Sociale Studies 2023 Catalogus

Page 1

SOCIALE STUDIES SOCIALE STUDIES

CATALOGUS 2023

Bij Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum vinden we het belangrijk om jou en jouw studenten te voorzien van actueel studiemateriaal. Voor het studiejaar 2023/2024 informeren we je in deze catalogus graag over de volgende nieuwe en herziene uitgaven:

Herzien: Interactiewijzer

Nieuw: Van solo naar synergie

Herzien: Beschermjassen

Nieuw: Basisboek Presenteren

Herzien: Basiscursus SPSS

Herzien: Statistiek als hulpmiddel

Herzien: Ethiek in praktijk

2 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023
3 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023 • Interactiewijzer 6 • Van solo naar synergie 7 • Grenzeloos leren 8 • Diversiteit in de samenleving 8 • Basisboek lvb voor sociaal werkers 10 • Casemanagement 11 • Beschermjassen 12 • Protective Wraps 13 • Beschermjassen in de praktijk 13 • Ouders versterken 14 • Van eenzaamheid naar verbinding 14 • Communicatietoolkid 15 • Inleiding in de pedagogiek 16 • De ontwikkeling van het kind 17 • Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie 17 • Supervisie 18 • Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering 19 • Eldar, Spreken en Zingen 20 • Actieonderzoek 21 • Interculturele communicatie 22 • Intercultural sensitivity 22 • Basisboek presenteren 24 • Basiscursus SPSS 25 • Statistiek als hulpmiddel 26 • Coachen met collega’s 27 • Handleiding moreel beraad 27 Inhoud

Beste docent,

Met trots presenteren we onze nieuwe catalogus. Hierin geven we je een overzicht van ons aanbod voor het komende schooljaar 2023/2024. We zetten onze nieuwe uitgaven in het zonnetje en tonen je onze geactualiseerde bestaande titels.

Het is de missie van Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum om goed, actueel en kwalitatief lesmateriaal te ontwikkelen. Veel van onze educatieve titels zijn in samenwerking met docenten van diverse hogescholen tot stand gekomen. Heb je ideeën voor nieuwe boeken? Of wil je van gedachten wisselen over ontwikkelingen op jouw opleiding of in jouw vakgebied? Stuur me dan een berichtje! Ik ga graag met je in gesprek.

Met vriendelijke groet, Ellen

Uitgever

e.gommers@vangorcum.nl

Hulp bij de keuze voor lesmateriaal?

Een nieuw leermiddel kiezen is een ingewikkelde klus. Want ondanks alle informatie, is het niet eenvoudig om te bepalen welke lesboek het meest passend is bij jouw opleiding. Ik sta je graag bij tijdens dit keuzetraject. Heb je vragen over onze leermiddelen of ben je nog op zoek naar een geschikt leermiddel voor de opleiding? Neem dan contact met mij op. Ik help je graag met advies en informatie over onze uitgaven. Hiervoor kom ik graag langs op de opleiding voor een gesprek of voor bijvoorbeeld een presentatie van onze leermiddelen.

Accountmanager hbo

r.verschuur@vangorcum.nl

Tel. 06- 12 67 55 39

4 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023
Richard Verschuur

Als docent, onderwijsontwikkelaar of studiecoördinator kun je bij Uitgeverij

Koninklijke Van Gorcum een docentenexemplaar aanvragen van de studieboeken die je gebruikt. Op deze pagina lees je hoe dit werkt. Onze uitgaven zijn ook via verschillende kanalen digitaal beschikbaar.

Docentenservice

Beoordelingsexemplaar

Van een studieboek dat (nog) niet op de verplichte literatuurlijst staat, kun je een beoordelingsexemplaar aanvragen. Wanneer de uitgave geschikt is voor jouw vakgebied en het niveau van de opleiding waaraan je verbonden bent, stellen wij je dit exemplaar gratis ter beschikking.

Gebruikersexemplaar

Ga je als docent een studieboek van Uitgeverij

Koninklijke Van Gorcum gebruiken dat al verplicht is voorgeschreven binnen jouw opleiding, dan sturen wij je op verzoek een gratis gebruikersexemplaar toe.

Aanvragen docentenexemplaar

Op uitgeverijvangorcum.nl kun je bij de titel van het boek van jouw keuze via de knop ‘aanvragen’ een beoordelings-/gebruikersexemplaar aanvragen. Je moet wel ingelogd zijn via een gratis account. Wij behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In die gevallen nemen wij contact met je op om de aanvraag te bespreken. Titels die niet als studieboek zijn aangemerkt, kun je als vakliteratuur via de normale wijze bestellen.

Digitaal lezen

Digitaal lezen biedt veel voordelen. Studenten en docenten hebben overal ter wereld en op ieder moment toegang tot hun studieboeken. En, voor studenten niet onbelangrijk, dat kan nu nog goedkoper; door boeken te huren of een abonnement te nemen.

Bij onze boeken stellen we gratis materiaal beschikbaar via VanGorcumStudie. Op dit platform vind je eenvoudig aanvullend materiaal bij een uitgave. Maak via www.vangorcumstudie.nl een gratis account aan en krijg toegang tot deze gratis materialen. In deze catalogus staat bij de uitgave vermeld wanneer er aanvullend digitaal materiaal beschikbaar is.

