Årsberetning 2013

Page 1

ÅRSBERETNING 2013


Velkommen I 2013 besøgte over 92.000 gæster KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg, og det er besøgsrekord i nyere tid. Samtidig viser brugerundersøgelser, at 33 % procent af museets publikum er unge under 29 år. Det vidner om, at vores målsætning er lykkedes: Museet har ikke blot mange besøgende, men mange forskellige besøgende. Vi ser KUNSTEN som en aktiv og levende medspiller i vores kultur, hvor borgerne kan mødes omkring kunsten. En kunst, der bevæger og stimulerer – og måske fører til indsigt og refleksion. Derfor er KUNSTENs program alsidigt, og museets aktiviteter er mangfoldige. Sådan har det også været i 2013. Udstillingen Michael Kvium – Real Monsters bød i februar på nye, radikale billeder af den markante maler. I marts åbnede udstillingen Dansk Graffiti 19842013, der bredte sig ud i byens rum og inviterede til workshops. I maj indtog den dansk-islandske verdenskunstner Olafur Eliasson både museet og skulpturparken. Hans imponerende værk Den trekantede himmel er skabt specielt til KUNSTEN og skyldes en donation fra Det Obelske Familiefond, Ny Carlsbergfondet og Augustinus Fonden.

KU N STE N Å rsbe re t n i ng 2013 SI D E 2

Udstillingen Normandiets malere med 60 franske impressionistiske værker åbnede i august, og i september slog vi dørene op for Out of Fashion – Tekstil i international samtidskunst. I oktober åbnede STRID tegner og fortæller med originaltegninger af Jakob Martin Strid. Og i november inviterede Julie Nord indenfor til udstillingen Just Like Home, hvor hendes tegninger udgjorde en del af en totalinstallation. Hertil kommer en lang række mindre udstillinger og ophængninger, der har styrket årets righoldige program. Kernen i KUNSTENs virksomhed er samlingen. I 2013 har der været bud efter samlingens værker fra museer over hele verden. Samtidig er samlingen blevet forøget med væsentlige erhvervelser, heriblandt hovedværker fra Michael Kviums og Julie Nords udstillinger. Samlingen er også det store aktiv, når der forskes i kunsten og kunsthistorien, der kommer publikum til gavn i katalogudgivelser og foredrag. I årets løb har vi igen haft fulde huse til ArtLab, hvor børn møder kunsten gennem kunstneriske processer. De kreative værksteder i skolernes ferier, sommerskole for børn og KUNSTEN Baby for forældre på barsel har alle været velbesøgte. Det gælder også de

mange koncerter, arrangementer og foredrag, der har skabt liv på museet. Hver uge året rundt. I juni 2014 flytter KUNSTENs aktiviteter ud i byen, mens museumsbygningen bliver restaureret og revitaliseret. Opgaven blev i juni 2013 vundet af Erik Møller Arkitekter i samarbejde med arkitektfirmaet Transform og ingeniørfirmaet Søren Jensen. Hele året blev der arbejdet intenst på at gøre projektet klart, og nu glæder vi os meget til at komme i gang. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Det Obelske Familiefond, Købmand Ferdinand Sallings Mindefond og Købmand Herman Sallings Fond samt Aalborg Kommune. KUNSTEN vil gerne takke de mange, som på forskellig vis har ydet hjælp og støtte. Allerførst en stor tak til vores hovedtilskudsydere og til de fonde og firmaer, der har støttet museet i 2013. Uden jeres hjælp havde vi ikke kunnet realisere vores mange visioner. Tak til museer, privatsamlere, kunstnere og gallerier. Tak til vores mange samarbejdspartnere både i Nordjylland, Danmark og verden.


Museumsdirektør Gitte Ørskou Foto: Mick Knive Anderson

KUNSTEN Årsbe re tning 2013 SIDE 3


Bidragsydere KUNSTEN har et højt aktivitetsniveau og skal til stadighed øge sin samling. For at holde tempoet og vise kunst af høj kvalitet er det fuldstændig afgørende, at museet indgår samarbejde med både private og offentlige fonde. I 2013 har museet været begunstiget med store og væsentlige donationer, der har gjort en lang række aktiviteter og erhvervelser mulige. Vi er meget taknemmelige for hver eneste. I 2013 har erhvervsklubben ydet støtte til udstillingen Julie Nord – Just Like Home og til erhvervelsen af Michael Kviums store maleri Big Foot fra 2012, som blev lavet til udstillingen Michael Kvium – Real Monsters. Erhvervsklubben har desuden gennemført en række vellykkede netværksarrangementer i 2013 i samarbejde med museet.

COWI A/S

Ny Carlsbergfondet

Medlemmer

Idé El

Nordeafonden

Sponsor

Oticon Fonden

Danske Bank

Spar Nord Fonden

Det Obelske Familiefond

Knud Højgaards Fond

Spar Nord Bank

15. juni Fonden

Spar Nord Fonden

Henny Sophie Clausen og møbelarkitekt Aksel Clausens Fond

Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær

Mediesponsor

Learn2Lead

Nordjyske Medier

Lindgaard A/S

I 2013 modtog KUNSTEN støtte fra: Det Obelske Familiefond A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Købmand Ferdinand Sallings Mindefond Købmand Herman Sallings Fond Augustinusfonden

DESMI A/S Ejendomsmæglernes Fond Erhverv Norddanmark Hans Jensen Lubricators A/S Hals Sparekasse Hasseris Gymnasium hojland. art direction Ib Andersen A/S Inform A/S JKS A/S KPF Arkitekter A/S KT Elektric Aalborg A/S

MULTI-BYG A/S

Kulturaftale Nordjylland Regionsrådets Kulturpulje

Aalto +

Neas Energy A/S

Statens Kunstråds Billedkunstudvalg

Gabriel A/S

Nordlux A/S

HjulmandKaptain

Nykredit Realkredit A/S

Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg

HMN Gassalg

Mekoprint

KPMG

Palle Mørch A/S

NIRAS

Prinfoaalborg

Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerskab

PWC

Nørresundby Bank

Rosendahls

Kulturstyrelsen Erhvervsklub KUNSTENs erhvervsklub yder en markant støtte til museets udstillinger og udgør et vigtigt mødested mellem kunsten og erhvervslivet i Region Nordjylland. Erhvervsklubben, der blev stiftet i marts 2009, tæller i dag mere end 50 medlemmer.

Aalto basis Aalborg Havn A/S AOF Nord Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S

Revas ApS Sigurd Müller Vinhandel A/S Vesterbro Serigrafi Tandlæge Birgit Isaksson Thinggaard Express ApS

Beierholm

Thorkild Kristensen, Statsaut. ejendomsmæglerfirma

Boligselskabet VIGEN

Toppenberg HOK ApS

Brandt Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Uggerly Installation A/S

Budolfi Høreklinik Cembrit A/S KU N STE N Å rsbe re t n i ng 2013 SI D E 4

Randers Tegl

Aalborg Handelsskole Aalborg Zoo


Kunstens Venner

I løbet af det seneste år har KUNSTENs Venner oplevet en stigning i medlemstallet. Nu tæller foreningen 1462 medlemmer. Foreningens formål er at styrke forbindelsen mellem museet og omverdenen, og det sker gennem donationer og arrangementer for medlemmerne.

I 2013 ydede KUNSTENs Venner støtte til arrangementerne Store badedag og Chill i parken. Desuden skænkede foreningen et maleri af Inge Ellegaard til museet. I årets løb blev medlemmerne introduceret til de store særudstillinger af museets faglige medarbejdere. I forbindelse med udstillingerne

KUNSTENs Venner mødte billedkunstner Julie Nord ved årets julearrangement. Her introducerede hun sin udstilling Just Like Home. Foto: Søren Solkær Starbird

blev der også arrangeret kunstnermøder med blandt andre Michael Kvium og Julie Nord. Derudover afholdt foreningen kunstture til Thy, Jorns Museum i Silkeborg samt Asger Jorns hus på Læsø. Arrangementerne var velbesøgte, og et enkelt måtte gentages på grund af den store efterspørgsel.

Klub Fluxus

KUNSTEN Årsbe re tning 2013 SIDE 5

Fotos: Mathies Brinkmann Jespersen

Klub Fluxus er navnet på KUNSTENs tilbud til unge under 29 år. For et beskedent beløb får medlemmerne fri entré til museet, invitationer til ferniseringer, rabat i butikken og meget andet. Desuden laver KUNSTEN arrangementer til Fluxus’ yngre målgruppe, som for eksempel Chill i parken og International Tuesday for udenlandske studerende.


Vision & mission Vision

KUNSTEN vil være et af landets førende kunstmuseer indenfor moderne kunst. KUNSTEN vil give publikum oplevelser og vil være det inspirerende og berigende sted, hvor publikum og billedkunst mødes i arkitektonisk unikke rammer. KUNSTEN vil være bindeleddet mellem billedkunsten og samfundet og vil indenfor billedkunsten være det fyrtårn, der fremhæver den nordjyske landsdel såvel nationalt som internationalt.

Mission Indsamling Registrering Bevaring Forskning Formidling

KUNSTEN skal ifølge ”Museumslov nr. 473 af 7. juni 2001” sikre Danmarks kulturarv og befolkningens adgang til den. Som §16museum er KUNSTEN en virksomhed af landsdækkende betydning og indgår i museumsfaglige relationer med ind- og udlandet. KUNSTEN styrker og aktualiserer den eksisterende samling med særligt fokus på den eksperimenterende kunst. Gennem registrering af KUNSTENs samling via de nationale standarder sikres åben adgang for alle. KUNSTEN vil sikre, at kunsten opbevares under optimale betingelser. Alle interesserede har adgang til forskning og publikationer indenfor museets felt. Alle publikumsgrupper får en helhedsoplevelse og herlighedsoplevelse med forankring i kunsten og husets arkitektur. KUNSTEN vil være et af de bedste arbejdssteder indenfor museumsverdenen.

