Page 1

Švėgţdavičienė, Julita. Vyskupijos spaustuvė augino lietuvišką ţodį: [Iš Telšių spaustuvių istorijos] //Kalvotoji Ţemaitija.- 1995, rugpj. 5, p. 5.


Švėgždavičienė J. Telšių vyskupijos spaustuvė. 1995  

Telšių vyskupijos spaustuvės veiklos istorija, leisti ir spausdinti leidiniai XIX a. I pusėje.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you