__MAIN_TEXT__

Page 1

Ett inspirationsmagasin om tro, liv och kärlek | Nummer 3 2020

Drömresan har blivit verklighet Orientering med andlig kompass

Överlämnad i goda händer

Prästyrket lockar för ny trainee


JOHAN EVEBORN

Med tron som vägvisa Johan Eveborn är en fena på att hitta rätt i skogen. Men för att hitta rätt i livet räcker inte karta och kompass. Därför använder han sig av sin kristna tro.

I

ntresset för orientering tog fart för tio år sedan när Johan deltog i en tävling för första gången. Numera är hela familjen Eveborn aktiv i orienterings­klubben SOK Viljan. – Jag gillar att röra på mig och med orien­ teringen får jag motion samtidigt som jag får vara ute i naturen, säger Johan. Den kristna tron har däremot funnits hos Johan sedan barnsben, tack vare uppväxten i Missionskyrkan. När han funderar över hur tron har hjälpt honom genom livet gör han en jäm­ förelse med orienteringen. – Grunden inom orientering är att lära sig passa kartan. Då blir kartan en hjälp så att man springer rätt. På samma sätt är det med tron. Den påminner mig hela tiden om att det finns ett större sammanhang här och nu. Stort utbud Döderhults församling har ett ­digert utbud av olika verksam­heter och samlingar. Dessa bidrar till att välkomna människor in i ­gemenskapen på ett naturligt sätt, något som ­familjen Eveborn fick uppleva när de var ­nyinflyttade i Oskarshamn. – Det var genom småbarnsverk­ samheten vi kom in i församlingen från

2 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

första början. Detta var för 14 år sedan när vi flyttade tillbaka till Oskarshamn från ­Linköping. Vi bor nära kyrkan, så det var naturligt för oss att söka oss dit, säger Johan. Han minns att det var enkelt att komma som ny till församlingen. – Det är låga trösklar, precis som det ska vara. Man behöver inte förklara sig. I dag tar hela familjen del av ­församlingens verksamhet på ett eller annat sätt. Johan sjunger i Kammarkören och familjens två äldsta barn spelar trumpet med lovsångs­ bandet Vox, bland annat. Barnen är konfir­ merade i Döderhults kyrka, som kan stoltsera med att ha fler konfirmander än genomsnittet. – Döderhult har byggt upp något ­speciellt. Det är mycket liv i det som finns och försam­ lingen är en naturlig kontaktpunkt i sam­ hället. Det är roligt att det finns så mycket engagemang – allt är välskött och ordnat. Det är ingen vanlig församling, säger Johan.

mig till, jag blev helt enkelt tillfrågad och sedan invald. Men när jag väl hade blivit det tänkte jag att ­detta kan vara mitt uppdrag i församlingen och som kristen, säger Johan. Genom sitt engagemang i kyrkorådet har Johan fått ett nytt perspektiv på församlingen. – Det har blivit lättare för mig att förstå helheten. Vi har duktig personal, duktiga musiker och bra lokaler. Det är en väldigt bra grund att stå på och jag tror att kyrkan har en viktig uppgift framöver.

Sitter med i kyrkorådet Om Döderhult inte är en vanlig försam­ ling är Johan Eveborn inte en vanlig församlingsmedlem. Sedan kyrko­ valet 2017 är han ordförande i kyrkofullmäktige och medlem av kyrkorådet i Döderhults församling. Dessutom sitter Johan i arbetsutskottet som hjälper kyrko­ herden i löpande frågor kring verk­ samheten. – Det är inte en position som jag har sökt

Johan Eveborn är ofta på språng, men springer sällan vilse. Han är noga med att stanna upp och kontrollera att han har valt rätt väg – såväl i livet som i skogen.


JOHAN EVEBORN

re Det är roligt att det finns så mycket ­engagemang – allt är välskött och ordnat. Det är ingen vanlig församling.

Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Psaltaren 86:11

Johan Eveborn ÅLDER: 51 år. BOR: I Döderhult med frun Tina och tre

barn. JOBBAR SOM: Lärare i matte och

­naturkunskap på Oscarsgymnasiet. GÖR PÅ FRITIDEN: Tränar och tävlar i orien­ tering med SOK Viljan, spenderar tid i naturen med familjen, sjunger i Kammar­ kören i Döderhults församling.

DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 3


DOPET

Livets vatten i en dopfunt ”Livets vatten i en dopfunt vittnar om att Gud är här”. Orden kommer från doppsalm 386 i vår röda psalmbok. Med vatten på huvudet och orden ”Elina Beatrice Ina, jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn” skedde något stort och heligt mitt i vår församling, och tillsammans i kyrkan hälsade vi Elina välkommen in i Guds stora familj.

I

dopet blir vi lovade att Gud finns vid vår sida hur våra liv än blir. Genom dopet blir man en del av kyrkan i hela världen och medlem i Svenska kyrkan. Frans och Rebecka liknar det vid att öppna en dörr till den kristna gemenskapen. – Sedan är det upp till barnen själva att välja väg i livet. Men vi vill att de ska ha alla valmöjligheter. Om något skulle hända så finns kyrkan där. Det är en trygghet, säger Frans. Självklarhet För Frans och Rebecka var det en själv­klarhet att döpa sina barn i Svenska kyrkan. Till stor del handlade det om att upprätthålla en familjetradition, men det fanns också andra starka skäl.

