Sociale Studies catalogus 2021 (Hoger onderwijs)

Page 1

HOGER ONDERWIJS 2021 SOCIALE STUDIES


CATALOGUS 2021 Bij Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum vinden we het belangrijk om u en uw studenten te voorzien van actueel studiemateriaal. Wij informeren u graag over de volgende nieuwe en herziene uitgaven.

HERZIEN: Interculturele

2    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

communicatie

NIEUW: Protective Wraps

NIEUW: Ouders versterken

NIEUW: Een goed gesprek

HERZIEN: Actieonderzoek

NIEUW: De functie van frictie

HERZIEN: Nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg


HERZIEN: Intercultural Sensitivity

NIEUW: SCOREN bij ongewenst

Communicatie

gedrag

HERZIEN: Inleiding in de

HERZIEN: De ontwikkeling van

HERZIEN: Coachen met collega’s

Pedagogiek

het kind

NIEUW: Van eenzaamheid naar verbinding

3    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

HERZIEN: Basisboek interne


Beste Docent, Voor je ligt onze nieuwe catalogus met een mooi aanbod voor het nieuwe schooljaar 2021/2022. Hierin zijn onze nieuwe uitgaven opgenomen, maar ook geactualiseerde bestaande titels.

Veel educatieve titels van ons zijn in samenwerking met docenten

van diverse hogescholen tot stand gekomen. Wil je hieraan ook een bijdrage leveren, dan horen we dat natuurlijk graag.

Heb je vragen over onze leermiddelen of ben je nog op zoek

naar een geschikt leermiddel voor de opleiding? Schroom dan niet om contact op te nemen en in gesprek te gaan over de mogelijkheden.

4    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

Met vriendelijke groet,

Richard Verschuur Accountmanager HBO onderwijs r.verschuur@vangorcum.nl

Docentenservice Docenten, onderwijsontwikkelaars en studiecoördinatoren kunnen bij Uitgeverij Koninklijke van Gorcum een docentenexemplaar aanvragen van relevante

studieboeken. Op deze pagina leest u hoe dat werkt. Onze uitgaven zijn ook op verschillende kanalen digitaal beschikbaar

Docentexemplaar aanvragen Op vangorcum.nl kunt u bij de titel van uw keuze via de knop ‘aanvragen’ een

beoordelings-/gebruikersexemplaar aanvragen. U moet dan wel een gratis account aangemaakt hebben en ingelogd zijn.

Wij behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In die gevallen nemen wij contact met u op om uw aanvraag te bespreken. Titels die niet als studieboek

worden aangemerkt kunt u, als vakliteratuur, op de normale wijze bestellen. Heeft u een vraag of ideeën stuur dan een e-mail naar docentenservice@vangorcum.nl


Inhoud •

Diversiteit in de samenleving

6

Interculturele communicatie

6

Intercultural sensitivity

8

Interculturele communicatie in de zorg

9

Intercultural Competence in Health Care

9

Basisboek interne communicatie

Casemanagement 11

SCOREN bij ongewenst gedrag

11

Ouders versterken

12

Beschermjassen 13

Protective Wraps

Beschermjassen in de praktijk

14

Een goed Gesprek

15

Van eenzaamheid naar verbinding

16

Inleiding in de pedagogiek

16

De ontwikkeling van het kind

18

Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie

19

Culturele competenties in de ggz

19

Handboek psychologische interventies bij somatische aandoeningen

20

Coachen met collega’s

21

Supervisie 22

Verandering door actieonderzoek

Actieonderzoek 23

Basiscursus SPSS

24

De functie van frictie

24

Statistiek als hulpmiddel

25

Nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg

26

Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering

27

TGE – Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek

27

NTZ – Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen

27

13

22

5    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

met verstandelijke beperkingen

10


Lucho Rubio Repáraz, Siela ArdjosemitoJethoe, Emilie Rousseau 6    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

(red.) 2e druk | 2020 320 pagina’s | € 30,ISBN 978 90 232 5678 6

Interculturele communicatie Van ontkenning tot wederzijdse integratie Om beter te kunnen communiceren in en bij te dragen aan een vitale en dynamische multiculturele samenleving is het belangrijk dat studenten interculturele vaardigheden en competenties ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat cultureel diverse groepen – zoals klassen en professionele teams – óf erg slecht óf buitengewoon goed presteren. De prestaties zijn laag als de culturele verschillen worden genegeerd of ontkend. Cultureel diverse groepen blinken daarentegen uit wanneer verschillen worden herkend en benoemd als waardevolle bronnen van innovatie en groei.

Interculturele communicatie maakt studenten in het hbo nieuwsgierig om kennis te maken met andere culturen. De stof zorgt ervoor dat zij zich bewust worden van Carlos Nunez, Raya Nunez Mahdi,

de eigenheid van hun cultuur, die ze meestal zo vanzelfsprekend vinden. Het helpt studenten cultuur te herkennen als een waardevolle bron.

Laura Popma

In deze vijfde, herziene druk zijn heldere leerdoelen opgenomen aan het begin van 5e druk | 2021 200 pagina’s | € 20,ISBN 978 90 232 5687 8

ieder hoofdstuk en is de casuïstiek deels vernieuwd, zodat er in ieder hoofdstuk ook een niet-Nederlandse context wordt aangeboden. Daarnaast is er aandacht voor (implicit) bias, een onderwerp dat steeds meer belangstelling krijgt.


Diversiteit in de samenleving Concepten, voorbeelden uit de praktijk en methoden voor de diversiteitsbewuste professional Werkers in het sociale domein krijgen te maken met een zeer diverse groep aan burgers. Het gaat hierbij onder andere om sociale, culturele, religieuze, etnische en genderverschillen. Diversiteit in de samenleving biedt de (aankomende) ho-professional inzicht in de belangrijke concepten, methoden en (sociologische) theorieën voor het

succesvol uitoefenen van diens beroep in de 21e eeuw in het Nederlandse taalgebied.

