Årsberetning 2015 Kunsten

Page 1

Ă…rsberetning 2015Forord 2015 blev det sidste år, hvor Kunsten fik mulighed for at være et museum på helt nye måder, mens bygningen langsomt blev forvandlet til den smukke perle af en museumsbygning, som vi i slutningen af året kunne flytte ind i. Med base i Aalborg Banegårds tidligere billetkontor fortsatte vi i 2015 med at være ”Kunsten to go”, og hér foldede en lang række udstillinger og arrangementer sig ud, der alle gjorde en dyd ud af at møde publikum på helt nye måder. Rækken af aktiviteter, vi i 2015 fik sat i gang, var lang og omfattende. Ud over vores aktiviteter på skoler, på festivaler og i hele Aalborg by og omegn, var initiativet ”Kunsten flytter ind” en særlig skelsættende begivenhed. Vi besøgte tre nordjyske familier sammen med DR K for at omdanne deres hjem til et museum for en weekend, og resultaterne af møderne kunne i september ses som en programrække på DR K. Mødet med familierne, der forholdt sig åbent og nysgerrigt til verdenskunstens værker, der pludselig hang i deres stuer, soveværelser og køkkener, lærte os, at vi som museum ikke skal docere og diktere, men sammen med publikum genopdage kunstens magi og dybde. En Picasso i et køkken i Hjallerup stråler pludselig med en kraft, vi ikke før havde set. ”Kunsten to go” gav os ny energi til at indtage en museumsbygning, der ikke kun var arkitektonisk restaureret og revitaliseret, men også i sit indhold ville turde være museum på en ny måde. I løbet af 2015 definerede vi vores nye kerneværdi som netop ”skaberkraft”. Et begreb, der er båret af mod, engagement, handlekraft og nærvær. Med disse værdier i bagagen gjorde vi os i sidste halvdel af 2015 klar til at kunne genåbne museet 22. januar 2016, godt hjulpet på vej af særligt Ny Carlsbergfondet, der også udviste mod, engagement, handlekraft og nærvær ved at hjælpe os med at

erhverve en lang række hovedværker til Kunstens samling. Samarbejdet med A.P. Møller Fonden, Det Obelske Familiefond, Salling Fondene og Aalborg Kommune omkring det storstilede byggeprojekt har tillige været båret af de samme værdier, så både rådgivere og ingeniører i slutningen af 2015 kunne overdrage et museum til os, der stod funklende smukt, funktionelt og fremtidssikret. I 2015 har også Kunstens samarbejdsaftale med Utzon Center båret frugt og frisat ny energi. Et ambitiøst udstillingsprogram, der konstant peger på relevante emner i samtiden, har præget Utzon Center. Samtidig er de to kulturinstitutioner blevet knyttet endnu mere sammen via en intens strategiproces. Resultatet af dette vil man møde i 2016. Når disse linier læses, er Kunsten for længst åbnet og i drift. Den intense ”time out” har været afgørende for det nye Kunsten. I restaureringsperioden lærte vi meget mere, end vi havde kunnet forestille os, i mødet mellem kunst og publikum, i nye sammenhænge og på nye platforme. Et museum, der i 2016 er åbnet for en omsorgsfuld og nysgerrig omverden, der har glædet sig til at komme tilbage på Kong Christians Allé. Vi vil gerne takke de mange, som på forskellig vis har ydet museet hjælp og støtte. Allerførst en stor tak til vores hovedtilskudsydere og til de fonde og firmaer, der har støttet museet i 2015. Uden jeres hjælp havde vi ikke kunnet realisere vores mange visioner. Tak til museer, privatsamlere, kunstnere og gallerier, til DR og alle vores samarbejdspartnere, der har turdet eksperimentere sammen med os. Tak til Kunstens Venner og Kunstens Erhvervsklub, der har været med hele vejen. Og tak til Kunstens og Utzon Centers personale for en stor arbejdsindsats i året, der nu er gået.


Fantastisk forvandling Da kalenderen viste januar i 2015 var Kunsten omgivet af et enormt krater - udgravningen til den ny kælder, der skulle rumme magasin og ventilationsanlæg. Skulpturparken var omdannet til en grusbelagt skurby. Den karakteristiske gråmelerede marmor, som beklædte ydersiden af museet, var pillet ned, og museet mindede mest af alt om en stor gulstensvilla. Indvendigt var mure brudt ned og gulve brudt op. Fantasien skulle være god, hvis man skulle overbevises om, at man gik rundt i en af Danmarks smukkeste museumsbygninger. Men de omtrent 100 håndværkere arbejdede mod et mål om at gøre bygningen til netop det: En af landets smukkeste museumsbygninger. Det var den også forinden - omend den var i stærkt forfald. I løbet af 2015 gik det dog pludselig stærkt med at genopbygge det, der var brudt ned.

“Når folk havde været på byggepladsen og kom tilbage på vores kontor på Aalborg Banegård, sagde de: “I skal gå derop nu. Der sker simpelthen så meget. Nu tager det virkelig form”. Og de havde fuldstændig ret. Vi begyndte at kunne se, hvordan alle planerne begyndte at falde i hak”, siger administrationschef Lisbeth Hove Vibestrup, som fulgte byggeriet tæt. Projektets overskrift var “restaurering og revitalisering”, og ud over de massive bygningsmæssige forbedringer skal det også forstås som en indholdsmæssig opgradering. Nye lokaler til for eksempel udstilling, undervisning, café og butik skabte forudsætningerne for helt nye oplevelsestilbud af langt højere kvalitet, end publikum tidligere havde mødt. Personalet fra museets forskellige afdelinger stod derfor forventningsfulde klar i kulissen, da vi kunne overtage bygningen efter omtrent halvandet års hjemløshed.

Ny udstillingssal på 600 kvm med højeste sikkerhedsniveau.

Væggene blev beklædt med nyt hørstof.

Alle rum i den fredede bygning blev nænsomt restaureret.


Nye kontorer til en samlet administration.

Marmoren på museets yderside blev skiftet.

Restaureringen af Kunsten omfattede blandt andet: • • • • • • • • • • • •

Udskiftning af marmor på store dele af bygningens yderside Etablering af energibesparende ventilations- og klimaanlæg samt nye el-installationer Etablering af nyt udstillingsrum på 600 kvm Restaurering af tag og vinduer Etablering af samlet kontoradministration Etablering af værkstedsrum til børn og undervisningsbrug Ny butik mod Kong Christians Allé Nyt underjordisk magasin Restaurering af café Nyt ankomstområde Etablering af elevator til publikum Nye og restaurerede toiletter

Kunsten udsendte løbende information om byggeriet.

Arbejdet blev varetaget af Erik Møller Arkitekter i samarbejde med arkitektfirmaet Transform, landskabsarkitekten GHB og ingeniørfirmaet Søren Jensen.

