Page 1


KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

BYDGOSZCZ 2017


Zespół redakcyjny: Barbara Daroń, Magdalena Chylebrant-Karolak, Anna Rupińska, Grażyna Szczepańczyk, Ilona Zduńczuk Korekta: Anna Rupińska Skład: Paulina Szczupak Zatwierdziła: Mariola Cyganek dyrektor KPCEN w Bydgoszczy Zdjęcia: ©photophonie/Fotolia Images Copyright © 2000 DigiTouch Wydawca: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Zlecenie nr 1/2017 Druk: KPCEN Bydgoszcz


Spis treści SZKOLENIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH ....................................... 13 KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ .............................................. 19 SZKOLENIA O TEMATYCE PONADPRZEDMIOTOWEJ 1. Dobra lekcja .................................................................................................... 23 2. Doradztwo zawodowe ..................................................................................... 27 3. Dziennikarstwo ............................................................................................... 31 4. Edukacja regionalna ........................................................................................ 33 5. Edukacyjna wartość dodana ............................................................................ 35 6. Ewaluacja ........................................................................................................ 37 7. Kształcenie na odległość .................................................................................. 39 8. Kształcenie specjalne ....................................................................................... 43 9. Kształcenie zawodowe ..................................................................................... 47 10. Metody i techniki uczenia się i nauczania ...................................................... 51 11. Nadzór pedagogiczny .................................................................................... 55 11. Ocenianie ...................................................................................................... 59 13. Projekt edukacyjny ........................................................................................ 63 14. Rozwój zawodowy ......................................................................................... 65 15. Wspieranie zdolności i talentów .................................................................... 71 16. Wychowanie i profilaktyka ............................................................................ 75 17. Wypoczynek dzieci i młodzieży ..................................................................... 87 SZKOLENIA O TEMATYCE PRZEDMIOTOWEJ 18. Biblioteki szkolne .......................................................................................... 89 19. Biologia, przyroda, geografia .......................................................................... 93 20. Edukacja ekonomiczna .................................................................................. 99 21. Język polski ................................................................................................... 101 22. Języki obce .................................................................................................... 111 23. Matematyka .................................................................................................. 121 24. Technologia informacyjna ............................................................................. 125 25. Wychowanie fizyczne ..................................................................................... 135 26. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna ................................... 139 KURSY KWALIFIKACYJNE ........................................................................... 169 WZORY ZGŁOSZEŃ NA FORMĘ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ..... 172 INDEKS RZECZOWY ..................................................................................... 175

3


Szanowni Państwo, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest publiczną, wojewódzką, akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Czujemy się więc zobowiązani, by co roku przedstawiać Państwu ciekawą, zróżnicowaną i   idącą z  duchem czasu ofertę szkoleń. Z przyjemnością rekomenduję Informator o  formach doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2017/2018. Zawiera on dostosowane do Państwa potrzeb formy szkoleniowe, zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa, przygotowujące do zmian w oświacie. Naszą ofertę kierujemy do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek. Jesteśmy otwarci na wyzwania, jakie niesie każdy dzień roku szkolnego – wspieramy, motywujemy, przedstawiamy interesujące rozwiązania edukacyjne i wychowawcze. Szkolenia, które proponują nauczyciele konsultanci, są efektem stałego doskonalenia ich warsztatu pracy, zdobywania wciąż nowej wiedzy. Na co dzień współpracujemy z uczelniami, instytucjami działającymi na rzecz oświaty, jednostkami samorządu terytorialnego, co niejednokrotnie przekłada się na wzbogacenie oferty edukacyjnej. Zawsze stawiamy na jakość naszych działań po to, by zdobyte podczas szkoleń wiedza i umiejętności pomogły Państwu odnieść sukces zawodowy. A „zaprogramowani na sukces” możemy działać wspólnie, zgodnie z myślą Napoleona Hilla „Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe na wielki sposób”. Życząc Państwu sukcesów w nowym roku szkolnym, zachęcamy do współpracy.

dyrektor KPCEN w Bydgoszczy


Program wspomagania przedszkoli w rozwoju BAWIĘ SIĘ, UCZĘ SIĘ - WIEM I POTRAFIĘ Celem programu jest podniesienie efektywności pracy przedszkola przez jego wspomaganie w obszarach wychowawczym i dydaktycznym.

DIAGNOZA - SKUTECZNE ROZWIĄZANIE - WDROŻENIE - EWALUACJA Informacja o programie: • adresat – zespoły nauczycielskie w przedszkolach • miejsce realizacji – przedszkole • liczba godzin - 30, w tym 20 godzin warsztatów metodycznych, 10 godzin konsultacji, obserwacji zajęć Korzyści z udziału w programie: • doskonalenie kompetencji wychowawczych i dydaktycznych nauczycieli • wsparcie przez ekspertów w miejscu pracy nauczyciela • doskonalenie umiejętności planowania i przygotowania efektywnych zajęć INSPIRUJEMY DO SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ

Więcej informacji: Krystyna Karpińska, tel. 52 349 31 50 w. 41, e-mail: krystyna.karpińska@cen.bydgoszcz.pl


Zasady korzystania z oferty form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 1. KPCEN w Bydgoszczy opracowuje na każdy rok szkolny Informator o formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. 2. Informator... udostępniony jest również na stronie internetowej KPCEN w Bydgoszczy: www.cen.bydgoszcz.pl 3. Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i sprawujących nadzór pedagogiczny mogą zgłaszać udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego na karcie zgłoszenia umieszczonej w Informatorze..., drogą elektroniczną lub za pomocą kodów QR. 4. Po skompletowaniu grupy uczestnicy zostaną poinformowani o miejscu i terminie szkolenia. 5. Jeśli w szkoleniu weźmie udział grupa uczestników z jednego miejsca zamieszkania, forma może być zorganizowana i zrealizowana na terenie danej gminy lub powiatu. 6. Szkolenie zespołu nauczycielskiego odbywa się w zgłoszonym przedszkolu, szkole lub placówce. 7. W przypadku zgłoszenia przedstawicieli kilku zespołów nauczycielskich szkolenie odbywa się we wskazanej placówce na terenie powiatu lub gminy. 8. Uczestnik szkolenia wnosi opłatę wskazaną w Informatorze o formach doskonalenia zawodowego nauczycieli przed rozpoczęciem zajęć przelewem bankowym. 9. Po ukończeniu formy doskonalenia zawodowego uczestnik otrzymuje zaświadczenie, a w przypadku ukończenia kursu kwalifikacyjnego świadectwo.

9


INFORMATOR ELEKTRONICZNY Informator o formach doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 znajduje się pod adresem: www.cen.bydgoszcz.pl/informator

INSTRUKCJA ZAPISU NA SZKOLENIE ZA POMOCĄ KODU QR (dostępnego przy każdej formie) Chcąc dokonać zapisu na szkolenie, należy: 1. Na urządzeniu mobilnym (smartfon, tablet) uruchomić aplikację do sczytywania kodów QR (czytnik optyczny lub inną) i zeskanować kod znajdujący się przy wybranej formie doskonalenia. 2. Po wczytaniu formularza zgłoszeniowego wprowadzić wszystkie dane rejestracyjne, potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i kliknąć przycisk Wyślij. W tym momencie zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu zostanie zarejestrowane. 3. W przypadku braku odpowiedniej aplikacji do sczytywania kodów QR należy pobrać i zainstalować „czytnik kodów QR” dostępny w Google Play (play.google.com) oraz postępować zgodnie z punktem 1 i 2.

10


DYREKCJA I NAUCZYCIELE KONSULTANCI KPCEN W BYDGOSZCZY Dyrekcja Mariola Cyganek, tel. 52 349 31 50 e-mail: mariola.cyganek@cen.bydgoszcz.pl Barbara Daroń, tel. 52 349 31 50 wew. 50 e-mail: barbara.daron@cen.bydgoszcz.pl

Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji Justyna Adamska, tel. 52 349 31 50 wew. 46 e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl Jerzy Durzyński, tel. 52 349 31 50 wew. 51 e-mail: jerzy.durzynki@cen.bydgoszcz.pl Krystyna Karpińska, tel. 52 349 31 50 wew. 41 e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl Katarzyna Karska-Rasmus, tel. 52 349 31 50 wew. 42 e-mail: katarzyna.karska-rasmus@cen.bydgoszcz.pl Wiesława Kitajgrodzka, tel. 52 349 31 50 wew. 43 e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl Norbert Łysiak, tel. 52 349 31 50 wew. 49 e-mail: norbert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl Violetta Panfil-Smolińska, tel. 52 349 31 50 wew. 43 e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl Iwona Rostankowska, tel. 52 349 31 50 wew. 28 e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl Grażyna Szczepańczyk, tel. 52 349 31 50 wew. 41 e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

11


Pracownia zarządzania, Diagnozy i Wychowania Magdalena Chylebrant-Karolak, tel. 52 349 31 50 wew. 45 e-mail: magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgoszcz.pl Danuta Frankowska, tel. 52 349 31 50 wew. 44 e-mail: danuta.frankowska@cen.bydgoszcz.pl Ewa Ludwikowska, tel. 52 349 31 50 wew. 44 e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl Izabela Nowakowska, tel. 52 349 31 50 wew. 45 e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl Jan Szczepańczyk, tel. 52 349 31 50 wew. 44 e-mail: jan.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl Wiesława Tomasiak-Wyszyńska, tel. 52 349 31 50 wew. 46 e-mail: wieslawa.tomasiak-wyszynska@cen.bydgoszcz.pl Krystyna Witek, tel. 52 349 31 50 wew. 44 e-mail: krystyna.witek@cen.bydgoszcz.pl

Pracownia Informacji i Promocji Robert Hejnicki, tel. 52 349 31 50 wew. 22 e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl Marcin Kowalewski, tel. 52 349 31 50 wew. 22 e-mail: marcin.kowalewski@cen.bydgoszcz.pl Robert Preus, tel. 52 349 31 50 wew. 22 e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl Anna Rupińska, tel. 52 349 31 50 wew. 37 e-mail: anna.rupinska@cen.bydgoszcz.pl Ilona Zduńczuk, tel. 52 349 31 50 wew. 37 e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

12


ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE

Informacja: Magdalena Chylebrant-Karolak e-mail: magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgoszcz.pl Jerzy Durzyński e-mail: jerzy.durzynski@cen.bydgoszcz.pl Robert Hejnicki e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl Krystyna Karpińska e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl Wiesława Kitajgrodzka e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl Ewa Ludwikowska e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl Izabela Nowakowska e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl Violetta Panfil-Smolińska e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl Robert Preus e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl Iwona Rostankowska e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl Grażyna Szczepańczyk e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl Jan Szczepańczyk e-mail: jan.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl Wiesława Tomasiak-Wyszyńska e-mail: wieslawa.tomasiak-wyszynska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia:

e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Rady pedagogiczne

Lp.

Temat

Liczba Koszt godzin

Organizator

PRACOWNIA DYDAKTYKI, DORADZTWA I INNOWACYJNEJ EDUKACJI 1.

Uczniowie z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej w dobie reformy systemu edukacji

3

460

2.

Ocenianie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i/lub z autyzmem w szkole ogólnodostępnej

3

460

3.

Dziecko z autyzmem, zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej

3

460

3

460

3

460

4. 5.

Ocenianie dziecka z dostosowanymi wymaganiami edukacyjnymi Współczesne tendencje w edukacji przedszkolnej

6.

Metody aktywizujące w pracy z dziećmi i dosrosłymi

3

460

7.

TOC dla edukacji - uczymy myślenia

3

460

8.

Informacja zwrotna stałym elementem wewnątrzszkolnych zasad oceniania

3

460

9.

Indywidualizacja procesu nauczania w kształceniu zawodowym

3

460

10.

Aktywizujące metody nauczania w kształceniu zawodowym

3

460

11.

Metoda tekstu przewodniego w kształceniu zawodowym

5

700

12.

Wykorzystanie wyników egzaminu zawodowego do poprawy efektywności kształcenia

3

460

3

460

13. Metodologia tworzenia programów nauczania 14.

Doskonalenie wybranych kompetencji dydaktycznych nauczyciela

4

580

15.

Dobra lekcja wyzwaniem dla refleksyjnego nauczyciela

3

460

5

700

4

580

16. Jak przeprowadzić dobrą lekcję 17. 14

Neurodydaktyka - cz.I Jak uczyć zgodnie z zasadami neurodydaktyki?

Jerzy Durzyński

Krystyna Karpińska

Wiesława Kitajgrodzka

Violetta Panfil-Smolińska


Rady pedagogiczne

Neurodydaktyka - cz. II 18. Projektowanie procesu dydaktycznego zgodnie z zasadami neurodydaktyki

4

580

4

580

5

700

4

580

5

700

4

580

24. Jak pracować z uczniem zdolnym?

4

580

Jak zbudować szkolny system wspierania 25. ucznia zdolnego?

4

580

26. Ewaluacja pracy nauczyciela

4

580

27. Tutoring w szkole Jak pracować z uczniem o specjalnych 28. potrzebach edukacyjnych?

3

460

3

460

19.

Mnemotechniki - skuteczny sposób zapamiętywania i uczenia się

20. Ocenianie kształtujące 21.

Doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli w zakresie oceniania

22. Metoda projektów w edukacji szkolnej 23.

Jak rozbudzić wewnętrzną motywację ucznia do podejmowania wyzwań edukacyjnych

29.

Jak wdrażać uczniów do procesu samokształcenia?

4

580

30.

Jak wspierać rozwój uczniów, stosując różne sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych?

5

700

31.

Sposoby indywidualizowania procesu nauczania

5

700

32.

Rozumienie czytanego tekstu warunkiem dobrych efektów kształcenia

6

920

33.

Jak uczyć, żeby nauczyć? Strategie aktywnego nauczania

3

460

34. O trudnej sztuce przekonywania i dyskusji

5

700

35. Z neurodydaktyką na co dzień

5

700

36. Jednym głosem o wartościach

4

580

Violetta Panfil-Smolińska

Iwona Rostankowska

Grażyna Szczepańczyk

15


Rady pedagogiczne

Lp.

Temat

Liczba Koszt godzin

Organizator

PRACOWNIA ZARZĄDZANIA, DIAGNOZY I WYCHOWANIA 36.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy z uczniem dysfunkcyjnym

3

460

37. Zaburzenia lękowe u dzieci

3

460

38. Nadpobudliwość psychoruchowa

4

580

Nauczyciel jako mediator w rozwiązywaniu 39. sytuacji trudnych i konfliktowych

5

700

40. Jak spełniać wymagania państwa wobec szkół?

3

460

41. Rodzic roszczeniowy w szkole

3

460

42. Jak motywować uczniów do nauki

5

700

43. Higiena głosu - podstawowe zasady

3

460

44. Inteligencja emocjonalna w teorii i praktyce

3

460

45. Integracja zespołu klasowego

3

460

46. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

3

460

47. Techniki efektywnego uczenia się - nauczania

8

1160

4

580

3

460

48.

Komputer w pomiarze dydaktycznym i ocenianiu kształtującym

49. Etykieta w miejscu pracy 50.

Wychowawcy i rodzice - zasady skutecznej współpracy

3

460

51.

Budowanie wizerunku skutecznego wychowawcy

3

460

52.

W świecie wartości - kształtowanie zachowań i postaw wychowanków

3

460

16

Magdalena Chylebrant-Karolak

Ewa Ludwikowska

Izabela Nowakowska

Jan Szczepańczyk

Wiesława Tomasiak-Wyszyńska


Rady pedagogiczne

Lp.

Temat

Liczba Koszt godzin

Organizator

PRACOWNIA INFORMACJI I PROMOCJI Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna 53. EDUPOLIS interaktywnym narzedziem wspomagającym proces kształcenia

4

bezpłatne

54. Nauka programowania przez zabawę - cz.I

4

580

55. Nauka programowania przez zabawę - cz.II

4

580

56. Innowacyjne prezentacje w Prezi

4

580

4

580

4

580

4

580

57.

Interaktywne aplikacje edukacyjne w LearningApps

58. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Podstawy programowania w środowisku 59. Scratch 60.

Mobilne edukacja. Jak wykorzystać mobilne urządzenia i aplikacje na lekcjach?

4

580

61.

Wykorzystanie chmury komputerowej w pracy nauczyciela i ucznia

4

580

62.

Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach dydaktycznych

4

580

63.

Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych

4

580

Ankiety i sondy - Interaktywne narzędzia do 64. zbieramia informacji od uczniów, nauczycieli i  rodziców

4

580

Robert Hejnicki

Robert Preus

17


KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

Informacja: Krystyna Karpińska nauczyciel konsultant e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl Ewa Ludwikowska nauczyciel konsultant e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Kompleksowe wspomaganie szkół – konsultacje w szkole

1

BAWIĘ SIĘ, UCZĘ SIĘ - WIEM I POTRAFIĘ Program wspomagania przedszkoli w rozwoju

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, przedszkolne zespoły nauczycielskie

Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

Celem programu jest podniesienie efektywności pracy przedszkola przez jego wspomaganie w obszarach dydaktycznym i wychowawczym. W programie: diagnoza potrzeb rozwojowych przedszkola, wspólne wypracowanie skutecznych rozwiązań, wdrażanie rozwiązań w praktyce przedszkolnej.

Liczba godzin

30

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

2500 zł

2 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

SKUTECZNY NAUCZYCIEL-SKUTECZNA SZKOŁA

Program wspomagania szkół w rozwoju Dyrektorzy, wicedyrektorzy, zespoły nauczycielskie wszystkich typów szkół Celem programu jest podniesienie jakości i efektywności pracy szkoły przez jej wspomaganie w obszarach dydaktycznym i wychowawczym. W programie: diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły, wspólne wypracowanie skutecznych rozwiązań, wdrażanie rozwiązań w praktyce szkolnej.

Liczba godzin

30

Organizator

EWA LUDWIKOWSKA e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 20 września 2017 r. Koszt

20

2500 zł


Kompleksowe wspomaganie szkół – konsultacje w szkole

3 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

PODNOSZENIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Program procesowego wspomagania szkół

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, zespoły nauczycielskie wszystkich typów szkół Analiza wykorzystania przez szkołę wyników oceniania i  egzaminowania do podnoszenia efektów i efektywności kształcenia: - kontekstowa interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych oraz wskaźnika EWD - opracowanie programu podnoszenia efektów kształcenia - monitorowanie efektów zaplanowanych działań - wspieranie w projektowaniu dydaktycznym nakierowanym na osiąganie efektów oczekiwanych.

Liczba godzin

30

Organizator

EWA LUDWIKOWSKA e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 20 września 2017 r. Koszt

2000 zł

21


DOBRA LEKCJA

Informacja: Violetta Panfil-Smolińska nauczyciel konsultant e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl Iwona Rostankowska nauczyciel konsultant e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Dobra lekcja

4 Adresat

DOBRA LEKCJA WARUNKIEM SKUTECZNEGO NAUCZANIA-UCZENIA SIĘ Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele Uczestnik warsztatów: - zanalizuje cechy dobrej lekcji, korzystając z wyników badań pedagogicznych i własnego doświadczenia - określi kryteria dobrej lekcji. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

3

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2017 r. Koszt

24 zł

5 Adresat Cele

JAK ZAPLANOWAĆ DOBRĄ LEKCJĘ? Nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - zanalizuje lekcję jako proces dydaktyczny sprzyjający efektywnemu uczeniu się - zaplanuje dobrą lekcję, uwzględniając zasady współczesnej dydaktyki i oceniania kształtującego.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2017 r. Koszt

24

40 zł


Dobra lekcja

6 Adresat

JAK UCZYĆ ZGODNIE Z ZASADAMI NEURODYDAKTYKI? CZĘŚĆ I Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna neurobiologiczne podstawy uczenia się w świetle najnowszych badań nad mózgiem - porówna nauczanie tradycyjne z nauczaniem uwzględniającym neurobiologiczne mechanizmy pamięci.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2017 r. Koszt

32 zł

7 Adresat

PROJEKTOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO ZGODNIE Z ZASADAMI NEURODYDAKTYKI. CZĘŚĆ II Nauczyciele wszystkich typów szkół (Warsztaty stanowią kontynuację szkolenia: Jak uczyć zgodnie z zasadami neurodydaktyki?)

Cele Uczestnik warsztatów: - wykorzysta wnioski wynikające z wiedzy o budowie i funkcjonowaniu mózgu do zaprojektowania lekcji zgodnej z zasadami neurodydaktyki. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2017 r. Koszt

32 zł

25


Dobra lekcja

8

Z NEURODYDAKTYKĄ NA CO DZIEŃ

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - omówi neurobiologiczne podstawy uczenia się w świetle najnowszych badań nad mózgiem - wymieni czynniki wpływające na proces uczenia się - określi rolę nauczyciela i ucznia w procesie nauczania i uczenia się zgodnie z zasadami neurodydaktyki - zaplanuje zajęcia z zastosowaniem zasad neurodydaktyki.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. Koszt

48 zł

9 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

DOSKONALENIE WYBRANYCH KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH NAUCZYCIELA Nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - określi podstawowe kompetencje dydaktyczne nauczyciela - zanalizuje sposoby planowania dydaktycznego - udoskonali umiejętność formułowania celów kształcenia i wymagań programowych - opracuje fragment planu wynikowego i metodycznego.

Liczba godzin

5

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2017 r. Koszt

26

40 zł


DORADZTWO ZAWODOWE

Informacja: Wiesława Kitajgrodzka nauczyciel konsultant e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Doradztwo zawodowe

10 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

EKONOMIA NA CO DZIEŃ W SZKOLE. PROGRAM WSPIERAJĄCY DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ Doradcy zawodowi, nauczyciele zainteresowani doradztwem zawodowym w szkołach podstawowych Uczestnik warsztatów: - zanalizuje przeykładowe ćwiczenia zawarte w programie Ekonomia na co dzień - opracuje założenia programu z doradztwa zawodowego z  wykorzystaniem zasobów platformy Ekonimia na co dzień.

Liczba godzin

6

Organizator

WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

forma bezpłatna

11 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

WDROŻENIE SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE Doradcy zawodowi, nauczyciele odpowiedzialni za doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych Uczestnik warsztatów: - określi strukturę systemu doradztwa zawodowego w szkole - pozna przykładowe metody i techniki badania potrzeb uczniów i rodziców - opracuje listę działań podejmowanych w szkole w zakresie doradztwa zawodowego - zaprojektuje program doradztwa zawodowego w szkole.

Liczba godzin

5

Organizator

WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. Koszt

28

40 zł


Doradztwo zawodowe

12 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

JAK ZAPLANOWAĆ KARIERĘ EDUKACYJNO-ZAWODOWĄ UCZNIA? Doradcy zawodowi oraz nauczyciele zainteresowani doradztwem zawodowym w szkołach podstawowych Uczestnik warsztatów: - pozna metody i techniki diagnozowania zainteresowań i predyspozycji uczniów - oceni przydatność wybranych narzędzi diagnostycznych - wzbogaci doświadczenie w zakresie planowania kariery zawodowej ucznia.

Liczba godzin

8

Organizator

WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. Koszt

64 zł

29


DZIENNIKARSTWO

Informacja: Anna Rupińska nauczyciel konsultant e-mail: anna.rupinska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Dziennikarstwo

13 Adresat

DZIENNIKARSKIE FORMY WYPOWIEDZI W PRAKTYCE SZKOLNEJ Zainteresowani nauczyciele różnych typów szkół, nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów dziennikarskich, opiekunowie gazetek szkolnych

Cele Uczestnik warsztatów: - pozna strukturę tekstu dziennikarskiego - rozwinie umiejętności redakcyjne – wprawki dziennikarskie - pozna sposoby kształcenia umiejętności dziennikarskich. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

ANNA RUPIŃSKA e-mail: anna.rupinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. / do 28 lutego 2018 r. Koszt

48 zł

14 Adresat Cele

ZASADY REDAGOWANIA GAZETKI SZKOLNEJ W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ POKONKURSOWYCH Opiekunowie redakcji gazetek szkolnych, zainteresowani nauczyciele różnych typów szkół Uczestnik warsztatów: - przeanalizuje kryteria oceny gazetek szkolnych - oceni przykładową gazetkę według kryteriów - pozna słabe i mocne strony gazetek szkolnych - wykona projekt makiety gazetki szkolnej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

ANNA RUPIŃSKA e-mail: anna.rupinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. / do 28 lutego 2018 r. Koszt

32

40 zł


EDUKACJA REGIONALNA

Informacja: Iwona Rostankowska nauczyciel konsultant e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Edukacja regionalna

15 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

EDUKACJA REGIONALNA W SZKOLNEJ PRAKTYCE Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani edukacją regionalną Uczestnik warsztatów: - pozna wybrane obiekty kultury materialnej i niematerialnej regionu - zanalizuje podstawę programową pod kątem treści regionalnych - oceni przydatność omawianych metod w szkolnej praktyce - zaplanuje zajęcia z zastosowaniem poznanej wiedzy.

Liczba godzin

10

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. Koszt

80 zł

16

EDUKACJA WIELOKULTUROWA I JEJ ROLA WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE

Adresat

Nauczyciele zainteresowani edukacją wielokulturową

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna podstawowe pojęcia związane z wielokulturowością i międzykulturowością - zanalizuje podstawę programową pod kątem treści wielokulturowych - oceni przydatność omawianych metod w szkolnej praktyce - zaplanuje zajęcia z zastosowaniem zdobytej wiedzy.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

34

80 zł


EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA

Informacja: Ewa Ludwikowska nauczyciel konsultant e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Edukacyjna wartość dodana

17 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

OCENA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Uczestnik warsztatów: - określi trend zmiany efektywności w czasie z wykorzystaniem trzyletnich wskaźników EWD - dokona analizy efektywności z zastosowaniem Kalkulatora 100/15 - zinterpretuje wskaźniki EWD - w ocenie uwzględni inne wskaźniki efektywności pracy szkoły.

Liczba godzin

6

Organizator

EWA LUDWIKOWSKA e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

36

48 zł


EWALUACJA

Informacja:

Violetta Panfil-Smolińska nauczyciel konsultant e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl Wiesława Kitajgrodzka nauczyciel konsultant e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Ewaluacja

18

EWALUACJA PRACY NAUCZYCIELA

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna rodzaje ewaluacji - opracuje przykładowe narzędzia do ewaluacji własnej pracy - dokona analizy uzyskanych wyników - zaproponuje zmiany w procesie dydaktycznym wynikające z przeprowadzonej ewaluacji.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2017 r. Koszt

64 zł

19

EWALUACJA WEWNĘTRZNA JAKO ELEMENT CODZIENNEJ PRAKTYKI SZKOLNEJ

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - określi funkcje ewaluacji wewnętrznej w procesie rozwoju szkoły - zaplanuje ewaluację wewnętrzna z zastosowaniem metody profilu szkoły - wskaże przydatność ewaluacji wewnętrznej do planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

38

40 zł


KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Informacja: Robert Preus nauczyciel konsultant e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: kursyonline.cen.bydgoszcz.pl


Kształcenie na odległość

20

ANKIETY I SONDY – INTERAKTYWNE NARZĘDZIA DO ZBIERANIA INFORMACJI OD UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW

Adresat

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna bezpłatne narzędzia do tworzenia ankiet i sond - opracuje ankietę i sondę dla uczniów, nauczycieli lub rodziców - udostępni ankietę i sondę w Internecie - graficznie zaprezentuje uzyskane wyniki.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

21 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

TWORZENIE INTERAKTYWNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna programy do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych - opracuje testy, quizy, krzyżówki, rozsypanki wyrazowe i graficzne, zdania z lukami i inne materiały dydaktyczne w postaci interaktywnych stron WWW.

Liczba godzin

8

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

40

64 zł


Kształcenie na odległość

22

WYKORZYSTANIE TABLICY INTERAKTYWNEJ SMART BOARD NA ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH

Adresat

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - opracuje ćwiczenia dla uczniów z dowolnego przedmiotu (np. quiz, układanie wyrazów z rozsypanki literowej, sortowanie obrazków, dopasowywanie elementów, szukanie par, układanie zdań w odpowiedniej kolejności) - pozna interaktywne narzędzia - wykorzysta do ćwiczeń interaktywne gadżety - pozna sposoby ukrywania treści na tablicy.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

64 zł

41


KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Informacja: Jerzy Durzyński nauczyciel konsultant e-mail: jerzy.durzynski@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Kształcenie specjalne

23

PODSTAWY OLIGOFRENOPEDAGOGIKI DLA NAUCZYCIELI Nauczyciele szkół ogólnodostępnych pracujący z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

Uczestnik warsztatów: - pozna zakres i pojęcie pedagogiki specjalnej - scharakteryzuje dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - pozna zasady ortodydaktyki - pozna wybrane metody wspierające rozwój dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

Liczba godzin

10

Organizator

JERZY DURZYŃSKI e-mail: jerzy.durzynski@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

80 zł

24 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ Nauczyciele szkół ogólnodostępnych pracujący z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną Uczestnik warsztatów: - scharakteryzuje dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z zespołem Aspergera - pozna zasady pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem z niepełnosprawnością.

Liczba godzin

5

Organizator

JERZY DURZYŃSKI e-mail: jerzy.durzynski@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

44

40 zł


Kształcenie specjalne

25

DIAGNOZA I TERAPIA DZIECI AUTYSTYCZNYCH

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna kryteria diagnostyczne autyzmu i zaburzeń ze spektrum autyzmu - pozna podstawy teoretyczne i zasady pracy z dzieckiem autystycznym na podstawie metody treningu behawioralnego - pozna metody wspomagające rozwój dziecka z autyzmem - zaprojektuje programy terapeutyczne dla dzieci z autyzmem.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

20

Organizator

JERZY DURZYŃSKI e-mail: jerzy.durzynski@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

160 zł

26 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

PRACA Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM Nauczyciele przedszkoli, szkół ogólnodostępnych oraz nauczyciele pracujący z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną Uczestnik warsztatów: - pozna specyfikę funkcjonowania dziecka z autyzmem - pozna metody terapeutyczne w pracy z dziećmi z autyzmem - pozna zasady pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem z autyzmem.

Liczba godzin

10

Organizator

JERZY DURZYŃSKI e-mail: jerzy.durzynski@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

80 zł

45


Kształcenie specjalne

27 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ Nauczyciele przedszkoli i klas 1-3 szkół ogólnodostępnych oraz nauczyciele pracujący z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną Uczestnik warsztatów: - pozna założenia terapii integracji sensorycznej - scharakteryzuje objawy zaburzeń integracji sensorycznej - pozna zasady usprawniania bazowych systemów sensorycznych.

Liczba godzin

20

Organizator

JERZY DURZYŃSKI e-mail: jerzy.durzynski@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

160 zł

28 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA Nauczyciele pracujący z dziećmi niemówiącymi w przedszkolu, szkolnej integracyjnej, specjalnej Uczestnik warsztatów: - pozna metody pracy z dzieckiem niemówiącym - pozna podstawowe pojęcia stosowane w komunikacji AAC - pozna zasady diagnozy umiejętności komunikacyjnych - pozna podstawowe narzędzia komunikacyjne

Liczba godzin

10

Organizator

JERZY DURZYŃSKI e-mail: jerzy.durzynski@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

46

80 zł


KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Informacja: Wiesława Kitajgrodzka nauczyciel konsultant e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Kształcenie zawodowe

29

WYKORZYSTYWANIE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO DO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

Adresat

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna cele, zasady i sposoby analizy wyników egzaminów zawodowych - opracuje narzędzia wykorzystywane w analizie i interpretacji wyników - zaprojektuje program poprawy efektywności kształcenia z uwzględnieniem wniosków i rekomendacji.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

30

PORTFOLIO JAKO SKUTECZNA METODA DOSKONALENIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Adresat

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna zasady tworzenia portfolio - wskaże przydatność portfolio do realizacji wybranych umiejętności i kompetencji zawodowych zawartych w  podstawie programowej - opracuje kryteria oceny portfolio.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

48

32 zł


Kształcenie zawodowe

31

METODA TEKSTU PRZEWODNIEGO W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

Adresat

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna zasady realizacji treści nauczania z wykorzystaniem tekstu przewodniego - określi etapy pracy nauczyciela przy zastosowaniu metody tekstu przewodniego - wskaże przykłady zastosowania metody w kształceniu zawodowym - opracuje scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody tekstu przewodniego.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

48 zł

32

METODOLOGIA BUDOWANIA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

Adresat

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Cele

Uczestnik warsztatów: - zanalizuje podstawę programową pod kątem planowania dydaktycznego - pozna metodologię tworzenia programów nauczania - zaplanuje przykładową strukturę przedmiotowego programu nauczania dla zawodu.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

64 zł

49


Kształcenie zawodowe

33

PLANOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO NA PODSTAWIE PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA ZAWODÓW

Adresat

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Cele

Uczestnik warsztatów: - zanalizuje podstawy programowe i programy nauczania dla zawodów - pozna zasady planowania dydaktycznego - opracuje przykładowe plany dydaktyczne na podstawie wybranego programu nauczania dla zawodu.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

od 48 zł

34

INFORMACJA ZWROTNA STAŁYM ELEMENTEM WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

Adresat

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Cele

Uczestnik warsztatów: - zanalizuje przepisy prawa w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego - pozna strukturę prawidłowej informacji zwrotnej - opracuje przykłady informacji zwrotnych do różnych aktywności uczniów - uwzględni w Przedmiotowych Zasadach Oceniania elementy oceniania wspierającego.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt 50

od 32 zł


METODY I TECHNIKI UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA

Informacja: Izabela Nowakowska nauczyciel konsultant e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl Violetta Panfil-Smolińska nauczyciel konsultant e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl Iwona Rostankowska nauczyciel konsultant e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Metody i techniki uczenia się i nauczania

35 Adresat Cele

JAK UCZYĆ, ŻEBY NAUCZYĆ? NOWE METODY NAUCZANIA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna nowe metody i strategie nauczania - oceni przydatność poznanych metod w szkolnej praktyce - omówi zasady motywowania uczniów do nauki - zaplanuje zajęcia dydaktyczne.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

80 zł

36

TECHNIKI EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - określi preferencje sensoryczne ucznia - zaplanuje ćwiczenia doskonalące koncentrację uwagi - scharakteryzuje wybrane techniki szybkiego czytania i trwałego zapamiętywania (mnemotechniki) - zaprojektuje sposoby sporządzania notatek - przeprowadzi symulację fragmentu zajęć wybraną techniką nauczania.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

IZABELA NOWAKOWSKA e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

52

64 zł


Metody i techniki uczenia się i nauczania

37

JAK MOTYWOWAĆ UCZNIÓW DO NAUKI?

