__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


CATALOGUS 2020 Bij Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum vinden we het belangrijk om u en uw studenten te voorzien van actueel studiemateriaal. Voor het studiejaar informeren we u graag over de volgende nieuwe en herziene uitgaven.

Neurologie voor verpleegkundigen

HERZIEN

2

Leerboek Kinder- en Jeugdpsychiatrie HERZIEN

Culturele competenties in de GGZ HERZIEN MET NIEUWE TITEL

NIEUW

Interculturele communicatie in de zorg


Beschermjassen in de Praktijk

Diversiteit in de samenleving

HERZIEN

HERZIEN

Verandering door actieonderzoek

3

NIEUW

SCOREN bij ongewenst gedrag NIEUW

Modulespecifieke therapie bij afasie

NIEUW


Beste Docent, Uitgeverij Koninklijke van Gorcum maakt zich al 220 jaar sterk voor goed onderwijs. Wij hebben ook voor het schooljaar 2020/2021 weer een kwalitatief en hoogstaand aanbod. Veel van onze educatieve titels komen tot stand in samenwerking met docenten van diverse hogescholen. Wilt u hieraan ook een bijdrage leveren, dan horen we dat natuurlijk graag. Daarnaast kom ik graag bij u langs op de opleiding om met u in gesprek te gaan over de leermiddelen. Met vriendelijke groet,

Richard Verschuur Accountmanager HBO-onderwijs r.verschuur@vangorcum.nl tel. 06-12 67 55 39

Digitaal lezen

4

Digitaal lezen biedt veel voordelen. Studenten en docenten hebben overal ter wereld en op ieder moment toegang tot hun studieboeken. En, voor studenten niet onbelangrijk, dat kan nu nog goedkoper, door boeken te huren of een abonnement te nemen.

EBSCO biedt wereldwijd toegang tot digitale (studie) boeken en artikelen. Met ingang van studiejaar 2019/2020 kunt u hier ook onze boeken vinden. Scholen kunnen een abonnement afsluiten met EBSCO. Wilt u meer weten? Neem dan eens een kijkje op www.ebsco.com

Onze boeken kunnen digitaal worden gekocht of gehuurd via onze partner Yindo. Huren is ook mogelijk per kwartaal, half jaar of jaar. Een volledig prijsoverzicht vindt u op www.yindo.nl

BUKU is een online streaming boekendienst waarmee studenten en docenten gemakkelijk online, toegang hebben tot studieboeken. Alle docenten in het hoger onderwijs kunnen kosteloos en ongelimiteerd gebruik maken van BUKU. Studenten krijgen met een abonnement toegang tot alle aangeboden studieboeken. Wilt u meer weten? Neem eens een kijkje op www.buku.io


Inhoud Communicatie (intercultureel) • • • • • •

Diversiteit in de samenleving Interculturele communicatie in de zorg Interculturele communicatie Intercultural sensitivity Basisboek interne communicatie Strategische communicatie

Psychiatrie/Pscychologie 6 7 8 8 9 9

• • • • •

Kinder- en jeugdpsychiatrie 15 Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie 16 Culturele competenties in de GGZ 17 Ontwikkelingspsychologie18 Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid18

Begeleiding

Vaardigheden (Sociaal)

• •

• •

Voorlichting en begeleiding 10 Casemanagement10

Coachen met collega’s 19 Supervisie19

Hulpverlening

Onderzoeksmethodiek

• • • •

• • • • •

Sexcounseling11 Beschermjassen11 Beschermjassen in de praktijk 12 SCOREN bij ongewenst gedrag 13

Pedagogiek • • •

Interactiewijzer14 Inleiding in de pedagogiek 14 De ontwikkeling van het kind 15

Actieonderzoek20 Verandering door actieonderzoek 21 Basiscursus SPSS 22 TGE22 NTZ22

Preventie • •

Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering Nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg

23 23

Docentenservice Docenten, onderwijsontwikkelaars en studiecoördinatoren kunnen bij Uitgeverij Koninklijke van Gorcum een docentenexemplaar aanvragen van relevante studieboeken. Op deze pagina leest u hoe dat werkt. Onze uitgaven zijn ook op verschillende kanalen digitaal beschikbaar

Docentexemplaar aanvragen Op vangorcum.nl kunt u bij de titel van uw keuze via de knop ‘aanvragen’ een beoordelings-/gebruikers­ exemplaar aanvragen. U moet dan wel een gratis account aangemaakt hebben en ingelogd zijn. Wij behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In die gevallen nemen wij contact met u op om uw aanvraag te bespreken. Titels die niet als studieboek worden aangemerkt kunt u, als vakliteratuur, op de normale wijze bestellen.

