Page 1


CATALOGUS 2019-2020 Bij Koninklijke Van Gorcum vinden we het belangrijk om u en uw studenten te voorzien van actueel studiemateriaal. Voor het studiejaar 2019-2020 informeren we u graag over de volgende nieuwe en herziene uitgaven.

NIEUW

Interculturele communicatie in de zorg

HERZIEN

2 Casemanagement

NIEUW

Psychologie en pedagogiek van het jonge kind


INHOUD Communicatie (intercultureel) • • • • • •

Interculturele communicatie Intercultural sensitivity Interculturele communicatie in de zorg Diversiteit in de samenleving Basisboek interne communicatie Medische communicatie en etnische diversiteit

Psychologie 5 5 6 7 8 8

• • • • •

Vaardigheden (sociaal) • • • •

Coachen met collega’s Supervisie Sociale innovatie in de praktijk Rapportage

9 9 10 10

Pedagogiek • • • •

Interactiewijzer Inleiding in de pedagogiek Psychologie en pedagogiek van het jonge kind De ontwikkeling van het kind

11 11 12

• •

Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie Kinder- en jeugdpsychiatrie Forensische psychiatrie

15 16 16 17 17

Begeleiding/Hulpverlening • • • • •

Voorlichting en begeleiding Beschermjassen Casemanagement Sexcounseling Handboek seksuele gezondheid

18 18 19 20 20

Onderzoeksmethodiek

13

• • •

14

Preventie

14 15

Psychiatrie •

Culturele competenties in psychiatrie en psychologie Ontwikkelingspsychologie Gezondheidspsychologie bij patiënten Psychologische patiëntenzorg in de oncologie Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking

Actieonderzoek Basiscursus SPSS Statistiek als hulpmiddel

Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering Nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg

21 21 21

22 22

Management • • •

Strategisch partnerschap Alle mens aan dek Hoe krijg je ze mee?

23 23 23

3


Beste docent, Uitgeverij Koninklijke van Gorcum maakt zich al ruim 200 jaar sterk voor goed onderwijs. Wij hebben ons best gedaan om ook voor het schooljaar 2019/2020 een up-to-date en kwalitatief hoogstaand aanbod van educatieve titels voor u samen te stellen. Mist u iets, of heeft u suggesties voor verbetering? Dan hoor ik het graag! Met vriendelijke groet, Uitgeverij Koninklijke van Gorcum

Tieneke Verheijen Uitgever Sociale Studies t.verheijen@vangorcum.nl

4

Digitaal lezen Digitaal lezen biedt veel voordelen. Studenten en docenten hebben overal ter wereld en op ieder moment toegang tot hun studieboeken. En, voor studenten niet onbelangrijk, dat kan nu nog goedkoper, door boeken te huren of een abonnement te nemen.

Onze boeken kunnen digitaal worden gekocht of gehuurd via onze partner Yindo. Huren is mogelijk per kwartaal, half jaar of jaar. Een volledig prijsoverzicht vindt u op www.yindo.nl

BUKU is een online streaming boekendienst waarmee studenten en docenten gemakkelijk online toegang hebben tot studieboeken. Alle docenten in het hoger onderwijs kunnen kosteloos en ongelimiteerd gebruik maken van BUKU. Studenten krijgen met een abonnement toegang tot alle aangeboden studieboeken. Wilt u meer weten? Neem eens een kijkje op www.buku.io


Interculturele communicatie

Intercultural sensitivity

Van ontkenning tot wederzijdse integratie

From denial to intercultural competence

Interculturele communicatie helpt hbostudenten om intercultureel vaardiger te worden in de klas, op stage, of in het beroepsveld.Het compacte boek staat vol met praktische opdrachten, casussen en rollenspellen uit concrete interculturele werk- en leersituaties, zoals in het onderwijs, met buitenlandse collega’s en in de marketing. Kortom, overal waar je met interculturele communicatie te maken kunt krijgen.

In a rapidly internationalizing educational environment,students need to develop intercultural sensitivity in order to improve communication with lecturers and students, and to achieve excellence in their future international careers.

Verder komen aan de orde: • intercultureel communiceren met de zes basiswaarden van Hall en Kluckhohn • de culturele dimensies van Hofstede • culturele synergie door de zeven dimensies van Trompenaars.