Zo komen begrippen als inclusie en participatie aan

de orde, belichten de auteurs de presentiebenadering en behandelen zij diversiteitscompetenties en

diversiteitsbewuste communicatie. Ten slotte laten zij zien welke thema’s actueel zijn in deze diverse

samenleving – zoals armoede, religie, (trans)gender

beïnvloeden. Ook wordt de rol van de media belicht.

1. Het focuspunt in het hoofdstuk over armoede is

verplaatst naar de leefwereld van mensen die in

armoede leven, met verwijzingen naar extra online informatie.

2. Hoofdstuk 10 verdiept zich in het fenomeen

‘migratie’, met de nadruk op migratiebeleid en het immigratie- en integratiedebat in de 21ste eeuw,

aangevuld met commentaren van vier mensen met een migratie-achtergrond.

3. Hoofdstuk 11 legt de nadruk op beeldvorming

en de rol van de journalistiek in het creëren van mediaberichten en opinie.

Tot slot is er nieuwe casuïstiek en beeldmateriaal

toegevoegd en is de begrippenlijst vervangen door een register.

Dit compacte boek kan eenvoudig bestudeerd worden in een half semester van 7 weken. Het staat bomvol

met praktische opdrachten, casussen en rollenspellen uit concrete interculturele werk- en leersituaties. In

de klas, op stage, of in het beroepsveld, Interculturele Communicatie helpt studenten om intercultureel vaardiger te worden.

Herzien

De auteurs hebben een cultureel diverse achtergrond en zijn naast hun werkzaamheden in het hbo en op buitenlandse universiteiten gevestigd als zelfstandig trainer en consultant.

7    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

en (homo)seksualiteit – en hoe zij de beroepspraktijk

Nieuw in deze 2e herziene druk


8    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

Herzien

Intercultural sensitivity From denial to intercultural competence About the authors The authors have a culturally diverse

In order to improve communication and to contri­bute to a vital and dynamic multicultural society, it is important that students develop intercultural skills and competencies.

background and, in addition to their work in higher professional education and at foreign universities, are established as self-

Research shows that culturally diverse groups – such as classes and

professional teams – perform either very poorly or extraordinarily well.

Performance is poor when cultural differences are ignored or denied. On the other hand, culturally diverse groups excel when differences are recognised and identified as valuable resources of innovation and growth.

employed trainers and consultants.

Intercultural sensitivity makes students in higher professional education curious

to get to know other cultures. The material ensures that they will become aware of the uniqueness of their culture, which they usually just take for granted. It helps students to recognise culture as a valuable resource.

In this fifth, revised edition, clear learning objectives are indicated at the

beginning of each chapter, and the case histories have been partly renewed,

so that each chapter also offers a non-Dutch context. In addition, attention is Carlos Nunez,

paid to (implicit) bias, a subject that is gaining increasing interest.

Raya Nunez Mahdi, Laura Popma

This compact book can easily be studied in half a semester of 7 weeks.

It is packed with practical assignments, cases and role-plays based on the 5th edition | 2021 200 pages | € 20,ISBN 978 90 232 5688 5

concrete intercultural work practice as well as learning situations. In the

classroom, on an internship or in the professional field, Intercultural sensitivity will help students to improve their intercultural skills.


Interculturele communicatie in de zorg Kennis, vaardigheden en houding voor zorgprofessionals Professionals in de zorg krijgen steeds vaker te maken met patiënten met een andere culturele achtergrond, religie of levenswijze. Als professional wil je goede zorg bieden voor iedereen, maar soms voel je onmacht omdat je de juiste houding, kennis of vaardigheden mist. Hierdoor krijgt de patiënt mogelijk minder goede zorg en zijn consulten en behandelingen minder effectief door miscommunicatie. Dit lesboek laat studenten en

Om goede zorg te kunnen verlenen

tijdens de communicatie met patiënten,

uiteenlopende culturele achtergronden,

zorgprofessionals zien wat er gebeurt en wat je kunt doen om tot betere Raya Nunez Mahdi, Charlie Obihara, Dorian Maarse, Carlos Nunez, Edwin Hagenbeek

interculturele communicatie te komen. Betere communicatie draagt bij aan

een goede relatie met de patiënt, diens tevredenheid met de geleverde zorg

1e druk | 2019 232 pagina’s | € 22,50

patiëntveiligheid, therapietrouw en leidt tot kostenreductie.

is interculturele sensitiviteit nodig.

Inzicht in je eigen culturele waarden

en normen, kennis van verschillende culturen, en ook vaardigheden in het

vergroten van je eigen referentiekader zijn de hoekstenen hiervan. Dit zijn de uitgangspunten van het boek.

ISBN 978 90 232 5635 9

NIEUW

Intercultural Competence in Health Care Embracing Diversity in Patient-centered Care Raya Nunez Mahdi, Charlie Obihara, Dorian Maarse, Carlos Nunez, Edwin Hagenbeek

Intercultural Competence in Health

readers new insights from cultural

healthcare professionals facing

and intercultural communication,

Care is a textbook for today’s

a growing population of patients

with different cultural backgrounds, religions and lifestyles. It is packed

1st edition | 2020 240 Pages | €22,50 ISBN 978 90 232 5780 6

with practical cases from real-life intercultural situations in health care. The book aims to give

anthropology, medical anthropology and contains assignments showing how to apply these in day-to-day

intercultural situations. Because good communication is vital in healthcare situations.

9    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

en de zorguitkomsten. Het verhoogt de

aan steeds meer patiënten met sterk


Ook de interne communicatie bij het werken-op-afstand krijgt aandacht in deze editie.

10    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

Herzien

Basisboek interne communicatie Aanpak en achtergronden In het Basisboek interne communicatie maak je kennis met de essentie van interne communicatie. Het is eveneens een praktisch bruikbaar fundament om de communicatie in een organisatie(-onderdeel) te verbeteren. Interne communicatie is voor veel organisaties een aandachtspunt in het beleid. Terecht, want intern je zaakjes op orde hebben is een belangrijke voorwaarde om extern (nog) beter te kunnen presteren. Deze herziene, negende editie van het Basisboek is opgebouwd uit drie delen. Deel I beschrijft de context door een kennismaking met organisaties en veranderingen daarbinnen.

