Palazzo - By Liljencrantz for Kvänum

Page 1
är italiensk renässans, dubbel ram med pärla och hög sockel i liv. Palazzo är pelare och valv, speglar och sten. Palazzo är glas och ljus puts, eld och mörk plåt. Palazzo är lyx och flärd, lek och lust. Palazzo är grandezza och sprezzatura. PALAZZO BY LILJENCRANTZ

2


is Italian Renaissance, double frame with pearl, and high aligning base. Palazzo is pillars and vaults, mirrors and stone. Palazzo is glass and white walls, fire and dark iron. Palazzo is opulence and pizzazz, play and pleasure. Palazzo is grandezza and sprezzatura. PALAZZO BY LILJENCRANTZ

3


4


Sist gjorde hon succé både här hemma och utomlands med sitt spektakulära kök Liljencrantz for Kvänum. Nu åter­ kommer den prisade formgivaren L ­ ouise Liljencrantz i ännu ett kreativt samarbete med Kvänum. Här har hon skapat ett lekfullt och lyxigt koncept för dressing room

med walk in closet inspirerat av italienska renässans­ palats och en kultur sprungen ur de romerska termernas varma källor för mer än tvåtusen är sedan. Vi har kallat det Palazzo.

A few years ago, her spectacular kitchen Liljencrantz for Kvänum attracted great interest both here and abroad. Now, distinguished designer Louise Liljencrantz embarks on a new creative venture with Kvänum. Together we are launching a lush and luxurious dressing room with walk

in closet concept inspired by the space and splendour of ­Italian Renaissance palaces and social life of the ancient Roman warm springs and thermae culture more than two thousand years ago. We call it Palazzo.

5


6


7


8


Ordet palazzo härrör från latinets Palatium och italienskans Palatino, Palatinen, den av Roms sju kullar där patricierna bodde i sina pampiga hus och de romerska kejsarna senare lät uppföra sina palats i yppig grönska. Häruppe på höjderna levde långt innan dess de första romarna i hyddor av grenar och soltorkad lera, enkla boningar med räta hörn. Rektangeln blev palatsets grundform. Med det antika palatset som förlaga byggdes under högmedeltiden palazzi lite varstans i Italien, ofta som säten för styret i små stadsstater. Medan den landsflyktige florentinaren, politikern och poeten Dante Alighieri ensam och rastlös drog runt på ensliga stigar och plitade på sin Gudomliga komedi, tog hans fiender hemma i Florens första spadtaget till Palazzo Vecchio kring 1300. Ett par sekel senare var bygget fullbordat, komplett med blockformade

huskroppar, borggårdar, arkader, loggior och ett klocktorn som delvis införlivats med huvudbyggnaden, un vero palazzo. Fasaden var rustik och rå. Murkrönets krenelering med skottgluggar vittnar om tider av krig och ofärd. Ett palazzo kunde även tjäna som ståndsmässig privatbostad. Palazzo Rucellai i Florens ritades och uppfördes kring 1400-talets mitt åt den mäktiga och förmögna familjen Rucellai. Här slår renässansen ut i full blom över fasader prydda av romanska bågar, kornischer, friser och rader av pilastrar med klassiskt kapitäl. Äldste sonen ärvde vanligtvis allt men förväntades sörja för och hysa övrig familj och släkt. Förmodligen präglades den dagliga tillvaron i renässanspalatset av ränksmiderier och förvecklingar värdiga intrigen i en komisk opera buffa av Rossini, Donizetti eller Puccini.

The word palazzo derives from Latin Palatium and Italian Palatino, the Palatine, one of the Seven Hills of Rome. Here is where wealthy patricians and later Roman emperors built their grand houses and palaces. Long before that, their ancestors had settled down on these heights in huts of branches and sun dried clay, simple dwellings with straight corners. The rectangle became the basic form of the palazzo. With the ancient palace as a model, palazzi were being built all over Italy during the High Medieval Period, often as a site for the local government of tiny city states. While poor banned and exiled Florentine politician and poet Dante Alighieri fled on lonely paths scribbling the verse of his Divine Comedy, the first cornerstone of Palazzo Vecchio in Florence was laid by his enemies around 1300. Two hundred years or so later, their

descendents were done. The block shaped bodies of the Old Palace have courtyards, arcades, loggias, and a partly incorporated tower, un vero palazzo. The façade is raw and rustic, and crenels on top suggest that these were times of unrest and warfare. A palazzo could also serve as a genteel private townhouse. Florentine Palazzo Rucellai was designed and erected in the mid 1400s for the rich Rucellai family. This is where early Renaissance architecture bursts into bloom with Romanesque arches, cornices, friezes, and colonnades of pilasters crowned by classic capitals. Typically, the eldest son inherited the lot but was expected to care for and house his siblings and other family members, an arrangement possibly causing rivalry and entanglements in the palazzo, not unlike the plot of a comic opera buffa by Rossini, Donizetti, or Puccini.

