Issuu on Google+

Švėgţdavičienė, Julita. Vyskupijos spaustuvė augino lietuvišką ţodį: [Iš Telšių spaustuvių istorijos] //Kalvotoji Ţemaitija.- 1995, rugpj. 5, p. 5.Švėgždavičienė J. Telšių vyskupijos spaustuvė. 1995