Deel II besteedt aandacht aan de communicatie in organisaties en aan twee

visies op interne communicatie. Vervolgens komen in deel III vier aspecten aan de orde:

• Onderzoek naar interne communicatie Erik Reijnders, Conny de Laat,

• Communicatie bij verandering

• Naar een communicatieve organisatie

Marius Hogendoorn

• De IC-professional in een communicatieve organisatie.

9e druk | 2021

Op vangorcumstudie.nl is veel aanvullend materiaal te vinden, waar in

176 pagina’s | € 30,ISBN 978 90 232 5772 1

het boek ook regelmatig naar wordt verwezen. Denk aan casuïstiek, artikelen en filmpjes.


Casemanagement De methodiek van interdisciplinair samenwerken Veel van de interventies van de sociaal werker helpen mensen om zich te verhouden tot de complexiteit waarmee zij te maken krijgen. In de negende herziene druk van Casemanagement is daarom ruim aandacht voor omgevingsgericht werken. Sociaal werkers (in opleiding) leren om zich af te vragen hoe ze vanuit hun casemanagementtaken een impuls kunnen geven om de leefomgeving te verbeteren. Het vraagt hen om naar de

De samenwerking tussen

kijken. Zo kunnen zij de problematiek

beroepsgroepen staat centraal. Het sluit

achterliggende structurele factoren te boven het individuele niveau uit tillen, en maatschappelijke aanpassingen

initiëren om de onderliggende structuur te verbeteren.

een methodiekboek voor integrale

en interdisciplinaire hulpverlening.

daarmee aan op de opleiding Social

Work, waarin de focus ligt op integraal werken. Het boek is toegankelijk

geschreven en bevat aansprekende

Nora van Riet,

praktijkvoorbeelden en verdiepende

Jaap Bruijn

trucs voor de aankomende sociaal

9e druk | 2019

opdrachten. Het staat vol met tips en werker.

224 pagina’s | € 30,ISBN 978 90 232 5611 3

SCOREN bij ongewenst gedrag Een methode om veiligheid te creëren op de werkvloer

NIEUW

SCOREN bij ongewenst gedrag is een praktische handreiking voor (aankomende) professionals in de zorg, onderwijs en dienstverlening, om ongewenst gedrag te voorkomen of om te buigen. Wat ‘ongewenst’ is, dat is voor iedereen

En contact is de basis om een mogelijke

heeft altijd een negatief effect op het

kennis als vanzelf.

verschillend. Maar ongewenst gedrag werkplezier. In het ergste geval kan

het zelfs leiden tot een burn-out of een langdurige uitval.

SCOREN bij ongewenst gedrag leidt

de lezer langs de praktijk van alledag,

terug naar de oorspronkelijke drijfveren. Waar veel methoden beginnen met

de theorie, daar begint dit boek juist

met de dialoog: een dialoog met jezelf,

want vanuit contact met jezelf krijgt het contact met de ander meer kwaliteit.

escalatie te keren. Daarna volgt de

Aan de hand van diverse casussen

en agressievormen wordt vervolgens de methode SCOREN toegelicht:

Signaleren, Contact, Onderhandelen

en RENdement. Deze methode brengt je dichter bij je eigen waarden en de

Robin van Dalen, Bart van Mulkom,

gedeelde waarden van het team. En dat

Leoni Storm

iedereen.

1e druk | 2020

draagt bij aan het werkplezier van

128 pagina’s | € 20,ISBN 978 90 232 5713 4

11    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

Casemanagement blijft daarmee

vertegenwoordigers van verschillende


NIEUW

Dit boek biedt handreikingen voor (aanstaande) professionals die samenwerken met gezinnen, zoals verloskundigen, medewerkers Jeugd­gezondheidszorg, kinderopvang­medewerkers en wijkteam-medewerkers. Centraal

12    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

staat de vraag hoe professionals gezinnen kunnen versterken, zodat jonge kinderen veilig kunnen opgroeien. In het boek is aandacht voor uitdagingen in het ouderschap waar alle ouders mee te maken krijgen, de (invloed van) omstandigheden die ouderschap onder druk zetten, en risicofactoren en beschermende factoren die een rol spelen bij kindermishandeling. Ook wordt ingegaan op wat jij als profes­sional kan doen bij (vermoedens van) onveiligheid in een gezin.

Ouders versterken Preventie kindermishandeling van zwangerschap tot kleutertijd Kindermishandeling komt helaas veel voor: ongeveer drie procent van alle kinderen ervaart emotionele of fysieke verwaarlozing, emotioneel of fysiek geweld en/of seksueel misbruik. Kindermishandeling is niet altijd zichtbaar voor een buitenstaander en komt in alle lagen van de bevolking voor. Er zijn verschillende factoren (in het gezin, in de omgeving, bij de ouder en/of bij het kind) die het risico op kindermishandeling vergroten. In de aanpak van kindermishandeling komt steeds meer aandacht voor het verkleinen van deze risico´s. Jonge kinderen (van nul tot drie jaar) lopen groter risico op

kindermishandeling dan oudere kinderen. Jonge kinderen zijn sterk afhankelijk van hun ouders en onveiligheid heeft een grote invloed op hun ontwikkeling. Maar juist ouders van hele jonge kinderen

zijn vaker onzeker, niet goed voorbereid of uit balans. Stressvolle Susan Ketner (red.)

omstandigheden kunnen het ouderschap bovendien nog meer

onder druk zetten. Extra aandacht voor aanstaande ouders en 1e druk | 2021 200 pagina’s | €24,95 ISBN 978 90 232 5721 9

ouders van jonge kinderen is daarom belangrijk ter preventie van

kindermishandeling. Daarbij zijn openheid over de schaduwkanten

van ouderschap en ruimte voor het perspectief van ouders cruciaal.


