Page 1

MAALLA

MERELLÄ

ILMASSA

2/2019

WWW.KULJETUSLEHTI.FI

Laiturin jatko-osa tehostaa toimintaa

Investointisuunnitelmat varmistivat uuden asiakkuuden

Mahlbergin encore


Helpoin tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjäsi

Miksi odottaisit tulevaisuuden ratkaisuja, kun voit tankata Neste MY uusiutuvaa dieseliä jo tänään! • Keskimäärin 90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt koko elinkaaren ajalta • Huippuluokan suorituskykyä 100 % jätteistä ja tähteistä • Ei vaadi investointeja ja soveltuu dieselkalustoon sellaisenaan

Katso lähin asema: neste.fi/my 2


TÄSSÄ LEHDESSÄ: Kalajoen sataman liikenne- ja tavaravirrat kasvussa Laiturin jatko-osa tehostaa toimintaa ......................................4

Hangon Satama Oy kehitti UnitSpotter-yhteistyöalustan Uusi kätevä nettityökalu huolinta- ja kuljetusliikkeille ............ 8 Puhtaiden maa–ainesten ja purkujätteiden kiertotalous .............................. 18

Käytännön ajoharjoitteita ammattikuljettajille ............... 28 Ratkaisu punnitusprosessin lippulappu-ongelman ............. 38 Rekkamiehet elävät rytmihäiriöiden sävyttämää arkea.................... 42 Hyvä renki, huono isäntä - ammattikuljettajat suhtautuvat automaatioon varauksella ................................ 48

Mullistava kippiperävaunu, jonka hyötykuorma, polttoainetehokkuus ja kestävyys ovat huippuluokkaa ......................... 50

NOPEASTI AMMATTIIN – töitä on Varsinais-Suomessa tarjolla .........................................52

Hyväntekeväisyystempaus vailla vertaa YLI 2000 PYÖRÄILIJÄÄ POLKEE PARIISIIN HEINÄKUUSSA ......................... 56

Alan kehittynein IoT-ratkaisu........................... 61

Pääkirjoitus Rekkaprotesti tuotti tuloksia

Torvet soivat ja valot välkkyivät, kun kuorma-autot lähtivät kulkueena liikenteen joukkoon. Rekkaprotestit rullasivat ympäri Suomea kolme-neljä vuotta sitten. Sekä suomalaiset kuljetusyrittäjät että ammattikuljettajat olivat saaneet tarpeekseen laittomasta kabotaasista. Rajan yli tuleva, kuljetusalan ulkomaalainen halpatyövoima haluttiin aisoihin. Ruotsissa vastaavia rekkaprotesteja järjesti ”Här Stannar Sverige!”, jonka kautta myös Suomen mielenilmaukset saivat alkunsa. Sitten tuli hiljaista. Näytti siltä, että poliitikot keskittyivät muihin aiheisin. Viimein tämän vuoden keväällä Euroopan parlamentti äänesti kabotaasista. Tulokset olivat suomalaisten kannalta monessa mielessä hyviä. Ensinnäkin kuljettajalle maksettaisiin kohdemaan palkkaa. Jos esimerkiksi virolainen kuljetusyritys ajaa rahtia Suomesta Ruotsiin, on kuskille maksettava Suomen / Ruotsin sääntöjen mukainen palkka, ei Viron. Kahdenvälisiä kuljetuksia sääntö ei kuitenkaan koskisi. Tällöin Suomesta lähtevälle kuljettajalle on maksettava edelleen suomalaisten sääntöjen mukaista palkkaa, vaikka hän ajaisi kuorman Espanjaan. Sääntöä ei sovelleta myöskään nk. transitokuljetuksiin eli jäsenmaiden kauttakulkuun. Lisäksi parlamentti ottaisi kabotaasiin piiriin kevyet kuorma-autot, 2,4-tonnisista ylöspäin. Nyt rajana on 3,5 tonnia. Ja kun EU vihdoin vauhtiin pääsi, se muuttaisi koko kabotaasin määritelmää. Nyt kabotaasi on laitonta, kun toisessa jäsenmaassa tehdään enemmän kuin kolme sisäistä kuljetusta seitsemän päivän kuluessa maahan tuodusta kansainvälisestä kuljetuksesta. Jatkossa aikaa olisi vain kolme päivää, mutta ajaa saisi niin monta kyytiä kuin ehtisi. Tämän jälkeen pitäisi palata yrityksen kotimaahan ja olla kabotaasikiellossa 60 tuntia. EU:n virkamiesten paperipinojen pohjalla oli myös vanhempia aloitteita. Yksitoista vuotta sitten suomalaisjärjestöt SKAL, ALT ja LAL tekivät ehdotuksen. Siinä haluttiin yhden-kahden tunnin ajoajan jatkoa ennen kuljettajan viikonloppuvapaata. Se olikin järkevä ajatus, jotta kuljettajan ei tarvitsisi ajaa autoa parkkiin viikonlopuksi ehkä 60 kilometrin päästä kotoaan. Tähänkin EU vihdoin otti kantaa ja piti suomalaisten ajatusta hyvänä. Jos tarkkoja ollaan, ei EU ihan näin ”nopea” ole. Seuraavaksi kyseiset asiat menevät EU:n trilogineuvotteluihin ja säädökset tulisivat voimaan ehkä vuoden 2021 alussa.


Teksti: Merja Maansalo Kuvat: Kalajoen Satama Oy

Kalajoen satamayhtiö on toteuttanut lähimmän parin vuoden aikana kehitysprojekteja, jotka ovat vahvistaneet Perämeren suurimpiin kuuluvan sahatavaran vientisataman asemaa. Satama muuttui viime kesänä myös konttisatamaksi, kun se aiemmin tunnettiin lähinnä sahatavaran irtolastisatamana.

Kalajoen sataman liikenn

Laiturin jatko-osa

Lisämetrejä laituriin Tänä keväänä valmistuu laiturin 125 metrin jatko-osa. − Jatko-osan rakentaminen on loppusuoralla. Se valmistuu suunnitellussa aikataulussa touko-kesäkuun vaihteessa. Meillä on pian yhteensä 550 metriä laituria lastauskäyttöön, Kalajoen Satama Oy:n kaupallinen johtaja Petri Nikupeteri sanoo. Laiturin pidennys auttaa konttiliikenteen ja muun liikenteen yhteensovittamisessa, sillä laiturissa voi olla yhden sijaan kaksi isompaa alusta. Hyvä spurtti

Investoinnit satamainfraan näkyvät positiivisina kasvulukuina. Viime vuonna aluksia kävi satamassa kaikkiaan 182. − Alusmäärissä kasvua kirjattiin yli 40 aluksen verran ja liikenne kasvoi yli 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, Nikupeteri laskee. Sataman tavaraliikenne ylti vuonna 2018 jo yli 600 000 tonniin. Kasvua 4

Kalajoen satama-alue.

edellisvuoteen verrattuna oli noin 150 000 tonnia. Myös alkuvuosi 2019 on tilastojen valossa lähtenyt lupaavasti käyntiin. − Odotukset koko vuodelle ovat kovat. Uskomme, että puutavaraliikenne pysyy vahvana sekä vakaana. Myös tuontiliikenteen ja projektikuljetuksien osuuksien odotetaan lisääntyvän. Frekvenssi tihentyi

Kalajoen sataman volyymien kasvu näkyy tihentyneenä konttiliikenteen frekvenssinä. − Viime syksystä alkaen konttilaiva on käynyt kahden viikon välein, kun se liikenteen alkaessa 2018 kesäkuussa kävi hakemassa lastia kerran kuukaudessa.

Kalajoen satama on erikoistunut viennissä puutavarasatamaksi. Tuonnin puolella isoa osaa näyttelevät erilaiset agri-bulkit. Viennin osuus on noin 80 prosenttia. Lisää varasto- ja kenttätilaa

Rahjan alueella sijaitseva satamaalue sai lisää varastointitilaa, kun Kalajoen kaupunki osti Ruukki Engineering Oy:n konepajakiinteistön sekä useita hehtaareita lisämaata. Kaupunki vuokrasi hallin ja maa-alueen omistamalleen satamayhtiölle, joka vastaa niiden jälleenvuokrauksesta. Hallissa on noin 9 000 neliötä ja tällä hetkellä yksi päävuokralainen, mutta sitä hyödynnetään lisäksi moniin eri asiakastarpeisiin.


ne- ja tavaravirrat kasvussa

tehostaa toimintaa

Lisäksi operaattori on investoinut konttikurottajaan, kontituslaitteeseen ja muuhun kalustoon. Sataman toinen operaattori, Oy Blomberg Stevedoring Ab, on lisääntyneen liikenteensä vuoksi myös investoinut runsaasti uuteen kalustoon ja kehittänyt maapuolen toimintojansa yhdessä alihankkijansa Visuri & Paavolan kanssa. − Me satamayhtiössä puolestamme kehitämme infraa sitä mukaa, kun toiminta ja asiakkaiden tarpeet sitä vaativat, Nikupeteri toteaa. www.portofkalajoki.fi

Kaupallinen johtaja Petri Nikupeteri sanoo, että viimeaikaiset investoinnit luovat hyvän pohjan Kalajoen sataman voimakkaalle kasvulle.

− Kykenemme nyt tarjoamaan joustavasti halli- ja kenttätilaa uusille asiakkaille sekä lyhytaikaisiin tarpeisiin esimerkiksi projektilasteille. Hallin yhtenä etuna on, että se sijaitsee satama-altaan reunalla. Näin isojenkin kappaleiden lastaaminen ja purkaminen onnistuu suoraan sataman alueelta laivaan. Positiivista palautetta

Satamayhtiö ja Kalajoen satamassa toimivat operaattorit ovat saaneet asiakkailta kiitosta satama-alueen ja sen palvelujen kehittämisestä. − Esimerkiksi Rahjan Huolinta Oy toimii hyvin ja tehokkaasti. Yritys hankki viime vuonna Mantsinen lippulaivanosturi 300R:n, jollainen löytyy myös Vuosaaren satamasta.

5


• Inland transportation Offering trusted logistics Offering trusted logistics services towide a wide range services to a range of different customers. of different customers.

greatest timber TheThe greatest timber operator Gulf operator on on thethe Gulf of Bothnia of Bothnia forfor past two thethe past two decades. decades.

• Terminal operator • Inland transportation • Customs warehousing • Terminal operator • Forwarding agent • Customs warehousing • Cargo handling • Forwarding agent • Chartering of vessels • Cargo handling • Ship’s agent • Chartering of vessels • Tugboat services • Ship’s agent •in Tugboat the portservices on Rahja, Kalajoki in the port on Rahja, Kalajoki

RAHJAN HUOLINTA OY Satamatie 395 85180 RAHJA

6

Phone 02077 69360 24/7 02077 69363

Coming in spring 2018 CONTAINER TRAFFIC

WORLD’S LARGEST

started on 18th June 2018 material handling crane! from Port of Kalajoki.


ME­RI­LII­KEN­TEE­NOH­JAUS ES­TI 18 MAH­DOL­LIS­TA KA­RIL­LEA­JOA SUO­MEN RAN­NI­KOL­LA Suomenlahtí on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista. Viime vuonna Suomen rannikolla liikennöi lähes 30 000 alusta. Vuonna 2018 estettiin 18 mahdollista kauppa-aluksen karilleajoa tarkkaavaisen meriliikenteenohjauksen ansiosta.

- Meriliikenteen ohjauksesta vastaa vuoden alussa toimintansa aloittanut valtionyhtiö Vessel Traffic Services Finland Oy (VTS Finland). Yhtiö valvoo meriliikennettä vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Se tiedottaa aluksia muusta liikenteestä ja matkantekoon vaikuttavista seikoista, kuten sääja jääolosuhteista sekä turvalaitevioista. Lisäksi se ohjaa liikennettä ja avustaa tarvittaessa aluksia navigoinnissa, kertoo toimitusjohtaja Rami Metsäpelto uuden yhtiön päätehtävistä. Suomen rannikko on matala ja

karikkoinen ja navigointi siellä on vaativaa. Lisäksi talviaikaan vaikeat jääolosuhteet ovat alusliikenteelle haasteellista. Ennakoiva liikenteenohjaus auttaa aluksia, jotta ne eivät joutuisi liian lähelle toisiaan paikoin hyvinkin ahtailla väylillä. Väylillä on alueita, joilla alukset eivät saa sivuuttaa eivätkä ohittaa toisiaan. Jos kaksi alusta on saapumassa samaan aikaan tällaiseen paikkaan, niin meriliikenteen ohjaus puuttuu tilanteeseen. - Tyypillisessä vaaratilanteessa alus on ollut ajamassa kohti matalikkoa, mutta on väistänyt sitä yh-

teydenottomme jälkeen, laatupäällikkö Kati Westerlund VTS Finlandista kertoo. Jos alus olisi ajanut karille, seuraukset olisivat voineet olla ympäristön kannalta tuhoisat. Yksikin katastrofi saattaa pilata suuren merialueen ja rannikon pitkäksi aikaa. - Toimintamme lähtökohtana on turvallisuuden varmistaminen ja ympäristön suojeleminen. Edistämme toiminnallamme turvallista sekä sujuvaa meriliikennettä ja samalla ennaltaehkäisemme onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia ympäristöhaittoja, Metsäpelto kertoo. 7


Hangon Satama Oy kehitti UnitSpotter-yhteistyöalustan

Uusi kätevä nettityökalu huol Teksti: Merja Maansalo Kuvat: Hangon Satama Oy

Hangon Satama Oy avasi maaliskuun alussa uuden nettipohjaisen huolinta- ja kuljetusliikkeille soveltuvan yhteistyöalustan, johon liittyminen

8

on täysin ilmaista. Sen avulla yksikköliikenteen parissa työskentelevät ammattilaiset voivat säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä. Idea perustuu siihen, että osapuolet jakavat järjestelmän sisällä maantiekuljetuksiin ja rahteihin liittyvää tietoa.

Paljon erilaista dataa

UnitSpotter on helppokäyttöinen ja informatiivinen. Huolintaliikkeet syöttävät järjestelmään tiedot milloin ja mistä he tarvitsevat vapaata vetoautoa ja millaiselle rahdille.


linta- ja kuljetusliikkeille Rahdin vaatimukset kuljetuskalustolle sekä kuljettajalle voidaan rajata tarkasti sen mukaan, onko kyseessä esimerkiksi thermo-, mega-, lasi- vai konttikuljetus tai vaarallisen aineen erikoiskuljetus. Kuljetusliike taas syöttää järjestel-

mään muun muassa tiedot milloin ja missä vetoauto vapautuu sekä millaisia yksiköitä se voi ottaa kuljetettavaksi. − UnitSpotterin avulla voi minimoida tyhjäajot ja turhat siirrot, mikä vähentää ajojärjestelijöiden

työtaakkaa, parantaa kustannustehokkuutta ja säästää samalla ympäristöä, Hangon Satama Oy:n satamamestari ja IT-päällikkö Timo Sjösten summaa suurimmat hyödyt.

UnitSpotterin käyttökielenä on toistaiseksi suomi. Mikäli palvelu kasvattaa suosiotaan, sitä on mahdollista laajentaa myös muille kieli- ja toiminta-alueille.

9


Tarvelähtöinen uudistus Uusi palvelu on suunniteltu Hangon satamayhtiön omana työnä. Sen tekninen toteutus ostettiin ulkopuoliselta it-osaajalta. − Saimme alan ammattilaisilta signaaleja siitä, että tällaiselle palvelulle olisi tarvetta. Lähdimme suunnittelemaan sitä heidän tarpeidensa ja toiveidensa pohjalta, Sjösten kertoo. Hän huomauttaa, että työkalua kehitetään edelleen käyttäjiltä tulevan palautteen perusteella. Tietoa nopeasti

Vajaassa kuukaudessa palveluun liittyi noin 40 huolinta- ja kuljetusalan yritystä. − Toivomme käyttäjämäärän lisääntyvän merkittävästi, jotta mahdollisimman monet saisivat siitä hyötyjä. Sjösten kertoo, että alkuvaiheessa etenkin UnitSpotterin karttanäkymä on ollut suosittu. Sen avulla löytää nopeasti reitillä olevat kiinnostavat kohteet, näkee kohteiden lähtö- ja saapumispaikkakunnat sekä vetoautojen arvioidut ajoreitit. Turvallisuus varmistettu

UnitSpotter sopii erittäin hyvin esimerkiksi yksikköliikenteen ajojärjestelijöille.

