Page 1

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

BYDGOSZCZ 2016


KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

BYDGOSZCZ 2016


Zespół redakcyjny: Barbara Daroń, Anna Rupińska, Grażyna Szczepańczyk, Ilona Zduńczuk Korekta: Anna Rupińska Skład: Hanna Wiśniewska Zatwierdziła: Mariola Cyganek dyrektor KPCEN w Bydgoszczy Zdjęcia: ©photophonie/Fotolia Images Copyright © 2000 DigiTouch Wydawca: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Zlecenie nr 1/2016 Druk: KPCEN Bydgoszcz


Spis treści RADY PEDAGOGICZNE ................................................................................ 13 KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ .............................................. 19 SZKOLENIA O TEMATYCE PONADPRZEDMIOTOWEJ 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy ........................................................................ 21 2. Dobra lekcja .................................................................................................... 25 3. Doradztwo zawodowe ..................................................................................... 31 4. Dziennikarstwo ............................................................................................... 35 5. Edukacja regionalna ........................................................................................ 39 6. Edukacyjna wartość dodana ............................................................................ 43 7. Ewaluacja ........................................................................................................ 47 8. Kształcenie na odległość .................................................................................. 49 9. Kształcenie specjalne ....................................................................................... 53 10. Kształcenie zawodowe ................................................................................... 57 11. Metody i techniki uczenia się i nauczania ...................................................... 63 12. Nadzór pedagogiczny .................................................................................... 67 13. Ocenianie ...................................................................................................... 73 14. Projekt edukacyjny ........................................................................................ 77 15. Rozwój zawodowy ......................................................................................... 79 16. Wspieranie zdolności i talentów .................................................................... 85 17. Wychowanie i profilaktyka ............................................................................ 89 18. Wypoczynek dzieci i młodzieży ..................................................................... 101 SZKOLENIA O TEMATYCE PRZEDMIOTOWEJ 19. Biblioteki szkolne .......................................................................................... 103 20. Biologia, przyroda, geografia .......................................................................... 107 21. Edukacja ekonomiczna .................................................................................. 115 22. Język polski ................................................................................................... 117 23. Języki obce .................................................................................................... 125 24. Matematyka .................................................................................................. 135 25. Technologia informacyjna ............................................................................. 139 26. Wychowanie fizyczne ..................................................................................... 151 27. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna ................................... 157 KURSY KWALIFIKACYJNE ........................................................................... 185 SZKOLENIA DLA PRZEDSTAWICIELI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO .................................... 189 WZORY ZGŁOSZEŃ NA FORMĘ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ..... 191 INDEKS RZECZOWY ..................................................................................... 194 3


Szanowni Państwo, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy to publiczna, wojewódzka, akredytowana placówka doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzona przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest instytucją mocno osadzoną w teraźniejszości i otwartą na różne wyzwania edukacyjne. Warto skorzystać z proponowanej przez nas bogatej oferty szkoleń ze względu na jej wszechstronność i dostosowanie do zmian w oświacie. Przed nami kolejny rok szkolny, nowe zadania, nowe zamierzenia i plany, nowe nadzieje. Nasi specjaliści potrafią odpowiedzieć na różne potrzeby edukacyjne nauczycieli. Wachlarz proponowanych szkoleń jest bardzo szeroki: od warsztatów dotyczących zagadnień przedmiotowych, poprzez ponadprzedmiotowe, aż po ofertę skierowaną do dyrektorów szkół oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dużą wagę przywiązujemy też do wspomagania nauczycieli w trudnej sztuce wychowania dzieci i młodzieży. Stawiamy na rozwój kompetencji informatycznych nauczycieli - priorytet stanowią warsztaty dotyczące programowania. Proponujemy także szkolenia pomagające poprawić jakość kształcenia zawodowego. Tradycyjnie już wiele form szkoleniowych dotyczy rozwoju kompetencji czytelniczych. Wsparcie znajdą u nas też szkoły i placówki pragnące podnieść swoje wyniki nauczania. Oferujemy kompleksowe wspomaganie szkół w ich rozwoju, proponując pokonanie wspólnie z dyrektorami i nauczycielami ścieżki od diagnozy, poprzez planowanie zmian, ich wdrażanie i ocenę efektów, aż po wnioski. Wszystkie formy doskonalenia tworzymy zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa. Szkolenia prowadzimy w budynku KPCEN w Bydgoszczy, w szkołach i placówkach województwa kujawsko-pomorskiego, a także łączymy się z naszymi klientami poprzez Internet, oferując warsztaty online. Jesteśmy otwarci na sugestie co do miejsca i sposobu prowadzenia zajęć. Szczegółową ofertę przedstawiamy w Informatorze o formach doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017. Z wielką przyjemnością rekomenduję kursy, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych, które proponują nauczyciele konsultanci KPCEN w Bydgoszczy. Wybór odpowiednich dla Państwa szkoleń oraz dogodny sposób zapisu zawiera również informator elektroniczny zamieszczony na stronie WWW placówki. Aktualności dotyczące naszej oferty można też znaleźć na facebooku. Zapraszam do korzystania także z tej formy dostępu do informacji o działaniach Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Mam nadzieję, że zaufają Państwo naszej wiedzy, doświadczeniu i zechcą współpracować z nami w roku szkolnym 2016/2017.

dyrektor KPCEN w Bydgoszczy


KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY zaprasza na szkolenia z zakresu neurodydaktyki

Odnosząc się do najnowszych badań nad mózgiem, wspólnie odpowiemy na pytania: • Jak uczyć zgodnie z zasadami neurodydaktyki? • Jak ułatwić uczniowi uczenie się? • Jak wyzwolić wewnętrzną motywację ucznia do uczenia się? Informacje i zapisy: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl, iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl


doświadczenie UczMy partnerstwo edukacja technologie wsparcie studia

partnerstwo

UczMy konsultacje kursy diagnoza konferencje wspomaganie edukacja konkursy online konsultacje

wspomaganie technologie

online

kursy

wspomaganie

warsztaty

konferencje UczMy

diagnoza kursy

wsparcie

studia

doświadczenie

wsparcie

diagnoza

konsultacje partnerstwo konkursy edukacja konferencje kursy online technologie warsztaty

DOŁĄCZ DO NAS! UczMy

wspomaganie

kursy

konsultacje

Zachęcamy do korzystania z Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej EDUPOLIS. Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach, konsultacjach, rejestracji kont.

wsparcie doświadczenie edukacja technologie konkursy diagnoza edukacja warsztaty

partnerstwo

doświadczenie

studia

online UczMy

konsultacje

konferencje

warsztaty

studia

partnerstwo

online

diagnoza

konkursy

technologie

wsparcie konferencje

warsztaty doświadczenie

konkursy studia

wspomaganie

facebook.com/KPCENBydgoszcz

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY

Robert Hejnicki, tel. 52 349 31 50, kom. 602 44 80 35 e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl

edupolis.pl


Zasady korzystania z oferty form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 1. KPCEN w Bydgoszczy opracowuje na każdy rok szkolny Informator o formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. 2. Informator... upowszechniany jest również na stronie internetowej KPCEN w Bydgoszczy: www.cen.bydgoszcz.pl 3. Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy organów prowadzących i sprawujących nadzór pedagogiczny mogą zgłaszać udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego na karcie zgłoszenia umieszczonej w Informatorze..., drogą elektroniczną lub za pomocą kodów QR. 4. Po skompletowaniu grupy uczestnicy zostaną poinformowani o miejscu i terminie szkolenia. 5. Jeśli w szkoleniu weźmie udział grupa uczestników z jednego miejsca zamieszkania, forma może być zorganizowana i zrealizowana na terenie danej gminy lub powiatu. 6. Szkolenie rady pedagogicznej odbywa się w zgłoszonym przedszkolu, szkole lub placówce. 7. W przypadku zgłoszenia przedstawicieli kilku rad pedagogicznych szkolenie odbywa się we wskazanej placówce na terenie powiatu lub gminy. 8. Uczestnik szkolenia wnosi opłatę wskazaną w Informatorze o formach doskonalenia zawodowego nauczycieli przed rozpoczęciem zajęć. 9. Po ukończeniu formy doskonalenia zawodowego uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub świadectwo w przypadku ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

9


INFORMATOR ELEKTRONICZNY Informator o formach doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 znajduje się pod adresem: www.cen.bydgoszcz.pl/informator

INSTRUKCJA ZAPISU NA SZKOLENIE ZA POMOCĄ KODU QR (dostępnego przy każdej formie) Chcąc dokonać zapisu na szkolenie, należy: 1. Na urządzeniu mobilnym (smartfon, tablet) uruchomić aplikację do sczytywania kodów QR (czytnik optyczny lub inną) i zeskanować kod znajdujący się przy wybranej formie doskonalenia. 2. Po wczytaniu formularza zgłoszeniowego wprowadzić wszystkie dane rejestracyjne, potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i kliknąć przycisk Wyślij. W tym momencie zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu zostanie zarejestrowane. 3. W przypadku braku odpowiedniej aplikacji do sczytywania kodów QR należy pobrać i zainstalować „czytnik kodów QR” dostępny w Google Play (play.google.com) oraz postępować zgodnie z punktem 1 i 2.

10


DYREKCJA I NAUCZYCIELE KONSULTANCI KPCEN W BYDGOSZCZY Dyrekcja Mariola Cyganek, tel. 52 349 31 50 e-mail: mariola.cyganek@cen.bydgoszcz.pl Barbara Daroń, tel. 52 349 31 50 wew. 50 e-mail: barbara.daron@cen.bydgoszcz.pl

Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji Justyna Adamska, tel. 52 349 31 50 wew. 46 e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl Jerzy Durzyński, tel. 52 349 31 50 wew. 51 e-mail: jerzy.durzyński@cen.bydgoszcz.pl Krystyna Karpińska, tel. 52 349 31 50 wew. 41 e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl Katarzyna Karska-Rasmus, tel. 52 349 31 50 wew. 42 e-mail: katarzyna.karska-rasmus@cen.bydgoszcz.pl Stanisława Kitajgrodzka, tel. 52 349 31 50 wew. 43 e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl Norbert Łysiak, tel. 52 349 31 50 wew. 49 e-mail: norbert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl Violetta Panfil-Smolińska, tel. 52 349 31 50 wew. 43 e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl Iwona Rostankowska, tel. 52 349 31 50 wew. 28 e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl Grażyna Szczepańczyk, tel. 52 349 31 50 wew. 41 e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl Barbara Zielińska, tel. 52 349 31 50 wew. 42 e-mail: barbara.zielinska@cen.bydgoszcz.pl

11


Pracownia zarządzania Diagnozy i Wychowania Magdalena Chylebrant-Karolak, tel. 52 349 31 50 wew. 45 e-mail: magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgoszcz.pl Danuta Frankowska, tel. 52 349 31 50 wew. 44 e-mail: danuta.frankowska@cen@cen.bydgoszcz.pl Ewa Ludwikowska, tel. 52 349 31 50 wew. 44 e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl Izabela Nowakowska, tel. 52 349 31 50 wew. 45 e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl Jan Szczepańczyk, tel. 52 349 31 50 wew. 44 e-mail: jan.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl Wiesława Tomasiak-Wyszyńska, tel. 52 349 31 50 wew. 46 e-mail: wiesława.tomasiak-wyszyńska@cen.bydgoszcz.pl Krystyna Witek, tel. 52 349 31 50 wew. 44 e-mail: krystyna.witek@cen.bydgoszcz.pl

Pracownia Informacji i Promocji Robert Hejnicki, tel. 52 349 31 50 wew. 22 e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl Marcin Kowalewski, tel. 52 349 31 50 wew. 22 e-mail: marcin.kowalewski@cen.bydgoszcz.pl Robert Preus, tel. 52 349 31 50 wew. 22 e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl Anna Rupińska, tel. 52 349 31 50 wew. 37 e-mail: anna.rupinska@cen.bydgoszcz.pl Ilona Zduńczuk, tel. 52 349 31 50 wew. 37 e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

12


RADY PEDAGOGICZNE Informacja: Magdalena Chylebrant-Karolak e-mail: magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgoszcz.pl Jerzy Durzyński e-mail: jerzy.durzyński@cen.bydgoszcz.pl Danuta Frankowska e-mail: danuta.frankowska@cen@cen.bydgoszcz.pl Robert Hejnicki e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl Stanisława Wiesława Kitajgrodzka e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl Ewa Ludwikowska e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl Izabela Nowakowska e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl Violetta Panfil-Smolińska e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl Robert Preus e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl Iwona Rostankowska e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl Grażyna Szczepańczyk e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl Jan Szczepańczyk e-mail: jan.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl Wiesława Tomasiak-Wyszyńska e-mail: wiesława.tomasiak-wyszyńska@cen.bydgoszcz.pl Barbara Zielińska e-mail: barbara.zielinska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia:

e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Rady pedagogiczne

Lp.

Temat

Liczba Koszt godzin

Organizator

PRACOWNIA DYDAKTYKI, DORADZTWA I INNOWACYJNEJ EDUKACJI 1.

Uczniowie niepełnosprawni w szkole ogólnodostępnej

3

450

2.

Ocenianie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z autyzmem w szkole ogólnodostępnej

3

450

3.

Dziecko z autyzmem (z zespołem Aspergera) w szkole ogólnodostępnej

3

450

4.

Ocenianie dziecka z dostosowanymi wymaganiami edukacyjnymi

3

450

5.

Dostosowanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły

6

720

6.

Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów w szkole zawodowej

6

720

7.

Korelacje międzyprzedmiotowe w oparciu o podstawy programowe kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach

6

720

8.

Informacja zwrotna stałym elementem wewnątrzszkolnych zasad oceniania

4

480

9.

Wykorzystanie wyników egzaminu zawodowego do poprawy efektywności kształcenia

4

480

10.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach

5

720

11.

Modyfikowanie wybranych programów nauczania dla zawodu

6

720

12.

Planowanie procesu dydaktycznego na podstawie programów nauczania dla zawodów

6

720

13.

Wdrażanie systemu doradztwa zawodowego w gimnazjum

5

720

6

720

6

720

Projekt edukacyjny jako metoda skutecznego 14. przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych 15.

14

Metoda tekstu przewodniego w kształceniu zawodowym

Jerzy Durzyński

Stanisława Wiesława Kitajgrodzka


Rady pedagogiczne

16.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

Wycieczka dydaktyczna jako sposób realizacji 17. treści regionalnych wpisanych w podstawę programową

6

1020

6

720

18.

Edukacja regionalna w szkolnych projektach edukacyjnych

6

720

19.

Jakie techniki i metody nauczania stosować, aby rozwijać aktywność uczniów na lekcjach?

6

720

20.

Organizacja i praca zespołów przedmiotowych w szkole

8

720

21.

Rola i zadania zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej

6

720

22.

Konstruowanie programów nauczania kształcenia ogólnego

6

720

Stanisława Wiesława Kitajgrodzka

Innowacje pedagogiczne możliwością realizacji 23. pasji nauczyciela i rozwijania zainteresowań ucznia 24.

Ocenianie jako sposób jakościowego monitorowania realizacji podstawy programowej

4

480

25.

Program współpracy międzynarodowej ERASMUS+ dla uczniów i nauczycieli

6

720

26.

Lekcja obserwowana jako forma doskonalenia pracy nauczycieli

6

720

27.

Doskonalenie wybranych kompetencji dydaktycznych nauczyciela

5

600

28.

Dobra lekcja wyzwaniem dla refleksyjnego nauczyciela

3

450

5

600

Neurodydaktyka – cz. I Jak uczyć zgodnie z zasadami neurodydaktyki?

4

480

Neurodydaktyka – cz. II 31. Projektowanie procesu dydaktycznego zgodnie z zasadami neurodydaktyki

4

480

29. Jak przeprowadzić dobrą lekcję? 30.

32.

Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

3

450

33.

Jak wdrażać uczniów do procesu samokształcenia?

3

450

Violetta Panfil-Smolińska

Iwona Rostankowska 15


Rady pedagogiczne

Jak wspierać rozwój ucznia, stosując różne sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych?

5

600

35. Jak dobrze zaplanować zajęcia dydaktyczne?

6

720

36

Sposoby indywidualizowania procesu nauczania

5

600

37.

Rozumienie czytanego tekstu warunkiem dobrych efektów kształcenia

8

1360

38. Jak pracować z dzieckiem o rok młodszym?

4

480

39. Edukacja – przełamać schematy

4

480

8

960

41. Nauczanie przyjazne uczniowi

5

600

42. Jak motywować uczniów do nauki?

5

600

34.

40.

Lp.

Wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego w szkolnym systemie kształcenia

Temat

Liczba Koszt godzin

Iwona Rostankowska

Grażyna Szczepańczyk Barbara Zielińska

Organizator

PRACOWNIA ZARZĄDZANIA, DIAGNOZY I WYCHOWANIA 56.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy z uczniem dysfunkcyjnym

3

45O

57.

Zaburzenia lękowe u dzieci – sposoby przeciwdziałania

3

450

5

600

8

800

6

800

8

960

3

450

5

600

3

450

58. Nasza bezpieczna szkoła 59.

Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej do podnoszenia jakości pracy szkoły

60. Ocena efektywności kształcenia 61.

Analiza i interpretacja wyników sprawdzianów z wykorzystaniem kalkulatora SP

62. Efektywna współpraca szkoły z rodzicami 63.

Komputer w pomiarze dydaktycznym i ocenianiu kształtującym

64. Etykieta w miejscu pracy

16

Magdalena Chylebrant-Karolak Danuta Frankowska Ewa Ludwikowska Izabela Nowakowska Jan Szczepańczyk Wiesława Tomasiak-Wyszyńska


Rady pedagogiczne

Lp.

Temat

Liczba Koszt godzin

Organizator

PRACOWNIA INFORMACJI I PROMOCJI 43. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie 44.

Interaktywne i multimedialne aplikacje edukacyjne w LearningApps

45. Innowacyjne prezentacje w PREZI

4

600

4

600

4

600

46.

Zastosowanie narzędzi internetowych w pracy dydaktycznej nauczyciela

4

600

47.

Tworzenie nowoczesnych prezentacji internetowych

4

600

48.

Opracowywanie gier i zabaw interaktywnych dla uczniów

4

600

49.

Wykorzystanie chmury komputerowej w pracy nauczyciela i ucznia

4

600

50.

Opracowywanie multimedialnego e-booka. Nowoczesny sposób prezentowania treści

4

600

Tworzenie interaktywnych materiałów 51. dydaktycznych

Robert Hejnicki

Robert Preus 4

600

52.