Bestyrelse

Formand Anders Hjulmand. Udpeget af Erhverv Norddanmark Næstformand Hans Henrik Henriksen (A). Udpeget af Aalborg Byråd Jane Kempf Bertelsen (A). Udpeget af Aalborg Byråd Aksel Clemmensen Nielsen (C). Udpeget af Aalborg Byråd Gurli Fuglsang Joensen (Q). Udpeget af Aalborg Byråd Erland Knudssøn Madsen. Udpeget af Akademiraadet, Det Kongelige Akademi For De Skønne Kunster Claus Bonderup. Udpeget af Aalborg Universitet Lone Olesen. Medarbejderrepræsentant Karsten Nørgaard Simonsen. Formand for og udpeget af foreningen KUNSTENs Venner Thorkild Højbjerg. Udpeget af foreningen KUNSTENs Venner Jens Ole Christensen. Formand for og udpeget af KUNSTENs Erhvervsklub Christen Obel. Udpeget af KUNSTENs Erhvervsklub

KU N STE N Å rsbe re t n i ng 2013 SI D E 6


Udstillinger Rum og form – Robert Jacobsen 100 år 12. oktober 2012 – 24. februar 2013 (Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen)

Robert Jacobsen:Jernlåger (1949/50) KUNSTEN Foto: Niels Fabæk

I anledning af 100-året for Robert Jacobsens fødsel præsenterede KUNSTEN en retrospektiv udstilling med over 200 værker fra danske og europæiske samlinger. Rum og form – Robert Jacobsen 100 år var den første store udstilling, der fokuserede på hele Robert Jacobsens livsværk. Fra de tidligste træskulpturer til de seneste jernskulpturer, der blev skabt kort før kunstnerens død. Udstillingen blev lavet i samarbejde med Sammlung Würth i Tyskland. Udstillingen blev støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Robert Jacobsen: Struktur i bevægelse (1960) Louisiana Museum of Modern Art Foto: Niels Fabæk

KUNSTEN Årsbe re tning 2013 SIDE 7


Udstillinger Michael Kvium – Real Monsters 2. februar – 21. april 2013

Foto: Thilo Frank

Giv os i dag… Når kunsten går i kirke 14. oktober 2012 – 2. juni 2013

I 333 år havde Budolfi Kirke i Aalborg haft den samme store lysekrone hængende, men i 2012 blev den skiftet ud med en ny og mere moderne version skabt af den tyske billedkunstner Thilo Frank. Giv os i dag… Når kunsten går i kirke udstillede den originale lysekrone på KUNSTEN, hvor den var kommet ned i publikums øjenhøjde og indbød til et nærmere kig. A Naked Eye on a Well dressed Lie III, 2012 Foto: Anders Sune Berg

En landsdækkende udstilling i samarbejde med KØS Museum for kunst i det offentlige rum.

Thilo Frank og Eva Steen Christensen 9. dec. 2012 – 10. feb. 2013 (Udstilling på Utzon Center)

Michael Kviums udstilling havde temaet “virkelige monstre” og viste, at virkelighedens monstre findes i os selv. Publikum kunne opleve mere end 30 værker, hvoraf en række blev færdiggjort til udstillingen i Aalborg. De nye værker havde fået et mere virkelighedsnært udtryk, men indeholdt stadig velkendte motiver – lige fra katolske klædedragter og røde pølser til truckerkasketter.

Foto: Niels Fabæk

Udstillingen blev støttet af Spar Nord Fonden.

KUNSTEN inviterede de to danske kunstnere, Thilo Frank og Eva Steen Christensen, til en dialogudstilling på Utzon Center. Værkerne arbejder på hver deres måde med skulpturbegrebet, og dialogen imellem dem fremhævede både forskelle og ligheder. Udstillingen var støttet af Statens Kunstfond, Det billedkunstneriske udvalg.

KU N STE N Å rsbe re t n i ng 2013 SI D E 8

Michael Kvium ved værkerne Big Foot (2012) og Sea Monster (2012) fra udstillingen Real Monsters. I 2013 kunne KUNSTEN købe Big Foot med støtte fra Erhvervsklubben, Beckett-Fonden og Augustinusfonden. Foto: Niels Fabæk


Udstillinger Dansk graffiti 1984 - 2013 23. marts – 16. juni 2013

Reakes ”Zenith” (1985), Graffitigalleriet.dk. Foto: Niels Fabæk

Dansk graffiti 1984 – 2013 var den første udstilling nogensinde, der udelukkende fokuserede på graffiti som kunstart. Udstillingen viste en overflod af værker, som præsenterede den enorme spændvidde i graffitikunsten. Over 100 graffitikunstnere førte publikum gennem 30 års dansk graffiti med lærreder, vægge, bøger, fotos og Märklin-tog. Udstillingen var kurateret i samarbejde med Jens-Peter Brask. Udstillingen blev støttet af Nordeafonden. Tak til 2xMontana.

Olafur Eliasson (Den trekantede himmel + Lava Floor) 4. maj – 25. august 2013

I 2013 blev der afsløret et nyt værk i skulpturparken: Den trekantede himmel skabt af Olafur Eliasson specielt til museet. Samtidig kunne KUNSTEN præsentere Olafur Eliassons installation Lava Floor, der blev vist for første gang i Danmark. Installationen bestod af 50 tons islandske lavasten, som publikum blev inviteret til at gå på.

Foto: Anders Sune Berg

Udstillingen blev støttet af Det Obelske Familiefond, Augustinusfonden og Ny Carlsbergfondet.

KUNSTEN Årsbe re tning 2013 SIDE 9


Udstillinger

Et hæsblæsende år Stinna Toft er museumsinspektør og ser tilbage på et travlt år, hvor udstillingerne er kommet som perler på en snor.

Museumsinspektør Stinna Toft. Foto: Niels Fabæk

KU N STE N Å rsbe re t n i ng 2013 SI D E 1 0


Udstillinger

Med tungen lige i munden og et utal af hvide handsker blev Grayson Perrys enorme vægtæppe skånsomt hængt på væggen, hvor det indtog en central plads i Out of Fashion – tekstil i international samtidskunst. Grayson Perry: The Walthamstow Tapestry (2009), Victoria Miro. Foto: KUNSTEN

2013 var året, hvor Olafur Eliasson skabte Den trekantede himmel specielt til skulpturparken. Stinna afslører, at det var en udfordring at få hejst de kæmpestore spejle og placeret dem rigtigt: - Det tog lang tid, og der var også et spejl, der knækkede, så der skulle fremstilles et nyt. Men nu står værket i skulpturparken og skinner som en diamant. Det er fantastisk, og det er med til at åbne skulpturparken for gæster i alle aldre.

Stinna fortæller, at én af de store oplevelser har været arbejdet med Out of Fashion – tekstil i international samtidskunst. Hun kuraterede de ekstra værker, der ikke var med på Gl Holtegaard, heriblandt Grayson Perrys imponerende vægtæppe, som ikke tidligere havde været udstillet i Danmark. - Jeg havde også et fantastisk samarbejde med Kaarina Kaikkonen omkring installeringen af skjorterne. Det var meget rørende at høre historien bag hendes

Out of Fashion – tekstil i international samtidskunst 5. september 2013 – 5. januar 2014

værker, og jeg har fået en invitation til Finland, som jeg håber på at kunne benytte mig af engang, siger Stinna og slutter: - Samlet set synes jeg, vi har leveret utroligt mange forskellige udstillinger, som er kommet et bredt publikum i møde. Det har været et hæsblæsende år, hvor den ene udstilling har taget den anden, og dét har været med til at puste liv i museet.

Kaarina Kaikkonen: Forget Me Not (2008), Korjaamo Gallery. Foto: Niels Fabæk

Klæder skaber kunst. Dét viste KUNSTEN med udstillingen Out of Fashion – tekstil i international samtidskunst. Udstillingen præsenterede en række af de mest fremragende kunstnere, der arbejder med stoffet, moden og kroppen som levende skulptur i deres værker. Blandt de deltagende kunstnere kan nævnes Grayson Perry, Kaarina Kaikkonen, John Bock og Erwin Wurm. Udstillingen var skabt i samarbejde med Gl Holtegaard. Udstillingen blev støttet af Det Obelske Familiefond, Statens Kunstråds Billedkunstudvalg og Spar Nord Fonden.

KUNSTEN Årsbe re tning 2013 SIDE 11


Udstillinger

Fra Monét til dansk graffiti

2013 har ikke blot budt på klassiske udstillinger. Museumsinspektør Jakob Vengberg Sevel fortæller, at museet også har eksperimenteret med kunstformer og udstillingsformer.

Museumsinspektør Jakob Vengberg Sevel Foto: Mick Knive Anderson

KU N STE N Å rsbe re t n i ng 2013 SI D E 1 2


Udstillinger I 2013 har KUNSTEN præsenteret et bredt udvalg af kunst. Fra de allermest klassiske udstillinger med Robert Jacobsen og Normandiets malere – til udstillinger, hvor der er blevet eksperimenteret med formen.

at finde de anonyme kunstnere. Vi fik hjælp af en medkurator, Jens-Peter Brask, der har en fod indenfor graffitiverdenen og derfor kunne identificere mange af kunstnerne, siger museumsinspektøren og fortsætter:

Jakob forklarer, at der har været et stort spænd fra at håndtere værker af Monét og Renoir til graffiti-værker lavet af… Ja, af hvem egentlig?