Tak til Kunstens restaurering og revitalisering er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Det Obelske Familiefond, Købmand Ferdinand Sallings Mindefond og Købmand Herman Sallings Fond samt Aalborg Kommune. Restaurering af loftsbeklædningen.


Kunsten brød igennem fordomsmuren Er museer virkelig så støvede og kedelige, som fordommene postulerer? Nej. Museerne i Danmark møder publikum på helt nye måder - og har gjort det i flere år. Det budskab har imidlertid svært ved at nå ud til det publikum, som aldrig besøger museerne.

på nye måder. Det er i høj grad lykkedes. Kunsten to go er blevet belønnet med ikke mindre end tre priser - og ikke mindst var det en belønning i sig selv, at publikum og samarbejdspartnere engageret støttede op om aktiviteterne.

Kunsten fortsatte derfor ufortrødent med at gå i kødet på fordommen - og med at lære nyt - ved at bringe kunsten ud til publikum

Kunsten to go har modtaget støtte af Bikubenfonden og Spar Nord Fonden.


Det talte ord er stadig attraktivt Publikums aktive deltagelse er ikke altid nødvendig for at skabe en kunstoplevelse. I 2015 havde Kunsten stor succes med foredrag i den midlertidige filial på Aalborg Banegård, på biblioteker og ved besøg hos Ældresagen, aktivitetscentre og i samarbejde med dag- og aftenskoler.

På banegården var to foredrag om henholdsvis kvinder i kunsten og samtidskunst populære.

Kunstlaboratorium i byens rum

Kunsten Baby

En høj faglighed, stærke samarbejdspartnere og en placering, hvor billedkunsten kan formidles på stedets præmisser. Dét har været de afgørende forudsætninger for vellykkede projekter under Kunsten to go. Dette har ikke mindst gjort sig gældende for Kunst-Lab, som kunne mødes inde og ude i byens rum.

Kunstens formidler og museumspædagog Ingeborg Flensted Nielsen har under Kunsten to go besøgt biblioteksfilialer i alle hjørner af Aalborg Kommune med Kunsten Baby.

Gale streger Børnehaver og skoler lavede gale streger, da kunstpædagog Kira Sawman besøgte 16 institutioner i Aalborg Kommune.

Mød udenlandske familier Aalborg Bibliotekerne afholdt to arrangementer under overskriften Expat + Dane på hovedbiblioteket. Her kunne udenlandske familier, der bor og arbejder i Aalborg, skabe netværk med danske familier. Kunsten bidrog til arrangementet med en workshop for børn og voksne.


Mobilt undervisningstilbud Det ubetinget største projekt under Kunsten to go var Det Mobile Undervisningstilbud. Her besøgte Kunsten 84 skoler med originale værker fra museets samling samt et skræddersyet undervisningsforløb. Undervisningsforløbet var udarbejdet i tæt samarbejde med undervisere fra folkeskolen og gymnasiet. Tilbuddet var gratis for skolerne. Lanceringen af Det Mobile Undervisningstilbud faldt sammen med implementeringen af Folkeskolereformen. Den nye reform indbefatter blandt andet, at folkeskolen skal indgå i et tættere samarbejde med lokale kulturinstitutioner. Timingen var perfekt, da skolereformen gav yderligere grobund for et frugtbart samarbejde med skolerne. Der var flere årsager, som motiverede dette projekts opståen. En vægtig årsag var, at museet ønskede en tættere tilknytning til skoler og gymnasier i Aalborg. Aalborg Kommune har 50 folkeskoler, fem specialskoler, 11 fri- og privatskoler og fire gymnasier. Mange skoler og gymnasier anvendte i forvejen museets undervisningstilbud, men der var også en betragtelig del, der aldrig eller sjældent besøgte Kunsten. Det var den sidstnævnte del, vi især ønskede at adressere med projektet. For at denne mission skulle lykkes, var det vigtigt med et relevant undervisningsmateriale af høj kvalitet. Under en studietur i USA besøgte vi i 2014 Cooper Hewitt Design Museum i New York. Cooper Hewitt er en del af verdens største museumsorga-

nisation, Smithsonian. Museet havde været udfordret af, at det undervisningsmateriale, de tilbød skolerne, ikke formåede at indfri lærernes behov. Det skyldtes, at undervisningsmaterialet udelukkende var udarbejdet af museets formidlere uden inddragelse af de lærere, som skulle anvende det. Cooper Hewitt var i stedet begyndt at engagere en række lærere til at udarbejde undervisningsmaterialet. Det betød, at materialet i langt højere grad blev anvendt af undervisningsinstitutionerne. Denne erfaring ønskede vi at drage nytte af. Derfor skabtes et forum med deltagelse af museets faglige personale og lærere fra henholdsvis folkeskolen og gymnasiet, som skulle skabe undervisningsmaterialet. Ambitionen var at besøge alle skoler og gymnasier i Aalborg Kommune, så skolerne konkret kunne erfare, hvordan museet aktivt kan anvendes i undervisningen. Det lykkedes i høj grad. Nogle skoler måtte kontaktes flere gange, før de takkede ja til tilbuddet. Andre skoler ønskede at booke flere forløb end det ene forløb, de blev tilbudt. Med Kunsten to go er første del af missionen om at få en stærkere tilknytning til skoler og gymnasier lykkedes. Det er dog først efter genåbningen af Kunsten, at vi kan evaluere, hvorvidt flere skoler anvender og besøger museet i forbindelse med undervisningen.


Fed og smuk kunst på festival Festivalgæsterne på “Den lille fede”, som er tilnavnet til Nibe Festival, kunne i år deltage i graffitiworkshops i campingområdet. Desuden havde graffitikunstnerne Lars Pank og Richard Holmes samt rapper og graffitimaler Jonny Hefty dekoreret flere områder på festivalområdet. Festivalen bød også på et nyt samarbejde med Radio ANR, hvor radioens studie på festivalen blev udsmykket med graffiti. Kunsten rykkede også uden for Nordjylland og til Smukfest i Skanderborg, hvor kunstneren Karoline H. Larsen i samarbejde med Kunsten og Smukfest skabte et værk specielt til festivalen. Karoline H. Larsen er en dansk kunstner, som arbejder i hele verden med performances, workshops og skulpturer i det offentlige rum. Hendes værk på Smukfest var placeret i de smukke bøgetræer og lignede flyvende hår, lange hængekøjer, drager eller noget helt fjerde. Projektet på Smukfest er udover Bikubenfonden og Spar Nord Fonden støttet af Kvadrat A/S.

Graffitiworkshop på Nibe Festival

Karoline H. Larsens installation på Smukfest i Skanderborg


Kunstens Sommerskole For tredje år var der udsolgt til årets sommerskole, som er rettet mod børn fra 9-12 år.


