Page 1

Havsnära en tidning utgiven av pampas marina för kunder och samarbetspartners

trygg och säker vinterförvaring spektakulära bärgningar vardagsmat i ur och skur

storsatsning i Västervik

läs havsnära direkt på din surfplatta!

AquaVillan – en hjärtesak för clas och marie

1.2012


2

framtid xxxxxxxxxx & visioner

pampasgruppen i

medvind Kirunabon Anders Johanssons resa mot vd-stolen på Pampas Marina är kantad av slumpar och oförutsedda händelser. Paradoxalt nog är han själv en man som avskyr att inte ha kontroll över vad som händer.

J

Pampas Marinas VD Anders Johansson gillar raka rör och att ha kontroll på verksamheten. ”En av mina viktigaste uppgifter är att se till att vi följer budget och ligger på plus”, säger han.

ag ser som min främsta uppgift att hålla kontroll på verksamheten, stimulera när det behövs men framförallt att fatta noga genomtänkta beslut. Konjunkturinstituten, marknadsanalytikerna och Sveriges största företag är ense: Sämre tider står runt hörnet. Lågkonjunkturen är snart över oss. En liten rynka dyker upp i Anders Johansson panna när ämnet kommer på tal. Plötsligt reser han sig och springer en trappa ner från fikarummet i Pampas hamnkontor för att hämta något. Den första av flera turer upp och ner i den trappan, för övrigt. Med andan lite i halsen visar han strax en graf, en kurva över Pampaskoncernens resultat hittills i år. Omsättningskurvan ligger precis dikt i nivå med budgeterad omsättning. Resultatet per oktober ligger redan över årets budgeterade resultat. Bara

pampas marina Stockholm Karlbergs Strand 4 K, 171 73 Solna Tel: 08-587 557 10 Fax: 08-587 557 20

svarta siffror och Anders konstaterar nöjt: – Det här har jag järnkoll på. En av mina viktigaste uppgifter är att se till att vi följer budget och ligger på plus. Jag har lett och byggt upp flera framgångsrika företag, framförallt genom att i detalj förstå och konstant analysera verksamheten och ständigt utvärdera, vrida och vända och fatta noga genomtänkta beslut. Det är så jag fungerar bäst. Verksamheten i Pampaskoncernen är bred och spänner från allt mellan vinterförvaring av fritidsbåtar till enorma byggentreprenader, bärgningsuppdrag och konstruktion av flytande villor. Spretigt och mycket att hålla koll på, kan tyckas. – Jo, men det går bra. Jag har ett mycket jämnt humör som hjälper – jag är ständigt förbannad, säger han och skrattar hjärtligt som ett tydligt bevis på den direkta motsatsen. – Skämt åsido, visst är det en komplex verksamhet. Men det finns en stor kompetens och erfarenhet i våra företag. Vi är ett fyrtiotal anställda i dag och vi har en jättefin laganda här. Han fortsätter med att beskriva hur viktigt det är

pampas Marina Västervik Barlastgatan 3, 593 31 Västervik Tel: 070-770 46 83

Aquavilla AB (HK) Karlbergs Strand 4K, 171 73 Solna Tel: 08-587 557 30 Mobil: 070-86 56 540

Produktion KrePart, www.krepart.se account manager Peter Glennfalk REDAKTION Anders Johansson och Mikael Petersson Ansvarig utgivare Anders Johansson Texter Mikael Petersson, Urban Löfqvist, Robert Triches, Mikael Bergkvist Foto Åke Gunnarsson, Lasse Clason, Björn Wanhatalo och Pampas Marina mediasäljare Yvonne Forsberg annonsproduktion Nina Svedegård formgivning Jens Lindström Tryck V-TAB, Vimmerby november 2012


framtid xxxxxxxxxx & visioner

FAKTA PAMPAS MARINA AB & ANders johansson Pampas Marina AB Moderbolaget i koncernen med ett flertal verksamheter med bas i Pampas Marina på Karlbergs Strand i Solna. Här finns flera företag med marin anknytning som hyresgäster till Pampas Marina AB. Här ingår också bland annat avdelningen Marinentreprenad, som står för cirka 50 procent av omsättningen i bolaget, samt Marinteam med sommarplatser, vinterförvaring och serviceverkstäder samt vinterförvaring i Strängnäs.

Anders Johansson Kirunabo, ingenjör som 2000 flyttade till Stockholm och hamnade i marinbranschen 2005. Har bland annat byggt upp den svenska delen av Marinetek Group, ett världsledande företag för utveckling och byggande av nyckelfärdiga marinor. Sedan ett år tillbaka dessutom båtägare. Motto i yrkesrollen: Magkänsla är din fiende – tänk efter istället.

Pampas Marina Västervik AB Här finns vinterförvaring och serviceverkstäder och några företag med marin anknytning. Detaljplanarbete pågår för att uppföra 20-talet AquaVillor i första fasen. AquaVilla Produktion AB En produktionsanläggning planeras på en köpt tomt på Lucerna vid inloppet till Västervik. Här ska nya produktionslokaler upprättas och stå färdiga våren 2013.