BUKU is een streaming boekendienst waarmee je gemakkelijk online toegang hebt tot studieboeken. Alle docenten in het hoger onderwijs kunnen kosteloos en ongelimiteerd gebruik maken van BUKU. Studenten krijgen met een abonnement toegang tot alle aangeboden studieboeken. Wil je meer weten? Kijk eens op www.buku.io

Onze educatieve uitgaven zijn sinds 2019 ook online beschikbaar via mediatheken en bibliotheken die met EBSCO werken. EBSCO is een e-bookplatform waarin je gemakkelijk met trefwoorden relevante content kunt zoeken. Informeer bij EBSCO naar de mogelijkheden.

5 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023

Herzien

Interactiewijzer

Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties

In Interactiewijzer worden opvoedingsproblemen benaderd als interactieproblematiek: bij de verklaring en oplossing van problemen wordt vooral gekeken naar de wisselwerking tussen het kind en de professionele opvoeder én tussen het kind en andere kinderen.

Het problematische gedrag van een kind wordt beschreven vanuit deze wisselwerking, waarbij het risico bestaat dat ongewenste interactionele cirkels in stand worden gehouden. Het boek geeft hiervoor een tweeledige aanpak:

1. De professionele opvoeder krijgt aanwijzingen om zijn pedagogische stijl voor dat kind kritisch te beoordelen en, indien nodig, bij te stellen.

2. Er worden groepssituaties gecreëerd die bij het kind het vanzelfsprekend gebruik van ontbrekende sociale vaardigheden uitlokken.

Deze benadering biedt interessante aanknopingspunten voor zowel analyse als aansluitende handelingsplannen.

Deze 11e editie van Interactiewijzer is weer grondig herzien en aangevuld. De wetenschappelijke onderbouwing is geactualiseerd en aanvullende groepsprogramma’s zijn ‘evidence-based’ herzien. Daarnaast is er aandacht besteed aan de koppeling met de praktijk. De praktijkvoorbeelden zijn aangevuld: er staan nu meer dan 300 voorbeelden uit de dagelijkse praktijk in het boek!

De inhoud van het boek wordt ondersteund met een online omgeving: interactiewijzer.nl. Hier staan, onder andere: aanvullende en ondersteunende instructievideo’s en veel downloadmateriaal, waaronder gratis software. Ook is er de mogelijkheid om de vragenlijsten online in te vullen.

Interactiewijzer is al 30 jaar een goed wetenschappelijk onderbouwde klassieker in onderwijs en jeugdhulp, zowel voor scholing als voor toepassing in de dagelijkse praktijk.

11e druk | 2023

288 pagina’s | € 40,00

ISBN 978 90 232 59053

(Vervangt ISBN 978 90

232 5562 8) Zie interactiewijzer.nl voor aanvullend materiaal.

6 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023
Rob Verstegen Henny Lodewijks

Van solo naar synergie

Handboek voor interprofessionele praktijk, onderwijs en onderzoek

Van Solo naar Synergie geeft een overzicht op het gebied van interprofessionele samenwerking binnen de sector zorg en welzijn. In dit handboek beschrijven tientallen experts uit praktijk, onderwijs en onderzoek verschillende samenhangende aspecten rond de ontwikkeling van interprofessionele samenwerking: toepasbare theorie, casuïstiek en onderzoeksvragen.

Interprofessionele samenwerking heeft betrekking op het optimaal combineren van kennis en kunde van verschillende beroepsgroepen. Dit is nodig wanneer complexe vraagstukken de eigen vaardigheid overstijgen of als verschillende professionals dezelfde patiënt of cliënt van dienst zijn. Vanzelfsprekend vormen behoeften, wensen en eisen van patiënt of cliënt het vertrekpunt van die samenwerking.

Uniekheid van en toewijding aan de eigen beroepsgroep bepalen in hoeverre professionele competenties belangrijk voor zijn. Dat wil niet zeggen dat die competenties altijd optimaal worden benut of gedeeld. Daarbij zijn namelijk ook interprofessionele identiteit en competenties van belang, evenals de complementaire toewijding van anderen en hun competenties om samen tot een optimale aanpak te kunnen komen. Daarnaast zijn infrastructuur en implementatiestrategieën vereist om synergie tussen beroepsgroepen te realiseren. Hoe meer al deze factoren worden bevorderd, hoe meer hun samenspel bijdraagt aan integrale zorg en welzijn.

1e druk | 2023

256 pagina’s | € 37,00

ISBN 978 90 232 5829 2

+ Tot stand gekomen door een samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse professionals. Nieuw

Van solo naar synergie laat op basis van de Vlaams-Nederlandse versie van het Meta-Model of Interprofessional Development zien hoe deze synergie te bereiken is. Dit model biedt een gefundeerde routekaart voor ontwikkeling van interprofessionele praktijk, onderwijs en onderzoek.

7 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023
Jan Jaap Reinders Peter Pype (red.)

Grenzeloos leren

Stage en studie in het buitenland

Studenten die voor studie naar het buitenland gaan maken veel nieuwe situaties mee. Om te zorgen dat ze terugkomen met ervaringen die ze kunnen koppelen aan hun studie of toekomstige carrière biedt dit boek de juiste voorbereiding.

Dit praktische boek is ingedeeld in drie delen: voorbereiding, de daadwerkelijke tijd in het buitenland en terugkomst. In ieder deel komen praktische zaken en belangrijke/actuele thema’s aan bod, zoals dilemma’s rondom duurzaamheid, cultuurschok en hoe daarmee om te gaan, en interculturele samenwerking. In deel 3 wordt ingezoomd op de geleerde lessen, de persoonlijke groei en de wijze waarop deze ervaringen ingezet kunnen worden.

Diversiteit in de samenleving

Met casuïstiek, verwerkingsopdrachten, reflectieve vragen en praktische tips.