Kunstkuffert til Aalborg Sygehus Indlagte børn fik mulighed for et frirum, da Kunsten og børneafdelingen på Aalborg Sygehus gik sammen om at udvikle en kunstkuffert, som kunne anvendes af indlagte børn og deres forældre. Den specialdesignede kunstkuffert giver børn en anderledes oplevelse af kunst, hvor de går på opdagelse i kunstværker og med alle sanser oplever kunst på deres præmisser. Kunstkufferten er et treårigt projekt, der er støttet af Spar Nord Fonden.


Kunsten flytter ind Normalt udstilles kunstværker på de hvide vægge i gallerier og på museer, hvor publikum kan gå rundt og fordybe sig i former og farver. Nogle elsker det, andre keder sig bravt, og atter andre hader det. I et banebrydende projekt fulgte DR tre familier, der fik værker fra Kunstens samling hængt op i deres private hjem. Familierne kunne frit vælge blandt Kunstens mere end 4000 kunstværker. De tre familier havde ingen særlige forudsætninger for at forstå kunst, og projektet fokuserede på, om der skete noget med familiernes oplevelse af og holdning til kunsten, når værkerne hang hjemme hos dem selv, over deres sofa og på deres vægge. Desuden skulle familierne åbne hjemmet for offentligheden, så også publikum kunne opleve værkerne i anderledes omgivelser. De tre udsendelser blev optaget i foråret 2015 og vist i september på DR K. Alt skete i et tæt samarbejde mellem Kunsten og DR.

Familien Meyer Andersen fra Hjallerup

Familien Warnakula fra Frederikshavn


Familien Muusholm fra Hobro


Nye digitale veje – med gæstens kreativitet i centrum Den digitale formidling har haft en mindre plads under Kunsten to go. Mødet med publikum har overvejende været “analogt”, når vi har medbragt originale kunstværker i private hjem, på skoler eller skabt dem på stedet under festivaler. Dog blev det digitale formidlingspotentiale sat i spil i to projekter, som fokuserede på brugerinddragelse i skabelsen af henholdsvis 3D-print og lyd.

Lyden af kunst De to musikere Tone og Christian Skjødt skabte sammen med deltagerne en vandrehistorie i form af et lydunivers, der omformede to værker fra Kunstens samling til lyd.


Kunst fra 3D— printeren Publikum var inviteret til en anderledes oplevelse af skulpturer fra Kunstens samling, da vi åbnede for en kreativ undersøgelse af kunst i grænsefeltet mellem den digitale og den fysiske verden. To værker fra samlingen var blevet 3D-scannet, og deltagerne kunne moderere og undersøge skulpturen digitalt, inden de printede deres egen version af kunstværket ud. Workshoppen var skabt i samarbejde med Lina Bergstrøm, der er en af Danmarks førende eksperter indenfor 3D-print.


Facts om Kunsten to go 2014-15 Hvor mange…

… museer har Kunsten udlånt værker til? — 20 Blandt andet til Statens Museum for Kunst, Brandts i Odense, Museum Jorn i Silkeborg og Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring. Desuden er flere værker af Asger Jorn udlånt til et museum i Florida, USA.

… værker har været udlånt? — 196

… ArtLabs on tour — 47 Kunstens sommerskole, børneworkshops, Bæredygtighedsfestival i Nordkraft og meget mere.

… foredrag — 24 Bl.a. om kvinder i kunsten, Cobra-kunst

… private hjem har haft besøg af Kunsten — 4 I Mors, Hobro, Frederikshavn og Hjallerup. De tre sidste er blevet til en programserie til DR K.

… gange mødte Kunsten festivalfolket — 5 På Nibe Festival hvor der i alt blev brugt 633 graffitidåser af publikum og professionelle graffitimalere. På Smukfest 2015 brugte kunstner Karoline H Larsen 500 kg stof til sin stedspecifikke kunstinstallation.

… to go-projekter og workshops af forskellig karakter i filialen på Aalborg Banegård og i byens rum — 52 Artisttalks, fyraftenskunst, International Tuesday m.v.

... arrangementer på biblioteket — 17

Kunsten Baby og diverse foredrag.

...skoler har Kunsten besøgt med det mobile undervisningstilbud? — 84 Der blev kørt 5632 km i museets lastbil


Kunsten modtog hele tre priser i forbindelse med Kunsten to go. ArtBeat-prisen, Ă…rets Brøl og Ud af murstenene.


Ud & se med Kunsten Kunsten besøgte Brandts i Odense

Det var ikke kun på musikfestivaler, i private hjem, i klasseværelser og på Aalborg Banegård, man kunne opleve kunstværker fra museets samling. Det kunne man også på museer. I alt 20 museer lånte værker fra vores samling under Kunsten to go.

Kunsten besøger Brandts 22. august. 2014 – 26. april. 2015 “Kunsten har en af Danmarks bedste samlinger af ny kunst”. Sådan skrev Brandts i sin omtale af udstillingen "Kunsten besøger Brandts", hvor en række af Kunstens værker flyttede til Odense for en stund. Her kunne publikum opleve et levende portræt af en generation af kunstnere, hvis malerier, tegninger, film og installationer har fortryllet publikum gennem de sidste 20 år. Udstillingen viste værker af blandt andre Michael Kvium, John Kørner, Allan Otte og Anette Harboe Flensburg.

Hovedværker var udlånt til Statens Museum for Kunst

Midlertidig residens på Statens Museum for Kunst 1. november 2014 – 30. juni 2015 18 malerier og skulpturer fra Kunstens samling fik et midlertidigt hjem på Statens Museum for Kunst. Fordelt over flere sale supplerede de den permanente samling og gav de besøgende mulighed for nye kunstoplevelser. Blandt værkerne var et af Kunstens vartegn, Niki de Saint Phalles voluminøse polyesterskulptur, Nana Baloon. Der var også mulighed for at opleve Wilhelm Freddies Sex-paralysappeal og Max Ernsts Bonjour Satanas samt udenlandsk Cobra-kunst.

Udstillinger på Aalborg Banegård Hvide verden af Peter Callesen. 5. dec 2014 til 18. jan 2015 Som en tryllekunstner forvandlede Peter Callesen det blanke papir til smukke kunstværker og sjove fortællinger. Nærmest ud af ingenting rejste motiver og figurer sig fra papiret,og en ny, hvid verden opstod.

Hvide verden af Peter Callesen


Fractal Rail Track af Jonas Pihl 21. jan 2015 til 22. feb 2015 Jonas Pihl udsmykkede Kunstens vægge på Banegården i vinteren 2015. Jonas Pihl maler med inspiration i den psykedeliske kunst og kunstretningen op-art, hvilket hans værker bærer præg af ved at være farverige, detaljerede og kaotiske.

