Pabo catalogus 2021 (Lerarenopleiding)

Page 1

HOGER 2021 ONDERWIJS PABO


CATALOGUS 2021

2    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

Bij Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum vinden we het belangrijk om u en uw studenten te voorzien van actueel studiemateriaal. Voor het studiejaar 2021/2022 informeren we u graag over de volgende nieuwe en herziene uitgaven.

NIEUW: Spullenboek

NIEUW: Kleuteruniversiteit MAGAZINE

NIEUW: Communicatietoolkid

NIEUW: Presentatiespel SPEL

HERZIEN: Inleiding in de

HERZIEN: Inleiding in de

pedagogiek

pedagogiek - PO

NIEUW: Het probleem van

NIEUW: Handboek

de eenvoud

Jeugdliteratuur

HERZIEN: Geschiedenis

HERZIEN: De ontwikkeling

geven

van het kind


Docenten, onderwijsontwikkelaars en studiecoördinatoren kunnen bij Uitgeverij Koninklijke van Gorcum een docentenexemplaar aanvragen van relevante studieboeken. Op deze pagina leest u hoe dat werkt. Onze uitgaven zijn ook op verschillende kanalen digitaal beschikbaar.

Docentenservice Beoordelingsexemplaar Van een studieboek dat (nog) niet op de verplichte literatuurlijst staat, kunt u een beoordelingsexemplaar aanvragen. Wanneer de uitgave geschikt is voor uw

vakgebied en het niveau van de opleiding waaraan u verbonden bent, stellen wij u deze gratis ter beschikking.

Gebruikersexemplaar dat al verplicht is voorgeschreven binnen uw opleiding, dan komen wij u tegemoet en sturen u een gratis gebruikersexemplaar toe.

Docentexemplaar aanvragen Op vangorcum.nl kunt u bij de titel van uw keuze via de knop ‘aanvragen’ een

beoordelings-/gebruikersexemplaar aanvragen. U moet dan wel een gratis account aangemaakt hebben en ingelogd zijn.

Wij behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In die gevallen nemen wij contact met u op om uw aanvraag te bespreken. Titels die niet als

studieboek worden aangemerkt kunt u, als vakliteratuur, op de normale wijze bestellen.

Duurza

me boeken

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum produceert al haar

boeken van vormgeving tot aan het drukken op een duurzame manier in Nederland.

3    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

Gaat u als docent een studieboek van Uitgeverij Koninklijke van Gorcum gebruiken


Beste Docent, Voor je ligt onze nieuwe catalogus met een mooi aanbod voor het nieuwe schooljaar 2021/2022. Hierin zijn onze nieuwe uitgaven opgenomen, maar ook geactualiseerde bestaande titels.

Veel educatieve titels van ons zijn in samenwerking met docenten van diverse hogescholen tot stand gekomen. Wil je hieraan ook een bijdrage leveren, dan horen we dat natuurlijk graag.

Heb je vragen over onze leermiddelen of ben je nog op zoek naar een geschikt leermiddel voor de opleiding? Schroom dan niet om contact op te nemen en in gesprek te gaan over de mogelijkheden. Met vriendelijke groet,

Richard Verschuur 4    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

Accountmanager HBO onderwijs r.verschuur@vangorcum.nl

Digitaal lezen Digitaal lezen biedt veel voordelen. Studenten en docenten hebben overal ter wereld en op ieder moment toegang tot hun studieboeken. En, voor studenten niet onbelangrijk, dat kan nu nog goedkoper, door boeken te huren of een abonnement te nemen.

Gratis materiaal bij onze

BUKU is een online streaming

Onze educatieve uitgaven

via Lerarencampus. Docenten

studenten en docenten

beschikbaar via mediatheken

boeken stellen we beschikbaar en studenten kunnen via

www.lerarencampus.nl een

gratis account aanmaken en

toegang krijgen tot deze gratis materialen. In deze catalogus

staat bij de uitgave vermeld als er materiaal beschikbaar is.

boekendienst waarmee

gemakkelijk online, toegang hebben tot studieboeken.

Alle docenten in het hoger

onderwijs kunnen kosteloos en ongelimiteerd gebruik

maken van BUKU. Studenten krijgen met een abonnement

toegang tot alle aangeboden studieboeken. Wilt u meer

weten? Neem eens een kijkje op www.buku.io

zijn sinds 2019 ook online en bibliotheken die met EBSCO werken. Een

e-bookplatform waarin

gemakkelijk met trefwoorden op content gezocht kan worden. De verbeterde functionaliteit van het

platform maakt dat onderzoek productiever is en het lezen prettiger.


Inhoud •

Inleiding in de Pedagogiek – PO

6

Inleiding in de pedagogiek

6

De ontwikkeling van het kind

8

Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw

8

Spullenboek 9

Kleuteruniversiteit Magazine

10

Ontwikkelingspsychologie

10

Zone 11

Jouw begaafde leerling

Talentgedreven onderwijs geven

12

Werken met begaafde leerlingen in de klas

13

De begeleiding van hoogbegaafde leerlingen

14

Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen

14

Talent 15

Meer dan onderwijs

16

Het didactische werkvormenboek

16

Leren in vijf dimensies – PO

18

Leren in vijf dimensies – VO

18

Basisboek ontwerponderzoek

19

Meesters van motivatie

20

Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie

20

Volgens Bartjens

21

Leren rekenen

21

Het probleem van de eenvoud

22

Lezen en schrijven doe je samen

23

Thema’s en Taal

23

Waarom zou je lezen?

24

Tijdschrift Taal

25

MeerTaal 25

Interactiewijzer 26

Interculturele communicatie

Communicatietoolkid 27

Geschiedenis geven

28

Historisch bewustzijn op de basisschool

29

Oriëntatie op geschiedenis

29

Historisch denken

29

Geestelijke stromingen geven

30

Natuur en techniek geven

30

Cultuur² 31

Educatie in erfgoed

12

31

5    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

26


Gratis extra digitaal materiaal via lerarencampus.nl

Herzien

Annemarie Becker

6    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

Harry Mungra 2e druk | 2021 272 pagina’s | € 30,ISBN 9789023257936

Inleiding in de pedagogiek Inleiding in de pedagogiek legt kort en kernachtig in begrijpelijke taal de

basisprincipes en -begrippen van de pedagogiek uit. In het eerste deel van het boek komt de praktijk van het opvoeden aan bod, rijkelijk geïllustreerd met casusmateriaal. Hierdoor krijg je als student meteen een beeld bij de aangeboden stof. De voorbeeldsituaties komen uit allerlei culturen in de Nederlandse samenleving.

Het tweede deel gaat dieper in op de theorie: het beschrijft de

ontstaansgeschiedenis van de pedagogiek en de relatie met andere sociale

wetenschappen. Deze hoofdstukken behandelen theorieën en inzichten uit de

psychologie en sociologie die de pedagogiek hebben beïnvloed. De auteur legt steeds het verband tussen de theorie en de praktijk uit het eerste deel. Annemarie Becker

Annemarie Becker formuleert leerdoelen bij ieder hoofdstuk en besteedt aandacht aan de laatste ontwikkelingen in het werkveld. De verwerkingsopdrachten aan

4e druk | 2021 264 pagina’s | € 30,ISBN 9789023257981

het eind van ieder hoofdstuk bieden je de gelegenheid te controleren of je de stof

goed hebt begrepen. Ook vormen ze een aanzet tot het onderzoeken van je eigen opvattingen over opvoeding.


