Page 1

Razvoj urbanizma na Slovenskem - vaje

2007/2008

OBČINA BRDA K.O. VIŠNJEVIK

SKUPINA 2


Razvoj urbanizma na Slovenskem - vaje

2007/2008

OBČINA BRDA K.O. VIŠNJEVIK

_mentor prof.dr.Fedja KOŠIR _asistentka doc.dr.Lučka AŽMAN MOMIRSKI _strokovni sodelavec Tomaž BERČIČ David AZINOVIĆ Ana JAUŠOVEC Tanja MARN Aleksander VUJOVIĆ Nac ŽUBER

_izdelali: 25006935 25006618 25006994 25007062 25006913


Razvoj urbanizma na Slovenskem - vaje OBČINA BRDA K.O. VIŠNJEVIK

0 125 250

500

750

1,000 metrov

2007/2008

FRANCISCEJSKI KATASTER 1819


Razvoj urbanizma na Slovenskem - vaje

2007/2008

ORTOFOTO

OBČINA BRDA K.O. VIŠNJEVIK

S 0 125 250

500

750

1,000 metrov


Razvoj urbanizma na Slovenskem - vaje OBČINA BRDA K.O. VIŠNJEVIK

Legenda 100m - 150m 150m - 200m 200m - 250m 250m - 300m 300m - 350m 350m - 400m 400m - 450m 450m - 500m

0

125 250

500

750

1,000 metrov

2007/2008 VIŠINSKI NAKLONI PASOVI VIŠINSKI PASOVI


Razvoj urbanizma na Slovenskem - vaje OBČINA BRDA K.O. VIŠNJEVIK

0

125 250

500

750

1,000 metrov

2007/2008

OSONČENJE


Razvoj urbanizma na Slovenskem - vaje OBČINA BRDA K.O. VIŠNJEVIK

0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 30° 30° - 45° več kot 45°

0

125 250

500

750

1,000 metrov

2007/2008 NAKLONI NAKLONI


Razvoj urbanizma na Slovenskem - vaje OBČINA BRDA K.O. VIŠNJEVIK

2007/2008

RABA TAL 1819

njiva in vrt

0 125 250

500

750

1,000 metrov

9


Razvoj urbanizma na Slovenskem - vaje OBČINA BRDA K.O. VIŠNJEVIK

njiva in vrt

0 125 250

500

750

1,000 metrov

2007/2008

RABA TAL 2007


PRIMERJAVA RABE TAL OBČINA BRDA K.O. VIŠNJEVIK

2007/2008 Razvoj urbanizma na Slovenskem - vaje

Raba tal 1819

Raba tal 2007

njiva in vrt

njiva in vrt

S

S

0 125 250

500

750

1,000 metrov

0 125 250

500

750

1,000 metrov


Razvoj urbanizma na Slovenskem - vaje OBČINA BRDA K.O. VIŠNJEVIK

Gozd leta 1819 - 28% Gozd leta 2007 - 61%

0

125 250

500

750

1,000 metrov

2007/2008

PRIMERJAVA SPREMEMBE GOZDOV


Razvoj urbanizma na Slovenskem - vaje OBČINA BRDA K.O. VIŠNJEVIK

Vinograd leta 1819 - 28% Vinograd leta 2007 - 24%

0

125 250

500

750

1,000 metrov

2007/2008

PRIMERJAVA SPREMEMBE VINOGRADOV


Razvoj urbanizma na Slovenskem - vaje OBČINA BRDA K.O. VIŠNJEVIK

Pozidano leta 1819 - 2% Pozidano leta 2007 - 4%

0

125 250

500

750

1,000 metrov

2007/2008

PRIMERJAVA SPREMEMBE POZIDANOSTI


Razvoj urbanizma na Slovenskem - vaje

2007/2008

GRAF RABE TAL

OBČINA BRDA K.O. VIŠNJEVIK

Graf rabe tal 1819 POZIDANO 2% SADOVNJAK 6% GOZD 27%

TRAVINJA 33% DRUGO 5% VINOGRAD 27%

Graf rabe tal 2007 GOZD 61%

POZIDANO 4% SADOVNJAK 6%

DRUGO 0,2%

TRAVINJA 5% VINOGRAD 24%


Razvoj urbanizma na Slovenskem - vaje

2007/2008

GRAF RABE TAL

OBČINA BRDA K.O. VIŠNJEVIK

ANALIZA SPREMEMBE RABE TAL IN POSELITVE

Območje obdelave naše skupine je občina Brda, k.o. Višnjevik. Vaja obsega primerjavo poselitve in rabe tal leta 1819 in 2008, pri čemer so podatki iz leta 1819 povzeti po Franciscejskem katastru. Metodologija dela Sprva je bilo potrebno pridobiti podatke in sicer Franciscejski kataster iz leta 1819, digitalne podatke TTN5 ter podatke o poselitvi in rabi tal v letu 2008. Celotno nadaljnje delo je potekalo na računalniku v programu ArcGis. Po naboru vseh potrebnih podatkov je sledilo georeferenciranje rastrskih podatkov, risanje in manipulacija vektorskih podatkov po podlogi Franciscejskega katastra, združevanje z digitalnim modelom reliefa – DMR obdelanega območja. Manipulaciji podatkov je sledila analitična faza v kateri smo primerjali velikosti površin in namenske rabe tal leta 1819 in 2008.

61%

34% 28%

28% 24%

2% 4% gozd

6% 6%

pozidano sadovnjaki

5%

travinja

2% 0% vinogradi

Raba leta 1819 Raba leta 2007

njive

Manipulaciji podatkov je sledila analitična faza. S primerjavo velikosti površin in namenske rabe smo ugotovili, da se je delež gozda znatno povečal iz 27% na 61%, zazidane in sorodne površine iz 2% na 4%, delež sadovnjakov je ostal nespremenjen, delež travinje se je zmanjšal iz 33% na 5%, tudi delež vinogradov se je nekoliko zmanjšal in sicer iz 27% na 24%. Sklep Zaradi manjše prisotnosti kmetijstva na tem območju in opuščanja pašništva se je na območju Višnjevika zaraščal gozd, posledično je upadla površina travinje. Nekoliko se se povečale tudi zazidane površine zaradi novogradenj. Vinogradi so se razdrobili, postali manjši, nekateri imajo sedaj tudi novo lokacijo.


Razvoj urbanizma na Slovenskem - vaje

2007/2008

OBČINA BRDA K.O.ŠMARTNO RABA TAL 1819 Legenda njiva in vrt sadovnjak vinograd travinja gozd pozidano drugo

Graf rabe tal 1819

0 125 250

500

750

«

1,000 metrov

500

750

1,000 metrov

VODE 3% DRUGO 2% VINOGRAD 28%

Primerjava pozidanosti Legenda

pozidanost leta 1819 - 2% pozidanost leta 2007 - 4%

vinogradi leta 1819 - 27% vinogradi leta 2007 - 24%

gozd leta 1819 - 27% gozd leta 2007 - 61%

125 250

TRAVINJA 34%

Legenda

Legenda

0

GOZD 28%

Primerjava vinogradov

Primerjava gozdov

«

0

125 250

500

750

1,000 metrov

mentor: prof.dr. Fedja Košir asistentka: doc.dr. Lučka Ažman Momirski strokovni sodelavec: Tomaž Berčič

POZIDANO 2% SADOVNJAK 6%

«

0

125 250

500

750

1,000 metrov

«

izdelali: David AZINOVIĆ Ana JAUŠOVEC Tanja MARN Aleksander VUJOVIĆ Nac ŽUBER


Razvoj urbanizma na Slovenskem - vaje

2007/2008

OBČINA BRDA K.O.VIŠNJEVIK RABA TAL 2007 Legenda njiva in vrt sadovnjak vinograd travinja gozd pozidano drugo

Graf rabe tal 2007

0 125 250

500

750

«

1,000 metrov

500

750

1,000 metrov

«

0

125 250

500

750

POZIDANO 4% SADOVNJAK 6% TRAVINJA 5%

Osončenost Legenda SZ S SV V JV J JZ Z

0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 30° 30° - 45° več kot 45°

100m - 150m 150m - 200m 200m - 250m 250m - 300m 300m - 350m 350m - 400m 400m - 450m 450m - 500m

125 250

VINOGRAD 24%

Legenda

Legenda

0

DRUGO 0,2%

Nakloni

Višinski pasovi

GOZD 61%

1,000 metrov

mentor: prof.dr. Fedja Košir asistentka: doc.dr. Lučka Ažman Momirski strokovni sodelavec: Tomaž Berčič

«

0

125 250

500

750

1,000 metrov

«

izdelali: David AZINOVIĆ Ana JAUŠOVEC Tanja MARN Aleksander VUJOVIĆ Nac ŽUBER

Skupina VISNJEVIK 2007/08  

rezultati skupine Višnjevik, vaje razvoj urbanizma Fakulteta za arhitekturo

Advertisement