5


Diversiteit in de samenleving Concepten, voorbeelden uit de praktijk en methoden voor de hbo-professional. Werkers in het sociale domein krijgen te maken met een zeer diverse groep aan burgers. Het gaat hierbij onder andere om sociale, culturele, religieuze, etnische en genderverschillen. Diversiteit in de samenleving biedt de (aankomende) hbo-professional inzicht in de belangrijke concepten, methoden en (sociologische) theorieën voor het succesvol uitoefenen van diens beroep in de 21e eeuw in het Nederlandse taalgebied. Zo komen begrippen als inclusie en participatie aan de orde, belichten de auteurs de presentiebenadering en behandelen zij diversiteitscompetenties en diversiteitsbewuste communicatie. Ten slotte laten zij zien welke thema’s actueel zijn in deze diverse samenleving – zoals armoede, religie, (trans)gender en (homo) seksualiteit – en hoe zij de beroepspraktijk beïnvloeden. Ook wordt de rol van de media belicht.

Nieuw 1. Het focuspunt in het hoofdstuk over armoede is verplaatst naar de leefwereld van mensen die in armoede leven, met verwijzingen naar extra online informatie. 2. Hoofdstuk 10 verdiept zich in het fenomeen ‘migratie’, met de nadruk op migratiebeleid en het immigratie- en integratiedebat in de 21ste eeuw, aangevuld met commentaren van vier mensen met een migratie-achtergrond. 3. Hoofdstuk 11 legt de nadruk op beeldvorming en de rol van de journalistiek in het creëren van mediaberichten en opinie. Tot slot is er nieuwe casuïstiek en beeldmateriaal toegevoegd en is de begrippenlijst vervangen door een register.

6

HERZIEN

Lucho Rubio Repáraz, Siela Ardjosemito-Jethoe, Emilie Rousseau (red.) 2e herziene druk | 2020 | 310 pagina’s | € 30,- | ISBN 978 90 232 5678 6

Communicatie (intercultureel)


NIEUW Interculturele communicatie in de zorg Professionals in de zorg krijgen steeds vaker te maken met patiënten met een andere culturele achtergrond, religie of levenswijze. Als professional wil je goede zorg bieden voor iedereen, maar soms voel je onmacht omdat je de juiste houding, kennis of vaardigheden mist. Hierdoor krijgt de patiënt mogelijk minder goede zorg en zijn consulten en behandelingen minder effectief door miscommunicatie. Dit lesboek laat studenten en zorgprofessionals zien wat er gebeurt tijdens de communicatie met patiënten, en wat je kunt doen om tot betere interculturele communicatie te komen. Betere communicatie draagt bij aan een goede relatie met de patiënt, diens tevredenheid met de geleverde zorg en de zorguitkomsten. Het verhoogt de patiëntveiligheid, therapietrouw en kostenreductie. Om goede zorg te kunnen verlenen aan steeds meer patiënten met sterk uiteenlopende culturele achtergronden, is interculturele sensitiviteit nodig. Inzicht in je eigen culturele waarden en normen, kennis van verschillende culturen, en ook vaardigheden in het vergroten van je eigen referentiekader zijn de hoekstenen hiervan. Dit zijn de uitgangspunten van het boek.

Carlos Nunez, Raya Nunez-Mahdi, Charlie Obihara, Dorian Maarse, Edwin Hagenbeek 1e Druk | 2019 | 232 pagina’s | € 20,ISBN 978 90 232 5635 9

Het compacte boek staat vol met praktische opdrachten, casussen en rollenspellen uit concrete interculturele situaties in de zorg. Verder komen aan de orde: • intercultureel communiceren en werken met de zes basiswaarden van Hall, Kluckhohn & Strodtbeck, • werken met de culturele dimensies van Hofstede • ruis in de communicatie achterhalen met het TOPOI-Model. Communicatie (intercultureel)

7


8

Interculturele communicatie

Intercultural sensitivity

Van ontkenning tot wederzijdse integratie

From denial to intercultural competence

Interculturele communicatie helpt hbo-studenten om intercultureel vaardiger te worden in de klas, op stage, of in het beroepsveld.Het compacte boek staat vol met praktische opdrachten, casussen en rollenspellen uit concrete interculturele werken leersituaties, zoals in het onderwijs, met buitenlandse collega’s en in de marketing. Kortom, overal waar je met interculturele communicatie te maken kunt krijgen.

In a rapidly internationalizing educational environment,students need to develop intercultural sensitivity in order to improve communication with lecturers and students, and to achieve excellence in their future international careers.

Verder komen aan de orde: • intercultureel communiceren met de zes basiswaarden van Hall en Kluckhorn • de culturele dimensies van Hofstede • culturele synergie door de zeven dimensies van Trompenaars.

This compact book can easily be studied in a 7- or 8-week term. It is packed with handson assignments, cases and role-plays from real life intercultural situations. Cases range from education to health care, marketing and management – any place where students will need to communicate across cultures. In class, on internship, or in the professional field, Intercultural sensitivity helps students achieve intercultural competence.