Inleiding in de Pedagogiek – PO Inleiding in de pedagogiek – primair onderwijs brengt pabo-studenten kort en

kernachtig de beginselen van de pedagogiek bij. Het boek richt zich vooral op het opvoeden van kinderen van 5 t/m 12 jaar in de schoolse situatie en is voorzien van vele herkenbare praktijkvoorbeelden.

Het boek bestaat uit drie delen. In deel 1 wordt op eenvoudige en duidelijke wijze het begrip opvoeden en het opvoedproces beschreven. Er is aandacht voor de

psychologische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en er wordt ingegaan

op de taken die de leerkracht heeft om het kind te stimuleren in zijn ontwikkeling. Niet

alleen op gedrags- en leerproblemen, maar ook op het fenomeen pesten wordt dieper

ingegaan. Ook dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, ADHD, ADD en autisme spectrum

stoornissen komen aan bod, omdat de leerkracht dit in de praktijk tegen kan komen door de wet op passend onderwijs. Daarnaast komt de rol van de school en van de leerkracht aan bod. Hoe signaleer je een problematische opvoedingssituatie en welke stappen kun je nemen om het kind en de ouders te ondersteunen?

In deel 2 -de pedagogische benadering- maakt de student kennis met de verschillende wetenschappen die van belang zijn voor het vak pedagogiek.

tijdens de colleges kan behandelen en waar studenten mee aan de slag kunnen, en een docentenhandleiding met de antwoorden van de verwerkingsopdrachten.

Herzien

Op www.lerarencampus.nl staan extra

vragen, opdrachten en discussieteksten voor studenten en docenten.

In deze herziene druk ook aandacht voor de gevolgen

van corona door meer thuisonderwijs en de risicofactor van

geweldstoename. Casussen zijn waar nodig geactualiseerd. Inleiding in de pedagogiek is geschreven voor hbo-studenten van de

studierichtingen social work en pedagogiek, maar is ook interessant voor andere studenten of professionals die met het vak pedagogiek in aanraking komen.

7    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

Deel 3 is digitaal beschikbaar en bestaat uit opdrachten en casussen die de docent


De ontwikkeling van het kind Overzichtelijke en toegankelijke informatie over de ontwikkeling van kinderen, voor professionals én ouders, sinds 1989. De ontwikkeling van het kind beschrijft de normale ontwikkeling en de

invloeden op de ontwikkeling van kinderen en adolescenten op een heldere en toegankelijke manier.

In dit standaardwerk worden de

De ontwikkeling van het kind sluit aan bij

tot en met de adolescentie op een

goed te gebruiken als naslagwerk voor

levensfasen vanaf de prenatale periode overzichtelijke manier weergegeven. Dit gebeurt aan de hand van vaardigheden die kinderen en adolescenten binnen

de belangrijkste domeinen verwerven; denk aan taal, denken, gedrag,

8    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

emoties en sociale relaties. Voor de

de praktijk en is naast leerboek ook heel

op een manier die ook begrijpelijk is

voor lezers die relatief onbekend zijn

met de wetenschappelijke inzichten op het gebied van de kinderontwikkeling.

ontwikkeling van de laatstgenoemde

Kortom een praktisch en handzaam

herziene editie meer aandacht dan

is in de algehele ontwikkeling van

groep – adolescenten – is in deze elfde, voorheen.

Herzien

ouders. De auteur beschrijft de inhoud

boek voor iedereen die geïnteresseerd kinderen en adolescenten.

Frank C. Verhulst

Frank C. Verhulst is emeritus-hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan het Erasmus MC en hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Universiteit van

11e druk | 2021

Kopenhagen. Hij is auteur van vele wetenschappelijke werken en van enkele

220 pagina’s | € 30,-

leerboeken, onder andere van het Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie.

ISBN 978 90 232 5770 7

Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw Met dit boek komt de wereld de klas binnen.

Een aanbod van betekenisvolle activiteiten en

actuele thema’s, daar begint het allemaal mee. Wat daar aan te leren valt en hoe daarin steeds

wordt gezocht naar het spel als context voor leren en

ontwikkelen wordt in inspirerende praktijkverhalen en vanuit de nieuwste ideeën over spel uitgewerkt. Dit

vraagt leraren en pedagogisch medewerkers met oog

voor het spel van jonge kinderen en met vaardigheden om daarin een rol te spelen.

Frea Janssen-Vos Levineke van der Meer 2e herziene druk | 2017 240 pagina’s | € 35,ISBN 978 90 232 5507 9


NIEUW

Daar gaan je handen van jeuken Dit boek gaat over spullen. Materialen die je als (aankomend)

onderwijsprofessional kunt gebruiken bij alle activiteiten in jouw groep. Het gaat over andere spullen dan je misschien gewend bent en die je zelf wellicht helemaal nog niet kent. Je koopt ze niet altijd bij de leermiddelenuitgever of de speelgoedfabrikant. Het zijn

materialen die passen bij de cultuur

en de interesses van alle kinderen in de groep. Ze stimuleren tot spel en

onderzoek en zetten daarmee kinderen en professionals aan tot handelen. De kringloopwinkel, kasten en de zolder worden je nieuwe favoriete plekken om in te

struinen naar interessante

materialen. En misschien wordt Inge Haarsma (red.)

de dag dat het grofvuil aan de straat staat, je lievelingsdag.

1e druk | 2021 192 pagina’s | € 25,ISBN 9789023257264

Het Spullenboek helpt je jouw

leeromgeving interessanter, uitdagender en duurzamer te maken.

9    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

Spullenboek


Kleuteruniversiteit Magazine Spelen is de manier waarop kleuters leren. Het magazine vol inspiratie en leuke ideeën

speciaal voor (aankomende) leerkrachten in het

basisonderwijs in de onderbouw & pedagogisch medewerkers BSO en VSO.

Wilt u meer weten over hoe u Kleuteruniversiteit Magazine in kunt zetten voor al uw studenten? Informatie over collectieve abonnementen via

NIEUW 4 nummers per jaar

10    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

ISSN 2666-9021

klantenservice@vangorcum.nl.

Kijk op www.kleuteruniversiteitmagazine.nl voor de actuele prijzen

Het magazine voor inspiratie!

Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten basisonderwijs Kinderen begeleiden en stimuleren is boeiend, aantrekkelijk en uitdagend.

Er speelt zich in de basisschoolperiode dan ook enorm veel af op het gebied

van leren, evenals op sociaal en emotioneel gebied. Kennis van de processen die zich in de basisschoolperiode voltrekken is voor de (aankomende) leerkracht dan ook essentieel.

Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten basisonderwijs biedt deze kennis op

een manier die dicht bij de dagelijkse praktijk op de basisschool staat. In de tekst en

in het digitale lesmateriaal op www.lerarencampus.nl staan herkenbare voorbeelden en opdrachten over echte kinderen, vanuit de praktijk van het onderwijs en daarvoor ook direct toepasbaar. De tekst is deels gebaseerd op het succesvolle boek De Ton Hooijmaaiers Tatjana Stokhof Frank C. Verhulst

ontwikkeling van het kind van Frank C. Verhulst. Per leeftijdsfase (kleuter, 6-9 jaar

en 9-12 jaar) bespreken de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen op lichamelijk,

sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Bij elke leeftijdsfase is in de herziene vierde druk de toenemende invloed van multimedia beschreven.