att ha personalen med sig, i synnerhet när det blåser lite snålare vindar. – Det är allas förtjänst att vi går så bra som vi gör. Det får våra anställda ständigt höra. Man ska ha roligt på jobbet! Jag ställer höga krav på personalen men jag har en generös och öppen inställning och har som mål att alltid finnas där med ett öra när någon vill få tag på mig. Raka rör men tänka efter före är Anders Johanssons melodi. Ett framgångsrecept och precis de kvalitéer som Richard och Christoffer Bergström ville ha när de sökte ny vd för koncernen. Anders Johansson började på Pampas i november 2011. Och fem månader senare hade företaget gjort den stora investeringen i ny marina i Västervik... – Där fick vi tyvärr lite problem när en hyresgäst gick i konkurs. Planerade inkomster uteblev och vi fick tänka om. Det gällde att häva sladden, att fånga ålen i tunnan. Men det har gått bra efter omständigheterna tack vare ett väl genomarbetat avtal i förvärvet av fastigheterna. Företaget är starkt ekonomiskt och vi har klarat situationen utan att behöva låna ut mer pengar från moderbolaget. För närvarande pågår ett intensivt arbete att tillsammans med Västerviks kommun utforma en ny detaljplan för marinan och så småningom kunna uppföra 20 – 40 flytande villor, AquaVillor, där. – Vi hoppas komma igång med AquaVillaproduktionen 2013 och målet är att bygga i princip samma verksamheter i Västervik som vi har här i Solna, säger Anders Johansson.

Det är allas förtjänst att vi går så bra som vi gör.

3


4

innovatören

Richard Bergström

Mannen bakom boende på vatten Richard Bergström, som tillsammans med sonen Christoffer Bergström är grundarna av Pampas Marina i Ulvsundasjön i Solna, är en sann entreprenör.

f Det är stadsplaner på gång i Västervik, Västerås och Botkyrka och även i Gävle.

å svenskar har betytt så mycket för möjligheten att bo på vatten. Flera städer i Sverige och utomlands ligger i startgroparna för att introducera hans AquaVilla-koncept. Bra idéer föds ofta ur behovet av att tjäna pengar. Så även för Richard Bergström, 68 år. Historien om hur han byggt upp Pampas Marina i Solna, som består av hamn och service runt båtar och 40 husbåtar går långt tillbaka i tiden. – När jag 1968 startade Jungfrusunds Marina i Mälaren inledde vi med att se hur vi skulle få lönsamhet året runt. Därför började vi att söka alternativa vägar för att finansiera investeringar i hamnen. Vi fann då att hyra ut till båtar som var så pass stora att man kunde bo i dem var bra, då kunde de ligga i året runt. De som bodde där tyckte det var trevligt att hålla ordning, och vi hade inga inbrott. På den här tiden fanns det inne i centrala Stockholm 250 – 300 fartyg/båtar med cirka 500 – 600 boende,

Entreprenören Richard Bergström vid sitt livsverk, i bakgrunden ses ett par av AquaVillorna.

vid till exempel Söder och Norra Mälarstrand. Men boende på båt var en gråzon, egentligen var det ju inte tillåtet att bo på båt. I början av 1970-talet startade Richard Bergström Alvik Marina i Bromma. Efter några år när stadsplanen ändrades tvingades marinan bort från Alvik och han hittade i stället mark och vatten i Solna, och Pampas Marina AB startades 1992. Sommarbåtkunderna, cirka 250 stycken varav några som också bodde på sina båtar året runt, flyttade med till Solna. – 1994 skulle vi förvärva marken av Solna kommun. Då meddelade kommunen att det här med husbåtar som vi hittat i er hamn, det får man inte ha, ägarna måste ni säga upp. Alla husbåtar sades upp och tvingades att lämna Pampas Marina. Men efter ett par år av lobbyingarbete mot politikerna, både från Richards sida och från husbåtsägarna, som organiserat sig i Svensk Husbåtsförening, kom det en öppning. – Jag träffade stadsarkitekten i Solna och bad om att få en kravspecifikation på vad som krävs för att få bo på båt, och 1997 trädde ett avtal i kraft, där sådant som mantalsskrivning, sopsortering, p-platser och en lekplast för barn regleras. Kommunen vill ha kontroll över saker och ting precis som i vilket bostadsområde som helst, det är inget konstigt med det, säger Richard Bergström. I december 1997 kom stort uppslagna artiklar i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter om att nu var det legalt att bo på båt. Legaliseringen av husbåtsboendet väckte, enligt Richard Bergström, enormt mycket mediebevakning under två års tid. Särskilt minns han ett inslag i TV3 1999 där han visade upp en ritning, på det som är dagens AquaVilla-koncept, och berättade om sina planer på att börja bygga husbåtar. – Ritningen hade hamnat i byrålådan, men nu var det dags att ta fram den. Jag intervjuades när jag stod med ritningen i handen och dagen efter stod ett tiotal personer på hamnkontorets farstubro


innovatören

FAKTA Richard Bergström Ålder 68 år Bor Bostadsrätt i Solna, men uppfödd på Södermalm. Bakgrund Richard Bergström är grundare av Pampas Marina tillsammans med sonen Christoffer Bergström. AquaVilla AB knoppades av tillsammans med AquaVilla Produktion AB. 2009 slogs alla bolagen ihop till koncernen Pampas Marina. Richard Bergström har utvecklat två system som han har fått patent på: AquaEnergySystem och AquaSlipFreeWalking.

och frågade vart villorna fanns. Ett år senare, 2000, byggdes de första åtta AquaVillorna. – I mars gick vi ut med villorna till försäljning. Och alla såldes samma dag! Vi fick verkligen en flygande start, och bestämde oss omedelbart för att knoppa av husbåtskonceptet i eget bolag, AquaVilla AB. I dag har det byggts tre generationer av AquaVillor, varav alla 20 ligger vid Pampas Marina. Inom ett par år kan flera städer ha flytande stadsdelar. Västervik har kommit långt och ska anta en stadsplan som tillåter boende på vatten. Nästa år kan de första AquaVillorna från generation 4 vara på plats,

och staden på den småländska ostkusten ska också bli centrum för byggandet av AquaVillor. – I dagsläget finns de tre ställen i Sverige där vi kan placera AquaVillor: Pampas Marina, Solna, Marinstaden i Nacka och Varvsholmen i Kalmar, på de ställena tillsammans så finns det cirka 45 platser, säger Richard Bergström. – Det är stadsplaner på gång i Västervik, Västerås och Botkyrka och även i Gävle. Det pågår en process i Figeholm utanför Oskarshamn, och i Riga finns det en stadsplan klar. Så det finns lite avsättningsmöjligheter för AquaVillor, understryker en förhoppningsfull Richard Bergström.

