x596x

h 27 36

21

1.1730 1.2312

PK 22/346x596x

h

t

h=27 t=27 h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t1

41,3

PK O3 42

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

48

PK 03/346x596x PK 31/346x596x

h 27 36

h 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.77

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

346x596 h

PK 04

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x596x

h 66 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/218x596x

h 22

1.1730

PK 04/346x596x

h

222

PK 05

M10

218

PK 06

190

h

520

520

M10

M4

218

190

PK 07

h

566

PK 07/218x596x

h 27

1.1730 1.2312

A.78


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

346x696

49

M16

346

274

42H7

530 624 696

h 90H7

h

446

PK 01 PK 11

4

21

PK 01/446x696x

h 36 46

21

1.1730 1.2312

PK 11/446x696x

h 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

21 PK 21/346x696x

h 27 36

21

1.1730 1.2312

PK 22/346x696x

h

t

h=27 t=27 h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t1

41,3

PK O3 42

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

48

PK 03/346x696x PK 31/346x696x

h 27 36

h 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.79

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

346x696 h

PK 04

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x696x

h 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/218x696x

h 22

1.1730

PK 04/346x696x

h

222

PK 05

M10

218

PK 06

190

h

620

620

M10

M4

218

190

PK 07

h

666

PK 07/218x696x

h 27

1.1730 1.2312

A.80


KORPUSY FORM MOLD BASES

FCPK

346x796

50

274

346

42H7

1.1730 1.2312 1.2311

*

M16

630 724 796

446

h

PK 11 21

PK 11/446x796x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 22/346x796x

h 36 46

1.1730 1.2312

h

PK 22 21

h

t

h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t1

41,3

PK O3 42

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

48

PK 03/346x796x PK 31/346x796x

h 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.81

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

346x796 h

PK 04

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x796x

h 86 96 116 136 156

1.1730

PK 06/218x796x

h 22

1.1730

PK 04/346x796x

h

222

PK 05

M10

218

PK 06

186

h

714

h

M10

218

PK 07

186

714

PK 07/218x796x

h 27

1.1730 1.2312

A.82


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

396x396 396

42H7

324

31 M16

230 324 396

h 90H7

h

4

446

PK 01 PK 11

21

21 PK 01/446x396x

h 27 36 46

1.1730 1.2312

PK 11/446x396x

h 27 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/396x446x

h 27 36 46

21

21

446 1.1730 1.2312

PK 12/396x446x

h 27 36 46

h

1.1730 1.2312

90H7

h

PK 21 PK 22

4

h=22 s=17.5 h 27 s=21

s 1.1730 1.2312

PK 22/396x396x

h=22 h=27 h=36 h 46

A.83

t=22 t=27 t=36 t=30 t1=40

t t1

41,3

6.3

48

PK 03 PK 31

PK O3 42

PK 03/396x396x PK 31/396x396x

h

PK 31

h 22 27 36

PK 21/396x396x

s

h=22 s=17.5 h 27 s=21

h 22 27 36

1.1730 1.2312

h 22 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

396x396 A h

PK 04

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x396x

h 56 66 76 86 96 116

1.1730

PK 06/268x396x

h 17

1.1730

PK 04/396x396x

272

h

PK 05

M10

268

PK 06

236

h

314

314

M10

M4

268

236

PK 07

h

364

PK 07/268x396x

h 22

1.1730 1.2312

A.84


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

396x446

32 M16

396

324

42H7

280 374 446

h 90H7

h

4

446

PK 01 PK 11

21 PK 01/446x446x

h 27 36 46

21

1.1730 1.2312

PK 11/446x446x

h 27 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/396x596x

h 27 36 46

21

21

596 1.1730 1.2312

PK 12/396x596x

h 27 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

21 1.1730 1.2312

PK 22/396x446x

6.3

t

h=27 t=27 h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t1

48

PK 03 PK 31

41,3

PK 03/396x446x PK 31/396x446x

h

PK O3 42

h 27 36

PK 31

PK 21/396x446x

21 h 27 36

h 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.85

*

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

396x446 h

PK 04 PK 04/396x446x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x446x

h 56 66 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/268x446x

h 17

1.1730

h

272

PK 05

M10

268

PK 06

240

h

364

364

M10

M4

268

240

PK 07

h

414

PK 07/268x446x

h 22

1.1730 1.2312

A.86


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

396x496

33 M16

396

324

42H7

330 424 496

h 90H7

h

446

PK 01 PK 11

4

