MALA LINA REČE NE

Page 1

ZALOŽBA KRES

MALA LINA RE^E NE


Založba KRES © 2014 Linne Bie & Co, Damme Naslov izvirnika: Kleine Rosalie zegt ‘Nee!’ Za izdajo v slovenščini: © 2014 Založba KRES d.o.o. Prevod: Jana Osojnik ISBN 978-961-250-117-4 COBISS.SI-ID 271096576 Produced in China Natisnjeno v 800 izvodih Vse pravice pridržane Celotne knjige, tudi nobenega njenega dela, ni dovoljeno ponatisniti, razmnoževati ali razširjati s kakršnimikoli sredstvi, mehanskimi, elektronskimi, fotokopiranjem, zvokovnim snemanjem, dramatizacijo ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja založnika.

Založba KRES d.o.o., Dunajska cesta 158, SI-1000 Ljubljana, 01 5302060, info¦zalozba-kres.si, www.e-kres.si


MALA LINA REČE NE

ZALOŽBA KRES


MALA LINA REČE: ÈNE, NE BOM SE OBLEKLA!Ç


BRR, OPICO ZEBE. OBLEČI JI MORAMO JOPICO IN HLAČE. ZDAJ SE GRESTA LAHKO IGRAT.


MALA LINA REČE: ÈNE, NE BOM DALA MAMICI ROKE!Ç OVČKO JE STRAH. NE UPA SI NA CESTO.


ÈPRIDI,Ç REČE LINA. ÈENO ROKO BOM DALA TEBI, ENO PA MAMICI. TAKO SE NE BOMO IZGUBILE.Ç


MALA LINA RE^E: ÈNE, NE BOM SE OBLEKLA! NE, NE BOM DALA ROKE MAMICI! NE, NE BOM JEDLA!Ç POTEM SE OBLE^E IN SE GRE IGRAT. ENO ROKO PONUDI MAMICI, DRUGO OV^KI IN SKUPAJ GREDO NA SPREHOD. KOSILO POJE S SVOJO PUNČKO, ENO ŽLICO ZASE, ENO ZA PUNČKO. REČI JA NAMESTO NE PRAVZAPRAV NITI NI TAKO SLABO!

12,90 EUR

ZALOŽBA KRES


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.