Page 1

www.uni-corvinus.hu/kozgazdasz

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAPJA

KÖZGAZDÁSZ EGYETEMI POLGÁROKNAK INGYENES

52. évfolyam 5. szám 2011. február

Ü Gazdálkodástudományi Kar

Ü Közgazdaságtudományi Kar

Ü Társadalomtudományi Kar

Ü Közigazgatástudományi Kar

Ü Élelmiszertudományi Kar

Ü Kertészettudományi Kar

Ü Tájépítészeti Kar

Európa diákvezetői találkoztak egyetemünkön február 18-án. Délelőtt az ESU (European Students Convention) közel száz fős delegációja vette birtokba egyetemünk auláját és a zsibongót, majd délután a Szabadság hídra vonultak és a Duna fölött szélnek eresztették európakék lufijaikat. A tanácskozásról, a lufieregetésről legközelebbi lapszámunkban olvashattok. Hajas Ádám felvétele

Összdolgozói értekezlet

Évértékelés és tervek

nn Több

évre visszatekintő hagyomány Mészáros Tamás rektor és Gulyásné Túróczi Margit gazdasági igazgató évet összegző, jövőt felvázoló beszámolója, amelyre a KÖZGÁZ Campuson 2011. február 9-én a III-as előadóban került sor. Akik nem voltak jelen, e rövid összefoglalóból alkothatnak képet az elhangzottakról. Először az elmúlt évet vette górcső alá a rektor. Összességében elégedettek lehetünk – mondta, hiszen a FELVI által az országosan vizsgált tizenöt szakból kilencben elsők vagyunk. Gazdálkodásban négy első és egy harmadik helyezésünk van. A gazdaságinfor-

matika a saját területén az első, igazgatásszervezés szintén az első. Társadalomtudományban van egy első, egy második egy harmadik és egy negyedik helyezésünk. Az agrárszakok közül az első helyet birtokoljuk. A hallgatói szolgáltatás minőségén van javítanivalónk. Mások megelőznek minket, csak a kertészettudományi kar és a társadalomtudományi kar van az első hat között az országos listában – ismertette. Két új akadémikussal gazdagodott az oktatói kar, Chikán Attila február 10-én tartotta akadémiai székfoglalóját, és Csaba László visszajött hozzánk. A mesterszakon Kornai János vállalt egy-egy kurzust a kapitalizmus története címmel – tudtuk meg. Öten szereztek eddig akadémiai doktor fokozatot. 23 kutatási kiválósági ösztöndíjasnak 2009/2010-ben 26 millió forintot fizettünk. A tavalyi év kiemelt pályázataival több mint 5 milliárd forintot nyertünk. Ez ugyan áldás és átok is volt, lassan jutottunk a pályázati pénzhez, miközben nekünk már költeni kellett. Jogos volt a kollégák értetlensége – ismerte el a rektor. Az oktatási és tanulmányi fegyelemmel

nem elégedett, s mint mondta ez a Közgáz Campusra jellemző. Alkalmat kívánnak adni a hallgatók problémáinak feltárására egy konferenciával, amelyen hallgatók is előadást tartanak. Befolyásolhatja a további munkát az új felsőoktatási törvény megszületése, valamint a Gazdasági Tanács tagjainak kinevezése. Nagy kihívásként említette Mészáros Tamás a közigazgatás tudományi kar elcsatolását. A szétválás az összeolvadáshoz hasonló procedúrával jár, amit tetéz még a rektorválasztás. Ebben az évben a gazdaságtudományban 20%-al csökkentették az államilag finanszírozott létszámot, a társadalomtudományban 30 százalékkal. Tartósan azzal kell számolni – hangsúlyozta, hogy csökken a hallgatói létszám. Két lehetőségünk van, pályázatokon indulni és nyerni, vagy a kapacitásokat leépíteni. Gulyásné Túróczi Margit jó hírekről számolt be, miközben az egyetem pénzügyi helyzetét vázolta. A fenntartói támogatások növekedtek az előző évhez képest. Az első negyedévben javult a likviditási helyzet is. Lehetőség lesz a pályázati munkával kapfolytatás a 2. oldalon

Osszuk meg Megosztani – sokféle értelemmel bír e szó. Oszd meg és uralkodj – ez volt a triumvirek jelszava: Ellenfeleidet egymás ellen kijátszva csak te maradsz hatalmon. Ez azonban a múlt: ma a fiataloknak a szóról kapásból a facebook jut eszükbe: oszd meg a gondolataidat, hogy mások tudjanak rólad. Azonban remélhetőleg itt lesz hamarosan a tavasz: inkább keljünk föl a monitor elől, és beszélgessünk élőben, a Nehru parton. Információt nemcsak az interneten, hanem papíron is meg lehet osztani. Ezt tettük az elmúlt 52 évben, és továbbra is ezt tesszük, ígérem. Most például a közvéleményt megosztó West Balkánban történt hibákról, és annak következményeiről. Az Európát is megjárt médiatörvényről. És még sok mindenről. De gondoljuk tovább a szót: megoszt, megfelez. Három éves BA-képzésem felén itt az idő: februárban Felezzük meg! Székely Balázs

„Szerintem nem így kellett volna” – Gálik Mihály a médiatörvényről Januártól Magyarország az EU soros elnöke, azonban ezt a tényt beárnyékolta a sokáig elhúzódó vita a média szabályozásának két új kerettörvényéről, amit a köznyelvben médiaalkotmányként (2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól), illetve új médiatörvényként (2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról) szoktak emlegetni. Az elsőt 2010. november 2-án, a másodikat 2010. december 20-án fogadta el a parlament, s viták ide, viták oda, mindkettőt habozás nélkül aláírta a köztársasági elnök. A törvényekről és annak európai visszhangjáról Gálik Mihály, a Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet tanára nyilatkozott: nn

–– Miért volt szükség új médiatörvényre? –– Több dolog is áll a háttérben: egyrészt a médiavilág nagyon megváltozott az előző, ’96-os törvényhez képest: az akkor a lakosság körében lényegében ismeretlen internetet ma már az emberek többsége használja, másrészt megsokszorozódott a magyar nyelvű televízió és rádiócsatornák száma is. A média színtere persze nemcsak nálunk, hanem az Unióban is gyökeresen megváltozott. Ez váltotta ki, hogy az EU kiterjesztette a határokat átlépő televíziózást szabályozó, 1989-ben elfogadott, majd 1997-ben módosított irányelvét a lehívható (on demand) video szolgáltatásokra 2007 végén. Az úgynevezett audiovizuális médiaszolgáltatások irányelv rendelkezéseit a tagállamoknak 2009. december 19-ig kellett beépíteniük saját jogrendszerükbe – ez hazánkban nem történt meg. Így egy nemzetközi jogi kényszer is sürgette egy új, jobb médiatörvény megalkotását. Idetartozik, hogy a választások eredményeként az új kormánykoalíció az elnyert szavazatok 53%-ával 68%-os parlamenti többséghez jutott, s ezzel, lehetőséget kapott folytatás a 3. oldalon

KÖZGAZDÁSZ 52. évfolyam 5. szám 2011. február


Ez történt

KÖZGAZDÁSZ 52. évfolyam 5. szám 2011. február

Évértékelés – folytatás az első oldalról csolatos megbízások kifizetésére. Folyamatban van a 2011. évi költségvetés kimunkálása, melyben az eddigieknél nagyobb arányú tartalékot tervez az egyetem. Előzetes számítások azt mutatják, hogy a bérfeszültségek rendezé-

sére is sor kerülhet az év folyamán. Elmondta, a pályázatokhoz szükséges önerőhöz elkülönített alapot kell képezni. A 2011 évi költségvetést a Szenátus a március 7-i ülésén fogadja el. -ss-

Bródy András (1924–2010) Bródy András, a második világháború utáni magyar közgazdász generáció egyik legkiemelkedőbb képviselője, talán legszínesebb egyénisége, Széchenyi-díjas tudós, egyetemünk díszdoktora, 86 éves korában, 2010. december 3-án elhunyt. nn

