Krot of Kans

Om naar oplossingen te zoeken en goede voorbeelden te geven betrekken architecten, vormgevers en deskundigen van uiteenlopende disciplines een jaar lang samen met andere partners en geïnteresseerden een leegstaande particuliere woning. De eerste jaren die huizen in Zeeuws Vlaanderen, daarna op Schouwen-Duiveland.

Ons HUIS is een plaats waar partijen samen komen om over de mogelijkheden voor de toekomst na te denken en deze mogelijkheden samen vorm te geven. Wij willen met ons HUIS creatieve voorbeelden geven om de omgeving te helpen met het naar hun hand zetten van de eigen toekomst op een onconventionele manier.

Publications