10

− Palvelua on helppo ja turvallista käyttää. Käyttäjäksi pääsevät vain alan luotettavat toimijat. Tarkistamme esimerkiksi rekisteröitymistä hakevien organisaatioiden tilaajavastuu-statuksen, Sjösten korostaa. Kaikki tietoliikenne sisäänkirjautumisesta alkaen lähetetään UnitSpotterin käyttäjille salatussa muodossa selaimen ja järjestelmän välillä. Järjestelmää ylläpidetään modernissa ja tietoturvallisessa Microsoftin Azure -ympäristössä. Käyttäjän on mahdollista toimia järjestelmässä myös rajatusti eli kaikkia tietoja ei tarvitse laittaa näkyviin koko muulle käyttäjäkunnalle.

− UnitSpotterilla on myönteinen vaikutus myös satama-alueen turvallisuuteen, kun turha tyhjänä ajavien vetoautojen liikenne vähenee, Timo Sjösten sanoo.

Näin UnitSpotter tehostaa toimintaasi • Lisää toimijoiden välistä yhteistyötä ja vähentää tyhjäajoja, mikä parantaa kuljetuskaluston kustannustehokkuutta. • Lyhentää toimitusaikoja hyödyntämällä ajallisesti ja sijainniltaan sopivaa vapaata kalustoa. • Tehostaa ajojärjestelijöiden työtä nopeuttamalla sopivan kaluston löytämistä. • Pienentää kuljetuksista syntyviä kokonaispäästöjä, kun tyhjäajot vähenevät. Lisäinfo: www.facebook.com/unitspotter, www.portofhanko.fi Palveluun sisäänkirjautuminen: www.unitspotter.fi Olemme mukana Kuljetus & Logistiikka messuilla. Tule osastollemme 3 b 31 juttelemaan.


Vaivaton toiminnan ja irtaimiston turva.

Kun liikenne on ammatti, kyydissä on myös arvokas lasti. Jos liikenteessä, nostaessa tai siirtäessä sattuu vahinko, toimistolle murtaudutaan tai kaivaessa kolahtaa, A-Vakuutuksen Yritysykkönen takaa että yrityksesi pyörät eivät pysähdy. Lue lisää: a-vakuutus.fi/vakuutuspaketti Vakuutuksen tarjoaa A-Vakuutus Oy, osa OP Ryhmää.

11


n e in

g r lbe

h a M

e r co

Kuusi vuotta sitten Henrik Mahlberg myi kuljetus- ja huolintaliikkeensä. Nyt hän on palannut alalle uuden yrityksen voimin. Teksti Ja kuvat: Sari Järvinen Moni logistiikka-alalla työskentelevä muistaa Henrik Mahlbergin Pohjoismaiden vanhimman kuljetus ja huolintaliikkeen Oy Wikeström & Krogius Ab:n (W&K) toimitusjohtajana. Kuusi vuotta sitten hän teki kaupat tanskalaisten kanssa ja myi yrityksensä Blue Water Shippingille. Mahlberg olisi voinut sen jälkeen siirtyä viettämään leppoisia eläkepäiviä, mutta toisin kävi. Syksyllä 2018 hän perusti uuden huolintaliikkeen, X-WK Logistics Oy:n. Se syntyi Turun Sataman lähistölle, Huolintakadulle W&K:n vanhoihin tiloihin, jotka Mahlberg yhä omisti yrityksensä Linnanaukko Invest Oy:n kautta. Ei Mahlbergilla alun perin ollut tällaista suunnitelmaa. Hän palasi 12

huolintabisnekseen omien sanojensa mukaan ”yleisön pyynnöstä”. – Sekä maailmalta että kotimaasta tuli vinkkejä, että vanhoja hyviä aikoja kaivattiin takaisin. Samoihin aikoihin Huolintakadun kiinteistö vapautui edelliseltä vuokraajalta, joten myös tuotantotilat olivat valmiina, entinen merikapteeni sanoo. Byrokratia vei vuoden

Uusi alku oli sekä helppo että vaikea. Helppo siksi, että Mahlbergilla oli vuosikymmenien aikana luodut verkostot valmiina ja kansainvälisen huolintaliikkeen pyörittämisen taito selkäytimessään. Yllättävän työlästä ja hidasta oli sen sijaan infran luominen. – Luulin, että viranomaishyväksynnät ja muut saataisiin parissa kuukaudessa, mutta siihen meni-

kin vuosi. IT-järjestelmien rakentaminen juuri meille sopiviksi oli myös yllättävän työlästä. Työntekijöitä sen sijaan ei ollut vaikea löytää. Nyt heitä on talossa 12, myöhemmin ehkä tarvitaan lisääkin. ”Mikään ei ole mahdotonta”

X-WK:stä rakennettiin kansainvälinen täyden palvelun huolintaliike, josta Mahlberg haluaa tehdä alansa parhaan Suomessa. – Sen suhteen konseptimme ei ole muuttunut. Osaamme toteuttaa alalle yksilöityjä ja räätälöityjä palveluja. Meidän ydinbusineksemme ei ole kuljettaa valtavia määriä halpaa tavaraa. Ei sellainen vaadi mitään erikoisosaamista. Haluan, että asiakas aina saa lisäarvoa siitä, että hän tekee kanssamme yhteistyötä. Asiakkaan koolla ei ole merkitystä. Mitä vaativampi asiakas – sen parempi meille. Mahlberg ei suostu luettelemaan haastavimpia toimeksiantojaan, vaan myhähtää: – Nothing is impossible. Some things just take more time (Suom.


mikään ei ole mahdotonta. Jotkut asiat vain vievät enemmän aikaa.). X-WK:n toiminta perustuu vanhojen kumppanien muodostamaan verkostoon, joka ulottuu ympäri maapalloa. Se tarjoaa koko skaalan tullaus- ja huolintapalveluja. Huolintakadun terminaalilla on myös ns. tulliterminaalioikeudet. – Kumipyöräliikenteessä käytämme alihankkijoita, mutta aiomme myöhemmin hankkia myös omaa kalustoa.

Pienimuotoista kokoonpanoa Aivan kaikki ei kuitenkaan toimi vanhan kaavan mukaan. Uutta on pienimuotoinen kokoonpano Turun Huolintakadun varastossa. – Esimerkiksi nämä ovat matkalla työmaalle hissien osiksi. Pultit ovat tulleet Saksasta ja rauta Italiasta ja ne on koottu tiloissamme. Työmaalla asentajan ei enää tarvitse etsiä mitään komponentteja, vaan kaikki tuodaan ”tarjottimella” jobsitelle, toimitusjohtaja esit-

telee valmiiksi pakattua trukkilavaa. Koko alueen meriklusteri sekä telakkateollisuus alihankkijoineen ovat X-WK:lle isoja asiakkaita. Niiden hyvä tilauskanta vaikutti osaltaan X-WK Logisticsin syntyyn. Sillä on myös mittava teollisuuskomponenttien tuontiliike Aasiasta. Vientiin puolestaan menee muun muassa varaosia ja komponentteja sekä lääketeollisuuden tuotteita, jotka liikkuvat paljon lentorahtina.

Henrik Mahlbergille uuden huolintaliikkeen lastauslaituri on tuttu, sillä sen kautta kulki aikoinaan myös WK:n rahti.

13


14


YOUR GATEWAY TO SEA TRANSPORT www.portofkaskinen.fi

15


SUURI KONEVARASTO | KAIKKI TRUKKIMALLIT 1.000 – 25.000 KG - HETI VARASTOSSA Tutustu lisää www.finnsiirto.fi

VARASTOSSAMME ON SUURI MÄÄRÄ KÄYTETTYJÄ KONEITA, KYSY LISÄÄ!

Hyundai 2500kg diesel vm. 2018 29.300 €

Hyundai 30D-9 diesel vm. 2018 PYYDÄ TARJOUS

Hyundai 80D-9 diesel vm. 2018 PYYDÄ TARJOUS

Hyundai 15ESR pinontavaunu vm. 2018 12.900 €

Ausa C150 4x4 maastotrukki vm 2018 PYYDÄ TARJOUS

Toyota 3000kg diesel vm. 2009 17.900 €

Toyota 1000kg sähkö vm. 2015 16900 €

Toyota 1800kg kaasu vm 2013 18.500 €

ABT FD 425 Diesel vm. 2008 9.600 €

Avant 630 vm. 2013 25.500 €

Finnsiirto Oy Lieto | Vakiotie 11, 21420 Tampere | Keskuojankatu 30, 33900

16

Myynti 0207 351 601 Huolto 0207 351 607 Vuokraus 0207 351 606

myynti@finnnsiirto.fi huolto@finnsiirto.fi vuokraus@finnsiirto.fi


Turun satama tarjoaa kilpailukykyisen ratkaisun kaupan ja teollisuuden tuonti- ja vientikuljetuksille. Nopea ja tiheä laivaliikenne Skandinaviaan ja Saksaan sekä suora yhteys valtamerilinjoille tuovat joustavuutta kuljetusaikatauluihin ja vahvistavat yritysten toimitusvarmuutta. Sataman hyvien ja ruuhkattomien maantieyhteyksien ansiosta aikaa säästyy myös Suomen päässä ajosuunnasta riippumatta. Liikenteellisesti edullisen sijainnin lisäksi satama tarjoaa asiakkailleen nykyaikaisen tehokkaat peruspalvelut lastinkäsittelystä varastointiin. Vahva kokonaisuus tekee Turun satamasta luotettavan linkin vaativimpienkin tuotteiden toimitusketjuun.

WWW.PORTOFTURKU.FI


Puhtaiden maa–ainesten ja purkujätteiden kiertotalous Suomen suurissa kasvukeskuksissa on parhaillaan käynnissä historiallisen suuria rakennushankkeita. Näiden infrarakentamisen hankkeiden siirreltävät maa-ainekset muodostavat valtavan mahdollisuuden toteuttaa rakentamisen kiertotaloutta. Hyvällä suunnittelulla kierrätettyjä maa-aineksia voidaan käyttää esimerkiksi erilaisissa täytöissä sekä virkistysalueiden ja meluvallien rakenteissa, lähellä ylijäämämaa-ainesien syntypaikkaa. Tämä vastaa suoraan EU:n jätepuitedirektiiviin tavoitteeseen, jonka mukaan vähintään 70 painoprosenttia kaikesta rakennus- ja purkujätteestä on kierrätettävä vuoteen 2020 mennessä.

Pitkän tähtäimen tavoiteohjelmalla ratkotaan kaupunkien alueilla muodostuvien maa- ja kiviainesten hyötykäyttöön ja loppusijoittamiseen liittyviä ongelmia jo ennakkoon. Esimerkiksi PKS-kuntien strategiana on kierrättää kaikki betonijäte, jota muodostuu noin 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa, betonimurskeena. Haasteita syntyy ylijäämämaiden väliaikaisesta varastoinnista, sillä esimerkiksi Helsingin kaupungin alueella ylijäämämaille ei ole osoittaa selkeää paikkaa. Varsinkin kantavuudeltaan heikkoja ylijäämämaita, kuten savea ja silttiä, joudutaan toimittamaan usein etäisiin ja kapasiteetiltaan pieniin vastaanottopaikkoihin. Tämän seurauksena vastaanottopaikoille ajettujen ylijäämämaiden kokonaiskustannukset ovat keskimäärin nelinkertaistuneet vuoden 2010 tasosta. Lisääntyvä kiinnostus kier18

totalouteen, kierrätykseen ja ekologiseen ajatteluun korostaa tarvetta tehokkaille kiertotalouspalveluille. Samaan aikaan neitseellisten maaainesten arvon nousu on lisännyt mielenkiintoa ylijäämämaiden käyttöön. Maapörssin avulla tehokkaaseen kierrätykseen

Vuodesta 2006 lähtien Maapörssi Oy on tarjonnut palvelun, jossa rakennustyömailla syntyvä puhdas ylijäämämaa-aines ja MARA-asetuksen mukaiset purkumateriaalit voidaan kierrättää maarakennuskohteiden raaka-aineeksi. Palvelu on vakiinnuttanut asemansa erityisesti rakennus- ja maarakennusurakoitsijoiden työkaluna, mutta sitä käyttävät myös esimerkiksi kunnat ja kaupungit. Palveluun on rekisteröitynyt jo yli 1500 asiakasta. Tänä vuonna tavoitteena

on saavuttaa välitettävien materiaalien määrässä kymmenen miljoonan tonnin rajapyykki. Vuonna 2017 Maapörssi Oy liittyi osaksi Sitowise-konsernia. Maksuttomat ilmoitukset yhdistävät kysynnän ja tarjonnan

Palvelussa kuka tahansa voi ilmoittaa ilmaiseksi vastaanottavansa tai tarjoavansa ylijäämämaa-ainesta. Rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi pääsee katsomaan kohteiden tarkempia tietoja sekä saa viikoittaisia vastaanotto- ja tarjoajailmoituksia. Kun kysyntä ja tarjonta kohtaavat, voivat osapuolet sopia hinnan ja muut yksityiskohdat keskenään.

- Ei ole järkevää viedä käyttökelpoista materiaalia kaatopaikalle, kun lähistöllä saattaa olla työmaa,


jossa tarvitaan juuri kyseistä materiaalia. Maapörssi.fi-palvelua käytettäessä molemmat osapuolet voittavat, koska toinen pääsee eroon ylimääräisestä materiaalista ja toinen saa tarvitsemansa materiaalit nopeasti ja kustannustehokkaasti, johtaja Jari Nordström toteaa. MaaApp-kuljetussovellus tehostaa kuljetuksia

Maarakennus- ja kuljetusalan yritykset voivat käyttää lisäarvoa tuottavana palveluna Maapörssin kuljetussovellusta, jonka avulla on helppo seurata kuormien sisältöä ja liikkumista. Sovelluksen avulla voidaan myös luoda digitaaliset siirtoasiakirjat, joita projektien eri osapuolet voivat hyödyntää reaaliaikaisesti. Samalla kuljetuksia voidaan tehostaa hyödyntämällä sovelluksen kuljetusraportteja.

Maapörssi apuna myös maan vastaanottopaikoille Maapörssi.fi-sivustolla on kaikille avoin Lipukekauppa, josta on mahdollista ostaa maanvastaanottolipukkeita sivustolla oleville vastaanottopaikoille. Osoitteesta www.maaporssi.fi/lipukekauppa on mahdollista ostaa vastaanottolipukkeita, jotka oikeuttavat isojenkin maa-ainesmäärien toimittamiseen tiettyyn kohteeseen. Kaupan käyttäminen ei vaadi rekisteröitymistä.

- Lipukekaupan avulla maaainesten vastaanottaja saa tuloja projektin rahoittamiseen ja maa-ainesten toimittaja pääsee kustannustehokkaasti eroon materiaaleista, jotka muuten menisivät kaatopaikalle. Vastaanottolipukkeita käytetään yleensä kohteissa,

joissa tarvitaan paljon maaaineksia. Kohteita ovat olleet esimerkiksi laskettelurinteiden, meluvallien ja ampumaratojen rakennustyömaat sekä vanhojen kaatopaikkojen peittourakat, Nordström kertoo.

Muita lisäarvopalveluita

Maapörssin kautta on myös mahdollista hoitaa tehokkaasti MARAasetuksen mukaiset ilmoitukset.