This compact book can easily be studied in a 7- or 8-week term. It is packed with handson assignments, cases and roleplays from real life intercultural situations. Cases range from education to health care, marketing and management – any place where students will need to communicate across cultures. In class, on internship, or in the professional field, Intercultural sensitivity helps students achieve intercultural competence.

Carlos Nunez, Raya Nunez Mahdi, Laura Popma

Carlos Nunez, Raya Nunez Mahdi, Laura Popma

4e herziene druk | 2017 | 184 pagina’s

4th Revised Edition | 2017 | 184 pages

€ 17,50 | ISBN 978 90 232 5553 6

€ 17,50 | ISBN 978 90 232 5555 0

Communicatie (intercultureel)

5


NIEUW

Interculturele communicatie in de zorg

6

Kennis, vaardigheden en houding voor zorgprofessionals Interculturele communicatie in de zorg helpt studenten en professionals in de zorg om intercultureel vaardiger te worden. Het compacte boek staat vol met praktische opdrachten, casussen en rollenspellen uit concrete interculturele situaties in de zorg.

Carlos Nunez, Raya Nunez Mahdi, Charlie Obihara, Dorian Maarse, Edwin Hagenbeek 1e Druk | 2019 | ca 208 pagina’s | € 19,95 ISBN 978 90 232 5635 9

Communicatie (intercultureel)

Verder komen aan de orde: • intercultureel communiceren en werken met de zes basiswaarden van Hall, Kluckhohn & Strodtbeck, • werken met de culturele dimensies van Hofstede • ruis in de communicatie achterhalen met het TOPOI-Model.


Diversiteit in de samenleving Concepten, voorbeelden uit de praktijk en methoden voor de hbo-professional •

Belicht diversiteit in het sociaal werk vanuit onder andere sociale, culturele, religieuze, etnische en genderverschillen. Thema’s als participatie, armoede, religie, (trans)gender, (homo) seksualiteit, transmigratie en de rol van de media komen aan bod. Begrippen als inclusie, participatie, superdiversiteit, de presentiebenadering en diversiteitsbewuste communicatie worden belicht.

Wie in het sociale domein werkt, krijgt te maken met een zeer diverse groep aan burgers. Denk aan sociale, culturele, religieuze, etnische en gender verschillen. Diversiteit in de samenleving biedt de (aankomende) hbo-professional inzicht in de belangrijke concepten, methoden en (sociologische) theorieën. Het geeft een compleet beeld van de superdiverse samenleving en biedt een totaaloverzicht van de gevolgen van de toenemende diversiteit voor professionals in de hulpverlening.

Lucho Rubio Repáraz, Siela Ardjosemito-Jethoe, Kathinka Rijk (red.) 1e druk | 2017 | 256 pagina’s | € 29,95 | ISBN 978 90 232 5503 1

Communicatie (intercultureel)

7


Basisboek interne communicatie In het Basisboek interne communicatie maak je kennis met de essentie van interne communicatie. Het is een praktisch bruikbaar fundament om de communicatie in een organisatie (-onderdeel) te verbeteren. Interne communicatie is voor veel organisaties een aandachtspunt in het beleid. Terecht, want intern je zaken op orde hebben is een belangrijke voorwaarde om extern (nog) beter te kunnen presteren. Erik Reijnders (red.), Marius Hogendoorn, Arnold Koning, Conny de Laat, Lysbeth van Silfhout 8e Herziene druk | 2015 180 pagina’s | € 29.95 ISBN 978 90 232 5231 3

8

Medische communicatie en etnische diversiteit

Bart Wolf, Nordin Dahhan

Goede communicatie leidt tot betere zorg, daarover is iedereen het wel eens. Veel zorgverleners blijken echter problemen te ondervinden bij de communicatie, vooral met patiënten uit een andere cultuur. Ze krijgen daarbij te maken met denkbeelden en verwachtingen waaraan zij vanuit hun culturele achtergrond niet gewend zijn. De vraag is dan niet zo zeer wát er in de communicatie met deze patiëntengroep moet verbeteren, maar de wijze waarop dat moet gebeuren.

1e druk | 2014 168 pagina’s | € 21,95 ISBN 978 90 232 5306 8

Communicatie (intercultureel)

Medische communicatie en etnische diversiteit biedt (para)medici praktische handvatten om de zorg voor en communicatie met migranten te verbeteren.