4e herziene druk | 2019 280 pagina’s | € 39,50 ISBN 978 90 232 5632 8


Zone Tijdschrift Voor spelend en onderzoekend leren De inhoud van Zone staat geheel in het teken van spelend en

onderzoekend leren. Uiteraard horen hierbij ook de theoretische achtergronden, de meest recente onderzoeken en ervaringen

in de praktijk. Daarnaast besteedt Zone ruim aandacht aan ac-

tiviteiten die er op gericht zijn om de ideeën en praktijken rond ontwikkelingsgericht onderwijs verder te verbeteren en uit te

breiden. Zone is hiermee een bron van informatie voor (aankomende) professionals in onderwijs.

Website en archief voor abonnees: www.tijdschrift-zone.nl Wilt u meer weten over hoe u Zone in kunt zetten voor al uw studenten?

Informatie over collectieve abonnementen via 4 nummers per jaar ISSN 1569-6952

klantenservice@vangorcum.nl.

Kijk op www.tijdschrfit-zone.nl voor de actuele prijzen

hersenontwikkeling, neurocognitieve ontwikkeling, mindset en een andere kijk op ontwikkelingspsychologen komen aan de orde. In deze vierde druk is de hechtingstheorie

van Bowbly opnieuw opgenomen op uitdrukkelijk verzoek

van docenten ontwikkelingspsychologie die het boek in hun opleiding gebruiken.

Ten slotte biedt Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten

basisonderwijs een aansprekende autobiografische aanpak,

die meer inzicht biedt in het eigen functioneren als leerkracht

met kinderen. Ook de reflectie- en portfolio-opdrachten bieden

hiertoe de middelen. Een uitstekend boek voor pabo-studenten,

en ook zeer bruikbaar voor leerkrachten die in het basisonderwijs werken.

Gratis extra digitaal materiaal via lerarencampus.nl

11    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

Actuele onderwerpen als genderontwikkeling,


Jouw begaafde leerling Passend Onderwijs vraagt van jou, als (aankomend) leerkracht dat je tege-

moet komt aan alle onderwijsbehoeften binnen je groep of op je school. Dit nieuwe boek biedt een goede basis voor het signaleren en begeleiden van

(hoog)begaafde leerlingen. Franka van Vlokhoven legt uit hoe je een klimaat schept waarbinnen deze leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen. De kenmerken en eigenschappen van deze leerlingen komen

uitgebreid aan bod, ondersteund met praktijkvoorbeelden. Hoe laat u de

begaafde leerling zien dat je hem of

haar serieus neemt? Hoe bied je een veilige plek binnen je groep?

12    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

Gratis extra digitaal materiaal via lerarencampus.nl

Franka van Vlokhoven 1e druk | 2019 176 pagina’s | € 20,ISBN 978 90 232 5645 8

Talentgedreven onderwijs geven Praktische handvatten voor leraren basisonderwijs Talentgedreven onderwijs geven is een boek dat je kunt gebruiken als een

speurtocht naar de leerkracht die jij graag wilt zijn. Je krijgt inzicht in wat jouw talenten zijn, hoe jij aan je veerkracht bouwt en zelfvertrouwen ontwikkelt. Daarbij ontdek je in welke context jij het meest tot je recht komt.

Een krachtige leeromgeving voor je leerlingen creëren, lukt pas wanneer je ook

als leerkracht stevig en krachtig voor de klas kan staan. Hoe kun jij er zijn voor je

leerlingen, als een echte ‘leer-kracht’? Een leerkracht die ondersteuning biedt, helpt kinderen om ten volle tot leren te komen. Maar ook de manier waarop jij naar je Els Pronk

leerlingen kijkt kan voor hen een wereld van verschil zijn.

Elke Busschots

We bewandelen steeds twee sporen. 1e druk | 2020 224 pagina’s | € 33,ISBN 978 90 232 5677 9

Jouw pad, want als jij sterk wordt van binnenuit, kun jij de beste versie van jezelf

laten zien. Als jij ten volle je talent gebruikt, werkt dit inspirerend naar kinderen toe.


Werken met begaafde leerlingen in de klas Pedagogische sensitiviteit als leidraad Deze uitgave biedt Pabo-studenten zowel wetenschappelijke achtergronden als praktische handvatten en tips voor het werken met deze leerlingen in de

klas. Aan de hand van casussen uit de praktijk worden diverse relevante thema’s behandeld, zoals motivatie, metacognitie en hoog gevoeligheid. Rode draad in het boek is de vraag: Wat zou jíj als leerkracht kunnen doen om

deze begaafde leerlingen op een goede manier te ondersteunen?

Anouke Bakx Esther de Boer Ton van Houtert Maartje van den Brand 1e Druk | 2016 192 pagina’s | € 27,ISBN 978 90 232 5441 6

En het pad van de kinderen, zodat je inzicht krijgt hoe je achter het gedrag van kinderen kunt kijken, hoe je talenten kunt ontdekken, en daarmee bouwt aan de veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen. Het

boek geeft handvatten hoe je dit elke dag in je werk als (toekomstig) leerkracht kunt gebruiken.

Gratis extra digitaal materiaal via lerarencampus.nl

13    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

Gratis extra digitaal materiaal via lerarencampus.nl


De begeleiding van hoogbegaafde leerlingen Wereldwijd het meest gelezen en hoogst gewaardeerde boek over de

opvoeding van getalenteerde, creatieve en begaafde kinderen, geschreven vanuit het wetenschappelijk gefundeerde inzicht dat het emotionele

welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van hoogbegaafde kinderen.

Wijzigingen ten opzichte van de huidige druk: Waar nodig is de psychiatrische terminologie op basis van DSM IV-TR vervangen

door terminologie uit de DSM-5. Dit betreft voornamelijk de paragrafen in hoofdstuk

12 over ADHD (in de 2e druk: ADD/ADHD) en autismespectrumstoornissen (in de 2e druk: Syndroom van Asperger). In de laatste paragraaf van hoofdstuk 15 is de tekst

aangepast naar aanleiding van de recente wijzigingen in de regelgeving ten aanzien van financiële ondersteuning voor bijzondere zorg. Daarnaast zijn een aantal fouten in de tekst aangepast in de hoofdstukken 3, 5, 6, 10, 14 en het Nawoord. Ook is de

14    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

tekst Over de auteurs geactualiseerd.

James T. Webb Janet L. Gore Edward R. Amend Arlene R. DeVries Vertaald en bewerkt door Karel Jurgens 3e geactualiseerde druk 2020 352 pagina’s | € 43,50 ISBN 978 90 232 5724 0

Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen Verrijkingstrajecten met effect Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen helpt schoolleiders, intern

begeleiders en leraren in het basis- of middelbaar onderwijs om goed onderbouwde verrijkingsprogramma’s op te zetten, met meetbare effecten. De heldere opbouw

geeft eerst inzicht in het leerproces van (hoog)begaafde leerlingen, om vervolgens het signaleren van leerlingen die baat zouden hebben bij verrijking te behandelen. Ook het samenstellen van het daadwerkelijke programma en de vaardigheden die daarbij nodig zijn en het evalueren van het effect komen aan bod.

