__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Onze organen


CATALOGUS 2020 Bij Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum vinden we het belangrijk om u en uw studenten te voorzien van actueel studiemateriaal. Voor het studiejaar informeren we u graag over de volgende nieuwe en herziene uitgaven.

Neurologie voor verpleegkundigen

HERZIEN

2

Leerboek Kinder- en Jeugdpsychiatrie HERZIEN

Culturele competenties in de GGZ HERZIEN MET NIEUWE TITEL

NIEUW

Interculturele communicatie in de zorg


Handboek psychologische interventies

Diversiteit in de samenleving

HERZIEN

HERZIEN

Verandering door actieonderzoek

3

NIEUW

SCOREN bij ongewenst gedrag NIEUW

Modulespecifieke therapie bij afasie

NIEUW


Beste Docent, Uitgeverij Koninklijke van Gorcum maakt zich al 220 jaar sterk voor goed onderwijs. Wij hebben ook voor het schooljaar 2020/2021 weer een kwalitatief en hoogstaand aanbod. Veel van onze educatieve titels komen tot stand in samenwerking met docenten van diverse hogescholen. Wilt u hieraan ook een bijdrage leveren, dan horen we dat natuurlijk graag. Daarnaast kom ik graag bij u langs op de opleiding om met u in gesprek te gaan over de leermiddelen. Met vriendelijke groet,

Richard Verschuur Accountmanager HBO-onderwijs r.verschuur@vangorcum.nl tel. 06-12 67 55 39

Digitaal lezen

4

Digitaal lezen biedt veel voordelen. Studenten en docenten hebben overal ter wereld en op ieder moment toegang tot hun studieboeken. En, voor studenten niet onbelangrijk, dat kan nu nog goedkoper, door boeken te huren of een abonnement te nemen.

EBSCO biedt wereldwijd toegang tot digitale (studie) boeken en artikelen. Met ingang van studiejaar 2019/2020 kunt u hier ook onze boeken vinden. Scholen kunnen een abonnement afsluiten met EBSCO. Wilt u meer weten? Neem dan eens een kijkje op www.ebsco.com

Onze boeken kunnen digitaal worden gekocht of gehuurd via onze partner Yindo. Huren is ook mogelijk per kwartaal, half jaar of jaar. Een volledig prijsoverzicht vindt u op www.yindo.nl

BUKU is een online streaming boekendienst waarmee studenten en docenten gemakkelijk online, toegang hebben tot studieboeken. Alle docenten in het hoger onderwijs kunnen kosteloos en ongelimiteerd gebruik maken van BUKU. Studenten krijgen met een abonnement toegang tot alle aangeboden studieboeken. Wilt u meer weten? Neem eens een kijkje op www.buku.io


Inhoud (Jeugd) gezondheidszorg/Verpleegkunde • • • • •

Communicatie/Sociale vaardigheden

Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering Organisatie van de gezondheidszorg Neurologie voor verpleegkundigen Nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model

6 6 7 8 8

Geestelijke gezondheidszorg • • • • • • •

De ontwikkeling van het kind Kinder- en jeugdpsychiatrie Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie Culturele competenties in de GGZ Psychologische patiëntenzorg in de oncologie Gezondheidspsychologie bij patiënten Handboek Psychologische interventies

9 9 10 11 12 12 13

Logopedie • • • • •

Module Specifieke Therapie bij afasie S.M.A.R.T. in de logopedie Methodisch handelen in de logopedie Eldar, spreken en zingen Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

14 15 15 16 16

• • • • •

Interculturele communicatie in de zorg Interculturele communicatie Intercultural sensitivity Diversiteit in de Samenleving SCOREN bij ongewenst gedrag

17 18 18 18 19

Fysiotherapie/Revalidatie • • • •

Kinderrevalidatie20 Revalidatie voor volwassenen 20 Revalidatie na een beenamputatie 21 Handboek dwarsleasierevalidatie 21

Onderzoeksmethodiek • • •

Verandering door actieonderzoek 22 Actieonderzoek22 Basiscursus SPSS 23

Tijdschriften • •

TGE NTZ

23 23

Docentenservice Docenten, onderwijsontwikkelaars en studiecoördinatoren kunnen bij Uitgeverij Koninklijke van Gorcum een docentenexemplaar aanvragen van relevante studieboeken. Op deze pagina leest u hoe dat werkt. Onze uitgaven zijn ook op verschillende kanalen digitaal beschikbaar

Docentexemplaar aanvragen Op vangorcum.nl kunt u bij de titel van uw keuze via de knop ‘aanvragen’ een beoordelings-/gebruikers­ exemplaar aanvragen. U moet dan wel een gratis account aangemaakt hebben en ingelogd zijn. Wij behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In die gevallen nemen wij contact met u op om uw aanvraag te bespreken. Titels die niet als studieboek worden aangemerkt kunt u, als vakliteratuur, op de normale wijze bestellen.