Carlos Nunez, Raya Nunez-Mahdi, Laura Popma

Carlos Nunez, Raya Nunez-Mahdi, Laura Popma

4e herziene druk | 2017 | 184 pagina’s | € 20,-

4th Revised Edition | 2017

ISBN 978 90 232 5553 6

184 pages | € 20,- | ISBN 978 90 232 5555 0

Communicatie (intercultureel)


Basisboek interne communicatie In het Basisboek Interne Communicatie maak je kennis met de essentie van interne communicatie. Het is eveneens een praktisch bruikbaar fundament om de communicatie in een organisatie (-onderdeel) te verbeteren. Interne communicatie is voor veel organisaties een aandachtspunt in het beleid. Terecht, want intern je zaakjes op orde hebben is een belangrijke voorwaarde om extern (nog) beter te kunnen presteren. Deze geheel herziene achtste editie van het Basisboek is opgebouwd uit drie delen. Deel I beschrijft de context door een kennismaking met organisaties en veranderingen daarbinnen. Erik Reijnders (red.), Marius Hogendoorn, Arnold Koning, Conny de Laat, Lysbeth van Silfhout 8e Herziene druk | 2015 180 pagina’s | € 30,ISBN 978 90 232 5231 3

Deel II besteedt aandacht aan de communicatie in organisaties en aan twee visies op interne communicatie. Vervolgens komen in deel III vijf aspecten aan de orde: • Onderzoek naar interne communicatie • Communicatief veranderen • Digitale interne communicatie • Naar een communicatieve organisatie • De IC-professional in een communicatieve organisatie...

Strategische communicatie De hele dag door worden we bestookt met informatie en suggesties, bedoeld om ons ergens toe aan te zetten of juist van af te brengen, in het belang van onszelf of van de wereld om ons heen. Ook bij het bedenken van oplossingen voor de meest uiteenlopende problemen roepen we al gauw om meer of betere communicatie. Kortom, strategische communicatie is aan de orde van de dag. Dit boek gaat over principes en toepassingen van strategische communicatie. Het betreft een derde, sterk gewijzigde druk waaraan nieuwe, actuele thema’s zijn toegevoegd zoals onbewuste beïnvloeding, social media en de rol van communicatie bij innovatieprocessen Noelle Aarts, Chantal Steuten, Cees van Woerkum 3e druk | 2014 | 320 pagina’s €35,- | ISBN 978 90 232 5301 3

Communicatie (intercultureel)

9


Voorlichting en begeleiding Communicatieve vaardigheden voor hulpverleners in de gezondheidszorg Het verbeteren van communicatieve vaardigheden in het contact met patiënten en naasten is van groot belang voor zowel hulpverlener als patiënt. Voorlichting en begeleiding is bedoeld om de vakbekwaamheid in het geven van voorlichting en begeleiding te vergroten. De uitgave bevat de daarvoor noodzakelijke theoretische uitleg en inhoudelijke aanwijzingen, aangevuld met tal van voorbeelden uit de praktijk. Speciale aandacht is er daarbij voor de psychosociale gevolgen van ziekte en voor het omgaan met de soms heftige emoties van patiënten. Jan C. Wouda, Harry B.M. van de Wiel, Floor S. van de Wiel 5e geheel herziene druk | 2014 216 pagina’s | € 35,ISBN 978 90 232 5243 6

Dit overzichtelijke basisboek – geschreven voor (para)medici – is het resultaat van ruim vijfentwintig jaar ervaring met het geven van onderwijs in gespreksvoering binnen de gezondheidszorg. Het is gebaseerd op eigen onderzoeksresultaten en die van vele anderen.

Casemanagement

10

De methodiek van interdisciplinair samenwerken

HERZIEN

Veel van de interventies van de sociaal werker helpen mensen om zich te verhouden tot de complexiteit waarmee zij te maken krijgen. In de negende herziene druk van Casemanagement is daarom ruim aandacht voor omgevingsgericht werken. Sociaal werkers (in opleiding) leren om zich af te vragen hoe ze vanuit hun casemanagementtaken een impuls kunnen geven om de leefomgeving te verbeteren. Het vraagt hen om naar de achterliggende structurele factoren te kijken. Zo kunnen zij de problematiek boven het individuele niveau uit tillen, en maatschappelijke aanpassingen initiëren om de onderliggende structuur te verbeteren.

Nora van Riet, Jaap Bruijn 9e herziene druk | 2019 224 pagina’s | € 35,ISBN 978 90 232 5611 3

Casemanagement blijft daarmee een methodiekboek voor integrale en interdisciplinaire hulpverlening. De samenwerking tussen vertegenwoordigers van verschillende beroepsgroepen staat centraal. Het sluit daarmee aan op de opleiding Social Work, waarin de focus ligt op integraal werken.