Coachen met collega’s

Supervisie

Praktijkboek individuele consultatie

Gids voor supervisanten

In Coachen met collega’s leren studenten hoe zij in hun toekomstige werk collega’s in individuele gesprekken op weg kunnen helpen en hoe zij beter voor zichzelf kunnen zorgen.

Het handboek Supervisie biedt een didactische methode, die professionals in helpende beroepen in staat stelt om inzichten en ervaringen om te zetten in een grotere beroepsbekwaamheid. Het benadert theorie, methodes en praktijk vanuit het perspectief van de supervisant, en geeft antwoord op vragen als: Wat is supervisie? Hoe werkt het? Wat heb je eraan?

Deze uitgave bestaat uit drie delen: Deel 1 is een beknopte introductie waarin een aantal kernbegrippen wordt belicht. Deel 2 gaat nader in op een aantal benaderingen van coaching en er wordt een verbinding gemaakt met de hoofdstromen uit het psychotherapeutische denken. Deel 3 belicht een aantal competenties van de coach en reflecteert op de context waarbinnen coaching veelal plaats vindt.

Deze 9e herziene uitgave is verlevendigd met nieuwe praktijkvoorbeelden aan het einde van elk hoofdstuk. Het gedachtegoed van de overleden hoofdauteur Willemine Regouin vormt nog altijd de basis van dit succesvolle (studie) boek, maar de teksten zijn geactualiseerd.

Erik de Haan, Yvonne Burger

Erik de Haan, Willemine Regouin

6e herziene druk | 2017

9e herziene druk | 2017

264 pagina’s | € 34,95

136 pagina’s | € 22,50

ISBN 978 90 232 5543 7

ISBN 978 90 232 5575 8

Vaardigheden (sociaal)

9


10

Sociale innovatie in de praktijk

Rapportage

Sociale innovatie gaat om de bundeling van menskracht met als doel uiteenlopende maatschappelijke kwesties aan te pakken. Hierbij creëren burgers, overheden en/ of bedrijven ‘maatschappelijke energie’ om bijvoorbeeld armoede of sociale ongelijkheid tegen te gaan, arbeidsparticipatie te bevorderen of ‘alternatieve’ initiatieven te ondersteunen.

In de zorg, hulp- en dienstverlening is schriftelijk rapporteren een belangrijke vorm van communicatie tussen functionarissen. In de loop der jaren is rapporteren in zowel het opleidings- als werkveld veranderd van een handige vaardigheid in een kerncompetentie. Desondanks is er nog te vaak sprake van miscommunicatie. Vandaar dit boek.

Sociale innovatie in de praktijk biedt een overzicht van de in het hoger onderwijs gebruikte perspectieven om deze initiatieven te onderzoeken: twee disciplinaire perspectieven (sociologie en bestuurskunde) en drie praktijkgerichte perspectieven die de blik richten op het sociale, het beleids- en het onderwijsdomein.

Gids voor zorg, hulp- en dienstverlening

Rapportage wordt al jaren gebruikt in een breed opleidings- en werkveld, variërend van Social Work, Toegepaste psychologie tot reclassering, jeugdzorg en paramedische beroepen.

Philip Marcel Karré, Hans Dagevos en

Peter Schamp, Willemine Regouin

Guido Walraven (red.)

5e druk | 2014 | 160 pagina’s | € 27,95

1e druk | 2017 | 204 pagina’s | € 27,50

ISBN 978 90 232 5247 4

ISBN 978 90 232 5597 0

Vaardigheden (sociaal)


Interactiewijzer Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties Het werkt verhelderend opvoedingsproblemen te benaderen als interactieproblematiek.Met deze uitspraak wordt bedoeld dat bij de verklaring en de oplossing van problemen vooral gekeken wordt naar de wisselwerking tussen het kind en de professionele opvoeder én tussen het kind en andere kinderen.

Rob Verstegen, Henny Lodewijks | 10e druk 2018 | 280 pagina’s | €35,50 ISBN 978 90 232 5562 8

Interactiewijzer geeft hiervoor een tweeledige aanpak: 1. De professionele opvoeder krijgt aanwijzingen om zijn pedagogische stijl voor dat kind kritisch te beoordelen en, indien nodig, bij te stellen. 2. Er worden groepssituaties gecreëerd die bij het kind het vanzelfsprekend gebruik van ontbrekende sociale vaardigheden uitlokken.