21 PK 01/446x496x

h 36 46

21

1.1730 1.2312

PK 11/446x496x

h 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/396x596x

h 36 46

21

21

596 1.1730 1.2312

PK 12/396x596x

h 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

21 1.1730 1.2312

PK 22/396x496x

6.3

t

h=27 t=27 h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t1

48

PK 03 PK 31

41,3

PK 03/396x496x PK 31/396x496x

h

PK O3 42

h 27 36

PK 31

PK 21/396x496x

21 h 27 36

h 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.87

*

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

396x496 h

PK 04 PK 04/396x496x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x496x

h 66 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/268x496x

h 22

1.1730

h

272

PK 05

M10

268

PK 06

240

h

414

414

M10

M4

268

240

PK 07

h

460

PK 07/268x496x

h 27

1.1730 1.2312

A.88


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

396x546

34

M16

396

324

42H7

380 466 546

h 90H7

h

496

PK 01 PK 11

4

21

PK 01/496x546x

h 36 46

21

1.1730 1.2312

PK 11/496x546x

h 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

21 PK 21/396x546x

h 27 36

21

1.1730 1.2312

PK 22/396x546x

h

t

h=27 t=27 h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t1

41,3

PK O3 42

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

48

PK 03/396x546x PK 31/396x546x

h 27 36

h 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.89

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

396x546 h

PK 04

PK 04/396x546x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x546x

h 66 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/268x546x

h 17

1.1730

h

272

PK 05

M10

268

PK 06

240

h

464

464

M10

M4

268

240

PK 07

h

510

PK 07/268x546x

h 27

1.1730 1.2312

A.90


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

396x596

35

M16

396

324

42H7

430 524 596

h 90H7

h

496

PK 01 PK 11

4

21

PK 01/496x596x

h 36 46

21

1.1730 1.2312

PK 11/496x596x

h 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

21 PK 21/396x596x

h 27 36

21

1.1730 1.2312

PK 22/396x596x

h

t

h=27 t=27 h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t1

41,3

PK O3 42

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

48

PK 03/396x596x PK 31/396x596x

h 27 36

h 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.91

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

396x596 h

PK 04

PK 04/396x596x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x596x

h 66 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/268x596x

h 22

1.1730

h

272

PK 05

M10

268

PK 06

240

h

514

514

M10

M4

268

240

PK 07

h

560

PK 07/268x596x

h 27

1.1730 1.2312

A.92


FCPK

KORPUSY FORM

396x696

MOLD BASES

51

M16

396

324

42H7

530 624 696

h 90H7

h

496

PK 01 PK 11

4

21

PK 01/496x696x

h 46 56

21

1.1730 1.2312

PK 11/496x696x

h 46 56

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

21 PK 21/396x696x

h 36 46

21

1.1730 1.2312

PK 22/396x696x

h

t

h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t1

41,3

PK O3 42

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

48

PK 03/396x696x PK 31/396x696x

h 36 46

h 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.93

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

396x696 h

PK 04

PK 04/396x696x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x696x

h 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/268x696x

h 27

1.1730

h

272

PK 05

M10

268

PK 06

240

h

614

614

M10

M4

268

240

PK 07

h

660

PK 07/268x696x

h 36

1.1730 1.2312

A.94


KORPUSY FORM MOLD BASES

FCPK

396x796

52

324

396

42H7

1.1730 1.2312 1.2311

*

M16

630 724 796

496

h

PK 11 21

PK 11/496x796x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 22/396x796x

h 36 46

1.1730 1.2312

h

PK 22 21

h

t

h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t1

41,3

PK O3 42

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

48

PK 03/396x796x PK 31/396x796x

h 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.95

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

396x796 h

PK 04

PK 04/396x796x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x796x

h 86 96 116 136 156

1.1730

PK 06/268x796x

h 27

1.1730

h

272

PK 05

M10

268

PK 06

236

h

714

h

M10

268

PK 07

236

714

PK 07/268x796x

h 36

1.1730 1.2312

A.96


KORPUSY FORM MOLD BASES

FCPK

396x896

53

324

396

42H7

1.1730 1.2312 1.2311

*

M16

730 824 896

496

h

PK 11 21