Begeleiding


Sexcounseling Handleiding voor seksuologische hulpverlening Sexcounseling is een methode van kortdurende hulpverlening om een seksuele klacht op te heffen. De basisprincipes zijn goed in te passen in andere vormen van (seksuologische) hulpverlening. De methode bestaat uit informatie en specifieke gedragsadviezen (sensate focusoefeningen, gedetailleerd beschreven) en andere cognitieve en gedragsgerichte technieken. De auteur heeft jarenlange ervaring in de seksuologische hulpverlening en als docent seksuologie. Zij belicht de specifieke aspecten van hulpverlenen bij seksuele problematiek van intake tot afsluitingsfase. Marijke IJff 5e herziene druk | 2016 232 pagina’s | € 37 ISBN 978 90 232 5461 4

Beschermjassen

11

Transculturele hulp aan families Dit boek leert de lezer wat een professional nodig heeft voor een open dialoog met de ‘vreemde ander’. In deze herziene editie is aan elk hoofdstuk een verwerkingsopdracht toegevoegd. Het belang van empathie en compassie in hulpverlening komt uitgebreid aan de orde. Er is aandacht voor superdiversiteit en de theorie over de werking van in- en uitsluitingsmechanismen. Ook interculturele competenties en instrumenten als het genogram en de levenslijn komen aan bod. De benadering sluit naadloos aan bij de multidisciplinaire en integrale aanpak die steeds meer gevraagd wordt van hulpverleners.

Kitlyn Tjin A Djie, Irene Zwaan 5e druk | 2016

De openhartige, intieme familieverhalen van hulpverleners laten de lezer nadenken over de lijnen in zijn eigen familie. De kracht van families blijkt vaak eenvoudig in te zetten in de hulpverlening.

152 pagina’s | € 20,50 ISBN 978 90 232 5455 3

Hulpverlening


Beschermjassen in de praktijk Professionals en families leren samen Beschermjassen in de praktijk neemt je mee in de effecten van het model Beschermjassen in de praktijk. De auteurs beschrijven heel precies hoe ze het model toepassen in het Beschermjassenhuis, een methode voor hulpverlening in het sociale domein. Het Beschermjassenhuis is een veilige plek waar hulpverleners en families samenkomen en met elkaar leren wat nodig is om de familie verder te helpen. Vaak wijzen problemen in families op transgenerationele overdracht van trauma dat zich voordoet als belangrijke kwetsbare familieverhalen niet zijn gedeeld. In het Beschermjassenhuis zoeken professionals en cliënten samen naar deze verborgen geschiedenissen, om zo nieuwe kansen voor herstel te creëren.

Aandacht, inbedding en liefde voor zowel de professional als de familie zijn daarbij belangrijke voorwaarden. En het werkt! Bij vrijwel ieder gezin dat meedoet, treedt een concrete positieve verbetering op, zoals herstel van het ouderlijk gezag in een gezin, zodat er geen professionele opvoedondersteuning meer nodig is. Dit boek laat zien hoe er wordt samengewerkt, en wat hierin de succesfactoren zijn. Het staat bol van de casuïstiek en ervaringen van families én professionals die laten zien hoe ze met liefde en aandacht voor elkaars verhalen, op basis van gelijkwaardigheid, hun eigen kracht hebben hervonden.

12

NIEUW

Kitlyn Tjin A Djie, Irene Zwaan 1e druk | 2019 | 160 pagina’s | € 20,- | ISBN 9789023256434

Hulpverlening


NIEUW

SCOREN bij ongewenst gedrag

13

Een methode om veiligheid te creëren op de werkvloer SCOREN bij ongewenst gedrag is een praktische handreiking voor (aankomende) professionals in de zorg, onderwijs en dienstverlening om ongewenst gedrag te voorkomen of om te buigen.

vanuit contact met jezelf krijgt het contact met de ander meer kwaliteit. En contact is de basis om een mogelijke escalatie te keren. Daarna volgt de kennis als vanzelf.

Wat ‘ongewenst’ is, dat is voor iedereen verschillend. Maar ongewenst gedrag heeft altijd een negatief effect op het werkplezier. In het ergste geval kan het zelfs leiden tot een burn-out of een langdurige uitval.

Aan de hand van diverse casussen en agressievormen wordt vervolgens de methode SCOREN toegelicht: Signaleren, Contact, Onderhandelen en RENdement. Deze methode brengt je dichter bij je eigen waarden en de gedeelde waarden van het team. En dat draagt bij aan het werkplezier van iedereen.

SCOREN bij ongewenst gedrag leidt de lezer langs de praktijk van alledag, terug naar de oorspronkelijke drijfveren. Waar veel methoden beginnen met de theorie, daar begint dit boek juist met de dialoog: een dialoog met jezelf, want

Robin van Dalen, Bart van Mulkom 1e Druk | Medio 2020 | Ca. 150 pagina’s | € 20,- | ISBN 978 90 232 5713 4

Hulpverlening


Inleiding in de pedagogiek

Interactiewijzer Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties Het werkt verhelderend opvoedingsproblemen te benaderen als interactieproblematiek. Met deze uitspraak wordt bedoeld dat bij de verklaring en de oplossing van problemen vooral gekeken wordt naar de wisselwerking tussen het kind en de professionele opvoeder én tussen het kind en andere kinderen.

