Page 1

0


Ольга Данилко

ТРЕНАЖЕР Дидактичні матеріали з української мови 2 клас До підручника Вашуленко М. С., Дубовик С. Г. «Українська мова. 2 клас»

Тернопіль Видавництво «Підручники і посібники» 2013 1


УДК 372.461 ББК 81.2Ук-922 Д 18 Рецензенти: Валентина Карпалюк — кандидат філологічних наук, завідувач кафедри мовознавчих дисциплін педагогічного факультету Кам’янець-Подільського державного університету Аліна Оксанюк — методист науково-методичного центру управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради Редактор Людмила Грибчук Літературний редактор Людмила Олійник Дизайн обкладинки Олени Демчак, Світлани Демчак

Д 18

Данилко О. Тренажер. Дидактичні матеріали з української мови. 2 клас / О. Данилко — Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. — 112 с. ISBN 978-966-07-2478-5 Посібник відповідає новій новый програмі з української мови і підручнику Вашуленко М. С., Дубовик С. Г. Українська мова: підруч. для 2 класу. Він містить теоретичний матеріал із граматичних тем та систему вправ з української мови до кожної теми, поділених на розділи: «Запам’ятай!»; «Потренуйся!»; «Перевір себе!». Для учнів 2 класу, учителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня та батьків.

УДК 372.461 ББК 81.2Ук-922 ISBN 978-966-07-2478-5

2

© Данилко О., 2013


ПЕРЕДМОВА Посібник складений відповідно до чинної програми з української мови (2011 р.) та підручника Вашуленко М. С., Дубовик С. Г. «Українська мова: підручник для 2 класу». Дидактичні матеріали охоплюють усі мовні теми й призначені для роботи з граматики, правопису і розвитку мовлення. Вони містять:  теоретичний матеріал з мовних тем, який сприяє кращому засвоєнню учнями програмового матеріалу — розділ «Запам’ятай!»;  систему вправ практичного характеру, які призначені для закріплення орфографічних і орфоепічних навичок розвитку мовлення учнів — розділ «Потренуйся!»;  завдання для перевірки навчальних досягнень учнів, які допоможуть диференціювати роботу школярів, вивчити й усунути прогалини у засвоєнні вивченого матеріалу — розділ «Перевір себе!». Мета посібника — закріпити вивчений матеріал, виявити прогалини в опануванні окремих тем, виховувати в учнів самостійність, навички самоперевірки. Посібник допоможе учителеві в організації індивідуальної, колективної та самостійної роботи учнів на уроці та в позаурочний час.

3


СПИСОК СЛІВ, ЗНАЧЕННЯ, ВИМОВУ І НАПИСАННЯ ЯКИХ СЛІД ЗАПАМ’ЯТАТИ Алфавіт і алфавіт, Батьківщина, ведмідь, вересень, вулиця, герой, диктант, диван, дитина, духмяний, дятел, жайворонок, завдання, заєць, календар, килим, медаль, метро, неділя, ознака, помилка і помилка, понеділок, портфель, предмет, середа, театр, учитель, читання, червоний, черговий, черевики, четвер, шофер, ясен (34 слова). Аа а

Бб бе

УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ Вв Гг Ґґ Дд Ее ве ге ґе де е

Жж же

Зз зе

Ии и

Іі і

Її ї

Йй йот

Кк ка

Лл ел

Мм ем

Нн ен

Оо о

Пп пе

Рр ер

Сс ес

Тт те

Уу у

Фф еф

Хх ха

Цц це

Чч че

Шш ша

Щщ ща

4

ь

Єє є

Юю Яя я

знак ю м’якшення


ЗВУКИ І БУКВИ. СКЛАД. НАГОЛОС Звуки і букви. Абетка (алфавіт) Запам`ятай!  Звуки ми чуємо і вимовляємо. З них утворюються слова.  Букви ми бачимо, читаємо і пишемо.  У сучасній українській абетці (алфавіті) є 33 букви.  В українській мові розрізняють голосні й приголосні звуки. Потренуйся! 1. Прочитай вірш. Спиши. Назви звуки і букви у виділеному слові. Склади його звукову модель.

Ходить осінь Ходить осінь по діброві, шиє шати кольорові. І дерева, і кущі золоті вдягли плащі. Тільки сосни і ялинки не міняють одежинки. Валентина Гуріна

5


2. Прочитай і відгадай загадку. Назви всі звуки у слові-відгадці й запиши його звукову модель.

Виснуть хмари низько-низько, опустили пасма — коси. Всюди мокро, всюди слизько — ходить краєм нашим ... . 3. Прочитай вірш. Спиши. Знайди й підкресли слова, які відповідають звуковим моделям. Чітко вимов кожен звук у цих словах.

Знай, синочку, доню знай: наша Україна — то чарівний, милий край, золота країна. Олексій Лупій

4. Спиши слова. Підкресли в кожній парі слів букви, якими вони відрізняються. Назви ці букви.

Білка — балка сир — син лан — лак липка — лапка шум — сум сік — вік 5. Утвори слова з перших букв слів кожної групи. Запиши їх. Що у них спільного і відмінного? Зразок. Лимон, індик, сало — ліс.

1. Булка, іній, липа, кран, акваріум — ... . 2. Бузок, українець, лінійка, кавун, аґрус — ... . 6


6. Відгадай загадки. Запиши слова-відгадки. Підкресли в них букви, що позначають голосні звуки.

Сидить панна у коморі, Сидить баба на грядках, а коса її надворі. вся закутана в хустках. Чупринка зелена, голівка червона, а хвостик біленький. Слова для довідок: редиска, капуста, морква. 7. Спиши вірш. Побудуй звукові моделі виділених слів.

Осінь. Осінь… Лист жовтіє, з неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте опадає з кленів листя. Іванна Блажкевич

8. Спиши вірш. Вертикальними лініями поділи слова на склади.

Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Степи, лани мріють. Між ярами над ставами верби зеленіють. Тарас Шевченко

7


9. Прочитай. Випиши лише ті слова, які відповідають звуковій моделі:

.

Річка, рибак, заєць, коза, завод, звірі, квіти, буряк, козак, місток, вінок, дятел, герой, диван. 10. Поміркуй, які букви пропущені. Запиши речення, вставляючи пропущені букви.

1. Дон•ка допомагала мамі по господарству. 2. У молодої берізки були тонен•кі віти. 3. У лісі, на пен•очку, виросли опен•ки. 4. Карас• і окун• — річкові риби. 11. Визнач кількість звуків і букв у словах. Зразок. Сіль — 3 зв., 4 б.

Сіль, дерево, день, їжак, конвалія, щітка, дзвін. 12. Прочитай. Випиши слова, які читаються однаково і зліва направо, і справа наліво. Подумай і допиши декілька своїх слів.

Є слова — ну й цікаво! Є слова — просто диво! Прочитаємо їх з вами: чи то зліва направо, чи то справа наліво — означає те саме. Ось дивіться: корок, біб, око, Кирик, зараз, піп ...

8


є ще й інші на умі, то назвіть ви їх самі.

Дмитро Білоус

13. Прочитай. Вилучи з кожного слова один звук так, щоб вийшло інше слово, й запиши їх.

Спорт, млин, плід, їжак, лист, грак. 14. Прочитай вірш. Скільки літер в українській абетці? Розкажи абетку напам’ять.

Пам’ятайте, любі діти: в українськім алфавіті є чимало гарних літер, а точніше — тридцять три. Стали в ряд один вони, розмістились за порядком, мовби вийшли на зарядку. Лариса Лужицька

15. Прочитай і запам’ятай. Розташуй виділені слова в абетковій послідовності.

Алфавіт потрібно знати з абсолютною точністю, бо всі словники, довідники укладені в алфавітному порядку. Строго за алфавітом розставлені книжки в бібліотеці. Саме в абетковій послідовності написаний список учнів у класному журналі.

*2 Данилко О. Дидактичні матеріали. 2 кл.

9


16. Запиши слова за абеткою. Побудуй звукову модель виділених слів.

Абрикос, черешня, груша, вишня, яблуко, слива, мандарин, лимон. 17. Пригадай назви трьох вулиць у твоєму місті (селі). Запиши їх в абетковій послідовності. 18. Прочитай вірш. Запиши в абетковій послідовності усіх пасажирів трамваю.

Трамвайчик Дзінь-дзелень! — біжить трамвайчик. У вагоні лис і зайчик, бегемотик, слоник, котик, песик, вовчик, чорний кротик. — Не дивуйтесь, — каже зайчик, — в зоопарк іде трамвайчик. Анатолій Камінчук

19. Прочитай. Запиши слова за абеткою, беручи до уваги першу й другу букви у слові.

Доярка, дятел, лікар, вчитель, шофер, листоноша, інженер, пекар, комбайнер, вікно, шапка, півень, ірис, каштан. 20. Розташуй слова кожної групи за абеткою та запиши. Поясни значення кожного слова у групі.

1. Жовтий, жовтіє, пожовкло. 2. Білий, побіліло, біліє. 10


3. Зелений, позеленіло, зелень 4. Червоний, почервоніло, червоніє. 21. Запиши в алфавітному порядку назви предметів, які ти вивчаєш у школі.

Перевір себе! 1. Прочитай. Запиши імена в абетковій послідовності. Склади і запиши речення з одним з них (на вибір).

Оксана, Андрій, Микола, Євген, Лариса, Оля, Наталка, Петрик, Дмитро, Світлана, Богдан. 2. Спиши вірш. Запиши в абетковій послідовності виділені слова. Побудуй звукові моделі цих слів.

Ще малий, але ж сміливець — сам біжить у гай... Ти, мій хлопче, українець — те запам’ятай! Ще мала, а по барвінок вже ходила в гай. Ти, дівчатко, українка — тож не забувай! Віктор Терен

3. Добери і запиши за зразком по два слова на перші п’ять букв алфавіту. Зразок. А — абетка, абрикос. Б — ..., ... . 11


4. Випиши назви квітів і розташуй їх за абеткою. З одним із них склади й запиши речення.

Я візьму граблі й лопату та зроблю грядки в саду, посаджу на них я м’яту, чорнобривці, резеду. Ще й пахучого горошку тут насію два рядки, посаджу тюльпанів трошки, а скраєчку — нагідки. Марія Познанська

5. Спиши і поясни прислів’я. Побудуй звукову модель виділених слів.

Осінь збирає, а зима з’їдає. Пізній гриб, пізній сніг. На чорній землі білий хліб родить. Склад. Перенос слів з рядка в рядок Запам’ятай!  У слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків. Слова бувають односкладові, двоскладові, трискладові, багатоскладові.  Слова переносять з рядка в рядок складами.  Односкладові слова не переносять.  Склад з однієї букви не залишають в рядку і не переносять.  При переносі з рядка в рядок букви ь і й не відривають від попередньої букви. 12


 При переносі з рядка в рядок буквосполучення йо, ьо та дж, дз не розривають. Потренуйся! 1. Спиши слова. Визнач у кожному слові кількість складів. Зразок. Очі (2 скл.); … .

Очі, березень, лід, мешканці, трава, озеро, колосочки, лілія, ягоди, галявина, ніченька, вовк. 2. Спиши вірш. Підкресли слова, які не можна перенести з рядка в рядок. Побудуй звукову модель виділеного слова.

Ось липа кучерява розкинула намет. На липі недавно бджілки збирали мед. Наталя Забіла

3. Прочитай слова. Спиши, поділяючи їх рискою на склади для переносу.

Зайчик, гайка, гайок, сойка, піймати, байка, Надійка, бойовий, лійка, майор, майонез, знайомий, його, майка, район. 4. Спиши. Підкресли двоскладові слова. Склади звукову модель виділеного слова.

У саду дозріли груші, сливи, яблука. Плоди смачні та духмяні. Люди збирають урожай. 13


5. Спиши слова. Підкресли лише ті, які не можна перенести з рядка в рядок.

Море, мед, степ, садівник, дим, орел, сквер, квіти, їжак, зерно, звук, чай. 6. Спиши слова, поділяючи їх рискою на склади для переносу. З одним (на вибір) склади і запиши речення.

Чайка, мальований, гаманець, знайомий, бадьорий, майонез, тьохкає. 7. Спиши слова, поділяючи їх на склади для переносу.

Дзеркало, ґудзик, кукурудза, ходжу, сиджу, бджоли, джерело, дзюрчить. 8. Зі слів кожного рядка склади і запиши речення. Випиши імена дітей, поділяючи їх рисками на склади для переносу.

1. Оленка, в, гуляє, парку, осінньому. 2. У, склав, портфель, Тарасик, пенал, книжки. 9. Відгадай загадки. Запиши слова-відгадки, поділи їх рискою на склади для переносу різними способами.

Що у нашому городі стає першим у пригоді, виростає щодоби, як у лісі ті гриби?

Довгі коси маю, та усі ховаю. Білі зуби маю, та не заплітаю.

Слова для довідок: огірки, кукурудза. 14


10. Випиши виділені слова. Поділи їх рискою для переносу.

1. Білі лілії розквітли в саду. 2. Ніжно пахне лісова конвалія. 3. Кульбабка схожа на маленьке сонечко.4. Сіренький котик пив молочко. Перевір себе! 1. Випиши спочатку односкладові слова, потім — двоскладові, трискладові.

Рис, молоко, літак, оса, піч, книжка, молоток, хліб, зошити, фарби, печиво, медаль, учитель. 2. Запиши слова, поділяючи їх рискою на склади для переносу.

Байка, синька, стежка, фонтан, ялинка, лінійка, альбом, кефір. 3. Запиши слова. У дужках познач кількість складів. Зразок. Лід (1), рука (2), огірок (3), ...

Масло, сметана, рис, пень, голова, спина, лілія, мир, стілець, морозиво, рак, неділя, заєць. 4. Прочитай. Поясни, як ти розумієш прочитане. Поділи виділені слова для переносу.