Els Schrover 1e Druk | 2015 200 pagina’s | € 35,ISBN 978 90 232 5129 3


5 nummers per jaar ISSN 1388-1809

Tijdschrift over (hoog)begaafdheid Tijdschrift Talent richt zich op begeleiders (leerkrachten en

leerlingbegeleiders) van (hoog)begaafde kinderen. Het magazine biedt verdieping, actuele kennis en achtergrondinformatie

waarmee (hoog)begaafde kinderen op een plezierige manier hun schoolcarrière kunnen doorlopen.

Website en archief voor abonnees: www.tijdschrifttalent.nl Wilt u meer weten over hoe u Talent in kunt zetten voor al uw studenten?

Informatie over collectieve abonnementen via klantenservice@vangorcum.nl.

Kijk op www.tijdschrifttalent.nl voor de actuele prijzen.

15    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

Talent


Gratis extra digitaal materiaal via lerarencampus.nl

16    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

Eddy Alkema Willem Tjerkstra Joanneke Kuipers Chris Lindhout 8e herziene druk | 2015 800 pagina’s | € 53,ISBN 978 90 232 5216 0

Het didactische werkvormenboek Variatie en differentiatie in de praktijk Door de juiste didactische werkvorm te kiezen, kunnen docenten met

maximaal effect onderwijs geven. Het didactische werkvormenboek biedt de (toekomstige) docent een praktisch overzicht van bijna 250 didactisch

onderbouwde werkvormen. Ook legt het de link naar de theorie en helpt het docenten om voor iedere onderwijsvraag de juiste werkvorm te kiezen. Een handig alfabetisch overzicht vat de belangrijkste eigenschappen van de besproken werkvormen samen. Jos Winkels Piet Hoogeveen

In deze twaalfde herziene editie van Het didactische werkvormenboek besteden

de auteurs meer aandacht aan het gebruik van (interactieve) media als werkvorm

of als hulpmiddel bij werkvormen. Ook is het hoofdstuk over activerende didactiek 12e herziene druk | 2018 384 pagina’s | € 40,ISBN 978 90 232 5561 1

uitgebreid. De toenemende verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun eigen

leerproces, heeft namelijk ook gevolgen voor de keuze van de juiste werkvormen door de docent.


Meer dan onderwijs Theorie en praktijk van het onderwijs in de basisschool Werken als leraar in een school is méér dan onderwijs. Naast een gereedschapskist met kennis en

vaardigheden moet de leraar beseffen dat zijn persoonlijkheid een grote rol speelt in het werken met

kinderen in de school. En…hij is ook opvoeder. Dit boek helpt bij de zoektocht naar een eigen visie op onderwijs.

Meer dan onderwijs biedt een gedegen voorbereiding

en reflectie in de opleiding. Zo kan het boek dienen

geven een volledig beeld van de praktijk van het

voor de stage, maar kan het ook gebruikt worden voor

op het beroep van leraar basisonderwijs. De auteurs basisonderwijs en de achterliggende visies en

theorieën. In duidelijke taal besteden ze aandacht aan zowel de instrumentele als de normatieve

professionaliteit van leraren. De combinatie van

theorie en praktijk, verrijkt met talloze voorbeelden,

als vertrekpunt voor het verwerven van competenties reflectie op, en verdieping van praktijkervaringen. Er

kan zowel vraag- als probleemgestuurd mee gewerkt worden. Per hoofdstuk wordt aangegeven welke competenties een accent krijgen.

stimuleert de eigen reflectie en visieontwikkeling

Het boek is stap-voor-stap opgebouwd, maar de

lezer met vragen die doordringen tot de kern van het

bestudeerd. Dat verantwoord onderwijs pedagogische

van de aanstaande leraar. Het boek confronteert de leraarschap.

raad) is in deze 8e editie op een zorgvuldige manier geïntegreerd. Via een volledig vernieuwd register is

kwaliteit moet hebben, staat steeds centraal. Meer

dan onderwijs biedt als studiepakket en naslagwerk

talloze aanknopingspunten voor de ontwikkeling van aanstaande en zittende leraren.

de toegankelijkheid versterkt. De opbouw maakt een optimale verbinding mogelijk tussen theorie, praktijk

Er zijn nieuwe werkvormen bijgekomen en een aantal

werkvormen is geactualiseerd. Het didactische werkvormenboek biedt (toekomstige) docenten een schat aan

mogelijkheden om effectief en attractief les te

kunnen geven aan hun leerlingen. Een boek vanuit de praktijk voor de praktijk!

Gratis extra digitaal materiaal via lerarencampus.nl

17    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

De generieke kennisbasis leraar basisonderwijs (HBO-

hoofdstukken kunnen ook los van elkaar worden


Leren in vijf dimensies – PO Moderne didactiek voor het primair onderwijs Onze kennis van leerprocessen is de laatste decennia enorm toegenomen.

De Amerikaanse onderzoeker Robert Marzano speelde daar een belangrijke rol in en ontwierp een praktisch model: Dimensions of learning. Daarmee

kunnen leerkrachten lessen geven met activerende didactische werkvormen. Wietske Miedema spitste zijn model toe op de Nederlandse situatie in deze

uitgave. Net als in de VO-editie behandelt ze de achterliggende theorie in een

helder opgebouwd betoog. Maar ze geeft vooral veel pedagogische en didactische uitwerking, met échte voorbeelden uit het primair onderwijs. Ook is er aandacht voor kleuters en hoe zij leren. Robert Marzano is dé specialist in

wetenschappelijk onderzoek naar de

vernieuwing en met name bekend

schoolniveau.

theorie en praktijk van onderwijs­ vanwege zijn vertaling van

dagelijkse onderwijspraktijk op klas- en

Robert Marzano,

18    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

Wietske Miedema

Gratis extra digitaal materiaal via lerarencampus.nl

1e druk | 2014 272 pagina’s | € 36,50 ISBN 978 90 232 5165 1

Leren in vijf dimensies – VO Moderne didactiek voor het voortgezet onderwijs Veel scholen in het voortgezet onderwijs weten de weg naar Leren in vijf

dimensies te vinden. Leren in vijf dimensies vormt de praktijkuitwerking van jarenlang wetenschappelijk onderzoek naar leren en onderwijzen. Scholen kunnen er dan ook direct mee aan de gang. De Amerikaanse onderzoeker Robert J. Marzano ontwierp een praktisch

model, Dimensions of learning, waarin

1. zin in leren krijgen: motivatie; 2. nieuwe kennis verwerven en integreren in wat je al weet;

hij de nieuwe inzichten uit de leertheorie

3. die nieuwe kennis verbreden en

waarmee docent, docent in opleiding en

4. met die kennis onderzoek doen;

vertaalde naar praktische instrumenten leerling aan de slag kunnen. Het model onderscheidt vijf dimensies, die samen complexe leerprocessen beschrijven:

verdiepen;

5. leren jezelf te reguleren: reflectie Robert Marzano, Wietske Miedema 7e druk | 2018 296 pagina’s | €36,50 ISBN 9789023254959


Basisboek ontwerponderzoek Ontwerp je onderwijs in de praktijk Dit praktisch geschreven Basisboek ontwerponderzoek helpt jou als (aankomende) leraar bij het ontwikkelen van een open en kritisch-onderzoekende

houding en onderzoeksvaardigheden. Daarmee ben je in staat je eigen onderwijs voortdurend te verbeteren en bij te dragen aan de ontwikkeling van on-

derwijs op school. In het boek wordt ook aandacht besteed aan de methodiek van onderzoek doen die passend is voor ontwerponderzoek in het onderwijs. Onderwijsinnovatie staat of valt uiteindelijk met de vaardigheid van leraren om onderwijs te ontwerpen en te herontwerpen.

