Page 1

Stop »

Stop!« JE ZAKLICAL JEŽEK, »DOVOLJ JE!« NAGAJIVI ZAJEC PA JE ZALUČAL ŽOGO VISOKO V ZRAK IN PRISTALA JE V DREVESNI KROŠNJI. KAJ PA ZDAJ? ŽOGO JE VENDAR JEŽKU PODARIL DEDEK JEŽ …

Annemie VAndAele & emmAnuel VolAnt

LE ZA HEC JE ZAJEC VZEL JEŽKU ŽOGO, JO PODAL JAZBECU IN JAZBEC VEVERICI.

Annemie VAndAele & emmAnuel VolAnt

19,90 €

ZALOŽBA KRES

ZALOŽBA KRES

STOP_cov.indd All Pages

6. 07. 2021 18:18:33


Naslov izvirnika: Stop Besedilo: Annemie Vandaele Ilustracije: Emmanuel Volant © 2020 Clavis Uitgeverij, Hasselt / Alkmaar / New York Prevod: Ina Boš Založba KRES d.o.o., Ljubljana, Slovenija © 2021 za slovenski jezik DESK d.o.o. Tisk: primorskitisk.si Natisnjeno v 500 izvodih. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821.112.5-93-34 087.5 VANDAELE, Annemie Stop / [besedilo] Annemie Vandaele & [ilustracije] Emmanuel Volant ; [prevod Ina Boš]. - Ljubljana : Kres, 2021 Prevod dela: Stop ISBN 978-961-250-141-9 COBISS.SI-ID 67397123 Vse pravice pridržane. Celotne knjige, tudi nobenega njenega dela, ni dovoljeno ponatisniti, razmnoževati ali razširjati s kakršnimikoli sredstvi, mehanskimi, elektronskimi, fotokopiranjem, zvokovnim snemanjem, dramatizacijo ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja založnika.

STOP_int.indd 4

25. 06. 2021 14:21:25


ANNEMIE VANDAELE & EMMANUEL VOLANT

ZALOŽBA KRES

STOP_int.indd 5

25. 06. 2021 14:21:26


BIL JE PRELEP POLETNI DAN. JEŽEK SE JE SPREHAJAL PO GOZDU. RAD JE TO POČEL. SONČNI ŽARKI SO GA GRELI V GOBČEK. POD TAČKAMI MU JE ŠKRIPAL PESEK IN V KROŠNJAH SO PELE PTICE.

STOP_int.indd 6

25. 06. 2021 14:21:26


STOP_int.indd 7

25. 06. 2021 14:21:27


»EJ, JEŽEK, JEŽEK!« JE ZASLIŠAL GLAS ZA SEBOJ. OZRL SE JE ČEZ RAMO IN SE ZASMEJAL. IZZA ROŽNIH CVETOV STA KUKALA DOLGA SIVA UHLJA. »ŽIVIJO, ZAJEC!« JE REKEL JEŽEK. »IN POZDRAVLJENA TUDI JAZBEC IN VEVERICA.«

STOP_int.indd 8

25. 06. 2021 14:21:27


STOP_int.indd 9

25. 06. 2021 14:21:28


»KAKO STE?« JE VPRAŠAL JEŽEK. »KAR V REDU, LE MALO NAM JE DOLGČAS,« MU JE ODVRNIL ZAJEC. »A IMAŠ NOVO ŽOGO?« »NE,« JE ODKIMAL JEŽEK, »ŽE NEKAJ ČASA JO IMAM. ODKAR …«

STOP_int.indd 10

25. 06. 2021 14:21:29


STOP_int.indd 11

25. 06. 2021 14:21:30


STOP_int.indd 12

25. 06. 2021 14:21:32


ŠE PREDEN PA JE JEŽEK SPREGOVORIL NASLEDNJO BESEDO, MU JE ZAJEC ŽOGO VZEL. »UJEMI JO, ČE MOREŠ!« SE JE ZASMEJAL IN VRGEL ŽOGO JAZBECU. JAZBEC PA JO JE ZALUČAL VEVERICI, KI JO JE PODALA NAZAJ ZAJCU. JEŽEK PA JE TEKAL ZA NJO.

STOP_int.indd 13

25. 06. 2021 14:21:34


STOP_int.indd 14

25. 06. 2021 14:21:36


»ŽOGA JE MOJA!« SE JE SMEJAL JEŽEK. TEKAL JE K ZAJCU, NATO DO JAZBECA, PA K VEVERICI IN NAZAJ. A TUDI PRIJATELJI NISO STALI PRI MIRU. BOLJ KO SE JE JEŽEK TRUDIL, HITREJE SO SE MU IZMIKALI IN SE SMEJALI.

STOP_int.indd 15

25. 06. 2021 14:21:38


Stop »

Stop!« JE ZAKLICAL JEŽEK, »DOVOLJ JE!« NAGAJIVI ZAJEC PA JE ZALUČAL ŽOGO VISOKO V ZRAK IN PRISTALA JE V DREVESNI KROŠNJI. KAJ PA ZDAJ? ŽOGO JE VENDAR JEŽKU PODARIL DEDEK JEŽ …

Annemie VAndAele & emmAnuel VolAnt

LE ZA HEC JE ZAJEC VZEL JEŽKU ŽOGO, JO PODAL JAZBECU IN JAZBEC VEVERICI.

Annemie VAndAele & emmAnuel VolAnt

19,90 €

ZALOŽBA KRES

ZALOŽBA KRES

STOP_cov.indd All Pages

6. 07. 2021 18:18:33


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.