Lisäksi maamassojen hallintaan on mahdollista saada isompiin projekteihin erillinen massakoordinaattori. Hyödyt käyttäjälle

Kierrättämällä ylijäämämaa-ainekset suoraan lähimmälle työmaalle

19


tai vastaanottopaikalle rakentaja säästää rakennuskustannuksissa, sillä kierrätetyt maa-ainekset ovat halvempia kuin neitseelliset. Ajasta, paikasta ja maa-aineksen tyypistä riippuen voi rakentaja jopa ansaita tulorahoitusta projektilleen joko vastaanottamalla tai tarjoamalla ylijäämämaa-aineksia.  

Maapörssin ansiosta massojen kuljetusmatkat lyhenevät, minkä seurauksena kuljetusten hiilijalanjäki (CO2 ekvivalentti) ja polttoainekustannukset pienenevät. Vuonna 2018 Maapörssi kierrätti betonimursketta ja lipukekaupassa maa-aineksia noin 665 000 tonnia. Kierrätyksen ansiosta kuljetusten hiilijalanjälki pieneni noin 820 tonnia ja samalla säästyi dieselpolttoainetta noin 332 000 litraa. Maapörssin kautta kierrätettiin lisäksi yksityisten ilmoitusten välityksellä muita massoja noin 1 350 000 tonnia. On arvioitu, että muiden massojen osalta kuljetusten hiilijalanjälki pieneni 2 600 tonnia ja dieselpolttoainetta säästyi noin 1 000 000 litraa. Esitetyt arvot on saatu tarkoitusta varten kehitetyllä laskurilla, jolla voidaan laskea myös muiden massakuljetusten päästöjä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

- MaaAppin käyttö tehostaa asiakkaittemme maa-ainesten kierrätystä ja osaltaan mahdollistaa suuren hiilikädenjäljen, sanoo johtaja Jari Nordström Maapörssistä.

Maapörssi Oy Perustettu: 2006 Toimiala: Kiertotalous Palvelut: Maa-ainesilmoitukset Lipukekauppa Välityspalvelu MaaApp-kuljetussovellus Projektihallinta MARA-ilmoitukset Luvat ja suunnitelmat

20

Kotipaikka: Espoo Henkilöstön koko: 1-10 Maapörssi on osa Sitowise-konsernia


Ilman tieliikennettä Suomi pysähtyy

ATF toteaa, että tieverkon rahoitustaso on kestämätön, kun huomioon otetaan tieliikenteen merkitys kotitalouksien liikkumismahdollisuuksien ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta. Uusimpien suoritetilastojen mukaan henkilö-, kuorma- ja pakettiautojen liikennesuorite kasvoi viime vuonna. Henkilöautojen liikennesuorite oli vuonna 2018 yli 40 miljardia kilometriä, eli yli 100 miljoonaa kilometriä enemmän kuin vuonna 2017. Kuorma-autojen liikennesuorite oli viime vuonna lähes 3,5 miljardia kilometriä. Kuorma-autojen suorite kasvoi noin 40 miljoonalla kilometrillä edellisvuodesta. -Vaikka sähköautot valtaisivat markkinaa ja autot kulkisivat autonomisesti, tieverkon kehittämistarpeet kasvavat tulevaisuudessa, arvioi Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä. Noin 85 prosenttia henkilökilometreistä tehdään henkilöautolla tai bussilla. Yli 85 prosenttia kotimaan tavaratonneista liikkuu tieverkolla. Kuljetusten kannalta tieverkon merkitys on ratkaisevan tärkeä. Suomen tuotanto- ja aluerakenne edellyttää hyvää tieverkkoa, jotta elinkeinoelämän kuljetuskustannukset pysyisivät kohtuullisina. Logistiikkakustannusten osuus yritysten liikevaihdosta on Suomessa 14 prosenttia, mikä on kilpailijamaihimme nähden korkea. Teollisuuden lisäksi monet elinkeinoelämän ja kotitalouksien kannalta tärkeät palveluelinkeinot, muun muassa kauppa ja matkailu, edellyttävät hyvää tieverkkoa. - Vuonna 2019 tieverkkoa päällystetään ennätyksellisen vähän, vain noin 1 500 kilometrin matkalta. Määrä on pienempi kuin kertaakaan vuoden 1960 jälkeen. Korjausvelan rinnalla myös tiestön investointivelka kasvaa, toteaa Heikki Ojanperä Teknisen Kaupan Liitosta. Tieverkon kehittämiseksi Auto- ja tiefoorumi on ehdottanut korjausvelkaohjelman määrätietoista jatkamista, jotta tieverkon kunnon heikkeneminen voitaisiin pysäyttää. Viime vuosina korjausvelkaa on lyhennetty, mutta määrärahoja on siirretty tieverkon ylläpidossa momentilta toiselle. -Tieverkon korjausvelan pysäyttäminen edellyttää perusväylänpidon vuosittaisen rahoituksen pysyvää nostamista vähintään 300 miljoonalla eurolla.

Transportation is society’s bloodstream Transport systems are being developed to be safer, greener and more efficient. This requires strength, knowledge and expertise. These characteristics are found in the people, vehicles, technologies and systems that will gather at Elmia. Elmia Nordic Transport Infrastructure is a trade fair for transport-related infrastructure, intermodality and urban development.

8-10 October 2019 Jönköping, Sweden elmia.se/en/nordictransportinfrastructure

The fair Elmia Nordic Rail and the conference Elmia Nordic Future Transport Summit - for the really major strategic issues, will be held in parallel with the fair.


Teksti: Merja Maansalo Kuva: Siemens Financial Services AB

SFS ON MYÖS

KULJETUS- JA

LOGISTIIKKAYRITTÄJÄN RAHOITUSKUMPPANI

Siemens Financial Services AB (SFS) on maailmanlaajuisen Siemens-konsernin Suomessa toimiva tytäryhtiö. Sen ydinliiketoimintaa ovat kansainväliset yritysten väliset rahoituspalvelut. SFS on johtavia toimistokalusteiden ja -tekniikan leasingrahoitusyhtiöitä. Viisi vuotta sitten yhtiö laajensi toimintaansa. Se ryhtyi tarjoamaan rahoitusratkaisuja myös ”raskaalle puolelle”, jossa sen suurimpia asiakkaita ovat maanrakennus- ja kuljetusalan yritykset. 22

− Toimistokalusteissa ja -tekniikassa olemme Suomessa kahden suurimman rahoittajan joukossa ja raskaalla puolella tulemme heti pankkisidonnaisten rahoitustoimijoiden jälkeen, myyntijohtaja Arto Taipola määrittelee. Asiakaslähtöisesti

Automaatio, sähköistyminen ja digitalisaatio muuttavat liiketoiminnan tapoja. Suomessa SFS tuottaa innovatiivisia rahoitus-

ratkaisuja muun muassa lääketieteen, teollisuuden, logistiikan ja toimistotekniikan aloilla toimiville yhteistyökumppaneilleen. Se tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä rahoitusleasing-, käyttövuokra- ja vuokrasopimuksia sekä perinteistä osamaksua uuden kaluston sekä teknologian hankintaan. Ostokohde toimii aina vakuutena. − Olemme rajanneet rahoituskohteiden ulkopuolelle vain kiinteistöt, mutta kaikki seinien sisäpuolella oleva kuuluu toimintareviiriimme.


Financial S Financial Services

Siemens Financial Services Röntgenvägen 2 Box 6106 171 06 Solna

Pakkala-Räf

es Executive

Växel 090 200 2000 Direkt 08 730 74 33 Mobil 070 390 21 82 mathias.pakkala-raf@siemens.com www.siemens.com/finance

Mathias Pakkala-Räf jur.kand.

Internal Sales Executive Nordics

Siemens Fina

Röntgenväge Box 6106 171 06 Solna

Växel 090 2 Direkt 08 73 Mobil 070 3 mathias.pakk www.siemen

Myyntijohtaja Arto Taipola sanoo, että SFS:n yrityksille tarjoamat rahoituspalvelut soveltuvat erittäin hyvin myös kuljetus- ja logistiikkaalalle, sillä niiden avulla voi parantaa kilpailukykyä ja tehostaa toimintaa.

23


− Kauppalaivoja ja lentokoneita lukuun ottamatta, myös kaikki tavaroiden kuljettamiseen liittyvä on meidän heiniämme. Nopeasti ja luotettavasti

Taipolan mukaan SFS:n kanssa asiointi hoituu joustavasti. − Asiakas voi valita joko täysin sähköisen palvelun tai henkilökohtaisen palvelun. Hän korostaa, että SFS haluaa olla mukana asiakasyritysten arjessa niin ala- kuin ylämäessä. − Omissa riskianalyyseissämme annamme positiivista painoarvoa muun muassa pitkälle ja sinnikkäälle yrittäjäuralle. SFS palvelee sekä aloittavia yrityksiä että yrityksiä, joilla on tarve uudistaa toimintaansa. − Autamme yrityksiä kone- ja laitekannan sekä muun kaluston uushankinnoissa ja päivittämisessä, olipa siten kyse toimiston monitoimilaitteesta, trukista, varaston valaistuksesta tai hyllyjärjestelmistä. Yritykseltä yritykselle

Edellytykset kasvulle SFS:n ulkopuolisessa palveluketjussa asiakas asioi ensivaiheessa myyjäkumppanin kanssa. Kun tuote on tilattu, myyjäliike on yhteydessä SFS:n palveluorganisaatioon. Tämän jälkeen kaikki dokumentit siirtyvät sähköiseen järjestelmään ja sopimus syntyy sopimusteknisesti nopeasti ja vaivattomasti. − Esimerkiksi toimistotekniikassa meillä on noin 800 kauppiaan rinki, joten tuotevalikoima on erittäin kattava. Pitkä kumppanuus

Mitä isommasta hankinnasta on kysymys, sitä pidemmän harkintaajan se yleensä asiakkaan päässä vaatii. − Myös suuren kokoluokan hankinnoissa rahoitusmenettelymme on kuitenkin nopea. SFS lupaa olla asiakkaan apuna koko rahoitussopimuksen elinkaaren ajan. 24

Taipola korostaa, että SFS:n kaikille myyjäliikkeille on asetettu yksi ja sama kriteeri. Se on laatu. − Edellytämme myyjiltämme, että tuotteiden pitää olla korkeatasoisia ja palvelujen luotettavia. Hän toteaa, että kun asiakasyritysten ei tarvitse sitoa pääomia kalustohankintoihin, ne kykenevät keskittymään ydinliiketoimintansa kehittämiseen, optimoimaan kassavirtansa sekä täyttämään paremmin omalle liiketoiminnalleen asetetut kasvu- ja tuottavuustavoitteet. Juhlavuosi menossa

SFS on toiminut jo 30 vuotta. − Aluksi rahoitusyhtiö toimi pääsääntöisesti Siemensin oman tuotannon tukena, mistä se on laajentunut myös muiden yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden rahoittajaksi. Nykyään lähes 90 prosenttia SFS:n

toiminnasta kulkee myyjäliikkeiden kautta ja loput Siemensin omien bisnesten rahoituksista. Siemens-konserni Suomessa

Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Suomessa eri Siemens yhtiöt työllistävät noin 500 henkeä ja pääkonttori sijaitsee Espoon Vermossa. SFS lyhyesti

Pohjoismaissa noin 200 työntekijää, 2 000 myyjäkumppania ja yli 50 000 loppuasiakasta. Toimii Pohjoismaiden lisäksi Espanjassa, Ranskassa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Venäjällä. www.siemens.fi/finance


Rahoitusratkaisut tarjoaa Siemens Financial Services Soita meille jo tänään numeroon 010 511 3747 siemens.fi/finance

25


Investointisuunnitelmat varmistivat uuden asiakkuuden

Turun Vapaavarasto Oy teki lähes viiden miljoonan investoinnin ja rakensi uutta asiakastaan varten tuhansia neliömetriä uutta varastotilaa nopeassa aikataulussa.

Betoniautoja tuntui saapuvan loputtaman virtana Turun Vapaavaraston porteista sisään keväällä 2017. Ne purkivat lastinsa uuden hallin perustuksia ja lattiaa varten ja kaasuttivat hakemaan uutta kuormaa. Betonia tarvittiin enemmän kuin yleensä, sillä Turun Vapaavarastossa tehtiin uuden asiakkaan toiveiden mukaista lattiaa. Pukkila oli päättänyt siirtää tuotantonsa Portugaliin ja ulkoistaa varastonsa Turun Vapaavarastolle. Se tarkoitti vuositasolla 700 – 800 konttia tai trailerikuormaa keraamisia laattoja. Laatat tuotaisiin Italiassa, Turkissa, Saksassa ja Portugalissa sijaitsevilta tehtailta Turun Satamaan, jonka vieressä Turun Vapaavarasto sijaitsee. Sieltä laattojen matka jatkuisi suomalaisille asiakkaille: rauta- ja laattakauppiaille, Pukkilan myymälöihin, rakennusliikkeille tai suoraan yksityisasiakkaille. – Laatat ovat todella painavia, jonka vuoksi ne vaativat erikoisrakenteisen lattian. Sitä varten betonia tarvittiin paljon, Turun Vapaavaraston toimitusjohtaja Stefan Lindström kertoo. Varastojen kysyntä kasvoi

Pukkilan tarjouskilpailun voittoa edesauttoivat Vapaavaraston investointisuunnitelmat uusista halleista, jotka oltiin valmiina rakentamaan asiakkaan tarpeiden mukaan. – Uudet hallit ovat olleet minulle haaveena jo pitkään muutenkin. Vanhat hallimme ovat aivan täynnä, koska Varsinais-Suomessa talous26

elämällä on hyvä draivi päällä. Ennen asiakkaat kysyivät, mahtuisiko varastoomme kymmenen lavaa, nyt kysytään 2 000 neliömetriä varastotilaa, Lindström summaa. Paljon tilaa vievät Turun Meyerin telakan toimitukset. Nopeaa rakentamista

Turun Vapaavarastolle uudet hallit merkitsivät lähes viiden miljoonan euron satsausta. Yhteensä uutta varastotilaa rakennettiin 6 500 neliömetriä sekä erikoistiloja kuten näyttelypaja ja laboratorio. Varastotyöntekijöille rakennettiin uudet sosiaalitilat. Lisäksi kaikki piti saada valmiiksi nopeasti. – Sopimus allekirjoitettiin syksyllä 2016. Sanoin, että tarvitsen rakentamisprojektille aikaa 11 kuukautta. Asiakas antoi neljä, Lindström hymyilee. Pukkilan vanha varasto oli mennyt kaupaksi nopeasti. Lindströmin onnistui kuitenkin järjestää Vapaavarastolta tilaa väliaikaiselle varastolle, kunnes uudet hallit valmistuivat. – Jo tammikuussa 2017 otettiin käyttöön uusi 3 500 neliömetrin kylmähalli, jonka rakentamisen olimme jo aloittaneet aiemmin. Toisen hallin teko alkoi maaliskuussa 2017. Lokakuussa oli valmista. Todella tiukassa aikataulussa ratkaisevaa olivat hyvät rakentajat. Pääurakoitsijana oli Rakennustoimisto Laamo Oy. Rakennuslupa saatiin Turun kaupungilta nopeaa vauhtia. Se tuli kahdessa viikossa.

