__MAIN_TEXT__

Page 1

Ett inspirationsmagasin om tro, liv och kärlek | Nummer 1 2020

Stort ­utbud för ungdomar

Färgstarka konstnärer Viktigt tillskott i präststyrkan

Familjemiddag lyft för stora och små


PARET LINDHOLM

Vi känner oss hemma i Döderhults k­ yrka och även med rytmen i ­kyrkoåret som återfinns i text, musik, färg och form.

Hemma i verkstaden i Ernemar gör Allan ­Lindholm kyrklig brukskonst i alla dess former, alltid efter egen design och konstruktion.

Paret som förgyllt kyrkorummet Kyrkokonstnärer av rang. Oskarshamnarna Gertrud och Allan Lindholm, som varit ­trogna Döderhults församling i 50 år, ­imponerar stort med sina hantverk i församlingens olika kyrkor.

V

art än du tittar i Döderhults kyrka, finns det handgjorda föremål som med sina skickligt utförda och vackra ­detaljer bidrar till både ­kyrkan och guds­tjänsten. Det kan vara alltifrån sakramentskåpet för det invigda nattvardsbrödet till den förgyllda duvan i lindträ ovanför dopfunten. Eller de många ikonerna som tagit lång tid att slutföra. – Det är inte bara dekorationer, utan föremål som starkt hör ihop med gudstjänsten. Vi är otroligt tacksamma över att ha två guds­ tjänstbesökare som bidragit på detta sätt en längre tid, säger kyrkoherde Anders Byström. Döderhults församling har varit en själv­ 2 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

klarhet för oskarshamnarna Gertrud och Allan Lindholm i runt 50 år. – Det har alltid varit så mycket glädje och liv i Döderhults församling. När vår son Björn ville bli en av kyrkans scouter, det som hette Ansgarsförbundet, började vi engagera oss som ledare, berättar Gertrud Lindholm. Stort engagemang Det blev starten på ett engagemang som ­pågick under många år. Allan var en tid sakristan i församlingen, vilket innebär att han hjälpte till före och efter mässan. Gertrud ­utbildade sig till diakon och arbetade som ­detta på frivillig basis i Döderhults kyrka. Bland annat hjälpte hon till att dela ut natt­ varden varje söndagsgudstjänst, göra hem­ besök hos äldre församlingsmedlemmar och hålla andakter på äldreboenden. – Eftersom jag jobbade som sjuksköterska på nätterna kunde det ibland bli lite skraltigt med sömnen, säger hon med ett skratt. Nu är Allan 89 år och Gertrud 87 år, men kommer fortfarande regelbundet för att delta i söndagstjänsten.

– Det skulle vara väldigt konstigt för oss att inte vara med. Vi känner oss hemma i Döder­ hults kyrka och även med rytmen i kyrkoåret som återfinns i text, musik, färg och form, säger Allan Lindholm. Om inte annat har paret verkligen satt sin prägel på kyrkorummet. Gertrud har målat flertalet ikoner och Allan står för ett 30-tal ­föremål. Med sin bakgrund som s­ löjdlärare och en egen verkstad bredvid bostaden i Ernemar, har han faktiskt tillverkat – och gör fortfarande – kyrkokonst till kyrkor runt om i

Allan och Gertrud Lindholm ÅLDER: 89 år respektive 87 år BOR: I ett hus i Ernemar FAMILJ: Barnen Axelina (från början

Birgitta) och Björn, barnbarnen Hilda och Ebbe GÖR: Njuter av livet FRITIDSINTRESSEN: Skapa kyrklig brukskonst (han) och bada året runt i Ernemar (hon)


PARET LINDHOLM

Allans brukskonst •2  5-30 olika föremål i Döderhults kyrka, alltifrån sakramentskåp till kredensbord •A  ltare och sakrament­skåp i Påskallaviks kyrka • Mariaskulptur och bokstöd till altaret i Bockara kyrka • Sedilior (särskilda sittplatser till bland annat prästen) till alla kyrkor i Döderhults församling •S  akramentskåp på pelare till Laurentiistiftelsen i en av Lunds kyrkor •K  näfall till Kristine kyrka i Falun •S  tor Petrusskulptur som står i en båt, till Berga kyrka i Lagan, Kronobergs län •E  tt tiotal ambor (talarstolar) till kyrkor i Sverige • Sakramentskåp till Visby domkyrka • Dopträd och dopfunt till Högsby kyrka Och mycket, mycket annat…

Sverige. Från Lund i söder till Falun i norr. – Just nu håller jag på att renovera ett sakramentskåp som jag själv gjorde till Sankt Ansgars kyrka i Uppsala för många år sedan. De fick inbrott och skåpet skadades, berättar han och öppnar det omsorgsfullt nyrenoverade skåpet (se bild på vänster sida). Han började med kyrklig brukskonst när han arbetade som slöjdlärare i Fliseryds skola och fortsatte sedan efter pensionen. – Det är helt egna konstruktioner och designer. För mig är det viktigt att f­ öremålet ska stämma in i miljön där det ska vara. Jobbar huvudsakligen i björk, men även andra träslag. När det är ett särskilt svårt uppdrag, då är det som roligast. Ett av de svåraste var nog att förlänga den stora tavlan i Döderhults kyrka, den tavla där alla lokala kyrkoherdar från tidernas begynnelse finns uppskrivna (se bild i faktarutan ovan). Det allra första uppdraget i Döderhults kyrka var den stora dopljusstaken som står längst fram till höger om altaret. En konstruktion som Allan gjort själv och som faktiskt även Gertrud bidragit till, med ikoner på sidorna.

Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni ­också göra för dem. Matteus 7:12

Gertrud och Allan Lindholm har engagerat sig i Döderhults församling en stor del av sitt liv. Både som ideella församlingsarbetare men också genom sin konst. Det stora dopljuset längst fram i kyrkan är ett resultat av Allans skicklighet att arbeta i trä och Gertruds mångåriga intresse för ikonmåleri.

DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 3


IKONMÅLERI

Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Första ­Moseboken 1:26

Gertrud Lindholm visar flera av de ikoner hon målat hemma i huset i Ernemar. Verken finns också i andra länder så som pilgrimsbyn Walsingham i England (se ikonen till höger).