Concepten, voorbeelden uit de praktijk en methoden voor de diversiteitsbewuste professional

Werkers in het sociale domein krijgen te maken met een zeer diverse groep aan burgers. Diversiteit in de samenleving biedt de (aankomende) professional daarom inzicht in de belangrijke concepten, methoden en (sociologische) theorieën voor het succesvol uitoefenen van diens beroep in een divers werkveld.

Het boek is opgedeeld in drie delen:

• Deel 1 omvat de theoretische beschouwingen.

• In deel 2 wordt de koppeling met de praktijk gemaakt. Hier is o.a. aandacht voor de presentiebenadering en diversiteitsbewuste communicatie.

• In deel 3 komen verschillende diversiteitsthema’s aan bod, zoals migratie en gender.

Dit boek is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Nederlandse en Belgische professionals en daardoor in het gehele Nederlandse taalgebied te gebruiken.

8 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023
Onmisbaar in de koffer van iedere student die naar het buitenland gaat voor studie, stage of onderzoek. Zie vangorcumstudie.nl voor aanvullend materiaal.

1e druk | 2022

224 pagina’s | € 28,50

ISBN 978 90 232 5869 8

+ Belicht diversiteit vanuit o.a. sociale, culturele, religieuze, etnische en genderverschillen.

+ Belangrijke begrippen als ‘inclusie’ en ‘participatie’ komen aan bod.

+ Er is aandacht voor actuele thema’s, zoals armoede, (trans)gender en (homo)seksualiteit, en hoe deze de beroepspraktijk beïnvloeden.

+ Ook wordt de rol van de media belicht.

+ Met verwerkingsopdrachten.

Lucho Rubio Repáraz

Siela ArdjosemitoJethoe

Emilie Rousseau (red.)

2e druk | 2020

310 pagina’s | € 32,50

ISBN 978 90 232 5678 6

9 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023
Frieda van Brug Gerrieta Muis
Zie
vangorcumstudie.nl voor aanvullend materiaal

+ Met suggesties voor verdieping (‘verder lezen’) en leervragen.

+ Goede koppeling met de praktijk.

Basisboek lvb voor sociaal werkers

In Nederland heeft ongeveer 15% van de mensen een licht verstandelijke beperking (lvb). Deze groep loopt vaak tegen problemen aan en is daardoor oververtegenwoordigd in de cliëntengroep van de sociaal werker. Grote kans dus dat een sociaal werker hier in zijn beroep mee te maken krijgt, óók als er niet specifiek voor de zorg aan mensen met een lvb is gekozen.

Het Basisboek lvb voor sociaal werkers richt zich op beginnende sociaal werkers. Er wordt een breed beeld geschetst van de problemen waar mensen met een lvb tegenaan kunnen lopen in verschillende levensdomeinen en levensfasen, en de manieren waarop de sociaal werker hen hierbij kan ondersteunen.

Het boek is opgedeeld in twee delen:

• Deel 1 biedt basiskennis aan, zoals wat een lvb inhoudt, hoe deze kan worden gesignaleerd en hoe daar vervolgens rekening mee kan worden gehouden in de ondersteuning.

Hendrien Kaal

Lesley van Scheppingen

Jolanda Douma

Elske van Oostaijen

Eline Bouwman-van Gink (red.)

1e druk | 2022

272 pagina’s | € 36,50

ISBN 978 90 232 5822 3

• In deel 2 wordt ingegaan op de impact van een lvb op verschillende levensgebieden en de rol van de sociaal werker in deze domeinen. Hierin komen onderwerpen als gezondheid, verslaving en financiën aan bod.

Het boek sluit af met zes profielen van sociaal werkers die in hun werk te maken hebben met cliënten met een lvb.

Basisboek lvb voor sociaal werkers is een goed startpunt voor iedere (aankomende) professional in het sociale domein.

10 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023

Casemanagement

De methodiek van interdisciplinair samenwerken

Binnen het sociaal werk krijgen hulpverleners vaak te maken met complexe en meervoudige problematiek. Dat vraagt om een integrale en interdisciplinaire aanpak, om zo uiteindelijk te komen tot duurzame verbeteringen voor de cliënt.

Casemanagement is als methodiek uitstekend geschikt voor deze manier van werken; er wordt vraaggestuurd gewerkt en de samenwerking tussen vertegenwoordigers van verschillende beroepsgroepen binnen het sociaal werk staat centraal.

In deze herziene druk is meer aandacht voor omgevingsgericht werken en het begrip wordt naar een hoger niveau getild. Professionals (in opleiding) in het sociaal en agogisch domein leren hoe ze vanuit hun casemanagementtaken de leefomgeving een impuls kunnen geven om deze vitaler te maken. Het vraagt hen om naar de achterliggende structurele factoren te kijken. Zo kunnen zij de problematiek ook boven het individuele niveau uit tillen en maatschappelijke aanpassingen initiëren om onderliggende structuren te verbeteren. Soms leidt zo’n analyse van het krachtenveld tot het organiseren van een tegenmacht. Daarom staat het boek ook stil bij strategie.

+ Voor (aankomende) professionals in het sociaal werk.

+ Biedt niet alleen heorie, maar ook tips en trucs, en praktijkvoorbeelden.

+ Met verwerkingsopdrachten.

11 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023
van Riet 10 e druk | 2022 224 pagina’s | € 35,50 ISBN 978 90 232 5882 7
Jaap Bruijn Nora

Herzien

Beschermjassen

Transculturele hulp aan families

Wat heeft een hulpverlener nodig om intercultureel competent te zijn?