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - zaprojektuje kwestionariusz ankiety badającej motywacje uczniów do nauki - zaplanuje sytuacje dydaktyczne z zastosowaniem strategii wywoływania motywacji do nauki - określi zasady postępowania nauczyciela korzystnie wpływające na motywację do uczenia się.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

IZABELA NOWAKOWSKA e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

64 zł

38 Adresat Cele

JAK ROZBUDZIĆ WEWNĘTRZNĄ MOTYWACJĘ UCZNIA DO PODEJMOWANIA WYZWAŃ EDUKACYJNYCH? Nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna sposoby rozbudzenia wewnętrznej motywacji uczniów do uczenia się - zaprojektuje działania sprzyjające wzmacnianiu motywacji wewnętrznej ucznia.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2017 r. Koszt

32 zł

53


Metody i techniki uczenia się i nauczania

39 Adresat Cele

MNEMOTECHNIKI – SKUTECZNY SPOSÓB ZAPAMIĘTYWANIA I UCZENIA SIĘ Nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna rodzaje mnemotechnik - zanalizuje zasady tworzenia mnemotechnik - opracuje własne pomysły na skuteczne uczenie się z wykorzystaniem mnemotechnik.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2017 r. Koszt

32 zł

40 Adresat

JAK WDRAŻAĆ UCZNIÓW DO PROCESU SAMOKSZTAŁCENIA? Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele Uczestnik warsztatów: - wymieni warunki skutecznego samokształcenia - scharakteruzyje metody oraz zasady samokształcenia - zaplanuje proces wdrażania uczniów do samokształcenia. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 października 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

54

48 zł


NADZÓR PEDAGOGICZNY

Informacja:

Justyna Adamska nauczyciel konsultant e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl Krystyna Witek nauczyciel konsultant e-mail: krystyna.witek@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Nadzór pedagogiczny

41 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Kadra kierownicza przedszkoli, wszystkich typów szkół, placówek, ze szczególnym uwzględnieniem nowo powołanych dyrektorów Uczestnik warsztatów: - określi źródła opracowania planu nadzoru pedagogicznego - przeanalizuje zadania kierunkowe MEN i KO - uwzględni w planie wnioski z nadzoru z poprzedniego roku szkolnego - zaplanuje wewnętrzną ewaluację z wykorzystaniem metody profil szkoły.

Liczba godzin

8

Organizator

KRYSTYNA WITEK e-mail: krystyna.witek@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia

wrzesień 2017 r. (Uwaga: do 15.09.2017 r. dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej plan nadzoru)

Koszt

64 zł

42 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, PLACÓWKI NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Kadra kierownicza przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek Uczestnik warsztatów: - określi roczną koncepcję własnej pracy - uwzględni w planie potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły, oczekiwania środowiska lokalnego - zaangażuje w tworzenie planu nauczycieli, uczniów i rodziców.

Liczba godzin

8

Organizator

KRYSTYNA WITEK e-mail: krystyna.witek@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia wrzesień 2017 r. Koszt

56

64 zł


Nadzór pedagogiczny

43 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

ABC PRACY NOWO POWOŁANEGO DYREKTORA SZKOŁY, PRZEDSZKOLA Kadra kierownicza wszystkich typów szkół, ze szczególnym uwzględnieniem nowo powołanych dyrektorów, oraz osoby przygotowujące się do pełnienie funkcji kierowniczej Uczestnik warsztatów: - określi zadania dyrektora na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem nowych przepisów - zaplanuje swoją pracę z poszczególnymi podmiotami szkoły - potrafi diagnozować, analizować i oceniać pracę szkoły ze wszystkimi podmiotami szkoły - potrafi wydawać zezwolenia, decyzje, zarządzenia - potrafi delegować zadania.

Liczba godzin

8

Organizator

KRYSTYNA WITEK e-mail: krystyna.witek@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia październik 2017 r. Koszt

64 zł

44 Adresat Cele

PODSUMOWANIE PÓŁROCZNEJ PRACY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, PLACÓWKI NA ZEBRANIU RADY PEDAGOGICZNEJ Kadra kierownicza przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek Uczestnik warsztatów: - określi obszary pracy szkoły, które można podsumować - zastosuje metody aktywizujące wszystkie podmioty w podsumowaniu wybranych obszarów pracy szkoły - przygotuje porządek zebrania rady pedagogicznej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

KRYSTYNA WITEK e-mail: krystyna.witek@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia styczeń 2018 r. Koszt

64 zł 57


Nadzór pedagogiczny

45 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

PODSUMOWANIE ROCZNEJ PRACY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, PLACÓWKI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NADZORU PEDAGOGICZNEGO Kadra kierownicza przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek Uczestnik warsztatów: - określi obszary pracy szkoły wymagające podsumowania - ustali sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego - określi priorytetowe zadania do realizacji w następnym roku szkolnym z wykorzystaniem nowatorskich metod aktywizujących.

Liczba godzin

8

Organizator

KRYSTYNA WITEK e-mail: krystyna.witek@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia czerwiec 2018 r. Koszt

64 zł

46 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

PLANOWANIE I OBSERWACJA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO NA PRZYKŁADZIE LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dyrektorzy szkół, osoby sprawujące nadzór pedagogiczny Uczestnik warsztatów: - pozna specyfikę procesu planowania lekcji języka obcego - przeanalizuje przykładowe modele lekcji języka obcego - przeprowadzi obserwację lekcji (video) z wykorzystaniem odpowiednich arkuszy obserwacyjnych - udzieli informacji zwrotnej po obserwowanej lekcji.

Liczba godzin

5

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt 58

40 zł


OCENIANIE

Informacja:

Violetta Panfil-Smolińska nauczyciel konsultant e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl Iwona Rostankowska nauczyciel konsultant e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl Jan Szczepańczyk nauczyciel konsultant e-mail: jan.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Ocenianie

47 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna strategie i zasady oceniania kształtującego - określi cele lekcji, NaCoBeZu i pytania kluczowe - sformułuje informację zwrotną ułatwiającą uczenie się - zaplanuje zajęcia dydaktyczne z zastosowaniem oceniania kształtującego.

Liczba godzin

6

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2017 r. Koszt

48 zł

48

DOSKONALENIE KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH NAUCZYCIELI W ZAKRESIE OCENIANIA

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - określi powinności nauczyciela w zakresie wewnątrzszkolnego oceniania - zanalizuje formy i metody oceniania - oceni przydatność różnych sposobów oceniania w praktyce szkolnej - zweryfikuje kryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2017 r. Koszt

60

32 zł


Ocenianie

49 Adresat

JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ UCZNIA, STOSUJĄC RÓŻNE SPOSOBY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH? Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele Uczestnik warsztatów: - pozna zasady oceniania osiągnięć ucznia - wymieni i scharakteryzuje metody oraz zasady oceniania - zaplanuje zajęcia dydaktyczne. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

48 zł

50

JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW DO SAMOOCENY I OCENY KOLEŻEŃSKIEJ?

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna przykładowe techniki ułatwiające samoocenę i ocenę koleżeńską - skonstruuje przykładowe kryteria samooceny i oceny koleżeńskiej - opracuje przykładowe narzędzia do samooceny i oceny koleżeńskiej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2017 r. Koszt

32 zł

61


Ocenianie

51

KOMPUTER W POMIARZE DYDAKTYCZNYM I OCENIANIU KSZTAŁTUJĄCYM

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pogłębi wiedzę w zakresie analizy i prezentacji wyników nauczania - określi stopień przydatności pomiaru dydaktycznego w ocenianiu kształtującym - udoskonali umiejętności wykorzystania komputera w zakresie obsługi programu do analiz ilościowych wyników testu.

Zeskanuj kod i zapisz się

Każdy uczestnik otrzyma program komputerowy do sprawdzenia wyników testów, automatycznych obliczeń ilościowych, sporządzania wykresów i sugerowania oceny dla  ucznia.

Liczba godzin

4

Organizator

JAN SZCZEPAŃCZYK e-mail: jan.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

32 zł

52

INFORMACJA ZWROTNA STAŁYM ELEMENTEM WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna istotę i strukturę informacji zwrotnej (IZ) - sformułuje informację zwrotną w oparciu o cele kształcenia i  kryteria wymagań - wskaże koszyści stosowania IZ - zweryfikuje zapisy w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt 62

40 zł


PROJEKT EDUKACYJNY

Informacja: Violetta Panfil-Smolińska nauczyciel konsultant e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Projekt edukacyjny

53 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

METODA PROJEKTÓW W EDUKACJI SZKOLNEJ Nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - zanalizuje typy projektów edukacyjnych - sformułuje przykładowe tematy do realizacji metodą projektów - przygotuje instrukcję do projektu - opracuje strukturę raportu z realizacji projektu.

Liczba godzin

5

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2017 r. Koszt

64

40 zł


ROZWÓJ ZAWODOWY

Informacja: Barbara Daroń wicedyrektor e-mail: barbara.daron@cen.bydgoszcz.pl Iwona Rostankowska nauczyciel konsultant e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl Ilona Zduńczuk nauczyciel konsultant e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Rozwój zawodowy

54

AWANS ZAWODOWY – NAUCZYCIEL MIANOWANY

Adresat

Nauczyciele kontraktowi

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna aktualne akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczyciela - zanalizuje wymagania egzaminacyjne - określi zasady współpracy z opiekunem stażu - zaplanuje własny rozwój zawodowy - zaplanuje działania i sposób ich dokumentowania - przygotuje dokumentację w formie portfolio - zaprojektuje formę sprawozdania - przygotuje projekt prezentacji dorobku zawodowego.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

20

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. / do 15 stycznia 2018 r. Koszt

160 zł

55

AWANS ZAWODOWY – NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Adresat

Nauczyciele mianowani

Cele

Uczestnik warsztatów: - usystematyzuje wiedzę na temat aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela - zanalizuje wymagania kwalifikacyjne - opisze i zanalizuje przykładowy problem edukacyjny - zaplanuje własny rozwój zawodowy - zaplanuje działania i sposób ich dokumentowania - zaprojektuje formę sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - przygotuje dokumentację w formie portfolio - pozna zasady sporządzania opisu i analizy realizacji wymagań - przygotuje się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

20

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. / do 15 stycznia 2018 r. Koszt 66

160 zł


Rozwój zawodowy

56

PLANOWANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Adresat

Nauczyciele kontraktowi

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna aktualne akty prawne dotyczące awansu zawodowego - dokona analizy wymagań egzaminacyjnych - określi zasady współpracy z opiekunem stażu - zaplanuje własny rozwój zawodowy - zaproponuje formę planu rozwoju zawodowego - opisze zaplanowane działania i sposób ich dokumentowania - zaprojektuje formę sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

80 zł

57

EGZAMIN NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Adresat

Nauczyciele kontraktowi

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna procedury i przebieg postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego - zanalizuje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - wskaże przykładowe działania spełniające wymagania egzaminacyjne - przygotuje projekt prezentacji dorobku zawodowego.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. / do 15 stycznia 2018 r. Koszt

80 zł

67


Rozwój zawodowy

58

PLANOWANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Adresat

Nauczyciele mianowani

Cele

Uczestnik warsztatów: - zanalizuje wymagania kwalifikacyjne - opisze i zanalizuje przykładowy problem edukacyjny - zaplanuje własny rozwój zawodowy - zaprojektuje formę planu rozwoju zawodowego - opisze zaplanowane działania i sposób ich dokumentowania - zaprojektuje formę sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

80 zł

59

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Adresat

Nauczyciele mianowani

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna procedury i przebieg postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego - zanalizuje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - wskaże przykładowe działania spełniające wymagania kwalifikacyjne - pozna zasady sporządzania opisu i analizy realizacji wymagań.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

68

80 zł


Rozwój zawodowy

60

OPIEKUN STAŻU

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna aktualne akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczyciela - określi zasady współpracy między opiekunem stażu a nauczycielem odbywającym staż - rozwinie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej - zaprojektuje sposoby dokumentowania współpracy między opiekunem a nauczycielem stażystą i kontraktowym.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. / do 15 stycznia 2018 r. Koszt

80 zł

61 Adresat Cele

TWÓRCZY NAUCZYCIEL SKUTECZNYM DORADCĄ METODYCZNYM Zainteresowani nauczyciele Uczestnik warsztatów: - sprecyzuje cele doradztwa metodycznego - scharakteryzuje zadania doradcy metodycznego - omówi warsztat pracy doradcy metodycznego - zaplanuje rozwój osobisty i zawodowy.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

60

Organizator

BARBARA DAROŃ e-mail: barbara.daron@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. Koszt

550 zł

69


WSPIERANIE ZDOLNOŚCI I TALENTÓW

Informacja: Violetta Panfil-Smolińska nauczyciel konsultant e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Wspieranie zdolności i talentów

62

JAK ZBUDOWAĆ SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA ZDOLNEGO?

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - opracuje koncepcję szkolnego systemu wspierania ucznia zdolnego - określi zadania szkoły w zakresie wspierania rozwoju ucznia zdolnego - zaplanuje formy pracy z uczniem zdolnym - zaprojektuje sposoby promocji ucznia zdolnego.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2017 r. Koszt

32 zł

63 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM ZDOLNYM? Nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - zaktualizuje wiedzę na temat regulacji prawnych dotyczących ucznia zdolnego - określi cechy, zachowania i postawy ucznia zdolnego - zanalizuje formy i metody nauczania w kontekście pracy z uczniem zdolnym.