Fönster mot himlen En urgammal konst som kräver en hel del tålamod. Gertrud Lindholm har målat ett hundratal ikoner. – Vissa har tagit många år innan de var färdiga, berättar hon.

E

n ikon är ett sätt att uttrycka det heliga visuellt och föra betraktaren närmare det kristna budskapet. Ordet kommer från det grekiskans ”eikōn” som betyder bild. Oftast föreställer ikonen Kristus, jungfru Maria, jungfru Maria med Jesusbarnet eller något annat helgon. Ikonmålandet är den äldsta formen av kyrklig konst med rötter redan från 3 ­ 00-talet, i synner­het de kristna målningar som före­ kommer i katakomberna i Rom. Det ­egentliga målandet av ikoner uppstod under det ­romerska kejsardömet på medeltiden, på 500-talet. – Det är alltså en otroligt gammal ­tradition som lever vidare än i dag. Grundidén till ikoner från den tiden är detsamma som i dag, nästan helt oförändrad, säger Gertrud

­ indholm, som målat ikoner sedan 1975 då L hon utbildade sig i konsten. Att återge ett helgon exakt efter förlagan kräver koncentration, noggrannhet och lång­ samhet. Det tar sin tid – och ska ta sin tid. – För att måla en ikon krävs det så mycket mer än att bara gå en kurs och göra en snygg bild. Symboliken är otroligt viktig, ­betraktaren ska kunna få det kristna budskapet bara ­genom att betrakta ikonen. Det är en konst man växer in i. Många lager Teknikerna varierar, men det vanligaste är att använda en sorts färgpulver med ägg, renad linolja, vatten och pigment på en träplatta. – Först bearbetar jag dock träplattan med

en tjock kritblandning, gjort av pärllim, vatten och krita. Det går åt många lager där varje lager ska torka och putsas. En ikon ska se ut på ett bestämt sätt, det finns mycket teologi i en ikon, berättar Gertrud Lindholm. Invigs på mässan Huvudlinjerna kalkeras över från en pappers­ förlaga och ristas in. Därefter börjar själva målandet. Lager på lager, i tunna skikt. ­Mörkare nyanser först och sedan ljusare. När bilden är färdig ytbehandlas den och ikonen kan invigas genom att läggas på altaret under mässan. – Har målat ett hundratal ikoner och ibland gjort motivet på egen hand. Det tar lång tid att måla en ikon, men jag är inte den som ger mig, säger Gertrud Lindholm. Flera av hennes verk finns att se i Döder­ hults kyrka, men även i andra kyrkor runt om i landet och i andra länder. Bland annat i pil­ grimsbyn Walsingham, England som församl­ ingens ministranter besöker vartannat år.


DET HÄNDER

Det händer

Retreat

Uppstart.

P122 – så kallas Döderhults församlings nya i­nsamlingsprojekt för i år. Den går under namnet ”Rädda skogen för livets skull”, vilket du kan läsa mer om på sidan 12. Uppstarten sker i Döderhults församlingshem ­måndagen den 10 februari klockan 19. Johan Eveborn föreläser och ger grund­läggande kunskaper om klimatet. Internationella gruppen bjuder på fika och informerar om det nya­­insamlingsprojektet. Ingen kan göra allt – men alla kan göra något!

, andas djupare och få Vill du finna stillhet, lugna tankarna en chans att ­beröra Gud ge möjlighet att reflektera och reat i vardagen” ”Ret i med Gå ion? ituat livss dig i din rial till personlig mate och där vi träffas för att få hjälp cirka 30 minuter ma, hem r utfö n seda du som ­meditation per dag. me i koret) torsdagar Träffarna sker i Kristdala kyrka (fram samt i Döderhults 27/2 start klockan 17.30-18.30 med 11.30-12.30 kan kloc en) ning ervå (ned m gshe församlin med start 28/2. ) till Ursula ”Ulla” Kontakt och anmälan (senast 23/2 se eller kan. akyr ensk Mecke, ursula.mecke@sv 32. 611 0491-7

Nytt uppdrag.

Kyrkoherde Anders Byström är nu även kontraktsprost i Stranda-Möre kontrakt. Han togs emot av biskop Fredrik Modéus under en vecko­mässa i Växjö domkyrka den 8 ­januari. Att vara kontraktsprost innebär att vara b ­ iskopens förlängda arm i kontraktet och ­biträda med ”ledning, ­främjande, tillsyn och omsorg över kontraktets f­ örsamlingar och medarbetare”, som ­biskopen själv beskriver det. Det nya ­förtroendeuppdraget ­förändrar inte Anders Byströms ­nuvarande roll som kyrkoherde.

Konstnärligt. Ekersro stickcafé bidrog med detta­konstverk till k­ onstutställningen Den röda tråden iO ­ skarshamns konsthall i november-­januari. Tanken med utställningen var att knyta samman och engagera människor på temat kvinnan och demokrati. Nära 80 konstverk visades.

Följ oss

på Instagram och Facebook. Instagram: doderhult.forsamling Facebook: Döderhults Församling

Döpta

i församlingen

OSKAR SKÖLD döpt i Döderhults kyrka 27 oktober. Föräldrar: Kristin Svensson och Johan Sköld, Lämmedal

Klockan 18.30

torsdagen den 5 mars blir det ­musikcafé i Kristdala församlings­hem. Kyrkokören och syföreningen är på plats. Servering. Välkomna!

Här publiceras foto på de barn som döpts i församlingens ­kyrkor (efter att vårdnadshavare/na gett sitt samtycke).

VIDE EKSTRÖM döpt i Kristdalas kyrka 11 januari. Föräldrar: Per Karlsson och Ida Ekström SIGNE GUSTAFSSON döpt i Kristdala kyrka 23 november. Föräldrar: Joanna Holub Bialkowska och Mikael Gustafsson


FAMILJEMIDDAG

Uppskattad familjemiddag En god middag tillsammans med andra barnfamiljer, i en avslappnad miljö. Runt en gång i månaden är det familjemiddag i Döderhults ­församlingshem.