Beschermjassen Transculturele hulp aan families Dit boek leert de lezer wat een professional nodig heeft voor een open dialoog met de ‘vreemde ander’. In deze herziene editie is aan elk hoofdstuk een verwerkingsopdracht toegevoegd. Het belang van empathie en compassie in hulpverlening komt uitgebreid aan de orde. Er is aandacht voor superdiversiteit

De openhartige, intieme familieverhalen

in- en uitsluitingsmechanismen.

nadenken over de lijnen in zijn eigen

en de theorie over de werking van

Ook interculturele competenties en Kitlyn Tjin A Djie,

de levenslijn komen aan bod. De

benadering sluit naadloos aan bij de 5e druk | 2016 136 pagina’s | € 21,ISBN 978 90 232 5455 3

familie. De kracht van families blijkt vaak eenvoudig in te zetten in de hulpverlening.

multidisciplinaire en integrale aanpak die steeds meer gevraagd wordt van hulpverleners.

Protective Wraps

NIEUW

Transcultural aid for families Protective wraps, transcultural aid for families offers a new perspective on the care practice. It deals with what a professional needs for an open dialogue with ‘the Other’. The book answers questions such as:

This book contains engaging stories

be interculturally competent? What

dialogue with ‘the Other’. Care workers

What does a care worker need to is the influence of his personal

background on his dealing with and judgment of people from a different culture or context? How can truly

accessible and well-functioning aid Kitlyn Tjin A Djie, Irene Zwaan

for migrants and refugees, but also for the Dutch, be realized? What is the role of intergenerational family

1st edition | 2021 128 pages | € 21,ISBN 978 90 232 5784 4

thinking and what is the influence of

the consequences of migration in this respect?

of people who meet themselves in the speak candidly about their personal experiences. It is an eye-opener for

many that the power of families, which

often remains untapped in the world of care, is so simple to deploy.

13    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

Irene Zwaan

instrumenten als het genogram en

van hulpverleners laten de lezer


14    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

Beschermjassen in de praktijk Professionals en families leren samen Beschermjassen in de praktijk neemt je mee in de effecten van het model ‘Beschermjassen’ in de praktijk. De auteurs beschrijven heel precies hoe ze het model toepassen in het Beschermjassenhuis, een methode voor hulpverlening in het sociale domein. Het Beschermjassenhuis is een veilige plek waar hulpverleners

en families samenkomen en met elkaar leren wat nodig is om de familie verder te helpen. Vaak wijzen problemen in families op

transgenerationele overdracht van trauma dat zich voordoet als belangrijke kwetsbare familieverhalen niet zijn gedeeld. In het

Beschermjassenhuis zoeken professionals en cliënten samen naar

deze verborgen geschiedenissen, om zo nieuwe kansen voor herstel te creëren. Aandacht, inbedding en liefde voor zowel de professional Kitlyn Tjin A Djie, Irene Zwaan 1e druk | 2019 160 pagina’s | € 20,ISBN 978 90 232 5643 4

als de familie zijn daarbij belangrijke voorwaarden. En het werkt!


Een goed Gesprek

NIEUW

Gespreksvaardigheden voor zorgverleners Een goed gesprek is het instrument bij uitstek om inzicht te krijgen in de gezondheidsproblemen van een patiënt en om een patiënt te informeren over en te helpen bij de aanpak van deze problemen. Een goede gespreksvoering draagt bovendien bij aan een goede verstandhouding met patiënten. Zorgverleners moeten dus goed kunnen praten met hun patiënten. Dit boek helpt (toekomstige) zorgverleners om zich te

bekwamen in het praten met patiënten met als uitgangspunt dat hun beroepsmatige gesprekken doelgericht en

doeltreffend moeten zijn. De richtlijnen en vaardigheden

geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Tevens wordt er regelmatig stilgestaan bij de beroepshouding en eigen

emoties in gesprekken.

Het boek behandelt de gespreksvormen die veel voorkomen

in de zorgverlening. Eerst komen de vraaggesprekken, zoals

het anamnesegesprek, aan bod. Het boek besteedt vervolgens

veel aandacht aan voorlichtende gesprekken, zoals uitleg

en instructies geven, adviseren, counselen en gezamenlijke

besluitvorming. Ook de ‘lastige’ gesprekken, zoals het

bevorderen van therapietrouw en het omgaan met heftige

emoties, conflicten, klachten en agressie, worden uitgebreid

behandeld. Het gebruik van digitale media komt eveneens aan

bod. Het boek bevat tevens richtlijnen voor gesprekken met

patiënten met een andere culturele achtergrond.

Over de auteurs: Dr. Jan C. Wouda is medicus en voorlichtingskundige. Prof. dr. Harry B.M. van de Wiel is klinisch psycholoog, psychotherapeut Jan Wouda,

(n.p.) en hoogleraar medische communicatie aan de Rijksuniversiteit

Harry van de Wiel

Groningen

1e druk | 2021

Beide auteurs zijn werkzaam bij het Wenckebach Instituut voor onderwijs en

240 pagina’s | € 38,-

opleiden van het Universitair Medisch Centrum Groningen en bij de Stichting

ISBN 978 90 232 5768 4

Ahmas voor toegepaste medische psychologie

15    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

hiervoor vormen de kern van dit boek. Deze worden

onderbouwd met theoretische en praktische inzichten en


16    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

NIEUW Janien Leeuwerke 1e druk | 2021 200 pagina’s | € 27,ISBN 978 90 232 5785 1

Inleiding in de pedagogiek Inleiding in de pedagogiek legt kort en kernachtig in begrijpelijke taal de basisprincipes en -begrippen van de pedagogiek uit. In het eerste deel van het boek komt de praktijk van het opvoeden aan bod, rijkelijk geïllustreerd met casusmateriaal. Hierdoor krijg je als student meteen een beeld bij de aangeboden stof. De voorbeeldsituaties komen uit allerlei culturen in de Nederlandse samenleving. Het tweede deel gaat dieper in op de theorie: het beschrijft de

ontstaansgeschiedenis van de pedagogiek en de relatie met andere sociale

wetenschappen. Deze hoofdstukken behandelen theorieën en inzichten uit de

psychologie en sociologie die de pedagogiek hebben beïnvloed. De auteur legt steeds het verband tussen de theorie en de praktijk uit het eerste deel.