- Det var spændende at komme ind i et ellers lukket miljø og prøve at overbevise kunstnerne om, at de skulle arbejde sammen med os. At vi ikke var ude på at afsløre deres identitet eller udlevere dem. I forbindelse med udstillingen var det også interessant at lave den

- Én af de store udfordringer ved Dansk graffiti 1984 – 2013 var

første større udgivelse om dansk graffiti fra et kunstmuseum. Sidste år forsøgte museet at gentænke den måde, udstillingerne blev lavet på. Derfor samarbejdede museets ansatte med arkitekter og fokuserede på iscenesættelsen af hver enkelt udstilling. Jakob er tilfreds med resultatet: - Hver udstilling er sin egen. Jeg synes, at året har budt på nogle virkelig gode udstillinger.

STRID tegner og fortæller 12. oktober 2013 – 2. marts 2014

Jakob Martin Strid fanger alle aldre med sine fantastiske historier og illustrationer. I efteråret viste KUNSTEN hans første udstilling, der tidligere har været udstillet på Storm P. Museet i København. Udstillingen bød på over 200 tegninger fra kendte bøger og striber samt flere nye tegninger og skitser. Desuden kunne børn og barnlige sjæle komme på rejse i Den kæmpestore pære. Udstillingen var skabt i samarbejde med Storm P. Museet.

Normandiets malere 25. august – 10. november 2013

Normandiets malere udstillede en perlerække af værker fra kunsthistoriens største malere som Monét, Renoir og Boudin, der dyrkede Normandiets natur. Udstillingen var sammensat på baggrund af samlingen Peindre en Normandie – en fransk privat- og statsstøttet institution, hvis formål er at indsamle værker fra 1800-tallet med fokus på det normanniske landskab. Udstillingen var skabt i samarbejde med Stavanger Kunstmuseum og Millesgården i Stockholm. Udstillingen blev støttet af Danske Bank og 15. Juni Fonden.

Monet, Etretat v 1864

KUNSTEN Årsbe re tning 2013 SIDE 13


Udstillinger

Museumsforvalter Ian Duff. Foto: Niels Fabæk

Museets handyman Ian Duff er museumsforvalter og står i spidsen for den håndværksmæssige udførelse, når en ny udstilling bliver til. I over 20 år har Ian arbejdet på KUNSTEN. Og selvom han indimellem møder udfordrende og komplicerede opgaver, skal der meget til at ryste ham. Sidste år fik han til opgave at bygge “et hjem” midt i museet, og det tog han ganske roligt:

- Det var enormt tilfredsstillende for mig at se udstillingen vokse op. For eksempel var malermesteren, der satte tapetet på væggene, helt oppe at køre over det, og det var dejligt. Det var en stor succes for mig, at udstillingen blev så flot, og Julie Nord også var glad for den.

- Det var fantastisk at arbejde med Julie Nords udstilling Just Like Home. Jeg var med helt fra begyndelsen, hvor jeg mødtes med Gitte (Ørskou, red.) og Julie Nord. Allerede der fik jeg en idé om, hvad der skulle laves, så jeg var godt forberedt, fortæller museumsforvalteren og fortsætter:

Selvom Ian har arbejdet på museet i mange år, er ferniseringerne stadig et særligt højdepunkt:

KU N STE N Å rsbe re t n i ng 2013 SI D E 1 4

- Det er den aften, hvor jeg får skuldrene ned, og publikum endelig kan opleve udstillingen. Jeg er altid glad, når udstillingen åbner – og dagen efter er det videre til næste projekt.


Udstillinger

Julie Nord – Just Like Home 2. november 2013 – 18. maj 2014

The Cousins, 2011 Privateje/Private Collection

Julie Nord inviterede indenfor i et hjem på vrangen, hvor familien blev forvandlet og forandret. Just Like Home blev skabt som et samlet værk med iscenesatte rum med møbler, mønstrede tapeter, gulvtæppe og en stemningsfuld lydkulisse komponeret af Halfdan E. Væggene var prydet af smukke, velkendte familieportrætter, men under overfladen lurede uhyggen. Udstillingen blev støttet af Statens Kunstråd, Knud Højgaards Fond og Spar Nord. Foto: Mick Knive Anderson KUNSTEN Årsbe re tning 2013 SIDE 15


Formidling og undervisning KUNST – IKKE hærværk I forbindelse med udstillingen Dansk graffiti 1984-2013 blev der afholdt en række workshops, hvor børn og unge kunne prøve kræfter med den anderledes kunstform. Deltagerne blev undervist i teknikker og udarbejdede skitser. Størstedelen foregik med blyant og tusch, men enkelte fik også mulighed for at prøve spraydåser. Aktiviteterne foregik både på KUNSTEN, på skoler, i fritidsklubber og på Nibe Festival. I alt deltog cirka 2800 børn og unge i alderen 6-28 år. Mens KUNSTEN udstillede graffiti, var det tilladt at male på trævæggene i Vingårsgade i Aalborg centrum. Her er det Jonny Hefty, der har grebet en spraydåse. Foto: Lone Allen

KUNST I BØRNEHØJDE KUNSTEN har flere tilbud målrettet børn – hvad enten de besøger museet med deres familie eller institution. # Kunstkufferten inviterer på en opdagelsesrejse i kunstens verden, hvor alle sanser bliver udfordret. Kuffertens indhold skifter løbende, men tager altid udgangspunkt i den faste samling. # Billedsamtaler er et tilbud, der henvender sig til børnehaver. Samtalerne bliver ledet af en kunstpædagog og bygger på en anerkendelse af børns refleksioner og kropslige tilgang til kunst.

KU N STE N Å rsbe re t n i ng 2013 SI D E 1 6

# I skolernes efterårsferie og vinterferie åbner museets familieværksted under ledelse af en erfaren værkstedspædagog. I foråret 2013 hentede værkstedet inspiration i udstillingen Michael Kvium – Real Monsters, mens efterårsferieværkstedet tog afsæt i udstillingen Out of Fashion. # Børn kan altid kaste sig ud i en billedjagt på museet og vinde en lille præmie. I påsken gik jagten ind på ”gult” i udstillingerne, mens det i december handlede om at spotte ”rødt”. # Hver fredag formiddag er der Børnebiffen for de mindste.

hvordan lyder blå? I efteråret 2013 inviterede KUNSTEN for første gang til en kreativ workshop under navnet Sounds of Shapes and Colors. Otte 4. og 5. klasser fra Aalborg Kommune deltog i det musikalske eksperiment, hvor de fortolkede udvalgte malerier sammen med en musikformidler og fire professionelle musikere. Børnene satte lyde på farver og former, og til sidst hørte de musikerne spille deres musik.


formidling og undervisning

I samarbejde med ... KUNSTEN deltager i flere samarbejdsprojekter – lokalt, regionalt og nationalt – og lægger vægt på, at museet er synligt andre steder end Kong Christians Allé. Museet ønsker herved at styrke sin position som en attraktiv samarbejdspartner og et udadvendt museum. INTRFACE Intrface er navnet på et nationalt projekt, der skal styrke samarbejdet mellem gymnasier og museer. KUNSTEN samarbejder med Hasseris Gymnasium, og i 2013 førte det til projektet Samtidskunst: Sampling – Indsigt og Udsyn. Her blev museet brugt som ramme om et undervisningsforløb i samtidskunst, og dét resulterede i en fin udstilling i museets foyer.

KUNSTEN TO GO

LEARNING MUSEUM Museet deltager i det nationale projekt Learning Museum, der arbejder for at styrke samarbejdet mellem museer og læreruddannelsen. UCN Nordjylland har besøgt museet flere gange, blandt andet i forbindelse med et undervisningsforløb i nye alternative læringsmidler. Desuden samarbejdede museet med et hold lærerstuderende i billedkunst i forbindelse med Michael Kviums store udstilling. PARAFRASEN KUNSTEN tilbyder skræddersyede undervisningsforløb og kreative værkstedsforløb under titlen Parafrasen. Tilbuddet indeholder en guidet tur og efterfølgende værkstedsforløb. KATEDRALSKOLEN I flere år har KUNSTEN samarbejdet med Aalborg Katedralskole om-

I samarbejde med Aalborg Bibliotekerne blev Jakob Martin Strids fantastiske historier læst højt af en bibliotekar - midt i udstillingen STRID tegner og fortæller. Foto: Niels Fabæk.

kring udstillinger i museets foyer. I foråret 2013 lavede 1. og 2. års studerende udstillingen Selvportrætter i forbindelse med undervisningen i billedkunst. ARTLAB RYKKER UD I 2013 deltog KUNSTEN i forskellige arrangementer i Aalborg og gav folk en sjov oplevelse. For eksempel bidrog ArtLab til de maritime aktiviteter ved sommerens Aalborg Regatta. Den årlige festival Aalborg i Rødt spredte sig til museet, hvor temaet var ”KUNSTEN ser rødt”. Derudover blev kunstkufferten vist frem til åbningen af VisitAalborgs pavillon på Gabels Torv. Og til Børnekulturkraft på Nordkraft medbragte KUNSTEN et stykke af Olafur Eliassons installation Lava Floor, der blev undersøgt med alle sanser.

Kulturstyrelsen gav i 2013 tilsagn om støtte til projektet ”KUNSTEN to go – Mobilt Undervisningstilbud”. Projektet indebærer et undervisningsforløb, der skal gennemføres på alle skoler i Aalborg Kommune i museets lukkeperiode i 2014-15. Det kommer til at bestå af mobile kunstkufferter med originale værker fra museets samling og undervisningsforløb, der bliver udarbejdet af lærere i samarbejde med museets ansatte. På den måde nytænkes den klassiske museumsundervisning ved brugerdreven innovation.

KUNSTEN Årsbe re tning 2013 SIDE 17


formidling og undervisning

guidede ture – for alle Året rundt byder museet på forskellige guidede ture i udstillingerne, hvor en engageret guide introducerer værkerne og kunstnerne bag. FOR forældre på barsel KUNSTEN Baby har plads til barnevogne, ammehjerner og babypludder. Efter turen er der mulighed for at få lavet aftryk af barnets hænder eller fødder, og man kan også få en snak med en sundhedsplejerske fra Aalborg Kommune. Foto: Mick Knive Anderson

FOR udenlandske studerende International Tuesday er et særligt tilbud til udenlandske studerende. Tirsdag aften har de mulighed for at få en guidet tur på engelsk.

