Page 1

0


Ольга Данилко

ТРЕНАЖЕР Дидактичні матеріали з української мови 3 клас До підручника М. Захарійчук, А. Мовчун «Українська мова. 3 клас»

Тернопіль Видавництво «Підручники і посібники» 2015

1


УДК 373.3 ББК 81.2Ук-922 Д 18

Рецензенти:

Валентина Карпалюк — кандидат філологічних наук, завідувач кафедри мовознавчих дисциплін педагогічного факультету Кам’янець-Подільського державного університету Аліна Оксанюк — методист науково-методичного центру управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради

Редактор Людмила Грибчук Літературний редактор Людмила Олійник Дизайн обкладинки Олени Демчак, Світлани Демчак

Д 18

Данилко О. Тренажер. Дидактичні матеріали з української мови. 3 клас / О. Данилко. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2015. — 112 с. ISBN 978-966-07-2769-4 Посібник відповідає чинній програмі з української мови і підручнику Захарійчук М., Мовчун А. Українська мова: підручник для 3 кл. Він містить теоретичний матеріал із граматичних тем та систему вправ з української мови до кожної теми, поділених на розділи: «Запам’ятай!»; «Потренуйся!»; «Перевір себе!». Для учнів 3 класу, учителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня та батьків.

УДК 373.3 ББК 81.2Ук-922 ISBN 978-966-07-2769-4

2

© Данилко О., 2015


ПЕРЕДМОВА Посібник складений відповідно до чинної програми з української мови (2011 р) та підручника Захарійчук М. Д., Мовчун А. І. «Українська мова: підручник для 3 класу». Дидактичні матеріали охоплюють усі мовні теми й призначені для роботи з граматики, правопису і розвитку мовлення. Вони містять: ► теоретичний матеріал з мовних тем, який сприяє кращому засвоєнню учнями програмового матеріалу — розділ «Запам’ятай»; ► систему вправ практичного характеру, які призначені для закріплення орфографічних і орфоепічних навичок розвитку мовлення учнів — розділ «Потренуйся!»; ► завдання для перевірки навчальних досягнень учнів, які допоможуть диференціювати роботу школярів, вивчити й усунути прогалини у засвоєнні вивченого матеріалу — розділ «Перевір себе!». Мета посібника — закріпити вивчений матеріал, виявити прогалини в опануванні окремих тем, виховувати в учнів самостійність, навички самоперевірки. Посібник допоможе учителеві в організації індивідуальної, колективної та самостійної роботи учнів на уроці та в позаурочний час.

3


УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ Аа

Бб

Вв

Гг

Ґґ

Дд

Ее

Єє

Жж

Зз

и

Ее

Іі

Її

Йй

Кк

Лл

Мм

Нн

Оо

Пп

Рр

Сс

Тт

Уу

Фф

Хх

Цц

Чч

Шш

Щщ

ь

Юю

Яя

ПРАВИЛЬНО ВИМОВЛЯЙ, НАГОЛОШУЙ, ПИШИ Абрикóс автомобíль агронóм адрéса áйстра аквáріум апельсин апетит асфáльт банкíр бензин бетóн бібліотéка велосипéд верблюд вóгнище

4

вокзáл горизóнт гримíти грім депутáт децимéтр дирéктор елéктрика кипíти кишéня колектив комбáйн комбáйнéр комп’ютер коридóр космонáвт

криниця кукурýдза метáл минýлий очерéт пирíг пшениця президéнт сантимéтр секýнда спасибі тривóга фéрмер хвилина черéмха черешня


МОВА І МОВЛЕННЯ ЗАПАМ’ЯТАЙ! ► ► ► ►

Мова — найважливіший засіб спілкування. Українська мова — державна мова України. Розповідати, запитувати, відповідати, обмінюватись думками можна усно і письмово. Мовлення буває усне (говоримо, чуємо) і писемне (пишемо, читаємо). Мовлення має бути змістовним, послідовним, точним, виразним, доречним, правильним. ПОТРЕНУЙСЯ!

1.

Прочитай вірш. Спиши.

Материна мова Колискова пісня, колискова — то найперша материна мова. Пахне вона м’ятою і цвітом, чебрецевим і суничним літом. Пахне молоком і споришами... Скільки в ній ласкавості і шани, скільки в ній тривожності людської, і надій, і сивини гіркої... Колискова пісня, колискова — то солодка материна мова. Микола Сингаївський

 Поміркуй над прочитаним. Як автор називає рідну мову? Чим пахне рідна мова? 5


2.

Прочитай текст.

Мова — великий дар. Це найбільше й найдорожче добро в кожного народу. Це жива схованка людського духу, його багата скарбниця. У неї народ складає і своє давнє життя, і свої мрії, розум, досвід, почуття. А хто ж це — народ? Це — ми з вами. І від кожного з нас залежить, чи житиме наша мова — одна з найспівучіших мов у світі. За Панасом Мирним

 Яка роль мови в житті кожної людини?  Які мови вивчають у твоїй школі?  Добери заголовок і спиши текст. 3.

Прочитай текст.

Рідна мова для кожної людини — важлива частина її культури. Мова накопичує традиції, досвід предків і допомагає передати це наступним поколінням. 21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови.  Як ти розумієш вислів рідна мова?  Добери заголовок і спиши текст. 4.

Виразно прочитай висловлювання про мову.

Батьківщина, мати, мова — три цілющі, вічні слова. Микола Сингаївський

Мова — це великий дар природи, розвинутий, вдосконалений за тисячоліття з того часу, як людина стала людиною. Кіндрат Крапива 6


О мово вкраїнська! Хто любить її, Той любить мою Україну. Володимир Сосюра

 Поясни, як ти розумієш кожне висловлювання.  Зроби звуко-буквений аналіз виділеного слова. 5.

Прочитай. Поєднай частини прислів’їв і запиши. Поясни їх зміст.

Добре слово будує,●

● кожному приємне.

Тепле слово●

● що весняний день.

Ласкаве слово,● Слово чемне● Слово сильніше● 6.

● за зброю. ● а зле руйнує. ● і в мороз зігріє.

Прочитай.

Слово — найтонше доторкання до серця, воно може стати і ніжною запашною квіткою, і живою водою, що повертає віру в добро, і гострим ножем, і розжареним залізом, і брудом. Мудре і добре слово дає радість. Нерозумне і зле, необдумане і нетактовне — приносить біду. З журналу

 Як ти розумієш зміст прочитаного?  Склади речення про те, що можна зробити словом.  Спиши друге речення. Підкресли прикметники. 7


7.

Прочитай висловлювання.

   

Хазяїн свого слова. Не кидає слів на вітер. За словом у кишеню не лізе. Як овечка: не ловить ні словечка.

 Поясни, про кого так кажуть. 8.

Прочитай текст.

Скажи людині: «Доброго дня!» Лісовою стежечкою йдуть батько і маленький син. Назустріч їм — бабуся. — Ось як ми зустрінемося з бабусею, ти скажеш їй: «Доброго дня, бабусю!» — порадив батько. — Навіщо казати? — дивується син. — Ми ж її не знаємо... Ось надійшла бабуся. — Доброго дня, бабусю! — каже син. — Доброго дня! — каже батько. — Доброго вам здоров’ячка! — відказує бабуся й усміхається. І хлопчик побачив, як усе довкола змінилося. Сонце засяяло яскравіше, листя на деревах заграло. Заспівали пташки. На душі в хлопця стало легко. За Василем Сухомлинським

 Чому все довкола змінилося?  Якими словами ти вітаєшся з дорослими людьми, а якими з однолітками, друзями?  Випиши з тексту слова ввічливості. 8


9.

Виразно прочитай словосполучення, правильно наголошуючи слова.

Корисний овоч, новий портфель, чотирнадцять учнів, перевірити завдання, зупинка автобуса, розвиток мовлення, позакласне читання, пояснити запитання, одинадцятий кілометр, відповідальний шофер, груба помилка, черговий учитель.  Спиши словосполучення і запам’ятай їх вимову.  Склади речення з одним з них (на вибір). ПЕРЕВІР СЕБЕ!

1.

Спиши речення, вставляючи слова з довідки.

У кожного народу є своя мова. Вона для нього найдорожча. Ми живемо в … . Найкращою для нас є … мова, бо ми ... . Слова для довідок: українці, Україні, українська. 2.

Прочитай вірш. Випиши слова ввічливості.

Сію дитині в серденько ласку. Сійся-родися ніжне «будь ласка», вдячне «спасибі», «вибач» тремтливе. Слово у серці — як зернятко в ниві. Варвара Гринько

3.

Познач рядок слів, у яких всі наголоси позначені правильно.

А завдання, духмяний, помилка Б жайворонок, ознака, читання В шофер, килим, велосипед 2* Данилко. О. Дидактичні матеріали з укр. мови. 3 клас (До М. Захарійчук)

9


ТЕКСТ ЗАПАМ’ЯТАЙ! ►

► ► ► ► ►

Текст — це кілька речень, які розміщені послідовно й пов’язані між собою за змістом. До тексту можна дібрати заголовок. Текст має тему й основну думку Тема — це те, про що розповідається в тексті. Основна думка (ідея) — це те головне, що автор хоче нам сказати. Є три типи текстів: текст-розповідь, текст-опис, текстміркування. Текст складається із трьох частин: зачину, основної частини, кінцівки. Текст можна поділити на абзаци. Абзаци зв’язані між собою за змістом. Кожен абзац починається з нового рядка. ПОТРЕНУЙСЯ!

1.

Прочитай.

 Вкладе дятлик у розщілину між гілками шишку й «кує» її, лузає. Луску одриває й кидає додолу, а насіннячко їсть. Котра насінина впаде додолу — то й посіється. І тоді молоді сосонки проростають. Тому дятлик — і коваль, і сівач. Ще й лікар. Аякже, лікує дерева, рятує їх від жучків — шкідників. Із книги «Цікаве довкілля

10


 Шишки ростуть на соснах і ялинах. Дятел — лісовий лікар. Ліси — це чисте повітря. Не розпалюйте багаття поблизу дерев!  У якій групі речення пов’язані між собою за змістом?  Чи можна цю групу речень назвати текстом? Чому? Про що у ньому розповідається?  Спиши текст. 2.

Прочитай текст.

Ліс — найкращий санітар повітря. Людям, які мають хвороби органів дихання, дуже корисно дихати повітрям хвойних лісів. Хвоя виділяє особливі речовини, які убивають хвороботворні бактерії. Саме тому санаторії для людей із захворюванням органів дихання зводять у місцях, де росте багато хвойних дерев. Чисте повітря хвойних лісів додає бадьорості й здоров’я.     

Доведи, що це текст. Що нового ти дізнався(лася) з цього тексту? Визнач його тему й основну думку. Спиши останній абзац тексту. Підкресли прикметники. Добери до тексту заголовок. Поясни свій вибір.

А Найкращий санітар повітря. Б Чисте повітря лісів. В Користь хвойних лісів.

11


3.

Прочитай. Перекажи.

Кожне дерево в лісі живе своїм життям, по-своєму розвивається. Дуб — дерево міцне. Навесні, коли ліс уже одягнувся у весняне вбрання, на дубі довго не розкриваються бруньки. Повільно росте його листя, зате воно не боїться ні бур, ні приморозків. Настане осінь, оголиться ліс. А дуб побуріє. І довго-довго серед білого снігу темнітиме його шкіряне листя. За Юрієм Збанацьким

 Доведи, що це текст. Добери заголовок.  Відшукай зачин, основну частину, кінцівку.  Спиши основну частину. 4.

Прочитай.

У маминих очах сяяла радість. Майже все листя з дерев опало й шурхотіло під ногами. Дівчатка підійшли до великої яблуні. На гілці вони побачили велике яблуко. Дівчатка струсили його, прибігли до мами та віддали їй. Пізньої осені сестрички Оля і Ніна гуляли в саду. За Василем Сухомлинським

 Чи можна назвати прочитане текстом? Чому? Розташуй речення за розвитком подій.  Визнач основну думку тексту. Добери заголовок.  Спиши текст.  До виділених слів добери дієслова, пов’язані за змістом. 12


5.

Прочитай текст.

Проте осика не виживає юного сусіда. Вона турботливо затуляє малюка від холодних північних вітрів. Біля осики з сонячного теплого боку виріс дубок. Дерева в лісі тільки на перший погляд живуть у мирі та злагоді. Насправді ж вони постійно змагаються між собою за ділянку, простір, світло. За Євгеном Шморгуном

    6.

Чи можна назвати прочитане текстом? Чому? Розташуй прочитане за розвитком подій. Добери заголовок. Спиши текст. До виділених слів добери з тексту прикметники (усно).

Прочитай текст.

У високому зеленому просі жив Цвіркун. Удень Цвіркун ховався від сонця. А як тільки сонечко зайде, Цвіркун вилазив на високе стебло й налаштовував свою скрипочку. Доторкнеться до неї Цвіркун смичком — бринить дивна, чарівна музика. Слухають ту музику дерева й квіти. Слухають зайчики й мишенята. Слухає увесь світ. За Василем Сухомлинським

 Визнач тему тексту. Добери заголовок.  У яких реченнях потрібно замінити слово Цвіркун словом він, жучок, музика.  Спиши текст, уникаючи повторень.

13


7.

Прочитай текст. Розкажи, про що в ньому йдеться.

Який вигляд має клен навесні, коли цвітуть дерева? Він серед них нічим не виділяється. Квіти в нього непоказні. Але бджоли прилітають до них за нектаром. А восени клен перевтілюється. Він палахкотить яскравим полум’ям. Ніби вогняні шапки, летять за вітром його листки. Осінь зриває з кленів строкате листя, щедро кидає його на лісовий килим, тче з нього неповторний казковий візерунок. Із книги «Цікаве довкілля»

 Скільки частин у тексті? Знайди слова, які об’єднують ці частини.  Спиши абзац, в якому йдеться про клен восени. Підкресли слова, у яких звуків більше, ніж букв. 8.

Прочитай тексти.

 Їжачок Колюча Шубка жив під розлогим кущем ліщини у глибоченькій теплій нірці. Хоч був він маленьким, зате справжнім господарем. Усе мав, про все дбав. Дуже полюбляв про себе співати: «Гостроносий я, малий. Сірий, тихий і не злий. Шубка з сірих голочок. Ой, я — красень їжачок!» Ольга Данилко

 Їжак — дуже корисна тваринка. Завдовжки він близько 30 см. Найголовніша особливість звірка — міцні голки, які вкривають верхню частину тіла. Харчується їжак травневими хрущами, гусінню, різними ко14


махами, слимаками, дощовими черв’яками. Поширені їжаки по всій території України. З книги «Тварини України»

 Порівняй обидва тексти. Про кого в них розповідається?  У якому тексті змальовано їжачка?  Який з текстів науковий, а який — художній? Доведи свою думку.  Спиши художній текст. 9.

Прочитай. Стаття 10.

Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток, використання і захист російської та інших мов національних меншин України. Конституція України

Оголошення 25 вересня 2014 року о 14 годині в актовому залі школи відбудеться засідання екологічного гуртка «Довкілля». Дирекція школи

 Які це тексти? Доведи свою думку.  Склади і запиши текст оголошення про свято осені. 10. Прочитай текст.

Відлітають у вирій журавлі. Понад лісами, полями, гомінкими містами летять вони високо в небі. У глухому лісі, край болота, сіли на ніч відпочити. Незабаром зійде веселе сонце. Засяє золотом осінній 15


ліс. Високо піднімуться журавлі. Почуємо ми їхні прощальні голоси. — До побачення, журавлики! До зустрічі навесні! За Ігорем Соколовим-Микитовим

 Визнач тему тексту. Який це текст: художній, науковий чи діловий?  Про що йдеться в кожній частині тексту? Перекажи, користуючись планом.

План 1. Відлітають журавлі. 2. Сіли відпочити. 3. До побачення, журавлики!  Спиши частину тексту, яка відповідає другому пунктові плану. 11. Прочитай текст.

Виграючи яскравими барвами, іде нашим рідним краєм золота осінь. Ходить вона полями, лісами, луками. Крутиться білим туманом над річками й озерами. Сипле золото на землю. І падає, падає листячко, кружляє між гілками і лягає м’яким шаром на землю. Яка чудова, запашна і золотиста ковдра! Під нею ховаються на зиму жучки, метелики, мурашки. — Гарна пора, прекрасна осінь, — кажуть люди. Із книги «Дванадцять місяців»

 Визнач тему тексту, основну думку (ідею).  Склади план тексту. 16


12. Прочитай і порівняй тексти.