5


Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering Een planmatige aanpak • • • • • •

Johannes Brug, Patricia van Assema, Lilian Lechner 9e druk | 2016

 eldere praktijkvoorbeelden H Stap-voor- stap-uitleg van het Model voor Planmatige Gezondheidsbevordering en Gedragsverandering Aandacht voor e-health Voor (aankomend) professionals in alle takken van gezondheidszorg

Ongezond gedrag, zoals roken, te weinig bewegen of te veel eten, is de belangrijkste oorzaak van vermijdbare ziekte en sterfte in Nederland. Om gezond gedrag te bevorderen, is het van belang te weten waarom mensen zich gezond of ongezond gedragen en hoe dit gedrag te beïnvloeden is.

388 pagina’s | € 50,ISBN 978 90 232 5410 2

Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering gaat over planmatige bevordering van gezond gedrag om zo de gezondheid te verbeteren, ziekte te voorkomen en verdere schade door aandoeningen te beperken.

Organisatie van de gezondheidszorg

6

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moeten steeds meer. Ze worden geconfronteerd met structuren waarin ze moeten functioneren, met regelingen waaraan ze zich moeten houden en partijen waarmee ze moeten overleggen en tot overeenstemming moeten komen. In een instelling moeten ze marktgericht werken, voldoen aan prestatie-indicatoren en met patiënten/ cliëntenvertegenwoordigers rond de tafel. De organisatie van de gezondheidszorg is complex en veeleisend en voortdurend aan veranderingen onderhevig. Om als (toekomstig) beroepsbeoefenaar volwaardig en met succes en voldoening in de gezondheidszorg te kunnen werken, moet je die organisatie goed kennen. Dit boek wil daarvoor de kennis en het inzicht bieden. J.M.D. Boot | 4e druk | 2018 376 pagina’s | € 35,ISBN 978 90 232 5595 6

In de 4e herziene editie zijn de meest recente ontwikkelingen in de organisatie van de gezondheidszorg verwerkt, zoals nieuwe wetten en de veranderende rollen van nationale en gemeentelijke overheden. Het boek geeft een goed en samenhangend overzicht van de vele facetten van organisatie en beleid in de gezondheidszorg in Nederland.

(Jeugd) gezondheidszorg/Verpleegkunde


Neurologie voor verpleegkundigen Neurologie is een dynamisch vakgebied dat voortdurend in ontwikkeling is. Niet alleen is er sprake van een grote toename van kennis en diagnostische technieken, maar ook van therapeutische mogelijkheden. Al deze ontwikkelingen hebben vanzelfsprekend ook grote invloed op de opleiding tot verpleegkundigen en daarmee op het leerboek Neurologie voor verpleegkundigen. In deze nieuwe dertiende druk komen alle facetten van de neurologische verpleegkunde aan de orde. De tekst is aangepast aan de laatste inzichten, richtlijnen en onderzoeksresultaten. Met name hoofdstuk 10 over het herseninfarct is in belangrijke mate veranderd.

Er voltrekt zich namelijk een kleine revolutie in de diagnostiek en behandeling van ischemische vaatziekten van de hersenen. Uiteraard is de online leeromgeving ook geactualiseerd. Deze is uitgebreid met enkele teksten en een scoringslijst voor het vaststellen van dementiesyndroom. Ook zijn verschillende internetadressen geactualiseerd. Neurologie voor verpleegkundigen is hĂŠt neurologieleerboek voor verpleegkundigen in opleiding op de kwalificatieniveaus 4 en 5. Het geeft een helder overzicht van het verpleegkundig proces, de ziektebeelden, de anatomie en de fysiologie. De theorie wordt regelmatig afgewisseld met een casus uit de praktijk. De opdrachten zorgen voor verdere bewustwording en verwerking.

7

HERZIEN

H.J. Gelmers | 13e herziene druk | 2020 368 pagina’s | ₏ 42,50 | ISBN 978 90 232 5669 4

(Jeugd) gezondheidszorg/Verpleegkunde


Nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg Deel A: Organisatie Deel B: Inhoud Het Nederlands leerboek jeugdgezondheids­ zorg is geschikt voor opleidingen op het gebied van gezondheidszorg en welzijn op hbo- en academisch niveau, en is tegelijkertijd een naslagwerk voor professionals in de JGZ.

8

Deel A begint met een verantwoording van de keuze voor het model van de gezondheids­ determinanten van Lalonde als organisatiekader. Het gaat daarnaast in op de organisatie van de JGZ. Deel B geeft een compleet overzicht van de factoren die de gezonde ontwikkeling van kinderen in iedere leeftijdsfase bevorderen of juist bedreigen, en van de rol die de jeugdgezondheidszorg daarbij speelt. In de opeenvolgende hoofdstukken staat steeds een andere leeftijdsfase centraal. Na een typering van de leeftijdsfase volgt een beschrijving van de normale groei en ontwikkeling, wordt het externe milieu geconcretiseerd en is er aandacht voor leefstijl, mogelijke bedreigingen en voor het zorgsysteem. Het laatste hoofdstuk besteedt aandacht aan kinderen in bijzondere situaties.