FOR de utrænede Kunsten for begyndere henvender sig til begyndere, der gerne vil forstå kunsten lidt bedre. Her er ingen dumme spørgsmål, og alle er velkomne. FOR de travle Fyraftenskunst er et tilbud til dem, der har svært ved at overskue kunst i den travle hverdag. Den guidede tur begynder kl. 17 og kan kombineres med en lækker middag i caféen. FOR familier Guidede ture for familier inviterer hele familien – store & små – på opdagelse i kunstens verden. KUNSTENs erfarne værkstedspædagog viser vej.

Mange mødregrupper finder vej til museet, når KUNSTEN Baby står på programmet.

Sommerskole

Foto: Niels Fabæk

For anden gang holdt KUNSTEN sommerskole for 30 elever fra 2. til 5. klasse. Sommerskolen fandt sted i en uge i skolernes sommerferie, og i 2013 var ventelisten lang. Børnene skulle blandt andet undersøge, om de kunne lave kunst af sugerør, og om en skulptur kan være blød. Og da sommervejret ramte museet, rykkede sommerskolen ud i skulpturparken.

Fra udstillingen “Selvportrætter” lavet af 1. og 2. års studerende fra Aalborg Katedralskole.

KU N STE N Å rsbe re t n i ng 2013 SI D E 1 8


formidling og undervisning

Når børn besøger ArtLab, får de lov til at bruge alle sanser og sige deres ærlige mening om det, de ser.

Kunstpædagog Kira Sawman. Foto: Mick Knive Anderson

ArtLab – Kunst uden filter - Mit arbejde er at få børnene til at opleve kunsten på deres egne præmisser og med så mange sanser som muligt, fortæller Kira Sawman, der arbejder som kunstpædagog i ArtLab. Udgangspunktet er temaer i samlingen og de skiftende udstillinger. I 2013 har ArtLab blandt andet arbejdet med Michael Kviums udstilling Real Monsters og Out of Fashion

– tekstil i international samtidskunst. Kira fortæller, at de lod sig inspirere af Kaarina Kaikkonen, der havde udformet et værk af sko. Børnene skulle undersøge skoen, så den gik fra at være en hverdagsting til noget skulpturelt. Hun bliver konstant overrasket over, hvor skarpe børn er, når de iagttager kunst.

- I forbindelse med Out of Fashion havde vi besøg af en skoleklasse, der kiggede på det store vægtæppe af Grayson Perry. Pludselig var der en dreng, som sagde: “Det er som om, at det er en, der ikke kan bestemme sig for, om han vil være en mand eller kvinde”. Jeg fik kuldegysninger, for det viser tydeligt, at børn godt kan forstå kunst – uden en masse forhåndsviden, siger Kira.

ARTLAB – KORT FORTALT KUNSTEN prioriterer i sit formidlingsarbejde at gennemføre outreach projekter for derved at komme nye brugere i møde. ArtLab er et kreativt hands-on værkstedstilbud, der dels består af et forløb direkte målrettet skoler og uddannelsesinstitutioner i

Region Nordjylland og dels af familiesøndage på museet. Og det er populært: I foråret 2013 blev Søndags ArtLab besøgt af mere end 900 børn og voksne. I efteråret 2013 har der været gennemført forløb for 30 skoleklasser og 10 åbne søndagsworkshops med gennemsnitlig 25 deltagende børn.

ArtLab er gennemført i tæt samarbejde med Utzon Center og den nordjyske kunstordning BMMK (Børns Møde Med Kunsten) og med støtte fra Kulturstyrelse, Kulturaftale Nordjylland og Henny Sophie Clausen og møbelarkitekt Aksel Clausens Fond.

KUNSTEN Årsbe re tning 2013 SIDE 19


Andre aktiviteter royalt besøg

I forbindelse med udstillingen Normandiets Malere besøgte Prinsgemalen igen KUNSTEN. Denne gang for at opleve Frankrigs ældre malerkunst med værker af kunsthistoriens største malere som Monét, Renoir og Boudin.

Foto: Niels Fabæk

I april 2013 besøgte H.K.H. Prinsgemalen kunstmuseet i forbindelse med Michael Kviums udstilling Real Monsters og Dansk graffiti 1984 – 2013. Under den guidede tur greb han en tusch og lavede sin egen graffiti på museets væg, der var indrettet til publikums kreative bidrag.

kunstnerspirer udstiller

BØRNEKUNSTMUSEET I 2013 har Børnekunstmuseet stået for to udstillinger i museets foyer. I foråret åbnede udstillingen Sid ned et øjeblik med værker lavet af elever i 4.-6. klasse på Mou Skole. I efterårsferien åbnede udstillingen Stort og småt lavet i samarbejde med Kærbyskolen. Udstillingen var skabt af børn i alderen 6-14 år, hvoraf en del kom fra skolens specialgrupper for børn med autisme. ÅBENT HUS KUNSTEN samarbejder med Aalborg Kulturskole omkring en årlig Åbent Hus Dag, hvor kulturskolens elever præsenterer deres arbejde med musik, drama og billedkunst. Der er gratis entré på museet, og begivenheden er altid velbesøgt med over 1500 besøgende. KUNSTENs Venner er vært for et supplerende program, hvor den aktuelle udstilling eller temaet for kulturskolens udstilling danner faglig baggrund for et udvidet program. I 2013 blev der vist en film om Michael Kvium. Foto: KUNSTEN KU N STE N Å rsbe re t n i ng 2013 SI D E 2 0


Andre aktiviteter

Liv i parken

Der var stor usikkerhed, om Jeppe Heins Water Pavilion ville åbne til tiden, da vinteren trak ud i 2013. Heldigvis forsvandt frosten i tide, og Store badedag blev en stor succes med glade børnefamilier, gratis is og underholdning af Det Flyvende Kuffertcirkus. Senere på året blev skulpturparken forvandlet til en afslappet musikscene, da Chill i parken blev afholdt for fjerde år i træk.

Foto: Mette Brandt-Petersen

MØDER PÅ MUSEET

turen gik til USA

Sidste år benyttede flere virksomheder og foreninger KUNSTENs lokaler til at afholde arrangementer for kunder og personale. Museet har også huset Aalborg Kommunes velkomstreceptioner i forbindelse med kongresser og konferencer i byen.

I foråret 2013 rejste to medarbejdere på studietur til USA – Jakob Vengberg Sevel (museumsinspektør) og Lars Ulrich Tarp Hansen (kommunikationsmedarbejder). Formålet var at samle inspiration til, hvad der skal ske med KUNSTENs værker og aktiviteter, når museumsbygningen bliver renoveret og lukker for publikum.

I 2013 blev Kirsten Andersen (arrangementskoordinator) og Lisbeth Hove Vibestrup (administrationschef) uddannet til “meetovators”. Det betyder, at de nu kan rådgive virksomheder, der vil afholde en mødedag på KUNSTEN. De nye mødedesignere har masser af idéer til mødeteknikker og mødeformer, som udnytter museets inspirerende rammer og værker.

I USA besøgte de en række museer, der har holdt lukket i længere perioder, heriblandt San Francisco Museum of Modern Art og Cooper-Hewitt, National Design Museum i New York. De mødtes med flere nøglepersoner, fik indblik i deres strategier – og vendte tilbage med en kuffert fyldt med gode idéer til KUNSTENs ”lukkeår”. Nu består arbejdet i at finde samarbejdspartnere og finansiering, så de spændende projekter i lukkeåret kan blive realiseret.

KUNSTEN Årsbe re tning 2013 SIDE 21


Andre aktiviteter

musik med mere

Foto: Niels Fabæk

Ved åbningen af STRID tegner og fortæller læste Povl Dissing højt af Jakob Martin Strids historier. Herefter spillede Dissing, Dissing, Las og Dissing en mindre koncert. Og dét faldt i god jord hos både børn og voksne.

Også i 2013 blev KUNSTEN fyldt af musik. Tonerne blev leveret af Aalborg Kammermusikforening, konservatoriestuderende, Pro Musica og ved en række Lunch koncerter.

I slutningen af februar sagde vi farvel til Rum og form – Robert Jacobsen 100 år med fuld musik. Midt i udstillingen underholdt Birdland Big Band med jazzmusik – lige i Robert Jacobsens ånd. Derudover bød året på ny klassisk

MUSEUM på messe KUNSTEN deltog på Artforum i København med en speciel stand - en miniversion af museet med rigtigt græs foran. Her kunne de cirka 10.000 gæster høre om kommende udstillinger og det store restaureringsprojekt.

KU N STE N Å rsbe re t n i ng 2013 SI D E 2 2

musik ved arrangementet SnowMask-SALZBURG.comp. Titlen dækker over et særligt samarbejde mellem den danske komponistgruppe SnowMask og østrigske Gunnar Berg Ensemble. Samarbejdet resulterede i seks koncerter – tre i Aalborg og tre i Salzburg.

lær om kunst på kunsten I løbet af 2013 har museet igen dannet ramme om folkeuniversitetets endagskurser og kurser i kunsthistorie og opera. Derudover har malerhold fra FOF og Kræftens Bekæmpelse fået undervisning i museets inspirerende omgivelser.


Butikken Lone Skall Sørensen er ansvarlig for KUNSTENs butik. Spørger man hende, har 2013 været et godt år. Rigtig godt.