 Ластівка символізує щасливе родинне життя, любов і ніжність. «Щедрик, щедрик щедрівочка, прилетіла ластівочка» — згадується у щедрівці. Ластівки часто живуть поряд з людьми. Вважають, що там, де звила гніздо ластівка, живуть добрі господарі.  Ластівки — мандрівники. У кінці літа вони летять у вирій. Пташки покидають нас тому, що їм нічого їсти. Коли настають холоди, комахи ховаються в щілини, під кору дерев, зариваються в землю, в опале листя. Навесні ластівки обов’язково повернуться.  Ластівка — це маленький гарний птах, завдовжки 12–17 см, тулуб витягнутий. Крила вузькі й довгі, короткий дзьоб. Ластівка має роздвоєний хвіст. Зверху пташка чорна із синім відливом, знизу — чисто біла.  Про кого йдеться в кожному тексті? З якою метою їх написано?  Визнач, де текст-опис, текст-міркування, текст-розповідь. 13. Прочитай текст.

Усім відомо, що не можна збирати незнайомі гриби, тому що серед них можуть бути отруйні. Та мало хто знає, що не можна знищувати неїстівні гриби. Гриби, які для людини є отруйними, для лісових мешканців — ліки і харч. Не знищуй неїстівних грибів!  Запиши міркування, користуючись поданим текстом.

Не можна знищувати неїстівні гриби тому, що ... 3* Данилко. О. Дидактичні матеріали з укр. мови. 3 клас (До М. Захарійчук)

17


14. Прочитай текст. Спиши його, дібравши заголовок.

Полісся — величний край дикої краси. За густими лісами, за синіми озерами розкинулися села. Сині бори пестять під сонцем свої сизі верховіття. Шелестять ніжно колискову пісню. Повіє вітер із заходу — закипить гнівом зелене море. Полине верховіттям густий шум.  Визнач тему і мету тексту. 15. Прочитай текст. Визнач його тип.

Наші предки дуже шанували воду. Вважалося великим гріхом кинути в річку чи озеро сміття, каміння. Не можна було бити по воді. Вважали, що вода має велику цілющу силу. Вода миє, очищає. З лікувальною метою люди збирали росу, а воду брали до схід сонця в річці.  Запиши міркування, використовуючи слова з тексту.

Наші предки шанували воду, тому що… 16. Прочитай текст. Що нового ти дізнався(лася)?

Під густими кронами дерев, серед буйної трави розцвітають лісові конвалії. Вони наповнюють повітря ніжним п’янким ароматом. Великі темно-зелені листки, як долоньки, тримають стрілку білих квіточок. Ці квіти схожі на сріблясті дзвоники, запашні й ніжні. Але цвіте ця квітка недовго і має лікувальні властивості. Вона занесена до Червоної книги України.  Випиши з тексту опис квітки. 17. Запиши свої міркування.

Дятла називають лісовим лікарем, оскільки він … 18


ПЕРЕВІР СЕБЕ!

1.

Прочитай текст.

Професія гончаря в Україні завжди була шанованою. Існують навіть села — Гончари, Гончарівка, Гончарівське. Гончар — це майстер-чарівник, який на гончарному крузі перетворює грудочку м’якої глини на справжній витвір мистецтва. Багато прекрасних речей створили українські гончарі зі звичайної глини. Вони називали її святою землицею.  Вибери основну думку тексту.

А Розповісти про пошану до професії гончаря в Україні. Б Довести, що глина — це корисна копалина. В Описати речі, створені з глини. 2.

Прочитай. Розташуй речення так, щоб вийшов зв’язний текст.

Потім звик і жив у нас довго. Він не вмів літати. Біля дерева ми знайшли маленького горобчика. Ми принесли його додому. Спочатку горобчик не хотів їсти, боявся нас.  Визнач тип утвореного тексту

А текст-розповідь Б текст-опис В текст-міркування 19


3.

Прочитай текст. Визнач зачин, основну частину і кінцівку.

Річка біжить між зеленими луками й огинає ліс. Високі стрункі берези і клени шумлять над її берегами. Діти полюбляють ходити до лісу. У лісі тихо. Тільки вітер колише верхів’я дерев. Порушує цю тишу щебет пташок, кування зозулі, стукіт дятла. Діти збирають суниці, спостерігають за барвистими метеликами і працьовитими бджолами. Добре в лісі! Скоро вечір. Гарно відпочивши, діти йдуть додому.  Вибери заголовок і поясни свою думку.

А у лісі тихо Б скоро вечір В добре в лісі 4.

Познач рядок, у якому нумерація абзаців відповідає правильній побудові тексту.

Там, де сяде парашутик, нова кульбабка виросте. Зірвеш обережно цю шапочку, подмеш на неї – і поніс вітерець малесенькі пухнасті парашутики. А під кожним парашутиком насіннячко висить. Ось при дорозі сховалась у траві кульбабка. Голівка її в біленькій прозорій шапочці. Олександр Копиленко

А 1, 2, 3 Б 3, 2, 1 В 2, 3, 1 20


РЕЧЕННЯ ЗАПАМ’ЯТАЙ! ► ► ►

► ► ► ►

Речення — це слово або група слів, зв’язаних між собою за змістом. Речення виражає закінчену думку. За метою висловлювання речення бувають розповідними, питальними та спонукальними. За інтонацією речення бувають окличними й неокличними. Окличними можуть бути розповідні, питальні й спонукальні речення. У кінці окличних речень ставлять знак оклику. Головні члени речення — підмет і присудок. Підмет називає, про кого або про що йдеться в реченні. Присудок пояснює, що говориться про підмет. Інші слова в реченні є другорядними членами речення. ПОТРЕНУЙСЯ!

1.

Прочитай вірш. Кожне речення виділяй інтонаційно, між реченнями роби паузи.

В лісі осінь. Так пахне грибами... Жовте листя з берези летить. Верби схилені над ставами. У намисті калина стоїть. Надія Красоткіна

 Визнач, скільки речень у цьому вірші. Спиши. Підкресли головні слова в першому і третьому реченнях. 2.

Прочитай текст. Поділи його на речення.

Довга й багата на пригоди історія годинника він — наш справжній друг годинник на руці, у мобільному 21


телефоні, вдома на стіні а чи знаєте ви, як виник годинник хто його створив які годинники існують у світі поцікавтесь і ви дізнаєтесь багато нового.  Визнач, які речення висловлюють повідомлення, які питання, а які — спонукають до дії. Який розділовий знак поставиш у кінці кожного речення?  Спиши текст, розставляючи розділові знаки.  Визнач його тип (опис, розповідь чи міркування). 3.

Прочитай текст. Відшукай зачин та кінцівку.

Трудяться по черзі чотири чарівники-художники: Зима, Весна, Літо й Осінь. Та ніяк Сонечко не вирішить: чия ж картина найкраща? Хто ошатніше оздобив поля, ліси й луки? Що красивіше: блискучий білий сніг чи барвистий килим весняних квітів, соковита зелень Літа чи жовті, золотисті барви Осені? А може, все по-своєму красиве? Тож учіться розглядати їхні витвори й милуватись!  Знайди в тексті розповідні, питальні й спонукальні речення. Прочитай їх з відповідною інтонацією.  Добери заголовок і спиши текст. 4.

Прочитай текст.

Дбайте про своє здоров’я! Займайтеся спортом, робіть ранкову зарядку, більше часу перебувайте на свіжому повітрі. Споживайте багато овочів, свіжих фруктів, м’ясо, рибу, яйця. Не їжте багато цукерок. Кілька разів на рік обов’язково відвідуйте лікаря для перевірки загального стану здоров’я. 22


Пам’ятайте: ваше здоров’я — у ваших руках. За Тетяною Бойченко

 Чи дотримуєшся ти цих порад?  Які речення за метою висловлювання вжиті в тексті?  Спиши зачин і кінцівку. 5.

Прочитай речення з відповідною інтонацією.

Яка пора року настала? Які головні ознаки осені? Як готуються звірі до зими? Хто змінює колір хутра? Хто залягає в зимову сплячку? Куди відлітають птахи?  Якими є ці речення за метою висловлювання?  Запиши відповіді на запитання. Які речення утворилися? 6.

Прочитай текст. Спиши. Зверни увагу на розділові знаки.

Що зміям замінює руки і ноги? Правильно, це хвіст! Деревні змії за допомогою хвоста легко перебираються по гілках дерева. Дуже чіпкий хвіст у пітона. Зачепившись ним за гілку, він може підтягнути нагору все своє тіло, маса якого сягає більше ста кілограмів!  Охарактеризуй кожне речення за метою висловлювання та інтонацією. 7.

Прочитай текст. Визнач його будову.

Яким різнокольоровим і барвистим став ліс! У повітрі літало серпанкове павутиння. Вітер шарудів опалим листям. Та чому день від дня холоднішає? Чим так заклопотані звірі? Куди відлітають птахи? Маленьке зайченя ніяк не могло зрозуміти. Кожного дня зайчик 23


тільки чув поради. Не барися, друже! Змінюй свій кожушок на тепліший! Незабаром зима.  Прочитай питальні речення і дай відповіді на них (усно).  Випиши ті речення, у яких є спонукання до дії. Як називають такі речення? 8.

Прочитай вірш.

Нині осінь нас чарує, Неповторна, чарівна! Різні барви нам дарує і дивує всіх вона. Виглядає так казково Восени і парк, і гай! Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край! Богдан Чалий

 Спиши вірш. Назви спочатку окличні, а потім неокличні речення. 9.

Прочитай текст з відповідною інтонацією.

Як гарно у лісі Скільки тут усього цікавого та корисного: різні квіти, ягоди, гриби, горіхи, звірі, птахи Проте лісовими стежками слід ходити обережно Тому що ліс може на нас ображатися Не можна ламати, топтати, шуміти, смітити, розпалювати вогнище У лісі ми насолоджуємося природою, дихаємо чистим повітрям, відпочиваємо А чи задумувались ви над тим, що ліс потрібно берегти Чи може ліс на нас ображатися і за що А за що ліс може нам подякувати 24


 Поміркуй над прочитаним. Усно дай відповіді на поставлені запитання.  Спиши текст, розставляючи розділові знаки. Підкресли окличні речення. 10. Прочитай речення. Які вони за метою висловлювання? А за інтонацією?

Збирають нектар заклопотані бджоли. (...) Діти, більше бувайте на свіжому повітрі! (...) Як правильно ловити рибу в озері? (...) Яке смачне морозиво! (...) Улітку ми відпочивали в Карпатах. (...)  Спиши, позначаючи в дужках тип кожного речення.  За змістом розповідних речень побудуй кілька запитань (усно). 11. Прочитай і спиши вірш.

— Сонце, сонце! Не спікай нивку до нестями! Хмарку ти пошли в наш край з тихими дощами! Небо, небонько, мерщій, посилай до нас дощі! Не сам, дощику, ходи, інших дощиків веди! Олег Орач

 Підкресли звертання.  З яких речень за метою висловлювання та інтонацією складається текст? 4* Данилко. О. Дидактичні матеріали з укр. мови. 3 клас (До М. Захарійчук)

25


12. Прочитай речення.

1. Одягніть вишиванку, мої доне і сину, щоб красою зігріти нашу рідну країну. (Л. Любарська). 2. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами! (Т. Шевченко) 3. Мово моя, мово, — ти найбільше диво. (Л. Лужецька) 4. Виростай, дитино, й пам’ятай: Батьківщина — то найкращий край! (Д. Павличко).  Спиши. Підкресли звертання. 13. Прочитай.

1. Ти, (вітрик), полети, колосочки золотом обмети. 2. Ой ти, (вишенька), ти, (черешенька), ой коли ти зійшла, коли виросла? 3. Ой, (місяць-місяченько), і ти , (зоря) ясна, ой світіть там на подвір’я, де дівчина красна. 4. Сива (зозуленька), не літай раненько, не куй жалібненько. З народних пісень

 Спиши, ставлячи слова, що в дужках, у формі звертання. 14. Прочитай речення.

1. Українці бережуть народні звичаї та традиції. 2. Кропить дощик спраглу землю. 3. Осінь розфарбувала листя дерев у різні кольори.  Перебудуй речення так, щоб виділені слова стали звертаннями.  Назви, якими є ці речення за метою висловлювання.

26


15. Прочитай вірш.

Осінь стежечку встеляє листячком осіннім. Пісня журавлина лине в небі синім. Вітер з хмарами й дощами йде до нас полями. Сонце непривітне не жартує з нами. Наталка Книшова  Установи, як зв’язуються між собою слова в третьому реченні за допомогою питань: (що?)…; …(що робить?)…; …(з чим?)…; …(куди?)…; …(чим?)… .  Спиши перше і друге речення. Підкресли головні й другорядні члени речення. Запиши схеми цих речень. 16. Прочитай текст. Спиши.

Щедра осінь на полях і городах збирає урожай овочів. Люди викопали моркву, картоплю, буряки. Розстелена тонким шаром, просушується цибуля. На свято урожаю поспішають сині баклажани, зелений та червоний перці, білокачанна капуста. Тільки яскраво-жовті гарбузи залишились на городах достигати. Алевтина Волкова

 Усно постав питання до підкреслених головних членів речення. Зверни увагу, що в реченні є аж три підмети.  Підкресли головні члени речення в усіх реченнях. 17. Прочитай текст. Чого він навчає?

Квіти прикрашають поля та луки, ліси й навіть озера. Буяють вони різнобарв’ям на наших подвір’ях з ранньої весни аж до пізньої осені. Кожна рослина таїть у собі неповторну красу. 27


Друзі, милуйтеся квітами, фотографуйте та змальовуйте їх на згадку! Вирощуйте їх у себе вдома! Адже вони навчають нас доброти й ніжності.  Спиши перший абзац. Підкресли в усіх реченнях головні члени.  Знайди в тексті речення зі звертанням. Яким воно є за метою висловлювання? 18. Прочитай вірш.

Осінь відеречка з фарбою носить Жовтня-підмайстра припрошує-просить: Пофарбуємо листя уранці В золото щедре, в буйні багрянці, Ще й покладемо на трави сьогодні Інею першого срібло холодне. Яблука пізні складають до тайстри1 Малярка-осінь і жовтень-підмайстер. Тамара Коломієць

 Випиши з тексту виділені словосполучення. Установи між ними зв’язок за допомогою питань за зразком. Зразок. Носить (що?) відеречка; … 19. Пошир речення, відповідаючи на запитання.

У лісі (хто?) ... знайшли (кого?) ... . У нього була поранена (що?) ... . Зайчик не міг (що робити?) ... . Ми принесли (кого?) ... додому і доглядали його. Скоро лапка (що зробила?) ... . Ми відпустили тваринку (куди?) ... .  Запиши утворений текст. 1

Тайстра — гуцульська торбина, яку носять через плече.

28


20. Прочитай текст. Перекажи його.

Дбайте про здоров’я Скільки є на світі смачних ласощів! Ними смакують дорослі й діти. Але інколи у хлопчиків і дівчаток від ласощів починають боліти зуби. Що ж робити? Невже взагалі відмовитися від ласощів? Їжте на здоров’я та пам’ятайте: контролюйте кількість спожитих солодощів! Після того як з’їли цукерку, прополощіть рот кип’яченою водою. Чистіть зуби вранці й перед сном. Тоді зуби не болітимуть.  Випиши підкреслені словосполучення. Визнач зв’язок між ними, підкресли головні слова у словосполученнях за зразком. Зразок. Ласощів (яких?) смачних. 21. Прочитай текст і спиши.

Гроза минула. Дощ перестав. Визирнуло із-за сивої волохатої хмари сонечко. Сонячні промені застрибали з краплини на краплину. Ліс ворухнувся, ожив. Заспівали птахи. Передзвін покотився з краю в край. Десь за кущами жебонів у западині серед трави струмок. За Сергієм Носачем

 У реченнях підкресли головні і другорядні члени.  Випиши підкреслені словосполучення. Встанови зв’язок між ними. Підкресли головні слова у словосполученнях і запиши за зразком. Зразок. Хмари (якої?) волохатої.  Якими членами речення є виділені слова? 29


22. Прочитай речення. Об’єднай їх за зразком.