Turun Satamasta enemmistöomistaja Turun Satama on omistanut 33 prosenttia Turun Vapaavaraston osakkeista. Toiseksi suurin omistaja on ollut Cloetta Oy. Kesällä 2018 se myi osakkeensa Turun Satamalle, jolla on nyt enemmistö Turun Vapaavarastosta. – Toimintamme jatkuu omistussuhteiden vaihdoksesta huolimatta kuten ennenkin. Ainoa muutos oli, että meillä on nyt enemmän raportoitavaa. Turun kaupungilla on muun muassa oma ympäristöraportointijärjestelmänsä, mihin meidän on raportoitava. Se on ihan hyväkin, sillä nyt tulee mietittyä tarkemmin, missä ympäristöä voisi vielä enemmän säästää. Lindström ei ole tyytynyt vain paperinpyörittelyyn, vaan uudet varastot toimivat ympäristöystävällisen maalämmön ja -kylmän avulla. Vanhoissa halleissa puhisee vielä öljylämmitys, mutta kun öljykattilat tulevat käyttöikänsä päähän, ne vaihdetaan maalämpöön. Seuraavaksi Lindström aikoo laajentaa ylöspäin. – Ehkä ensi kesäksi saamme katolle aurinkopaneelit. Niiden avulla voisi säästää energiakuluissa 20 prosenttia. Investointi kannattaa tehdä pian, sillä toukokuun alusta lähtien yritysten aurinkovoimaloiden investointituki tippuu 25 prosentista 20 prosenttiin. Turun Vapaavaraston asiakkaat eivät ole vaatineet ympäristöystävällisempiä ratkaisuja, mutta lähes kaikkien toimitusketjuissa niitä arvostetaan.


– Kesällä on tulossa uusi WMS-varastonhallintajärjestelmä uusiin varastoihin. Myös vanhojen asiakkaiden varastonhallintaa digitalisoidaan. Kun jatkossa tarroitamme varastoitavat tuotteet, tiedämme sekunnin tarkkuudella, missä ne ovat, Stefan Lindström kertoo.

27


Teksti: Merja Maansalo Kuvat: Rahtikeskus

Rahtikeskuksen uusista direktiivikoulutuksista paperin maku kaukana

KäytännÜn ajoharjoitteita ammattikuljettajille

28


Premier Parkissa Porvoossa järjestetyt koulutuspäivät sisältävät käytännön ajoharjoitteita ja ne ovat saaneet Rahtikeskuksen väeltä hyvän vastaanoton.

Rahtikeskukselle on kunnia-asia, että sen liikennöitsijät ja kuljettajat täyttävät EU:n ammattipätevyysdirektiivin vaatimukset. Kuljetus- ja varastointi sekä muita logistiikkapalveluja tarjoava yritys on toiminut jo 60 vuotta. − Juhlavuoden pääteemaa ei ollut vaikea valita. Turvallinen ajo ja liikenneturvallisuus ovat olleet meille aina äärimmäisen tärkeitä asioita, toimitusjohtaja Jussi Koivusalo alleviivaa. Tiukkoja tilanteita

Koivusalo kertoo, että yleensä koulutuspäivät viedään läpi sisätiloissa ja pitkälti paperien avulla. − Halusimme lisätä ohjelmaan myös ajoradalla toteutettavia erityisharjoitteita. Näin kuljettajat saavat paremmat valmiudet selvitä vaarallisista ja äkillisistä tilanteista,

joita tien päällä saattaa eteen tulla. Rahtikeskus järjestää tänä vuonna omalle väelleen viisi teeman mukaista koulutuspäivää. Kaikki koulutusjaksot pidetään Premier Parkissa Porvoossa, jossa on täyden

palvelun ajovalmennusrata. − Porvoon koulutuksissa yhteistyökumppaneinamme toimivat myös Neste, vakuutusyhtiö If, Nokian 29


Renkaat ja Keskon MAN-auto, joille kaikille liikenne ja turvallisuus ovat keskeisiä asioita. Hyvä vastaanotto

erilaisia jatko-koulutuksia. Koulutusvalikoimassa ovat muun muassa Tieturvakortti, ADR-ajolupa sekä hätäensiapukurssit. Kaksi terminaalia

Koivusalon mukaan uudistetut koulutukset on otettu innolla vastaan. − Tänä vuonna mukaan pääsee sata henkilöä. Paikat ovat täyttyneet nopeasti. Mikäli tarvetta on, saatamme tarjota samansisältöistä koulutusta myös jatkossa. Kuljettaja menettää ajo-oikeuden, ellei direktiivin edellyttämä ammattipätevyys ole kunnossa ja voimassa. Sen voimassaoloaika on viisi vuotta. Rahtikeskus tarjoaa kuljettajille perustason ammattipätevyyskoulutuksen lisäksi säännöllisesti myös

30

Omille kuljettajille ja liikennöitsijöille kohdennetut koulutukset ovat vain yksi osa Rahtikeskuksen toimintaa. Yritys tuottaa asiakkailleen monipuolisia sekä kustannustehokkaita kuljetus-, nosto-, vaihtolava- ja varastointipalveluja. Kahdessa Vantaalla sijaitsevassa terminaalissa on tilaa yhteensä noin 13 000 m². − Käytössämme on sekä kylmää että lämmintä varastotilaa, joten voimme ottaa vastaan hyvin erilaisia tavaroita ja tuotteita.

Asiakas määrittää tarpeet Rahtikeskus palvelee asiakaslähtöisesti. Esimerkiksi kaikki kuljetuspalvelut ovat tilattavissa myös lämpö- ja kylmäkuljetuksina sekä ADR-kuljetuksina. Lisäksi kuljetuspalveluihin on mahdollista kytkeä tukitoimintoja aina ajojärjestelystä reittisuunnitteluun ja muihin asiakkaan tarvitsemiin lisäpalveluihin. Infrapuolella Rahtikeskus hoitaa muun muassa maansiirtokuljetuksia sekä nosto- ja vaihtolavapalveluja lyhyillä ja pitkillä sopimuksilla. − Eniten meitä työllistävät kappaletavarakuljetukset sekä maansiirtoon ja rakentamiseen liittyvät tehtävät, Koivusalo sanoo.


Direktiivikoulutus

v Kaikilta uusilta kuljettajilta vaaditaan perustason ammattipätevyys. Pätevyys on voimassa viisi vuotta. Sen voimassaoloa jatketaan jatkokoulutuksella. Jatkokoulutuksen kokonaismäärän pitää olla vähintään 35 tuntia viidessä vuodessa. Koulutuspäivärekisteriä ylläpitää Trafi. v Ammattipätevyyden tarkoituksena on lisätä kuljettajien ammatillisia valmiuksia ja parantaa kuljettajan edellytyksiä tehtäviensä hoitamiseen. Tavoitteena on lisätä näin liikenteen ja kuljetusten yleistä turvallisuutta.

Rahtikeskus

l Perustettu 25.10.1959. l Työllistää noin 200 aktiivista omistajayrittäjää. l Noin 450 kuljetusautoa ja muuta kalustoa. l Ydintoimialueena Uusimaa. l Päätoimipaikka Vantaalla. l Terminaalit Vantaan Hakkilassa ja Petikossa. l www.rahtikeskus.fi

KANSAINVÄLISEN LOGISTIIKAN ASIANTUNTIJA Tule tutustumaan Varovaan Kuljetus-Logistiikka - messuilla! Suunnitellaan yhdessä tehokkaat ratkaisut yrityksenne toimitusketjun hallintaan!

www.varova.fi  info@varova.fi  puh. 09 773 96 300

31


Scouter sähköavusteinen kevytajoneuvo etenee kohti sarjatuotantoa Scouter LMV on kaksipaikkainen nelipyöräinen poljettava sähkömoottoriavusteinen kevytajoneuvo. Scouter-tiimi ja Valmet Automotiven insinöörit ovat yhdessä suunnitelleet ja rakentaneet täysin uudenlaisen ajoneuvon. Suomalaisinnovaation rakenteet ja ratkaisut vastaavat ympäristövaikutuksiltaan nykyisiä ilmastopoliittisia tavoitteita.

Scouter LMV on tulevaisuuden päästötön liikennepalvelukokonaisuus kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille. Rideascout Oy tähtää Scouterin sarjavalmistuksen aloittamiseen vuoden 2020 alussa. Myynti- ja markkinointitoimenpiteet on aloitettu kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille. Tulevan kesän ja syksyn aikana toteutetaan ympäri Suomea promootio-ja pilottitapahtumia, joissa testataan Scouteria erilaisissa käyttöympäristöissä ja tarkoituksissa. - Pitkän suunnittelun ja ideoinnin tuloksena syntyi ajatus vastuullisesta ja ekologisesta ajoneuvosta, joka tuo yhden ratkaisun joustavaan, päästöttömään ja yksilölliseen liikkumiseen. Scouter vastaa omalta osaltaan ilmastopolitiikan haasteisiin, mainitsee Rideascoutin toimitusjohtaja Petri Pitkänen. Valmet Automotive on suunnitellut ajoneuvon koko teknisen rakenteen sähköisestä voimansiirrosta alusta- ja korirakenteisiin. Lisäksi Valmet Automotive vas32

taa Scouter-kevytajoneuvon tuotetestauksesta ja viranomaisvaatimusten täyttymisestä. Ajoneuvon suunnittelutyön on tehnyt Valmet Automotiven tuotekehitys Uudessakaupungissa ja Turussa.

- Scouter on kevytajoneuvona aivan uudenlainen tuote Valmet Automotiven suunnittelupalvelulle. Scouterin suunnitteluprojektissa olemme kuitenkin voineet hyödyntää monipuolista autoalan osaamistamme varsinkin voimalinjaan ja koriin liittyen, kertoo Valmet Automotiven tuotekehitysjohtaja Jari Mattila. Scouter LMV on moderni, helposti

huollettava ja edullisesti ylläpidettävä. Scouter mahdollistaa lukuisat tavat varioida kevytajoneuvoa eri käyttötarkoituksiin sekä tuottaa siihen liittyviä uusia palveluita ja liiketoimintaa. Scouter on sosiaaliseen ja terveelliseen liikkumisen kannustava ajoneuvo niin kaupunki- kuin resortympäristöihin. - Liikenteen päästöjen vähentäminen on tärkeä osa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tähän soveltuu mainiosti lyhyempien matkojen taittaminen kävellen, pyörällä tai vaikka erilaisilla Scouterin tyyppisillä sähköajoneuvoilla, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.


33


Truck Partner on raskaan kaluston korjaamoketju, johon kuuluvat tarkasti valitut, maamme eturivin korjaamot. Ymmärrämme, että kalustosi tuottaa vain liikkeellä ollessaan – ei korjaamossa tai tien penkalla. Siksi käytämme koko osaamisemme pitääksemme kalustosi liikkeellä.

#NUPPIKUNNOSSA

34

Vain liikkuva auto tuottaa.

TRUCKPARTNER.FI

PALVELEVAT TRUCK PARTNER -KORJAAMOT: HYVINKÄÄ, HUITTINEN, IISALMI, IMATRA, KAJAANI, KEMI, KEMPELE, KOKKOLA, KUORTANE, KUUSAMO, NÄRPIÖ, OULU, SALO, SAVONLINNA, ROVANIEMI, TURKU, TUUSULA.


mistä tunnistat pätevän korjaamon? Pätevän korjaamon tunnistat siitä, että se pitää kalustosi tien päällä, pois korjaamosta. Katso lähin Truck Partner -korjaamosi ja pyydä tarjous: www.truckpartner.fi

vain liikkuva auto tuottaa. 35


DNB:n johtaja Stefan Davidsson ja Bassadonen toimitusjohtaja Antti Ruhanen.

UUSI AUTORAHOITUSYHTIÖ SUOMEEN DNB Finans laajentaa toimintaansa Suomeen yhteistyössä suomalaisen autojen maahantuontiyhtiön Bassadone Automotive Nordicin (BAN) kanssa. DNB on yksi Norjan ja Ruotsin suurimmista autokaupan rahoitusyhtiöistä. Uuden yhteisyrityksen, DNB Auto Financen, tavoitteena on kehittää omistajayritysten liiketoimintoja Suomessa. Yhtiö on DNB Finansin tytäryhtiö, jossa myös BAN on omistajana mukana. DNB Auto Financen toimitusjohtajana toimii Jussi Kattelus. Katteluksella on pitkä rahoitusalan kokemus ja viimeisen kymmenen vuoden ajan hän on työskennellyt mm. toimitusjohtajana leasingyhtiö NF Fleetissä sekä kaupallisena johtajana Incar Oy:ssä.

- Yhteistyö BANin kanssa Suomessa on meille tärkeä mahdollisuus 36

markkina-alueella, missä emme ole aiemmin toimineet. Haluamme laajentaa yhdessä palveluitamme Suomeen ja tarjota siellä yhtä hyviä rahoituksellisia ja digitaalisia ratkaisuja kuin Norjassa ja Ruotsissa, sanoo Stefan Davidsson, DNB Finans Bilfinansieringin Pohjoismaiden johtaja.

- Yhteisyrityksen perustaminen DNB Finansin kaltaisen vakiintuneen ja Pohjoismaissa tunnetun toimijan kanssa on meille tärkeä ja strateginen askel kasvun jatkamiseksi Suomessa. Olemme erittäin tyytyväisiä tähän viimeisimpään liiketoimintamme kehitysaskeleeseen, koska se tekee meistä entistä vahvempia. Sekä jälleenmyyjämme että kuluttaja-asiakkaamme tulevat hyötymään merkittävästi tästä, BANin toimitusjohtaja Antti Ruhanen sanoo.

DNB Finansin rahoituskantaan Norjassa ja Ruotsissa kuuluu yli 500 000 autoa. Suomessa uusia henkilöautoja rekisteröitiin 120 000 kappaletta vuonna 2018. Tällä hetkellä DNB Finansin osuus Ruotsin autokaupan rahoitusmarkkinoista on 23 prosenttia ja Norjassa 24 prosenttia. Vuonna 2018 DNB Finans Norden kirjasi uusia autokauppoja noin 28 miljardin Norjan kruunun (n. 2,8 mrd. EUR) arvosta ja sillä on 163 työntekijää. Viime vuosina DNB Finans on panostanut vahvasti tekniseen kehitykseen ja asiakaskokemusta parantaviin ja helpottaviin edistyksellisiin digitaalisiin ratkaisuihin. Autoverkkokauppa.fi on kasvanut muutamassa vuodessa Suomen suurimpien autoliikkeiden joukkoon.


Olemme mukana KuljetusLogistiikka 2019 -tapahtumassa osastolla 3D1

Kuljetusyrittäjä, haluatko eroon paperitöistä?

Kiho/Mastercom Oy Sammonkatu 3 C 4 70500 Kuopio Asiakaspalvelu 0400 247 700 tuki@kiho. www.kiho.

Työajanseuranta

Kaluston paikannus

Digipiirturin etäluenta

Helppo työajanseuranta suoraan mobiililaitteista tai ajoneuvoista, myös paikkatietoa hyödyntäen. Ei enää paperisia tuntilistoja!

Paikannus, reittihistoria ja monipuoliset raportit. Voit paikantaa ajoneuvot, perävaunut, pumppukärryt ja vaihtolavat.

Aineisto puretaan automaattisesti ilman toimenpiteitä kuljettajalta tai hallinnolta.

UUTUUS

4- TAI 2-VIPUINEN 2-POLKIMINEN SÄHKÖINEN OHJAUS

KESLA-nostureiden proC sähköiseen ohjausjärjestelmään on nyt saatavilla 4- tai 2-vipuinen 2-polkiminen vaihtoehto, jossa toiminnot ovat käytännössä samat, kuin mekaanisessa ohjauksessa. Lisänä sähköisen ohjauksen edut; liikkeiden pehmeys, tarkkuus, ergonomisuus ja säädettävyys. Kysy koeajomahdollisuutta jälleenmyyjältäsi!

www.kesla.com

MYYNTI: JOENSUU: Kongan Konepaja Oy | kongan.fi JUUKA: TTT Erätaito Oy erataito.com KAUTTUA: EHM Oy | ehm.fi MÄNTYHARJU: Kongan Konepaja Oy | kongan.fi SOINI: Saleston Oy | saleston.fi TUUSULA: Maantec Oy | maantec.fi


Ratkaisu punnitusprosessin lippulappu-ongelman Teollisten punnitusratkaisujen valmistaja Lahti Precision on ratkaissut punnitusten vaatiman lippulappujen ja manuaalisen työn ongelman. Yhtiö on kehittänyt maailman ensimmäisen mobiilisti toimivan, järjestelmistä riippumattoman ajoneuvovaakojen itsepalvelupunnituksen mScalesin. mScales nopeuttaa punnitusprosessia keskimäärin kolmesta minuutista alle minuuttiin, kun huomioidaan koko tietojen käsittelyn ketju.