Annemarie Becker formuleert leerdoelen bij ieder hoofdstuk en besteedt aandacht aan de laatste ontwikkelingen in het werkveld. De verwerkingsopdrachten aan Anneke Becker

het eind van ieder hoofdstuk bieden je de gelegenheid te controleren of je de stof

goed hebt begrepen. Ook vormen ze een aanzet tot het onderzoeken van je eigen 4e druk | 2021 264 pagina’s | € 30,ISBN 9789023257981

opvattingen over opvoeding.


Van eenzaamheid naar verbinding Een unieke aanpak voor professionals Wanneer je de landelijke aanpak van eenzaamheid vergelijkt met onderzoek over ‘wat werkt’, ontdek je dat veel daarvan niet overeenkomt. Een nieteenzaam persoon die een eenzaam persoon gaat helpen, werkt vooral stigmatiserend. Extra ontmoeting organiseren kan zelfs averechts werken.

Janien Leeuwerke is docent in het hbo. Na meer dan honderd gesprekken met inwoners en professionals en

Wat werkt dan wel? Dat laat Van

Eenzaamheid moet geen ziekte worden

boek bevat niet alleen informatie over

eenzaamheid in dit boek aangevlogen

eenzaamheid naar verbinding zien. Het effectieve aanpakken, maar biedt ook tools die professionals direct kunnen inzetten in de praktijk.

die we gaan bestrijden. Daarom wordt vanuit de theorie van Machteld Huber

over positieve gezondheid en het begrip welbevinden van prof. dr. Joris Slaets.

meerdere onderzoeks­ rapporten mag zij zich een echte expert noemen op het gebied van eenzaamheid. Vanuit haar bedrijf ‘Schaamteloos imperfect’ verzorgt zij onder meer workshops en train-de-trainer trajecten. Ook is zij bij en welzijnsorganisaties actief als adviseur.

Op www.lerarencampus.nl staan extra vragen,

opdrachten en discussieteksten voor studenten en docenten.

Inleiding in de pedagogiek is geschreven voor hbo-

Herzien

studenten van de studierichtingen social work en

pedagogiek, maar is ook interessant voor andere

studenten of professionals die met het vak pedagogiek in aanraking komen.

In deze herziene druk ook aandacht voor de gevolgen van corona door meer thuisonderwijs en de risicofactor van geweldstoename. Casussen zijn waar nodig geactualiseerd.

17    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

verschillende gemeentes


18    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

Herzien

Frank C. Verhulst is emeritushoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan het Erasmus MC en hoogleraar kinderen jeugdpsychiatrie

De ontwikkeling van het kind Overzichtelijke en toegankelijke informatie over de ontwikkeling van kinderen, voor professionals én ouders, sinds 1989. De ontwikkeling van het kind beschrijft de normale ontwikkeling en de invloeden op de ontwikkeling van kinderen en adolescenten op een heldere en toegankelijke manier.

aan de Universiteit van Kopenhagen. Hij is auteur van vele wetenschappelijke werken en van enkele leerboeken, onder andere van het Leerboek kinder-

In dit standaardwerk worden de levensfasen vanaf de prenatale periode tot en met de adolescentie op een overzichtelijke manier weergegeven. Dit gebeurt aan de hand van vaardigheden die kinderen en adolescenten binnen de

belangrijkste domeinen verwerven; denk aan taal, denken, gedrag, emoties en sociale relaties. Voor de ontwikkeling van de laatstgenoemde groep –

adolescenten – is in deze elfde, herziene editie meer aandacht dan voorheen.

en jeugdpsychiatrie. De ontwikkeling van het kind sluit aan bij de praktijk en is naast leerboek

ook heel goed te gebruiken als naslagwerk voor ouders. De auteur beschrijft de inhoud op een manier die ook begrijpelijk is voor lezers die relatief Frank C. Verhulst

onbekend zijn met de wetenschappelijke inzichten op het gebied van de kinderontwikkeling.

11e druk | 2021 220 pagina’s | € 30,ISBN 978 90 232 5770 7

Kortom een praktisch en handzaam boek voor iedereen die geïnteresseerd is in de algehele ontwikkeling van kinderen en adolescenten.


Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie Het Leerboek Kinder- en Jeugdpsychiatrie beschrijft beknopt en overzichtelijk de belangrijkste psychische stoornissen die in de eerste achttien levensjaren kunnen voorkomen. Daarbij is zoveel mogelijk franje achterwege gelaten en wordt alleen kennis besproken die noodzakelijk is voor het begrijpen van de belangrijkste kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen, en hoe hiermee om te gaan. Opleidingen geneeskunde, psychologie,

en selectief mutisme. Ook besteedt de

pen en hbo-opleidingen die aandacht

psychiatrisch onderzoek bij kinderen en

pedagogiek, gezondheidswetenschap-

besteden aan psychiatrische problemen bij kinderen en jeugdigen, vinden in dit

boek een overzichtelijke bespreking van de belangrijkste kinder- en jeugdpsy-

chiatrische stoornissen zoals autisme-

spectrumstoornis, depressie en suïcide,

296 pagina’s | € 47,ISBN 978 90 232 5690 8

handige overzichten met vragen die aan het kind of de jeugdige en de ouders gesteld kunnen worden, evenals het

gedrag dat geobserveerd kan worden.

andere neurobiologische ontwikkelings-

In deze herziene, vijfde druk is een

met lichamelijke problemen zoals ano­

adolescentie toegevoegd.

stoornissen, psychiatrische stoornissen 5e druk | 2020

jeugdigen, en bevat het boek een aantal

rexia nervosa, maar ook minder vaak

hoofdstuk over psychosen in de

voorkomende stoornissen zoals tics

Culturele competenties in de ggz Theorie en praktijk De Geestelijke Gezondheidszorg (ggz) verandert snel. Psychiatrie en psychologie worden steeds meer evidence-based, gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, en uitgewerkt in protocollen en richtlijnen. Tegelijkertijd zijn patiënten steeds beter geïnformeerd en mondiger. Zij vragen om ‘zorg op maat’: een behandeling afgestemd op hun persoonlijke omstandigheden, opvattingen en waarden. Onze multiculturele samenleving vraagt ook om ‘zorg op maat’, afgestemd op de vraag van patiënten uit allerlei (sub) culturen. Culturele competenties in de ggz richt zich op hoe dit in de praktijk te realiseren en beschrijft de competenties die daarvoor nodig zijn. Sinds het verschijnen van Transculturele

heel uiteenlopende problematiek.

migranten aanzienlijk gewijzigd. Naast

meer aandacht. Daarnaast neemt het

psychiatrie in 2006 is de populatie van Frank Kortmann

de oudere patiënten uit de groep van de eerste generatie gastarbeiders

2e druk | 2020 152 pagina’s | € 25,ISBN 978 90 232 5671 7

ziet men in de ggz steeds meer

tweede- en derde generatie migranten, asielzoekers en vluchtelingen met

Daarvoor is in deze nieuwe druk veel

begrip ‘empathie’ – het gaan staan in de schoenen van de ander om te kunnen

begrijpen wat er in de ander omgaat – een belangrijke plaats in.