1. Перелітні птахи подалися в далеку дорогу. Горобці залишилися зимувати. 2. Звірі вигодували малят. Звірі готуються до зими. 3. Мар’янка розповіла казку про лисичку. Петрик її намалював. Зразок. Цвітуть осінні квіти. З дерев облітає останнє листя. → Цвітуть осінні квіти, а з дерев облітає останнє листя. 23. Склади і запиши речення за схемами.

1. 2. 3. 24. Пошир речення другорядними членами. Запиши.

Гроза минула. Дощ ущух. Визирнуло сонечко. Ліс ожив. 25. Установи зв’язок між словами в реченнях за допомогою питань.

1. У верховітті високих дерев шумів вітер. 2. Сумують квіти за теплим літечком. 3. Сизий туман обгорнув ліс. 4. Автомобіль швидко мчав по дорозі. ПЕРЕВІР СЕБЕ!

1.

Познач окличне речення.

А Останнє листя із беріз зриває вітер нетерплячий. Б З ким танцює листя вальс осінній? В Яка чудова золота осінь! 30


2.

Познач, яке слово у реченні Повертайтеся, журавлики, додому навесні!є звертанням:

А журавлики Б навесні В повертайтеся 3.

Познач рядок, у якому подано підмет і присудок речення Лежить на вишитій скатертині рум’яний хліб.

А на вишитій скатертині Б хліб лежить В рум’яний хліб 4.

Познач рядок, у якому подано другорядні члени речення Очерети дрімають під пісню журавлину.

А очерети дрімають Б під пісню журавлину В дрімають, журавлину 5.

Познач речення, яке відповідає схемі.

А Синім простирадлом сонне небо висне. Б Смарагдовим килимом зійшла озимина. В Кружляє вітер над зораним полем. 6.

Познач рядок, у якому правильно встановлено зв’язок слів у реченні У полях дозріло колосся пшениці.

А колосся дозріло; дозріло у полях; колосся пшениці Б у полях дозріло; дозріло колосся; колосся пшениці В колосся пшениці; у полях колосся; дозріло у полях 31


СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЗАПАМ’ЯТАЙ! ►

Слова вживають у прямому та переносному значеннях.

У прямому значенні слова називають дії, ознаки, явища, що насправді існують.

У переносному значенні справжнє значення слів переноситься на інші слова за певною схожістю ознак чи явищ.

У мові є слова, що мають кілька різних значень.

Значення слів подано в тлумачному словнику.

У мові є слова різні за звучанням та написанням, але близькі за значенням (синоніми).

Є слова, що мають протилежні значення (антоніми).

Є слова однозвучні, які звучать і пишуться однаково, але мають різні значення (омоніми).

Нероздільні стійкі сполучення слів — це фразеологізми. Їх можна замінити одним синонімічним словом. ПОТРЕНУЙСЯ!

1.

Прочитай текст.

Теплі слова Пестить мама свого синочка і ласкаво промовляє: — Ти у мене гарненький, розумненький, добренький і … Скупенький. — А чого це я скупенький? — здивувався хлопчик. 32


— Бо не казав матусі у відповідь жодного теплого слова. — Мамо, мені так приємно було тебе слухати, що я не встиг і слівця вимовити. Та не ображайся: я знаю багато теплих слів: кожух, шуба, светр, шапка, рукавиці. Ніна Нікітченко

 Чи зрозумів хлопчик значення вислову теплі слова? Назви, які теплі слова йому говорила матуся.  Запиши теплі слова, які скажеш своїй матусі. 2.

Прочитай словосполучення:

Теплі слова Тепла зустріч Теплий прийом

теплі рукавички тепла шуба теплий кожух

 Поясни значення підкреслених слів. Визнач, у якому словосполученні вони вжиті в прямому значенні, а в якому — у переносному.  Склади й запиши 2 речення: із прямим і переносним значенням. 3.

Прочитай словосполучення.

Сонячна усмішка; сонячний день; кам’яне обличчя; кам’яний будинок; залізна витримка; залізні двері; м’яка подушка; м’який характер.  Спочатку випиши словосполучення, у яких слова мають пряме значення, а потім ті, що переносне.

5* Данилко. О. Дидактичні матеріали з укр. мови. 3 клас (До М. Захарійчук)

33


4.

Прочитай текст. Визнач його тип. Добери заголовок.

Надворі осін..я вітряна ніч. Низ..ко в небі стримит.., як золотий серп, пізній місяць. Через н..ого спотикают..ся хмаринки, прудкі та ворухливі, як рибки. Біжат.. вони кудись отарами й табунами, розгойдуючи по з..млі хвостатими тінями. Степан Васильченко

 Спиши текст, уставляючи пропущені букви.  Підкресли словосполучення, у яких слова вжиті в переносному значенні. 5.

Прочитай речення.

1. Про золоті руки коваля Івана знало все село. 2. Навколо вирує золота осінь. 3. Старовинний золотий годинник займав почесне місце серед експонатів музею. 4. У моєї матусі золоте серце. 5. На виставці туристи розглядали золоті прикраси єгипетських фараонів. 6. Золоте волосся принцеси сліпучо сяяло.  Випиши словосполучення, ужиті в переносному значенні.  Склади й запиши своє речення зі словом золотий у переносному значенні. 6.

Прочитай уривки віршів.

Мені зірка відкрила секрет і на вушко шепнула здаля: — Є на світі багато планет, та найкраща планета — Земля. Тамара Мовчан 34


Все зібрано з полів, Земля відпочиває. Тужлива пісня журавлів У небесах лунає. Мирослава Данилко

І високий політ, І широкі поля — Все то рідна земля, Україна моя. Йосип Струцюк

 Поясни й запиши різні значення слова земля. Зразок. Земля — наша … Земля — родючий … Земля — моя … 7.

Прочитай вірш. Спиши.

А лисичка з кошиком ходила, Всі лисички позбирать хотіла. Що то за лисички у тім лісі, Що живуть у норах, на узліссі? Олексій Катрич

 Запиши значення виділених слів. 8.

Прочитай вірш і спиши його.

Сонечка Сонечко, те, що у небі світило, Якось у річку згори задивилось І здивувалось: «Хіба ж так буває? Знаю, одне я, а тут нас аж два є». 35


Сонечко інше зовсім невеличке Зручно вмостилось на листя сунички. В нього учора були уродини, Й цятка новенька з’явилась на спині. Хто ще не бачив, погляньте уважно. Це вам не жарти, це дуже поважно. Сонечко горде і раде без міри: Рочків чотири і цяток чотири. Леся Медик-Яремчук

 Поясни й запиши різні значення слова сонечко. 9.

Прочитай.

1. Журавлі летять ключем. Наталка відчинила двері ключем. 2. У дівчинки довга русява коса. У зошиті коса лінія. 3. Учень намалював крейдою велике коло. Коло будинку росте розлогий клен.  Визнач у кожній групі речень слова, які звучать і пишуться однаково. Поясни їх значення.  Спиши речення. Постав наголос у цих словах. 10. Прочитай вірш.

Був холодний місяць лютий — Лис ходив голодний, лютий. Всюди ліз, куди не слід, Замітав хвостищем слід. До курей поліз у хижу — Жук піймав звірину хижу. 36


Пес до лиса мав відразу, То й спіймав його відразу. Галина Чорнобицька

 Спиши вірш. Знайди й підкресли слова, які звучать і пишуться однаково. Поясни, що означає кожне з них. 11. Прочитай. Доведи, що це текст.

Раптом схопився вітер. Зашелестів, залопотів крилами, набрав розгону. Порвав, пошматував, підхопив із собою павутиння. Поніс у далечінь. На лузі чистометено стало. Микола Сингаївський

 Які слова, близькі за значенням, вжито в цьому тексті? З якого метою?  Спиши текст. Підкресли синоніми. 12. Прочитай текст.

Бродить їжачок по лісі, гриби збирає. Знайде грибочок, настромить на голки й далі мандрує. Ходить лісом та хазяйнує. Нічого смачного не минає. Справжній господар: усе у свою комірчину носить. І маслюки, і боровики, і печериці складає колючий у нірку. Так усю осінь і трудиться їжачок, щоб легше взимку було.  Добери заголовок і спиши текст.  Знайди в тексті синоніми та підкресли їх. 13. До поданих слів добери синоніми і запиши.

Абетка — … праця — … 37


малюк — … пригода — … Слова для довідки: труд, випадок, дитина, азбука, подія, хлопчик, робота, алфавіт. 14. Вилучи «зайве» слово в кожному рядку синонімів.

1. Мирний, спокійний, мир, тихий. 2. Будинок, хата, будівельний, житло. 3. Говорити, розмовляти, балакати, розмова. 4. Міркувати, думати, мислити, думка.  Поясни свою думку. 15. До виділених слів добери синоніми.

Сміливий погляд, сміливий воїн, сміливий учинок. Добра звістка, добрі успіхи, добрий борщ. Крутий підйом, крутий характер, крутий кип’яток. Слова для довідки: безстрашний, відважний, хоробрий; смачний, гарна, хороший; стрімкий, норовистий, дуже гарячий. 16. Прочитай словосполучення.

Морозний день — ... день. Радісний настрій — ... настрій. Надійний товариш — ... товариш. Чисте небо — ... небо. Прозоре джерело — ... джерело.  Запиши, замінивши виділені слова синонімами.

38


17. Прочитай. Виділені слова заміни синонімами.

У Марічки був радісний настрій. Радісна усмішка сяяла у неї на устах. Вона отримала радісну звістку від своєї подруги.  Запиши утворений текст. 18. Прочитай прислів’я.

1. Із праці — радість, а з безділля — смуток. 2. Потрібно багато днів і ночей, щоб пізнати людей. 3. Зробиш добро — не кайся, а вдієш лихо — начувайся. 4. Радість і сум поруч ходять. 5. Праця чоловіка годує, а лінь марнує.  Знайди слова, протилежні за значенням. Випиши їх парами. 19. Прочитай словосполучення.

Старі дерева, старе пальто, старі новини; свіжий батон, свіжа білизна, свіжі квіти; легка задача, легкий портфель, легка хода.  До виділених слів добери слова, протилежні за значенням. Запиши утворені словосполучення. Довідка. Молоді, нове, свіжі, черствий, брудна, зів’ялі, складна, тяжкий, важка. 20. Прочитай і відгадай загадки.

Увечері прокидаються й сяють, а вранці гаснуть і засинають.

(Зірки)

Хто вдень блідніє, а вночі ясніє?

(Місяць) 39


Брат до сестри в гості йде, А сестра від нього втікає. (Сонце й місяць)

 Випиши антоніми парами. Постав до них питання.  До яких частин мови вони належать? 21. Прочитай слова.

Лагідний, сумний, початок, друг, глибокий, рідний, зігрітися, повільно, мало, важко, далеко, плакати, підняти.  Добери до слів протилежні за значенням і запиши їх. Зразок. Лагідний — різкий. 22. Прочитай текст.

Якось прийшов Сергійко зі школи й подумав: «Чому б мені не стати зразковим? Ось дам собі слово і вивчу уроки... І тільки після того піду гуляти...» А надворі так гарно! Хлопці, певно, вже на вулиці... «Може, не сьогодні починати перевиховуватись? — подумав хлопчик. — Ніхто ж не знає, що я собі слово дав. Я ж сам собі, а не по радіо. І не в газеті… Почну із завтрашнього дня!» У Сергійка ніби гора з плечей зсунулась. За Євгеном Дударем

 Як ти розумієш значення виділеного вислову? Спиши його і поруч запиши пояснення. 40


23. Прочитай вислови і поміркуй, що вони означають.

Збути з рук, рвонути з усіх ніг, сидіти як на голках, прикусити язика, світ за очі, як кіт наплакав.  Запиши вислови, замінивши їх синонімами з довідки. Довідка: комусь щось віддати, швидко побігти, квапитись, поспішати, перестати говорити тоді, коли потрібно, далеко, мало.  З одним з них склади і запиши речення. 24. Прочитай, добираючи з дужок потрібні за змістом слова. Запиши утворений текст.

Ліс узимку Ви були в лісі, коли там панує зима? Ліс наповнюється (казковими, ніжними, неповторними) звуками. (Зайдеш, забредеш, помандруєш) у це царство неземної краси й опинишся в полоні (дивовижних, фантастичних, надзвичайних) вражень. Дерева (набрали, начіпляли, навішали) на своє гілля стільки пухнастого снігу, що ще мить — і (зрине, впаде, посиплеться) вниз білий водоспад. Білочки (звеселяють, потішають, забавляють) себе й довколишніх птахів. Так (приємно, мило, гарно) стояти й слухати ліс!  У другому реченні встанови зв’язок між словами.

6* Данилко. О. Дидактичні матеріали з укр. мови. 3 клас (До М. Захарійчук)

41


ПЕРЕВІР СЕБЕ!

1.

Познач речення, у якому виділене слово вжите в переносному значенні:

А Чиста, щойно випрана білизна сохла на сонці. Б Кожна людина має працювати і жити з чистою совістю. В Великий стіл був укритий чистою білою скатертиною. 2.

У реченні Журавлиний в небі ключ відімкнув весну, мов ключ виділені слова є

А синонімами Б словами, які звучать і пишуться однаково, а значення мають різне В спорідненими словами 3.

Познач рядок, у якому правильно дібрано синоніми до слова сильний.

А могутній, потужний, міцний Б слабкий, боязкий, полохливий В великий, відважний, сміливий 4.

Висловлювання цокотіти зубами можна замінити синонімом

А змерзнути 5.

В утікати

Прочитай слова у стовпчиках. Поєднай синоніми лініями й запиши їх парами.

несподівано випадок побачити їжа під 42

Б посваритися

помітити страва над подія раптово


БУДОВА СЛОВА ЗАПАМ’ЯТАЙ! ►

► ► ► ► ► ► ►

Закінчення — частина слова, яка змінюється. Щоб знайти закінчення, потрібно змінити слово. Закінчення служить для зв’язку слів у реченні. Для цього ще використовують прийменники. Частину слова без закінчення називають основою. Основа може складатися із префікса, кореня, суфікса. Префікс — це частина слова, яка стоїть перед коренем. Суфікс — це частина слова, яка стоїть між коренем і закінченням. Слова, у яких спільний корінь, називають спільнокореневими. Зміну голосних та приголосних у коренях слів називають чергуванням. Слово, яким ми перевіряємо ненаголошені голосні, називається перевірним. ПОТРЕНУЙСЯ!

1.

Прочитай прислів’я. Поясни їх значення.

1. Правда світліша за сонце. 2. Не шукай правди, коли в тебе її нема. 3. Усяк правду знає, та не всяк про неї дбає. 4. По правді роби, по правді буде.  Зверни увагу, як змінюється в реченнях слово правда.  Спиши. Постав усно до підкреслених слів питання. Познач в них закінчення.  У дужках постав питання. Познач закінчення. 43


2.

Прочитай. Зверни увагу, як змінюється слово ліси.

Ліси — наше багатство. З року в рік лісами засаджують нові території. Наша держава дбає про охорону лісів. У лісах заборонено розводити багаття. Пожежі завдають значної шкоди лісам. Бережіть ліси!  Випиши слово ліси разом з тими словами, з якими воно зв’язано в реченнях за зразком. Познач змінну частину слова. Зразок. Бережіть (що?) ліси;засаджують (чим?) …; про охорону (чого?) …; заборонено (де?) …; завдають (чому?) … . 3.

Прочитай прислів’я.

1. Людину в’яжуть не мотузком, а слов.. . 2. Слов.. до слов.. — зложиться мова. 3. Говори так, щоб слов.. було тісно, а думкам просторо. 4. І від солодких сл.. буває гірко.  Спиши текст, уставляючи пропущені букви. Познач у цих словах закінчення. 4.

Прочитай.

1. Озеро, озера, озеру, озером, на озері. 2. Звірі, звірів, звірам, звірами, на звірах. 3. Дерева, дерев, деревам, деревами, на деревах.  Спиши. Усно постав до слів запитання. Познач закінчення. 5.

З поданих слів склади словосполучення.