Som minne av dopet fick familjen ta emot dopbevis, dopljus och Barnens bibel av prästen Marie Darte. De fick också en inbjudan att delta i församlingens barnverksamhet Kyrkis. 4 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå ­därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och se jag är med er in till tidens slut. Matteusevangeliet 28:16–20

– Det finns så mycket gott som är viktigt att föra vidare till barnen. Framför allt det kristna budskapet om hur man ska behandla andra människor, säger Frans. Speciella omständigheter Just det här dopet omgärdades av s­ peciella omständigheter på grund av den rådande ­pandemin. Normalt träffas familjen och prästen några veckor innan för att planera dopgudstjänsten – nu fick förberedelserna i stället ske över telefon. Därtill fick gästlistan kortas ner ordentligt. – Vi hade tänkt bjuda 110 personer till en början. Ett dop är ju glädjefyllt och ett jättebra tillfälle att träffa alla nära och kära. Så det var lite synd att vi inte kunde vara så många, men i stället blev det väldigt intimt och personligt, säger Rebecka.

Sång och musik är ett viktigt inslag i dop­ gudstjänsten. Frans systrar sjöng ”Lilla barn” från Nya barnpsalmboken och ”Älskade barn” av Jessica Nilsson. – Omständigheterna gjorde att en av ­sångerna fick spelas in i förväg och spelas upp från en surfplatta, så att det ändå skulle bli av. Det var en fin stund, berättar Rebecka. Ingen överraskning På senare år har det blivit lite av en fluga att överraska gästerna med en vigsel i samband med dopceremonin. Frans och Rebecka är förlovade, men det blev inget giftermål denna gång. – Våra kompisar berättade att de bara satt och väntade på att det skulle hända. Men det får bli längre fram, säger Frans och Rebecka med ett leende.


DOPET

Dopet – en fest i Guds familj

Elinas moster Gabriella, pappa Frans, mamma Rebecka, storasyster Amelia och prästen Marie Darte deltog i dopceremonin.

• Genom dopet blir man en del av ­kyrkan i hela världen, medlem i ­Svenska ­kyrkan, en del av det som sker i ­församlingen och får ta emot ­nattvarden. • Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte p ­ restera något, tro på rätt sätt eller förstå ­allting. Tvärtom – dopet är en gåva som bara är att ta emot. Helig handling • Dopet är ett av kyrkans två sakrament, som har sin grund i att Jesus uppmanar oss att göra folk till lärljungar och till att döpa, och vi får löftet om att han är med oss alla dagar till tidens slut. I dopet får vi Guds ande som en gåva på livets färd och ett ljus tänds för oss i våra hjärtan, som vill lysa våra steg genom livet och en dag ut i evigheten med Gud. Namnet är viktigt • Ibland förväxlas dopet med en ­ceremoni för namngivning. Det är det inte, men namnet är ändå viktigt för dopet, eftersom den som döps nämns vid sitt namn. Fadder • Som fadder får man rollen att stödja barnet i den kristna tron, att vara en viktig vuxen för barnet och finnas där under upp­ växten. Dopkläder • Vilka kläder som ska bäras vid dopet är upp till dig själv, men det är en gammal tradition att bära vit klädsel. Redan i de allra första kristna för­samlingarna var de döpta klädda i nya vita ­kläder. Det finns dopklänning att låna i ­församlingen. Sång och musik • I dopgudstjänsten sjunger vi psalmer. I samråd med prästen kan man även välja att ha med annan sång och musik, diktläsning eller dylikt. Kostnader • Dopet kostar ingenting om det ­arrangeras i någon av församlingens kyrkor dit du tillhör. Präst, musiker, vaktmästare och kyrkan ingår. Dopfest i församlingshemmet

Gästlistan (som var tänkt att vara 100 personer) fick kortas ner rejält, men dopet blev ändå en härlig stund tillsammans med den närmaste familjen.

• Dopfesten i kyrkan kan fortsätta med kalas efteråt, tillsammans med familj, släkt och vänner. Om du behöver en­ ­lokal att vara i så finns flera för­ samlingshem i församlingen som man kan hyra.

DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 5


MISSION

Ett kärt återseende

En kombination av äventyrs­ lystnad och en längtan efter att få utföra mission har tagit Eva Lindberg Petersson och Lennart Petersson ut i världen.

Det dröjde lite mer än 30 år. Nu har Eva Lindberg Petersson och Lennart Petersson återvänt till landet och människorna som de så länge har burit med sig i sina hjärtan.