E. Oskam, E.M van Lokven (kern redactie) 7e druk | 2013 Deel A: 208 pagina’s | € 36,50 | ISBN 978 90 232 4650 3 Deel B: 520 pagina’s | € 57,- | ISBN 978 90 232 4652 7

(Jeugd) gezondheidszorg/Verpleegkunde

Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model De gezondheidszorg zit in een groot veranderingsproces. De focus verschuift van genezen en verzorgen naar voorkomen van ziek worden. De zorg afstemmen op de specifieke wensen en kenmerken van de cliënt én een groter beroep doen op diens sociale omgeving staan centraal. Uitgegaan wordt van de krachten van de cliënt in plaats van de beperkingen. Methodisch denken en handelen is nodig om zicht en grip te krijgen op deze complexiteit. Het Neuman Systems Model (NSM) biedt een uitstekende basis om hulpverlening veilig, verantwoord en professioneel vorm te geven. Dit boek is geschreven voor verpleegkundigen (in opleiding). In deze volledig herziene druk is de opbouw van theorie naar praktijk gehandhaafd. De auteurs leggen nog meer de nadruk op de vertaling van het theoretische model naar de dagelijkse praktijk met veel (nieuwe) praktijkvoorbeelden. Nieuw is het hoofdstuk over het NSM als raamwerk voor (wetenschappelijk) onderzoek. Bij deze uitgave is aanvullend materiaal beschikbaar op www.vangorcumstudie.nl. Frans Verberk, André Merks | 6e druk | 2016 250 pagina's | € 30,- | ISBN 978 90 232 5481 2


De ontwikkeling van het kind De ontwikkeling van het kind beschrijft op een overzichtelijke manier de normale ontwikkeling van kinderen en de invloeden daarop. Dit standaardwerk is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een klassieker. Bij herdrukken is steeds gebruik gemaakt van reacties van studenten, docenten en andere gebruikers. In deze 10e herziene editie zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten verwerkt. Het boek beschrijft biologische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling tijdens de verschillende levensfasen van het kind.

Frank C. Verhulst | 10e druk | 2017 200 pagina’s | € 30,-

Na de eerste drie meer theoretische hoofdstukken wordt de ontwikkeling beschreven aan de hand van de verschillende leeftijdsfasen. Het is een leerboek en naslagwerk voor de dagelijkse praktijk ineen.

ISBN 978 90 232 5423 2

Kinder- en jeugdpsychiatrie Kinder- en jeugdpsychiatrie is hét Nederlandstalige standaardwerk in het vakgebied. De uitgave doet recht aan de enorme kennisevolutie van de laatste jaren en biedt een wetenschappelijk gefundeerd overzicht van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Van onderzoek en diagnostiek, tot psychopathologie en behandeling en begeleiding; Kinder- en jeugdpsychiatrie biedt de concrete vertaling van wetenschappelijke kennis naar de dagelijkse praktijk in deze prachtige, Nederlandstalige uitgave waarbij zowel Nederlandse als Vlaamse auteurs betrokken zijn.

F.C. Verhulst, F. Verheij, M. Danckaerts | 1e druk | 2014 768 pagina’s | € 165,ISBN 978 90 232 5355 6

De DSM-5 criteria en terminologie zijn in de tekst verwerkt en er wordt veel aandacht besteed aan een aspect dat de kinder- en jeugdpsychiatrie onderscheidt van de volwassenenpsychiatrie: de ontwikkeling. Ontwikkelingsaspecten zijn cruciaal voor het begrijpen van het ontstaan, de aard en de behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen van kinderen en jeugdigen. Dit geldt ook voor de rol van het gezin. Diagnostiek en behandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen niet plaatsvinden zonder de gezinscontext daarbij te betrekken.

Geestelijke gezondheidszorg

9


Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie Het Leerboek Kinder- en Jeugdpsychiatrie beschrijft beknopt en overzichtelijk de belangrijkste psychische stoornissen die in de eerste achttien levensjaren kunnen voorkomen. Daarbij is zoveel mogelijk franje achterwege gelaten en wordt alleen kennis besproken die noodzakelijk is voor het begrijpen van de belangrijkste kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen, en hoe hiermee om te gaan. Opleidingen geneeskunde, psychologie, pedagogiek, gezondheidswetenschappen en hbo-opleidingen die aandacht besteden aan psychiatrische problemen bij kinderen en jeugdigen, vinden in dit boek een overzichtelijke bespreking van de belangrijkste kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen zoals autismespectrumstoornis, ADHD, gedragsstoornissen, angststoornissen,

depressie en suïcide, andere neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, psychiatrische stoornissen met lichamelijke problemen zoals anorexia nervosa, maar ook minder vaak voorkomende stoornissen zoals tics en selectief mutisme. Ook besteedt de auteur aandacht aan het diagnostisch psychiatrisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen, en bevat het boek een aantal handige overzichten met vragen die aan het kind of de jeugdige en de ouders gesteld kunnen worden, evenals het gedrag dat geobserveerd kan worden. In deze herziene, vijfde druk is een hoofdstuk over psychosen in de adolescentie toegevoegd. Daarnaast zijn de DSM-5 gegevens en de wetenschappelijke onderbouwing in alle hoofdstukken up-to-date gemaakt.

