Page 1

Informationsavis for Kulturprinsen 10. udgave oktober 2013

Krøllede Hjerner

Fra SKROT - et kunstprojekt med børn og unge i Viborg Kommune


KOM IND... PUNCH & JUDY IN AFGHANISTAN at Stuffed Puppet Theatre 11. november / fra 15 år

DEN LYSENDE BY

- poetisk installation på Hjultorvet 29. november / alle

Hos os får du tid til alt det andet Søger du tryghed og fællesskab så flyt i almen bolig - vi har boliger til alle.

EN SAND RØVERHISTORIE af Teatret Gruppe 38 & Carte Blanche 30. november / fra 6 år

Bo til leje hos os og få tid til alt det andet. Slip for besværet med vedligeholdelse og bekymringer om svingende huspriser. Se mere på www.bsjviborg.dk eller ring til os på 87 925 925.

ALT DER ER FORTALT OG ALT VI VED

Boligselskabet Sct. Jørgen · Brovej 18 · 8800 Viborg

en bibioteksforestilling af Carte Blanche i samarbejde med Viborg Bibliotekerne 16. nov - 2. dec / fra 15 årv

EVOLUTION

Reklamebureauet Par No 1 og attention! reklame og webbureau er gået sammen. Med afsæt i det bedste fra vores to bureauer er vi sammen Paratt.

med Viborg Museum Marts / alle

Carte Blanche vil gerne takke alle der bidrog til

VIBORG FESTUGE 2013

I VIBORG Ammunitionsvej 4 - 8800 Viborg 8660 3680 - www.cblanche.dk

EGNSTEATER

Reklamebureauet Paratt a/s Innovationshuset Farvervej 1, Viborg www.paratt.dk


Velkommen til Krøllede Hjerner!

Af Gudrun Bjerregaard, Formand for Kulturprinsens bestyrelse

Her tilbyder vi dig en opsamling på alle de tiltag, som Kulturprinsen – udviklingscenter for børneog ungekultur arbejder med.

Viborg Festuge, som berigede dagene i september måned, har været en af Kulturprinsens store satsninger. Der var ’Tusindben at gå på’ som afslutningsarrangement på kunstnerbesøg sammen med tusindvis af 0-6 årige børn i børnehaver, vuggestuer og dagplejer i hele Viborg Kommune; der var skrotværksteder sammen med 4.-6. årgang på 10 skoler, og hele festugen sluttede med et brag af en skrotfest, hvor mødet mellem børn, voksne, amatører, professionelle, lokale og internationale kræfter, kunst og kultur foldede sig ud i inspirerende samvær.

Det er herligt at opleve det levende samspil, der er mellem alle kommunens forskellige aktører! Viborg Kommune er føren­ de i kreativ udvikling af børne- og ungekulturen – og det skal vi blive ved med at være! Kulturprinsen sætter høj faglig kvalitet bag Viborg Kommunes styrkeposition indenfor både det regionale, nationale og internationale arbejde med børne- og ungekulturen. Det er helt naturligt, at Kulturprinsen løfter mange af de regionale satsninger omkring bør-

ne- og unge kulturen i forbindelse med, at Aarhus og Region Midtjylland i 2017 skal være europæisk kulturhovedstad: Der er etableret et netværk med alle i regionen, som arbejder med børne- og unge kulturelle projekter; der er lagt ’Trædesten’ ud over hele regionen, hvor børn og unge bliver medskabende i store forestillinger som ’Hjertespejl’ (nov. 2012) og ’Vandfaldballader’ (jan. 2014). Titlen ’Det europæiske kulturbarn’ gemmer på ønsket om at sætte barnet i centrum for arbejdet med at gøre kunsten og kultu-

ren til det daglige rugbrød i småbørnenes hverdag – Kulturprinsen stiller spørgsmålet: “Hvordan lærer vi det bedst af hinanden på tværs af Europa?”

Jeg håber, du har fået lyst til at læse mere om Kulturprinsens arbejde og til at deltage i uddelingen af årets Børnekulturpriser d. 24. oktober i Viborg Musiksal. Velkommen indenfor i de Krøllede Hjerner 2013!

Her er Kulturprinsen! Af Ulla Voss Gjesing, Centerchef Kulturprinsen Kulturprinsen er en selvejende institution, som arbejder med udvikling af børne- og unge kultur på mangfoldige planer. Vi sætter barnet og den unge i centrum for det gode liv, uanset om det er med ’Tusindben’ i dagplejen eller sammen med ’Kulturjægerne’. Vi er først og fremmest finansieret af Viborg Kommune, men vi får også et fast tilskud til driften fra Staten. Herudover søger vi penge hjem til samarbejdsprojekter i puljer, hos fonde og sponsorere. Kulturprinsen arbejder indenfor alle kunstfagligheder og i enhver tænkelig

geografi. Du kan i faktaboksene ved artiklerne få et indblik i vores mangfoldige samarbejdspartnere. Vi har gennem 11 års virke med udgangspunkt i Viborg, været med til at eksperimentere, sætte retninger og skabe strukturer omkring kunst og kulturelle tiltag for, med og af børn og unge. Senest har Kulturprinsen været med til skabe Viborg Festuge. Vi har deltaget i festugens styregruppe, og alle medarbejderne har været dybt engageret i alle de begivenheder, som er løbet af stabelen sammen med børn og unge. Du kan læse mere om alle disse spændende og inspirerende tiltag her i ’Krøllede Hjerner’!