Magas szintű elméleti kulturáltság, a korszerű elemzési eszközökben való jártasság jellemezte. Az input-output modellezés nemzetközileg elismert kutatója, aki dolgozott Leontief munkatársaként is. Több évtizedig foglalkozott a marxi teória matematikai megfogalmazásával. A termodinamika közgazdasági alkalmazásának kísérletével is úttörő kutatást végzett. Sziporkázó érvelése, megjegyzései, Jó hirekről számolt be Gulyásné Túróczi Margit várt és váratlan megnyilvánulásai szakmánk legendáriumának és anekdotakincsének értékes, sokat idézett/idézendő részeivé váltak. Érték és újratermelés című A Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa és Doktori Tanácsa 2011. ja- nagydoktori disszertációja hozta nuár 24-i Ünnepi Ülése keretében díszdoktorrá avatta Professor Alfred meg számára a nemzetközi ismertKiesert, a Mannheimi egyetem professzorát, aki jelentősen hozzájárult séget, mely könyvként magyarul az egyetemünkön zajló menedzsment-oktatás fejlődéséhez. A Doctor Honoris Causa címet az interkulturális menedzsment, a döntéshozatal, a szervezetelméletek, a szervezettervezés, valamint a szervezetek A megalkuvás nélküli ember történeti fejlődése szakterületeken végzett úttörő munkásságáért érdemelte ki. Az ülésen 3 habilitált és 24 PhD doktor vette át oklevelét a Szenátustól, akik fogadalmat tettek Egyetemünk és választott kutatási területük mellett. Balaton Károly, a Társadalomtudományi Doktori Tanács elnöke, valamint a Gazdálkodástani Doktori Iskola vezetője köszöntötte az ünnepelteket, ezt követően Lazányi Kornélia felavatott doktor tartotta meg válaszbeszédét. Egyetemünk habilitált doktorai: Dr. Ahmad Mohamad Abdul Kader, Dr. Papp István, Dr. Pluhár Zsuzsanna Egyetemünk felavatott PhD doktorai: Dr. Beck-Bíró Kata, Dr. Becze Orsolya, Dr. Bodor Péter, Dr. Császár Melinda, Dr. Csoma Zoltán, Dr. Deák Tamás, Dr. Dobos Balázs, Dr. Drjenovszky Zsófia, Dr. Hortoványi Lilla, Dr. Keller Tamás, Dr. Korvász Margit, Dr. Kovács Barna, Dr. László Helga Elvira, Dr. Lazányi Kornélia, Dr. Lovász Gabriella, Dr. Mike Károly, Dr. Nagy Terézia, Dr. Pálinkó Éva, Dr. Pusztai Péter, Dr. Rácz András, Dr. Somosné Nagy Adrienn, Dr. Horváthné Soós Renáta, Dr. Takács László, Dr. Veroszta Zsuzsanna

Doktorrá fogadom

1969-ben jelent meg, s angolul két alkalommal is kiadta a neves North-Holland kiadó. Újabb fontos kutatói határkövek: a Ciklus és szabályozás (1980), majd a Lassuló idő (1983), mely az Indiában tartott és ott Slowdown címmel megjelent előadásainak magyar fordítása. A Near Equilibrium zárja a sort 2004-ben, melyet kínaiul is kiadtak 2009-ben. A természettudomány és a közgazdaságtudomány határait átjáró elvont kutatói érdeklődés

Bródy Andrásnál nem zárta ki a napi gazdasági és társadalmi kérdésekre való közvetlen reagálás igényét. Érdeklődése és írásai egyszerre időtlenek és égetően aktuálisak. Az évek során, bár csak külsősként, a Közgázon is tanított különböző tanszékek és szakkollégiumok meghívásában. 1995 és 2005 között az elmélettörténet tanszék munkájához kapcsolódott rendszeresen angol és magyar nyelvű előadásaival. Részt vállalt Kautz világhírű elmélettörténetének magyarra fordításában. S nem utolsósorban: mind a tanárokat, mind a diákokat inspirálta izgalmas szellemi jelenlétével. A díszdoktorrá avatása alkalmából készített interjúban így beszél tanári hitvallásáról: „A tanítót a tanítvány választja és becsüli meg (vagy sem). (…) A fiatalok szemében az lesz a hiteles tudás, amit ők alakítanak ki maguknak. A jó professzor csak a katalizátor szerepét vállalhatja, s aki kész sablonok biflázására oktat, az nézzen szembe azzal, hogy még esetleges sikere esetén sem végzett semmi érdemlegeset.” Bekker Zsuzsa

Búcsú Kindler Józseftől

Professzor Alfred Kieser D. Szekeres Ágnes felvétele

KÖZGAZDÁSZ

A Budapesti Corvinus Egyetem közéleti és kulturális hírlapja Megjelenik szorgalmi időszakban havonta 10 000 példányban

2

Főszerkesztő: D. Szekeres Ágnes Rovatvezetők: Impressziók: Vágó Péter, Fókuszban: Kraft Anikó, Kikapcsoló: Ocskay Lilla, Örökmozgó: Juhász Mónika, Zsibongó: Székely Balázs

December 30-án, rövid szenvedés után meghalt a magyar közgazdaság-tudomány egyik legnagyobb alakja, egyetemünk oktatója, Kindler József. Karácsony előtt az intézeti ünnepségen József Attila verset olvasott Kindler profes�szor. Még szinte előttünk van alakja, ahogy a körasztalra fektetett könyvre tekint, halljuk egy-egy mondatának végén elvékonyodó hangját, azután taps, gratuláció, beszélgetés. Ki gondolta volna, hogy sokunknak ez lesz az utolsó. Ki gondolta volna, hogy ez az egyenes, szálfa termetű férfi, ez a nagy tudású professzor, ez a konokul becsületes ember, ez a sokszor

nehezen megérthető és mégis nagyon emberi ember egyszer csak eltávozik közülünk – emlékezett Mészáros Tamás rektor a professzor sírjánál. Különös alakja volt a magyar felsőoktatásnak, a két szerencsés egyetemnek, a Budapesti Műszaki Egyetemnek és a Közgazdaságtudományi Egye­ temnek és utódintézményeinek. Vegyészmérnökként végzett, majd a Budapesti Műszaki Egyetem gazdasági mérnök képzés keretén belül ismerkedett meg a közgazdaság és üzemgazdaságtannal, a szervezet- és vezetéselmélet korabeli irányzataival, módszertani hátterével. Hamarosan a Műegyetem Ipari Üzemgazdaságtan Tanszékén dolgozik, ahonnan 1986-ban Máriás professzor invitálására kerül át a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Chikán Attila által vezetett Vállalatgazdasági csoportjához. 1989ben a tudomány doktora fokozat megszerzése után egyetemi tanárként tevékenykedik, majd 1992től dolgozik az akkori Környezetgazdaságtani Tanszéken, 2001-től haláláig, mint emeritus professzor. Legendák keringtek egykori előadásairól, de szerették őt a kisebb csoportban folyó PhD oktatásban

is. Igazi tanár egyéniség volt. Nagyon széleskörű általános – ahogy néhányan nevezeték, „latinos” – műveltséggel, komoly szakmai felkészültséggel, jó pedagógiai érzékkel, kiváló magyarázóképességgel. Matematikai statisztikával, döntés­elmélettel, gazdaságetikával, kockázatelmélet-kutatással, illetve ezek környezetvédelmi vonzataival foglalkozott. Döntéselméleti munkássága keretében Papp Ottó kollégájával megalkották az u.n. KIPA módszert, amely részben rangot adott nekik a hazai szervezés és vezetéstudományban, de talán ennél is fontosabb, hogy maga a módszer a későbbi szakértői rendszerek előfutáraként is értékelhető. Itthon úttörőnek tekinthetők rendszerelméleti kutatásai, de mondhatjuk, hogy elsők között foglalkozott az etikával, ráérzett a környezetvédelem hosszú távú fontosságára. Az Eötvös Loránd díj (1991), SzentGyörgyi Albert díj (1993), Szilárd Leó Professzori Ösztöndíj (1999) birtokosa. 2002-ben Dunakeszi Díszpolgára lett. Kindler profes�szor ugyan fizikailag már nincs közöttünk, de a munkatársak és sok száz, vagy talán ezer egykori hallgatója őrzik emlékét. -ss-

E számunk munkatársai: Baka Péter, Bekker Zsuzsa, Bogdán András, Bogdán Botond, Dicsuk Dániel, Hajas Ádám, Hajas Gergely, Kóbor Andrea, Kunfalvi Nóri, Pálfi Gergő, Székely Balázs, Szirmai Péter, Túróczi Zoltán, Vágó Péter Fotó: Bogdán András, Poór Péter Tördelés: Balogh Katalin Szerkesztőség és kiadó: 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 482-5176 E-mail: agnes.szekeres@uni-corvinus.hu Kiadja: a Budapesti Corvinus Egyetem rektora Nyomdai előkészítés és kivitelezés: Közlöny Nyomda, Lajosmizse ISSN: 0230-7529 Készült a BKTE Alapítvány és a BCE Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatásával. Hirdetésfelvétel: BCE Szolgáltató Nonprofit Kft. Tel: 06-70/458-0842 E-mail: hirdetesfelvetel@uni-corvinus.hu