Det pågår en process i Figeholm utanför Oskarshamn.

5


6

ny fabrik

När produktionen är helt utbyggd ska en AquaVilla i veckan skeppas ut från produktionsanläggningen på ön Lucerna utanför Västervik.

Vinstlott för Västervik Etablering på ön Lucerna, en dryg kilometer från Västerviks centrum, har gett Pampasgruppen vind i seglen.

R

edan under 2013 ska sex flytande villor tillverkas i en modern produktionsanläggning på Lucernaön. Några år senare är det tänkt att en AquaVilla i veckan ska lämna tillverkningen i Västervik sjövägen. Investeringen på någonstans 70  –  90 miljoner kronor är naturligtvis en vinstlott för Västerviks kommun. För det första tillskapas en ansenlig mängd arbetstillfällen. För det andra är ambitionen att skapa en maritim stadsdel med 20  – 40 tomträtter, något som ytterligare stärker Västerviks profil som attraktiv kuststad. Och redan 2013 kan den första visningsvillan vara i vattnet! – Vi har en spännande resa framför oss, ler Richard Bergström, delägare till Pampasgruppen och mannen bakom succén AquaVilla. Bolaget startades 2000 efter att Pampas Marina i Solna tillverkat åtta villor. Sedan dess har ytterligare 12 villor producerats. Samtliga 20 flytande villor finns vid marinan i Solna. Marknaden skriker formligen efter Bergströms marina boendeform. Men att etablera en ny boendeform tar tid. För stadigvarande placering av exempelvis en flytande villa i mer än sex månader så krävs det bygglov. Och för att kunna söka och erhålla bygglov så krävs det i sin tur att det finns en lagakraftvunnen detaljplan, som erbjuder boende på vatten. I detaljplanen regleras bland annat infrastruktur, säkerhet och miljöfrågor. Detaljplaner för boende på vatten finns i dag i Pampas Marina i Solna,

Marknaden skriker formligen efter Bergströms marina boendeform.

Marinstaden i Nacka, Kalmar och Västra hamnen i Malmö. Samtliga detalj- och stadsplaner har vunnit laga kraft under 2000-talet. – Vi arbetar kontinuerligt med ett flertal kommuner för att kunna erbjuda fler platser för flytande villor utmed våra kuster. AquaVilla har sedan starten sökt en lämplig bergstomt för etablering av en produktionsanläggning. Och den fanns alltså i Västervik. – En bergstomt är optimal när en stor torrdocka ska anläggas. Den kräver ingen spontning eller förankring och står sig i hundratals år. Dessutom går det att använda bergmassorna till betong. Något som är både rationellt och miljömässigt fördelaktigt. Ytterligare fördelar är att Västervik har en lång tradition av såväl båt- som husproduktion och det finns därför gott om duktiga hantverkare och leverantörer. Dessutom ska understrykas att Västervik ligger strategiskt för sjötransporter. Det är exempelvis bara 160 distansminuter till Stockholm.

Magnus Andersson är produktionsansvarig för AquaVillas anläggning i Västervik.


hjärtesak

Åtta villor skulle byggas och vi skrev upp oss på en direkt.

magnifik utsikt!

Blixtförälskade i sin AquaVilla från Pampas När Clas och Marie Müller såg den flytande villan första gången behövde de ingen betänketid alls. – Vi åkte raka vägen hem och sålde vårt hus i Täby. Det var ingen tvekan överhuvudtaget. Sju år senare stormtrivs paret fortfarande i sin AquaVilla vänd och läs mer vid Pampas Marina.

7


8

hjärtesak

B

Här finns totalt ett fyrtiotal flytande bostäder.

åt- och skärgårdsfrälsta Clas och Marie hade länge funderat på något slags marint boende. De hade inspirerats av nära vänner som bodde i husbåt, och det verkade helt enkelt både mysigt och en livsstil som skulle passa familjen Clas och Marie Müller, tänkte de. Problemet var att hitta något som höll måttet. Clas berättar: – Att bo på en båt kan ibland bli trångt och ganska obekvämt i längden. Clas och Marie var ändå runt och tittade på ett antal husbåtar av olika slag och storlek. Sökandet förde dem till Pampas Marina i Solna där de skulle titta på en husbåt. – I samma veva hade de visning på en Aquavilla här i Pampas och det blev vi förstås nyfikna på. Efter att de hade tittat på den flytande villan, som var av den äldre AquaVilla av Classic-modellen, slog de till direkt. – Åtta villor skulle byggas och vi skrev upp oss på en direkt. De nya villorna var en utvecklad modell,

Från nästan samtliga rum i huset har man fantastisk utsikt över Ulvsundasjön.