Розповісти, бабуся; милуватись, веселка; зустрічати, товариш; побачити, білочка.  У змінених словах познач закінчення. 44


6.

Прочитай.

У криниці джерельна (вода). Люди із задоволенням п’ють (вода). Біля (вода) завжди є кухлик. Смачною (вода) можна вгамувати спрагу.  Спиши, змінюючи слова в дужках за змістом речень.  Познач основу і закінчення в цих словах. 7.

Прочитай текст. Визнач його тему.

За всіх часів в усіх народів було найбільшою святістю, коли лежав на столі хліб. Будь-яке свято не обходилось без хліба. Дорогих гостей також зустрічали хлібом з сіллю. Без хліба наш народ не уявляв собі життя.  Добери заголовок. Спиши.  До виділених слів постав питання, познач основу й закінчення. 8.

Прочитай. Визнач тему тексту. Добери заголовок.

Вірші Павла Григоровича Тичини часто порівнюють з музикою. Вони й справді звучать, як музика. Уважно прислухайся, і почуєш шум гаїв, дзюрчання струмка, подих вітерцю. Багато у творах П.Тичини світла й барв. Його поезія музична й живописна. За Владиславом Заславським

 Спиши виділені слова, познач у них основи.  Яких ще відомих українських поетів ти знаєш?

45


9.

Прочитай слова.

1. Ліси, лісочки, лісовий, пролісок. 2. Сонце, сонечко, сонячний. 3. Риба, рибка, рибний, рибалка, рибалити. 4. Хмара, хмарка, хмарне, безхмарний.  Спиши. Познач у цих словах закінчення і основу.  Познач спільну частину (корінь) у кожній групі слів дужкою. 10. Прочитай текст.

Усі знають білку як гарну господарку. У дуплі дерева білочка з моху та сухої трави робить затишне гніздо. Усередині воно вистелене шерстю. Тому не страшні білці дощі, морози й заметілі. Восени білка робить чималі запаси, які стають у пригоді багатьом звірям узимку.  Випиши в один рядок спільнокореневі слова до слова білка, а в інший — слово білка з різними закінченнями (різні форми цього слова) 11. Прочитай текст. Добери заголовок.

Вийшов собі їжачок побродити. А тут раптом дощ припустив. Не дощ, а дощисько! Справжня тобі злива. Та раптом дощик як з’явився, так і скінчився. А на їжакових голках краплинки дощу так і лишилися, мов прикраси. Сонце в небі заграло. А в прикрасахкрапельках райдуга спалахнула. Усіма барвами міниться, переливається. Іде їжачок — веселку несе. За Миколою Сингаївським 46


 Випиши з тексту спільнокореневі слова. Познач спільний корінь.  Знайди в тексті синоніми та антоніми. Випиши їх. 12. Прочитай.

1. Соснові ліси — надзвичайні у своїй красі. Мов стрункі колони, тягнуться сосни до неба. Трави в сосняках мало, проте ягодам і грибам тут привілля. 2. Чиста й прохолодна джерельна вода. Маленькі джерельця дають початок багатьом рікам. Озера теж утворюються там, де є багато джерел. 3. Осіннє небо плакало дощем. Дощило вже цілий тиждень. Дощові краплини тихо топтали пожухле листя.  З кожної групи речень випиши спільнокореневі слова. Познач корінь. 14. Прочитай текст і спиши його.

Родове дерево Людина без роду — як відірваний від деревця листок. Кожен повинен мати оте святе — родовідну пам’ять. Пам’ятати треба не тільки своїх дідуся й бабусю, а й їхніх дідусів і бабусь, усіх близьких і далеких родичів. Треба знати, чим славна твоя родина. Кожен з нас, як квіточка або листочок, потрібний великому родовому дереву. За Галиною Дмитренко

 Знайди в тексті спільнокореневі слова і підкресли їх. Познач корінь. 47


15. Прочитай слова.

1. Вода, водичка, підводний, водій, водяний. 2. Гуска, гусак, гусочка, гусінь, гусенята. 3. Літо, літечко, літній, літати, влітку. 4. Хмара, хмарка, хмарне, безхмарний, марний.  Яке слово в кожній групі «зайве»? Поясни свій вибір.  Запиши спільнокореневі слова. Познач корінь. 16. Зміни слова так, щоб у коренях відбулося чергування. Запиши їх парами.

Колір — …, радість — ..., дзвін — ..., піч — ..., бджола — ..., двір — …, лебідь —…, стіл — …, школа — …, ворота —… .  Познач корені. Підкресли букви, що позначають звуки, які чергуються. 17. Прочитай речення. Спиши.

1. Такої гарної осені ще не було. 2. Без солі їжа не смачна. 3. Багато мальовничих сіл є в Україні. 4. Речення складаються зі слів. 5. Василько любив слухати казочку про чарівного коня.  Знайди й підкресли слова, у коренях яких може відбуватися чергування голосних [о], [е] з [і]. 18. Прочитай. З поданих пар слів утвори словосполучення. Запиши.

Книжка на (стіл), нагодувати (кіт), напувати (кінь), гострий (ножі), зоряна (ночі), барвисті (колір).  Підкресли букви, що позначають звуки, які чергуються. 48


19. Прочитай прислів’я. Поясни їх зміст.

1. Добре тому, хто в (дорога): лежить собі на (віз). 2. Що на (думка), те й на (язик). 3. У нього на (осика) кислиці, а на вербі грушки. 4. Не та риба, що в (ріка), а та, що в (рука). 5. (Черепаха) град не страшний. 6. В (дорога) всяке трапиться. 7. У закритий рот (муха) не влетіти.  Спиши, розкриваючи дужки. Підкресли букви, що позначають звуки, які чергуються. 20. Прочитай слова.

Комаха — комашка, річка — річечка, кожух — у кожусі, книга — книжечка, хлопець — хлопче, музика — музичний.  Спиши спільнокореневі слова. Познач у них корінь. Підкресли букви, що позначають звуки, які чергується.  Склади речення з одним з них (на вибір). 21. Прочитай слова, уставляючи пропущені букви. Зразок. Теплиця — тепло.

Т..мнота — ..., ст..жина — ..., в..снянка — ..., л..стяний — ...,

в..ресневий — ..., в..сота — ..., кр..ло — ..., п..ляти — ... .

 До поданих слів добери спільнокореневі так, щоб ненаголошені [е], [и] стали наголошеними. Запиши слова парами. Корені познач. Постав наголоси.

7* Данилко. О. Дидактичні матеріали з укр. мови. 3 клас (До М. Захарійчук)

49


22. Прочитай слова, уставляючи пропущені букви. Добери перевірні слова. Спиши.

Св..сток, с..ло, кл..нок, в..сло, з..мля, в..рба, з..ма, в..сна, л..стопад. 23. Прочитай речення.

З..мовий ранок. Т..хенько падають на землю крихітні сніжинки. З..лені сосни і ялини стоять по коліна в снігу. На поверхні гл..боких білих кучугур снігу ледь помітні сліди лісових мешканців. Бл..скучий, наче діамантовий, сніговий килим вкрив усе навкруги.  Спиши, вставляючи пропущені букви. Добери перевірні слова. 24. Спиши словосполучення. Перевір за орфографічним словником написання слів із пропущеними буквами.

Вільна хв..лина, чиста кр..ниця, дитячий в..лосипед, шкільний кор..дор, д..ректор заводу, учнівський кол..ктив, міцний м..тал, м..нулий рік. 25. Прочитай слова, уставляючи пропущені букви. Спиши, перевіряючи написання слів за словником.

Ап..льсин, п..ріг, ап..тит, б..нзин, велос..пед, гор..зонт, к..піти, гр..міти, д..ректор, м..тал, хв..лина, пш..ниця, д..циметр, кор..дор, в..рблюд, д..путат.  З одним словом (на вибір) склади й запиши речення. 26. Спиши речення. Устав пропущені букви.

1. У котика лапки м’якенькі, зу..ки гостренькі. 2. Бабуся спекла смачні пирі..ки. 3. У дитячому са..ку 50


сьогодні свято. 4. У дятла гострі кі..ті й міцний дзьоб. 5. Білий лебі..ь розправив крила.  Спиши, уставляючи пропущені букви. Усно добери перевірні слова. 27. Прочитай прислів’я та приказки.

1. Який дуб — такий тин, який батько — такий син. 2. Ми з тобою — як рибка з водою. 3. Ложкою моря не вичерпаєш. 4. І тяжко нести, і шкода кинути. 5. Далеко, та легко; а близько, та слизько. 6. Сильні та багаті — рідко винуваті.  Спиши. Підкресли букви, що позначають приголосні звуки, які потребують перевірки. 28. Прочитай текст. Визнач його тип.

Лижі Землю вкрив пухнастий сніг. Настав час лижних прогулянок. Ти весело біжиш на лижах. За тобою залишається довгий слід. Це — лижня. Перші лижі з’явились давно серед мисливців. Спочатку вони прикріплювали до ніг широкі дерев’яні дощечки. Так було легше пересуватися по снігу. Але полювання за звіром вимагало швидкості. І лижі почали робити довгими й вузькими. Великі віддалі мисливці долали легко і швидко. За Федором Гальперіним

 Знайди слова, у яких дзвінкі приголосні звуки треба вимовляти виразно.  Спиши другий абзац. До підкреслених слів добери антоніми й запиши їх парами. 51


29. Прочитай народні прикмети, уставляючи пропущені букви.

1. Шви..ко сні.. розтанув — буде мокре літо. 2. Хмари йдуть ни..ько — на ві..лигу. 3. Місяць «рі..ками» донизу — будуть опади. 4. Сова кричить — холо.. накликає. 5. Ми..тять зірки в небі — на сніг.  Спиши, уставляючи пропущені букви. Поясни їх написання. 30. Прочитай вірш.

Солодким хлібом пахнуть стерні, рипить шляхами ключ підвід, і чуйно соняшник поверне пожовклу голову на схід. Михайло Стельмах

 Спиши. Підкресли букви, що позначають дзвінкі приголосні. 31. Прочитай слова.

каска —…, міх — …, кава — …, пліт — …, грип — …, суп — …, шиття — …, слива — … .  До поданих слів добери пару, замінивши букву, що позначає глухий приголосний звук, на дзвінкий.  Склади два речення зі словами однієї пари (на вибір). 32. Прочитай текст.

У верховітті високих дерев прогулювався вітер. Дерева пригорнулись одне до одного. Листок перемовлявся з листком. Їхні голоси глухувато відлунювали в товстелезних стовбурах. У ті голоси вслухала52


ся велика ріка. Вона навіть перестала текти в далекий світ, зупинилася й завмерла.  Випиши у стовпчик виділені слова. Познач у них корені та префікси.  Самостійно добери і запиши по кілька слів із префіксами при-, на-. 33. Спиши слова.

Загубити, записати, запам’ятати, дозволити, дістати, дійти, зібрати, з’єднати, підняти, підгорнути, прилетіти, роздягнути, підігнути.  Познач у них префікси. 34. Прочитай словосполучення. Зразок. Став зеленим — позеленів.

Закінчив будувати; почав цвісти; закінчив читати; почав кричати; став старшим; зробився синім.  Заміни кожне словосполучення одним словом. Познач префікси. 35. Прочитай вірш.

ЛЕЛЕКИ З вирію додому лелеки летіли, Вилетіли рано, пізно долетіли. Облетіли ріки, і поля, і гори, І ліси зелені, і широке море. Коли відлетіли — гнізда спорожніли, А як прилетіли — край розвеселили. Алла Свашенко

 Випиши виділені слова. Познач префікси. 53


36. Від поданих слів за допомогою префіксів утвори нові слова, протилежні за значенням. Префікси познач.

Приїхати — ..., заходити — ..., вибігти — …, полетіти — …,

відчиняти — ..., віднести — ..., розібрати — …, закопати — … .

37. До виділених слів добери синоніми з префіксом без-.

Чисте небо; пустинний острів; сумний день; жорстокий учинок. Слова для довідки: безлюдний, безрадісний, безжалісний, безхмарне. 38. Запиши речення, розкриваючи дужки. Прийменники підкресли, а префікси познач.

1. Учень (на)писав (на)дошці завдання. 2. Вечір (за)став туристів (за)селом. 3. Павлик (з)’їхав (з)гори на санчатах. 4. Грак (від)летів (від)гнізда. 5. Миколка першим (до)біг (до)фінішу. 39. Прочитай текст, уставляючи замість крапок потрібні за змістом прийменники чи префікси.

Для білочки ні морози, ні вітер не страшні. (...) лізе білочка (...) дупло, щоб холодний вітер не (...) дував, пролазку підстилкою затулить. (...) горнеться клубочком, (...) криється хвостиком і спить. Як (...) погодиться, білочка (...) дупла (...)лізе, (...) скаче з дерева (...) дерево — їжу собі здобуває: де ялинову шишку (...) рве, де сухий гриб (...) найде. Та головна пожива 54


(...) білки ще з осені (...) пасена — (...) дуплах старих дерев. Там (...) неї жолуді й горіхи є — на всю зиму запасів вистачить.  Спиши текст. Познач префікси, підкресли прийменники. 40. Прочитай слова, уставляючи пропущені букви.

Ро..плавлений, бе..журно, ро..гублений, ро..шукати, бе..шумний, бе..платний, ро..чистити, бе..страшний, ро..відати, бе..крилий, ро..дати, бе..хмарний.  Спиши, уставляючи пропущені букви.  Склади речення зі словом, яке містить найбільше звуків. 41. Прочитай вірш, уставляючи пропущені букви.

Ро..ростуться, ро..квітнуть гаї калинові, І сопілки заграють мелодії нові, Кожну душу зігріють, застиглу й холодну, І ро..будять славу і силу народну. Іван Коваленко

 Спиши, уставляючи пропущені букви. Поясни свій вибір.  Познач префікси у виділених словах. 42. Прочитай слова.

Беззвучний, віддзвеніти, оббілити, ввечері, наддеснянський, оббрискати, віддалитись.  Спиши. Познач у них корінь і префікс.  Підкресли букви, що позначають приголосні звуки, якими закінчується в цих словах префікс і якими починається корінь. 55


43. Прочитай текст, уставляючи пропущені букви. Визнач його тему.

Сонечко останній раз о..бігло поглядом землю і поступово почало ві..далятись за обрій. Ві..дзвеніли пташині голоси. Став тихим і бе..звучним ліс. Сіре, але бе..зоряне небо накрило землю темним шатром.  Спиши текст, уставляючи пропущені букви. Поясни подвоєння букв у цих словах.  Познач у них корінь і префікс. 44. Спиши слова, вставляючи пропущені профікси з-, с-.

..писати, ..різати, ..ховатися, ..терти, ..хибити, ..шити, ..варити, ..клеїти, ..лизати, ..паяти, ..сунути, ..фотографувати, ..топтати.  Склади речення зі словом, яке містить найбільше складів. 45. Запиши слова, розкриваючи дужки.

(З, с)сипати, (з, с)цілити, (з, с)лити, (з, с)фальшивити, (з,с)топтати, (з,с)чесати, (з,с)куштувати, (з,с)плести. 46. Спиши словосполучення, вставляючи пропущені префікси з-, зі-, с-.

..терти гумкою, ..формувати кулю, ..сипати зерно, ..гріти теплом, ..цілити від недуги, ..варити джем, ..палахнути полум’ям, ..рвати яблука, ..пекти хліб, ..мішати з молоком.

56


47. Прочитай. Спиши, вставляючи апостроф після префіксів.

Цілу добу йшов сніг. В..їхати на занесену величезними кучугурами автобусну станцію чи від..їхати від неї було вкрай важко. Навіть об..їхати цю навалу снігу було неможливо. Люди об..єднували свої зусилля у боротьбі з негодою. Невтомно працювали снігоприбиральні машини.  Познач префікси.  Чи доводилося тобі бачити, як прибирають сніг?  Установи зв’язок між словами в останньому реченні. 48. Прочитай слова. Поясни вживання апострофа.

В’їхати, з’ясувати, роз’єднати, м’який, з’юрмилися, п’ять, в’ється, м’яч, з’їхати, подвір’я.  Випиши слова з апострофом після префікса.  Через риску запиши ці самі слова, поділяючи їх для переносу. 49. Прочитай текст. Визнач його будову та тему.