Inleiding in de pedagogiek Inleiding in de pedagogiek legt kort en kernachtig in begrijpelijke taal de basisprincipes en -begrippen van de pedagogiek uit. In het eerste deel van het boek komt de praktijk van het opvoeden aan bod, rijkelijk geïllustreerd met casusmateriaal. Hierdoor krijg je als student meteen een beeld bij de aangeboden stof. De voorbeeldsituaties komen uit allerlei culturen in de Nederlandse samenleving.

Anneke Becker | 3e druk 2018 | 264 pagina’s | € 30,00

Op www.lerarencampus.nl staan extra vragen, opdrachten en discussieteksten voor studenten en docenten.

ISBN 978 90 232 5563 5

Pedagogiek

11


Psychologie en pedagogiek van het jonge kind Over ontwikkeling, stimulering en vorming Psychologie en pedagogiek van het jonge kind biedt een perspectief op wat opvoeding en onderwijs voor kinderen van nul tot ongeveer tien jaar zou moeten inhouden. Wat houdt de groei ‘van binnen naar buiten’ in, hoe verhouden zich meedoen en stimuleren respectievelijk onderwijzen en leren? Kortom: hoe verloopt het verband tussen ‘laten groeien’ en ‘leiden’? De baby-, dreumes-, peuter- en kleuterfasen en de eerste schooljaren worden zowel vanuit de praktijk als theoretisch behandeld.

12

In de praktisch getinte hoofdstukken gaat het, geïllustreerd met vele casussen, over fase typerende gedragskenmerken en hoe je je daar pedagogisch toe moet verhouden.

De theoretische hoofdstukken besteden aandacht aan de rol van de cultuur en hoe de school kan bijdragen aan de vorming van (cultuur)kritische volwassenheid. Tevens wordt de systeemtheorie voor de kleine kind-periode beschreven en de betekenis van de eerste symptomen van zelfreflectie tijdens de kleuterjaren. Daarbij wordt duidelijk hoe de kanteling van kleuter naar schoolkind zich voltrekt, en waarin de opvoeding daarná verschilt van die van daarvóór. Ook komt aan de orde hoe zich al vroeg de drievoudige relatie ontwikkelt tussen kind, het andere en de ander. Een nog zelden besproken ontwikkeling, die vooruitwijst naar de latere leerlingleerstof-docentrelatie in het onderwijs.

Jan Dirk Imelman, Sieneke Goorhuis-Brouwer, Wilna Meijer | 1e Druk | 2019 | 240 pagina’s € 22,50 | ISBN 978 90 232 5584 0

Pedagogiek


De ontwikkeling van het kind De ontwikkeling van het kind beschrijft op een overzichtelijke manier de normale ontwikkeling van kinderen en de invloeden daarop. Dit standaardwerk is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een klassieker. Bij herdrukken is steeds gebruik gemaakt van reacties van studenten, docenten en andere gebruikers. In deze 10e herziene editie (met nieuwe vormgeving) zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten verwerkt.

13

Het boek beschrijft biologische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling tijdens de verschillende levensfasen van het kind. Dit boek is bedoeld voor lezers die dicht bij de dagelijkse praktijk (zullen) staan. Na de eerste drie meer theoretische hoofdstukken wordt de ontwikkeling beschreven aan de hand van de verschillende leeftijdsfasen. Het is een leerboek en naslagwerk voor de dagelijkse praktijk ineen.

Frank C. Verhulst | 10e herziene druk | 2017 | 200 pagina’s ₏ 29,95 | ISBN 978 90 232 5423 2

Pedagogiek


Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie Het Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie beschrijft beknopt en overzichtelijk de belangrijkste psychiatrische stoornissen die in de eerste achttien levensjaren kunnen voorkomen.

F.C. Verhulst 4e druk | 2015 | 296 pagina’s € 46,50 ISBN 978 90 232 5245 0

14

Deze druk is zeer toegankelijk gehouden. De wetenschappelijke onderbouwing is up-to-date en de vertaling naar de praktijk staat centraal. Alleen de kennis die noodzakelijk is voor het begrijpen van de belangrijkste kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen en hoe hiermee om te gaan, komt aan bod. Daarnaast is er aandacht voor het diagnostisch psychiatrisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen. Dit boek is geschikt voor (hbo-)opleidingen waarin aandacht besteed wordt aan psychiatrische problemen bij kinderen en jeugdigen, zoals geneeskunde, psychologie en pedagogiek.