Utsikten över Hornsberg och bort mot Minneberg och Ulvsunda är minst sagt vidunderlig.

som vi dessutom fick rita om efter eget tycke och smak och utveckla ytterligare. Bland annat står paret Müller bakom att övervåningen i modellen Futura, som deras villa heter, ser ut som den gör. – Det var inte svårt att få Richard och Christoffer Bergström att lyssna och gå med på våra ändringsförslag. Villan är precis som ett toppmodernt hus, fast med den skillnaden att den ligger förtöjd vid en kaj i Ulvsundasjön. Huset är i tre våningar på totalt 145 kvadratmeter med tre sovrum, tvättstuga, tre bad-

rum, kök, två vardagsrum och fem rejäla terrasser runt om och ovanpå huset. Utsikten över Hornsberg och bort mot Minneberg och Ulvsunda är minst sagt vidunderlig. Samtidigt ligger Pampas Marina bara ett stenkast från centrala Stockholm, vilket passar Clas och Marie. – När vi först hade köpt villan så tänkte vi faktiskt inte på hur idealiskt själva läget egentligen är här. Men faktum är att det går att ta sig in till stan på tio minuter med cykel och det passar oss utmärkt eftersom vi jobbar i stan båda två. Clas nämner också den fina gemenskapen i ”villaområdet” i Pampas Marina som en av fördelarna med familjens boende. – Här finns totalt ett fyrtiotal flytande bostäder av olika form, färg, storlek och typ. Det finns gamla fina båtar som byggts om och det finns moderna villor som vår och inget flytetyg är det andra likt. Men allt är bebott och det vi har gemensamt är att vi gillar att bo på vattnet. Totalt bor ett hundratal personer i Pampas Marina. Där finns allt ifrån barnfamiljer till pensionärer som uppfyllt drömmen om ett marint boende efter ett traditionellt liv på land. Clas och Marie har märkt vilken nyfikenhet deras villa väcker bland vänner och bekanta. – De två vanligaste frågorna vi får är ”blir det inte fuktigt?” och ”hur mycket kostar det?”. Svaret på den första frågan är nej, det blir det inte, säger Clas med ett leende. Huset är byggt helt i ickeorganiska material, så några problem med mögel eller fukt blir det helt enkelt inte. Svaret på den andra frågan är att det kostar ungefär lika mycket som att bo på land. Huspriserna följer samma kurva oavsett om det är en flytande bostad eller ett hus på land. Och när det gäller löpande kostnader är även de likartade ett landboende. Vi betalar naturligtvis även för vatten och el och det går åt lika mycket här som det gjorde i Täby, på ett ungefär sådär. En skillnad är att villaägarna i Pampas Marina inte äger sin tomt. De hyr platserna där bostäderna ligger förtöjda. Sedan finns det förstås en del speciallösningar. Uppvärmningen sköts till stora delar med Pampas


hjärtesak

Utsikt mot nybyggda Hornsbergs strand.

patenterade sjövärmesystem, där man helt enkelt utvinner värme ur det omgivande vattnet, ungefär som med bergvärme. – En bit ner blir vattnet aldrig kallare än fyra grader så det fungerar även på vintern. En annan vanlig fråga är om det inte gungar när det blåser. I Clas och Maries hus, som ligger på utsidan av Marinan mot den öppna sjön, kan det bli lite skumpigt när det blåser. – Om det blåser kuling så gungar huset litegrann, men det är inte värre än att man vänjer sig vid det, säger Clas. Någon gång per år brukar det blåsa mer. Om det blåser över 30 sekundmeter då rör sig huset så mycket att det blir obekvämt. – Men då brukar vi ta det som en anledning att åka in till stan, äta gott och bo på hotell en natt. Det är inte fel det heller! säger Clas.

FAKTA bo på vattnet Det bästa – och sämsta med att bo på vattnet: – Det bästa är att man är nära naturen och nära elementen, säger Marie. Vi lever ihop med vädret och vinden på ett annat sätt här på vattnet. – Närheten till vattnet och naturen är oslagbar. Och vi har ändå så nära till stan, håller Clas med. Och det sämsta: – Det är inte roligt de få tillfällen när det är riktigt, riktigt blåsigt, konstaterar Clas och Marie. Familjens segelbåt ligger förtöjd precis bredvid huset under vinterhalvåret. Under somrarna har de den liggande ute i Stockholms skärgård.

Familjen Müller, här med sonen Oskar, älskar sitt flytande hus i Pampas Marina. De har bott här i sju år och stormtrivs fortfarande.

9


10

västervik

Ny maritim stadsdel Båtservice och hamnverksamhet av högsta klass. Men Pampas Marina vill mer. Företaget vill skapa en levande maritim stadsdel i Västervik med butiker, restaurang och flytande bostäder.

S

edan Pampas Marina tog över verksamheten på Barlastudden i april 2012 har området genomgått en rejäl ansiktslyftning. Allt gammalt skräp är numera undanröjt – både bildligt och bokstavligt talat. Här huserar i dag en fullserviceanläggning i egen regi med auktorisation för Volvo Penta och Mercury, reservdelsbutiken Marinshopen och en sjömack som drivs av de lokala entreprenörerna Andersson & Ljung AB. – Det här är bara början, framhåller Jonny Standár som är ansvarig för verkstad och fastigheter på Pampas Marina AB. Vår målsättning är att utveckla marinan med vår verksamhet i Solna som förebild där ett flertal olika företag hyr in sig i lokalerna. Exempelvis kommer vi inom en snar framtid att presentera ett nytt företag som ska bedriva försäljning och ha båtutställning i det showrum som finns på marinan.

Till våren 2013 räknar vi med att ha den första bostaden på plats.

Ett modernt marint samhälle med utgångspunkt ifrån de boende. Aquapiren ”gatan” flyter på samma nivå som Aquavillorna, bekvämt handikappsvänligt och säkert.