Wykorzystanie tablicy interaktywnej SMART BOARD na zajęciach dydaktycznych

4

600

53.

Opracowanie interaktywnych materiałów dydaktycznych w SMART NOTEBOOK

4

600

Ankiety i sondy – interaktywne narzędzia 54. do zbierania informacji od uczniów, nauczycieli i rodziców

4

600

55. Szkoła/klasa w chmurze

4

600

17


KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ –

KONSULTACJE W SZKOLE

Informacja: Ewa Ludwikowska nauczyciel konsultant e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Kompleksowe wspomaganie szkół – konsultacje w szkole

1

SKUTECZNY NAUCZYCIEL-SKUTECZNA SZKOŁA

Kompleksowe wspomaganie szkół w rozwoju jakościowym Dyrektorzy, wicedyrektorzy, rady pedagogiczne wszystkich typów szkół

Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

Celem programu jest podniesienie jakości i efektywności pracy szkoły przez jej wspomaganie w obszarach dydaktycznym i wychowawczym. W programie: diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły, wspólne wypracowanie skutecznych rozwiązań, wdrażanie rozwiązań w praktyce szkolnej.

Liczba godzin

50

Organizator

EWA LUDWIKOWSKA e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 20 września 2016 r. Koszt

3000 zł

2 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

PODNOSZENIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Dyrektorzy, wicedyrektorzy, rady pedagogiczne wszystkich typów szkół Analiza wykorzystania przez szkołę wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia efektów i efektywności kształcenia: - kontekstowa interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych oraz wskaźnika EWD - opracowanie programu podnoszenia efektów kształcenia - monitorowanie efektów zaplanowanych działań - wspieranie w projektowaniu dydaktycznym nakierowanym na osiąganie efektów oczekiwanych.

Liczba godzin

30

Organizator

EWA LUDWIKOWSKA e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 20 września 2016 r. Koszt

20

1500 zł


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Informacja: Danuta Frankowska nauczyciel konsultant e-mail: danuta.frankowska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Bezpieczeństwo i higiena pracy

3

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

Adresat

Kadra kierownicza wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - dokona analizy aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa w szkole - pozna podstawową dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa - pozna źródła opracowania procedur dotyczących bezpieczeństwa - opracuje procedury dotyczące bezpieczeństwa - pozna prawa przysługujące funkcjonariuszowi publicznemu.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

DANUTA FRANKOWSKA e-mail: danuta.frankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 28 lutego 2017 r. Koszt

64 zł

4 Adresat Cele

BEZPIECZEŃSTWO POD KONTROLĄ Kadra kierownicza wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - dokona analizy aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa w szkole - określi korzyści płynące ze współpracy z instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

DANUTA FRANKOWSKA e-mail: danuta.frankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

22

48 zł


Bezpieczeństwo i higiena pracy

5

JAK UNIKNĄĆ WYPADKÓW W SZKOLE?

Adresat

Kadra kierownicza wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - dokona analizy aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa w szkole - pozna rodzaje wypadków - opracuje sposoby zapobiegania wypadkom - opracuje przykładową procedurę dotyczącą postępowania w razie zaistniałego wypadku - dokona analizy przykładów dotyczących odpowiedzialności za udzielenie i nieudzielenie pomocy.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

DANUTA FRANKOWSKA e-mail: danuta.frankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. Koszt

48 zł

23


DOBRA LEKCJA

Informacja: Violetta Panfil-Smolińska nauczyciel konsultant e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl Iwona Rostankowska nauczyciel konsultant e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Dobra lekcja

6 Adresat

DOBRA LEKCJA WYZWANIEM DLA REFLEKSYJNEGO NAUCZYCIELA Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele Uczestnik warsztatów: - zanalizuje cechy „dobrej” lekcji, korzystając z wyników badań pedagogicznych i własnego doświadczenia - określi kryteria dobrej lekcji. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

3

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

24 zł

7 Adresat Cele

JAK POPROWADZIĆ DOBRĄ LEKCJĘ? Nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - zanalizuje lekcję jako proces dydaktyczny sprzyjający efektywnemu uczeniu się - zaplanuje dobrą lekcję, uwzględniając zasady współczesnej dydaktyki.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

26

40 zł


Dobra lekcja

8 Adresat

DOSKONALENIE WYBRANYCH KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH NAUCZYCIELA Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

Uczestnik warsztatów: - określi podstawowe kompetencje dydaktyczne nauczyciela - zanalizuje sposoby planowania dydaktycznego - udoskonali umiejętność formułowania celów kształcenia i wymagań programowych - opracuje fragment planu wynikowego i metodycznego.

Liczba godzin

5

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

40 zł

9

JAK ZWIĘKSZYĆ SKUTECZNOŚĆ EDUKACJI SZKOLNEJ?

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - wskaże czynniki wpływające na uczenie się - pozna sposoby identyfikacji mocnych stron ucznia - dobierze do określonych preferencji sensorycznych, typu inteligencji i temperamentu odpowiednie metody i techniki kształcenia - zaplanuje proces dydaktyczny dostosowany do temperamentu ucznia, jego preferencji sensorycznych i typu inteligencji - pozna techniki ustalania indywidualnych celów przez ucznia.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

40 zł

27


Dobra lekcja

10

JAK UCZYĆ ZGODNIE Z ZASADAMI NEURODYDAKTYKI?

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna neurobiologiczne podstawy uczenia się w świetle najnowszych badań nad mózgiem - porówna nauczanie tradycyjne z nauczaniem uwzględniającym neurobiologiczne mechanizmy pamięci - oceni wartość stosowanych przez siebie sposobów pracy z uczniami w kontekście wniosków wynikających z badań nad mózgiem.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

32 zł

11 Adresat

PROJEKTOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO ZGODNIE Z ZASADAMI NEURODYDAKTYKI Nauczyciele wszystkich typów szkół (Warsztaty stanowią kontynuację szkolenia: Jak uczyć zgodnie z zasadami neurodydaktyki)

Cele Uczestnik warsztatów: - wykorzysta wnioski wynikające z wiedzy o budowie i funkcjonowaniu mózgu do zaprojektowania lekcji zgodnej z zasadami neurodydaktyki. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

28

32 zł


Dobra lekcja

12

Z NEURODYDAKTYKĄ NA CO DZIEŃ

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - omówi neurobiologiczne podstawy uczenia się w świetle najnowszych badań nad mózgiem - wymieni czynniki wpływające na proces uczenia się - określi rolę nauczyciela i ucznia w procesie nauczania i uczenia się zgodnie z zasadami neurodydaktyki - zaplanuje zajęcia z zastosowaniem zasad neurodydaktyki.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

80 zł

29


DORADZTWO ZAWODOWE

Informacja: Stanisława Wiesława Kitajgrodzka nauczyciel konsultant e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Doradztwo zawodowe

13 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

WDROŻENIE SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE Doradcy zawodowi, nauczyciele odpowiedzialni za doradztwo zawodowe w szkole Uczestnik warsztatów: - określi strukturę systemu doradztwa zawodowego w szkole - pozna przykładowe metody i techniki badania potrzeb uczniów i rodziców - opracuje listę działań podejmowanych w szkole w zakresie doradztwa zawodowego - zaprojektuje program doradztwa zawodowego w szkole.

Liczba godzin

5

Organizator

STANISŁAWA WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 października 2016 r. Koszt

40 zł

14 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

JAK ZAPLANOWAĆ KARIERĘ EDUKACYJNO-ZAWODOWĄ GIMNAZJALISTY? Doradcy zawodowi oraz nauczyciele zainteresowani doradztwem zawodowym w gimnazjach Uczestnik warsztatów: - pozna metody i techniki diagnozowania zainteresowań i predyspozycji uczniów - dokona oceny przydatności wybranych narzędzi diagnostycznych - wzbogaci doświadczenie w zakresie planowania kariery zawodowej ucznia.

Liczba godzin

8

Organizator

STANISŁAWA WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 października 2016 r. Koszt

32

64 zł


Doradztwo zawodowe

15 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

EKONOMIA NA CO DZIEŃ W SZKOLE. PROGRAM WSPIERAJĄCY DORADZTWO ZAWODOWE W GIMNAZJUM Doradcy zawodowi, nauczyciele zainteresowani doradztwem zawodowym w gimnazjach Uczestnik warsztatów: - pozna zakres treści poszczególnych modułów programu Ekonomia na co dzień w szkole - dokona analizy przykładowych ćwiczeń zawartych w materiałach dla nauczyciela - wskaże przydatność programu Ekonomia na co dzień w szkole do opracowania programu wychowawczego szkoły i klasy.

Liczba godzin

6

Organizator

STANISŁAWA WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

forma bezpłatna

16 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

JAK CIEKAWIE I TWÓRCZO REALIZOWAĆ ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM? Doradcy zawodowi oraz nauczyciele zainteresowani doradztwem zawodowym w gimnazjach Uczestnik warsztatów: - pozna metody i techniki wspierania uczniów w odkrywaniu mocnych i słabych stron - zaplanuje sytuacje dydaktyczne umożliwiające uczniom zdobycie wiedzy niezbędnej do planowania indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Liczba godzin

6

Organizator

STANISŁAWA WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 października 2016 r. Koszt

48 zł 33


DZIENNIKARSTWO

Informacja: Anna Rupińska nauczyciel konsultant e-mail: anna.rupinska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Dziennikarstwo

17 Adresat Cele

ZASADY REDAGOWANIA GAZETKI SZKOLNEJ W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ POKONKURSOWYCH Opiekunowie redakcji gazetek szkolnych, zainteresowani nauczyciele różnych typów szkół Uczestnik warsztatów: - przeanalizuje kryteria oceny gazetek szkolnych - oceni przykładową gazetkę według kryteriów - pozna słabe i mocne strony gazetek szkolnych - wykona projekt makiety gazetki szkolnej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

ANNA RUPIŃSKA e-mail: anna.rupinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. / do 28 lutego 2017 r. Koszt

40 zł

18 Adresat

DZIENNIKARSKIE FORMY WYPOWIEDZI W PRAKTYCE SZKOLNEJ Zainteresowani nauczyciele różnych typów szkół, nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów dziennikarskich, opiekunowie gazetek szkolnych

Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

Uczestnik warsztatów: - pozna strukturę tekstu dziennikarskiego - rozwinie umiejętności redakcyjne – wprawki dziennikarskie - pozna sposoby kształcenia umiejętności dziennikarskich.

Liczba godzin

6

Organizator

ANNA RUPIŃSKA e-mail: anna.rupinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. / do 28 lutego 2017 r. Koszt

36

48 zł


Dziennikarstwo

19 Adresat Cele

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE Nauczyciele różnych typów szkół, opiekunowie redakcji gazetek szkolnych Uczestnik warsztatów: - określi kryteria dobrej gazetki szkolnej - pozna strukturę tekstu dziennikarskiego - rozwinie umiejętności redakcyjne – wprawki dziennikarskie - pozna sposoby kształcenia umiejętności dziennikarskich.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

12

Organizator

ANNA RUPIŃSKA e-mail: anna.rupinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. / do 28 lutego 2017 r. Koszt

96 zł

37


EDUKACJA REGIONALNA

Informacja: Stanisława Wiesława Kitajgrodzka nauczyciel konsultant e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl Iwona Rostankowska nauczyciel konsultant e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Edukacja regionalna

20 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

EDUKACJA REGIONALNA W SZKOLNEJ PRAKTYCE Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani edukacją regionalną Uczestnik warsztatów: - pozna wybrane obiekty kultury materialnej i niematerialnej regionu - zanalizuje podstawę programową pod kątem treści regionalnych - oceni przydatność omawianych metod w szkolnej praktyce - zaplanuje zajęcia z zastosowaniem poznanej wiedzy.

Liczba godzin

10

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. / do 31 marca 2017 r. Koszt

80 zł

21

EDUKACJA WIELOKULTUROWA I JEJ ROLA WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE

Adresat

Nauczyciele zainteresowani edukacją wielokulturową

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna podstawowe pojęcia związane z wielokulturowością i międzykulturowością - zanalizuje podstawę programową pod kątem treści wielokulturowych - oceni przydatność omawianych metod w szkolnej praktyce - zaplanuje zajęcia z zastosowaniem zdobytej wiedzy.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. / do 31 marca 2017 r. Koszt

40

80 zł


Edukacja regionalna

22 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

WYCIECZKA DYDAKTYCZNA JAKO SPOSÓB REALIZACJI TREŚCI REGIONALNYCH WPISANYCH W PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani edukacją regionalną Uczestnik warsztatów: - pozna metodologię organizacji i realizacji wycieczek dydaktycznych - wyodrębni treści regionalne wpisane w podstawę programową - wskaże możliwości realizacji treści regionalnych w terenie - opracuje scenariusz wycieczki z uwzględnieniem walorów kulturowych i krajobrazowych regionu.

Liczba godzin

6

Organizator

STANISŁAWA WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

48 zł

41


EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA

Informacja: Ewa Ludwikowska nauczyciel konsultant e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl Violetta Panfil-Smolińska nauczyciel konsultant e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Edukacyjna wartość dodana

23

EWD JAKO WSKAŹNIK OCENY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA (SZKOLENIE PODSTAWOWE)

Adresat

Nauczyciele gimnazjów

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna koncepcję EWD - zinterpretuje EWD dla swojej szkoły - przeprowadzi pogłębioną analizę efektywności pracy szkoły z zastosowaniem EWD m.in. dla klasy, nauczyciela, płci, potencjału.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

40 zł

24 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

OCENA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Uczestnik warsztatów: - określi trend zmiany efektywności w czasie z wykorzystaniem trzyletnich wskaźników EWD - dokona analizy efektywności z zastosowaniem Kalkulatora 100/15 dla gimnazjów - zinterpretuje wskaźniki EWD - w ocenie uwzględni inne wskaźniki efektywności pracy szkoły.

Liczba godzin

6

Organizator

EWA LUDWIKOWSKA e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

44

48 zł


Edukacyjna wartość dodana

25 Adresat Cele

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW SPRAWDZIANU Z WYKORZYSTANIEM KALKULATORA EWD SP Dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych Uczestnik warsztatów: - zanalizuje i zinterpretuje wyniki sprawdzianu - zinterpretuje wskaźniki EWD uzyskane przez szkołę - zaprojektuje zmiany w pracy szkoły z wykorzystaniem metody EWD.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

EWA LUDWIKOWSKA e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

64 zł

45


EWALUACJA

Informacja: Barbara Zielińska nauczyciel konsultant e-mail: barbara.zielinska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Ewaluacja

26

EWALUACJA PRACY NAUCZYCIELA

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna rodzaje i metody ewaluacji - określi obszary pracy nauczyciela, które można poddać ewaluacji - zaprojektuje narzędzia ewaluacji - opracuje wyniki ewaluacji.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

BARBARA ZIELIŃSKA e-mail: barbara.zielinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

48

80 zł


KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Informacja: Robert Preus nauczyciel konsultant e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl Jan Szczepańczyk nauczyciel konsultant e-mail: jan.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: kursyonline.cen.bydgoszcz.pl


Kształcenie na odległość

27 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

ANKIETY I SONDY – INTERAKTYWNE NARZĘDZIA DO ZBIERANIA INFORMACJI OD UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - opracuje ankietę i sondę dla uczniów, nauczycieli lub rodziców - udostępni ankietę i sondę w Internecie - graficznie zaprezentuje uzyskane wyniki.

Liczba godzin

10

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

80 zł

28 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

TWORZENIE INTERAKTYWNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna programy do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych - opracuje testy, quizy, krzyżówki, rozsypanki wyrazowe i graficzne, zdania z lukami i inne materiały dydaktyczne w postaci interaktywnych stron WWW.

Liczba godzin

20

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

50

160 zł


Kształcenie na odległość

29 Adresat

INTERAKTYWNE PLAKATY I INFOGRAFIKI. NOWOCZESNE SPOSOBY PREZENTOWANIA TREŚCI Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

Cele Uczestnik warsztatów opracuje: - interaktywny plakat - infografikę. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

15

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

120 zł

30 Adresat Cele

OPRACOWYWANIE MULTIMEDIALNEGO E-BOOKA. NOWOCZESNY SPOSÓB PREZENTOWANIA TREŚCI Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna bezpłatne narzędzia do opracowywania elektronicznych publikacji - zaprojektuje interaktywną książkę i galerię - zredaguje i zmodyfikuje e-booka.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

80 zł

51


Kształcenie na odległość

31

WYKORZYSTANIE TABLICY INTERAKTYWNEJ SMART BOARD NA ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH

Adresat

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - opracuje ćwiczenia dla uczniów z dowolnego przedmiotu (np. quiz, układanie wyrazów z rozsypanki literowej, sortowanie obrazków, dopasowywanie elementów, szukanie par, układanie zdań w odpowiedniej kolejności) - pozna interaktywne narzędzia - wykorzysta do ćwiczeń interaktywne gadżety - pozna sposoby ukrywania treści na tablicy.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

15

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

120 zł

32

SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W PRAKTYCE SZKOLNEJ

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - zastosuje programy komputerowe do automatycznego wystawiania oceny semestralnej i wspomagania oceniania kształtującego - poszerzy umiejętność wykorzystania pomiaru dydaktycznego w praktyce szkolnej - wymieni doświadczenia związane z ocenianiem uczniów.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

JAN SZCZEPAŃCZYK e-mail: jan.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

52

80 zł


KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Informacja: Jerzy Durzyński nauczyciel konsultant e-mail: jerzy.durzynski@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Kształcenie specjalne

33 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

PODSTAWY OLIGOFRENOPEDAGOGIKI DLA NAUCZYCIELI Nauczyciele szkół ogólnodostępnych pracujący z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną Uczestnik warsztatów: - pozna zakres i pojęcie pedagogiki specjalnej - scharakteryzuje dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - pozna zasady ortodydaktyki - pozna wybrane metody wspierające rozwój dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

Liczba godzin

10

Organizator

JERZY DURZYŃSKI e-mail: jerzy.durzynski@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

80 zł

34 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

DIAGNOZA I TERAPIA DZIECI AUTYSTYCZNYCH Nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów Uczestnik warsztatów: - pozna kryteria diagnostyczne autyzmu i zaburzeń ze spektrum autyzmu - pozna podstawy teoretyczne i zasady pracy z dzieckiem autystycznym na podstawie metody treningu behawioralnego - pozna metody wspomagające rozwój dziecka z autyzmem - zaprojektuje programy terapeutyczne dla dzieci z autyzmem.