I 2013 har Kulturprinsens store fokus ligget på projekter i og omkring Viborg Kommune – vi oplever her stærke samarbejder på tværs af byens kulturinstitutioner, vi oplever vilje til at gå på tværs af kommunale strukturer, vi oplever et fælles ønske om bidrage til opkvalificering, videndeling og dannelse af netværk på tværs af faglige og geografiske skel – med barnet og den unge i centrum.

mangeårige erfaring, til bl.a. nye samarbejdsformer for kunst og kultur set i lyset af den kommende folkeskole reform. Kulturprinsen vil fremover vise sig med sin nye ’oneliner’: ’Mod til kreativitet’, fordi vi i fællesskab vil åbne døren for nye møder med barnet og den unge i centrum for kulturel udvikling.

Kulturprinsen er samtidig med til at sætte rammer omkring nye muligheder for fremtidens arbejde med børn og kultur, idet vi i en arbejdsgruppe nedsat direkte af Kulturministeren, får lejlighed til at komme med input, med udgangspunkt i Kulturprinsens

Krøllede Hjerner oktober 2013 er udgivet af Kulturprinsen i samarbejde med Reklamebureauet Paratt A/S og Viborg Stifts Folkeblad

Foto: Kulturprinsen Tryk og distribution: Viborg Stifts Folkeblad

Layout og produktion: Reklamebureauet Paratt A/S Redaktion: Leif Mortensen, ansv., og Ulla Voss Gjesing

Oplag: 45.000 eksemplarer Distribueres med Viborg Nyt

Kulturprinsen • Krøllede Hjerner • Oktober 2013


CoCreating Culture og Kulturjægerne Af Sophie Rose Viborg er også de unges by! Kulturjægerne er en gruppe engagerede unge, der udelukkende er drevet af lysten til at gøre en forskel og tilbyde anderledes og sjove tiltag sammen med andre unge i Viborg. Kulturjægerne er udsprunget af Kulturprinsens unge­ teaterprojekt ’Flash! ’(sept.nov. 2012) og det landsdækkende unge­modelprojekt, i regi af Børnekulturens Netværk, ’CoCreating Culture’, som skal bidrage til national metodeudvikling og videndeling.

Kulturjægerne har siden foråret 2013 med arrangementer som ’Baggårdsbiograf ’, ’Baggårdsballade’ og med ’Sommerbio’ i Viborg Festuge virkelig været med til at skabe en ny og anderledes ungekultur i byen. En kultur der allerede har fundet en helt egen dynamik og fanget mange flere unge end dem, som gruppen startede med. Kulturprinsen er initiativtager og tovholder på projektet ’CoCreating Culture’, som har til formål at aktivere og motivere kulturelt interesserede unge som

medskabende (co-creating) unge-ambassadører omkring kulturinstitutioner i Viborg Kommune. Kulturinstitutionerne indgår i et samarbejde i form af et charter, hvor alle parter forpligter sig på i fællesskab at opsøge, engagere og rådgive unge i forhold til deres ideer og ønsker. Det vigtige er dog, at aktiviteterne styres, udvikles og afvikles af de unge selv, og for hver deltagende kulturinstitution stiller Kulturprinsen maks. 10.000 kr. til rådighed fra ’CoCreating Culture’-puljen til de unges egen udmøntning.

Kulturprinsen • Krøllede Hjerner • Oktober 2013

Er du ung og brænder for at være med til at skabe kulturelle oplevelser her i kommunen? Så kontakt Kulturjægerne – der er altid plads til en til… Se mere på www.facebook. com/kulturjaegerne

FAKTA I samarbejdet omkring ’CoCreating Culture’ findes kulturinstitutionerne Viborg Bibliotekerne, Borgerhuset Stationen, Egnsteatret Carte Blanche, Kulturprinsen, Viborg Kunsthal (Brænderigården), Viborg Museum og Skovgaard Museet samt Viborg Kommune, KSE afd Projektet er støttet af Børnekulturens Netværk/ Kulturstyrelsen og samarbejder med Ungemodelprojektet i Østjysk Vækstbånd