Butiksansvarlig Lone Skall Sørensen. Foto: Niels Fabæk

- Vores omsætning har været glædelig, og vi har haft rigtig travlt, fortæller Lone. Interessen for de store særudstillinger er smittet af på butikken, hvor der har været rift om de udstillingsrelaterede produkter. Blandt de store salgsartikler har været produkter til Michael Kviums udstilling Real Monsters og STRID tegner og fortæller, hvor litografier og børnebøger har begejstret både børn og voksne.

“Hvor har I mange fine ting” - Mange gæster har fået øjnene op for, at butikken har fine gaveartikler. Det er dejligt, men det forpligter også. Vi er nødt til at have et varieret sortiment, der hele tiden fornyer sig, fortæller hun. Derfor er hun altid på udkig efter nye, spændende varer til butikken. Varer, der frister til impulskøb, værtindegaver og anderledes kunsthåndværk. Og så må der gerne ligge en historie bag, tilføjer Lone, der lægger stor vægt på at give hver enkelt kunde en god betjening. Kundekontakten bliver lidt anderledes, når KUNSTEN snart åbner sin nye butik – på nettet. I 2013 blev det første spadestik taget til museets nye webshop, og den erfarne butiksansvarlige har store forventninger: - Vi glæder os! Det bliver rigtig godt, lover hun.

I 2013 havde museumsbutikken en gennemsnitlig omsætning på 15,92 kr. pr. gæst.

I 2013 har museumsbutikken blandt andet solgt Lærke Langballes fine fade, Julie Bachs unikke skindsmykker og Laila Stenderups keramik og porcelæn. Foto: Niels Fabæk.

KUNSTEN Årsbe re tning 2013 SIDE 23


Forskning

Theis Vallø Madsen ved Pocket Museum – et af de mest interessante værker i Mogens Otto Nielsens Mail art-arkiv. Det er et lille museum med lidt over 100 såkaldte lomme-objekter, som Mogens Otto Nielsen fik tilsendt i starten af 1980’erne.

Foto: Niels Fabæk

Kunst med posten I 2013 fortsatte arbejdet med at forske i Mogens Otto Nielsens store Mail art-arkiv. Med støtte fra Ny Carlsbergfondet og Kulturstyrelsen er arkivet nu blevet en permanent del af samlingen. Theis Vallø Madsen er ph.d.studerende og har travlt med at forske i Mogens Otto Nielsens Mail art-arkiv. I 2013 har forskningen resulteret i flere udgivelser og bragt ham vidt omkring. - Jeg har været på forskningsophold i USA, hvor jeg præsenterede projektet på blandt andet Stanford University, Smithsonian Institute i Washington og en stor museumskonference i Portland, Oregon, fortæller Theis, der også har rejst rundt i Europa:

KU N STE N Å rsbe re t n i ng 2013 SI D E 2 4

- I Stasi-arkiverne i Berlin fik jeg adgang til nogle af de mail arteffekter, som blev censureret af det hemmelige politi i Østtyskland under den kolde krig. Det viste sig, at der var flere forbindelser mellem Stasi-arkiverne og de mail art-værker, der nu ligger i arkivet i Aalborg. Mogens Otto Nielsens Mail artarkiv består af postomdelt kunst fra 1960’erne og frem. Arkivet indeholder en masse små, men meget forskelligartede værker, collager, tegninger og postkort med påklistrede ting. Umiddelbart kan den uhåndterlige og flygtige kunst være svær at håndtere, men Theis har fundet ud af, at amerikanske museer har nogle interessante digitale løsninger. Den viden har han delt med

museumssamarbejdet ”Mapping the Archive”, som KUNSTEN er med i. Formålet med samarbejdet er at finde nye digitale måder, hvorpå man kan kortlægge et arkiv eller en samling. Samarbejdet blev i 2013 udvidet med ARoS og Heart, så det nu består af fem museer.

MERE FORSKNING I løbet af 2013 har museets direktør og inspektører skrevet kunsthistoriske artikler til KUNSTENs kataloger om Michael Kvium: Real Monsters, Dansk Graffiti 1984-2013 og Julie Nord – Just Like Home. Desuden blev kataloget til Olafur Eliassons værk og udstilling peer-reviewed.


Samlingen KUNSTEN bestræber sig på at have en aktiv samling. Derfor indgår samlingen i nye konstellationer og understøtter særudstillingerne på museet.

ikke blot være en statisk størrelse, men i stedet forandre perspektiv og fokusområde og derved understrege, at museet er et dynamisk sted.

Samlingen skal give de besøgende et væsentligt indblik i den danske og internationale kunsthistorie. Og når publikum vender tilbage til museet, vil de opleve, at samlingens ophængning forandrer sig, afspejler ny forskning eller kaster nyt lys på kunsthistorien. Samlingen skal

KUNSTEN arbejder vedholdende med at bevare og konservere samlingen. Museet har tegnet andele i Fælleskonserveringen og Bevaringscenter Nordjylland og modtager rådgivning omkring kunstværkers bevaring, hjælp til udbedring af skader og til forebyggelse af nedslidning.

Erhvervelser I 2013 har KUNSTEN suppleret samlingen med flere markante indkøb. Det har kun været muligt, fordi museet har modtaget gaver samt tilskud fra fonde og puljer.

sons imponerende spejlinstallation Den trekantede himmel og samtidig har tilført samlingen The phoenix is closer than it appears af den tyske kunstner Thilo Frank. Det er markante værker, der repræsenterer en kunst, som udfordrer og inddrager publikum på nye måder.

realistiske tegninger af den danske kunstner Julie Nord. Hendes værker stemmer fint overens med museets interesse for samtidskunsten, der bekender sig til surrealistiske tendenser.

Sidste år blev museet beriget af to fremtrædende installationer, da museet har erhvervet Olafur Elias-

Derudover har KUNSTEN erhvervet mere klassiske medier som Michael Kviums oliemaleri Big Foot. Det er et af hans vægtigste nye værker, der falder i fin tråd med museets øvrige værker af ham. Samtidig er samlingen blevet suppleret med underfundige, sur-

Museet har endvidere fokuseret på at supplere den væsentlige samling af dansk COBRA på de områder, hvor der er huller. Derfor var det med stor begejstring, at museet kunne erhverve én af Asger Jorns skulpturer, Seconda Horisonda. KUNSTEN har desuden erhvervet Mogens Otto Nielsens omfangsrige Mail art-arkiv.

Michael Kvium, Big Foot (2013), KUNSTEN

Olafur Eliasson: Den trekantede himmel (2013), KUNSTEN. Foto: Anders Sune Berg Høj

Julie Nord: The Red Room (2013), KUNSTEN. Foto: Niels Fabæk

Det er vigtigt for samlingen, at KUNSTEN både indsamler værker, der styrker museets kerneområder – og samtidig ser fremad og målrettet indsamler eksperimenterende samtidskunst.

KUNSTEN Årsbe re tning 2013 SIDE 25


Kommunikation Kommunikationsmedarbejder Lars Ulrich Tarp Hansen i USA for at præsentere projektet iGuide.

KUNSTEN har fået stor opbakning på de sociale medier, som bruges mere aktivt i markedsføringen. I 2013 åbnede museet en profil på Instagram og LinkedIn, og samtidig rundede profilen på Facebook 5000 “likes”. - Det har været en succes at bruge Facebook til at markedsføre KUNSTEN overfor bestemte målgrupper. Ved åbningen af Dansk graffiti 1984-2013 kom der rigtig mange unge, der aldrig havde været på museet før, men havde set opslaget på Facebook, fortæller Lars Ulrich Tarp Hansen, der er kommunikationsmedarbejder. Den traditionelle markedsføring er dog ikke død. Museet kan mærke på besøgstallet, at annoncering og anmeldelser af udstillingerne har en effekt.

Synes godt om 2013 udlandet viser interesse

- De mange anmeldelser og interviews har skabt en opmærksomhed, som har tiltrukket et publikum, der er parat til at rejse langt efter en god kunstoplevelse. På den måde er KUNSTEN brændt igennem – også uden for Nordjyllands grænser, siger Lars Ulrich.

iGuide er navnet på KulturarvNords fælles museumsprojekt, der er ledet af KUNSTEN og udviklet i samarbejde med Danmarks Radio. Formålet er at udvikle en række apps og blandt andet give et digitalt løft til museer, der ikke har ressourcer til alene at investere i digital formidling. Arbejdet startede i 2012, og i 2013 præsenterede KUNSTEN og DR projektet i USA.

Han fremhæver et sidste højdepunkt ved 2013: KUNSTENs nye hjemmeside, der er mere brugervenlig, og som automatisk tilpasser sig skærmene på smartphones og tablets. Cirka 30 % af trafikken på hjemmesiden kommer nemlig fra mobile enheder. Næsten en fordobling i forhold til 2012.

22 Kultur

Onsdag den 22. maj 2013

forALLE

Fredag 1. februar 2013

– til 5. januar 2014

Kulturs klumme- skribent Lasse Handberg brokker sig over at være blevet forkortet og opfordrer folk til at skrive upassende langt ... SIDE 14-15

JuLiE nORD –– Just Like Home

Farveorgie i Aalborg Billedkunst: For første gang gives der et samlet overblik over graffitiens spændende historie – med et væld af værker over fire årtier. KUNSTEN – MUSEUM OF MODERN ART AALBORG: DANSK GRAFFITI 1984-2013

I 2013 brændte KUNSTEN igennem i mange medier – også udenfor Nordjyllands grænser.