Matti Sipilä

Pelkästään Suomessa tehdään vuosittain kymmeniä miljoonia punnituksia. Niiden ongelma on, että punnitustiedot joudutaan kirjaamaan pahimmillaan erikseen niin toiminnanohjaus-, asiakas- kuin laskutusjärjestelmiinkin. mScales tekee kaiken tämän pelkällä kuljettajan kännykän kuittauksella.

“mScales tekee teolliselle punnitukselle saman kuin digitalisoitu itsepalvelukassa perinteiselle ruokakaupalle. Selvityksemme mukaan maailmassa ei ole toista vastaavaa järjestelmää”, Lahti Precisionin liiketoimintapäällikkö Matti Sipilä kertoo. Palvelu on yhteensopiva niin Lahti Precisionin omissa kuin kilpailijoiden valmistamissa vaa’oissa. mScales on alunperin kehitetty erityisesti autovaakoihin, mutta 38

Juho Koskinen


mScalesiin voidaan liittää merkittävä osa teollisuuden vaa’aoista.

Perinteinen Lahti Precision tunnetaan teollisuusvaa’oista, joita se on valmistanut vuodesta 1914. Kolme vuotta kehitetty mScales on tärkeä osa lahtelaisen yhtiön muutosta ja sisäistä osaamisen nostoa. Palvelun toteuttamisesta on vastannut yhtiön palkkaama oma koodaritiimi. Lahti Precisionin ohjelmistotuotannon osaaminen on kehittynyt uudelle tasolle kotimaisen Eficoden avulla. Palvelumyynnin kasvattaminen on Lahti Precisionille strategisesti merkittävä. Lahti Precision tavoittelee saavuttavansa mScalesilla merkittävän aseman Euroopan teollisen punnituksen tiedonhallinnassa ja pilvipalveluissa.

“mScales on meille luonnollinen kehitysaskel laitevalmistajasta kohti digitaalista palvelutoimitta-

jaa. Tavoitteemme on luoda mScalesista uusi tukijalka lisää Lahti Precisionille”, toimitusjohtaja Juho Koskinen sanoo. mScales on käytössä tällä hetkellä muiden muassa Suur-Savon Sähkössä. Yhtiö käyttää mScalesia polttolaitoksiin saapuvien kiinteiden polttoaineiden analysointiin.

Aiemmin Suur-Savon Sähkö on koonnut hajallaan olevat polttoainetiedot eri paikkakunnilla toimivista autovaaoistaan manuaalisesti viideltä eri paikkakunnalta ja kymmenestä eri toimipaikasta.

Nyt punnitustiedot siirtyvät vaaoilta suoraan mScalesin pilvipalveluun. Kun siihen lisätään polttoaineen kosteustiedot, mScales laskee kuorman energiasisällön ja siirtää tiedon tuotantolaitoksen raportointiin. “Polttoainetiedon hallinta on meille

keskeistä sillä polttoaineet muodostavat laitosten käyttökustannuksista 60 prosenttia. Aiemmin näimme vasta kuukauden viiveellä, mitä olemme polttaneet, kuinka paljon, ja mikä on siitä saatu energia. mScalesin avulla näemme tämän lähes reaaliajassa”, kehityspäällikkö Aki Padatsu sanoo. “mScales mahdollistaa meille uuden automatisoidun tietovaraston luomisen ja hallinnoinnin Qlik Sensen pohjalta”, hän sanoo.

Vuoden 2019 aikana Lahti Precision keskittyy kehittämään tuotetta kotimaisten asiakkaiden kanssa. Loppuvuonna yhtiö aloittaa mScalesin kansainvälisen myynnin. www.mscales.com

39


Volvo -autot ympäri Eurooppaa varoittavat toisiaan liukkaista maanteistä ja vaaratilanteista

T

ekniikan avulla autot voivat viestiä keskenään ja varoittaa kuljettajia liukkaista tieolosuhteista ja vaaratilanteista pilvipohjaisen verkon kautta.

Hätävilkkuvaroitus ja liukkaan tien varoitin esiteltiin alun perin vuonna 2016 Volvon 90-sarjan autoissa Ruotsissa ja Norjassa. Ensi viikolla ominaisuudet tulevat kaikkien Volvo -kuljettajien saataville ympäri Eurooppaa. Ne ovat vakiona kaikissa uusissa mallivuoden 2020 Volvoissa ja voidaan myös jälkiasentaa tiettyihin aikaisempiin malleihin *. – Reaaliaikaisten turvallisuus-

40

tietojen jakaminen autojen välillä voi auttaa välttämään onnettomuuksia. Volvon omistajat tekevät maanteistä turvallisempia muille kuljettajille, ja he hyötyvät myös itse mahdollisten vaaratilanteiden etukäteisvaroituksista, kertoo Volvon turvallisuuskeskuksen johtaja Malin Ekholm. Volvon tekemien turvallisuustutkimusten mukaan nopeuden mukauttaminen todellisiin liikenneolosuhteisiin voi pienentää onnettomuusriskiä merkittävästi. Varoittamalla ihmisiä etukäteen vaaroista ja antamalla heidän mukautua tilanteeseen ajoissa yhdistetyt turvallisuustekniikat tukevat pa-

rempaa ajotapaa ja parantavat liikenneturvallisuutta. Volvo kutsuu näiden ominaisuuksien julkaisun myötä muun autoteollisuuden mukaan jakamaan anonyymejä liikenneturvallisuustietoja eri automerkkien välillä.

Tällaisten tietojen jakaminen reaaliajassa voi parantaa turvallisuutta suuresti, ja kokonaisuudesta tulee sitä vahvempi, mitä enemmän autoja on yhdistetty. Volvo Cars ja Volvo Trucks ovat viime vuodesta lähtien jakaneet Ruotsissa ja Norjassa tietoja, jotka varoittavat kuljettajia lähistöllä olevista vaaroista.


– Mitä useampi ajoneuvo jakaa turvallisuustietoja reaaliajassa, sitä turvallisemmiksi maantiet tulevat. Toivomme pääsevämme yhteistyöhön kumppanien kanssa, jotka ovat yhtä sitoutuneita turvallisuuteen kuin me, Malin Ekholm sanoo. Volvon esittelemät järjestelmät olivat ensimmäisiä laatuaan autoteollisuudessa. Heti, kun tällä tekniikalla varustettu Volvo kytkee hätävilkut, hätävilkkuvaroitus lähettää signaalin kaikille lähistöllä oleville Volvo -autoille, jotka on yhdistetty pilvipalveluun. Järjestelmä varoittaa kuljettajia ja auttaa heitä välttämään mahdolliset onnettomuudet. Tämä on erityisen hyödyllistä rajoitetun näkyvyyden kaarteissa ja mäkien yli ajettaessa.

Liukkaan tien varoitin puolestaan lisää kuljettajan tietoisuutta sekä nykyisistä että edessä olevista tieolosuhteista. Se kerää anonyymisti tienpintatietoja edessä kulkevista autoista ja varoittaa liukasta tieosuutta lähestyviä kuljettajia etukäteen. Volvo teki viime kuussa useita ajokäyttäytymistä ja turvallisempaa ajamista koskevia ilmoituksia. Vuodesta 2020 lähtien kaikkien Volvojen huippunopeudeksi rajoitetaan 180 km/h. Volvo asentaa lisäksi 2020-luvun alkupuolelta lähtien autoihinsa kameroita ja muita antureita, jotka tarkkailevat kuljettajaa ja antavat auton puuttua tilanteeseen, jos selkeästi päihtynyt tai heikosti keskittynyt kuljettaja

on vaarassa aiheuttaa vakavan onnettomuuden.

Lopuksi yhtiö ilmoitti, että se tuo ensimmäistä kertaa turvallisuustietonsa helposti saatavilla olevaan digitaaliseen kirjastoon, jota se kehottaa autoteollisuutta hyödyntämään, jotta maanteistä tulisi turvallisempia kaikille. Hätävilkkuvaroitus ja liukkaan tien varoitin ovat saatavilla kaikkiin Volvoihin, jotka perustuvat skaalautuvalle SPA-alustalle tai kompaktille CMA-alustalle mallivuodesta 2016 alkaen. www.volvocars.fi

41


Rekkamiehet elävät rytmihäiriöiden sävyttämää arkea Rekkamiesten työtä leimaavat työrytmin ja työn ulkopuolisen elämän eritahtisuus sekä työn sisäisten aikataulujen törmäykset ja häiriöt. Lisäksi työn kaventunut autonomia on pakottanut rekkamiehet rakentamaan ammatillisen maskuliinisuutensa uudestaan.

Miten tiekuljetusalaa viime vuosikymmeninä ravisuttaneet taloudelliset, logistiset, teknologiset ja juridiset muutokset ovat muovanneet rekkamiesten työtä ja rekkamieheyttä? Timo Aho selvitti asiaa väitöstutkimuksessaan. – Rekkakuskin työtä tekevät miehet elävät eriasteisten sosiaalisten rytmihäiriöiden sävyttämää arkea, Aho sanoo.

Rytmihäiriö tarkoittaa rekanajon työrytmin ja työn ulkopuolisen elämän välistä eritahtisuutta. 42

Eritahtisuudesta johtuen rekkamiehillä on vaikeuksia osallistua yhteiskunnan ”normaalirytmiä” noudattaviin käytänteisiin, kuten säännöllisiin kellonaikoihin tapahtuviin harrastuksiin, perheen yhteisiin aktiviteetteihin ja muihin sosiaalisiin menoihin. Rytmihäiriöt tulevat esiin myös työn sisäisinä ajallisina epä- ja pakkotahtisuuksina. Tällöin ne ilmenevät kuljetusasiakkaiden aikataulujen ja lainsäädännöllisen rytmin yhteentörmäyksinä sekä logistiikan rytmin heittelyinä, häi-

riöinä ja kiivastumisena. Lisäksi rekanajon lainsäädännöllinen rytmi aiheuttaa hankaluuksia joustamattomuudellaan.

Rekkamiehen työ ei ole kuitenkaan jatkuvaa kamppailua rytmihäiriöiden kanssa. Koska kuljetustehtävät ja tilanteet niiden sisällä ovat hyvin vaihtelevia, ovat myös rekanajon rytmit välillä paremmin sopusoinnussa keskenään. – Näyttää siltä, että rekkamiehet


toimivat työssään eritahtisten rytmien yhteen sovittelijoina ja suodattajina, joka ilmenee esimerkiksi ”ajan kiinniottamisen” ja ”ajan tappamisen” välisenä vuorotteluna, Aho summaa. Autonomian kaventuminen haastaa rekkamiesten ammatillista maskuliinisuutta

Ahon tutkimus osoittaa, että rekkamiesten asema tavarankuljetustehtävän (yksin)hallitsijoina on hapertunut. Autonomiaa ovat nakertaneet työnteon digitaalisesti johdettu juridinen seuranta sekä reaaliaikainen rahdinpaikannusjärjestelmä. – Vaikka autonomian kaventuminen haastoi osaltaan rekkamiesten ammatillisen maskuliinisuuden rakentamista, eivät rekkamiehet alistuneet tilanteeseen. Sen sijaan he onnistuivat esittämään itsensä palkkansa ansaitsevina kovina työmiehinä, joilla on tien päältä karttuneen laajan käytän-

nön kokemuksensa vuoksi erityistä ja vaikeasti saavutettavissa olevaa ammattitaitoa, Aho sanoo.

Ahon mukaan työn autonomian kaventuminen sekä rekanajon rytmihäiriöitä tuottavat mekanismit ovat kytköksissä laajempiin kapitalistista taloutta koskeviin rytmeihin, kuten tuotantotapojen tehostamiseen, kaupan palveluiden järjestämiseen, kulutuskäytäntöihin sekä yleisempään 24/7-yhteiskuntakehitykseen, jotka suuntaavat logistiikkaprosessien kehittämistä ja organisointia. Tuhansia töitä, valvottuja öitä

– Rekkamiesten työn rytmihäiriöiden purkaminen edellyttäisi organisaatio- ja firmakohtaisia järjestelyjä. Niiden lisäksi tarvitaan laajamittaisempaa ajattelu- ja toimintatavan muutosta siinä, miten esimerkiksi tuotantoa, logistiikkaa ja kaupan palveluita integroidaan ja järjestetään. Myös työ-, ajo- ja lepoaikalakeihin sekä digitaalisen

ajopiirturin tulkintaan olisi syytä tehdä tarkistuksia, Aho huomauttaa.

Aho osallistui väitöstutkimusta tehdessään kymmenen eri toimialalla työskentelevän varttuneen suomalaisrekkamiehen työreissuille vuosien 2012 ja 2017 välisenä aikana. Aineisto on tuotettu havainnoimalla työntekoa, osallistumalla kuormien purkamiseen ja lastaamiseen sekä käymällä avoimia kenttäkeskusteluja työstä ajamisen yhteydessä. Yhteiskuntatieteiden maisteri Timo Ahon sosiologian väitöskirjan ”Tuhansia töitä, valvottuja öitä. Etnografinen tutkimus rekkamiesten työnteosta ja rekkamieheydestä tiekuljetusalan käytännöissä"

Timo Aho.

Kuva: Kaisu Piiroinen

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön. Dräger Interlock® 7000 ja 5000. Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset Interlock® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa. Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön. • • • • • •

Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta. Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa. Helppo ja luonteva käyttöergonomia. Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C. Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA. Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014 -standardin mukaisesti. • Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger. Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi 43


DATAA 2,9 MILJARDISTA KILO Etäyhteydellä kytkettyjen kuorma-autojen määrä kasvaa tasaista tahtia. Ajoneuvojen toimintavarmuus paranee, kun asiakkaat siirtyvät käyttämään etäyhteyttä hyödyntäviä huolto- ja muita palveluita.

Scania oli vuoden 2018 loppuun mennessä tehnyt jo yli 70 000 mukautuvan huollon sopimusta, vaikka palvelu avattiin vasta kaksi vuotta sitten. Tämä on 68 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuljetusyrittäjät saavat palvelun ansiosta joka vuosi jopa kokonaisen päivän lisää toiminta-aikaa, mikä parantaa heidän tuottavuuttaan ja asiakkaille tuotettuja palveluita.

Vuoden 2018 lopulla liikenteessä oli yli 360 000 etäyhteydellä kytkettyä Scanian kuorma-autoa ja bussia. Euroopan kuorma-autokalustosta noin 90 prosenttia on etäyhteydessä. Muut maanosat seuraavat perässä.