PK 11/496x896x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 22/396x896x

h 36 46

1.1730 1.2312

h

PK 22 21

h

t

h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t1

41,3

PK O3 42

6.3

PK 31

PK 03 PK 31

48

PK 03/396x896x PK 31/396x896x

h 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.97

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

396x896 h

PK 04

PK 04/396x896x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x896x

h 86 96 116 136 156

1.1730

PK 06/268x896x

h 27

1.1730

h

272

PK 05

M10

268

PK 06

236

h

814

h

M10

268

PK 07

236

814

PK 07/268x896x

h 36

1.1730 1.2312

A.98


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

446x446 446

42H7

374

36 M16

280 374 446

h 90H7

h

4

546

PK 01 PK 11

21

21 PK 01/546x446x

h 36 46

1.1730 1.2312

PK 11/546x446x

h 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/446x596x

h 36 46

21

21

596 1.1730 1.2312

PK 12/446x596x

h 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

21 1.1730 1.2312

PK 22/446x446x

6.3

t h=27 t=27 h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

A.99

t1

48

PK 03 PK 31

41,3

PK 03/446x446x PK 31/446x446x

h

PK O3 42

h 27 36

PK 31

PK 21/446x446x

21 h 27 36

1.1730 1.2312

h 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

446x446 h

PK 04

PK 04/446x446x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x446x

h 56 66 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/318x446x

h 17

1.1730

322

h

PK 05

M10

318

PK 06

286

h

364

364

M10

M4

318

268

PK 07

h

414

PK 07/318x446x

h 27

1.1730 1.2312

A.100


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

446x496

37 M16

446

374

42H7

330 424 496

h 90H7

h

4

546

PK 01 PK 11

21 PK 01/546x496x

h 36 46

21

1.1730 1.2312

PK 11/546x496x

h 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/446x596x

h 36 46

21

21

596 1.1730 1.2312

PK 12/446x596x

h 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

21 1.1730 1.2312

PK 22/446x496x

6.3

t

h=27 t=27 h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t1

48

PK 03 PK 31

41,3

PK 03/446x496x PK 31/446x496x

h

PK O3 42

h 27 36

PK 31

PK 21/446x496x

21 h 27 36

h 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.101

*

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

446x496 h

PK 04

PK 04/446x496x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x496x

h 66 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/318x496x

h 22

1.1730

h

322

PK 05

M10

318

PK 06

286

h

414

414

M10

M4

318

286

PK 07

h

464

PK 07/318x496x

h 27

1.1730 1.2312

A.102


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

446x546

38

M16

446

374

42H7

380 474 546

h 90H7

h

4

546

PK 01 PK 11

21 PK 01/546x546x

h 36 46

21

1.1730 1.2312

PK 11/546x546x

h 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

21 1.1730 1.2312

PK 22/446x546x

6.3

h=27 t=27 h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t t1

48

PK 03 PK 31

41,3

PK 03/446x546x PK 31/446x546x

h

PK O3 42

h 27 36

PK 31

PK 21/446x546x

21 h 27 36

1.1730 1.2312

h 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.103

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

446x546 h

PK 04

PK 04/446x546x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x546x

h 66 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/318x546x

h 22

1.1730

h

322

PK 05

M10

318

PK 06

286

h

464

464

M10

M4

318

286

PK 07

h

514

PK 07/318x546x

h 27

1.1730 1.2312

A.104


FCPK

KORPUSY FORM

446x596

MOLD BASES

39

M16

446

374

42H7

430 524 596

h 90H7

h

546

PK 01 PK 11

4

21

PK 01/546x596x

h 36 46

21

1.1730 1.2312

PK 11/546x596x

h 36 46

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

21 1.1730 1.2312

PK 22/446x596x

6.3

h=27 t=27 h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t t1

48

PK 03 PK 31

41,3

PK 03/446x596x PK 31/446x596x

h

PK O3 42

h 27 36

PK 31

PK 21/446x596x

21 h 27 36

1.1730 1.2312

h 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.105

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

446x596 h

PK 04

PK 04/446x596x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x596x

h 66 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/318x596x

h 22

1.1730

h

322

PK 05

M10

318

PK 06

286

h

514

514

M10

M4

318

286

PK 07

h

564

PK 07/318x596x

h 27

1.1730 1.2312

A.106


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

446x696

40

M16

446

374

42H7

530 624 696

h 90H7

h

546