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2017 r. Koszt

72

32 zł


Wspieranie zdolności i talentów

64 Adresat Cele

JAK ORGANIZOWAĆ PRACĘ UCZNIA ZDOLNEGO? Nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - opracuje zasady organizacji pracy ucznia zdolnego - pozna techniki wspomagające ucznia zdolnego w określaniu indywidualnych celów - pozna skuteczne sposoby efektywnego zarządzania czasem.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

3

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2017 r. Koszt

24 zł

73


WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA

Informacja: Magdalena Chylebrant-Karolak nauczyciel konsultant e-mail: magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgoszcz.pl Izabela Nowakowska nauczyciel konsultant e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl Wiesława Tomasiak-Wyszyńska nauczyciel konsultant e-mail: wieslawa.tomasiak-wyszynska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Wychowanie i profilaktyka

65 Adresat Cele

ABC SKUTECZNEGO WYCHOWAWCY Wychowawcy, nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - określi style oddziaływań wychowawczych - wskaże metody wychowawcze odpowiednie do poziomu rozwoju ucznia - pozna zasady budowania rzeczywistego autorytetu.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

16

Organizator

WIESŁAWA TOMASIAK-WYSZYŃSKA e-mail: wieslawa.tomasiak-wyszynska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

128 zł

66 Adresat Cele

INTEGRACJA ZESPOŁU KLASOWEGO Wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna zabawy integrujące zespół klasowy - pozna metody pracy sprzyjające prawidłowemu rozwojowi grupy.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

IZABELA NOWAKOWSKA e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

76

32 zł


Wychowanie i profilaktyka

67

IINTELIGENCJA EMOCJONALNA W  TEORII I PRAKTYCE

Adresat

Wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - wymieni elementy inteligencji emocjonalnej - pozna techniki rozwijania inteligencji emocjonalnej - wskaże różnice pomiędzy inteligencją emocjonalną a  racjonalną

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

IZABELA NOWAKOWSKA e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

68

WYCHOWAWCY I RODZICE - ZASADY SKUTECZNEJ WSPÓŁPRACY

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

Cele

Uczestnik warsztatów: - określi zakres odpowiedzialności rodziców i nauczycieli w procesie wychowania - udoskonali umiejętności prowadzenia indywidualnych i grupowych rozmów z rodzicami w sytuacjach problemowych - wymieni doświadczenia w zakresie niekonwencjonalnych form organizowania spotkań z rodzicami.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

16

Organizator

IZABELA NOWAKOWSKA e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

128 zł

77


Wychowanie i profilaktyka

69 Adresat Cele

SEKRETY AUTOPREZENTACJI I EFEKTYWNEGO WYSTĄPIENIA PUBLICZNEGO Nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

Uczestnik warsztatów: - pozna techniki budowania i kontrolowania swojego wizerunku - poszerzy wiedzę konieczną do kształtowania umiejętności efektywnych wystąpień publicznych.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

WIESŁAWA TOMASIAK-WYSZYŃSKA e-mail: wieslawa.tomasiak-wyszynska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

64 zł

70 Adresat

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU Wychowawcy, nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele Uczestnik warsztatów: - określi symptomy wypalenia zawodowego - pozna techniki radzenia sobie ze stresem i obciążeniem emocjonalnym. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

IZABELA NOWAKOWSKA e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

78

32 zł


Wychowanie i profilaktyka

71 Adresat Cele

HIGIENA GŁOSU - PODSTAWOWE ZASADY Wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna podstawowe zasady higieny głosu - pozna ćwiczenia służące nauce świadomego oddychania - pozna sposoby likwidowania napięcia i zmęczenia głosu - usprawni motorykę narządów mowy.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

IZABELA NOWAKOWSKA e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

72 Adresat Cele

AKADEMIA DOBRYCH MANIER Dyrektorzy, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pogłębi i uzyska nową wiedzę na temat obowiązujących reguł dobrego wychowania - zastosuje w praktyce zdobytą wiedzę z zakresu savoir vivre’u - pozna zasady budowania pewności siebie.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

16

Organizator

WIESŁAWA TOMASIAK-WYSZYŃSKA e-mail: wieslawa.tomasiak-wyszynska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

128 zł

79


Wychowanie i profilaktyka

73 Adresat Cele

NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA Wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - udoskonali umiejętności stosowania form i metod pracy z uczniem nadpobudliwym - wymieni doświadczenia w zakresie stosowania strategii radzenia sobie z objawami nadpobudliwości.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

MAGDALENA CHYLEBRANT-KAROLAK e-mail: magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

74 Adresat

BEHAWIORALNA MODYFIKACJA TRUDNYCH ZACHOWAŃ Wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele Uczestnik warsztatów: - określi metody modyfikowania zachowań dzieci - rozwinie umiejętności w zakresie stosowania technik terapeutycznych. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

IZABELA NOWAKOWSKA e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

80

64 zł


Wychowanie i profilaktyka

75 Adresat Cele

TRUDNY UCZEŃ - TRUDNA KLASA Wychowawcy, nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - zanalizuje zachowania niepożądane - udoskonali kompetencje wychowawcze - rozwinie umiejętność motywowania do nauki i zachowań akceptowanych społecznie.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

IZABELA NOWAKOWSKA e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

64 zł

76 Adresat

MEDIACJE METODĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

Cele Uczestnik warsztatów: - pozna techniki prowadzenia mediacji - zastosuje zasady i reguły mediacji w praktycznym działaniu. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

WIESŁAWA TOMASIAK-WYSZYŃSKA e-mail: wieslawa.tomasiak-wyszynska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

64 zł

81


Wychowanie i profilaktyka

77 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

NAUCZYCIEL JAKO MEDIATOR W ROZWIĄZYWANIU SYTUACJI TRUDNYCH I KONFLIKTOWYCH Wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - poszerzy wiedzę na temat zasad mediacji i negocjacji oraz zadań mediatora - pozna przebieg postępowania mediacyjnego - pozna metody konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole - udoskonali umiejętności stosowania odpowiednich metod w sytuacjach konfliktowych - pozna psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.

Liczba godzin

8

Organizator

MAGDALENA CHYLEBRANT-KAROLAK e-mail: magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

64 zł

78

JĘZYK „ŻYRAFY” W SZKOLE – POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY W PRAKTYCE SZKOLNEJ

Adresat

Wychowawcy, nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna model Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga - poszerzy umiejętności wychowawcze na podstawie modelu porozumienia - rozwinie umiejętność budowania relacji pomagających w nauce i wychowaniu - określi rolę wychowawcy w budowaniu wspólnoty klasowej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

IZABELA NOWAKOWSKA e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt 82

64 zł


Wychowanie i profilaktyka

79 Adresat

ZABURZENIA LĘKOWE U DZIECI Wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele Uczestnik warsztatów: - poszerzy wiedzę na temat natury lęku u dzieci - pozna zaburzenia emocjonalne mające początek w dzieciństwie - zdiagnozuje objawy wybranych zaburzeń lękowych. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

MAGDALENA CHYLEBRANT-KAROLAK e-mail: magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

80 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRACY Z UCZNIEM DYSFUNKCYJNYM Wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna podstawowe symptomy predysponujące do powstawania różnych dysfunkcji - pozna metody i formy pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym - udoskonali umiejętności metodyczne w pracy z uczniem dysfunkcyjnym.

Liczba godzin

4

Organizator

MAGDALENA CHYLEBRANT-KAROLAK e-mail: magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

83


Wychowanie i profilaktyka

81 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA Logopedzi, psycholodzy i pedagodzy, specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych zainteresowani problematyką logopedyczną Uczestnik warsztatów: - pozna najnowsze zagadnienia dotyczące wczesnej interwencji logopedycznej - pogłębi wiedzę dotyczącą dojrzewania odruchów istotnych dla rozwoju mowy - pozna metody diagnozowania wykorzystywane w ramach wczesnej interwencji logopedycznej - określi rolę masażu logopedycznego w rozwoju mowy dziecka

Liczba godzin

5

Organizator

MAGDALENA CHYLEBRANT-KAROLAK e-mail: magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

40 zł

82 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

OBJAWY ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W ŚWIETLE PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych oraz wszyscy zainteresowani problematyką logopedyczną Uczestnik warsztatów: - omówi symptomy neurologiczne i genetyczne predysponujące do wystąpienia zaburzeń rozwojowych - rozpozna deficyty rozwojowe u małego dziecka - scharakteryzuje zagrożenia rozwojowe w powiązaniu z wczesną interwencją terapeutyczną.

Liczba godzin

5

Organizator

MAGDALENA CHYLEBRANT-KAROLAK e-mail: magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt 84

40 zł


Wychowanie i profilaktyka

83 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

SPECYFICZNE ZABURZENIA ROZWOJU JĘZYKA Logopedzi, psycholodzy i pedagodzy, specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych zainteresowani problematyką logopedyczną Uczestnik warsztatów: - dokona diagnozy różnicowej rozwoju mowy i języka u dzieci (alalia, niedokształcenie mowy o typie afazji, afazja dziecięca, opóźniony rozwój mowy, SLI) - rozwinie umiejętności diagnostycznego postępowania logopedycznego w przypadkach SLI - pozna etapy programowania terapii.

Liczba godzin

5

Organizator

MAGDALENA CHYLEBRANT-KAROLAK e-mail: magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

40 zł

85


WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

Informacja:

Jan Szczepańczyk nauczyciel konsultant e-mail: jan.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Wypoczynek dzieci i młodzieży

84

KURS DLA KANDYDATÓW NA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pogłębi wiedzę i udoskonali umiejętności dotyczące bezpieczeństwa warunków pracy i wypoczynku w placówce oraz udzielania pierwszej pomocy - przeanalizuje obowiązujące przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji wypoczynku - zaplanuje organizację pracy w placówce.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

JAN SZCZEPAŃCZYK e-mail: jan.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. Koszt

88

100 zł


BIBLIOTEKI SZKOLNE

Informacja: Ilona Zduńczuk nauczyciel konsultant e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Biblioteki szkolne

85

PLANOWANIE PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

Adresat

Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - określi rolę i zadania biblioteki szkolnej w świetle aktualnych przepisów prawnych - zaplanuje udział biblioteki szkolnej w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych wpisanych w podstawę programową z uwzględnieniem specyfiki szkoły - zaprojektuje fragment planu pracy biblioteki szkolnej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl Pracownia Informacji i Promocji

Termin zgłoszenia do 15 września 2017 r. Koszt

80 zł

86

BIBLIOTEKA SZKOLNA MIEJSCEM ROZWIJANIA KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH UCZNIÓW

Adresat

Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - określi kompetencje informacyjne uczniów - zaplanuje wykorzystanie Internetu i TIK w procesie dydaktycznym i wychowawczym - wskaże otwarte zasoby edukacyjne - zanalizuje polskie prawo autorskie.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl Pracownia Informacji i Promocji

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

90

80 zł


Biblioteki szkolne

87 Adresat Cele

EDUKACJA CZYTELNICZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - scharakteryzuje metody i formy aktywizowania czytelnika - określi działania inspirujące kreatywność czytelnika - zaplanuje projekt z edukacji czytelniczej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl Pracownia Informacji i Promocji

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

80 zł

88

NEUROPEDAGOGIKA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Adresat

Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - omówi założenia teorii Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera - zaprojektuje zajęcia z czytelnikiem rozwijające wybrany typ inteligencji - określi preferencje sensoryczne ucznia - zaplanuje zajęcia w bibliotece szkolnej aktywizujące lewą i prawą półkulę mózgową.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl Pracownia Informacji i Promocji

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

40 zł

91


Biblioteki szkolne

89

WIZERUNEK BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Adresat

Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - zaplanuje formy współpracy z nauczycielami - określi współpracę ze środowiskiem rodzinnym uczniów - zaplanuje formy współpracy ze środowiskiem lokalnym i z instytucjami - wskaże elementy budowania wizerunku biblioteki - zaprojektuje działania promujące bibliotekę szkolną.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl Pracownia Informacji i Promocji

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

92

80 zł


BIOLOGIA, PRZYRODA, GEOGRAFIA

Informacja: Wiesława Kitajgrodzka nauczyciel konsultant e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl Violetta Panfil-Smolińska nauczyciel konsultant e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Biologia, przyroda, geografia

90 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

METODY I TECHNIKI PRZYDATNE W REALIZACJI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Nauczyciele przyrody i biologii szkół podstawowych realizujących nową podstawę programową Uczestnik warsztatów: - zanalizuje metody i techniki przydatne w realizacji edukacji przyrodniczej - zaplanuje realizację treści zawartych w nowej podstawie programowej z zastosowaniem wybranych metod i technik kształcenia.

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2017 r. Koszt

32 zł

91 Adresat

PROJEKTOWANIE PROGRAMU NAUCZANIA DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Nauczyciele przyrody i biologii szkół podstawowych

Cele Uczestnik warsztatów: - zanalizuje metodologię budowania programu nauczania - opracuje fragment programu nauczania do nowej podstawy programowej. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2017 r. Koszt

94

32 zł


Biologia, przyroda, geografia

92 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

OBSERWACJE I EKSPERYMENTY W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Nauczyciele przyrody i biologii szkół podstawowych Uczestnik warsztatów: - zanalizuje etapy obserwacji i eksperymentu - określi zasady realizacji obserwacji i eksperymentu - zaprojektuje przykładowe obserwacje i eksperymenty w kontekście realizacji podstawy programowej - opracuje dokumentację obserwacji i eksperymentów.

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2017 r. / do 15 stycznia 2018 r. Koszt

32 zł

93 Adresat Cele

WARSZTAT PRACY POCZĄTKUJĄCEGO NAUCZYCIELA Nauczyciele przyrody szkół podstawowych oraz biologii wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - określi elementy warsztatu pracy nauczyciela - udoskonali umiejętność formułowania celów kształcenia, kryteriów wymagań, budowania planu kierunkowego, wynikowego i metodycznego.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2017 r. Koszt

32 zł

95


Biologia, przyroda, geografia

94 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

PROJEKTOWANIE ZMIAN W SYSTEMIE DYDAKTYCZNYM NAUCZYCIELA BIOLOGII NA PODSTAWIE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Nauczyciele biologii szkół ponadgimnazjalnych Uczestnik warsztatów: - zanalizuje wyniki egzaminu maturalnego z biologii - wskaże obszary wymagające zmiany - sformułuje wnioski i rekomendacje do wprowadzenia zmian we własnym systemie dydaktycznym - zmodyfikuje plany dydaktyczne.

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2017 r. Koszt

32 zł

95 Adresat Cele

KSZTAŁCENIE WYPRZEDZAJĄCE NA  LEKCJACH GEOGRAFII Nauczyciele geografii szkół podstawowych Uczestnik warsztatów: - pozna etapy strategii kształcenia wyprzedzającego - określi rolę i zadania nauczyciela w kształceniu wyprzedzającym - zaplanuje zajęcia z wykorzystaniem poznanej strategii.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

96

40 zł


Biologia, przyroda, geografia

96

ROZUMOWE NAUCZANIE - UCZENIE SIĘ GEOGRAFII

Adresat

Nauczyciele geografii szkół podstawowych

Cele

Uczestnik warsztatów: - wskaże cele ogólne kształcenia geograficznego w szkole podstawowej - pozna przykłady metod sprzyjających formułowaniu problemów, stawianiu hipotez oraz ich weryfikowaniu - opracuje scenariusz zajęć uwzględniający identyfikowanie zwiazków i zależności zachodzących w środowisku geograficznym.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

40 zł

97 Adresat Cele

OPRACOWANIE WŁASNEGO PROGRAMU NAUCZANIA Z GEOGRAFII Nauczyciele geografii szkół podstawowych Uczestnik warsztatów: - pozna metodologię tworzenia programu nauczania - zaplanuje sposoby osiągania celów kształcenia z  uwzględnieniem zapisów podstawy programowej - określi cele i sposoby ewaluacji programu nauczania.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

40 zł

97


EDUKACJA EKONOMICZNA

Informacja: Wiesława Kitajgrodzka nauczyciel konsultant e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Edukacja ekonomiczna

98 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

MOJE FINANSE. PROGRAM EDUKACYJNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ TREŚCI NAUCZANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych Uczestnik warsztatów: - wskaże korelacje pomiędzy podstawą programową podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych a  programem Moje Finanse - pozna zasady planowania zajęć z wykorzystaniem zaproponowanych ćwiczeń i materiałów dydaktycznych.

Liczba godzin

5

Organizator

WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

forma bezpłatna

99 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

MOTYWUJĄCA FUNKCJA GIER DYDAKTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE SYMULACJI „ZARZĄDZANIE FIRMĄ – JA TITAN” Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych Uczestnik warsztatów: - pozna zasady gry edukacyjnej „JA TITAN” - utworzy konta do gry dla swoich uczniów - przeanalizuje raporty uwzględniające podejmowane decyzje - wykaże wpływ procesów ekonomicznych na efekty działania firmy - poprowadzi rozgrywki z wykorzystaniem wersji internetowej.

Liczba godzin

6

Organizator

WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt 100

48


JĘZYK POLSKI

Informacja: Iwona Rostankowska nauczyciel konsultant e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Język polski

100

PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Adresat

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Cele

Uczestnik warsztatów: - wymieni doświadczenia w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów i upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - omówi metody, techniki i ćwiczenia sprzyjające doskonaleniu kompetencji czytelniczych uczniów - opracuje scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem współczesnego utworu literackiego dla dzieci i młodzieży.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

48 zł

101

SPOSÓB NA LEKTURĘ NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO

Adresat

Nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - wymieni doświadczenia w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów i upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - omówi metody, techniki i ćwiczenia sprzyjające doskonaleniu kompetencji czytelniczych uczniów - opracuje scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem współczesnego utworu literackiego dla dzieci i młodzieży.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

102

48 zł


Język polski

102

DOBRA LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

Adresat

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjów

Cele

Uczestnik warsztatów: - zanalizuje cechy dobrej lekcji, korzystając z wyników badań edukacyjnych i własnego doświadczenia - określi kryteria dobrej lekcji - zaprojektuje zajęcia dydaktyczne uwzględniające cechy dobrej lekcji.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

48 zł

103

DZIAŁANIA TEKSTOTWÓRCZE W KONTEKŚCIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Adresat

Nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - określi metody i techniki pracy na tekście - udoskonali umiejętności dekompozycji tekstu, parafrazowania, pisania streszczenia logicznego - zaplanuje cykl ćwiczeń uczniowskich doskonalących operacje na tekście.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

48 zł

103


Język polski

104

NAUKA O JĘZYKU W KONTEKŚCIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Adresat

Nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - usystematyzuje wiedzę na temat wymagań z nauki o języku wpisanych w podstawę programową - określi metody i techniki pracy stymulujące umiejętności językowe - zaplanuje cykl ćwiczeń uczniowskich doskonalących kompetencje językowe.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

80 zł

105

JAK REDAGOWAĆ WYPOWIEDŹ ARGUMENTACYJNĄ?

Adresat

Nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - scharakteryzuje wypowiedź argumentacyjną - określi funkcję wstępu, rozwinięcia i zakończenia - omówi kolejne etapy pracy nad tworzeniem wypowiedzi argumentacyjnej - określi zasady odwoływania się do tekstów kultury.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

104

48 zł


Język polski

106

JAK SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW DO USTNEJ MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO?

Adresat

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych

Cele

Uczestnik warsztatów: - omówi akty prawne regulujące przebieg egzaminu maturalnego - zanalizuje kryteria oceniania wypowiedzi ucznia - zaplanuje działania przygotowujące ucznia do ustnej matury - zbuduje szkolny katalog tematów na maturę ustną (zestaw ćwiczeń dla ucznia).

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

80 zł

107

MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Adresat

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych

Cele

Uczestnik warsztatów: - scharakteryzuje wypowiedź argumentacyjną na poziomie rozszerzonym - omówi istotę interpretacji porównawczej - określi funkcję otwarcia, rozwinięcia i zamknięcia w trzyczęściowej budowie wypowiedzi pisemnej - omówi kolejne etapy pracy ucznia nad tworzeniem wypowiedzi na poziomie rozszerzonym - zastosuje zasady odwoływania się w wypowiedzi argumentacyjnej oraz interpretacji porównawczej do tekstów kultury.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

80 zł 105


Język polski

108

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE I JEGO ROLA W DYDAKTYCE JĘZYKA POLSKIEGO

Adresat

Nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna koncepcje dotyczące oceniania - określi cele nauczania w języku dydaktyki i języku zrozumiałym dla ucznia - przygotuje plan metodyczny lekcji zgodny z zasadami oceniania kształtującego - omówi funkcje informacji zwrotnej udzielanej uczniowi - pozna zasady formułowania samooceny i oceny koleżeńskiej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

48 zł

109

JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM DYSLEKTYCZNYM?

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna przyczyny powstawania błędów ortograficznych - scharakteryzuje różne typy dysleksji - określi zasady indywidualizacji pracy - pozna metody doskonalące nauczanie pisowni i przygotuje zestawy ćwiczeń.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

106

80 zł


Język polski

110

JAK DOSKONALIĆ UMIEJETNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM NA RÓŻNYCH POZIOMACH EDUKACYJNYCH?

Adresat

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Cele

Uczestnik warsztatów: - dokona przeglądu metod i technik pracy z tekstem literackim i  nieliterackim - zweryfikuje wiedzę teoretyczną w kontekście doświadczeń zawodowych - zaplanuje działania kształcące umiejętności wyszukiwania informacji, wnioskowania, redagowania odpowiedzi na zadane pytania.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

80 zł

111

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII I SZTUKI ORAZ NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - przeanalizuje podstawę programową pod kątem pracy z uczniem zdolnym - omówi techniki rozpoznawania i identyfikacji uzdolnień - rozwinie kompetencje w zakresie wspierania uzdolnień i kreatywności uczniów - zaplanuje pracę z uczniem zdolnym.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

48 zł

107


Język polski

112 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

O TRUDNEJ SZTUCE PRZEKONYWANIA I DYSKUSJI Nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna podstawowe pojęcia w procesie komunikowania się - omówi zasady dotyczące przekonywania i dyskusji - wymieni czynniki wpływające w sposób pozytywny i  negatywny na proces pozozumienia - scharakteryzuje rodzaje argumentów - zaplanuje fragment zajęć z uwzględnieniem poznanej wiedzy

Liczba godzin

6

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 października 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

48 zł

113 Adresat Cele

RETORYKA NA CO DZIEŃ, CZYLI UCZEŃ JAKO UCZESTNIK DIALOGU Nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - zanalizuje podstawę programową i wskaże elementy retoryki - opracuje zestawy świczeń oratorsko-komunikacyjnych - zaplanuje fragment zajęć z uwzględnieniem ćwiczeń retoryczno-kompozycyjnych.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 października 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

108

48 zł


Język polski

114 Adresat Cele

GRY DYDAKTYCZNE W EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ Nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna wybrane gry dydaktyczne i oceni ich wartość - opracuje grę dydaktyczną - zaplanuje fragment zajęć z uwzględnieniem gry dydaktycznej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 października 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

48 zł

109


JĘZYKI OBCE

Informacja: Justyna Adamska nauczyciel konsultant e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl Katarzyna Karska-Rasmus nauczyciel konsultant e-mail: katarzyna.karska-rasmus@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Języki obce

115 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W DYDAKTYCE JĘZYKÓW OBCYCH / CURRENT TENDENCIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING Nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku angielskim) Uczestnik warsztatów: - wskaże charakterystyczne cechy konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod nauczania języków obcych - pogłębi wiedzę na temat rozpoznawania indywidualnych cech i potrzeb ucznia na lekcji języka angielskiego - zaprojektuje zadania językowe dla własnego kontekstu edukacyjnego, wykorzystując nowoczesne techniki nauczania języka angielskiego.

Liczba godzin

4

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

116 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

JĘZYK ANGIELSKI DLA NAJMŁODSZYCH / TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS Nauczyciele języka angielskiego przedszkoli i klas I-III (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku angielskim) Uczestnik warsztatów: - określi typowe cechy dzieci przyswajających język obcy w  okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym - przeanalizuje sposoby rozwijania sprawności językowych u dzieci - pozna metody i techniki pracy z dziećmi zgodne z  wymaganiami nowej podstawy programowej - zaplanuje lekcję z wykorzystaniem opowiadań, bajek, gier, zabaw językowych.

Liczba godzin

4

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt 112

32 zł


Języki obce

117 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

AKTYWNA PRACA Z TEKSTEM NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO / ACTIVE TEXTBASED TECHNIQUES IN THE ENGLISH CLASSROOM Nauczyciele języka angielskiego II i III etapu edukacyjnego (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku angielskim) Uczestnik warsztatów: - pozna zadania z wykorzystaniem tekstów autentycznych i  uproszczonych - przećwiczy techniki aktywnie rozwijające zintegrowane sprawności językowe - przeanalizuje sposoby wykorzystania tekstu w celu poszerzenia znajomości środków językowych.

Liczba godzin

4

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok

118 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO  ANGIELSKU / TEACHING ENGLISH IN  ENGLISH Nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku angielskim) Uczestnik warsztatów: - zanalizuje przykładowe sposoby używania języka angielskiego jako języka komunikacji podczas lekcji w różnych rodzajach interakcji zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej - zaproponuje działania podnoszące jakość interakcji językowej w  klasie.

Liczba godzin

4

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

113


Języki obce

119

Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

ROZWIJANIE PRODUKTYWNYCH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH POD KĄTEM PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO /DEVELOPING PRODUCTIVE LANGUAGE SKILLS – PREPARATION FOR THE MATURA EXAM Nauczyciele języka angielskiego szkół ponadgimnazjalnych (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku angielskim) Uczestnik warsztatów: - określi zasady rozwijania sprawności mówienia i pisania - wzbogaci wiedzę na temat technik umożliwiających uczniom skuteczne wypowiadanie się oraz rozwijających sprawność samodzielnego pisania w języku angielskim - wymieni doświadczenia w zakresie efektywnego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.

Liczba godzin

4

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

114

32 zł


Języki obce

120

Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W PROCESIE UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO / FORMATIVE ASSESSMENT IN THE PROCESS OF LEARNING AND TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE Nauczyciele języka angielskiego II, III, IV etapu edukacyjnego (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku angielskim) Uczestnik warsztatów: - usystematyzuje wiedzę na temat zasad i technik oceniania kształtującego - podzieli się refleksjami nad własną pracą dydaktyczną pod kątem stosowania zasad oceniania kształtującego na zajęciach językowych - zaplanuje zadania z uwzględnieniem oceniania kształtującego.

Liczba godzin

4

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

121 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

NARZĘDZIA INTERNETOWE W PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO / INTERNET TOOLS IN  EFL LEARNING AND TEACHING Nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku angielskim) Uczestnik warsztatów: - pozna narzędzia internetowe podnoszące motywację oraz efektywność nauczania języka angielskiego - zaplanuje zajęcia językowe z zastosowaniem narzędzi internetowych dla własnego kontekstu edukacyjnego.

Liczba godzin

4

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok 115


Języki obce

122 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

PRACA Z UCZNIEM Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i gimnazjów ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych Uczestnik warsztatów: - pozna rodzaje ograniczeń w komunikacji i trudności w uczeniu się języków obcych uczniów z dysleksją oraz sposoby ich przezwyciężania - dostosuje wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia z dysleksją oraz zmodyfikuje zadania - pozna przykładowe ćwiczenia doskonalące poszczególne umiejętności językowe - zaprojektuje własne zadania językowe z uwzględnieniem zasad nauczania uczniów z dysleksją.

Liczba godzin

4

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

123 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

PRACA Z UCZNIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i gimnazjów ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych Uczestnik warsztatów: - pozna rodzaje ograniczeń w komunikacji i trudności w uczeniu się języków obcych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie oraz sposoby ich przezwyciężania - dostosuje wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia z niepełnosprawnością oraz zmodyfikuje zadania - zaprojektuje własne zadania językowe z uwzględnieniem zasad nauczania uczniów z deficytami rozwoju poznawczego.

Liczba godzin

4

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt 116

32 zł


Języki obce

124 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

DOBRA LEKCJA JĘZYKA NIEMIECKIEGO / GUTER DAF-UNTERRICHT Nauczyciele języka niemieckiego gimnazjów (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku niemieckim) Uczestnik warsztatów: - podzieli się doświadczeniem w zakresie planowania i przeprowadzania lekcji języka niemieckiego - pozna różne modele lekcji języka niemieckiego - zaprojektuje scenariusze lekcji dla odpowiedniego poziomu edukacyjnego.

Liczba godzin

4

Organizator

KATARZYNA KARSKA-RASMUS e-mail: katarzyna.karska-rasmus@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok

125

Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

ROZWIJANIE PRODUKTYWNYCH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH NA  LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO / ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVEN SPRACHFERTIGKEITEN – IM DAF UNTERRICHT Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku niemieckim) Uczestnik warsztatów: - zanalizuje przykładowe zadania egzaminacyjne pod kątem realizowanego programu - pogłębi wiedzę na temat technik umożliwiających uczniom skuteczne wypowiadanie się oraz rozwijających sprawność samodzielnego pisania w języku niemieckim.

Liczba godzin

4

Organizator

KATARZYNA KARSKA-RASMUS e-mail: katarzyna.karska-rasmus@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok 117


Języki obce

126 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

METODY AKTYWIZUJĄCE NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO / AKTIVIERENDE METHODEN IM DAF-UNTERRICHT Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku niemieckim) Uczestnik warsztatów: - pogłębi wiedzę na temat metod aktywizujących stosowanych na lekcji języka niemieckiego - rozwinie praktyczne umiejętności dotyczące stosowania wybranych metod aktywizujących - przygotuje scenariusz zajęć.

Liczba godzin

4

Organizator

KATARZYNA KARSKA-RASMUS e-mail: katarzyna.karska-rasmus@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

127 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

ROZWIJANIE KOMPETENCJI INTERKULTUROWEJ / ENTWICKLUNG DER INTERKULTURELLEN KOMPETENZ IM DAF-UNTERRICHT Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku niemieckim) Uczestnik warsztatów: - pozna przykłady zadań rozwijających kompetencje interkulturową - zaplanuje sytuacje komunikacyjne umożliwiające uczniom rozwijanie umiejętności interkulturowych.

Liczba godzin

4

Organizator

KATARZYNA KARSKA-RASMUS e-mail: katarzyna.karska-rasmus@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok

118


Języki obce

128 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

JĘZYK KOMUNIKACJI NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO / DEUTSCHUNTERRICHT AUF DEUTSCH Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku niemieckim) Uczestnik warsztatów: - pogłębi wiedzę na temat wymagań, które należy spełnić, by  komunikacja na lekcji języka niemieckiego była zbliżona do naturalnej komunikacji w tym języku - zgromadzi własny zasób zwrotów w różnych rodzajach interakcji - zaplanuje działania językowe skierowane na jednojęzyczność.

Liczba godzin

5

Organizator

KATARZYNA KARSKA-RASMUS e-mail: katarzyna.karska-rasmus@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

129 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

INTEGRACJA SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO / INTEGRIERUNG DER EINZELNEN FERTIGKEITEN IM DAF-UNTERRICHT Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku niemieckim) Uczestnik warsztatów: - przeanalizuje zadania, których rozwiązanie wymaga integracji sprawności językowych - zaplanuje sekwencję zadań dla własnego kontekstu edukacyjnego umożliwiającego kombinację sprawności językowych.

Liczba godzin

4

Organizator

KATARZYNA KARSKA-RASMUS e-mail: katarzyna.karska-rasmus@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł 119


Języki obce

130 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA WSZYSTKICH POZIOMACH ZAAWANSOWANIA Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół (przydział do grup zgodnie z poziomem językowym nastąpi po rozwiązaniu testu diagnostycznego) Uczestnik warsztatów: - rozwinie kompetencje w zakresie czterech sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie) - opanuje środki językowe umożliwiające komunikację na danym poziomie językowym - rozwinie świadomość językową, płynność i poprawność wypowiedzi.

Liczba godzin

60*

Organizator

KATARZYNA KARSKA-RASMUS e-mail: katarzyna.karska-rasmus@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

500 zł

* Istnieje możliwość kontynuacji szkolenia

120


MATEMATYKA

Informacja:

Ewa Ludwikowska nauczyciel konsultant e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Matematyka

131 Adresat Cele

WDRAŻANIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z MATEMATYKI W  SZKOLE PODSTAWOWEJ Nauczyciele matematyki szkół podstawowych Uczestnik warsztatów: - zanalizuje nową podstawę programową z matematyki - wskaże zmiany w treści kształcenia - zaproponuje rozwiązania dydaktyczne dotyczące nowych treści kształcenia.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

EWA LUDWIKOWSKA e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

40 zł

132 Adresat Cele

ZADANIA NA DOWODZENIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nauczyciele matematyki szkół podstawowych Uczestnik warsztatów: - zanalizuje podstawę programową - zaproponuje rozwiązania dydaktyczne w zakresie rozwiązywania zadań na dowodzenie w geometrii i algebrze

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

EWA LUDWIKOWSKA e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

122

40 zł


Matematyka

133 Adresat Cele

KOMBINATORYKA I RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nauczyciele matematyki szkół podstawowych Uczestnik warsztatów: - zanalizuje podstawę programową - zaproponuje rozwiązania dydaktyczne w zakresie rozwiązywania zadań z kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

EWA LUDWIKOWSKA e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

40 zł

134 Adresat Cele

MATURA Z MATEMATYKI 2018 Nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych Uczestnik warsztatów: - rozwiąże przykładowe zadania maturalne z różnych działów matematyki z poziomu podstawowego i rozszerzonego na  różne sposoby i oceni kompletność rozwiązania - ustali schemat punktowania.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

EWA LUDWIKOWSKA e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

40 zł

123


Matematyka

135 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

ROZWIJANIE MYŚLENIA MATEMATYCZNEGO Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - wskaże operacje umysłowe i poznawcze charakterystyczne dla  myślenia matematycznego - określi wskaźniki myślenia matematycznego - wybierze zadania rozwijające myślenie.

Liczba godzin

8

Organizator

EWA LUDWIKOWSKA e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

64 zł

136 Adresat Cele

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE NA LEKCJI MATEMATYKI Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - opracuje scenariusz lekcji z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego - sformułuje informację zwrotną dla ucznia.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

EWA LUDWIKOWSKA e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

124

40 zł


TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

Informacja: Robert Hejnicki nauczyciel konsultant e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl Marcin Kowalewski nauczyciel konsultant e-mail: marcin.kowalewski@cen.bydgoszcz.pl Robert Preus nauczyciel konsultant e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Technologia informacyjna

137

PODSTAWY PROGRAMOWANIA W ŚRODOWISKU SCRATCH

Adresat

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna pracę w Scratch’u w trybie off-line i on-line - pozna podstawy algorytmiki i programowania w Scratch’u - wykona i opublikuje na swoim profilu/blogu skrypty zawierające proste animacje, quizy, gry - pozna przykłady zastosowania Scratch’a w nauczaniu różnych przedmiotów.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

120 zł

138

NAUKA PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO

Adresat

Nauczyciele szkół podstawowych

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna dostępne narzędzia do nauczania programowania wizualnego (Baltie, Scratch Junior, Scratch) - pozna narzędzia on-line oraz gry do samodzielnej nauki programowania wizualnego - zaimplementuje proste algorytmy w poznanych środowiskach programistycznych - stworzy własną interaktywną grę w Scratchu.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

16

Organizator

MARCIN KOWALEWSKI e-mail: marcin.kowalewski@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

126

128 zł


Technologia informacyjna

139 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

NAUKA PROGRAMOWANIA W JĘZYKU PYTHON Nauczyciele informatyki szkół podstawowych IV-VI oraz ponadgimnazjalnych Uczestnik warsztatów: - pozna narzędzia do programowania w Języku Python - pozna podstawowe funkcje sterujące - zdefiniuje własne funkcje - pozna przydatne funkcje dostępne w bibliotekach Pythona - napisze programy operujące na listach oraz plikach.

Liczba godzin

16

Organizator

MARCIN KOWALEWSKI e-mail: marcin.kowalewski@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

128 zł

140

PODSTAWY PROGRAMOWANIA W C++

Adresat

Nauczyciele informatyki wszytskich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna uniwersalne i wygodne w obsłudze narzędzia do programowania w C++ - pozna podstawową składnię języka C++ - napisze kod źródłowy wielu programów w języku C++ - pozna narzędzia znajdujące się w standardowej bibliotece języka C++. - zaimplementuje znane algorytmy - napisze programy pracujące na plikach

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

16

Organizator

MARCIN KOWALEWSKI e-mail: marcin.kowalewski@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

128 zł

127


Technologia informacyjna

141

WYKORZYSTANIE CHMURY KOMPUTEROWEJ W PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA

Adresat

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna bezpłatne rozwiązania chmurowe: Google, One Drive, Dropbox - określi wady i zalety pracy w chmurze - pozna sposoby instalwoania bezpłatnych narzędzi w chmurze - opracuje i udostępni materiały w chmurze - pozna przykłady wykorzystania chmur komputerowych w  pracy dydaktycznej i zawodowej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

142 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

MOBILNA EDUKACJA. JAK WYKORZYSTAĆ MOBILNE URZĄDZENIA I APLIKACJE NA  LEKCJACH? Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna bezpłatne aplikacje dostosowane do urządzeń mobilnych - pozna zalety i wady mobilnej edukacji - pozna pomysły na lekcję z mobilnymi urządzeniami - zaprojektuje fragment mobilnej lekcji.

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

128

32 zł


Technologia informacyjna

143 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

SYSTEM BIUROWY OFFICE 365 W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA Nauczyciele szkół podstawowych różnych przedmiotów, nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy świetlic i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych Uczestnik warsztatów: - pozna wybrane aplikacje online dostępne w systemie biurowym Office 365 - utworzy online dokument tekstowy, arkusz kalkulacyjny, prezentację, notatkę i ankietę - pozna i zastosuje udostępnienie i edycję grupową dokumentów online - wykorzysta w swojej pracy zawodowej aplikację online: Outlook, Kalendarz i OneDrive Każdy uczestnik otrzyma bezpłatny dostęp do systemu biurowego Office 365

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT HEJNICKI e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

144 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

TWORZENIE INTERAKTYWNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna bezpłatne programy do tworzenia atrakcyjnych materiałów dydaktycznych - opracuje zadania z lukami, quiz, rozsypankę lub inne interaktywne ćwiczenia dla uczniów.

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł 129


Technologia informacyjna

145

WYKORZYSTANIE TABLICY INTERAKTYWNEJ NA ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH

Adresat

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna bezpłatne aplikacje do tablic interaktywnych - wykorzysta zasoby internetowe do realizacji ćwiczeń z uczniami - opracuje cwiczenia dla uczniów z dowolnego przedmiotu - wykorzysta do ćwiczeń interaktywne gry i gadżety

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

146 Adresat Cele

INTERAKTYWNE APLIKACJE EDUKACYJNE W LEARNINGAPPS Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna szablony do tworzenia aplikacji edukacyjnych dostępnych na portalu LearningApps.org - utworzy i zapisze własne interaktywne aplikacje edukacyjne na podstawie szablonów i danych wyszukanych w Internecie.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT HEJNICKI e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

130

32 zł


Technologia informacyjna

147 Adresat Cele

INNOWACYJNE PREZENTACJE W PREZI Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - utworzy proste prezentacje z dostępnych szablonów, motywów i elementów graficznych - zmodyfikuje dostępne szablony o nowe ramki i ścieżki - utworzy własne prezentacje zawierające tekst, zdjęcia i filmy.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT HEJNICKI e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

148

ANKIETY I SONDY – INTERAKTYWNE NARZĘDZIA DO ZBIERANIA INFORMACJI OD UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW

Adresat

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna bezpłatne narzędzia do tworzenia ankiet i sond - opracuje ankietę i sondę dla uczniów, nauczycieli lub rodziców - udostępni ankietę i sondę w Internecie - graficznie zaprezentuje uzyskane wyniki.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

131


Technologia informacyjna

149 Adresat Cele

WYKORZYSTANIE KODÓW QR W EDUKACJI Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna i zainstaluje na urządzeniu mobilnym darmową aplikację do sczytywania kodów QR - utworzy, zapisze własne kody QR i zastosuje w procesie edukacyjnym.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

3

Organizator

ROBERT HEJNICKI e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

24 zł

150 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół, pedagodzy, wychowawcy świetlic i nauczyciele bibliotekarze Uczestnik warsztatów: - pozna zagrożenia i typy złośliwego oprogramowania - pozna podstawowe zasady i narzędzia wspomagające zabezpieczenie systemu komputerowego (komputer, tablet, smartfon) - pozna sposoby filtrowania informacji docierających z Internetu.

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT HEJNICKI e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

132

32 zł


Technologia informacyjna

151

BUDOWA WITRYNY INTERNETOWEJ W OPARCIU O SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS)

Adresat

Nauczyciele informatyki wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna procedurę rejestracji własnej domeny oraz zakładania konta hostingowego - pozna proces instalacji systemu CMS (Joomla) na serwerze - pozna podstawy administracji i użytkowania systemu Joomla - pozna strukturę szablonu Joomla i sposoby jego modyfikacji.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

12

Organizator

MARCIN KOWALEWSKI e-mail: marcin.kowalewski@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

96 zł

152 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

ROBOTYKA W SZKOLE Nauczyciele informatyki szkół podstawowych klas IV-VI oraz szkół ponadgimnazjalnych Uczestnik warsztatów: - pozna budowę popularnych robotów ptogramowalnych LEGO Mindstorms EV3 oraz firmy TRobot - zbuduje własnego robota według podanej instrukcji - zaprogramuje robota w środowisku wizualnycm (Scratch, mBlock, OpenRoberta) - zaprogramuje robota w języku tekstowym C ++ - pozna scenariusze lekcji z wykorzystaniem robotów.

Liczba godzin

12

Organizator

MARCIN KOWALEWSKI e-mail: marcin.kowalewski@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

96 zł

133


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Informacja: Norbert Łysiak nauczyciel konsultant e-mail: norbert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Wychowanie fizyczne

153 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W  WYCHOWANIU FIZYCZNYM Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - usystematyzuje wiedzę na temat zasad i technik oceniania kształtującego - podzieli się refleksją na temat stosowania zasad oceniania w  wychowaniu fizycznym - zaplanuje zadania z uwzględnieniem oceniania kształtującego.

Liczba godzin

4

Organizator

NORBERT ŁYSIAK e-mail: norbert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

154 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

PIŁKA SIATKOWA W SZKOLE Nauczyciele wychowanie fizycznego wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - usystematyzuje wiedzę na temat zasad organizacji bezpiecznych zajęć z piłki siatkowej - pozna ćwiczenia adaptacyjne do siatkówki - pozna gry i zabawy pomocne w nauczaniu podstawowych elementów gry bez piłki i z piłką - pozna podstawowe zasady obrony i ataku - taktyka - zaprezentuje ćwiczenia z wykorzystaniem poznanych elementów piłki siatkowej.

Liczba godzin

6

Organizator

NORBERT ŁYSIAK e-mail: norbert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

136

48 zł


Wychowanie fizyczne

155 Adresat Cele

NORDIC WALKING – MARSZ Z KIJAMI PO ZDROWIE Nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna ćwiczenia prowadzące do opanowania kroku marszowego z kijami - udoskonali umiejętność marszu z kijami - pozna zagrożenia prowadzące do przeciążeń układu ruchu.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

NORBERT ŁYSIAK e-mail: norbert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 październik 2017 r. / do 28 lutego 2018 r. Koszt

48 zł

156 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

REKREACJA ROWEROWA W SZKOLE Nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna najnowsze przepisy Kodeksu drogowego dotyczące rowerzystów - pozna sposoby konfiguracji roweru do potrzeb rowerzysty - pozna podstawy konserwacji i serwisowania roweru - pozna ćwiczenia adaptacyjne w kolarstwie - pozna zasady przygotowania wycieczki rowerowej - przygotuje projekt wycieczki szkolnej.

Liczba godzin

8

Organizator

NORBERT ŁYSIAK e-mail: norbert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 marca 2018 r. Koszt

64 zł

137


Wychowanie fizyczne

157 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

GRY I ZABAWY RUCHOWE Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna zabawy i gry ruchowe - rozwinie umiejętność organizacji gier ruchowych - zaprojektuje lekcję z uwzględnieniem gier i zabaw stosownie do poziomu edukacyjnego.

Liczba godzin

6

Organizator

NORBERT ŁYSIAK e-mail: norbert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2017 r. Koszt

48 zł

158

TRENING FUNKCJONALNY W SZKOLE

Adresat

Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna zasady treningu funkcjonalnego - pozna metodykę ćwiczeń wolnych i na przyrządach - pozna zastosowanie nowoczesnych przyrządów w treningu funkcjonalnym - samodzielnie opracuje obwód ćwiczebny w treningu funkcjonalnym.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

7

Organizator

NORBERT ŁYSIAK e-mail: norbert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 październik 2017 r. / do 15 lutego 2018 r. Koszt

138

56 zł


WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Informacja: Krystyna Karpińska nauczyciel konsultant e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl Grażyna Szczepańczyk nauczyciel konsultant e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl Robert Hejnicki nauczyciel konsultant e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


DIAGNOZA

159

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA I CO DALEJ?

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna sposoby wdrażania systemu diagnozy przedszkolnej - omówi konteksty gotowości szkolnej - pozna i zastosuje narzędzia: Skala Gotowości Szkolnej - stworzy indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

12

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

140

96 zł


EDUKACJA POLONISTYCZNA

160 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

NAUKA CZYTANIA METODĄ SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNĄ Nauczyciele i terapeuci przedszkoli i szkół masowych, nauczyciele placówek z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli integracyjnych, szkół integracyjnych, szkół specjalnych Uczestnik warsztatów: - omówi zaburzenia linearnego porządkowania jako przyczynę trudności w opanowywaniu umiejętności czytania - omówi zależność między formułą lateralizacji a zaburzeniami słuchu fonemowego - zastosuje metody diagnozy i stymulacji funkcji lewopółkulowych - przygotuje pomoce dydaktyczne do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną Jagody Cieszyńskiej.

Liczba godzin

10

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

80 zł

161

NAUKA CZYTANIA PRZYGODĄ

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - usystematyzuje wiedzę na temat metod nauki czytania - pozna ćwiczenia i zabawy doskonalące umiejętność czytania - wzbogaci warsztat pracy o pomoce dydaktyczne uatrakcyjniające naukę czytania - zaprezentuje ćwiczenia rozwijające umiejętność czytania.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

64 zł

141


EDUKACJA POLONISTYCZNA

162

NAUKA PISANIA

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - oceni gotowość dziecka do nauki pisania - ustali etapy nauki pisania - pozna ćwiczenia i zabawy doskonalące umiejętność pisania - wzbogaci warsztat pracy o pomoce dydaktyczne uatrakcyjniające naukę pisania - zaprezentuje ćwiczenia rozwijające umiejętność pisania.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

64 zł

163 Adresat Cele

KOCHAM CIĘ KSIĄŻKO, CZYLI O  ROZWIJANIU ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH NA WESOŁO Nauczyciele klas I – III, nauczyciele poloniści, nauczyciele bibliotekarze wszystkich etapów edukacyjnych Uczestnik warsztatów: - pozna zabawy zachęcające do sięgania po książkę - weźmie udział w zabawie KOCHAM CIĘ KSIĄŻKO - wzbogaci warsztat pracy o nowe propozycje rozwijania zainteresowań czytelniczych.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

142

64 zł


EDUKACJA PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA

164

EKOSYSTEMY W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Adresat

Nauczyciele przedszkoli

Cele

Uczestnik warsztatów: - przeanalizuje podstawę programową pod kątem edukacji przyrodniczej i ekologicznej - dostrzeże wartości ekosystemów - ich różnorodność, bogactwo, piękno i znaczenie dla rozwoju i dobrego samopoczucia, zdrowia i twórczości dziecka - zgromadzi doświadczenia inspirujące do pracy z dzieckiem w  przedszkolu dotyczące poznania wody, powietrza, gleby, łąki, pola, świata roślin i zwierząt.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

80 zł

165

ZABAWY EKOLOGICZNE W PRZEDSZKOLU

Adresat

Nauczyciele przedszkoli

Cele

Uczestnik warsztatów: - wymieni ekologiczne treści dydaktyczno-wychowawcze w programach przedszkolnych - pozna propozycje Centrum Edukacji Ekologicznej i Urzędu Miasta Bydgoszczy dotyczące ochrony środowiska i edukacji ekologicznej małych dzieci - opracuje scenariusz zajęć uwzględniający problemy segregacji i wykorzystania odpadów w warunkach przedszkolnych - weźmie udział w zabawach plastycznych, konstrukcyjnych i badawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym z zastosowaniem bezpiecznych odpadów.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

15

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

120 zł 143


EDUKACJA PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA

166

PROSTE DOŚWIADCZENIA PRZYRODNICZE

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - przeanalizuje podstawę programową i programy nauczania pod kątem treści zachęcających do empirycznego poznawania świata - wykona doświadczenia wyjaśniające różne zjawiska przyrodnicze - utworzy bazę do wykonywania doświadczeń na zajęciach z dziećmi - zaprezentuje interesujące doświadczenie.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

12

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

144

96 zł


EDUKACJA MATEMATYCZNA

167

PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE MATEMATYKI

Adresat

Nauczyciele przedszkoli

Cele

Uczestnik warsztatów: - wskaże obszary matematyczne w edukacji przedszkolnej w ujęciu Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej - pozna psychologiczne podstawy kształtowania pojęć matematycznych - usystematyzuje zasady pracy z dziećmi w zakresie rozwijania pojęć matematycznych.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

12

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

96 zł

168

MYŚLĘ, WIĘC... ROZWIĄZUJĘ ZADANIA

Adresat

Nauczyciele klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - usystematyzuje wiedzę na temat rozwiązywania zadań matematycznych - zaprezentuje własne metody rozwiązywania zadań - zastosuje manualne i rysunkowe sposoby rozwiązywania zadań - przygotuje zestaw zadań pobudzających kreatywność dzieci.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

80 zł

145


EDUKACJA MUZYCZNA

169

EDUKACJA MUZYCZNA MAŁEGO DZIECKA

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - scharakteryzuje możliwości głosowe dziecka w różnym wieku przedszkolnym - pozna metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss - zaplanuje wyposażenie warsztatu muzycznego dziecka w  przedszkolu - opracuje scenariusze zajęć muzycznych w przedszkolu.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

80 zł

170

RUCH, RYM, RYTM I MELODIA, CZYLI EFEKTYWNA EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - zdobędzie podstawowe wiadomości o uczeniu przez ruch, uczeniu polisensorycznym, obupółkulowym i  w  odpowiednim stanie aktywacji - pozna nowe zabawy paluszkowe - pozna zabawy ruchowe, pląsy i piosenki wspierające rozwój dziecka - doświadczy zabaw z wykorzystaniem słów, wierszy, rymowanek i wyliczanek.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt 146

80 zł


EDUKACJA MUZYCZNA

171

WESOŁE ZABAWY Z MUZYKĄ POWAŻNĄ

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna terapeutyczno-wychowawczo-edukacyjną wartość muzyki - poszerzy wiedzę na temat metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss - pozna założenia systemu muzycznego Carla Orfa - pozna wybrane utwory muzyczne W. A. Mozarta, F. Chopina, P. Czajkowskiego i sposoby ich zastosowania w pracy z małymi dziećmi - weźmie udział w zabawach z wykorzystaniem chusty, chusteczek, taśm gumowych, linek, wstążek, instrumentów perkusyjnych.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

80 zł

172 Adresat Cele

ZABAWY W TANECZNYM KRĘGU Nauczyciele przedszkoli i klas I-III Uczestnik warsztatów: - nauczy się układów tanecznych w kręgu z różnych rejonów Europy - zaprojektuje zajęcia z wykorzystaniem ruchu do wspomagania rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

80 zł

147


EDUKACJA MUZYCZNA

173

WIOLINKOWO – ZABAWY MUZYCZNE NA KAŻDĄ LEKCJĘ

Adresat

Nauczyciele klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - poszerzy wiedzę na temat zabawy jako podstawowej aktywności dziecka oraz jej walorów edukacyjnych - pozna zabawy kształtujące różnorodne umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji polonistycznych, matematycznych i muzycznych.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

64 zł

174

POLSKIE TAŃCE NARODOWE I WYBRANE TAŃCE LUDOWE

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna kroki, figury, układy poloneza, mazura, krakowiaka, kujawiaka, oberka oraz stroje ludowe charakterystyczne dla tych tańców - wskaże cechy chrakterystyczne polskich tańców narodowych: metrum, rytm, tempo - pozna inne polskie tańce narodowe: taniec góralski, trojak ze  Śląska - zatańczy poloneza, kujawiaka, krakowiaka.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

15

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

148

120 zł


EDUKACJA MUZYCZNA

175

MUZYCZNY TEATR W PRZEDSZKOLU

Adresat

Nauczyciele przedszkoliI

Cele

Uczestnik warsztatów: - określi etapy rozwoju muzycznego dziecka w wieku przedszkolnym - scharakteryzuje formy umuzykalniania stosowane w  przedszkolu - zinstrumentalizuje wybrane utwory muzyki klasycznej, wykorzystując instrumentarium Orffa - zilustruje ruchem i gestem scenicznym wybrane utwory muzyki klasycznej w nawiązaniu do fabuły bajki - wykona elementy dekoracji i strojów do bajki muzycznej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

64 zł

176

ARTETERAPIA I MUZYKOTERAPIA W  EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I  WCZESNOSZKOLNEJ

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - określi cele i funkcje wychowania plastycznego i muzycznego w przedszkolu i klasach I-III - opracuje ćwiczenia stymulujące rozwój zdolności plastycznych i muzycznych - zastosuje różnorodne techniki plastyczne i muzyczne - wskaże walory wychowawcze, poznawcze oraz terapeutyczne sztuki - zaplanuje formy aktywności dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wybranych dziedzin arteterapii i muzykoterapii.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

15

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

120 zł

149


EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA

177 Adresat Cele

PRZYGODA Z PLASTYKĄ Nauczyciele przedszkoli i klas I-III Uczestnik warsztatów: - wykona prace plastyczne: rysunkowe, malarskie, w technice collage, graficzne i mieszane - rozpozna i zastosuje liczne środki plastycznego wyrazu - zinterpretuje wybrane dzieła plastyczne.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

12

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

96 zł

178

ZABAWY Z TECHNIKĄ W PRZEDSZKOLU

Adresat

Nauczyciele przedszkoli

Cele

Uczestnik warsztatów: - zanalizuje podstawę programową - zaplanuje formy aktywności dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu: • poznania urządzeń technicznych i elektronicznych • działalności konstrukcyjnej i manipulacyjnej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

150

80 zł


TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

179 Adresat

TABLICA INTERAKTYWNA W PRZEDSZKOLU Nauczyciele przedszkoli

Cele Uczestnik warsztatów: - pozna zasoby i narzędzia tablicy interaktywnej - opracuje proste ćwiczenia interaktywne - opracuje scenariusz zajęć z wykorzystaniem animacji. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

12

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

96 zł

180

OD NAUKI CZYTANIA I PISANIA DO  PROGRAMOWANIA

Adresat

Nauczyciele klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - zanalizuje podstawę programową pod kątem treści dotyczących programowania - rozwiąże zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do  odkrywania algorytmów - opracuje ćwiczenia związane z rozumieniem, analizowaniem i  rozwiązywaniem problemów bez komputera.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

64 zł

151


TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

181 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

ROBOTYKA NIE TYLKO DLA SMYKA Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych wszystkich specjalności, nauczyciele bibliotekarze i wychowawcy świetlic Uczestnik warsztatów: - pozna sposoby programowania robotów OzoBot, Edison i Lego Education - pozna i zastosuje aplikacje internetowe do nauki programowania robotów - zaprojektuje scenariusz lekcji według pomysłu z zastosowaniem programowalnych robotów.

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT HEJNICKI e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

182 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

NAUKA PROGRAMOWANIA PRZEZ  ZABAWĘ. CZĘŚĆ I Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych wszystkich specjalności, nauczyciele bibliotekarze i wychowawcy świetlic Uczestnik warsztatów: - pozna i zrealizuje gry edukacyjne kodowania/programowania przez zabawę - pozna i wykorzysta aplikacje internetowe do nauki programowania wizualnego dla początkujących - pozna sposoby programowania robotów OzoBot - pozna programowalne roboty Lego Education i Edison.

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT HEJNICKI e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

152

32 zł


TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

183 Adresat Cele

NAUKA PROGRAMOWANIA PRZEZ  ZABAWĘ. CZĘŚĆ II Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych wszystkich specjalności, nauczyciele bibliotekarze i wychowawcy świetlic, którzy ukończyli część I szkolenia Uczestnik warsztatów: - zrealizuje kolejne etapy gier edukacyjnych do nauki kodowania/programowania przez zabawę - zrealizuje kolejne etapy aplikacji internetowych do nauki programowania wizualnego dla początkujących - zastosuje w praktyce graficzne (na papierze) i wizualne (na  ekranie komputera) programowanie robotów OzoBot

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT HEJNICKI e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

153


WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA

184

STYMULACJA ROZWOJU DZIECKA Z ZASTOSOWANIEM METODY WERONIKI SHERBORNE

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, klas I-III oraz zainteresowani tematyką

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna założenia metody ruchu rozwijającego w pracy dydaktyczno-wychowawczej - zaprojektuje scenariusz zajęć, uwzględniając metodę W. Sherborne - wzbogaci warsztat pracy o nowe doświadczenia i zabawy związane z ruchem rozwijającym.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

18

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

140 zł

185

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Adresat

Nauczyciele klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - określi cele uczenia się w języku ucznia - ustali kryteria oceniania - sformułuje informację zwrotną jako element oceny rozwojowej - przygotuje portfolio jako dokumentację zdobywania wiedzy i  umiejętności dziecka.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

154

64 zł


TERAPIA I WSPIERANIE

186 Adresat Cele

ZABAWY PRZECIWDZIAŁAJĄCE ZŁOŚCI I AGRESJI Nauczyciele przedszkoli, klas I-III, wychowawcy świetlic Uczestnik warsztatów: - opisze objawy zachowań negatywnych - zaplanuje zabawy minimalizujące zachowania agresywne - opracuje zasady współpracy z rodzicami dzieci przejawiających zachowania negatywne.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

187

KOLOR, DŹWIĘK I SŁOWO, CZYLI ZABAWY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - poszerzy wiedzę o emocjach dziecka - pozna zabawy wpływające na dobry klimat wychowawczy w zespole przedszkolnym lub klasowym - określi cele i funkcje zabaw organizowanych przez nauczyciela - doświadczy różnorodnych zabaw ruchowych w kole oraz pląsów - pozna zabawy z kolorami wzbogacające zasób słownictwa - zaplanuje formy aktywności muzycznej z wykorzystaniem różnorodnych przyborów (kreatywne druciki, papierowe talerze, taśmy gumowe, kamyki, szyfonowe chusteczki).

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

80 zł

155


TERAPIA I WSPIERANIE

188 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

TRUDNOŚCI W NAUCE I ZACHOWANIU DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ASPEKCIE TEORII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ Nauczyciele przedszkoli, klas I-III oraz zainteresowani tematyką Uczestnik warsztatów: - omówi prawidłowy rozwój percepcji dzieci i jej wpływ na  sferę poznawczą i emocjonalna - pozna zasady diagnozowania dzieci z trudnościami w nauce i zachowaniu - pozna strategie radzenia sobie z trudnościami w sferze przetważania bodźców sensorycznych - scharakteryzuje zaburzenia rozwoju wpłynące destruktywnie na naukę i zachowanie dzieci.

Liczba godzin

12

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

96 zł

189 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

POKAZYWANE I RYSOWANE WIERSZYKI, CZYLI JAK ROZWIJAĆ MOWĘ ORAZ PAMIĘĆ DZIECKA Nauczyciele i terapeuci przedszkoli masowych, nauczyciele placówek z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli integracyjnych Uczestnik warsztatów: - pozna wiersze, których szybko nauczą się dzieci - dowie się, dlaczego ruch sprzyja efektywnemu uczeniu się - doświadczy przyjemności z zabawy słowem - pozna wartość pozytywnych emocji w efektywnym uczeniu się - zastosuje obrazki, piktogramy w nauce różnych wierszyków - wykorzysta muzykę oraz proste instrumenty w ilustrowaniu słów.

Liczba godzin

10

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt 156

80 zł


TERAPIA I WSPIERANIE

190

Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO PRAWIDŁOWEGO RYSOWANIA I PISANIA, WYKORZYSTUJĄC NIEKONWENCJONALNE ŚRODKI DYDAKTYCZNE? Nauczyciele i terapeuci przedszkoli masowych i integracyjnych, nauczyciele placówek z oddziałami integracyjnymi, szkół integracyjnych, szkół specjalnych Uczestnik warsztatów: - pozna zabawy rozwijające sprawność manualną dziecka - zdobędzie wiedzę na temat organizacji kącika sprawnych paluszków wyposażonego w nietypowe i niekonwencjonalne przedmioty - opracuje własną „karuzelę” i  „ścianę zabaw” do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi - pozna zabawy rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć i koncentrację.

Liczba godzin

10

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

80 zł

191

PEDAGOGIKA ZABAWY W SZKOLNEJ PRAKTYCE

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - omówi rolę zabawy w procesie nauczania i uczenia się - zastosuje techniki rozwijania kreatywności w zabawie - opracuje zestaw ćwiczeń stymulujących procesy umysłowe w  formie zabawy.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2017 r. / do 31 stycznia 2018 r. Koszt

48 zł 157


TERAPIA I WSPIERANIE

192

NADPOBUDLIWE CZY NIEPOSŁUSZNE?

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - scharakteryzuje objawy nadpobudliwości i odróżni je od zachowań niepożądanych - pozna strategie radzenia sobie z objawami nadpobudliwości - zastosuje odpowiednie strategie reagowania na trudne zachowania dziecka.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

40 zł

193 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

DLACZEGO DZIECKO NIE MÓWI? Nauczyciele i terapeuci przedszkoli masowych, nauczyciele placówek z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli integracyjnych Uczestnik warsztatów: - pozna pojęcie opóźnionego rozwoju mowy (ORM) - wymieni i wyjaśni najistotniejsze przyczyny ORM - opracuje listę wczesnych symptomów niemówienia - poda przykłady wpływu ORM na kształtowanie się funkcji poznawczych - wskaże sposoby wspierania rozwoju mowy dziecka z ORM w grupie przedszkolnej.

Liczba godzin

5

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

158

40 zł


TERAPIA I WSPIERANIE

194

WARTOŚCI W ŚWIECIE DZIECKA

Adresat

Nauczyciele klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - ustali listę wartości ważnych w życiu człowieka - przeanalizuje ćwiczenia i zabawy dydaktyczne zachęcające do  postępowania zgodnie z ogólnie cenionymi wartościami - opracuje zasady współpracy z rodzicami, by o wartościach mówić jednym głosem.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

64 zł

159


INDYWIDUALIZACJA

195

SPOSOBY INDYWIDUALIZACJI PRACY Z DZIECKIEM

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - scharakteryzuje elementy indywidualizacji w koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta - pozna założenia planu daltońskiego jako sposobu indywidualizacji pracy z dzieckiem - przeanalizuje przykłady dobrych praktyk.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

64 zł

196 Adresat

DZIEŃ PLANSZÓWEK Nauczyciele przedszkoli, klas I-III oraz wychowawcy świetlic

Cele Uczestnik warsztatów: - pozna nowe, interesujące gry planszowe dla dzieci - określi walory poznawcze i kształcące gier planszowych - zaprojektuje popołudnie planszówek dla dzieci. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

160

64 zł


INDYWIDUALIZACJA

197 Adresat Cele

METODA PROJEKTÓW W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Nauczyciele przedszkoli i klas I-III Uczestnik warsztatów: - pozna istotę pracy metodą projektów - określi etapy pracy nad projektem - wzbogaci warsztat pracy o propozycje projektów edukacyjnych dla dzieci.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

12

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

96 zł

198

METODY I TECHNIKI AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z DZIEĆMI I DOROSŁYMI

Adresat

Nauczyciele przedszkoli

Cele

Uczestnik warsztatów: - uzasadni potrzebę pracy metodami aktywizującymi z dziećmi przedszkolnymi, rodzicami, nauczycielami - przeanalizuje metody i techniki, dostosuje je do konkretnych sytuacji edukacyjnych - zaplanuje pracę metodami aktywizującymi.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

15

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

120 zł

161


INDYWIDUALIZACJA

199

PLAN DALTOŃSKI SPOSOBEM NA  SAMODZIELNOŚĆ DZIECI

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna główne założenia pedagogiki planu daltońskiego - zaplanuje czas i zorganizuje przestrzeń edukacyjną do  samodzielnej pracy dziecka - stworzy narzędzia edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

64 zł

200

ZASTOSOWANIE PEDAGOGIKI FREBLOWSKIEJ W PRAKTYCE PRZEDSZKOLNEJ

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna założenia metodyczne pedagogiki freblowskiej - pozna sposoby rozwijania myślenia matematycznego, analitycznego i przestrzennego na przykładzie edukacji matematycznej i językowej z darami Froebla - doświadczy freblowskich teatrzyków stolikowych i twórczych prac ręcznych, rozwijających kreatywność u dzieci w wieku przedszkolnym.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

162

64 zł


RODZICE

201

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - zdiagnozuje swoje mocne i słabe strony w komunikacji z rodzicami - pozna różne style osobowości rodziców - określi sposoby współpracy między rodzicami w celu minimalizowania konfliktów - pozna reguły świadomej komunikacji opartej na metodzie Porozumienia Bez Przemocy M. Rosenberga.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

80 zł

163


PROGRAMY

202

PROGRAM „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”

Adresat

Nauczyciele dzieci od 5 do 9 lat

Cele

Uczestnik warsztatów: - przeanalizuje program i materiały dydaktyczne pod kątem zastosowania ich w pracy z grupą dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem: • sposobów radzenia sobie z trudnościami • rozwiązywania problemów, takich jak: pokonywanie samotności i odrzucenia, zawierania i utrzymywania przyjaźni, radzenia sobie po odejściu lub śmierci kogoś bliskiego.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

24

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. 500 zł – cena obejmuje szkolenie, program, materiały dydaktyczne, monitorowanie

Koszt

203

UCZYMY MYŚLENIA – NARZĘDZIA TOC W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna narzędzia Theory of Constraints (TOC): chmurkę, gałązkę, drzewko decyzyjne - przećwiczy metody planowania - pozna sposoby rozwiązywania konfliktów - poda przykłady zastosowania poznanych narzędzi w praktyce przedszkolnej - zastosuje narzędzia myślenia podczas ćwiczeń z pakietem edukacyjnym Kuferek tajemnic.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

12

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

164

96 zł


PROGRAMY

204 Adresat Cele

KONSTRUOWANIE PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH Nauczyciele przedszkoli i klas I-III Uczestnik warsztatów: - przeanalizuje podstawę programową - zaplanuje strukturę programu - sformułuje cele ogólne i szczegółowe programu - przygotuje ewaluację własnego programu.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

64 zł

165


WYJAZDY STUDYJNE

205

WYJAZD STUDYJNY - DOM LEGEND TORUŃSKICH I MUZEUM PIŚMIENNICTWA I DRUKARSTWA

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna ofertę edukacyjną Domu Legend Toruńskich oraz  Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa - doświadczy animacji teatralnych opartych na legendach toruńskich - prześledzi proces tworzenia książki w aspekcie historycznym - samodzielnie stworzy kartkę papieru czerpanego.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5 (wyjazd sobotni)

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

40 zł

206 Adresat

WYJAZD STUDYJNY DO BALCZEWA – RECYKLING ODPADÓW PLASTIKOWYCH W PRAKTYCE Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele Uczestnik warsztatów: - prześledzi proces recyklingu od odpadów do nowego produktu - pozna ofertę Punktu Edukacyjnego przy firmie PLAST-MAR w Balczewie koło Inowrocławia. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6 (wyjazd sobotni)

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

166

35 zł


WYJAZDY STUDYJNE

207 Adresat

WYJAZD STUDYJNY DO ARTYSTYCZNYCH BRZÓZEK Nauczyciele przedszkoli, klas I-III, plastyki, wychowawcy świetlic

Cele Uczestnik warsztatów: - pozna ofertę zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży - wykona pracę plastyczną inspirowaną przyrodą - zrelaksuje się podczas tworzenia dzieła plastycznego. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6 (wyjazd sobotni)

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2017 r. Koszt

50 zł

167


KURSY KWALIFIKACYJNE

Informacja: Justyna Adamska nauczyciel konsultant e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl Ewa Ludwikowska nauczyciel konsultant e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Kursy kwalifikacyjne

208

Adresat

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE WCZESNEGO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nauczyciele: - posiadający pełne kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej - z podstawową znajomością języka angielskiego - czynni zawodowo

Cel Przygotowanie nauczycieli do wprowadzenie elementów języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej Zeskanuj kod i zapisz się

Organizacja kursu

Kurs składa się z następujących komponentów: - zajęcia językowe (120 godzin) - zajęcia z metodyki nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym (70 godzin) - praktyka, prace projektowe (60 godzin) - praca własna (30 godzin).

Liczba godzin

280

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia

do 20 września 2017 r.

Koszt

2000 zł

170


Kursy kwalifikacyjne

209 Adresat

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Cel Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji kierowniczych Zeskanuj kod i zapisz się

Organizacja kursu

Kurs składa się z następujących komponentów: - Przywództwo edukacyjne w szkole (20 godzin) - Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego (35 godzin) - Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku (20 godzin) - Zarządzanie zasobami ludzkimi (25 godzin) - Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym (40 godzin) - Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym (20 godzin) - zadania praktyczne (50 godzin).

Liczba godzin

210

Organizator

EWA LUDWIKOWSKA e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia

do 20 września 2017 r.

Koszt

1400 zł

171


ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH miejscowość, data nazwa szkoły/placówki ulica kod, miejscowość gmina telefon/e-mail NIP

Proszę o przyjęcie zgłoszenia na szkolenie zespołu nauczycielskiego (temat szkolenia zgodnie z Informatorem)

podpis

dyrektor szkoły

Adres internetowy: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl Informacja: tel. 52 349-31-50


ZGŁOSZENIE NA KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ – KONSULTACJE W SZKOLE miejscowość, data nazwa szkoły/placówki ulica kod, miejscowość gmina telefon/e-mail NIP

Proszę o przyjęcie zgłoszenia na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nazwa programu zgodnie z Informatorem)

podpis

dyrektor szkoły

Adres internetowy: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl Informacja: tel. 52 349-31-50


ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE miejscowość, data nazwisko i imię miejsce pracy/adres/telefon

przedmiot nauczania adres domowy telefon komórkowy/e-mail

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli ................................................ ................................................

Proszę o przyjęcie zgłoszenia na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nazwa formy zgodnie z Informatorem, numer formy, organizator)

Adres internetowy: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl Informacja: tel. 52 349-31-50


Indeks rzeczowy AAC Agresja

46 155 14, 118, 161 127 17, 115, 128, 129, 130, 131, 132 149 78 14, 44, 45 66, 67, 68, 69 66, 68 66, 67

Aktywizujące metody nauczania Algorytmy Aplikacje internetowe Arteterapia Autoprezentacja Autyzm Awans zawodowy nauczyciel dyplomowany nauczyciel mianowany Bezpieczeństwo w Internecie 17, 132 Chmura komputerowa 17, 128 CMS 133 Czytanie ze zrozumieniem 15, 107 Diagnoza przedszkolna 140 Dialog 108 Dobra lekcja 14, 24, 103, 117 Dobre wychowanie 79 Doradca metodyczny 69 Doradztwo zawodowe 28, 29 Doświadczenia przyrodnicze 144 Dydaktyka języków obcych 112 Dyskusja 108 Działania tekstotwórcze 103 Dziecko niemówiące 46 Dziennikarskie formy wypowiedzi 32

Edukacja czytelnicza

91, 102, 142 Edukacja ekologiczna 143 Edukacja ekonomiczna 28, 100 Edukacja muzyczna 146, 147, 148, 149 Edukacja przedszkolna 14 Edukacja regionalna 34 Edukacja wielokulturowa 34 Edukacyjna wartość dodana 21, 36 EDUPOLIS 17 Efektywność kształcenia 20, 21, 48 Egzamin maturalny z biologii 96 Egzamin maturalny z języka angielskiego 114

175


Egzamin maturalny z języka polskiego Egzamin maturalny z matematyki Egzamin zawodowy Ekonomia Ekosystemy Eksperymenty w nauczaniu przyrody i biologii Etykieta w miejscu pracy Ewaluacja pracy nauczyciela Ewaluacja wewnętrzna EWD Gazetka szkolna Gotowość szkolna Gry dydaktyczne Gry planszowe Gry ruchowe

105 123 14, 48 28 143 95 16 15, 38 38 21, 36

Higiena głosu

16, 79

Indywidualizacja pracy z uczniem

14, 15, 160 14, 15 14, 50, 62 16, 76 16, 77 17, 129 40 17, 131 40

Indywidualizacja procesu nauczania Informacja zwrotna Integracja zespołu klasowego Inteligencja emocjonalna Interaktywne materiały dydaktyczne Interaktywne materiały dydaktyczne [kurs online] Interaktywne narzędzia do zbierania informacji Interaktywne narzędzia do zbierania informacji [kurs online] Język angielski dla dzieci Język C++ Język Python Joomla

Kalkulator EWD

32 140 100, 109 160 138

112 127, 133 127 133

36 Kariera edukacyjno-zawodowa ucznia 29 Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży 88 Kody QR 132 Kombinatoryka 123 Komunikacja AAC 46 Kompetencje czytelnicze 91, 102 Kompetencje informacyjne uczniów 90 Kompetencje dydaktyczne 14, 15, 26, 60 Kompleksowe wspomaganie przedszkoli w rozwoju 20 Kompleksowe wspomaganie szkół w rozwoju jakościowym 20, 21 Komputer w edukacji 16, 62

176


Kształcenie na odległość 40, 41 Kształcenie wyprzedzające 96 Kształcenie zawodowe 48, 49, 50 Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna EDUPOLIS 17 Kurs języka niemieckiego 120 Kursy kwalifikacyjne 170, 171 Kursy online 40, 41 LearningApps 17, 130 Logopedia 84 Matematyka dla dzieci młodszych 145 Matura z biologii 96 Matura z języka angielskiego 114 Matura z języka polskiego 103 Matura z matematyki 123 Mediacje 81, 82 Mediator 16, 82 Metoda profilu szkoły 38 Metoda projektów 15, 64, 161 Metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej 141 Metoda tekstu przewodniego 14, 49 Metoda Weroniki Sherborne 154 Metody aktywizujące 14, 118, 161 Metody aktywizujące na lekcjach języka niemieckiego 118 Metody i techniki diagnozowania zainteresowań i predyspozycji uczniów 29 Metody i techniki uczenia się i nauczania 14, 15, 16, 52, 94, 118, 161 Międzykulturowość 34 Mnemotechniki 15, 54 Mobilna edukacja 17, 128 Mobilne urządzenia 17, 128 Motywowanie uczniów do nauki 15, 16, 52, 53 Mózg 25, 26 Muzyka 146, 147, 148, 149 Muzykoterapia 149 Myślenie matematyczne 124

Nadpobudliwość psychoruchowa

16, 80 Narzędzia ewaluacji 38 Narzędzia TOC 164 Nauczyciel jako mediator 82 \ Nauka czytania 141 Nauka pisania 142 Nauka programowania 17 Neurodydaktyka 14, 15, 25, 26

177


Neuropedagogika 91 Niepełnosprawność intelektualna 44 Nordic Walking 137

Obserwacja lekcji

Obserwacja i eksperymenty Ocenianie Ocenianie kształtujące Oligofrenopedagogika Opiekun stażu Opóźniony rozwój mowy ORM Pedagogika freblowska Pedagogika zabawy Piłka siatkowa Plan daltoński Plan metodyczny Plan wynikowy Plan nadzoru pedagogicznego Plan pracy przedszkola, szkoły Planowanie pracy dyrektora przedszkola, szkoły Planowanie pracy nauczyciela Planowanie pracy nauczyciela bibliotekarza Planowanie procesu dydaktycznego Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela Plastyka Podniesienie efektywności pracy przedszkola Podnoszenie efektów kształcenia Podstawa programowa Podsumowanie pracy przedszkola, szkoły Pomiar dydaktyczny Porozumienie bez Przemocy M. Rosenberga Portfolio Praca z tekstem Prezi Proces nauczania i uczenia się Program Moje finanse Program Przyjaciele Zippiego Programowanie Programowanie wizualne Programy edukacyjne Programy nauczania Programy nauczania dla zawodu Programy terapeutyczne

178

58 95 14, 15, 16, 50, 60, 61, 62, 106 15, 16, 24, 60, 62, 106, 115, 124, 136, 154 44 69 83, 158 158 162 157 136 162 26, 95 26, 95 56 56 38, 56 26, 49, 50, 96 90 24, 25, 26, 50, 95, 96 67, 68 150 20 20, 21 94, 95, 103, 113, 122, 144 57, 58 62 82 48 113 17, 131 26 100 164 17, 126, 127, 151, 152, 153 126 165 14, 94, 97 49, 50 45


Projekt edukacyjny 15, 64, 161 Przedsiębiorczość 100 Rachunek prawdopodobieństwa 123 Retoryka 108, 152 Robotyka w szkole 133 Rodzice 16, 77, 163 Rower 137 Rozumienie czytanego tekstu 15, 107 Rozumowe nauczanie 97 Rozwiązywanie konfliktów 16, 81, 82 Rozwijanie sprawności językowych na lekcjach języka angielskiego 114 Rozwijanie umiejętności językowych na lekcjach języka niemieckiego 117 Rozwijanie umiejętności matematycznych 145 Samokształcenie uczniów 15, 54 Samoocena uczniów 61 Scratch 17, 126 SMART BOARD [kurs online] 41 Stres 78 System biurowy Office 365 129 System Zarządzania Treścią (CMS) 133 Szkolny system wspierania ucznia zdolnego 15, 72

Tablica interaktywna

Tablica interaktywna SMART BOARD [kurs online] Taniec Technika Techniki uczenia się i nauczania Teoria Wielorakich Inteligencji Terapia integracji sensorycznej Terapia logopedyczna TOC Trening funkcjonalny Trudne zachowania Trudna klasa Trudny uczeń Tutoring

17, 130, 151 41 147, 148 150 14, 15, 16, 52, 94, 118, 161 91 46, 156 84 14, 164 138 80, 158 81 81 15

Uczeń dysfunkcyjny

16, 83 Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych 14, 15, 16, 72, 73, 83, 106, 107, 116

179


Uczeń z dysleksją Uczeń z nieopełnosprawnością Uczeń zdolny Ustna matura z języka polskiego

Wartości

106, 116 14, 106, 116 15, 72, 73, 107 105

15, 16, 159 Warsztat pracy nauczyciela 95 Wielokulturowość 34 Wizerunek biblioteki szkolnej 92 Wizerunek wychowawcy 16 Wprawki dziennikarskie 32 Współpraca z rodzicami 16, 77, 163 Wychowawca 76, 77 Wycieczka rowerowa 137 Wyjazd studyjny 166, 167 Wymagania państwa 16 Wypalenie zawodowe 16, 78 Wypowiedź argumentacyjna 104 Wystąpienia publiczne 78 Zabawa w teatr 149 Zabawy 147, 148, 150, 152, 153, 155, 157 Zabawy ekologiczne 143 Zabawy muzyczne 146, 147, 148, 149 Zabawy ruchowe 138 Zabawy taneczne 146, 147, 148 Zaburzenia lękowe u dzieci 16, 83 Zaburzenia rozwoju języka 84, 85 Zadania dyrektora 57 Zadania na dowodzenie 122 Zdrowie psychiczne dzieci 164 Zespoły nauczycielskie - warsztaty 14, 15, 16, 17 Zespół Aspergera 14, 44 Zespół klasowy 76 Zainteresowania czytelnicze 142

180


182


Ocenianie

183


Ocenianie

184


185


WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA

208

STYMULACJA ROZWOJU DZIECKA Z ZASTOSOWANIEM METODY WERONIKI SHERBORNE

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, klas I-III oraz zainteresowani tematyką

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna założenia metody ruchu rozwijającego w pracy dydaktyczno-wychowawczej - zaprojektuje scenariusz zajęć, uwzględniając metodę W. Sherborne - wzbogaci warsztat pracy o nowe doświadczenia i zabawy związane z ruchem rozwijającym.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

18

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

140 zł

209

PROFESOR ZDRÓWKO NA WESOŁO – PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - przeanalizuje Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej (styczeń 2016) - oceni wartość poszczególnych produktów spożywczych - pozna 10 Zasad Zdrowego Żywienia - wymieni skutki braku odpowiedniej aktywności fizycznej w ciągu dnia.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

186

64 zł


Szanowni Państwo, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest publiczną, wojewódzką, akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Czujemy się więc zobowiązani, by co roku przedstawiać Państwu ciekawą, zróżnicowaną i   idącą z  duchem czasu ofertę szkoleń. Z przyjemnością rekomenduję Informator o  formach doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2017/2018. Zawiera on dostosowane do Państwa potrzeb formy szkoleniowe, zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa, przygotowujące do zmian w oświacie. Naszą ofertę kierujemy do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek. Jesteśmy otwarci na wyzwania, jakie niesie każdy dzień roku szkolnego – wspieramy, motywujemy, przedstawiamy interesujące rozwiązania edukacyjne i wychowawcze. Szkolenia, które proponują nauczyciele konsultanci, są efektem stałego doskonalenia ich warsztatu pracy, zdobywania wciąż nowej wiedzy. Na co dzień współpracujemy z uczelniami, instytucjami działającymi na rzecz oświaty, jednostkami samorządu terytorialnego, co niejednokrotnie przekłada się na wzbogacenie oferty edukacyjnej. Zawsze stawiamy na jakość naszych działań po to, by zdobyte podczas szkoleń wiedza i umiejętności pomogły Państwu odnieść sukces zawodowy. A „zaprogramowani na sukces” możemy działać wspólnie, zgodnie z myślą Napoleona Hilla „Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe na wielki sposób”. Życząc Państwu sukcesów w nowym roku szkolnym, zachęcamy do współpracy.

dyrektor KPCEN w Bydgoszczy

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 2017/2018  
INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 2017/2018  
Advertisement