E

va och Lennart har gjort flera resor tillsammans genom åren och har alltid känt en särskild dragningskraft till Afrika. – Min faster var missionär i Etiopien och när jag var 12 år åkte jag ner för att hälsa på henne. Den resan har nog satt avtryck i mig, berättar Eva. –Vår förkärlek till att resa handlar nog om en blandning av äventyrslystnad och en längtan efter att få utföra mission på något sätt, säger Lennart. Vi spolar tillbaka bandet drygt 30 år och landar i mitten av 1980-talet. Eva och Lennart reste då till Somalia för att jobba som v­ olontärer i två år genom organisationen Ungdom med uppgift. – Det här var en tid då ingen i Sverige visste särskilt mycket om Somalia. Och när vi kom ner var det som att kliva in i en annan värld, berättar Eva. De bodde i staden Hargeisa i norra ­Somalia, nära gränsen till Etiopien. Där var Eva och Lennart särskilt engagerade i ett barn­ hem där Ungdom med uppgift arbetade. Givet val I mars i år fick de chansen att återvända till Hargeisa och barnhemmet. – Tiden i Somalia har följt oss genom hela livet. Vi knöt ju kontakter där nere som vi har kvar än i dag. Och när det öppnade sig en möjlighet att återvända kändes det givet. Vi fick träffa de som jobbar på barnhemmet, vilket var både intressant och uppmuntrande, säger Eva. Efter att ha drabbats av ­plågsamma inbördes­krig under 1980-talet har ­utvecklingen i norra Somalia varit fredlig de 6 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

senaste decennierna. Området kring Hargeisa heter Somaliland och är sedan 1991 en själv­ utropad stat med demokratiskt styre. – Det har varit en dröm att få återse de här platserna och framför allt människorna. Nu fick vi knyta ihop det och se med egna ögon den utveckling som har skett. Hargeisa var som en helt ny stad, vi kände inte alls igen oss. Och människorna där har fått det bättre på många sätt. Det var fantastiskt att få träffa människor vi inte hade sett sedan 1987, berättar Eva.

Tiden i Somalia har följt oss genom hela livet. Vi knöt ju kontakter där nere som vi har kvar än i dag. Under 14 dagar reste de runt i området som kallas för Afrikas horn. Först flög de till Etiopiens huvudstad Addis Abeba för att sedan fortsätta med tåg till staden Dire Dawa. Sista sträckan till Hargeisa färdades de med minibuss. – När vi var nere första gången gick det inte att resa landvägen på det sättet. Området var ju fyllt av konflikter. Visst var det noga med säkerheten även denna gång – vi hade vakt med oss och det var säkerhetskontroller – men det kändes aldrig osäkert eller hotfullt, berättar Lennart. Resan skedde i sällskap med en missionär som är utsänd till Etiopien av EFS. Eva och Texten fortsätter på nästa sida.

Eva Lindberg Petersson ÅLDER: 59 år BOR: Malghult, Kristdala GÖR: Egenföretagare, konsult inom

utbildning FRITIDSINTRESSEN: Resa, spela golf

och sköta om hem och trädgård


MISSION

Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt. Lukasevangeliet 14:23

Lennart Petersson ÅLDER: 60 år BOR: Malghult, Kristdala GÖR: VVS-ingenjör på konsultfirma FRITIDSINTRESSEN: Resa, spela golf och

sköta om hem och trädgård

DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 7


MISSION

Eva och Lennart i utkanten av Hargeisa med utsikt över staden.

Färsk frukt i långa rader på en av många ­färgglada marknader.

Lennart berättar att det gav hela upplevelsen en extra dimension. – Vi var en liten grupp och reste till­ sammans med en person som har jättebra kontakter. Det går inte att jämföra med en turistresa, säger Lennart. – Vi fick träffa väldigt mycket människor, be tillsammans och se hur de arbetar i för­ samlingarna där nere. Resan gav oss en bild av hur det är för de få människor som har blivit kristna i Somaliland. Många av dem lever under knappa förhållanden och har ­mycket begränsade rättigheter att utöva sin tro, ­berättar Eva. Somaliland är ett muslimskt land där det är förbjudet att konvertera. Att vara öppen med

sin kristna tro är därför inget alternativ, vilket har fått Eva att fundera. – Jag tänker på människorna där nere, och så börjar jag fundera på vad tron betyder för mig. De väljer att bli kristna trots att de vet vilka konsekvenser det kan få. Vilka ­konsekvenser får min tro i jämförelse? Många intryck Nu är det ett par månader sedan Eva och ­Lennart kom hem till Sverige och Malghult. Men intrycken från resan är fortfarande starka och kommer att leva med dem länge. – Den största behållningen av resan var att få träffa människorna och se deras frimodighet och glädje, säger Lennart.

Ett glädjefyllt möte vid besöket på barnhemmet i Hargeisa. – Man blir utmanad när man ser deras e­ ngagemang. Här hemma tar vi mycket för ­givet. Och där nere finns det så många ­faktorer som gör vardagen besvärlig. Men ­sättet de tar sig an livet på kan vi lära oss mycket av, säger Eva.