Вересень калиною радує, птахам про вирій нагадує. Жовтень іде — тумани пряде. Листопад осінь залишає, зимі ворота відчиняє. 15


5. Прочитай речення. Випиши виділені слова. Поділи їх для переносу різними способами.

У темному лісі живе дід Осінник. Він спить на сухому листі й сторожко прислухається до співу пташок. Як почує сумну пісню журавлів, виходить з лісу. Голосні звуки. Позначення їх буквами Запам’ятай!  В українській мові є шість голосних звуків: [а], [о], [у], [е], [и], [і].  На письмі їх позначають десятьма буквами: а, о, у, е, и, і, я, ю, є, ї. Потренуйся! 1. Спиши. Підкресли у словах букви, що позначають голосні звуки. З одним словом склади речення і запиши.

Аптека, колесо, луна, окуні, ялина, єнот, малюнок, їжак, конвалія. 2. Прочитай текст. Випиши слова — назви грибів. Вимов у них голосні звуки і підкресли букви, якими вони позначені.

Ліс зустрічає нас повними кошиками своїх багатств. У теплі вологі осінні дні трапляються білі гриби, рижики, лисички, маслюки. Ростуть цілими 16


родинами опеньки. Вони, ніби засмагали на осінньому сонечку, а на шапинках проступили веснянки. У глибині заростей можна натрапити на сироїжки або на сімейку груздів — м’ясистих, запашних. 3. Запиши тільки ті слова, у яких є букви, що позначають два звуки. Підкресли ці букви.

Лялька, яблуко, синє, заєць, ключ, весною, поїзд, малюнок, грає, юшка, баян, сяйво, країна. 4. Відгадай загадки. Спиши їх. Підкресли букви, які позначають два звуки.

1. Стоять коні на припоні, не п’ють, не їдять, а щоденно гладшають. 2. Вдень у небі гуляє, а ввечері на землю сідає. 5. Прочитай вірш. Вимов голосні звуки, які найчастіше трапляються у словах вірша. Запиши букви якими вони позначені.

Юрба веселих юнаків Піймала вудкою в’юнів. Раптом бачать: Їжачиха з їжаком Їдуть бричкою лужком. Купив яблук, ягід тато Своїм любим їжачатам, А єнот гриби збирає І себе лиш вихваляє. Леся Вознюк *3 Данилко О. Дидактичні матеріали. 2 кл.

17


6. Прочитай текст. Як ти розумієш вислів «грав на срібних струнах?» Заміни його одним словом. Спиши виділені слова. Вимов у них голосні звуки. Підкресли букви, які їх позначають.

Був сонячний ранок. На зелених луках, що починались одразу ж за селом, розквітнули жовті кульбабки, дзвеніли бджоли й джмелі. У блакитному небі грав на срібних струнах жайворонок. Перевір себе! 1. Спиши слова. Вимов склади з буквами я, ю, є, ї. Запиши звукові моделі виділеного слова.

Юнга, мию, яблуко, пояс, Євпаторія, читає, їдальня, стояв, Зоя, приємно. 2. Прочитай вірш. Як говорить поет про Україну? Спиши вірш. Підкресли букви, які позначають по два звуки.

Є в усіх одна країна Найрідніша нам усім То прекрасна Україна, Нашого народу дім. Ганна Черінь

18


Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади Запам’ятай!  У слові завжди є один голосний звук, який вимовляють з більшою силою голосу. Склад з цим голосним звуком називають наголошеним.  Решта голосних звуків і складів у слові — ненаголошені.  Наголос може падати на будь-який склад.  Є слова, які допускають подвійний наголос: помилка і помилка, загадка і загадка.  Зміна наголосу може спричинити зміну значення слова: мука і мука, замок і замок. Потренуйся! 1. Прочитай вірш. Випиши виділене слово й побудуй його звукову модель.

Хто по тундрі вволю скаче Ніч і день? В українців кажуть олень, В росіян — олень. Алла Свашенко

19


2. Спиши вірш. Постав наголос у словах.

Дніпро широкий, пісня солов’їна, на каштанах голуба роса, рідний Київ — серце України, наша слава, гордість і краса. Іван Нехода

3. Спиши текст і постав наголоси у виділених словах.

До синіх далеких обріїв простяглися українські степи. Колись це були незаймані простори, зарослі дикими травами. Та давно вже люди осіли на цих землях. Вирощують на них хліб, овочі, квітучі сади. 4. Прочитай. Зміни слова так, щоб наголошеним став другий склад. Зразок. Поле — поля.

Поле, море, вітер, річка, книжка, щітка, пташка, брат. 5. Прочитай текст. Добери до нього влучний заголовок. Випиши виділені слова: спочатку — двоскладові, потім — трискладові; чотирискладові. Познач наголоси.

Хліборобство — велика наука. Виникла ця наука в прадавні часи. Первісна людина використовувала в їжу дике колосся. З часом люди зрозуміли, що зернятка можна сіяти. Бо з кожної зер20


нини новий колосок виростає. Відтоді передають люди вміння ростити хліб. 6. Прочитай текст. Поясни, чому виникло непорозуміння. Випиши «неправильні» слова і розстав наголоси правильно.

Одного разу Дмитрик написав оповідання і дав його Андрійкові. Той почав читати вголос: «Колись в одній далекій країні на березі ріки стояв великий замок. Його охороняли цілі полки. Воїни були мужні та хоробрі. Та їм часто завдавали турбот тубільці. Одного разу вороги підпливли в своїх пирогах зовсім близько. Почався бій, страшне пекло!» — Нічого не розумію, — розгубився Андрійко. — Я такого не писав! — схопився Дмитрик. 7. Прочитай, правильно наголошуючи слова. Спиши, постав наголос. З одним (на вибір) словом склади речення.

Улітку, ворота, посередині, олень, виразно, загадка, корисний, новий. Перевір себе! 1. Прочитай, правильно наголошуючи слова. Спиши три останні речення. Познач наголос.

На нашому подвір’ї росте великий кущ калини. Навесні він зацвітає білим цвітом. Восени на ньому з’являються червоні ягоди. Калинові ягоди 21


дуже корисні для здоров’я людини. Обов’язково вживай ці чудові дари природи. Тоді завжди будеш здоровим. 2. Прочитай вірш. Поясни, коли сірничок може бути «злим». Спиши. Постав наголоси у словах

Погляньте, малята, на цей сірничок: червона голівка, жовтенький бочок. На вигляд — звичайний: тонкий і малий, буває він добрий, буває і злий. Грицько Бойко

Приголосні звуки. Позначення їх буквами Запам’ятай!

22

В українській мові є 24 приголосні звуки.

На позначення приголосних звуків існує 23 букви.

На відміну від голосних звуків, приголосні звуки самостійно склад не утворюють.

Буквосполучення дж, дз позначають один звук.

Буква «ща» позначає два звуки: [шч].

Не позначає окремого звука ь.


Потренуйся! 1. Спиши слова Підкресли букви, якими позначені приголосні звуки.

Вовк, труба, зошит, сонце, фонтан килим, чайник, посуд, ручка, морозиво, стежка, верба. 2. Заміни один звук і «перетвори» слово тінь на слово, що є назвою тварини. Запиши ці слова. Чи однакова в них кількість звуків і букв? З одним зі слів склади і запиши речення. 3. Прочитай. Спиши. Підкресли букву ф. Побудуй звукову модель виділеного слова.

Мама Софійки працює на швейній фабриці. Вона шиє шкільну форму для учнів. А тато — фотограф. Він фотографує людей. 4. Спиши речення. Підкресли буквосполучення хв. Побудуй звукові моделі виділених слів.

1. Павич розпустив розкішний хвіст. 2. Фея відвідала хвору дівчинку. 3. Дідусь Федір відремонтував стару хвіртку. 4. Перерва триває десять хвилин. 5. Прочитай речення. Випиши слова з буквосполученнями дж, дз.

1. Бджоли і джмелі — невтомні трудівники. 2. На галявині виросли лісові дзвіночки. 3. Джерельна вода чиста й прохолодна. 4. Кукурудза має багато поживних речовин. 23


6. Спиши слова. Побудуй їхні звукові моделі.

Дощечка, щавель, ящірка, щастя, щітка. 7. Із кожної групи слів склади і запиши речення. Підкресли буквосполучення дж, дз.

1. Струмочки, дзюрчать, весело. 2. Наталка, перед, стояла, дзеркалом. 3. літали, над, пахучими, квітами, Бджоли. 8. Спиши прислів’я. Підкресли слова з буквою щ.

1. Погане слово краще проковтнути, ніж промовити. 2. Від щирого слова світ радіє. 3. Роботящі руки гори вернуть. 9. Спиши. Побудуй звукові моделі виділених слів.

Це ж чому завжди у Тані щічки свіжі та рум’яні? А тому, що Таня наша їсть і борщ, і хліб, і кашу. Галина Демченко

10. Прочитай вірш. Випиши слова з буквою ґ.

Що за ґвалт зчинився на подвір’ї зранку? Загубила ґудзик ґава біля ґанку. З дерева за нею ґедзь спостерігав 24


і порадив ґаві не ловити ґав. Ігор Січовик

11. Спиши. Встав пропущені букви (г чи ґ).

•уси •учно •елготали — •оробці зерно клювали.

•онять •уси •оробців, •олубок на •анок сів. Олександр Кононенко

12. Поміркуй, скільки звуків і скільки букв у кожному слові. Запиши за зразком. Зразок. Борщ — 4 б., 5 зв.

Борщ, джміль, якір, кущ, дзвоник, їжачок. 13. Запиши слова за абеткою. Бери до уваги другу букву.

Федір, флот, Феодосія, фіалка, фонтан, футбол, факел. 14. Поміркуй: літера ф чи буквосполучення хв пропущені у словах. Запиши ці слова.

•утбол, •іст, •іртка, •абрика, •рукти, по•валив, ша•а, про•есія. 15. Випиши спочатку слова з буквосполученням дж, а потім — з дз.

1. Дзиґа весело крутилась, дзиґа в дзеркало дивилась. 2. Молода верба росла біля джерела. 3. Бджілки весело гули над квітами. 4. Пролунав дзвінок на урок. 5. Джмелик сів на конюшину. *4 Данилко О. Дидактичні матеріали. 2 кл.

25


16. Прочитай слова вголос. Випиши слова, у яких приголосних звуків більше, ніж голосних.

Торт, листки, сіно, зошит, шерсть, поле, оса, подружка, зима, олово. Перевір себе! 1. Спиши вірш. Устав пропущені букви.

•елгочуть під •орою •уси, в •ород забі•ло •усеня. — Гиля, гиля! — •ука •ануся, його з •ороду ви•аня. Наталя Забіла

2. Прочитай текст. Спиши перше речення. Знайди в ньому слова, у яких є збіг кількох приголосних звуків. Підкресли букви, якими вони позначені.

Надходить осінь У зграї збиваються пташки, що будуть відлітати в теплі краї. Рано покидають наші краї ластівки, соловейки та інші дрібні пташки. Незабаром перша паморозь посріблить траву, листя кущів, дерев. Тоді шпак проспіває біля своєї шпаківні прощальну пісню. За Олександром Копиленком 3. Поміркуй: літеру ґ чи літеру г пропущено у словах. Запиши їх. З одним зі слів склади речення.

А•грус, •олуби, •удзик, •орох, •усенята, •анок, •айок, •едзь, дзи•а, вино•рад, •аз, •рунт, •ород. 26


4. Поясни прислів’я. Спиши. Підкресли слова, які починаються і закінчуються приголосними звуками.

1. Книгу читають не очима, а розумом. 2. Золото добувають із землі, а знання з книжок. 3. Розум без книги, що птах без крил. Дзвінкі й глухі приголосні звуки Запам’ятай!  Приголосні дзвінкі звуки утворюються за участю голосу і шуму, а глухі утворюються лише за участю шуму.  Деякі приголосні звуки утворюють пари: Дзвінкі [б]

[г]

[ґ]

[д] [д´]

[з]

[з´] [ж] [ дж] [ дз ] [ дз ]

Глухі

[х]

[к]

[т]

[с]

[с]

[п]

[т´]

[ш]

[ч]

[ц]

[ц´]

 Решта приголосних звуків не мають пари: Дзвінкі

[в]

[л]

[л´]

[м]

[н]

[н´]

[й]

[р]

[р´] [—]

Глухий

[ф]

Потренуйся! 1. Спиши слова. Підкресли букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки. Склади речення з виділеними словами і запиши.

Дуб, мед, пиріг, рибка, загадка, ягідка, бабка, доріжка, берізка, мороз. 27


2. Прочитай народні прикмети. У виділених словах підкресли букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки.

1. Яскраві зірки — на мороз. 2. Не скинув листя дуб — буде люта зима. 3. Іде лапатий сніг — на тривалу непогоду. 3. Спиши скоромовку. Підкресли у словах букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки.

Ніс Гриць пиріг через поріг. Став на горіх, упав на поріг. З народної творчості

4. Спиши прислів’я. Підкресли у виділених словах букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки.

1. Хліб-сіль їж, а правду ріж. 2. Краще гірка правда, ніж солодка брехня. 3. Старого горобця на полові не обдуриш. 6. Прочитай. Зі слів кожної групи склади і запиши речення. Підкресли букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки.

1. В, плавали, акваріумі, рибки. 2. Дівчинка, книжку, прочитала, цікаву. 3. Школярі, школи, біля, берізки, посадили, і, клени. 28


7. Спиши речення. Підкресли у словах букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки.

1. У лисиці гострі зубки. 2. Миколка любить відгадувати загадки. 3. На галявині достигли ягоди суниць. 4. Вузькою стежкою йшли туристи. 8. Спиши слова. Підкресли букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки. Із двома словами (на вибір) склади і запиши речення.

Голуб, загадка, гніздо, картуз, біб, приказка, ложка, кузня, лісоруб, мережка. 9. Прочитай. Допиши слова за зразком. Чітко вимовляй дзвінкі приголосні у другому слові кожної пари.