En bidragande orsak till förvärvet i Västervik var möjligheten att skapa en helt ny stadsdel i anslutning till marinan med flytande bostäder från AquaVilla Produktion AB. – Eftersom AquaVilla Produktion AB ingår i Pampas Marina och tillverkningen sker i Västervik var detta ett mycket passande läge. Till våren 2013 räknar vi med att ha den första bostaden på plats och inom några år ska det finnas 20 till 40 flytande bostäder i anslutning till marinan. De framtida planerna omfattar även en restaurang på marinan och en strandpromenad mellan centrum och Barlastudden, allt för att ytterligare öppna upp området för allmänheten. – Det finns otroliga möjligheter. Våra satsningar ska bidra till att göra Västervik till en ännu mera attraktiv kuststad under såväl sommar- som vinterhalvåret, säger Jonny Standár.

kortautomatik 0 aret runt

..

Vi finns vid.. Pampas Marina i Vastervik

Drivmedel • Farskvatten • Olja • Gasol • Kiosk Kajakuthyrning Sjömacken 072-500 45 45 • Föreståndare 0733-80 40 10

www.sjomackenvastervik.se

Bemannad alla dagar hela sommaren


västervik

11

eter kallhall!

totalt 3  700 kvadratm

Under vinterhalvåret går båten i ide. Här talar Jonny Standár med Hans Ohlsén om hur populärt det har blivit med vinterförvaring.

Tjänster som underlättar – Säsongen är kort. Därför ska det inte vara jobbigt att vara båtägare! Pampas Marina i Västervik erbjuder en rad tjänster som underlättar båtlivet.

J

onny Standár betonar att dessa tjänster inte minst gäller inför och under vinterhalvåret då de allra flesta båtar går i ide. – Även när det gäller vinterförvaring har vi anammat samma koncept som vi har drivit framgångsrikt i Solna under många år. Vi erbjuder vinterförvaring i olika former och med tilläggstjänster som varje båtägare kan utforma efter eget behov och önskemål, berättar han.

Jonny Standár hoppas att båtägarna i Västervik ska inse fördelarna med att leja bort hanteringen.

Pampas Marina har totalt 3 700 kvadratmeter kallhall för vinterförvaring i Västervik. Till vintersäsongen 2013/2014 ska cirka 1 400 kvadratmeter av denna yta byggas om till varmhallsförvaring. – Utöver detta har vi även 2 000 kvadratmeter för utomhusförvaring. I all vinterförvaring ingår upptagning, bottentvätt, avpallningsmaterial och tillhörande hantering, täckning av båten med fiberduk samt sjösättning till våren. Vid utomhusförvaring står båtägaren själv i de flesta fall för täckställningar och presenning.

– Genom vår fullserviceanläggning erbjuder vi dessutom allt från vinterkonservering och service av motor till tvättning, polering och bottenmålning i samband med vinterförvaringen. Att leja bort hela hanteringen kring vinterförvaring och tillhörande service är en växande trend bland båtägare. Något som även kommer att tilltala båtägarna i Västervik i allt större utsträckning, tror Jonny Standár. – Bara vetskapen om att båten blir väl omhändertagen och står tryggt förvarad oavsett väder och vind är mycket värt för många. Dessutom är det rätt skönt att bara lämna den vid bryggan på hösten och sedan hämta den sjösatt och klar på våren!

Kompetensen bland personalen är hög. Här diagnosisterar Daniel Johansson en båtmotor.


12

erbjudande

Täck din båt med krympplast efter måttbeställning

Specialister på leverans av bunkerdiesel! På rätt plats. I rätt tid. Beställ dygnet runt: 08 -702 01 81

Lagerhallar montering - demontering Partytält med tillbehör för uthyrning www.mondemo.se För mer information kontakta Anders Mobil: 070-666 27 31 el. 070-655 92 98

LOFFES Allt som är tungt, brett och långt, är vi experter på!

Även båttransporter. Tel. 08-736 96 00 • Fax: 08-734 95 30 Hammarbacken 4 B, 6 tr Sollentuna

HÄMTNING FÖRVARING & SERVICE

Läs vår tidning

Havsnära På din surfplatta eller smartphone Ladda ner applikationen Qiozk

AV UTOMBORDARE OCH DREV finns för android, ipad & iphone

Vi servar alla märken! Auktoriserad för

Stockholm tel: 08-587 557 10 VäSterVik tel: 070-770 46 83

www.qiozk.se


Solna

På Pampas Marina i Solna finns det plats för 200 båtar bara i kallhallen.

Problemfritt

båtliv

Vad prioriterar du främst med ditt båtliv – att söla med oljor, vax och bottenfärg eller njuta av soliga dagar till sjöss? Pampas Marina AB erbjuder lösningar för ett bekymmersfritt båtägande.

Det blir vanligare att kunderna låter oss ta hand om vinterförvaring.

V

i vill få våra kunder att uppleva allt det positiva som ett bekymmersfritt båtliv innebär. De njuter till sjöss och vi tar han om resten, framhåller avdelningschef Jonny Standár som är ansvarig för verkstad och fastigheter på Pampas Marina. Detta gäller inte minst vinterförvaring av båten. Något som för de allra flesta båtägare kräver såväl tid och mycket arbete. – Att båten tas om hand och vinterförvaras på rätt sätt är oerhört viktigt och tar mycket tid vilket

kan ställa till problem då många har en stressad tillvaro. Vi har dock lösningar för alla behov och önskemål. Från att man lämnar båten på hösten och hämtar den nyckelfärdig då sommarsäsongen startar till gör-det-självförvaring där båtägaren har möjlighet att själv pyssla med båten under vinterhalvåret. På Pampas Marina finns möjlighet till kallförvaring inomhus i tre olika former beroende på båtens storlek. Större båtar från 30 fot och uppåt förvaras i hallen på Pampas egna vagnar medan de mindre förvaras i hyllfack i den fem våningar höga förvaringshallen. vänd och läs mer

13


14

solna

Lämna båten vid bryggan på hösten och hämta den nyckelfärdig och vårrustad lagom till båtsäsongen börjar.