Medverkar till samverkan Helheten är större än summan av delarna. Det holistiska synsättet fanns ­närvarande när Eva Lindberg Petersson och Lennart Petersson var med i upp­ starten av Kristdala samarbetskyrka. SEDAN JANUARI 2017 bildar Döderhults för­

samling och Kristdala missionsförening en ­samarbetskyrka i Kristdala. Eva och Lennart, som är engagerade i missionsföreningen, var med när idén föddes. – Vår nuvarande präst Stefan Lindholm såg en möjlighet att få igång ett samarbete. Och 8 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

kyrkoherden i Döderhult, Anders Byström, var också positiv. Tillsammans jobbade vi fram en modell med ett samarbetsråd, berättar Eva. I samarbetsrådet finns representanter från både Döderhults församling och Kristdala missionsförening. De ansvarar tillsammans för planering och ledning av verksamheten. Eva är ordförande i rådet och Lennart är engagerad som kyrkvärd. – Det finns förstås utmaningar, till exempel med planeringen, men på det stora hela är det ett mycket positivt samarbete. Kristdala är inte stort och vi tror på att ett plus ett blir mer än två. Samgåendet underlättades av att Kristdala

missionsförening är ansluten till EFS, ­Evangeliska fosterlandsstiftelsen, som är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardags­ kristendom. EFS missionsföreningar och Svenska kyrkan har cirka 50 samarbetskyrkor över hela landet. – Det präglar verksamheten att både missionsföreningen och Svenska kyrkan är involverade. Vi har en stark lokal förankring och en präst som finns på plats och engagerar sig i bygden. Därtill är vi väldigt glada för att vi har kunnat satsa extra på vår barnverksamhet genom ett bidrag från EFS, säger Eva.


NY TRAINEE

Amelia Andersson är ny trainee i Döderhults församling.

”Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå, jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig.” Psaltaren 32:8

Hand i hand med tron Drömmen har alltid varit att bli polis. Men på senare år har hon fått nya funderingar – kanske är det ­prästyrket som lockar mest? Möt Döderhults församlings nya trainee, Amelia Andersson.

D

et känns väldigt kul att få den här chansen. Förhoppningsvis väcker det här jobbet ännu mer intresse för församlingsarbetet och en insikt att prästyrket kan vara det jag är ämnad för, säger 19-åringen. Amelia Andersson har varit en hel del i kyrkan som liten, men det var först under konfirmationstiden som hon blev aktiv på det sättet hon är i dag. – Det var då jag upptäckte KU, Kyrkans Unga, och hur roligt de har tillsammans. Det är väldigt skönt att bara komma hit och hänga, träffa kompisar och prata om livet, berättar hon.

I slutet av konfirmationstiden fick hon, som många andra i konfirmandgruppen, prova på att vara ministrant på gudstjänsterna. Som ministrant hjälper man till med exempelvis att tända ljus och plocka fram nattvarden. – Jag är fortfarande med i ministrantkåren och hjälper till en-två gånger i månaden. Det känns bra att vara en aktiv del i guds­tjänsten. Som tack för sina insatser får ministran­ terna följa med till London och pilgrimsbyn Walsingham på den engelska landsbygden, vartannat år. Amelia Andersson var med i fjol. Stort engagemang Nu är hon även en av ledarna i konfirmand­ gruppen. Hennes stora engagemang i för­ samlingen och intresset för att vilja jobba som präst framöver, gjorde att kyrkoherde Anders Byström erbjöd henne den ettåriga tjänsten som trainee med start nu i höst. – Att han såg potentialen i mig var förstås en bekräftelse att prästyrket kan vara något för mig. Har alltid velat bli polis, men även som präst får jag möjligheten att hjälpa människor i utsatta lägen. Därför kommer

Amelia Andersson Ålder: 19 år Bor: I Oskarshamn Familj: Mamma, pappa, två systrar och två halvsyskon Gör: Börjar snart som trainee i ­Döderhults församling Fritidsintressen: Träna på gym och ­umgås med kompisar

jag förmodligen rikta in traineetjänsten mot diakoni, men också ungdomsarbetet, säger Amelia Andersson. Varför är det just präst du kan tänka dig? – Är väldigt intresserad av filosofiska frågor, de stora frågorna om livet som det inte finns något rätt eller fel svar på. Det är skönt att ha gudstron att luta sig tillbaka på, både i glada och svåra stunder. Den ger mig en för­ ståelse för livet och ett lugn när det stormar. Gud är för mig en stor trygghet och det vill jag gärna förmedla till andra, säger hon. DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 9


BERTIL JOSEFSSON

En stöttepelare på många sätt Ena stunden stöttar han anhöriga på en begravning. Andra stunden räddar han nödställda ur bilar. Lägg till ett outsinligt engagemang för hemorten. Möt Bertil Josefsson, som i 30 år arbetat som både kyrkvakt­mästare och deltidsbrandman i Kristdala.

A

tt få hjälpa andra och göra ­skillnad. Det är den största tjus­ ningen, säger 55-åringen som i hela sitt liv varit Kristdala trogen. Allt började när han, 25 år gammal, sökte den då lediga tjänsten som kyrkvaktmästare i Kristdala. – Den andra vaktmästaren, Lars Svensson, sa att jag fick jobbet för att jag var yngst bland de sökande. På det viset kunde han forma mig som han ville och även köra lite med mig, berättar Bertil Josefsson med ett skratt. Den 1 april 1989 började han på det som skulle bli hans jobb förmodligen till ­pensionen. Första arbetsuppgiften: ploga snö.