Hesselholdt & Mejlvang: Flesh Tint Project 7. mar 2015 til 26. apr 2015 "Flesh Tint Project" var Hesselholdt & Mejlvangs hidtil største samlede præsentation herhjemme. Det opsigtsvækkende projekt bestod af omfattende udstillinger i Kunsthal NORD og Kunsten, flaginstallationer i de gamle kedel- og turbinehaller i Nordkraft, samt en strækning på næsten halvanden kilometer med hudfarvede flag og vimpler i Aalborgs gader. Kunstnerne udfordrede med udstillingen velkendte konstruktioner som danskhed, køn og hjemmet som tryg bastion. Udstillingen blev præmieret af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst.

J&K / Janne Schäfer og Kristine Agergaard / Museum of O.O.O. 30. apr 2015 til 28. jun 2015 "Museum of O.O.O. [Objecting Outcast Objects]" var en kalejdoskopisk installation, som tog udgangspunkt i Kunstens samling.

Fractal Rail Track af Jonas Pihl

Hesselholdt & Mejlvang: Flesh Tint Project

Den dansk/tyske kunstnerduo J&K / Janne Schäfer og Kristine Agergaard har løsrevet nøje udvalgte museumsgenstande fra deres normale rammer og placeret dem i uvante sammenhænge. Blandt de enkelte genstande har kunstnerne anbragt egne værker, men også tilføjet fundne objekter som grene, sten, loppeting og eksotiske fund fra rejser rundt i verden.

Kvindesind 3. jul 2015 til 30. aug 2015 2015 var 100-året for kvinders stemmeret i Danmark. Det blev markeret med udstillingen "Kvindesind", der fokuserede på nyerhvervelser af kvindelige kunstnere. Udstillingen præsenterede værker af BankMalbekRau, Julie Nord, Christina Hamre, Maiken Bent og Kaarina Kaikkonen.

J&K / Janne Schäfer og Kristine Agergaard / Museum of O.O.O.

Kvindesind


Samling, erhvervelser og forskning Kunstens samling har været vidt omkring i 2015. Samlingens værker har ikke blot været vist på museer i Danmark og i udlandet, men værkerne har tillige været rundt på skoler, institutioner og i private hjem. Vi har passet godt på samlingen i den turbulente periode, og alle værker er kommet hjem i fin tilstand. Som et tilløb til vores nye samlingsophængning har vi i 2015 gennemgået store dele af samlingen med konservatorer, og en lang række værker er blevet forbedret. I 2016 vil vi fortsætte arbejdet med at konservere Kunstens samling.

verdenskunstner Michelangelo Pistoletto, der alle gav samlingen et kæmpestort løft. Også Det Obelske Familiefond var behjælpelig med indkøb sammen med Beckett-Fonden, ligesom både Kunstens Venner og Kunstens Erhvervsklub bidrog med værker af Jens Haaning og John Kørner. Der blev desuden anskaffet flere værker af bl.a. Hesselholdt og Mejlvang fra Kunstens udstillinger på Aalborg Banegård. Ved udgangen af 2015 stod Kunsten med en markant stærkere samling, så museet kunne geares til genåbningen.

I 2015 er Kunstens samling blevet beriget med flere nye hovedværker. Ny Carlsbergfondet har spillet en stor rolle i dén opgave med hjælp til køb af bl.a. værker fra 1960’erne og 1970’erne af Per Kirkeby, en Egill Jacobsen fra 1939, skulpturen Marriage af Elmgren og Dragset og ikke mindst den store spejlinstallation Eleven Less One af den italienske

I slutningen af 2015 indleverede Ph.D.-studerende Theis Vallø Madsen sit forskningsprojekt om Mogens Otto Nielsens mailart-arkiv, og projektet vil blive forsvaret i begyndelsen af 2016. Ny Carlsbergfondet bevilgede tillige støtte til et Postdoc-projekt om museets to go-aktiviteter, som igangsættes i 2016.


Marriage (2004) af Elmgren og Dragset blev indkøbt med støtte fra Ny Carlsbergfondet.Utzon+Kunsten I oktober 2014 indgik Kunsten et samarbejde med Utzon Center, der betød, at Kunsten skulle drive Utzon Center. Frugterne af dette samarbejde voksede frem i 2015. Den 1. januar 2015 tiltrådte Lasse Andersson som udstillingschef, og der er kommet et øget fagligt fokus på arkitektur og design. Det har blandt andet medført, at Utzon Center er begyndt at påtage sig den naturlige rolle som det vestdanske arkitekturcentrum. Gennem hele året har samarbejdet med Kunsten udviklet sig med fokus på at styrke det værdimæssige fællesskab.

Udstillingsaktivitet Utzon Centers udstillingsaktiviteter i året startede med udstillingen "Mellemrum", der satte fokus på skulpturer af Robert Jacobsen, Lynn Chadwick og Sonja Ferlov Mancoba. Udstillingen blev tilført en digital installation, som også indgik som en del af Platform4s SOL-festival. I april åbnede "Arkitekturen som Møbel" med rumlige studier af studerende fra Arkitektur og design-studiet på AAU. Det var tillige første udstilling i en ny serie af korterevarende udstillinger i serien Students Learning from Utzon. I slutningen af juni åbnede udstillingen "Out to Sea", som var opsat i samarbejde med Designmuseum für Gestaltung Zürich. "Out to Sea" var en del af Miljøog Energiforvaltningens arbejde med genbrug og affald, og projektet var tillige tæt integreret med

Aalborg Universitets Universitarium. Udstillingen blev en stor succes med ca. 40.000 besøgende fra slutningen af juni til ultimo september, hvilket var rekord for disse måneder på Utzon Center. I oktober åbnede udstillingen "VÆKST", som var kurateret af Stig Lennart Andersson og med bidrag fra designgruppen Bureau Detours. I forbindelse med udstillingen var forskellige installationer anbragt omkring Utzon Center og på Nytorv. "VÆKST" var skabt i samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen ved stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, og udstillingen blev flittigt brugt til offentlige debatter og møder, ligesom den fik gode anmeldelser i Politiken og Nordjyske.

Samarbejde og formidling Utzon Centers samarbejde med Aalborg Universitet er vigtig, og samarbejdet vil blive styrket yderligere i 2016, da det bidrager til formidlingsarbejdet på Utzon Center og styrker stedets internationale profil og gennemslagskraft.

Butik og restaurant Butikken i Utzon Center er i 2015 blevet omorganiseret og udvidet. Restauranten var indtil juni måned forpagtet af Morten Nielsen i Utzon restaurant ApS, men selskabet gik imidlertid konkurs. Utzon Center overtog derfor driften af restauranten, og den 7. oktober åbnede Restaurant JØRN.