9


10


11


Cypress och pinje, pelare och valv – Louise har alltid varit förälskad i eller kanske förhäxad av Italien. En dag ska hon bo där. Åtminstone om man får tro den sierska som såg det i sina kort. Louise gör det i vart fall. Vad hon nu är i färd med är att inreda det hus hon ännu inte hittat, en villa rustica på landet med mosaiker och fresker eller kanske ett litet palazzo i stan med marmor och takmålningar. Vem vet?

Inspiration fann Louise den här gången på Tyrrenska havets stränder i romarnas Latium. Här ligger La Posta Vecchia, ett klassiskt palazzo och numera hotell. I det dallrande ljuset svävar triptyken av sten som en hägring i neapelgult och venetianskt rött över turkos, kristallklart vatten.

Cypress and pine tree, pillar and vault – Louise always had a crush on Italy, or was in a sense bewitched. Someday, she will live there, at least if one is inclined to trust the prediction of a lady fortune teller whom she once met. Louise does, and now she is busy drawing and shaping the interior of a house that is yet to be hers, a villa rustica in the country or maybe a townhouse palazzo. Who knows?

Inspiration came to her on the shores of the Tyrrhenian Sea. Outside Rome in Old Latium, not far from anything, Louise found La Posta Vecchia, a classic palazzo, and nowadays hotel. In the quivering Mediterranean light, the stone triptych floats like a mirage of Naples yellow and Venetian red on turquoise, crystal clear water.

12


13


PA L A ZZO BY LI LJENCRANTZ

Med sina valv, nischer och kupettak är Palazzo by Liljencrantz ett generöst rum för kropp och själ i storlek XXL. Förutom en korallröd Fiat 5oo och förstås Picco, piccolissima serenata, bägge från 1957, är allting Made in Italy stort, helst onödigt stort. Louise älskar 14

den inställningen. Varför göra en dörr 90 cm om man kan göra den dubbelt så bred? Och hur påverkar det i sin tur upplevelsen av rummet? Det är sådant hon som formgivare och artist vill undersöka och utforska.


With vaults, niches, and a coffered ceiling, Palazzo is really something else, a luscious room for leisure and pleasure sized XXL. Apart from a coral red Fiat 5oo and, for obvious reasons, Picco, piccolissima serenata, both from 1957, everything Made in Italy is big, far

too big. Louise loves the Italian attitude and strongly advocates for it; why make a door 90 cm if you can double the width? And, how does that affect our perception of a room? As an interior designer and artist, that is what she tries to find out. 15


16


17


Spegel, spegel på väggen där… Hänganordningens rustika kedjor länkar till det förflutna, som om formgivaren ville påminna oss om vilka vi är och varifrån vi kommer. Det är nästan som en saga. Den linoljebrända järnplåten har liksom den grovkalibriga blandaren något åldrat och solitt över sig. Handfat och tvättställ är utförda i mörkgrå Atlantic Lava Stone. Stenen har slingor av vitt, fläckar av svart och stänk av bärnsten. Allt vilar på block och cylindrar, klassiska geometriska figurer, enkla former, sakligt och sofistikerat, tidlös design. Palazzos garderob är av traditionellt snitt. Men den dubbla ramen med pärla, liksom den höga sockeln i

liv med ramen, skänker dörren ett drag av grandezza. Ramverket i massivt trä framträder som en dekorativ relief. De romerska termerna var inte enbart badanstalter; mellan varven läste man böcker, spelade bräde, gick på konsert, deltog i seminarier, åt en bit. I Kvänums Palazzo by Liljencrantz följer man romarnas exempel – gör vad som faller en in och det man känner för. Mitt i rummet står Liljencrantz biblioteksbord från Veermakers och två sköna länstolar för en god bok, en concerto da camera, eller både och.