– Minns att det var det allra första. Men en tid senare följde många timmar med gräs­klippning och ogräsrensning. Som vakt­ mästare är man mycket ute, vilket jag tycker om. Faktum är att det är ett otroligt skiftande arbete eftersom det även ingår en inre tjänst, säger han. Den inre tjänsten innefattar förberedelser inför söndagsgudstjänsterna, dop, vigsel och

Om du har fått förmågan att hjälpa andra, så hjälp dem av hela hjärtat. Romarbrevet 12:7

Att förbereda kyrkan före gudstjänsterna och även plocka undan efteråt, är några av Bertil ­Josefssons många arbetsuppgifter. 10 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

begravningar. Plocka fram allt som behövs, se till att ljud och ljus fungerar, helt enkelt se till att allt fungerar som det ska. – Just begravningar är lite speciellt. Då krävs det mycket förberedelser. Så som att se till att graven grävs ut, ta emot kistan när den kommer och ta emot anhöriga. Försöker hålla mig lite i bakgrunden, men det gäller också att lyssna på vad de anhöriga har för behov och vara behjälplig. En fingertoppskänsla som kräver en hel del sociala färdigheter. – Det är ett komplext jobb där jag behöver vara både social och händig. Ena timmen träffar jag sörjande, andra timmen ligger jag under en maskin och byter olja. Det är också det jag älskar med det här jobbet. Dessutom är vi ett riktigt bra arbetslag, vi har roligt till­ sammans, säger han. Stationsansvarig Under sina 30 år som kyrkvaktmästare har Bertil Josefsson samtidigt arbetat som deltids­ brandman i Kristdala. Efter några år blev han förman och nu är han stationsansvarig, med jour sju dygn i månaden. – Vi åker på runt 50 larm om året, framför allt trafikolyckor och sjukvårdslarm. Oftast slutar olyckorna lyckligt, men ibland är det tuffa situationer man möter som brandman. Risken är dessutom stor att jag känner den som krockat, Kristdala är inte särskilt stort. Då blir det jobbigt på många plan. Men för mig är det viktigt att kristdalaborna vet att det finns någon som kommer när de råkat illa ut. Bertil Josefsson är även engagerad för samhället på ett annat sätt. Sedan 2014 är han marknadsgeneral för Kristdala marknad som funnits i över 200 år. En marknad som lockar runt 10 000 besökare varje sommar och som beskrivs som Kristdalas nationaldag. – Det är förstås väldigt viktigt att ­marknaden fortsätter finnas och därför kändes det självklart att ställa upp som general. Ser verkligen fram emot marknaden varje år, säger Bertil Josefsson med ett leende.


Bertil Josefsson är även marknadsgeneral för Kristdala marknad.

30 år som kyrkvakt­ mästare och 30 år som deltidsbrandman. Bertil Josefsson är en man med många talanger.

Bertil Josefsson ÅLDER: 55 år FAMILJ: Tre barn och två barnbarn, hund

och katt BOR: I Kristdala GÖR: Jobbar som kyrkvaktmästare och deltidsbrandman i Kristdala FRITIDSINTRESSEN: Titta på fotboll, ­ishockey och innebandy OM TRON PÅ GUD: ”Att Gud finns är en självklarhet för mig” DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 11


DET HÄNDER

Det händer

Fotbollsskola. Vecka 30 är det dags för årets fotbollsskola på Ekskogsvallen i Kristdala för alla barn i åldern 5–12 år. IF Ariel, Röda Korset och Kristdala samarbetskyrka står som arrangörer för tredje året i rad. Vill du vara med? • Träningsgrupper för nybörjare och vana spelare. • Tjejer och killar är välkomna. • Inga kostnader – Röda Korset betalar för alla! • Frukt, lunch, träningströja, vattenflaska och fotboll ingår. Du behöver bara idrottsskor och shorts. För mer information och anmälan kontakta Ulla Mecke på 0491-76 11 31 eller ursula.mecke@svenskakyrkan.se.

Döpta

i församlingen Sov du lilla, sov nu gott du är döpt, ditt hår är vått. Psalm 928

Anders Duvlund.

Anna-Lena Klackenberg.

Stefan Lindholm.

Tack. Döderhults församling riktar ett varmt tack och ett stort lycka till åt våra ­medarbetare som nu går i pension eller påbörjar en ny tjänst. Anna-Lena Klackenberg har arbetat som församlingsvärdinna och går nu i pension. Det gör även prästen Anders Duvlund. Prästen Stefan Lindholm slutar sin tjänst i Döderhults församling för att påbörja en ny tjänst som lektor i systematisk teologi och religionsfilosofi på Johannelunds teologiska högskola. Ingen offentlig avtackning är planerad på grund av läget med den rådande ­pandemin. En tid för avtackning kommer att annonseras om/när det blir aktuellt.