D

et är alltid jätteroligt att träffa ­föräldrarna. Vi träffar ju deras barn regelbundet via barn­ grupperna och körerna, men inte föräldrarna i samma utsträckning, säger församlings­assistenten Kerstin Jutterdal, en av dem som förberett maten denna torsdagskväll. Strax innan klockan 17 står också kött­ bullarna och potatismoset rykande redo, tillsammans med lingonsylt och rårivna morötter. Det dröjer inte många minuter innan församlingshemmet sakta men säkert fylls

Vilken förmån att komma till ett dukat bord! Fantastiskt initiativ av församlingen.

Församlingens barnkörer • Himlakul och Gloriakören. Två körer i Döderhult som nyligen blivit sammanslagna till en kör. För barn i förskoleklass till klass 3. Torsdagar kl 16.15-17. • Nimbuskören. En kör i Döderhult för barn i klass 4-6. Onsdagar kl 15:15-16. Fika serveras från kl 14:45. • Kristallen. En barnkör i K ­ ristdala för barn i klass 2 och uppåt. Torsdagar kl 17-17.45.

med hungriga familjer. Middagen är väl­tajmad – vid samma tid slutar nämligen barnen i Gloriakören och Himlakul sin övning. – Det ska bli så gott med köttbullar, säger sexåringen Ida Ström som är en av de första i kön till maten. Avbrott i vardagen Familjemiddagen är till just för familjerna vars barn är aktiva i Döderhults församling. Många uppskattar ett avbrott i vardagen och slippa laga mat för en kväll. – Vilken förmån att komma till ett dukat bord! Fantastiskt initiativ av ­församlingen. Det

är väldigt trevligt att träffa andra ­föräldrar och se alla barn ha roligt till­sammans. Kul att det blir fler och fler­­familjer för varje gång, säger Catrin Alfredsson som är här med sin man Pär och dotter Ebba. Stämningen är hög under kvällen och

Vad är det bästa med familjemiddagen? Louise Källenius, 27 år,­ ­Knartorp: – Att barnen får leka och ha roligt! Min äldsta dotter sjunger i en av körerna.

6 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

Linda Jansson, 41 år, ­Andreas Johansson, 35 år, Kevin ­Johansson, 7 år, Svalliden: – Det är så mysigt med gemenskapen. Barnen får leka av sig och föräldrarna får en mysig stund med mat på köpet.

Mattias Ekström, 35 år,­ ­Kristineberg: – Det är faktiskt första gången jag är här, kommit hit tillsammans med andra familjer. Väldigt trevligt initiativ av församlingen tycker jag. God mat också!


FAMILJEMIDDAG

– Det är roligt att träffa andra föräldrar, säger Neda Tofighi (till höger) som är på familjemiddagen för andra gången. På bilden syns också Sofia Forsö Canas, Åsa Forsö, Daniella Jansson, Yan Jansson och Melissa Aravi.

Ida Ström, sex år, tar för sig av maten som ­denna kväll består av köttbullar och potatismos.

Kyrkoherde Anders Byström minglar bland gästerna under middagen. Här i samspråk med familjen Alfredsson; Ebba, Pär och Catrin.

det är strykande åtgång på maten. Barnen i Gloria­kören samlas vid pianot och ­sjunger några låtar inför de stolta föräldrarna,

Jesus sa: Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Johannes 13:34

a­ ckompanjerade av församlingsmusikern ­Madeleine ­Åverling. Kyrkoherde Anders Byström tar tillfället i akt och säger några väl valda ord till barnen. – Det är väldigt kul att se församlings­ hemmet fullt av glada familjer. Precis som i skolan finns det saker att lära sig här i kyrkan. Jesus har sagt att vi ska älska och ta hand om varandra. Det är livets stora skola, säger han. När middagen börjar lida mot sitt slut,

Linda Martinsson, 42 år, Rödsle: – Det är så välkommet med ett avbrott i vardagen. Barnen kan träffa kompisar och ha roligt tillsammans.

Lilly Åverling, Vera Forslund, Moa Drott och Celine Gerdehag hänger tillsammans under torsdagskvällen. springer barnen ner i församlingshemmets stora källare som är inredd just för barn och ungdomar. Några av barnen hittar en fotboll och en vänskaplig match blir en perfekt ­avslutning på en redan lyckad kväll.

Robin Åverling, 32 år, ­Knartorp: – Att umgås med familjen. Det är skönt att sitta ner och bara äta tillsammans.

DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 7


MARIE DARTE

Nytt kapitel för familjekär präst Hon är mästare på att fånga ögonblick på bild. Både på fritiden och i det kyrkliga arbetet. Möt Marie Darte, ny präst i Döderhults församling.

K

yrkorummet har alltid känts hemma för mig. Det är min plats på något sätt, säger 37-åringen som är bosatt i Högsby tillsammans med kyrkoherden i Högsby pastorat, Jonathan Darte, och deras fyra barn. Den 1 februari börjar Marie Darte som komminister i församlingen och kommer att hålla i gudstjänster i framför allt Döderhult, Påskallavik och Bockara kyrkor. Ett mycket efterlängtat tillskott i präststyrkan som består av Anders Byström, Anders Duvlund och Stefan Lindholm. – Jag tror mycket på Marie, med den ­erfarenhet hon har och det intryck jag fått. Har också hört väldigt mycket gott om henne från hennes tid som präst i Fagerhult. Det känns kul att hon vill börja hos oss och att även att församlingen får en kvinnlig präst, det har vi aldrig haft förut, säger Anders Byström, som är kyrkoherde. Fotar ögonblicken Marie Darte ses ofta med en kamera i handen, vilket också är hennes stora intresse. Det är vardagsögonblick hon vill fånga, både på sin fritid och i församlingsarbetet. Bilderna lägger hon sedan ut på sitt Instagram, med en ­passande text till. – Det kan vara något jag ser på en

Det var som att Gud satte en post it-lapp framför ögonen på mig. Den inre ­kallelsen var så tydlig. 8 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