Vandfaldballader Af Claus Reiche Kulturprinsen er midt i at lægge ’Trædesten’ ud i hele Region Midtjylland i tæt samarbejde med Aarhus Musikskole. I efteråret 2012 blev den første store performance: ’Hjertespejl’ vist i Musikhus, Aarhus. Her medvirkede børn og unge fra hele regionen både på scenen, bagved og som skabere af tekster, musik, lyd og billede. Den næste ’Trædesten’ var et nordisk samarbejdsprojekt ’Ny Nordisk Stjernehimmel’, hvor børn fra Island, Sverige og Danmark i fællesskab skabte nye fortællinger og nye billeder på vores stjernehimmel. Karlsvognen har måttet vige for ’Den store G-nøgle’, ’Isbjørnen’, ’Svanens Hjerte’ eller ’Hamburgeren’! Den kommende Trædestens forestilling ’Vandfaldballader’ får premiere i seks midtjyske byer i januar måned, og også her spiller stjernehimlen en

rolle. ’Vandfaldballader’ er en bredt favnende totalperformance, som bevæger sig mellem sport og kultur. Den opføres i svømmehaller og fortæller om vores forhold til vand. En dreng og en pige sidder og kigger stjerner på stranden. De fortæller hinanden gamle mytiske fortællinger om det livgivende, det dødsens farlige og lokkende vand. Og ordene vækker fortællingerne til live…. ’Vandfaldballader’ er et professionelt kulturprojekt, der mødes med børn og unge om det, de øver sig på at blive gode til. I ’Vandfaldballader’ er der en trup bestående af svømmere, balletdansere, afrikanske dansere, en mongolsk strubesanger og unge, der har fyldt en computer med film og animationer. De mødes med elever fra seks musik- og kulturskoler som er gået ind i forskellige lokalt forankrede samarbejder med en cirkusskole, en billedskole, svømmeklubber,

unge frømænd m.fl.. Disse møder udvikles til seks forskellige total-performances i svømmehaller i seks byer i Region Midtjylland: Skive, Lemvig, Århus, Skanderborg, Silkeborg og Horsens. De har forberedt sig. De har komponeret ny musik, skabt nye dansetrin og koreografier, nye billeder og animationer. De har alle øvet sig, og i mødet med professionelle kunstnere og den samlede fortælling opstår ’Vandfaldballader’ – kom selv og kig!

FAKTA Samarbejdspartnere: Aarhus Musikskole, Aarhus 2017 og Region Midtjylland

den. Kreativiteten har alle børn med i vuggegave, men der skal nogen til at give kreativiteten liv, udfordre den i nye møder med kunst og kulturelle oplevelser. Med Kulturprinsens Børnekulturpriser vil vi sætte spot på dem, som giver kulturel næring til børnene – Danmarks kreative potentiale.”

Børnekulturpriserne Af Karina Rask Nordtorp Igen i år præmierer Kulturprinsen en person, en forening eller en sammenslutning, som har gjort en væsentlig forskel for børne- og/eller ungekulturen. Der uddeles en landsdækkende pris og en lokal pris til en kandidat med pri-

mært virke i Viborg Kommune. Kulturprinsens landsdækkende Børnekulturpris: 25.000 kr. Viborg Børnekulturpris, Nordea-fondens Gode LivPris: 15.000 kr. Kulturprinsens centerchef

Ulla Voss Gjesing udtaler følgende om prisuddelingen: “Med børnene som Danmarks kreative potentiale kan vi ikke sætte pris nok på dem, som skaber de kreative mellemrum og de store stjernestunder i skoler, daginstitutioner, på kulturinstitutionerne og i friti-

Alle kan indstille kandidater til både den landsdækkende og den Viborgensiske pris, og en udvælgelseskomite beslutter, hvem der i år har gjort sig særlig fortjent til Børnekulturprisen.

I efteråret 2012 hvor Kulturprinsen genoptog sin uddeling af Børnekulturpriser gik den nationale pris på 25.000 kr. til Karen Marie Demuth og landsforeningen: Børn, Kunst og Billeder. I samarbejde med

Nordea blev der for første gang uddelt en Viborgensisk Børnekulturpris, og den fik Børnebibliotekar Erik Kierkegaard for sit ekstraordinære engagement i Viborgs børnekulturliv.

Du inviteres til at deltage , når Bør nek priserne 2013 ulturskal uddeles . Torsdag d. 24 . oktober kl. 15 – 18 i Viborg Mu siksal Gravene 25, 8800 Viborg

Program: • ’Så syng da! ’ og velkomst v. Kulturprin • ’Bør nene er sen det vigtigste ’ – oplæg til d log med delta iagerne ved Ste en Hildebran professor ve dt, d Handelshøj skolen, Aar Universitet . hus • Uddeling af Bør nekulturp riserne 2013 Kulturprinse v. ns fmd. Gud run Bjerregaa • Boble konce rd rt med guitar duoen ’Ølan Hagner’ d og Vel mødt – Kulturprinse n glæder sig fejre begiven til at heden samm en med jer!

Kulturprinsen • Krøllede Hjerner • Oktober 2013


SKROT -

o

Kulturprinsen • Krøllede Hjerner • Oktober 2013


- et kunstprojekt med unge

og børn i Viborg Kommune Af Christina Rauh Oxbøll Omtrent 1100 børn og unge har gennem to uger i september 2013 deltaget i kreative workshop-forløb med danske og afrikanske kunstnere. Sammen har de givet Viborg-skrald fra Revas Affaldshåndtering ny værdi gennem masker og skulpturer, dans og musik. Det hele mundede ud i en stor SKROT-fest med udstilling og koncert på plænen ved Viborg Kunsthal lørdag den 21. september.