Bidragsydere Kunsten har et højt aktivitetsniveau – også når museet drives uden museumsbygning. Desuden skal museet til stadighed øge sin samling og være i stand til at slå til, når der opstår muligheder for at forstærke samlingen. Det er derfor fuldstændig afgørende, at museet indgår samarbejder med både private og offentlige fonde og samarbejdspartnere. Museets hovedtilskudsyder er Aalborg Kommune (10 mio). Desuden modtager Kunsten et offentligt tilskud fra Staten (2,5 mio). I 2015 har museet været begunstiget med store og væsentlige donationer, der har gjort en lang række aktiviteter og erhvervelser mulige. Vi er meget taknemmelige for hver eneste.

I 2015 modtog Kunsten støtte fra: Aalborg Kommune Det Obelske Familiefond A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Købmand Ferdinand Sallings Mindefond Købmand Herman Sallings Fond Ny Carlsbergfondet Beckett-Fonden Bikubenfonden CKU – Center for Kultur og Udvikling Kulturstyrelsen Oticon Fonden Spar Nord Fonden Erhvervsklub Kunsten Kunstens Venner Medlemmer af Erhvervsklub Kunsten

Sponsorer: Danske Bank Spar Nord Bank Spar Nord Fonden TL BYG A/S Trip Trap

Aalto+ ACTAS A/S Alm. Brand EY Gabriel HjulmandKaptain Ib Andersen NIRAS Nordjyske Bank Pallisgaard A/S Redmark Statsautoriseret – Revisionspartnerselskab Øbro Flytteforretning A/S,

Aalto basis Randers Tegl A/S Arkitekt Jan Krogh C.F. Møller Danmark A/S Beierholm Bendt Brandt Boligselskabet Vigen ApS Budolfi Høreklinik COWI A/S

DESMI A/S Erhverv Norddanmark Hans Jensen Lubricators A/S Hasseris Gymnasium Højland IDE-EL Inform A/S KROGH + ISAKSSON tandlæger Landinspektørfirmaet Nellemann — & Bjørnkjær Learn2lead MULTI-BYG A/S Nordlux Nykredit Realkredit A/S Palle Mørch ApS ReumaNord Revas ApS Sigurd Müller Vinhandel A/S Sydbank Thinggaard Express APS Thorkild Kristensen, Statsaut. — Ej.mæglerfirma Toppenberg Vesterbro Serigrafi A/S Aalborg Handelsskole, Aalborg Zoo


Nye klubber I 2015 overgik Erhvervsklub Kunsten og Kunstens Venner fra at være selvstændige foreninger med egne bestyrelser til at være en del af museets organisation og drift. Begge foreninger har fra begyndelsen været drevet af frivillige kræfter, som har lagt et stort og forbilledligt arbejde i at skabe en tæt relation mellem museet, virksomheder og privatpersoner. Tendensen er imidlertid, at museumsklubber får et større fokus og bliver et vigtigt redskab til at sikre en bred publikumssammensætning og sikre indtægter. Dette kræver en tæt integration med museets daglige drift, formidling og markedsføring. Med stor velviillighed fra henholdsvis bestyrelsen for Kunstens Venner og styregruppen for erhvervsklubben blev de to foreninger således nedlagt i 2015. I stedet er der etableret en fælles publikumsklub med Utzon Center samt en ny erhvervsklub.


Kunsten som brand Da Kunsten lukkede 1. juni 2014, var der mange trofaste gæster, der ærgrede sig. Museet var inde i en positiv spiral med et stigende besøgstal og anmelderroste udstillinger. Mange var derfor nervøse for, at en halvandet år lang restaurering kunne risikere at bryde udviklingen.

Brandplatform

I slutningen af 2015 var det tid til at indstille aktiviteterne i Kunsten to go og lægge alle kræfter i forberedelsen af genåbningen. Denne gang ærgrede publikum sig også. Men her handlede kommentarerne om, at det var ærgerligt, hvis man ikke længere kunne møde Kunsten på uvante steder med utraditionelle projekter.

Fx var den lokale forankring i Aalborg et af Kunstens svage punkter, da museet lukkede for restaureringen. På trods af et stigende besøgstal og anmelderroste udstillinger havde Kunsten ikke været top of mind, når aalborgenserne eller øvrige nordjyder skulle tænke på en lokal attraktion, der var relevant for dem. Udfordringen var dels publikums forestilling om oplevelsestilbuddene og dels synligheden i byens rum. Denne udfordring blev imødegået af Kunsten to go, som netop tilbød banebrydende oplevelser i byens rum, som var nærværende, og som appellerede til en bredere målgruppe.

Kunsten ønskede at forene det bedste fra de to verdener: et museum med udstillinger af høj kvalitet kombineret med den aktivistiske og nytænkende energi fra Kunsten to go. For at løse dette indledte Kunsten en brandingproces, der havde fokus på tre elementer; det organisatoriske, det kulturelle/fysiske og det grafiske/ visuelle. Det organisatorisk element skulle sikre, at museets brandplatform blev indarbejdet i museets strategi, organisationsstruktur og rutiner. Det kulturelle/fysiske element skulle fastlægge, hvordan publikum oplevede de fysiske områder i museet og samtidig undersøge aalborgensernes holdning og forventninger til Kunsten. Den sidste del var det grafiske/ visuelle element, som bestod af et designprincip, logo, skiltning med videre. Kunsten sammensatte med hjælp fra museets faste samarbejdspartner, art director Jesper Højland, et team, der bestod af Zakia Elvang, Mads Quistgaard og Christian Pagh. Jesper Højland fulgte projektet og fungerede som museets uvildige sparringspartner.

Resultatet var en brandplatform, som identificerede museets DNA. Det er vigtigt at understrege, at brandplatformen ikke blot er en hensigtserklæring, men et billede på organisationens værdier nu og fremadrettet.

Centralt for al museets arbejde står begrebet “skaberkraft”. Skaberkraften har været en præmis i organisationskulturen, for at projekterne under Kunsten to go kunne udvikles og realiseres. Kunsten har en størrelse, som giver gennemslagskraft lokalt, nationalt og internationalt. Organisatorisk er der dog ikke tale om en “supertanker”, men en agil, aktivistisk, folkelig og iværksættende organisation, som baserer sig på mod, nærvær, engagement og handlekraft. En organisation, der tør tænke nye tanker - og hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Brandingprocessen har været vigtig for at skabe en fælles forståelse af museets værdier og den retning, som ledelsen ønsker, at Kunsten bevæger sig mod. Arbejdet med at realisere brandplatformen i den daglige drift, og i mødet med publikum og samarbejdspartnere, er naturligvis stort og kræver vedholdenhed.


Jeg søger oplevelser der angår min verden – og bevæger mig.