Liczba godzin

20

Organizator

JERZY DURZYŃSKI e-mail: jerzy.durzynski@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

54

160 zł


Kształcenie specjalne

35 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA Nauczyciele przedszkoli, klas I-III szkół masowych, integracyjnych, specjalnych Uczestnik warsztatów: - pozna model opieki nad dzieckiem wymagającym wczesnego wspomagania - pozna zasady kompleksowej pomocy w zakresie diagnozy i rehabilitacji dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi - pozna zasady wspierania rodziny dziecka i kształtowania pozytywnych relacji rodzic – dziecko - zaplanuje wieloprofilowe usprawnianie dziecka poprzez korygowanie zaobserwowanych nieprawidłowości rozwojowych.

Liczba godzin

20

Organizator

JERZY DURZYŃSKI e-mail: jerzy.durzynski@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

160 zł

36 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ Nauczyciele szkół ogólnodostępnych pracujący z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną Uczestnik warsztatów: - scharakteryzuje dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z zespołem Aspergera - pozna zasady pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem z niepełnosprawnością.

Liczba godzin

5

Organizator

JERZY DURZYŃSKI e-mail: jerzy.durzynski@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

40 zł 55


KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Informacja: Stanisława Wiesława Kitajgrodzka nauczyciel konsultant e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Kształcenie zawodowe

37

MONITOROWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

Adresat

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna akty prawne regulujące proces monitorowania - zanalizuje podstawę programową kształcenia w zawodach - określi strukturę wybranego programu nauczania - pozna proces monitorowania (ilościowy, jakościowy i organizacyjny) - opracuje przykładowe narzędzia monitorowania.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

STANISŁAWA WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

od 48 zł

38

PLANOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO NA PODSTAWIE PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA ZAWODÓW

Adresat

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Cele

Uczestnik warsztatów: - zanalizuje podstawy programowe i programy nauczania dla zawodów - pozna zasady planowania dydaktycznego na podstawie programów nauczania dla zawodów - opracuje przykładowe plany dydaktyczne na podstawie wybranego programu nauczania dla zawodu.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

STANISŁAWA WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

58

od 48 zł


Kształcenie zawodowe

39

DOSTOSOWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA ZAWODU DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI SZKOŁY

Adresat

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Cele

Uczestnik warsztatów: - wskaże aspekty prawne i metodyczne modyfikacji programów nauczania dla zawodu - zanalizuje wybrany program nauczania dla zawodu pod kątem zakresu zmian - pozna zasady modyfikacji programów nauczania - dostosuje wybrany program nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

STANISŁAWA WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

48 zł

40

KORELACJE MIĘDZYPRZEDMIOTOWE W OPARCIU O PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

Adresat

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Cele

Uczestnik warsztatów: - zinterpretuje pojęcie korelacji w kształceniu zawodowym - zaplanuje działania zapewniające korelację kształcenia ogólnego i zawodowego z uwzględnieniem specyfiki zawodu - sporządzi mapę korelacji treści kształcenia jako elementu wyjściowego do opracowania koncepcji korelacji.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

STANISŁAWA WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

48 zł 59


Kształcenie zawodowe

41

WYKORZYSTYWANIE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO DO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

Adresat

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna cele, zasady i sposoby analizy wyników egzaminów zawodowych - opracuje narzędzia wykorzystywane w analizie i interpretacji wyników - dokona analizy wybranego arkusza egzaminacyjnego - zaprojektuje program poprawy efektywności kształcenia z uwzględnieniem wniosków i rekomendacji.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

STANISŁAWA WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

od 32 zł

42 Adresat Cele

JAKIE TECHNIKI I METODY NAUCZANIA STOSOWAĆ, ABY ROZWIJAĆ AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW NA LEKCJACH? Nauczyciele kształcenia zawodowego Uczestnik warsztatów: - pozna nowe techniki i metody nauczania warunkujące osiągnięcie założonych celów - zweryfikuje stosowanych technik i metod nauczania - opracuje scenariusz zajęć dydaktycznych.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

STANISŁAWA WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

60

od 48 zł


Kształcenie zawodowe

43

PROJEKT EDUKACYJNY JAKO METODA SKUTECZNEGO PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Adresat

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna założenia dydaktyczne metody projektów - określi rolę nauczyciela i ucznia w metodzie projektów - wskaże fazy realizacji zadań projektowych - ustali przykładowe kryteria oceny rezultatów projektu - zaplanuje doskonalenie kompetencji zawodowych z wykorzystaniem metody projektów.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

STANISŁAWA WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

48 zł

44

METODA TEKSTU PRZEWODNIEGO W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

Adresat

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna zasady realizacji treści nauczania z wykorzystaniem tekstu przewodniego - określi etapy pracy nauczyciela przy zastosowaniu metody tekstu przewodniego - wskaże przykłady zastosowania metody w kształceniu zawodowym - opracuje scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody tekstu przewodniego.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

STANISŁAWA WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

48 zł

61


Kształcenie zawodowe

45

INDYWIDUALIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA UCZNIÓW W SZKOLE ZAWODOWEJ

Adresat

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Cele

Uczestnik warsztatów: - dostosuje wymagania edukacyjne do możliwości i potrzeb uczniów - pozna formy i metody wspomagania rozwoju ucznia z trudnościami i ucznia zdolnego - zweryfikuje plany dydaktyczne, uwzględniając indywidualizację procesu nauczania.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

STANISŁAWA WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

od 32 zł

46

INFORMACJA ZWROTNA STAŁYM ELEMENTEM WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

Adresat

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Cele

Uczestnik warsztatów: - zanalizuje przepisy prawa w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego - pozna strukturę prawidłowej informacji zwrotnej - opracuje przykłady informacji zwrotnych do różnych aktywności uczniów - uwzględni w Przedmiotowych Zasadach Oceniania elementy oceniania wspierającego.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

STANISŁAWA WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

62

od 32 zł


METODY I TECHNIKI UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA

Informacja: Izabela Nowakowska nauczyciel konsultant e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl Violetta Panfil-Smolińska nauczyciel konsultant e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl Iwona Rostankowska nauczyciel konsultant e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl Barbara Zielińska nauczyciel konsultant e-mail: barbara.zielinska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Metody i techniki uczenia się i nauczania

47 Adresat Cele

JAK UCZYĆ, ŻEBY NAUCZYĆ? NOWE METODY NAUCZANIA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna nowe metody i strategie nauczania - oceni przydatność poznanych metod w szkolnej praktyce - omówi zasady motywowania uczniów do nauki - zaplanuje zajęcia dydaktyczne.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

80 zł

48

TECHNIKI EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - określi preferencje sensoryczne ucznia - zaplanuje ćwiczenia doskonalące koncentrację uwagi - scharakteryzuje wybrane techniki szybkiego czytania i trwałego zapamiętywania (mnemotechniki) - zaprojektuje sposoby sporządzania notatek - przeprowadzi symulację fragmentu zajęć wybraną techniką nauczania.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

12

Organizator

IZABELA NOWAKOWSKA e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

64

96 zł


Metody i techniki uczenia się i nauczania

49

JAK MOTYWOWAĆ UCZNIÓW DO NAUKI?

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - zaprojektuje kwestionariusz ankiety badającej motywacje uczniów do nauki - zaplanuje sytuacje dydaktyczne z zastosowaniem strategii wywoływania motywacji do nauki - określi zasady postępowania nauczyciela korzystnie wpływające na motywację do uczenia się.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

12

Organizator

BARBARA ZIELIŃSKA e-mail: barbara.zielinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

96 zł

50 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

JAK ROZBUDZIĆ WEWNĘTRZNĄ MOTYWACJĘ UCZNIA DO PODEJMOWANIA WYZWAŃ EDUKACYJNYCH? Nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna sposoby rozbudzenia wewnętrznej motywacji uczniów do uczenia się - zaprojektuje działania sprzyjające wzmacnianiu motywacji wewnętrznej ucznia - wypracuje katalog sposobów motywowania uczniów do nauki.

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

32 zł

65


Metody i techniki uczenia się i nauczania

51

MNEMOTECHNIKI – SKUTECZNY SPOSÓB ZAPAMIĘTYWANIA I UCZENIA SIĘ

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna rodzaje mnemotechnik - zanalizuje zasady tworzenia mnemotechnik - oceni możliwość wykorzystania technik pamięciowych w procesie dydaktycznym i życiu codziennym - opracuje własne pomysły na skuteczne uczenie się.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

32 zł

52 Adresat Cele

GRY DYDAKTYCZNE JAKO SKUTECZNY SPOSÓB NAUCZANIA - UCZENIA SIĘ Nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna metodologię pracy nauczyciela z wykorzystaniem gier dydaktycznych - oceni wartość gier w procesie dydaktycznym - zaprojektuje grę dydaktyczną.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

66

32 zł


NADZÓR PEDAGOGICZNY

Informacja:

Justyna Adamska nauczyciel konsultant e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl Danuta Frankowska nauczyciel konsultant e-mail: danuta.frankowska@cen.bydgoszcz.pl Krystyna Witek nauczyciel konsultant e-mail: krystyna.witek@cen.bydgoszcz.pl Ilona Zduńczuk nauczyciel konsultant e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Nadzór pedagogiczny

53 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

DYREKTOR JAKO MEDIATOR W SZKOLE Kadra kierownicza wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - zanalizuje pojęcie mediacji - scharakteryzuje rolę mediatora - określi korzyści płynące z mediacji - potrafi zastosować techniki mediacyjne i techniki na przerwanie impasu.

Liczba godzin

6

Organizator

DANUTA FRANKOWSKA e-mail: danuta.frankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 kwietnia 2017 r. Koszt

48 zł

54 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

ABC PRACY NOWO POWOŁANEGO DYREKTORA SZKOŁY, PRZEDSZKOLA Kadra kierownicza wszystkich typów szkół, ze szczególnym uwzględnieniem nowo powołanych dyrektorów, oraz osoby przygotowujące się do pełnienie funkcji kierowniczej Uczestnik warsztatów: - określi zadania dyrektora na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem nowych przepisów - zaplanuje swoją pracę z poszczególnymi podmiotami szkoły - potrafi diagnozować, analizować i oceniać pracę szkoły ze wszystkimi podmiotami szkoły - potrafi wydawać zezwolenia, decyzje, zarządzenia - potrafi delegować zadania.

Liczba godzin

8

Organizator

KRYSTYNA WITEK e-mail: krystyna.witek@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia październik 2016 r. Koszt

68

64 zł


Nadzór pedagogiczny

55 Adresat Cele

PODSUMOWANIE PÓŁROCZNEJ PRACY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, PLACÓWKI NA ZEBRANIU RADY PEDAGOGICZNEJ Kadra kierownicza przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek Uczestnik warsztatów: - określi obszary pracy szkoły, które można podsumować - zastosuje metody aktywizujące wszystkie podmioty w podsumowaniu wybranych obszarów pracy szkoły - przygotuje porządek zebrania rady pedagogicznej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

KRYSTYNA WITEK e-mail: krystyna.witek@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia styczeń 2017 r. Koszt

64 zł

56 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

PODSUMOWANIE ROCZNEJ PRACY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, PLACÓWKI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NADZORU PEDAGOGICZNEGO Kadra kierownicza przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek Uczestnik warsztatów: - określi obszary pracy szkoły związane z ich podsumowaniem - zinterpretuje wyniki i wnioski wynikające ze sprawowanych form nadzoru pedagogicznego - przedstawi rekomendacje na podstawie raportu z zewnętrznej ewaluacji - określi priorytetowe zadania do realizacji w następnym roku szkolnym.

Liczba godzin

8

Organizator

KRYSTYNA WITEK e-mail: krystyna.witek@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia czerwiec 2017 r. Koszt

64 zł 69


Nadzór pedagogiczny

57 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, PLACÓWKI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Kadra kierownicza przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek Uczestnik warsztatów: - określi roczną koncepcję własnej pracy - uwzględni w planie potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły, oczekiwania środowiska lokalnego - zaangażuje w tworzenie planu nauczycieli, uczniów i rodziców.

Liczba godzin

8

Organizator

KRYSTYNA WITEK e-mail: krystyna.witek@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia wrzesień 2016 r. Koszt

64 zł

58 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Kadra kierownicza wszystkich typów szkół, przedszkoli, placówek, ze szczególnym uwzględnieniem nowo powołanych dyrektorów Uczestnik warsztatów: - określi źródła opracowania planu nadzoru pedagogicznego - dokona analizy zadań kierunkowych MEN i KO - uwzględni w planie wnioski z nadzoru z poprzedniego roku szkolnego - zaplanuje wewnętrzną ewaluację z wykorzystaniem metody profil szkoły.

Liczba godzin

8

Organizator

KRYSTYNA WITEK e-mail: krystyna.witek@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia

wrzesień 2016 (Uwaga: do 15.09.2016 r. dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej plan nadzoru)

Koszt

64 zł

70


Nadzór pedagogiczny

59 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

PLANOWANIE I OBSERWACJA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO NA PRZYKŁADZIE LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dyrektorzy szkół, osoby sprawujące nadzór pedagogiczny Uczestnik warsztatów: - pozna specyfikę procesu planowania lekcji języka obcego - przeanalizuje przykładowe modele lekcji języka obcego - dokona obserwacji lekcji (video) z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi - udzieli informacji zwrotnej po obserwowanej lekcji.

Liczba godzin

5

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

40 zł

60 Adresat

OBSERWACJA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kadra kierownicza wszystkich typów szkół

Cele Uczestnik warsztatów: - pozna rodzaje obserwacji - scharakteryzuje specyfikę obserwacji zajęć wychowania fizycznego. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

DANUTA FRANKOWSKA e-mail: danuta.frankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 grudnia 2016 r. Koszt

48 zł

71


Nadzór pedagogiczny

61 Adresat Cele

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA ZA ORGANIZACJĘ WYCIECZKI SZKOLNEJ Kadra kierownicza wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - zanalizuje akty prawne dotyczące warunków i sposobu organizacji wycieczek szkolnych - opracuje procedury organizowania i prowadzenia wycieczki - sporządzi niezbędną dokumentację.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

DANUTA FRANKOWSKA e-mail: danuta.frankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 marca 2017 r. Koszt

48 zł

62 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

KULTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY Kadra kierownicza wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna przykłady wartości, zasad i misji szkoły - pogłębi wiedzę o kulturze organizacji - przeanalizuje specyfikę stylów zarządzania - rozwinie kompetencje wspierające zarządzanie - sformułuje wyzwania dotyczące doskonalenia zarządzania.

Liczba godzin

20

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 30 stycznia 2017 r. Koszt

72

160 zł


OCENIANIE

Informacja:

Violetta Panfil-Smolińska nauczyciel konsultant e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl Iwona Rostankowska nauczyciel konsultant e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl Jan Szczepańczyk nauczyciel konsultant e-mail: jan.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Ocenianie

63

DOSKONALENIE KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH NAUCZYCIELI W ZAKRESIE OCENIANIA

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - określi powinności nauczyciela w zakresie wewnątrzszkolnego oceniania - zanalizuje formy i metody oceniania - oceni przydatność różnych sposobów oceniania w praktyce szkolnej - zweryfikuje kryteria wymagań na poszczególne stopnie szkolne.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

32 zł

64 Adresat

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE JAKO SPOSÓB PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele Uczestnik warsztatów: - pozna zasady oceniania kształtującego - zaplanuje zajęcia dydaktyczne z zastosowaniem oceniania kształtującego. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

74

48 zł


Ocenianie

65 Adresat Cele

JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIA DO SAMOOCENY? Nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - sformułuje przykładowe kryteria samooceny ucznia - skonstruuje przykładowe narzędzia do samooceny - oceni przydatność technik ułatwiających samoocenę rozwoju ucznia.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

32 zł

66 Adresat

JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ UCZNIA, STOSUJĄC RÓŻNE SPOSOBY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH? Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele Uczestnik warsztatów: - pozna zasady oceniania osiągnięć ucznia - wymieni i scharakteryzuje metody oraz zasady oceniania - zaplanuje zajęcia dydaktyczne. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. / do 30 stycznia 2017 r. Koszt

48 zł

75


Ocenianie

67

KURS POMIARU DYDAKTYCZNEGO

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna podstawowe założenia i procedury pomiaru dydaktycznego - zaplanuje i skonstruuje test dydaktyczny - dokona analizy wyników pomiaru osiągnięć w swoim przedmiocie - oceni osiągnięcia uczniów na podstawie wyników testu - nabędzie umiejętności wykorzystania komputera w zakresie obsługi programu do analiz ilościowych wyników testu - określi stopień przydatności pomiaru dydaktycznego w ocenianiu kształtującym.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

15

Organizator

JAN SZCZEPAŃCZYK e-mail: jan.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

120 zł

68

ZASTOSOWANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DO OCENIANIA, ANALIZ I PREZENTACJI WYNIKÓW NAUCZANIA

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pogłębi wiedzę w zakresie analizy i prezentacji wyników nauczania - określi stopień przydatności pomiaru dydaktycznego w ocenianiu kształtującym - nabędzie umiejętności wykorzystania komputera w zakresie obsługi programu do analiz ilościowych wyników testu.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

JAN SZCZEPAŃCZYK e-mail: jan.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt 76

40 zł


PROJEKT EDUKACYJNY

Informacja: Violetta Panfil-Smolińska nauczyciel konsultant e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Projekt edukacyjny

69 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

METODA PROJEKTÓW W EDUKACJI SZKOLNEJ Nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - zanalizuje typy projektów edukacyjnych - sformułuje przykładowe tematy do realizacji metodą projektów - przygotuje instrukcję do projektu - opracuje strukturę raportu z realizacji projektu.