zsibongó

KÖZGAZDÁSZ 52. évfolyam 5. szám 2011. február Európában, ahogy az ennyire erős tése és a regisztrációs követelmékormányzati beavatkozás is ide- nyek pontatlan meghatározása. Egyébként a Magyar Kommugen az Európai Unió tagállamainak döntő többségében. Eddig nikáció- és Médiatudományi Társaaz ORTT csak a tv-t és a rádiót ság, amelynek alapító tagja vagyok, felügyelte, a törvényhozó pedig ki- tavaly augusztusban állást foglalt az terjesztette az új hatóság jogkörét új médiatörvénykezés néhány elvi – ez magában véve is érthető féle- kérdéséről, s véleményünket mind lemre adhat okot. Magyarország a parlament párokhoz, mind a Parkét európai „klubnak” is a tagja: az lamentnek illetékes bizottságához EU-nak és az Európa Tanácsnak. is eljuttattuk (ez a dokumentum Ezek médiával kapcsolatos alapdo- egyébként elérhető a társaság honkumentumait (az 1950-es az alap- lapján, www.communicatio.hu). –– Volt-e a kormány részéről vető jogok és az emberi szabadság védelméről, illetve az EU 2000-es erre a véleményre bármi reakció? „Szerintem nem így kellett…” – folytatás az első oldalról –– Nem, de ezt őszintén szólAlapjogi Chartáját) egy klubtagva nem is nagyon vártuk. A méarra is, hogy olyan kérdésekben, ban az online médiumokat hasz- nak figyelembe kell(ene) vennie. Európa nem kritizálta előbb a diatörvénykezésben kulcsszerepet mint a médiaszabályzás, akár az el- nálja, s az újságok egy része fokozalenzékkel való konszenzus nélkül is tosan kiszorul a piacról, így érthető, média-törvénykezést, minthogy játszó képviselők talán ránéztek, törvénykezhessen. hogy olyan szabályozási változá- a törvényjavaslatokat áttanulmá- nem tudjuk. A törvényhozás joga –– Valóban sérül a sajtósza- sokra, amelyek akár a létüket is fe- nyozta volna. Például az új mé- és felelőssége az országgyűlési képbadság, illetve a szabad vélemény- nyegethetik, érzékenyen reagálnak. diahatóság fölállításáról már 2010 nyilvánítás? A törvényalkotás folyamatában nyarán külön törvény született, s e –– A sajtószabadságnak több minimális volt az érintettekkel való törvényjavaslat tanulmányozására értelmezése van, s a médiaelmélet egyeztetés. Szerintem nem így kel- az EBESZ Karol Jakobowicz lenközelítése szerint a fogalmat három lett volna, egy jobban átgondolt, gyel médiakutatót, nem mellesleg Közel 200 volt hallgató és a szakon szinten kell vizsgálnunk. A tulajdo- több szempontot is figyelembe egész Európában ismert és nagy oktató tanár ünnepelte az egyetenosok számára ez azt jelenti, hogy vevő konszenzusos törvénytervezet becsben tartott szakembert kérte münkön 1960-ban indult - a korszabadon beléphetnek egy olyan kidolgozása előnyösebb lett volna föl. Tehát a kritika egy része már nak megfelelő terv-matematika piacra, ahol nincs cenzúra, nem mindenki számára ex ante megszületett. Naivitás, de szak elnevezés alatt- a kvantitatív sújtja őket méltánytalan adóztatás –– Az Európai Unió bírálatá- ha akarom, rosszindulatú csúszta- gazdaságtudományi szakképzés fél és eldönthetik, milyen legyen a lap, nak egyik sarokpontja volt a kiró- tás, az a vélekedés, hogy úgymond évszázados jubileumát december a rádió, a televízió, a hírportál szer- ható büntetések nagysága. Erről a magyar balliberális elit uszította 10-én. A terv-matematika szakon volna rá az Európai Parlamen- és jogutódjain több száz hallgató kesztőségi irányvonala. A szerkesz- mi a véleménye? tők, az újságírók szabadsága, hogy –– A nyomtatott sajtóra és az tet vagy az Európai Bizottságot a végzett az elmúlt 50 év alatt, akik az előbbieket figyelembe véve sza- internetre vonatkozó szankcio- médiatörvény kritizálására. Ami a gazdasági gyakorlat, illetve azzal badon dönthessenek arról, hogy mit nálás szabályai csak július 1-jétől Neelie Kroes, az Európai Bizott- kapcsolatos oktatás és kutatás legközöljenek és mit ne az adott tömeg- hatályosak. E mögött az is állhat, ságnak az audiovizuális média- különbözőbb területein és szintjein médiumban. A harmadik szinten, a hogy a kormány nem akar még na- szolgáltatások ügyeiben illetékes helyezkedtek el. Kiváló felkészültbefogadók, a nagyközönség szintjén gyobb botrányt az EU soros elnök- biztosának levelét illeti, ő csak az ségüknek köszönhetően mindig pedig a szabadság a sokszínű, gaz- sége alatt, vagy értelmezhetjük úgy irányelvnek való megfelelést vizs- nagy volt az igény az itt végzettek dag médiatartalmakból való válasz- is, a kormányzati kommunikáció gálta: Szerinte az új magyar média- iránt. Számosan különböző egyetetás szabadsága, valamint az, hogy legalábbis ezzel érvel, hogy hagy- törvénykezés 3 ponton aggályos: mek és intézmények ismert vezető hozzáférhessenek a nyilvánosság- nak időt a médiumoknak a beleta- ezek kiegyensúlyozottság követel- oktatói és kutatói (többek között a hoz, ha van érdemi mondanivalójuk. nulásba. Ugyanakkor az ilyen fajta ményének túlzott kiterjesztése, a BCE két akadémikus professzora, Mivel a mai generáció elsősor- hatósági büntetés nem szokványos származási ország elvének megsér- Chikán Attila és Zalai Ernő). Jelentős számban közigazgatási és országos hatáskörű intézményekben kaptak feladatot, vállalatokban, bankokban lettek vezetők, A fiatalok többsége szeret bulizni. Péntekenként vagy a hétvégeken bevett szokás, hogy az éjszakát isme- és sokan országos szinten is vezető rőseinkkel vagy csak spontán, házibuliban vagy egy-egy szórakozóhelyen töltjük. Néha lapos a buli, néha posztot töltenek, illetve töltöttek nagyon „ott van”. Abban mindenki egyet ért, hogy akkor jó, ha minél többen vagyunk. Na de mennyire? Ennek be. Így például köztük miniszterek, lett áldozata 3 lány január 15-én, a West Balkánban. Azóta ellenőrzések indultak, bezárásokkal és bünteté- ill. -helyettesek és államtitkárok sekkel tartatják be a biztonsági előírásokat. Hogy az eset miatt a budapesti élet is áldozata lesz-e a tragédiá- (Bod Péter Ákos, Bokros Lajos, nak, a leginkább érintettek, Ti nyilatkoztatok nekünk:

viselőké, s mi legfeljebb azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy nem érhet bennünket az a kritika, hogy tudományos társaságként nem hallattuk a hangunkat. Ugyanakkor jó dolognak tartom azt az új fejleményt, hogy az Európai Bizottság és magyar kormány szakértői leülnek és megbeszélik a szükséges változtatásokat. Ami külön pozitívum, hogy ez érinthet nemcsak a Bizottság által kritikusnak nyilvánított pontokat, hanem egyéb, a túlzott centralizálót tükröző más cikkelyeket is. Ez a kormányzati attitűd már messze van a tavaly év végén hangoztatott hivatalos állásponttól, amikor még Orbán Viktor miniszterelnök hallani sem akart a médiatörvény megváltoztatásáról. Székely Balázs

Terv-mat50 jubileum

Közkérdés-Körkérdés

Pregun Dávid, T kar, társadalmi tanulmányok alapszak, I. évfolyam

Keresztes Balázs, G kar, pénzügy- Varga Teodóra, G kar, turizmusszámvitel alapszak, I. évfolyam vendéglátás alapszak, III. évfolyam „Szerintem az egész folyamat „Részvétem a lányokért. Felfog„Szörnyű, ami történt. Ennyi mögött a ma megfigyelhető po- hatatlan, milyen felelőtlenül visel- kijárattal elkerülhetetlen volt a litikai átalakítás húzódik meg, a kedtek egyesek pusztán a profit tragédia. Jónak tartom az ellenőrWest Balkán csak ürügy volt, hogy miatt. Emiatt a többiek dolgát is zést: aki nem felel meg az előíráelrontsák az éjszakai életünket.” megnehezítik, ugyanakkor ez nem soknak, az zárjon be!” szegi kedvüket a bulizástól.”

Kemecsei Gergely, T kar, nemzetközi tanulmányok alapszak, II. évfolyam „Balkáni állapotok uralkodnak Magyarországon, lesznek még itt bezárások. Jogosnak tartom azonban. Így kevés hely lesz, de azok legalább biztonságosak, és megfelelnek a követelményeknek.”

Chikán Attila, Járai Zsigmond, Herczog László, Szűcs Erika, ill. Kollarik István, Kovács Álmos), MNB elnökök ill. alelnökök (Bod Péter Ákos, Járai Zsigmond, ill. Király Júlia, Kovács Álmos), Budapesti Értéktőzsde elnökök (Bokros Lajos, Járai Zsigmond, Száz János). Neves pályaelhagyó személyiségek is találhatók a terv-matosok között, ilyen a zenész Bergendi Péter és a humorista Farkasházy Tivadar is. Ma a gazdaságelemző alapszak, illetve a gazdaság-matematikai elemző közgazdász és a biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakok viszik tovább az 50 éves hagyományt. Az utóbbi mesterszakokra készítik fel a más alapszakon tanuló hallgatókat a Speciális Pénzügyi (SPM) illetve Közgazdasági Matematika (SKM) programok. Mindezek a szakok és speciális programok – erőteljes matematikai és elmélyült elméleti alapokon – magas szintű és konvertálható, nemzetközileg versenyképes ismeretekkel vértezik fel a hallgatóikat. T.J.

