Liljencrantz for Kvänum

Page 1

Liljencrantz for Kvänum

1


2


louise liljencrantz

3


Hon kommer ursprungligen från mode och gjorde sig senare ett namn som inredare med stjärnstatus. 2017 släppte hon sin första möbelkollektion och slog igenom som formgivare. Lyriska k­ ritiker har lovordat hennes design som skulptural, ­elegant och lekfull.

4

Nu är det dags igen. Kvänum har i vår den äran att presentera ett kök signerat Louise Liljencrantz. I nära samarbete med designern lanserar vi nya Liljencrantz for Kvänum i segmentet ­Contemporary.


She came from fashion and interior decorating, and later went on to design. Her first furniture collection was released in 2017. Sculptural, elegant and playful, wrote the ­critics in praise of her objects.

Spring 2019 Kvänum proudly presents a kitchen by Swedish designer Louise Liljencrantz. In close partnership with the designer we are now launching Liljencrantz for Kvänum in our Contemporary segment.

5


Liljencrantz for Kvanum

Anslaget är rustikt och sparsmakat på temat ­naturmaterial – en sann historia om trä och sten. Det är ett kök som tigger och ber om rum med plats för stora volymer och massiva ­material. Med raka linjer och räta vinklar har form­givaren skapat ett eget resolut koncept i tidlös stil. Luckan har en smal ram med skarp profil. Ramens djup medger ett infräst grepp i ­över­kant och bidrar till den betsade ekens nära nog tropiskt varma lyster. Själv har formgivaren beskrivit sitt koncept som Old Victorian manor goes Japan.

6

The chord is rustic and stylish on a theme of ­natural materials like wood and stone – b ­ ased on a true story. It is a kitchen begging for s­ pace, enough room to accommodate large ­volumes and massif materials. In her own decisive ­manner the ­designer created a timeless concept of straight ­lines and right angles. The cabinet door has a narrow frame with a sharp profile. The thickness of the ­frame allows for a recessed handle and tends ­todeepen the warm lustre of the stained oak. The designer describes her concept as Old ­Victorian manor goes Japan.


7


8


9


10


Snickerierna består i huvudsak av underskåp med vagnar och lådor. I övrigt sker förvaring på öppna hyllplan och i vitrin, tydligt och praktiskt, form och funktion i ett.

The woodwork is mainly bottom cabinets with ­carriages and drawers. For the rest storing takes place on open shelves and in a glass door cabinet, plain and practical, form and function in one.

11


12


Spröda grenar som sprickor i den vita muren. Ihop med sten och trä finns även mattor och ljusa sjok av tyg i form av gardiner och draperier eller fria kompositioner. Mjukt och rörligt i kontrast till hårt och fast, markörer som gör Liljencrantz for Kvänum till ett sällsynt levande kök med eget uttryck. Brittle branches like cracks in the white wall. Alongside wood and stone there is also cloth; carpets and light sheets the shape of curtains and drapes or soft sculptures contrasting the static and massif materials, an additional accent making Liljecrantz for Kvänum an unwontedly living kitchen with its own expression.

13


14


Utöver Ramel vitrin finns också den släta luckan Brahe som tillval för den som så önskar i sitt kök modell Liljencrantz, idel ädel adel med andra ord.

Over and above the Ramel cabinet there is also a choice of the plain door Brahe in your L ­ iljencrantz kitchen, all three Swedish nobility.

15


16


Isgrön, mörk mässing, toner av brun, a­ ntikvit, grågrön, stålblå – stilleben med granit, k­ nopparna Lilja, ek, skinn, kakel, spilld färg och rysk martorn. Lemon Ice, Black Brass, Shades of Brown, Old White, Grey Green, Steel Blue – still life with granite, the knobs Lily, oak, hide, tile, spilt ­paint, and Russian Sea Holly.

17


Ceremoniell stämning Ceremonial ambience

Bänkskiva och bord är utförda i portugisisk kalksten, och finns även i kinesisk kvartsit. Till den som längtar längre österut har form­ givaren ritat ett lägre bord i sten med plats för teriyakihäll och omgivet av en låg sittgrupp, allt med en känsla av den nästan ceremoniella ­stämningen kring en japansk måltid.

18

Worktop and table come in Portugese lime­stone, and are also available in Chinese quartzite. If you wish to travel further east the designer has drawn a lower stone table with room for a teriyaki top surrounded by a group of low seat chairs evoking the almost ceremonial ambience around a Japanese meal.


19


Det kunde vara ett rum någon annanstans fjärran härifrån med hyllans skuggspel i drömskt dröjande ljus.

20

There is this vague sense of long ago and far away with slow shadows from a shelf lingering in the dreamy light.


21


22


Ovanför spishällen svävar stenen. Ett andäktigt lugn råder i rummet. Kåpan är klädd i ådrad portugisisk kalksten.

Serenity might be the word that springs to mind; cooker hood coated with veined Portugese lime­ stone hovering above a stovetop.

23


En blank blandare blåser ett tyst tapto till enkel­­hetens lov.

24

A two-handle tap blows a silent tattoo in honour of simplicity.


Lådan är fodrad med nubuck, skinn där narven slipats mjuk och matt.

Drawers are lined with nubuck, hide with the grain side grinded soft and matt.

25


Enkelhet är designerns evangelium, ett bud­ skap där varje kapitel och varje vers handlar om ­detaljen – som hyllans pelare med sin uppdragna mittsektion i mörkare ton. Med osökt finess ­accentueras det asiatiska temat. Och inte för ett ögonblick har hon glömt funktionen; den ­vackra hyllan kan enkelt varieras i evighet, amen.

26

Simplicity is the designer’s gospel, a message ­where every chapter and every verse is about the detail – like the pillar of the shelf with its mid ­section in a darker tone sticking out, an ingenious gesture indicating the Asian theme. And not for a ­moment did she forget the function; the beautiful shelf can be varied for ever, amen.


27


28


Vitrinen är galanta Ramel. Genom att addera pelaren från den öppna hyllan som ett genom­ gående dekorativt element i form av en pilaster har designern satt sin särprägel på skåpet och skapat en i sammanhanget kongenial möbel.

Glass door cabinet is gallant Ramel. By adding the pillar from her open shelf as a repeated decorative element, a pilaster more or less, the designer made her own mark on the cabinet and created a ­congenial piece of furniture.

29


Det man ser är det man får – konstfärdigt hantverk och distinkt form med högt förädlad ­råvarukänsla.

30

What you see is clearly what you get – elaborated woodcraft and distinct shape with a refined feel of raw material.


31


32


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.