Als leraar ben je voortdurend bezig met het optimaliseren van je onderwijs. Je probeert verschillende didactieken uit, past je rol als leraar aan of zet nieuwe

materialen in. Maar heb je vooraf de tijd genomen om de praktijksituatie die je wilt

beïnvloeden, goed te analyseren? Kun je achteraf aan collega’s uitleggen waarom

dat wat je hebt uitgeprobeerd in de praktijk (niet) werkte? Of vraag je je af of je wel de juiste keuzes hebt gemaakt?

Onderzoek doen lijkt vaak een ‘ver-van-mijn-bed-show’ als je voor de klas staat. Maar met een onderzoekende houding zie je in elke les een onderzoekscyclus voorbij komen: van onderwijs maken tot evalueren. Deze cyclus kun je af en

toe eens verdiepen, al dan niet samen met collega’s. Onderwijs ontwerpen en

onderzoeken wordt daardoor iets vanzelfsprekends, logisch passend bij je functie als (startend) docent in een steeds wisselende context. Dit boek geeft je de

handvatten om dit stap voor stap aan te pakken. Het ontwerpproces is opgedeeld

in zes stappen, waarin telkens aandacht is voor het waarom en hoe van onderzoek doen.

Anne van der Werff Luuk Kampman Hugo Pont 1e druk | 2020 168 pagina’s | € 23,50 ISBN 978 90 232 5684 7

19    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

De volgende les komt er alweer aan, waar haal je de tijd voor onderzoek vandaan?


Meesters van motivatie In Meesters van motivatie verkennen we de technieken die game designers

gebruiken om spelers te motiveren en ze te laten leren. We kijken hoe je deze technieken kan inzetten in je lesontwerp, gesteund door inzichten uit de

motivatiepsychologie, onderwijskunde en de praktijk van alledag. Een door en door praktisch boek vol concrete ontwerptips, praktijkvoorbeelden en tabellen met ideeën voor je lessen.

Spellen krijgen namelijk iets buitengewoon moeilijks voor elkaar: ze zorgen voor

actie en voor concentratie, soms wel uren achter elkaar. In spellen laten leerlingen een gedrevenheid zien die ze maar zelden in de klas vertonen. Ze gaan niet voor

half werk, laten zich niet uit het veld slaan als het even niet lukt en werken samen om nog grotere doelen te bereiken dan ze alleen aan zouden kunnen. Zo krijg je

tienjarigen die moeite hebben met hun topografie maar wel honderden Pokémon

kunnen noemen, inclusief evoluties, speciale krachten en waar je ze kan vinden in

de spelwereld. Maar wat nou als je diezelfde speltechnieken kan inzetten in je les?

20    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

Bart Giethoorn 1e druk | 2020

Gratis extra digitaal materiaal via lerarencampus.nl

296 pagina’s | € 33,ISBN 978 90 232 5683 0

Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie BAO SBO SO Het doel van rekenwiskunde-onderwijs is

functionele gecijferdheid, afgestemd op de

mogelijkheden van iedere individuele leerling. Mieke van Groenestijn Ceciel Borghouts Christien Janssen

Hierbij gaat het om adequaat handelen in

functionele, dagelijkse situaties. Het protocol

geeft aanwijzingen om dit doel langs een aantal

Cathe Notten

rekenwiskundige ontwikkeling van een leerling niet

2e herziene druk | 2019

stappen te bereiken, met name wanneer de 1e druk | 2011 288 pagina’s | € 34,50 ISBN 978 90 232 4763 0

optimaal verloopt.

136 pagina’s | € 26,50 ISBN 978 90 232 5626 7


Volgens Bartjens Tijdschrift voor reken-wiskundeonderwijs Tijdschrift Volgens Bartjens behandelt in elke

uitgave de ontwikkeling van het reken-wiskunde-

onderwijs en geeft ideeën voor de rekenles. Voor

studenten zijn de lesvoorbeelden, rekenpuzzels en praktijktips een belangrijke bron van inspiratie. Het blad biedt een leerzame en bruikbare mix van

theorie en praktijk voor iedereen die geïnteresseerd is

in de verbetering van het reken- en wiskundeonderwijs op de basisschool.

Website en archief voor abonnees: www.volgensbartjens.nl

Wilt u meer weten over hoe u Volgens Bartjens in kunt zetten voor al uw studenten?

klantenservice@vangorcum.nl. 5 nummers per jaar ISSN 0922-1794

Kijk op www.volgens-bartjens.nl voor de actuele prijzen

Leren rekenen Werken met de modellen uit het Protocol ERWD Met behulp van meelezende Pabodocenten uit het rekenwiskunde vakgebied is deze volledige herziene uitgave speciaal geschreven voor de Pabo. Er is extra aandacht voor didactiek. Met dit boek lezen, zien en ervaren leraren in opleiding

worden in drie aparte hoofdstukken uitgewerkt. Met

ERWD kunnen gebruiken om goede rekenlessen te

link naar de beroepspraktijk van de leraar gelegd. De

hoe zij drie belangrijke modellen uit het protocol

verzorgen. Met de modellen krijgen ze greep op de

opbouw van leerlijnen, de bijpassende rekendidactiek en de wijze waarop ze de rekenvaardigheid van leerlingen in kaart kunnen brengen.

Door af te stemmen op de onderwijsbehoeften

opdrachten, vragen en casussen wordt steeds de

herziening bevat een nieuw hoofdstuk over: lesgeven aan zwakke(re) leerlingen, diagnostisch onderwijzen volgens het protocol ERWD en leraar-vaardigheden

op 3 sporen. Ook zijn er nieuwe casussen en zijn oude casussen grondig herzien.

van de leerlingen, wordt voorkomen dat leerlingen

rekenproblemen ontwikkelen. Het model hoofdfasen in de leerlijn, het handelingsmodel en het drieslagmodel

Extra digitaal materiaal via www.erwd.nl

21    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

Informatie over collectieve abonnementen via


22    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

NIEUW

Het probleem van de eenvoud Het metriek stelsel in de les Het probleem van de eenvoud gaat over de problemen met het metriek

stelsel in het onderwijs. Het geeft antwoord op de vragen waarom veel

leerlingen het maar niet kunnen bevatten en waarom je als docent, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs, het telkens weer opnieuw

uit moet leggen. Waar ligt het aan, dat het zo verschrikkelijk moeilijk is

voor leerlingen om het zich eigen te maken? Wat zien wij in de didactiek van het stelsel over het hoofd?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden heeft de auteur het metriek stelsel

zelf, de manier van aanbieden in het onderwijs, de wijze waarop de problemen die leerlingen ondervinden naar voren komen en de achterliggende oorzaak hiervan, in kaart gebracht. Dit met als doel het metriek stelsel in het juiste

didactisch perspectief te plaatsen, zodat je als lezer echt boven de stof komt te staan. Je kunt hierdoor veel beter beoordelen voor welke hiaten in de

voorkennis van leerlingen nog aandacht nodig is en welke lesdoelen je wel en niet kunt behalen met je lessen. Ook wordt duidelijk welk hulpmodel je hierbij kunt inzetten.