Kvium - anerkendt dansk kunstner - fortæller i samtale med Kultur om kvaler og kvalitet og meget andet. Mød manden og hans monstre SIDE 4-7 Fyens Stiftstidende Fyns Amts Avis

www.fyens.dk/kultur

Valentines

Torsdag d. 14. feb. kl. Velkomst med 18 rosécham pagne og snacks. med rygeost og sprød malt. Variation af den fynske limousine kalv. Små desserter med chokolade . Tilmelding på telefon 65 97 40 30

Stenbiderrogn

395,-

KU N STE N Å rsbe re t n i ng 2013 SI D E 2 6

usikeren Peter M Sommer har sagt farvel til konen og den traditionelle rock og goddag til Skanderborg og elektronisk stil SIDE 10-12

3-retters kromenu Hver søndag kl. 18.00

Tilmelding på 65 97 40 30 / info@munkebokro.dk Se menuerne på www.munkebokro.dk

245,-

Mere end én oplevelse FJORDVEJ 56 - 5330 MUNKEBO

Kurator: Jens-Peter Brask. Til den 16. juni. Tirsdag-søndag kl. 10-17. Mandag lukket. Katalog med samme titel: 250 kr. på udstillingen.

333333 OLAFUR ELIASSON: DEN TREKANTEDE HIMMEL/LAVA FLOOR Til den 25. august

333333 LARS OLE KNIPPEL kultur@jp.dk

A

alborg er det rette sted at vise graffitiens rasende udvikling. Byen er til fest og far-

ver, lidt uregerlig og respektløs som de anarkistiske graffitikunstnere, der i tidernes morgen overtrådte både straffeloven og de borgerlige konventioner med deres bombastiske budskaber. Først som famlende og uartikulerede råb fra undergrunden, men efterhånden mere og mere raffineret, så man i mange værker kan tale om (etableret) kunst. I ytringerne skeles til tegneseriernes anatomi og de mexicanske rumkunstneres propagandastil, men formsproget er dog under konstant forandring. Det nordjyske kunstmuseum leverer for første gang et samlet overblik over graffitiens historie, der har sin oprindelse i de amerikanske metropoler i slutningen af

1970’erne. Kun Louisiana, Overgaden og Herning Kunstmuseum har haft graffiti på programmet, men ikke så omfangsrigt som her. Som en præriebrand spredtes fænomenet til det europæiske kontinent. I dag råder selv en lille provinsby over et stykke graffiti, hvad enten indbyggerne kan lide det eller ej, og uanset om det er lovlige frembringelser eller decideret hærværk, man konfronteres med. Arbejdet med den første spraydåse herhjemme dateres til omkring 1983, og lokaliteten var Frihavnen på Østerbro i København. I sommeren 1984 fik graffitien sit egentlige gennembrud i Danmark, og udøverne organiserede sig i såkaldte crews med kulørte navne

som Fantastic 2, Whap Gang, The Dark Roses og Space Gang. Hurtigt kom der gang i spraydåsen i en række andre danske byer, og efter de heftige eksperimenter opstod en subkultur, der manifesterede sig i det offentlige rum på bl.a. biler, togdøre, toiletter og vægge samt i de private gemakker. Graffitien er hos mange blevet stueren.

Kurator var graffitimaler »Er graffiti så kunst? Tjoe. Graffitien er i hvert fald i verden som ét af de mest påtrængende visuelle fænomener, der for alvor har brændt sig fast i vores kultur. Derfor er det for os vigtigt at tage graffitien ind i kunstinstitutionen,« skriver museumsdirektør Gitte Ørskou i katalo-

2. november 2013 – 2. marts 2014

get, der er en fornem indføring i graffitien, som skyldes kuratoren, kunstsamleren og restauratøren Jens-Peter Brask. Da han i begyndelsen af 1980’erne så hiphop-filmen ”Wild Style” og læste ”Dansk Wildstyle Graffiti”, var han solgt. Roskildedrengen søgte til hovedstaden og malede i 1986 sit første piece (et graffitimaleri med fuldt farvebelagte bogstaver, baggrund og eventuelt figurer) og var indtil 1994 en del af det københavnske graffitimiljø. Han ophørte med at male, men engagerede sig i udgivelsen af graffitimagasiner og blev en passioneret kunstsamler. Også dansk graffiti har fundet plads i hans samling, og ikke mindst i kraft af den og hans enorme viden er udstillingen blevet en interessant præsentation med både kunsthistoriske og kulturhistoriske referencer. Udstillingen er bygget

kronologisk op med fokus på fire årtier, som strækker sig fra 1980’erne op til 2010’erne. Foruden Jens-Peter Brasks udlån har private samlere og flere udøvende kunstnere bidraget til museets farveorgie, der består af ikke færre end 280 værker. Dertil kommer skitser, blade, magasiner, film og de såkaldte blackbooks, hvori kunstnerne har dokumenteret deres formåen for eftertiden, før værkerne blev fjernet af myndighederne, hvis der var tale om hærværk i straffelovens forstand.

Normandiets malere

25. august –– 10. november 2013

Et andEt syn på imprEssionismEn Corot, Courbet, Monet, Bonnard, Renoir…

Out of fashiOn

13. september –– 5. januar 2014 Tekstil i international samtidskunst

Mads Brügger-dokumentar I et formidlingsrum gennemgås definitionerne for lovlig og ulovlig graffiti. Overtræder en graffitikunstner paragraf 192, risikerer han op til et år og seks måneders fængsel, og er han tidligere straffet for samme forseelse, stiger straframmen med op til seks års fængsel. I et andet rum kan de be-

Få en guided tur: i næsten alle weekender er der guidede ture i en af vores udstillinger. Gratis ved betalt entré. husk også fyraftenskunst hver tirsdag i november kl. 17. se kunsten.dk.

Åbningstider: Onsdag - søndag kl. 10 - 17, tirsdag kl. 10 - 21 (t.o.m. november). Mandag lukket.

Kong Christians allé 50 9000 aalborg tlf. 99 82 41 00 kunsten.dk


Caféen

Foto: Niels Fabæk

Når gæsterne har set udstillingerne, søger de mod museets café. Her har de taget godt imod det nye menukort og den højnede standard. - Jeg begyndte at arbejde som kok i caféen den 1. februar 2013, og samtidig åbnede Michael Kviums udstilling. Det var en utrolig travl tid med masser af besøgende, husker Jon Bøgelund Ravnholt.

Mange munde at mætte Travlheden fortsatte resten af året – både med mindre og større selskaber. Jon fortæller, at det især er blevet populært at holde barnedåb på KUNSTEN, hvor dåben bliver fejret med brunch i caféen. Derudover har museumscaféen også haft travlt ved årets ferniseringer, hvor de har tilpasset menuerne i forhold til udstillingerne. For eksempel tog caféen udgangspunkt i fransk madkultur, da Normandiets malere åbnede. - Vi lavede egnsretter fra Normandiet, så folk fik følelsen af, at der var en rød tråd fra udstillingssalen og ned til caféen. Min kollega, franskmanden Joel Bonhomme, er jo en ekspert hér. I udstillingsperioden fortsatte menuen med at smage af Frankrig, så dagens suppe for eksempel blev til en fransk suppe. Det har været spændende at være med til, siger Jon og tilføjer: - I det hele taget er caféens nye menukort blevet godt modtaget. Der har været mange positive tilbagemeldinger fra gæster, der føler, at standarden er høj.

Kok Jon Bøgelund Ravnholt. Foto: Niels Fabæk

I 2013 havde KUNSTENs café en gennemsnitlig omsætning på 22,49 kr. pr. gæst. Jon Bøgelund Ravnholt fremhæver én oplevelse, der g jorde særligt indtryk i 2013: Børnehjælpsdagen, hvor cirka 75 børn fra døgninstitutioner i Nordjylland var inviteret til juletræsfest på KUNSTEN, og caféen bidrog med børnevenlig mad. Flere kendisser var også med til at give børnene en god oplevelse – heriblandt Birthe Kjær og Bubber. Foto: Niels Fabæk

KUNSTEN Årsbe re tning 2013 SIDE 27


Organisation BESTYRELSE

DIREKTØR

KOMMUNIKATION

MUSEUMSINSPEKTØR Samlingspleje og Udstilling

MUSEUMSINSPEKTØR Formidling, Udstilling og Undervisning Erhvervsklub og Venneforening

Administrationschef Økonomi, HR, Jura og Administration

FORSKNING

omvisninger

bogholderi

BIBLIOTEK

formidling for børn

arrangementer

art lab

billetsalg butik og opsyn

Ł

Café

ejendommens drift og udstillingsproduktion

rengøring

KU N STE N Å rsbe re t n i ng 2013 SI D E 2 8


Økonomi KUNSTEN havde i 2013 et driftsoverskud på kr. 6.689, hvilket ligger meget tæt på det budgetterede 0. Resultatet er tilfredsstillende. KUNSTENs samlede indtægter udgjorde i 2013 kr. 24.658.312. 38 % af indtægterne stammer fra driftstilskud fra kommune og stat, mens de resterende 62 % stammer fra aktiviteter sat i værk af KUNSTEN. Entreindtægterne udgør kr. 2.442.401, hvilket er kr. 1.342.401 højere end budgetteret. Det skyldes det meget fine besøgstal kombineret med en generel prisstigning, som blev effektueret pr. 1. februar. Den gennemsnitlige entreindtægt er i 2013 26,11 kr. pr. gæst mod 16,00 kr. i 2012, altså en stigning på 63 %. Besøgstallet steg med 26 % og endte på 93.526 besøgende, heraf 21 % børn og unge under 18 år.

Besøgstal Besøgende i alt

2011 60.647

2012 74.241

2013 93.526

Det høje besøgstal afspejler sig også på omsætningen i café og butik, hvor omsætningen pr. gæst er steget med henholdsvis 47 % og 59 %. KUNSTENs samlede driftsudgifter udgjorde i 2013 kr. 24.651.623. I 2013 har der været fokus på at erhverve vigtige værker til KUNSTENs samling, hvilket gør, at 19 % af driftsudgifterne er anvendt til dette formål. Udstillingsprogrammet har igen i 2013 været ambitiøst og har haft publikums interesse, hvilket har betydet højt aktivitetsniveau på museet hele året. 36 % af udgifter afholdt i 2013 relaterer sig til udstillinger, samlingen samt formidlingen af disse. Alt i alt blev 2013 et rigtigt godt år for KUNSTEN.