Dunaeva Natalja, K kar, alkalmazott közgazdaságtan alapszak, II. évfolyam „Borzasztó, hogy 14-15 évesek egyedül mászkálhatnak az éjszakában. Hol voltak a szüleik? Egyetértek a bezárásokkal, ha nagyobb a biztonság, én is szívesebben megyek bulizni.”

Az interjúkat készítette: Székely Balázs A portrékat fotózta: Bogdán András

3


karrier

KÖZGAZDÁSZ 52. évfolyam 5. szám 2011. február

Aktuális állásajánlatok BCE Szolgáltató Nonprofit Kft.

pozíció

referenciaszám

jelentkezési határidő azonnal

Rendezvény előkészítő munkatárs

2010/0188/Á

Deloitte

Adótanácsadó

2010/0197/Á

azonnal

Deloitte

Associate for Transaction Services

2011/0025/Á

azonnal

Budapesti Corvinus Egyetem Rendezvény Iroda

KarrierExpo host/hostess

2011/0027/Á

2011.02.21

Euromedic Group Kft.

Divisional Controller

2011/0030/Á

2011.03.03

Euromedic Group Kft.

Support Specialist

2011/0029/Á

2011.03.03

Process Solutions Kft.

Accountant Assistant (könyvelőasszisztens)

2011/0031/Á

2011.03.03

Citibank International plc.

Financial Reporting Analyst

2011/0033/Á

2011.03.07

LEGO Manufacturing Kft.

Supply Chain Graduate Program

2011/0062/Á

2011.03.07

Healthware Tanácsadó Kft.

Egészség-gazdaságtani szakértő

2011/0040/Á

2011.03.09

Healthware Tanácsadó Kft.

Gazdasági informatikus gyakornok

2011/0042/Á

2011.03.09

Healthware Tanácsadó Kft.

Üzleti elemző

2011/0041/Á

2011.03.09

Vodafone Operations Centre Hungary

Accounts Payable Analyst

2009/0157/Á

2011.03.20

Vodafone Operations Centre Hungary

Business Support Analyst

2009/0154/Á

2011.03.20

Vodafone Operations Centre Hungary

Financial Positions

2009/0158/Á

2011.03.20

Vodafone Operations Centre Hungary

Master Data Analyst

2009/0156/Á

2011.03.20

Vodafone Operations Centre Hungary

Order-to-Cash Analyst

2009/0155/Á

2011.03.20

PwC

Adótanácsadó asszisztens

2011/0037/Á

2011.04.24

PwC

Könyvvizsgáló asszisztens

2011/0036/Á

2011.04.24

Deloitte

Könyvvizsgáló asszisztens

2010/0295/Á

folyamatos

Ernst & Young

Pályakezdő adótanácsadó

2010/0317/Á

folyamatos

Ernst & Young

Pályakezdő könyvvizsgáló

2010/0318/Á

folyamatos

Aktuális szakmai gyakorlatok vállalat Deloitte Legrand Zrt. Morgan Stanley Morgan Stanley Generali Alapkezelő Zrt. Goodwill Communications Kft.

pozíció / program

referenciaszám

jelentkezési határidő

Adótanácsadó gyakornok

2011/0016/Szgy

jelentkezés azonnal

Marketing gyakornok

2011/0039/Szgy

2011.02.18

Credit Risk Management Internships

2011/0018/Szgy

2011.02.20

Operational Risk Management Interns

2011/0017/Szgy

2011.02.20

Befektetési területen diákmunka lehetõség

2011/0020/Szgy

2011.02.24

Sajtófigyelő (gyakornok)

2011/0026/Szgy

2011.03.02

Supply Chain Graduate Program

2011/0063/Szgy

2011.03.07

Vodafone Operations Centre Hungary

Customer Service

2010/0055/Szgy

2011.03.20

Vodafone Operations Centre Hungary

Finance and Accounting

2010/0054/Szgy

2011.03.20

LEGO Manufacturing Kft.

Vodafone Operations Centre Hungary

Information Technology

2010/0056/Szgy

2011.03.20

Vodafone Operations Centre Hungary

Pénzügyi területen diákmunka

2010/0303/Szgy

2011.03.20

Adótanácsadó asszisztens

2011/0038/Szgy

2011.04.24

Szakmai gyakorlat

2010/0192/Szgy

folyamatos

PwC Antall József Tudásközpont Deutscher Bundestag Ernst & Young

Internationales Parlaments-Stipendium (IPS)

2010/0277/Szgy

folyamatos

Gyakornok (Kockázatkezelési tanácsadás/ Risk Advisory Services)

2010/0304/Szgy

folyamatos

program

referenciaszám

jelentkezési határidő

Aktuális programok vállalat Budapesti Corvinus Egyetem

BCE hallgatók fókuszcsoportos felmérése

2011/0034/P

2011.02.11

Budapesti Corvinus Egyetem Alumni

A világgazdasági válság, az EU közteherviselés gyakorlatának módosulása és a magyar adópolitika c. előadás

2011/0047/P

2011.02.16. 12:00 óra

Budapesti Corvinus Egyetem Alumni

Karrier Nap, a Te napod! – végzett hallgatóinknak

2011/0044/P

2011.02.17

Budapesti Corvinus Egyetem Alumni

KarrierExpo – Felkészítő programok – végzett hallgatóinknak"

2011/0046/P

2011.02.17

Karrier Nap, a Te napod!

Karrier Nap, a Te napod!

2011/0043/P

2011.02.17

Karrier Nap, a Te napod!

Egyéni önéletrajz-tanácsadás

2011/0067/P

2011.02.17

Karrier Nap, a Te napod!

Grafológiai gyorselemzés

2011/0070/P

2011.02.17

Karrier Nap, a Te napod!

Karrier-tanácsadás

2011/0068/P

2011.02.17

Karrier Nap, a Te napod!

Próbainterjú

2011/0069/P

2011.02.17

KarrierExpo – Felkészítő programok

KarrierExpo – Felkészítő programok

2011/0045/P

2011.02.17

KarrierExpo – Felkészítő programok

Egyéni önéletrajz-tanácsadás

2011/0057/P

2011.02.17

KarrierExpo – Felkészítő programok

Karrier-tanácsadás

2011/0058/P

2011.02.17

KarrierExpo – Felkészítő programok

Próbainterjú

2011/0059/P

2011.02.17

KarrierExpo – Felkészítő programok

Grafológiai gyorselemzés

2011/0060/P

2011.02.17

Procter & Gamble

Strategic Thinking in Action

2011/0028/P

2011.02.17

Aegon Magyarország Zrt.

Stratégiai szemlélet az életben

2011/0061/P

2011.02.23

Procter & Gamble

European Financial Leadership Seminar

2010/0313/P

2011.02.27

SHL Hungary Kft.

Tesztírás – Vizsgálati személyek jelentkezését várjuk!

2011/0024/P

2011.02.27

KarrierExpo 2011. tavasz – Szakmai programok

KarrierExpo 2011. tavasz – Szakmai programok

2011/0048/P

2011.03.01

KarrierExpo 2011. tavasz – Szakmai programok

Captain képességtesztek

2011/0054/P

2011.03.01

KarrierExpo 2011. tavasz – Szakmai programok

Céges tesztek

2011/0050/P

2011.03.01

KarrierExpo 2011. tavasz – Szakmai programok

Cégprezentációk

2011/0049/P

2011.03.01

KarrierExpo 2011. tavasz – Szakmai programok

CV Ambulancia

2011/0052/P

2011.03.01

KarrierExpo 2011. tavasz – Szakmai programok

Grafológia

2011/0051/P

2011.03.01

KarrierExpo 2011. tavasz – Szakmai programok

Helyszíni interjú

2011/0066/P

2011.03.01

KarrierExpo 2011. tavasz – Szakmai programok

MensaHungarIQa – IQ teszt

2011/0071/P

2011.03.01

KarrierExpo 2011. tavasz – Szakmai programok

Német nyelvi szintfelmérő

2011/0055/P

2011.03.01

KarrierExpo 2011. tavasz – Szakmai programok

Numerikus és verbális tesztek SHL Hungary Kft.