­ romenad eller något annat. Jag vill fånga de p små, men viktiga stunderna. Samtidigt reflek­ terar jag över tron och livet, berättar hon. Den kristna tron har alltid varit en del av Marie Darte. Hennes mamma var barnledare i kyrkan i Lund och tog med dottern redan som liten bebis. – Fortsatte att spendera mycket tid i kyrkan även som barn. Följde ofta med på guds­ tjänster, pratade med präster och diakoner, gick alla barnverksamheter som fanns och så vidare. Den tiden var väldigt viktig för mig. Kyrkorummet är för mig en plats där livet ryms som det är. Det är en plats för alla. En kallelse Intresset för kyrkan och den kristna tron gjorde att hon efter gymnasiet började läsa teologi på Lunds universitet. Enskilda kurser som bibelvetenskap, missionsvetenskap och den kristna dogmatiken. Två-tre år senare kom insikten – det var präst hon skulle bli. – Satt på en gudstjänst i Domkyrkan i Lund. 22 år gammal. Frågan ekade runt i mig hela gudstjänsten tills det helt plötsligt stod helt klart. Det var som att Gud satte en post it-lapp framför ögonen på mig. Den inre ­kallelsen var så tydlig. Och eftersom hon läst sida vid sida med prästkandidaterna var det inte svårt att väva ihop fortsättningen på utbildningen för att kunna bli vigd som präst. Under samma utbildning träffade hon också sin stora kärlek. Det var faktiskt kärlek vid första ögonkastet. – Jonathan stod ofta med en kaffekopp i handen, i samtal med andra. Jag såg honom på avstånd och visste på något sätt att det här är min man. Det var en känsla av samhörighet, något han utstrålade. En dag hamnade vi helt ensamma. Min föreläsning var inställd och han

kom fram till mig. Vi kände båda två, väldigt starkt, att vi hörde ihop. Två veckor innan paret prästvigdes ­samma dag, var bröllopet ett faktum. Därefter beslutade de att flytta till ­Luleå och börja sitt gemensamma prästliv där. Jonathan kommer från den norrländska landsbygden och Marie ville uppleva något annat än i sin hembygd Skåne. – Jag längtade efter något annat. Men efter något år där uppe ­började vi känna att vår pusselbit fanns någon annanstans på kartan. En dag 2009 slog vi upp tidningen och såg att det fanns tjänster i Växjö stift. Just en av ­tjänsterna, präst i Fagerhult/Fågelfors, till­ talade mig otroligt mycket. Jag kände mig kallad dit. Är över­ tygad om att det var vägledning från Gud. Flyttade tillbaka De tog sitt pick och pack för att satsa på ett liv i Småland. Och så blev det i några år. Därefter flyttade de tillbaka till Lund för att komma närmare familjen. – Men våra äldsta barn slutade aldrig prata om Småland som hemma. I ­december 2018, fyra år senare, flyttade vi tillbaka. Närmare bestämt till Högsby där familjen ­numera bor. Jonathan blev kyrkoherde i Högsby ­pastorat samtidigt som Marie var mamma­ledig med den yngsta sonen Vide. Nu kan hon knappt vänta på att få börja som präst i ­Döderhults församling.


MARIE DARTE

Och han sade: ”Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike.” Lukas 23:42

Marie Darte ÅLDER: 37 år BOR: I Högsby FAMILJ: Mannen Jonathan, barnen Elsa,

9,5 år, Ines, 8,5 år, Stig, 5,5 år och Vide, 2 år JOBBAR SOM: Präst i Döderhults ­församling FRITIDSINTRESSEN: Umgås med ­familjen, fotografera och lägga upp bilderna med passande texter på Instagram, ­promenader, lyssna på poddar BESKRIVER SIG SJÄLV SOM: Glad, allvarlig, rak, tydlig och tacksam

Marie Darte ser fram emot att börja som präst i Döderhults församling. Förutom det stora intresset för ­fotografering, tar barnen Elsa, Ines, Stig och Vide upp en stor del av ­hennes hjärta och fritid. DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 9


UNGDOMSVERKSAMHETEN

Musikaliska ungdomar ”Ropa till Gud, över hela vår jord!” Det svänger ordentligt i ­för­samlingshemmet när det nya ­lovsångsbandet Vox övar inför den kommande söndagsmässan.

U

ngdomsverksamheten är stor i Döderhults församling. Förutom Kyrkans Unga, ministrantkåren, konfirmanderna och Gospelkören finns sedan i höstas även lovsångsbandet Vox. En kombination av förra Katarinakören och en nygammal tradition. – Det fanns ett lovsångsband i Döderhults församling för många, många år sedan. När tanken kom upp i våras kändes det självklart bland oss anställda att prova på det igen, säger ungdomsledaren Hugo Sjögren som leder Vox tillsammans med kyrkomusikern Madeleine Åverling. Stor potential Det var under förra årets påskmusikal som idén föddes. Ungdomar från Kyrkans Unga och Katarinakören var med och sjöng i den stora kören. – Vi såg vilken potential det fanns. Många av ungdomarna går dessutom Estetiska ­programmet på gymnasiet och brinner för musik. Vissa mer för sång, andra mer för olika sorters instrument. Perfekt för ett lovsångs­ band, säger Hugo Sjögren. Lovsång kanske inte hör till den svensk­ kyrkliga traditionen på samma sätt som sedvanliga psalmer, men är även det en form av tillbedjan och hyllning till Gud. – För mig är lovsång en självklar del av livet. Det tillhör inte något särskilt samfund, utan är ett sätt att tillbe på. Jag är själv mer uppvuxen kring popkulturen och lovsång har oftast fyra ackord precis som poplåtarna, medan psalmer kan ha hur många ackord som

För mig är lovsång en självklar del av livet. Det tillhör inte något ­särskilt samfund, utan är ett sätt att tillbe på. 10 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse, jubla till honom med lovsång. Psaltaren 95:2

Hanna Bogren, Gustav Eveborn, Vendela Rolf, Johannes Byström, Elias Byström, Medéa Andersson, Nellie Nickel och Ludwig Swärd övar lovsånger tillsammans med ungdomsledaren Hugo Sjögren och kyrkomusikern Madeleine Åverling under repetitionen med lovsångsbandet Vox. helst. Lovsång är också enklare i språket och ofta lättare att lära sig, säger Hugo Sjögren. Sedan starten i september har lovsångs­ bandet medverkat i flera gudstjänster. Bland annat fick de kompa när Bengt Johansson, en mycket känd sångförfattare inom just lovsång, gästade Döderhults kyrka. Ett stort ögonblick för lovsångsbandet. – När vi medverkar i gudstjänsterna är vår första funktion att leda lovsången med församlingen, så att vi kan sjunga alla tillsammans. Vi försöker välja lättillgängliga låtar med ungdomlig touch för att tilltala en bredare åldersgrupp. En av dessa är ”Ropa till Gud” som Bengt Johansson skrivit, berättar Madeleine Åverling.