s

– Genom att vinterförvara båtarna på höjden får vi plats med totalt cirka 200 båtar i vår kallhall, berättar Jonny Standár. På marinan finns även möjlighet till utomhusförvaring där det tack vare den så kallade travelliften är möjligt att ta upp och även förvara större segelbåtar utan att de behöver mastas av. I anslutning till Pampas Marina finns också möjlighet till vinterförvaring i gör-det-självhall med cirka 35 båtplatser. Här har kunderna alltid tillgång till båten för att kunna göra enklare rustningsarbeten på egen hand. – Ett annat populärt alternativ är vår cirka 2 700 kvadratmeter stora varmhall i Strängnäs där vi förvarar båtar upp till 60 fot och där båtägaren också har tillgång till båten under hela vintern för enklare rustningsarbeten. Upptagning och sjösättning är koncentrerad till ett par dagar och båtägaren kan själv köra sin båt dit eller så ombesörjer vi även denna transport, förklarar Jonny Standár. För de som använder sin båt under sen höst, tidig vår och även vintertid när möjlighet ges, erbjuder Pampas Marina isfria båtplatser. Ett passande alternativ för exempelvis de som fiskar eller har fritidsboende i skärgården. Vid vinterförvaring i hall eller på uppläggningsplats utomhus ingår alltid upptagning, bottentvätt, avpallningmaterial inklusive all hantering, täckning av båten med fiberduk samt sjösättning på våren. Dessutom ingår transport mellan sjön och uppställningsplatsen samt el till handverktyg vid vinterförvaring i varmhall. – Sedan kan kunden bygga på med tjänster efter behov och önskemål. Vår fullserviceanläggning är auktoriserad för Volvo Penta och Mercury men tar givetvis även hand om andra motorfabrikat på bästa sätt. Vi utför även plastarbeten, polering och

vaxning, bottenmålning och kemtvättning av dynor och övriga textilier. Jonny Standár framhåller ”Guldpaketet” som innebär att kunden lämnar allt ansvar till Pampas Marina och hämtar ut sin båt nyckelfärdig och klar lagom till båtsäsongen ska ta sin början. Denna tjänst kan även omfatta hämtning och leverans till kundens egen brygga om så önskas. – Det blir vanligare och vanligare att kunderna låter oss ta hand om vinterförvaring och allt som hör där till. För tio år sedan var det huvudsakligen något för större båtar. I dag har även allt fler av våra kunder med mindre båtar insett värdet av ett bekymmersfritt båtliv, säger han.

Jonny Standár erbjuder vinterförvaring och hantering för alla behov och önskemål.

kunden kan bygga på med tjänster efter behov och önskemål.

Pampas – En levande miljö Med närmare 100 åretruntboende och ett flertal olika verksamheter är Pampas Marina en levande miljö med ett sjudande folkliv. – Vi har cirka 2 500 personer som dagligen rör sig inom Pampasområdet, berättar Jonny Standár. En bidragande orsak till detta är bland annat det populära gång- och cykelstråk som sträcker sig från Stockholms city till Sundbyberg och

passerar rätt igenom marinan. Förutom alla de företag med båtanknytning som finns i området har marinan även en restaurang – Sjökrogen – som lockar matsugna gäster från hela regionen under såväl dagtid som kvällstid. – Det bor dessutom cirka 100 personer i marinan året runt. Dels i AquaVillor, dels i andra husbåtar som är ankrade i hamnen. Det bidrar till att skapa en mycket trevlig och gemytlig stämning i Pampasområdet, framhåller en nöjd Jonny Standár.


Solna

Att förvara båtar på höjden medför många fördelar och har blivit en succé hos Pampas Marina.

r tiklar Verktyg • Ela r • Last&lyft e t t e f & r o lj ör • m. m. h e lb il Hydraulik • O t & r la r • Fordonsde Arbetskläde

För adress- och kontaktinformation: Tel 08-712 00 00 • www.swedol.se Borlänge • Borås • Eskilstuna • Falköping • Falun • Gävle • Göteborg • Halmstad • Haparanda • Helsingborg • Hudiksvall • Jönköping Kalmar • Karlstad • Kristianstad • Linköping • Luleå • Malmö • Motala • Norrköping • Norrtälje • Nyköping • Skellefteå • Skövde Stockholm • Sundsvall • Trollhättan • Uddevalla • Uppsala • Varberg • Visby • Värnamo • Västerås • Växjö • Örebro • Östersund

Skaffa kraften för sommarens höga hopp. Mercury fyrtaktsmotorer finns från 2,5 hk upp till 350 hk.

www.brunswickmarine.se

15


16 marinentreprenad

Det bästa av två världar Blåställ på havet. Och kostym i styrelserummet. – Tar vara på det bästa av två världar, ler Christoffer Bergström, som är ansvarig för Pampas Marinentreprenad.

H

an gillar det praktiska och att hitta innovativa lösningar vid exempelvis komplicerade fartygsbärgningar, som när Seaside bärgades vid Ekerö. Men han tycker lika mycket om att lägga strategiska planer och att sälja in företagets verksamhet till kunder, som representerar flera olika segment. – Det är roligt med så många olika beställare. Bland våra kunder finns allt från byggentreprenörer, kommuner till båtklubbar och privatpersoner. – För mig är det här upplägget en perfekt kombination, även om det har en tendens att bli lite för mycket jobb ibland. Det var intresset för arbetspontoner, eller pråmar som de kallas i vardagligt tal, som fick Christoffer Bergström att starta det som i dag är Pampas Marinentreprenad. – Vi hade en bogserbåt på Pampas Marina, men ingen riktigt bra arbetsponton. Jag åkte till Finland flera vändor och efter fem års letande hittade jag inte bara en ponton utan två, Evert & Fakir. Idéen om att satsa på arbetspontoner hade jag då haft i nästan tio år, säger han. Christoffer Bergström började vid sidan av verksamheten vid Pampas Marina att hyra ut arbetspontoner till bland annat byggentreprenörer. Uppdragen blev allt fler och maskinparken växte. År 2009 blev Pampas Marinentreprenad en affärsverksamhet inom Pampaskoncernen. Och andra året var omsättningen drygt 20 miljoner kronor. I dagsläget har verksamheten tio anställda och i maskinparken finns det fjorton arbetspontoner, tre bogserbåtar samt ett antal mindre arbetsbåtar.