14

Interactiewijzer geeft hiervoor een tweeledige aanpak: 1. De professionele opvoeder krijgt aanwijzingen om zijn pedagogische stijl voor dat kind kritisch te beoordelen en, indien nodig, bij te stellen. 2. Er worden groepssituaties gecreëerd die bij het kind het vanzelfsprekend gebruik van ontbrekende sociale vaardigheden uitlokken.

Inleiding in de pedagogiek legt kort en kernachtig in begrijpelijke taal de basisprincipes en -begrippen van de pedagogiek uit. In het eerste deel van het boek komt de praktijk van het opvoeden aan bod, rijkelijk geïllustreerd met casusmateriaal. Hierdoor krijg je als student meteen een beeld bij de aangeboden stof. De voorbeeldsituaties komen uit allerlei culturen in de Nederlandse samenleving. Op www.lerarencampus.nl staan extra vragen, opdrachten en discussieteksten voor studenten en docenten. Anneke Becker 3e druk | 2018 | 264 pagina’s € 30,- | ISBN 978 90 232 5563 5

Interactiewijzer heeft terecht een vaste plaats verworven in jeugdhulp, onderwijs en opleidingsinstellingen. Ook in deze tiende editie verwerkten de auteurs weer feedback van de vele gebruikers. Het boek is nu afgestemd op multimediaal gebruik. Het is uitgebreid met ondersteunend online-materiaal zoals vragenlijsten en een videokanaal met extra toelichtingen. Dit materiaal is te bekijken via www.vangorcumstudie.nl. De bijbehorende computerprogramma’s zijn vanaf deze druk gratis te gebruiken via www.interactiewijzer.nl

Rob Verstegen, Henny Lodewijks 10e druk | 2018 | 280 pagina’s | €36,- | ISBN 978 90 232 5562 8

Pedagogiek


De ontwikkeling van het kind De ontwikkeling van het kind beschrijft op een overzichtelijke manier de normale ontwikkeling van kinderen en de invloeden daarop. Dit standaardwerk is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een klassieker. Bij herdrukken is steeds gebruik gemaakt van reacties van studenten, docenten en andere gebruikers. In deze 10e herziene editie zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten verwerkt. Het boek beschrijft biologische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling tijdens de verschillende levensfasen van het kind.

Frank C. Verhulst 10e druk | 2017 | 200 pagina’s

Na de eerste drie meer theoretische hoofdstukken wordt de ontwikkeling beschreven aan de hand van de verschillende leeftijdsfasen. Het is een leerboek en naslagwerk voor de dagelijkse praktijk ineen.

€ 30,- | ISBN 978 90 232 5423 2

Kinder- en jeugdpsychiatrie Kinder- en jeugdpsychiatrie is hét Nederlandstalige standaardwerk in het vakgebied. De uitgave doet recht aan de enorme kennisevolutie van de laatste jaren en biedt een wetenschappelijk gefundeerd overzicht van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Van onderzoek en diagnostiek, tot psychopathologie en behandeling en begeleiding; Kinder- en jeugdpsychiatrie biedt de concrete vertaling van wetenschappelijke kennis naar de dagelijkse praktijk in deze prachtige, Nederlandstalige uitgave waarbij zowel Nederlandse als Vlaamse auteurs betrokken zijn.

F.C. Verhulst, F. Verheij, M. Danckaerts 1e druk | 2014 | 768 pagina’s € 165,- | ISBN 978 90 232 5355 6

De DSM-5 criteria en terminologie zijn in de tekst verwerkt en er wordt veel aandacht besteed aan een aspect dat de kinder- en jeugdpsychiatrie onderscheidt van de volwassenenpsychiatrie: de ontwikkeling. Ontwikkelingsaspecten zijn cruciaal voor het begrijpen van het ontstaan, de aard en de behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen van kinderen en jeugdigen. Dit geldt ook voor de rol van het gezin. Diagnostiek en behandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen niet plaatsvinden zonder de gezinscontext daarbij te betrekken.

Pedagogiek  Psychiatrie/Pscychologie

15


Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie Het Leerboek Kinder- en Jeugdpsychiatrie beschrijft beknopt en overzichtelijk de belangrijkste psychische stoornissen die in de eerste achttien levensjaren kunnen voorkomen. Daarbij is zoveel mogelijk franje achterwege gelaten en wordt alleen kennis besproken die noodzakelijk is voor het begrijpen van de belangrijkste kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen, en hoe hiermee om te gaan. Opleidingen geneeskunde, psychologie, pedagogiek, gezondheidswetenschappen en hbo-opleidingen die aandacht besteden aan psychiatrische problemen bij kinderen en jeugdigen, vinden in dit boek een overzichtelijke bespreking van de belangrijkste kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen zoals autismespectrumstoornis, ADHD, gedragsstoornissen, angststoornissen,