SKROT-festen blev dermed Kulturprinsens punktum for Viborg Festuge. SKROT har besøgt ti forskellige skoler i Viborg. Ved skoledagens begyndelse ankom et læs friske forsyninger af skrot og skrammel fra Revas. En bus med et hold fra Burkina Faso bestående af fem unge dansere og trommespillere fra Centre Koombi, koreograf Mariam Dankambary og billedkunstner Xavier Sayago,

samt den danske billedkunstner Susanne Ahrenkiel. Hver især stod de for fire forskellige workshops sammen med børnene. Stor var elevernes glæde ved at skille gamle radioer eller legetøjsdinosaurer ad for at finde de helt rigtige dimser til en skulptur eller maske, eller ved at prøve kræfter med traditionel burkinsk trommedans. Truppen Koombi stod nemlig for en fantastisk workshop, hvor eleverne både lærte at tromme og

danse – stort set uden andet fælles sprog end kroppens og mimikkens. Hver dag blev rundet af på skolen med fælles visning og udstilling for hinanden og de øvrige klasser. Klapsalver, stolte præsentationer og fælleskrammere med kunstnerne og Koombi var sikre tegn på, at eleverne havde haft en dag med et indhold og udbytte ud over det sædvanlige. Alle elevværkerne blev samlet til en fælles udstil-

ling udenfor Viborg Kunsthal, hvor man også kunne se udbyttet af det kreative samarbejde, som elever fra Mercantecs smede- og mekanikerlinje havde haft i selskab med kunstnerne Sahab Koanda fra Burkina Faso og Karin Olesen. De stod sammen for et SKROT-forløb på Mercantec i ugen op til festugen, mens Sahab Koanda sammen med elever fra Viborg Musikskole i festugen dannede et helt skrot-orkester, som kunne opleves som en

del af programmet ved den afsluttende SKROT-fest.

Kulturprinsen kommer til at arbejde videre med hele ressource-tankegangen i kommende bæredygtighedsprojekter, hvor vi med udgangspunkt i erfaringer fra Viborg Kommune ønsker at skabe modeller, som kan tages op og videreudvikles på andre skoler, i andre kommuner og også i andre lande.

FAKTA Samarbejdspartnere: Revas, CKU Center for Kultur og Udvikling, Viborg Kunsthal, Børnekultursamrådet, og Viborg Festuge

Kulturprinsen • Krøllede Hjerner • Oktober 2013


Tusindben Af Sophie Rose Tusindben kan gå på mange forskellige sjove måder… Det samme kan børn og gennem leg med kulturen finder og viser de nye sider af sig selv og verden. I fem uger får børnene i dagpleje og børnehave besøg af et kunstnerteam på to personer, der arbejder med børnene og deres voksne om temaet farver. Farvetemaet bliver bredt ud og sættes ind i en række dagligdags sammenhænge, så børn og voksne får lyst til selv at arbejde videre med at lege med farverne på nye måder i hverdagen. Projektet sætter fokus på, hvordan dagplejere og pædagoger kan lade sig inspirere og bruge kreative elementer i deres daglige praksis, som en del af deres læreplans arbejde med kulturelle udtryksformer. De fleste dagplejere og pædagoger er enige: “Måske kan vi ikke videreføre alt det de kan, men der er mange gode forstyrrelser og ideer, som vi tager med

os”, som Susanne Franz Jensen fra Børnehuset i Kølvrå siger. Det har altså ikke kun været en fantastisk oplevelse for børnene, men også for de voksne: ”Vi regner helt klart med at arbejde videre med det, vi har lært” siger Mona Rasmussen, dagplejer i Vindum om ’Tusindben’. Udformningen af farvetemaet ser meget forskelligt ud alt efter hvilken aldersgruppe, hvilket sted og selvfølgelig hvilken faglighed, der har været hos kunstnerparret: der har været dans/billedkunst, musik/billedkunst, drama/billedkunst eller blot billedkunst. Dette farvetema projekt er en del af indsatsområdet ’Tusindben’ for hele Viborg Kommunes dagtilbudsområde, med henblik på at give inspiration til læreplanstemaerne: krop, natur og kultur, ’Tusindben’ er på landsplan et helt unikt initiativ. Gennem

mangfoldige tilbud og aktiviteter bliver der samarbejdet bredt med kulturinstitutionerne i hele kommunen, og der lægges vægt på kompetenceudvikling hos medarbejderne til gavn for børnene i dagligdagen. Kulturprinsen står bag udviklingen og afviklingen af kunstprojektet

’Tusindben’, der fra august 2013 til december 2014 kommer til at inddrage samtlige dagplejere og alle daginstitutioner i hele Viborg Kommune, samlet set får 5350 0-6 årige børn tilbudt nye måder at gå på…