10

HERZIEN

F.C. Verhulst | 5e herziene druk | 2020 296 pagina’s | € 47,- | ISBN 978 90 232 5690 8

Geestelijke gezondheidszorg


HERZIEN

Culturele competenties in de GGZ De Geestelijke Gezondheidszorg (ggz) verandert snel. Psychiatrie en psychologie worden steeds meer evidence-based, gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, en uitgewerkt in protocollen en richtlijnen. Tegelijkertijd zijn patiënten steeds beter geïnformeerd en mondiger. Zij vragen om ‘zorg op maat’: een behandeling afgestemd op hun persoonlijke omstandigheden, opvattingen en waarden. Onze multiculturele samenleving vraagt ook om ‘zorg op maat’, afgestemd op de vraag van patiënten uit allerlei (sub)culturen. Culturele competenties in de GGZ richt zich op hoe dit in de praktijk te realiseren en beschrijft de competenties die daarvoor nodig zijn.

11

Sinds het verschijnen van Transculturele psychiatrie in 2006 is de populatie van migranten aanzienlijk gewijzigd. Naast de oudere patiënten uit de groep van de eerste generatie gastarbeiders ziet men in de ggz steeds meer tweede- en derde generatie migranten, asielzoekers en vluchtelingen met heel uiteenlopende problematiek. Daarvoor is in deze nieuwe druk veel meer aandacht. Daarnaast neemt het begrip ‘empathie’ – het gaan staan in de schoenen van de ander om te kunnen begrijpen wat er in de ander omgaat – een belangrijke plaats in. Empathie is het sleutelwoord om de neiging tot etnocentrisme, wat cultuursensitieve hulpverlening in de weg staat, te beteugelen.

Frank Kortmann | 2e herziene Druk | 2020 152 pagina’s | € 25,- | ISBN 978 90 232 5671 7

Geestelijke gezondheidszorg


Psychologische patiëntenzorg in de oncologie De psychosociale oncologie richt zich op psychologische en sociale aspecten van kanker en het bevorderen van psychosociale zorg. Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 richt zich op achtergrondkennis voor de psychologische behandeling van kanker-patiënten. In deel 2 staan algemene principes van psychosociale hulpverlening centraal.

H.J.C.M. de Haes, L.M. Gualthérie van Weezel, R. Sandeman 3e druk | 2017

In deel 3 ligt de nadruk op specifieke psychosociale problemen als vermoeidheid, agressie, pijn, persoonlijkheidsstoornissen, seksualiteit, ontkenning, depressie, angst, organisch-psychiatrische factoren en niet reguliere behandeling.

578 pagina's | € 57,ISBN 978 90 232 5525 3

Psychologische patiëntenzorg in de oncologie is bedoeld voor alle (aankomende) professionals die te maken hebben met de psychosociale aspecten van kanker.

Gezondheidspsychologie bij patiënten

12

Gezondheidspsychologie bij patiënten geeft de lezer inzicht in het proces dat patiënten doorlopen tijdens een (chronische) ziekte. Dat proces loopt van de eerste klachten, naar de diagnose, de behandeling, het leren leven met de ziekte en het mogelijk sterven als gevolg van de ziekte. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar het perspectief van de patiënt, de psychosociale adaptatie aan de ziekte en de verandering van gedrag door het planmatig bevorderen van gezondheid.

Lilian Lechner, Ilse Mesters, Catherine Bolman | 1e druk | 2010 456 pagina's | € 63,50 ISBN 978 90 232 4620 6

Geestelijke gezondheidszorg


HERZIEN

Handboek Psychologische interventies Chronische lichamelijke klachten en aandoeningen komen veel voor. Er zijn patiënten die het moeilijk vinden om hun ziekte en bijkomende problemen zelfstandig het hoofd te bieden. Dit boek is geschreven voor professionals op psychosociaal gebied die in hun werk hulpvragen (kunnen) krijgen van deze patiënten. In deze tweede, geheel herziene druk zijn onderwerpen opgenomen die de afgelopen decennia aan relevantie hebben gewonnen in het denken over ziekte en gezondheid, zoals de rol van stress, levensloop-psychologie en E-healthmogelijkheden. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden ziekte-overstijgende interventie-mogelijkheden beschreven voor een aantal deelgebieden; in het tweede deel worden voor ruim 10 aandoeningen zowel somatische als

13

psychosociale kenmerken beschreven, steeds geïllustreerd met casuïstiek. Het boek werd samengesteld en geredigeerd door Grieteke Pool (Klinisch psycholoog/ psychotherapeut en universitair docent gezondheidspsychologie), Fredrike Heuvel (GZ-psycholoog en werkzaam als revalidatiepsycholoog), Adelita V. Ranchor (hoogleraar gezondheidspsychologie) en Robbert Sanderman (hoogleraar gezondheidspsychologie), allen in dienst van het UMC Groningen.