З’явилися писанки дуже давно. Писати їх було улюбленою справою дівчат. Кожне яйце купали вони у фарбах, виготовлених з кори та плодів дерев, трав і квітів. Розмальовували яйця колосками, квітками, сонечками, пташками. Іноді яйця фарбували якоюсь одною фарбою. Тоді їх називали крашанками. Від’їжджаючи в далеку дорогу, брали писанки із собою як амулети. З журналу

 Спиши. Поясни вживання апострофа в словах. 57


50. Прочитай прислів’я. Поясни їх зміст.

1. Воду з вогнем не з’єднати. 2. Заздрість здоров’я з’їдає. 3. Щастя з нещастям разом роз’їжджають. 4. Добрим словом мур проб’єш. 5. Народ скаже, як зав’яже.  Поясни вживання апострофа у словах.  Випиши лише ті слова, у яких апостроф стоїть після префіксів. Через риску запиши ці самі слова, поділяючи їх для переносу. 51. Прочитай вірш.

Забрела у гай зима Серед ночі крадькома Забрела у гай зима. Глянула довкіл: дубок Вдягся в білий кожушок, На калині й бузині — Є уже хустки ясні. Ледь присіла на пеньок, Там зі снігу став горбок. Щоб ніхто її слідів Розшукати не зумів, Стежку вкрила всю сніжком Та й пішла у ліс ярком. Станіслава Солонар

 Випиши виділені слова. Познач у них суфікси. 52. Від поданих слів утвори нові спільнокореневі слова за допомогою суфіксів. Запиши їх та познач суфікси. Зразок. Дуб — дубок — дубочок. 58


Гай, сніг, гриб, лист, сад, голуб.  З одним на вибір склади й запиши речення. 53. Прочитай словосполучення. Зразок. Біла хмара — біленька хмаринка.

Жовтий джміль; сіра миша; малий кіт; безпомічне пташеня, хитра лисиця.  У поданих словосполученнях зміни слова на пестливі. Познач суфікси. 54. Прочитай текст.

Сідає на землю пухнастий сніжок і сердито так посварюється під валянками Василька, що йде на город. Ось забута капустинка ледь-ледь виглядає з-під снігу. Василько потоптався довкола неї, далі розгріб качан, за ним другий. Це ж зайчики можуть забігти з поля в село, щоб десь бурячок чи морквинку знайти. Не обминайте Васильків город — знайдете тут поживу для себе. А стовбурці молодих яблуньок та вишеньок не обгризайте, бо ж дерево живе, замерзнути може. Євген Гуцало

 Випиши виділені слова з тексту. Познач суфікси. Визнач, якого значення вони надають словам. 55. Прочитай слова.

Зразок. Рослина — рослинний . Вітаміни, бетон, ранок, ячмінь, машина, стіна.  Спиши, утворюючи прикметники за допомогою суфікса -н-. 59


56. Прочитай текст, уставляючи пропущені букви.

Береза Білокора береза навесні довго здається позбавленою жит..я. Коли ж сонячне промін..я прогріє її, береза прокидаєт..ся. Береза любит.. сонце. Смарагдами виблискує її листячко під промін..ям літн..ого сонця. І спалахує золотом у світлі осін..ього дня. За Юрієм Збанацьким

 Спиши текст, уставляючи пропущені букви.  Познач будову підкреслених слів. Поясни їх написання. 57. Прочитай текст. Перекажи. Добери заголовок.

Найхарактерніша ознака зими — випадання снігу. Зима для рослин — період глибокого спокою. А для тварин — найважча пора року. Вони не можуть добути вдосталь корму, мерзнуть. У пошуках їжі переселяються ближче до людських осель птахи. У цей важкий для тварин час треба організувати підгодівлю, щоб урятувати їхнє життя до наближення весни.  Випиши підкреслені слова і поділи їх на склади для переносу.  Познач будову виділеного слова. 58. Розбери подані слова за будовою.

Пролісок, лікар, грибник, безкрилий, вербичка, горобчик, заморський, підсніжник.  З одним (на вибір) склади речення. 60


ПЕРЕВІР СЕБЕ!

1.

Познач слово, у якому закінчення й основу позначено правильно.

А співаками Б співаками В співаками 2.

Познач рядок, у якому всі слова споріднені.

А веснонька, весна, веснянки Б голубка, голубий, голуб В гора, горіти, гірський 3.

Познач рядок слів, у яких допущено помилки в написанні.

А блискучий, число, стеблина Б береговий, зимовий, село В вешневий, вичірний, техенький 4.

Познач рядок слів, у яких напишеш префікс -с- .

А гадати, берегти, в’язати Б писати, кинути, фотографувати В шити, клеїти, мовчати 5.

Познач рядок слів, які відповідають схемі

.

А прохід, під’їзд, пробіг Б підводний, безхмарний, проліски В школяр, маляр, лісник

61


ЧАСТИНИ МОВИ ЗАПАМ’ЯТАЙ! ► ► ► ►

Слова належать до частин мови. Іменники — слова, що є назвами предметів або осіб і відповідають на питання хто? що? Прикметники — слова, що називають ознаки предметів і відповідають на питання який? яка? яке? які? Дієслова — слова, що означають дію предмета і відповідають на питання що робить? що роблять? що робив? що зробив? що буде робити? та інші. Службові частини мови — прийменники, сполучники. ПОТРЕНУЙСЯ!

1.

Прочитай вірш.

Взимку дні стають коротші, Дуже довгі й теплі ночі Взимку білим снігом сіє І від цього все біліє: Білі дерева, білий ставок, Біла доріжка, як килимок. Валентина Гуріна

 Визнач усно, до якої частини мови належать виділені слова.  Випиши виділені іменники разом зі зв’язаними прикметниками (за зразком). Укажи головне і залежне слово. Зразок. (Що?) дні, дні (які?) коротші; … 62


2.

Прочитай текст, уставляючи пропущені букви.

Моро.. скував б..реги і засклив ставок суціл..ною дзеркальною шибкою. Промін..я відсвічувалос.. у ц..ому дзеркалі. Край берега витанц..овували сонячні зайчики. А на ставу проти вранішн..ого сонця виблискував рівний і чистий л..одок, у якому віддзеркалювалось небо. За Василем Грінчаком

 Спиши текст, уставляючи пропущені букви.  Визнач частини мови виділених слів.  У третьому реченні підкресли головні і другорядні члени. Усно встанови зв’язок слів у реченні. 3.

Прочитай вірш.

В білих шатах ліс дрімає. Кригою взялись річки І виблискують під сонцем, як посріблені стрічки. Лідія Кир’яненко

 До виділених слів постав питання. Які це частини мови?  Спиши вірш. Підкресли слова, вжиті в переносному значенні. 4.

Прочитай текст, уставляючи пропущені службові слова до, в, під, до, по, із, на.

Засніжило. … розложистої горобини, яка росте … нашому дворі, зачастили граки. Горобина рада гостям. Вона вродила рясно. Гілляки аж згинаються … вагою 63


жаристих грон. … горобини навідуються … вітаміни граки. Вони не стрибають … гілки … гілку, не вибирають, де більші грона, а скльовують ягоди всі підряд. За Євгеном Шморгуном

 Спиши текст, уставляючи пропущені службові слова. 5.

Спиши, вставляючи потрібні сполучники.

1. Дім великий ... просторий. 2. Квіти добре ростуть ... цвітуть. 3. Вітер сильний, ... теплий. 4. Річка глибока, ... струмок мілкий. 5. На столі лежать ручки ... олівці. Довідка: та, і, але, а, й. 6.

Прочитай слова.

Радість, попрацювати, сміявся, зелень, зрадіти, сміх, працьовитий, зазеленіло, радісний, праця, зелений, смішний.  Згрупуй спільнокореневі слова.  Спиши за зразком. Познач у них корінь. Зразок. (Що?) радість, (який?) ... , (що зробити?) ... . 7.

Прочитай текст, уставляючи пропущені букви.

Люди здавна помічали красу природи: як бл..щить роса на в..рбовому л..сточку, як буяє запашна квітка, як над річкою п..шається червона калина. І намагались відтворити їх у своїх піснях, малюнках, виш..вках. Так з’явились народні пісні й барвисті рушники. Із книги «Сходинки»

 Спиши, уставляючи пропущені букви й добираючи перевірні слова. 64


 Укажи, до якої частини мови належать виділені слова.  До підкреслених слів добери спільнокореневі (за зразком). Зразок. (Що?) пісні, (який?) пісенний, (що робити?) співати. 8.

Прочитай текст.

Ліс укрився інеєм. Дерева стоять у казковому вбранні. Іноді блисне з-за хмар бліде сонце, і тоді ліс стоїть срібний, світлий та притихлий. Лише зрідка трісне гілка на дереві або постукотить дятел.  Випиши з тексту частини мови (3–4 слова):

Іменники — ... прикметники — ... дієслова — ... сполучники — ... прийменники — ... 9.

Спиши речення. Над кожним словом надпиши, до якої частини мови воно належить.

Випав сніг. Біленькі сніжинки вкрили землю. Діти радіють сніжній зимі. Дівчатка ліплять сніговика, а хлопчики грають у сніжки.  Знайди спільнокореневі слова. Познач у них корінь. 10. Склади речення за питаннями. Запиши.

(Хто?)… (що зробив?)… (для кого?)… (що?)… . (Які?)… (що?)… (що робили?)… (де?)… . (Хто?)… (що робить?)… (якою?)… (чим?)… . 65


ПЕРЕВІР СЕБЕ!

1.

Познач, що таке іменник, прикметник та дієслово.

А це частини мови Б це частини слова В це частини тексту 2.

Познач, для чого вживають службові слова.

А для зв’язку слів у реченні Б для зв’язку між частинами тексту В для утворення нових слів 3.

Познач рядок іменників.

А зелений, письмовий, мальований Б зеленіти, писати, малювати В зелень, письмо, малюнок 4.

Познач рядок прикметників.

А солодкий, смачний, соковитий Б яблуко, груша, виноград В росте, дозріває, збирають 5.

Познач рядок дієслів.

А літак, літо, політ Б веселий, радісний, усміхнений В співати, танцювати, стрибати 6.

Познач рядок, у якому всі слова є службовими частинами мови.

А море, моряк, корабель Б у, в, на, біля, та, і В широкий, морський, глибокий 66


ІМЕННИК ЗАПАМ’ЯТАЙ! ► ►

► ► ► ►

Іменник — частина мови, яка означає назву предмета або особи. Відповідає на питання хто? що? Іменники, що є назвами істот, відповідають на питання хто?. Іменники, що є назвами неістот, відповідають на питання що? Власні іменники пишуть з великої букви. Загальні іменники пишуть з малої букви. Іменники змінюються за числами: однина, множина. Іменники бувають чоловічого (він, мій), жіночого (вона, моя) і середнього (воно, моє) роду. Іменники змінюються за відмінками. В українській мові є сім відмінків, кожний з яких, окрім кличного, відповідає на певне питання. У реченні іменник буває підметом або другорядним членом речення. ПОТРЕНУЙСЯ!

1.

Прочитай прислів’я та прикмети.

1. Зима радує снігами, а літо пирогами. 2. Січень морозами лютує, а квітень тепло дарує. 3. Лунко потріскує лід — на міцний мороз. 4. Лютневий сніг весною пахне. 5. Раді люди літу, а бджоли — цвіту.  Спиши. Підкресли іменники. Усно постав до них питання.

67


2.

Прочитай текст, уставляючи пропущені букви.

Ось і новорічне свято минуло. Тепер січень усюди господар. Усе довкола повибілював, повимережував, та блискітками всипав, аж очі тобі відбирає. Добре ведмедеві: заліг собі у барлозі, лапу впхав у рота та й спить до в..сни. Ну й білка якось-то перезимує — припасла собі ліщинових горішків та гр..бочків, а їх поїсть — шишки візьметься лущити, з..рнятка вибирати. Ну та й л..сичка покрутиться: то мишку вловить, то до с..ла майне — у курнику шукати щастя. А як то бідному зайчикові перебитись до настання т..пла? А пташкам, що залишилися тут довгу зиму зимувати? Євген Антонюк

 Перекажи. Дай відповіді на запитання тексту.  Спиши другий абзац, уставляючи пропущені букви. Усно добери перевірні слова.  Підкресли іменники з пестливими суфіксами.  Випиши з тексту по п’ять іменників за групами:

Назви істот: … Назви неістот: …  Познач префікси у підкреслених словах. 3.

Прочитай вірш.

Де нам любо? Любо нам у рідній хаті, Там, де рідні батько й ненька, Там, де братик і сестричка, 68


І бабусенька старенька. Любо нам у ріднім полі, Де гойдається пшеничка. Любо нам у тихім гаю, Де щебече мила пташка. Любо нам у рідних горах, Де ліс грає верховіттям. Любо всюди в ріднім краї, Любо українським дітям! Юрій Шкрумеляк

 Випиши з вірша виділені слова за групами:

Назви істот: … Назви неістот: …  Познач будову слів: сестричка, братик, пшеничка. 4.

Прочитай текст, уставляючи пропущені букви.

Настала (...?) з..ма, засипала (...?) землю сріблястим снігом. Скрізь (...?) намети снігові, а на д..ревах — рум’яні, ч..рвоні яблука пломеніють. Звісно, ніякі це не (...? ) яблука, а (...?) красені (...?) снігурі. Вони і в сад залітають, і в парк, і на (...?) годівницю сідають, якщо бачать там кл..нове, яс..нове або соняшникове (...?) насіння. Підсипай корму, не лінуйся! Тоді побачиш цих птахів зблизька. Микола Леденцов

 Спиши текст, уставляючи пропущені букви. Запиши в дужках питання, на яке відповідає іменник.  Випиши з тексту спільнокореневі слова, познач корінь. 69


5.

Прочитай текст.

Народні герої Хоробрі воїни, умілі полководці, мудрі державні діячі здавна мали всенародну шану. Немало таких людей зажили собі слави народних героїв. Назавжди збережуться в історії України імена гетьманів Богдана Хмельницького і Петра Дорошенка, легенди про добре серце і надзвичайну сміливість ватажка опришків Олекси Довбуша, про подвиги козацьких отаманів Северина Наливайка, Івана Сірка, Петра Калнишевського, Максима Залізняка та Івана Гонти. Їх подвиги завжди житимуть у народних піснях і думах. Із книги «Сходинки»

 Спиши третє речення. Підкресли імена і прізвища народних героїв. Поясни, чому їх пишуть з великої букви. 6.

Прочитай текст. Визнач його тему і головну думку. Спиши. Підкресли власні іменники.

Мальовничі місця Закарпаття. Тут збудовано багато санаторіїв та будинків відпочинку. Санаторій «Карпати» розташований біля міста Мукачеве. На річці Чорній у селищі Устьчорна є будинок відпочинку. У селищі Ясиня є чудова турбаза.  Які власні назви вжито в тексті? А загальні? Випиши їх парами. Постав запитання. 7.

Прочитай текст.

Кожного року ми їздимо в гори Карпати. У невеликому гірському селищі Путило живе моя тітка. Гар70


но там: краєвид, гірське повітря... Але найбільше нам, міським жителям, подобаються її тварини: пара коней — білий Сніжок і гнідий Вихор, корова Мальва, маленьке телятко Хвостик і велика, вередлива свиня Фіна. Є в тітки ще й вівці, качки, кролики й кури, якими керує півень Воїн. Стереже все це господарство собака Лорд.  Випиши речення, у яких розповідається про хазяйство тітки. Підкресли назви тварин однією рискою, а клички — двома. 8.

Прочитай текст.

Уолт Дісней прославився своїми мальованими фільмами про веселі пригоди мишенят, качок, звірів. Його персонажі наділені певними людськими рисами. Так виникли образи винахідливого мишеняти Міккі, невдахи каченяти Дональда, скупого качура Скруджа, безпорадного пса Гуффі, бурундучків Чіпа та Дейла, допитливого оленятка Бембі, хороброго левеняти Сімби. За Юрієм Султановим

 Спиши другий абзац. Підкресли назви тварин однією лінією, а клички — двома. 9.

Від поданих слів утвори іменники, які відповідали б на питання хто? або що? Познач корені.

Дерев’яний, скляний, футбольний, холодний, сердечний, морський, трав’яний; зеленіє, морозить, дзвенить, лікує, продає, пече. 71


10. Прочитай сполучення слів.