FAKTA Samarbejdspartnere: Viborg Kommune, Børn og Unge afd., Hus­kunstnerordningen og Børnekultur samrådet Læs mere på www.viborg.dk (søg: ’tusindbenet’)

Kulturbussen Af Poul Olesen Kulturbussen er Kulturprinsens nye rullende værksted. Den er indrettet som et lille kreativt værksted, der kører kommunen tyndt. Eksempelvis når vi afvikler projektet ’Tusindben’ kører bussen hver morgen ud til dagplejere eller daginstitutioner – det giver mulighed for at skabe et ekstra rum, som sætter rammen for en kreativ og intens proces

Kulturprinsen • Krøllede Hjerner • Oktober 2013

med selv de allermindste børn. Kulturbussen var også på ’Vibstock’, hvor de unge Kulturjægere lavede en hyggelig lounge; den var med i Viborg Festuges ’Kultour’, hvor der rundt om i kommunen blev vist Sophie Hjerls ’Videopostkort. Har du gode ideer til, hvordan I kan bruge kulturbussen i jeres lokalområde, så henvend dig til Kulturprinsen, for Kulturbussen vil fortsat rulle ud, hvor børnene er…


Det europæiske kulturbarn Af Ulla Voss Gjesing Kulturprinsen arbejder gerne i langsigtede perspektiver, især når det gælder det gode børneliv! Projektet ’Det europæiske kulturbarn’ er et udviklingsprojekt, som vil samle mange parter på mange niveauer. I fællesskab vil vi arbejde med, hvordan kunst og kulturelle udtryksformer kan blive en del af en daglig praksis for de 0-10 årige, uanset om de befinder sig i dagpleje, daginstitution eller skole. Der vil blive arbejdet med innovation og kreativitet som fokuspunkter for de alleryngste i dagplejen til de største i indskolingen. På samme måde som i ’Tusindben’-projektet vil der komme kunstnere ud i børnenes dagligdag, og sammen med deres voksne vil de arbejde på kulturelle forstyrrelser i hverdagen. Forstyrrelser som sætter spor, skaber nysgerrighed og stiller spørgsmål til måden, vi gør tingene på sammen med børnene.

Kan vi med en legende kunstnerisk tilgang tage udgangspunkt i vores egen kultur og i mødet med andre måder at gøre tingene på, blive klogere på os selv, og finde nye måder at være sammen på i dagligdagen? Kan vi gøre læring til en inspirerende og motiverende leg? Helt lokalt skal de deltagende kommuner finde en skole med tilhørende daginstitution og dagpleje, som vil forpligte sig på et fælles udviklingsperspektiv, der rækker frem mod 2017, hvor Aarhus og Region Midtjylland bliver Europæisk Kulturhovedstad. ’Det Europæiske Kulturbarn’ kommer til at få sit udgangspunkt i 6-8 midtjyske kommuner, men også kommuner udenfor Region Midtjylland kommer til at deltage! Kulturprinsen er i samarbejde med Danmarks Skolebiblioteksforening i gang med at inddrage bl.a. Frederikssund Kommune. Projektet får sine nordiske rødder i et tæt samarbejde med

Bergen Kulturskole, Norge, og i den kommende tid, vil der blive taget kontakt til flere europæiske lande med henblik på deltagelse i projektet. Det bliver spændende fremover at følge projektets vej!

FAKTA Samarbejdspartnere: Aarhus 2017, Skolebiblioteks Foreningen, Bergen Kulturskole, Børnekulturkonsulenterne i Aarhus, Silkeborg og Skanderborg Kommune, Syddansk Universitet, VIA i Aarhus

Så syng da! – et fællessangs­ projekt med de 0-16 årige

t

-Af Karina Rask Nordtorp

Kulturprinsen ønsker med -’Så syng da!’ at udbrede lysten til jævnligt at synge -sammen på tværs af alder, kulturel baggrund, geografisk område, skoleformer og læringsmiljøer. Vi ved, at sang og musik kan skabe nye møder og fællesskaber, og vil gerne bidrage til at det bliver langt nemmere at synge sammen i en motiverende og moderniseret form.

billeder. Den digitale platform vil over tid vokse sig større og større, og vi forventer, at der også skal komponeres nye sange hertil. Det bliver altså en platform, som udvikles over en længere periode. Det er ambitionen at integrere digitale værktøjer på platformen, som motiverer børnene til selv at skabe musik, tekst, film og billeder, som de gennem ’Så syng da!’ kan dele med andre.