Welke invloed heeft zijn persoonlijke achtergrond op zijn omgang met en oordeel over mensen uit een andere cultuur of context?

Hoe kan een werkelijk toegankelijke en goed werkende hulpverlening aan mensen met diverse achtergronden gerealiseerd worden?

Welke rol spelen het intergenerationele familiedenken en de gevolgen van migratie daarbij?

Beschermjassen, transculturele hulp aan families biedt een nieuw perspectief op de hulpverleningspraktijk. Het gaat in op wat een professional nodig heeft voor een open dialoog met de ‘vreemde ander’. Wat zijn jouw beschermjassen en hoe kun je de ander helpen zijn of haar beschermjassen te activeren? Interculturele competenties komen uitgebreid aan bod. Ook behandelt het boek instrumenten als het genogram en de levenslijn, die inzetbaar zijn in het contact tussen hulpverlener en cliënt.

In deze herziene editie komt het Beschermjassenhuis uitgebreid aan de orde: een succesvolle methode gebaseerd op het Beschermjassenmodel. Ook is er aandacht voor transgenerationele overdracht van trauma en het belang van verhalen delen in en tussen generaties. Nieuwe voorbeelden en ervaringen uit de praktijk tonen de kracht van Beschermjassen. De benadering sluit naadloos aan bij de multidisciplinaire en integrale aanpak die steeds meer gevraagd wordt van hulpverleners.

Beschermjassen, transculturele hulp aan families is geschreven voor (aankomende) professionals in de hulpverlening.

Irene Zwaan

6 e druk | 2023

136 pagina’s | € 22,50

ISBN 978 90 232 5937 4

(Vervangt ISBN 978 90 232 5455 3)

+ Met verwerkingsopdrachten.

+ Openhartige, intieme verhalen van hulpverleners.

+ Sluit aan bij de multidisciplinaire en integrale aanpak.

12 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023
Kitlyn Tjin A Djie

+ Includes assignments.

+ Personal stories from care workers.

+ In lign with the multidisciplinary and integrated approach.

Protective Wraps

Transcultural aid for families

Protective wraps offers a new perspective on the care practice. It deals with what a professional needs for an open dialogue with ‘the Other’. The book addresses:

• Intercultural skills;

• Empathy and compassion;

• Superdiversity;

• The functioning of inclusion and exclusion mechanisms;

• Instruments that can be used in the contact between care worker and client, such as the genogram and the lifeline.

Care workers speak candidly about their personal experiences and make the reader think about how the lines run in his own family (intergenerational family thinking). This book is an eye-opener for many that the power of families, which often remains untapped, is so simple to deploy in care.

Beschermjassen in de praktijk

Professionals en families leren samen

Beschermjassen in de praktijk neemt je mee in de effecten van het model ‘Beschermjassen’ in de hulpverlening. De auteurs beschrijven heel precies hoe ze het model toepassen in het Beschermjassenhuis, een methode voor hulpverlening in het sociale domein.

Het Beschermjassenhuis is een veilige plek waar hulpverleners en families samenkomen en met elkaar leren wat nodig is om de familie verder te helpen. Vaak wijzen problemen in families op transgenerationele overdracht van trauma dat zich voordoet als belangrijke familieverhalen niet zijn gedeeld. In het Beschermjassenhuis zoeken professionals en cliënten samen naar deze verborgen geschiedenissen, om zo nieuwe kansen voor herstel te creëren. En dat werkt!

128 pagina’s | € 22,00

ISBN 978 90 232 5784 4 Kitlyn Tjin A

+ Praktische vervolg op Beschermjassen, transculturele hulp aan families

+ Persoonlijke benadering.

+ Openhartige, intieme verhalen van hulpverleners.

1e druk | 2019

160 pagina’s | € 21,50

ISBN 978 90 232 5643 4

13 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023
Kitlyn Tjin A Djie Irene Zwaan 1st edition | 2021
Djie Irene Zwaan

Ouders versterken

Preventie kindermishandeling van zwangerschap tot kleutertijd

Ongeveer 3% van alle kinderen ervaart emotionele of fysieke verwaarlozing, emotioneel of fysiek geweld en/of seksueel misbruik. Er zijn verschillende factoren (in het gezin, in de omgeving, bij de ouder, bij het kind) die het risico op kindermishandeling vergroten. Er komt steeds meer aandacht voor het verkleinen van deze risico’s.

Dit boek biedt handreikingen voor (aanstaande) professionals die samenwerken met gezinnen, zoals verloskundigen, medewerkers in de jgz, kinderopvang en wijkteams: hoe kunnen zij gezinnen versterken, zodat kinderen veilig kunnen opgroeien?

Er is aandacht voor:

• uitdagingen van ouderschap,

• omstandigheden die ouderschap onder druk zetten,

• risico- en beschermende factoren bij kindermishandeling.

Uiteraard wordt er ook ingegaan op wat een professional kan doen bij (vermoedens van) onveiligheid in een gezin.

Van eenzaamheid naar verbinding

Een unieke aanpak voor professionals

Wanneer je de landelijke aanpak van eenzaamheid vergelijkt met onderzoek over ‘wat werkt’, ontdek je dat veel daarvan niet overeenkomt.

Een niet-eenzaam persoon die een eenzaam persoon gaat helpen, werkt vooral stigmatiserend. Extra ontmoeting organiseren kan zelfs averechts werken. Wat werkt dan wel? Dat laat Van eenzaamheid naar verbinding zien.

Het boek bevat niet alleen informatie over effectieve aanpakken, maar biedt ook tools die professionals direct kunnen inzetten in de praktijk.