19    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

F.C. Verhulst

auteur aandacht aan het diagnostisch


20    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

Handboek psychologische interventies bij somatische aandoeningen

Herzien

Het aantal mensen met een somatische aandoening zal de komende decennia naar verwachting toenemen, onder andere vanwege de oplopende levensverwachting. Het is daarom belangrijk dat zorgprofessionals kennis hebben van de psychosociale aspecten van leven met een somatische aandoening en inzicht hebben in welke hulp zij hierbij kunnen bieden. In dit boek worden aandachtsgebieden en

interventiemogelijkheden beschreven voor patiënten met somatische klachten en aandoeningen. Het

boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt

een aantal algemene thema’s en psychologische

interventiemogelijkheden beschreven die relevant zijn

voor het omgaan met ziekte in het algemeen (ziekte-

generieke thema’s). In het tweede deel worden voor ruim 10

aandoeningen zowel somatische, als psychosociale ziekte-

specifieke kenmerken beschreven, steeds geïllustreerd met

casuïstiek.

In deze tweede, geheel herziene druk is een aantal

nieuwe onderwerpen opgenomen, zoals de rol van slaap,

stress en leefstijl, hechting, emotieregulatie, als ook

interventiemogelijkheden vanuit mindfulness, ACT, lichaamsen belevingsgerichte interventies en eHealth. Ook recente

inzichten betreffende genetica en multimorbiditeit komen aan

de orde. Grieteke Pool, Fredrike Heuvel, Adelita V. Ranchor en Robbert Sanderman 2e druk | 2020 480 pagina’s | € 87,50 ISBN 978 90 232 5531 4


Al meer dan 15 jaar het coachingshandboek.

Herzien

Praktijkboek individuele consultatie Het vak coaching doet modieus aan maar heeft al een lange geschiedenis. Uit de klassieke wereld zijn ons prachtige coaching­ gesprekken overgeleverd, onder meer in de dialogen van Plato. De oudste coach ontmoeten we in de Odyssee van Homeros: de godin Pallas Athena die in de gedaante van Mentor ondernemende stervelingen op weg helpt. Coachen met collega’s wil eenzelfde inspiratie scheppen in het hart van de professionele werkplek.

Erik de Haan leidt het Hult Ashridge Centre for Coaching nabij Londen en hij is net als Yvonne Burger hoogleraar bij de postgraduate opleiding Executive Coaching van de Vrije Universiteit

Erik de Haan en Yvonne Burger vragen van hun lezers de durf om samen met collega’s:

• Een coachingrelatie op te bouwen en zo sterk te maken dat gezegd kan worden waar het werkelijk om gaat;

• Aandacht te schenken aan de verbinding tussen werkvragen en persoon

in Amsterdam. Beiden werken eveneens als zelfstandig organisatieadviseur en executive coach.

van de coachee;

• Radicaal verschillende werkvormen te overwegen en hun bijdrage af te stemmen op coachee, vraag en context;

• De grenzen van hun effectiviteit als coach te onderzoeken en te bespreken.

Erik de Haan,

Zo is Coachen met collega ‘s een boek voor alle professionals die hun

Yvonne Burger

zij beter zorgen voor zichzelf. In deze zevende herziene druk staat een actuele

7e druk | 2021

collega’s in individuele gesprekken op weg willen helpen en willen zorgen dat

samenvatting van alle resultaten van onderzoek naar coaching en is de bijlage over coaching online en per telefoon sterk uitgebreid.

264 pagina’s | € 35,ISBN 978 90 232 5717 2

21    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

Coachen met collega’s


Supervisie Gids voor supervisanten Het handboek Supervisie biedt een didactische methode die professionals in helpende beroepen in staat stelt om inzichten en ervaringen om te zetten in een grotere beroepsbekwaamheid. Het benadert theorie, methodes en praktijk vanuit het perspectief van de supervisant en geeft antwoord op vragen als: Wat is supervisie? Hoe werkt het? Wat heb je eraan? Deze 9e herziene uitgave

is verlevendigd met nieuwe

praktijkvoorbeelden aan het einde van elk hoofdstuk. Het gedachtegoed van

22    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

de overleden hoofdauteur Willemine Erik de Haan, Willemine Regouin

Regouin vormt nog altijd de basis van dit succesvolle (studie)boek, maar de teksten zijn geactualiseerd.

9e druk | 2017 136 pagina’s | € 23,50 ISBN 978 90 232 5575 8

Wat is supervisie? Hoe werkt het? Wat heb je eraan?