Kinder- en jeugdpsychiatrie

F.C. Verhulst, F. Verheij,

Kinder- en jeugdpsychiatrie is hét Nederlandstalige standaardwerk in het vakgebied. De uitgave doet recht aan de enorme kennisevolutie van de laatste jaren en biedt een wetenschappelijk gefundeerd overzicht van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Van onderzoek en diagnostiek, tot psychopathologie en behandeling en begeleiding; Kinder- en jeugdpsychiatrie biedt de concrete vertaling van wetenschappelijke kennis naar de dagelijkse praktijk in deze prachtige, Nederlandstalige uitgave waarbij zowel Nederlandse als Vlaamse auteurs betrokken zijn.

M. Danckaerts | 1e druk 2014 | 768 pagina’s | € 165 ISBN 978 90 232 5355 6

Psychiatrie

De DSM-5 criteria en terminologie zijn in de tekst verwerkt en er wordt veel aandacht besteed aan een aspect dat de kinder- en jeugdpsychiatrie onderscheidt van de volwassenenpsychiatrie: de ontwikkeling.


Forensische psychiatrie Fundamenten en praktijk Forensische psychiatrie richt zich op de wetenschappelijke onderbouwing van de verschillende interventies die de forensische psychiatrie gebruikt. Het slaat een brug tussen de theoretische modellen en de actuele praktijk. Elk hoofdstuk behandelt een onder werp en inventariseert aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek de empirische achtergronden daarvan. Zo worden de biopsychologische achtergronden van de persoonlijkheidsstoornissen besproken, maar ook de vele theoretische visies op seksueel gewelddadig gedrag. Actuele thema’s als risicotaxatie en transculturele psychiatrie komen aan de orde. ‘The state of the art’ van elk onderwerp wordt door specialisten op dat gebied van de forensische psychiatrie beschreven.

Culturele competenties in psychiatrie en psychologie De psychiatrie en psychologie ondergaan in hoog tempo een aantal fundamentele veranderingen. De vakken worden steeds meer ‘evidence based’ en vertaald in behandelprotocollen en richtlijnen. Patiënten raken steeds beter geïnformeerd en worden mondiger. Zij vragen om ‘zorg op maat’: zorg die is afgestemd op hun persoonlijke opvattingen, waarden en omstandigheden. In een samenleving die steeds meer multicultureel wordt, vraagt dit bovendien van psychiaters en psychologen dat zij zorg bieden die afgestemd is op de cultuur en subcultuur van de patiënt. Culturele competenties in psychiatrie en psychologie richt zich op hoe dit in de praktijk te realiseren.

H.J.C. van Marle (red.)

Frank Kortmann

1e druk | 2015 | 320 pagina’s | € 61,95

1e druk | 2016 | 160 pagina’s | € 24,95

ISBN 978 90 232 5135 4

ISBN 978 90 232 5463 8

Psychiatrie

Psychologie

15


Ontwikkelingspsychologie Inleiding tot de verschillende deelgebieden

16

In de educatieve en sociale richtingen van het hoger onderwijs is kennis van de menselijke levensloop onmisbaar. Het boek Ontwikkelingspsychologie voorziet al veertig jaar in deze behoefte en presenteert de ontwikkeling van de mens als een levenslang proces. De gehele levensloop komt aan bod, van de geboorte tot en met de ouderdom. Tevens is er aandacht voor een aantal ontwikkelingsstoornissen. Hiermee is het een belangrijke wegwijzer in de vele theorieën en methoden over de menselijke ontwikkeling. Deze 14e editie is geactualiseerd met onder andere de ontwikkelingen in het hersenonderzoek en hun betekenis voor het vakgebied.

Gezondheidspsychologie bij patiënten Gezondheidspsychologie bij patiënten geeft de lezer inzicht in het proces dat patiënten doorlopen tijdens een (chronische) ziekte. Dat proces loopt van de eerste klachten, naar de diagnose, de behandeling, het leren leven met de ziekte en het mogelijk sterven als gevolg van de ziekte. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar het perspectief van de patiënt, de psychosociale adaptatie aan de ziekte en de verandering van gedrag door het planmatig bevorderen van gezondheid. De volgende vragen spelen daarbij een rol: Welke psychologische processen maakt een patiënt door? Van welke factoren is succesvolle adaptatie aan de ziekte afhankelijk?