In het boek worden naast een analyse van het metriek stelsel in relatie tot het

onderwijs, ook tips voor het onderwijs en ideeën voor een andere benadering van praktijkopdrachten gegeven.

Selma Mulder-Hiemstra

Het grotere begrip van het stelsel zal docenten helpen bij het bepalen van de

1e druk | 2021

juiste aanpak.

Ca 112 pagina’s | €20,ISBN 9789023257950


Lezen en schrijven doe je samen Een ontwikkelingsgerichte didactiek voor het lezen en schrijven in groep 3 en 4 In dit boek zijn nieuwe inzichten over het lees- en schrijfonderwijs uitgewerkt aan de hand van praktijkvoorbeelden en cases die op verschillende scholen zijn toegepast.

In andere aanpakken moeten

Het proces van leren lezen en schrijven

leesmethode heen werken. In Lezen en

de klas. Ook is er veel aandacht voor

leerlingen zich in hun eentje door een schrijven doe je samen ligt de nadruk op samen. Samen met elkaar in de

groep én samen met de leerkracht. De lees- en schrijfactiviteiten worden

verbonden aan spel, spelscripts en de verhalen van kinderen en hun vragen.

wordt ook verbonden aan de thema’s in het belang van leesmotivatie. Verder

worden er hoofdstukken gewijd aan de

organisatie in de klas en het groeperen van leerlingen. Uiteraard beschrijft

het boek ook hoe deze aanpak in de praktijk kan worden ingevoerd.

1e druk | 2017 232 pagina’s | € 30,ISBN 978 90 232 5157 6

Thema’s en Taal Ontwikkelingsgerichte activiteiten in de midden- en bovenbouw In deze herziene uitgave staan recente praktijksituaties beschreven waarbij de verbindingen tussen thema’s in de klas, vakinhoud en taalonderwijs goed uit de verf komen. Ook is er meer aandacht voor de verschillende schrijfgenres bij het schrijven om te leren.

In Thema’s en Taal staat het verbinden

actief laten meebepalen wat er geleerd

taalonderwijs in de groepen 5 t/m

worden als het ware van hen, waardoor

van wereld oriënterende thema’s en 8 centraal. Thema’s en Taal geeft

hiervoor niet alleen de theoretische

wordt. De thema’s en onderwerpen de betrokkenheid toeneemt.

onderbouwing, maar ook praktische

Door goed aan te sluiten bij de verhalen

onderzoekend leren zorgt voor

bovenop te doen’ vanuit relevante

handvatten. Het thematiseren en betekenisvolle lees-, schrijf- en

gespreksactiviteiten. Uitgangspunt

hierbij is leerlingen een stem geven en

Bea Pompert

van leerlingen en daar een ‘schepje

Gerri Koster

taaldoelen, brengt de leerkracht plezier,

3e herziene druk | 2017

motivatie en resultaat bij elkaar.

168 pagina’s | € 28,ISBN 978 90 232 4770 8

23    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

Bea Pompert


24    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

NIEUW

Waarom zou je lezen?

Voor ieder type lezer

Handboek jeugdliteratuur

is de beginsituatie

Dit Handboek jeugdliteratuur is bedoeld voor iedereen die beroepshalve

leesproces dat dit

met jeugdliteratuur te maken heeft of te maken krijgt: de (toekomstige) docenten basisonderwijs, hun opleiders, medewerkers van kinderopvangcentra en bibliothecarissen.

beschreven en het lezende kind doormaakt. In het boek wordt tevens aandacht besteed aan de vaardigheden

In een tijd van ontlezing vraagt iedere leraar zich af hoe je kinderen (weer)

aan het lezen kunt krijgen. De vraag is niet alleen hoe je een verandering van de leesattitude van kinderen op gang kunt brengen maar ook hoe je kinderen

motiveert om te blijven lezen. Weten waarom je leest, is daarbij een belangrijke ontdekking.

en kennis die een ‘lees ontwikkelende’ leraar moet hebben of ontwikkelen, wil hij/ zij kinderen naar het jeugdboek brengen. Ook

Dit handboek laat zien dat kinderen door literatuurlessen het boek opnieuw

kunnen ontdekken en dat zij daarbij indirect of direct ook aan de ontwikkeling van hun literaire competentie werken. De leerlijnen die in dit boek zijn

uitgezet, laten het leesproces van kinderen zien van groep 1 tot en met 8.

Met de gekozen werkvormen willen de auteurs recht doen aan hun visie op

bevat het uitgewerkte voorbeeldlessen met lesdoelen, leerinhouden en duidelijke lesopzetten voor alle type lezers.

literatuuronderwijs, namelijk: praten over boeken verdiept de leesbeleving en dat motiveert kinderen om meer te lezen. Ze zijn zich daarbij bewust van de verschillen tussen kinderen als het gaat om leeservaring. In het boek is dan

ook een onderscheid gemaakt tussen de onervaren lezer, de incidentele lezer

Petra Moolenaar Tonny Meelis-Voorma

en de ervaren lezer.

1e druk | 2021 Ca 192 pagina’s | € 25,ISBN 9789023258117


Tijdschrift Taal Voor opleiders en onderwijsadviseurs Het tijdschrift publiceert semi-wetenschappelijke artikelen die de dialoog voeden over doelen, inhouden en organisatie van

het leren van taal, met de nadruk op primair onderwijs. In het tijdschrift wordt aandacht besteed aan ‘good practices’, aan

recente wetenschappelijke inzichten en aan de legitimering van keuzes rond taal in het primair (en soms voortgezet) onderwijs.

De vakgerelateerde informatie en voorbeelden die het tijdschrift biedt, moeten opleiders en onderwijsadviseurs bewegen om samen te werken aan de verbetering van het taalonderwijs.

Het tijdschrift biedt een duidelijke inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van praktisch gerichte, vakdidactische vakbladen. De

informatie die wordt geboden inspireert, is geschikt om toe te passen in de praktijk van opleiders en onderwijsadviseurs, en is voldoende wetenschappelijk onderbouwd.

Website en archief voor abonnees: www.tijdschrift-taal.nl

Wilt u meer weten over hoe u Tijdschrift Taal in kunt zetten voor

ISSN 1879-4548

klantenservice@vangorcum.nl. kijk op www.tijdschrift-taal.nl voor de actuele prijzen.

MeerTaal Tijdschrift over taal in het basisonderwijs Taaldidactiek is in het basisonderwijs aan de orde van de dag. Hoe motiveer je kinderen om hun taalvaardigheid te blijven vergroten? MeerTaal is een onafhankelijk tijdschrift over taaldidactiek in de

breedste zin van het woord Het biedt verdiepende beschrijvingen van inzichten uit recent onderzoek, opiniërende stukken rondom actuele kwesties in het taalonderwijs, en ook prikkelende

praktijkvoorbeelden, concrete lessuggesties en leesbare columns. Het is een informatiebron voor iedereen die werkt in of voor het

basisonderwijs. MeerTaal laat zien hoeveel meer er mogelijk is als

je wilt werken aan de taalontwikkeling van kinderen. Het inspireert om taalonderwijs meer te laten zijn dan de taalmethode of het spellingsboekje. Taal is overal, en taalonderwijs dus ook!