Hvor kom pengene fra? Driftstilskud fra Aalborg Kommune 28% Diverse indtægter 2% Kommercielle aktiviteter 16% Entre- og medlemsindtægter 12% Ikke-offentlige tilskud 27% Statstilskud 10% Diverse offentlige puljer 5%

Hvordan blev midlerne anvendt? Kommercielle aktiviteter 14% Lokaleomkostninger 14% Administration 13% PR & Markedsføring 4% Erhvervelser 19% Udstilling, samling og formidling 36%

KUNSTEN Årsbe re tning 2013 SIDE 29


økonomi

regnskab 2013

Noter Driftsindtægter Regnskab 2012 Budget 2013 (ikke revideret) Driftstilskud fra Aalborg Kommune 7.137.360 6.963.000 1 Puljetilskud fra Aalborg Kommune 280.618 0 2 Regionale tilskud 281.950 0 Statstilskud 2.531.436 2.522.000 3 Puljetilskud fra staten 280.500 0 4 Ikke-offentlige tilskud 4.520.150 7.825.000 5 Entréindtægter 1.187.564 1.100.000 Erhvervsklubmedlemskaber 330.500 400.000 6 Butiksvirksomhed 743.618 550.000 Cafévirksomhed 1.138.800 1.900.000 Lokaleindtægter 99.900 100.000 Omvisninger 105.980 125.000 Anden kulturformidling 9.050 0 7 Diverse indtægter 664.998 5.000 Driftsindtægter i alt 19.312.424 21.490.000 Driftsudgifter 8 Personale, løn 8.631.627 8.274.000 9 Personale, øvrige udgifter 226.939 218.000 Lokaleromkostninger 1.929.724 1.945.000 Samlingens administration 655.596 574.000 Erhvervelser 422.909 3.975.000 Konservering 97.442 140.000 Udstillinger 3.842.309 4.137.000 PR & Markedsføring 655.675 415.000 10 Formidling 1.066.159 210.000 Anden kulturformidling 8.805 20.000 Administration 476.997 549.000 6 Butiksvirksomhed 451.571 240.000 11 Cafevirksomhed 790.058 743.000 Andre udgifter 39.360 50.000 Driftsudgifter i alt 19.295.171 21.490.000 Årets resultat 17.253 0

KU N STE N Å rsbe re t n i ng 2013 SI D E 3 0

Regnskab 2013 6.997.159 226.082 207.250 2.511.982 886.796 6.706.850 2.442.401 374.992 1.488.795 2.103.384 151.900 143.260 1.540 415.921 24.658.312

9.068.152 381.415 2.069.831 228.914 4.722.316 179.149 4.197.191 432.699 913.914 9.407 538.146 900.568 991.126 18.795 24.651.623 6.689


økonomi

status pr. 31. december 2013

Noter

Aktiver

Ultimo 2012

Ultimo 2013

Materielle anlægsaktiver 12 Grund & Bygning 40.500.000 40.500.000 13 Ombygningsprojekt, indtægter 0 -10.000.000 Ombygningsprojekt, udgifter 0 5.235.318 Finansielle anlægsaktiver Harald Jensens Legat 242.366 242.366 Henrik Pontoppidans Legat 604.998 604.998 14 Fond til kunstindkøb 325.829 355.885 Anlægsaktiver i alt 41.673.193 36.938.567 Omsætningsaktiver 15 Tilgodehavender: - merværdiafgift 882.105 1.312.046 - diverse kortfristede nettotilgodehavender 244.074 902.622 Indestående i pengeinstitut 3.704.835 7.407.305 Kontant beholdning 16.296 18.194 Omsætningsaktiver i alt 4.847.310 9.640.167 Aktiver i alt 46.520.503 46.578.734 Passiver Egenkapital Bunden - Fast Ejendom 40.500.000 40.500.000 16 Fond til kunstindkøb 385.829 140.885 Bevillingsfond (opsamlet overskud tidligere år) 1.075.702 1.092.955 Årets resultat 17.253 6.689 Egenkapital i alt 41.978.784 41.740.529 Fremmedkapital Harald Jensens Legat - legatkapital 10.000 10.000 - legatbeholdning 232.366 232.366 Henrik Pontoppidans Legat - legatkapital 10.000 10.000 - legatbeholdning 594.998 594.998 Fremmedkapital i alt 847.364 847.364 Kortfristet gæld 17 Periodiseringsposter 1.262.450 1.614.051 Kreditorer 2.431.905 2.376.790 Kortfristet gæld i alt 3.694.355 3.990.841 Passiver i alt 46.520.503 46.578.734

KUNSTEN Årsbe re tning 2013 SIDE 3 1


økonomi

noter til regnskab 2013

1.

Puljetilskud fra Aalborg Kommune kr. 226.082 Kulturaftale Nordjylland bevilligede i 2012 500.000 kr. til iGuide-projektet, som gennemførtes i KulturarvNords regi. KUNSTEN er regnskabsfører, og derfor indgår bevillingen i KUNSTENs regnskab. I 2013 er den resterende del af bevillingen på kr. 226.082 brugt og derfor indtægtsført i regnskabet.

2.

Regionale tilskud kr. 207.250 I 2013 er den resterende del af støtten fra Regionsrådets Kulturpulje til iGuide-projektet på kr. 22.500 indtægtsført. Af bevillingen fra Kulturaftale Nordjylland til vores ArtLab projekt har vi i 2013 brugt de resterende kr. 156.050. Herudover er der modtaget yderligere kr. 28.700 fra Børns Møde med Kunst til projektet.

3.

Puljetilskud fra Staten kr. 886.796 I 2013 modtog KUNSTEN kr. 50.000 i støtte fra Statens Kunstråds Billedkunstudvalg til udstillingen Real Monsters med Michael Kvium samt kr. 50.000 til udstillingen Just Like Home af Julie Nord. Fra Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg modtog udstillingen Out of Fashion kr. 40.000. Herudover støttede Kulturstyrelsen anskaffelsen af Mogens Otto Nielsens Mail art-arkiv med kr. 200.000. Museet havde to medarbejdere i USA for at studere moderne museumsdrift, og denne tur blev støtte med kr. 46.796 fra Kulturstyrelsen. Herudover har Kulturarvsstyrelsen bevilliget kr. 500.000 til iGuide-projektet, som er forbrugt i år. 4. Ikke-offentlige tilskud kr. 6.706.850 I 2013 blev Olafur Eliassons værk Den trekantede himmel erhvervet til skulpturparken ved hjælp af donationer fra Det Obelske Familiefond, Augustinusfonden og Ny Carlsbergfondet. Til åbningen af Den trekantede himmel vistes Olafur Eliassons Lava Floor i centralsalen, ligeledes støttet af de tre fonde. Anskaffelsen af Thilo Franks værk The Phoenix is closer than it appears blev realiseret med støtte fra Det Obelske Familiefond og Oticon Fonden. Anskaffelsen af Big Foot af Michael Kvium blev støttet af Beckett-Fonden, Augustinusfonden samt KUNSTENs erhvervsklub. Sidst på året lykkedes det med støtte fra Ny Carlsbergfondet at erhverve 33 værker af Julie Nord, som pt. er udstillet på KUNSTEN. Ny Carlsbergfondet støttede endvidere erhvervelsen af Mogens Otto Nielsens Mail art-arkiv. Herudover støttede Det Obelske Familiefond udstillingen Out of Fashion samt KUNSTENs Erhvervsklub. Spar Nord Fonden støttede udstillingen Real Monsters af Michael Kvium samt KUNSTENs erhvervsklub. Nordeafonden støttede den store retrospektive udstilling Dansk Graffiti 1984 - 2013. Nordeafonden støttede ligeledes den landsdækkende udstilling Giv os i dag… hvor KUNSTEN deltog sammen med KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Knud Højgaards Fond støttede udstillingen Just Like Home af Julie Nord, og 15. juni Fonden støttede udstillingen Normandiets malere. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal støttede udstillingen Rum og Form - Robert Jakobsen 100 år, som også strakte sig ind i 2013. Henny Sophie Clausen og møbelarkitekt Aksel Clausens Fond støttede videreudviklingen af ArtLab. KUNSTENs Venner støttede afviklingen af Store Badedag, og 105 velvillige medlemmer af KUNSTENs Venner forærede hver KUNSTEN en gave, som gør det muligt fortsat at være godkendt efter LL § 8 a. 5. Entréindtægter kr. 2.442.401 Den positive afvigelse på entréindtægten skyldes det flotte besøgstal kombineret med en generel prisstigning pr. 1. februar. 6.

Butiksvirksomhed kr. 1.488.795 Omsætningen i museumsbutikken er kr. 938.795 højere end forventet. Det skyldes hovedsagligt den store interesse for Michael Kvium kataloget, men også bøgerne med Jakob Martin Strids tegninger har solgt virkeligt fint. Af formidlingsmæssige årsager blev det besluttet at sælge kataloget med lavt dækningsbidrag, og generelt er dækningsbidraget på bøger lavt, hvilket har påvirket dækningsgraden for året negativt.

7.

Diverse indtægter kr. 415.921 I beløbet indgår momskompensation efter LL § 8 a vedr. regnskabsåret 2012 på kr. 112.314 samt en hensættelse vedr. regnskabsåret 2013 på kr. 200.000.

KU N STE N Å rsbe re t n i ng 2013 SI D E 3 2


økonomi

noter til regnskab 2013

8.

Personale, løn kr. 9.068.152 Forbruget på denne post er kr. 794.152 højere end budgetteret. Årsagen er, at det har været nødvendigt at projektansætte medarbejdere for at få udstillingsprogrammet til at hænge sammen. Det har betydet en ekstra udgift på kr. 396.327, som hovedsagligt er finansieret via tilskud fra fonde. Herudover har det høje besøgstal medført øget lønforbrug i værtsfunktionen på kr. 214.239 og i caféen på kr. 183.586.