Kulturprinsen udvikler i øjeblikket en digital platform, hvor børn og unge, skoler, daginstitutioner og familier gennem et abonnement får adgang til en række sange, som er indsunget af børnekor. Sangen afspilles som en film med musik, sangtekst og

Kulturprinsen inviterer også til live-udgaver af ’Så syng da!’ Både i Snaps­ tinget – Viborg Hærvejsfestival og senest i Viborg Festuge har vi med stor succes lavet fællessangsarrangementer rundt om i Viborg. I løbet af festugen sang knap 1000 børn og

voksne morgensang sammen. Der er planer om til næste Snapsting at lave Danmarks største kor med internettet som hjælp… Med platformen ’Så syng da!’ bliver det meget lettere for alle at bruge sang og musik i undervisningen – som rugbrød i børnenes hverdag, uanset om du er i dagpleje, i skole eller i klubben. Det giver mulighed for at mange børn får en stor mængde fælles kulturelt gods med sig i form af den lyrik og de livs- og levnedsbeskrivelser, der findes i både den ældre og den yngre danske sangskat samt sange fra andre lande og kulturer. Gæld dig til at synge med, når ’Så syng da!’ inviterer dig!

FAKTA Samarbejdspartnere: Den Kreative Skole, Silkeborg, Aarhus Musikskole og Viborg Musikskole

Kulturprinsen • Krøllede Hjerner • Oktober 2013


Netværk for Børne- og ungekultur i Region Midtjylland Af Karina Rask Nordtorp Viborg Kommune skal fortsat være førende inden for udviklingen af børne- og ungekulturen både regionalt, nationalt og internationalt, som Kulturprinsens formand Gudrun Bjerregaard skriver indledningsvis. Derfor er Kulturprinsen meget optaget af at bygge nye samarbejder på tværs af både geografi og faglighed.

FAKTA BUM styregruppen: Børnekultur Silke­ borg, Børnekultur­ huset i Aarhus, Talentakademiet i Holstebro, Region Midtjylland og Aarhus 2017

I januar 2013 dannede Kulturprinsen i samarbejde med Børnekultur Silkeborg, Børnekulturhuset i Aarhus, Talentakademiet i Holstebro, Region Midtjylland og Aarhus 2017 et fælles netværk BUM - Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland. Vi har en fælles vision om, at Region Midtjylland frem mod 2017 skal udvikles til en børnekulturel metropol i Danmark med stærke kontinuerlige netværk til det nordiske og europæiske børne- og unge kulturelle område. Netværket inviterer to gange årligt alle midtjyske projektholdere inden for det børne- og unge kulturelle felt til inspirationsdage, hvor der videndeles, udvikles og skabes nye samarbejder. Der er udviklet en hjemmeside, som et fælles værktøj til at dele erfaringer og til at inspirere til nye samarbejder. Hjemmesi-

den www.bumkultur.dk vil udvikle sig i takt med, at de mange projektholdere bliver gode til at dele nyeste viden med hinanden, for vi er helt enige om at være hinandens kolleger i arbejdet med sætte børn og unge i centrum for kulturoplevelser på mangfoldige niveauer.

kultur til Skanderborgkonferencen den 27. september 2013. Konferencens tema var i år ’Kunst og kulturelle læringsrum’. En dag som bød på oplæg og refleksioner over, både hvorfor og hvordan kunsten

Ambitionen er, at netværkets samarbejde og videndeling vil understøtte børn og unges dannelse, skabe den nødvendige kompetenceudvikling hos de voksne – kort og godt styrke arbejdet med den langsigtede kunstneriske faglighed og kulturelle identitet først og fremmest på tværs af Region Midtjylland, og på sigt også både nationalt og internationalt. I samarbejde med Region Midtjylland og Kultur­ styrelsen/Børnekulturens Netværk inviterede BUM netværket alle med interesse for børne- og unge-

Babyart Billedjagt Børnefødselsdage Familieomvisninger og meget mere... Oplev kunsten i børnehøjde på Viborg Kunsthal!

Viborg Kunsthal Riddergade 8 8800 Viborg www.viborgkunsthal.com

og kulturen skal blive en del af alle børns hverdag i skole og daginstitution. Kulturprinsens forventninger til netværket er hele tiden at være opdateret på den nyeste viden in-

den for det børne- og unge kulturelle felt samt at være med til at sætte dagsordenen dér, hvor der træffes beslutninger om, hvordan vi skal sammensætte det kulturelle rugbrød i hverdagens madpakker.


VIBORG MUSIKSAL

Ledige boliger i Viborg, Frederiks og Karup

V I B O R G T E AT E R F O R E N I N G

NØJJ - det er teater for børn... Søndag 12. januar kl. 16.00 i Viborg Teater

Søndag 26. januar kl. 16.00 i Viborg Teater

Rejsen til solen, månen og stjernerne Ulven og Geden

Vi skaber trygge, almene boliger med fokus på fællesskab og medbestemmelse. Se mere på www.boligviborg.dk eller kontakt os på tlf. 86 62 41 56.

Børnene inddrages aktivt i denne forestillings leg med musik, sang, billeder og bevægelse. En varm og hyggelig oplevelse for børn og voksne, og der er mulighed for at få materiale med hjem, så oplevelsen kan strækkes over længere tid. Aldersgruppe fra 4-6 år.

I højt tempo jages en speed-snakkende ged, (der ikke spiser andre dyr) af en dæmonisk ulv (der elsker at spise dyr, især geder). Historien fanger børnene fra allerførste øjeblik, er ret uhyggelig, og måske ikke helt så pædagogisk korrekt! Aldersgruppe fra 4-9 år.