depressie en suïcide, andere neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, psychiatrische stoornissen met lichamelijke problemen zoals anorexia nervosa, maar ook minder vaak voorkomende stoornissen zoals tics en selectief mutisme. Ook besteedt de auteur aandacht aan het diagnostisch psychiatrisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen, en bevat het boek een aantal handige overzichten met vragen die aan het kind of de jeugdige en de ouders gesteld kunnen worden, evenals het gedrag dat geobserveerd kan worden. In deze herziene, vijfde druk is een hoofdstuk over psychosen in de adolescentie toegevoegd. Daarnaast zijn de DSM-5 gegevens en de wetenschappelijke onderbouwing in alle hoofdstukken up-to-date gemaakt.

16

HERZIEN

F.C. Verhulst | 5e herziene druk | 2020 296 pagina’s | € 47,- | ISBN 978 90 232 5690 8

Psychiatrie/Pscychologie


HERZIEN

Culturele competenties in de GGZ De Geestelijke Gezondheidszorg (ggz) verandert snel. Psychiatrie en psychologie worden steeds meer evidence-based, gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, en uitgewerkt in protocollen en richtlijnen. Tegelijkertijd zijn patiënten steeds beter geïnformeerd en mondiger. Zij vragen om ‘zorg op maat’: een behandeling afgestemd op hun persoonlijke omstandigheden, opvattingen en waarden. Onze multiculturele samenleving vraagt ook om ‘zorg op maat’, afgestemd op de vraag van patiënten uit allerlei (sub)culturen. Culturele competenties in de GGZ richt zich op hoe dit in de praktijk te realiseren en beschrijft de competenties die daarvoor nodig zijn.

17

Sinds het verschijnen van Transculturele psychiatrie in 2006 is de populatie van migranten aanzienlijk gewijzigd. Naast de oudere patiënten uit de groep van de eerste generatie gastarbeiders ziet men in de ggz steeds meer tweede- en derde generatie migranten, asielzoekers en vluchtelingen met heel uiteenlopende problematiek. Daarvoor is in deze nieuwe druk veel meer aandacht. Daarnaast neemt het begrip ‘empathie’ – het gaan staan in de schoenen van de ander om te kunnen begrijpen wat er in de ander omgaat – een belangrijke plaats in. Empathie is het sleutelwoord om de neiging tot etnocentrisme, wat cultuursensitieve hulpverlening in de weg staat, te beteugelen.

Frank Kortmann | 2e herziene Druk | 2020 152 pagina’s | € 25,- | ISBN 978 90 232 5671 7

Psychiatrie/Pscychologie


Ontwikkelingspsychologie Inleiding tot de verschillende deelgebieden In de educatieve en sociale richtingen van het hoger onderwijs is kennis van de menselijke levensloop onmisbaar. Het boek Ontwikkelingspsychologie voorziet al veertig jaar in deze behoefte en presenteert de ontwikkeling van de mens als een levenslang proces. De gehele levensloop komt aan bod, van de geboorte tot en met de ouderdom. Tevens is er aandacht voor een aantal ontwikkelingsstoornissen. Hiermee is het een belangrijke wegwijzer in de vele theorieën en methoden over de menselijke ontwikkeling.

Dr. F.J. Mönks 14e Druk | 2015 | 448 pagina’s € | ISBN 978 90 232 5224 5

Deze 14e editie is geactualiseerd met onder andere de ontwikkelingen in het hersenonderzoek en hun betekenis voor het vakgebied. Ook de gedeelten over de psychogerontologie en de ontwikkeling op hogere leeftijd krijgen meer aandacht, gezien hun toegenomen maatschappelijke relevantie. Diverse experts hebben hieraan meegewerkt.

Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid

18

Te veel hoogbegaafde kinderen krijgen onjuiste diagnoses, onnodige medicatie of een niet passende behandeling.

HERZIEN

Dit meervoudig bekroonde handboek helpt zorgprofessionals en ouders te verhelderen of het vaak eigenzinnige gedrag ten dele voortkomt uit een bepaalde stoornis. Hierbij worden adviezen gegeven voor toepassing van deze kennis in de praktijk. Deze tweede editie is geheel herzien, aansluitend bij zowel de DSM-5 als de ICD-10, en is uitgebreid met hoofdstukken over verslaving, autoimmuunproblemen en leerstoornissen. Belangrijke onderwerpen zijn hierbij:

James T. Webb e.a Vertaling Jenny Steggerda en

Esther Roelfsema 2e herziene druk | 2020

400 pagina’s | € 48,ISBN 978 90 232 5607 6

Psychiatrie/Pscychologie

• •

 iagnoses die vaak bij hoogbegaafde kinderen en volwassenen D worden gesteld Typerende eigenschappen van hoogbegaafde kinderen en volwassenen Kenmerken van gangbare misdiagnoses Dubbel-bijzonder zijn, bijvoorbeeld met hoogbegaafdheid én leermoeilijkheden