Grieteke Pool, Fredrike Heuvel, Adelita V. Ranchor en Robbert Sanderman | 2e herziene druk | Medio 2020 512 Pagina’s | €85,- | ISBN 978 90 232 5531 4

Geestelijke gezondheidszorg


Module Specifieke Therapie bij afasie Module Specifieke Therapie (MST) beschrijft de werkwijze van een cognitief linguïstische therapie (CLT) op maat voor module specifieke taalstoornissen op klank- en woordniveau bij personen met afasie (PMA).

Om een breder beeld van taaltherapie te schetsen bespreekt dit boek aanvullend de (multi) modale aanpak van therapie en CLT gericht op linguïstische niveaus, zoals semantische therapie en fonologische therapie.

Logopedisten en klinisch linguïsten (in opleiding) kunnen dit praktische handboek gebruiken als naslagwerk om gerichte keuzes te maken voor linguïstisch vervolgonderzoek en de invulling van de logopedische therapie. Hierbij valt te denken aan keuzes met betrekking tot de: • oefentaken • moeilijkheidsgraad • cues • strategieën • communicatieadviezen

De kaders van dit boek zijn hetzelfde als van het MST-oefenprogramma van de Speech Therapy app (STAPP). Ter verduidelijking van de MSTmethodiek zijn de taken van de STAPP als voorbeeld opgenomen. Daarnaast verwijst het boek naar andere therapieprogramma›s.

14

NIEUW

Judith Feiken, Anna Hüttmann en Petra Links | 1e druk | 2020 148 Pagina's | €22,50 | ISBN 978 90 232 5697 7

Logopedie


S.M.A.R.T. in de logopedie Doelen stellen in de praktijk Logopedisten werken methodisch. Ze hanteren een vaste structuur bij het onderzoeken en behandelen van cliënten. Een belangrijk onderdeel hiervan is het formuleren van SMART doelen, om zo een stevige basis te scheppen voor een behandeltraject. SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. S.M.A.R.T. in de logopedie is een boek voor logopediestudenten over het stellen van doelen, bij voorkeur SMART, die passen bij de verschillende onderdelen van de studie. Het gaat hierbij niet alleen om persoonlijke doelen, maar ook om projectdoelen en behandeldoelen. Ineke de Groot-Vording, Maartje Oosterwijk | 1e druk | 2017

Het boek geeft antwoord op een vraag als: Hoe pas ik het SMART principe toe bij doelen voor een logopedische behandeling?

120 pagina's | € 20,ISBN 978 90 232 5483 6

Methodisch handelen in de logopedie Methodisch handelen in de logopedie is primair een studieboek voor studenten logopedie. Het biedt een referentiekader voor systematische diagnostiek en behandeling, voor reflectie op casuïstiek en voor evaluatie. Het boek is geactualiseerd op grond van nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk, waaronder ‘Evidence Based Logopedie›, ‘Directe Toegankelijkheid›, nieuwe richtlijnen rondom verslaglegging en het nieuwe beroepsprofiel. Eenheid van taal en denken is belangrijk bij interdisciplinaire samenwerking. Daarom is er speciale aandacht voor het handelen in termen van de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)›, zodat studenten hiermee vanaf het eerste jaar vertrouwd raken. Henriëtte Kuiper | 4e druk | 2017 168 pagina's | € 28,ISBN 978 90 232 5527 7

Methodisch handelen in de logopedie is een praktisch boek; het is overzichtelijk opgebouwd en biedt duidelijke voorbeelden.

Logopedie

15


Eldar, spreken en zingen Spreken en Zingen verscheen in 1886 als het eerste Nederlandse leerboek over spreek- en zangtechnieken. A.M. Eldar, pseudoniem voor Anna Fles, had zang gestudeerd en hield zich vooral bezig met het scholen van de stem en verbetering van de uitspraak van zangers. In 2018 verscheen de 49e herziene uitgave van deze klassieker. Nog altijd met veel aandacht voor de bouw en werking van de spraakorganen, spreek- en zangoefeningen en articulatie. Nieuw in deze herziening zijn de populaire Lax Vox-stemtherapie en de PROMPT-methode om te helpen bij articulatieproblemen. Ook is de rol van het spreektempo verder uitgewerkt.

Marie-Christine Franken, Marieke Hakkesteegt 49e druk | 2018 | 200 pagina's â‚Ź 37,50 | ISBN 978 90 232 5599 4

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

16

Een leidraad voor logopedisten en andere hulpverleners in de gezondheidszorg Deze geheel herziene 5e druk van Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen behandelt de problematiek in al haar facetten en stadia, waarbij de stappen van het klinisch redeneren worden gevolgd. Deel 1 beschrijft de normale ontwikkeling van het slikken, principes van motorisch leren en ouderbegeleiding.

Lenie van den Engel-Hoek, Marjo van Gerven, Leenke van Haaften,

In deel 2 komen de verschillende eet- en drinkvaardigheden (drinken uit de borst of fles, eten van de lepel, kauwen, drinken uit een beker en speekselcontrole) aan de orde, zowel de normale ontwikkeling als de begeleiding bij problemen.