Brugerbehov

TO GO

Funktionelle Fordele FOLKELIG

Personlighed

ENGAGEMENT

Værdier

Jeg vil have en hel oplevelse – og mere til!

SAMLING/ARKIV AKTIVISTISK MOD

Essens

SKABERKRAFT

HANDLEKRAFT IVÆRKSÆTTENDE

INTERNATIONALE IKONER Jeg vil forbindes – til mennesker, steder og verdener

NÆRVÆR FYSISK

RUM OG STED Jeg ønsker et sted, hvor jeg kan være den jeg er – sammen med andre.


Vision

Bestyrelse

Kunsten vil være et af landets førende kunstmuseer indenfor moderne kunst.

Formand Anders Hjulmand Udpeget af Erhverv Norddanmark

Kunsten vil give publikum oplevelser og vil være det inspirerende og berigende sted, hvor publikum og billedkunst mødes i arkitektonisk unikke rammer.

Nastformand Hans Henrik Henriksen (A) Udpeget af Aalborg Byråd

Kunsten vil være bindeleddet mellem billedkunsten og samfundetog vil indenfor billedkunsten være det fyrtårn, der fremhæver den nordjyske landsdel såvel nationalt som internationalt.

Mission Kunsten skal ifølge “Museumslov nr. 473 af 7. juni 2001” sikre Danmarks kulturarv og befolkningens adgang til den. Som §16-museum er Kunsten en virksomhed af landsdækkende betydningog indgår i museumsfaglige relationer med ind- og udlandet. Indsamling Kunsten styrker og aktualiserer den eksisterende samling med særligt fokus på den eksperimenterende kunst. Registrering Gennem registrering af Kunstens samling via de nationale standarder sikres åben adgang for alle. Bevaring Kunsten vil sikre, at kunsten opbevares under optimale betingelser. Forskning Alle interesserede har adgang til forskning og publikationer indenfor museets felt. Formidling Alle publikumsgrupper får en helhedsoplevelse og herlighedsoplevelse med forankring i kunsten og husets arkitektur. Kunsten vil være et af de bedste arbejdssteder indenfor museumsverdenen.

Claus Bonderup Udpeget af Aalborg Universitet Jens Ole Christensen Formand for og udpeget af Kunstens Erhvervsklub Rose Marie Sloth Hansen Udpeget af Aalborg Byråd Thorkild Hojbjerg Udpeget af foreningen Kunstens Venner Ane-Marie Viegh Jørgensen Udpeget af Aalborg Byråd Jens Østergaard Madsen Udpeget af Aalborg Byråd Tina Maria Nielsen Udpeget af Akademiraadet, Det Kongelige Akademi For De Skønne Kunster Christen Obel Udpeget af Kunstens Erhvervsklub Lone Olesen Medarbejderrepræsentant Karsten Norgaard Simonsen Formand for og udpeget af foreningen Kunstens Venner


Økonomi 2015 har været et specielt år - også regnskabsmæssigt. På budgettidspunktet forventede vi at genåbne i efteråret 2015, men museet har været lukket i hele regnskabsperioden. Det har derfor været nødvendigt med regnskabsmæssige omrokeringer. En del nyansættelser er blevet udskudt nogle måneder i forhold til planlagt, de sparede midler er allokeret til erhvervelser. Totalt set er det lykkes at holde resultatet tæt på det budgetterede 0.

60 % af indtægterne stammer fra driftstilskud fra primært Aalborg Kommune samt et mindre beløb fra Staten, mens de resterende 40 % stammer fra aktiviteter sat i værk af Kunsten. Egenindtjeningen i år er naturligvis påvirket af, at de indtægtsgivende aktiviteter stort set er ophørt under restaureringen.

Kunstens samlede indtægter udgjorde i 2015 kr. 25.333.540.

Samlet set var der i 2015 et driftsoverskud på kr. 64.370. Alt i alt blev 2015 et tilfredsstillende år for Kunsten.

Kunstens samlede driftsudgifter udgjorde i 2015 kr. 25.269.170.


Regnskab 2015 Noter Driftsindtægter

Regnskab 2015

Budget 2015

Regnskab 2014

(ikke revideret) 1

Driftstilskud fra Aalborg Kommune

12.772.919

9.000.000

8.114.940

Puljetilskud fra Aalborg Kommune

0

0

600.000

Regionale tilskud

0

0

-50.000

2.491.752

2.500.000

2.512.756

Statstilskud 2

Puljetilskud fra staten

321.750

668.000

321.750

3

Ikke-offentlige tilskud

8.391.002

5.400.000

3.895.625

4

Entréindtægter og publikumsklub

0

860.000

571.068

667.894

630.000

519.658

156.615

450.000

605.836

Erhversklubmedlemskaber 5

Butiksvirksomhed

6

Cafévirksomhed

0

700.000

640.451

6

Lokaleindtægter

0

50.000

18.400

7

Omvisninger

6.300

50.000

55.625

Anden kulturformidling

6.468

0

90.000

518.840

0

127.838

25.333.540

20.308.000

18.023.947

8.270.425

8.183.000

7.810.913

Personale, øvrige udgifter

458.522

450.000

310.740

Lokaleromkostninger

622.857

1.861.000

1.452.128

Samlingens administration

227.068

193.000

1.768.400

10.500.446

4.000.000

3.029.315

225.882

250.000

135.919

2.674.118

2.100.000

645.189

306.179

738.000

486.385

Formidling

0

0

404.711

Anden kulturformidling

0

0

16.182

Kunsten to go

698.858

625.000

642.705

Administration

720.230

1.244.000

635.408

Butiksvirksomhed

300.114

200.000

363.968

8.178

314.000

260.324

256.293

150.000

36.688

25.269.170

20.308.000

17.998.975

64.370

0

24.972

8

Diverse indtægter Driftsindtægter i alt

Driftsudgifter 9

10

11

Personale, løn

Erhvervelser Konservering

12

Udstillinger PR & Markedsføring

13

Cafevirksomhed Andre udgifter Driftsudgifter i alt Årets resultat


Aktiver og Passiver 2015 Noter

Aktiver

Ultimo 2015

Ultimo 2014

42.000.000

42.000.000

-150.000.000

-45.000.000

137.527.052

37.968.770

Harald Jensens Legat

242.397

242.397

Henrik Pontoppidans Legat

605.076

605.076

Fond til kunstindkøb

365.621

360.000

30.740.146

36.176.243

8.244.810

4.289.737

292.447

423.045

13.523.499

6.566.453

7.929

14.733

Omsætningsaktiver i alt

22.068.685

11.293.968

Aktiver i alt

52.808.831

47.470.211

42.000.000

42.000.000

150.622

145.000

1.124.616

1.099.644

64.370

24.972

43.339.608

43.269.616

10.000

10.000

232.397

232.397

10.000

10.000

- legatbeholdning

595.076

595.076

Fremmedkapital i alt

847.473

847.473

1.280.032

231.250

14.019

662.575

Kreditorer

7.327.699

2.459.297

Kortfristet gæld i alt

8.621.750

3.353.122

52.808.831

47.470.211

Materielle anlægsaktiver 14

Grund & Bygning

15

Ombygningsprojekt, indtægter Ombygningsprojekt, udgifter Finansielle anlægsaktiver