2011/0053/P

2011.03.01

Ernst & Young Procter & Gamble Budapesti Corvinus Egyetem Alumni Ernst & Young

2011/0022/P

2011.03.03. 10:00 óra

2010/0312/P

2011.03.04

Karrier-tanácsadás grafológiai támogatással

2011/0064/P

2011.03.07.12:00 óra

Könyvvizsgáló szeminárium

2011/0056/P

2011.03.07. 12:00 óra

BCE Karrier Iroda

TalenTeam

2011/0032/P

2011.03.07

BCE Karrier Iroda

Pályázati felhívás a BCE belföldi szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatóinak

2011/0065/P

folyamatosan

BCE Karrier Iroda

Pályázati felhívás a BCE külföldi szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatóinak

2011/0035/P

folyamatosan

BCE Karrier Iroda

Karriertanácsadás

2008/0112/P

folyamatos

Tesztírások: Pályakezdő adótanácsadó Pályakezdő könyvvizsgáló

2010/0273/P

folyamatos

Ernst & Young

4

Audit Championship 2011 Management Springboard Seminar

A Te ambíciód a mi hivatásunk!

www.karrierexpo.hu

vállalat

Ü Állásajánlatok tanulmányaid alatt és után Ü Karriertanácsadás és pályaorientácó Ü Karriertervezô és készségfejlesztô tréningek Ü Networking Ü Szakmai gyakorlatok itthon és külföldön

Megtalálsz minket: személyesen: Fôvám tér 8. fszt. 31. e-mailen: karrier@uni-corvinus.hu

n

n n n n

1996 óta a munkáltatók diplomás toborzó és kiválasztási partnere a Budapesti Corvinus Egyetem Karrier Iroda Több mint 1000 élô munkaadói kapcsolat Évente több száz állás, szakmai gyakorlat és munkáltatói rendezvény Országos és nemzetközi integrált állásbörzék Diplomás karrierkövetés és Alumni networking

Ü www.karrierexpo.hu karrier@uni-corvinus.hu 1093 Budapest, Fôvám tér 8. Ü Tel.: 06 1 215 5538 Tel./fax: 06 1 482 5080

nn Olvasói levél

Tisztelt Szerkesztőség! Lehangoló, erősen depresszív volt a decemberi címlapon szereplő „Üdvözlőlap margójára” című cikk elolvasása. Felmerült bennem a kérdés, hogy a szerzőnek tényleg nincs karácsonya? És vajon a hallgatók hány százaléka érez így? Pedig szerintem nagyon egyszerűen megoldható a vizsgaidőszak: karácsony előtt ess túl a legtöbb vizsgán, a maradékot pedig tartogasd januárra, és december 24. és 26. között elő ne vedd a tankönyveidet és a jegyzeteidet. Így meglesz a karácsonyi hangulat, és nem kell „Grincs”-ként sem viselkedned. A karácsony nem csak 18 alatt a legjobban várt ünnep, hanem ezen életkor felett is. Nekem legalábbis mindenképpen. GG

Aktuális külföldi szakmai gyakorlatok referenciaszám jelentkezési határidő

vállalat

pozíció / program

Taller de Iniciativas (TDI)

Assistant

2010/0004/ Nszgy

2011.02.12

Robert Bosch GmbH

Praktikant

2010/0010/ Nszgy

2011.02.27

Internship (IT division)

2011/0001/ Nszgy

2011.06.30

Praktikant

2011/0002/ Nszgy

folyamatos

Siemens Enterprise Communications APPINA TRAVEL GmbH


zsibongó

KÖZGAZDÁSZ 52. évfolyam 5. szám 2011. február Egypercesek

Impressziók

Képriport – CEMS

Ők miért? (újévre ajánlom) Még decemberben rendezték meg egyetemünPár hónapja egy hétvégi délután úgy hozta az élet, hogy mikor hú- kön a CEMS Career Forum-ot, hátteréül szolgommal a közeli zebrához értünk, a túloldalon éppen ott állt egy kis- gálva a világ egyik legjobb üzleti képzésének, a fiú, akinek az anyukája fogta a kezét. Piros volt, de mivel még messze „CEMS-MIM”-nek (Master’s in International sem látszott egyetlen autó sem, mi simán átmentünk. Ahogy átérünk, Management): E képzésnek lehetünk részesei mi hallom a kisfiú vékony hangját: „Ők miért mentek át?” Remélhetőleg is itt, a Corvinus Egyetemen. Az akkor készült felennyitől még nem lesz gazember belőle, de az alapproblémával való- vételekből láthattok válogatást. színűleg komolyabb dolgok kapcsán is találkozik még. Ők miért…!? Az ő dolguk. Te elég, ha azt tudod, Te miért ne. Nyelvvétők és nyelvvédők… Egyik hosszabb és fontosabb, néhány napja elkészült beadandóm kinyomtatott változatát átolvasva feltűnik, hogy bizony maradt benne jó pár elírás és nyelvhelyességi hiba. Hümm-hümm. Igazából újra kéne nyomtatni, csak közben elromlott itthon a nyomtató. Tehát vagy maradnak a hibák, vagy a holnapi leadás előtt korábban be kéne menni, és kinyomtatni az egyetemen pénzért… Hát, végül is komolyabb és igényesebb embereket se büntettek még meg ilyesmiért, ráadásul pont nem is írok benne a nyelvvédelem fontosságáról, úgyhogy egyelőre inkább az esőerdőket védem. Sorry. Illetve bocsánat. Személyesen Önnek… Mivel komoly esélyét láttam, hogy pár héttel korábban ott járva a számlavezető fiókomban felejtettem a sapkámat, a legközelebbi alkalommal megkérdeztem az ügyintézőt, hogy nem találtak-e egy fekete sapkát. Kérdezi melyik pultnál voltam. Mutatom. Eggyel odébb ül az az ügyintéző, aki ott szokott lenni, kérdezzem meg tőle. Odamegyek. A képernyőt bámuló nő fölnéz, aztán előszed valahonnan egy kicsi ZÁRVA – CLOSED táblácskát, és szó nélkül kirakja maga elé… Hát, legalább kiderült, hogy ezeket csak a pénzem érdekli. És mégis közel Egy másik tárgyból öt oldalt kellett írni egy szabadon választott nem európai állam kormányzati rendszeréről. A „tök mindegy, ha elérhető az alkotmánya angolul is” választás (egy országról csak ember írhat) nekem Bangladest juttatta. Ahogy a leadási határidő előtt tíz órával a kis mű szerkesztése közben böngészem a még sosem látott „.bd”-s oldalakat, felmerül bennem, milyen fura is, hogy egy olyan, sok ezer kilométerre lévő országról írok, amiről alig tudok bármit, jó esél�lyel nem is fogom meglátogatni, és tulajdonképpen nincs is semmilyen közöm hozzá… Közben a mellettem lévő széken ott a cipzáras pulcsim. Ahogy átnyúlok érte, hogy felvegyem, meglátom a címkén: Made in Bangladesh… Az ember azt hinné, milyen messze van, pedig csak egy el salvadori póló volt köztünk. A legfőbb hír és a legfőbb vágy Idézet egy ingyenes hetilap egyik decemberi címlapjáról: „a megasztáros kislány elmondta: legfőbb vágya egy olyan baba, amihez csillámport szóró hajszárító is jár”. Ha elfogadom, hogy ez olvasni tudó embereket érdekelhet, akkor valószínűleg sajnos az is igaz, hogy a kislánynak tényleg kell egy olyan a műanyag sz.rság. Bár nem tudok ellene mit tenni, néha azért sajnálom kicsit, hogy a nyugati civilizáció végnapjaiban adatott élnem. Kívánságpad Tavaszi félév vizsgaidőszaka, az új épület negyedik emeletén egy szóbeli vizsgát várva üldögélek az „Itt várok” padon. Ahogy elfogy az átnézni való, és lenézek az alsóbb szintekre, feltűnik, hogy a harmadikon és a másodikon is egy-egy közgázos viszonylatban is ritka szép lány tanul valamit a narancssárga üléseken. Most már csak az kéne, hogy az ötödiken is legyen egy, aki engem elnézve, minimum ugyanolyan kellemes látványnak talál, mint én a lejjebbi szinteken lévő társait. Sőt, ezt akár közölhetné élőszóban is. Persze szigorúan csak az után, hogy bement helyettem vizsgázni és hozott egy kis friss epret a Csarnokból… Ha már abból indulunk ki, hogy mától varázsolni is tudok. A naiv forradalmár Uszoda, vizsgaidőszak. Az öltözőben a cuccai pakolása közben az egyik srác a Marseillaise-t dúdolja. Valószínűleg elsőéves. Nem tudja még, hogy úgyis mindig a reakció győz. Angyalföldi jelenés Minap gyanútlanul állok a zebránál a Béke úton, mikor egy méregzöld S.zukit vezetve, elvonult előttem maga az Úr. Tulajdonképpen kedves tőle, hogy a járműválasztással táj jellegű próbált lenni, de a GOD 70?-es rendszámmal azért csak elárulta magát az eljövetelére éberen várakozóknak… Vágó Péter Bogdán András felvételei

5


Fókuszban

KÖZGAZDÁSZ 52. évfolyam 5. szám 2011. február

Kedves Olvasók! A decemberi HÖK témájú cikkek kiegészítéseképpen a februári lapnak is a HÖK lett a központi témája. Nagyon sajnáljuk, ha tévedések vagy félreértések miatt félreinformáltunk volna benneteket decemberben, valamint a helyszűke miatt nem sikerült minden témát kellő mélységében feltárni. Reméljük ezek a cikkek, amelyeket helyreigazításként a HÖK juttatott el szerkesztőségünknek, pótolják a hiányérzetetek! Kraft Anikó Most bemutatjuk a Közigazgatástudományi kar, az Élelmiszertudományi kar HÖk elnökét, és a már harmadszor EHÖK elnökké választott Kovács Zsolt céljairól olvashattok.

