Page 1

scenariusz

Maciej Jasiński rysunki

Krzysztof Wyrzykowski


fot. Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku im. Ks. Jerzego Popiełuszki

Komiks opisuje tylko ostatnie, najbardziej tragiczne wydarzenia w życiu kapelana „Solidarności”. Jednak nie można zapominać, że przyszły kapłan i męczennik już od najwcześniejszych lat podążał drogą, którą wyznaczały trzy drogowskazy: rodzina, wiara i Ojczyzna. Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku we wsi Okopy, koło Suchowoli na Podlasiu. Jego rodzice byli rolnikami, mieli pięcioro dzieci. W  Suchowoli ukończył szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące. W  1965 roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w  Warszawie. Podczas studiów musiał odbyć dwuletnią służbę wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach. Mimo szykan ze strony dowódców-komunistów, które miały go skłonić do rezygnacji z drogi duchowej, nie pozwolił odebrać sobie medalika i różańca. Zapłacił za to ciężką chorobą, której konsekwencje odczuwał do końca życia. 28 maja 1972 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego. Przez kolejne osiem lat był wikarym w  podwarszawskich i  warszawskich parafiach. W  maju 1980 roku trafił na Żoliborz, do kościoła św. Stanisława Kostki, gdzie oprócz pomocy w pracy parafialnej zaangażował się w „duszpasterstwo świata pracy”. Zaczęło się od odprawienia przez ks. Jerzego, w sierpniu 1980 roku, mszy świętej dla strajkujących pracowników Huty Warszawa. Organizował też pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę. Przez cały czas kapłaństwa był obrońcą godności człowieka, prawa do wolności, sprawiedliwości, miłości i  prawdy – w  myśl nauk św. Pawła oraz Jana Pawła II, by zło zwyciężać dobrem. Słynne stały się jego homilie podczas nabożeństw za Ojczyznę, odprawianych od czasu ogłoszenia stanu wojennego w kościele św. Stanisława Kostki. W  odwecie władze komunistyczne nasiliły prześladowania kapłana. Był wielokrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany i aresztowany. Przedstawiono mu nawet akt oskarżenia o „działalności na szkodę PRL”. Zdaniem prokuratora, miał, „nadużywając funkcji kapłana uczynić z  kościołów miejsce propagandy antypaństwowej”. A  reżimowa prasa (m.in. piórem Jerzego Urbana) zarzucała ks. Popiełuszce organizowanie „spektakli nienawiści” oraz oszczerczo opisywała rzekome nadużycia finansowe i  skandale obyczajowe. Posunięto się nawet do prowokacji, czyli podrzucenia do mieszkania ks. Jerzego materiałów wybuchowych. Gdy mimo szykan ks. Popiełuszko nie zaprzestał głoszenia prawdy, komuniści dokonali zbrodni. 13 października 1984 roku milicja usiłowała sprokurować wypadek drogowy, w którym ks. Jerzy miał zginąć. Sześć dni później, gdy wracał samochodem z Bydgoszczy do Warszawy, został porwany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Stało się to w Górsku, niedaleko Torunia. Pobitego, związanego kapłana, w worku obciążonym kamieniami, oprawcy zrzucili z tamy do Zalewu Włocławskiego. 30 października 1984 roku odnaleziono ciało ks. Jerzego Popiełuszki. 3 listopada 1984 roku prawie milion osób, w tym setki pocztów sztandarowych zdelegalizowanej przez komunistów, ale wciąż walczącej „Solidarności”, uczestniczyło w pogrzebie męczennika. Został pochowany tuż obok świątyni św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. W  1985 roku w  procesie, który był parodią praworządności (a  oskarżeni często zamieniali się w  oskarżycieli, zarzucając zamordowanemu kapłanowi szerzenie nienawiści), mordercy ks. Jerzego zostali skazani na wieloletnie więzienie. Jednak komunistyczne władze kilka razy łagodziły im wyroki, dzięki czemu szybko znaleźli się na wolności. 6 czerwca 2010 roku, decyzją Stolicy Apostolskiej, ksiądz Jerzy Popiełuszko został zaliczony w poczet błogosławionych. Trwa proces kanonizacyjny kapelana „Solidarności”. W miejscu porwania oraz w Toruniu, Bydgoszczy i we Włocławku stanęły pomniki i  obeliski upamiętniające męczennika. W  2013 roku, na pół roku przed śmiercią, Marianna Popiełuszko – matka ks. Jerzego – została Honorowym Obywatelem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rok później w Górsku otwarte zostało Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki.


scenariusz

Maciej Jasiński rysunki

Krzysztof Wyrzykowski


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


scenariusz Maciej Jasiński rysunki Krzysztof Wyrzykowski konsultacja historyczna prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski ISBN 978-83-917401-9-4 wydanie II poprawione rok wydania 2017 nakład 2000 szt. wydawca Agencja Reklamowa GALL sc ul. Szosa Chełmińska 50, 87-100 Toruń gall@gall.torun.pl na zlecenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

WYDAWCA:

Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, tel. 56 62-18-600, 56 62-18-610 e-mail: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl www.kujawsko-pomorskie.pl facebook.com/WojewodztwoKujawskoPomorskie twitter.com/lubietubyc instagram.com/kujawskopomorskie youtube.com/user/umwkp issuu.com/kujawsko-pomorskie flickr.com/photos/kujawskopomorskie


Nie walczył z bronią w ręku, nie rozbijał w puch w pojedynkach przeciwników. Co więcej, z ludzkiego punktu widzenia – przegrał. Zginął, zamordowany przez tych, którzy stali po stronie przemocy i zła. Cóż to za kandydat na bohatera komiksu? – zapyta ktoś. A jednak, moim zdaniem – i nie mam wątpliwości, że w opinii większości z nas – ksiądz Jerzy Popiełuszko, jak mało kto, zasługuje na miano bohatera. Człowieka niezłomnego, który wbrew szykanom, prześladowaniom i torturom pozostał wierny. Wierny sobie i temu, w co wierzył. Był bohaterem ducha. Czegoś, o czym w naszym zmaterializowanym, elektronicznym i praktycznym świecie często nie chcemy pamiętać. Czego istnieniu, zauroczeni tym, co „tu i teraz”, zaprzeczamy. Był herosem czegoś, czego nie można dotknąć, zobaczyć, ale co – jak uczy przykład księdza Jerzego – w niewytłumaczalny sposób potrafi decydować o losach nie tylko pojedynczych ludzi, ale całych narodów. „Zło dobrem zwyciężaj” – za świętym Pawłem i Papieżem Polakiem głosił kapelan „Solidarności”. Ale także zgodnie z tym, czego od maleńkości uczyła go Marianna Popiełuszko. Matka, która potrafiła wybaczyć mordercom syna. Honorowa Obywatelka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ISBN 978-83-917401-9-4

Profile for Kujawsko-Pomorskie

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Cena Wolności  

Ksiądz Jerzy, człowiek niezłomny, który wbrew szykanom, prześladowaniom i torturom pozostał wierny. Wierny sobie i temu, w co wierzył. Komi...

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Cena Wolności  

Ksiądz Jerzy, człowiek niezłomny, który wbrew szykanom, prześladowaniom i torturom pozostał wierny. Wierny sobie i temu, w co wierzył. Komi...

Advertisement