Påskmusikal i maj Under övningarna på onsdagskvällarna i församlingshemmet repar de sju sångarna sina olika stämmor för sig och de som spelar instrument för sig. I alla fall den första halv­ timmen. Därefter slår de ihop sin musik och tränar tillsammans. – Ser verkligen fram emot vårens påsk­ musikal i maj, när Vox ska vara med och sjunga/spela. Ungdomarna har visat hur duktiga de är och blivit ännu bättre än vad jag vågat hoppas på. Dessutom har vi väldigt ­roligt tillsammans och skrattar en hel del ­under övningarna, säger Hugo Sjögren, som även är ledare för konfirmanderna, Kyrkans Unga och Efterhäng.


UNGDOMSVERKSAMHETEN

i sitt esse

Ungdomsgrupperna • Lovsångsbandet Vox. För dig som går i klass 7 och uppåt. Sjunger och spelar lovsånger och psalmer. Onsdagar klockan 17-18. Ledare: Hugo Sjögren och Madeleine Åverling. • Kyrkans Unga. För dig som är 15 år och uppåt. Lagar mat, spelar spel, hänger och åker på utflykter. Onsdagar klockan 18-21. Ledare: Hugo Sjögren. • Efterhäng. För dig som går i Kyrkans Unga. Träffas en gång i månaden efter söndagsmässan för att laga mat ­tillsammans och ha lite djupare samtal om livet. Ledare: Hugo Sjögren. • Ministrantkåren. Församlingens ministranter hjälper till på frivillig basis under söndagsmässorna, enligt ­schema. Som tack får de åka på en resa till Walsingham, England vartannat år. • Konfirmanderna. Finns två grupper: veckokonfirmander och sommarkonfirmander. Nästa uppstart blir till hösten. Ledare: Hugo Sjögren. • Gospelkören. För ungdomar från 15 år och vuxna. Tisdagar klockan 18-19.30. Ledare: Anna Rosén.

Många ungdomar i församlingen går i flera grupper samtidigt. En av dessa är Ludwig Swärd (till vänster längst upp). Han är med i lovsångsbandet Vox, Kyrkans Unga och ministrant­ kåren. Bilderna är från förra årets ministrantresa till England.

Meningsfullt och roligt Spännande utflykter och resor, blandat med en härlig gemenskap och djupa samtal. Församlingens verksamheter för ungdomar erbjuder något för alla. EN SOM VARIT med ett par år nu, det är

18-åringen Ludwig Swärd. Precis som många andra är han med i flera grupper. Ministrantkåren, Kyrkans Unga och nu också lovsångsbandet Vox. – Är redan med i ett band på min fritid, så det kändes naturligt att börja som ­trummis i Vox. Jag är uppvuxen med lovsång och för mig är det bön till melodi. Lovsång ger mig en härlig känsla inombords och även mycket glädje. Det har varit väldigt roligt att medverka på gudstjänsterna och få med sig hela församlingen i sång, säger Ludwig Swärd. SOM MINISTRANT HJÄLPER han också till på

gudstjänsterna exempelvis med att bära kors och att tända ljus, runt en gång i månaden. Alla ministranter erbjuds att följa med på en berikande resa till pilgrimsbyn Walsingham i

England, vartannat år som tack för all hjälp. – Vi var där nu i våras och det var verkligen en annorlunda upplevelse. Började resan i London där vi besökte olika kyrkor och fick lite egentid. Sedan for vi med buss till Walsingham, mitt ute på den engelska landsbygden, berättar han. I AUGUSTI VÄNTAR nästa utomlandsresa,

men denna gång med Kyrkans Unga (KU) och konfirmanderna. Vart resan går är inte ­bestämt ännu. KU träffas på onsdags­ kvällarna i församlingshemmets källare. Varje tillfälle inleds med en kortare andakt. – Det är en fantastisk gemenskap där ingen behöver känna sig utanför. Hos oss får alla vara sig själva och hela upplägget är väldigt kravlöst, säger ledaren Hugo Sjögren och får medhåll från Ludwig Swärd. – Vi har verkligen roligt tillsammans och alla kan umgås med alla. Har många kristna vänner och det känns skönt att både kunna hänga avslappnat tillsammans och diskutera lite djupare frågor om den kristna tron. För mig är tron något att stödja sig på i livet, en trygghet helt enkelt. DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 11


INSAMLING

Du skall älska din nästa som dig själv. Matteus 22:39

Pengar som gör ­skillnad. Svenska kyrkans internationella arbete i Filippinerna 2019 hjälpte utsatta barn direkt på plats.

Skillnad på riktigt 80 739 kronor. Döderhults ­församlings stora insamling till ­utsatta barn i Filippinerna gav­ ­imponerande resultat. Nu står 2020 års insamling för dörren: krisförebyggande klimat­ arbete i Etiopien.