Багато Голуби — Зуби — Ножі — Хлібороби — Вози —

Один голуб. ...

10. Допиши слова за зразком. Чітко вимовляй дзвінкі приголосні звуки у другому слові кожної пари.

Один Зубок — Дубок — Садок — Голубок — Горбок —

Багато зубки. ...

29


11. Прочитай. Допиши слова за зразком. Чітко вимовляй дзвінкі приголосні звуки перед глухими.

Маленька Скибочка — Книжечка — Кружечка — Ложечка — Коробочка —

Велика скибка. ...

12. Спиши слова. Підкресли букви, що позначають глухі приголосні звуки у словах.

Чашка, волошка, овес, липка, короп, мішки, парус, каштан, матрос, черешня. 13. Прочитай. Спиши, вставляючи пропущені слова. Підкресли букви, що позначають глухі приголосні звуки.

Білочка збирає ... і ... . Сіренька ... вмиває своїх кошенят. Милують око сині ... . Слова для довідок: горішки, шишки, кішка, волошки. 14. Спиши вірш. Підкресли однією лінією букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки, а двома — глухі.

У дитячому садку Є акваріум в кутку. А в акваріумі рибки 30


Миготять туди-сюди, І на всіх вони крізь шибку Поглядають із води. Наталя Забіла

15. Прочитай. Склади і запиши речення. Підкресли букви, що позначають глухі приголосні звуки.

1. Рясним, вкрилася, липка, цвітом. 2. На, петрушка, виросла, городі. 3. Кіт, гострими, зловив, кігтями, мишку. 16. Спиши слова. Підкресли однією лінією букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки, а двома — глухі.

Автобус, рушник, дружба, город, грип, дубки, нігті, берізка, картуз, квас, дошка, вигадка. 17. Встав пропущені букви. Запиши речення. Підкресли букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки.

1. Лісник добре знає сте•ку через болото. 2. Бабуся спекла рум’яні пирі•ки. 3. Бері•ки опустили свої зелені віти. 18. Прочитай. Випиши слова, у яких всі приголосні звуки — дзвінкі.

Кожна нація, кожен народ має свої звичаї. В усіх народів світу існує повір’я, що той, хто забув звичаї своїх батьків, не матиме щастя. 31


Перевір себе! 1. Спиши слова. Підкресли букви, що позначають дзвінкі приголосні, однією лінією, букви, що позначають глухі приголосні, — двома лініями.

Лісоруб, чашка, Пилип, ягідка, рушник, город, квас, мотузка, абрикос, ніжки, фокус, гніздо, кігті, колос, ложка, легко, горох. 2. Спиши слова. Підкресли букви, якими позначено дзвінкі приголосні звуки й назви їх. Потім добери до кожного дзвінкого звука парний глухий звук.

Стежка, зуб, ґедзь, діжка, ґудзик, дід, бік, Кузя. Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення Запам’ятай!  Приголосні звуки можуть бути твердими і м’якими.  Буква й завжди позначає м’який приголосний звук.  Буква «знак м’якшення» разом з попередньою буквою позначає на письмі м’який приголосний звук.  Під час переносу буква «знак м’якшення» залишається з попередньою буквою.

32


Потренуйся! 1. Відгадай загадки. Запиши слова-відгадки. Підкресли букви, що стоять перед знаком м’якшення. Назви звуки, які вони позначають.

 Убрання барвисте має І загострений кінець. На папері слід лишає, А зоветься ...  Залізний кінь фарбований І гумою підкований.  В лісі проживає й кожушки міняє. Довгі вуха, куций хвіст, Моркву і капусту їсть. Слова для довідок: автомобіль, олівець, заєць. 2. Поясни прислів’я. Спиши, вставляючи пропущені букви. Добери до виділених слів протилежні за значенням.

1. Кінец• діло хвалит• . 2. Хто робит• — той голий не ходит• . 3. Листя без вітру не шелестит• . 4. Заєц• спит• , та очей не жмурит• . 3. Спиши, змінюючи слова за зразком. Зразок. Житній — житнього.

Вечірній — синій — пізній — *5 Данилко О. Дидактичні матеріали. 2 кл.

домашній — ближній — осінній — 33


4. Спиши слова, поділяючи їх для переносу.

Лялька, батько, кицька, опеньки, тюльпан, Василько, синенький. 5. Спиши, вставляючи замість крапок буквосполучення йо або ьо. Випиши слова з буквосполученням йо. Поділи їх рискою на склади для переносу.

1. Л••тчик веде літак на посадку. 2. На будівельному майданчику працює під••мний кран. 3. С••годні ••сип відвідав зоопарк. 6. Спиши лише ті слова, які можна переносити. Поділи їх рисками для переносу.

Льотчик, льон, сьомий, рульовий, працьовитий, льох, сльози, тіньовий. Перевір себе! 1. Відгадай загадку. Спиши її. Підкресли слова, у яких вжито знак м’якшення. Запиши свої три слова з літерою ь.

Дзень-дзелень, цінь-цвірінь, день-деньок, тінь-плетінь. Хто ж добродій той маленький, що зробив усе м’якеньким? Він до «ер» подібний трішки, що дріма задерши ніжку. Леся Вознюк

34


2. Випиши слова у дві колонки: у ліву — в яких потрібно писати знак м’якшення, а в праву — без нього.

Щ•ітка, філ•м, різ•ба, куз•ня, нян•ка, духм•яний, камін•чик, асфал•т, с•міх, радіст•. Позначення м’якості приголосних звуків буквами і, я, ю, є Запам’ятай!  Букви і, я, ю, є, ь позначають м’якість попередніх приголосних звуків: ліс, лящ, синє, день. Потренуйся! 1. Спиши слова. Підкресли букви, ужиті на пом’якшення приголосних звуків.

Люстра, дірка, школяр, люди, синє, тісто, сусід, столяр, літнє, костюм. 2. Прочитай. Спиши. Підкресли у словах букви, що позначають м’які приголосні звуки.

Блюдо, раннє, вихід, поляна, ллє, куля, кіно, ключ, маляр, гірка, третє, салют. 3. Прочитай. Спиши речення. Підкресли букви, що позначають м’які приголосні звуки.

Починався чудовий літній день. Переливалися всіма барвами райдуги крапельки роси. Співали птахи. Гудів джміль. Ірина Прокопенко 35


4. Спиши вірш. Підкресли у словах букви, що позначають м’які приголосні звуки.

Шумлять на вітрі явори, Із полем розмовляють. Піснями жайвори з гори Вже землю зустрічають. Василь Грінчак

5. Спиши прислів’я. Встав пропущені букви. Підкресли у словах букви, що позначають м’які приголосні звуки.

1. Кінец• діло хвалит•. 2. Хто робит•, то голий не ходит•. 3. Листя без вітру не шелестит•. 6. Спиши. Підкресли у словах букви, що позначають тверді приголосні звуки, однією лінією, а букви, що позначають м’які приголосні звуки, — двома лініями.

Навесні черешні вкриваються білим цвітом. Повітря в саду напоєне незвичайним п’янким ароматом. Здається, що господарював у садку справжній чарівник. 7. Спиши. Підкресли у словах букви, що позначають тверді приголосні звуки.

Голова, річка, сонце, зозуля, птахи, природа, рука, вітер, гриби, зерно. 36


8. Склади і запиши речення зі слів кожного рядка. Підкресли букви, що позначають м’які приголосні звуки.

На, з’явився, небі, і, місяць, зорі. Біля, тюльпани, школи, розцвіли. На, проміння, сонечко, землю, щиро, ллє. 9. Прочитай загадки і відгадай їх. Запиши словавідгадки, підкресли букви, що позначають м’які приголосні звуки.

1. Ходить птиця по садку і співа:«Ку-ку-рі-ку!» 2. Із малої цибулини виріс весняної днини, до нарциса привітався та на грядці запишався. 3. Вдень він спить, вночі — мандрує, сяйво ніжне нам дарує. Уночі у тихій річці любить плескатись в водичці. 4. Довгі ноги, довгий ніс, по болоті ходить скрізь. 5. Золоте решето, а в ньому чорних хатинок повно. Слова для довідок: тюльпан, чапля, місяць, соняшник, півень. 37


Перевір себе! 1. Поясни прислів’я. Спиши. Підкресли букви, ужиті на пом’якшення приголосних звуків.

1. Маленька праця краща за велике безділля. 2. Хто рано встає, тому Бог дає. 3. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. 2. Випиши слова, в яких усі приголосні звуки м’які. Підкресли букви, ужиті на пом’якшення приголосних звуків.

Малятко, осінь, поле, діброва, лінія, заєць, місяць, тюлень, лінь, камінь. Подовжені м’які приголосні Запам’ятай!  Подовжений м’який приголосний звук на письмі позначають двома однаковими буквами.  У звуковій моделі його позначають:  Переносити такі слова можна по-різному: жи-ття, жит-тя. Потренуйся! 1. Прочитай вірш. Вимов уголос виділені слова. Чим вони відрізняються? Випиши їх парами. Зроби висновок про те, як позначають на письмі подовжені м’які приголосні звуки. 38


В маленької Соні Ще віченькі сонні. Мама каже Вані: — Не сиди у ванні. Погукай ще Митю Хай збереться миттю. Часу небагато — Їдемо до тата. Алла Свашенко

2. Прочитай вірш. Випиши слова з подовженими м’якими приголосними звуками. Склади звукові моделі цих слів.

На траві й квітках росинка, Шелестіння й гомін гілки, Щебетання й пісня пташки, Скрип жука, гудіння бджілки. Яків Щоголів

3. Поясни прислів’я. Спиши. Встав пропущенні букви.

1. Зна••я робить жи••я прекрасним. 2. Вче••я світ, а невче••я — тьма. 3. Буде терпі••я — буде й умі••я. 4. Прочитай. Випиши слова з подовженими м’якими приголосними звуками. Поділи їх на склади для переносу.

У людини багато різних м’язів. М’язи потребують тренування для правильного дихання і роботи серця. Під час ходіння тренуються усі м’язи. 39


5. Зміни слова так, щоб утворилися слова з подовженими м’якими приголосними звуками. Зразок. Жити — життя.

Жити, смітити, уміти, говорити, розуміти, знати. 6. Прочитай речення. Випиши слова з м’якими подовженими приголосними. Визнач кількість букв і звуків у цих словах. Зразок. Узліссі — 7 букв, 6 звуків.

1. На узліссі росте дуб. 2. Довге гілля поспліталося над лісовою стежкою. 3. У лісі чути пташине щебетання. 4. Свіже повітря повіяло в обличчя. 7. Запиши речення, вставляючи замість крапок потрібні слова. Підкресли у словах подвоєні букви. Вимов ці звуки.

1. Вітер колише ... золотої пшениці. 2. Петрик записав у ... домашнє ... . 3. На ... росла висока берізка. Слова для довідок: колосся, щоденник, завдання, узліссі. 8. Поясни прислів’я. Випиши слова з подовженими м’якими приголосними. Поділи їх рискою на склади для переносу.

1. Яке зіллячко, таке й сім’ячко. 2. Краще мовчання, ніж невпинне говоріння.3. Хто чисте сумління має, спокійно спати лягає 40


Перевір себе! 1. Спиши слова, вставляючи пропущені букви. Вертикальними лініями поділи їх для переносу.

Обли••я, віта••я, коло••я, узбі••я, знаря••я, зі••я, бага••я, пла••я, коло••я, гі••я, взу••я, щебета••я. 2. Прочитай. Спиши слова, вставляючи, де потрібно, ще одну букву.

Щаст•я, узліс•я, лист•я, умін•я, неділ•я, осін•ій, капел•юх, жит•я, майстрин•я, ріл•я. Апостроф Запам’ятай!  Апостроф ставиться після букв б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї.  Букви перед апострофом позначають тверді приголосні звуки.  Під час переносу з рядка в рядок апостроф не відокремлюють від попередньої букви. Потренуйся! 1. Спиши слова. Підкресли букви, між якими стоїть апостроф.

Здоров’я, матір’ю, під’їзд, б’ють, солов’ї, в’юн, п’ять, м’ясо, комп’ютер. *6 Данилко О. Дидактичні матеріали. 2 кл.

41


2. Прочитай речення. Спиши. Підкресли слова з апострофом.

1. Бур’ян — шкідлива рослина. 2. Дрова горіли яскравим полум’ям. 3. Хлоп’ята грали у футбол. 3. Спиши вірш. Побудуй звукові моделі виділених слів.

Стала смерека, як мати, над подвір’ям старим. Там, де пахощі м’яти куряться, наче дим. Дмитро Павличко

4. Прочитай народні прикмети. Випиши слова з апострофом. Підкресли букви, між якими стоїть апостроф.

1. Рум’яний вечір і сірий ранок — на хорошу погоду. 2. Птахи в’ють гнізда на сонячній стороні — на холодне літо. 3. Галки сідають на верхів’я дерев — до тепла. 5. Спиши речення. Підкресли букви, між якими стоїть апостроф.

1. Кролі дають людям м’ясо і м’яке хутро. 2. Ластівки в’ють гнізда під дахами. 3. М’ята ароматно пахне і корисна для здоров’я. 6. Зі слів кожного рядка склади і запиши речення. Підкресли букви, після яких стоїть апостроф.

1. Маленька, п’є, молочко, Мар’янка. 2. Реп’ях, дороги, росте, край, колючий. 42


3. Вікном, м’яту, бабуся, під, посадила. 7. Прочитай прислів’я. Допиши потрібні за змістом слова.

1. Дружба, як дзеркало: ..., не складеш. 2. Осінь збирає, а весна ... . 3. Щоб розумнішим стати, треба свої помилки ... . Слова для довідок: з’їдає, пам’ятати, розіб’єш. 8. Спиши слова, вставляючи, де потрібно, апостроф. Побудуй звукову модель виділеного слова.

Сім•я, мор•як, пір•я, бур•ян, бур•як, здоров•я, св•ято, матір•ю, бур•як, духм•яний. 9. Відгадай загадки. Випиши слова з апострофом. Поділи їх на склади для переносу, де це можливо.

1. Поля скляні, дороги дерев’яні. 2. Плету хлівець на четверо овець, а на п’яту кізку. 3. Не кінь, не віл, а прив’язаний. 4. Не п’є — живе, а нап’ється — умре. 5. Не пташка, а з пір’ям. 6. Б’ють не плаче, вгору скаче. Слова для довідок: вікно, рукавичка, гарбуз, вогонь, подушка, м’яч. 10. Запиши, хто у кого.

У горобця — гороб’ята. У ластівки — ... . У голуба — … . У солов’я — … . У яструба — … . 43


11. Утвори і запиши слова. Чи скрізь треба ставити апостроф? З одним із утворених слів склади і запиши речення. Зразок. Солома — солом’яний.

Дерево — ... Олово — ... Камінь — … Риба — …

Морква —... Торф — … Різдво — … Мавпа — …

Перевір себе! 1. Прочитай і поясни прислів’я. Випиши слова з апострофом, поділяючи на склади для переносу.

1. Ранні пташки росу п’ють, а пізні — слізки ллють. 2. Мати однією рукою б’є, а другою гладить. 3. Був би сад, а солов’ї прилетять. 2. Спиши речення. Встав, де потрібно, замість крапок апостроф.

1. Дятел — лісовий санітар. 2. Бабуся Дарина просапує бур•ян. 3. Дем•ян спіймав п•ять в•юнів. 4. З далекого плавання повернулись мор•яки. 5. У Мар•янки велика сім•я. 3. Пригадай і запиши п’ять слів, у яких потрібно ставити апостроф.

44


МОВА І МОВЛЕННЯ Запам’ятай!

Потренуйся! 1. Спиши вірш. Підкресли слова, які не можна переносити з рядка в рядок.

О місячне сяйво і спів солов’я, Півонії, мальви, жоржини! Моря діамантів, це — мова моя, Це мова моєї Вкраїни! Володимир Сосюра 45


2. Спиши прислів’я. Поясни їх значення. Допиши своє прислів’я про мову.

1. Птицю пізнати за пір’ям, а людину — за мовою. 2. Ласкаве слово, що весняний день. 3. Не кидай слова на вітер. 3. Прочитай. Запиши пестливі форми свого імені.

Ім’я Світлана (російське Светлана, білоруське Святлана). Пестливі форми: Світланонька, Світланочка, Світланка, Світлинка. 4. Прочитай заклички до дощу і сонця. Зверни увагу на розділові знаки. Підкресли пестливі слова.

Сонечко, сонечко! Відчини віконечко, не ховайся за гору, візьмем тебе до бору.

Іди, іди, дощику, зварим тобі борщику! Тобі каша, а нам борщ, щоб густенько ішов дощ. Михайло Стельмах

5. Прочитай текст. Спиши друге і третє речення. Побудуй звукову модель виділеного слова.

Культура мовлення Розмовляючи, дивись у вічі тому, з ким спілкуєшся. Уважно слухай співрозмовника, не перебивай його; не намагайся довести свою правоту силою голосу. Під час розмови не хитайся, не розмахуй руками, не говори надто швидко. Розмовляй тільки про те, що знаєш. 46


6. Випиши з уривка казки «Лисичка-сестричка» слова ввічливості.

— Добрий день, люди добрі! — Дай Боже здоров’ячка. — Пустіть же, будьте ласкаві, переночувати. — Ой, лисичко-сестричко, у нас хата маленька — ніде буде тобі лягти. — Дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. 7. Спиши вірш. Запиши, які ще слова ввічливості ти використовуєш при зустрічі.

Йдуть качата поодинці уклоняються Іринці: — Добрий ранок, добрий ранок, що сьогодні на сніданок? Олена Журлива

8. Запиши слова ввічливості, які ти використовуєш, коли прощаєшся. З одним (на вибір) склади речення. 9. Випиши слова та словосполучення, які ти використаєш, якщо змушений комусь відмовити.

Добрий день, спасибі, на жаль, не можу, домовились, мушу відмовити, шкодую, але це не так, будь ласка.

47


10. Запиши словосполучення, добираючи влучні порівняння з довідки.

Колючий, як ... . Здоровий, як ... . Голодний, як ... . Хитрий, як ... . Вірний, як ... . Боязкий, як ... . Слова для довідок: лис, вовк, пес, слон, їжак, заєць. 11. Прочитай скоромовки з відповідною силою голосу. Одну з них (на вибір) запиши з пам’яті.

1. Ходить квочка коло кілочка, водить діточок коло квіточок. 2. Перчив, перчив, поки не переперчив. 3. Взяв з доріжки Гришка кішку, хай піймає кішка мишку. 12. Прочитай текст. Які зміни відбуваються у природі з приходом осені? Випиши слова — назви осінніх квітів.

На газонах ще квітнуть яскраві різнокольорові айстри, жоржини, червоні канни, милують око оксамитові чорнобривці. Та як тільки набіжить хмаринка, спохмурніє сонечко. Одразу стає видно, як золотяться березові гаї й устеляються першим жовтим листям доріжки. Алевтина Волкова

13. Правильно пиши та наголошуй слова. З одним зі слів (на вибір) склади речення і запиши його.

Чотирнадцять, одинадцять, виразно, посередині, корисний, новий, олень, якір, загадка, подруга, фартух. 48


14. Спиши речення. Визнач і запиши в дужках, де загадка, де прислів’я, де скоромовка, а де — порівняння.

1. Під лежачий камінь вода не тече. 2. Є шапка, але немає голови. Є нога, але без черевика (Гриб). 3. Очиці у вовчиці, наче блискавиці. 4. Маленький, як миша. 15. Прочитай гумореску з відповідною інтонацією. Спиши. Підкресли слова-звертання.

Булка з маслом Стоїть і гірко плаче Надя: — Віддайте булку з маслом, дядю! — То я ж не брав, дівчатко миле. — А ви на неї, дядю, сіли… Грицько Бойко

16. Прочитай заклички. Випиши слова-звертання, поділяючи їх рискою на склади.

Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір’ячко.

Дощику, дощику припечи, припечи, а я буду у куточку на печі, на печі.

Ой вітре, вітроньку, прижени хмароньку.

*7 Данилко О. Дидактичні матеріали. 2 кл.

49


17. Зі словосполучень, записаних у правій та лівій колонках, склади прислів’я. Запиши їх та вивчи напам’ять.

Сказати легко, Хто часто кричить, У нечемного

того ніхто не слухає. чемності не навчишся. але зробити важко.

Перевір себе! 1. Прочитай слова. Підкресли ті, які ти використаєш, коли проситимеш допомоги.

Усього найкращого; до наступної зустрічі; будьте добрі; прошу; будь ласка; допоможіть, будь ласка; до побачення. 2. Спиши. Визнач і запиши в дужках, де загадка, де прислів’я, де скоромовка, де порівняння.

1. Ложка дьогтю псує бочку меду. 2. Хитру сороку спіймати морока, а на сорок сорок — сорок морок. 3. Гарне дерево міцне, листя різьблене, рясне. А на гілочках крилатих буде жолудів багато. (Дуб) 4. Голодний, як вовк. 3. Запиши відповіді на запитання.

1. Як потрібно слухати співрозмовника? 2. Чи можна втручатися в розмову дорослих? Чому? 50


ТЕКСТ Запам’ятай!       

Текст складається зі зв’язаних за змістом речень. У тексті речення розміщуються в певній послідовності. До тексту можна дібрати заголовок. Текст складається із зачину, основної частини, кінцівки. Кожна частина тексту починається з абзацу. Текст, у якому описано когось чи щось, називають описом. Текст, у якому про когось чи про щось розповідається, називають розповіддю.

Потренуйся! 1. Спиши текст, дібравши влучний заголовок.

У Криму на березі Чорного моря розкинувся табір відпочинку «Артек». З усіх сіл і міст України сюди їдуть школярі. Відпочинок дітей проходить цікаво. Я давно мрію поїхати в Артек. Заголовки: а) Весела подорож б) Табір «Артек» в) На Чорному морі 51


2. Визнач, яка група речень є текстом. Спиши його. Добери заголовок.

 Добре дихалося зранку в старому дубовому лісі. Бабуся спекла смачний пиріг. У лисиці пухнастий хвіст. Птахи в’ють гнізда.  Добре дихалося зранку в старому дубовому лісі. Повітря пахло зволоженим листям, воно голубіло між стовбурами. Далина над верхівками дерев була кришталево чиста й дзвінка. За Євгеном Гуцалом

3. Визнач, який це текст: розповідь чи опис. Спиши. Добери до тексту заголовок.

Яка ж ознака оселі українця? Калина біля хати. Існує гарний звичай. Коли розпочинали будувати хату, калину садили біля застільного вікна як символ життєвого достатку. 4. Прочитай. Випиши з тексту опис квітів.

На ще вогких пагорбках зацвіли перші весняні квіти — мати-й-мачуха. У неї квітки яскраво-жовті, ніби краплини вранішнього сонця. З-під торішнього листя соромливо виставив свою волохату фіолетову квітку сон. Він одягнув пухнасту шубку і не боїться нічного холоду. За Олександром Копиленком

52


5. Прочитай. Поділи текст на речення. Запиши.

Була собі Коза у неї було семеро козенят зробила вона собі хатинку в лісі кожного дня ходила в ліс за їжею. З народної казки

6. Прочитай текст. Визнач його будову. Спиши основну частину.

Глухарі У глухих соснових лісах живуть, зимують, живляться смолистою хвоєю молоденьких сосен глухарі. Глухарі — рідкісні птахи в наших лісах. Улітку переховують вони разом з лосями в глухих хащах, у мохових темних болотах. За це деякі сільські мисливці називають глухарів моховиками. Не кожному щастить побачити взимку в лісі глухарів, почути навесні дивовижні їхні пісні. За Іваном Соколовим-Микитовим

7. Прочитай. Визнач зачин, основну частину і кінцівку. Спиши, розділяючи на абзаци. Добери заголовок.

Хустка не просто одяг, а й символ-оберіг. У селах кладуть хустку на спечений хліб, на дитячу колиску — від лихого ока. Хустинка — вузлик із вечерею для хрещених на Різдво. Була вона і Оберегом для козака від ворожої кулі. Ось які хустки красиві й до лиця нашим дівчаткам-українкам! 53


8. Прочитай. Запиши речення в такому порядку, щоб утворився зв’язний текст. Добери заголовок.

Вдячний птах весело зацвірінькав. Діти впустили його у кватирку. Був холодний дощовий день. Горобчик змок і шукав затишку. Вони годували його крихтами хліба. Ситий горобчик вилетів у вікно. 9. Заміни в тексті слова, які повторюються, на зразок: білка — вона, господинька, рудохвоста. Запиши вдосконалений текст. Добери заголовок.

Був кінець літа. Маленька білочка готувалася до зими. У дуплі дерева білочка влаштувала комору. Весь день носила білочка в дупло горіхи, жолуді. Великий запас зробила білочка на зиму. Білочці не страшна сувора зима. 10. Заміни слова, що повторюються, і запиши відредагований текст.

Ялинка Наближався Новий рік. Тато купив велику ялинку. Прикрасили ялинку різними іграшками. На ялинці повісили і засвітили різноколірні лампочки. Діти веселилися, грали, співали. Слова для довідок: лісова красуня, її, вічнозелена гостя. 54


11. Прочитай речення. Запиши їх у такій послідовності, щоб утворився текст. Добери заголовок.

Вони готують клас до наступного уроку. Пролунав дзвінок. Чергові витирають дошку, поливають квіти, провітрюють клас. Розпочалась перерва. Наталка і Андрійко — чергові. Приємно працювати в такому класі! 12. Прочитай текст. За змістом прочитаного дай відповіді на запитання. Скористайся словамипідказками (виділені слова у запитаннях)

Соловейко — найкращий співак. Співаючи, птах сидить на кущі нерухомо. Взагалі соловейко дуже рухливий. Гніздо своє мостить на землі або під захистом куща. Солов’я треба шукати серед чагарників у листяних лісах або біля озера чи річки. А ти чув пісні цього співака? Із книги «Цікава орнітологія»

1. Як називають соловейка? 2. Коли птах сидить нерухомо? 3. Де соловейко мостить собі гніздо? 4. Де можна шукати соловейка? 5. Чи чув ти пісні цього співака?

55


13. Склади і запиши текст про зиму, користуючись запитаннями. Добери заголовок. Простеж за абзацами в тексті.

1. Яка пора року настала? 2. Як гріє сонце? 3. Холодно чи тепло стало? 4. Чи змінилися дерева і кущі? 5. Що роблять птахи? 6. Що роблять узимку звірі? 7. Чи любиш ти зиму? Чому? 14. Прочитай текст. Знайди в ньому зачин, основу частину і кінцівку. Це текст-опис чи текст-розповідь? Доведи свою думку. Спиши основну частину і кінцівку.

Голодна щука шукала, чим би поживитись. Нарешті вона помітила вирячкуватих йоржів, що збилися в купку біля самого берега річки. Щука кинулась на них. І тут відбулось несподіване. Йоржі вмить розчепірили свої гострі плавці на спині та череві. До того ж випнули «щоки», засаджені гострими шипами. Щука покружляла, покрутилась — і відпливла ні з чим. Микола Осипов

56


15. Прочитай, визнач типи текстів. Запиши текст-опис.

1. Калина Не було в народній медицині корисніших ліків від застуди, ніж калиновий сік. Свіжі ягоди з медом та водою вживали при кашлі. Соком калини очищали обличчя, щоб рум’янилося. Калина — це користь і здоров’я! 2. Калина У вінку зеленолистім, у червоному намисті, видивляється у воду на свою хорошу вроду. 16. Прочитай текст. Добери влучний заголовок. Склади текст-розповідь про зимуючих птахів.

Засипала зима землю сріблястим снігом. Тоді ж і пернаті вісники зими прилетіли. Посідали вони на засніжених деревах — і ті відразу погарнішали. Скрізь — намети снігові, а на деревах — рум’яні, червоні яблука пломеніють. Звісно, ніякі це не яблука, а красені снігурі. Нерозлучний снігур із снігом. Через те цю пташку й звуть снігуром. Птахи й у сад залітають, і в парк, і на годівницю сідають, якщо побачать там насіння. Підсипай корму, не лінуйся! Тоді побачиш цих пташок зблизька. За Миколою Леденцовим 57


Перевір себе! 1. Поділи текст на речення і запиши його.

Найвищі гори в Україні — Карпати це казковий край він неповторний в будь-яку пору року гори вкриті лісами там живуть різні звірі і птахи. 2. Спиши текст, виділи абзаци. Добери заголовок.

Хлопчик і дівчинка збирали суниці. Між соснами прибивалось сонце, щебетали пташки, стукав дятел. Весело перестрибуючи з гілки на гілку, гралася білочка. Що далі діти заходили в ліс, то більше вони знаходили суниць. Швидко їхні кошики наповнилися смачними і корисними ягодами. 3. Запиши речення в такій послідовності, щоб утворився текст.

Під березою діти знайшли маленьке совеня. Вони відпустили совеня на волю. Діти забрали пташку додому і вилікували її. У дуплі берези було гніздо сови. У нього було ушкоджене крило. 4. Визнач, яка група речень є текстом. Добери до нього заголовок і запиши.

 Кит — найбільша тварина у світі. Він має тіло завдовжки до 25 метрів. Великий кит має масу до 16 тонн. У пащу кита може увійти човен. Живуть кити в океані. 58


 Кит — найбільша тварина у світі. Бабуся спекла смачний пиріг. Діти допомагають дорослим збирати врожай. На небі з’явилися сірі хмари. Автомобіль швидко мчав по шосе. 5. Прочитай речення. З довідки вибери потрібні за змістом слова і впиши їх. Добери заголовок.

І ... ... цвіт, й вигріті сонцем та напоєні земною силою ..., що виблискують з-під ... листочків, — то наречений людьми символ України. Слова для довідок: білий, калиновий, кетяги, різьблених. 6. Прочитай, визнач частини тексту. Запиши основну частину. Виділене слово поділи вертикальними лініями на склади.

Голуб — один з найперших птахів, приручених людиною. Єгипетські мореплавці використовували голубів для зв’язку з батьківщиною. У греків ці птахи відігравали вагому роль під час олімпійських ігор і для повідомлення про здобуту перемогу. Своєю довірливістю й лагідністю голуб здобув у людей глибоку симпатію. За Андрієм Комарницьким

59


7. Визнач частини тексту і виділи їх абзацами. Добери влучний заголовок. Запиши.

Серед овочів є чемпіони. Про це йдеться у Книзі світових рекордів. Найбільший у світі помідор виростив у 1986 році американець Гордон Грецем. Його томат мав масу три з половиною кілограми! А в 1988 році австралійка Еллін Чеппел виростила на своєму городі огірок масою 30 кілограмів. Лише наполегливою працею можна досягти таких результатів. 8. Дай відповіді на запитання. Добери заголовок і запиши текст.

1. До яких тварин (свійських чи диких) належить кролик? 2. Який у нього зовнішній вигляд (хвіст, вуха, лапи, шерсть)? 3. Що полюбляє їсти кролик? 9. Підкресли слова, які допомогли тобі відгадати загадку. Спробуй скласти загадку про їжачка, запиши її.

Загадка В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має. Їй на місці не сидиться, а зовуть її ... . 60


РЕЧЕННЯ Поняття про речення. Якими бувають речення Запам’ятай!

речення, у якому про щось розповідається (у кінці ставиться крапка або знак оклику)

речення, у якому про щось запитується (у кінці ставиться знак питання)

речення, у якому висловлюється спонукання (у кінці ставиться крапка або знак оклику)

Потренуйся! 1. Прочитай. Поясни, які рядки слів можна назвати реченнями. Знайди й спиши речення, яке відповідає схемі:

Тихо у лісі взимку Поскрипує веселий морозець Не бояться снігу та морозу лісові Одяглися в пухнасте хутро звірятка Пташки шукають собі Сніжок накинув на дерева та кущі срібне хутро 61


2. Прочитай. Знайди межі речень. Запиши утворений текст. Добери заголовок.

Біля Запоріжжя росте легендарний дуб йому понад п’ятсот років він схожий на величезну парасольку могутній велетень вражає всіх відвідувачів. 3. Зі слів кожного рядка склади і запиши речення.

1. Дощ, іде, весняний, гаєм, над. 2. Гуси, летять, над, білі, лугами. 3. Лелеки, до, гнізд, стомлені, повертаються. 4. Прочитай. Спиши, позначаючи межі речень. Допиши, що ще полюбляє збирати (їсти) їжачок.

Любить їжачок гриби збирати знайде грибок і наколе на голки потім далі мандрує ходить лісом та хазяйнує нічого смачного не минає уже он скільки тих ласощів назбирав. За Миколою Сингаївським

5. Поміркуй, який розділовий знак потрібно поставити у кінці кожного речення. Запиши. Прочитай з відповідною інтонацією.

Куди повзе мурашка А як росте ромашка Куди зникає сонце Хто загляда в віконце Варвара Гринько

62


6. Прочитай. Знайди межі речень. Постав потрібні розділові знаки. Запиши готовий текст.

У сильний мороз під ногами рипить сніг а чи знаєш ти чому річ у тім, що рипіння снігу — це шум від тріску дрібненьких його кришталиків і чим лютіший мороз, тим твердіші кришталики і гучніше рипить сніг під ногами 7. Прочитай. Спиши. Підкресли звертання.

Берізонько, берізонько, ти — мавка лісова, зелені твої кіски вітрисько розвіва. Любов Забашта

Ой вітре, вітроньку, прижени хмароньку, полий теплим дощиком, покрий землю килимком. З народної творчості

8. Прочитай. Випиши лише питальні речення.

Я і ти — Хто до столу хоче сісти? — Я! — Хто варення хоче з’їсти? — Я! — А хто посуд мити буде? — Ну, вже ти підказуй, Людо, А то я та й я! Грицько Бойко 63


9. Перебудуй розповідні речення в питальні. Зразок.

Батько купив Назаркові лижі. Хто купив Назаркові лижі?

1. Грає сріблом білий сніг. 2. У годівничку діти насипали крихт. 10. Випиши спонукальні речення.

Зелений дубочку, чого похилився? Молодий козаче, чого зажурився? Ой не шуми, луже, зелений байраче. Не плач, не журися, молодий козаче. Народна пісня

11. Спиши лише речення. Постав розділові знаки. Підкресли головні слова в кожному реченні.

По небу пливуть білі хмаринки Сьогодні чергуватиме Степанко Ввечері вона радісно Миколко, яку книжку ти Дівчатка відвідали хвору подругу Вночі з неба Як швидко проминули зимові канікули Про що, пташко, пісню голосну 12. Спиши вірш, добираючи слова з довідки. Накресли схему першого речення.

На болоті (хто?) ... цілий день збирав щавель. 64


Назбирав собі на борщ, Та якраз вперіщив (що?) ... . Любов Забашта

Слова для довідок: журавель, дощ.

Перевір себе! 1. Прочитай. Спиши. Підкресли в реченні звертання.

Хвиле, хвиле, чому ж ти спокою не маєш, що ти у берега тихо питаєш? Любов Забашта

2. Зі слів кожного рядка склади і запиши речення.

На, росте, узліссі, калина, червона. У, щебетали, лісі, пташки, веселі. 3. Випиши лише речення. Постав у кінці речень потрібні розділові знаки.

Курчатка метушились біля квочки Вчора ми весело Звідки прийшли хлопчики Навесні проліски Діти, будьте обережні з вогнем Як цікаво у зоопарку 4. Випиши лише питальні речення.

— Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? — У зеленому ліску, 65


у дуплі, у соснячку, я гризу горішки, і гриби, і шишки. Галина Демченко

5. Прочитай гумореску. Випиши лише спонукальні речення.

Не чуже — Не брудни скатертину, Васильку! Бабуся сама прала її та прасувала. Треба поважати чужу працю. — А хіба бабуся чужа? Головні слова. Зв’язок слів у реченні Запам’ятай!  Слова в реченні зв’язані між собою.  Питання між головними словами можна ставити по-різному: від першого до другого і навпаки. Потренуйся! 1. Спиши, дописуючи потрібні за змістом слова. Підкресли головні слова в реченні.

Серед білого снігу зеленіють … Зимою випадає пухнастий … Для птахів діти виготовили … Взимку діти ліплять снігову … 66


2. Визнач межі речень. Постав розділові знаки. Спиши. У першому та другому реченнях підкресли головні слова.

Зима запорошила снігом поля вона одягла дерева у сріблясті шуби і шапки зелені сосни та ялинки стоять по коліна в снігу мороз постукує по стовбурах дерев наче біле мереживо звисає іній на гілках дерев. 3. Прочитай. Скажи, чи зв’язані слова у дужках з іншими словами в реченні. Зміни їх так, щоб утворились речення. Запиши.

(Прийшло) зима. Сипле колючий (сніги). Мороз (закувати) у лід річки та озера. Дме (крижане, пронизлива) вітер. 4. Прочитай. Поспостерігай, як речення поширюються іншими словами. Запиши найдовше речення. Усно встанови зв’язок між словами в цьому реченні.

Наталка малює. Наталка малює зайчика. Наталка малює зайчика фарбами. Наталка малює зайчика акварельними фарбами. 5. Пошир речення словами з довідки, які відповідають на питання, що в дужках. Запиши.

Сніг (як?) … причепурив (який?) … березнячок. (Яким?) … інеєм заіскрились берези. (Які?) … красуні стояли, (як?) … … , схожі (на кого?) … . Слова для довідок: урочисто, молодий, білокорі, казковим, немов зачаровані, на царівен 67


6. З кожної групи слів склади й запиши речення. Склади звукові моделі виділених слів.

1. Теплій, у, сніговій, ліс, шубі, спить. 2. Зеленим, пишаються, та, гіллям, сосни, ялини. 3. Білка, горішки, в, гризе, дуплі. 4. Стрибає, у, вухань, кожушку, білому. 7. Прочитай. Об’єднай групи речень в одне і запиши. Зразок. Вдарили люті морози. Діти їх не бояться. → Вдарили люті морози, а діти їх не бояться.

Вдарили люті морози. Діти їх не бояться. Хлопчики фортеці будуть. Дівчатка снігову бабу ліплять. 8. Підкресли головні слова. Встанови зв’язок слів у реченні.

Іній посріблив кожну гілочку. Іній (що зробив?) ... ; посріблив (що?) ... ; гілочку (яку?) ... . 9. Підкресли головні слова. Встанови зв’язок слів у реченні.

Жайворонок літав високо в небі. Жайворонок (що робив?) ... ; літав (де?) ... ; літав (як?) ... . 68


10. Підкресли головні слова. Встанови зв’язок слів у реченні.

У зимовому лісі ходить сірий вовк. Вовк (що робить?) ... ; ходить (де?) ... ; у лісі (якому?) ... ; вовк (який?) ... . Перевір себе! 1. Підкресли головні слова. Встанови зв’язок слів у реченні

До годівниць прилетіли червоногруді снігурі. Снігурі (що зробили?) ... ; прилетіли (куди?) ... ; снігурі (які?) ... . 2. Поділи текст на речення. Добери заголовок і запиши. Встанови зв’язок слів у четвертому реченні.

Різдво — найдавніше наше свято походить воно з дуже давніх часів тому у ньому збереглося багато старих звичаїв Різдво починається Святвечором у цей вечір на столі має бути дванадцять страв кутя — це головна страва до куті робиться узвар борщ варять із сухими грибами вареники ліплять з капустою. Із журналу «Розкажи онуку» 69


СЛОВО Слова, які означають назви предметів Запам’ятай!  Слова, які означають назви предметів, відповідають на питання хто? що?  Назви людей і тварин відповідають на питання хто? Білочка, хлопчик, дівчинка.  Назви всіх інших предметів відповідають на питання що? Олівець, сонечко, дерево. Потренуйся! 1. Прочитай. Випиши слова — назви предметів, які відповідають на питання хто? Склади речення з виділеними словами й запиши їх.

Хмара, бабуся, дівчинка, садок, їжачок, літо, котик, вчитель, хліб, моряк. 2.

Випиши слова — назви предметів, які відповідають на питання що? Побудуй звукові моделі виділених слів.

Стіл, шофер, хлопчик, вишня, дзвінок, сталевар, лікар, щітка, пальто, яблуко.

70


3. Спиши, добираючи загальні назви до кожної групи слів. Зразок. Калина, аґрус, смородина — кущі.

Дуб, береза, верба, клен — ... . Тарілка, чайник, каструля, ніж — ... . Яблуко, груша, слива, абрикос — ... . Помідор, цибуля, огірок, буряк — ... . 4. Запиши слова у дві колонки: Хто? та Що? З одним зі слів склади речення.

Школяр, лінійка, парта, дівчинка, будівельник, озеро, сталевар, сонечко, книжка, комбайнер, доярка, поле. 5. Допиши до слів — загальних назв по кілька слів — назв предметів. Зразок. Меблі — диван, стіл, ліжко.

Одяг — ..., ..., ... , ... . Взуття — ..., ..., ... . Іграшки — ..., ..., ... . Шкільне приладдя — ..., ..., ... . 6. До слів, які відповідають на питання хто?, добери слова, які відповідають на питання що? Запиши їх парами. Зразок. (Хто?) двірник — (що?) двір.

