Page 1

j eža očka

Poljubček

Danes očka Jež res ničesar ne naredi prav. Malega ježka zbode čisto vse: očijev objem, podarjena cvetlica, celo sladka češnja.

Poljubček očka ježa

Založba KRES Poljubcek_za_ocka_jeza_cov.indd 1

19,90 €

Ulrich Maske · Silke Brix

Potem pa se nekaj spremeni.

Ulrich Maske · Silke Brix

Založba KRES 6. 07. 2021 19:25:45


Poljubcek_za_ocka_jeza_int.indd 6

25. 06. 2021 14:30:30


Ulrich Maske · Silke Brix

Poljubček očka

ježa

Založba KRES

Poljubcek_za_ocka_jeza_int.indd 7

6. 07. 2021 19:26:31


Poljubcek_za_ocka_jeza_int.indd 8

25. 06. 2021 14:30:31


V    J  ,           . I   : »O,

Poljubcek_za_ocka_jeza_int.indd 9

bodeš !«

25. 06. 2021 14:30:32


Poljubcek_za_ocka_jeza_int.indd 10

25. 06. 2021 14:30:33


T    . K   J  ,    ,      : »O,

Poljubcek_za_ocka_jeza_int.indd 11

bodeš !«

25. 06. 2021 14:30:33


»P,«    J, »   .« V         . »K  ?«

Poljubcek_za_ocka_jeza_int.indd 12

25. 06. 2021 14:30:34


Poljubcek_za_ocka_jeza_int.indd 13

25. 06. 2021 14:30:35


»J, ,«   . »A   , 

Poljubcek_za_ocka_jeza_int.indd 14

bode.«

25. 06. 2021 14:30:35


Poljubcek_za_ocka_jeza_int.indd 15

25. 06. 2021 14:30:36


Naslov izvirnika: Ein Kuss von Papa Igel Besedilo: Ulrich Maske Ilustracije: Silke Brix © 2011 JUMBO Neue Medien & Verlag GmbH, Hamburg Prevod: Ina Boš Založba KRES d.o.o., Ljubljana, Slovenija © 2021 za slovenski jezik DESK d.o.o. Tisk: primorskitisk.si Natisnjeno v 500 izvodih. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821.112.2-93-34 087.5 MASKE, Ulrich Poljubček za očka Ježa / [besedilo] Ulrich Maske & [ilustracije] Silke Brix ; [prevod Ina Boš]. - Ljubljana : Kres, 2021 Prevod dela: Ein Kuss von Papa Igel ISBN 978-961-250-139-6 COBISS.SI-ID 67393027

Vse pravice pridržane. Celotne knjige, tudi nobenega njenega dela, ni dovoljeno ponatisniti, razmnoževati ali razširjati s kakršnimikoli sredstvi, mehanskimi, elektronskimi, fotokopiranjem, zvokovnim snemanjem, dramatizacijo ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja založnika.

Poljubcek_za_ocka_jeza_int.indd 36

25. 06. 2021 14:30:51


Poljubcek_za_ocka_jeza_int.indd 37

25. 06. 2021 14:30:51


j eža za očka

Danes očka Jež res ničesar ne naredi prav.

Poljubček

Malega ježka zbode čisto vse: očijev objem, podarjena cvetlica, celo sladka češnja.

Poljubček za očka ježa

Založba KRES Poljubcek_za_ocka_jeza_cov.indd 1

19,90

Ulrich Maske · Silke Brix

Potem pa se nekaj spremeni.

Ulrich Maske · Silke Brix

Založba KRES 25. 06. 2021 14:31:12


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.