V

gatan 2019. Tusentals barn deltog i under­ visning i gatuskolor som upprättades vid olika utsatta områden i Manillas slum. Hos en av Svenska kyrkans partners serverades 113 040 måltider till barn på boendena. Läkarvård och tandläkarvård gavs till barnen, så även ­juridisk hjälp och trygga vuxnas sällskap genom rättsprocesser. – Tack vare alla insamlade pengar har Svenska kyrkan verkligen kunnat göra en stor insats, direkt på plats, säger M ­ iranda Digréus.

i är otroligt glada och tacksamma för att så många ­personer valt att Klimatet i fokus stödja vårt internationella Nu väntar detta års stora insamling arbete, som numera går under där du kan stödja kampen mot namnet ACT Svenska kyrkan, klimatförändringar och samtidigt säger Miranda Digréus, som är minska risken för svält i Etiopien. samordnare för den internation­ Projektet går under namnet P122 Miranda Digréus. ella gruppen i församlingen. ”Rädda skogen för livets skull” – Det är första gången vi fokuserade på ett och kommer uppmärksammas på gudstjänster och samma projekt, vilket gav mycket. Många och konserter i församlingens olika kyrkor, tog till sig insamlingsändamålet på ett helt men också i barn- och ungdomsgrupperna annat sätt. Att hjälpa barn är lätt att relatera samt på andra aktiviteter under året. till och fler har fått upp ögonen att Svenska – Fokus kommer denna gång ligga på kyrkan bedriver ett internationellt arbete. klimatet. Det är verkligen i ropet just nu, med Just detta internationella arbete i sam­ bland annat klimatkämpen Greta Thunberg. verkan med lokala organisationer har lett till Vi hakar på den vågen och kommer stötta att över 300 barn i Filippinerna räddades från ett projekt i Etiopien. Det är en region som 12 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

påverkats hårt av klimatförändringarna, bland annat genom extrema torrperioder som också påverkar livsmedelsförsörjningen, berättar Miranda Digréus. Projektet stöder cirka 4 200 etiopiska hushåll, vilket är runt 33 000 personer, med exempelvis trädplantering och bevattnings­ kanaler för att säkra bördiga jordar. Missa inte föreläsningen på temat den 10 februari klockan 19 med naturkunskapsläraren Johan Eveborn.

Livsnödvändiga pengar Pengarna som samlats in 2019 via projektet P135, har lett till att barn som lever på gatan i Filippinerna får mat, husrum och utbildning. De 80 739 kronor som samlats in i Döderhults församling motsvarar exempelvis att: • 30 000 barn som lever på gatan fått duscha. • 1 090 barn har kunnat sova över på ett av boendena som Svenska kyrkan har samarbete med. • 83 barn har fått möjligheten att bli ­omhändertagna via ett besök hos ­familjen av socialarbetare och assistent.


Kalendarium Döderhults kyrka

FEBRUARI MARS APRIL

Våra musikarrangemang sker i samarbete med

Med reservation för ändringar. Se predikoturer/annonsering i dagspress och www.svenskakyrkan.se/doderhult

Söndag 2 februari 11.00 Högmässa. Anders Byström och Marie Darte. Söndag 9 februari 11.00 Högmässa. Anders Byström. Söndag 16 februari 11.00 Högmässa. Anders Byström. Söndag 23 februari 11.00 Högmässa. Marie Darte. Askonsdagen 26 februari 19.00 Askonsdagsmässa. Anders Byström. Söndag 1 mars 11.00 Högmässa. Anders Byström. Söndag 8 mars 11.00 Högmässa. Anders Byström och Leif Norrgård.

Söndag 15 mars 11.00 Högmässa. Anders Byström. Söndag 22 mars 11.00 Högmässa. Marie Darte. Söndag 29 mars 11.00 Högmässa. Stefan Lindholm. Söndag 5 april 11.00 Högmässa. Anders Byström.

Långfredagen 10 april 09.00 Morgonbön i Stillhetens kapell. Anders Byström. 11.00 Långfredagsgudstjänst. Anders Byström. 15.00 Gudstjänst vid korset. Anders Byström. 18.00 Musikgudstjänst. Aftonbön: Anders Byström.

Måndag 6 april 18.00 Passionsgudstjänst. Leif Norrgård.

Påskafton 11 april 22.30 Påsknattsmässa. Anders Byström och Stefan Lindholm.

Tisdag 7 april 18.00 Passionsgudstjänst. Leif Norrgård.

Påskdagen 12 april 11.00 Högmässa. Anders Byström. Påsktårta.

Onsdag 8 april 18.00 Passionsgudstjänst. Leif Norrgård. Skärtorsdagen 9 april 19.00 Skärtorsdagsmässa. Anders Byström.

Örtagården

hela församlingens diakoni

MÄSSA på Ekersro Måndagar 09.30

DÖDERHULTS SYFÖRENING träffas i församlingshemmet Tredje tisdagen varje månad, 18.00

LUNCHMUSIK & SOPPA 6/2, 5/3, 2/4 och 7/5 12.00 Lunchmusik i Döderhults kyrka, ­därefter soppa i församlingshemmet.

MÄSSA MED FÖRBÖN i Döderhults kyrka Varje tisdag 08.30

RETREAT I VARDAGEN i Döderhults församlingshem. Fem fredagar, med start 28/2 11.30-12.30 Anmälan senast 23/2 till Ulla Mecke.

EN STILLA STUND i Stillhetens kapell, Döderhult Varje torsdag 13.30-14.00 (inte de torsdagar då det är lunchmusik) CAFÉ EKERSRO på diakonigården Ekersro Tisdagar 13.30, 18/2 inställt på grund av personalutbildning 25/2 13.30 Fettisdagssamling med semlor. ”Vem var Tyra?” Chistina ­Leandersson berättar. TRÄFFPUNKT EKERSRO på diakonigården Ekersro Onsdagar 13.30 SAMTALSKVÄLLAR på Ekersro 19.00 med Anders Byström 4/2: ”En kyrka i världen”, 3/3: ”En gudstjänst att längta till”, 7/4: ”Tänk att få berätta ­vidare”, 5/5: ”Lärjungaskap”.

Bockara kyrka Söndag 2 februari 10.00 Gudstjänst. Mathias Sånglöf.

Söndag 15 mars 14.00 Högmässa. Kyrkokören. Anders Byström.

Söndag 9 februari 10.00 Högmässa. Marie Darte.

Söndag 29 mars 10.00 Högmässa. Marie Darte.

Söndag 16 februari 14.00 Högmässa. Kyrkokören. Stefan Lindholm.

Söndag 5 april 10.00 Högmässa. Leif Norrgård.

Söndag 1 mars 10.00 Högmässa. Marie Darte.