Liczba godzin

5

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

78

40 zł


ROZWÓJ ZAWODOWY

Informacja: Barbara Daroń wicedyrektor e-mail: barbara.daron@cen.bydgoszcz.pl Iwona Rostankowska nauczyciel konsultant e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl Ilona Zduńczuk nauczyciel konsultant e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Rozwój zawodowy

70

AWANS ZAWODOWY – NAUCZYCIEL MIANOWANY

Adresat

Nauczyciele stażyści i kontraktowi

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna aktualne akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczyciela - dokona analizy wymagań kwalifikacyjnych/egzaminacyjnych - określi zasady współpracy z opiekunem stażu - zaplanuje własny rozwój zawodowy - zaplanuje działania i sposób ich dokumentowania - przygotuje dokumentację w formie portfolio - zaprojektuje formę sprawozdania - przygotuje projekt prezentacji dorobku zawodowego.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

20

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

160 zł

71

AWANS ZAWODOWY – NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Adresat

Nauczyciele mianowani

Cele

Uczestnik warsztatów: - usystematyzuje wiedzę na temat aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela - dokona analizy wymagań kwalifikacyjnych - opisze i zanalizuje przykładowy problem edukacyjny - zaplanuje własny rozwój zawodowy - zaplanuje działania i sposób ich dokumentowania - zaprojektuje formę sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - przygotuje dokumentację w formie portfolio - pozna zasady sporządzania opisu i analizy realizacji wymagań - przygotuje się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

20

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt 80

160 zł


Rozwój zawodowy

72

VADEMECUM NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Adresat

Nauczyciele stażyści

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna aktualne akty prawne dotyczące awansu zawodowego - dokona analizy wymagań kwalifikacyjnych - określi zasady współpracy z opiekunem stażu - zaplanuje własny rozwój zawodowy - opisze zaplanowane działania i sposób ich dokumentowania - zaproponuje formę planu rozwoju zawodowego - zaprojektuje formę sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - sprecyzuje wnioski do dalszej pracy nad własnym rozwojem.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

80 zł

73

PLANOWANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Adresat

Nauczyciele kontraktowi

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna aktualne akty prawne dotyczące awansu zawodowego - dokona analizy wymagań egzaminacyjnych - określi zasady współpracy z opiekunem stażu - zaplanuje własny rozwój zawodowy - zaproponuje formę planu rozwoju zawodowego - opisze zaplanowane działania i sposób ich dokumentowania - zaprojektuje formę sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

80 zł

81


Rozwój zawodowy

74

EGZAMIN NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Adresat

Nauczyciele kontraktowi

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna procedury i przebieg postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego - zanalizuje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - wskaże przykładowe działania spełniające wymagania egzaminacyjne - przygotuje projekt prezentacji dorobku zawodowego.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

80 zł

75

PLANOWANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Adresat

Nauczyciele mianowani

Cele

Uczestnik warsztatów: - dokona analizy wymagań kwalifikacyjnych - opisze i zanalizuje przykładowy problem edukacyjny - zaplanuje własny rozwój zawodowy - zaprojektuje formę planu rozwoju zawodowego - opisze zaplanowane działania i sposób ich dokumentowania - zaprojektuje formę sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

82

80 zł


Rozwój zawodowy

76

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Adresat

Nauczyciele mianowani

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna procedury i przebieg postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego - zanalizuje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - wskaże przykładowe działania spełniające wymagania kwalifikacyjne - pozna zasady sporządzania opisu i analizy realizacji wymagań.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

80 zł

77

OPIEKUN STAŻU

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna aktualne akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczyciela - określi zasady współpracy między opiekunem stażu a nauczycielem odbywającym staż - rozwinie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej - zaprojektuje sposoby dokumentowania współpracy między opiekunem a nauczycielem stażystą i kontraktowym.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

80 zł

83


Rozwój zawodowy

78 Adresat Cele

TWÓRCZY NAUCZYCIEL SKUTECZNYM DORADCĄ METODYCZNYM Zainteresowani nauczyciele Uczestnik warsztatów: - sprecyzuje cele doradztwa metodycznego - scharakteryzuje zadania doradcy metodycznego - omówi warsztat pracy doradcy metodycznego - zaplanuje rozwój osobisty i zawodowy.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

60

Organizator

BARBARA DAROŃ e-mail: barbara.daron@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. Koszt

84

550 zł


WSPIERANIE ZDOLNOŚCI I TALENTÓW

Informacja: Violetta Panfil-Smolińska nauczyciel konsultant e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Wspieranie zdolności i talentów

79 Adresat Cele

JAK ROZWIJAĆ KREATYWNE MYŚLENIE UCZNIA? Nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - udoskonali umiejętność rozwijania kreatywności ucznia - zanalizuje metody i techniki rozwijające kreatywne myślenie - zaplanuje sytuacje dydaktyczne sprzyjające kreatywnemu myśleniu.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

40 zł

80 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM ZDOLNYM? Nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - zaktualizuje wiedzę na temat regulacji prawnych dotyczących ucznia zdolnego - określi cechy, zachowania i postawy ucznia zdolnego - zanalizuje formy i metody nauczania w kontekście pracy z uczniem zdolnym.

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

86

32 zł


Wspieranie zdolności i talentów

81 Adresat Cele

JAK ORGANIZOWAĆ PRACĘ UCZNIA ZDOLNEGO? Nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - opracuje zasady organizacji pracy ucznia zdolnego - pozna techniki wspomagające określanie indywidualnych celów ucznia zdolnego - pozna skuteczne sposoby efektywnego zarządzania czasem.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

32 zł

82

JAK ZBUDOWAĆ SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA ZDOLNEGO?

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - opracuje koncepcję szkolnego systemu wspierania ucznia zdolnego - określi zadania szkoły w zakresie wspierania rozwoju ucznia zdolnego - zaplanuje formy pracy z uczniem zdolnym - zaprojektuje sposoby promocji ucznia zdolnego.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

32 zł

87


WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA

Informacja: Magdalena Chylebrant-Karolak nauczyciel konsultant e-mail: magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgoszcz.pl Izabela Nowakowska nauczyciel konsultant e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl Grażyna Szczepańczyk nauczyciel konsultant e-mail:grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl Wiesława Tomasiak-Wyszyńska nauczyciel konsultant e-mail: wieslawa.tomasiak-wyszynska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl


Wychowanie i profilaktyka

83 Adresat Cele

ABC SKUTECZNEGO WYCHOWAWCY Wychowawcy, nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - określi style oddziaływań wychowawczych - wskaże metody wychowawcze odpowiednie do poziomu rozwoju ucznia - pozna zasady budowania rzeczywistego autorytetu.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

16

Organizator

WIESŁAWA TOMASIAK-WYSZYŃSKA e-mail: wieslawa.tomasiak-wyszynska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

128 zł

84

WYCHOWAWCY I RODZICE - ZASADY SKUTECZNEJ WSPÓŁPRACY

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

Cele

Uczestnik warsztatów: - określi zakres odpowiedzialności rodziców i nauczycieli w procesie wychowania - udoskonali umiejętności prowadzenia indywidualnych i grupowych rozmów z rodzicami w sytuacjach problemowych - wymieni doświadczenia w zakresie niekonwencjonalnych form organizowania spotkań z rodzicami.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

16

Organizator

IZABELA NOWAKOWSKA e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

90

128 zł


Wychowanie i profilaktyka

85

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna efektywne sposoby nawiązywania współpracy z dzieckiem - wskaże zasady zmiany niepożądanych zachowań bez użycia przemocy - pozna skuteczne sposoby porozumiewania się w sytuacjach trudnych i konfliktowych - wymieni doświadczenia na temat roli rodzica lub wychowawcy w procesie wychowania.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

40

Organizator

IZABELA NOWAKOWSKA e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

320 zł

86 Adresat Cele

SEKRETY AUTOPREZENTACJI I EFEKTYWNEGO WYSTĄPIENIA PUBLICZNEGO Nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

Uczestnik warsztatów: - pozna techniki budowania i kontrolowania swojego wizerunku - poszerzy wiedzę konieczną do kształtowania umiejętności efektywnych wystąpień publicznych.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

WIESŁAWA TOMASIAK-WYSZYŃSKA e-mail: wieslawa.tomasiak-wyszynska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

64 zł

91


Wychowanie i profilaktyka

87 Adresat

STRES, WYPALENIE ZAWODOWE – JAK POMÓC UCZNIOWI I SOBIE? Wychowawcy, nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele Uczestnik warsztatów: - określi symptomy wypalenia zawodowego - pozna techniki radzenia sobie ze stresem i obciążeniem emocjonalnym. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IZABELA NOWAKOWSKA e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

80 zł

88 Adresat

EMISJA GŁOSU Wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele Uczestnik warsztatów: - opanuje technikę oddychania torem przeponowym - pozna sposoby likwidowania napięcia i zmęczenia głosu - usprawni motorykę narządów mowy. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

12

Organizator

IZABELA NOWAKOWSKA e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

92

96 zł


Wychowanie i profilaktyka

89 Adresat Cele

AKADEMIA DOBRYCH MANIER Dyrektorzy, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pogłębi i uzyska nową wiedzę na temat obowiązujących reguł dobrego wychowania - zastosuje w praktyce zdobytą wiedzę z zakresu savoir vivre’u - pozna zasady budowania pewności siebie.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

16

Organizator

WIESŁAWA TOMASIAK-WYSZYŃSKA e-mail: wieslawa.tomasiak-wyszynska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

128 zł

90

METODY AKTYWIZUJĄCE W WYCHOWANIU

Adresat

Wychowawcy, nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna metody aktywizujące w wychowaniu - dostosuje metody i techniki do możliwości oraz potrzeb rozwojowych wychowanków - zaplanuje ćwiczenia grupowe pozwalające nawiązać i utrzymać dobry kontakt z grupą - określi sprzyjające warunki do pracy grupowej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IZABELA NOWAKOWSKA e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

80 zł

93


Wychowanie i profilaktyka

91 Adresat Cele

NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA Wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - udoskonali umiejętności stosowania form i metod pracy z uczniem nadpobudliwym - wymieni doświadczenia w zakresie stosowania strategii radzenia sobie z objawami nadpobudliwości.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

MAGDALENA CHYLEBRANT-KAROLAK e-mail: magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

92 Adresat

BEHAWIORALNA MODYFIKACJA TRUDNYCH ZACHOWAŃ Wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele Uczestnik warsztatów: - określi metody modyfikowania zachowań dzieci - rozwinie umiejętności w zakresie stosowania technik terapeutycznych. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IZABELA NOWAKOWSKA e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

94

80 zł


Wychowanie i profilaktyka

93 Adresat Cele

TRUDNY UCZEŃ - TRUDNA KLASA Wychowawcy, nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - zanalizuje zachowania niepożądane - udoskonali kompetencje wychowawcze - rozwinie umiejętność motywowania do nauki i zachowań akceptowanych społecznie.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IZABELA NOWAKOWSKA e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

80 zł

94 Adresat

MEDIACJE METODĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

Cele Uczestnik warsztatów: - pozna techniki prowadzenia mediacji - zastosuje zasady i reguły mediacji w praktycznym działaniu Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

WIESŁAWA TOMASIAK-WYSZYŃSKA e-mail: wieslawa.tomasiak-wyszynska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

64 zł

95


Wychowanie i profilaktyka

95 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

NAUCZYCIEL JAKO MEDIATOR W ROZWIĄZYWANIU SYTUACJI TRUDNYCH I KONFLIKTOWYCH Wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - poszerzy wiedzę na temat zasad mediacji i negocjacji oraz zadań mediatora - pozna przebieg postępowania mediacyjnego - pozna metody konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole - udoskonali umiejętności stosowania odpowiednich metod w sytuacjach konfliktowych - pozna psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.

Liczba godzin

8

Organizator

MAGDALENA CHYLEBRANT-KAROLAK e-mail: magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

64 zł

96

JĘZYK „ŻYRAFY” W SZKOLE – POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY W PRAKTYCE SZKOLNEJ

Adresat

Wychowawcy, nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna model Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga - poszerzy umiejętności wychowawcze na podstawie modelu porozumienia - rozwinie umiejętność budowania relacji pomagających w nauce i wychowaniu - określi rolę wychowawcy w budowaniu wspólnoty klasowej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IZABELA NOWAKOWSKA e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt 96

80 zł


Wychowanie i profilaktyka

97 Adresat Cele

NASTOLATKA - JAK CHRONIĆ OSOBOWOŚĆ DORASTAJĄCYCH DZIEWCZĄT Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Uczestnik warsztatów: - omówi problemy okresu dojrzewania dziewcząt - wzbogaci wiedzę na temat budowania wspierających relacji z nastolatką - wskaże skuteczne rozwiązania wychowawcze.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IZABELA NOWAKOWSKA e-mail: izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

80 zł

98 Adresat

ZABURZENIA LĘKOWE U DZIECI Wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele Uczestnik warsztatów: - poszerzy wiedzę na temat natury lęku u dzieci - pozna zaburzenia emocjonalne mające początek w dzieciństwie - zdiagnozuje objawy wybranych zaburzeń lękowych. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

MAGDALENA CHYLEBRANT-KAROLAK e-mail: magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

97


Wychowanie i profilaktyka

99 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRACY Z UCZNIEM DYSFUNKCYJNYM Wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna podstawowe symptomy predysponujące do powstawania różnych dysfunkcji - pozna metody i formy pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym - udoskonali umiejętności metodyczne w pracy z uczniem dysfunkcyjnym.

Liczba godzin

4

Organizator

MAGDALENA CHYLEBRANT-KAROLAK e-mail: magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

100 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

SPECYFICZNE ZABURZENIA ROZWOJU JĘZYKA Logopedzi, psycholodzy i pedagodzy, specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych zainteresowani problematyką logopedyczną Uczestnik warsztatów: - dokona diagnozy różnicowej rozwoju mowy i języka u dzieci (alalia, niedokształcenie mowy o typie afazji, afazja dziecięca, opóźniony rozwój mowy, SLI) - rozwinie umiejętności diagnostycznego postępowania logopedycznego w przypadkach SLI - pozna etapy programowania terapii.

Liczba godzin

5

Organizator

MAGDALENA CHYLEBRANT-KAROLAK e-mail: magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt 98

40 zł


Wychowanie i profilaktyka

101 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

OBJAWY ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W ŚWIETLE PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych oraz wszyscy zainteresowani problematyką logopedyczną Uczestnik warsztatów: - omówi symptomy neurologiczne i genetyczne predysponujące do wystąpienia zaburzeń rozwojowych - rozpozna deficyty rozwojowe u małego dziecka - scharakteryzuje zagrożenia rozwojowe w powiązaniu z wczesną interwencją terapeutyczną.

Liczba godzin

5

Organizator

MAGDALENA CHYLEBRANT-KAROLAK e-mail: magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

40 zł

102

ZABAWA NAUKĄ - ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH W ŚWIETLICY

Adresat

Wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna zabawy rozwijające umiejętności językowe małego dziecka do wykorzystania w świetlicy szkolnej - wzbogaci warsztat pracy o wzory gier planszowych, loteryjek, kart dydaktycznych rozwijających umiejętności językowe dzieci - mówienie, czytanie, pisanie.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

64 zł

99


Wychowanie i profilaktyka

103

ZABAWA NAUKĄ - ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH W ŚWIETLICY

Adresat

Wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna zabawy rozwijające umiejętności matematyczne małego dziecka do wykorzystania w świetlicy szkolnej - wzbogaci warsztat pracy o wzory gier planszowych, loteryjek, kart dydaktycznych rozwijających umiejętności matematyczne dzieci - pojęcie liczby, rachunek pamięciowy, geometria, wiadomości praktyczne, zagadki logiczne, zadania tekstowe.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

100

64 zł


WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

Informacja:

Jan Szczepańczyk nauczyciel konsultant e-mail: jan.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Wypoczynek dzieci i młodzieży

104

KURS DLA KANDYDATÓW NA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pogłębi wiedzę i udoskonali umiejętności dotyczące bezpieczeństwa warunków pracy i wypoczynku w placówce oraz udzielania pierwszej pomocy - przeanalizuje obowiązujące przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji wypoczynku - zaplanuje organizację pracy w placówce.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

JAN SZCZEPAŃCZYK e-mail: jan.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 października 2016 r./ do 30 kwietnia 2017 r. Koszt

102

100 zł


BIBLIOTEKI SZKOLNE

Informacja: Ilona Zduńczuk nauczyciel konsultant e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Biblioteki szkolne

105

PLANOWANIE PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

Adresat

Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - określi rolę i zadania biblioteki szkolnej w świetle aktualnych przepisów prawnych - zaplanuje udział biblioteki szkolnej w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych wpisanych w podstawę programową z uwzględnieniem specyfiki szkoły - zaprojektuje fragment planu pracy biblioteki szkolnej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl Pracownia Informacji i Promocji

Termin zgłoszenia do 15 września 2016 r. Koszt

80 zł

106

BIBLIOTEKA SZKOLNA MIEJSCEM ROZWIJANIA KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH UCZNIÓW

Adresat

Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - określi kompetencje informacyjne uczniów - zaplanuje wykorzystanie Internetu i TIK w procesie dydaktycznym i wychowawczym - wskaże otwarte zasoby edukacyjne - zanalizuje polskie prawo autorskie.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl Pracownia Informacji i Promocji

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 30 stycznia 2017 r. Koszt

104

80 zł


Biblioteki szkolne

107 Adresat Cele

EDUKACJA CZYTELNICZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - scharakteryzuje metody i formy aktywizowania czytelnika - określi działania inspirujące kreatywność czytelnika - zaplanuje projekt z edukacji czytelniczej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl Pracownia Informacji i Promocji

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 30 stycznia 2017 r. Koszt

80 zł

108 Adresat

EDUKACJA MEDIALNA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

Cele Uczestnik warsztatów zaprojektuje formy edukacji medialnej w bibliotece szkolnej z wykorzystaniem wybranych metod aktywizujących. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl Pracownia Informacji i Promocji

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

40 zł

105


Biblioteki szkolne

109

NEUROPEDAGOGIKA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Adresat

Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - omówi założenia teorii Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera - zaprojektuje zajęcia z czytelnikiem rozwijające wybrany typ inteligencji - określi preferencje sensoryczne ucznia - zaplanuje zajęcia w bibliotece szkolnej aktywizujące lewą i prawą półkulę mózgową.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl Pracownia Informacji i Promocji

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 30 stycznia 2017 r. Koszt

40 zł

110

WIZERUNEK BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Adresat

Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - zaplanuje formy współpracy z nauczycielami - określi współpracę ze środowiskiem rodzinnym uczniów - zaplanuje formy współpracy ze środowiskiem lokalnym i z instytucjami - wskaże elementy budowania wizerunku biblioteki - zaprojektuje działania promujące bibliotekę szkolną.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl Pracownia Informacji i Promocji

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

106

80 zł


BIOLOGIA, PRZYRODA, GEOGRAFIA

Informacja:

Robert Hejnicki nauczyciel konsultant e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl Stanisława Wiesława Kitajgrodzka nauczyciel konsultant e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl Violetta Panfil-Smolińska nauczyciel konsultant e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Biologia, przyroda, geografia

111 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

PROJEKTOWANIE ZMIAN W SYSTEMIE DYDAKTYCZNYM NAUCZYCIELA BIOLOGII NA PODSTAWIE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Nauczyciele biologii szkół ponadgimnazjalnych Uczestnik warsztatów: - zanalizuje wyniki egzaminu maturalnego z biologii - wskaże obszary wymagające zmiany - sformułuje wnioski i rekomendacje do wprowadzenia zmian we własnym systemie dydaktycznym - zmodyfikuje plany dydaktyczne.