Coachen met collega’s Praktijkboek individuele consultatie In Coachen met collega’s leren studenten hoe zij in hun toekomstige werk collega’s in individuele gesprekken op weg kunnen helpen en hoe zij beter voor zichzelf kunnen zorgen. Deze uitgave bestaat uit drie delen: Deel 1 is een beknopte introductie waarin een aantal kernbegrippen wordt belicht. Deel 2 gaat nader in op een aantal benaderingen van coaching en er wordt een verbinding gemaakt met de hoofdstromen uit het psychotherapeutische denken. Erik de Haan, Yvonne Burger 6e herziene druk | 2017 264 pagina’s | € 35,-

Deel 3 belicht een aantal competenties van de coach en reflecteert op de context waarbinnen coaching veelal plaats vindt.

ISBN 978 90 232 5543 7

Supervisie

19

Gids voor supervisanten Het handboek Supervisie biedt een didactische methode, die professionals in helpende beroepen in staat stelt om inzichten en ervaringen om te zetten in een grotere beroepsbekwaamheid. Het benadert theorie, methodes en praktijk vanuit het perspectief van de supervisant, en geeft antwoord op vragen als: Wat is supervisie? Hoe werkt het? Wat heb je eraan?

Erik de Haan, Willemine Regouin

Deze 9e herziene uitgave is verlevendigd met nieuwe praktijkvoorbeelden aan het einde van elk hoofdstuk. Het gedachtegoed van de overleden hoofdauteur Willemine Regouin vormt nog altijd de basis van dit succesvolle (studie)boek, maar de teksten zijn geactualiseerd.

9e herziene druk | 2017 136 pagina’s | € 23,ISBN 978 90 232 5575 8

Vaardigheden (Sociaal)


20 Actieonderzoek Principes voor verandering in zorg en welzijn Actieonderzoek is een niet meer weg te denken methode bij praktijkgericht onderzoek. Kenmerkend is dat de vraagstelling ingegeven wordt door de beroepspraktijk en dat de opgedane kennis direct kan bijdragen aan die beroepspraktijk. Dit boek wil studenten, maar ook professionals die werkzaam zijn in de zorg en/of welzijn, principes en handvatten bieden om systematisch en methodisch de beroepspraktijk te onderzoeken en te verbeteren. Het boek geeft inzicht in de relevantie en de methodologie van actieonderzoek. Het biedt handvatten voor de praktische toepassing in een concreet onderzoeksplan.

Daarnaast staan de hedendaagse methoden voor dataverzameling en analyse beschreven. Ook laat het boek succesvolle voorbeelden zien van al afgeronde actieonderzoeken. Actieonderzoek vertrekt altijd vanuit een kwestie die in de praktijk speelt. Vervolgens wordt via actie in de praktijk kennis opgedaan met als doel hierin verandering of verbetering aan te brengen. Dit is een spiraalvormig proces waarbij de betrokkenen in de praktijk actief deelnemen en samenwerken. Wat actieonderzoek bijzonder maakt, is dat het niet alleen om praktijkontwikkeling gaat, maar ook om kennisontwikkeling en om professionele of persoonlijke ontwikkeling.

Famke van Lieshout, Shaun Cardiff, Gaby Jacobs 1e druk | 2017 | 160 pagina’s | ₏26,50 | ISBN 978 90 232 5521 5

Onderzoeksmethodiek


Verandering door actieonderzoek In stadslabs werken aan nieuwe sociale praktijken Maatschappelijke vraagstukken worden steeds complexer en zijn vaak niet meer met traditionele denk- en werkwijzen op te lossen. Helaas krijgen professionals weinig ruimte om met nieuwe oplossingen en aanpakken te experimenteren. In diverse steden werken kennisinstellingen daarom samen met burgers, de overheid, instellingen en bedrijven in ‘stadslabs’ of ‘livinglabs’. Een lab organiseert zich rond een maatschappelijke vraag of uitdaging, zoals armoede, gezonde eetgewoontes of culturele interventies. De betrokken partijen werken hieraan op een gelijkwaardige manier samen in een lokale setting (buurt of wijk). Verandering door actieonderzoek beschrijft zes onderzoeken in deze zogenaamde stadslabs. Daarbij komen verschillende maatschappelijke kwesties aan de orde, bijvoorbeeld rond

sociaal ondernemerschap, opbouwwerk en woonruimteverdeling. Hierbij zijn onder andere de gemeente, de voedselbank, een welzijnsinstelling of kunstenaars betrokken. Het afsluitende hoofdstuk zet de diverse uitgewerkte aanpakken op een rij en reflecteert op de in gang gezette veranderingen. Dit boek wil hbo- en wo-studenten, maar ook onderzoekers en professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein, principes en handvatten bieden om systematisch en methodisch de beroepspraktijk te onderzoeken en te verbeteren door middel van actieonderzoek. De onderzoeken die worden beschreven in dit boek vonden plaats in de Haagse stadsdelen en wijken. De auteurs zijn verbonden aan diverse opleidingen en lectoraten van de Haagse Hogeschool..