Садівник, лісник, фокусник, льотчик, футболіст, лікар. 71


7. До слів, які відповідають на питання що?, добери слова, які відповідають на питання хто? Запиши їх парами за зразком. Зразок. (Що?) пекарня — (хто?) пекар.

Школа, міліція, комбайн, бібліотека. 8. Слова — назви предметів зміни так: один → багато і запиши їх. Зразок. Дерево — дерева.

Птах — птахи, гриб — ... , олівець — ... , будинок — ... , сад — ... . 9. Зміни виділені слова так, щоб кожне з них означало один предмет. Запиши їх.

Дощику чекали ниви, яблука в саду і сливи, кріп, капуста, огірки, морква, дині, буряки. Валентина Гуріна

11. Прочитай. Хто що полюбляє їсти? Запиши. Постав запитання до кожного слова. Зразок. Ведмідь — малину.

Зайчик — ... . Їжачок — ... . Котик — ... . Горобчик — … . 72

Білочка — ... . Собачка — ... . Мавпа — ... . Дятел — … .


12. Прочитай. Спиши. Підкресли слова, що означають назву одного предмета, однією лінією, слова, що означають назви багатьох предметів, — двома.

Ліси бувають листяні й хвойні. У листяних ростуть дуб, береза, вільха, осика, кущі малини, ожини, вовчих ягід. Їхні галявини рясніють від чорниці, журавлини, суниць. 13. До кожного слова добери близьке за значенням. Зразок. Буква — літера.

Ураган, абетка, буря, шторм, солдат, дощ, боєць, злива, воля, робота, свобода, праця. 14. Випиши слова, що означають назви багатьох предметів. Поряд запиши їх так, щоб вони означали один предмет.

Я матусі помагаю: пил із меблів витираю, а як звариться обід, підготую все як слід. Принесу з комори мамі капустинку з буряками. Олена Журлива

15. До кожного слова добери протилежне за значенням. Зразок. Зима — літо.

Добро, друг, ніч, земля, радість, ворог, день, небо, смуток, ранок, вечір, зло. 73


16. Прочитай. Спиши. Підкресли слова, що означають назви предметів.

Юрасик любить працювати, він — юний садівник, юннат. З юрбою малюків завзятих за школою він садить сад. Наталя Забіла

Перевір себе! 1. Прочитай. Підкресли слова — назви предметів, які відповідають на питання хто?

Мама-ведмедиця лісом блукала і ведмежатко своє колихала, ще й колисанку співала Бурмилку: «Хай принесе тобі ласощі бджілка!» Леся Мовчун

2. Прочитай. Підкресли слова — назви предметів, які відповідають на питання що?

Хліб не зайчик з лісу носить — брат мій сіє, тато косить. Хліборобом хочу стати, як мій братик, як мій тато. 74


Прибіжить із лісу зайчик — сам я дам йому окрайчик. Варвара Гринько

3. До слів, які відповідають на питання хто?, добери слова, які відповідають на питання що? Запиши парами.

Школяр — ..., міліціонер — ..., тракторист — ..., комбайнер — ..., лікар — ..., бібліотекар — ... . 4. Зміни і запиши слова за зразком: один — багато.

Хлопець — ..., олівець — ..., зошит — ..., підручник — ..., абрикос — ..., поїзд — .... 5. Прочитай. Випиши слова, які є назвами предметів. Постав до них у дужках питання. З одним з них склади речення і запиши.

Їжачки збирали в лісі лисички і опеньки. Шишки кидали на них білочки гарненькі. Із читанки «Сходинки»

6. Спиши текст. Підкресли слова — назви предметів.

Росте на ставку біла квітка. Називають її водяною лілією. Радісно розкриває лілія свої пелюстки до сонця. Сідає на квітку метелик, відпочиває. За Василем Сухомлинським 75


7. Випиши з тексту слова, що означають назви предметів. У дужках постав запитання. Зразок. (Що?) вершини, …

На високих вершинах гір лежать вічні сніги. На гірських схилах ростуть ліси, зеленіють полонини, біжать швидкі струмки. У лісах водяться олені, косулі, дикі кабани, різні птахи. Велика буква Запам’ятай! З великої букви пишуть:  імена: Галина, Олексій, Наталія.  по батькові: Тарас Григорович, Марія Петрівна.  прізвища людей: Франко, Давидюк.  клички тварин: кінь Орлик, пес Сірко, котик Пушок.  назви міст: Київ, Львів, Запоріжжя.  сіл: Тарасівка, Колодіївка.  вулиць: Соборна, Миру.  річок: Дніпро, Серет.  назви країн: Україна, Білорусь, Росія.

76


Потренуйся! 1. Прочитай. Спиши. вставляючи з дужок потрібні букви.

Знати про своє ім’я людині і цікаво, й корисно. (Г,г)анна — ласкава, милостива, (З,з)оя — життя, (К,к)атерина — чиста, (Л,л)ариса — чайка, (О,о)лена — сонячна, (Т,т)етяна — доля, (О,о)лег — святий, (І,і)гор — охоронець добра, (Т,т)арас — бунтівник, (Ю,ю)рій — земний. Леся Храплива-Щур

2. Прочитай. Спиши. Підкресли імена, по батькові та прізвища людей.

На уроці читання Оксана Михайлівна прочитала нам казку Івана Яковича Франка «Фарбований лис». Марія Матвійчук та Михайло Давидюк намалювали ілюстрації до епізодів казки. На уроці трудового навчання Мирослава Данилко виліпила з пластиліну кумедного лиса. 3. Прочитай. Випиши імена і прізвища відомих українських спортсменів. Запиши, яких спортсменів знаєш ти.

Віталій і Володимир Клички — відомі усьому світові боксери. Також усі знають українських футболістів Олега Блохіна та Андрія Шевченка. Прославив свою Батьківщину і чемпіон Олімпійських ігор зі стрибків у висоту з жердиною Сергій Бубка. 77


4. Спиши. Підкресли назви тварин однією лінією, клички тварин — двома лініями.

У нашому класі є куточок живої природи. Там живе хом’як Пушок, морська свинка Злата, папуга Пірат, черепаха Кока. Діти люблять і доглядають тварин. 5. Прочитай. Спиши, дописуючи першу букву в кожному слові. З одним (на вибір) склади речення

•ніпро, •ністер. •еремош, •есна 6. Прочитай. Випиши клички котів. Запиши ті, які відомі тобі.

Найбагатший кіт — американець Чарлі Чан. Найбільший кіт — Хомі. Його маса 27 кг, а тіло завдовжки майже метр! Австралійський кіт Пус прожив на світі 36 років. Киця Датсі із США подарувала господарям 420 кошенят. Із журналу «Соняшник»

7. Прочитай. Випиши назви вулиць.

Місто Київ — столиця України. Головна вулиця Києва — Хрещатик. Є ще вулиця Володимирська, Михайла Грушевського, Панаса Саксаганського, Михайла Драгоманова, Бориспільська. Особливо вражають вони своєю красою навесні. Буяння зелені, квітучі каштани і різнокольорові клумби залишають незабутні спогади в душі кожної людини. 78


8. Прочитай. Випиши перше речення кожного абзацу. Підкресли назви міст, річок.

Найбільше місто України — Київ. Це столиця країни. Названо воно на честь засновника міста — князя Кия. Велике старовинне місто Львів. Його заснував Данило Галицький. І назвав ім’ям свого сина Лева. Місто Харків розташоване на річці Харківка. Полтава — місто, що красується на березі річки Лтава. За Дмитром Чередниченком

9. Прочитай. Випиши назви країн.

Ми українського роду. І любимо нашу землю, нашу мову, наші квіти. Україна — як наша рідна хата. І сусіди в нас є — Білорусь, Росія, Молдова, Грузія, Вірменія. Вони наші друзі. 10. Запиши відповіді на запитання.

1. Яке твоє ім’я, по батькові, прізвище? 2. У якому місті (селі) ти живеш? 3. На якій вулиці розташований твій будинок? 4. Яка річка протікає біля твого міста (села)? 11. Добери з дужок до слів — назв тварин кличку. Запиши парами за зразком. Зразок: кінь Орлик.

Кінь, корова, папуга, кіт, пес. (Сірко, Кеша, Лиска, Орлик, Мурчик) 79


Перевір себе! 1. Запиши словосполучення, дібравши з дужок відповідні власні назви.

Місто ... , село ..., річка ..., країна ... . (Дністер, Козова, Україна, Харків.) 2. Утвори назви міст від назви їх мешканців. Зразок. Киянин — Київ.

Львів’янин — ..., харків’янин — ..., одесит — ..., полтавчанин — …, донеччанин — … . 3. Поміркуй, з якої букви (великої чи малої) слід писати окремі слова. Спиши речення.

(Т,т)арас (Г,г)ригорович (Ш,ш)евченко народився у (С,с)елі (М,м)оринці. Дитячі роки провів у селі (К,к)ирилівка. 4. Запиши відповіді на запитання.

1. Яка найбільша річка в Україні? 2. У яке море впадає річка Дніпро? 3. Яке місто є столицею України? 5. Утвори дитячі імена. Зразок. Іван — Іванко.

Марія — ..., Андрій — ..., Роман — ..., Оксана — ...., Петро — ..., Світлана — ... . 6. Прочитай. Випиши назви молочних продуктів. На які питання відповідають ці слова? Сир, хліб, ряжанка, кефір, бублики, масло, каша, йогурт, сметана, суп, локшина, бринза. 80


Слова, які називають ознаки предметів Запам’ятай!  Слова, що називають ознаки предметів, відповідають на питання: який? яка? яке? які? Потренуйся! 1. Прочитай. Які слова допомогли тобі відгадати загадку? Спиши одну із них (на вибір). Підкресли

слова — назви ознак хвилястою лінією. Дуже гарна молодиця: Носить цей поважний пан Кучерява, білолиця, Помаранчевий жупан. Загорнула у хустину Листя в нього, як картуз, Золоті смачні зернини. Називається ... Довгоносий дід Мартин Нахилився через тин. Капелюшок жовтий має, В нім насіння він тримає. Валентина Гуріна

2. До поданих слів, які є назвами предметів, добери якнайбільше слів, які є назвами ознак. Зразок. Лимон — соковитий, жовтий, ароматний, кислий, корисний.

Груша — ..., ..., ..., ... . Зима — ..., ..., ..., ... . Хлопчик — ..., ..., ..., ... . Стіл — ..., ..., ..., ... . 81


3. Випиши назви предметів та пов’язані з ними назви ознак. Запиши. Зразок. Казочка (яка?) вечірня.

Вечірня казочка Втомлене сонце низенько над містом. Вечір зібрався нам казку повісти. Казочка зве у палац кришталевий, В гості до лицарів і королеви. Лебеді крильми подушку збивають, Діти слухняні у ліжко лягають. Леся Мовчун

4. Добери до назв предметів назви їхніх ознак. Утворені словосполучення запиши.

Яблуко (яке?) ..., сумка (яка?) ..., сніг (який?) ..., діти (які?) ..., колесо (яке?) ... . Слова для довідок: пухнастий, веселі, шкіряна, червоне, гумове. 5. Постав і запиши в дужках запитання до кожного слова. Побудуй звукові моделі виділених слів.

Стрункий, зелена, жовте, розумні, весела, глибокий, темні, високі, дерев’яний, сонячна, спокійне, квітучі. 6. Добери ознаки до назв предметів. Зразок. Олівець — гострий, кольоровий.

Ліс, трава, цукерка, сік, вітер. 82


7. Зміни словосполучення так: один — багато. Зразок. Високе дерево — високі дерева.

Червона вишня, смачне яблуко, цікава казка, хитра лисиця, зимова ніч. 8. Спиши. Підкресли слова — назви ознак.

В Україні є кілька видів лісів. Це й дубові, і соснові, і грабові, і вільхові, і букові. А ще є кленові й липові. У Карпатах — ялинові ліси. А на півдні Кримських гір — дубові та ялівцеві. 9. Добери назви ознак, протилежні за значенням. Зразок. Великий — малий.

Рівний, короткий, солодкий, високий, далекий. 10. З кожної групи слів склади і запиши речення. Однією лінією підкресли слова — назви предметів, а слова — назви ознак хвилястою лінією.

1. Дерева, сріблястим, вкрились, інеєм. 2. У, кружляють, сніжинки, повітрі, білі. 3. Серед, сосна, білого, красується, снігу, зелена. 11. Спиши вірш. Підкресли слова — назви предметів однією лінією, а слова — назви ознак, які до них відносяться, хвилястою лінією.

Про найкращих Найкращі пташенята в сонливої сови. Найкращі травенята в шумливої трави. 83


У річки голубої — струмочки гомінкі. В дороги степової —. стежиночки в’юнкі. Тамара Коломієць

12. Спиши. Підкресли слова — назви предметів однією лінією, а слова — назви ознак хвилястою лінією.

Сонечко Під широким листком подорожника жило червонобоке сонечко. Цю маленьку комашку називають ще божою корівкою. На спині в сонечка — чорні цяточки. Воно любить ясну і теплу погоду. Із журналу «Малятко»

13. Спиши назви ознак і слова, з якими вони пов’язані.

На зеленому горбочку, у вишневому садочку, притулилася хатинка, мов маленькая дитинка стиха вийде виглядати,

чи не вийде її мати? І до білої хатинки, наче мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Леся Українка

14. Добери ознаки до назв предметів. Запиши. Зразок. Небо (яке?) голубе, похмуре, осіннє.

Птахи (які?) ..., ..., ... . Хліб (який?) ..., ..., ... . Малина (яка?) ..., ..., ... . 84


15. Склади словосполучення. У дужках запиши питання до слів, які називають ознаки предметів. Зразок. (Який?) смачний сік, (яке?) смачне морозиво, (які?)смачні яблука.

Дерев’яний (стіл, поличка, меблі). Високий (будинок, дерево, дівчинка). 16. Заміни подані словосполучення так, щоб одне слово називало ознаку іншого. Запиши. Зразок. Ланцюжок зі срібла — срібний ланцюжок.

Іграшка з паперу — ... ... . Ручка з металу — ... ... . Компот із слив — ... ... . Свято для дітей — ... ... . 17. Заміни виділені словосполучення назвами ознак і запиши утворені словосполучення. Зразок. Одяг для роботи — робочий одяг.

Хліб із жита — ... ... . Портфель для дітей — ... ... . Сік із яблук — Стіл із дерева — ... ... . Сумка зі шкіри — ... ... . 18. Спиши речення, змінивши слова в дужках так, щоб вони називали ознаки предметів.

(Зима) ранку діти зібрались на (школа) подвір’ї. Учні готувались до (лижі) прогулянки. (Сонце) проміння сліпить очі. (Холод) повітря обпікає щоки. 85


19. Склади і запиши словосполучення, розкриваючи дужки. Зразок. Смачний хліб, смачне яблуко, смачна каша.

Широкий (стіл, поле, стежка). Червоний (помідор, щічки, калина). Веселий (зустріч, хлопчик, очі). 20. Прочитай текст. Випиши іменники разом із прикметниками, з якими вони зв`язані. До виділеного

слова добери слова, близькі за значенням Карпатське озеро Синевір називають «лісовим дзеркалом». Вода в ньому дуже прозора — видно все, що на дні відбувається. Воно наповнюється струмками та підземними водами. Ліси довкола озера є Національним парком. Багато тутешніх рослин і тварин занесено до Червоної книги України. 21. До поданих слів добери близькі за значенням слова. Зразок. Чистий — охайний.

Добрий, радісний, сонячний. 22. До поданих слів добери протилежні за значенням слова. З одним на вибір склади речення і запиши.

Широкий — ..., холодний — ..., черствий — ..., брудний — ..., голодний — ... . 86


23. Прочитай текст. Знайди опис горобчика. Дай по-

вні відповіді на запитання. Запиши ці відповіді. Підкресли назви ознак. Горобець Горобець — невеличкий птах з попелястосірою голівкою, яскраво-коричневою спинкою, та з чудовим чорним «галстуком» на грудях. Самки горобців — не такі яскраві, мають сіруватокоричневе забарвлення. Горобці — птахи осілі, живуть в одних місцях протягом року. Гнізда будують з соломи, ганчір’я, паперу, вовни і різного мотлоху. Горобці живляться різноманітною їжею. 1. Який горобчик птах за розміром? 2. Яка в нього голівка? 3. Яка спинка? 4. Що є в горобчика на грудях? 5. Якого кольору самки горобців? 24. Спиши слова — назви предметів, добираючи до них слова — назви ознак, що вказують на їх смак. Зразок. Лимон (який?) кислий.

Лимон, цукор, полуниці, кавун, цибуля.

87


Перевір себе! 1. Спиши. Підкресли слова, що називають ознаки предметів.

Чорнобривці здавна ростуть на українській землі. Вони різнокольорові, запашні, дивовижні. Чорнобривці цвітуть до пізньої осені і не бояться холодів. 2. Спиши. Підкресли слова — назви предметів однією лінією, назви ознак — хвилястою.

Земля — ласкава, добра, рідна, а сонце — щире, золоте, а небо — лагідне, погідне, життя — прекрасне, дороге. Лариса Лужицька

3. Заміни виділені словосполучення одним словом, що називає ознаку предмета. Запиши. Зразок. Цукерка з шоколаду — шоколадна цукерка.

Взуття для спорту — ... ... . Одяг для свята — ... ... . Стілець із дерева — ... ... . Руки мами — ... ... . 4. Прочитай. Що переплутано? Запиши порівнян-

ня правильно. Склади й запиши речення про ведмедя і лева за схемою:

, а 88

.


Хитрий, як ведмідь. Полохливий, як лев. Вайлуватий, як лисиця. Сильний, як заєць. 5. До поданих слів добери протилежні за значенням. З одним на вибір склади речення.

Чистий, багатий, морозний, сонячний, малий. 6. Спиши назви ознак і слова, з якими вони пов’язані.

Скільки різних квітів на землі! Білих, блакитних, жовтих, червоних і навіть чорних. Є троянди з дивовижними пахощами. Є пишні хризантеми. Є духмяні конвалії — мешканці лісу. За Валерієм Едігеєм

7. Прочитай вірш. Випиши слова — назви ознак.

Зимовий ліс у день погожий. На дивну казку дуже схожий: ялини в шалях білосніжних, і не впізнать берізок ніжних. Надія Красоткіна

8. За поданими ознаками упізнай предмети і запиши їхні назви.

Шкіряний, круглий, футбольний ... . Холодне, шоколадне, смачне ... . Лісова, ніжна, запашна … . Працьовиті, чемні, старанні ... . Велика, жовта, солодка … .

89


Слова, які називають дії предметів Запам’ятай!  Слова, які називають дії предметів, відповідають на питання: що робити? що робить? що роблять? що робив? що зробив? що робитиме? що зробить? Потренуйся! 1. Спиши. Підкресли слова, які називають дії предметів.

Заєць спати захотів, сам постелю постелив, сам собі приніс подушку підмостив її під вушко. Та у зайця довге вушко — все звисає із подушки. Михайло Стельмах

2. До слів — назв предметів добери слова, що називають дії предметів. Запиши словосполучення парами.

Бджола ..., сонечко ..., собака ..., сніг ... . Слова для довідок: виє, падає, гуде, гріє.

90


3. До слів — назв предметів добери і запиши слова — назви дій.

Художник (що робить?) ..., льотчик (що робить?) ..., лікар (що робить?) ... . 4. Прочитай. Спиши слова. Постав до них запитання. Зразок. (Що робить?) пише.

Пише, прочитав, прийде, заспівала, читає, посадив, вивчить. 5. Спиши прислів’я. Підкресли слова, які називають дії предметів, двома рисками.

Як дбаєш, так і маєш. Хто більше читає, той більше знає. Вік живи, вік учись і трудись. З добрим дружись, а лихого стережись. 6. Прочитай. Випиши слова — назви дій. До кожного постав запитання за зразком. Зразок. (Що зробили?) виросли.

Вовча лапа Виросли у зайчика — Може, ця хвороба пазурі на лапках. зветься «вовча лапа?» І сміються з нього — Заспокойся, синку, навіть мишка й жабка. лапки не чужі. Захотів умитися — Щоб не бути вовком, Сам себе подряпав. кігтики стрижи! Леся Мовчун

91


7. До поданих слів — назв дій добери слова, протилежні за значенням, за зразком: бігати — стояти.

Плакати — ..., кричати — ..., загубити — ..., зігрітися — ..., підняти — ..., зайти — ..., приїхати — ..., залетіти — ... . 8. Випиши слова — назви дій. Постав до них питання в дужках. Зразок. (Що зробив?) приліг.

Вітерець приліг під кущем верболозу і заснув. Та ось закапала ранкова зірниця. Прокинувся вітерець, вилетів із-за куща. Полетів берегом ставка. Збудив очеретину. 9. Спиши, вставляючи потрібні за змістом слова — назви дій.

Білочка ... дуплі старої сосни. Вона ... його сухим листям і мохом. Цілими днями трудівниця ... жолуді, горіхи. На гілочках вона ... гриби. Білочка буде ... ними взимку. Слова для довідок: жила, вимостила, збирала, сушила, ласувати. 10. Спиши прислів’я. Підкресли назви дій, протилежні за значенням.

Друг плаче, недруг сміється. Згода дім будує. А незгода руйнує. Літо біжить підстрибуючи, а зима бреде, похнюпившись. 92


11. До поданих слів — назв дій добери слова, близькі за значенням. Запиши.

Говорити — ..., пробачити — ..., — ..., руйнувати — ..., боятися — ..., помітити — ... . Слова для довідок: вибачити, розмовляти, нищити, лякатися, побачити. 12. Запиши словосполучення за зразком: один — багато. Зразок. Дощ ллє — дощі ллють.

Сад цвіте — ... ..., струмок тече — ... ..., учень читає — ... ..., соловей співає — ... ... . 13. До поданих слів — назв предметів добери слова, які називають дії предметів, і запиши. Зразок. Пташка літає.

Пташка, кінь, змія, жабка, риба. 14. Прочитай вірш, уставляючи слова з довідок. Спиши. Встанови зв’язок слів у останньому реченні.

… свічки каштана. Черемшина біла … . … тюльпани. Сонечко … привітно. Валентина Гуріна

Слова для довідок: ються, блищить.

мерехтять, квітне, усміха-

93


15. Від слів — назв ознак утвори слова — назви дій за зразком. Запиши. Зразок. Зелений — зеленіти.

Червоний — ..., хворий — ..., веселий — ..., коханий — ..., жартівливий — ... . 16. Запиши речення, добираючи з дужок потрібне за змістом слово. Підкресли двома лініями слова — назви дій.

1. Біля лісу (тече, дзюркоче) річка. 2. Діти (прийшли, прибули) на спортивні змагання. 3. Сніжинки (летять, кружляють) у веселому танку. 4. За вікном (тягнеться, росте) кущ калини. 17. Від слів — назв предметів утвори слова — назви дій. Запиши. Зразок. Малювання — малювати.

Праця — ..., письмо — ..., повага — ..., лікар — ... . 18. Прочитай. Випиши назви дій і пов’язані з ними назви предметів за зразком. Зразок. Тиша (що робила?) стояла.

Стояла тиша. Сонечко яскраво освітлювало галявину. У його променях особливо принадно виглядала кожна ягідка. Пишно красувалась кожна квітка. Дзвеніла кожна стеблинка. За Валентином Бичком

94


Перевір себе! 1. Прочитай. Підкресли слова — назви дій.

Веселе сонечко блищить, проміння щедро ллє; гайок привітно шелестить, струмочок виграє. Павло Грабовський

2. До слів — назв предметів добери слова — назви дій. Склади речення з кожною парою слів і запиши.

Бджоли Вітерець Річка Сонечко

повіває тече світить гудуть

3. Випиши слова — назви дій і пов’язані з ними слова — назви предметів. Зразок. Сонечко (що зробить?) пригріє.

Скоро пригріє тепле сонечко. Вийдуть в поле трактори. Добірне зерно засіють у землю. Згодом виросте пшениця. Дбайливі руки людей доглядатимуть новий урожай. 4. Допиши по кілька слів — назв дій до слів — назв предметів. Зразок. Сонечко сяє, світить, пригріває.

1. Дощ йде, ..., ..., ... . 2. Вітер дує, ..., ..., ... .

95


5. Добери до назв дій слова, протилежні за значенням. Зразок. Стояти — бігати.

Сміятись — ..., мовчати — ..., знайти — ..., кинути — ..., вийти — ... . 6. Спиши. Встав потрібні за змістом слова — назви дій. Встанови зв’язок слів у першому реченні за допомогою питань. Запиши.

1. Озеро ... міцною кригою. 2. З вирію ... перелітні птахи. 3. Космічна ракета ... у космос. 4. Працьовиті бджоли ... над липою. 7. Спиши, вставляючи потрібні за змістом слова — назви дій.

1. У лісі ... дерева, кущі, квіти. 2. Дзвінко ... птахи у парку. 3. Весело ... весняні струмочки. 4. Яскраві метелики ... над квітами. 8. Прочитай. З’єднай вислови у лівому стовпчику з їх значенням.

Ходити на голові пекти раків грати на нервах клювати носом байдики бити тримати язик за зубами шкірити зуби обливати брудом 96

мовчати дрімати ганьбити дратувати бешкетувати лінуватися мовчати сміятися


Службові слова Запам’ятай!    

Службові служать для зв’язку слів у реченні. До службового слова не можна поставити питання. Їх пишуть окремо від інших слів. Службові слова: на, в, із, по, до, у, над, під, від, біля, а, але, і, тому що.

Потренуйся! 1. Спиши вірш. Підкресли службові слова.

Світлий ранок в темний ліс на сніданок роси ніс. По бадиллі, по корчах у барилі на плечах. Тамара Коломієць

2. Прочитай. Встав службові слова. Запиши.

Виліз (звідки?) ... нірки. Став (де?) ... деревом. Їде (куди?) ... море. Жартує (з ким?) ... товаришем. Потрапив (під що?) ... дощ. 3. Прочитай. Спиши. Підкресли службові слова.

Узяв дід ріпку за чуб. Баба діда — за сорочку. Дочка бабу — за запаску. Промучилися увесь день, а ріпка сидить у землі, як пень. 97


4. Зв’яжи кожну пару слів за допомогою службового слова. Запиши. Зразок. Птахи на дереві.

Птахи, дерево; прийшли, ліс; сидів, кущ; висить, дерево; розмовляла, подруга; зайчик, ялинка; юшка, риба. 5. Спиши, розкриваючи дужки. Службові слова підкресли.

(По) садочку ходить вітер, грає пісню (на) гіллі, посипає білим цвітом, наче цвітом (по) землі. Ніна Калюжна

6. Допиши речення. Підкресли службові слова.

Яблуні ростуть (де?) ... ... . Пшениця достигає (де?) ... ... . Гриби ростуть (де?) ... ... . Огірки ростуть (де?) ... ... . Суниці збирають (де?) ... ... . Слова для довідок: у саду, на полі, у лісі, на городі, на галявині. 7. Зі слів кожного рядка склади і запиши речення. Підкресли службові слова.

Зранку, на, блищала, травичці, роса. Під, вирив, кріт, землею, нору. Біля, учні, школи, посадили, квіти. 98


Перевір себе! 1. Спиши. Підкресли службові слова.

Простяглась аж в хату гілка, та пахуча, та густа, а над нею в’ється білка, вся від сонця золота. Ніна Калюжна

2. Прочитай. До службових слів добери слова з дужок, з якими вони зв’язані. Запиши парами.

У, із, під, над, по, біля. (Річці, лісом, стежки, скла, ногами, школі.) 3. Прочитай. Устав потрібні за змістом службові слова і запиши.