Skärtorsdagen 9 april 19.00 Skärtorsdagsmässa. Marie Darte.

Söndag 8 mars 10.00 Högmässa. Marie Darte.

Långfredagen 10 april 10.00 Långfredagsgudstjänst. Marie Darte.

Påskdagen 12 april 10.00 Högmässa. Kyrkokören. Brassensemble. Marie Darte.

BOCKARA SYFÖRENING träffas i församlingshemmet varannan onsdag 18.00

DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 13


Kalendarium

Våra musikarrangemang sker i samarbete med

FEBRUARI MARS APRIL

Påskallaviks kyrka Söndag 2 februari 16.00 Högmässa. Anders Byström och Marie Darte. Söndag 16 februari 16.00 Högmässa. Kyrkokören. Anders Byström. Söndag 1 mars 16.00 Familjemässa. Anders Byström. Söndag 15 mars 16.00 Högmässa. Kyrkokören. Anders Byström.

Söndag 29 mars 16.00 Högmässa. Marie Darte. Skärtorsdagen 9 april 19.00 Skärtorsdagsmässa. Leif Norrgård. Långfredagen 10 april 15.00 Långfredagsgudstjänst. Leif Norrgård. Påskdagen 12 april 16.00 Högmässa. Kyrkokören. Brassensemble. Leif Norrgård. Påsktårta.

Kristdala samarbetskyrka Där inget annat anges är det i Kristdala kyrka Söndag 2 februari 11.00 Högmässa. Arnold Arvidsson. Söndag 9 februari 11.00 Högmässa. Barnkören ­Kristallen. ­Miniorerna. Ulla Mecke, predikan. Arnold ­Arvidsson.

Söndag 5 april 11.00 Högmässa. Stefan Lindholm. K-G Larsson predikar. Efter gudstjänsten serveras kyrklunch i församlings­hemmet. Föranmälan. Måndag 6 april 18.00 Passionsgudstjänst. Arnold Arvidsson.

Lördag 15 februari 18.00 Konsert med sånggruppen MMM som består av Markus Leandersson, Martina Braglin och Maria Löfberg. Andakt: Stefan Lindholm.

Tisdag 7 april 18.00 Passionsgudstjänst. Arnold Arvidsson.

Söndag 16 februari 11.00 Högmässa. Sånggruppen MMM. Stefan Lindholm. Markus Leandersson predikar.

Skärtorsdagen 9 april 19.00 Skärtorsdagsmässa. Stefan Lindholm. Sång av Lois, Ulla och Milda.

Söndag 23 februari 17.00 Gudstjänst i Kristdala missionshus. Arnold Arvidsson. Askonsdagen 26 februari 19.00 Askonsdagsmässa. Siv Svensson, sång. Stefan Lindholm. Söndag 1 mars Församlingsresa till Vasakyrkan i Kalmar, där vi deltar i gudstjänsten. EFS-inspiratören Magnus Persson predikar. Mer information – se anslag i kyrkan och församlingshemmet. Söndag 8 mars 11.00 Högmässa. Barnkören Kristallen. Sharelle Sånglöf predikar. Arnold Arvidsson. Efteråt serveras kyrkkaffe och varmkorv. Söndag 15 mars 17.00 Gudstjänst i Kristdala missionshus med Hela människan. Stefan Lindholm. Ulf Ljunggren m.fl. Söndag 22 mars 11.00 Högmässa. Arnold Arvidsson. Lördag 28 mars 19.00 Sångkväll i Sandens missionshus med Åke & Gullis. Servering. Söndag 29 mars 17.00 Gudstjänst i Kristdala missionshus. Stefan Lindholm. 14 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

Onsdag 8 april 18.00 Passionsgudstjänst. Arnold Arvidsson.

Långfredagen 10 april 12.00 Långfredagsgudstjänst. Kyrkokören. Stefan Lindholm. Påskafton 11 april 19.00 Påskaftonsgudstjänst i Sandens missionshus. Stefan Lindholm. Servering. Påskdagen 12 april 11.00 Högmässa. Kristallen och Kyrkokören. Stefan Lindholm. Påsktårta. BÖN & LOVSÅNG i församlingshemmet Tisdagar, jämna veckor 19.30 KRISTDALA SYFÖRENING träffas i församlingshemmet Onsdagar, jämna veckor 18.00 ALPHA- & BETAKURS i församlingshemmet Onsdagar, ojämna veckor 18.00 Information och anmälan: Stefan Lindholm 0491-76 11 12 RETREAT I VARDAGEN i Kristdala kyrka Fem torsdagar med start 27/2 17.30-18.30 Anmälan senast 23/2 till Ulla Mecke.

EKUMENISK BÖNEVECKA i Kristdala 9-12 mars MUSIKCAFÉ ”TAKDROPP” i församlingshemmet Torsdag 5 mars 18.30 Kyrkokören och syföreningen. Servering.

KLÄDBYTARDAG i församlingshemmet Lördag 28 mars EKUMENISK BIBELHELG i Betel, Kristdala 3-5 april. Med K-G Larsson.


Slutord från kyrkoherden

Kontaktuppgifter l EXPEDITION/KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING TEL 0491-76 11 00

Fastan ger välbehövligt fokus NÄR DET HÄR församlingsbladet kommer ut

andra gör att vårt hjärta växer, det gör att vi får mer och mer plats att älska, därför att kärleken ger kärlek. Vägen till Gud går genom kärleken därför att Han är kärleken, det finns ingen genväg, man kan bara känna igen kärleken genom kärleken.

så börjar vi närma oss fastan. Fastan är en 40-dagarsperiod mellan Askonsdagen och Palmsöndagen. Fasteperioder är vanligt förekommande i de flesta större världs­ religioner och är också en viktig del av den kristna traditionen.

JAG ÖNSKAR ER en välsignad fastetid.

FASTEPERIODERNA ÄR EN f­ örberedelsetid

och fastan som vi snart går in i är en ­förberedelse inför kyrkans största högtid – påsken. Fastan är uppoffringens tid. Traditionellt har uppoffringen varit att man äter mindre under fastan och avstår från till exempel kött och alkohol. I moderna tider väljer en del att fasta från något som man upplever tar för mycket av ens tid och ­engagemang, så som sociala medier. Att fasta från något kan hjälpa oss att fokusera på det som är viktigast i livet.