+ Gebaseerd op gedegen onderzoek.

+ Met gebruik van de principes: positieve gezondheid (Huber), welbevinden (Slaets), acceptatie (De Wachter), verbondenheid en zingeving.

+ Voorbeelden en casuïstiek uit de praktijk.

Zie vangorcumstudie.nl voor aanvullend materiaal.

ISBN

14 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023
1e druk | 2021 216 pagina’s | € 29,00
978 90 232 5785 1

+ Focus op aanstaande ouders en ouders van hele jonge kinderen (0-3 jr.).

+ Met de ouders.

+ Aandacht voor basisvaardigheden, o.a. communicatie, online ondersteuning.

Zie vangorcumstudie.nl voor aanvullend materiaal.

+ Aandacht voor actuele thema’s als stress en de digitale wereld.

+ Voorzien van casuïstiek met reflectievragen.

+ Praktische tools.

Communicatietoolkid

In gesprek met jongeren over hun (mentale) gezondheid

Een goede gezondheid is niet voor elke jongere vanzelfsprekend. Er zijn veel jongeren die klachten ervaren waarvoor niet altijd een medische oorzaak gevonden wordt.

Jongeren tussen de 10 en 21 jaar vinden het soms lastig om taal te vinden voor hun lichamelijke en/of mentale klachten. Vanuit onderzoek is gebleken dat goede communicatie essentieel is voor een goede begeleiding of behandeling.

1e druk | 2021

176 pagina’s | € 33,00

ISBN 978 90 232 5741 7

Communicatietoolkid helpt (aankomende) professionals met deze jongeren in gesprek te gaan. Niet alleen volgens een theoretisch kader, maar vooral met een aantal praktische tools die jongeren prikkelen en activeren om zelf aan de slag te gaan.

Zie vangorcumstudie.nl voor aanvullend materiaal.

15 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023
1e druk | 2021 200 pagina’s | € 26,50 ISBN 978 90 232 5721 9
Susan Ketner (red.) Ester van den Hull Linda Goldsteen

Inleiding in de pedagogiek

Inleiding in de pedagogiek legt kort en kernachtig in begrijpelijke taal de basisprincipes en -begrippen van de pedagogiek uit.

In het eerste deel van het boek komt de praktijk van het opvoeden aan bod, rijkelijk geïllustreerd met casusmateriaal. Hierdoor krijg je meteen een beeld bij de aangeboden stof.

Het tweede deel gaat dieper in op de theorie: het beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de pedagogiek en de relatie met andere sociale wetenschappen. Deze hoofdstukken behandelen theorieën en inzichten uit de psychologie en sociologie die de pedagogiek hebben beïnvloed. De auteur legt steeds het verband tussen de theorie en de praktijk uit het eerste deel.

In deze herziene druk is ook aandacht voor de gevolgen van corona door meer thuisonderwijs en de risicofactor van geweldstoename.

Inleiding in de pedagogiek studenten van de studierichtingen social work en pedagogiek, maar is ook interessant voor andere studenten of professionals die met pedagogiek in aanraking komen.

+ Heldere leerdoelen en verwerkingsopdrachten.

+ Een uitgebreide online omgeving: extra vragen, opdrachten, discussieteksten.

16 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023
4 e druk | 2021 264 pagina’s | € 32,50 ISBN 978 90 232 5798 1
Annemarie Becker
Zie vangorcumstudie.nl voor aanvullend materiaal.

11e druk | 2021

220 pagina’s | € 32,50

ISBN 978 90 232 5770 7

+ Normale ontwikkeling van kinderen én adolescenten.

+ Geschikt voor (aankomend) professionals

De ontwikkeling van het kind

De ontwikkeling van het kind beschrijft de normale ontwikkeling en de invloeden op de ontwikkeling van kinderen en adolescenten op een heldere en toegankelijke manier.

In dit standaardwerk worden de levensfasen vanaf de prenatale periode tot en met de adolescentie op een overzichtelijke manier weergegeven. Dit gebeurt aan de hand van vaardigheden die kinderen en adolescenten binnen de belangrijkste domeinen verwerven; denk aan taal, denken, gedrag, emoties en sociale relaties. Voor de ontwikkeling van adolescenten is in deze elfde, herziene editie meer aandacht dan voorheen.

Kortom, een praktisch en handzaam boek voor iedereen die geïnteresseerd is in de algehele ontwikkeling van kinderen en adolescenten.

Zie vangorcumstudie.nl voor aanvullend materiaal.

Overzichtelijk en beknopt; de basis voor opleidingen die aandacht besteden aan psychiatrische problemen bij kinderen en jeugdigen.

Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie

Dit boek beschrijft beknopt en overzichtelijk de belangrijkste kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen die in de eerste achttien levensjaren kunnen voorkomen. Daarbij is zoveel mogelijk franje achterwege gelaten en wordt alleen kennis besproken die noodzakelijk is voor het begrijpen van de belangrijkste stoornissen, en hoe hiermee om te gaan.

De meest voorkomende stoornissen komen uiteraard aan bod; denk aan autismespectrumstoornis, depressie en suïcide, en psychiatrische stoornissen met lichamelijke problemen, zoals anorexia nervosa. Maar ook minder vaak voorkomende stoornissen, zoals tics, krijgen aandacht.

5 e druk | 2020

296 pagina’s | € 50,00

ISBN 978 90 232 5690 8

Ook staat de auteur stil bij het diagnostisch psychiatrisch onderzoek en bevat het boek een aantal handige overzichten met vragen die aan het kind/de jeugdige en de ouders gesteld kunnen worden, evenals het gedrag dat geobserveerd kan worden.