PK 01 PK 11

4

21

PK 01/546x696x

h 46 56

21

1.1730 1.2312

PK 11/546x696x

h 46 56

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

21 1.1730 1.2312

PK 22/446x696x

6.3

t

h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t1

48

PK 03 PK 31

41,3

PK 03/446x696x PK 31/446x696x

h

PK O3 42

h 36 46

PK 31

PK 21/446x696x

21 h 36 46

1.1730 1.2312

h 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.107

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

446x696 h

PK 04

PK 04/446x696x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x696x

h 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/318x696x

h 27

1.1730

h

322

PK 05

M10

318

PK 06

286

h

614

614

M10

M4

318

286

PK 07

h

664

PK 07/318x696x

h 36

1.1730 1.2312

A.108


KORPUSY FORM MOLD BASES

FCPK

446x796

54

374

446

42H7

PK 11/546x796x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 22/446x796x

h 36 46

1.1730 1.2312

h 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176

1.1730 1.2312 1.2311

*

M16

630 724 796

546

h

PK 11 21

h

PK 22 21

t

h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t1

41,3 PK 31

6.3

48

PK 03 PK 31

PK O3 42

PK 03/446x796x PK 31/446x796x

h

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.109

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

446x796 h

PK 04

PK 04/446x796x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x796x

h 86 96 116 136 156

1.1730

PK 06/318x796x

h 27

1.1730

h

322

PK 05

M12

318

PK 06

286

h

714

h

M12

318

PK 07

286

714

PK 07/318x796x

h 36

1.1730 1.2312

A.110


KORPUSY FORM MOLD BASES

FCPK

446x896

55

374

446

42H7

PK 11/546x896x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 22/446x896x

h 36 46

1.1730 1.2312

h 36 46 56 76 96 116 136 156

1.1730 1.2312 1.2311

*

M16

730 824 896

546

h

PK 11 21

h

PK 22 21

t

h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t1

41,3 PK 31

6.3

48

PK 03 PK 31

PK O3 42

PK 03/446x896x PK 31/446x896x

h

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.111

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

446x896 h

PK 04

PK 04/446x896x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x896x

h 86 96 116 136 156

1.1730

PK 06/318x896x

h 27

1.1730

h

322

PK 05

M12

318

PK 06

286

h

814

h

M12

318

PK 07

286

814

PK 07/318x896x

h 36

1.1730 1.2312

A.112


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

496x496 496

42H7

424

41 M16

330 424 496

h 90H7

h

4

596

PK 01 PK 11

21

21 PK 01/596x496x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

PK 11/596x496x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 02 PK 12

4

PK 02/496x596x

h 36 46 56

21

21

596 1.1730 1.2312

PK 12/496x596x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

21 1.1730 1.2312

PK 22/496x496x

6.3

t h=27 t=27 h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

A.113

t1

48

PK 03 PK 31

41,3

PK 03/496x496x PK 31/496x496x

h

PK O3 42

h 27 36 46

PK 31

PK 21/496x496x

21 h 27 36 46

1.1730 1.2312

h 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

496x496 h

PK 04

PK 04/496x496x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x496x

h 66 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/368x496x

h 27

1.1730

372

h

PK 05

M10

368

PK 06

336

h

414

414

M10

M4

368

336

PK 07

h

464

PK 07/368x496x

h 36

1.1730 1.2312

A.114


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

496x546

42

M16

496

424

42H7

380 474 546

h 90H7

h

4

596

PK 01 PK 11

21 PK 01/596x546x

h 36 46 56

21

1.1730 1.2312

PK 11/596x546x

h 36 46 56

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

21 1.1730 1.2312

PK 22/496x546x

6.3

h=27 t=27 h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t t1

48

PK 03 PK 31

41,3

PK 03/496x546x PK 31/496x546x

h

PK O3 42

h 27 36 46

PK 31

PK 21/496x546x

21 h 27 36 46 h 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.115

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

496x546 h

PK 04

PK 04/496x546x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x546x

h 66 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/368x546x

h 27

1.1730

h

372

PK 05

M10

368

PK 06

336

h

464

464

M10

M4

368

336

PK 07

h

514

PK 07/368x546x

h 36

1.1730 1.2312

A.116


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

496x596

43

M16

496

424

42H7

430 524 596

h 90H7

h

4

596

PK 01 PK 11

21 PK 01/596x596x

h 46 56

21

1.1730 1.2312

PK 11/596x596x

h 46 56