16

Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender: 17

- merværdiafgift - diverse kortfristede nettotilgodehavender Indestående i pengeinstitut Kontant beholdning

Passiver Egenkapital Bunden - Fast Ejendom Fond til kunstindkøb Bevillingsfond (opsamlet overskud tidligere år) Årets resultat Egenkapital i alt Fremmedkapital Harald Jensens Legat - legatkapital - legatbeholdning Henrik Pontoppidans Legat - legatkapital

Kortfristet gæld 18

Periodiseringsposter Anden gæld

Passiver i alt


Noter til Regnskab 2015 1

Driftstilskud fra Aalborg Kommune kr. 12.772.919 Driftstilskuddet fra Aalborg Kommune består af en bevilling på kr. 9.380.528 til Kunsten og en bevilling på kr. 3.392.391 til Utzon Center.

2

3

Puljetilskud fra Staten kr. 321.750 I 2014 modtog Kunsten kr. 443.500 i støtte fra Kulturstyrelsens formidlingspulje 2 til Det Mobile Undervisningstilbud, halvdelen af bevillingen er indtægtsført i 2014 og den anden halvdel her i 2015. Kulturstyrelsen støttede Flesh Tint Project, som blev udstillet i formidlingsrummet på banegården med kr. 30.000. Statens Kunstfond støttede udstillingen med Imran Qureshi med 70.000 kr.

Ikke-offentlige tilskud kr. 8.391.002

I 2015 støttede Ny Carlsbergfondet erhvervelsen af flere markante værker, som skal udstilles i forbindelse med museets åbning. Det drejer sig om Michelangelo Pistolettos Eleven Less One, Per Kirkebys Hun har mistillid samt et værk uden titel og Eigill Jacobsens Rød maske. Beckett Fonden støttede erhvervelsen af John Kørners værk The Performance. Kunstens Venner støttede erhvervelsen af Jens Haanings Tyrkiske Vittigheder. Spar Nord Fonden og Bikubenfonden støttede Kunsten to go. CKU støtter udstillingen med Imran Qureshi og Oticon Fonden støtter udstillingen med Ernesto Neto. 111gode mennesker og virksomheder forærede hver Kunsten en gave, som gør det muligt for museet fortsat at være godkendt efter LL § 8 a.

4

Entréindtægter og publikumsklub kr. 0 Kunsten åbnede først i 2016 og har derfor ingen entreindtægter i 2015.

5

Butiksvirksomhed kr. 156.615 I det midlertidige lejemål på banegården havde vi en lille afdeling af museumsbutikken med begrænset sortiment, omsætningen i 2015 stammer herfra samt fra salg i web-shoppen. I og med åbningen af Kunsten blev udskudt til 2016, var det ikke muligt at nå den budgetterede omsætning.

6

Cafévirksomhed og lokaleudlejning kr. 0 Kunsten åbnede først i 2016 og har derfor ikke nogen omsætning i disse områder.

7

Omvisninger kr. 6.300 Beløbet stammer fra omvisninger på byggepladsen.

8

Diverse indtægter kr. 518.840 Den væsentligste post er Management Fee for Kunstens ledelse og administration af Utzon Center. Herudover indgår der en positiv regulering vedr. momskompensation for regnskabsåret 2014 samt Artbeat prisen som Kunsten modtog i 2015 for Kunsten to go.

9

Personale, løn kr. 8.270.425 Forbruget på denne post er kr. 87.425 højere end budgetteret. Årsagen er, at en del ansættelser i Kunsten blev udskud på grund af den udskudte åbning. Modsat indeholder beløbet nu også det personale, som er ansat til at lave udstillinger på Utzon Center.

10

Lokaleomkostninger kr. 622.857 Forbruget på denne post er væsentligt lavere end budgetteret. Det skyldes, at det på budgettidspunktet var forudsat, at vi overtog bygningen på Kong Christians Allé i august, mens vi i realiteten først kunne tage bygningen i brug i december.


11

Erhvervelser kr. 10.500.446 Der er erhvervet flere markante værker til samlingen i 2015. Grundet øget fundraising jf. note 3 og allokering af beløb fra andre områder, lykkedes det at holde erhvervelserne inden for det totale budget for året.

12

Udstillinger kr. 2.674.118 Beløbet indeholder primært omkostninger i forbindelse med udstillinger på Utzon Center.

13

14

Administration kr. 720.230 Årsagen til besparelsen på administrationsområdet er, at museet ikke kom i drift, som forventet på budgettid punktet.

Grund og bygning

Ejendomsværdien er pr. 1. oktober 2014 på kr. 42.000.000, heraf udgør grundværdien kr. 9.991.000. Værdien af kunstværker og inventar samt butiks- og cafélager er ikke aktiveret på status.

15

Ombygningsprojekt Projektet med revitalisering og restaurering af Kunsten er i sin afsluttende fase og er derfor fortsat aktiveret i balancen. Projektet har opnået støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Det Obelske Familiefond, Købmand Ferdinand Sallings Mindefond og Købmand Herman Sallings Fond samt Aalborg Kommune. Projektet er fuldt finansieret og berører ikke Kunstens daglige drift.

16

Fond til kunstindkøb Heri er indeholdt Nordea Bank-aktier, som er optaget i regnskabet til kursværdien pr. 31. december 2015, og udgør kr. 113.624,20.

17

Tilgodehavender - merværdiafgift Moms, 2. halvår 2015 samt regulering af delvismomsprocent kr. 8.244.810

18

Periodiseringsposter kr. 1.280.032 I og med museet først åbner i 2016 er der foretaget periodisering af omkostninger og bevillinger til udstillinger, som åbner i 2016. Det kan oplyses, at museet ikke har foretaget afskrivninger af nogen art jf. bekendtgørelse nr. 1510 af 14.12.2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer. Erhvervelser, udlån og deposita Erhvervelser Michael Elmgreen &IngarDragset Marriage, 2004 Spejle, porcelænsvaske, vandhaner, rør i rustfrit stål, sæbe 178 x 168 x 81 cm Gave fra Ny Carlsbergfondet Michael Elmgreen & IngarDragset Ninety-Nine Leaves, 2015 Irret stål, glas, blade betrukket med kobber 150 x 150 x 12 cm Købt af Galleri Nicolai Wallner