Etäyhteyspalveluiden parissa olevalla kuorma-autokalustolla ajetaan vuosittain yhteensä huimat 2,9 miljardia kilometriä. Vuonna 2011 vastaava luku oli vain 62 miljoonaa kilometriä. Ajoneuvoihin asennetut etäyhteyslaitteet tuottavat valtavan määrän tietoa, jonka avulla Scania voi räätälöidä palveluitaan. Yksi esimerkki tällaisesta palvelusta on mukautuva huolto, joka perustuu reaaliaikaisiin toimintatietoihin ja ajoneuvon todelliseen käyttöön. Jokaisen kuorma-auton toimintatietoja valvotaan ja päätös huoltotarpeesta tehdään niiden perusteella. Näin esimerkiksi öljyn ja suodattimien vaihdot voidaan tehdä juuri oikealla hetkellä. Tämä vähentää huoltoon kuluvaa aikaa, mikä on asiakkaalle kustannustehokasta ja tekee osien vaihtamisesta mahdollisimman ympäristöystävällistä. Etäyhteyspalvelut ovat Scania Fleet Managementin perusta. Ne tuottavat tietoja ajotavasta, tuottavuudesta ja taloudellisuudesta, ja näiden tietojen avulla voidaan parantaa ajoneuvojen suorituskykyä ja turvallisuutta. Tämä on tärkeää toiminnan kannattavuuden, tieturvallisuuden ja ympäristöystävällisen toiminnan kannalta. Samalla Scania voi järjestää kuljettajien koulutusta ja henkilökohtaista valmennusta sekä kehittää kuljettajalähtöisiä ajojärjestelmiä. 44


OMETRISTÃ&#x201E; JOKA KUUKAUSI

45


Tilavasti, mukavasti ja turvallisesti kaksipaikkainen Ranger soveltuu yleiskäyttöön kesämökeille, maa- ja metsätiloille sekä harrastuksiin. Voit laskea veneesi veteen ja vetää sen helposti trailerille vaikeammissakin paikoissa. Rangerilla ajaminen on helppoa ja turvallista. Ranger 570 EFI -mallissa on uusi vääntävä ja hiljainen 40-hevosvoiman ProStarTM DOHC-suoraruiskumoottori, ja se on vain n. 20 cm leveämpi kuin normaalit perusmönkijät, joten se kulkee sujuvasti samoilla maastojäljillä kuin tavalliset mallit. Rangerissa on automaattisen 100 % nelivedon lisäksi ainutlaatuinen TURF 1x4 -vetoalue, jolloin takatasauspyörästön lukitus kytkeytyy pois käytöstä. Tämän toiminnon ansioista kääntösäde pienenee, ohjaus kevenee, renkaiden kuluminen vähenee ja mönkijän jättämät jäljet pienenevät. Se on erittäin hyödyllinen toiminto ajettaessa asfaltilla, ruohokentillä ja arassa maastossa. Polaris IRS -erillisjousitus merkitsee käytännössä jämeriä ja mukavia ajo-ominaisuuksia. Kaikki pyörät pysyvät maastokontaktissa ja vedolla pahassakin maastossa, eikä epämiellyttävää keinuntaa synny. Saatavana traktorimallina T1b (60km/h) (saa ajaa alk.15 v T-ajokortilla). Enemmän käyttöä, enemmän tekemistä ja saa ajaa myös tiellä!

Rangeriin mahtuu helposti ja turvallisesti kaksi henkilöä. Kyytiin on helppo nousta, ja siitä on helppo myös poistua. Rangereissa on hyväksytyt turvakaaret sekä turvavyöt ja -verkot molemmille matkaajille. Tilavalle kippilavalle voi lastata jopa 227 kg tavaraa. Rangerin voi myös varustaa ympärivuotiseen käyttöön asentamalla siihen esim. katon, tuulilasin tai jopa kokonaisen hytin lämmityslaitteineen. Traktorimönkijän vakuutus on edullinen, sitä ei tarvitse katsastaa, ja siitä voi yrityskäytössä saada selviä veroetuja. 46

Neliveto

Automaattinen 100 % neliveto ja 1x4 Turf -veto. Sen lisäksi ACE-malleissa on sähköisesti kytkettävä TURF 1x4 -vetomahdollisuus, jonka ansiosta ajoneuvon kääntösäde pienempi ja arkoja maapintoja säästävä. Turf 1x4 -veto vähentää myös selvästi renkaiden sortoa ja näin niiden kulumista. EPS-ohjaustehostin

Sähkötoiminen ohjaustehostin toimii tehokkaimmin juuri silloin, kun

sitä tarvitaan - hitaassa vauhdissa, äärimmilleen lastattuna ja telasarjalla varustettuna. Tehostus vähenee automaattisesti elektronisen ohjauksen avulla, kun tehostuksen tarve laskee kuten nopeammassa vauhdissa. Näin optimaaliset ajo-ominaisuudet säilyvät joka tilanteessa. EPS-malleissa on lisäksi ANTI KICKBACK -toiminto, jolloin maaston epätasaisuudet eivät siirry iskuina ohjaustangolle. polaris.fi


9 1 0 2 A D N O H

! T E D U U T UU

TRX500FPA IRS T3B sh. 11 690 € 225 €/kk *

TRX420FE T3B sh. 8 990 € 175 €/kk *

TRX500FPE T3B sh. 10 590 € 205 €/kk *

HONDA ATV -mallisto alkaen 7 990 € * Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Pidämme oikeuden hinnan muutoksiin. Tarkat rahoitusesimerkit ja -ehdot verkkosivuillamme.

Pyydä vaihto- ja rahoitustarjous:H OHNODNADMAÖMNÖKNI JKÄT. I J ÄFT.I F I

facebook.com/hondamonkijat

Hondabikes Finland

Puh. 020 7757 200

47


Hyvä renki, huono isäntä - ammattikuljettajat suhtautuvat automaatioon varauksella Liikenneturva selvitti Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n ja Rahtarit ry:n kanssa ammattikuljettajien suhtautumista liikenteen automaatioon. Suurin osa ammattikuljettajista suhtautui kielteisesti ajatukseen automaattisen auton käytöstä työssään. Ihmiskuljettajan korvattavuuteen ei myöskään uskottu. Myönteisesti suhtauduttiin etenkin havaintoaluetta laajentaviin järjestelmiin. ”Ammattikuljettajien työ ei ole pelkkää ajamista, vaan monipuolista tilanteiden ja tehtävien hallintaa sekä ongelmanratkaisua, jota ei voi pelkistää automatisoitavaan ajosuoritukseen. Kuljettajien näkemykset automaatiosta tuovat lisää näkökulmia automaatiokeskusteluun mukaan ja ne auttavat myös ymmärtämään työnkuvan moninaisuutta”, perustelee Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen. Kamerajärjestelmille kyllä, kaistavahdeille ei Hyödyllisimmiksi nykyjärjestelmistä kuljettajat kokivat havaintoaluetta laajentavat kamerajärjestelmät. Ajamista ohjaavat järjestelmät, kuten kaistavahti tai mukautuva vakionopeudensäädin, jakoivat mielipiteitä. ”Monen onnettomuuden taustal48

la vaikuttaa puutteellinen havainnointi – se, ettei kuljettaja ole havainnut ajoissa esimerkiksi lähestyvää kävelijää tai pyöräilijää. Onkin melko selvää, että havainnoinnissa auttava järjestelmä koetaan hyödylliseksi. Kamerajärjestelmien apua kaivattiin eritoten kaupunkiympäristössä ja ahtaissa paikoissa, kuten pihoissa”, kertoo selvityksen tekijä Tuisku-Tuuli Salonen. Kaistavahdin kohdalla nähtiin ongelmana sääolosuhteet ja talvi. Kuljettajat uskoivat, että järjestelmällä ei ole edellytyksiä toimia, kun lumi peittää tiemerkinnät. Kaistavahdin koettiin reagoivan liian herkästi ja turhat hälytykset ärsyttivät. Hyödyllisenä järjestelmää pidettiin tilanteessa, jossa kuljettaja nukahtaa tai saa sairaskohtauksen. Kaistavahdin hyödylliseksi kokevat kuljettajat ovat myös halukkaampia käyttämään automaattiseen ajoon pystyvää ajoneuvoa työssään kuin he, jotka eivät koe kaistavahtia hyödylliseksi. Automaattisen auton toimivuus epäilyttää ammattikuljettajia

Suurin osa ammattikuljettajista suhtautui kielteisesti ajatukseen automaattisen auton käytöstä työssään. Täydellistä automaatiota todennäköisempänä pidettiin

tarvittaessa päälle kytkettävää automaattiohjausta.

”Suurimpina automaatiokehityksestä saatavina hyötyinä ammattikuljettajat pitivät teiden kunnon parantamista, automaattiohjausta yksitoikkoisissa ympäristöissä ja inhimillisten virheiden vähenemistä. Uhkat koettiin kuitenkin hyötyjä suuremmiksi, lähes jokaista huoletti automaatiotekniikan toimivuus Suomen olosuhteissa. Robotin ei uskottu pystyvän korvaamaan ihmiskuljettajaa”, Salonen kuvailee.

Automaatioon suhtauduttiin parhaillaan kuljettajan työtä helpottavana toimintona, jonka käytön tulisi olla itse määriteltävissä. Automaation vaikutukset liikenteen turvallisuuteen eivät olleet ammattikuljettajien silmissä yksiselitteisen hyviä tai huonoja, sillä joidenkin riskien poistuessa tilalle nähtiin tulevan uudenlaisia uhkia.

”Ajaminen vaatii ihmiselle tyypillistä toimijuutta ja vastuuta, jota ei uskalleta vielä luovuttaa siihen kykenemättömäksi katsotulle automaatiolle. Ajotilanteisiin liittyvää päätöksentekoa automaation ei katsota voivan tehdä kuljettajan puolesta. Päätöksentekoon liittyy olennaisesti vastuu, jonka ammattikuljettajat kokevat kuuluvan vielä itselleen”, Salonen tiivistää.


UUSIA KULJETTAJAA AVUSTAVIA JÄRJESTELMIÄ TRANSPORTER 6.1 l Uusia ratkaisuja mm. kuormaamisen helpottamiseksi l Uudistuneet Transporter 6.1 -mallit saapuvat Suomeen loppuvuodesta 2019

Kuljettajaa avustavat järjestelmät

Volkswagen Transporter 6.1 uusiutuu enemmän kuin normaalissa mallipäivityksessä on ollut tapana. Esimerkkinä tästä on hydraulisesta ohjauksesta siirtyminen sähkömekaaniseen ohjaustehostimeen – normaalisti tällainen järjestelmän muutos tapahtuu uuden mallisukupolven vaihdoksen yhteydessä. Sähkömekaanisen ohjauksen avulla voidaan ottaa käyttöön uusia kuljettajaa avustavia järjestelmiä ja samalla lisätä auton turvallisuutta ja käyttömukavuutta. Uusia kuljettajaa avustavia järjestelmiä ovat mm. kaistanpitoavustin Lane Assist, pysäköintiavustin Park Assist, antureihin perustuva kylkisuojaus sekä kuolleenkulman ja risteävän takaliikenteen varoitin (varoittaa liian lähellä olevasta esteestä tai jalankulkijasta sekä peruutettaessa sivulta lähestyvästä ajoneuvosta) ja perävaunun peruutusavustin Trailer Assist. Navigaatiojärjestelmän yhteyteen tulee saataville liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä Road Sign Display. Vakiovarusteita ovat esimerkiksi monitörmäysjarrutus ja mäkilähtöavustin. Tämän lisäksi umpipakettiauton, Kombi-mallin, Caravellen ja Multivanin vakiovaruste on sivutuuliavustin, joka auttaa puuskittaisessa sivutuulessa ylläpitämään auton suuntavakauden.

Transporter 6.1 -mallin uusia vakiovarusteita ovat mm. myös uudet H7 ajovalot, uudet led-teknologialla toteutetut sisävalot sekä radiojärjestelmä ”Composition Co-

lor” bluetooth-yhteydellä. Lisävarusteena on saatavilla uusimman sukupolven MIB3-infotainmentjärjestelmä, joka tarjoaa uudenlaisia digitaalisia ominaisuuksia kuten online-palveluita ja integroidun SIM-kortin. Yksityiskohdat tuovat helpotusta arkeen

Transporter 6.1 saa uudistuksessa myös uudelleensuunnitellun ohjaamon. Uusiin ominaisuuksiin kuuluvat mm. 230 voltin pistorasia kuljettajan istuimen läheisyydessä ja lukittava säilytyslaatikko oikean puoleisen istuimen alla. Tämän lisäksi pitkien tavaroiden kuormausta on helpotettu, sillä nyt ne voidaan työntää oikeanpuoleisen etuistuimen alle. Tämä toiminto kasvattaa tavaratilan maksimaalista kuormauspituutta 2 450 mm:stä

2 800 mm:iin ja pidemmällä akselivälillä varustetun mallin kuormauspituuden 2 900 mm:stä 3 300 mm:iin. Transporter 6.1 on varustettu myös erillisellä tavaratilan lukkojärjestelmällä (umpipakettiauto ja väliseinällä varustettu Kombi-malli). Tämä mahdollistaa tavaratilan erillisen lukitsemisen. Taloudelliset TDI-dieselmoottorit

Transporter 6.1 lanseerataan taloudellisilla 2,0-litraisilla turbodieselmoottoreilla. TDI-dieselmoottorit tulevat tarjolle neljässä eri teholuokassa: 66 kW (90 hv), 81 kW (110 hv) 110 kW (150 hv) ja 146 kW (199 hv). Kaikki moottorit täyttävät Euro 6d-TEMP -päästöstandardin. 4MOTION-neliveto on saatavilla 110 kW ja 146 kW tehoversioihin.

49


Mullistava kippiperävaunu, jonka hyötykuorma, polttoainetehokkuus ja kestävyys ovat huippuluokkaa

SSAB:n WearCalc -ohjelmistolla voidaan ennakoida kestoikä jo ennen perävaunun valmistamista. Kuvan värit viittaavat lastin purkamisen aiheuttamaan liukukulumiseen. Valmistaja saa laskelmien tulosten perusteella suosituksia materiaalinvaihdoista ja kulumista vähentävästä suunnittelusta.

50

Kuva: SSAB


Mantella on mullistanut innovatiivisen Stratosphere-kippiperävaununsa muotoilun hyödyntämällä pohjoismaisen teräksenvalmistaja SSAB:n uusimpien erikoislujien Hardox® 500 Tuf- ja Strenx® 960 -terästen etuja.

510 kg enemmän hyötykuormaa Perävaunun lavassa käytetty kulutuksenkestävä Hardox® 500 Tuf -teräs ja alustassa Strenx® 960 -teräs ovat keventäneet vaunun painoa yhteensä 510 kg edelliseen malliin verrattuna. Perävaunulla voidaan näin ollen kuljettaa 510 kg enemmän kuormaa jokaisella ajokerralla. Hyötykuorman kasvattaminen onkin kaikkien asiakkaiden toive. Kevyempi paino edistää kestävää kehitystä

Yritys on asettanut kunnianhimoiseksi tavoitteekseen suunnitella entistä kestävämpiä ja kevyempiä puoliperävaunuja, joiden hyötykuorma on tavallista suurempi ja jotka samanaikaisesti sekä säästävät polttoainetta että vähentävät hiilidioksidipäästöjä. Päästövähennykset ovat tärkeitä, sillä maantiekuljetusten osuus Euroopan kasvihuonekaasupäästöistä on 17,5 %. Vuoteen 2050 mennessä päästöjen on oltava vähintään 60 % pienemmät kuin vuonna 1990 ja tämän jälkeen päästöt pitäisi saada nollattua. ”Olemme edistämässä kestävää kehitystä vähentämällä polttoaineenkulutusta ja tonnikilometrikohtaisia hiilidioksidipäästöjä. Kaikki yrityksessämme ovat osallistuneet tämän kevyen perävaunun kehittämiseen – suunnittelijoista ja tuotantotyöntekijöistä aina yrityksen johtoon ja hankintaosastoon. SSAB:n erikoislujien Hardox® 500 Tuf- ja Strenx® 960 -terästen kaikkia etuja on hyödynnetty Stratosphere-perävaunuissa. Kehitämme toki muitakin perävaunumallejamme entistä kestävämmiksi ja kevyemmiksi”, kertoo Mantella S.r.l:n tehtaanjohtaja Gregorio Mantella.