Att öppna sitt hjärta för att ge plats åt andra gör att vårt hjärta växer, det gör att vi får mer och mer plats att älska.

UPPOFFRINGEN SOM FASTETIDEN framför allt

handlar om är den osjälviska kärlekens uppoffring. Det är att ta ett steg bort från sig själv och sina egna behov, för att ge plats för kärleken till Gud och vår nästa. Det är att medvetet fokusera på något annat än sig själv som ju annars lätt är det viktiga. Att öppna sitt hjärta för att ge plats åt

doderhult.forsamling@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/doderhult Öppettider måndag-fredag 09.00-12.00

Nytt telefonnummer till vår expedition KYRKOHERDE/PRÄST Anders Byström TEL 0491-76 11 10 SMS 072-718 14 91 l

PRÄSTER Anders Duvlund TEL 0491-76 11 11 SMS 070-232 29 17 l

Stefan Lindholm TEL 0491-76 11 12 SMS 073-513 26 52 Marie Darte TEL 0491-76 11 13 SMS 073-044 08 68 DIAKONI Monia Ivarsson TEL 0491-76 11 15 SMS 070-219 02 93 l

MUSIKER Anna Rosén TEL 0491-76 11 20 SMS 070-509 67 77 l

Milda Jonasson TEL 0491-76 11 22 SMS 073-723 96 92 Madeleine Åverling TEL 0491-76 11 21 SMS 070-286 14 03 Björn Alexandersson TEL 0491-76 11 23 SMS 070-321 41 18 BARN/UNGDOM/FÖRSAMLING Kerstin Jutterdal TEL 0491-76 11 30 SMS 070-148 82 11 l

Helena Karlsson TEL 76 11 31 SMS 070-672 81 39 Ursula ”Ulla” Mecke TEL 0491-76 11 32 SMS 072-516 60 56 Sharelle Sånglöf TEL 0491-76 11 33 SMS 073-035 95 65 Hugo Sjögren TEL 0491-76 11 34 SMS 070-527 34 56 FÖRSAMLINGSVÄRDINNA Emilia Ivarsson TEL 0491-76 11 03 l

Anders Byström Kyrkoherde

VAKTMÄSTARE Krister Nord TEL 0491-76 11 40 l

Bertil Josefsson TEL 0491-76 11 41 Mikael Pettersson TEL 0491-76 11 42 Jimmie Karlsson TEL 0491-76 11 43 Ingemar Bergström TEL 0491-76 11 44 Annica Nimz TEL 0491-76 11 45 Daniel Andersson TEL 0491-76 11 46 ADMINISTRATION Yvonne Armdal TEL 0491-76 11 00 l Kyrkebyvägen 2, 572 50 Oskarshamn Tel 0491-76 11 00 www.svenskakyrkan.se/doderhult PRODUKTION: KrePart

AB, Arkitektvägen 20, Oskarshamn, tel: 0491-178 80, www.krepart.se REDAKTION: Mikael Petersson och Kristin Wennerström, KrePart, Linda Tiri och Anders Byström, ­Döderhults församling REDAKTÖR Kristin Wennerström FOTO Curt-Robert Lindqvist där inget annat anges TRYCK Risbergs 2020/01 DISTRIBUTION Till samtliga hushåll i Döderhults församling

Anneli Tingström TEL 0491-76 11 01 Linda Tiri TEL 0491-76 11 02 SMS 070-564 32 00

förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 15


En timme hos vaktmästarna

Oftast varken hörs eller syns de. Men utan dem skulle ingenting fungera. Vaktmästarna i Döderhults församling har en betydande roll i verksamheten.

D

et kan handla om alltifrån att se till att ljudet fungerar under gudstjänsten till att förbereda en grav inför en begravning. Vakt­ mästarna ser till att allt snurrar i och runt kyrkorna i Döderhult, Påskallavik, Kristdala och Bockara. – Det är ett otroligt omväxlande arbete. Begravningar har vi nästan varje vecka. Då gäller det att fixa allt det praktiska runt omkring. Allt ska bara funka vid en sådan sorglig stund, säger Bertil Josefsson, som varit vaktmästare i Kristdala i imponerande 30 år.

Under Det blir mycket underhåll av ­maskin er vintern är det under vinterperioden. Ingemar mindre att ­Bergström fyller trimmern med bens in. göra utomhus och därmed är det också färre i vaktmästar­styrkan. Förutom begravningar och gudstjänster, är det mycket underhåll av maskiner som gäller och även storstädning av till exempel bänkar, fönster och takkronor inne i kyrkorna. – Vi är ett riktigt bra arbetslag och har roligt tillsammans. Skulle inte kunna tänka mig något annat än att vara vaktmästare, säger Bertil Josefsson. Ljud och ljus ska fungera vid ­varje gudstjänst, oavsett om det är t ­begravning, dop, bröllop eller någo annat. Att ringa i klockorna inför varje r gudstjänst är också något som tillhö vaktmästaruppgifterna, berättar Krister Nord, som är arbetsledande vaktmästare i församlingen.

Bertil ­Josefsson och Krister Nord lyfter bort en gravsten ­inför en jord­begravning. I arbetsuppgifterna ingår även gravsäkring, det vill säga att säkra gravstenen med långa jordspett så att den inte välter.

r ­ aktmästare Mikael ­Pettersson byte V inför a kyrk lts evighetsljus i Döderhu guds­tjänsten samma ­morgon.

Att sätta upp nya gardiner i församlingshemmet tillhör även det vaktmästarsysslorna. Här med Bertil Josefsson och Krister Nord i högsta hugg.

Dagen börjar förstås med en kopp k­ affe i fi ­ karummet. Ingemar Bergström, Bertil ­Josefsson och Krister Nord trivs med att jobba tillsammans.

Profile for KrePart

Döderhults församling – Nr 1 – 2020  

Döderhults församling – Nr 1 – 2020  

Profile for krepartab