Entré voksen kr. 65 / børn kr. 50

Entré voksen kr. 65 / børn kr. 50

UPS - det er for voksne Onsdag 15. januar kl. 20.00 i Viborg Teater

Mandag 27. januar kl. 20.00 i Viborg Teater

H. C. Andersensvej 8 8800 Viborg Telefon: 86 62 18 44 E-mail: post@boligviborg.dk Web: boligviborg.dk

VI ER TÆT PÅ DIG, TÆT PÅ DIT NÆROMRÅDE, TÆT PÅ DIN BY Avisen i postkassen mandag til lørdag og alle digitale adgange til hele ugen. S P O R T Y 24-25

VI BORG Y 9

T J E L E Y 18-19

V I B O R G Y 4-5

Udsigten til billig varme gjorde de ansvarlige blinde

Løvel skal holde Aktører i Viborgs stadionområde skal danmarksmesterskabet i duatlon løfte i flok

VHK-træner tager ansvaret for første nederlag nogensinde til Team Tvis

Stifts TORSDAG 07.02.2013

137. årgang

nr. 31

uge 6

kr. 15,00

VIBORG-FOLKEBLAD.DK

Masser af mobiltelefoner i bordelsag Af Louis Schmidt-Lund schm@berlingskemedia.dk

VIBORG: Politiets efterforskning i sager med blandt andet narkotika og bordeldrift baserer sig for en stor del på telefonaflytninger. I en verserende sag om bordeldrift og menneskehandel har der været nok at holde styr på, da der er beslaglagt 40 mobiltelefoner. En del af dem er dog anvendt som telefonsvarere på en stribe bordeller ned gennem Jylland, fra Frederikshavn i nord til Kolding i syd, og blandt andet fem bordeller i Viborg Kommune. Hos en 34-årig brasiliansk kvinde og hendes 46-årige danske mand fandt politiet 28 mobiltelefoner, og sim-kortene lå nærmest som slik i en skål i et kolonihavehus i Hirtshals. Hos en 48-årig kvinde i Aarhusområdet blev der beslaglagt 12 mobiltelefoner. Hun er mandens eks-kone, og hun forklarede i det første retsmøde, at hun lagde stemme til telefonsvarerne.

Familie. Er en familie far og mor eller måske mor og mor? Det tænker 4.A over i denne uge, hvor Sex og Samfunds “Uge Sex” kampagne er i gang.

»

3102 RAURBEF .7 GADSROT

DALBEKLOF STFITS GROBIV

VIBORG STIFTS FOLKEBLAD

TORSDAG 7. FEBRUAR 2013

LARS NORUP, CHEFREDAKTØR, I DAGENS LEDER Y 8

VI BORG Y 4-5

PRØV VIBORG STIFTS FOLKEBLAD 1 MÅNED 79 KR. SPAR 220 KR.

Det Går Over ... Igen

Café Livas Jacob Morild igen alene på scenen på Viborg Teater (sidst fik han stående bifald efter Love Me Do) denne gang med en satire over verdens fortrædeligheder med portrætter af de danskere og den rystende verdenssituation han har været med til at riste gennem de sidste 25 år. Jacob Morild er en af landets bedste satiremagere! Skal han have stående applaus igen? Entré fra kr. 185-300/ unge under 25 år fra kr. 80-170

Lille Danmark

Skal vi have bygget en miniature-udgave af Danmark? Skal vi have et stort ferieby-projekt til Hjardemål Klit – det mener den store københavnske entreprenør og idémand – men han møder jysk modstand! Vi skal ikke have noget Disneyland her! Kom og opdag, hvordan de lokale med list får afværget projektet. Entré fra kr. 185-300/ unge under 25 år fra kr. 80-170

mmet Se hele progra ! en id på hjemmes Søndag 2. februar kl. 20.00 i Viborg Musiksal

Og så er der musik... Søndag 26. januar kl. 15.00 i Viborg Musiksal

V I B O R G Y 2-3

MOBNING. Kære fodboldvenner: Peter Myginds program om mobning i skolerne vandt klart over den dødkedelige landskamp i aftes.

Bliv leder – eller en bedre leder?

absolut ALTID byens ris monteringsp

• Hvad er ”god ledelse”, og hvordan bliver jeg en god leder? • Lederstile og ledelsesmetoder i forskellige situationer • Kommunikation og konflikthåndtering • Motivation og trivsel • Personlig planlægning – få styr på din egen tid • Samarbejde

Start d. 11 marts.

af Montering vinyler tæpper eller 2

...og så hjælper vi gerne med flytningen af lettere møbler i forbindelse med monteringen.

m kun Op til 25

ALT I TÆPPER, TRÆGULVE, LØSE TÆPPER, VINYLER OG KLINKER

JEM & FIX ILVA

LeaderLab › Vinkelvej 20 › DK-8800 Viborg › Tlf. 89 50 33 00 › E-mail: leaderlab@leaderlab.dk › www.leaderlab.dk

LeaderLab › Vinkelve el j 20 › DK-8800 Viborg › Tlf. 89 50 33 00 › E-mail: leaderlab@leaderlab.dk › www.leaderlab.dk elve Se mere på www www.l .leaderlab.dk eaderlab.dk under Ledelse. Kurset udbydes i AMU-regi med 5 moduler af 13 dages varighed.