Verandering door actieonderzoek In stadslabs werken aan nieuwe sociale praktijken Verandering door actieonderzoek beschrijft zes onderzoeken in zogenaamde stadslabs of ‘living labs’. Daarbij komen verschillende maatschappelijke kwesties aan de orde, bijvoorbeeld rond sociaal ondernemerschap, opbouwwerk en woonruimteverdeling. Hierbij zijn onder andere de gemeente, de voedselbank, een welzijnsinstelling of kunstenaars betrokken. Het afsluitende hoofdstuk zet de diverse uitgewerkte aanpakken op een rij en reflecteert op de in gang gezette veranderingen. Dit boek wil hbo- en wo-studenten,

De onderzoeken die worden

professionals die werkzaam zijn in

de Haagse stadsdelen en wijken.

maar ook onderzoekers en Jaswina Bihari-Elahi & Wim Burggraaff (red.) 1e druk | 2020 120 pagina’s | € 18,ISBN 978 90 232 5673 1

het sociaal domein, principes en

beschreven in dit boek vonden plaats in

handvatten bieden om systematisch

De auteurs zijn verbonden aan diverse

onderzoeken en te verbeteren door

Haagse Hogeschool.

en methodisch de beroepspraktijk te middel van actieonderzoek.

opleidingen en lectoraten van de


Herzien

Actieonderzoek Principes voor verandering in zorg en welzijn

Actieonderzoek vertrekt altijd vanuit een kwestie die in de praktijk speelt en

probeert daar samen met de betrokkenen een antwoord op te vinden. In het onderzoek wordt op basis van opgedane inzichten actie ondernomen in de

praktijk met als doel de kwaliteit van praktijkvoering te bevorderen en om bij te dragen aan het kennisdomein. Actieonderzoek is ingebed in de praktijk en de dynamiek in die praktijk is een veranderlijk proces, waardoor actieve inbreng

van diverse betrokkenen gedurende alle fasen in de vorm van samenwerken, onderzoeken en reflecteren, noodzakelijk is. Tegelijkertijd maken de

betrokkenen veelal ook een persoonlijke en professionele ontwikkeling door.

Het faciliteren van deze ontwikkelingen met de betrokkenen in dynamische en complexe praktijken, vraagt veel van een onderzoeker.

Actieonderzoek wil studenten en professionals die werkzaam zijn in een breed domein van mens en maatschappij daarom principes en handvatten bieden om systematisch en methodisch de

Het boek geeft inzicht in een specifieke benadering van actieonderzoek: een participatieve benadering, waarbij principes zoals participatie,

persoonsgerichtheid en reflexiviteit richting geven en onderzoekers zo

beroepspraktijk te onderzoeken en te ontwikkelen.

ondersteunen tijdens het ontwikkelproces. Onderzoeksmethoden passend bij het gehanteerde principekader en voorbeelden uit actieonderzoeken binnen

zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, bieden de lezer ideeën om een concreet onderzoeksplan op te stellen, te bekritiseren en toe te passen. Ook geven de auteurs handvatten om een actieonderzoek te begeleiden.

Famke van Lieshout, Shaun Cardiff,

Deze tweede, herziene editie reikt recente bronnen, nieuwe inzichten,

Gaby Jacobs

meer stil bij de uitdagingen waar een onderzoeker voor komt te staan. En er

2e druk | 2021

onderzoeksmethoden en voorbeelden aan. Daarnaast staat deze nieuwe editie is aandacht voor hoe het ontwikkelen van een sterke werkplekcultuur kan bijdragen aan de ondersteuning van actieonderzoek.

160 pagina’s | € 26,50 ISBN 978 90 232 5778 3

23    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

In het professionele landschap in zorg, welzijn en educatie, doen zich veel veranderingen voor. Nieuw beleid, veranderende vragen van cliënten of maatschappelijke gebeurtenissen vragen om nieuwe manieren van (samen)werken en leren. Actieonderzoek is hierbij inmiddels een niet meer weg te denken methodologie.


Basiscursus SPSS Versie 25-26 De didactische opzet is dusdanig dat de lezer vanaf hoofdstuk 2 handelingen in SPSS uitvoert aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Deze zijn duidelijk beschreven en de belangrijkste uitkomsten zijn weergegeven ter controle. Er is geen wiskundige achtergrond vereist. Basiscursus SPSS vormt daarmee een laagdrempelige kennismaking met het analyseren van kwantitatieve gegevens met behulp van SPSS. De hoofdstukken 4 (beschrijvende

gemaakt tussen univariate, bivariate

hebben ten opzichte van eerdere

aandacht is voor zowel numerieke als

statistiek) en 5 (toetsende statistiek) drukken een structurele wijziging

ondergaan. Er is gekozen voor een indeling waarbij onderscheid wordt

en multivariate analysetechnieken en grafische analyses. Ook wordt met

behulp van kaders beknopt aandacht besteed aan syntax.

P.W.J.N. van Groenestijn, 24    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

M. Savelkoul 7e druk | 2020 88 pagina’s | € 15,ISBN 978 90 232 5719 6

De functie van frictie Zoek de wrijving op die glans geeft, zonder dat je krassen maakt Verandering ontstaat in het gesprek dat we erover voeren. In die interactie raken we elkaar, zoeken we elkaar en botsen we met elkaar. Die wrijving en schuring heeft een belangrijke functie. Hij helpt om samen de best mogelijke richting te kunnen vinden én om hem met ons gedrag tot leven te wekken. Zonder frictie geen verandering. Toch komt bij veranderingen ook gedoe en negativiteit los die beweging in de

weg zit. Of er komt juist te weinig frictie los, waardoor de beweging stilvalt. Als we

verandering willen laten slagen, is er alles aan gelegen dat we de frictie opzoeken die helpt en wegblijven bij de frictie die hindert. Annamarie Mars

In De functie van frictie onderwerpt Annemarie Mars de scheidslijn tussen

functionele en disfunctionele frictie aan een diepgaand onderzoek. Op de haar 1e druk | 2021 200 pagina’s | € 27,50 ISBN 978 90 232 5791 2

kenmerkende praktische en nuchtere wijze laat ze twintig spanningsvelden zien die

inherent zijn aan verandering. Bij elk spanningsveld liggen valkuilen open waardoor we onnodige frictie kunnen losmaken.


Statistiek als hulpmiddel Een overzicht van gangbare toepassingen in de sociale wetenschappen Statistiek associeert men al snel met

Hoewel er ook aandacht is voor de

berekeningen. Bij het gebruik van de

is dit niet het voornaamste leerdoel.

ingewikkelde wiskundige formules en statistiek in sociaal-wetenschappelijk onderzoek, speelt dit echter slechts op de achtergrond een rol. Het

gaat namelijk vooral om de juiste

toepassing en de correcte interpretatie van de uitkomsten. In Statistiek als

grondbeginselen van de statistiek, De nadruk ligt op het gebruik van statistische toepassingen bij de

beantwoording van onderzoeksvragen op het terrein van de sociale wetenschappen.

hulpmiddel staat daarom de praktische toepasbaarheid centraal.