Zie vangorcumstudie.nl voor aanvullend materiaal.

17 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023
Frank C. Verhulst Frank C. Verhulst

Supervisie

Gids voor supervisanten

Het handboek Supervisie biedt een didactische methode die professionals in mensgerichte beroepen – zoals sociaal werk, de gezondheidszorg en het onderwijs – in staat stelt om inzichten en ervaringen om te zetten in een grotere beroepsbekwaamheid.

Essentiële informatie over de supervisiereis wordt verlevendigd met concrete voorbeelden uit de praktijk en met een reflectieve praktijkopdracht aan het einde van elk van de drie delen van het boek. Studenten en professionals krijgen zo ondersteuning op hun spannende en hoogstpersoonlijke supervisiereis, en bereiden zich middels de opdrachten al voor op hun supervisiebijeenkomsten en ook op latere zelfsupervisie.

Het boek is geschikt voor studenten die voor het eerst kennismaken met supervisie. En er worden tips en opdrachten aangeboden om zelf te doen. Deze zijn ook geschikt voor supervisoren om in te zetten voor supervisees.

+ Voor studenten én professionals.

+ Praktische insteek.

+ Met opdrachten om je voor te bereiden op supervisiebijeenkomsten.

18 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023
2021 136
26,50
978 90 232 5715 8
Erik de Haan Willemine Regouin
pagina’s |
ISBN

Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering

Een planmatige aanpak

Hoe maak je een programma om jongeren meer te laten bewegen? Hoe zorg je ervoor dat dat programma ook daadwerkelijk gebruikt wordt? En hoe bepaal je of de campagne effect heeft gehad?

Ongezond en onveilig gedrag, zoals roken, te weinig bewegen en onvoldoende hygiëne, is in ons land de belangrijkste oorzaak van vermijdbare ziekte en sterfte. Om gezond gedrag te bevorderen, is het van belang om te weten waarom mensen zich gezond of ongezond gedragen en hoe die factoren te beïnvloeden zijn.

Dit boek gaat over planmatige, op wetenschappelijke kennis gebaseerde gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Het doel is om gezondheid te bevorderen, ziekte en beperkingen te helpen voorkomen, en verdere schade door aandoeningen zoveel mogelijk te beperken. Dit op basis van onder andere inzichten uit de epidemiologie, en wetenschappelijke theorieën over gedrag en gedragsverandering.

De rode draad van het boek is het Model voor Planmatige Gezondheidsbevordering en Gedragsverandering. Dit model wordt stap voor stap uitgewerkt: van de analyse van gezondheid via Intervention Mapping, tot de evaluatie van voorlichtingsprogramma’s.

Zie vangorcumstudie.nl voor aanvullend materiaal.

+ Voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met gezondheidsvoorlichting en bevordering van gezond gedrag.

+ Met voorbeelden uit de praktijk.

Al meer dan twintig jaar een begrip!

10 e druk | 2022

388 pagina’s | € 48,50

ISBN 978 90 232 5864 3

19 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023
Johannes Brug Patricia van Assema Stef Kremers Lilian Lechner (red.)

Eldar, Spreken en Zingen

Dit is de 50e druk van Spreken en Zingen , het eerste Nederlandse leerboek over spreek- en zangtechnieken dat in 1886 voor het eerst verscheen.

In het boek worden de bouw en werking van de spraakorganen beschreven en worden vooral oefeningen voor de spreek- en zangstem en voor de articulatie van klinkers en medeklinkers gegeven. Uiteraard is er ook ruim aandacht voor de prosodie. In het afsluitende hoofdstuk reiken de auteurs oefenmateriaal aan dat gebruikt kan worden bij de opbouw van de beschreven oefeningen.

Door de toegankelijke uitleg en de nadruk op oefeningen is Eldar, Spreken en Zingen onmisbaar voor allen die hun stem en spraak willen scholen of verbeteren, die in een spreekberoep of als zanger (willen) functioneren en uiteraard ook voor logopedisten (in opleiding).

De oorspronkelijk auteur van Spreken en Zingen was A.M. Eldar, een pseudoniem voor Anna Fles. Zij had zang gestudeerd en in haar werk hield zij zich vooral bezig met het scholen van de stem en uitspraak van zangers. In de jubileumeditie van deze logopedische klassieker is een korte biografie van Anna Fles opgenomen.

In de loop der jaren is de inhoud door diverse auteurs herzien en aangepast. Ook in deze 50e druk is de inhoud geactualiseerd. Alle figuren hebben een metamorfose ondergaan; ze zijn vernieuwd en voor het eerst in kleur uitgevoerd.

+ Aandacht voor de toepassing van de acht kernprincipes en het rapporteren over actieonderzoek.

+ Staat stil bij de uitdagingen waar je als onderzoeker voor komt te staan.

192 pagina’s | € 26,50

ISBN 978 90 232 5778 3

20 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023
Famke van Lieshout Shaun Cardiff Gaby Jacobs 2e druk | 2021
Zie vangorcumstudie.nl voor aanvullend materiaal.

Herzien

50 e druk | 2023

208 pagina’s | € 40,00

ISBN 978 90 232 5839 1

(Vervangt ISBN 978 90 232 5599 4)

Actieonderzoek

Principes en onderzoeksmethoden voor participatief veranderen

Hoe geef je invulling aan nieuw beleid, speel je goed in op veranderende vragen van burgers en actuele gebeurtenissen? Op een manier die impact heeft en doorwerkt in meerdere domeinen, zoals wetenschap, beroepspraktijk en samenleving?