JUNI-LI ÄLVSDAHL döptes 21/3 i Påskallaviks kyrka Föräldrar: Charoline Älvsdahl och Andreas Älvsdahl Brundin

ELINA HAMN-BLADH döptes 18/4 i Döderhults kyrka Föräldrar: Rebecka Hamn och Frans Bladh

14 juni Här publiceras foto på de barn som döpts i församlingens k­ yrkor (efter att vårdnads­havare/na gett sitt samtycke).

12 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

vigs Mathias Sånglöf till präst i Växjö domkyrka. Den planerade församlings­ resan är tyvärr inställd och vi får i stället glädjas och fira denna dag med Mathias på avstånd.


Kalendarium FÖRSAMLINGENS INFORMATIONSKANALER Senaste informationen finner du i våra olika informationskanaler:

JUNI JULI AUGUSTI

Livesändning av Gudstjänster På församlingens Facebooksida www.facebook.com/doderhultsforsamling livesänder vi utvalda Gudstjänster.

Hemsidan: www.svenskakyrkan.se/doderhult Facebook: @doderhultsforsamling Instagram: #doderhult.forsamling Nyhetsbrev: anmäl dig som ­prenumerant via expeditionen. Du kan även kontakta expeditionen tel: 0491-761100, e-post: doderhult. forsamling@svenskakyrkan.se

KYRKORNA ÄR ÖPPNA för besök, egen andakt, stillhet och ljuständning. Vardagar 08.00-16.00 och helger 10.00-16.00.

MED KÄRLEK & OMSORG OM VÅRA MEDMÄNNISKOR OCH OSS SJÄLVA SÅ: • ä r vi max 50 personer i kyrkorummen (25 i Bockara, Sandens missionshus och Kristdala missionshus) vilket gör att vi sätter en ”lapp på luckan” när den siffran uppnåtts. •h  åller vi avstånd till varandra och sitter på hänvisade platser. • ä r vi noggranna med vår handhygien och tvättar oss med handspriten som finns i kyrkan när vi går in. • s tannar vi hemma om vi har ­förkylningssymtom.

EN STILLA STUND Vardagar 13.30 (ej onsdagar) till och med 18 juni. Andakt som livesänds från Still­ hetens kapell i Döderhult. MÄSSA MED FÖRBÖN Varje tisdag 08.30 hela sommaren, i ­Döderhults kyrka.

SÖNDAGENS BORD I kyrkorna finns ett bord där du kan hitta inspiration om hur du, ung som gammal, kan fira andakt själv eller tillsammans med familjen, kring söndagens tema. Sitt gärna ner i kyrkorummet, eller ta med materialet hem.

Gudstjänster i Döderhult, Kristdala, Bockara och Påskallavik SÖNDAG 7 JUNI Heliga trefaldighets dag/missionsdagen Tema: Gud - Fader, Son och Ande 09.00 Högmässa i Bockara kyrka. Anders Duvlund. 10.00 Högmässa i Döderhults kyrka. ­LIVESÄNDS. Anders Byström. 11.00 Högmässa i Kristdala kyrka. Marie Darte. 18.00 Högmässa i Påskallaviks kyrka. Anders Duvlund.

SÖNDAG 14 JUNI Första söndagen efter trefaldighet Tema: Vårt dop 10.00 Högmässa i Döderhults kyrka. ­LIVESÄNDS. Anders Duvlund. LÖRDAG 20 JUNI Midsommardagen Tema: Skapelsen 10.00 Högmässa i Döderhults kyrka. ­LIVESÄNDS. Marie Darte.

10.00 Högmässa i Kristdala kyrka. Anders Duvlund. SÖNDAG 21 JUNI Den helige Johannes döparens dag Tema: Den högstes profet 10.00 Högmässa i Döderhults kyrka. ­LIVESÄNDS. Anders Duvlund. 14.00 Friluftsgudstjänst på PetterLarsgården, Bockara. Anders Duvlund. Medtag fikakorg. DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 13


Kalendarium

JUNI JULI AUGUSTI

11.00 Mässa och missionsmöte i Kristdala missionshus. Mathias Sånglöf. Eva och Lennart berättar om sin resa till Somaliland. SÖNDAG 16 AUGUSTI 10:e söndagen efter trefaldighet Tema: Nådens gåvor 09.00 Högmässa i Bockara kyrka. Marie Darte. 10.00 Högmässa med konfirmation i Döder­ hults kyrka. Anders Byström. 15.00 Högmässa med konfirmation i Kristdala kyrka. Anders Byström. 18.00 Högmässa i Påskallaviks kyrka. Anders Byström. TORSDAG 20 AUGUSTI 19.30 Sånggudstjänst i Sandens missionshus med Carina och Torbjörn Sandberg.