nn

Túróczi Zoltán

Túróczi Zoltán Közigazgatástudományi Kari Elnök –– Miért csatlakoztál a HÖKhöz? –– 2008. őszén az első adandó alkalommal bekerültem a választmányba, majd a szamárlétrát kijárva jutottam el egy év alatt az elnöki pozícióig. Mindig szerettem csapatban dolgozni, újat, jobbat létrehozni. Elsősorban aktívan akartam eltölteni az egyetemi éveimet, sosem voltam egy helyben ülő típus. –– Mit tervezel a következő évre? –– Természetesen kari elnökként elsődleges feladatom továbbra is, hogy összhangot teremtsek a csapatom tagjai között az eredményes munka érdekében. A Kar és a HÖK új kihívásaként jelentkezik idén a 2012. január 1-jén létrejövő Nemzeti Közszolgálati Egyetembe történő csatlakozás folyamatának végig kísérése a hallgatók érdekeinek szem előtt tartásával. A hagyományos „ÁF” rendezvények magas színvonalának megtartása, hallgatók igényeinek folyamatos kielégítése és az oktatási reformok kidolgozása szintén a 2011-es év tervei között szerepel.

Hőnigh Zsuzsanna

–– Mit tervezel a következő évre? –– Elnökként szeretném továbbra is ellátni diáktársaim érdekképviseletét a hallgatókat érintő kérdésekben kari és egyetemi szinten, illetve szervezni és intézni a hallgatók egyetemmel kapcsolatos ügyeit, szakmai, kulturális és szabadidős tevékenységek tekintetében is. Fontosnak tartom az oktatókkal fennálló jelenlegi kapcsolatok ápolását, javítását, a hallgatói érdekek maximális képviselete mellett. Célom az egyetemi integráció elősegítése a kari sajátosságok megtartásával, valamint baráti kapcsolat kiépítése más egyetemek hallgatói önkormányzataival. Kovács Zsolt Egyetemi Hallgatói Önkor­mány­zat Elnöke –– Októberben harmadjára is megválasztottak EHÖK-elnöknek. Szerinted minek köszönhető, hogy bizalmat szavaztak Neked? –– Amikor anno elkezdtük az integrációs egyetemi szintű mun-

Hőnigh Zsuzsanna Élelmiszertudományi Kari Elnök

6

–– Miért csatlakoztál a HÖKhöz? –– Hőnigh Zsuzsannának hívnak, tavaly választottak meg az Élelmiszertudományi Kar Hallgatói Önkormányzat elnökének. Egyetemi tanulmányaim első percétől fogva HÖK segítőként tevékenykedtem a Budai Campuson.

Kovács Zsolt

kálatokat, középtávú célokat tűztünk ki magunk elé, amelyeket sikerül folyamatosan megvalósítani. Ezeket nem szerettem volna félbehagyni, ezen kívül egyelőre nem volt olyan jelölt, aki átvehette volna ezek irányítását. Úgy gondolom, hogy 3 év szükséges ahhoz, hogy egyetemi szinten érdemi teljesítményt lehessen felmutatni. –– Hogyan képzeled el a további munkát? –– A szavazással párhuzamosan megválasztásra kerültek a szakmai területekért felelős referensek, valamint a Campusok koordinálását végző alelnökök. Az EHÖK választmányán kívül ez a team fogja végrehajtani a konkrét feladatokat. Az eddigi két év során is már nagyon sok energiát áldoztunk az integrációra. A felsőoktatás egy homogén közeg, mely sokkal érzékenyebben reagál a változásokra, és ez a hallgatói érdekképviseletben sincs másképp. Tevékenykedésünk eredményét az utánunk következő évfolyamok fogják érezni.

Költségvetés, avagy tisztán a HÖK gazdálkodásáról A Hallgatói Önkormányzatok költségvetéséről állandó pletykák keringenek az egyetemeken. Ezek általában negatív töltetűek annak ellenére, hogy sokan nem is tudják: honnan ered a pénz, amit a választmányok a hallgatókra fordíthatnak, illetve mire költik. Most erről igyekszünk egy átfogó képet adni. nn

A kari HÖK-ök költségvetésének bevételi oldalát a hallgatók száma szerint az államtól kapott normatíva alapján állapítják meg. Ehhez az összeghez kapcsolódik még a kulturális-, és a sporttámogatás, melyet kötelesek a kulturális és sport programok szervezésére vagy ehhez kapcsolódó dolgokra fordítani. Az így megkapott ös�szeg tíz százalékát mind a hét kar átcsoportosítja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat költségvetésébe. Ebből a pénzből, illetve az egyetem által nyújtott támogatásból adódik össze az EHÖK kerete. És hogy mire fordítják ezt a pénzt? A tíz főcsoportra lebontott költségvetési tervezet elemei között megtaláljuk az irodafenntartásra (alapvető eszközök beszerzése), a rendezvényszervezésre (CEN, Kari napok), az elektronikus rendszerek fejlesztésére, a külügyi programok támogatására (ESU Convention), diákszervezeti támogatásokra és oktatási ügyekre (Pro Universitate ösztöndíj) és egyéb (Sport és tudományos) ösztöndíjakra fordítandó pénzösszegeket. Természetesen ezek a számok az egyetemi polgárok számára bármikor elérhetőek. A 2011. évi egyetemi, illetve az ennek részét képező hallgatói önkormányzati költségvetésről a Szenátus március 7-i ülésén fognak szavazni, az előterjesztés az egyetem honlapján az ülés előtt elérhető lesz. Az elfogadásra került tervezetet március közepén mindenképp közzé fogják tenni a polgárok részére, de a kari HÖK elnökök bármikor tájékoztatást tudnak és kell adniuk az előző évek költségvetésről. A megítélt anyagi keret azonban így is csak egy ellenőrzött rendszer végigjárásával kerülhet elköltésére. Október 25-től Vertetics Ádám tölti be a Fejlesztési és Kommunikációs Rektorhelyettes által megbízott hallgatói gazdasági referens posztot. Mint a vele készült interjú so-

rán elmondta, az ő feladata, hogy a december végére elkészített, a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság által már elfogadott hét kari, két campus és az egyetemi HÖK költségvetések elkészítését felügyelje, illetve ő ellenőrzi, hogy a benyújtott számlák ténylegesen a kitűzött cél megvalósításához kapcsolódnak-e. Kérésemre Ádám kitért a szintén pletykák témáját szolgáltató közéleti ösztöndíjak kiosztásának rendszerére is. Mint megtudtam, ennek a támogatásnak nem nyúlik messzire a története. Először a Közigazgatástudományi Karon került bevezetésre a HÖK-ösök és a közéleti tevékenységükkel a hallgatói életet erősítő diákok díjazására. A fenti karnál ez az összeg az ösztöndíjakra fordítható normatíva 3,5 %-át jelenti. A Közgáz Campuson 2007 óta él ez a jogszabályban is lefektetett rendszer. Ott először 1.35% volt az arány és csak HÖK-ösök részesülhettek belőle, majd 2,3%-ra növelték és már azok a hallgatók is kaphatnak ilyen jellegű támogatást, akik a HÖK elnökökhöz fordulnak ilyen jellegű igényeikkel, miszerint segítették a hallgatói mozgalom munkáját és a Közéleti Bizottság ezt jóváhagyta. A Budai Campuson jelenleg 1,35% a határ, de egyes karokon még mindig nem tettek eleget a Kontrolling csoportok annak a kötelezettségüknek, hogy létrehozzák ezt az ösztöndíjat a hallgatók számára. És hogy szükség van-e erre a juttatásra? Ha figyelembe vesszük, hogy akik rendszeresen végzik a közélet szervezését és részt vesznek az érdekképviseletben, azok aligha tudnak mellette állandó munkát vállalni, vagy olyan tanulmányi eredményt elérni, mellyel magas tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnének, akkor azt hiszem nem kérdéses a válasz. Mint, ahogy azt a Felsőoktatásról szóló törvény is jelzi, a Hallgatói Önkormányzatnak min­den hallgató tagja, akik képviselőket választanak maguk közül, így jogukban áll az ellenőrzés és a tájékozódás is. Amennyiben bővebben érdekel Benneteket a HÖK-ök gazdálkodása forduljatok a kari HÖK elnökökhöz. Biztos vagyok benne, hogy minden kérdésre készségesen választ tudnak adni ezzel, és minden más egyéb témával kapcsolatban is. Túróczi Zoltán

Legközelebbi lapszámunk 2011. március 10-én jelenik meg.