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

32 zł

112 Adresat Cele

WARSZTAT PRACY POCZĄTKUJĄCEGO NAUCZYCIELA Nauczyciele przyrody szkół podstawowych oraz biologii wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - określi elementy warsztatu pracy nauczyciela - udoskonali umiejętność formułowania celów kształcenia, kryteriów wymagań, budowania planu kierunkowego, wynikowego i metodycznego.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

108

48 zł


Biologia, przyroda, geografia

113 Adresat Cele

JAK POPROWADZIĆ LEKCJĘ ZGODNIE Z ZASADAMI KONSTRUKTYWIZMU? Nauczyciele przyrody szkół podstawowych oraz biologii wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna podstawowe założenia konstruktywizmu - zanalizuje etapy lekcji konstruktywistycznej - zaplanuje lekcje przyrody (biologii) z wykorzystaniem modelu konstruktywistycznego.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

3

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

24 zł

114 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

OBSERWACJE I EKSPERYMENTY W NAUCZANIU PRZYRODY I BIOLOGII Nauczyciele przyrody szkół podstawowych oraz biologii wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - zanalizuje etapy obserwacji i eksperymentu - określi zasady realizacji obserwacji i eksperymentu - zaprojektuje przykładowe obserwacje i eksperymenty w kontekście realizacji podstawy programowej - opracuje dokumentację obserwacji i eksperymentów.

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

32 zł

109


Biologia, przyroda, geografia

115 Adresat Cele

GRY DYDAKTYCZNE W EDUKACJI PRZYRODNICZEJ Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna wybrane gry dydaktyczne - oceni walory edukacyjne gier dydaktycznych - opracuje przykładowe gry dydaktyczne do zastosowania w edukacji przyrodniczej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

32 zł

116 Adresat Cele

METODY I TECHNIKI PRZYDATNE W EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ Nauczyciele przyrody szkół podstawowych oraz biologii wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - zanalizuje metody i techniki przydatne w realizacji zagadnień środowiskowych - zaplanuje realizację zagadnień środowiskowych z zastosowaniem wybranych metod i technik kształcenia.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

110

32 zł


Biologia, przyroda, geografia

117 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

JAK CIEKAWIE UCZYĆ PRZYRODY W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ? Nauczyciele biologii szkół ponadgimnazjalnych uczący przedmiotu uzupełniającego przyroda Uczestnik warsztatów: - zanalizuje podstawę programową przedmiotu uzupełniającego przyroda - zanalizuje wybrane metody i techniki przydatne w realizacji przyrody - zaprojektuje zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem poznanych metod i technik.

Liczba godzin

4

Organizator

VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. / do 15 stycznia 2017 r. Koszt

32 zł

118

TREŚCI GEOGRAFICZNE NA LEKCJACH PRZYRODY

Adresat

Nauczyciele przyrody szkół podstawowych

Cele

Uczestnik warsztatów: - przeanalizuje podstawę programową ze wskazaniem treści geograficznych - zaplanuje realizację wybranych treści geograficznych z wykorzystaniem map tematycznych - opracuje przykłady zadań i ćwiczeń doskonalących posługiwanie się planem i mapą - udoskonali kompetencje w zakresie stosowania metod praktycznych w nauczaniu przyrody.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

STANISŁAWA WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. Koszt

48 zł

111


Biologia, przyroda, geografia

119

ZAJĘCIA W TERENIE JAKO EFEKTYWNA FORMA NAUCZANIA PRZYRODY

Adresat

Nauczyciele przyrody szkół podstawowych

Cele

Uczestnik warsztatów: - oceń atrakcyjność najbliższej okolicy szkoły pod kątem prowadzenia obserwacji i pomiarów - opracuje przykładowe karty pracy do rozpoznawania i interpretowania form geomorfologicznych - zaprojektuje scenariusz zajęć terenowych z uwzględnieniem wpływu człowieka na środowisko - udoskonali kompetencje w zakresie planowania zajęć w terenie.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

STANISŁAWA WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. Koszt

48 zł

120 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

WYKORZYSTANIE TABLICY INTERAKTYWNEJ SMART BOARD NA LEKCJACH PRZYRODY I GEOGRAFII Nauczyciele przyrody szkół podstawowych, geografii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Uczestnik warsztatów: - pozna interaktywne szablony, gadżety, generatory i narzędzia - opracuje interaktywne ćwiczenia dla uczniów z przedmiotów przyroda i geografia - wykorzysta zasoby internetowe w pracy z interaktywną tablicą - zaplanuje zajęcia dydaktyczne z zastosowaniem tablicy interaktywnej.

Liczba godzin

6

Organizator

STANISŁAWA WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. Koszt

112

48 zł


Biologia, przyroda, geografia

121

OBSŁUGA I WYKORZYSTANIE CZUJNIKÓW PASCO W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Adresat

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych gimnazjów

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna zasady działania wybranych czujników Pasco - podłączy wybrany czujnik do komputera za pomocą interfejsu Sparklink - przeprowadzi przykładowe doświadczania z wykorzystaniem wybranych czujników Pasco - zaprojektuje scenariusz zajęć z wykorzystaniem platformy Sparkvue.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

ROBERT HEJNICKI e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

bezpłatnie

113


EDUKACJA EKONOMICZNA

Informacja: Stanisława Wiesława Kitajgrodzka nauczyciel konsultant e-mail: wieslawa.kltajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Edukacja ekonomiczna

122 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

MOJE FINANSE. PROGRAM EDUKACYJNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ TREŚCI NAUCZANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, ekonomii w praktyce i przedmiotów ekonomicznych Uczestnik warsztatów: - pozna zakres treści poszczególnych modułów programu Moje finanse - pozna zasady planowania zajęć z wykorzystaniem zaproponowanych ćwiczeń i materiałów dydaktycznych.

Liczba godzin

6

Organizator

STANISŁAWA WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. Koszt

forma bezpłatna

123 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

MOTYWUJĄCA FUNKCJA GIER DYDAKTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE SYMULACJI „ZARZĄDZANIE FIRMĄ – JA TITAN” Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, ekonomii w praktyce i przedmiotów ekonomicznych Uczestnik warsztatów: - pozna zasady gry edukacyjnej „JA TITAN” w wersji on-line - utworzy konta do gry dla swoich uczniów - dokona analizy raportów uwzględniających podejmowane decyzje - poprowadzi rozgrywki w formie on-line.

Liczba godzin

6

Organizator

STANISŁAWA WIESŁAWA KITAJGRODZKA e-mail: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. Koszt 116

forma bezpłatna


JĘZYK POLSKI

Informacja: Iwona Rostankowska nauczyciel konsultant e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Język polski

124

DOBRA LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO NA II I III ETAPIE EDUKACYJNYM

Adresat

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjów

Cele

Uczestnik warsztatów: - zanalizuje cechy dobrej lekcji, korzystając z wyników badań edukacyjnych i własnego doświadczenia - określi kryteria dobrej lekcji - zaprojektuje zajęcia dydaktyczne uwzględniające cechy dobrej lekcji.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

48 zł

125

DOBRA LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO NA IV ETAPIE EDUKACYJNYM

Adresat

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych

Cele

Uczestnik warsztatów: - zanalizuje cechy dobrej lekcji, korzystając z wyników badań edukacyjnych i własnego doświadczenia - określi kryteria dobrej lekcji - zaprojektuje zajęcia dydaktyczne uwzględniające cechy dobrej lekcji.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

118

48 zł


Język polski

126

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE I JEGO ROLA W DYDAKTYCE JĘZYKA POLSKIEGO

Adresat

Nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna koncepcje dotyczące oceniania - określi cele nauczania w języku dydaktyki i języku zrozumiałym dla ucznia - przygotuje plan metodyczny lekcji zgodny z zasadami oceniania kształtującego - omówi funkcje informacji zwrotnej udzielanej uczniowi - pozna zasady formułowania samooceny i oceny koleżeńskiej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

48 zł

127

JAK SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW DO USTNEJ MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO?

Adresat

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna akty prawne regulujące przebieg egzaminu maturalnego - zanalizuje kryteria oceniania wypowiedzi ucznia - zaplanuje działania przygotowujące ucznia do ustnej matury - zbuduje szkolny katalog tematów na maturę ustną (zestaw ćwiczeń dla ucznia).

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

80 zł

119


Język polski

128

ROZPRAWKA JAKO WYPOWIEDŹ ARGUMENTACYJNA NA III I IV ETAPIE EDUKACYJNYM

Adresat

Nauczyciele języka polskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Cele

Uczestnik warsztatów: - scharakteryzuje rozprawkę jako wypowiedź argumentacyjną - wymieni zasady trzyczęściowej budowy rozprawki - określi funkcję wstępu, rozwinięcia i zakończenia - omówi kolejne etapy pracy nad tworzeniem rozprawki - określi zasady odwoływania się do tekstów kultury.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

48 zł

129

DZIAŁANIA TEKSTOTWÓRCZE W KONTEKŚCIE NOWEJ FORMUŁY EGZAMINU MATURALNEGO

Adresat

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych

Cele

Uczestnik warsztatów: - określi metody i techniki pracy na tekście - udoskonali umiejętności dekompozycji tekstu, parafrazowania, pisania streszczenia logicznego - zaplanuje cykl ćwiczeń uczniowskich doskonalących operacje na tekście.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

120

48 zł


Język polski

130

NAUKA O JĘZYKU W KONTEKŚCIE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO

Adresat

Nauczyciele języka polskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Cele

Uczestnik warsztatów: - usystematyzuje wiedzę na temat wymagań z nauki o języku wpisanych w podstawę programową - określi metody i techniki pracy stymulujące umiejętności językowe - zaplanuje cykl ćwiczeń uczniowskich doskonalących kompetencje językowe.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

80 zł

131

MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Adresat

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych

Cele

Uczestnik warsztatów: - scharakteryzuje wypowiedź argumentacyjną na poziomie rozszerzonym - omówi istotę interpretacji porównawczej - określi funkcję otwarcia, rozwinięcia i zamknięcia w trzyczęściowej budowie wypowiedzi pisemnej - omówi kolejne etapy pracy ucznia nad tworzeniem wypowiedzi na poziomie rozszerzonym - zastosuje zasady odwoływania się w wypowiedzi argumentacyjnej oraz interpretacji porównawczej do tekstów kultury.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

80 zł 121


Język polski

132

JAK DOSKONALIĆ UMIEJETNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM NA RÓŻNYCH POZIOMACH EDUKACYJNYCH?

Adresat

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Cele

Uczestnik warsztatów: - dokona przeglądu metod i technik pracy z tekstem nieliterackim - zweryfikuje wiedzę teoretyczną w kontekście doświadczeń zawodowych - zaplanuje działania kształcące umiejętności wyszukiwania informacji, wnioskowania, redagowania odpowiedzi na zadane pytania.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

80 zł

133

PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ W KLASACH IV-VI

Adresat

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Cele

Uczestnik warsztatów: - wymieni doświadczenia w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów i upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - omówi metody, techniki i ćwiczenia sprzyjające doskonaleniu kompetencji czytelniczych uczniów - opracuje scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem współczesnego utworu literackiego dla dzieci i młodzieży.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

122

48 zł


Język polski

134

SPOSÓB NA LEKTURĘ W GIMNAZJUM

Adresat

Nauczyciele języka polskiego gimnazjów

Cele

Uczestnik warsztatów: - wymieni doświadczenia w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów i upowszechniania czytelnictwa wśród młodzieży - omówi metody, techniki i ćwiczenia sprzyjające doskonaleniu kompetencji czytelniczych uczniów - opracuje scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem współczesnego utworu literackiego dla młodzieży.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

48 zł

135

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII I SZTUKI ORAZ NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH

Adresat

Nauczyciele języka wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - przeanalizuje podstawę programową pod kątem pracy z uczniem zdolnym - omówi techniki rozpoznawania i identyfikacji uzdolnień - rozwinie kompetencje w zakresie wspierania uzdolnień i kreatywności uczniów - zaplanuje pracę z uczniem zdolnym w cyklu rocznym i trzyletnim.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

48 zł

123


Język polski

136

JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM DYSLEKTYCZNYM?

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna przyczyny powstawania błędów ortograficznych - scharakteryzuje różne typy dysleksji - określi zasady indywidualizacji pracy - pozna metody doskonalące nauczanie pisowni i przygotuje zestawy ćwiczeń z ich wykorzystaniem.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

IWONA ROSTANKOWSKA e-mail: iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

124

80 zł


JĘZYKI OBCE

Informacja: Justyna Adamska nauczyciel konsultant e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl Katarzyna Karska-Rasmus nauczyciel konsultant e-mail: katarzyna.karska-rasmus@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Języki obce

137 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W DYDAKTYCE JĘZYKÓW OBCYCH / CURRENT TENDENCIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING Nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku angielskim) Uczestnik warsztatów: - wskaże charakterystyczne cechy konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod nauczania języków obcych - pogłębi wiedzę na temat rozpoznawania indywidualnych cech i potrzeb ucznia na lekcji języka angielskiego - zaprojektuje zadania językowe dla własnego kontekstu edukacyjnego, wykorzystując nowoczesne techniki nauczania języka angielskiego.

Liczba godzin

6

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

48 zł

138 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU / TEACHING ENGLISH TO VERY YOUNG LEARNERS Nauczyciele języka angielskiego przedszkoli (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku angielskim) Uczestnik warsztatów: - określi typowe cechy dzieci przyswajających język angielski w wieku 4-6 lat - pozna sposoby rozwijania sprawności słuchania ze zrozumieniem i mówienia u dzieci - określi metody i techniki pracy z małymi dziećmi - zaplanuje lekcję z wykorzystaniem opowiadań, bajek, gier, zabaw językowych.

Liczba godzin

4

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt 126

32 zł


Języki obce

139

Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III /DEVELOPING LANGUAGE SKILLS IN THE YOUNG LEARNERS’ CLASSROOM Nauczyciele języka angielskiego klas I-III szkół podstawowych (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku angielskim) Uczestnik warsztatów: - zdefiniuje typowe cechy dzieci przyswajających język obcy w okresie wczesnoszkolnym - zanalizuje sposoby rozwijania sprawności językowych u dzieci (6–10 lat) - określi metody i techniki pracy z dziećmi - zaprojektuje scenariusz lekcji dla własnego kontekstu edukacyjnego.

Liczba godzin

5

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

40 zł

140 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

DOBRA LEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO / A GOOD LESSON OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE Nauczyciele języka angielskiego II i III etapu edukacyjnego (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku angielskim) Uczestnik warsztatów: - dokona analizy własnej pracy dydaktycznej w zakresie planowania i przeprowadzania lekcji języka angielskiego - pozna różne modele lekcji języka angielskiego - wymieni doświadczenia w zakresie technik poszerzania wiedzy i rozwijania sprawności językowych - zaprojektuje scenariusz lekcji dla własnego kontekstu edukacyjnego.

Liczba godzin

4

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

127


Języki obce

141

Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

ROZWIJANIE PRODUKTYWNYCH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH POD KĄTEM PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO /DEVELOPING PRODUCTIVE LANGUAGE SKILLS – PREPARATION FOR THE MATURA EXAM Nauczyciele języka angielskiego szkół ponadgimnazjalnych (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku angielskim) Uczestnik warsztatów: - określi zasady rozwijania sprawności mówienia i pisania - wzbogaci wiedzę na temat technik umożliwiających uczniom skuteczne wypowiadanie się oraz rozwijających sprawność samodzielnego pisania w języku angielskim - wymieni doświadczenia w zakresie efektywnego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.

Liczba godzin

4

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

142 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

ZARZĄDZANIE KLASĄ NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO / EFL CLASSROOM MANAGEMENT Nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku angielskim) Uczestnik warsztatów: - dokona refleksji nad własnym podejściem do zarządzania interakcją w klasie językowej - zanalizuje przykładowe techniki zarządzania klasą na lekcji języka angielskiego - zaproponuje działania podnoszące jakość interakcji w klasie.

Liczba godzin

5

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt 128

40 zł


Języki obce

143

Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W PROCESIE UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO / FORMATIVE ASSESSMENT IN THE PROCESS OF LEARNING AND TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE Nauczyciele języka angielskiego II, III, IV etapu edukacyjnego (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku angielskim) Uczestnik warsztatów: - usystematyzuje wiedzę na temat zasad i technik oceniania kształtującego - dokona refleksji nad własną pracą dydaktyczną pod kątem stosowania zasad oceniania kształtującego na zajęciach językowych - zaplanuje zadania z uwzględnieniem oceniania kształtującego.

Liczba godzin

4

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

144 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

NARZĘDZIA INTERNETOWE W PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO / INTERNET TOOLS IN EFL LEARNING AND TEACHING Nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku angielskim) Uczestnik warsztatów: - pozna narzędzia internetowe podnoszące motywację oraz efektywność nauczania języka angielskiego - zaplanuje zajęcia językowe z zastosowaniem narzędzi internetowych dla własnego kontekstu edukacyjnego.

Liczba godzin

4

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł 129


Języki obce

145 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

PRACA Z UCZNIEM Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i gimnazjów ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych Uczestnik warsztatów: - pozna rodzaje ograniczeń w komunikacji i trudności w uczeniu się języków obcych uczniów z dysleksją oraz sposoby ich przezwyciężania - dostosuje wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia z dysleksją oraz zmodyfikuje zadania i ćwiczenia - pozna przykładowe ćwiczenia doskonalące poszczególne umiejętności językowe - zaprojektuje własne zadania językowe z uwzględnieniem zasad nauczania uczniów z dysleksją.

Liczba godzin

4

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

146 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

PRACA Z UCZNIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i gimnazjów ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych Uczestnik warsztatów: - pozna rodzaje ograniczeń w komunikacji i trudności w uczeniu się języków obcych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie oraz sposoby ich przezwyciężania - dostosuje wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia z niepełnosprawnością oraz zmodyfikuje zadania i ćwiczenia - zaprojektuje własne zadania językowe z uwzględnieniem zasad nauczania uczniów z deficytami rozwoju poznawczego.

Liczba godzin

4

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt 130

32 zł


Języki obce

147 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku niemieckim) Uczestnik warsztatów: - pogłębi wiedzę na temat rozpoznawania indywidualnych cech i potrzeb ucznia na lekcji języka niemieckiego - dokona analizy różnych zadań z uwzględnieniem stylów i strategii uczenia się języka niemieckiego - zaprojektuje zadania językowe dla własnego kontekstu edukacyjnego w oparciu o nowoczesne techniki w nauczaniu języka niemieckiego.