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

21 1.1730 1.2312

PK 22/496x596x

6.3

t

h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t1

48

PK 03 PK 31

41,3

PK 03/496x596x PK 31/496x596x

h

PK O3 42

h 36 46

PK 31

PK 21/496x596x

21 h 36 46

1.1730 1.2312

h 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.117

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

496x596 h

PK 04

PK 04/496x596x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x596x

h 66 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/368x596x

h 27

1.1730

h

372

PK 05

M10

368

PK 06

336

h

514

514

M10

M4

368

336

PK 07

h

564

PK 07/368x596x

h 36

1.1730 1.2312

A.118


FCPK

KORPUSY FORM

496x696

MOLD BASES

44

M16

496

424

42H7

530 624 696

h 90H7

h

596

PK 01 PK 11

4

21 PK 01/596x696x

h 46 56

21

1.1730 1.2312

PK 11/596x696x

h 46 56

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

21 1.1730 1.2312

PK 22/496x696x

6.3

t

h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t1

48

PK 03 PK 31

41,3

PK 03/496x696x PK 31/496x696x

h

PK O3 42

h 36 46

PK 31

PK 21/496x696x

21 h 36 46

1.1730 1.2312

h 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.119

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

496x696 h

PK 04

PK 04/496x696x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x696x

h 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/368x696x

h 27

1.1730

h

372

PK 05

M10

368

PK 06

336

h

614

614

M10

M4

368

336

PK 07

h

664

PK 07/368x696x

h 36

1.1730 1.2312

A.120


KORPUSY FORM MOLD BASES

FCPK

496x796

56

392

496

54H7

PK 11/596x796x

h 56

1.1730 1.2312

PK 22/496x796x

h 46

1.1730 1.2312

h 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176 196

1.1730 1.2312 1.2311

*

M20

574 692 796

596

h

PK 11 26

h

PK 22 26

t

h 56 t=32 t1=45

t1

53,2 PK 31

10.3

61

PK 03 PK 31

PK O3 54

PK 03/496x796x PK 31/496x796x

h

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.121

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

496x796 h

PK 04

PK 04/496x796x

h 46 56 76

1.1730 1.2312

PK 05/84x796x

h 96 116 136 156

1.1730

PK 06/324x796x

h 27

1.1730

h

328

PK 05

M12

324

PK 06

288

h

710

h

M12

324

PK 07

288

710

PK 07/324x796x

h 36

1.1730 1.2312

A.122


KORPUSY FORM MOLD BASES

FCPK

496x896

57

392

496

54H7

PK 11/596x896x

h 56

1.1730 1.2312

PK 22/496x896x

h 46

1.1730 1.2312

h 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176 196

1.1730 1.2312 1.2311

*

M20

674 792 896

596

h

PK 11 26

h

PK 22 26

t

h 56 t=32 t1=45

t1

53,2 PK 31

10.3

61

PK 03 PK 31

PK O3 54

PK 03/496x896x PK 31/496x896x

h

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.123

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

496x896 h

PK 04

PK 04/496x896x

h 46 56 76

1.1730 1.2312

PK 05/84x896x

h 96 116 136 156

1.1730

PK 06/324x896x

h 27

1.1730

h

328

PK 05

M12

324

PK 06

288

h

810

h

M12

324

PK 07

288

810

PK 07/324x896x

h 36

1.1730 1.2312

A.124


KORPUSY FORM MOLD BASES

FCPK

496x996

58

392

496

54H7

PK 11/596x996x

h 56

1.1730 1.2312

PK 22/496x996x

h 46

1.1730 1.2312

h 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176 196

1.1730 1.2312 1.2311

*

M20

774 892 996

596

h

PK 11 26

h

PK 22 26

t

h 56 t=32 t1=45

t1

53,2 PK 31

10.3

61

PK 03 PK 31

PK O3 54

PK 03/496x996x PK 31/496x996x

h

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.125

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

496x996 h

PK 04

PK 04/496x996x

h 46 56 76

1.1730 1.2312

PK 05/84x996x

h 96 116 136 156

1.1730

PK 06/324x996x

h 27

1.1730

h

328

PK 05

M12

324

PK 06

288

h

910

h

M12

324

PK 07

288

910

PK 07/324x996x

h 36

1.1730 1.2312

A.126


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

546x546

546

42H7

474

45

M16

380 474 546

h 90H7

h

4

646

PK 01 PK 11

21 PK 01/646x546x

h 46 56

21

1.1730 1.2312

PK 11/646x546x

h 46 56

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

21 1.1730 1.2312

PK 22/546x546x

6.3

t h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t1

48

PK 03 PK 31

41,3

PK 03/546x546x PK 31/546x546x

h

PK O3 42

h 36 46

PK 31

PK 21/546x546x

21 h 36 46

h 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176 196

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.127

*

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

546x546 h

PK 04

PK 04/546x546x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x546x

