Page 1

NR. Nr. 3 - Desember 2014

MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR KRONISKE MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FORSMERTEPASIENTER KRONISKE SMERTE

Foto: Kjetil Ellertsen

God jul & Godt nytt år!

www.kroniskesmerter.no • www.kroniskesmerter.no • www.kroniskesmerter.no • www.kroniskesmerter.no • www.kroniskesmerter.no • www.kroniskesmerter.no


Innhold: 3

LEDERS HJØRNE

4

Weekendsamling 7. – 9. november 2014 Radisson blu Hotell, Gardermoen 8

I dag er Linda friskere og gladere enn hun har vært på mange år.

Medlemskontingent pr. år: Enkeltmedlemskap kr. 250,Firma/sponsormedlem kr. 750,Husstand/Familie/ Støttemedlemskap kr. 125,Send sms: «Nymedlem FKS» til 1963 og meld deg inn.

Glimt 3/2014

10

Medlemsmøte i F.K.S. Østfold torsdag 2. okt. 2014

11 Kulturutflukt til Rosendal 28. august 16 Tur til sørlandets perle NY-Hellesund 18 Turgruppestart for FKS Bergen og omegn 19 FKSs Julebord 2014 20 FKS’ Behandlingsreise 08. – 29. oktober 2014 22 Ferieminne!

Styreleder

Medlemsbladet Glimt utgis av: Foreningen for Kroniske Smertepasienter Utkommer 4 ganger pr. år Ansvarlig redaktør: Birger Aam E-post: bi-aam@online.no Postadresse: Holan 22, 4373 Egersund Telefon: 974 77 918 E-post: post@kroniskesmerter.no Trykk: Nr1Trykk Grefslie Opplag: 1.500 Annonsesalg; redaksjonen@kroniskesmerter.no Kontakt redaksjonen: Birger Aam E-post: bi-aam@online.no Annonsepriser:: Omslag: 8.000,Helside: 4.000,Halvside: 2.000,Kvartside: 1.000,Støtteannonse, stor: 800,Støtteannonse, liten: 400,Signerte artikler står for artikkelforfatterens regning. Redaksjonen er ikke ansvarlig for artikkelens innhold. Vi tar forbehold om evt. trykkfeil.

Birger Aam Holan 22, 4373 Egersund Tlf.: 51495200/97477918 E-post: bi-aam@online.no

Leders Hjørne Sommeren ligger bak oss, med gode minner og følelsen av sol og varme, late dager og fri fra de vanlige pliktene. Hva fyller vi dagene med? Høsten med sine vakre farger i gulrøde nyanser. Sjøen ligger klar og blå, det er fred og ro. Klar luft mot stjernehimmelen. Fuglene trekker mot syd, mot varmere strøk, kanskje Spania er målet. Det var det også for Behandlingsreisen 2014 som gikk til Albir. Med 35 deltakere, var det en stor gruppe som reiste på 2 eller 3 ukers opphold i varmen. Rapportene etter turen er positive, og dette kan du lese mer om et annet sted i bladet vårt. Årets weekendsamling arrangerte vi i år på Radisson Blu på Gardermoen, greit for alle som kom med tog, buss eller fly. Korte avstander. 38 deltakere var med og det var gjennomgående positive tilbakemeldinger, selv om det er vanskelig å gjøre alle til lags. Viser til fyldig reportasje i bladet. I Vestfold ønsker vi å starte en lokalavdeling igjen. Nå ser dette mye lysere ut, og på weekendsamlingen var Mari Mordal fra Larvik gjest. Hun fikk mye informasjon om foreningen og skaffet seg kontakter i lokalavdelingene rundt om i landet. Vi ser frem til oppstartsmøtet. På Lærings- og mestringssenteret i Skien er det mange brukere. En kontaktperon har meldt sin interesse og ønsker å informere om FKS og på sikt starte en lokalforening i Telemark. Vi gleder oss over den positive utviklingen for foreningen. I Bergen sitter det en person som kan IT og media og hun var også på weekendsamlingen. Astrid Veland er navnet og hun har arbeidet med data i hele sitt yrkesaktive liv. Vi ser frem til den hjelp og støtte hun kan gi foreningen.

«Gjennom året» av Geir Wigdel Morgontre i natt fall snøen svarte morgontre står dryppande glade Fuglemat sidensvans i mispel velsett svensk silkeramp gjør rent bord Kvit svevn Dette dragande kvite så mjukt så lett og stilt å sova i dra over seg dyne venta på våren blunda og bia – lenge

Julen nærmer seg med alt det den bringer med seg. Vi ser frem til høytiden, med besøk fra familie eller kanskje vi skal reise bort for å besøke noen av våre kjære. Julebord, juletre­ fester og sammenkomster med familie og venner. Hygg dere i julen. Et ubrukt 2015 ligger foran oss, med forventninger om hva som skal skje dette året. Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og ett godt nytt år. Julehilsen fra

2 – Glimt 3/2014 • www.kroniskesmerter.no

Hentet fra

Husk å like oss på Facebook og del våre Facebook innlegg, det er et enkelt, men viktig bidrag som gjør FKS mer synlig! www.kroniskesmerter.no • Glimt 3/2014

–3


Medlemsbladet Glimt utgis av: Foreningen for kroniske smertepasienter Postbok 154 Nesttun, 5852 Bergen Mobil: 46 77 06 68 Epost: post@kroniskesmerter.no Web: www.kroniskesmerter.no

Sentralstyreleder: Sigurd Seim Annonser: Redaksjonen kan være Nestleder: Hildur Larsen behjelpelig med grafisk produksjon Sekretær: Åse Skarde Høiland av annonser. Signerte artikler står for Kasserer: Birger Aam artikkelforfatterens regning. Redaksjonen er ikke ansvarlig for artikAnsvarlig redaktør: Frode T. Strømø kelens innhold. Grafisk design: Frode T. Strømø Trykk: UnitedPress Trykkeri Innlegg og artikler sendes i digitalt Opplag: 1500 format til redaktøren. Forsidefoto: yaymicro.com senterte hvordan hun kom på ideen med å lage denne «kobla å flytte makten over til pasienten for det er pasienten Annonsesalg: Kontakt redaksjonen Vi tar forbehold om evt. trykkfeil. kebok». Det var i sommer når hun fikk beskjed om at Sensom er eksperten på sin egen kropp. Regjeringen har 7 ho-

Weekendsamling 7. –9. november 2014

Radisson blu Hotell, www.kroniskesmerter.no • Glimt 2/2012 Gardermoen Stavanger 12.11.2014 ved sekretær Åse S Høiland.

tralstyre kalte inn til ekstra ordinært Årsmøte pga for lite folk i styret. Dette ble trukket tilbake da et av styremedlemmene kom tilbake etter permisjon. Kari tok kontakt med sentralstyre å foreslo å arrangere en Weekendsamling til høsten da det Ekstra ordinære Årsmøte ble avlyst med tema om å lage en FKS Manual. Kari Solaas og Rune Armand Strømberg som var helgens andre kursholder laget kursmaterialet med hjelp av Avdeling Oslo m/omegn. Lørdag 08.11.2014 Leder Birger Aam ønsket velkommen og overlot ordet til Kari Solaas. FKS Manualen også kalt «kokeboken» kan bli et redskap for nye styremedlemmer, for da har de en «oppskrift» å følge og selvfølgelig kan hver lokal avdeling sette «sitt» preg på Manualen. Kari brukte i kursmaterialet kopier fra avdeling Oslo og Haugesund for å vise at de to avdelingene drives nesten likt. De har laget en kalender slik at de kan se hva som må gjøres hver mnd. Videre gikk hun inn på at lokalavdelingene må samarbeide med hverandre og Sentralstyret da vi jobber mot et felles mål, nemlig å få oppmerksomhet rundt smertepasienter. Videre ble det diskutert hva som trekker medlemmer til vår forening. Det er uten tvil de avdelinger som har bassengtrening som trekker flest medlemmer da dette stort sett har en positiv innvirkning på smertepasienter. De lokal avdelingene som driver aktivt med å holde medlemsmøter med foredragsholdere og arrangerer aktiviteter er noe som trekker medlemmer.

Årets weekendsamling ble avholdt på Gardermoen da dette er ett sentralt knutepunkt. Fredag 07.11.2014 Der var 38 påmeldte deltaker til årets weekendsamling, 4 av disse kom på lørdagen, de fleste lokal avdelinger var representert. Leder Birger Aam ønsket alle hjertelig velkommen 4 – Glimt 3/2014 • www.kroniskesmerter.no

og overlot ordet videre til ordstyrer Regine Deniel Ihlen. Deltakerne presenterte seg og sa hvilken avdeling de kom fra og hvilke verv de eventuelt hadde hvis de satt i styre. Mari Mordal var invitert av Sentralstyre da hun ønsker å starte en avdeling i Vestfold. Astrid Veland var også invitert av Sentralstyret. Hun er fra Bergen og ønsker å jobbe med ikt/media samt Glimt. Kari Solaas var en av helgens kursarrangører. Hun pre-

Foredrag av Tone W Trøen. Lørdag 8. november fikk vi besøk av helsepolitisk talsperson (H) Tone W Trøen som sitter på stortinget i Helse- og sosial komiteen. Hun har sittet i kommunestyret i Eidsvoll i flere år før hun i fjor ble valgt inn på stortinget. Hun tok sykepleier utdanningen i voksen aldre og jobbet noen år på sykehus. Tone W Trøen har selv kjent på kroppen det å være smerte pasient pga Ulcerøs kolitt som er en betennelsessykdom i tykktarmens slimhinner. Hun hadde mye smerter men etter den siste operasjonen fungerer hun godt i dag uten de store problemer. Så pratet hun om hva regjeringen prioriterer og det er

ved felt som de prioriterer og det er: 1. Fritt behandlingsvalg. Pasienten kan selv velge hvor en vil ha behandling og kan velge det sykehuset som har minst ventetid enten det er offentlig eller privat bare de har avtale med helseforetagene. Regjeringen mener dette vil korte ned ventetidene, denne reformen kom i høst og skal tre i kraft i 2015. 2. Helse/sykehus plan. Det er pr i dag ingen total oversikt hvor mye helsepersonell en trenger å utdanne de neste årene. 3. Kreft satsing, ventetiden må ned. Det må utarbeides et helt tydelig forløp fra diagnosen til behandling. I Norge er det pr i dag 2 tverrfaglige diagnose senter, et i Trondheim og et på Ahus. 4. Ikt/ it. Lage et sikkert ikt system som kan brukes tverrfaglig slik at pasienten ikke trenger å fortelle hele sykehistorien til hvert nytt behandlingssted. Pasientjournalen skal pasienten ha tilgang til selv, for det er pasientens eiendom. 5. Kommunehelsetjenesten/primærhelsemelding. Det skal sørge for bedre samhandling, når flere faginstanser samler seg på en plass vil helsen bli bedre til befolkningen for en kan sette inn de rette instansen på et tidlig tidspunkt. Eks at lege, helsesøster, barnevernet og sosialkontor. 6. Psykiskhelse/ rusomsorg. Det trengs en betydelig styrking på disse 2 feltene da dette har vært et nedprioritert felt i flere år. 7. Spesialist helsetjenesten. Denne trenger også en betydelig styrking da det pr i dag er for få spesialister på de fleste felt.

3

Disse 7 punkter er det regjeringen prioriterer. Tone W Trøen pratet litt om at vi blir stadig eldre og at det er viktig med å holde de eldre i aktivitet så derfor er det viktig å fremme en god helse. Regjeringen har satt av 20 millioner på et pilotprosjekt for å trappe opp rehabiliteringsplasser. Det er forskes stadig mer på smerter, det å finne bedre smertelindring for den enkeltes diagnoser. www.kroniskesmerter.no • Glimt 3/2014

–5


Til slutt kom hun inn på verdens helsedefinisjon som er: Helse er definert som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lidelse. Hun svarte på spørsmål før hun takket for seg. Så fortsatte Kari Solaas på «kokeboken» om hvordan den kan bli et redskap både for lokalavdelingene og Sentralstyre. Det ble også diskutert de nye reglene for Bufdir.midler som trer i kraft fra nyttår med overgangs regler fram til 2017. Så fikk Geir Høiland som er leder i valgkomiteen ordet. Han informerte om at de jobber med å finne kandidater til Sentralstyre og oppfordret lokal avdelingene til å komme med forslag på nye kandidater. Turid Leganger som er leder i behandlingsreise utvalget fortalt litt fra årets behandlingsreise om utfordringene de hadde med at deltakerne var fordelt på 3 hoteller, hun sa også at det var siste gang de hadde 3 ukers tur. Ellers så hadde turen gått greit. Søndag 09.11.2014 Leder Birger Aam ønsket igjen alle velkommen til siste dag av weekendsamling og gav ordet videre til Rune Armand Strømberg. Rune spurte forsamlingen om hva og hvor FKS er om 25 år, hvilke tanker en har for framtiden. Deltakerne ønsker jo at FKS skal holde på videre og det som kom fram var at en må se på hva som trekker nye medlemmer og hvordan beholde dem. Det ble pratet litt om de medlemmer som trekker seg ut av FKS og det kan kanskje være lurt å ta en telefon til dem å spør hvorfor de ikke ønsker å være 6 – Glimt 3/2014 • www.kroniskesmerter.no

medlem lenger. Det kom også forslag på at det kunne være lurt å lage en brukerundersøkelse for medlemmene om hva foreningen skal holde på med nå og i framtiden. Det er også viktig at FKS lager et felles medlemsregister for slik det er nå er det forskjellige formater i de forskjellige lokalavdelinger. Det er viktig at vi får til et felles medlemsregister og nå som det kommer nye regler fra myndighetene må vi få det på plass. Så ble ordet gitt videre til Reidun Westergren som er leder i Likepersonsutvalget. Likepersonsutvalget består av leder Reidun Westergren, Turid Leganger, Kari Solaas og Mette Hofstad. Reidun fortalte at hun hadde sendt ut flere e-mailer til lokalavdelingen der hun lurte på hvor mange Likepersoner det er i hver lokalavdeling. Hun har nå fått svar på det og satt opp en liste med godkjente likepersoner i vår forening. Hun sa at det er viktig å ha flere likepersoner for jo flere en har jo mer penger får vår forening. For å bli Likeperson må en ta ett Likeperson kurs og de går som regel i regi av Funkis og er som regel en helg. Når en har tatt kurset sender en søknad om å bli likeperson til Reidun så tar hun det opp i utvalget og de tar kontakt med lokal avdelingen som kjenner medlemmet og ut ifra det blir medlemmet godkjenne til likeperson. Reidun gikk også inn på hva det vil si å være likeperson, hvilke regler som gjelder og hvordan man registrerer tiden en bruker og det blir utarbeidet nye registreringsskjemaer nå som skal tas i bruk nå fra 01.01.2015. I første omgang blir registreningen gitt i papirform, men kommer til slutt bare å være elektronisk. Til slutt gikk deltakerne igjennom en liste som Kari hadde satt opp som gikk på arkiv og hun spurte helt enkelt om hvor lenge en skal ta vare på bilag, referater etc. Birger Aam takket Kari Solaas og Rune Armand Strømberg for en godt gjennomført Weekendsamling og Regine Deniel Ihlen for jobben som ordstyrer.

Kunstterapi Livet er ikke for amatører og har heller ingen helsegaranti med seg, sier Trine Normann. Trine møtte veggen i 1996. Hun har brukt mange år på å rehabilitere seg selv til der hun er i dag. Hun fant kunst terapien på sin vei. Tok en lang utdannelse og er i dag diplomutdannet kunstterapeut. Det ble hennes redning. I mange år har hun skaffet seg kunnskap om hvordan psyken fungerer, i samarbeid med kroppen. Et fantastisk maskineri, som man ikke verdsetter nok, før det er krise. Kropp og psyke er en helhet. Noe man ikke fokuserer nok på i dag. Det ene fungerer ikke bra uten det andre sier Trine Normann.

Kunstterapeutiske metoder blir stadig mer anvendt og etter­spurt. Fysiakosreiser skal derfor inngå et samarbeid med Trine Normann slik at de kan tilby sine gjester denne metoden. Dette kan være et tilbud i forbindelse med en helsereise til Spania, men evt også som en egen workshop for spesielt interesserte. Vil du vite mer? Da kan du finne mange gode artikler på internett, du søker bare på «kunstterapi». Du kan også ta kontakt med: Fysiakosreiser@gmail.com

Carrer Pau Casals 24 – 03581 Albir Alicante-Spania www.kroniskesmerter.no • Glimt 3/2014

–7


I dag er Linda friskere og gladere enn hun har vært på mange år. Birger Aam

Vi må gå tilbake i tid for å høre – hva har skjedd! • Når kjente du de første antydninger til hodepine, eller det du i dag vet er migrene? De første antydninger til spenningshodepine og migrene kjente jeg allerede i 2002, selv om jeg hadde månedlige anfall allerede fra 2001. Deretter økte det bare på. Fra 2002/03 var det månedlige anfall med migrene, med hodepine litt oftere. Spiralen bare økte i hastighet, så fra 2003/04 var det ukentlige anfall med migrene og hodepine. Det hele kulminerte med daglige migreneanfall fra 2004. Kronisk migrene fra 2003 – altså ukentlig migrene fra 2003 til 2014. • Hvordan artet den første tiden seg? Det var mange behandlere, men lite kunnskap blant legene. En fastlege som ikke forsto eller trodde på meg. Hun skrev ut medisiner og nye sykemeldinger. Etter hvert forsto jeg at hun bare trodde jeg ville være sykemeldt og hjemme 1 år. Hun hadde ikke kunnskap om hodepine eller migrene, og all medisineringen gjorde at jeg tilslutt fikk medisinindusert hodepine – og måtte avruses. Dette var i 2004 og jeg var sykemeldt i nesten 2 år. Før dette skjedde jobbet jeg som ass. avd. sykepleier på en demensavdeling ved et sykehjem, samtidig som jeg studerte Helseledelse på BI. (Skulle ta en master i ledelse). • Ble du trodd? Fastlegen trodde meg ikke. Hun hadde liten eller ingen kunnskap om migrene/hodepine. Jeg gikk simulant til flere behandlere (fysioterapeut/ kiropraktor/nevrolog) som ga meg støtte og trodde/tror fortsatt på meg. Dr. Harald Scwart (den gang nevrolog på Migrene­ klinikken på Sjølyst) var en av de som hjalp meg. Ved konsultasjonen satt jeg å gråt av fortvilelse, han ordnet ny fastlege til meg, der og da. Han så virkelig frustrasjonen min. • Hvordan reagerte du og familien på smerten? Kjæreste – full av forståelse fra dag en. Nå er han min kjære ektemann – alltid støttende. Familien ønsker å hjelpe meg og de nærmeste, men de blir ofte frustrerte «ingenting hjelper». Det er svært vanskelig for de nærmeste å forstå fullt og 8 – Glimt 3/2014 • www.kroniskesmerter.no

helt – det er det bare en håndfull personer i livet mitt som per dags dato forstår. Foreldrene mine har vært helt fantastiske ifht å hjelpe oss. Nå i ettertid kan jeg ikke forstå hvordan vi skulle klart oss uten deres hjelp. Mor flyttet nærmest inn her en periode, spesielt i den tiden Bård reiste mye. De sier aldri nei – resultatet i dag er at de har et helt enestående forhold til barnebarna. Jeg er enebarn – og er heldig sånn sett – har ikke trengt å dele på mor og far. • Sengeleie/kvalm/oppkast/lys- og lydsky/matlyst? Det å legge seg på dagtid er alltid siste utvei. Jeg er så ofte immobil pga. smerter – det gjelder å holde vertikalen. Mye av dagen går imidlertid med til å hvile – lagre energi. Min egen verste fiende – liker å være aktiv – ha prosjekter/planer/reise og være sosial. Jeg pleier si at jeg er ikke laget for migrene. • Tok det lang tid før lege ble kontaktet – og nevrolog? Nei – startet hos behandlere i det øyeblikket jeg skjønte at dette var noe som ikke kom til å forsvinne. Gått til behandling siden starten i 2002. • Ble du medisinert fra første dag, eller ble du rådet til «å slappe av» – det går nok over? Ble fra starten medisinert av fastlege – pga legen min hadde mangelfulle kunnskaper om min diagnose, ble jeg overmedisinert av fastlegen. (har tenkt mye på det i etterkant at jeg burde visst bedre). • Hva med utdannelse og jobb? Tiden har stått stille i forhold til jobb og utdannelse. Jeg har vært i arbeidspraksis flere ganger, i lengre perioder, men med varierende utfall. Det å være i jobb har gjort meg verre i de fleste tilfellene. Jeg vil så gjerne, står på og presser meg for hardt. Det er ikke lett å «bare være hjemme» når man har lyst til å jobbe og å være ute blant folk. Utdannelse har jeg ikke klart eller fått lov av NAV. Klarer man å studere klarer man å jobbe – det er beskjeden jeg har fått. Det er jo sårende, men samtidig rettferdig. Jeg forstår det, men… Da jeg ble syk studerte jeg på BI og jobbet som assisterende avdelingssykepleier på demensavdelingen på et sykehjem, for øvrig en av de beste jobbene jeg har hatt. Bearbeidet tapet av studier og jobb gikk over mange år.

Mye sorg relatert til dette og jeg trodde jeg var deprimert. Hadde imidlertid en utrolig dyktig psykolog som forklarte at dette var en sorg av tap – som jeg måtte jobbe meg igjennom. Har grått mye og vært veldig sår og ustabil pga dette i mange år. Jeg har vært sint og opplevd mye urettferdighet pga. denne sykdommen og tapet av kollegaer-opplevelser – utdannelse – tilstedeværelse for barna og sist men ikke minst jobb. Har alltid hatt ekstremt høye krav og mål ifht meg selv – og dermed har fallhøyden vært desto større dessverre. Det er lett å si at man ikke må tenke slik – men når hver eneste fiber i kroppen kjemper imot og hele min identitet blir truet så er det ekstra vanskelig. Jeg hadde samtaleterapi med psykolog i to omganger – var redd for å bli deprimert. Jeg var ferdig utdannet i 2001. Jeg jobbet som sykepleier frem til 2004. 100–150 % stilling. Jobbet som forbundssekretær i NMF i tidsrommet 2006 – 2010, avbrutt av 2 svangerskap. • Sosialt liv? Det har fungert bra, men uforutsigbart. Gode venner som forstår situasjonen. Har gode venner rundt meg som forstår alle kanselleringer og avbestillinger. Desto koseligere når jeg får det til. Siden jeg er så mye hjemme – for meg selv– så prioriterer jeg/vi venner/familie og aktiviteter med barna. Dette har gått og går stadig utover den fysiske helsen min, men jeg vil påstå at den redder den psykiske helsen min. Jeg er sterkere pga. min mann, mine barn, mine venner og familie. Hadde ikke vært der jeg er i dag uten god støtte, omsorg og kjærlighet. • Barn – bryllup – ektefelle? Min klippe og prins her i livet er Bård – min ektemann. Vi giftet oss i 2012, men har vært et par siden 2002. Han har i tillegg til svært krevende jobber i finans og bank vært helt enestående. Han var mer eller mindre alenepappa for Emma fra hun var 1 – 3 år og Henrik fra 3 – 5 år. Nesten hver helg i løpet av disse to årene tok han seg av barna alene. Hans hverdag har bestått av å levere barn i barnehage – dra på jobb – hente barna fra barnehage – lage middag – legge barn – jobbe ved pc’en hver eneste kveld med det han ikke rakk å gjøre på dagtid. Det var aldri noe alternativ å ikke ha barn – båre Bård og jeg har alltid elsket barn. Vi har vært heldige og fått to herlige barn, en gutt og ei jente. Med to års mellomrom. De er 5 og 7 år nå. • Tiden etter bryllupet? Jeg var ekstremt dårlig året før og året etter bryllupet vårt i februar 2012. Samtidig var det en helt fantastisk tid, takket være kortison og hjelp i mange former så gikk det! Vi hadde et fantastisk bryllup, dro på bryllupsreise uten barn – pusset opp drømmehuset – alt i løpet av noen måneder.

Ikke så bra for den fysiske helsen – men en åpenbaring for senere tid i form av framtidsdrømmer – minner – opplevelser og kjærlighet! • Forstår at det har skjedd en endring i livet ditt. Våren 2014 startet jeg hos en kiropraktor i mitt nærmiljø. Dette var den 5. kiropraktoren jeg hadde blitt behandlet av siden starten i 2002. Han er ung og arbeider sammen med 3 andre kiropraktorer og fysioterapeuter ved en liten kiropraktor-klinikk. Det skulle vise seg at denne kiropraktoren hadde enormt med kunnskap – var ydmyk for meg som pasient – da han startet å utrede meg for årsaken til migrene. Nettopp denne individuelle kartleggingen ble avgjørende for videre behandling og suksesshistorie. Allerede etter noen uker merket jeg bedring. Mindre migrene, deretter erstattet med kun spenningshodepine, deretter sjeldnere og sjeldnere av begge. Jeg gikk fra å ha 3 til 4 migrene anfall pr. uke til 1–2 pr. måned. Spenningshodepinen kom ca 1 gang pr. uke. I tiden som fulgte sluttet jeg med mine faste forebyggende medisiner, sluttet med botox/kortison injeksjoner i nakke og rygg. Livet ble merkbart bedre og energien kom sigende. I dag er livet såpass mye bedre at jeg drømmer om jobb, studier, en framtid der jeg kan komme meg ut å bidra. Fra i sommer klarte jeg å ta vare på barna noen dager alene (for eksempel når Bård er ute og reiser.) Det å vite at «dette orker jeg faktisk» er en stor bragd for meg som jeg er veldig, veldig stolt av. Det gir meg styrke – selvtillit og stor glede. Viktig livslærdom jeg har ervervet pga migrenen. Aldri gi opp håpet! Selv om mange av behandlingene jeg har vært igjennom ikke har gitt meg mindre smerte så har det gitt meg bedre livskvalitet og bidratt til ny lærdom og bevaring av et håp om en bedre helse. Det er bedre å gjøre noe enn å la være. Ikke bry deg om det negative andre tror/sier – jeg kjenner min egen kropp best! Dette er en ekstremt vanskelig oppgave, men klarer man det så går det så mye bedre med seg selv. Veien til en bedre innsikt om seg selv har gått via egne erfaringer og refleksjoner, samtaletimer hos psykolog og coach. Samt gode samtaler med venner som FORSTÅR (viktig!) og som er villige til å være søplekasse av og til. Omgi deg med folk som gir energi istedenfor å ta den lille energien du har til overs. Dette har vært viktig for meg, og jeg opplever at dette nesten er av de viktigste ifht. å trives med seg selv. Ved å ha folk som forstår – stoler på det du sier – tror på DEG – og gir deg den omsorg du fortjener – det har gjort at jeg har holdt ut! Ikke vær redd for å gjøre andre til lags – dette er nærmest umulig i mine øyne. Omgi deg med folk/bruk energien på folk som tror på deg uten forbehold. De finnes! Det er mitt liv og jeg velger selv hvordan jeg skal leve det! www.kroniskesmerter.no • Glimt 2/2013 3/2014

–9


Sentralstyreleder: Sigurd Seim Nestleder: Hildur Larsen Sekretær: Åse Skarde Høiland Kasserer: Birger Aam Ansvarlig redaktør: Frode T. Strømø Grafisk design: Frode T. Strømø Trykk: UnitedPress Trykkeri Opplag: 1500 Forsidefoto: yaymicro.com Annonsesalg: Kontakt redaksjonen

Medlemsbladet Glimt utgis av: Medlemsmøte i F.K.S. Østfold Foreningen for kroniske smertepasienter Postbok 154 Nesttun, 58522014 Bergen torsdag 2. okt. Mobil: 46 77 06 68

Leder Jorunn Arnesen ønsket Epost: post@kroniskesmerter.no velkommen til 13 medlemmer denne kvelden. Vi har ikke Web: www.kroniskesmerter.no foredragsholder, men tok opp forskjellige aktiviteter som blir nå i høst. Juleshowet på City 28. nov. ble fort fulltegnet. Alle 25 www.kroniskesmerter.no • Glimt 2/2012 plassene er fylt opp. Eventuelle etternølere blir satt på venteliste i tilfelle noen må trekke seg. På showet er det 50-talls-musikk med Stephen Ackles og lokale artister. Vi møtes på Chang Cheng kl. 18.oo og spiser god mat, før vi går til City i litt god tid før showet. Fint å finne plassene våre og roe litt ned før det hele starter. Det blir bøttelotteri på Kiwi Lisleby 21-22. nov. og vaktliste ble satt opp. Julebordet blir også i år på Lunsjservise Ørebekk, torsdag 4. des. 2014. Påmelding blir neste medlemsmøte, og ellers får alle brev med info. etterhvert. Asbjørg Stene og Torill Dahl hadde med henholdsvis dukkevogn, dukke og mye strikkeklær og stort tredimensjonalt bilde som de gir til julelotteriet. Et annet medlem har gitt oss et maleri, og lover også et maleri hvert år. Dette er virkelig flotte gevinster, og da er det viktig å selge mye lodd! Det er også veldig viktig å få fram når vi selger lodder, at inntektene går ut til medlemmene i form av sponsing på julebord, revyer og helsereiser. Leder delte ut merkelapper til å ha på koffertene til dem som skal dra til Albir i Spania 8. okt. Det er ganske mange fra vårt lag som drar til varme og helsebringene behandling. Leder opplyste også om at det blir åpent møte om NAV-reformen 29. okt. Annonse kommer i avisa og det er fint om noen av medlemmene som er igjen hjemme, kan dra på møtet. FKS-Ø har jo fått tildelt Landsmøtet 2015, og 3. jan. er vårt lokallag 25 år. Det ble luftet litt om hva vi gjør ut av dette, og når vi skal feire. Vi vil komme tilbake til dette senere og tar imot forslag med takk. Nå var det såpass sent at alle så fram til god mat og drikke, og det sedvanlige loddsalget med mange fine gevinster. Neste medlemsmøte er torsdag 13. nov. Har ikke fått foredragsholder enda, men det arbeides med saken. Leder Jorunn takket for i kveld, god tur til dem som skal ut å reise, og vel møtt på medlemsmøte til alle sammen. Dagmar Nilsen, referent 10 – Glimt 3/2014 • www.kroniskesmerter.no

Annonser: Redaksjonen kan være behjelpelig med grafisk produksjon av annonser. Signerte artikler står for artikkelforfatterens regning. Redaksjonen er ikke ansvarlig for artikkelens innhold. Innlegg og artikler sendes i digitalt format til redaktøren.

Glimt fra lokallagene

Vi tar forbehold om evt. trykkfeil.

Avd. HGSD og OMEGN

3

Kulturutflukt til Rosendal 28. august

www.kroniskesmerter.no • Glimt 3/2014

– 11


Glimt fra lokallagene

Glimt fra lokallagene

Halsnøy kloster, infotavle.

Guidet omvisning.

Halsnøy kloster.

Hagepynt.

Dagens lunsj serveres i drifhuset, Baroniet. 12 – Glimt 3/2014 • www.kroniskesmerter.no

Porten inn til baroniet.

I Rosenhagen.

I nydelig høstvær gikk de første av foreningens medlemmer om bord i bussen i Kopervik, og flere og flere kom til etter hvert. De siste i følget kom om bord på Flotmyr i Haugesund. Totalt 46 stykker. Sjåføren ønsket oss velkommen om bord, det samme gjorde foreningens representant. Sjåføren vitset om hvor hen turen skulle gå. Solen skinte og stemningen var god. Vi cruset gjennom Skjold, Ølen og Etne til Skånevik. I Skånevik tok vi turen innom bakeren, som hadde nystekt bakst til oss. De som hadde allergier fikk det de kunne spise. Sjåføreren hadde med kanner med kaffe, og da ble det en herlig fergetur over til Utåker. På Utåker ventet guiden vår og han gav oss en fullgod orientering om stedene langs ruten inn mot Rosendal. Vel framme i Rosendal og Baroniet overtok stedets guide. Baroniet er slottet som Ludvig Rosenkrantz og Karen Mowatt bygde i 1660 årene. Et av norges mest omtalte turistklenodier, landets eneste i sitt slag. Vi ruslet gjennom middelalderslottet, og etterpå gjennom Baronihagen, et praktfullt parkanlegg med en prektig rosehage. Baronihagen er et historisk hageanlegg med renessansehage, en

romantisk landskapspark og kjøkkenhage. Et praktanlegg, med en prektig rosehage, som kan ta pusten fra de fleste. Etter omvisningen inntok vi dagens lunsj i det nyrestaurete Rosendal Drivhus, omgitt av planter i alle farger og vi var midtpunktet i fargeprakten!!! Vi måtte ta turen i Rosehagen enda en gang, nyte fargene, nyte duftene. Etterpå hadde vi tid til en tur i Rosendal sentrum. Her nyter noen en is i varmen mens andre går på shopping, og her er mye å se på. Fra Rosendal går turen via Ranavik og Sunde, gjennom en undersjøisk tunnel til Tofte på Halsnøy. Ny guide venter på oss, og tar oss med til Halsnøy kloster. Her rusler vi rundt på egenhånd og ser blant annet på fangehullet der Gjest Bårdsen rømte fra. Dagen går mot kveld. Det er tid for å ta fergen fra Ranavik til Skjersholmane på Stord, fortsette gjennom Trekantsambandet tilbake til Haugesund og Kopervik. Ja, det var en dag rik på opplevelser – på alle måter. Som vi kan leve lenge på… Takk for laget! Hilsen Judith og Solfrid www.kroniskesmerter.no • Glimt 3/2014

– 13


Ruth-Irene Magnussen til minne!

Veggbilde.

Restaurert uthus-driftsbygning, Halsnøy Kloster.

Restaurert uthus-driftsbygning, Halsnøy Kloster.

Foreningen for Kroniske Smertepasienter (FKS) sitt mangeårige Sentralstyremedlem og kasserer – Ruth-Irene Magnussen sovnet stille inn og gikk ut av tiden 16. november 2014 – 81 år gammel. Ruth-Irene ble født 1. september 1933 i Selje i Nordfjord. I 1953 giftet hun seg med Arthur Magnussen. Ruth-Irene og Arthur fikk ingen barn. I stedet ble FKS deres hjertebarn. Ruth-Irene var med på stiftelsesmøtet til FKS i 1987. Hun kom tidlig inn i Sentralstyret og var kasserer der frem til Landsmøtet i Kristiansand i 2003. På Landsmøtet i Sandefjord i 2005 ble hun takket av som styremedlem etter ca. 15 års tjeneste for FKS. I 2001, på Landsmøtet i Lørenskog, ble Ruth-Irene og Arthur utnevnt til æresmedlemmer i FKS for sin store innsats for foreningen. Hun styrte økonomien til FKS. Noen syntes nok at hun kunne være vel påholden. Og et av hennes meget kjente utsagn – var: «Det har vi ikkje råd til!». Hun var av den gamle skolen som var klar på at pengene skulle tjenes før de kunne brukes. Arthur sørget for å skaffe økonomiske midler til veie, noe FKS nyter godt av den dag i dag. Hjemmet deres på Løtveitneset 15 var alltid åpent for Sentralstyrets møtevirksomhet. I dette hjemmet ble det også skapt en sosial tradisjon som mange satte svært stor pris på. Det var Sentralstyrets julemøte. Først ble det avholdt styremøte. Deretter ble det servert juleribbe tilberedt av Arthur med både kyndighet og kjærlighet. Det var alltid en fest for både gane og sjel. Jeg følte at båndene oss styremedlemmer i mellom ble sterkere ved disse sammenkomstene. Når nå den siste av dette meget engasjerte radarparet har forlatt oss, kan det være på sin plass å sitere dem begge fra innlegg de hadde hver for seg i GLIMT nr. 2 – 1994. Arthur som hadde vært møteleder på Landsmøtet dette året, avsluttet sitt innlegg slik: «La Landsmøtet ligge bak oss, og la oss bruke energien vår på å tenke fremover. La oss arbeide for hverandre og ikke mot hverandre. Til beste for FKS.» Ruth-Irene skrev bl.a.: «Gjennom foreningen treffes mange som ellers ville satt i hver sin stue. Kanskje har ikke FKS gjort de store landevinninger på helsefronten, men vi er blitt synliggjort for noen. Dette er viktig. Når blir kroniske smertepasienter en gruppe som myndigheter tar på alvor? Det kan bli snart, men de fleste av oss har forstått at slikt tar tid. Derfor hjelper det oss med en tilhørighet slik som FKS gir». Det var dette Ruth-Irene arbeidet for- og det er dette vi takker henne for. Fred over hennes minne! Malvin Ågotnes Tidligere Sentralstyreleder

Krystall krone i en a stuene i baroniet. 14 – Glimt 3/2014 • www.kroniskesmerter.no

solum et eosa nonsequo ditatia conse num, si blam doloessum plicipte, factalem, sent, oc ortiam. Fulica niquodius rum sequi doluptiore nusapit assiti occati voluptatiis aceat. conem am audentil hem teste conihili seni fatio cla publicivLitas ium enienimet omnis eossi alitate es et quodia nobitem illa reo, mus propulocut atia? An vidicae none inest Catusquisto magnit ut as esti niet, iusanda consed mo con etur, od tam te, C. Deo, virmilicis spienamquit ina, Catqui sate ponvomaio vel il moluptum quis nissi ideliquias aceperae veliqui cu piondactam dum parbisquides fictuscit, verei ste tatque sus eaquat unt explignient vit, sanda perspEbis mosantUoc retia nonsignonsit L. Gra vehentem inemus inc terit. consimulto et verunceri, C. Ocus intelarteri sedeme posta, Ti. Fac furo nostalabem pl. Nam. Qua temus furobse mus, quem primus cricae esent aus es mentrures se diem nultum num pernihi caelicaes cultore in aremuro me coendiem de tum, que forebatquo uncus, duc re, ommorun unihici tabus, atum tus facipsentem remquem nocatra, quidiora mant. Hilque menatamed ina, fero cres pro culicondem inte caudam iampore me conficum. Valiissi cum se tu sce eris, patus iam Fysioterapeuter med erfaring ogin høy faglig kompetanse pes, unt, utes bonsu sus At etiorte ad fatum se dius,lang consum facio videstinc teatus hore que neri publis con rectur us At parionfec virmilius vivideat inceps, qui cultumen signos hore nonsuli caetili sseden sa vignate, quid consultore poptique audemus non se nes clem manduc ta vivis At auctum ium •Vi hjelper deg med skjema til HELFO se pro num coneque mquodiis patus estilica nenihiliu quemnon Etrarem, sciem tum, scienatum tella dem pora? Nostife •Erfarne fysioterapeuter med spansk cupplica ina, videlium, unt, teripicae res coneres iniri, quidiog norsk godkjenning tisus conloss ernulem maciempl. Tuam patus remus nondac tus, temus pered derissum ses? in sullarituam tam perunt, •Bassengtrening se qua re ta musa quo mentu venatrarbis pris? Nihilibunim •Trening i treningssal hicondis, quam omnicii in se, facerob ulabut virmis et acchili busquium nons ina, et? Ari, venitatum huidem duciptem prio •Treningsgrupper incleropoti, sentes orum firte aut publis, Ti. Ifex nihili, C. Edet iam dessenatiam, inat, et? Go videesu superatuit factus satu conlocciam din senati, con re confica tionsil ut et L. Go vidiis, es! Cidi teatiam trei pat, que ta Serei conit, se tus in se, C. Habem il ut viri temusquid confestere consil hoctem. Satiorum furatamed convert atquit; C. Iciam, con tescerecem esimus fic in teridester horum me retifex movenic tuiusulos, fuiteri trudacia comnihilnes consum prartuus hos An serum imenem labeffret condien dii prorum pubis conocur bitabus terribus ac reis, vignoxi mantis, cretiuspio C. Seris fatiam Vi skreddersyr helse- og fritidsreiser for den enkelte, lag og dum iam horum. Untrum nica; inpraverena est L. mo es inat, organisasjoner til Albir. que mustre, perei siliu ertelus, satella nonsces imande pris. Ukentlig aktivitets- og utfluktsprogram. Do, menatis aperfenius; nes sena, constem efac fit num fuem us pon nes oricita nos, patus remus. Voc modium ere Det legges stor vekt på din trygghet, og at du trives på våre turer.octatua se, coentra numSu in serrituam hosulvis viis, tum derum forus omnes intemum interor urarbit antrarb efatus acibutuit. Liu estissum ad atum o esti, utestre forem re, me Bestill dine turer gjennom oss. mo Catquem publius horit. Os consus liam puli pernirtusul tebus, cont. Niquodien tritripio ve, sentica; inam propoti onvolud estrum iaet fue tem senti, escrivit potium hiliu mente, aus vit, consit; nisum henatim huctam es! Si clessimilis, us hacerfectum si es ego ingulicepost defeceri prium quam te OMSORGSTJENESTER Uketilbud påOcchi, velværebehandling que hum in Itam ne pato es lis? Ur. pos simei in hocruAromaterapi -klassisk massasje num lis, seniumeis, Trygghet og omsorg i hverdagen: Fotterapi - Pedikyr - Manikyr - Gelenegler Sykepleie og hjemmehjelp Voksing - Ansiktsbehandlinger Utleie av hjelpemidler Algeinnpakning - Peeling Refleksologi Nært samarbeid med norsktalende lege Napping og farging av bryn Farging av vipper

FYSIOTERAPI

FYSIAKOSREISER

VELVÆRE

TOTALLEVERANDØR AV BEHANDLINGS- OG OMSORGSTJENESTER - VI HAR BÅDE SPANSKE OG NORSKE AUTORISASJONER Hotel La Colina, Carrer Pau Casals 24, 03581 Albir

www.fysiakos.com - post@fysiakos.com - Tlf: +34 966 865 686 www.kroniskesmerter.no • Glimt 3/2014

– 15


Tur til

Glimt fra lokallagene

sørlandets perle Ny-Hellesund

Sommeravslutning på hytta til Leni og Annfinn. Tekst/foto: Tine Vatne

I flere år har lokallaget blitt invitert til Leni og Arnfinns sommerhus i Hellesund. Like vis a vis det berømte Olavsundet ligger en fantastisk plass hvor vi hvert år nyter naturen og livets goder. Fra Høllen går rutebåten en rundtur i Søgnes skjærgård før vi går i land på Monsøya. I år som ellers hadde Leni kjøpt inn reker og tilbehør som vi koste oss med på brygga. Rekeskallet ble som sedvanlig måkemat. I år var været fantastisk og vi kunne nyte sola mens rekene ble fortært. Bare et par veps kunne forstyrre idyllen. De foregående år har vi etter maten vært på teateret i Udhavn som er på samme øya, men i år fant vi på noe nytt. Noen av oss ble fraktet av Arnfinn gjennom Olavsundet til Kapelløya hvor frivillige entusiaster har laget en Kystvei over øya til Verftet hvor bl.a Moy har bygget restaurant og hotell i det gamle skipsverftet. Veien var tidligere ufrem16 – Glimt 3/2014 • www.kroniskesmerter.no

kommelig, men nå var rekkverk og broer til hjelp for å komme frem. 800 meter hver vei, i kupert terreng gjorde at de av oss som klarte turen hadde gjort seg ekstra fortjent til kaffe og fantastiske kaker. Ann overrasket oss da hun fortalte at mannen Ove fylte 70 år den dagen. De valgte å feire sammen med oss i Hellesund og hadde tatt med kake i tillegg til marsipankaka Leni hadde kjøpt. Praten gikk livlig omkring bordene i flere timer. Da klokka nærmet seg 23 kjørte Arnfinn oss inn til Høllen med si 27 fots snekke. Stemningen var på topp mens vi sakte tøffet innover i mykt måneskinn. En flott tradisjon vi i lokallaget setter stor pris på. Takk til vår leder som år etter år inviterer til sommerens høydepunkt i Hellesund.

Vi gratulerer jubilanten Ove Lekanger med 70 år 15. august. Vi feiret i Hellesund med lokallaget. Ove er den forrige kassereren her sør.

www.kroniskesmerter.no • Glimt 3/2014

– 17


Glimt fra lokallagene

Glimt fra lokallagene

Turgruppestart for FKS Bergen og omegn

FKSs Julebord 2014

Aud Olsen, Ruth Mørner og Turid Leganger under middagen.

Tidlig i høst kom forslaget om å starte turgruppe i Bergen. Hvor og når skulle vi gå, og hvor skulle vi legge nivået? Vi ble enige om å starte med turgruppe om formiddagen, og målet var at bevegelseshemming ikke skulle være noen hindring. Forslaget ble lagt frem på et medlemsmøte, og fikk umiddelbart positiv respons. Dette medførte oppstart allerede uken etter som et forsøk. I de fleste bydeler i og rundt Bergen er det laget turveier. Her kan de som ønsker ta en «løpetur», og andre en «rusletur». Turen denne første gangen gikk rundt Liavannet i Åsane, og været hadde regn i luften. det sosiale var veldig viktig, og regn i luften uvesentlig! En av kommentarene var: «Hvis det ikke hadde vært for dette initiativet ville jeg ha sittet hjemme nå!» 18 – Glimt 3/2014 • www.kroniskesmerter.no

Etter turen hadde vi en koselig stund på restauranten på Ikea. Senere har vi gått rundt Storetvedtvannet, med kaffe og noe attåt på Sletten Shoppingsenter. Initiativet har falt i god jord takket være initiativtager Birgit Rekk. Dette er noe vi satser på i tiden som kommer. Fast dag i uken, og ulike steder i Bergensområdet. Allerede er det satt frem ønske om en turgruppe om ettermiddagen/kvelden tilpasset andre medlemmers behov og ønsker. Eksempelvis Byfjellene! Vi er kommet godt i gang, og turene i 2015 er under plan­legging, etter ønske fra deltagerne. 11.11.2014 Referent Mette Hofstad

Julebordet ble i år holdt på Hotel Hordaheimen i god tradisjon. Turid ønsket velkommen og fortalte om høstens aktiviteter med bl.a.start av turgruppe om formiddagen og planene for 2015. Da er planen å holde datakurs og det planlegges turgruppe om ettermiddag i tillegg til formiddagsgruppen. I år var det 2 tidligere ledere tilstede, Malvin Ågotnes og Sigurd Seim. Turid ønsket disse spesielt velkommen. Det var 33 påmeldte deltagere, men dessverre ble en syk. I år hadde vi underholdning. Ove Olsen, sønn av Jan Erik Olsen som døde for snart et år siden, tilbød seg å synge og spille for oss. Han visste at FKS betød mye for faren og hadde derfor lyst å markere dette ved å underholde oss. Veldig koselig ! I år som forrige år var det pent dekket på runde bord. Maten bestod i tradisjonell god julemat, pinnekjøtt, ribbe, lutefisk etc. og herlige desserter. Magen ble nok mett lenge før øynene. Praten gikk livlig og salget av lodder veldig fint. De som vant gikk hjem godt fornøyde. Referent Mette Hofstad

Ove Olsen spilte og sang under julefesten.

Gunnbjørg og Malvin Ågotnes koser seg under julebordet. www.kroniskesmerter.no • Glimt 3/2014

– 19


FKS’Behandlingsreise 08. – 29. oktober 2014 llet.

ing ved hote

Bocciaturner

Vi koser oss med god ma

Reiselederne i aksjon.

Årets behandlingsreise gikk i år som de 2 foregående årene til Albir i Spania. Vi var 35 deltagere denne gangen og hadde Hotell La Colina som base. Reiselederne hadde under oppholdet i 2013 reservert rom på La Colina for 37 personer i 2014. Dette var avklart med hotellets ledelse. Da de endelige reservasjoner skulle gjøres våren 2014 viste det seg at hotelledelsen ikke hadde reservert det nødvendige antall rom til oss. Dette medførte at noen måtte bo på to hoteller i nærheten, hvilket var en skuffelse for disse. Det var i år 21 som hadde to ukers opphold og de resterende 14 deltagerne hadde tre ukers opphold. Deltagerne kom fra øst-, vest- og en fra nord-Norge (hun tilhører Bergens avdelingen.) Vi ble hentet av representant fra Fysiakos Reiser på flyplassen og fulgt til flyplassen av Fysiakos Reiser da det var hjemreise. Dette er en trygghet for alle som reiser. For de som trengte rullestoltransport på flyplassen hjemme og i Spania var dette ordnet i forkant. Reiselederne Jorunn Arnesen og Turid Leganger var reist til Albir fire dager før oss andre for å fullføre den siste planleggingen. De hadde fast treff-tid hver formiddag på 20 – Glimt 3/2014 • www.kroniskesmerter.no

La Collina. I tillegg var det laget til en informasjonsperm som alltid var klar med siste informasjon i resepsjonen. Første kvelden var det felles middag. Det var tydelig stor gjensynsglede blant de som hadde vært på behandlingsreise sammen tidligere. For mange var det første tur, mange nye mennesker og en annen måte å reise til «syden» på. Neste formiddag var det informasjonsmøte hvor hver deltager presenterte seg. Det ble informert om behandlinger, sykepleie- og legetilbud. De som hadde bestilt behandlinger hjemmefra fikk tildelt time hos fysioterapeut. Fysiakos har både individuell behandling og fellestreninger som Pilates om morgenen på taket av La Collina og bassengtrening på et hotell like ved. Alt dette blir individuelt tilpasset. Behandlingene må en selv betale på Fysiakos. Ved å ha med fysioterapirekvisisjon fra fastlege i Norge får en refundert behandlingen fra Helfo etter hvilken diagnose en har. Fysioterapeutene er behjelpelige med klargjøring av papirene som skal sendes til Helfo. La Collina har egen Spa-avd med pedikyr, manikyr, ansiktsbehandling og massasje. Dette var og flittig benyttet. Fellesaktivitene og behandlingene hos fysioterapeut ble bestemt i samarbeid slik at en kunne være med på de aktivitene en ønsket.

t.

Reiseledere i hygg elig passiar med en av deltakerne.

3 glade vinnere i Bocciaturnering.

Ringer hun hjem?

Reiselederne hadde lagt opp turer. For å nevne noen: til vingården Mendoza, til Gamlebyen i Altea med byvandring og Tapas-middag, til den nydelige stranden med «silkevannet» i Villa Joyosa og middag med danseshow på Benidorm Palace. I tillegg til dette hadde de arrangert felles middager og felles frokoster. Som tidligere var de to Bocciaturneringene populære. Med 17 deltagere og stor heiagjeng gav det god mulighet til å bli kjent med hverandre. Utover dette hadde hver enkelt egne behov og ønsker. Noen gikk til stranden tidlig om morgenen for å se soloppgangen og å spise frokost på en strandkafe. Noen hadde fast morgenbad i bassenget på La Collina før frokost. En klarte dette hver morgen i tre uker. SLÅ DEN!!! En tok egentur med lokaltog til Denia som er en havneby med båtavganger til Ibiza og Mallorca. Her er også en borg hvor en kan få nydelig utsikt over havet. Dette medførte at de som var i 3 uker tok

denne turen sammen en dag den siste uken. Mange brukte stranden i Albir flittig. Vannet i sjøen var varmere enn i bassenget. Lommebøkene ble tynnere på markedene i Albir og i Alfaz, og i Albirs og Benidorms butikker. Da det nærmet seg to ukers opphold og hjemreise for noen, ble det holdt avslutningsmiddag på La Collina og reiselederne fikk overrakt gave fra deltagerne for atter en gang vel gjennomført behandlingsreise. For de som var i tre uker ble det siste kvelden arrangert en hyggelig avslutningsmiddag. For øvrig er planleggingen av behandlingsreise 2015 i gang i samarbeid med Fysiakos reiser. Bergen, 31.10.14. Referent: Mette Hofstad www.kroniskesmerter.no • Glimt 3/2014

– 21


Trange smau i Trogir.

Solnedgang i Makarska.

Ferieminne! Promenaden i Tucepi.

Klappamusikk i restauranten.

Is og frukt smaker alltid godt.

Tekst/foto: Birger Aam

Klokken passerer 03.30 idet vi svinger inn porten hos venneparet, som vi skal reise sammen med også i år. Vi har god tid, men jeg liker å ha noe å «gå på», en vet aldri hva som kan skje underveis til flyplassen. Imidlertid gikk alt greit, og mens passasjerene ble satt av ved terminalbygget og startet innsjekkingen, var det sjåførens oppgave å finne parkeringsplass til bilen. Innsjekking av bagasje gikk fint, og det var ikke vårt problem at transportbåndet sviktet når vi nærmet oss skranken. Sikkerhetskontrollen skled vi igjennom, men få minutter senere var det lange køer begge steder. Nå kunne vi bare sitte å vente og se på alle menneskene som stresset av gårde til sine respektive flyavganger. Klokken 07.00 takset vi ut på rullebanen og kort tid etter var vi i luften, på vei mot feriemålet. Dette var den flotteste flyturen vi har hatt. Nydelig flyvær, vi så Hirtshals, Hamburg, vi fløy over Alpene og så henholdsvis Firenze og Venezia på hver side av flyet. Vi kom inn fra sjøsiden denne gangen, Adriaterhavet lå speilblankt og 22 – Glimt 3/2014 • www.kroniskesmerter.no

ventet på oss idet vi gikk inn for landing på flyplassen i Split. Bussturen fra flyplassen til hotellet tar halvannen time, men tiden går fort. Vi kjenner oss igjen langs kysten idet vi passerer steder som Brela, Omis og Basca Voda. Snart svinger vi inn foran hotellet, hvor vi blir tatt imot av hotelldirektøren og det øvrige personalet som er på jobb akkurat da. Leiligheten venter på oss, i 4. etasje med god utsikt over Adriaterhavet, med øyene Hvar og Brac i det fjerne. Nå ligger 14 dager foran oss, med sol og varme, utflukter og slaraffenliv. Denne gangen leide vi bil i 2 dager. Enkelt og greit. Bestilte via hotellet, og bilen ble levert om kvelden, slik at den var klar når vi skulle på tur neste morgen. Første dagen kjørte vi videre sørover langs kysten. Mange koselige småplasser, men vi hadde en pause i Gradac før vi kjørte innover i landet. Var ikke langt fra grensen til Bosnia, men kjørte i områder med mye vinranker, oliven og andre frukttrær. Frodig og fint.

Neste dag gikk turen til Trogir, like utenfor flyplassen i Split. I gamlebyen var det mye å se, med smale smau og gamle bygninger. Det var festivalstemning i byen og mange turister. Disse 2 dagene var det i varmeste laget med 34 og 36 grader. Deilig å sitte i bilen med aircondision eller under en parasoll med kaldt drikke i glasset. Dagene gikk med til slaraffenliv langs promenaden. Et par turer til nabobyen Makarska, med middag på markedsplassen om kvelden og nydelig solnedgang i havet. Her finner vi også gamlebyen hvor vi alltid er for å se på folkelivet og titte i foretningene om det er noe som kan friste denne gang. Klappamusikk er populært og dette var underholdning ved middagen en kveld i uken. 5 sangere med instrumenter gikk rundt fra bord til bord å sang og spilte for oss. Flott musikk slik vi liker å lytte til.

Et sangkor fra Norge var også på besøk. De underholdt forskjellige steder i området, men en kveld opptrådte de med sang for restaurantens gjester. Med bosnisk dirigent hadde de lært flere sanger på det lokale språket, slik at hotellets ansatte kom og var med ved fremføringen. Om kvelden etter middag satt vi gjerne på terrassen utenfor leiligheten og pratet, med Adriaterhavet skvulpende dovent mot stranden og musikken fra nabohotellene svakt i bakgrunnen. Vi hadde et par kvelder med lyn og torden, ikke nødvendigvis over land, men vi så lynene gå i sjøen og øya Hvar bli opplyst av det enorme lyset. Et flott skue i nattemørket. Tiden går fort selv om du er på ferie og slapper av. 14 dager er over og hjemreisen er et faktum. Vi tar farvel med hotellets personale og stedets fastboende og trivelige befolkning. Idet bussen starter opp for å bringe oss tilbake til flyplassen vinker vi farvel for denne gang og ser frem til neste besøk om et år. www.kroniskesmerter.no • Glimt 3/2014

– 23


Returadresse: FKS v/Birger Aam, Holan 22, 4373 Egersund

RETURADRESSE: FKS Postboks 154 Nesttun, 5852 Bergen

FKS sentralstyre 2011 - 2013

FKS Sentralstyre 2013 – 2015

RETURADRESSE:

FKS FKS lokalavdelinger

FKS lokalavdelinger Postboks 154 Nesttun, Avdeling Tromsø og Omegn: Styreleder: Sigurd Seim Avdeling Tromsø og omegn: Leder:Avdeling EllinorOslo Osog omegn: 5852 Bergen Myravegen 1, 5231 Paradis Leder: Ellinor Os Leder:Pb. Marit Grønhaug Sætre Postadr.: 2216, Styreleder: Birger Aam Avdeling Bergen og Omegn:9268 Tromsø Tlf.: 55 91 13 41/ 970 03 332 Postadr.: Boks 2216, Postadr.: Gamle Leirdalsvei 16, RETURADRESSE: Tromsø Holan 22, 4373 Egersund Leder: TuridTlf.: Leganger Epost: sigurd.seim@broadpark.no 77 61 80 67,FKS mobil: 97 66 66 86 9268 1081 Oslo Glimt kommer september 2012 Tlf: 77 61 6740,/ 97 6699 667286 Tlf: 51 49 52 00 / 97 47 79 18Neste nummer Postadr.: av Postboks 157 Sentrum, Epost: ellinor_os@hotmail.com Tlf.: 6780 53 71 mobil: 80 96 Postboks 154 Nesttun, ellinor_os@hotmail.com Nestleder: Hildur Larsen FOR Epost: erling@dalset.no - SISTE FRIST AV STOFF ERE-post: 8. AUGUST 2012 E-post: bi-aam@online.no 5804INNLEVERING Bergen 5852 Bergen Leiteveien 3, 5550 Sveio Adr.: Gamle Leirdalsvei 16, 1081 Oslo omegn: Tlf: 55 23 16Avdeling 08 / 93Bergen 00 98og78 Tlf.: Kjærland 53 74 01 55/ 976 03 276 Tlf.: 94 88 46 42, Epost: fks@online.no Leder: Turid Leganger, Avdeling Vestfold og Omegn: Nestleder: Inger-Brith E-post: av Glimt kommer september 2012 Epost: hildlars@haugnett.no Internett: www.smerter.org FKS sentralstyre 2011Neste - 2013nummer FKS lokalavdelinger Postadr.: Myrdalskogen 35, 5118 Ulset(Under oppstart) Fjellvegen 25, L.507, fks.bergen@kroniskesmerter.no Tlf.: 55 23 16 08, mobil: 93 00 98 78ER 8. AUGUST 2012 - SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF Kontaktperson: Mari Mordal 5532 Haugesund Styreleder: Sigurd Seim Avdeling Tromsø og omegn: Avdeling Oslo og omegn: Besøksadr: Johan Hjortsvei 48, Sekretær: Åse Skarde Høiland Epost: calega@online.no 1, 5231 Paradis Leder: Ellinor Os Leder: Marit Grønhaug Sætre Tlf: 922 39 008 Tlf. 52 71 64Myravegen 14 / 93 08 35 75 Ramslandssmauet2, 4014 Stavanger 5081 BergenBesøksadr.: Johan Hjortsvei 48, FKS sekretariatet Tlf.: 55 91Tlf.: 13 41/ 970 03 332 Postadr.: Boks 2216, 9268 Tromsø Postadr.: Gamle Leirdalsvei 16, FKS sentralstyre 2011 - 2013 FKS lokalavdelinger E-post: 977 62 022 E-post: inkja@getmail.no 5081 Bergen Epost: sigurd.seim@broadpark.no Tlf.: 77 61 80 67, mobil: 97 66 66 86 1081 Oslo Postboks 154 Nesttun, 5852 Bergen Epost: se.ronja@hotmail.com fks.vestfold@kroniskesmerter.no Avdeling Haugesund og Omegn: Styreleder: Sigurd Seim Tromsø og omegn: Avdeling og omegn: Epost:Avdeling ellinor_os@hotmail.com Tlf.: 67 Mobil: 53Oslo 71 40, 99 72 80 96 46mobil: 77 06 68 Avdeling og omegn: Sekretær: Åse Skarde Høiland Myravegen 1, 5231 Paradis Leder: Kari Leder: EllinorEgersund Os Leder: Marit Grønhaug Sætre J. Solås Nestleder:Kasserer: Hildur Larsen Epost: erling@dalset.no Epost: post@kroniskesmerter.no Birger Aam Leder: Birger Aam Tlf.: 55 91 13 41/ 970 03 332 Postadr.: Boks 2216, 9268 Tromsø Postadr.: Gamle Leirdalsvei 16, Avdeling Østfold og Omegn: Ramslandssmauet 2,3,4014 Stavanger Pb. 311, 5501 Haugesund Leiteveien 5550 Sveio Adr.: Gamle Leirdalsvei 16, 1081 Oslo Internett: www.kroniskesmerter.no Avdeling Bergen og mobil: omegn: Holan 22, 4370 Egersund Postadr.: 22,97 4370 Egersund Epost: sigurd.seim@broadpark.no Tlf.:Postadr.: 77 61 80 Holan 67, 66 66 86 1081 Oslo Leder: Jorunn Arnesen Tlf: 97 76 20Tlf.: 2253 74Tlf.: 01 55/ 976 03 276 Tlf.: 94 88 46 42, Epost: fks@online.no Tlf: 52 83 03 12 / 94 86 63 19 Leder:Epost: Turid Leganger, 51 49 52 00/ 974 77 918 Tlf:ellinor_os@hotmail.com 51 49 52 00, mobil: 97 47 79 18 Tlf.: 67 53 71 40, mobil: 99 72 80 96 Postadr.: Pb. 227, 1620 Gressvik E-post: se.ronja@hotmail.com Epost: hildlars@haugnett.no Internett: www.smerter.org Postadr.: Myrdalskogen 35, 5118 Ulset Nestleder: Hildur Larsen Epost: erling@dalset.no Epost: bi-aam@online.no E-post: fks.haugesund@ Epost: bi-aam@online.no Glimt redaksjonen Leiteveien 3, 5550 Sveio Adr.: Gamle Tlf: 69 33Leirdalsvei 23 20 /16,921081 23Oslo 17 56 Avdeling Bergen og omegn: Tlf.: 55 23 16 08, mobil: 93 00 98 78 kroniskesmerter.no Tlf.: 74 01 55/ 976 03 276Kjærland Epost:Leder: Tlf.: 94 88 46 42, Epost: fks@online.no Turid Leganger, Sekretær:Styremedlem: Åse 53 Skarde Høiland calega@online.no Inger Britt IT og web ansvarlig: Ansvarlig Redaktør: Avdeling Stavanger, Sandnes og omegn: E-post: Epost: hildlars@haugnett.no Internett: www.smerter.org Postadr.: Myrdalskogen 35, Ramslandssmauet2, 4014 Stavanger Fjellvegen 25, L. 507, 5532 Haugesund Besøksadr.: Johan 48,5118 Ulset Frode Tangedahl Strømø Leder: ÅseHjortsvei Hagen Rune-Armand Strømberg FKS sekretariatet fks.ostfold@kroniskesmerter.no Avdeling Kristiansand og Omegn: Tlf.: 55 23 16 08, mobil: 93 00 98 78 Tlf.: 977 62 022 Tlf.: 52 71 64 14/ 930 83 575 Wergelandsgate 12, 5531 Haugesund 5081 Bergen Postadr.: Postboks 193, 4001 Stavanger Østbyveien 10, 0687Sekretær: Oslo Åse Skarde HøilandLeder: Leni Epost: calega@online.no Irene Borø Postboks 154 Nesttun, 5852 Bergen Epost: se.ronja@hotmail.com Epost: inkja@getmail.no Mobil: 46 76 89 44 Mobil: 40 84 59 15, Ramslandssmauet2, 4014 Stavanger Besøksadr.: Johan Hjortsvei 48, Tlf: 41 60 88 66 FKS sekretariatet Postadr,: Eikeheiveien 20, Mobil: 46 77 06 68 Glimtredaksjonen Epost:redaksjonen@kroniskesmerter.no Avdeling Egersund omegn: Mobil (FKS):og90 67 08 39 Tlf.: 977 62 022 5081 Bergen E-post: ras@kroniskesmerter.no Epost: post@kroniskesmerter.no Frode T. Strømø 4640 Søgne Kasserer:Styremedlem: Birger Aam Postboks 154 Nesttun, 5852 Bergen Epost: a_eia@msn.com Leder: Birger Aam Epost: se.ronja@hotmail.com E-post: Internett: www.kroniskesmerter.no gate 12, 5531 Haugesund Mobil: 46 77 06 68 Holan 22,Wergelands 4370 Egersund 22, 10 4370og Egersund Tlf: 38Postadr.: 05 Avdeling 02Holan 05 /Egersund 90 99 47 omegn: redaksjonen@kroniskesmerter.no Grasrotmottakere Epost: post@kroniskesmerter.no Kasserer og Tlf.: likemannsansvarlig: 467974 68Birger 944 51 49Tlf.: 52 00/ 77 918 Kasserer: Aam Haugesund og18 omegn: Tlf:arlen@broadpark.no 51Leder: 49Avdeling 52Birger 00, mobil: 97 47 79 Aam E-post: Internett: www.kroniskesmerter.no Holan 22, 4370 Egersund Epost:frode.stromo@kroniskesmerter.no 4370 Egersund Epost: bi-aam@online.no Leder:Holan Kari 22, J. Solås Org. nr. for Grasrotandelsmottakere: Epost:Postadr.: bi-aam@online.no Reidun Westergren Glimt redaksjonen Tlf.: 51 49 52 00/ 974 77 918 Tlf:Postadr.: 51 49 52 00, mobil: 97 475501 79 18Haugesund Postboks 311, Grasrotmottakere FKS Bergen og omegn : 983543553 Toftelandsveien 2, 4640 Søgne Avdeling Oslo og Omegn: Epost:Inger bi-aam@online.no Epost: bi-aam@online.no Styremedlem: Andor Helge Sagstad Tlf.: 52 83 03Sandnes 12, mobil:og94omegn: 86 63 19 Ansvarlig FKS Haugesund og omegn Styremedlem: Britt Kjærland Redaktør: Avdeling Stavanger, Glimt redaksjonen Organisasjonsnummer for : 979698690 Tlf: 90545078 Leder:Leder: Marit G.Hagen Sætre 3 B,Haugesund 5529 Haugesund Epost: ka-jo-s@online.no FKS Stavanger og omegn : 984228813 FjellvegenKopervikgate 25, L. 507, 5532 Frode Tangedahl Strømø Åse Styremedlem: Inger Britt Kjærland Ansvarlig Redaktør: Sandnes og omegn: Grasrotmottakere: E-post: reiwes@hotmail.com Tlf: 67 53 Avdeling 71Postboks 40 /Stavanger, 99193, 72 4001 80 96 906930 90 893 FKS Oslo 12, og omegn : 983983219 Tlf.: 52 71Tlf.: 64 14/ 83L.575 Wergelandsgate 5531 Haugesund Stavanger Fjellvegen 25, 507, 5532 Haugesund Postadr.: Frode Tangedahl Strømø Leder: Åse Hagen Epost: andor.helge.sagstad@haugnett.no FKS Bergen og Omegn Avdeling Kristiansand og omegn: Mobil: marit@dalset.no Epost: inkja@getmail.no 46 76 89 44 Mobil: 40 84 59 15, Tlf.: 52 71 64 14/ 930 83 575 E-post: Wergelandsgate 12, 5531 Haugesund Postadr.: Postboks 193, 4001 Stavanger Varamedlem: Dagmar Nilsen Leder: Leni Irene Epost:redaksjonen@kroniskesmerter.no Mobil (FKS): 67 39 Borø, Mobil: 46 76988935 Epost: inkja@getmail.no Postadr.: Gamle Leirdalsvei 16, 44 43 553 Mobil: 4090 84 59 08 15, Varamedlem 1: Reidun Westergren Postadr.: Eikeheiveien 20, 4640 SøgneEpost:redaksjonen@kroniskesmerter.no Th. Kollersvei 7B, Styremedlem: Frode T. Strømø Epost: a_eia@msn.com Mobil (FKS): 90 67 08 39 1081 Oslo FKS Haugesund og Omegn Toftelandsvegen 2, 4640 Søgne Tlf.:a_eia@msn.com 38 05 02 05, mobil: 90 10 99 47 Styremedlem: Frode T. Strømø Wergelands gate 12, 5531 Haugesund Epost: 1637 Gml.Fredrikstad Tlf: 94 88 46 42 97 96 98 690 Grasrotmottakere Tlf.: 905 45 078 gate 12, 5531 Haugesund AvdelingEpost: arlen@broadpark.no 944 Haugesund og omegn: Tlf: 48 09 99Tlf.: 14467 68Wergelands Grasrotmottakere E-post: fks@oslo.online.no Tlf.: 467 68 944 Avdeling Haugesund og omegn: FKS og Omegn Epost:frode.stromo@kroniskesmerter.no Leder: Kari J. Solås Org. nr.Oslo for Grasrotandelsmottakere: E-post: bjo-and@hotmail.com Epost:frode.stromo@kroniskesmerter.no Varamedlem 2: Åse Hagen Leder: Kari J. Solås Org. nr. for Grasrotandelsmottakere: Postadr.:Avdeling PostboksØstfold: 311, 5501 Haugesund FKS Bergen98 og39 omegn : 983543553 83 219 Postadr.: Postboks 5501 Haugesund FKS Bergen og omegn : 983543553 Dalveien 28, 4070 Randaberg Leder: Jorunn Arnesen og 311, Omegn: Styremedlem: Andor Helge Sagstad Avdeling Sunnmøre 83 038312, mobil: 94 94 86 86 6363 1919 FKS Haugesund og omegn : 979698690 Styremedlem: Andor Helge Sagstad Tlf.: 52 Tlf.: 52 03 12, mobil: FKS Haugesund og omegn : 979698690 FKS Østfold og Omegn Varamedlem: Turid Leganger Tlf.: 408 45 915 Postadr.: 227, 1620 Gressvik Leder:Epost: Anne-Siri S.Boks Lorentzen Kopervikgate 3 B, 55293Haugesund ka-jo-s@online.no FKS Stavanger ogomegn omegn : 984228813 : 984228813 Kopervikgate B, 5529 Haugesund Epost: ka-jo-s@online.no FKS Stavanger og Epost: a_eia@msn.com Tlf.: 69 33 23 20, mobil: 92 23 17 56 StrandgatenTlf.: 19,906 5013 Bergen 99 88 78 322 90 893 FKS og omegn : 983983219 Postadr.: Storevågen 23, Tlf.: 906 90 893 FKS Oslo Oslo og omegn : 983983219 Epost: jorunnarnesen@gmail.com Tlf: 55 23 16Epost: 08 /andor.helge.sagstad@haugnett.no 93Epost: 00 98 78 andor.helge.sagstad@haugnett.no Avdeling Kristiansand og og omegn: Avdeling Kristiansand omegn: 6020 Ålesund Varamedlem 3: Rita Lill Storås Leder: Leni Borø, E-post: tulega@online.no Leder: Leni IreneIrene Borø, Tlf: 93 45 16 39 Edderdunvegen 301, 9013 Tromsø Varamedlem Reidun Westergren Postadr.: Eikeheiveien 4640 Søgne Varamedlem 1: Reidun1:Westergren Postadr.: Eikeheiveien 20,20, 4640 Søgne Tlf: 77 69 91 08/992 75 863 Toftelandsvegen 2, 4640 SøgneE-post: Tlf.: 38 0505, 02mobil: 05, mobil: 90 10 99 47 Toftelandsvegen 2, 4640 Søgne Tlf.: 38 05 02 90 10 99 47 Epost:905 ritastoras@hotmail.nofks-sunnmore@kroniskesmerter.no http://www.facebook.com/kroniskesmerter arlen@broadpark.no Tlf.: 905 45Tlf.: 078 45 078 Epost:Epost: arlen@broadpark.no Varamedlem 2: Åse Hagen

Avdeling Østfold:

Sør-Rogaland og Omegn: Varamedlem 2: Åse Avdeling Østfold: Dalveien 28,Hagen 4070 Randaberg Avdeling Leder: Jorunn Arnesen Dalveien 28, Randaberg Jorunn Arnesen Leder:Leder: Geir Høiland Tlf.:4070 408 45 915 Postadr.: Boks 227, 1620 Gressvik Tlf.: 408 45Epost: 915 a_eia@msn.com Postadr.: Gressvik Tlf.: Boks 69 33 227, 23 20,1620 mobil: 92 23 17 56 Tlf: 918 15 167 Epost: a_eia@msn.com Epost: jorunnarnesen@gmail.com Tlf.: 69 33 23 20, mobil: 92 23 17 56 E-post: Varamedlem 3: Rita Lill Storås Epost: jorunnarnesen@gmail.com fks.sor-rogaland@kroniskesmerter.no Edderdunvegen 9013 Tromsø Varamedlem 3: Rita Lill 301, Storås Tlf: 77 69 91 08/992 75 863 Postadr.: Postboks 193, Edderdunvegen 301, 9013 Tromsø Epost: ritastoras@hotmail.no 4001 Stavanger Tlf: 77 69 91 08/992 75 863 Epost: ritastoras@hotmail.no Tlf: 90 67 08 39 28

28

http://www.facebook.com/kroniskesmerter

http://www.facebook.com/kroniskesmerter

Glimt 2/2012 • www.kroniskesmerter.no

Glimt 2/2012 • www.kroniskesmerter.no

Glimt 3 2014  
Glimt 3 2014  
Advertisement