SÖNDAG 28 JUNI Tredje söndagen efter trefaldighet Tema: Förlorad och återfunnen 09.00 Högmässa i Bockara kyrka. Anders Duvlund. 10.00 Högmässa i Döderhults kyrka. ­LIVESÄNDS. Marie Darte. 11.00 Högmässa i Kristdala kyrka. Stefan Lindholm SÖNDAG 5 JULI 4:e söndagen efter trefaldighet Tema: Att inte döma 09.00 Högmässa i Bockara kyrka. Anders Duvlund. 10.00 Högmässa i Döderhults kyrka.­ ­LIVESÄNDS. Marie Darte. 18.00 Högmässa i Kristdala kyrka. Marie Darte. 18.00 Högmässa i Påskallaviks kyrka. Anders Duvlund. SÖNDAG 12 JULI Apostladagen Tema: Sänd mig 10.00 Högmässa i Döderhults kyrka. ­LIVESÄNDS. Marie Darte. 18.00 Mässa i Kristdala missionshus. Marie Darte. SÖNDAG 19 JULI 6:e söndagen efter trefaldighet Tema: Efterföljelse 09.00 Högmässa i Bockara kyrka. Mathias Sånglöf. 14 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

10.00 Högmässa i Döderhults kyrka. ­LIVESÄNDS. Anders Byström. 18.00 Högmässa i Kristdala kyrka. Mathias Sånglöf. 18.00 Högmässa i Påskallaviks kyrka. Anders Byström. SÖNDAG 26 JULI Kristi förklarings dag Tema: Jesus förhärligad 09.00 Högmässa i Bockara kyrka. Mathias Sånglöf. 10.00 Högmässa i Döderhults kyrka. ­LIVESÄNDS. Anders Byström. 18.00 Högmässa i Kristdala kyrka. Mathias Sånglöf. SÖNDAG 2 AUGUSTI 8:e söndagen efter trefaldighet Tema: Andlig klarsyn 10.00 Högmässa i Döderhults kyrka. ­LIVESÄNDS. Anders Byström. 14.00 Friluftsgudstjänst vid paviljongen i Bråbo. Mathias Sånglöf. 14.00 Friluftsgudstjänst på PetterLarsgården. Anders Byström. Medtag fikakorg. 18.00 Högmässa i Påskallaviks kyrka. Mathias Sånglöf. SÖNDAG 9 AUGUSTI 9:e söndagen efter trefaldighet Tema: Goda förvaltare 10.00 Högmässa i Döderhults kyrka. ­LIVESÄNDS. Anders Byström.

SÖNDAG 23 AUGUSTI 11:e söndagen efter trefaldighet Tema: Tro och liv 09.00 Högmässa i Bockara kyrka. Mathias Sånglöf. 10.00 Högmässa i Döderhults kyrka. ­LIVESÄNDS. Marie Darte. 11.00 Högmässa i Kristdala kyrka. Mathias Sånglöf. SÖNDAG 30 AUGUSTI 12:e söndagen efter trefaldighet Tema: Friheten i Kristus 09.00 Högmässa i Bockara kyrka. Mathias Sånglöf. 10.00 Högmässa i Döderhults kyrka.­ ­LIVESÄNDS. Marie Darte. 11.00 Högmässa i Kristdala kyrka. Mathias Sånglöf.


Slutord från kyrkoherden

Kontaktuppgifter l EXPEDITION/KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING TEL 0491-76 11 00

Jag längtar efter er alla

doderhult.forsamling@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/doderhult Öppettider måndag-fredag 09.00-12.00

HOBBYEPIDEMIOLOG ÄR ETT nytt ord i

lunda, som antingen tycker att man borde ha en mer restriktiv hållning eller att man borde lätta upp r­ estriktionerna. Det är inte konstigt att det är så för så ser det ut i hela samhället. Alla berörs av detta och därför har också alla en tanke på hur saker ska hanteras. Det är en del av hobby­ epidemiologin tänker jag. Men mitt i allt detta längtar jag. Jag längtar att få fira mässan med mina församlingsbor oavsett om man är i riskgrupp eller inte.

l

JAG LÄNGTAR EFTER att ta en kär vän i

Mathias Sånglöf TEL 0491-76 11 13 SMS 073-03 55 526

svenskan som används rätt flitigt i dessa tider. Det syftar på att det finns oerhört många som tycker sig ha svaret på hur coronapandemin ska hanteras. Det är både de som verkligen vet vad de talar om men som inte har den formella uppgiften att uttala sig och det är också alla andra som tycker sig veta vad som är bäst. Jag märker att jag då och då beter mig själv som en hobbyepidemiolog. Nu när det stora ­samtalsämnet i de flesta sammanhang är pandemin så vill jag gärna citera något jag har hört, spekulera kring det jag tror är sant och gissa lite hur jag tror att det kommer att bli. Jag har också märkt att jag då och då byter åsikt om vad som är rätt och fel. DET HÄR ÄR väl egentligen ett mänskligt för­

sök att greppa det som inte går att greppa och att förstå det som inte går att förstå. Som kyrkoherde har jag att fatta många svåra beslut i dessa tider. Vilken verk­ samhet kan bedrivas som vanligt, vad bör ställas in, hur kan vi mötas i församlings­ gemenskapen och när är det dags att börja om på nytt igen. Oavsett vilket beslut jag tar så finns det någon som tycker annor­

handen och hålla fast den lite extra för att visa att vi hör ihop. Jag längtar efter att oavsiktligt råka stöta ihop med någon på en offentlig trång plats där reaktionen blir ett leende i samförstånd över olyckan i stället för en misstänksamhet att man har varit för nära. Jag längtar faktiskt efter er alla och att få möta er igen. Jag vet inte när det blir, trots att jag är en hobbyepidemiolog, men i min längtan fortsätter jag att be för er.