Pampas Marinentreprenad genomför varje år många skeppsbärgningar.

Naturligtvis skulle vi kunna expandera mer och snabbare, men vi väljer att skynda långsamt.

– Vi har jobb hela tiden. Naturligtvis skulle vi kunna expandera mer och snabbare, men vi väljer att skynda långsamt, säger Christoffer Bergström. Verksamheten består huvudsakligen av fyra verksamheter: • Uthyrning av arbetspontoner. • Bärgning och bogseringsuppdrag. • Isbrytning. • Byggnation, installation och reparation av hamnanläggningar. I maskinparken finns bogserbåtar och arbetspontoner i olika storleksklasser, allt från små lyftkranar till en stor pontonkran som kan lyfta båtar upp till 45 ton. Dessutom finns utrustning för sanering av båtar i samband med bärgning av fartyg och fritidsbåtar med mera.

Marinmotorer är vår specialitet Scanias marinmotorer finns i prestandasteg mellan 300 och 1 000 hästkrafter. Med en marinmotor från Scania får du en kombination av hög uteffekt och låga utsläppsnivåer. Driftsäkerhet och god bränsleekonomi får du på köpet. För mer information kontakta Olle Wahlström: 010-706 62 15, olle.wahlstrom@scania.com eller besök www.scania.se/motorer


marinentreprenad

Seaside när skeppet kantrat i Tappströmskanalen på Ekerö, utanför Stockholm.

Bärgningen av Seaside Christoffer Bergström brinner för pontoner och rycker gärna ut på bärgningsuppdrag.

En av de senaste stora investeringarna som gjorts är den höj- och sänkbara pontonen Berta. Pontonen kan torrsätta flytetyg på upp till 2 000 ton och den kan användas vid bärgningar, som då blir både säkrare och miljövänligare eftersom bogsering av fartyg som har gått på grund undviks. Uppdragen är många och skiftande. Och ofta handlar det om att kunna agera snabbt. Christoffer Bergström ger ett exempel: – I går ringde vakthavande befälet på kustbevakningen och ville att vi skulle vara jour i helgen. Ett fartyg höll på kantra, och riskerade att läcka ut olja. Vi skulle vara där och vara beredda med en ponton ifall hon skulle lägga sig. Nu behövde vi aldrig rycka ut eftersom de fick rätsida på henne till slut, men det är ett exempel på den typ av uppdrag som vi får, säger Christoffer Bergström.

FAKTA pampas marinentreprenad Pampas Marinentreprenad tar alla förekommande arbeten i skärgården och har en maskinpark avsedd för verksamhetens olika behov: Båtbärgning, brygg- och bojutläggning, bogsering, pontonuthyrning, isbrytning, med mera. Marinentreprenad förfogar bland annat över bogserbåten Storvik med en dragkraft på 6,5 ton samt en Manitowockran med lyftkapacitet på 80 ton. Pampas Marinentreprenad utför totalentreprenad på nya hamnanläggningar och som referens kan nämnas Falsterbokanalen samt Marina Sonwik i Flensburg.

I två år låg skeppet Seaside kantrat i Tappströmskanalen nära Ekerö centrum utanför Stockholm. Uppdraget att bärga Seaside gick, efter offentlig upphandling, till Pampas Marinentreprenad och Marin & Haveri KA AB i ett så kallat joint venture. Arbetet inleddes i slutet av oktober 2011. Ett svårt och komplext uppdrag, enligt Pampas projektledare Sebastian Brunes. Att räta upp fartyget på ett kontrollerat sätt utan att tillfoga fartyget skador som skulle gjort att hon inte kunde bogseras vidare, var inte helt enkelt. – Efter att först ha miljöavgränsat området kring Seaside gick dykare ned för att kontrollera hur fartyget var skadat och vilka tankar som kunde länsas. På plats fanns bland annat pontonen Fakir, en miljö- och saneringsponton, för omhändertagande av oljehaltigt länsvatten ur fartyget. Längs med Seaside låg Berta, den största av våra pontoner, utrustad med en större kran för hantering av vikter. Under uppdraget låg fokus på miljö och säkerhet. – Vi visste ju inte vilka farliga ämnen som fanns på fartyget eller vad tankarna innehöll, säger Sebastian Brunes. Det stora problemet var att få Seaside på rätt köl eftersom hon kantrat in mot land i kanalen. Strandkanten var smal och för sank för att det skulle gå att arbeta därifrån. – En dag när jag funderade kom jag på att lösningen var att hänga vikter ned längs skrovsidan ut mot kanalen. Vikter som sammantaget vägde 120 ton.

När fartyget började räta på sig så landade vikterna på pontonen Bertas däck, vilket gjorde att fartyget inte riskerade att rulla över på andra sidan. Det komplicerade arbetet med bärgningen tog totalt cirka fem veckor. MS Seaside (fd MS Skogöy), som tidigare trafikerat Nordnorge som matarbåt till Hurtigruten, är nu tillbaka i Norge där föreningen Skogøys vänner ska restaurera henne.