h 66 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/418x546x

h 27

1.1730

422

h

PK 05

M10

418

PK 06

386

h

464

464

M10

M4

418

386

PK 07

h

514

PK 07/418x546x

h 36

1.1730 1.2312

A.128


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

546x596

46

M16

546

474

42H7

430 524 596

h 90H7

h

4

646

PK 01 PK 11

21 PK 01/646x596x

h 46 56

21

1.1730 1.2312

PK 11/646x596x

h 46 56

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

21 1.1730 1.2312

PK 22/546x596x

6.3

t

h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t1

48

PK 03 PK 31

41,3

PK 03/546x596x PK 31/546x596x

h

PK O3 42

h 36 46

PK 31

PK 21/546x596x

21 h 36 46

1.1730 1.2312

h 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176 196

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.129

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

546x596 h

PK 04

PK 04/546x596x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x596x

h 66 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/418x596x

h 27

1.1730

h

422

PK 05

M10

418

PK 06

386

h

514

514

M10

M4

418

386

PK 07

h

564

PK 07/418x596x

h 36

1.1730 1.2312

A.130


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

546x696

47

M16

546

474

42H7

530 624 696

h 90H7

h

4

646

PK 01 PK 11

21 PK 01/646x696x

h 46 56

21

1.1730 1.2312

PK 11/646x696x

h 46 56

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

21 1.1730 1.2312

PK 22/546x696x

6.3

t

h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t1

48

PK 03 PK 31

41,3

PK 03/546x696x PK 31/546x696x

h

PK O3 42

h 36 46

PK 31

PK 21/546x696x

21 h 36 46

1.1730 1.2312

h 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176 196

1.1730 1.2312 1.2311

*

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.131

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

546x696 h

PK 04

PK 04/546x696x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x696x

h 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/418x696x

h 27

1.1730

h

422

PK 05

M10

418

PK 06

386

h

614

614

M10

M4

418

386

PK 07

h

664

PK 07/418x696x

h 36

1.1730 1.2312

A.132


KORPUSY FORM MOLD BASES

FCPK

546x796

59

442

546

54H7

PK 11/646x796x

h 56

1.1730 1.2312

PK 22/546x796x

h 56

1.1730 1.2312

h 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176 196

1.1730 1.2312 1.2311

*

M20

574 692 796

646

h

PK 11 26

h

PK 22 26

t

h 56 t=32 t1=45

t1

53,2 PK 31

10.3

61

PK 03 PK 31

PK O3 54

PK 03/546x796x PK 31/546x796x

h

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.133

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

546x796 h

PK 04

PK 04/546x796x

h 46 56 76

1.1730 1.2312

PK 05/84x796x

h 96 116 136 156

1.1730

PK 06/374x796x

h 27

1.1730

h

378

PK 05

M12

374

PK 06

338

h

710

h

M12

374

PK 07

338

710

PK 07/374x796x

h 36

1.1730 1.2312

A.134


KORPUSY FORM MOLD BASES

FCPK

546x896

60

442

546

54H7

PK 11/646x896x

h 56

1.1730 1.2312

PK 22/546x896x

h 56

1.1730 1.2312

h 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176 196

1.1730 1.2312 1.2311

*

M20

674 792 896

646

h

PK 11 26

h

PK 22 26

t

h 56 t=32 t1=45

t1

53,2 PK 31

10.3

61

PK 03 PK 31

PK O3 54

PK 03/546x896x PK 31/546x896x

h

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.135

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

546x896 h

PK 04

PK 04/546x896x

h 46 56 76

1.1730 1.2312

PK 05/84x896x

h 96 116 136 156

1.1730

PK 06/374x896x

h 27

1.1730

h

378

PK 05

M12

374

PK 06

338

h

810

h

M12

374

PK 07

338

810

PK 07/374x896x

h 36

1.1730 1.2312

A.136


KORPUSY FORM MOLD BASES

FCPK

546x996

61

442

546

54H7

PK 11/646x996x

h 56

1.1730 1.2312

PK 22/546x996x

h 56

1.1730 1.2312

h 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176 196

1.1730 1.2312 1.2311

*

M20

774 892 996

646

h

PK 11 26

h

PK 22 26

t

h 56 t=32 t1=45

t1

53,2 PK 31

10.3

61

PK 03 PK 31

PK O3 54

PK 03/546x996x PK 31/546x996x

h

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.137

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

546x996 h

PK 04

PK 04/546x996x

h 46 56 76

1.1730 1.2312

PK 05/84x996x

h 96 116 136 156

1.1730

PK 06/374x996x

h 27

1.1730

h

378

PK 05

M12

374

PK 06

338

h

910

h

M12

374

PK 07

338

910

PK 07/374x996x

h 36

1.1730 1.2312

A.138


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

596x596

596

42H7

524

62

M16

430 524 596

h 90H7

h

4

696

PK 01 PK 11