Het antwoord is te vinden in nieuwe manieren van (samen)werken, leren en onderzoeken. Actieonderzoek is hierbij een niet meer weg te denken methodologie.

Dit boek biedt studenten handvatten om systematisch en methodisch de sociale praktijken te onderzoeken en te ontwikkelen. Het geeft inzicht in een

participatieve benadering van actieonderzoek, met acht principes – waaronder participatie, persoonsgerichtheid en reflexiviteit – die helpen richting te geven aan het onderzoeksproces.

Bijpassende onderzoeksmethoden en voorbeelden bieden de lezer ideeën om een actieonderzoek vorm te geven, bekritiseren en faciliteren.

Zie vangorcumstudie.nl voor aanvullend materiaal.

21 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023
Marie-Christine Franken Marieke Hakkesteegt

ISBN 978 90 232 5687 8

Interculturele communicatie

Van ontkenning tot wederzijdse integratie

Interculturele communicatie geeft studenten een voorsprong bij hun contact met docenten en medestudenten en helpt hen uit te blinken in hun toekomstige internationale carrières.

Onderzoek toont aan dat cultureel diverse klassen óf erg slecht óf buitengewoon goed presteren. De prestaties zijn laag als de culturele verschillen worden genegeerd of ontkend, of als de verschillen als een probleem gezien worden. Cultureel diverse groepen blinken daarentegen uit wanneer verschillen worden herkend en benoemd als waardevolle bronnen van innovatie en groei.

Interculturele communicatie maakt studenten in het hoger beroepsonderwijs nieuwsgierig om kennis te maken met andere culturen. De stof zorgt ervoor dat zij zich bewust worden van de eigenheid van hun cultuur, die ze meestal zo vanzelfsprekend vinden. Bovendien leren studenten cultuur te herkennen als een waardevolle bron. Dit boek reikt de competenties aan die benoemd

Intercultural sensitivity From denial to intercultural competence

In order to improve communication and to contribute to a vital and dynamic multicultural society, it is important that students develop intercultural skills and competencies.

Intercultural sensitivity makes students curious to get to know other cultures. The material ensures that they will become aware of the uniqueness of their culture, which they usually just take for granted.

+ Highlights different cultural models, e.g. Hall’s key concepts and Hofstede’s dimensions of culture.

+ Pays attention to the growth process in intercultural sensitivity and implicit bias.

+ Information about culture shock and re-entry shock.

+ The advantages of diversity in the workplace.

+ Includes examples and assignments.

192 pagina’s | € 22,50

ISBN 978 90 232 5688 5

Zie vangorcumstudie.nl voor aanvullend materiaal.

22 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023 Carlos Nunez Raya Nunez Mahdi Laura Popma 5 th edition
2021
|
Carlos Nunez Raya Nunez Mahdi Laura Popma 5 e druk |
2021 192 pagina’s | € 22,50
Zie vangorcumstudie.nl voor aanvullend materiaal.

worden in de culturele modellen van Hoffman, Hall, Kluckhohn, Hofstede, Trompenaars, Bennett, House, Banaji en Greenwald..

+ Belicht verschillende culturele modellen, waaronder de zes basiselementen van Hall en de culturele dimensies van Hofstede.

+ Aandacht voor interculturele sensitiviteit als groeiproces en implicit bias.

+ Informatie over cultuurschok en terugkeerschok.

+ De kracht van diversiteit op de werkvloer.

+ Met voorbeelden en verwerkingsopdrachten.

23 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023

Basisboek presenteren

Presentaties kom je overal tegen: tijdens je studie, in je werk en in je persoonlijke leven. Het Basisboek Presenteren leert je hoe je een goed gestructureerde presentatie voorbereidt, opbouwt en uitvoert. Je leert vier concrete stappen voor je voorbereiding, elf manieren om de aandacht te trekken en je maakt kennis met de structuur van alle goede presentaties. Met behulp van dit boek kun je een informerende, overtuigende of activerende presentatie voorbereiden en slides ontwerpen die het onthouden van je verhaal makkelijker maken. Dit alles aan de hand van actuele voorbeelden uit TED-talks, politieke speeches, (elevator)pitches en andere fragmenten uit de praktijk.

In dit boek vind je ook tips voor het oefenen en uitvoeren van je presentaties. Tekeningen leren je hoe een goede presentatiehouding en effectieve handgebaren eruitzien. Er is aandacht voor zowel online als voor face-to-facepresentaties. Je leert bovendien hoe je je lichaam, stem en gezicht gebruikt om de aandacht van je publiek vast te houden.

Ben je zenuwachtig voor presentaties? Dat is heel normaal! En je kunt je zenuwen gemakkelijk verminderen. Powerposes, visualisaties, ademhalingsoefeningen en andere technieken kunnen je daarbij helpen.

Het boek is geschreven voor studenten. Voorbeelden zijn ontleend uit allerhande vakgebieden, waardoor het boek geschikt is voor alfa-, bèta- en gammawetenschappen. Ook is het geschikt voor professionals op de werkvloer die hun presentatievaardigheden willen verbeteren.

Wil je meer oefenen? Combineer het boek dan met de 72 concrete presentatieopdrachten van het Presentatiespel (ISBN 9789023257301).

In het boek vind je verwijzingen naar de opdrachten in het spel.