Hardox® 500 Tuf keventää lavan painoa 365 kg Mantellan Stratosphere-perävaunujen lavat on valmistettu Hardox® 500 Tuf -kulutuslevyistä. Tämä uusi laatu pidentää tuotteiden käyttöikää ja on konepajakäytettävyydeltään vastaavaa kuin tuotteissa aikaisemmin käytetty Hardox® 450. Teräksen kulutuskestävyys on entistä parempi, Mantella on voinut ohentaa levyjä millimetrillä. Tämä keventää lavan painoa keskimäärin 365 kg. Teräksen kovuuden, erinomaisen sitkeyden ja iskunkestävyyden ansiosta levyjen ohentaminen on mahdollista. Suurempi kovuus yhdistettynä erinomaiseen sitkeyteen takaavat eheyden vielä vuosikausien käytön jälkeen. Suunniteltu tukevaksi

Ohuempaa materiaalia käytettäessä lava on suunniteltava siten, että varmistetaan riittävä lavan jäykkyys ja stabiliteetti. Kippisylinteri kohdistaa lavaan suuria rasituksia ja mikäli sitä ei ole suunniteltu oikein, se voi johtaa rakenteen äkilliseen paikalliseen lommahdukseen ja stabiliteetin menetykseen. Mantella on tämän estämiseksi muokannut runkoa monin tavoin, esimerkiksi lisäämällä sivupaneeleihin vaakasuuntaiset taivutukset. Tämä tekee lavasta riittävän tukevan. Myös hydraulisylinterin kiinnitys sekä yläpalkit, takarunko ja kippiakseli on suunniteltu uudelleen niiden vääntöjäykkyyden parantamiseksi. Strenx® 960 -teräkseen vaihtaminen parantaa tuottavuutta ja suorituskykyä

Mantella haastoi vakiintuneet käy-

tännöt ja päätti valmistaa alustan pitkittäispalkit taivuttamalla Strenx® 960 -nauhateräksestä. Sen sijaan, että yritys olisi valmistanut perinteisen I-palkin hitsaamalla laipat ja uuman yhteen, se valmisti särmäämällä Z-palkin, jota ei tarvitse hitsata. Kippiperävaunuja käytetään usein erittäin vaikeissa maastoissa ja vaativissa olosuhteissa. Niihin kohdistuu hyvin monenlaista kuormitusta, jota on vaikea ennustaa. Tyypillisesti määräävä mitoituskriteeri on rakenteen väsyminen. Mantella on panostanut paljon hitsausteknologian ja hitsatun rakenteensuunnittelun kehittämiseen optimoidakseen väsymislujuuden. Alustan väsymislujuutta on voitu parantaa erittäin paljon luopumalla hitsatuista I-palkeista ja jättämällä hitsaussaumat pois runkopalkkien laipoista. Teräksen edut ja alumiinin keveys

Stratosphere-malliston perävaunujen uudet teräsrungot painavat saman verran kuin alumiiniset, mutta niissä on kuitenkin kaikki teräksen kestävyyteen, väsymislujuuteen ja tuotantoon liittyvät edut. Z-palkkien valmistus vie noin puolet vähemmän aikaa verrattuna hitsattuihin I-palkkeihin. Lisäksi vaakasuuntainen taivutusjäykkyys on 10 % ja vääntöjäykkyys 12 % parempi. Tuloksena säästöjä

l Stratosphere-perävaunun lava

on 365 kg ja alusta 145 kg kevyempi kuin aiemmassa mallissa, joten hyötykuormaa on voitu kasvattaa 510 kg ajokertaa kohden. l Uusi perävaunu säästää jopa 12 000 litraa polttoainetta ja tuottaa 30 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä 12 käyttövuoden aikana. l Ajoneuvo voi säästää 0,07 euroa kilometriä kohden eli 8 400 euroa vuodessa, joten se maksaa itsensä takaisin 4–5 vuodessa. 51


NOPEASTI AMMATTIIN – töitä on Varsinais-Suomessa tarjolla

V

arsinais- ja Vakka-Suomi ovat tällä hetkellä koko maan ykkönen meri-, auto- ja metalliteollisuudessa. Mainittujen alojen hyvä työllisyystilanne on jo jonkin aikaa näkynyt osaajapulana ja alhaisina työttömyysprosentteina alueella. Entistä suuremman kasvun pullonkaulaksi on osoittautunut osaavan henkilökunnan rekrytointi. Lisääntyneen tilauskannan ohella yritysten työvoimapulaa aiheuttaa eläköityminen, joka vasta konkretisoituu seuraavan parin vuoden aikana.

52


Suunta on tuttu Turun AKK:ssakin, jossa panostetaan vahvasti teknisten alojen koulutuksiin. Rakennus-, LVI- ja kiinteistötekniikan sekä auto-, kone- ja tuotantotekniikan alojen koulutukset tarjoavat vaihtoehdon niin peruskoulusta valmistuville kuin myös alanvaihtajille tai lisäkoulutusta haluaville. Turva-ala on myös suuri työllistäjä, joten ko. alan koulutuksia on tarjolla jatkuvasti. Nk. pehmeitä aloja oppilaitoksen tarjonnassa edustavat liiketoiminnan ja matkailun alat sekä puhdistuspalveluala. Uutta koulutustarjonnassa: nosturikoulutukset

Suomen Nosturikoulutus on vuonna 2011 perustettu nostoalan koulutusyritys. Vuoden 2019 alusta se siirtyi osaksi Turun Aikuiskou-

Ajoneuvodirektiivikoulutuksia tarpeeseen

myös nykyään pakollisia ajoneuvodirektiivikoulutuksia. Ammattipätevyys on vaadittu henkilöliikenteessä 10.9.2008 ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen. Pätevyys on voimassa 5 vuotta perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta. Voimassaoloa voi jatkaa 5 vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella. Koulutusten tavoitteena on lisätä liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta sekä kuljettajien ammatillisia valmiuksia, terveyttä ja työssä jaksamista. Koulutusten laiminlyönti aiheuttaa rangaistusseuraamukset ajoneuvon kuljettajalle sekä ajoneuvon luovuttaneelle henkilölle.

Turun AKK:n tarjontaan kuuluu

53

lutussäätiön liiketoimintaa. Näin Turun AKK:n koulutustarjonta laajeni entisestään kokonaan uudelle alalle. Nosturikoulutukset järjestetään usein yhteistyössä paikallisten nostoyritysten kanssa. Alkuvuoden aikana ajoneuvonosturikoulutuksia on järjestetty Turun lisäksi Espoossa, Tampereella, Porissa ja viimeisimpänä Porvoossa. Koulutukset on toteutettu sekä omaehtoisina, oppisopimuksina että työvoimakoulutuksina. Koska koulutuksessa on usein mukana nostoalan yritys, voidaan sisältöjä myös räätälöidä yritysten tarpeiden mukaan niin haluttaessa.


Helppo oppisopimus – tie ammattiin työtä tekemällä Monille työnantajille voi olla uusi tieto, että Turun AKK:n helppo oppisopimus on mahdollista solmia lyhyeksi ajaksi, alkaen yhdestä kuukaudesta ylöspäin. Tutkinnon osa tai osat voidaan räätälöidä aina työnantajan tarpeeseen sopivaksi. Valtio tukee palkanmaksua koulutuskorvauksen ja mahdollisen palkkatuen myötä. Myös opiskelijan näkökulmasta helppo oppisopimus merkitsee samaa eli nimenomaan helppoutta. Työpaikan löydettyään opiskelija suorittaa tutkinnon palkkatyötä tekemällä ja opettelemalla vain sitä, mitä ei vielä osaa. Tutkinnon suorittamisen porkkanana on ammattitutkintostipendi, jota voi anoa tutkinnon suoritettuaan Työllisyysrahastosta. Sen arvo on 400 € - puhtaana käteen. 54

Oppisopimus on mahdollista solmia myös Täsmäosaajat Oy:n kanssa, joka on Turun Aikuiskoulutussäätiön sisällä toimiva organisaatio. Täsmäosaajien kautta solmittu oppisopimus räätälöidään aina työnantajan tarpeeseen sopivaksi – ilman työnantajariskiä ja byrokratiaa. Pulaa työvoimasta

Rakennusala työllistää alueella, sillä rakentamisen vauhti ei ainakaan vielä osoita hidastumisen merkkejä. Alalla on tällä hetkellä pulaa erityisesti kirvesmiehistä, rakennusmestareista ja -insinööreistä. Myös LVI-ala ja kiinteistönhuolto ovat kertoneet työvoiman huonosta saatavuudesta. Siksi lähes kaikki ammattilaiset työllistyvät. Kiinteistönhuoltoalalla vanhin opiskelija Turun AKK:ssa on toistaiseksi ollut 61-vuotias, joka palkattiin työhar-

joittelujakson jälkeen työntekijäksi alan yritykseen. Kone- ja metalliala kärsii vanhasta mielikuvasta, jonka mukaan alan yritysten toimitilat ovat rasvaisia, tunkkaisia ja pimeitä halleja. Asiat ovat kuitenkin muuttuneet ko. alalla. Toimitilat ovat siistejä ja valoisia. Kaikkia työvaiheita ei enää tehdä käsin: monissa koneet ja robotit valjastetaan ohjelmoinnilla tekemään osa työstä. Telakka- ja autoteollisuuden myötä alan työllisyysnäkymät alueella ovat hyvät eikä palkkatasoakaan voi moittia. Osa opiskelijoista työllistyy jo koulutuksen tai työharjoittelun aikana, jos hommansa hoitaa hyvin.


Turun AKK l Turun AKK tarjoaa ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta työelämän tarpeisiin.

l Oppilaitoksessa suoritetaan vuosittain noin 600 koko tutkintoa ja tuhansittain tutkinnon osia sekä erilaisia lupakortteja, pätevyyksiä ja sertifikaatteja. l Turun AKK toimii Turussa kahdessa toimipaikassa, Artukaisissa ja Kärsämäessä. Salossa sijaitsee turvallisuusalan koulutuksiin keskittynyt toimipiste.

l Turun AKK:lla on oma oppisopimustoimisto sekä henkilöstövuokrausyhtiö Täsmäosaajat Oy, joka auttaa opiskelijoiden työllistymisessä. l Turun AKK:ta hallinnoi Turun Aikuiskoulutussäätiö. Lue lisää www.turunakk.fi

Varsinais-Suomessa hyvä työllisyystilanne

NOPEASTI AMMATTIIN KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA

RAKENTAMINEN JA LVI- JA KIINTEISTÖTEKNIIKKA

Kone- ja tuotantotekniikan pt. . . . .30.9.19–29.9.21/ . . . jatkuva haku

Työvoimakoulutus Hitsauksen ja levytön peruskoulutus . . . . . . . . . . . . . 30.9.19–29.1.20 Hitsausluokat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku Kone- ja tuotantotekniikan pt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.9.19–29.9.21

Työvoimakoulutus Kivialan at, piha- ja ympäristörakentaja. . . . . . . . . . . . . . . 1.10.19–30.4.21 Maalausalan jatko- ja täyd. koulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku Naiset rakennustekniikkaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.9.19–20.3.20 Pintakäsittelyalan pt, maalari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.9.19–4.9.20 Rakennusalan koulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku Rakennusalan pt, talonrakennus/kivirakennus/maanrakennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.11.19–30.4.21

KULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYS, DIREKTIIVIKOULUTUS

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA

Ennakoiva ajaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.5.

Sähkö- ja automaatiotekniikan pt . . . . . . . . . . . . . . 21.10.19–22.10.21

Tieturva I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5.

Sähköasentajan at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Tuotantotekniikan at, levy- ja hitsaustekniikan osaamisala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.19–1.9.20 Tuotannon esimiestyön eat, työnjohtaja. . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

RAKENTAMINEN JA LVI- JA KIINTEISTÖTEKNIIKKA Pintakäsittelyalan pt/at/eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Sähköasentajan eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku Tuotannon esimiestyön eat, työnjohtaja. . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt/at, kiinteistönhoitaja

TURVALLISUUSALA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Turvallisuusalan at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan eat . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Turvallisuusalan pt, turvallisuusvalvoja . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Rakennusalan pt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Turvallisuusvalvojan eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Talonrakennusalan at / eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku Talotekniikan at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku • ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaja, ilmanvaihtoasentaja, kylmäasentaja, putkiasentaja, rakennuspeltiseppä

HELPPO OPPISOPIMUS - EDUT OPISKELIJALLE

Talotekniikan eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku • ilmanvaihtoasentaja, putkiasentaja, rakennuspeltiseppämestari

• Suorita tutkinto palkkatyötä tekemällä.

Talotekniikan pt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku • ilmanvaihtoasentaja, kylmäasentaja, putkiasentaja, rakennuspeltiseppä, tekninen eristäjä

• Opiskelet vain sitä, mitä et jo osaa.

Tuotannon esimiestyön eat, työnjohtaja . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

• Hanki helposti ammatti tai kasvata osaamistasi. • Oppiminen pääosin työpaikalla. • Tutkinnon suoritettuasi voit saada 400 € puhtaana käteen!

Lue lisää www.turunakk.fi/hopso

pt = perustutkinto ▪ at = ammattitutkinto ▪ eat = erikoisammattitutkinto

www.turunakk.fi/koulutukset 55


Hyväntekeväisyystempaus vailla vertaa

YLI 2000 PYÖRÄILIJÄÄ POLKEE PARIISIIN HEINÄKUUSSA Team Rynkeby - God Morgon on eurooppalainen hyväntekeväisyyspyöräilyprojekti, joka sai alkunsa vuonna 2002. Kaikki alkoi yhden tanskalaismiehen halusta kohottaa kuntoaan ja nähdä Tour de Francen maaliintulo. Hän sai innostettua mukaansa tiimin, joka polki Tanskasta Pariisiin. Tiimi sai niin paljon tukijoita, että reissusta jäi ylimääräistä rahaa, joka päätettiin lahjoittaa Odensen yliopistollisen keskussairaalan lasten syöpäosastolle. Nykyisellään osallistujia on reilut 2000 pyöräilijää ja 500 huoltohenkilöä Tanskasta, Ruotsista, Suomesta, Norjasta, Färsaarilta, Islannista ja Saksasta. ”Suomesta Pariisiin poljettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2013 yhden joukkueen voimin. Kaudella 2019 joukkueita on jo 7 kaupungissa: Helsingissä, Espoossa, Turussa, Tampereella, Vaasassa ja Oulussa. Jyväskylä ja Kuopio ovat mukana yhtenä joukkueena”, kertoo Team Rynkeby - God Morgon Finlandin maajohtaja Kirsi Pärssinen. Joukkueisiin haetaan elokuun loppuun mennessä. Virallinen kausi alkaa lokakuussa ja kestää seuraavan vuoden syyskuun loppuun. Kauden aikana joukkueisiin valitut, eri ikäiset ja eri ammattikuntia edustavat jäsenet sitoutuvat etsimään sponsoreita, jotka tekevät lahjoituksen hyväntekeväisyyspottiin. Yrityslahjoittajien lisäksi jokainen voi perustaa henkilökohtaisen keräystilin Sylva ry:lle. Pyöräilijät maksavat itse kaikki pyöräilyyn ja treenaamiseen liittyvät kulut. Kaikkien eurooppalaisten joukkueiden hyväntekeväisyyskohteena ovat vakavasti sairaat lapset ja nuoret. Suomessa varoja kerätään syöpään sairastuneiden lasten ja nuorten hyväksi. Kerätyt varat lahjoitetaan lyhentämättöminä Sylva ry:lle, joka tukee syöpään sairastuneita lapsia/ nuoria ja heidän perheitään, sekä 56

Aamu Säätiölle lasten syöpäsairauksien tutkimukseen ja hoitojen kehittämiseen. ”Viime vuonna Suomen joukkueiden potti oli lähes 900 000 €, eli mistään pikkusummista ei tosiaankaan ole kyse. Joka vuosi yllätyn yritysten ja kansalaisten suopeudesta keräystämme kohtaan”, Kirsi summaa. Treenintäyteinen talvi

Lahjoitusten keräämisen lisäksi jäsenet sitoutuvat treenaamaan yhdessä talven aikana, sillä Suomesta Pariisiin ei kylmiltään pyöräillä. Jokaisella joukkueella on omat yhteistyökumppanit, jotka mahdollistavat mm. spinning-tunnit talvella. Peruskuntoa kasvatetaan myös lihaskuntotreeneillä sekä pitkillä kävelylenkeillä. Jonkinlainen peruskunto pitää olla, mutta talven aikana kunto kehittyy ja pyöräilytekniikka hioutuu. Treenit myös hitsaavat joukkueita yhteen ja varsinkin kävelylenkeillä rupatellessa tutustutaan joukkuekavereihin. Kaikkien vahvuudet käyttöön