Mirror, mirror on the wall… It may seem like an anachronism but it works; the chains link to the past as if the designer wished to remind us of who we are and where we came from. It is almost like a tale. The black iron plate is burnt in linseed oil and makes an old and solid impression. So does the large calibre tap. The block shaped basin and the pillars are carried out in dark grey Atlantic Lava Stone with wisps of white, specks of black, and spots of amber. Simple shapes like squares and cylinders take us back to early days of classic geometry; it is timeless design, rustic and sophisticated.

Palazzo wardrobes are traditional. But the double framing with a pearl, and the high base aligning with the frame, certainly adds flair and an air of grandezza. The massif wood frameworks appear like an intriguing relief. The antique thermae baths were not only for washing and bathing; in between, the old Romans read books, played board games, went to concerts, took part in seminars, or had a quick bite. In Palazzo by Liljencrantz you do like the Romans – whatever you want and as you like it. In the middle of the room is Louise’s library table from Veermakers accompanied by a couple of cosy armchairs for a good read or maybe a concerto da camera, or even both.

18


19


20


21


22


I det klara ljuset från fönstret liknar tvättstället ett enkelt altarbord mellan de välvda nischerna. In the lustrous light, the washstand looks like a simple altar between the arched niches.

23


24


25


26


Skåp för skor bakom vitrin samsas med linneskänk. Glass cabinets with shoes on slanted shelves and linen buffet.

27


En eldstad? Perché no? Den som tar vaporetton en sen kväll i oktober för en tur på Canal Grande kan knappast undgå skenet av falnande glödbäddar inifrån palatsen utmed Venedigs vindlande vattenväg. I Palazzo by Liljencrantz omsluter en vit vägg den klassiska härden likt en passepartout. Öppen eld på golvet sätter oss åter i förbindelse med vårt förflutna, en levande värmekälla att samlas kring, flammor, fladdrande sken, skuggor. Den stora, mörka plåten i järn bevarar värmen i rummet. A fireplace? Perché no? Going down Canal Grande on the vaporetto late at night you will most certainly catch a glimpse of glowing embers inside the Venice palazzi on the serpentine waterway. In Palazzo by Liljencrantz, the wall encloses a classic hearth like a white passe partout, an open fire on the floor recalling ancient times, a natural source of heat to gather around, flames, flickering light, and shadows. The huge, dark iron plate keeps the room warm.

28


29


30


Palazzo har dörrar och paneler av ek i färgen Fudge och finns i utförande Amber, Fudge, Chocolate, vitbonad ek och ek mattlack. Den ljuvliga knoppen i gjutjärn heter Oliva. Palazzo oak doors and panels are in colour Fudge and is also available in Amber, Fudge, Chocolate, White-Polished Oak and Oak Matt Lacquer. Oliva is the name of the delightful knob.

31


32


33


Dörrar och paneler har genomgående Palazzos utsökta dubbla ram med pärla. Throughout the Palazzo, doors and panels have the exquisite double frame with pearl.

34


35


36


37


38


Vitrinen är infälld i en putsad vägg och ett stycke marmor. När ljuset är tänt lyser den som ett litet madonnaskåp. Hyllplanens glas har en mjukt rundad profil i framkant. Golvet är lagt i tumlad Belgian Blue, en kalksten rik på fossiliserad korall, sjölilja och hårstjärna. För att få en vackert patinerad yta tumlas stenen i en trumma. The lovely recessed wall cabinet is a true piece of art. When lit, it looks like a classic Italian Madonna niche. The front edge of the shelves has a rounded profile. Flooring is tumbled Belgian Blue, limestone with fossilised corals, sea lilies, and feather stars. The stone is tumbled in a drum to achieve that nice patina.

39


40


41


42


43


Palazzos walk in closet erbjuder elegant och inventiös öppen förvaring. The Palazzo walk in closet offers patrician and ingenious open storage. 44


Smycken och accessoarer förvaras i låda med lock av glas. Jewellery and accessories are kept in a glass top drawer. 45


Mosaiker och valv. Mosaics and vaults. 46


47


En fin pärllist markerar mötet mellan skåpen. A delicate pearl moulding draws a fine line between the cabinets.

48


49


50


51


52


53


Rom, öppen stad. Rome, open city. 54


55


For further information see kvanum.com Join us on Instagram @kvanumofficial THE COLOURS IN THIS BROCHURE ARE SHOWN AS CLOSE TO THE REAL COLOURS AS PRINTING TECHNOLOGY ALLOWS. © KVÄNUM KÖK AB, 2021. GRAPHIC DESIGN & PHOTOGRAPHY: FREDRIC SEHÉLER. PRINTING: GÖTEBORGSTRYCKERIET.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.