Sandra de Groot, Marloes Lagarde, Karen van Hulst 5e druk | 2018 | 200 pagina's â‚Ź 35,50 | ISBN 978 90 232 5550 5

Logopedie

Deel 3 gaat over de begeleiding van specifieke groepen kinderen met eet- en drinkproblemen.


NIEUW Interculturele communicatie in de zorg Professionals in de zorg krijgen steeds vaker te maken met patiënten met een andere culturele achtergrond, religie of levenswijze. Als professional wil je goede zorg bieden voor iedereen, maar soms voel je onmacht omdat je de juiste houding, kennis of vaardigheden mist. Hierdoor krijgt de patiënt mogelijk minder goede zorg en zijn consulten en behandelingen minder effectief door miscommunicatie. Dit lesboek laat studenten en zorgprofessionals zien wat er gebeurt tijdens de communicatie met patiënten, en wat je kunt doen om tot betere interculturele communicatie te komen. Betere communicatie draagt bij aan een goede relatie met de patiënt, diens tevredenheid met de geleverde zorg en de zorguitkomsten. Het verhoogt de patiëntveiligheid, therapietrouw en kostenreductie. Om goede zorg te kunnen verlenen aan steeds meer patiënten met sterk uiteenlopende culturele achtergronden, is interculturele sensitiviteit nodig. Inzicht in je eigen culturele waarden en normen, kennis van verschillende culturen, en ook vaardigheden in het vergroten van je eigen referentiekader zijn de hoekstenen hiervan. Dit zijn de uitgangspunten van het boek.

Carlos Nunez, Raya Nunez-Mahdi, Charlie Obihara, Dorian Maarse, Edwin Hagenbeek 1e Druk | 2019 | 232 pagina's | € 20,ISBN 978 90 232 5635 9

Het compacte boek staat vol met praktische opdrachten, casussen en rollenspellen uit concrete interculturele situaties in de zorg. Verder komen aan de orde: • intercultureel communiceren en werken met de zes basiswaarden van Hall, Kluckhohn & Strodtbeck, • werken met de culturele dimensies van Hofstede • ruis in de communicatie achterhalen met het TOPOI-Model. Communicatie/Sociale vaardigheden

17


Diversiteit in de Samenleving Concepten, voorbeelden uit de praktijk en methoden voor de hbo-professional. •

18

Interculturele communicatie

Intercultural sensitivity

Van ontkenning tot wederzijdse integratie

From denial to intercultural competence

Interculturele communicatie helpt hbo-studenten om intercultureel vaardiger te worden in de klas, op stage, of in het beroepsveld.Het compacte boek staat vol met praktische opdrachten, casussen en rollenspellen uit concrete interculturele werken leersituaties, zoals in het onderwijs, met buitenlandse collega’s en in de marketing. Kortom, overal waar je met interculturele communicatie te maken kunt krijgen.

In a rapidly internationalizing educational environment,students need to develop intercultural sensitivity in order to improve communication with lecturers and students, and to achieve excellence in their future international careers.

Verder komen aan de orde: • intercultureel communiceren met de zes basiswaarden van Hall en Kluckhorn • de culturele dimensies van Hofstede

Carlos Nunez, Raya Nunez-Mahdi,

Tot slot is er nieuwe casuïstiek en beeldmateriaal toegevoegd en is de begrippenlijst vervangen door een register. Lucho Rubio Repáraz, Siela Ardjosemito-Jethoe, Emilie Rousseau (red.) | 2e herziene druk

This compact book can easily be studied in a 7- or 8-week term. It is packed with hands-on assignments, cases and roleplays from real life intercultural situations. Cases range from education to health care, marketing and management – any place where students will need to communicate across cultures.

2020 | 310 pagina's | € 30,ISBN 978 90 232 5678 6

Carlos Nunez, Raya Nunez-Mahdi,

Laura Popma | 4e herziene druk

Laura Popma | 4th Revised Edition

2017 | 184 pagina’s | € 20,-

2017 | 184 pages | € 20,-

ISBN 978 90 232 5553 6

ISBN 978 90 232 5555 0

Communicatie/Sociale vaardigheden

 elicht diversiteit in het B sociaal werk vanuit onder andere sociale, culturele, religieuze, etnische en genderverschillen. Thema’s als participatie, armoede, religie, (trans) gender, (homo)seksualiteit, transmigratie en de rol van de media komen aan bod. Begrippen als inclusie, participatie, superdiversiteit, de presentiebenadering en diversiteitsbewuste communicatie worden belicht.

HERZIEN


NIEUW

SCOREN bij ongewenst gedrag

19

Een methode om veiligheid te creĂŤren op de werkvloer SCOREN bij ongewenst gedrag is een praktische handreiking voor (aankomende) professionals in de zorg, onderwijs en dienstverlening om ongewenst gedrag te voorkomen of om te buigen.

vanuit contact met jezelf krijgt het contact met de ander meer kwaliteit. En contact is de basis om een mogelijke escalatie te keren. Daarna volgt de kennis als vanzelf.