Fókuszban

KÖZGAZDÁSZ 52. évfolyam 5. szám 2011. február

Hallgatói Önkormányzat – avagy ami igazán fontos az a szemnek láthatatlan

„A felsőoktatási intézményekben a hallgatói érdekek képviseletére – a felsőoktatási intézmény részeként – hallgatói önkormányzat működik.”

nn

A Felsőoktatási Törvény Hallgatói Önkormányzatokra vonatkozó fejezetének első bekezdésében fogalmazódik meg a HÖK legfőbb feladata, az érdekképviselet. Azonban nem csak ez a tevékenység az, mely az egyetem 18.000 hallgatóját képviselő közel 100 ember munkáját jelenti. Hogy mit is csinál a HÖK? Elsősorban, mint azt jogszabály is előírja: képvisel. A Hallgatói Önkormányzatnak minden hallgató tagja. Ti választjátok meg magatok közül képviselőiteket, akiket érdemesnek éreztek arra, hogy a Kari Tanácson és a Szenátusban képvi-

seljék az érdekeiteket. Sok témában rendelkezünk egyetértési joggal és a fent említett szervekben 1/3-os vagy épp 1/4-es részvételünkkel igyekszünk a Ti jogaitokat érvényre juttatni. Folyamatos kapcsolatban állunk a Tanulmányi Hivatalokkal, a pénzügyeket intéző Kontrolling Csoportokkal, a Kollégiumi Igazgatóságokkal, tanszékekkel és gyakorlatilag hidat teremtünk köztetek és a tanárok között. A kollégiumi felvételi, a támogatások és ösztöndíjak odaítélése mind hallgatói munkában bonyolódik le a Kollégiumi Bizottságok és a Diákjóléti Bizottságok koordinálásával. A HÖK-ön belül még számos bizottság működik, melynek tagjaihoz az adott problémával kérdéssel bármikor fordulhattok. Természetesen nem maradhat ki a feladatkörök közül a leglátványosabb, a rendezvények szervezése. Már gó-

A javított irány

nn Egyetemünk szociális támogatási rendszere szervezési szemlyaként találkozhattál velünk a budai pontból kiemelkedőnek számít karok gólyatáborában és gólyabálján, a magyar egyetemek között. Az majd a hétköznapi bulikon, felezőn, Egyetemi Diákjóléti Bizottság vebanketten, kari napokon vagy az őszi zetésével a kari bizottságok jelenleg fesztiválon. négy pályázati úton történő juttaMi is hallgatók vagyunk, suliba tás elbírálását végzik. Ezek: Rendjárunk, vizsgázunk, bukunk és néha szeres Szociális Ösztöndíj, Alaptácsúszunk. A saját bőrünkön tapasz- mogatás, Tankönyvtámogatás és a taljuk mi is azokat a problémákat, Demján Sándor Alapítvány Tardos amelyekkel Ti is találkoztok nap Márton Ösztöndíja. Utóbbi csak a mint nap, így bár nem látványosan, Közgáz Campusra járó hallgatók azonban folyamatosan tudunk az számára pályázható meg. igényeiteknek megfelelően és a legjobb belátásunk szerint cselekedni. A jelenlegi pályáztatás több A decemberi számban megjelent té- szempontból is egyedülálló, hiszen zis, miszerint a mára már eltörlésre eddig nem fordult elő, hogy mind került tanulmányi ösztöndíj rend- a négy együtt kerüljön lebonyolíszer megváltoztatását a HÖK a tásra, továbbá, hogy egyetemi szinhallgatói szavazás alapján változtat- ten történjen a pályáztatás. Terta meg, nem feltétlenül igaz. Amel- mészetesen ez rendkívül kemény lett, hogy jogszabályi akadálya van, a és figyelmes munkát követel meg számítás módszerének új tervezetét az elbíráló bizottságok tagjaitól a már folyó tanévben dolgoztuk ki, (tapasztalatok alapján várhatóan így igazságtalannak tartottuk azt, 3000 felett lesz a pályázók száma hogy a már megkezdett félévben a és valószínűleg lesz olyan hallgató, tantárgy felvétel után változtassunk. aki mind a 4 pályázatra jelentkezni Ennek ellenére még így is kikértük a fog, így a feldolgozandó pályázatok hallgatóság véleményét és az ő dön- száma 10.000 felett is lehet). Egy tésük megegyezett a miénkkel. ilyen munka megköveteli, hogy a A rövid bemutatás végezetével legjobb és legbiztonságosabb elbícsak 3 dolgot kérünk tőletek, mely rálási rendszerre essen a választás. a mi munkánkat is segíti: bizalmat, Ezért született azon döntés türelmet, lelkesedést. Hiszen érte- a hallgatói képviseletek részéről, tek, veletek vagyunk. hogy ebben a félévben visszatérünk

a Közgáz Campuson már kiforrott rendszerhez, ezáltal elősegítve azt, hogy a hallgatók minél hamarabb pénzhez jussanak. A rendszert próbáltuk az egyetemi polgárok észrevételei és a HÖK közreműködésével tovább javítani. Ezáltal változás történt a szükséges igazolások listájában, így már kön�nyebben összeállíthatók a pályázati anyagok. Bevezetésre került a hiánypótlási időszak is. Ha egy diák nem megfelelően vagy nem minden igazolást csatolt, a feldolgozás előrehaladásával folyamatosan történik meg majd értesítésük. Zárszóként szeretném megköszönni Karakas Kitti EDJB elnök együttműködését és információit és zárásként az ő szavait idézem: „EDJB elnökként azt tanácsolom a pályázóknak, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a pályázatok leadását. Minden félévben az utolsó napokon hatalmas sorok kígyóznak a DJB irodák előtt. Ezt elkerülendő mindhárom Campuson rendkívüli nyitva tartást vezettünk be a jelentkezési időszak idejére. A másik tanácsom, hogy folyamatosan kövessék figyelemmel az Egyetemi Diákjóléti Bizottság honlapját (http://edjb. uni-corvinus.hu), ahol minden aktuális információt megtalálnak.” Baka Péter

A JÖVŐD MOST!

MÁRCIUS 2–3.

A RENDEZVÉNY FŐ TÁMOGATÓJA

országos, integrált állásbörze diplomázóknak, friss- és fiatal diplomásoknak

Kövess a facebookon! Ü www.facebook.com/KarrierExpo

Ü Kelj fel a számítógép elől! Ü Jelentkezésed ne vesszen el a spamek között! Ü Tűnj ki a többi virtuális állásvadász közül! Ü Gyere el és légy itt a KarrierExpo-n!

1093 Bp., Fővám tér 8. Ü Tel./Fax: 482 5577 Mobil: 30/279 7432 Ü www.karrierexpo.hu karrierexpo@uni-corvinus.hu Ü nyitva: 10:00–17:00

Ü Személyesen győzd meg a cégeket! KIEMELT SZAKMAI PARTNER

7


kikapcsoló

KÖZGAZDÁSZ 52. évfolyam 5. szám 2011. február

Emlékhely a másodikon

Pestes verses est

Egyetemünk szobrot állított egykori rektorának és iskolateremtő tanárának, Andorka Rudolfnak. A december 20-án megtartott szoboravatón Jámbor Imre egyetemi tanár méltatta Mihály Gábor Munkácsy díjas művészt és alkotását. Mészáros Tamás rektor beszédében reményét fejezte ki, hogy ez a tér olyan emlékhely lesz, amely központi találkozóhellyé válhat. Elsőként a 90-es évek első felének rektora kapott itt szobrot – mondta. Miért? Megőrizte a tradíciókat, s olyan lendületet adott az intézménynek, amely hosszú távra is kihatott. Ezt a helyet azért választottuk – indokolta, hogy a mindenkori Szenátusnak legyen lehetősége korábban tisztelt tudósainak, rektorainak méltó emléket állítani. 2011-ben Szabó Kálmán mellszobrát tervezzük felavatni – jelentette be. -ss-

nn Láttam valami interjúban, hogy a rendezőt, Néder Pannit egyik nap maga Eszenyi Enikő (akivel korábban már dolgoztak) hívta fel, hogy legyen olyan szíves, rendezzen már meg a Pesti Színházban egy darabot, jelesül Varró Dani gyerekek, de főleg gyerekes szülők körében híressé vált Túl a Maszat-hegyen című meséjét. Ja, és Presser Pici bácsi is vonalban van, beszélsz vele…?

