KRIK i menigheten

Page 1

I MENIGHETEN

1


INNHOLD Forord s.3 Hva er KRIK? s.4 KRIK-lokallag s.5 KRIK-leirer s.6 KRIK i konfirmantarbeidet s.8 KRIK ledertrening s.12 KRIK internasjonalt s.14 KRIK-medlem s.16 Hvordan starte et lokallag? s.17 Hvordan drive et lokallag i menigheten? s.18 2

Foto: KRIK Media (Sigve Ferstad, Heidi Olsen,Torkild Groven, Christian Remøy, Sindre Klakegg, Christoffer Nohre)


FORORD KRIK er et spennende arbeid for å nå ungdom med evangeliet og skape trygge ungdomsfellesskap. Flere og flere menigheter velger å samarbeide med KRIK om sitt trosopplæringsarbeid. Grunnene til dette er mange: ++KRIKs visjon er å dele idrettsglede, trosglede og livsglede. ++KRIK skaper trosidentitet hos unge mennesker og kjennskap til den treenige Gud. ++KRIK tiltrekker seg lederressurser og bygger unge ledere. ++KRIK er et lavterskeltilbud med en tydelig kristen profil som rekrutterer bredt. ++KRIK-treninger er enkle og morsomme å gjennomføre.

++KRIK skaper vennskap og engasjement. ++KRIK utvikler lokale, nasjonale og internasjonale relasjoner. ++KRIK har mange tilbud som menighetene kan benytte seg av, enten det er leirer, turer, programforslag til lokallagstreninger og undervisningsmateriell for ledertrening. Dette lille heftet gir din menighet noen ideer på hvorfor KRIK kan være et tilbud for deres ungdommer og konfirmanter. Idrett er i likhet med musikk et språk mange ungdommer forstår. Derfor har vi gjennom KRIK-konseptet en meget god mulighet til å formidle verdens viktigste budskap: Vitnesbyrdet om Han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Lykke til med den videre lesningen og ungdomsarbeidet i din lokale menighet! Erling Ekroll, generalsekretær i KRIK 3


HVA ER KRIK? KRIK står for Kristen Idrettskontakt og er en tverrkirkelig organisasjon som arbeider på tvers av landegrenser, kirkegrenser, idrettsgrener og prestasjonsnivå. KRIK ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv, både i idrettslag og menighet. KRIKs arbeid knyttes ofte til leir og lokallag. I løpet av året arrangeres det fire store leirer: konfACTION, ACTION, ARENA og EXPLORE. 4

I tillegg arrangeres mindre leirer og kurs. I dag (2018) har KRIK nesten 400 lokallag i Norge. Lokallagene er gode samlingspunkt for ungdommer som ønsker å drive med aktivitet på et prestasjonsfritt nivå. I tillegg til ungdomslag finnes lokallag for familier, barn, tweens, konfirmanter, studenter og unge voksne.


KRIK-LOKALLAG

Et KRIK-lokallag er et tilbud til barn og unge som ønsker å kombinere gleden av idrett med den kristne tro. Det skal være et lavterskeltilbud og åpent for alle. Det er ingen fasit for hva en lokallagstrening skal inneholde, så lenge det er en tydelig kristen profil med en andakt i løpet av treningen. Tradisjonelt har KRIK-treninger foregått i en gymsal. En trening er ofte delt i tre: først lek til oppvarming, i midten av treningen er det en pause med en andakt og etter dette er det hovedaktiviteter. Vi ser stadig et voksende og mer kreativt lokallagsarbeid i KRIK. Noen lokallag drar på turer i skog og til fjells, andre lokallag fokuserer kun på én idrett, f.eks. dans eller ski. Her er det kun fantasien som setter grenser. Mer informasjon om hvordan starte og drifte et lokallag finner du på side 17-18. 5


KRIK-LEIRER KRIK arrangerer flere leirer og kurs som ungdommer i din menighet kan være med på. KRIK har en tilnærmet lik ramme for de store leirene. De består av tre dager med aktivitet, seminarer, morgen- og kveldsmøter med god lovsang og forkynnelse, og sosiale aktiviteter på kveldstid.

ACTION

konfACTION

Arrangeres på Dvergsnestangen utenfor Kristiansand hvert år i uke 32, fra tirsdag til søndag. Deltakerne er mellom 16 og 22 år. Lederne er 22 år og eldre.

KRIKs egen konfirmantleir arrangeres hvert år fra fredag i uke 25 til tirsdag i uke 26, i Bø i Telemark. Leiren samler over 1000 konfirmanter som får oppleve idrettsglede, trosglede og livsglede. Summen av 300 dyktige ledere, gode møter, mange ulike idrettsaktiviteter og sosiale aktiviteter er med på å gjøre leiren til en stor opplevelse for både deltakere og ledere.

6

Arrangeres i Bø i Telemark hvert år i uke 26, fra tirsdag til lørdag. Deltakerne er mellom 14 og 17 år. Lederne er 19 år og eldre.

ARENA

EXPLORE

Arrangeres i Håkons Hall på Lillehammer hvert år fra 28.des. til 1.jan. Deltakerne er 15-20 år. Lederne er 21 år og eldre.


KRIK PULS

Hvert år arrangeres KRIK PULS: en fjellkonferanse for kirke- og organisasjonsansatte. Konferansen er til for påfyll, inspirasjon og avslapping: på grensen til retreat.

”PULS er noe helt spesielt for meg, - både for kropp og sjel. Vennskap. Kollegafelleskap. Utfordrende foredrag og god forkynnelse. Og så masse friluftsliv. For en kombinasjon!” Tor Singsaas, tidligere biskop i Nidaros. PULS handler om livet og tjenesten. På PULS skal du kjenne at du lever – både som menneske og som Guds medarbeider. PULS er et sted for avkobling og påkobling, hvor du kan nyte - slippe å yte, en kilde til energi, humør og kunnskap. PULS har en jevn rytme bestående av Morgenpuls (foredrag), Maxpuls (aktivitet i løype, bakke, fjell, med eller uten instruksjon), seminarer og til slutt Hvilepuls (foredrag). Velkommen til et godt åndelig og sosialt fellesskap med mye rom for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Se mer på krik.no/puls. 7


KRIK I KONFIRMANTARBEIDET

KRIK ønsker at alle KRIK-konfirmanter skal få muligheten til å bli en del av et større KRIK-fellesskap. Ved å bli kjent med KRIK i konfirmanttiden vil det forhåpentligvis gi en naturlig inngangsdør for å fortsette å delta på KRIKtreninger og være med i et kristent fellesskap. Et KRIK-lokallag som en del av ungdomsarbeidet i menigheten gir en stor mulighet for videre deltakelse hos ungdommer. Menighetene har flere muligheter for å bruke KRIK i konfirmantarbeidet. Her er tre forslag: 1. KRIK som valgfag Menigheten registrer eget konfirmantlokallag via krik.no. Konfirmanten får mulighet til å velge KRIK som valgfag i tillegg til å delta på den ordinære konfirmantundervisningen. KRIK-treningen er obligatorisk for konfirmanten å delta på og inngår i timetellingen. 8

2. KRIK gir godkjente timetall Konfirmanten får mulighet til å delta på KRIK-treninger i løpet av året i allerede eksisterende lokallag. Oppmøte på KRIK-trening vil gi godkjent x antall timer. Dette er ikke obligatorisk for konfirmantene, men et tilbud for dem.


3. KRIK-konfirmanten KRIK har et eget undervisningsopplegg: «KRIK-konfirmanten». Det er et ressurshefte som inneholder forslag til ti fullstendige konfirmantsamlinger, samt tips til årsplan, konfirmantweekend og liturgiske samlinger. Samlingene kombinerer tema med relevante, fysiske aktiviteter. Opplegget kan brukes av hele konfirmantgruppen eller som en egen KRIK-linje. Man kan også velge å bruke kun deler av opplegget.

9


FOR DET ER I HAM VI LEVER, BEVEGER OSS OG ER TIL. APG 17,28A

10


11


KRIK LEDERTRENING

I KRIK er «mesterlæring» slik Jesus gjorde, den mest utbredte form for ledertrening. Mesteren tok med seg sine disipler inn i hverdagens oppgaver og sendte dem ut i ulike oppdrag og veiledet dem underveis. KRIK skal være av og for ungdom. Dermed utfordres KRIK-ungdommer til å ta ansvar og få forskjellige oppgaver enten det er i lokallagsarbeid, leirarbeid eller andre KRIKprosjekter. Gjennom eldre KRIK-ledere, egne personlige erfaringer og en godt etablert KRIKkultur utvikles det hele tiden unge og dyktige ledere i KRIK.

12


KRIK har to ulike opplegg til lokallag og menighet innen ledertrening og –utvikling. 1. LEDora: KRIK vil gi lokallagsstyrer ledertrening rett hjem på døra. KRIK har kurset KRIKere som reiser rundt og holder ledertrening for lokallagsstyrer. Opplegget varer en ettermiddag/ kveld og handler om deg som leder, team-arbeid i styret og tips for et godt drevet lokallag. 2. «På sporet av noe ekte» er en bok med tilhørende arbeidshefte som utfordrer hver enkelt til å finne det ekte i oss selv, som menneske, troende og leder. Opplegget består av 13 samlinger som passer både for ungdom og voksne, og brukes blant annet av menigheter, bibelskoler og enkeltpersoner. Mer informasjon finner du på krik.no/sporet.

13


KRIK INTERNASJONALT KRIKs internasjonale arbeid ble etablert i 1993, og er for de fleste kjent under navnet CHRISC (Christian Sports Contact). Tidlig på 2000-tallet ble lokale CHRISC-organisasjoner etablert i Kenya, Tanzania og Uganda. Gjennom idrettsaktiviteter, helseforebyggende arbeid, ledertrening og en tydelig kristen profil jobber CHRISCorganisasjonene for å gi barn og unge i Øst-Afrika en bedre framtid, og muligheten til å virkeliggjøre den. Hvis lokallaget eller menigheten ønsker å ha innsamlinger til inntekt for KRIKs 14

internasjonale arbeid, settes det stor pris på. I løpet av et konfirmantår er det flere menigheter som ønsker at konfirmantene får ta del i et solidaritetsprosjekt. I KRIK tilbyr vi ulike prosjekter som lokallag kan bli en del av. Et forslag til et konkret innsamlingsprosjekt er å arrangere CHRISC-løp. Deltakerne skaffer sponsorer som gir penger per runde som løpes, eller bidrar med et fast beløp. Mer informasjon finnes på krik.no/internasjonalt.


CHRISC-løpet på ARENA 2017.

15


KRIK-MEDLEM Som medlemmer i KRIK vil man få tilsendt medlemsbladet «KRIK-nytt» to ganger i året. Medlemmer mottar nyhetsbrev og får rabatt i KRIK-butikken og på KRIKs leirer. Medlemskontingenten er kr. 100 i året. Medlemskap for KRIK-konfirmanter Å være medlem av KRIK er frivillig. Medlemskontingenten skal ikke bakes inn i konfirmantavgiften. Det skal komme klart 16

frem at det som betales er KRIK-medlemskap og at det er frivillig å betale den. Det skal være mulig å være KRIK-konfirmant uten å være medlem av KRIK. Menigheten kan velge å gi egne rabatter og fordeler for konfirmanter medlem av KRIK, f.eks. til turer og andre opplegg. Ved å informere konfirmantene om fordelene vil det forhåpentligvis gi flere medlemmer og mer støtte til lokallaget.


HVORDAN STARTE ET LOKALLAG?

1. Registrer lokallaget på krik.no 2. Opprett et lokallagsstyre. 3. Registrer lokallaget i Brønnøysundsregistret (brreg.no). Da får lokallaget et organisasjonsnummer. 4. Opprett bankkonto så lokallaget har selvstendig økonomi. 5. Registrer lokallagsmedlemmer. 6. Søk oppstartsstøtte. Etter at lokallaget er registrert på krik.no får lokallagslederen en mail fra KRIK med nyttig informasjon angående oppstart og drift av lokallag. På KRIK-kontoret vil vi hjelpe med det du måtte lure på, så ikke nøl med å ta kontakt! 17


HVORDAN DRIVE ET LOKALLAG I MENIGHETEN? Et KRIK-lokallag er et enkelt opplegg å ta i bruk for menigheter. Et styre består av en styreleder og flere styremedlemmer. Det er viktig å ha noen som kan være ansvarlig for at årsrapport blir levert og at lokallaget får søkt om støtte. Ellers er det selve treningen som må ha noen ansvarlige. Her ønsker KRIK at ungdommene selv skal få være med å bestemme og få ulike ansvarsområder. Dette vil skape et større eierskap til lokallaget, og ungdommene vil utvikle seg som mennesker og ledere. Når man registrerer et nytt lokallag får man tilsendt et lokallagshefte med mye informasjon, tips og triks i arbeidet med lokallag. I heftet finnes en ressursbank med idéer til aktiviteter og andakt. 18

Økonomi Et nyoppstartet godkjent lokallag får 8000,- i oppstartsstøtte. Videre vil det bli gitt frifondstøtte hvert år til alle godkjente lokallag. Støtten gis på grunnlag av antall medlemmer i lokallaget. Hvis lokallaget ønsker å arrangere turneringer, avslutninger eller lignende, oppfordrer vi til å søke om prosjektstøtte. Krav for å være et godkjent lokallag er: ++Ha minst fem betalende medlemmer under 26 år ++Ha avholdt valg av styre ++Følge KRIKs vedtekter ++Ha selvstendig økonomi ++Ha levert årsrapport


To ulike måter å ha selvstendig økonomi på: 1. Registrer lokallaget i Brønnøysundregisteret. Lokallaget mottar organisasjonsnummer og oppretter bankkonto. Lokallaget blir ikke økonomisk tilknyttet menigheten. 2. Lokallaget bruker menighetens organisasjonsnummer og oppretter egen bankkonto. Menigheten skal ikke føre regnskap for lokallagets økonomi, dette har lokallaget selv ansvar for. Vedtekter KRIK har vedtekter for lokallag som blir tilsendt lokallagsleder ved oppstart. Disse finnes og på krik.no. Vedtekter er lover som er vedtatt for hvordan lokallagsarbeidet skal drives etter KRIKs formål og skal følges av alle lokallag. Avtaler mellom menighet, lokallag og KRIK sentralt Dersom lokallaget er under menighetens

organisasjonsnummer bør det bli avtalt mellom partene hvem som eier utstyr, og hvem som skal ha utstyret ved en eventuell oppløsning av lokallaget. Slik unngår man misforståelser senere. Ta kontakt med KRIKkontoret for hjelp. Merverdiavgiftskompensasjon Lokallag kan søke om merverdiavgiftskompensasjon for kostnader i lokallaget. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet og det kreves ingen rapportering om bruken av midlene. Forutsetningene for at et lokallag skal motta merverdikompensasjon er at det føres et enkelt regnskap over inntekter, utgifter og eiendeler ved årets slutt. Regnskapet sendes til KRIK sentralt, som på vegne av lokallaget søker om merverdiavgiftskompensasjon. Kompensasjonen tilfaller lokallaget.

19


KONTAKT:

Besøksadresse: Ullevål stadion, Sognsveien 74 A, 0855 OSLO Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 OSLO Telefon: 22 58 80 20 E-postadresse: krik@krik.no Hjemmeside: www.krik.no

20


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.