LARINA DRUGA ZVEZDICA

Page 1

Klaus Baumgart

LARINA druga zvezdica

Zalo탑ba KRES
Klaus Baumgart, rojen leta 1951, je študiral vizualne komunikacije na College of Arts in diplomiral iz grafičnega oblikovanja. Kot avtor in ilustrator otroških slikanic je prejel številne mednarodne nagrade in priznanja. Njegova največja uspešnica "Larina zvezdica" je prevedena v 26 jezikov, med njimi tudi v slovenščino. Pri Založbi KRES so izšle še slikanice:

© Olivier Favre

Larina zvezdica in pošasti iz sanj Larino potovanje Larina skrivnost Lara gre v šolo Lara išče božička Leni in Čivk Lukec in njehov hrošček Tinček ni zajček

Papir iz odgovornih virov

Slikanica Zalo`be KRES © 2015 by Bastei l bbe AG, K ln Besedilo in ilustracije: Klaus Baumgart Naslov izvirnika: Laura und der andere Stern Za izdajo v sloven{~ini: © 2015 Zalo`ba KRES d.o.o., Ljubljana Prevod: Jana Osojnik ISBN 978-961-250-124-2 COBISS.SI-ID 280491520 Printed in Germany, 2015 Natisnjeno v 1000 izvodih. Vse pravice pridr`ane. Celotne knjige, tudi nobenega njenega dela, ni dovoljeno ponatisniti, razmno`evati ali raz{irjati s kakr{nimikoli sredstvi, mehanskimi, elektronskimi, fotokopiranjem, zvokovnim snemanjem, dramatizacijo ali kako druga~e, brez predhodnega pisnega dovoljenja zalo`nika.

Zalo`ba KRES d.o.o., Dunajska cesta 158, SI-1000 Ljubljana, 01 5302060, info¶zalozba-kres.si, www.kupiknjigo.si


Klaus Baumgart

LarINa DRUGA zvezdica

Zalo탑ba KRES


LARINA NAJBOLJŠA PRIJATELJICA JE MAJČKENA ZVEZDICA, KI JE NEKEGA VEČERA PADLA Z NEBA IN SE PRI PADCU POŠKODOVALA. Z LARINO POMOČJO SE JE POZDRAVILA IN DEKLICA JI JE CELO POMAGALA NAZAJ NA NEBO. OD TAKRAT SE ZVEZDICA S SVOJIMI SVETLIMI ŽARKI VELIKOKRAT VRNE NA OBISK.

ÈJUTRI GREM NA MORJE,Ç ZAUPA LARA ZVEZDICI IN PRIJATELJICI SKLENETA, DA BO TJA PRIŠLA TUDI ZVEZDICA.


PO DOLGEM POTOVANJU JE DEKLICA KONト君O RES NA MORJU.


VES POPOLDAN NABIRA ŠKOLJKE, KI BI JIH RADA POKAZALA ZVEZDICI. KO JE SONCE SKORAJ ŽE ZAŠLO, ODKRIJE V PESKU NEKAJ NENAVADNEGA. ZVEZDICO! MALCE DRUGAČNA JE KOT NJENA, AMPAK LARA VE, DA SO ZVEZICE DOMA NA NEBU IN NE NA TLEH. ÈNE BOJ SE,Ç REČE, ÈPOMAGALA TI BOM NAZAJ DOMOV!ÇDOLGO TRAJA, PREDEN NAJDE VSE, KAR POTREBUJE.


MEDTEM KO VEŽE NA BALONČEK NOVO ZVEZDICO, PRIPLAVA K NJEJ Z NEBA NJENA. ÈO, SI PRIŠLA,Ç SE RAZVESELI DEKLICA. ÈGLEJ, KOGA SEM NAŠLA. REVICA JE LEŽALA NA OBALI, ZDAJ MORA PA NAZAJ NA NEBO. DOBRO, DA SI TU. LAHKO MI BOŠ POMAGALA.Ç


AMPAK ZVEZDICA JI NOČE POMAGATI. NAMESTO TEGA JO PORINE PROTI MORJU. ÈNEHAJ!Ç SE RAZJEZI DEKLICA.

PRIJATELJICA ODMIGA STRAN. VRNE SE Z MAJHNO KANGLICO IN POLIJE ZVEZDICO V PESKU. ÈHEJ, KAJ PA POČNEŠ? ZMOČILA SI JO! ČE MI NOČEŠ POMAGATI, BOM PAČ OPRAVILA BREZ TEBE!Ç ODLOČNO REČE LARA.


PRIVEZANO ZVEZDICO SPUSTI PROTI NOト君EMU NEBU.


ZVEZDICE SO DOMA NA NEBU. TO LARA ZELO DOBRO VE, KAJTI NJENA NAJBOLJŠA PRIJATELJICA JE MAJHNA ZVEZDICA. KO PUNČKA NEKEGA DNE NA OBALI NAJDE ŠE ENO ZVEZDICO, JO HOČE NA VSAK NAČIN VRNITI NAZAJ NA NEBO. PA JI NE USPE. PRAV VSE ZVEZDICE NAMREČ

Založba KRES

22,50 EUR

LE NISO DOMA NA NEBU!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.