9.

Personale, øvrige udgifter kr. 381.415 Forbruget på denne post er kr.163.415 højere end budgetteret. Hovedårsagen er, at der er blevet brugt flere midler på uddannelse end budgetteret.

10.

Formidling kr. 913.914 Årsagen til afvigelsen på kr. 703.914 skyldes hovedsageligt, at iGuide-projektet, som er gennemført i Kulturarv Nord regi er ført her. Projektet er fuld finansieret.

11.

Cafévirksomhed kr. 991.126 Forbruget på denne post er kr. 248.126 højere end budgetteret. Det skyldes dels, at omsætningen er højere end budgetteret, men også at dækningsgraden er lavere end budgettet. Grund og bygning Ejendomsværdien er pr. 1. oktober 2012 på kr. 40.500.000, heraf udgør grundværdien kr. 8.602.000. Værdien af kunstværker og inventar samt butiks- og cafélager er ikke aktiveret på status.

12.

13.

Ombygningsprojekt Projektet med revitalisering og restaurering af KUNSTEN er nu igangsat og derfor aktiveret i balancen. Projektet er fuldt finansieret og berører ikke KUNSTENs daglige drift.

14.

Fond til kunstindkøb Heri er indeholdt Nordea Bank-aktier, som er optaget i regnskabet til kursværdien pr. 31. december 2013, og udgør kr. 108.003.

15.

Tilgodehavender – merværdiafgift Moms, 3. og 4. kvartal 2013 kr. 1.312.046.

16.

Fond til kunstindkøb Der er i 2013 disponeret kr. 275.000 fra denne fond, beløbet er KUNSTENs egeninvestering i anskaffelsen af Mogens Otto Nielsens Mail art-arkiv.

17.

Periodiseringsposter 1.614.051 KUNSTEN modtog i 2011 en bevilling på kr. 1.000.000 fra Ny Carlsbergfondet til forskning i Mogens Otto Nielsens Mail art-arkiv. Forskningsarbejdet udføres i samarbejde med Aarhus Universitet og løber over 3 år. KUNSTEN har endnu ikke afholdt omkostninger til forskningen, hvilket er årsagen til, at beløbet fortsat er aktivet. Herudover er lønudbetalingen for december måned hensat, og samtidig er der foretaget en række periodiseringer af mindre væsentlig grad. Det kan oplyses, at museet ikke har foretaget afskrivninger af nogen art jf. bekendtgørelse nr. 1510 af 14.12.2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer. Museets leasingaftale med Kommune LEASING vedr. ladvogn Iveco Daily 35 C 12 med regn.nr. XJ89608 er udløbet pr. 31.12.2013. Museet har overtaget bilen.

KUNSTEN Årsbe re tning 2013 SIDE 3 3


Udlån, erhvervelser og deposita UDLÅN Køs Museum for kunst i det offentlige rum Pioner i farver: Blodstribe i blå sky. Farve i vigende form, 1967 Farvemodel. Mørkerød, 1971 Grøn –blå-farvemodel, 1971 Rød Farvemodel/Farvemodel rød serie, 1971 Trådskulptur på bræt, 1965 Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum Svavar Gudnason – Landskab og Abstraktion: Bjergdronninger, 1941 Skt. Hans drøm, 1941 Komposition, 1949 Haugar Vestfold Kunstmuseum Munch by Others: Anette Harboe Flensburg Som drømmer man om sin egen tilblivelse, 2010 Trådeskoven, 2011 Artipelag Poul Gernes Made in Sweden: Lille pudeskulptur, 1986-91 Heerup Museum Livshjulet – fra solsymbol til cykelhjul: Henry Heerup Lang fredag, 1936 Færdselsbetjenten Esbjerg Kunstmuseum Mellem virkelighed og utopi – Edvard Weies Langelinie i nyt perspektiv: Studie til Langeliniebilledet, 1923 Studie fra Langelinie I, 1929 Studie fra langelinie II, 1929 Rønnebæksholm Et rum med udsigt: Anna Ancher En ung pige der plukker en svane, før 1900

KU N STE N Å rsbe re t n i ng 2013 SI D E 3 4

Fåreklipning, 1900 Elisabeth Jerichau Baumann Brittania, 1872 Sonja Ferlov Mancoba Solidaritet. Tilegnet Elise Johansen, ca. 1966 Skulptur, uden år Museum Jorn Jorn – Picasso: Asger Jorn Dødsbrand, 1950 Pablo Picasso Visage aux points, 1969 Skovgaard Museet Bodytime – Den symbolske krop: Astrid Noack Lille pige u.å. Bornholms Kunstmuseum Hinsides horisonten – et møde mellem Poul Anker Bech og Niels Lergaard: Niels Lergaard: Ved havet, 1928 Udsigt over havet, 1933 Hus ved havet, 1938 Landskab, Bornholm, 1939 Nivaagaard Malerisamling Sven Havsteen-Mikkelsen – Et glimt af Evighed: Sven Havsteen Mikkelsen Studie til Glasmosaik u.d. Nikolaj Copenhagen Contemporary Art Center Eric Andersen Liasson: Eric Andersen Assa Protetta, 1993 Den fri udstillingsbygning Konfrontation: Harald Engman Nye guder. Lystmodernes Menighed, 1940 Arken Museum of Modern Art & Carl-Henning Pedersen og Else

Alfelts Museum Carl Henning Pedersen 100 år: Carl Henning Pedersen Hvid Fugl, 1939 Den ædende, 1939 Maske, 1940 Den lille mand, 1940 To figurer, 1941 Fantasifugl, 1938 Den blinde. Sort-hvidt billede Galleri Susanne Ottesen Stig Brøgger. Suburban Life – Photography as Paintings: Stig Brøgger Uden Titel, 1976 Aros Aarhus Kunstmuseum Kay Christensen – Det evige eventyr: Den lille røde brandbil, 1953 Pigen og hendes ønsker, 1938 Portræt af kunstnerens far, 1923 Centre Pompidou Le surrealisme et l’object: Wilhelm Freddie Sex-paralysappeal, 1936 Kunsthal Nord Henrik Have – Det grafiske værk: Køer, 1981 Komposition med fingeraftryk, 1981 Komposition, 1981 Komposition, 1981 Kniv og æg, 1981 Kniv, 1981 Komposition Komposition Komposition Louisiana Museum of Modern Art Revolutionary Roads 1943-1963: Asger Jorn Ørnens Ret, 1950 Komposition, 1946 Aganakker, 1950 Krigshallucinationer, 1946 Konge i underverdenen, 1942


DEPOSITA

ERHVERVELSER Asger Jorn Seconda Horisonda, 1972 Bronze Torben Ebbesen Uden titel, 1981 Hvide keramiske fliser på Træskelet Inge Ellegaard Rose- og amaryllis fragmenter, 1999 Akryl på lærred Ivan Andersen Surfin Bird, 2011 Blandteknik på lærred Olafur Eliasson Den trekantede himmel, 2013 Rustfri stålkonstruktion og spejle Thilo Frank The Phoenix is closer than it appears Mixed media Thilo Frank Mirror Forest Experiment, reflected cube no. 1-9, 2012 C-print. Michael Kvium Big Foot, 2012 Olie på lærred Mogens Otto Nielsen Mail art-arkiv, Mixed media Peter Neusch, A Bed/Narcissius, 1994 Jord, hør, dun, gips, mel, salt og vand

Boy driving car, 2013 Boy wearing shirt, 2013 Budgerigar, 2013 Cat-mother, 2013 Edith, 2013 Familly dinner, 2013 Family tree, 2013 Fly, 2013 Forest girl, 2013 Forgotten boy, 2013 Girl from the old days, 2013 Half blind boy, 2013 Happy couple, 2013 Hare, 2013 Honeymoon, 2013 House on the hill, 2013 Housecat, 2013 Kittens, 2013 Man, upside down, 2013 Maternity mouse, 2013 Mother and son, 2013 Parents in law, 2013 Portrait, 2013 Soldier and his family, 2013 The Drummer, 2013 Twins, 2013 Unknown girl, 2013

Robert Jacobsen Trykker-Christian, 1953 Jern Robert Jacobsen Relief, 1947 Marmor Jitish Kallat Suffix (Herbaceous Perennial) – 2, 2006 Blandede materialer på lærred Tomas Saraceno Uden titel, 2013 Aluminium, spejlpaneler, rustfri stålwire og nylonreb Date Farmers Uden titel Mixed media på tagplader Egil Jacobsen Komposition, 1939 Olie på lærred Daniel Lergon Uden titel, 2010 Lak på reflekterende stof Florian Meisenberg Democracy needs monogamy, 2010 Olie på lærred Olafur Eliasson Moserum Mixed media H.A. Brendekilde Forår, 1896 Olie på lærred

FILTPEN OG BLYANT PÅ PAPIR: Julie Nord Bedroom, 2013 Big Sister & Little Brother, 2013 Girl in Oval Shape, 2013 Girl with closed eyes, 2013 Grandmother, 2013

KUNSTEN Årsbe re tning 2013 SIDE 3 5


Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg 99824100 kunsten@aalborg.dk kunsten.dk Selvejende institution Statsanerkendt museum Oprettet som Aalborg Kunstmuseum i 1877. Navn ændret til Nordjyllands Kunstmuseum i 1967. Ny bygning tegnet af Elissa og Alvar Aalto og Jean-Jacques Baruël indviet i 1972. Museet skiftede navn til KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg i 2009. Forside: Olafur Eliasson: Den trekantede himmel (2013), KUNSTEN Foto: Niels Fabæk

KU N STE N Å rsbe re t n i ng 2013 SI D E 3 6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.