Wat 'ongewenst' is, dat is voor iedereen verschillend. Maar ongewenst gedrag heeft altijd een negatief effect op het werkplezier. In het ergste geval kan het zelfs leiden tot een burn-out of een langdurige uitval.

Aan de hand van diverse casussen en agressievormen wordt vervolgens de methode SCOREN toegelicht: Signaleren, Contact, Onderhandelen en RENdement. Deze methode brengt je dichter bij je eigen waarden en de gedeelde waarden van het team. En dat draagt bij aan het werkplezier van iedereen.

SCOREN bij ongewenst gedrag leidt de lezer langs de praktijk van alledag, terug naar de oorspronkelijke drijfveren. Waar veel methoden beginnen met de theorie, daar begint dit boek juist met de dialoog: een dialoog met jezelf, want

Robin van Dalen, Bart van Mulkom | 1e Druk | Medio 2020 Ca. 150 pagina's | â‚Ź 20,- | ISBN 978 90 232 5713 4

Communicatie/Sociale vaardigheden


Kinderrevalidatie Het boek Kinderrevalidatie beschrijft het complexe werkveld van de kinderrevalidatie, het doel van dit werkveld is om kinderen en jongeren met beperkingen in mobiliteit en andere domeinen als gevolg van ziekte of aandoening te helpen om zo optimaal mogelijk te functioneren.

Mijna Hadders-Algra, Karel Maathuis, Robert F. Pangalila, Jules G. Becher, Jan de Moor

Een belangrijk nieuw aspect is haar inbedding in het kader van de International Classif iciation of Functioning, Disability and Health – Children & Youth version (ICF-CY). Het boek expliciteert volgens de classif icatie van de ICF-CY de bijdrage van stoornissen in lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen, van beperkingen in activiteiten, belemmeringen in participatie, en van externe en persoonlijke factoren in het functioneren van kinderen en jongeren. Daardoor is het gemakkelijker dan voorheen te doorgronden welke mogelijkheden bestaan om kinderen en jongeren te begeleiden met kinderrevalidatiezorg.

5e Herziene Druk | 2015 656 pagina's | € 100,ISBN 978 90 232 5080 7

Revalidatie voor volwassenen

20

Revalidatie voor volwassenen behandelt diagnostiek, prognostiek, behandeling en evaluatie aan de hand van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Dit model benadert menselijk functioneren en de daarop van invloed zijnde factoren vanuit de wisselwerking tussen de verschillende aspecten van de gezondheidstoestand, de externe en de persoonlijke factoren. In Deel 1 staat het ICF-model centraal, en wordt ingegaan op de sturing van houding en beweging.

H.B. Geertzen, J.S. Rietman en G.G. VanderStraeten | 1e Druk

Deel 2 behandelt de relevante diagnosegroepen met daarin algemene, medische en revalidatieaspecten. In de meeste hoofdstukken is er daarbij aandacht voor zaken als functional outcome, prognostiek, relevante klinimetrie en maatschappelijke, psychologische en seksuele aspecten.

2014 | 712 pagina's | € 119,ISBN 978 90 232 5079 1

Fysiotherapie/Revalidatie

In Deel 3 worden overstijgende thema’s behandeld als instrumentele ganganalyse, sport, seksualiteit, spasticiteit en revalidatiehulpmiddelen.


Revalidatie na een beenamputatie Door de vergrijzing zijn er steeds meer mensen met aandoeningen als arteriosclerose en diabetes mellitus. Deze aandoeningen kunnen uiteindelijk leiden tot een amputatie. Daarnaast vinden er amputaties plaats ten gevolge van ongevallen, kwaadaardige tumoren en infecties. In Revalidatie na een beenamputatie leggen de auteurs een relatie tussen de chirurgische procedures bij amputaties en de revalidatie van de persoon met een amputatie. Naast epidemiologische aspecten worden eerst de chirurgische aspecten uitvoerig beschreven vanuit de vaatchirurgische, traumatologische en oncologische benadering. Jan Geertzen, Hans Rietman 1e druk | 2018 | 440 pagina's € 60,- | ISBN 978 90 232 5533 8

Daarna wordt uitgebreid aandacht besteed aan de revalidatiegeneeskundige, para- en perimedische, prothesetechnische en biomechanische onderwerpen.

Handboek dwarsleasierevalidatie Deze geheel herziene derde druk behandelt de medische, functionele, maatschappelijke en psychologische diagnostiek en interventies die nodig zijn om een persoon met een dwarslaesie zo goed en zo lang mogelijk te laten participeren in de maatschappij, op een zo hoog mogelijk niveau. In deze editie is voor de eerste keer een hoofdstuk opgenomen dat specifieke aandacht besteedt aan de revalidatiegeneeskundige zorg voor volwassenen met een spina bifida.