Крутий підйом глибокий океан крила ластівки бурхливе море

крутий характер океан мрій крила пісні море сміху

 Поміркуй, у якому значенні вжито іменники лівої колонки (прямому чи переносному) і правої. Доведи свою думку.  Склади й запиши два речення зі словосполученнями, ужитими в прямому і переносному значеннях. 11. Прочитай вірш.

Семенко, Степан і Софійка Зробили самі годівничку. Сюди прилетіли: сорока, Снігур, горобець і синичка. Насіння смачненьке, пшоно і зерно Дітки насипали їм вже давно. Олексій Катрич

 Випиши іменники за зразком. Зразок. Він, мій — Семенко, ... , ... ; вона, моя — Софійка, ... ; воно, моє — насіння, ... . 12. Прочитай слова.

Клен, море, автомобіль, місто, коза, фабрика, іній, ластівка, дощ, веселка, метелик, небо, музей, світло, озеро, вербичка.  Випиши іменники у три стовпчики, розподіливши їх за родами. 72


13. Прочитай і спиши подані іменники.

Земля, небо, хліб, лісочок, яблуко, поле, кукурудза, комбайн, олівець, калина, морозиво, зоря, космос, лінійка, вітерець, колосся, журнал, зерно, бабуся.  Визнач і надпиши їх рід.  Познач закінчення у словах. У яких іменниках немає закінчення? До якого роду вони належать? 14. Прочитай текст. Перекажи.

Криниця Майже в кожному селі, на гомінких перехрестях доріг цебенять живі джерела, перетворені в криниці й прихорошені турботливими руками. Над колодязями красуються дашки, щоб вода завжди залишалася чистою. А яка криниця без зелені? Традиційно обіч них висаджують калину. Розлогий кущ не тільки прикрашає місце, але й оберігає воду від спеки. З ранньої весни духмяніють тут квіти, гудуть бджоли, витьохкують солов’ї, а восени багровіють пучки соковитих ягід. У дбайливих господарів обабіч стоятиме чепурненька лавка, відерце й полив’яний кухлик. Із журналу

 Визнач рід виділенних іменників. 15. Прочитай і спиши текст.

Тайга — це дикий хвойний ліс. Росте там сосна, ялина, смерека, кедр, модрина. Стоять ці дерева тісними рядами. Проміння сонця майже не проникає 73


крізь гущавину. Тому в лісі сутінок. Земля вкрита товстим шаром опалої хвої. Під деревами росте мох.  Визнач рід виділенних іменників. Випиши їх, у дужках запиши скорочено рід: (ч. р.), (ж. р.), (с. р.). 16. Прочитай вірш.

Малюнок Малювала білка дуба, Де хатинка буде люба, Де маленьке білченятко Буде ранок зустрічати. Де смішне веселе сонце Затанцює у віконце, Щоб побачить, як малятко Учиться буквар читати. Там слова є — Україна, Тато, мама і родина. Микола Скрипець

 Випиши виділені іменники за зразком. Зразок. Ч. р. (він, мій) ранок, ... ; ж. р. (вона, моя) білка, ... ; с. р. (воно, моє) білченятко, ... .  Випиши з тексту слова з префіксами за-, по-. Познач їх.  Знайди власні іменники. Поясни їх правопис (усно). 17. Прочитай прислів’я. Спиши. Підкресли іменники. Надпиши скорочено рід.

1. Слово — не стріла, а глибше ранить. 2. За рідний край — хоч помирай. 3. Не перо пише, а розум. 4. Наука в ліс не веде, а з лісу виводить. 74


18. Допиши іменники, визнач їх рід.

Звірі: вовк (ч. р.), ... Дерева: тополя (ж. р.), ... Лікарські рослини: звіробій (ч. р.), ... Квіти: підсніжник (ч. р.), ... Шкільне приладдя: гумка (ж. р.), ... Комахи: комар (ч. р.), ... 19. Від поданих іменників утвори за зразком спільнокореневі слова, які б належали до інших родів. Зразок. Лис (ч. р.) — лисиця (ж. р.), лисеня (с. р.);

Зайченя, ведмідь, їжачиха. 20. Прочитай текст, уставляючи пропущені букви. Перекажи.

Намела січневого снігу хуртовин.. . Важким стало житт.. птахів. Ось прилетіли щиглик.. , чиж.. , коноплянк.. . Після морозної ноч.. вони на лопухах, вільхах, березах поснідають насіннячком. Деревце горобин.. схоже на прикрашену новорічну ялинк.. . Спокійні снігур.. з червоними грудками ласують ягідками горобин.. . Це наші зимові гост.. . За Олександром Копиленком

 Спиши текст, уставляючи пропущені закінчення.  Підкресли головні члени в перших двох реченнях.  Підкресли виділені іменники, які означають один предмет — однією рискою, які означають багато предметів, — двома рисками. 75


21. Прочитай і спиши прислів’я.

1. Де волошки — там хліба трошки. 2. Де пташки — там гинуть комашки. 3. Літо з дощами — осінь з грибами. 4. Багато снігу на полях — багато хліба в засіках. 5. Восени і курчата курми будуть.  Підкресли іменники. Визнач і надпиши скорочено їх число. 22. Прочитай текст, розкриваючи дужки.

Здавна люди помітили в природі цікаву річ. Багато (птах) і (звір) розуміють тривожні (сигнал) один одного про небезпеку. Затріщала сорока, яка побачила мисливця. Одразу всі (тетерук), (орябок), (кабан), (олень), (вовк), (лисиця) тікають від небезпеки. Мова тривоги зрозуміла для всіх (птах) та (звір).  У якому числі записані іменники в дужках? У якому числі їх слід ужити? Чому?  Спиши текст, розкриваючи дужки. 23. Устав у подані словосполучення іменник поле, змінюючи його за питаннями. Познач його закінчення.

Зазеленіло (що?) ...; підійшли (до чого?) ... ...; росте (на чому?) ... ...; стою (перед чим?) ... ... . 24. Устав у подані словосполучення іменник лелеки, змінюючи його за питаннями.

Летіли (хто?) ... . Побачив (кого?) ... . Радів (кому?) ... . Милувався (ким?) ... .  Запиши утворені словосполучення. Познач закінчення іменника. 76


25. Спиши словосполучення, ставлячи в дужках питання до іменника за зразком. Зразок. Зупинився (хто?) їжачок.

Зупинився (...?) їжачок; годувати (...?) їжачка; принести (...?) їжачку; товаришувати (з...?) їжачком.  Усно склади з поданими словосполученнями зв’язну розповідь. 26. Прочитай вірш, змінюючи іменники, що в дужках, за змістом.

Ходить дід білобородий полем, (ліс), переліском, застилає (ріка) (лід), виграє сріблястим (блиск) На (береза) сипле іній, укрива дерева (пух), луки, ниви і (долина) білим вкутує (кожух) Якуб Колас

 Спиши вірш, розкриваючи дужки. Познач закінчення змінених іменників. 27. Прочитай текст. Перекажи, уникаючи повторів виділеного слова.

Що то за страхіття впало на стовбур? Тихенько визирнула перелякана миша з нори. Роздивилася, — аж то дятел прилетів жучків шукати. Побачила миша дятла — вилізла з нори, пішла у своїх справах. Розхазяйнувався дятел. То тут, то там чути стукіт дятла, лісового лікаря. Міцним дзьобом дятлу потрібно роздовбати 77


кору дерева й дістати шкідника. Без щоденних старань дятла багатьом деревам було б скрутно. Поряд з дятлом працюють інші птахи — теж рятують ліс.  Доповни сполучення слів виділеними іменниками.

Прилетів (хто?) ... , побачила (кого?) ... , роздовбати й дістати (кому?) ... , без старань (кого?) ... , поряд (з ким?) ... . 28. Прочитай вірш. Чи все в ньому гаразд? Що потрібно зробити, щоб усунути недолік?

Пухнасті сніжинка з небо злітають Мов балеринка, в таночок кружляють У сукня срібненьких, в мереживо яснім, Красуня біленькі, як зорі, прекрасні Галина Шевчук

 Запиши виправлений варіант. Познач закінчення. Підкресли прийменники. 29. Прочитай текст, уставляючи пропущені прийменники.

... зимову пору лісові рослини відпочивають. Сховані ... шаром снігу, вони готуються ... весни і не замерзають навіть ... найлютіші морози. Ґрунт ... лісі прикритий листям, а потім снігом, наче м’якою теплою ковдрою. Підстілка ... опалого листя поступово перегниває і виділяє тепло. Алевтина Волкова  Спиши. У першому реченні підкресли іменники. Визнач усно, яким членом речення є кожен з них. 78


ПЕРЕВІР СЕБЕ!

1.

Познач рядок, у якому записані слова, що є назвами істот

А колосок, лікарня, ялинка Б автомобіль, автобус, поїзд В лікар, їжачок, сестричка 2.

Познач речення, усі слова якого записані правильно.

А Місто Київ розташоване на берегах дніпра. Б Місто Київ розташоване на берегах Дніпра. В Місто київ розташоване на берегах Дніпра. 3.

Познач рядок іменників, що належать до середнього роду.

А борошно, насіння, морозиво Б травичка, берізка, суниця В дощ, вітер, шторм 4.

Познач рядок слів, які вживаються тільки в однині.

А золото, молоко, сало Б горіх, каштан, шишка В ластівки, соловейки, горобчики 5.

У реченні Серед колосків пшениці синіли волошки слово волошки є

А присудком Б підметом В другорядним членом речення 79


ПРИКМЕТНИК ЗАПАМ’ЯТАЙ! ► ► ► ►

Прикметник — частина мови, яка називає ознаку предмета і відповідає на питання який? яка? яке? які? У реченні прикметники зв’язані з іменниками. Прикметник завжди стоїть у тому ж числі, що й іменник, з яким він зв’язаний. В однині прикметники змінюються за родами. Прикметники чоловічого роду мають закінчення -ий, -ій; жіночого — -а, -я; середнього — -е, -є. У множині прикметники за родами не змінюються і мають закінчення -і. ПОТРЕНУЙСЯ!

1.

Прочитай виразно вірш.

Пролісок Спитав я квітку маленьку, тендітну, Ніжну сміливу таку: — Як серед лісу узимку розквітла? Чи не боїшся сніжку? — Ні, не боюсь! — усміхнулась привітно, — Чуєш, струмочок веселий бринить? З’явиться пролісок перший блакитний — Тепла весна прилетить! Валентина Гуріна

 Знайди й запиши до виділених іменників прикметники. Зразок. Квітку (яку?) маленьку, ... , ... , … ;  Назви, які ти ще знаєш весняні квіти. Добери до них прикметники. 80


2.

Прочитай уривок казкової повісті Сельми Лагерлеф «Чудесна мандрівка Нільса з дикими гусьми».

На скрині сидів — хто б ви думали? Гном! Справжнісінький гном у чорному каптанці з білим мереживним коміром, у коротких штанях і в крислатому капелюсі. Панчохи в нього були підв’язані нижче колін пишними бантами, а на черевиках поблискували срібні пряжки. Обличчя в гнома було старе, зморшкувате. На зріст гном був завбільшки з палець.  Визнач тип тексту. Перекажи його.  Спиши опис гнома. Підкресли прикметники та іменники, з якими вони зв’язані. 3.

Прочитай текст, розкриваючи дужки.

Лебеді Із (зелені) нетрів острова величаво здіймалась у небо вервечка лебедів. Білосніжність (лебедина) зграї на (зелений) тлі очерету та на (синій) тлі лиману була (сліпуча). (Довга) витягнуті шиї, повільні помахи (могутні) двохметрових крил. Від цих помахів свистів вітер і народжувалась (ніжний) мелодія. 2

За О. Сизенком

 Спиши текст, розкриваючи дужки. Підкресли прикметники, ужиті в переносному значенні.  Випиши іменники і зв’язані з ними прикметники, установивши зв’язок за допомогою питань за зразком Зразок. Із нетрів (яких?) зелених, зграї (якої?) ... . 2

Нетрі — важкопрохідні місця, які заросли лісом, чагарником.

81


4.

Прочитай текст, уставляючи слова з довідки.

Мороз торкнувся ... глиці і ... серпанком оповив крони. І зараз усі сосни мов купаються у ... мареві. Від цього кожний стовбур ще більше відливає ... золотом, а верховіття м’яко тане в ... просторі ... неба. Галина Демченко

Довідк: кожної, ніжним, білому, червоним, безмежному, тьмяно-срібного.  Спиши текст, уставляючи слова з довідки. Підкресли іменники та зв’язані з ними прикметники. 5.

Прочитайте словосполучення.

Блискучий виступ, блискуча тканина; чорний кіт, чорна ніч; біла акація, білий сад; кришталева вода, кришталева ваза; тривожний сигнал, тривожний погляд.  Випиши спочатку словосполучення з прикметниками, вжитими у прямому значенні, а потім — у переносному значенні.  Склади два речення зі словосполученнями, у яких прикметник ужито в переносному значенні. 6.

Прочитай текст, розкриваючи дужки.

(Рідний, чарівний) Закарпаття! Край (сині) гір, (густі) лісів, (гомінливі) потоків. Край (грайливі) співанок, (натхнені) танців і (найцікавіші) переказів. Гори, рідні гори, сповиті буковими і смерековими лісами! Вони зовсім не суворі. Обриси Карпат м’які, мрійливі. Під стовбурами віковічних буків хизується заповідний куточок села Лумшори. 82


Грайливою стрічкою в’ється вузенька стежка. Вона то забігає в темний ліс, то вискакує на барвисту луку, то виходить до пінявої гуркотливої річки. Зачаровує краса рідної землі… За Павлом Ловецьким

 Спиши перший абзац, розкриваючи дужки. Підкресли прикметники, вжиті в переносному значенні.  Із другого абзацу тексту випиши власні назви, добираючи до них загальні.  Випиши із третього абзацу тексту іменники та прикметники, з якими вони пов’язані. Підкресли головні слова в словосполученнях. 7.

Прочитай текст.

Море синіло аж до обрію, тихе і ласкаве. Вершини гір теж синіли. На небі не було жодної хмаринки. Голуба і трохи зеленувата вода біля берега просвічувалась до дна. А на дні яскравіли різнокольорові камінчики, черепашки. Жовтів дрібний пісок. По камінчиках іноді прямував уздовж берега краб. Він кумедно перебирав великими клешнями. Катрусі було цікаво дивитися на краба-мандрівника, збирати на березі камінчики й черепашки. Та найбільше її вабило тепле море й далекі вітрила. За Василем Грінчаком

 До виділених прикметників добери антоніми. Запиши слова парами.  Спиши перший абзац. Підкресли головні члени речення. Усно встанови зв’язок слів у другому реченні. 83


8.

До поданих прикметників добери з довідки протилежні за значенням. Запиши їх парами.

Великий, мовчазний, довгий, щасливий, здоровий, лукавий, швидкий. Довідка: малий, мізерний; говіркий, балакучий; хворобливий, немічний; нещасний; відвертий, щирий; повільний. 9.

Прочитай уривок з української народної казки.

У тім підземнім царстві зустрів Гриць русалку. В руках у неї була його палиця. Просив, благав — не віддає! Замість Грицевої звичайної вона дала йому палицю чарівну. Як торкнути нею щось живе, то стане мертвим і навпаки. Як доторкнутися до чогось великого, то стане маленьким і навпаки.  Випиши з тексту аноніми парами. 10. Прочитай прислів’я. Поясни їх зміст.

1. Маленька праця краща за … безділля. 2. Гірко поробиш — … з’їси. 3. Боязливому по вуха, — … по коліна. 4. Все … переймай, а злого уникай. 5. Багатий хитрий на гроші, а … на видумки.  Доповни прислів’я прикметниками, протилежними за значенням до виділених. Запиши. 11. Прочитай слова.

Неговіркий, гарячий, щедрий, черствий, зажурений, рідний, чесний.  До кожного прикметника добери із довідки синоніми. Довідка: мовчазний, спекотний, нескупий, несвіжий, сумний, близький, відвертий. 84


12. Випиши прикметники-синоніми групами. З одним словом склади і запиши речення.

Красивий, відважний, лагідний, мужній, привабливий, гарний, ніжний, приємний, сміливий. 13. Прочитай загадки і відгадай їх.