Uddannelsen er både for nyudnævnte ledere og for erfarne ledere. og en solid værktøjskasse, som du kan anvende i den daglige ledelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse er for dig, der har brug for en praktisk uddannelse

Bliv leder – eller en bedre leder?

ELGIGANTEN

ÅBNINGSTIDER: Mandag-torsdag kl. 10.00-17.30 Fredag kl. 10.00-18.00 Lørdag kl. 10.00-13.30

Telefon 86 29 99 44 CenterVest 16 · 8800 Viborg info@viborg-gulvforum.dk

Fredag kl. 10.00-18.00 Lørdag kl. 10.00-13.30 Mandag-torsdag kl. 10.00-17.30 ÅBNINGSTIDER:

info@viborg-gulvforum.dk CenterVest 16 · 8800 Viborg Telefon 86 29 99 44

VIBORG GULVFORUM

marts. d. 11 t arrt Sta St

billigste

50% 499,-

i fht. de øvrige

VIBORG GULVFORUM

Kurset udbydes i AMU-regi med 5 moduler af 13 dages varighed. Se mere på www.leaderlab.dk under Ledelse.

• Samarbejde • Personlig planlægning – få styr på din egen tid • Motivation og trivsel • Kommunikation og konflikthåndtering • Lederstile og ledelsesmetoder i forskellige situationer • Hvad er ”god ledelse”, og hvordan bliver jeg en god leder?

bedste og

. Spar min gulvbutikker

Den Grundlæggende Lederuddannelse er for dig, der har brug for en praktisk uddannelse og en solid værktøjskasse, som du kan anvende i den daglige ledelse. Uddannelsen er både for nyudnævnte ledere og for erfarne ledere.

VINYLER OG KLINKER LØSE TÆPPER, TRÆGULVE, ALT I TÆPPER,

ELGIGANTEN

ILVA JEM & FIX

monteringen. forbindelse med af lettere møbler i vi gerne med flytningen ...og så hjælper

Op til 25

m

499,50%

2 kun tæpper eller Montering vinyler af

i fht. de øvrige

gulvbutikker Spar min .

Bestil idag på www.viborg-folkeblad.dk/79 eller ring på tlf.: 8060 8068 Du kan også sende en mail til: abonnement@bergske.dk monteringsp ALTID byens ris absolu

t bedste

og billigst

e

Klaverkoncert m/David Strong

(1. af 3 klaverkoncerter) Paris, Wien og Budapest. Tre verdensbyer som hver især har haft stor indflydelse på musikhistorien. I de tre koncerter i Viborg Musiksal i løbet af foråret 2014 tager pianisten David Strong os med på en musikalsk rejse til de tre hovedstæder. I denne første koncert er der musik med tilknytning til Paris på programmet. Komponisterne er bl.a.Debussy, Ravel, Chabrier, Stravinsky og Pariser bohemen over dem alle sammen, Erik Satie. 2.koncert: Wien spilles 16/3 og 3. koncert: Budapest 27/4. Entré kr. 100/ unge under 25 år kr. 50 (200/100,- ved køb til alle 3 koncerter)

VÆR MED... NÅR VI SKRIVER OM DET, DER ER TÆT PÅ DIG

Amati & Dorado Schmitt Gypsyjazz Quintet Alene navnet Dorado Schmitt kan få alle elskere af Gypsy Jazz op af stolene. Dorado overrasker alle med sin lethed, kreativitet og virtuositet og er efterspurgt i hele verden. Samspillet af Dorado på violin og Amati på sologuitar er uden lige. Solo guitar, solo violin, to rytmeguitarer og kontrabass. Real HotClub de France. Ren uforfalsket Django Reinhardt jazz spillet af de virkelige superstars. Glæd jer!

Entré kr. 150 / unge under 25 år kr. 75

billetsalg: musik & teater · gravene 25 · viborg · tlf. 87 87 36 36 www.viborgmusiksal.dk · www.viborgteater.dk


©2012 Nørlum og Basmati Film

Livet er konge I Viborg Kommune får I kronede dage. En hverdag, der rimer på harmoni og overskud, og en fritid der byder på både konger, prinser og prinsesser. Vi gør et stort nummer ud af de mindste, for vi har sat os for at blive børnenes og børnekulturens kommune. www.viborg.dk

Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Telefon 87878787 www.viborg.dk

Krøllede Hjerner 2013  
Krøllede Hjerner 2013  

Krøllede Hjerner Artikler og billeder fra alle kulturprinsens projekter i 2013. Hvert år produceres et sådant indstik til Viborg Nyt i sam...

Advertisement