KYRKOHERDE/PRÄST Anders Byström TEL 0491-76 11 10 SMS 072-718 14 91 PRÄSTER Anders Duvlund TEL 0491-76 11 11 SMS 070-232 29 17 l

Stefan Lindholm TEL 0491-76 11 12 SMS 073-513 26 52 Marie Darte TEL 0491-76 11 14 SMS 073-044 08 68

DIAKONI Monia Ivarsson TEL 0491-76 11 15 SMS 070-219 02 93 l

MUSIKER Anna Rosén TEL 0491-76 11 20 SMS 070-509 67 77 l

Milda Jonasson TEL 0491-76 11 22 SMS 073-723 96 92 Madeleine Åverling TEL 0491-76 11 21 SMS 070-286 14 03 Björn Alexandersson TEL 0491-76 11 23 SMS 070-321 41 18 BARN/UNGDOM/FÖRSAMLING Kerstin Jutterdal TEL 0491-76 11 30 SMS 070-148 82 11 l

Helena Karlsson TEL 76 11 31 SMS 070-672 81 39 Ursula ”Ulla” Mecke TEL 0491-76 11 32 SMS 072-516 60 56 Sharelle Sånglöf TEL 0491-76 11 33 SMS 073-035 95 65 Hugo Sjögren TEL 0491-76 11 34 SMS 070-527 34 56 FÖRSAMLINGSVÄRDINNA Emilia Ivarsson TEL 0491-76 11 03 l

Anders Byström Kyrkoherde

VAKTMÄSTARE Krister Nord TEL 0491-76 11 40 l

Bertil Josefsson TEL 0491-76 11 41 Mikael Pettersson TEL 0491-76 11 42 Jimmie Karlsson TEL 0491-76 11 43 Ingemar Bergström TEL 0491-76 11 44 Annica Nimz TEL 0491-76 11 45 Daniel Andersson TEL 0491-76 11 46 Kyrkebyvägen 2, 572 50 Oskarshamn Tel 0491-76 11 00 www.svenskakyrkan.se/doderhult PRODUKTION: KrePart

AB, Arkitektvägen 20, Oskarshamn, tel: 0491-178 80, www.krepart.se REDAKTION: Mikael Petersson och Jonas Axelsson, KrePart, Linda Tiri och Anders Byström, D ­ öderhults församling REDAKTÖR Jonas Axelsson FOTO Curt-Robert Lindqvist där inget annat anges TRYCK Risbergs 2020/05 DISTRIBUTION Till samtliga hushåll i Döderhults församling

ADMINISTRATION Yvonne Armdal TEL 0491-76 11 00 l

Anneli Tingström TEL 0491-76 11 01 Linda Tiri TEL 0491-76 11 02 SMS 070-564 32 00

förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 15


En timme före Gudstjänsten

När kyrkklockorna ringer in är allt redan förberett. Men vilka är det som fixar och gör iordning? Följ med och se vad som händer i kyrkan en timme före gudstjänst.

F

örst på plats vid Döderhults kyrka den här dagen är kyrkvaktmästare Annica Nimz. Hon öppnar den stora porten och välkomnar oss in. När vi kommer in i långhuset fylls kyrkan av ljuva toner från den vackra läktarorgeln. Där uppe sitter kantorn Milda Jonasson och värmer upp fingrarna genom att spela igenom dagens psalmer. Samtidigt hänger vaktmästare Annica upp rätt nummer på psalmtavlorna runt om i kyrkan. Inne i sakristian, det lilla sidorummet i

Annica Nimz är ofta först på plats i kyrkan för att låsa upp.

Stefan Lindholm tar på sig sina kläder i sakristian.

­ yrkan, hittar vi prästen Stefan Lindholm. k Han är mitt uppe i de sista förberedelserna och ska just ta på sig sin skrud. Församlingsassistent Helena Karlsson är också tidigt på plats. Hon förbereder den förbön som ska bes i gudstjänsten. Anneli Tingström tjänstgör som s­ akristan vid denna gudstjänst. Det innebär att hennes

Anneli Tingström är sakristan och har bland annat till uppgift att duka fram nattvardskärlen.

Helena Karlsson förbereder den förbön som ska bes i gudstjänsten.

Annica Nimz sätter upp psalmnumren på psalmtavlan.

Strax innan guds­ tjänsten ska börja samlas alla till bön.

Milda Jonasson spelar igenom dagens psalmer på orgeln.

ansvarsområde är sakristian och de s­ akrala ­föremålen. När det ska hållas mässa är det hon som har till uppgift att duka fram nattvards­ kärlen. När allt är förberett samlas alla till bön för att lägga gudstjänsten i Herrens händer. Och strax därefter börjar gudstjänst­besökarna strömma till.

Profile for KrePart

Döderhults Församling Nummer 3 2020  

Döderhults Församling Nummer 3 2020  

Profile for krepartab