Website en archief voor abonnees: www.tijdschriftmeertaal.nl Wilt u meer weten over hoe u MeerTaal in kunt zetten voor al

uw studenten? Informatie over collectieve abonnementen via 3 nummers per jaar ISSN 2214-5931

klantenservice@vangorcum.nl. Kijk op www.tijdschriftmeertaal.nl voor de actuele prijzen

25    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

al uw studenten? Informatie over collectieve abonnementen via 2 nummers per jaar


Interactiewijzer Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties Het werkt verhelderend opvoedingsproblemen te benaderen als interactiepro-

blematiek. Met deze uitspraak wordt bedoeld dat bij de verklaring en de oplossing van problemen vooral gekeken wordt naar de wisselwerking tussen het kind en de professionele opvoeder én tussen het kind en andere kinderen. Interactiewijzer geeft hiervoor een tweeledige aanpak:

1. De professionele opvoeder krijgt aanwijzingen om zijn pedagogische stijl voor dat kind kritisch te beoordelen en, indien nodig, bij te stellen.

2. Er worden groepssituaties gecreëerd die bij het kind het vanzelfsprekend gebruik van ontbrekende sociale vaardigheden uitlokken.

Rob Verstegen

26    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

Henny Lodewijks 10e herziene druk | 2018

Gratis extra digitaal materiaal via lerarencampus.nl

280 pagina’s | € 36,ISBN 978 90 232 5562 8

Interculturele communicatie Van ontkenning tot wederzijdse integratie Om beter te kunnen communiceren in en bij te dragen aan een vitale en dynamische multiculturele samenleving is het belangrijk dat studenten interculturele vaardigheden en competenties ontwikkelen.

Onderzoek toont aan dat cultureel diverse groepen – zoals klassen en professio­nele teams – óf erg slecht óf buitengewoon goed presteren. De prestaties zijn laag als de culturele verschillen worden genegeerd of ontkend. Cultureel diverse groepen

blinken daarentegen uit wanneer verschillen worden herkend en benoemd als waardevolle bronnen van innovatie en groei. Carlos Nunez Raya Nunez Mahdi Laura Popma

Interculturele communicatie maakt studenten in het hbo nieuwsgierig om kennis te maken met andere culturen. De stof zorgt ervoor dat zij zich bewust worden van

de eigenheid van hun cultuur, die ze meestal zo vanzelfsprekend vinden. Het helpt studenten cultuur te herkennen als een waardevolle bron.

5e druk | 2021 200 pagina’s | € 20,ISBN 978 90 232 5687 8

Ook engelse editie beschikbaar


Communicatietoolkid In gesprek met jongeren over hun (mentale) gezondheid Een goede gezondheid is niet voor elke jongere vanzelf­

sprekend. Er zijn veel jongeren die klachten ervaren waarvoor

niet altijd een medische oorzaak gevonden wordt. Deze klachten kunnen jongeren belemmeren in de dagelijkse dingen die zij graag doen; dit is niet altijd voor iedereen zichtbaar. Voor

NIEUW

zowel de professionals in het onderwijs als de zorgprofes-

sionals is het belangrijk oog te hebben voor deze jongeren.

Jongeren tussen de 10 en 21 jaar vinden het soms lastig om taal

te vinden voor hun lichamelijke en/of mentale klachten. Vanuit

onderzoek is gebleken dat goede communicatie essentieel is voor

een goede begeleiding of behandeling.

Communicatietoolkid helpt (aankomende) professionals met jongeren in gesprek te gaan over hun (mentale) gezondheid. Niet alleen

volgens een theoretisch kader, maar vooral met een aantal praktische

Ester van den Hul Linda Goldsteen

tools die jongeren prikkelen en activeren om zelf aan de slag te gaan. Het boek is geschreven om vanuit de visie op positieve gezondheid anders te kijken naar jongeren en hun klachten.

Ca 192 pagina’s | € 30,ISBN 9789023257417

In deze vijfde, herziene druk zijn heldere leerdoelen

opgenomen aan het begin van ieder hoofdstuk en is de casuïstiek deels vernieuwd, zodat er in ieder hoofdstuk ook een niet-Nederlandse context wordt aangeboden. Daarnaast is er aandacht voor (implicit) bias, een onderwerp dat steeds meer belangstelling krijgt.

Herzien Dit compacte boek kan eenvoudig bestudeerd worden in een half semester van 7 weken. Het staat bomvol met praktische opdrachten, casussen en rollenspellen uit concrete interculturele werk- en leersituaties. In de klas, op stage, of in het beroepsveld, Intercul­ turele Communicatie helpt studenten om intercultureel vaardiger te worden.

27    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

1e druk | 2021


28    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

Herzien

Geschiedenis geven Praktische vakdidactiek voor het basisonderwijs Geschiedenis geven biedt een totaalpakket voor toekomstige leerkrachten in het basisonderwijs. Het boek geeft niet alleen praktische kennis over

didactiek voor het vak geschiedenis op de basisschool, maar het biedt ook talloze verrassende ideeën voor geschiedenislessen en suggesties om verbanden te leggen met andere vakgebieden.

Ter ondersteuning van de vakinhoudelijke delen is ook de podcast Geschiedenis geven te beluisteren over elk hoofdstuk, vindbaar op de

Daarnaast brengt en houdt het boek de kennis van studenten op peil om te voldoen aan de landelijke Kennisbasis Geschiedenis (10voordeleraar, 2018) en is het een

podcastkanalen en www.lerarencampus.nl.

meer dan goede voorbereiding op de toelatingstoets.

Met behulp van dit enthousiasmerende handboek zijn op de basisscholen in

Nederland al vele leuke, goede en verantwoorde geschiedenislessen gegeven. In

deze vijfde, substantieel herziene editie is de nieuwe canon van Nederland (2020) en de meest recente Kennisbasis verwerkt. Uit de nieuwste wetenschappelijke

inzichten op vakdidactisch en vakinhoudelijk gebied zijn weloverwogen keuzes gemaakt. De geschiedenis is waar mogelijk meer in internationaal perspectief geplaatst en er is meer aandacht voor vrouwen in de geschiedenis.

Het boek is overzichtelijk opgezet: tien hoofdstukken, één tijdvak per hoofdstuk. In elk hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van Nederland

Meereke Bosua

achtergrondinformatie en lessuggesties. Er is veel aandacht voor de lespraktijk. De

5e druk | 2021

volgens de landelijke eisen. Ieder hoofdstuk heeft dezelfde indeling: didactiek,

achtergrondinformatie is helder en duidelijk en legt steeds de link naar de wereld van vandaag.

368 pagina’s | €42,50 ISBN 9789023257608


Historisch bewustzijn op de basisschool

Historisch denken

Geschiedenis voor groep 1 tot en met 8

Basisboek voor de vakdocent

Historisch bewustzijn op de basisschool is een

handboek voor geschiedenis voor groep 1 t/m 8. Het

Historisch Denken,

in historisch bewustzijn aan deze groepen. Met veel

vakdocent is vernieuwd.

boek biedt een uitgebreid denkkader voor onderwijs praktijkvoorbeelden wordt in drie delen uiteengezet welke keuzes een (aankomend) leerkracht kan

maken om historisch bewustzijn bij leerlingen te ontwikkelen.