21 PK 01/696x596x

h 46 56

21

1.1730 1.2312

PK 11/696x596x

h 46 56

1.1730 1.2312

h 90H7

h

PK 21 PK 22

4

21 1.1730 1.2312

PK 22/596x596x

6.3

t h=36 t=36 h 46 t=30 t1=40

t1

48

PK 03 PK 31

41,3

PK 03/596x596x PK 31/596x596x

h

PK O3 42

h 36 46

PK 31

PK 21/596x596x

21 h 36 46

h 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176 196

1.1730 1.2312

1.1730 1.2312 1.2311

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.139

*

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

596x596 h

PK 04

PK 04/596x596x

h 46 56

1.1730 1.2312

PK 05/62x596x

h 66 76 86 96 116 136

1.1730

PK 06/468x596x

h 27

1.1730

472

h

PK 05

M10

468

PK 06

436

h

514

514

M10

M4

468

436

PK 07

h

564

PK 07/468x596x

h 36

1.1730 1.2312

A.140


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

596x696

63

492

596

54H7

PK 11/696x696x

h 56

1.1730 1.2312

PK 22/596x696x

h 56

1.1730 1.2312

h 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176 196

1.1730 1.2312 1.2311

*

M20

474 592 696

h

PK 11 26

h

PK 22 26

t

h 56 t=32 t1=45

t1

53,2 PK 31

10.3

61

PK 03 PK 31

PK O3 54

PK 03/596x696x PK 31/596x696x

h

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.141

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

596x696 h

PK 04

PK 04/596x696x

h 46 56 76

1.1730 1.2312

PK 05/84x696x

h 96 116 136 156

1.1730

PK 06/424x696x

h 27

1.1730

h

428

PK 05

M12

424

PK 06

388

h

610

h

M12

424

PK 07

388

610

PK 07/424x696x

h 36

1.1730 1.2312

A.142


KORPUSY FORM MOLD BASES

FCPK

596x796

64

492

596

54H7

PK 11/696x796x

h 56

1.1730 1.2312

PK 22/596x796x

h 56

1.1730 1.2312

h 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176 196

1.1730 1.2312 1.2311

*

M20

574 692 796

696

h

PK 11 26

h

PK 22 26

t

h 56 t=32 t1=45

t1

53,2 PK 31

10.3

61

PK 03 PK 31

PK O3 54

PK 03/596x796x PK 31/596x796x

h

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.143

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

596x796 h

PK 04

PK 04/596x796x

h 46 56 76

1.1730 1.2312

PK 05/84x796x

h 96 116 136 156

1.1730

PK 06/424x796x

h 27

1.1730

h

428

PK 05

M12

424

PK 06

388

h

710

h

M12

424

PK 07

388

710

PK 07/424x796x

h 36

1.1730 1.2312

A.144


KORPUSY FORM MOLD BASES

FCPK

596x896

65

492

596

54H7

PK 11/696x896x

h 56

1.1730 1.2312

PK 22/596x896x

h 56

1.1730 1.2312

h 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176 196

1.1730 1.2312 1.2311

*

M20

674 792 896

696

h

PK 11 26

h

PK 22 26

t

h 56 t=32 t1=45

t1

53,2 PK 31

10.3

61

PK 03 PK 31

PK O3 54

PK 03/596x896x PK 31/596x896x

h

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.145

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

596x896 h

PK 04

PK 04/596x896x

h 46 56 76

1.1730 1.2312

PK 05/84x896x

h 96 116 136 156

1.1730

PK 06/424x896x

h 27

1.1730

h

428

PK 05

M12

424

PK 06

388

h

810

h

M12

424

PK 07

388

810

PK 07/424x896x

h 36

1.1730 1.2312

A.146


KORPUSY FORM MOLD BASES

FCPK

596x996

66

492

596

54H7

PK 11/696x996x

h 56

1.1730 1.2312

PK 22/596x996x

h 56

1.1730 1.2312

h 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176 196

1.1730 1.2312 1.2311

*

M20

774 892 996

696

h

PK 11 26

h

PK 22 26

t

h 56 t=32 t1=45

t1

53,2 PK 31

10.3

61

PK 03 PK 31

PK O3 54

PK 03/596x996x PK 31/596x996x

h

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.147

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

596x996 h

PK 04

PK 04/596x996x

h 46 56 76

1.1730 1.2312

PK 05/84x996x

h 96 116 136 156

1.1730

PK 06/424x996x

h 27

1.1730

h

428

PK 05

M12

424

PK 06

388

h

910

h

M12

424

PK 07

388

910

PK 07/424x996x

h 36

1.1730 1.2312

A.148


KORPUSY FORM MOLD BASES

FCPK

696x696

696

54H7

592

67

M20

474 592 696

796

h

PK 11

26

PK 11/796x696x

h 76

1.1730 1.2312

PK 22/696x696x

h 56

1.1730 1.2312

h 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176 196

1.1730 1.2312 1.2311

h

PK 22 26

t t1

53,2 PK 31

10.3

61

PK 03 PK 31

PK O3 54

PK 03/696x696x PK 31/696x696x

h

*

h 56 t=32 t1=45

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.149

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

696x696 h

PK 04

PK 04/696x696x

h 46 56 76

1.1730 1.2312

PK 05/84x696x

h 96 116 136 156

1.1730

PK 06/524x696x

h 27

1.1730

528

h

PK 05

M12

524

PK 06

488

h

610

h

M12

524

PK 07

488

610

PK 07/524x696x

h 36

1.1730 1.2312

A.150


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

