Modern Classic Steneby

Page 1Modern Classic Steneby är djärva och sköna Swedish Grace i ny tappning ett sekel senare – gracilt, enkelt, lekfullt och naturligt. Modern Classic Steneby is a new take on famed and bold Swedish Grace a century later – simply pleasurable and naturally graceful.


Modern Classic Steneby

Vår nya lucka Steneby har fått en nätt och smal ram. Odlingsskåpet för inom­h usbruk är utfört som en smäcker vitrin med en liten vertikal och städsegrön trädgård. Årets kulörer heter Mylla, Mossa, Storm och Mistral, jordbundna och friska som vindarna från norr. Soft och avspänt med lite fler kulörer, lite friare former, ett kök som tål vardag med slokande tulpaner och skrynkliga handdukar, ett kök att leva i, säger Kvänums designer Per Fernholm om Steneby. Årets version av Modern Classic är en skön mix av nytt och gammalt. Handmålade snickerier med innanförliggande lucka, bredare lådor och ribbade hyllplan för öppen förvaring är uppdaterade klassiska markörer som gör sig i både äldre och yngre hus med ett lantligt anslag i inredningen.

Alla detaljer som ribbor, relingar, hyllor och odlings­ skåp är gjorda i antikbehandlad ek. Bänkskivor och vask är olika sorters kvartsit av brasilianskt ursprung, en utomordentligt hård, oöm och vacker natursten. Utrustning, möbler och armaturer från våra leverant­ örer och partners har valts för att smälta in. Lamporna från tyska Ebolicht ser i princip likadana ut sedan trettiotalet. Stolen Donau från Gemla är böjträ och Wienklassicism så det sjunger om det. Spisarna från Ilve lyckas med konststycket att vara både före och efter sin tid. Ny färgsättning av samtliga dessa produkter har skett i samverkan med leverantören för att passa in i Modern Classic Stenebys interiörer.

Our new door Steneby has a neat and narrow frame. Also among our novelties is a slender glass cabinet for steep indoor growing with lush greenery. 2020 colours are Mylla, Mossa, Mistral, and Storm – earthbound and crisp like fresh air sweeping down from the north. Soft and relaxed with some more colours and somewhat freer forms, a kitchen that tolerates everyday life of rumpled towels and drooping tulips, a kitchen for living, says Per Fernholm, designer with Kvänum, about Steneby. This year’s version of Modern Classic is a cool mix of old and new. Hand painted woodwork with inset cabinet doors, broad drawers and open ribbed shelves are some of the updated classic details that suit both old and new houses in rural style.

Ribs, rails, shelves, and glass cabinet for indoor growing are antique stained oak. Counter tops and sinks come in quartzite of Brazilian origin, extremely hard and decorative natural stone. We have chosen appliances, furniture, and armatures from our partners for a perfect match with our concept. Classic Ebolicht lamps look like they did in the thirties. Chair Donau from Gemla salutes the classic Vienna bentwood period. Ovens from Ilve achieve the rare feat of being both ahead of and after their times. In close cooperation with our suppliers we gave all these products new colours to fit our Modern Classic Steneby settings.MODERN CL ASSIC ST ENEBY MISTRAL

MODERN CL ASSIC ST ENEBY M I S T R A L /Ã… S K ADen enstaka detalj som nästan på egen hand anger en lantlig ton är Frö, vilket bara visar vad en liten knopp kan göra. Men här finns mer. Cottage romance eller boho chic, kalla det vad du vill – Steneby Mistral är ett modernt kök fullt av rustik charm och små upptåg. Stämningen är avslappnad och uppsluppen. När det är kallt och mörkt därute, övervintrar sommaren härinne med sina stråhattar och sin grönska.


The one detail that nearly on its own defines the rural style is FrÜ, showing you what a little knob can do. But there is more. Cottage romance, boho chic or whatever – Steneby Mistral is a dreamy kitchen full of rustic charm and modern flair. The atmosphere is relaxed and cheerful. When there is harsh winter outside, this is where summer hides with its straw hats and greenery.