 Я руда, низького зросту, Хитра я і довгохвоста. На курей я вельми ласа — В них таке смачненьке м’ясо! Вовку-брату — я сестриця, А зовуть мене ... .  Буру теплу шубу маю, Мед бджолиний полюбляю. Косолапий, вайлуватий, До малини я завзятий. У барлозі взимку сплю. Ви впізнали мене? Ну? ...  Які прикметники тобі допомогли відгадати загадки.  Добери й запиши із загадок ознаки до слів: Лисичка (яка?) ... , ... Ведмідь (який?) ... , ... 14. До кожної групи прикметників добери іменник, ознаки якого названі. Запиши.

1. Бурхливе, солоне, глибоке … . 2. Плакуча, розлога, ніжна … . 3. Шоколадне, смачне, холодне … . 4. Золоте, тепле, яскраве … . 5. Духмяний, свіжий, смачний … . 85


15. Прочитай вірш.

Кольорові сни Кожній квітці навесні сняться кольорові сни: кульбабі сняться золоті, тюльпанові — червоні і дуже-дуже голубі — дзвіночку лісовому. Бузку бузкові сняться сни, волошці — волошкові, ромашці — срібні від роси, фіалці — фіалкові. Анатолій Костецький

 Які сни сняться кожній квітці? З чим пов’язаний колір сну?  Сни якого кольору можуть приснитися вишні, малині, лимону, каштанові? 16. Прочитай загадки і відгадай їх.

Я на сонце дуже схожа — золотиста, ніжна, гожа. А коли я відцвітаю — Пухом голову вкриваю. Чорні брови, карі очі — і хлопчачі, і дівочі. Садить мати навесні — Так і просяться в пісні! 86


Бузкові, білі та багряні Ніжнолиці, полум’яні, Гарні осені сестриці, …-чарівниці. Дзвіночки в мене білосніжні, Аромат теж ніжний-ніжний. Тонка у мене талія, А звуся я … . Мають гарні жовті вічка Й фіолетову спідничку. Запах ніжний і духмяний, Наповнює ліс весняний. Довідка: кульбаба, чорнобривці, айстри, конвалія, фіалки.  Запиши одну з них (на вибір). Підкресли прикметники.  Склади свою загадку про улюблену квітку, використовуючи прикметники. 17. Прочитай текст.

Море! Як воно може змінювати своє забарвлення! Біля берега зеленувате, подалі смугами фіолетове, а біля самого обрію — блакитне. Воно ласкаве, коли спокійне. Коли холодні вітри скаламутять його могутні водяні громади, воно стає грізним, сірим, пінистим. За Аполінарієм Мацевичем

 Спиши текст. Підкресли прикметники, які допомогли тобі уявити море в хорошу та в погану погоду.  Зроби звуко-буквений аналіз виділеного слова. Добери до нього синоніми. 87


18. Прочитай уривок з вірша «Кольоровий рік».

Березень швидко весь світ пофарбує — Фарби блакитної він не шкодує: Річка блакитна і небо блакитне, Пролісок ніжний блакитний розквітне. Рожевий туман огортає дерева, Навіть хмаринка у квітні рожева, Рожева шипшина, рожеві тюльпани, Рожева хустинка в маленької Яни. В травні зелені на липі листочки, Зелена травичка росте на горбочку, Коник зелений на скрипочці грає, Ремез весняну пісню співає. Валентина Гуріна

 Який колір відображає кожен весняний місяць?  Випиши підкреслені іменники та зв’язані з ними прикметники за зразком. Зразок. Фарби блакитної — (що?) фарба (ж.р.), (яка?) блакитна (ж. р.) 19. Прочитай текст, уставляючи прикметники з довідки і змінюючи їх за змістом.

... струмок вибігає з гущавини лісу і впадає в ... озеро, вкрите ряскою та лататтям. Місцина вся ..., ..., але не ..., — повна ... ... поліської краси. Дерева ще безлисті, але вкриті ... бруньками. На узліссі й на галявині проклюнулись перші ... квіти. За Лесею Українкою

Довідка: лісовий, тихий, дикий, таємничий, понурий, ніжний, задумливий, зелений, ранній. 88


 Спиши текст. Визнач рід підкреслених іменників і зв’язаних з ними прикметників. 20. Прочитай текст, розкриваючи дужки.

Чаїний острів В (ясне) день з (високий) берега материка можна побачити у (відкрите) морі острів. Рівний, повитий (синювата) млою. Він майже зливається з поверхнею моря. Серед (місцеві) жителів острів має назву — Чаїний. Острів майже (безлюдне). Лише в одній бухті притулився понад берегом (невелике, рибальське) хуторець. На (крайній) виступі височить маяк. За Олесем Гончаром

 Спиши, розкриваючи дужки. Визнач рід підкреслених іменників і зв’язаних з ними прикметників.  Зроби звуко-буквений аналіз виділених слів. 21. Прочитай. Утвори й запиши словосполучення прикметників з іменниками за зразком. Визнач рід, познач закінчення прикметників. Зразок. Залізне слово (с.р.); ....

Залізний (слово, погляд, воля). Ніжний (море, шепіт, розмова). Мокрий (земля, кашель, місце).  У якому значенні вжито прикметники в утворених словосполученнях? 22. Прочитай слова.

Жито, земля, дощ, папір, життя, світло.  Від поданих слів утвори прикметники. Добери до них іменники. Запиши словосполучення, визнач рід (за зразком). Зразок. Холод — холодний день (ч. р.). 89


23. Прочитай текст, уставляючи пропущені закінчення.

Пречудов.. веснян.. ранок. У холодн.. легеньк.. вітрі ледве леліється широк.. лан жита. Зелененьк.. жито, мов шовков.. . Ростуть стебла висок.. та рівн.., ніжн.. й гладк.. під гаряч.. променями сонця. За Іваном Франком

 Спиши текст, уставляючи пропущені закінчення. Визнач число і рід прикметників.  Який це текст? Доведи свою думку. 24. Прочитай словосполучення.

1. Веселий хлопчик, веселе обличчя, весела зустріч, веселі спогади. 2. Кисле молоко, кислий лимон, кисла капуста, кислі огірки. 3. Синій костюм, синє небо, синя фарба, сині очі.  Визнач число, рід і закінчення прикметників. Запиши за зразком. Зразок. (Хто?) хлопчик, ч.р., одн.; (який?) веселий, ч.р., одн. 25. Прочитай текст, уставляючи пропущені закінчення.

Настав вечір. Стояла дивовижн.. тиша. Тепл.. вітер ледь колихав ніжн.. серпанок вечірнь.. туману. Яскрав.. захід розфарбував таємнич.. далечінь. Десь зовсім близько пронеслись беззвучн.. кажани. Іноді лунав різк.. крик сови. Ніч зачарувала всіх своєю загадков.. таємничністю. 90


 Добери заголовок.  Спиши текст, уставляючи пропущені закінчення. Визнач у прикметниках число і рід.  Познач префікс у підкреслених словах. 26. Прочитай текст, розкриваючи дужки та вставляючи пропущені закінчення.

Зелений луг. Він здавався мені тоді таким (великий, безмежний), немов увесь світ! У (блакитний) небо сяє (ласкавий) сонце. На (зелений) килимі — (жовтий, синій, рожевий) квіти. Бринить бджола. Літають метелики — (великий, барвистий). Я стою на березі цього (великий), зеленого океану, мені хочеться обійняти поглядом усю красу, що хвилює мене. День у дитинстві здається (безконечний), луг — (безмежний), поле — (безкрайній). Чому воно так? Мабуть, тому, що саме в дитинстві перед нами відкриваються (найтонший, найніжніший) барви (рідний) землі. Василь Сухомлинський

 Спиши, розкриваючи дужки.  Познач закінчення прикметників. Визнач їх число, а в однині — рід.  У третьому реченні підкресли головні і другорядні члени. Усно встанови зв’язок слів за допомогою питань.  У якому значенні вжите виділене словосполучення?  До підкреслених слів добери антоніми. 91


ПЕРЕВІР СЕБЕ!

1.

Познач речення, у якому є прикметники.

А Хліб і сіль на рушнику — ознака гостинності українців. Б Хліб — годувальник наш і всьому голова. В На вишитому рушнику лежав духмяний хліб. 2.

Познач рядок, у якому всі словосполучення вжиті в переносному значенні.

А чорна фарба, чорний олівець, чорний ворон Б чорна заздрість, чорний задум, чорна ніч В чорна земля, чорний хліб, чорне волосся 3.

Познач рядок слів, що є синонімами до слова яскравий.

А осяйний, барвистий, іскристий Б тьмяний, чорний, білий В чистий, свіжий, ніжний 4.

Познач рядок слів, що є антонімами до слова м’який.

А пухнастий, кошлатий, кумедний Б вродливий, гарний, чемний В черствий, суворий, твердий 5.

Познач рядок, де словосполучення іменника з прикметником належать до середнього роду.

А кисла вишня, смачна ватрушка, глибока яма Б кисле яблуко, смачне морозиво, глибоке озеро В кислий лимон, смачний пиріг, глибокий яр 92


ДІЄСЛОВО ЗАПАМ’ЯТАЙ! ►

Дієслово — частина мови, яка означає дію предмета і відповідає на питання що робить? що робив? що зробив? що зробить? що робити? що буде робити?

Дієслова мають початкову форму. У початковій формі дієслова відповідають на питання що робити? що зробити? (писати — написати).

Дієслова змінюються за часами. Дієслова мають три часи: теперішній, минулий і майбутній.

Дієслова теперішнього часу означають дію, яка відбувається тоді, коли про неї говорять. Вони відповідають на питання що робить? що роблять? (читає, малюють).

Дієслова минулого часу означають дію, яка відбулася до того, як про неї говорять. Вони відповідають на питання що робив? що зробив? (читав, намалював).

Дієслова майбутнього часу означають дію, яка відбувається після того, як про неї говорять. Вони відповідають на питання що буде робити? що робитиме? що зробить? (читатиме, буде читати, буде малювати, намалює).

Дієслова можуть означати незавершену (співає) та завершену дію (заспівав).

Не з дієсловами пишеться окремо: не ламає, не руйнує.

93


ПОТРЕНУЙСЯ!

1.

Прочитай вірш.

Руки Все вони робити вміють: Поливають, косять, миють, Піднімають, носять, грають, Варять, шиють, прибирають У дворі, в садочку, в домі... Ви давно уже знайомі З обома працівниками — Працьовитими руками. Ігор Січовик

 Назви дієслова і постав до них питання.  Випиши дієслова за зразком. Зразок. Руки (що роблять?) … , …  Допиши, які ще дії можуть виконувати руки. 2.

Прочитай текст. Перекажи.

Їжачок прокинувся Взимку їжачок спав у лісі під купою хмизу. Та ось надійшла весна, з’явилась молода травичка, їжачок вибрався зі свого зимового лігва — на колючках суха трава, мох, торішнє листя начіплялося. Виліз їжачок, позіхнув, потягнувся й заходився свою колючу шкурку чепурити. Об гілочки кущика потерся, язичком себе облизнув. Оглядівся, струсився й побіг на полювання. Цілу ж зиму нічого не їв — зголоднів, схуд... Георгій Скребицький, Віра Чапліна 94


 Спиши текст. Підкресли дієслова. Постав до них запитання.  Постав запитання до виділеного слова. Доведи, що воно стоїть у початковій формі.  Установи зв’язок слів у першому реченні. 3.

Прочитай текст. Перекажи.

На дні річки жила щука. В неї було багато дітей. Щоранку вона суворо наказувала дітям не підпливати близько до берега і не шукати здобичі. Але найменший синок Щапик був дуже допитливим. Йому хотілось побачити увесь світ. Він часто випливав на поверхню води і з цікавістю усе розглядав, а ввечері повертався додому й розповідав братикам і сестричкам про побачене. Їм подобалось слухати Щапика. За С. Якименком

 Спиши перший абзац тексту. Підкресли дієслова, постав до них питання.  Постав підкреслені дієслова у початкову форму.  У дієсловах другого абзацу познач префікси. 4.

Доповни словосполучення дієсловами в початковій формі так, щоб вони не повторювалися. Корисно: Шкідливо:

… фрукти; … режиму дня; … зуби;

… кока-колу; не … , що каже мама; не … руки.

 Допиши свої поради. 95


5.

Прочитай текст, уставляючи замість питань дієслова з довідки та змінюючи їх за змістом. Перекажи.

Свіжа рослинність (що робила?) … проти сонця. З..леною левадою (що зробила?) … стежечка аж до ставка. (Що зробив?) … свіжий вітерець. По ставку (що робили?) … маленькі хвилі і сріблом (що робили?) … на сонці. Ластівки (що робили?) … над ставком і мало не (що робили?) … кр..лом бл..скучі хвилі. Маленькі хвилі рівно (що робили?) … , ласкаво (що робили?) … берег. За Михайлом Коцюбинським

Довідка: блищати, побігти, дихати, плигати, вигравати, витися, черкати, котитися, мити.  Спиши текст, уставляючи пропущені букви та дієслова.  Підкресли іменники, з якими пов’язані дієслова. 6.

Прочитай текст.

З лазурового неба безупинно ллється спів жайворонка. Мажорно виспівують зеленяки. Гарненькі зяблики сповнюють повітря дзвінкою треллю. Свистять біля пташиних будиночків, дбайливо розвішених юннатами, голосисті шпаки. Володимир Пархоменко

 Випиши дієслова з іменниками, з якими вони зв’язані. Зразок. Спів (що робить?) ллється; …  Установи в першому реченні зв’язок слів за допомогою питань.

96


7.

Прочитай речення.

1. Оксанка малює фарбами руду лисичку. 2. Мороз малює на вікні казкові квіти. 3. Художник малює казкові пейзажі. 4. Після змагань Петрик швидко прилетів додому. 5. Шпак прилетів з далеких країн і заспівав радісну пісню.  У якому значенні вжиті виділені слова?  Випиши лише ті речення, у яких дієслова вжиті в переносному значенні. 8.

Прочитай словосполучення.

Наклеїв марку; з’єднати ланцюжок; завантажили обладнання; зав’язала стрічки; відчинили двері; розвести вогонь; побудував гараж.  Добери антоніми до дієслів і запиши їх.  Постав питання до дієслів. Підкресли дієслова, які стоять у початковій формі.  Познач префікси в дієсловах. 9.

Прочитай прислів’я і приказки.

1. Удар забувається, а слово пам’ятається. 2. Ледар як їсть, так нагріється, а як працює, то змерзне. 3. Ластівка день починає, а соловей закінчує. 4. Згода дім будує, а незгода руйнує. 5. Сміливий там знайде, де боягуз загубить.  Випиши дієслова-антоніми парами.  На які питання відповідають підкреслені слова? До якої частини мови вони належать? 97


10. Випиши тільки ті пари слів, які є протилежними за значенням.

Мовчати — кричати, побачити — помітити, змерзнути — зігрітися, міркувати — думати, кинути — підняти, розповідати — слухати, говорити — розмовляти, плакати — сміятися.  З будь-якою парою виписаних дієслів склади й запиши речення. 11. Прочитай речення.

1. Дівчинка не витримала й засміялась, а за нею захихотіли, зареготали, заіржали її подружки. 2. Ми можемо белькотіти щось собі під ніс, теревенити з друзями, балакати із сусідами, розмовляти з колегами. 3. Спочатку Андрійко крокував швидко, потім ішов повільніше, згодом уже плентався, а під кінець — ледве теліпався від втоми.  Випиши синоніми. 12. Добери до іменників дієслова-синоніми з довідки. Змінюй їх за поданими запитаннями.

Весна (що зробила?) … Сонечко (що робить?) … Пташки (що зробили?) … Листя (що робило?) … Квіти (що роблять?) … Довідка: прийти, заспівати, сяяти, шелестіти, милувати, прилинути, світити, защебетати, шарудіти, чарувати.  Запиши, змінюючи дієслова за питаннями. 98


13. Прочитай, добираючи з дужок потрібні за змістом дієслова.