Dr. F.W.A (Floris) van Asbeck Dr. I.J.W. (Ilse) van Nes 3e Herziene Druk | 2016

In de huidige opzet, die de ‘International Classification of Function’ volgt, staat de revalidant centraal in respectievelijk de ziekenhuisfase, de revalidatiefase en tijdens de zorg gedurende de veelal tientallen jaren van het leven met een dwarslaesie. Het handboek vertaalt de actuele resultaten van internationaal en nationaal wetenschappelijk onderzoek naar implementatie in de dagelijkse praktijk.

404 pagina's | € 42,ISBN 9789023254010

Fysiotherapie/Revalidatie

21


NIEUW

Actieonderzoek Principes voor verandering in zorg en welzijn

Verandering door actieonderzoek In stadslabs werken aan nieuwe sociale praktijken

22

Verandering door actieonderzoek beschrijft zes onderzoeken in deze zogenaamde stadslabs. Daarbij komen verschillende maatschappelijke kwesties aan de orde, bijvoorbeeld rond sociaal ondernemerschap, opbouwwerk en woonruimteverdeling. Hierbij zijn onder andere de gemeente, de voedselbank, een welzijnsinstelling of kunstenaars betrokken. Het afsluitende hoofdstuk zet de diverse uitgewerkte aanpakken op een rij en reflecteert op de in gang gezette veranderingen.

Actieonderzoek is een niet meer weg te denken methode bij praktijkgericht onderzoek. Kenmerkend is dat de vraagstelling ingegeven wordt door de beroepspraktijk en dat de opgedane kennis direct kan bijdragen aan die beroepspraktijk.

De onderzoeken die worden beschreven in dit boek vonden plaats in de Haagse stadsdelen en wijken. De auteurs zijn verbonden aan diverse opleidingen en lectoraten van de Haagse Hogeschool.

Het boek geeft inzicht in de relevantie en de methodologie van actieonderzoek. Het biedt handvatten voor de praktische toepassing in een concreet onderzoeksplan. Daarnaast staan de hedendaagse methoden voor dataverzameling en analyse beschreven. Ook laat het boek succesvolle voorbeelden zien van al afgeronde actieonderzoeken.

Jaswina Bihari-Elahi & Wim Burggraaff (Red.)

Famke van Lieshout, Shaun Cardiff,

1e druk | 2020 | 120 pagina's | â‚Ź14.95 | ISBN 978 90 232 5673 1

Gaby Jacobs | 1e druk | 2017

Dit boek wil hbo- en wo-studenten, maar ook onderzoekers en professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein, principes en handvatten bieden om systematisch en methodisch de beroepspraktijk te onderzoeken en te verbeteren door middel van actieonderzoek.

160 pagina's | â‚Ź26,50 ISBN 978 90 232 5521 5

Onderzoeksmethodiek


Basiscursus SPSS Dit boek bevat geen uitgebreide beschrijving van het SPSSprogramma of de bijbehorende statistische theorie, maar wel de onderwerpen die een gemiddelde gebruiker vaak zal tegenkomen. De lezer kan vanaf hoofdstuk 2 zelfstandig opdrachten uitvoeren aan de hand van een praktijkvoorbeeld. De handelingen zijn duidelijk beschreven en de belangrijkste uitkomsten zijn weergegeven ter controle.

TGE

NTZ

Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek

Het Nederlands Tijdschrfit voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ) is een mulitdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift

Het Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek – wil de morele bezinning op actuele veranderingen binnen de gezondheidszorg vanuit verschillende benaderingen en levensbeschouwingen bevorderen. Met artikelen over het werk van medisch-ethische commissies, recente wetgeving en vraagstukken op het snijvlak van geneeskunde, filosofie en literatuur

NTZ is al 45 jaar het belangrijkste Nederlandstalig kennisforum voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen. Ieder nummer bevat: • Oorspronkelijke wetenschappelijke (peerreviewed) artikelen • Afgerond promotie onderzoek uit Nederland & Vlaanderen • Verslagen van praktijk onderzoek • Boekbesprekingen • Korte reviews met feiten over actuele vraagstukken

Manfred te Grotenhuis, Anneke Matthijssen 6e druk | 2016 104 pagina's | € 14,50 ISBN 978 90 232 5500 0

Onderzoeksmethodiek  Tijdschriften

23


Catalogus Online bekijken? Kijk op www.vangorcum.nl/ catalogus

Omslagillustratie: cartoonsenzo Koninklijke Van Gorcum Oostersingel 11, 9401 JX Assen T +31(0)592 37 95 56 E klantenservice@vangorcum www.vangorcum.nl

Profile for Koninklijke Van Gorcum B.V.

Hoger Onderwijs Catalogus - (Para)Medische Studies 2020  

In deze Hoger Onderwijs Catalogus - (Para)Medische Studies 2020 vindt u alle (nieuwe en herziene & actuele) uitgaven die geschikt zijn voor...

Hoger Onderwijs Catalogus - (Para)Medische Studies 2020  

In deze Hoger Onderwijs Catalogus - (Para)Medische Studies 2020 vindt u alle (nieuwe en herziene & actuele) uitgaven die geschikt zijn voor...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded