Crowdfunding voor de Cultuursector

Page 1

inspiratie en tips INSPIRATIE & TIPS

crowdfunding voor de cultuursector nst, ateurku nals voor am rofessio ijs en p onderw VOOR AMATEURKUNST, ONDERWIJS EN PROFESSIONALSwat is crowdfunding? crowdfunding voor de cultuursector

Crowdfunding is een mooie manier om aan financiering van je project te komen. Het concept is eenvoudig: plaats als vereniging, school, maker of culturele instelling een kunstproject online met onder andere een aansprekend filmpje. Hiervoor gebruik je een platform zoals cinecrowd.com of voordekunst.nl. Voor onderwijsprojecten kun je ook gebruikmaken van geefonderwijs.nl. Vervolgens vraag je aan je achterban het project te steunen met een donatie. Je kunt je richten op een breed publiek en op zowel particulieren als bedrijven. Iedere donateur krijgt een beloning in de vorm van tegenprestaties die jij bedenkt. Je stelt een deadline vast om een bepaald streefbedrag te realiseren; heb je het niet gehaald, dan ontvang je in principe niets.

03


crowdfunding voor de cultuursector

m o r a a w d w o cr g n i d n u f 1. promotie en naamsbekendheid Crowdfunding als communicatiemiddel zorgt voor meer aandacht voor je project of organisatie.

04


m ? g n

2. betrokkenheid achterban bij je project Iedereen die meedoet is ambassadeur van het project.

Behoeftepeiling: hoe belangrijk vindt men het project? Is het publiek bereid te investeren?

crowdfunding voor de cultuursector

3. aansluiting publiek

4. (extra) financiële middelen voor je project

05


crowdfunding voor de cultuursector

“Crowdfunding is een goede manier om je idee aan de markt te introduceren en op marktwaarde te kunnen schatten. Het levert een eerste schare aan ambassadeurs op, die je daarna ook weer kunnen helpen om je plan waar te maken en te promoten. Donateurs voelen zich vanaf de start betrokken en zo wordt het een gedeeld project.” Yvonne van Egmond

06


crowdfunding voor de cultuursector

esvolle meerdere succ ft e e h d n o m ro op g lde 12.165 eu a Yvonne van E a h n e t ze e ject. sacties opg oloists cd-pro S crowdfunding g in tr S e h T s-Voorhorstvoor het Dyen

07


08

crowdfunding voor de cultuursector

tips


urgentie

TIPS!

→ Bedenk vooraf waarom je crowdfunding wilt. → Maak in je wervende tekst duidelijk waarom je nu en in deze vorm een beroep doet op je publiek.

draagvlak → Vele handen maken licht werk: schakel de hele vereniging, netwerk of school in om het streefbedrag te halen. Maak bijvoorbeeld een toolkit die iedereen kan gebruiken voor de communicatie. Denk daarbij aan een standaardbericht voor op social media, een aansprekende foto of filmpje en een korte toelichtende tekst die voor iedereen beschikbaar is.

crowdfunding voor de cultuursector

→ Bekijk of alle betrokkenen achter crowdfunding staan. Als iedereen enthousiast is, heb je een goede basis om je achterban te bereiken.

09


crowdfunding voor de cultuursector

or het 20 euro op vo 2 7. e ld a a h rs Linsey Kuijpe harlotte. t leven van C e h r e v o k e o fotob

“Crowdfunding is niet alleen een manier om geld op te halen, het is ook een manier om jezelf zichtbaar te maken.” Linsey Kuijpers

10


“Bereid je goed voor. Zorg dat je een goed projectplan en een juiste begroting hebt. De grotere giften kwamen uit het eigen netwerk, dat lijkt me ook logisch. Dus zorg in elk geval voor een goed netwerk dat je flink kunt bestoken.” crowdfunding voor de cultuursector

Laura van der Westerlaken

Laura van de r Westerlaken van Brabants heeft twee cro Kamerkoor wdfundingsa c ti e s g e organiseerd. Zij haalde 4.3 15 euro op vo o r e e n bezoek van h Braziliaanse ko et or Unicanto a a n Nederland vo gezamenlijk p or een roject.

11


TIPS!

planning

crowdfunding voor de cultuursector

→ Een crowdfundingsactie duurt gemiddeld vier tot acht weken. De actieperiode is heel intensief. Houd hier rekening mee en reserveer voldoende tijd in je agenda.

12

streefbedrag → Wees realistisch wat betreft het streefbedrag. Maak een inventarisatie van potentiële donateurs. Baseer daar mede je streefbedrag op. De meeste (particuliere) donateurs geven tussen de 10 en de 40 euro.


wervende tekst

TIPS!

→ Waarom wil je crowdfunding? Maak de urgentie zichtbaar. → Maak duidelijk wie je bent, waar je bent gevestigd en wat je doet. → Houd je tekst kort en krachtig. Zet er een call to action in om te doneren.

→ Waar gaat het geld naartoe? Wees zo concreet mogelijk: is het bestemd voor een hele productie, de kostuums, een cd of …?

crowdfunding voor de cultuursector

→ Schrijf vanuit jezelf (je vereniging, organisatie of school), niet over jezelf.

13


crowdfunding voor de cultuursector

“Vele kleintjes maken een grote. Verwacht niet dat je met crowdfunding grote sponsors met dito bedragen binnenhaalt. 61 procent doneert een bedrag tot 20 euro. 99 procent doneert een bedrag tot 100 euro. Zorg daarom voor een groot aantal tegenprestaties onder de 100 euro, oplopend met kleine stapjes die de mensen verleiden net een stapje hoger te doneren dan ze normaal wellicht zouden doen.” Tom Suters

14


crowdfunding inspiratie voor en de tips cultuursector

Tom Suters va n Brabant Ko or haalde voo kinderkoorop r de era Pythonia Pagode 5.060 euro op.

15


TIPS!

tegenprestaties → Bedenk passende tegenprestaties; presenteer ze met korte, logisch opgebouwde tekstjes.

crowdfunding voor de cultuursector

→ Kijk voor het bedenken van tegenprestaties binnen je netwerk: welke bijzondere diensten kun je aanbieden? → Bedenk ‘voor elk wat wils’: een tegenprestatie voor je oma, maar ook een voor een (groot) bedrijf. Je hebt gemiddeld zeven verschillende tegenprestaties nodig. → Wees zo concreet mogelijk: dus niet ‘2 vrijkaarten’ maar ‘2 vrijkaarten voor de première op 5 november in Bergen op Zoom’. → Neem de kosten van je tegenprestaties mee in je begroting. De tegenprestaties mogen niet te duur worden voor het bedrag dat je wilt ophalen. → Betrek je achterban ook bij het bedenken van de tegenprestaties: vraag eens rond wat mensen graag als tegenprestatie zouden willen ontvangen.

16


communicatie

TIPS!

→ Maak vooraf een publiciteitsplan. Bedenk wat je van week tot week wilt communiceren. Dit biedt houvast als je midden in de crowdfundingsperiode zit. → Maak alle betrokkenen medeverantwoordelijk voor de crowdfunding. Vier tussentijds behaalde successen om iedereen gemotiveerd te houden.

→ Maak het contact met je achterban zo persoonlijk mogelijk. De meeste mensen moeten overgehaald worden om te doneren. Doe dit niet alleen via social media maar vooral ook ‘face to face’ of via de telefoon. → Heb je concerten of presentaties gepland in de crowdfundingsperiode? Maak daar gebruik van om donateurs te werven!

crowdfunding voor de cultuursector

→ Maak gebruik van je social media. Vaak is het niet de moeite om een speciale Facebookpagina op te tuigen, maar gebruik je wat je al hebt.

17


“Zorg dat je van tevoren een goed plan maakt: begroting en wervings- en pr-plan. Social media zijn belangrijk, maar het beste is om je doelgroep persoonlijk aan te spreken tijdens real life contactmomenten. Dit zorgt voor de grootste betrokkenheid bij je project.” crowdfunding voor de cultuursector

Gwendolyn van Sijl

Gwendolyn van Sijl van Philips Symfo 15.720 euro nie Orkest h op voor de c aalde oncertregistr atie van Ma hler 8.

18


7960 etiek haalde o sb e e rl o o V utens van ens Barbara Scho derboek De w e druk van het kin de 1 euro op voor . van Kleine Kip

crowdfunding voor de cultuursector

“Blijf erin geloven en onderzoek alles wat mogelijk kan helpen. Sta voor alles open en probeer het gewoon. Het gaat door tot en met de laatste dag! Dus jouw inspanning ook. Je leert er dan zoveel meer van.” Barbara Schoutens

19crowdfunding in Brabant

Crowdfunding binnen het impulsgeldenprogramma betekent: 70 procent van je streef-bedrag haal je zelf binnen door middel van crowdfunding. De overige 30 procent krijg je uit de impulsgelden. Kijk voor de voorwaarden op: kunstlocbrabant.nl/impulsgelden

crowdfunding voor de cultuursector

Kunstloc Brabant helpt graag Brabantse projecten om hun financiering rond te krijgen. Daarom adviseren we partijen die crowdfunding willen inzetten. Daarnaast komt je crowdfunding mogelijk in aanmerking voor een subsidiebijdrage uit het impulsgeldenprogramma.

Is crowdfunding niet geschikt voor jouw project? Kijk dan ook eens naar de andere financierings-instrumenten van het impulsgeldenprogramma op: kunstlocbrabant.nl/financiering

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant is in opdracht van Provincie Noord-Brabant onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

21


ELLA KUIJPERS ella.kuijpers@kunstlocbrabant.nl 013 464 82 88


Colofon:

TEKST Joosje Duindam & Evelien Nelemans-Wouters REDACTIE Marlijn Hoefnagel EINDREDACTIE Laura van Campenhout ONTWERP Edhv, Architects of Identity Volg ons @kunstloc!


kunstlocbrabant.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.