Liczba godzin

5

Organizator

KATARZYNA KARSKA-RASMUS e-mail: katarzyna.karska-rasmus@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

40 zł

148 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

DOBRA LEKCJA JĘZYKA NIEMIECKIEGO / GUTER DAF-UNTERRICHT Nauczyciele języka niemieckiego gimnazjów (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku niemieckim) Uczestnik warsztatów: - podzieli się doświadczeniem w zakresie planowania i przeprowadzania lekcji języka niemieckiego - pozna różne modele lekcji języka niemieckiego - zaprojektuje scenariusze lekcji dla odpowiedniego poziomu edukacyjnego.

Liczba godzin

4

Organizator

KATARZYNA KARSKA-RASMUS e-mail: katarzyna.karska-rasmus@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

131


Języki obce

149

Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

ROZWIJANIE PRODUKTYWNYCH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH POD KĄTEM PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO / ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVEN SPRACHFERTIGKEITEN – VORBEREITUNG AUF DAS ABITUR Nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadgimnazjalnych (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku niemieckim) Uczestnik warsztatów: - zanalizuje przykładowe zadania egzaminacyjne pod kątem realizowanego programu - pogłębi wiedzę na temat technik umożliwiających uczniom skuteczne wypowiadanie się oraz rozwijających sprawność samodzielnego pisania w języku niemieckim.

Liczba godzin

4

Organizator

KATARZYNA KARSKA-RASMUS e-mail: katarzyna.karska-rasmus@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

150 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

METODY AKTYWIZUJĄCE NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO / AKTIVIERENDE METHODEN IM DAF-UNTERRICHT Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku niemieckim) Uczestnik warsztatów: - pogłębi wiedzę na temat metod aktywizujących stosowanych na lekcji języka niemieckiego - rozwinie praktyczne umiejętności dotyczące sposobów stosowania wybranych metod aktywizujących - przygotuje scenariusz zajęć.

Liczba godzin

4

Organizator

KATARZYNA KARSKA-RASMUS e-mail: katarzyna.karska-rasmus@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt 132

32 zł


Języki obce

151 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

POGŁĘBIANIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA NIEMIECKIEGO / AUFFRISCHUNG DER DEUTSCHKENNTNISSE Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół (warsztaty zostaną przeprowadzone w języku niemieckim) Uczestnik warsztatów: - pogłębi umiejętności w zakresie czterech sprawności językowych - uaktualni wiedzę na temat krajów niemieckiego obszaru językowego - wymieni doświadczenia odnośnie materiałów do samokształcenia językowego.

Liczba godzin

5

Organizator

KATARZYNA KARSKA-RASMUS e-mail: katarzyna.karska-rasmus@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

40 zł

152 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA WSZYSTKICH POZIOMACH ZAAWANSOWANIA Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół (przydział do grup zgodnie z poziomem językowym nastąpi po rozwiązaniu testu diagnostycznego) Uczestnik warsztatów: - rozwinie kompetencje w zakresie czterech sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie) - opanuje środki językowe umożliwiające komunikację na danym poziomie językowym - rozwinie świadomość językową, płynność i poprawność wypowiedzi.

Liczba godzin

60

Organizator

KATARZYNA KARSKA-RASMUS e-mail: katarzyna.karska-rasmus@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

500 zł 133


MATEMATYKA

Informacja:

Marcin Kowalewski nauczyciel konsultant e-mail: marcin.kowalewski@cen.bydgoszcz.pl Ewa Ludwikowska nauczyciel konsultant e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl Barbara Zielińska nauczyciel konsultant e-mail: barbara.zielinska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Matematyka

153

MATEMATYKA PRZYJAZNA MÓZGOWI

Adresat

Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna ćwiczenia usprawniające pracę mózgu - zaprojektuje matematyczne ćwiczenia sprzyjające rozwijaniu myślenia - przeprowadzi analizę form aktywności ucznia inspirowanych przez zadania - zaplanuje obrazowe sposoby rozwiązania zadań tekstowych.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

BARBARA ZIELIŃSKA e-mail: barbara.zielinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

64 zł

154

ROZUMIENIE CZYTANEGO TEKSTU WARUNKIEM POPRAWY WYNIKÓW Z MATEMATYKI

Adresat

Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna wyniki badań PISA w zakresie matematyki - dokona analizy zadań z badań PISA - scharakteryzuje umiejętności czytania niezbędne na lekcji matematyki - zaprojektuje ćwiczenia doskonalące rozumienie czytanego tekstu.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

BARBARA ZIELIŃSKA e-mail: barbara.zielinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

136

48 zł


Matematyka

155 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE NA LEKCJI MATEMATYKI Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - wskaże zasady oceniania kształtującego - opracuje scenariusz lekcji z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego - sformułuje informację zwrotną dla ucznia.

Liczba godzin

6

Organizator

BARBARA ZIELIŃSKA e-mail: barbara.zielinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

48 zł

156

JAK SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z MATEMATYKI?

Adresat

Nauczyciele matematyki w gimnazjach

Cele

Uczestnik warsztatów: - zaprojektuje strategie rozwiązywania zadań zamkniętych - pozna niealgebraiczne sposoby rozwiązywania zadań tekstowych i rozwiąże zadania z ich zastosowaniem - pozna strategie rozwiązywania zadań otwartych z wybranych działów matematyki - zaprojektuje klucz punktowania holistycznego wybranego zadania otwartego - zaplanuje formy i metody pracy przygotowujące uczniów do egzaminu.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

BARBARA ZIELIŃSKA e-mail: barbara.zielinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

64 zł

137


Matematyka

157

MATURA Z MATEMATYKI 2017

Adresat

Nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych

Cele

Uczestnik warsztatów: - określi umiejętność badaną przez zadanie w kontekście podstawy programowej - rozwiąże przykładowe zadania maturalne z poziomu podstawowego i rozszerzonego na różne sposoby i oceni kompletność rozwiązania - ustali schemat punktowania.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

EWA LUDWIKOWSKA e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

40 zł

158

WSPOMAGANIE NAUCZANIA MATEMATYKI PROGRAMEM SAGE

Adresat

Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna podstawy pracy w programie Sage - pozna narzędzia do wykonywania obliczeń numerycznych i symbolicznych - rozwiąże zadania dotyczące analizy, kombinatoryki, geometrii z pomocą programu Sage - wstawi do dokumentu tekstowego wyniki obliczeń oraz grafikę.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

MARCIN KOWALEWSKI e-mail: marcin.kowalewski@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

138

64 zł


TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

Informacja: Robert Hejnicki nauczyciel konsultant e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl Marcin Kowalewski nauczyciel konsultant e-mail: marcin.kowalewski@cen.bydgoszcz.pl Robert Preus nauczyciel konsultant e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Technologia informacyjna

159

PODSTAWY PROGRAMOWANIA W ŚRODOWISKU SCRATCH

Adresat

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna pracę w Scratch’u w trybie off-line i on-line - pozna podstawy algorytmiki i programowania w Scratch’u - wykona i opublikuje na swoim profilu/blogu skrypty zawierające proste animacje, quizy, gry - pozna przykłady zastosowania Scratch’a w nauczaniu różnych przedmiotów.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

120 zł

160

PODSTAWY PROGRAMOWANIA W C++

Adresat

Nauczyciele informatyki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna uniwersalne i wygodne w obsłudze narzędzia do programowania - pozna podstawową składnię języka C++ - napisze kod źródłowy wielu programów w języku C++ - pozna narzędzia znajdujące się w standardowej bibliotece języka C++.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

16

Organizator

MARCIN KOWALEWSKI e-mail: marcin.kowalewski@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

140

128 zł


Technologia informacyjna

161

NAUKA PROGRAMOWANIA W SZKOLE

Adresat

Nauczyciele informatyki wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna sposoby nauczania programowania na wszystkich poziomach kształcenia - pozna podstawy programowania wizualnego oraz tekstowego - zaprogramuje wizualnie kilka aplikacji interaktywnych - napisze i przetestuje kilka programów w języku tekstowym - pozna narzędzia do budowy i testowania algorytmów.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

12

Organizator

MARCIN KOWALEWSKI e-mail: marcin.kowalewski@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

96 zł

162

TWORZENIE NOWOCZESNYCH STRON INTERNETOWYCH I BLOGÓW W WORDPRESS

Adresat

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna System Zarządzania Treścią - utworzy nowoczesną stronę internetową i blog dostosowane do oglądania na urządzeniach mobilnych - zmodyfikuje treści poprzez panel administracyjny - wprowadzi widgety.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

64 zł

141


Technologia informacyjna

163

BUDOWA WITRYNY INTERNETOWEJ W OPARCIU O SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS)

Adresat

Nauczyciele informatyki wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna procedurę rejestracji własnej domeny oraz zakładania konta hostingowego - pozna proces instalacji systemu CMS (Joomla) - pozna podstawy administracji i użytkowania systemu Joomla - pozna strukturę szablonu Joomla i sposoby jego modyfikacji.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

12

Organizator

MARCIN KOWALEWSKI e-mail: marcin.kowalewski@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

96 zł

164 Adresat Cele

WYKORZYSTANIE CHMURY KOMPUTEROWEJ W PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - wyjaśni pojęcie chmury - określi wady i zalety pracy w chmurze - opracuje i udostępni dokument tekstowy i prezentację multimedialną w chmurze.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

142

64 zł


Technologia informacyjna

165

SZKOŁA/KLASA W CHMURZE

Adresat

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna procedurę zakładania szkoły/klasy w chmurze - zarządzi aplikacjami panelu administracyjnego - zaplanuje zajęcia on-line z wykorzystaniem narzędzia Classroom - opracuje pytania, zadania, wpisy dla uczniów - wykorzysta pocztę elektroniczną, kalendarz i dokumenty Google w praktyce szkolnej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

166 Adresat Cele

ANKIETY I SONDY – INTERAKTYWNE NARZĘDZIA DO ZBIERANIA INFORMACJI OD UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - opracuje ankietę i sondę dla uczniów, nauczycieli lub rodziców - udostępni ankietę i sondę w Internecie - graficznie zaprezentuje uzyskane wyniki.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

143


Technologia informacyjna

167

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI INTERNETOWYCH W PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELA

Adresat

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - zastosuje wirtualną tablicę w procesie edukacyjnym - utworzy chmurę wyrazów związaną z tematyką zajęć przedmiotowych - opracuje ćwiczenia dla uczniów z zastosowaniem narzędzi internetowych.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

168 Adresat Cele

OPRACOWYWANIE MULTIMEDIALNEGO E-BOOKA. NOWOCZESNY SPOSÓB PREZENTOWANIA TREŚCI Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna bezpłatne narzędzia do opracowywania elektronicznych publikacji - zaprojektuje interaktywną książkę lub galerię - zredaguje i zmodyfikuje e-booka.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

144

32 zł


Technologia informacyjna

169

JAK PRACOWAĆ Z MOBILNYMI URZĄDZENIAMI NA LEKCJACH?

Adresat

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna zagadnienie mobilnej edukacji - przeanalizuje fragmenty lekcji z wykorzystaniem mobilnych urządzeń - pozna aplikacje mobilne - opracuje ćwiczenia działające na mobilnych urządzeniach.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

3

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

24 zł

170 Adresat

OPRACOWYWANIE GIER I ZABAW INTERAKTYWNYCH DLA UCZNIÓW. Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

Cele Uczestnik warsztatów: - opracuje gry i zabawy dydaktyczne z zastosowaniem wbudowanych aktywności w Smart Notebooka - wykorzysta mobilne urządzenia do realizacji ćwiczeń. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

145


Technologia informacyjna

171 Adresat Cele

INTERAKTYWNE APLIKACJE EDUKACYJNE W LEARNINGAPPS Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna szablony do tworzenia aplikacji edukacyjnych dostępnych na portalu LearningApps.org - utworzy i zapisze własne interaktywne aplikacje edukacyjne na podstawie szablonów i danych wyszukanych w Internecie.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT HEJNICKI e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

172

TWORZENIE INTERAKTYWNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

Adresat

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna bezpłatne programy do tworzenia atrakcyjnych materiałów dydaktycznych - opracuje testy, quizy, krzyżówki, rozsypanki wyrazowe i graficzne, zdania z lukami i inne materiały dydaktyczne w postaci interaktywnych stron WWW.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

146

64 zł


Technologia informacyjna

173

OPRACOWYWANIE INTERAKTYWNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH W SMART NOTEBOOK

Adresat

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - opracuje materiały w postaci ćwiczeń integracyjnych, krzyżówek, diagramów, testów, zdań z lukami - pozna sposoby ukrywania treści na tablicy Smart Board - pozna nowe interaktywne narzędzia - wykorzysta do ćwiczeń interaktywne gadżety.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

174

WYKORZYSTANIE TABLICY INTERAKTYWNEJ SMART BOARD NA ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH

Adresat

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - opracuje ćwiczenia dla uczniów z dowolnego przedmiotu (np. quiz, układanie wyrazów z rozsypanki literowej, sortowanie obrazków, dopasowywanie elementów, szukanie par, układanie zdań w odpowiedniej kolejności) - wykorzysta do ćwiczeń interaktywne gadżety.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

147


Technologia informacyjna

175 Adresat Cele

INNOWACYJNE PREZENTACJE W PREZI Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - utworzy proste prezentacje z dostępnych szablonów, motywów i elementów graficznych - zmodyfikuje dostępne szablony o nowe ramki i ścieżki - utworzy własne prezentacje zawierające tekst, zdjęcia i filmy.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT HEJNICKI e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

40 zł

176 Adresat Cele

MICROSOFT OFFICE POWERPOINT – PREZENTACJE MULTIMEDIALNE W PRACY NAUCZYCIELA Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - utworzy, sformatuje i dokona animacji slajdów z tekstem, listami wypunktowanymi i numerowanymi - utworzy, przygotuje i wprowadzi do prezentacji obiekty graficzne, fotografie, dźwięk i film.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

16

Organizator

ROBERT HEJNICKI e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

148

128 zł


Technologia informacyjna

177

TWORZENIE NOWOCZESNYCH PREZENTACJI INTERNETOWYCH

Adresat

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna bezpłatne narzędzia do tworzenia prezentacji internetowych - wybierze sposób prezentowania treści - wprowadzi elementy graficzne, tekst, tło - udostępni prezentację innym osobom - pobierze prezentację na swój komputer.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT PREUS e-mail: rp@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

178 Adresat Cele

WYKORZYSTANIE KODÓW QR W EDUKACJI Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna i zainstaluje na urządzeniu mobilnym darmową aplikację do sczytywania kodów QR - utworzy, zapisze własne kody QR i zastosuje w procesie edukacyjnym.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

3

Organizator

ROBERT HEJNICKI e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

24 zł

149


Technologia informacyjna

179

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE

Adresat

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna zagrożenia i typy złośliwego oprogramowania - pozna podstawowe zasady i narzędzia wspomagające zabezpieczenie systemu komputerowego (komputer, tablet, smartfon) - pozna sposoby filtrowania informacji docierających z Internetu.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

ROBERT HEJNICKI e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

150

32 zł


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Informacja: Norbert Łysiak nauczyciel konsultant e-mail: norbert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Wychowanie fizyczne

180 Adresat Cele

PLANOWANIE PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - zaprojektuje fragmenty programu autorskiego i planu pracy - opracuje plan dydaktyczny z uwzględnieniem indywidualizacji pracy z uczniem zdolnym lub z dysfunkcjami - omówi sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

NORBERT ŁYSIAK e-mail: norbert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. Koszt

48 zł

181

ZDROWY KRĘGOSŁUP A TRENING FUNKCJONALNY

Adresat

Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna ćwiczenia zapobiegające dolegliwościom bólowym w odcinku lędźwiowym kręgosłupa - udoskonali kompetencje w zakresie treningu fitness wzmacniającego aparat mięśniowy - rozwinie umiejętności przeciwdziałające dolegliwościom bólowym kręgosłupa - samodzielnie opracuje układy z zakresu stabilizacji centralnej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

15

Organizator

NORBERT ŁYSIAK e-mail: norbert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 listopada 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

152

120 zł


Wychowanie fizyczne

182 Adresat Cele

NORDIC WALKING – MARSZ Z KIJAMI PO ZDROWIE Nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna ćwiczenia prowadzące do opanowania kroku marszowego z kijami - udoskonali umiejętność marszu z kijami - pozna zagrożenia prowadzące do przeciążeń układu ruchu.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

NORBERT ŁYSIAK e-mail: norbert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 październik 2016 r. / do 28 lutego 2017 r. Koszt

48 zł

183 Adresat

CO NOWEGO W KOSZYKÓWCE Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół

Cele Uczestnik warsztatów: - udoskonali kompetencje w zakresie ćwiczeń w koszykówce - rozwinie umiejętności techniczne w koszykówce - zaprojektuje zajęcia z zakresu koszykówki. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

NORBERT ŁYSIAK e-mail: norbert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 październik 2016 r. / do 28 lutego 2017 r. Koszt

80 zł

153


Wychowanie fizyczne

184

REKREACJA ROWEROWA W SZKOLE

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna najnowsze przepisy Kodeksu drogowego dotyczące rowerzystów - pozna sposoby konfiguracji roweru do potrzeb rowerzysty - pozna podstawy konserwacji i serwisowania roweru - pozna ćwiczenia adaptacyjne w kolarstwie - pozna zasady przygotowania wycieczki rowerowej - przygotuje projekt wycieczki szkolnej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

NORBERT ŁYSIAK e-mail: norbert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 marca 2017 r. Koszt

64 zł

185 Adresat Cele

NOWOCZESNE FORMY TANECZNE Nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna różne formy taneczne: Zumba, Hi-Lo, Aero dence - zwiększy kompetencje w zakresie współczesnych form tanecznych - samodzielne opracuje układ choreograficzny.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

15

Organizator

NORBERT ŁYSIAK e-mail: norbert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 października 2016 r. / do 28 lutego 2017 r. Koszt

154

120 zł


Wychowanie fizyczne

186 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

GRY I ZABAWY RUCHOWE Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego wszystkich typów szkół Uczestnik warsztatów: - pozna zabawy i gry ruchowe - rozwinie umiejętność organizacji gier ruchowych - zaprojektuje lekcję z uwzględnieniem gier i zabaw stosowanie do poziomu edukacyjnego.