Dr. F.J. Mönks

Lilian Lechner, Ilse Mesters, Catherine Bolman

14e Druk | 2015 | 448 pagina’s | € 49,95

1e druk | 2010 | 456 pagina’s | € 62,50

ISBN 978 90 232 5224 5

ISBN 978 90 232 4620 6

Psychologie


Psychologische patiëntenzorg in de oncologie Handboek voor professionals De psychosociale oncologie richt zich op psychologische en sociale aspecten van kanker en het bevorderen van psychosociale zorg.

H.J.C.M. de Haes, L.M. Gualthérie van Weezel, R. Sandeman 3e herziene druk | 2017 578 pagina’s | € 56,50 ISBN 978 90 232 5525 3

Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 richt zich op achtergrondkennis voor de psychologische behandeling van kanker-patiënten. In deel 2 staan algemene principes van psychosociale hulpverlening centraal. In deel 3 ligt de nadruk op specifieke psychosociale problemen als vermoeidheid, agressie, pijn, persoonlijkheidsstoornissen, seksualiteit, ontkenning, depressie, angst, organisch-psychiatrische factoren en niet reguliere behandeling.

17

Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen

A. Došen | 5e herziene druk 2014 | 528 Pagina’s | € 80,95 ISBN 978 90 232 5249 8

Psychische stoornissen en probleemgedrag komen bij mensen met een verstandelijke beperking veel vaker voor dan bij mensen zonder beperking, en vormen een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van hun bestaan. Er is veel kennis beschikbaar rondom dit thema, maar toepassing van deze kennis in de praktijk is vaak een hele uitdaging, ook gezien de complexiteit van het onderwerp. Professor Došen vertaalt op basis van uitvoerig literatuuronderzoek en ruime klinisch-psychiatrische praktijkervaringen de verschillende theoretische en wetenschappelijke inzichten naar praktisch handelen in de hulpverlening.

Psychologie


18

Voorlichting en begeleiding

Beschermjassen

Communicatieve vaardigheden voor hulpverleners in de gezondheidszorg

Dit boek leert de lezer wat een professional nodig heeft voor een open dialoog met de ‘vreemde ander’. In deze herziene editie is aan elk hoofdstuk een verwerkingsopdracht toegevoegd. Het belang van empathie en compassie in hulpverlening komt uitgebreid aan de orde. Er is aandacht voor superdiversiteit en de theorie over de werking van in- en uitsluitingsmechanismen. Ook interculturele competenties en instrumenten als het genogram en de levenslijn komen aan bod. De benadering sluit naadloos aan bij de multidisciplinaire en integrale aanpak die steeds meer gevraagd wordt van hulpverleners.

Het verbeteren van communicatieve vaardigheden in het contact met patiënten en naasten is van groot belang voor zowel hulpverlener als patiënt. Voorlichting en begeleiding is bedoeld om de vakbekwaamheid in het geven van voorlichting en begeleiding te vergroten. De uitgave bevat de daarvoor noodzakelijke theoretische uitleg en inhoudelijke aanwijzingen, aangevuld met tal van voorbeelden uit de praktijk. Speciale aandacht is er daarbij voor de psychosociale gevolgen van ziekte en voor het omgaan met de soms heftige emoties van patiënten.

Transculturele hulp aan families

De openhartige, intieme familieverhalen van hulpverleners laten de lezer nadenken over de lijnen in zijn eigen familie. De kracht van families blijkt vaak eenvoudig in te zetten in de hulpverlening.

Jan C. Wouda, Harry B.M. van de Wiel,

Kitlyn Tjin A Djie, Irene Zwaan

Floor S. van de Wiel

5e druk | 2016 | 152 pagina’s | € 20,50

5e geheel herziene druk | 2014 | 216 pagina’s

ISBN 978 90 232 5455 3

€ 34,50 | ISBN 978 90 232 5243 6

Begeleiding/Hulpverlening


HERZIEN

Casemanagement

19

De methodiek van interdisciplinair samenwerken Veel van de interventies van de sociaal werker helpen mensen om zich te verhouden tot de complexiteit waarmee zij te maken krijgen. In de negende herziene druk van Casemanagement is daarom ruim aandacht voor omgevingsgericht werken. Sociaal werkers (in opleiding) leren om zich af te vragen hoe ze vanuit hun casemanagementtaken een impuls kunnen geven om de leefomgeving te verbeteren. Het vraagt hen om naar de achterliggende structurele factoren te kijken. Zo kunnen zij de problematiek boven het individuele niveau uit tillen, en maatschappelijke aanpassingen initiëren