De verschillende delen zijn los van elkaar te gebruiken zodat de leerkracht op basis van

persoonlijke keuzes het eigen onderwijs kan

versterken. Het boek biedt een vertaling van kennis

over historisch bewustzijn naar de onderwijspraktijk. Anja Sinnige

Ook geeft het leerkrachten passende

1e druk | 2018 208 pagina’s | € 30,ISBN 978 90 232 5151 4

Gratis extra digitaal materiaal via lerarencampus.nl

In overeenstemming met de herziene Kennisbasis Geschiedenis voor de tweedegraads

lerarenopleidingen is

er meer aandacht voor

de buiten-Europese en jongste geschiedenis. De literatuurlijst en voorbeelden zijn

geactualiseerd en de opdrachten zijn waar nodig aangepast

en aangevuld. De

nieuwe vormgeving

maakt het boek nog

gebruiksvriendelijker.

Oriëntatie op geschiedenis Basisboek voor de vakdocent Het geschiedenisonderwijs werkt in Nederland,

van basisschool tot en met centraal examen, met

tien tijdvakken. De kern van de leerstof ligt vast in een aantal ‘kenmerkende aspecten’ per tijdvak,

bijvoorbeeld absolutisme in de tijd van regenten en vorsten (17e eeuw) en industrialisatie in de tijd van burgers en stoommachines (19e eeuw). In totaal

komen negenenveertig kenmerkende aspecten aan

de orde. Samen vormen zij de basiskennis waarmee leerlingen zich in de historische tijd moeten kunnen oriënteren.

Dick van Straaten (red.) Rien Claassen

Marcel van Riessen

Frans Groot

Frits Rovers

Arno Raven

Arie Wilschut (red.)

Arie Wilschut

5e druk | 2020

3e druk | 2020

560 pagina’s | €50,-

288 pagina’s | € 36,-

ISBN 9789023256571

ISBN 9789023256564

29    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

aanknopingspunten en inhoudelijke verdieping.

basisboek voor de


Geestelijke stromingen geven Jezelf verstaan, elkaar zien staan Jos van Remundt en Marleen Boon geven in Geestelijke stromingen geven

inzicht in de verschillende religies en levensbeschouwingen, en sluiten daarbij naadloos aan bij de kennisbasis Geestelijke stromingen. Dit doen ze aan

de hand van 6 levensvragen waar ieder mens mee te maken krijgt, zoals: ‘Wie is de mens?’en ‘Wat is goed en kwaad?’

Iedere vraag wordt belicht volgens dezelfde structuur: Waarom? Daarom! Doen!

De praktijk volgt zo naadloos uit de theorie. Met ongeveer 40 lesvoorbeelden per

bouw en ruim 60 beschreven werkvormen, kunnen leerkrachten eens per week een les Geestelijke stromingen geven. De lessen kunnen al gegeven worden vanaf een kwartier en zijn, in geval van uitgebreidere lessen, eenvoudig op te splitsen. Heel vaak kun je lessen integreren met taal- en woordenschatlessen.

Jos van Remundt Marleen Boon-Jansen

30    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

1e druk | 2015

Gratis extra digitaal materiaal via lerarencampus.nl

240 pagina’s | € 43,50 ISBN 978 90 232 5308 2

Natuur en techniek geven Praktische vakdidactiek voor het basisonderwijs Natuur en techniek geven combineert vakinhoudelijke kennis met didactiek

aan de hand van 10 thema’s. Het boek zit vol werkvormen, lessuggesties en opdrachten om uitdagende lessen te geven.

De snelle veranderingen in het onderwijs en ontwikkelingen op het klimaat-

en duurzaamheidsfront maken een derde druk noodzakelijk. Daarbij zijn de

belangrijkste uitgangspunten – één boek voor didactiek en inhoud voor natuur- en techniekonderwijs op de basisschool, veel praktijk en een longitudinale opbouw van didactiek – versterkt en de volgorde van de hoofdstukken gehandhaafd. Veranderingen ten opzichte van de tweede druk zijn: •

De kernbekwaamheden zijn gekomen in plaats van de SBL-competenties.

Aandacht voor het groeiend belang van ‘digitale geletterdheid’.

• • •

De 21st century skills hebben nadrukkelijk hun intrede gedaan. Extra uitleg bij het werken zonder (vaste) methode. Uitbreiding van vakoverstijgende mogelijkheden. Meer verrijkingsstof.

Herman de Jongh Frans Bussel Mart Ottenheim 3e herziene druk | 2019

Gratis extra digitaal materiaal via lerarencampus.nl

320 pagina’s | € 43,ISBN 978 90 232 5625 0


Gratis extra digitaal materiaal via lerarencampus.nl

Cultuur² Basis voor cultuuronderwijs Cultuur² biedt een theorie die inzicht geeft in wat cultuur is, welke

bouwstenen van cultuur je kunt onderscheiden en hoe die met elkaar

samenhangen. Het biedt een fundamenteel denkkader voor cultuuronderwijs waar een gemeenschappelijke taal uit voortvloeit.

Deze taal werkt in alle leergebieden. De student krijgt de handvatten aangereikt, Barend van Heusden Astrid Rass

die nodig zijn om een visie te ontwikkelen en op stage of school passend cultuuronderwijs te maken.

Jeroen Tans 1e druk | 2016 192 pagina’s | € 30,ISBN 978 90 232 5486 7

Educatie in erfgoed Hoe we erfgoed (kunnen) gebruiken in het Nederlandse onderwijs Educatie in erfgoed biedt handvatten om erfgoed op een andere manier

te gebruiken in het Nederlandse onderwijs. Centraal hierin staan de (les)

doelen. Wat willen we bereiken met erfgoededucatie? Met andere woorden, welk verhaal vertellen wij leerlingen met onze erfgoedonderwijsprojecten? En welke opvatting van erfgoed ligt daaraan ten grondslag? Erfgoed wordt

vaak gebruikt als historische bron bij de geschiedenisles en dan gezien als een vast gegeven, een bewijs van hoe ‘het vroeger was’. Maar zouden we

leerlingen niet meer bewust moeten maken van hoe iets erfgoed wordt en hen leren wat hun eigen rol daarin kan zijn? Jacquelien Vroemen

Het boek schetst een beeld van het Nederlandse erfgoededucatieveld. Wat is ‘goede erfgoededucatie’ volgens wetenschappers en erfgoedspecialisten en

1e druk | 2018 160 pagina’s | € 20,ISBN 978 90 232 5613 7

waarom wil de overheid erfgoededucatie stimuleren? Wat willen docenten en

leerkrachten? Welke projecten zijn er, en wat hopen we daarmee te bereiken bij leerlingen?

31    HOGER ONDERWIJS PABO 2021

Gratis extra digitaal materiaal via lerarencampus.nl


Presentatiespel Beter leren presenteren? Dat kan met het

Presentatiespel! 72 opdrachtkaarten combineren theorie met presentatieoefeningen.

Er zijn opdrachten in vier categorieën:

presentatietechniek, structuur & verhaallijn, zelfverzekerd spreken en vragenronde.

Maarten van der Meulen Jolien Strous 1e Druk | 2021 74 Kaarten | € 30,ISBN 9789023257301

Catalogus Online bekijken? Kijk op www.vangorcum.nl/ catalogus

Illustratie omslag Mei-Li Nieuwland | liea.nl Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum Oostersingel 11, 9401 JX Assen T +31(0)592 37 95 56

E docentenservice@vangorcum.nl www.vangorcum.nl

NIEUW