Treenaamisen lisäksi joukkueiden jäsenistä muodostetaan navigointi-

tiimi, tapahtumiin ja somenäkyvyyteen keskittyvä PR & Events -tiimi, huoltotiimi, lääkintätiimi ja johtoryhmä. Jokaisella on siis halutessaan mahdollisuus osallistua muuhunkin kuin pelkkään treenaamiseen. Huoltotiimit ovat erittäin tärkeä osa projektia. Pitkällä reissulla ne varmistavat, että polkijat saavat tauoilla tankattua riittävästi ruokaa ja juomaa. Huoltotiimissä on aina mukana myös pyörien korjaamisen hallitsevia henkilöitä, sillä pitkällä matkalla kaikkea voi sattua ja osia hajota. Myös reitin suunnittelu on tärkeä osa reissua. Vuosi vuodelta se on kuitenkin helpottunut, kun reissuja on takana jo useita ja aiemmin suunnitellut reitit ovat hyvä lähtöruutu uudelle navigointitiimille. ”Joukkueissa on aina mukana sekä uusia jäseniä että jo aiemmin mukana olleita. Näin ensikertalaiset voivat turvallisin mielin luottaa siihen, että kaikki pääsevät perille ja edellisien vuosien opit siirtyvät uudelle tiimille”, Kirsi iloitsee. Haku kaudelle 2020 on jo auki

Projekti saattaa äkkiseltään vaikuttaa pähkähullulta, mutta hakijoita on joka tiimissä joka vuosi enemmän kuin mukaan mahtuu. “Projektissa voi yhdistää omaan hyvinvointiin littyvän suoritteen todella tärkeään hyväntekeväisyyteen. Teet hyvää itsellesi ja toisille, siinä se on kiteytettynä. Mikäli pyöräily tuntuu liian haasteelliselta, voit hakea myös huoltotiimiin”, Kirsi jatkaa. Hakulomake sekä lisää tietoja projektista löytyy osoitteesta www.team-rynkeby.fi


Juttusarjassa seurataan Team Rynkeby - God Morgon Suomen tiimien valmistautumista kesän 2019 rupeamaan. Kesän jälkeen saamme lukea matkasta ja viimeisessä jutussa summaamme kauden.

Kirsi Pärssinen.

57


Renault Trucks esittelee uudistetun 2019 -malliston

Toukokuussa Helsingin Messukeskuksessa järjestettävissä Kuljetusmessuilla Renault Trucks osastolla esitellään ensimmäistä kertaa vuoden 2019 uudistunut mallisto. Uudet, T, C, K ja D-sarjalaiset tuovat polttoainesäästöjä, niissä on uusia ajomukavuutta ja turvallisuutta lisääviä varusteita, sekä uudistuneet, huippuunsa viimeistellyt ohjaamot. Mukavuutta, polttoainesäästöjä ja pienemmät CO2-päästöt

Renault Trucks D 2019: Polttoainesäästöt jopa 7%

Renault Trucksin uudet T, C ja K-2019 mallit tulivat myyntiin joulukuussa 2018. Uudet Euro 6 Step D -moottoreilla varustetut kuorma-autot tuovat jopa 3 prosentin polttoainesäästöt aiempaan sukupolveen verrattuna. Niissä on uusia varusteita, jotka parantavat ohjaamon turvallisuutta ja kuljettajan mukavuutta. T, C ja K 2019 -sarjoissa on uuden sukupolven Optivision -järjestelmä. Optivision on ennakoiva nopeudensäädin, joka optimoi vaihteiden vaihtamisen karttapohjaisesti tien pinnanmuotojen mukaan. Tiedot tallentuvat suoraan ajoneuvoon, jolloin yhteys ei katkea edes tunneleissa tai muilla GPS:n katvealueilla. Reittitiedot ovat myös aikaisempaa tarkempia. Myös uudessa ECO-vakionopeudensäätimessä on uusia asetuksia, jotka pienentävät polttoaineenkulutusta.

Renault Trucks D-sarjan kuormaauton aerodynamiikka ja kuljettajan mukavuus ovat uusissa malleissa entistäkin paremmat. Uudet D-sarjalaiset ovat T, C ja K 2019 kuorma-autojen tavoin varustettu uusilla Euro 6 Step D -moottoreilla. Näiden parannusten sekä uusien varusteiden ansiosta Renault Trucks D:n polttoaineenkulutus pienenee parhaimmillaan jopa 7 prosentilla aiempaan sukupolveen verrattuna.

58

Renault Trucks 125 vuotta: Historiaa vuodesta 1894 tähän päivään

Renault Trucks on ollut merkittävä tekijä ja osa kuljetusalan historiaa vuodesta 1894 lähtien, jolloin Marius Berliet suunnitteli ja valmisti yksisylinterisen moottorin, sekä valmisti ensimmäisen ben-

siinillä toimivan autonsa. Perustajansa 125 vuotta sitten kehittämät edistykselliset innovaatiot toimivat vielä tänäkin päivänä Renault Trucksin suunnittelijoiden innoittajina uusien ja pitkälle tulevaisuuteen asti katsovien tekniikoiden sekä palveluiden kehitystyössä. Juhlavuotta vietetään merkin kolmelle vuosisadalle yltäviä perinteitä kunnioittaen, mallistoa sekä palveluita kehittäen. Kuljetus – Logistiikka messut ovat avoinna torstaina 9.5. klo 10-18, perjantaina 10.5. klo 10-18 ja lauantaina 11.5. klo 9-16. Sisäänpääsy on veloitukseton ennakkorekisteröitymällä tai rekisteröitymällä paikan päällä. Rekisteröityminen ennakkoon osoitteessa: www.kuljetuslogistiikka.fi


Alkuperäis- ja tarvikevaraosat:

VOLVO | SCANIA | MB | RENAULT | IVECO | MAN | DAF | BPW | SAF | ROR

Meiltä saat raskaan kaluston varaosat merkkiin kuin merkkiin. Yhteisostot suoraan varaosavalmistajilta takaavat uusimmat osat ja laajimman valikoiman vaihtoehtoja.

Palvelemme sinua varaosa-asioissa ympäri Suomen: Vantaalla

Juhanilantie 4, 01740 Vantaa Puh. 010 229 3080

Tampereella

Kaskimäenkatu 2b, 33900 Tampere Puh. 010 229 3081

Lahdessa (uusi osoite 1.5 alkaen)

Laatukatu 3, 15680 Lahti Puh. 010 229 3086

Turussa

Orikedonkatu 21, 20380 Turku Puh. 010 229 3082

Lappeenrannassa

Höyläkatu 2, 53500 Lappeenranta Puh. 010 229 3090

Tulossa uusi nettikauppa!

Kokkolassa

Indolantie 27, 67600 Kokkola Puh. 010 229 3098

Oulussa

Kiilletie 1, 90630 Oulu Puh. 010 229 3099

Seinäjoella (uusi osoite 1.5 alkaen)

Piirturinväylä 2, 60100 Seinäjoki Puh. 010 229 3088

Joensuussa

Avainkuja 3, 80100 Joensuu Puh. 010 229 3095

Rovaniemellä

Yhdysväylä 4, 96910 Rovaniemi Puh. 010 229 3087

www.skuba.fi

Soita ja tarkista päivän nettohinta! 59 Nopeat toimitukset ympäri Suomen!


Autoalalta tuttu monikamerajärjestelmän trukkeihin Monikamerajärjestelmä parantaa työturvallisuutta Ahtaat tilat ovat arkipäivää varastoissa. Trukinkuljettajat joutuvat usein ohjaamaan kulkuneuvojaan hyllyjen ja pinottujen kuljetuslavojen välissä. Ahtaat olosuhteet johtavat toistuvasti onnettomuuksiin, joissa vahingoittuu varastoitua tavaraa tai kulkuneuvoja. Vakavampi seuraus ovat henkilövahingot. Selvitysten mukaan pelkästään Saksassa tapahtuu n. 12 000 trukkeihin liittyvää onnettomuutta vuosittain. “Kuljettajan katse ei voi yhtä aikaa olla kaikkialla – siinä Boschin monikamerajärjestelmä tulee apuun”, Boschin Commercial Vehicle & Off-Road -yksiköstä vastaava Andrew Allen sanoo.

Monikamerajärjestelmä koostuu ohjausyksiköstä ja neljästä erittäin kompaktista lähietäisyyska-

60

merasta. Yhdessä ne muodostavat kuvan kahdeksan neliömetrin alueelta. Järjestelmä tuottaa täyden 360° näkymän trukin ympäriltä, vaikka se kuljettaisi kookastakin kuormaa. Kuljettajat näkevät näytöltä realistisen 3D-mallin kulkuneuvostaan. Kun kulkuneuvo liikkuu, näyttö päivittää ympäristön muutokset reaaliaikaisesti.

Järjestelmä auttaa kuljettajaa ohjaamaan trukkia tarkasti ja etäisyyksien tarkempi arviointi on mahdollista myös liikkeessä. Työskentely on helpompaa, turvallisempaa ja tehokkaampaa. Bosch suunnitteli kamerat alun perin henkilöautoja varten, mutta nyt ne on mukautettu logistiikkaalan tarpeisiin.


Alan kehittynein IoT-ratkaisu

Artekno Smartboxi mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen termokuljetuksen sekä kuljetusseurannan, ilman erillisiä ohjelmistoja tai lisälaitteita. Artekno Smartbox on helppokäyttöinen ja edullinen kokonaisuus, joka pitää sisällään EPP-termolaatikon, siihen integroitavan loggerin ja pilvipalvelun.

Ensimmäisenä maailmassa markkinoille tuotava integroitava lämpötila- ja sijaintitietoa seuraava loggeri on kehitetty yhteistyössä jyväskyläläisen teknologiayritys Logmore Oy:n kanssa. Teknisesti edistyksellinen loggeri mahdollistaa kuljetuksen seurannan ilman erillisiä asennettavia ohjelmistoja tai lisälaitteita. Se tallentaa kuljetuksen tiedot tarkasti pilvipalveluun, josta ne ovat luettavissa älypuhelimella tai tietokoneella glo-

baalisti, myös jälkikäteen. Loggeri on paristokäyttöinen ja toimii lataamatta jopa 4 vuotta.

Artekno Smartbox on alan kehittynein loT-ratkaisu ja Arteknon vastaus logistiikka-alan vaativiin tarpeisiin. Se täyttää kaikki elintarvike-, lääke- ja verikuljetusten seurannan kannalta oleelliset standardit. ”Artekno on Suomen markkinajoh-

taja termokuljetusten kalustossa, ja Smartbox vahvistaa tätä asemaa entisestään. Smartboxin myötä meillä on tarjota alan kehittynein IoT-ratkaisu,” Arteknon suunnittelupäällikkö Lauri Nurttila sanoo.

”Loggeri sijoitetaan termolaatikkoon valvomaan kylmäketjun toteutumista ja oikeita kuljetusolosuhteita. Pilvipalveluun tallentuvat mittaushistoria, sijanititiedot ja lämpötilat. Palvelusta voidaan hakea kuljetusten historiatiedot helposti ja nopeasti, jopa vuosien päästä. Kun loggeria ei käytetä, sen säilytys tapahtuu kätevästi Smartboxin kannessa,” Artekno Oy:n avainasiakaspäällikkö Tiina Nieminen opastaa. www.artekno.fi

61


AKUNVALINTAJÄRJESTELMÄN KYSYNTÄ KASVAA

Akkuvalmistaja Exide Technologies toimittaa energianvarastointiratkaisuja kuljetusja teollisuusalalle. Selkeä ja kustannustehokas järjestelmä voidaan integroida valinnaisena osana GNB-varaajiin. Järjestelmä varmistaa, että ensimmäisenä varautunut akku on myös se akku, joka otetaan käyttöön. Tämä pidentää akun käyttöikää, lisää käyttötuntien määrää ja parantaa tuottavuutta. GNB EasyPick on erinomainen valinta pienemmille yrityksille, jotka vielä harkitsevat investointia kokonaisvaltaiseen akunhallintajärjestelmään. EasyPick on selkeä, toimintavarma ja helppokäyttöinen järjestelmä. Käyttäjä valitsee vihreän– vihreä valo osoittaa, mikä akku valitaan ensimmäisenä. Keltainen valo ilmoittaa, että akku on täyteen varattu ja jonossa. Heti kun ensimmäinen akku on otettu, vihreä valo osoittaa jonossa olevan seuraavan akun. Järjestelmässä on tilaa jopa 30 varaajalle. Kullekin akkutyypille riittää vain yksi ohjaava varaaja, jo-

22. vsk

62

ka hoitaa loput. Ohjaava varaaja hälyttää, jos otetaan väärä akku, ja varmistaa, että järjestelmää käytetään oikein. EasyPick on tyylikkäästi muotoiltu ja käyttäjälle helppotajuinen. GNB-varaajat järjestelmässä toimivat plug & play -periaatteella. Käyttöönotto onnistuu ilman huoltoasiantuntijaa, mikä säästää sekä aikaa että rahaa. Järjestelmä on myös kustannustehokas ja takaa yritysten investoinneille vakaan tuoton. – GNB EasyPick on tehokas työväline, joka lisää varaston tehokkuutta ja tuottavuutta samalla kun se maksimoi akkukaluston käyttöiän,

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku toimitus@kuljetuslehti.fi PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola +358 40 717 5686, lehti@kuljetuslehti.fi TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki +358 40 717 5686, toimitus@kuljetuslehti.fi

sanoo Exide Technologiesin Nigel Darke. Meille on erittäin tärkeää toimittaa asiakkaillemme täydellisiä ratkaisuja ja auttaa heitä alentamaan kokonaiskustannuksia.

Yrityksille, jotka haluavat tehostaa akkujensa käsittelyä, Exide suosittelee kokonaisvaltaista GNB 2100. NET -järjestelmää kaluston ohjaukseen ja akkuvalvontaan. Tämä ratkaisu takaa erityisen tehokkaan rotaatiojärjestelmän, mahdollisuuden jopa 500 akun ja varaajan keskitettyyn etävalvontaan, viallisten ja korjausta vaativien akkujen nopeaan tunnistukseen ja paljon muuhun. www.exide.fi

JAKELU Posti Oy

ISSN 1458-1086 (painettu) ISSN 1798-7962 (verkkojulkaisu)

www.kuljetuslehti.fi


Learn more at: www.valvolinefinland.fi

SPECIALISTS IN HEAVY DUTY LUBRICANTS


Aina sovitusti ehjänä perille – ilman välipurkuja!

TÄYDEN PALVELUN LOGISTIIKKATALO LUOTETTAVIN KUMPPANISI Tarjoamme asiakkaillemme täsmälliset ja luotettavat kuljetusratkaisut ja palvelukokonaisuuden, johon voidaan liittää tukipalveluita yksilöllisesti tarpeen mukaan. Kattava yhteistyöverkostomme mahdollistaa toimimisen laajalla operointialueella.

JOUSTAVAT VARASTOPALVELUT • • • • •

Lyhyt- ja pitkäaikainen varastointi Tavaran vastaanotto Keräily Lähettäminen Inventointi

TEHOKKAAT TERMINAALIPALVELUT • • • •

Kuormien purku Lastaus Lajittelu Välivarastointi

YHTEYSTIEDOT Kristian Lella p. 050 919 22 63 kristian.lella@gli.fi Tero Santaniemi p. 0400 184 247 tero.santaniemi@gli.fi Patamäenkatu 4, 33900 Tampere

www.gli.fi

Profile for Tommi Honkanen

Kuljetus & Logistiikka 2 / 2019  

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus & Logistiikka 2 / 2019  

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Advertisement