om de onderliggende structuur te verbeteren. Casemanagement blijft daarmee een methodiekboek voor integrale en interdisciplinaire hulpverlening. De samenwerking tussen vertegenwoordigers van verschillende beroepsgroepen staat centraal. Het sluit daarmee aan op de opleiding Social Work, waarin de focus ligt op integraal werken. Het boek is toegankelijk geschreven en bevat aansprekende praktijkvoorbeelden en verdiepende opdrachten. Het staat vol met tips en trucs voor de aankomende sociaal werker.

Nora van Riet, Jaap Bruijn 9e herziene druk | 2019 | ca 300 pagina’s | ca € 34,95 | ISBN 978 90 232 5611 3

Begeleiding/Hulpverlening


Sexcounseling Handleiding voor seksuologische hulpverlening Sexcounseling is een methode van kortdurende hulpverlening om een seksuele klacht op te heffen. De basisprincipes zijn goed in te passen in andere vormen van (seksuologische) hulpverlening. De methode bestaat uit informatie en specifieke gedragsadviezen (sensate focusoefeningen, gedetailleerd beschreven) en andere cognitieve en gedragsgerichte technieken.

Marijke IJff 5e herziene druk | 2016 232 pagina’s | € 36,50

De auteur heeft jarenlange ervaring in de seksuologische hulpverlening en als docent seksuologie. Zij belicht de specifieke aspecten van hulpverlenen bij seksuele problematiek van intake tot afsluitingsfase.

ISBN 978 90 232 5461 4

20

Handboek seksuele gezondheid Probleemgeoriënteerd denken en handelen Ons seksleven wordt beïnvloed door onze lichamelijke en geestelijke gesteldheid en andersom. Aan de aankomende professional de taak om hierover het gesprek met de cliënt aan te gaan en juiste vragen te leren stellen.

Peter Leusink, Marjo Ramakers 1e druk | 2014 328 pagina’s | € 41,95 ISBN 978 90 232 4651 0

Begeleiding/Hulpverlening

Het Handboek seksuele gezondheid is bedoeld voor (aankomende) professionals in gezondheidszorg en hulpverlening. Het leert vragen en problemen op dit gebied te signaleren, het gesprek hierover aan te gaan, waar mogelijk informatie te geven en door te verwijzen. Op www.seksueelgezond.nl is veel aanvullend materiaal bij het boek beschikbaar, met zowel voor docenten als studenten praktische tips en aanvullingen.


Actieonderzoek

Statistiek als hulpmiddel

Principes voor verandering in zorg en welzijn

Een overzicht van gangbare toepassingen in de sociale wetenschappen

Dit boek wil hbo- en wo-studenten, maar ook professionals die werkzaam zijn in de (praktijk van) zorg en/ of welzijn, principes en handvatten bieden om systematisch en methodisch de beroepspraktijk te onderzoeken en te verbeteren. Het boek geeft inzicht in de relevantie en de methodologie van actieonderzoek.

Dit boek bevat geen uitgebreide beschrijving van het SPSS-programma of de bijbehorende statistische theorie, maar wel de onderwerpen die een gemiddelde gebruiker vaak zal tegenkomen.

In Statistiek als hulpmiddel staat de praktische toepasbaarheid centraal. Hoewel er ook aandacht is voor de grondbeginselen van de statistiek, is dit niet het voornaamste leerdoel. De nadruk ligt op het gebruik van statistische toepassingen bij de beantwoording van onderzoeksvragen op het terrein van de sociale wetenschappen.