Manfred te Grotenhuis, Theo van der Weegen

128 pagina’s | € 17,ISBN 978 90 232 5226 9

En kunnen we de functionele frictie opzoeken door

elkaar de juiste vragen te stellen en door op te staan voor wat ons aan het hart gaat.

Annemarie Mars is een bevlogen veranderkundige die als adviseur en begeleider al bijna drie decennia middenin de weerbarstige veranderpraktijk staat. Ze publiceert onafgebroken over de inzichten die ze opdoet. Haar boek Hoe krijg je ze mee? won de Gidsprijs, is al ruim 20.000 keer verkocht en wordt in vele managementopleidingen gebruikt. Daarnaast schreef ze de boeken Jongleren met Loyaliteiten (genomineerd

NIEUW

voor de Boek van het jaarprijs van de OOa) en Vat op verandering, bracht ze acht jaar lang een veelgelezen blog uit, en maakte ze de podcast De kunst van het vinden.

25    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

3e druk | 2013


Nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg Het Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg is in deze geheel herziene 8e druk volledig geactualiseerd. De inhoud sluit daarmee weer aan bij de ontwikkelingen binnen de JGZ anno nu. Denk aan thema’s als aansluiting bij ouder/kind, culturele diversiteit, flexibilisering en samenwerking met betrokken partijen rondom het kind en het gezin. Er is ook aandacht voor actuele onderwerpen. Zo bevat het boek verdiepende paragrafen over: • hechting,

• maatschappelijke problemen rondom overgewicht, • chronische stress,

26    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

• online alliantie (Hoe biedt je online opvoedondersteuning aan

Herzien

ouders/jongeren? Wat maakt een online consult anders dan een face-to-face gesprek?),

• en face-to-face consult voering in de JGZ. De opbouw van het Nederlands Leerboek

Jeugdgezondheidszorg is grotendeels gehandhaafd.

Er is een nieuw openingshoofdstuk toegevoegd waarin

de JGZ wordt beschreven en basisinformatie voor de

professional is opgenomen, onder andere gerelateerd aan de Preventieagenda.

De vijf daarop volgende hoofdstukken behandelen de

ontwikkelings-specifieke elementen van kind en jeugdige

in de verschillende leeftijdsfasen. Dat gebeurt steevast

in dezelfde volgorde, gebaseerd op het VTV-model van

het RIVM. Een hoofdstuk begint met een typering van de

leeftijdsfase, gevolgd door een beschrijving van de normale

groei en ontwikkeling. Daarna is er aandacht voor leefstijl,

mogelijke bedreigingen en het zorgsysteem.

Het laatste hoofdstuk behandelt overkoepelende thema’s,

zoals de impact van een ziekenhuisopname (op het kind,

maar ook op de omgeving) en ouderschap in bijzondere

situaties (bijv. LGBTI-ouderschap, gescheiden, alleenstaand,

samengesteld gezin, pleeggezin, adoptie e.d.). A. Goudkuil, B. Allessie, M. Straver-Kramer, E. Frijns (red.)

Deze herziening richt zich op hbo-v-studenten en jeugdverpleegkundigen (in opleiding), maar kan ook worden gebruikt als naslagwerk voor artsen,

verpleegkundigen en overige beroepsgroepen werkzaam binnen de JGZ. 8e druk | voorjaar 2021 540 pagina’s | € 57,50 ISBN 978 90 232 5641 0

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.


TGE – Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek Het Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek wil de morele bezinning op actuele veranderingen binnen de

gezondheidszorg vanuit verschillende

Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering

benaderingen en levensbeschouwingen bevorderen. Met artikelen over het werk van medisch-ethische commissies,

recente wetgeving en vraagstukken op het snijvlak van geneeskunde, filosofie

Een planmatige aanpak • Heldere praktijkvoorbeelden

en literatuur

• Stap-voor- stap-uitleg van het Model voor

• Aandacht voor e-health

• Voor (aankomend) professionals in alle takken van gezondheidszorg

Ongezond gedrag, zoals roken, te weinig bewegen of te veel eten, is de belangrijkste oorzaak van

vermijdbare ziekte en sterfte in Nederland. Om gezond gedrag te bevorderen, is het van belang te weten

waarom mensen zich gezond of ongezond gedragen

NTZ – Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen

over planmatige bevordering van gezond gedrag om

Het Nederlands Tijdschrfit voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen is een mulitdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift

en verdere schade door aandoeningen te beperken.

NTZ is al 45 jaar het belangrijkste

epidemiologie, theorieën over ontstaan van gedrag en

zorg aan mensen met verstandelijke

en hoe dit gedrag te beïnvloeden is.

Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering gaat zo de gezondheid te verbeteren, ziekte te voorkomen Het boek behandelt de meest recente inzichten uit de theorieën en methodieken voor gedragsverandering. Deze worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Nederlandstalig kennisforum voor de beperkingen.

Ieder nummer bevat:

• Oorspronkelijke wetenschappelijke Johannes Brug,

Bij deze uitgave is

Patricia van Assema,

aanvullend materiaal

Lilian Lechner

beschikbaar op www.vangorcumstudie.nl.

9e druk | 2016 388 pagina’s | € 50,ISBN 978 90 232 5410 2

(peer-reviewed) artikelen

• Afgerond promotie onderzoek uit Nederland & Vlaanderen

• Verslagen van praktijk onderzoek • Boekbesprekingen

• Korte reviews met feiten over actuele vraagstukken

27    HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2021

Planmatige Gezondheidsbevordering en

• Gedragsverandering


Catalogus Online bekijken? Kijk op www.vangorcum.nl/ catalogus

Illustratie: Studio Droombeeld www.studiodroombeeld.nl Koninklijke Van Gorcum

Oostersingel 11, 9401 JX Assen T +31(0)592 37 95 56

E docentenservice@vangorcum.nl www.vangorcum.nl