Erhvervelser Michael Elmgreen & Ingar Dragset Marriage, 2004 Spejle, porcelænsvaske, vandhaner, rør i rustfrit stål, sæbe 178 x 168 x 81 cm Gave fra Ny Carlsbergfondet Michael Elmgreen & Ingar Dragset Ninety-Nine Leaves, 2015 Irret stål, glas, blade betrukket med kobber 150 x 150 x 12 cm Købt af Galleri Nicolai Wallner

Jens Haaning Tyrkiske vittigheder, 1994 Lydinstallation Købt med tilskud fra Kunstens VENNER Egill Jacobsen Rød Maske, 1939 Olie på lærred 120 x 92 cm Gave fra Ny Carlsbergfondet Per Kirkeby Hun har mistillid, 1965 Lakmaleri på masonit 122 x 122 cm Gave fra Galleri Bo Bjerggaard

Jes Fomsgaard Museum For Imperfection, 2015 Akryl, blyant og blandteknik på lærred 150 x 190 cm Købt af Galleri Møller Witt

Per Kirkeby Uden Titel (Tintin Det sorte Guld), 1968 Blandet teknik på masonit 122 x 122 cm Gave fra Ny Carlsbergfondet

Skitsetegninger, 2015 62 stk., variable mål. Blyant, kridt og akryl på papir (Gave fra kunstneren)

Per Kirkeby Tavle - hvid, 1973 Syntetisk maling, tavlelak, blyant og collage på masonit 122 x 122 cm Gave fra Ny Carlsbergfondet

Erik A. Frandsen Bokseren, ca. 2007 Venetiansk mosaik 300 x 200 cm Købt med tilskud fra Kunstens Erhvervelsesklub og Det Obelske Familiefond Erik A. Frandsen Helten, ca. 2007 Venetiansk mosaik 300 x 200 cm Købt med tilskud fra Kunstens Erhvervelsesklub og Det Obelske Familiefond Hesselholdt & Mejlvang Line of FleshTinted Flags, 2015 Polyester, maling, træ 130 x 173 cm Købt af V1 Gallery

John Kørner The Performance, 2013 Glas, spejle,træ 220 x 400 x 270 cm Købt med tilskud af Kunstens Erhvervelsesklub og Beckett-fonden Michelangelo Pistoletto Eleven Less One, 2009-14 Spejl installation bestående af 11 dele 300 x 200 cm Gave fra Ny Carlsbergfondet

Deponeringer LucioFontana Concettospaziale, Attese, 1967 Anilin på lærred 73,5 x 60,5 cm Deponeret fra Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk Per Kirkeby Portugalien, 2008 Olie på lærred 300 x 500 cm Deponeret fra Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk Anselm Kiefer Ohne Titel, ca. 1988 Kobbertråd, grene og pap på blypanel 240 x 170 cm Deponeret fra Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk Edward Kienholz God Really Loves America Best, 1964 Assemblage: træ, bemalet og velouriseret metal og horn 55,5 x 37,5 x 45 cm Deponeret fra Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk Frank Stella Ctesiphon, 1967 Fluorescerende polymer på lærred 306,5 x 612 cm Deponeret fra Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk Reinhoudd’Haese Why not, 1960 Bronze 54 x 35 x 50 cm Deponeret fra Ny Carlsberg Glyptotek Victor Vaserely Locmaria, 1951 Olie på lærred 130 x 97 cm Deponeret fra Ny Carlsberg Glyptotek


Victor Vaserely Bug, 1955 Olie på masonit 105 x 100 cm Deponeret fra Ny Carlsberg Glyptotek Asger Jorn Udenfor Verona, 1964 Dècollage Privateje

Uddeponeringer Siegfried Wagner En Stipendiat, u. å. Glaseret stentøj H 14,5 cm Uddeponeret til Vejen Kunstmuseum Hein Heinsen Skulptur 92, 1992/1997 Uddeponeret til Musikkens hus, Aalborg

Udlån Nova Southeastern university Museum of Art, Fort Lauderdale, USA Asger Jorn Maske, 1945 Svavar Gudnason Sankt Hans drøm, 1941 Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum Henry Heerup Lille mand og stor kone, 1929 Cyklist med nøgen model,1940 Lang fredag, 1936 Sanserne, 1943 Galleri Tom Christoffersen Niki de Saint-Phalle Relief, 1961 Herregården Odden J.F Willumsen To børn, der leger med dukketeater, 1928

Gl. Holtegaard Olaf Rude Kubistisk komposition, 1918 Erik Stæhr Nielsen Dansende negre-spydkastere, 1916-17 Holstebro Kunstmuseum Olivia Holm- Møller Fransk skuespiller (Jean Louis Barrault), før 1954 Skipper Clements bondehør rykker frem, 1940 Ursula Reuter Christiansen Spejling II, 1988 Fuglsang Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum, Faaborg Kunstmuseum William Scharff Nocturne I-IV, 1921 Vilhelm Lundstrøm Siddende model med hvidt klæde om livet, 1927 Siddende model, 1943 Maler og model, u. å Kai Nielsen To søstre, u. å Axel Salto Myten om Phaëton. Udsmykning til KE 1921, den samlede udsmykning Sorø Kunstmuseum KujanBlask Komposition, u.å. Komposition, u. å Sonia Delauney Signal, 1978 Else Alfelt Grønt og blåt billede, 1942 Richard Mortensen Éloge á Havel, collage 3, 1991 Éloge á Havel, collage 4, 1991 Henry Heerup Korset (lille mand), u. å. Færdselsbetjenten, 1963 Skovgaard Museet, Sophienholm, Johannes Larsen Museet, Odsherreds Kunstmuseum Arne Haugen Sørensen Galante tilbud, 1967 Dame og dyr, 1976

Sophienholm og Randers Kunstmuseum Kurt Trampedach Gående mand IV, 1973 Maler med pensel, 1967-68 Maske II, 1968 Nadverbillede, 1969 Portræt, 1968 Vestjyllands Kunstpavillion Vilhelm Lundstrøm Opstilling med gul konisk skål, 1938 Richard Mortensen Opus 9 nr. 16, 1949 Harald Giersing Bodil, 1925 Wilhelm Freddie Castelmadama III (Souvenir) Vejen Kunstmuseum Gunnar Nylund og Nathalie Krebs Skål, 1929-30 SAXBO/Nathalie Krebs Vase, 1931 Vendsyssel Kunstmuseum, Bornholms kunstmuseum, Kastrupgårdsamlingen Vilhelm Lundstrøm Opstilling på rødt klæde, 1923 Karl Larsen Nature Morte, 1921 NOVA Southeastern University Museum of Art, Fort Lauderdale Svavar Gudnason Sankt Hans drøm, 1941 Asger Jorn Maske, 1945


Kunsten Museum of Modern Art Aalborg Kong Christians AllĂŠ 50 DK-9000 Aalborg

Kunsten.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.