21

NIEUW

Jaswina Bihari-Elahi & Wim Burggraaff (Red.) 1e druk | 2020 | 120 pagina’s | €14,95 | ISBN 978 90 232 5673 1

Onderzoeksmethodiek


Basiscursus 22 SPSS Dit boek bevat geen uitgebreide beschrijving van het SPSSprogramma of de bijbehorende statistische theorie, maar wel de onderwerpen die een gemiddelde gebruiker vaak zal tegenkomen. De lezer kan vanaf hoofdstuk 2 zelfstandig opdrachten uitvoeren aan de hand van een praktijkvoorbeeld. De handelingen zijn duidelijk beschreven en de belangrijkste uitkomsten zijn weergegeven ter controle.

Manfred te Grotenhuis, Anneke Matthijssen 6e druk | 2016 104 pagina's | € 14,50 ISBN 978 90 232 5500 0

Onderzoeksmethodiek

TGE

NTZ

Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek

Het Nederlands Tijdschrfit voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ) is een mulitdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift

Het Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek – wil de morele bezinning op actuele veranderingen binnen de gezondheidszorg vanuit verschillende benaderingen en levensbeschouwingen bevorderen. Met artikelen over het werk van medisch-ethische commissies, recente wetgeving en vraagstukken op het snijvlak van geneeskunde, filosofie en literatuur

NTZ is al 45 jaar het belangrijkste Nederlandstalig kennisforum voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen. Ieder nummer bevat: • Oorspronkelijke wetenschappelijke (peerreviewed) artikelen • Afgerond promotie onderzoek uit Nederland & Vlaanderen • Verslagen van praktijk onderzoek • Boekbesprekingen • Korte reviews met feiten over actuele vraagstukken


Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering Een planmatige aanpak • • • • •

Johannes Brug, Patricia van Assema, Lilian Lechner 9e druk | 2016 | 388 pagina’s

 eldere praktijkvoorbeelden H Stap-voor- stap-uitleg van het Model voor Planmatige Gezondheidsbevordering en Gedragsverandering Aandacht voor e-health Voor (aankomend) professionals in alle takken van gezondheidszorg

Ongezond gedrag, zoals roken, te weinig bewegen of te veel eten, is de belangrijkste oorzaak van vermijdbare ziekte en sterfte in Nederland. Om gezond gedrag te bevorderen, is het van belang te weten waarom mensen zich gezond of ongezond gedragen en hoe dit gedrag te beïnvloeden is.

€ 50,- | ISBN 978 90 232 5410 2

Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering gaat over planmatige bevordering van gezond gedrag om zo de gezondheid te verbeteren, ziekte te voorkomen en verdere schade door aandoeningen te beperken.

Nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg

23

Deel B: Inhoud Het Nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg is geschikt voor opleidingen op het gebied van gezondheidszorg en welzijn op hbo- en academisch niveau, en is tegelijkertijd een naslagwerk voor professionals in de JGZ.

E. Oskam, E.M van Lokven (kern redactie) 7e druk | 2013 Deel B: 520 pagina’s | € 57,-

Deel B geeft een compleet overzicht van de factoren die de gezonde ontwikkeling van kinderen in iedere leeftijdsfase bevorderen of juist bedreigen, en van de rol die de jeugdgezondheidszorg daarbij speelt. In de opeenvolgende hoofdstukken staat steeds een andere leeftijdsfase centraal. Na een typering van de leeftijdsfase volgt een beschrijving van de normale groei en ontwikkeling, wordt het externe milieu geconcretiseerd en is er aandacht voor leefstijl, mogelijke bedreigingen en voor het zorgsysteem. Het laatste hoofdstuk besteedt aandacht aan kinderen in bijzondere situaties.

ISBN 978 90 232 4652 7

Preventie


Catalogus Online bekijken? Kijk op www.vangorcum.nl/ catalogus

omslagillustratie: cartoonsenzo Koninklijke Van Gorcum Oostersingel 11, 9401 JX Assen T +31(0)592 37 95 56 E klantenservice@vangorcum www.vangorcum.nl

Profile for Koninklijke Van Gorcum B.V.

Hoger Onderwijs Catalogus - Sociale Studies 2020  

In deze Hoger Onderwijs Catalogus - Sociale Studies 2020 vindt u alle (nieuwe en herziene & actuele) uitgaven die geschikt zijn voor gebruik...

Hoger Onderwijs Catalogus - Sociale Studies 2020  

In deze Hoger Onderwijs Catalogus - Sociale Studies 2020 vindt u alle (nieuwe en herziene & actuele) uitgaven die geschikt zijn voor gebruik...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded