Medtem ko je medved spal ...

Page 1

Medtem ko je medved spal ‌ Ayano Imai

Zalo`ba KRES
Slikanica Založbe KRES Besedilo in ilustracije: ©2013 Ayano Imai Naslov izvirnika: Während der Bär schlief ... Koprodukcija z založbo Michael Neugebauer Publishing Ltd. Hong Kong Za izdajo v slovenščini: ©2014 Založba KRES d.o.o., Ljubljana, Slovenija Prevod: Jana Osojnik Lektura: Katarina Pevnik ISBN 978-961-250-119-8 COBISS.SI-ID ********* Manufactured in China Natisnjeno v 1000 izvodih Vse pravice pridržane. Celotne knjige, tudi nobenega njenega dela, ni dovoljeno ponatisniti, razmnoževati ali razširjati s kakršnimikoli sredstvi, mehanskimi, elektronskimi, fotokopiranjem, zvokovnim snemanjem, dramatizacijo ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja založnika.

Založba KRES d.o.o., Dunajska cesta 158, SI-1000 Ljubljana, 01 5302060, info@zalozba-kres.si, www.e-kres.si


Ayano Imai

Medtem ko je medved spal ...

Zalo탑ba KRES


Gospod Rjavšek je živel čisto sam. Ljudje so ga imeli za čudaka in so se ga raje izogibali, če se je le dalo. Medved Rjavšek ni imel nobenega prijatelja in tudi želje po njih ni imel. Imel pa je pameten klobuk, ki si ga je nadel na glavo vsakič, ko je odšel na dolg sprehod. Govoril si je, da je življenje brez vseh sitnih in črnogledih ljudi še lepše. Ampak je bil kljub temu zelo osamljen.Nekega dne, medtem ko je spal, je priletela žolna in začela kljuvati luknjo v njegov klobuk, misleč: "Kakšno čudovito mesto za gnezdo bi lahko bil ta klobuk!"Le kdo potrebuje prijatelje, si je mislil medved Rjavec. Sam lahko poskrbim zase. Delam, kar ho~em, in svoj klobuk lahko nosim ves dan, ~e ho~em. Ko pa `olna sklene, da gospod Rjavec potrebuje prijatelje, se mu `ivljenje popolnoma spremeni.

19,90 EUR

Zalo`ba KRES


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.