1e druk | 2023

160 pagina’s | € 26,50

ISBN 978 90 232 5927 5

24 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023
Maarten van der Meulen Jolien Strous
Nieuw

Laagdrempelig en praktisch

Herzien

Michael Savelkoul

8 e druk | 2023

112 pagina’s | € 17,50

ISBN 978 90 232 5933 6

(Vervangt ISBN 978 90 232 5719 6)

Versie 27-29

Het statistische programma SPSS is al geruime tijd op de Nederlandse markt. In die periode zijn er veel leerboeken verschenen waarin het programma uitvoerig werd beschreven, vaak in combinatie met de bijbehorende statistische theorie. Dit boek wijkt af van deze aanpak doordat de auteurs zich beperken tot het SPSS-programma zelf en daarvan de meest fundamentele onderwerpen behandelen die een gebruiker vaak zal tegenkomen.

De didactische opzet is dusdanig dat de lezer vanaf hoofdstuk 2 handelingen uitvoert aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Deze zijn duidelijk beschreven en de belangrijkste uitkomsten zijn weergegeven ter controle. Er is geen wiskundige achtergrond vereist. Basiscursus SPSS vormt daarmee een laagdrempelige kennismaking met het analyseren van kwantitatieve gegevens met behulp van SPSS.

Naast veelvoorkomende bewerkingen van databestanden (zoals het aanpassen en construeren van variabelen of het opsplitsen van bestanden) wordt er ingegaan op zowel beschrijvende als toetsende statistiek. Basiscursus SPSS geeft een overzicht van veelgebruikte univariate, bivariate en multivariate analysetechnieken. Bovendien wordt aandacht besteed aan zowel numerieke als grafische analyses.

Zie vangorcumstudie.nl voor aanvullend materiaal.

25 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023
Pieter van Groenestijn

Statistiek als hulpmiddel

Een overzicht van gangbare toepassingen in de sociale wetenschappen

Statistiek associeert men al snel met ingewikkelde wiskundige formules en berekeningen. Bij het gebruik ervan in sociaalwetenschappelijk onderzoek speelt dat slechts op de achtergrond een rol. Juiste toepassing en correcte interpretatie van de uitkomsten staan namelijk voorop. Hierop ligt dan ook sterk de nadruk in Statistiek als hulpmiddel .

De statistische toepassingen worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse onderzoekspraktijk. Deze voorbeelden worden uitgewerkt met behulp van het statistische programma SPSS. Voor de afbeeldingen is echter gekozen gebruik te maken van Microsoft Excel. Dit om de laagdrempeligheid te garanderen. Enige basiskennis van SPSS, zoals beschreven in Basiscursus SPSS , is aanbevolen.

In deze editie is er een hoofdstuk toegevoegd over het gebruik van Microsoft Excel. Lezers die nog niet zo bekend zijn met dit programma, krijgen zo een korte basiscursus met onmisbare kennis voor het werken met statistiek.

+ Aandacht voor basisvaardigheden in Excel.

+ Met praktijkopdrachten.

+ Sluit goed aan op Basiscursus SPSS.

Mark Visser

4 e druk | 2023

144 pagina’s | € 20,00

ISBN 978 90 232 5935 0

(vervangt ISBN 978 90 232 5226 9)

26 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023
Pieter van Groenestijn
Zie
vangorcumstudie.nl voor aanvullend materiaal.
Herzien

7e druk | 2021

264 pagina’s | € 37,50

ISBN 978 90 232 5717 2

+ Met praktijkvoorbeelden.

+ Ieder hoofdstuk eindigt met een samenvatting van de belangrijkste punten voor de coaching.

Coachen met collega’s

Praktijkboek individuele consultatie

Coachen met collega’s is voor alle professionals die hun collega’s in individuele gesprekken op weg willen helpen en willen zorgen dat zij beter zorgen voor zichzelf.

Erik de Haan en Yvonne Burger vragen van hun lezers de durf om samen met collega’s:

• Een coachingsrelatie op te bouwen en zo sterk te maken dat gezegd kan worden waar het werkelijk om gaat;

• Aandacht te schenken aan de verbinding tussen werkvragen en persoon van de coachee;

• Radicaal verschillende werkvormen te overwegen en hun bijdrage af te stemmen op coachee, vraag en context;

• De grenzen van hun effectiviteit als coach te onderzoeken en te bespreken.

Menno de Bree

Eite Veening

3 e druk | 2021

176 pagina’s | € 31,50

ISBN 978 90 232 5824 7

+ Indeling in vier niveaus, van beginner tot expert.

+ Praktische aanpak met veel praktijkvoorbeelden.

+ Online moreel beraad en het online trainen van gespreksleiders.

Handleiding moreel beraad

Praktische gids voor zorgprofessionals

Handleiding moreel beraad is en blijft de onmisbare gids voor zowel beginners als experts op het gebied van morele beraden!

In deze handleiding vind je:

• Alle ins en outs van moreel beraad.

• Systematische stap-voor-stap bespreking van de zeven fasen van moreel beraad.

• Verbreding en verdieping op ethisch-theoretisch en praktisch-communicatief vlak.

• Uitgebreide bespreking van allerlei hobbels die je als gespreksleider in de praktijk kunt tegenkomen.

• Handige tools om zelf in te zetten.

Zie vangorcumstudie.nl voor aanvullend materiaal.

27 HOGER ONDERWIJS SOCIALE STUDIES 2023
Erik de Haan Yvonne Burger

Catalogus online bekijken?

www.uitgeverijvangorcum.nl/catalogus

Ontwerp: Wink Ontwerp

Contact

Uitgeverij Koninklijke van Gorcum

Oostersingel 11, 9401JX Assen

T: +031(0)592 379555

E: docentenservice@vangorcum.nl

www.uitgeverijvangorcum.nl

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.