Liczba godzin

6

Organizator

NORBERT ŁYSIAK e-mail: norbert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 15 października 2016 r. Koszt

48 zł

155


WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Informacja:

Krystyna Karpińska nauczyciel konsultant e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl Grażyna Szczepańczyk nauczyciel konsultant e-mail:grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


DIAGNOZA

187 Adresat Cele

JAK ROZPOZNAĆ I ROZWIJAĆ GOTOWOŚĆ SZKOLNĄ? Nauczyciele przedszkoli i klas I-III Uczestnik warsztatów: - określi konteksty gotowości szkolnej - pozna i zastosuje różnorodne narzędzia diagnostyczne - stworzy indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

158

80 zł


EDUKACJA POLONISTYCZNA

188

INSCENIZACJE PEŁNE RADOŚCI

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - rozwinie umiejętności w zakresie dziecięcej dramy i zabawy w teatr - określi rolę nauczyciela we wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka poprzez małe formy sceniczne - opracuje i zastosuje scenariusz dotyczący zabawy w teatr - opracuje scenografię, zaprojektuje i wykona lalkę teatralną.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

15

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

120 zł

189

NAUKA CZYTANIA PRZYGODĄ

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - usystematyzuje wiedzę na temat metod nauki czytania - pozna ćwiczenia i zabawy doskonalące umiejętność czytania - wzbogaci warsztat pracy o pomoce dydaktyczne uatrakcyjniające naukę czytania - zaprezentuje ćwiczenia rozwijające umiejętność czytania.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

64 zł

159


EDUKACJA POLONISTYCZNA

190

NAUKA PISANIA W PRZEDSZKOLU

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - oceni gotowość dziecka do nauki pisania - ustali etapy nauki pisania w przedszkolu - pozna ćwiczenia i zabawy doskonalące umiejętność pisania - wzbogaci warsztat pracy o pomoce dydaktyczne uatrakcyjniające naukę pisania - zaprezentuje ćwiczenia rozwijające umiejętność pisania.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

64 zł

191 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

NAUKA CZYTANIA METODĄ SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNĄ Nauczyciele i terapeuci przedszkoli i szkół masowych, nauczyciele placówek z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli integracyjnych, szkół integracyjnych, szkół specjalnych Uczestnik warsztatów: - omówi zaburzenia linearnego porządkowania jako przyczynę trudności w opanowywaniu umiejętności czytania - omówi zależność między formułą lateralizacji a zaburzeniami słuchu fonemowego - zastosuje metody diagnozy i stymulacji funkcji lewopółkulowych - przygotuje pomoce dydaktyczne do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną Jagody Cieszyńskiej.

Liczba godzin

10

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

160

80 zł


EDUKACJA POLONISTYCZNA

192

BIBLIOTERAPIA W PRACY WYCHOWAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - określi teoretyczne podstawy biblioterapii jako formy arteterapii - zaplanuje wykorzystanie gotowych tekstów z zakresu biblioterapii w pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola i szkoły - pozna sposoby rozwijania twórczej aktywności słownej - zaplanuje i opracuje formy aktywności, uwzględniając realizację wybranych zagadnień wychowawczych i dydaktycznych.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

15

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

120 zł

193 Adresat Cele

KOCHAM CIĘ KSIĄŻKO, CZYLI O ROZWIJANIU ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH NA WESOŁO Nauczyciele klas I – III, nauczyciele poloniści, nauczyciele bibliotekarze wszystkich etapów edukacyjnych Uczestnik warsztatów: - pozna zabawy zachęcające do sięgania po książkę - weźmie udział w zabawie KOCHAM CIĘ KSIĄŻKO - wzbogaci warsztat pracy o nowe propozycje rozwijania zainteresowań czytelniczych.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

64 zł 161


EDUKACJA MATEMATYCZNA

194

PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE MATEMATYKI

Adresat

Nauczyciele przedszkoli

Cele

Uczestnik warsztatów: - wskaże obszary matematyczne w edukacji przedszkolnej w ujęciu Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej - pozna psychologiczne podstawy kształtowania pojęć matematycznych - usystematyzuje zasady pracy z dziećmi w zakresie rozwijania pojęć matematycznych.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

12

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

96 zł

195

MYŚLĘ, WIĘC... ROZWIĄZUJĘ ZADANIA

Adresat

Nauczyciele klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - usystematyzuje wiedzę na temat rozwiązywania zadań matematycznych - zaprezentuje własne metody rozwiązywania zadań - zastosuje manualne i rysunkowe sposoby rozwiązywania zadań - przygotuje zestaw zadań pobudzających kreatywność dzieci.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

162

80 zł


EDUKACJA PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA

196

EKOSYSTEMY W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Adresat

Nauczyciele przedszkoli

Cele

Uczestnik warsztatów: - przeanalizuje podstawę programową pod kątem edukacji przyrodniczej i ekologicznej - dostrzeże wartości ekosystemów - ich różnorodność, bogactwo, piękno i znaczenie dla rozwoju i dobrego samopoczucia, zdrowia i twórczości dziecka - zgromadzi doświadczenia inspirujące do pracy z dzieckiem w przedszkolu dotyczące poznania wody, powietrza, gleby, łąki, pola, świata roślin i zwierząt.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

80 zł

197

ZABAWY EKOLOGICZNE W PRZEDSZKOLU

Adresat

Nauczyciele przedszkoli

Cele

Uczestnik warsztatów: - wymieni ekologiczne treści dydaktyczno-wychowawcze w programach przedszkolnych - pozna propozycje Centrum Edukacji Ekologicznej i Urzędu Miasta Bydgoszczy dotyczące ochrony środowiska i edukacji ekologicznej małych dzieci - opracuje scenariusz zajęć uwzględniający problemy segregacji i wykorzystania odpadów w warunkach przedszkolnych - weźmie udział w zabawach plastycznych, konstrukcyjnych i badawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym z zastosowaniem bezpiecznych odpadów.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

15

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

120 zł 163


EDUKACJA PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA

198

WIERSZ, PIOSENKA, INSCENIZACJA W EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna różne formy artystycznego przekazu: wiersze, piosenki, inscenizacje i gry dydaktyczne oraz ich rolę w edukacji ekologicznej - zaplanuje pracę z przykładowymi materiałami z zakresu edukacji ekologicznej - zaplanuje i opracuje formy aktywności dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z edukacji ekologicznej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

80 zł

199

PROSTE DOŚWIADCZENIA PRZYRODNICZE

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - przeanalizuje podstawę programową i programy nauczania pod kątem treści zachęcających do empirycznego poznawania świata - wykona doświadczenia wyjaśniające różne zjawiska przyrodnicze - utworzy bazę do wykonywania doświadczeń na zajęciach z dziećmi - zaprezentuje interesujące doświadczenie.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

12

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

164

96 zł


EDUKACJA MUZYCZNA

200

MUZYCZNE KLUCZE DO SZKOLNYCH SUKCESÓW DZIECI

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III, wychowawcy świetlic

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna utwory muzyczne, piosenki, zabawy taneczne przydatne w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami psychorozwojowymi - zastosuje koncepcję C. Orfa i „Efektu Mozarta” do wspomagania rozwoju dzieci oraz wyrównywania dysfunkcji rozwojowych - dobierze odpowiedni repertuar muzyczny i taneczny do ćwiczeń stymulacyjno-terapeutycznych.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

15

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

120 zł

201

WESOŁE ZABAWY Z MUZYKĄ POWAŻNĄ

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna terapeutyczno-wychowawczo-edukacyjną wartość muzyki - poszerzy wiedzę na temat metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss - pozna założenia systemu muzycznego Carla Orfa - pozna wybrane utwory muzyczne W. A. Mozarta, F. Chopina, P. Czajkowskiego i sposoby ich zastosowania w pracy z małymi dziećmi - weźmie udział w zabawach z wykorzystaniem chusty, chusteczek, taśm gumowych, linek, wstążek, instrumentów perkusyjnych.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

80 zł 165


EDUKACJA MUZYCZNA

202 Adresat Cele

ZABAWY W TANECZNYM KRĘGU Nauczyciele przedszkoli i klas I-III Uczestnik warsztatów: - nauczy się układów tanecznych w kręgu z różnych rejonów Europy - zaprojektuje zajęcia z wykorzystaniem ruchu do wspomagania rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

80 zł

203

WIOLINKOWO – ZABAWY MUZYCZNE NA KAŻDĄ LEKCJĘ

Adresat

Nauczyciele klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - poszerzy wiedzę na temat zabawy jako podstawowej aktywności dziecka oraz jej walorów edukacyjnych - pozna zabawy kształtujące różnorodne umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji polonistycznych, matematycznych i muzycznych.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

166

64 zł


EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA

204

PLASTYKA Z ELEMENTAMI ARTETERAPII

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - wyodrębni okresy twórczości rysunkowej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - określi cele i funkcje wychowania plastycznego w przedszkolu i klasach I-III - opracuje ćwiczenia stymulujące rozwój zdolności plastycznych - zastosuje różnorodne techniki plastyczne - wskaże walory wychowawcze, poznawcze oraz terapeutyczne sztuki - zaplanuje formy aktywności dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wybranych dziedzin arteterapii.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

15

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

120 zł

205 Adresat Cele

PRZYGODA Z PLASTYKĄ Nauczyciele przedszkoli i klas I-III Uczestnik warsztatów: - wykona prace plastyczne: rysunkowe, malarskie, w technice collage, graficzne i mieszane - rozpozna i zastosuje liczne środki plastycznego wyrazu - zinterpretuje wybrane dzieła plastyczne.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

12

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

96 zł

167


EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA

206 Adresat Cele

SZTUKA MALOWANIA NA WODZIE „EBRU” Nauczyciele przedszkoli i klas I - III Uczestnik warsztatów: - pozna technikę „Ebru” - wykona pracę malarską techniką malowania na wodzie - pozna możliwości wykorzystania autorskich papierów w pracy z dziećmi.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

40 zł

207

ZABAWY Z TECHNIKĄ W PRZEDSZKOLU

Adresat

Nauczyciele przedszkoli

Cele

Uczestnik warsztatów: - zanalizuje podstawę programową - zaplanuje formy aktywności dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu: • poznania urządzeń technicznych • działalności konstrukcyjnej.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

168

80 zł


WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA

208

STYMULACJA ROZWOJU DZIECKA Z ZASTOSOWANIEM METODY WERONIKI SHERBORNE

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, klas I-III oraz zainteresowani tematyką

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna założenia metody ruchu rozwijającego w pracy dydaktyczno-wychowawczej - zaprojektuje scenariusz zajęć, uwzględniając metodę W. Sherborne - wzbogaci warsztat pracy o nowe doświadczenia i zabawy związane z ruchem rozwijającym.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

18

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

140 zł

209

PROFESOR ZDRÓWKO NA WESOŁO – PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - przeanalizuje Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej (styczeń 2016) - oceni wartość poszczególnych produktów spożywczych - pozna 10 Zasad Zdrowego Żywienia - wymieni skutki braku odpowiedniej aktywności fizycznej w ciągu dnia.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

64 zł

169


REGIONALIZM

210 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

KWIATY POLSKIE I NIE TYLKO – PAPIEROPLASTYKA WYWODZĄCA SIĘ Z OBRZĘDOWOŚCI LUDOWEJ Nauczyciele przedszkoli, klas I-III, wychowawcy świetlic oraz zainteresowani tematyką Uczestnik warsztatów: - pozna różnorodne techniki wykonywania kwiatów z bibuły, papieru i  krepy - poszerzy wiedzę na temat zdobnictwa obrzędowego w czasie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy - wykona przykładowe prace.

Liczba godzin

15

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

170

120 zł


RODZICE

211

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - zdiagnozuje swoje mocne i słabe strony w komunikacji z rodzicami - pozna różne style osobowości rodziców - określi sposoby współpracy między rodzicami w celu minimalizowania konfliktów - pozna reguły świadomej komunikacji opartej na metodzie Porozumienia Bez Przemocy M. Rosenberga.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

80 zł

171


TERAPIA I WSPIERANIE

212

NADPOBUDLIWE CZY NIEPOSŁUSZNE?

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - scharakteryzuje objawy nadpobudliwości i odróżni je od zachowań niepożądanych - pozna strategie radzenia sobie z objawami nadpobudliwości - zastosuje odpowiednie strategie reagowania na trudne zachowania dziecka.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

48 zł

213 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

DLACZEGO DZIECKO NIE MÓWI? Nauczyciele i terapeuci przedszkoli masowych, nauczyciele placówek z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli integracyjnych Uczestnik warsztatów: - pozna pojęcie opóźnionego rozwoju mowy (ORM) - wymieni i wyjaśni najistotniejsze przyczyny ORM - opracuje listę wczesnych symptomów niemówienia - poda przykłady wpływu ORM na kształtowanie się funkcji poznawczych - wskaże sposoby wspierania rozwoju mowy dziecka z ORM w grupie przedszkolnej.

Liczba godzin

5

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

172

40 zł


TERAPIA I WSPIERANIE

214 Adresat

DZIECKO NIEŚMIAŁE Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele Uczestnik warsztatów: - określi przyczyny i przejawy nieśmiałości - opracuje sposoby pracy z dziećmi nieśmiałymi. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

32 zł

215 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

POKAZYWANE I RYSOWANE WIERSZYKI, CZYLI JAK ROZWIJAĆ MOWĘ ORAZ PAMIĘĆ DZIECKA Nauczyciele i terapeuci przedszkoli masowych, nauczyciele placówek z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli integracyjnych Uczestnik warsztatów: - pozna wiersze, których szybko nauczą się dzieci - dowie się, dlaczego ruch sprzyja efektywnemu uczeniu się - doświadczy przyjemności z zabawy słowem - pozna wartość pozytywnych emocji w efektywnym uczeniu się - zastosuje obrazki, piktogramy w nauce różnych wierszyków - wykorzysta muzykę oraz proste instrumenty w ilustrowaniu słów.

Liczba godzin

10

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

80 zł

173


TERAPIA I WSPIERANIE

216 Adresat Cele

ZABAWY PRZECIWDZIAŁAJĄCE ZŁOŚCI I AGRESJI Nauczyciele przedszkoli, klas I-III, wychowawcy świetlic Uczestnik warsztatów: - opisze objawy zachowań negatywnych - zaplanuje zabawy minimalizujące zachowania agresywne - opracuje zasady współpracy z rodzicami dzieci przejawiających zachowania negatywne.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

4

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

32 zł

217

KOLOR, DŹWIĘK I SŁOWO, CZYLI ZABAWY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - poszerzy wiedzę o emocjach dziecka - pozna zabawy wpływające na dobry klimat wychowawczy w zespole przedszkolnym lub klasowym - określi cele i funkcje zabaw organizowanych przez nauczyciela - doświadczy różnorodnych zabaw ruchowych w kole oraz pląsów - pobudzi kreatywne myślenie i działanie podczas zabaw i korowodów - pozna zabawy z kolorami wzbogacające zasób słownictwa - zaplanuje formy aktywności muzycznej z wykorzystaniem różnorodnych przyborów (kreatywne druciki, papierowe talerze, taśmy gumowe, kamyki, szyfonowe chusteczki).

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

10

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt 174

80 zł


TERAPIA I WSPIERANIE

218

Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO PRAWIDŁOWEGO RYSOWANIA I PISANIA, WYKORZYSTUJĄC NIEKONWENCJONALNE ŚRODKI DYDAKTYCZNE? Nauczyciele i terapeuci przedszkoli masowych i integracyjnych, nauczyciele placówek z oddziałami integracyjnymi, szkół integracyjnych, szkół specjalnych Uczestnik warsztatów: - pozna zabawy rozwijające sprawność manualną dziecka zdobędzie wiedzę na temat organizacji kącika sprawnych paluszków wyposażonego w nietypowe i niekonwencjonalne przedmioty - opracuje własną „karuzelę” i  „ścianę zabaw” do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi - pozna zabawy rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć i koncentrację.

Liczba godzin

10

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

80 zł

219

PEDAGOGIKA ZABAWY W SZKOLNEJ PRAKTYCE

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Cele

Uczestnik warsztatów: - omówi rolę zabawy w procesie nauczania i uczenia się - zastosuje techniki rozwijania kreatywności - opracuje zestaw ćwiczeń stymulujących procesy umysłowe w formie zabawy.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 31 października 2016 r. / do 31 stycznia 2017 r. Koszt

48 zł 175


TERAPIA I WSPIERANIE

220

TRUDNOŚCI W NAUCE I ZACHOWANIU DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM W ASPEKCIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, klas I-III oraz zainteresowani tematyką

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna znaczenie prawidłowego rozwoju percepcji dzieci oraz jej wpływ na sferę poznawczą i emocjonalną - pozna zasady diagnozowania dzieci z trudnościami w nauce i zachowaniu w aspekcie integracji sensorycznej - pozna strategie radzenia sobie z trudnościami w sferze przetwarzania bodźców sensorycznych - scharakteryzuje zaburzenia rozwoju wpływające destruktywnie na naukę i zachowanie dzieci.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

20

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia cały rok Koszt

176

160 zł


INDYWIDUALIZACJA

221

SPOSOBY INDYWIDUALIZACJI PRACY Z DZIECKIEM

Adresat

Nauczyciele klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - scharakteryzuje elementy indywidualizacji w koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta - pozna założenia planu daltońskiego jako sposobu indywidualizacji pracy z dzieckiem - przeanalizuje przykłady dobrych praktyk.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

64 zł

222 Adresat

DZIEŃ PLANSZÓWEK Nauczyciele przedszkoli, klas I-III oraz wychowawcy świetlic

Cele Uczestnik warsztatów: - pozna nowe, interesujące gry planszowe dla dzieci - określi walory poznawcze i kształcące gier planszowych - zaprojektuje popołudnie planszówek dla dzieci. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

64 zł

177


INDYWIDUALIZACJA

223 Adresat Cele

METODA PROJEKTU W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Nauczyciele przedszkoli i klas I-III Uczestnik warsztatów: - pozna istotę pracy metodą projektu - określi etapy pracy nad projektem - wzbogaci warsztat pracy o propozycje projektów edukacyjnych dla dzieci klas I-III.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

12

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

96 zł

224

METODY I TECHNIKI AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z DZIEĆMI I DOROSŁYMI

Adresat

Nauczyciele przedszkoli

Cele

Uczestnik warsztatów: - uzasadni potrzebę pracy metodami aktywizującymi z dziećmi przedszkolnymi, rodzicami, nauczycielami - przeanalizuje metody i techniki, dostosuje je do konkretnych sytuacji edukacyjnych - zaplanuje pracę metodami aktywizującymi.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