TidlÜsa Ebolicht Zwickau med konformad skärm. Timeless Ebolicht Zwickau lamp with cone shade.Vita syrener, de blomma om våren… Lilacs blossom just as sweet…Kranen från Vola bugar sig som en maestro. Stenen heter Madreperola och är brasiliansk kvartsit. Spisen från italienska Ilve har vår egen kulör Salvia. Nya fläktkåpan Helios är vår egen design, här i kulören Humble Yellow. The tap from Vola takes a bow like a maestro. Stone is Madreperola, quartzite from Brazil. The oven is from Italian Ilve in our own colour Salvia. New fan cover Helios is our own design, here in colour Humble Yellow.

Öppen förvaring på ribbade hyllplan. Open storing on ribbed shelves.


Relingen Vide – antikbehandlad ek och kromat beslag. Rail Vide – antique stained oak and chrome fitting.
MODERN CL ASSIC ST ENEBY MOSSA /STORM

Strama kromade handtag i stället för spröda knoppar tar oss ett snäpp närmare stan. Men visst är vi kvar på landet. Mossa är i flera avseenden ett grönt kök. Här finns odlingsskåpet med sin lilla örtagård, och hyllan i fönstret med blommor och blad. På ena väggen står vårt vackra skafferiskåp i djupgrön infattning med plats för en dukad frukostbricka på skivan av sten. Skåpets inre är målat i nya kulören Storm. Austere chrom handles take us at least one step towards town, but sure enough we are still left in a rural setting. Mossa is a green kitchen in more than one aspect. There is the glass cabinet with its tiny herbary and a shelf with plants in the window. Our beautiful breakfast/pantry cabinet in a deep green edging has a lovely stone plate where you put your tray while laying it. The interior of the cabinet is painted in our new colour Storm.


Bänkskiva i brasiliansk kvartsit är Madreperola. Counter top is Brazilian quartzite Madreperola.


Vüra bäst bevarade hemligheter. Our best kept secrets.
MODERN CL ASSIC ST ENEBY MISTRAL/MOSSA/MYLL A


Nu har vi hamnat ännu lite längre från landet, kanske i en hippare del av stan med takträdgårdar och biodling. Det härliga köket har inspirerats av 20-talsklassicism. Golvet är lagt med breda fullånga tiljor i Douglasgran. Här finns ett lekfullt och stillsamt raffinemang med snickerier målade i Mistral, skjutdörrar i Mossa, skåpens inre i Mylla och väggarna i bruten vit. Well, we are now somewhere else, possibly a hip radical chic uptown area, that is to say slightly more urban, presumably with rooftop gardening and beekeeping. This delightful kitchen owes its inspiration to the 1920s Classicism. It is quiet and refined in a playful manner; flooring is wide white washed Douglas fir plank, woodwork is painted in Mistral, sliding doors are Mossa, the interior of the cabinets is Mylla, and walls are off white.


SkjutdĂśrrar i linjeglas med ram mĂĽlad i Mossa. Sliding doors in lined glass and frames painted in Mossa.MODERN CLASSIC ST ENEBY MYLLABänkskiva i brasiliansk kvartsit Sky. Counter top come in Brazilian quartzite Sky.

Det är här Modern Classic Steneby till sist tar oss hela vägen in till stan, inte nödvändigtvis de finare kvarteren, men de trevligare. Mylla är intagande och elegant. Mörka snickerier och kromade detaljer slår an en sober och sofistikerad ton. Aldrig så att det blir stelt; här finns en hel del rustik charm i form av sten, ek och odlingsskåp. Om Mistral är rural chic så är Mylla urban chic, kanske mer SoHo än boho, men hur som helst avspänt och inbjudande. This is where Modern Classic Steneby takes us to town, and reaches its high end, or not necessarily that posh but nice enough. It is all very eloquent and elegant. Dark woodwork and chrome metal most definitely add a subtle edge to the kitchen. Nothing upper stiff though; stone, stained oak and indoor growing still cater for that rustic charm. If Mistral is rural chic, Mylla is urban ditto – perhaps more SoHo than boho, but no doubt laid back and inviting.


Skafferiskรฅp med pocketdรถrrar. Breakfast/pantry cabinet with pocket doors.


For further information see kvanum.com Join us on Instagram @kvanumofficial

THE COLOURS IN THIS BROCHURE ARE SHOWN AS CLOSE TO THE REAL COLOURS AS PRINTING TECHNOLOGY ALLOWS. © KVÄNUM KÖK AB, 2020. GRAPHIC DESIGN AND PHOTOGRAPHY: FREDRIC SEHÉLER. PRINTING: GÖTEBORGSTRYCKERIET.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.