Купатись ... ручці; спати ... подушці; прийти ... бабусі; розмовляти ... сестрою; сховатись ... деревом, живе ... дуплі. 4. Спиши. Підкресли службові слова.

У полі, при долині, як вийдеш за село, в живій криниці б’ється прозоре джерело. У спеку хлібороби сюди частенько йдуть, і радісно криниці, що з неї воду п’ють. Микола Сингаївський

5. Склади два речення, використовуючи службові слова й запиши їх. 99


6. Допиши речення, вставляючи потрібні за змістом слова.

Човен пливе (куди?) ... ... . Ластівка звила гніздо (під чим?) ... ... . Їжачок наколов яблучка (на що?) ... ... . Бабуся зварила компот (з чого?) ... ... . Голуб звив гніздо (де?) ... ... . Діти перейшли (через що? ... ... .) Слова для довідок: до берега, під стріхою, на голки, з вишень, на дереві, через дорогу. 7. Спиши, розкриваючи дужки. Підкресли службові слова.

Кріт наловить дощику (в)решето (на)горбку (і)наварить борщику сам собі (до)смаку. Тамара Коломієць

8. Прочитай словосполучення. Спиши, вставляючи потрібні за змістом службові слова.

Писати ... зошиті; наклеїти ... картон; літати ... полем; перейти ... річку, зустрітись ... другом. 9. Склади і запиши речення зі слів кожного рядка. Підкресли службові слова.

1. Зозуля, у, кує, лісі, голосно. 2. Тато, на, працює, столяром, заводі. 3. Річки, біля, росте, ліс, густий. 100


Корінь слова. Спільнокореневі слова Запам’ятай!  Корінь — спільна частина споріднених слів.  Слова, у яких однаковий корінь, називають спорідненими, або спільнокореневими.  Щоб визначити корінь у слові, потрібно дібрати спільнокореневі слова. Потренуйся! 1. Випиши лише споріднені слова. Познач у них спільний корінь.

Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові: мати, матінко, матуся, мама, мамонька, мамуся! Називаю тебе я, Рідна ненечко моя! Варвара Гринько

2. Прочитай прислів’я і спиши. Підкресли споріднені слова. Познач корінь.

Берись дружно — не буде сутужно. Дерево міцне корінням, а людина дружбою. Де дружніші, там сильніші. 101


3. Спиши групи споріднених слів, виділи в них корінь.

1. Школа, школяр, шкільний. 2. Море, моряк, морський. 3. Будинок, будівля, будувати. 4. Сова, совеня, совиний. 4. Спиши текст. Добери заголовок. Підкресли споріднені слова. Виділи в них корінь.

Біля річки — ялиновий ліс. Там ростуть старі ялини і молоді ялинки. У різні пори року стоять ялиночки зеленими. За шишками в ялинник завітала білочка. 5. Прочитай. Випиши споріднені слова групами. Познач у них корінь.

Соснячок, свято, стежка, лікар, стежинка, святкувати, стежечка, сосна, лікувати, лікарня, сосновий. 6. До слів, що означають назви предметів, добери спільнокореневі слова, що означають назви ознак та назви дій. Запиши ці слова, познач у них корінь. Зразок. Зелень —

Черга — ... — ... . Крик —... — ... . Темнота —... — ... . Біда —... — ... . 102

.


7. Прочитай. Випиши споріднені слова і познач у них корінь.

Я встаю раненько влітку — скільки ж бо тоді краси! Ранок тихий, а на квітку впали крапельки роси. Марія Познанська

8. Відгадай загадку. До слова відгадки добери споріднені слова і запиши їх. Склади речення з одним з них.

І маленькі, і старенькі влітку, взимку, навесні Всюди вдягнені гарненько у зелені сукні всі. 9. Спиши. Знайди споріднені слова і познач у них спільний корінь.

Бідна лисичка Лисенятко плаче: — Я таке ледаче! Те не вмію, те не хочу — Тільки голову морочу. Заспокоює лисиця: — Можна усього навчиться. Лисеня те плаче дужче: — Ні, бо я іще й вреднюще! Леся Мовчун 103


10. До поданих слів добери споріднені. Познач у них корінь.

Зима, ..., ..., ... . Мороз, ..., ..., ... . Небо, ..., ..., ... . 11. Прочитай. Визнач «зайве» слово в кожній групі слів. Спиши споріднені слова. Познач у них корінь.

1. Гуска, гусениця, гусенята. 2. Казка, казковий, казанок, казочка. 3. Диво, дивина, диван, дивний. 12. Спиши. У виділених словах познач корінь. Підкресли слова — назви ознак.

Ось ранок… Ясний та погожий ранок після короткої ночі. Зірочки кудись зникли у синю безодню блакитного неба. Край неба його палає рожевим вогнем. 13. Прочитай вірш. Вислови свої міркування щодо

його змісту. Випиши виділені слова. Добери до них спільнокореневі. Познач корінь. На чужині Ой чого ти, тополенько, не цвітеш? Чом пожовклу головоньку хилиш-гнеш? Тільки часом до хмароньки скажеш ти: — Ой хмаронько-лебедонько, не лети. Олександр Олесь 104


Перевір себе! 1. Спиши. Познач у кожній групі споріднених слів спільний корінь.

1. Мед, медок, медовий. 2. Жито, житечко, житній. 3. Пташка, пташечка, пташиний. 2. Вилучи «зайве» слово в кожній групі слів. Познач корінь у споріднених словах.

Літо, літечко, літак, літній. Синька, синій, синіти, синок. Річка, річковий, річ, річечка. 3. Спиши. Знайди і підкресли споріднені слова.

Хліб починається із зернини. Восени люди сіють добірне зерно — озимину. Навесні хлібороби доглядають за посівами. Улітку грає золотим колосом хлібне поле. Люди збирають урожай і випікають пахучі хлібини. 4. До слів, що означають назви предметів, добери споріднені слова, що означають назви ознак та назви дій. Запиши за зразком. Зразок. Праця — працьовитий — працювати.

Золото — ..., — ... . Бруд — ..., — ... . Спів — ..., — ... . Тепло — ..., — ... . 105


5. Відгадай загадку. До слова-відгадки добери споріднені слова. З одним словом (на вибір) склади речення.

Біля гаю хатку маю. День у день я вилітаю, легко лину над лужком і годую всіх медком. 6. Прочитай вірш. Поясни його зміст. Спиши. У виділених словах познач корінь.

Тепла і ніжна — в матусі рука, дужа й солона вона — в моряка, у сталевара — міцна, мозолиста, в лікаря чуйна, жорстка — в хлібороба, тільки ніяка рука — у нероби. Людмила Савчук

7. Добери й запиши якнайбільше споріднених слів до слова казка. Познач у них корінь. 8. Прочитай скоромовки. Запиши їх з пам’яті.

Знайди у кожній скоромовці спільнокореневі слова і познач у них спільну частину — корінь. Ворона проворонила вороненят. Водовоз віз воду з водопроводу. 9. Спиши слова. Доведи, що вони спільнокореневі. Постав питання до кожного слова. Познач корінь.

Квіти, квітка, квіткар, квіточка, квітковий, квітень, квіткувати. 106


Вимова і правопис слів з ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова 1. Зі слів кожного рядка склади і запиши речення. Підкресли слова з ненаголошеними е, и.

1. Сосни, біля, веселі, білочки, граються. 2. Вони, теплій, радіють, весні. 3. Звірята, зиму, жили, довгу, у лісі. 2. Прочитай слова. Зміни кожне слово так, щоб ненаголошений склад став наголошеним. Запиши за зразком.

Один перó — стеблó — веснá — зимá —

Багато пéра ... ... ...

3. Поміркуй, які пропущені букви (е чи и) у словах. Добери перевірні слова. Запиши за зразком. Зразок. Біля села (сéла) протікає річка.

1. В•сока (...) сосна виросла на узліссі. 2. Гнучка в•рба (...) нахилила у воджу свої віти. 3. Д•рева (...) вкрились зеленими л•сточками (...). 4. Прочитай слова. Встав пропущені букви і запиши за зразком.

Рéбра — р•брó, сšч — с•чі, чšсло — ч•сла, стрšж — стр•жі, крšла — кр•ло. 107


5. Прочитай слова. Спиши їх, вставляючи потрібну букву. Добери і запиши в дужках перевірні слова

Ст•пи (...), бл•скучий (...), оз•ро (...), м•жа (...), с•стра(...). з•мля (...), л•сеня (...), л•бединий (...). 6. Прочитай. Спиши. Встав пропущені букви е чи и.

Настав теплий в•сняний ранок. На в•ршечках д•рев заграло яскраве сонечко. Заш•лестіли л•сточки від подиху вітерця. Над рікою і пол•м повився л•генький туман. 7. Встав пропущені букви. До поданих слів добери перевірні. Запиши їх. Постав наголос у словах.

С•ло — ..., в•шневий — ..., м•док — ..., т•мніє — ..., т•хенький — ..., л•сиця — ..., кр•чить — ..., к•слиця — ... . 8. Прочитай вірш. Випиши виділені слова, вставляючи пропущені букви. У дужках запиши перевірні слова.

Т•хесенько вітер віє, ст•пи, лани мріють, між ярами, над ставами верби з•леніють. Тарас Шевченко

9. Прочитай слова. Вибери перевірне слово у кожній групі слів, підкресли його. Спиши і встав пропущені букви.

М•док, м•д, м•довий; 108


Л•сток, л•сточок, л•стя; Б•рег, б•режок, б•реговий; 10. Прочитай вірш. Випиши виділені слова. Зміни кожне з них так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним. Запиши за зразком: зелену — зéлень.

Ми любимо весну, з•лену чудесну, грімницю у тучі, і дощик співучий, і луки ш•рокі, і ріки гл•бокі, і поле в•селе, і рідні оселі, і цвіт у маю — всю землю свою! Михайло Стельмах

11. Спиши, вставляючи пропущені букви (е чи и). Побудуй звукову модель виділеного слова.

Квітне-в•снує з•мля, рястом с•ніють поля в небі, у ріках блакить, як цю красу не любить? Микола Сингаївський

12. Вивчи одне прислів’я напам’ять і запиши його з пам’яті.

1. Хто літом працює до поту, зимою поїсть в охоту. 2. Про землю піклуйся — золотим зерном милуйся.

109


Потренуйся! 1. Прочитай. Запиши слова в абетковій послідовності.

Акула, кіт, жук, вишня, горох, дим, баран, колос, щука, ялинка. 2. Спиши вірш. Підкресли букви, які позначають голосні звуки.

Послухай, як вода шумить, Дніпро до моря лине, — з тобою всюди, кожну мить говорить Україна. Петро Осадчук 3. Прочитай. Випиши слова, у яких голосні букви позначають два звуки.

Листя, синіє, ялинка, любов, юшка, літнє, їжак, баян, тюльпан, Юлія. 4. Спиши, вставляючи пропущені букви. Запиши в дужках перевірні слова.

Кр•хкий (...), гл•бокий (...), в•сняний (...), б•резовий (...), з•ма (...), в•рба (...), в•сло (...), кр•ло (...), ц•гляний. 5. Спиши, вставляючи пропущені букви (е чи и). Постав наголос у кожному слові. Підкресли перевірне слово. Зразок. Берег, бережок, береговий.

Гл•бина, гл•бокий, гл•бше. З•монька, з•мою, з•мовий. В•сна, в•снонька, в•сною. 110


Зміст Передмова.............................................................................. 3 ЗВУКИ І БУКВИ. СКЛАД. НАГОЛОС ..................................... 5 Звуки і букви. Абетка (алфавіт) ......................................... 5 Склад. Перенос слів із рядка в рядок ............................. 12 Голосні звуки. Позначення їх буквами ............................ 16 Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади ..... 19 Приголосні звуки. Позначення їх буквами ...................... 22 Дзвінкі й глухі приголосні звуки ....................................... 27 Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення .................................... 32 Позначення м’якості приголосних звуків буквами і, я, ю, є ............................................................ 35 Подовжені м’які приголосні .............................................. 38 Апостроф .......................................................................... 41 МОВА І МОВЛЕННЯ ............................................................ 45 ТЕКСТ ................................................................................... 51 РЕЧЕННЯ ............................................................................. 61 Поняття про речення. Якими бувають речення ............. 61 Головні слова. Зв’язок слів у реченні .............................. 66 СЛОВО.................................................................................. 70 Слова, які означають назви предметів ........................... 70 Велика буква ..................................................................... 76 Слова, які називають ознаки предметів.......................... 81 Слова, які називають дії предметів ................................. 90 Службові слова................................................................. 97 Корінь слова. Спільнокореневі слова ........................... 101 Вимова і правопис слів з ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова ..................................... 107

111


Навчальне видання

Данилко Ольга Юріївна

ТРЕНАЖЕР Дидактичні матеріали з української мови 2 клас Редактор Людмила Грибчук Літературний редактор Людмила Олійник Дизайн обкладинки Олени Демчак, Світлани Демчак

Формат 60х84/16. 6,51 ум. др. арк., 2,26 обл.-вид. арк. Тираж 4 000. Замовлення №13-272. Видавець і виготовлювач Редакція газети «Підручники і посібники». 46020, м. Тернопіль, вул. Поліська, 6а. Тел. (0352)-43-15-15; 43-10-21. Збут: zbut@pp-books.com.ua Редакція: red@pp-books.com.ua Виробництво: print@pp-books.com.ua www.pp-books.com.ua Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 765 від 11.01.2002 р. Книга-поштою: а/с 376, Тернопіль, 46011. Тел.: (0352)42-43-76; 097-503-53-76; 094-974-03-76 post@pp-books.com.ua

112

Данилко О. Тренажер. Дидактичні матеріали з української мови. 2 клас  

Посібник відповідає новій новый програмі з української мови і підручнику Вашуленко М. С., Дубовик С. Г. Українська мова: під-руч. для 2 клас...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you