15

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

178

120 zł


PROGRAMY

225 Adresat Cele

KONSTRUOWANIE PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH Nauczyciele przedszkoli i klas I-III Uczestnik warsztatów: - przeanalizuje podstawę programową - zaplanuje strukturę programu - sformułuje cele ogólne i szczegółowe programu - przygotuje ewaluację własnego programu.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

64 zł

226

STRAŻNICY UŚMIECHU 1 W KLASACH I-III Szkolenie dla nauczycieli – realizatorów programu

Adresat

Nauczyciele klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - rozwinie kompetencje wychowawcze w oparciu o pedagogikę dialogu, wzajemnego szacunku i komunikacji bez przemocy - podzieli się refleksjami na temat swojej praktyki pedagogicznej, roli wychowawcy i sposobów budowania relacji z uczniami - udoskonali umiejętności prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, rozwijających samoświadomość, kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci i poczucie ich własnej wartości.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

99 zł (35 zł program + 64 zł)

179


PROGRAMY

227

PROGRAM „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”

Adresat

Nauczyciele dzieci od 5 do 9 lat

Cele

Uczestnik warsztatów: - przeanalizuje program i materiały dydaktyczne pod kątem zastosowania ich w pracy z grupą dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem: • sposobów radzenia sobie z trudnościami • rozwiązywania problemów, takich jak: pokonywanie samotności i odrzucenia, zawierania i utrzymywania przyjaźni, radzenia sobie po odejściu lub śmierci kogoś bliskiego.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

24

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. 500 zł – cena obejmuje szkolenie, program, materiały dydaktyczne, monitorowanie

Koszt

228

UCZYMY MYŚLENIA – NARZĘDZIA TOC W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna narzędzia Theory of Constraints (TOC): chmurkę, gałązkę, drzewko decyzyjne - przećwiczy metody planowania - pozna sposoby rozwiązywania konfliktów - poda przykłady zastosowania poznanych narzędzi w praktyce przedszkolnej - zastosuje narzędzia myślenia podczas ćwiczeń z pakietem edukacyjnym Kuferek tajemnic.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

12

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

180

96 zł


WYJAZDY STUDYJNE

229

WYJAZD STUDYJNY - DOM LEGEND TORUŃSKICH I MUZEUM PIŚMIENNICTWA I DRUKARSTWA

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna ofertę edukacyjną Domu Legend Toruńskich oraz Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa - doświadczy animacji teatralnych opartych na legendach toruńskich - prześledzi proces tworzenia książki w aspekcie historycznym - samodzielnie stworzy kartkę papieru czerpanego.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

5 (wyjazd sobotni)

Organizator

KRYSTYNA KARPIŃSKA e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

40 zł

230 Adresat

WYJAZD STUDYJNY DO BALCZEWA – RECYKLING ODPADÓW PLASTIKOWYCH W PRAKTYCE Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

Cele Uczestnik warsztatów: - prześledzi proces recyklingu od odpadów do nowego produktu - pozna ofertę Punktu Edukacyjnego przy firmie PLAST-MAR w Balczewie koło Inowrocławia. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6 (wyjazd sobotni)

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

35 zł

181


WYJAZDY STUDYJNE

231 Adresat

WYJAZD STUDYJNY DO ARTYSTYCZNYCH BRZÓZEK Nauczyciele przedszkoli, klas I-III, plastyki, wychowawcy świetlic

Cele Uczestnik warsztatów: - pozna ofertę zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży - wykona pracę plastyczną inspirowaną przyrodą - zrelaksuje się podczas tworzenia dzieła plastycznego. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

6 (wyjazd sobotni)

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

182

50 zł


TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

232 Adresat

TABLICA INTERAKTYWNA W PRZEDSZKOLU Nauczyciele przedszkoli

Cele Uczestnik warsztatów: - pozna zasoby i narzędzia tablicy interaktywnej - opracuje proste ćwiczenia interaktywne - opracuje scenariusz zajęć z wykorzystaniem animacji. Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

12

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

96 zł

233

TABLICA INTERAKTYWNA W PRACY NAUCZYCIELA KLAS I-III

Adresat

Nauczyciele klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - przeanalizuje podstawę programową pod kątem umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi - pozna możliwości zastosowania tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela klas młodszych - opracuje materiały edukacyjne - pozna programy edukacyjne wspierające dziecko w jego rozwoju.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

12

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

96 zł

183


TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

234 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

LEKCJA JAK GRA. NARZĘDZIA I APLIKACJE DO TWORZENIA GIER EDUKACYJNYCH Nauczyciele klas I-III Uczestnik warsztatów: - pozna darmowe narzędzia urozmaicające zajęcia - opracuje własne gry i quizy - pozna narzędzia umożliwiające ocenianie zachowania, podział na grupy, minutniki - odmierzacze czasu lub losowanie - zaprojektuje grę terenową lub teleturniej.

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

64 zł

235

ZAMIAST KART I KSERÓWEK, CZYLI INTERAKTYWNE ZAJĘCIA Z WYKORZYSTANIEM TIK

Adresat

Nauczyciele klas I-III

Cele

Uczestnik warsztatów: - pozna platformę Learning Apps do tworzenia interaktywnych zadań - założy swoje konto oraz konto dla swojej klasy - opracuje proste ćwiczenia m.in. memory, wykreślanki, krzyżówki, quizy, dobieranki, tekst z lukami, ciągi wyrazów, piramidki matematyczne, ustaw kolejność, mapę myśli - utworzy edukacyjną grę Dobble przy pomocy generatora online.

Zeskanuj kod i zapisz się

Liczba godzin

8

Organizator

GRAŻYNA SZCZEPAŃCZYK e-mail: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. Koszt

184

64 zł


KURSY KWALIFIKACYJNE

Informacja: Justyna Adamska nauczyciel konsultant e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl Ewa Ludwikowska nauczyciel konsultant e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


Kursy kwalifikacyjne

236

Adresat

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE WCZESNEGO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nauczyciele: - posiadający pełne kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej - z podstawowa znajomością języka angielskiego - czynni zawodowo

Cel Przygotowanie nauczycieli do wprowadzenie elementów języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej Zeskanuj kod i zapisz się

Organizacja kursu

Kurs składa się z następujących komponentów: - zajęcia językowe (120 godzin) - zajęcia z metodyki nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym (70 godzin) - praktyka, prace projektowe (60 godzin) - praca własna (30 godzin).

Liczba godzin

280

Organizator

JUSTYNA ADAMSKA e-mail: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia

do 20 września 2016 r.

Koszt

2000 zł

186


Kursy kwalifikacyjne

237

Adresat

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

Cel Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji kierowniczych

Zeskanuj kod i zapisz się

Organizacja kursu

Kurs składa się z następujących komponentów: - Przywództwo edukacyjne w szkole (20 godz.) - Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego (35 godz.) - Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku (20 godz.) - Zarządzanie zasobami ludzkimi (25 godz.) - Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym (40 godz.) - Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym (20 godz.) - zadania praktyczne (50 godz.).

Liczba godzin

210

Organizator

EWA LUDWIKOWSKA e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia

do 20 września 2016 r.

Koszt

1200 zł

187


SZKOLENIA DLA PRZEDSTAWICIELI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Informacja: Ilona Zduńczuk nauczyciel konsultant e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl .


szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

238 Adresat Cele

Zeskanuj kod i zapisz się

ZARZĄDZANIE EDUKACJĄ W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego odpowiadający za edukację Uczestnik warsztatów: - zgłębi istotę lokalnych wyzwań edukacyjnych - rozwinie umiejętności związane z zarządzaniem - wzmocni kompetencje przywódcze - przeanalizuje istotę wyzwań edukacyjnych - udoskonali techniki ewaluacyjne.

Liczba godzin

20

Organizator

ILONA ZDUŃCZUK e-mail: ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Termin zgłoszenia do 30 września 2016 r. / do 30 stycznia 2017 r. Koszt

190

250 zł


ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ miejscowość, data nazwa szkoły/placówki ulica kod, miejscowość gmina telefon/e-mail NIP

Proszę o przyjęcie zgłoszenia na szkoleniową radę pedagogiczną (temat szkolenia zgodnie z Informatorem)

podpis

dyrektor szkoły

Adres internetowy: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl Informacja: tel. 52 349-31-50


ZGŁOSZENIE NA KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ – KONSULTACJE W SZKOLE miejscowość, data nazwa szkoły/placówki ulica kod, miejscowość gmina telefon/e-mail NIP

Proszę o przyjęcie zgłoszenia na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (temat konsultacji w szkole zgodnie z Informatorem)

podpis

dyrektor szkoły

Adres internetowy: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl Informacja: tel. 52 349-31-50


ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE miejscowość, data nazwisko i imię miejsce pracy/adres/telefon

przedmiot nauczania adres domowy telefon komórkowy/e-mail

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli ................................................ ................................................

Proszę o przyjęcie zgłoszenia na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nazwa formy zgodnie z Informatorem, numer formy, organizator)

Adres internetowy: e-mail: formy@cen.bydgoszcz.pl Informacja: tel. 52 349-31-50


Indeks rzeczowy Agresja

Aktywizujące metody nauczania Algorytmy Analiza i interpretacja wyników nauczania Aplikacje internetowe Arteterapia Autoprezentacja Autyzm Awans zawodowy nauczyciel dyplomowany nauczyciel mianowany nauczyciel kontraktowy

174 132 141 45 17,129, 144, 145, 184 167 91 14, 54, 55 80, 82, 83 80, 81, 82 80, 81

Bezpieczeństwo w Internecie

17, 150 Bezpieczna szkoła 16 BHP 22 Biblioterapia 161 Chmura komputerowa 17, 142, 143 CMS 141, 142 Czujniki Pasco 113 Czytanie ze zrozumieniem 16, 122, 136 Dobra lekcja 15, 26, 64, 66, 109,110, 111, 118, 127, 131 Dobre wychowanie 93 Doradca metodyczny 84 Doradztwo zawodowe 14, 32, 33 Doświadczenia przyrodnicze 164 Drama dziecięca 159 Dydaktyka języków obcych 126, 127, 131, 133 Dyrektor jako mediator 68 Dziecko nieśmiałe 173 Dziennikarskie formy wypowiedzi 36

E-book

E-book [kurs online] Edukacja czytelnicza Edukacja ekologiczna Edukacja ekonomiczna Edukacja medialna Edukacja muzyczna Edukacja regionalna

194

17, 144 51 105, 122 163, 164 33 105 165, 166 15, 40, 41


Edukacja wielokulturowa Edukacyjna wartość dodana Efektywność kształcenia Egzamin gimnazjalny Egzamin gimnazjalny z języka polskiego Egzamin gimnazjalny z matematyki Egzamin maturalny z biologii Egzamin maturalny z języka angielskiego Egzamin maturalny z języka niemieckiego Egzamin maturalny z języka polskiego Egzamin maturalny z matematyki Egzaminy zawodowe Ekonomia Ekosystemy Eksperymenty w nauczaniu przyrody i biologii Emisja głosu ERASMUS+ Etykieta w miejscu pracy Ewaluacja pracy nauczyciela Ewaluacja wewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna EWD Gazetka szkolna Gotowość szkolna Gry dydaktyczne Gry planszowe Gry ruchowe Indywidualizacja pracy z uczniem Informacja zwrotna Innowacje pedagogiczne Interaktywna edukacja Interaktywne aplikacje edukacyjne Interaktywne materiały dydaktyczne Interaktywne materiały dydaktyczne [kurs online] Interaktywne narzędzia do zbierania informacji Interaktywne narzędzia do zbierania informacji [kurs online] Interaktywne plakaty i infografiki [kurs online] Jakość pracy szkoły Jednostki samorządu terytorialnego Język angielski w przedszkolu Język angielski w klasach I-III Język C++ Joomla

40 44,45 14, 16, 20, 44, 60, 74 16 121 137 108 128 132 119, 120, 121 138 14, 60, 61 33 163 109 92 15 16 48 15 16 44, 45 36, 37 158 66, 110, 116 99, 100, 177 155 14, 16, 27, 62, 177 14, 62 15 17 17, 146 17, 146, 147 50 143 50 51 16 190 126 127 140 142

195


Kalkulator EWD

16, 45 Kariera edukacyjno-zawodowa ucznia 32, 33 Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży 102 Kody QR 149 Kompetencje czytelnicze 122, 123 Kompetencje informacyjne uczniów 104 Kompetencje dydaktyczne 15, 27, 74 Kompleksowe wspomaganie szkół 20 Komputer w edukacji 16, 76 Konstruktywizm 109 Korelacje międzyprzedmiotowe 14 Koszykówka 153 Kreatywne myślenie 86 Kręgosłup 152 Kształcenie na odległość 50-52 Kształcenie zawodowe 58, 59, 60, 61, 62 Kultura organizacyjna szkoły 72 Kurs języka niemieckiego 133 Kursy kwalifikacyjne 186-187 Kursy online 50-52 Logopedia 99 Lekcja konstruktywistyczna 109 Lekcja obserwowana 15 Małe formy sceniczne 159 Matematyka dla dzieci młodszych 162 Matura z biologii 108 Matura z języka angielskiego 128 Matura z języka niemieckiego 132 Matura z języka polskiego 119, 120, 121 Matura z matematyki 138 Mediacje 95, 96 Metoda projektów 14, 178 Metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej 160 Metoda tekstu przewodniego 14, 61 Metoda Weroniki Sherborne 169 Metody aktywizujące na lekcjach języka niemieckiego 132 Metody aktywizujące w wychowaniu 93 Metody i techniki uczenia się i nauczania 15, 27, 60, 61, 64, 66, 110, 111, 178 Międzykulturowość 40 Mnemotechniki 64, 66 Mobilne urządzenia 145, 145 Monitorowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego 15 Monitorowanie podstawy programowej kształcenia w zawodach 14, 58 Motywowanie uczniów do nauki 16, 65 Muzyka 165, 166

196


Nadpobudliwość psychoruchowa

94, 172 Narzędzia ewaluacji 48 Narzędzia TIK 17, 129, 144, 184 Narzędzia TOC 180 Nastolatka 97 Nauczanie przyjazne uczniowi 16 Nauczyciel jako mediator 96 Nauczyciel stażysta 81 Nauka czytania 159, 160 Nauka pisania 160, 175 Neurodydaktyka 15, 28, 29, 136 Neuropedagogika 106 Niepełnosprawność intelektualna 14, 54, 55, 130 Nordic Walking 153 Obserwacja lekcji 71 Ocenianie 14, 15, 16, 62, 74, 75, 76, 119, 129, 137 Ocenianie kształtujące 74, 119, 129, 137 Oceniane osiągnięć szkolnych uczniów [kurs online] 52 Oligofrenopedagogika 54 Opiekun stażu 83 Opóźniony rozwój mowy 172 ORM 172 Otwarte zasoby edukacyjne 104 Pedagogika specjalna 54 Pedagogika zabawy 175 Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej 169 Plan metodyczny 27, 108 Plan wynikowy 27, 108 Plan nadzoru pedagogicznego 70 Plan pracy przedszkola, szkoły 70 Planowanie pracy dyrektora przedszkola, szkoły 70 Planowanie pracy nauczyciela 27 Planowanie pracy nauczyciela bibliotekarza 104 Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego 152 Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela 81, 82 Planowanie zajęć dydaktycznych 16 Plastyka 167, 168, 170 Podsumowanie pracy przedszkola, szkoły 69 Pomiar dydaktyczny 16, 76 Pomiar dydaktyczny [kurs online] 52 Porozumienie bez Przemocy M. Rosenberga 96, 171 Portfolio 80 PowerPoint 148 Prezentacje multimedialne 17, 148, 149

197


Prezi 17, 148 Proces nauczania i uczenia się 26, 27 Program Moje finanse 116 Program Przyjaciele Zippiego 180 Program Sage 138 Program Strażnicy Uśmiechu 179 Programy edukacyjne 179 Programy nauczania 15 Programy nauczania dla zawodu 14, 58, 59 Programy terapeutyczne 54 Projekt edukacyjny 15, 61, 78 Przyroda 109, 110, 111, 112 Rada pedagogiczna 69 Rady pedagogiczne - warsztaty 13-17 Raport z zewnętrznej ewaluacji 69 Rower 154 Rozprawka 120 Rozumienie czytanego tekstu 16, 122, 136 Rozwiązywanie konfliktów 95, 96 Rozwijanie sprawności językowych na lekcjach języka angielskiego 127 Rozwijanie umiejętności językowych 99 Rozwijanie umiejętności matematycznych 100, 162, Samokształcenie uczniów 15 Samoocena uczniów 75, 119 Scratch 140 SMART BOARD 17, 112, 147, 183 SMART BOARD [kurs online] 52 SMART NOTEBOOK 147 Stres 92 System doradztwa zawodowego 32 System Zarządzania Treścią 141, 142 Szkolny system wspierania ucznia zdolnego 87

Tablica interaktywna SMART BOARD

Tablica interaktywna SMART BOARD [kurs online] Taniec Technika Techniki uczenia się i nauczania Teoria Wielorakich Inteligencji Terapia logopedyczna Trening funkcjonalny Trudne zachowania Trudny uczeń Twórcze myślenie 86

198

17, 112, 147, 183 52 154 168 15, 27, 60, 61, 64, 66, 110, 111, 178 106 99 152 94, 174, 176 95


Uczeń dysfunkcyjny

16, 98 Uczeń dyslektyczny 124, 130 Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych 14, 15, 16, 86, 87, 98, 123, 124, 130, 172, 175 Uczeń zdolny 86, 87, 123 Ustna matura z języka polskiego 119 Warsztat pracy nauczyciela 108, 159 Warsztaty dziennikarskie 37 Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 55 Wielokulturowość 40 Wizerunek biblioteki szkolnej 106 WordPress 141 Wprawki dziennikarskie 36 Współpraca z rodzicami 16, 90, 91, 171 Wychowawca 90 Wycieczka dydaktyczna 15, 41 Wycieczka szkolna 72 Wyjazd studyjny 181, 182 Wypadki w szkole 23 Wypalenie zawodowe 92 Wystąpienia publiczne 91 Zabawa w teatr 159 Zabawy 155, 159, 165, 166, 168, 174 Zabawy ekologiczne 163 Zabawy muzyczne 165, 166 Zabawy ruchowe 155 Zabawy taneczne 166 Zaburzenia lękowe u dzieci 16, 97 Zaburzenia rozwoju języka 98 Zajęcia terenowe 112 Zarzadzanie klasą 128 Zdrowie psychiczne dzieci 174 Zespoły przedmiotowe 15 Zespół Aspergera 14, 55 Zainteresowania czytelnicze 161

199


INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 2016/2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you