Дощ (збирався, готувався, лагодився) давно. Сірі хмари (заволокли, закрили, затулили) небо. (Повіяв, подув, потягнув) холодний вітер. (Замиготіли, заблискали, спалахнули) блискавки, (загримів, ударив, загуркотів) грім. (Пішов, полив, намочив) сильний дощ. Від вітру і дощу (звисали, схилилися, зігнулися) додолу дерева і кущі.  Запиши текст. Добери заголовок.  Підкресли головні члени речення. 14. Добери синоніми до поданих слів і запиши їх.

Брати — …; Дбати — …; Помітити — …;

Мислити — …; Мчати — …; Лякати — … .

 Склади речення з одним із цих дієслів. 15. Установи відповідність між частинами синонімічних виразів. Запиши їх.

Вкласти душу

Утерти носа

Гризти граніт наук Грати першу скрипку

здійснити що-небудь з великою любов’ю. довести свою перевагу над ким-небудь бути головним у будьякій справі наполегливо оволодівати знаннями 99


16. Прочитай текст.

На прив’яле листя, на присмажені трави й хліба тихо сіявся дрібний, холодний дощ. Тихо шуміла трава під берізками. Захлинаючись, ковтала воду суха земля. Пирскало й плюскотіло віття на деревах. Вип’яли лани проти хмар широкі груди й заніміли. А хмара сіяла краплини щедро і довго. За Степаном Васильченком

 Спиши текст. Підкресли дієслова, ужиті в переносному значенні.  Добери антоніми до підкреслених слів (усно). На які питання вони відповідають? До якої частини мови належать?  До виділених слів добери синоніми і запиши їх. До якої частини мови належать ці слова? 17. Прочитай текст.

Чебрець У соснових лісах, на піщаних місцях майже по всій Україні розселився чебрець. Від стебла піднімаються тоненькі пагони. Вони густо вкриті маленькими листочками. Під час цвітіння на верхівках розгортаються ніжні дрібні бузкові квіточки. Люди здавна цінували чебрець. З нього готували запашний лікувальний чай, його закладали в діжки під час соління овочів, ним приправляли різні салати. Хто дізнається про корисні властивості чебрецю, неодмінно почне його використовувати. 100


 Випиши підкреслені дієслова, записуючи в дужках питання, на які вони відповідають. Визнач час дієслів.  Спиши перший абзац. Познач префікси в дієсловах. 18. Прочитай дієслова.

Читав, читає, прочитав, читають, прочитають, буде читати; співав, співає, заспівав, співають, заспівають, буде співати; садив, садити, посадив, садять, посадять, буде садити; летів, летять, полетять, буде летіти.  Випиши окремо дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часів. Усно постав до них питання.  Склади три речення: з дієсловом у минулому, майбутньому і теперішньому часах. 19. Прочитай вірш.

Малесенькі хмарки, мов стадо лебедів, пливли над землею. На землі буяла весна. За вікном стояв у білому цвіту садок, а на квітках блищала роса, як діаманти. А одна гілка в рожевих букетах влізла у вікно. З вікна тягло духом весни, молодого й свіжого життя. Коли це на яблуні тьохнув соловейко, а десь між вербами обізвався другий, а далі — третій… Згодом защебетав кожний кущ, заспівало кожне деревце. За Іваном Нечуєм-Левицьким

 Випиши з тексту дієслова минулого часу в стовпчик. Добери до них форми теперішнього і майбутнього часів.

101


20. Прочитай текст, уставляючи пропущені букви.

Брун..ки ро..туляют..ся, і на кожному з..леному дз..обику в..сить в..лика прозора краплина. Віз..меш одну брун..ку, розітреш між пал..цями. Потім довго тобі пахне ароматною смолою б..рези, тополі або черемхи. Згадуєш про бл..скучі, лакові, соло..кі ягоди черемхи, які росли в..соко на дер..ві.  До підкреслених слів усно добери перевірні.  Спиши текст, уставляючи пропущені букви.  Підкресли дієслова. Усно утвори від них початкову форму дієслова. 21. Прочитай текст, розкриваючи дужки.

Степ Ніч (підкрастися) несподівано. Легка прохолода (огорнути) землю. Денні мешканці степу (піти) спочивати, але життя не (завмерти). Степ (жити) і після заходу сонця. (Вийти) з лігва руда лисиця. Уночі вона сміливіша, ніж удень. Саме вночі лисиця (полювати) на гризунів. Метушливо (пробігти) серед кущів їжачок. Він (обнюхати) кожну нору. (Хотіти) відшукати полівку, вужа чи жука. За Надією Свириденко

 Спиши текст, розкриваючи дужки й ставлячи дієслова в потрібному часі.  Усно постав запитання до дієслів. 102


22. Прочитай прислів’я. Постав дієслова, що в дужках, у потрібній часовій формі.

1. Хто багато (читати), той багато (знати). 2. Як дерева (цвісти) красно, (бути) плодів рясно. 3. З глибини моря (діставати) перлини, а з глибини книг (добувати) знання. 4. Що хата (мати), тим і (приймати).  Спиши прислів’я, розкриваючи дужки.  Визнач час дієслів. 23. Прочитай текст.

Календар — це зручна система відліку часу, заснована на обертанні Землі навколо Сонця. Він є місточком між минулим, теперішнім і майбутнім. Сьогодні сприймають календар як щось звичне. Та спробуйте лише на мить уявити, що календаря не існує. Звідки ви дізналися б, коли у вас день народження? Коли розпочнеться навчальний рік та канікули? Коли Дід Мороз принесе вам подарунки? Із книги-календаря «Дванадцять місяців»

 Випиши виділені дієслова. Постав до них питання, визнач час, познач префікси. 24. Прочитай текст. Яка його тема? Добери заголовок.

В утворенні печер вирішальну роль відіграє вода. Вона просочується крізь глибокі шари кам’яної солі, гіпсу, вапняку, розчиняє їх і виносить на поверхню. Через багато тисячоліть усередині гір утворюються порожнини-печери. Деякі печери простягаються на кілька десятків кілометрів. По них течуть невеликі річки або 103


вода збирається у вигляді озер. Є печери, у яких мешкають деякі нічні тварини, наприклад, кажани. Із книги «Цікаве довкілля»

 Випиши з тексту дієслова теперішнього часу. Утвори від них дієслова минулого і майбутнього часів. Зразок. Відіграє, відігравала, відіграватиме. 25. Прочитай текст. Визнач його тип.

Пройшов дощ. Він напоїв землю водою. Повіяв вітерець, розігнав хмари. Прокинулося сонечко і зігріває все навкруги теплим промінням, лагідно пестить поглядом дерева, будинки та пониклі трави. Невдовзі вони обсохнуть і підіймуться, зазеленіють. Щебечуть весело птахи. Радіють сонцю!  Випиши з тексту дієслова у три колонки: минулий, теперішній та майбутній часи. 26. Прочитай вірш.

Місячна доріжка Влітку місяць молодий Так і лине до води. Він на хвилі задивився — Хутко з обрію скотився. Умочив у море ріжки, Срібну залишив доріжку. Це від місячного пилу, Наче зорі, сяють хвилі. Валентина Гуріна

 Випиши з тексту спочатку дієслова, що означають завершену дію, а потім — незавершену. 104


27. Від поданих дієслів, що означають незавершену дію, утвори такі, що означають дію завершену. Використовуй префікси: на-, при-, з-, до-, пере-, про- та інші.

Їхала, фарбує, радіє, миє, креслиш, будуєш, печеш, летить, клеїш, дзвенів.  Склади і запиши речення з двома дієсловами, які означають завершену дію. 28. Спиши, добираючи з дужок потрібні за змістом дієслова.

Скоро (настане, прилетить, примчить) літо. (Пролунає, продзвенить, прошумить) останній дзвоник. У дітей (почнуться, настануть, прийдуть) літні канікули. Вони будуть (радіти, веселитися) теплим дням і відпочинку. 29. Прочитай текст.

Гірські річки — це бунтівники, яких нікому (не) вдалося зламати. Вони ревуть, (ви)кидаються на каміння, бурчать, лютують хтозна на кого, (без)страшно пірнають з порогів, ні на хвилину (не)зупиняють свій рух. Гори бояться річок. Гори ніколи (не)сплять, пильнують їх. За Валентином Распутіним

 Спиши текст, розкриваючи дужки.  У якому значенні вжиті дієслова в тексті? Обґрунтуй свою думку.

105


30. Прочитай текст.

Стародавні греки привезли з далеких подорожей багато невідомих їм рослин. Серед них була цибуля. Виявилося, що цибуля володіє просто-таки незвичайними властивостями. Наприклад, здатністю пробуджувати у воїнів хоробрість. Тому нею неодмінно приправляли їжу воїнів. Здавна цибулю використовували в кулінарії та медицині: вона підвищує апетит, покращує діяльність усього організму. А ще, вважали, що цибуля оберігає від нещасть та хвороб. Тому люди носили на грудях талісман — звичайну цибулину. Згодом цьому знайшлося наукове пояснення. Учені довели, що достатньо протягом трьох хвилин пожувати цибулю, щоб убити в роті всі хвороботворні бактерії. А завдяки великій кількості фітонцидів, що мають різкий запах, цибуля знищує мікроби, які літають у повітрі. З журналу

 Випиши з тексту дієслова. Укажи дію, яку вони означають (завершену чи незавершену).  Визнач усно час дієслів. 31. Прочитай текст. Це опис, розповідь чи міркування?

Велика та героїчна історія нашого народу. Він пройшов через випробування, тяжко жив і змагався. Він оборонявся, будував фортеці й міста, орав ниви. Наш народ створив дивовижний світ пісень, казок, оповідань, легенд. Він зробив усе, щоб ти мав рідну 106


землю, місто, село, дім. Люби ж його! Він народив тебе, батьків твоїх, дідів та прадідів. Шануй його мову, історію, культуру. За Валерієм Шевчуком

 Випиши з тексту дієслова минулого часу. Утвори від них дієслова теперішнього і майбутнього часів. Зразок. Змагався — змагається — змагатиметься. 32. Прочитай текст.

Життя річки вирує у воді та на березі. Метушаться в прибережній траві мурашки. Хлюпається риба, виблискують над водою бабки з прозорими крилами. Гучно, наче бомби, стрибають у ряску жаби. А вечорами ці жаби влаштовують по берегах гучні концерти.  Випиши дієслова разом з іменниками, з якими вони пов’язані. У дужках постав запитання до дієслів. Зразок. Життя (що робить?) вирує; ... 33. Прочитай текст. Що в ньому не так? Відредагуй і запиши покращений текст.

Буяла тиха, спокійна погода. Дерева ніби заніміти в непорушній тиші. Здавалося, що й вітер вирішила вгомонитись й відпочити від праці. Височезні сосни ніби проспали на мить. І над усім цим розверзлося чисте небо без жодної хмаринки. 34. Прочитай текст.

Ранок Ще не піднялося ласкаве сонечко. На траві не блищить роса, а квіти починають розкриватися. Все про107


кидається. І пташки вже не сплять. Вони перелітають з гілки на гілку, дзвінко щебечуть. Не чути тільки зозулі, бо чомусь сьогодні вона заспала. Чи не захворіла вона?  Спиши. Дієслова з не підкресли. 35. Прочитай текст, уставляючи потрібні дієслова.

Ми намагаємося робити все своєчасно. Ще звечора ... портфель. Ніколи не ... на уроки. Уважно … пояснення вчителя, не ... сторонніми справами на уроках, і тому не ... багато часу на домашні завдання. Тому в нас завжди знаходиться час для спорту та відпочинку.  Спиши текст. Підкресли дієслова з не.  Що можна сказати про учнів, які виконують ці правила? А як робиш ти? 36. Запиши прислів’я, розкриваючи дужки.

1. (Не) соромно (не)знати, а соромно (не)вчитися. 2. Як (не)посієш, то й (не)пожнеш. 3. (Не)виросте троянда із цибулі. 4. Ледачого (не)навчиш) 5. Чого (не)знаєш, про те й (не)говори. 6. Як лютий (не) лютуй, а на весну брів (не) хмур. 37. Прочитай текст.

Вилетіла з вулика бджілка. Літає над пасікою й дослухається. Чує, десь далеко дзвенять голосні дзвіночки. Летить бджілка на музику дзвіночків. Прилітає до лісу. А то дзвонять квіти конвалії. Лунає дзвін. Б’є молоточок. Так конвалія кличе бджілку. За Василем Сухомлинським 108


 Визнач час дієслів. Яку дію вони означають: завершену чи не завершену?  У якому числі їх ужито? Якщо можна, визнач рід. 38. Прочитай правила поведінки для тих, хто відпочиватиме на природі.

Щоб уникнути нещасних випадків під час відпочинку на природі, потрібно дотримуватись певних правил поведінки. Вирушаючи на природу, надягай довгі штани й сорочку з довгими рукавами, головний убір. Змаж відкриті частини тіла засобами, що відлякують комах. Не займай жодної невідомої тобі рослини, тому що небезпечним може виявитись навіть дотик до отруйних рослин. Не збирай невідомих тобі грибів і ягід. Не зазирай у дупла дерев. Не заходь у зарості. Не розпалюй вогонь у лісі. Не розорюй пташиних гнізд, не руйнуй мурашників. Пам’ятай про те, що ліс — домівка рослин і тварин, а ти в ньому — гість. Отож і поводься відповідно. Відпочинок на природі повинен бути безпечним!  Випиши з тексту дієслова. Підкресли не з дієсловами.  Яку дію (завершену чи незавершену) означають дієслова? Чому?  Які правила ти ще хочеш додати? 109


ПЕРЕВІР СЕБЕ!

1.

Познач рядок, у якому записані тільки дієслова.

А праця, відпочинок, навчання Б працьовитий, відпочивальний, навчальний В працювати, відпочивати, навчать 2.

Познач рядок дієслів, ужитих у початковій формі.

А хворів, лікував, одужав Б хворіти, лікувати, одужати В хворітиме, вилікує, одужає 3.

Синонімом до словосполучення дати драпака є дієслово

А утікати (тікати) Б сховатись В побитись 4.

Познач речення, у якому присудок виражений дієсловом теперішнього часу.

А Бджолиний мед захищає організм від хвороб. Б Коли зацвіте липа бджілки зберуть багато меду. В Свіжий мед розлили у відеречка. 5.

Познач речення, у якому дієслово означає завершену дію.

А Пишним білим цвітом вкрилася калина. Б Шепотять від вітру клени. В Люди радіють зелені й теплу. 6.

Познач рядок, у якому слова слід писати окремо.

А (не) нависний, (не) года, (не) дуга Б (не) фарбувати, (не) купувати, (не) розмовляти В (не) мовля, (не) від, (не) довіра 110


Зміст Мова і мовлення ................................................................ 5 Текст ................................................................................. 10 Речення ............................................................................. 21 Слово. Значення слова. ................................................... 32 Будова слова ..................................................................... 43 Частини мови ................................................................... 62 Іменник ............................................................................. 67 Прикметник...................................................................... 80 Дієслово............................................................................ 93

111


Навчальне видання

Данилко Ольга Юріївна

ТРЕНАЖЕР Дидактичні матеріали з української мови 3 клас Редактор Людмила Грибчук Літературний редактор Людмила Олійник Дизайн обкладинки Олени Демчак, Світлани Демчак

Формат 60х84/16. 6,51 ум. др. арк., 2,74 обл.-вид. арк. Тираж 2500. Замовлення №15-149. Видавець і виготовлювач Редакція газети «Підручники і посібники». 46000, м. Тернопіль, вул. Поліська, 6а. Тел.: (0352) 43-15-15; 43-10-21. Збут: zbut@pp-books.com.ua Редакція: red@pp-books.com.ua Виробництво: print@pp-books.com.ua www.pp-books.com.ua Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 4678 від 21.01.2014 р. Книга-поштою: а/с 376, Тернопіль, 46011. Тел.: (0352) 42-43-76; 097-50-35-376 post@pp-books.com.ua

112

Profile for kpschool16

Данилко О. Тренажер. Дидактичні матеріали з української мови. 3 клас  

Посібник відповідає чинній програмі з української мови і підручнику Захарійчук М., Мовчун А. Українська мова: підручник для 3 кл. Він містит...

Данилко О. Тренажер. Дидактичні матеріали з української мови. 3 клас  

Посібник відповідає чинній програмі з української мови і підручнику Захарійчук М., Мовчун А. Українська мова: підручник для 3 кл. Він містит...

Advertisement