696x796

68

592

696

54H7

PK 11/796x796x

h 76

1.1730 1.2312

PK 22/696x796x

h 56

1.1730 1.2312

h 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176 196

1.1730 1.2312 1.2311

*

M20

574 692 796

h

PK 11 26

h

PK 22 26

t

h 56 t=32 t1=45

t1

53,2 PK 31

10.3

61

PK 03 PK 31

PK O3 54

PK 03/696x796x PK 31/696x796x

h

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.151

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

696x796 h

PK 04

PK 04/696x796x

h 46 56 76

1.1730 1.2312

PK 05/84x796x

h 96 116 136 156

1.1730

PK 06/524x796x

h 27

1.1730

h

528

PK 05

M12

524

PK 06

488

h

710

h

M12

524

PK 07

488

710

PK 07/524x796x

h 36

1.1730 1.2312

A.152


KORPUSY FORM MOLD BASES

FCPK

696x896

69

592

696

54H7

PK 11/796x896x

h 76

1.1730 1.2312

PK 22/696x896x

h 56

1.1730 1.2312

h 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176 196

1.1730 1.2312 1.2311

*

M20

674 792 896

796

h

PK 11 26

h

PK 22 26

t

h 56 t=32 t1=45

t1

53,2 PK 31

10.3

61

PK 03 PK 31

PK O3 54

PK 03/696x896x PK 31/696x896x

h

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.153

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

696x896 h

PK 04

PK 04/696x896x

h 46 56 76

1.1730 1.2312

PK 05/84x896x

h 96 116 136 156

1.1730

PK 06/524x896x

h 27

1.1730

h

528

PK 05

M12

524

PK 06

488

h

810

h

M12

524

PK 07

488

810

PK 07/524x896x

h 36

1.1730 1.2312

A.154


KORPUSY FORM MOLD BASES

FCPK

696x996

70

592

696

54H7

PK 11/796x996x

h 76

1.1730 1.2312

PK 22/696x996x

h 56

1.1730 1.2312

h 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176 196

1.1730 1.2312 1.2311

*

M20

774 892 996

796

h

PK 11 26

h

PK 22 26

t

h 56 t=32 t1=45

t1

53,2 PK 31

10.3

61

PK 03 PK 31

PK O3 54

PK 03/696x996x PK 31/696x996x

h

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.155

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

696x996 h

PK 04

PK 04/696x996x

h 46 56 76

1.1730 1.2312

PK 05/84x996x

h 96 116 136 156

1.1730

PK 06/524x996x

h 27

1.1730

h

528

PK 05

M12

524

PK 06

488

h

910

h

M12

524

PK 07

488

910

PK 07/524x996x

h 36

1.1730 1.2312

A.156


KORPUSY FORM MOLD BASES

FCPK

796x796

796

54H7

692

71

M20

574 692 796

896

h

PK 11

26

PK 11/896x796x

h 76

1.1730 1.2312

PK 22/796x796x

h 56

1.1730 1.2312

h 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176 196

1.1730 1.2312 1.2311

h

PK 22 26

t t1

53,2 PK 31

10.3

61

PK 03 PK 31

PK O3 54

PK 03/796x796x PK 31/796x796x

h

*

h 56 t=32 t1=45

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.157

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

796x796 h

PK 04

PK 04/796x796x

h 46 56 76

1.1730 1.2312

PK 05/84x796x

h 96 116 136 156

1.1730

PK 06/624x796x

h 27

1.1730

628

h

PK 05

M12

624

PK 06

588

h

710

h

M12

624

PK 07

588

710

PK 07/624x796x

h 46

1.1730 1.2312

A.158


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

796x896

72

692

796

54H7

PK 11/896x896x

h 76

1.1730 1.2312

PK 22/796x896x

h 56

1.1730 1.2312

h 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176 196

1.1730 1.2312 1.2311

*

M20

674 792 896

h

PK 11 26

h

PK 22 26

t

h 56 t=32 t1=45

t1

53,2 PK 31

10.3

61

PK 03 PK 31

PK O3 54

PK 03/796x896x PK 31/796x896x

h

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.159

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

796x896 h

PK 04

PK 04/796x896x

h 46 56 76

1.1730 1.2312

PK 05/84x896x

h 96 116 136 156

1.1730

PK 06/624x896x

h 27

1.1730

h

628

PK 05

M12

624

PK 06

588

h

810

h

M12

624

PK 07

588

810

PK 07/624x896x

h 46

1.1730 1.2312

A.160


KORPUSY FORM MOLD BASES

FCPK

796x996

73

692

796

54H7

PK 11/896x996x

h 76

1.1730 1.2312

PK 22/796x996x

h 56

1.1730 1.2312

h 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176 196

1.1730 1.2312 1.2311

*

M20

774 892 996

896

h

PK 11 26

h

PK 22 26

t

h 56 t=32 t1=45

t1

53,2 PK 31

10.3

61

PK 03 PK 31

PK O3 54

PK 03/796x996x PK 31/796x996x

h

*Inne gatunki materiałów - patrz str. A.6 ¸ A.12

*For other steel types - see page no A.6 ¸ A.12 A.161

*


FCPK

KORPUSY FORM MOLD BASES

796x996 h

PK 04

PK 04/796x996x

h 46 56 76

1.1730 1.2312

PK 05/84x996x

h 96 116 136 156

1.1730

PK 06/624x996x

h 27

1.1730

h

628

PK 05

M12

624

PK 06

588

h

910

h

M12

624

PK 07

588

910

PK 07/624x996x

h 46

1.1730 1.2312

A.162

Корпуси (блоки) для прес-форм  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you