Vikter på sammanlagt 120 ton spelade en central roll vid bärgningen av Seaside.

17


18

dubbelkrum

FOTO: Torbjörn Bergkvist Montage: Rundquist Arkitekter AB

a brobygge! europas just nu störst

Bron över Sundsvallsfjärden, även kallad ”Dubbelkrum” blir Sveriges näst längsta vägbro och beräknas öppna för trafik i oktober 2014.

Viktig del i brobygge Pampas Marinentreprenad spelar en viktig roll vid Europas största pågående brobygge, bron över Sundsvallsfjärden. – Våra arbetspontoner används för att forsla material, kranar och betongbilar på, säger Christoffer Bergström, Pampas Marinentreprenad.

B

ron över Sundsvallsfjärden blir Sveriges näst längsta bro, efter Ölandsbron. Bron som fått namnet Dubbelkrum är en högbro och ingår i den nya sträckningen av E4an förbi Sundsvall. I oktober 2014 beräknas bron stå öppen för trafik. Namnet Dubbelkrum kommer av att bron kröks två gånger på sin sträckning. Kostnaderna för hela projektet, där den 2 109 meter långa bron över Sundsvallsfjärden ingår, blir 4,6 miljarder kronor. Bron som får fyra filer samt cykel- och gångbanor, betingar ett pris på drygt 1,5 miljard kronor. Hela projektet sträcker sig från Skönsberg på Sundsvallsfjärdens norra strand till Myre strax söder om Njurunda kyrka. Förutom bron över fjärden innehåller projektet ytterligare ett 30-tal vägbroar. Totalentreprenaden för bygget har tilldelats det dansktyska konsortiet Joint Venture Sundsvallsbron av Trafikverket. JVS består av det danska företaget Pihl samt de två tyska företagen Möbius samt Max Bögli. Pampas Marinentreprenad är en av många underleverantörer till det omfattande brobygget och har fyra arbetspontoner, en större lyftkran samt en arbetsbåt på plats. Att bogsera en ponton till arbetsplatsen från Stockholm tar cirka två dygn. – Vi har sex man där upp som arbetar i skift och vårt kontrakt sträcker sig till juli 2013. Det är ett

FAKTA dubbelkrum Längd: 2 109 meter, Sveriges näst längsta bro. Bredd: Cirka 21.5 – 35 meter. Antal brostöd: 12. Brospannens längd: Från 88 till 170 meter. Byggtid: 2012 – 2015. Kostnad: 4,6 miljarder kronor Arkitekt: Dansk-svenska KRAM-gruppen. Källa: Trafikverket

vårt kontrakt sträcker sig till juli 2013.

uppdrag som är värt många miljoner kronor, säger en nöjd Christoffer Bergström. Två av pråmarna har specialanpassats med ramper i fören så att betongbilar kan köras ombord. Varje pråm kan då lasta tre stycken lastbilar, pontonerna bogseras sedan i skytteltrafik, fram och tillbaka mellan gjutplatsen och lastkajen. Den ena av dessa är ett nyförvärv, Pampas Herkules som renoverats under 2012 och har en lastförmåga på drygt 500 ton. En rad moment ingår i bygget av varje brostöd. Först spontas en fyrkantig spontlåda med måtten 12 x 24 meter. Denna grävs sedan ur, fylls med sand och därefter gör man en första gjutning. Sedan töms spontlådan på vatten och ett arbete med armering påbörjas för att avslutas med en stor gjutning där det går åt cirka 80 lastbilslast betong. Det är i detta arbete av yttersta vikt att gjutningen sker i ett steg utan att betongen börjar brinna. På denna kraftiga betongplatta bygger man sedan vidare med brostöden. Vid landfästena finns det fyra stöd och ute i fjärden finns det åtta stycken brostöd.

Arbetspontonen Trucken på väg att lämna betong vid brobygget i Sunsdsvall.


Specialisten inom Högtrycksutrustningar - Tvätthallar Rengöringskem - Smörjmedel - Batterier

Högtryckstvättar för varv & marinor

Högtrycksinstallationer

Vad gör oss unika?

• Gedigen kompetens • Projekterar och utrustar tvätthallar och mobila högtrycksanläggningar • Specialisten inom höga tryck upp till 1000 bar! • Auktoriserad serviceverkstad för Kärcher m.fl. i Bromma • Välutrustade servicebilar reparerar på plats hos dig

Visste du att:

• 3000 kvm stor yrkesbutik och lager i Bromma • Lagerhåller över 12 000 produkter • Nästa år firar vi 50 år i branschen!

Frakter & avgifter inom Stor-Stockholm:

• Endast 95 SEK per leverans oavsett beställningsmängd! • Order innan kl 13:00 sker leverans nästkommande vardag

SGA Försäljning AB Gårdsfogdevägen 6 168 66 Bromma

Tel: 08-29 30 00 Fax: 08-29 33 00

sga@telia.com www.sga-ab.se


Vår specialitet:

Bottenfärg i kundanpassad kulör Perfekt för att sätta pricken över i på skönheten. Sprayfärg i kundanpassad kulör Perfekt vid bättringsjobb och småjobb där endast lite färg behövs. PlastiDip - en gummifärg för t ex halkskydd, elisolering, bilar, båtar, husvagnar. Skyddar mot UV, smuts, vatten etc. Fäster på allt material. Görs även i kundanpassade kulörer. Återförsäljare i Stor - Stockholm för: ®

®

Besök vår Webshop - www.ctwtools.se CTW & Danab AB, Elektravägen 64, 126 30 HÄGERSTEN www.ctw.se • Tel: 08-98 20 00 • Fax: 08-98 35 32 • info@ctw.se

Havsnära Nr 1 2012  
Havsnära Nr 1 2012