Famke van Lieshout,

Manfred te Grotenhuis,

Manfred te Grotenhuis,

Shaun Cardiff, Gaby Jacobs

Anneke Matthijssen

Theo van der Weegen

1e druk | 2017

6e druk | 2016

1e druk | 2013

160 pagina’s | €26,50

104 pagina’s | € 13,95

128 pagina’s | € 16,50

ISBN 978 90 232 5521 5

ISBN 978 90 232 5500 0

ISBN 978 90 232 5226 9

Basiscursus SPSS Versie 20-23

Onderzoeksmethodiek

21


Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering Een planmatige aanpak

Johannes Brug, Patricia van

Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering gaat over planmatige bevordering van gezond gedrag om zo de gezondheid te verbeteren, ziekte te voorkomen en verdere schade door aandoeningen te beperken. Het boek behandelt de meest recente inzichten uit de epidemiologie, theorieën over ontstaan van gedrag en theorieën en methodieken voor gedragsverandering. Deze worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Assema, Lilian Lechner 9e herziene druk | 2016 388 pagina’s | € 49,95 ISBN 978 90 232 5410 2

22

De rode draad vormt het Model voor Planmatige Gezondheidsbevordering en Gedragsverandering. Dit model wordt stap voor stap uitgewerkt: van de analyse van gezondheid tot de evaluatie van interventieprogramma’s.

Nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg Deel B

Deel B: 520 pagina’s | € 56,50 ISBN 978 90 232 4652 7

Nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg geeft een compleet overzicht van de factoren die de gezonde ontwikkeling van kinderen in iedere leeftijdsfase bevorderen of juist bedreigen, en van de rol die de jeugdgezondheidszorg daarbij speelt. In de opeenvolgende hoofdstukken staat steeds een andere leeftijdsfase centraal. Na een typering van de leeftijdsfase volgt een beschrijving van de normale groei en ontwikkeling, wordt het externe milieu geconcretiseerd en is er aandacht voor leefstijl, mogelijke bedreigingen en voor het zorgsysteem. Het laatste hoofdstuk besteedt aandacht aan kinderen in bijzondere situaties. Op www.vangorcumstudie.nl kunt u de tabellen en figuren uit het boek downloaden

Preventie


Alle mens aan dek Strategisch partnerschap Wat is wijsheid? Bij Strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal. Rienk Goodijk laat aan de hand van zijn onderzoek naar betere practices en vele praktijkervaringen zien dat een dergelijke verhouding tussen bestuur en toezicht, aan de ‘voorkant’ en in betrokkenheid met stakeholders, veel kan opleveren.

Publieke organisaties zijn er om burgers te helpen en de activiteiten uit te voeren die we als samenleving belangrijk vinden. Wat is er nodig om goed te kunnen anticiperen op de veranderingen in de samenleving waardoor we het functioneren van publieke organisaties kunnen verbeteren? Die vraag beantwoorden Marjolijn Grijns en Loubna Zarrou in Alle mens aan dek, op basis van wetenschappelijk onderzoek en verhalen uit de praktijk.

Hoe krijg je ze mee? Vijf krachten om een verandering te laten slagen In Hoe krijg je ze mee? vertaalt Annemarie Mars haar jarenlange praktijkervaring naar vijf krachten om verbinding bij mensen te kunnen stimuleren. Voor iedereen die een stempel wil drukken op organisaties die continu in beweging zijn.

Rienk Goodijk | 1e druk

Marjolijn Grijns,

Annemarie Mars | 2e druk

2017 | 216 Pagina’s | € 29.95

Loubna Zarrou | 1e druk

2016 | 176 pagina’s | €26.50

ISBN 978 90 232 5568 0

2018 | 144 pagina’s | €24,95

ISBN 978 90 232 5539 0

ISBN 978 90 232 4992 4

Management

23


Catalogus Online bekijken? Webwinkel.vangorcum.nl/ CatalogusSociaalDomein

Koninklijke Van Gorcum Oostersingel 11, 9401 JX Assen T +31(0)592 37 95 56 E klantenservice@vangorcum.nl www.vangorcum.nl

Omslag illustratie: Grootzus | www.grootzus.nl

Snel en betrouwbaar je vakkennis op peil

Profile for Koninklijke Van Gorcum B.V.

Sociale Studies 2019 - Uitgeverij Koninklijke van Gorcum  

Overzichtscatalogus Sociale studies 2019 met nieuwe titels, herzieningen en ons actuele aanbod. Wilt u een titel beoordelen? Vraag dan een b...

Sociale Studies 2019 - Uitgeverij Koninklijke van Gorcum  

Overzichtscatalogus Sociale studies 2019 met nieuwe titels, herzieningen en ons actuele aanbod. Wilt u een titel beoordelen? Vraag dan een b...