Hegede Szabolcs felvétele

találkoznak gonoszokkal, jókkal, náthás költővel, magányos várlakóval és egyéb lényekkel. A végén persze jó lesz minden. Nem ez adja a darab báját; Varró Dani szövegeit én (meg más is) már évekkel ezelőtt zseniálisnak kiáltottam ki, és a mű nem cáfolt rám. Nem tudtam elképzelni, hogy egy teljes, két felvonásos színházi darabot meg lehet verses formában írni úgy, hogy az dramaturgiailag feszes, humoros, reflektív, és nagyon-nagyon élvezhető maradjon. Az egészet átjárta valami hihetetlen báj, cukiság, de nem a rózsaszín és csöpögős formában, hanem úgy, hogy a mellettem ülő anyuka lepisszegi a hat éves ikreit, annyira koncentrál a darabra. Presser Gábor zenéjét pedig jellemzi, hogy napok és hetek múlva is azon kaptam magam mosogatás közben, hogy a Maszat-hegy főcímdalát dúdolom magamban. -B(Pesti Színház, Varró Dániel – Presser Gábor: Túl a Maszatforrás: http://vigszinhaz.hu/szindarab/78+t%C3%BAl+a+maszathegyen/ hegyen)

Mindenki a Moriba! – Sápad a budapesti éjszaka

Gondolkodni tanítanak A párizsi egyetemeken nincsenek tankönyvek. A hallgatók örökké elégedetlenek. Kritizálják tanáraikat, a képzési rendszert, a TOt, megkérdőjelezik a tanterv helyességét, a tananyag értelmét, panaszkodnak az igazságtalan vizsgáztatásra. Vajon igazuk van? Vajon lehetne jobban is csinálni? Igen, lehetne. Nem állítom, hogy a párizsi SciencesPo diákjai nem elégedetlenkednek és, hogy az oktatás és az ügyintézés semmilyen kivetnivalót nem hagy maga után, de ott minden diák tudja, hogy tanul. Méghozzá azt, ami érdekli. A SciencesPon másodévesen több száz kurzus közül válogathatsz, gazdaság, EU, demokrácia, popkultúra, divat, irodalom, kihez mi passzol. A tantárgyak túlnyomó többsége szeminárium, maximum 30 fősek, így a corvinusos viszonyokhoz hasonlóan percek alatt betelnek a helyek jelentkezéskor. De ha felveszel egy órát, akkor jelen kell lenned, részt kell venned. Ugyan kevés tárgya van egy hallgatónak – nekem hat volt,

8

ebből kettő nyelvóra –, egy tanóra két óra hosszú és kivétel nélkül az összes tárgy folyamatos otthoni munkát követel. Előadásokat gyártasz, párban és egyedül, térképeket rajzolsz (a nemzetközisek), beadandókat írsz és könyveket olvasol. Az órák nagy részét a hallgatók tartják, egymásnak. A vita természetes és kívánatos része az oktatásnak. A tanárok folyamatosan kérdéseket tesznek fel, amelyre nem a „jó”, hanem kreatív és intelligens választ várnak. Nincsenek tankönyvek, nem kell jogszabályokat és eljárásrendeket bemagolni. Az EU gazdasági jog vizsgán még a Google-t is használhatod, csak oldd meg a jogesetet. A nagyelőadások felkerülnek az internetre, mellékelt vázlattal. Ennek ellenére jelentős hallgatóság vesz részt az élő órán is, egyszerűen mert jó. A SciencesPo-n az oktatás célja, hogy megtanítsanak gondolkodni. És definíciók visszaböfögése szerintük nem gondolkodás. Meg szerintünk se. Kóbor Andrea

A Maszat-hegy tipikusan az a darab, amire a szülők vagonszám hordják a gyerekeket. Ha nincs, az se baj, szereznek. És valóban, ami nekünk a Padlás és a Dzsungel könyve volt tíz-tizenöt éve, az a mai gyerekeknek tuti, hogy a Túl a Maszat-hegyen lesz. Muhi Andris elindul, hogy megmentse Maszat Jankát, mert ő és a Maszat-hegy bajban van. A történet vezetését illetően elég, ha ennyit értünk. Közben persze

Belehalt sérüléseibe a West Balkán. Az előtte égő gyertyák mégsem érte, hanem a gyomrában elhunyt három lányért égnek. A West Balkán a rosszfiú a történetben, a szervezők hibáztak és a baki alapvető problémákra világított rá. Nevezetesen, arra, hogy mindenki tojik a szabályokra. Ez addig nem volt probléma, ameddig egy pezsgő, turista-csalogató, jó-business éjszakai életet produkált. Mosta-

náig kellett várni, hogy a business túlpezsegjen és balesetet okozzon. A kormányzat reakciója érthető: szigorúbb ellenőrzés, hogy ilyesmi többet ne fordulhasson elő. Ezt gyorsan el is kezdték, így sok népszerű szórakozóhely és romkocsma jobbnak látta szolidaritásból becsukni a következő héten. Ez éppen a vizsgaidőszak utáni hétre esett, amikor éppen a szokottnál is többen szerettünk volna szórakoztatva lenni, de hiába csíptük ki magunkat, nem akadt túl sok jelentkező. Az Instant bezárt, a Corvintető is és egy szomorú hétfőn egyszer csak a Morrison’s 2 előtt találtuk magunkat egy kígyózó sorral szemben. Egyesével engedték be az embereket. A Living Room nem volt ilyen óvatos. 300-nál többen voltak lent, ez 90 napos szünetet jelent a Nappali életében. Kár, pedig a Living Room sok rendezvénynek adott otthont, szalagavató afterok, erasmus bulik, vagy egyetemi

Veled van tele a sajtó A magyar elnökség hivatalos kommunikációs programjának részét képező Fiatal Európa Szerkesztőség most már biztosan sikeres lesz. Kóbor Andreát, a Közgazdász diákújságíróját beválasztották abba a 20 fős egyetemi és főiskolai hallgatókból álló csapatba, akik rendszeresen tudósítanak majd a soros elnökséghez kapcsolódó informális miniszteri ülésekről és egyéb programokról.

partyk, mint amilyen a HÖK által szervezett Vizsgatemető lett volna. De nem lett, mert ilyen bulik nincsenek 300 alatt. Így valószínűleg a Living Roomról is örökre lemondhatunk – de kár a könnyekért. A baj az, hogy nagyon az elején vannak. Még csak „690 szórakozóhelyet ellenőriztek a rendőrök, 8646 embert igazoltattak, köztük 1173 ember 18 év alatti fiatal volt, 44 esetben szabálysértési eljárást indítottak, 5 alkalommal kábítószerrel visszaélés miatt.” Erős kezdés, de a számokat lehet fokozni. Ezzel pedig a szórakozási lehetőségek száma fog erősen csökkeni. Amelyik hely túléli a razziákat, oda hosszasan kell majd sorba állni a szigorú létszámkorlátok miatt. Ezzel pedig halványulni fog a méltán híres budapesti éjszaka csábereje nem csak a külföldiek, de a mi számunkra is. Kóbor Andrea


kikapcsoló

KÖZGAZDÁSZ 52. évfolyam 5. szám 2011. február 1 nap London

VI. Györgynek állt Mr. Darcy

FFFFolytassa, felség!

Ehhez képest a Deák tér egy falusi közért Miközben az Oxford Street-i McDonald’s reménytelenül hos�szú sorába beálltam, hogy a londoni egynapos városnézésemet (inkább városfutásomat) egy kiválóan összerakott Big Mac-kel megkoronázzam, hálát adtam az égnek, hogy az előtte megtett gyaloglások alkalmával a buszsávban (!) egyetlen „double decker” vezetője sem gondolta úgy, hogy rajtam keresztül vezet az út a következő megállóig. Ugyanis a hatalmas tömeg elől, ami a járdákon hömpölygött, csakis a járókelőmentes buszsávba tudtam menekülni a gyorsabb előrejutás érdekében. Az angol főváros gyönyörű, izgalmas, hatalmas, viszont december 26-án senkinek sem ajánlom. Ilyenkor nyitnak ki ugyanis először a boltok a karácsonyi pihe-

nés után, hatalmas leárazásokkal. Képzeljük el, hogy a tízmilliós metropolisz lakosságának nagy része – eltántoríthatatlan vásárlási szándékkal –, megspékelve a mindig nagyszámú turista- bámészkodó-fényképező külföldi­ ek­ kel együtt egyszerre jelenik meg a város központi boltjaiban, utcáin, terein. Egyszerűen nem halad a tömeg. Az angolok célirányosan mindenen és mindenkin átgázolva szeretnék megvenni az aktuális színű cipőjükhöz illő iPhone-t, a turisták (főleg a japánok) pedig mindent, mindenkit, minden szögből le szeretnének fényképezni. Így senki nem jut sehová. Amekkora mozgást tapasztaltam ezen a napon Londonban, ahhoz képest Budapest Deák terének forgalma egy falusi közértéhez mérhető. Idegölő,

azonban visszagondolva lenyűgöző is egyben. Lenyűgöző, mert azt érzem, London a hatalmas emberáradat ellenére működik, össze van rakva, semmi sem esetleges. Működik és él minden nap, még akkor is, ha annyi külföldit kell kiszolgálnia napról napra, amennyit mi itthon egy évben összesen nem látunk. Nem zavarodik meg évekre, ha egy újabb metróvonalat kell átadni, és eleve nem vesz olyan szerelvényeket, amelyek nem férnek be a már kifúrt alagútba, és még lehetne sokáig sorolni a pozitívumokat. Fantasztikus volt látni egy lüktető, élő, igazi világvárost, azonban azt tanácsolom minden gyenge idegzetű egyetemistának: 26-án maradjon inkább a kihaltabb Budapesten. Bogdán Botond

Mi az, hogy valaki NEM akar király lenni? Királynak lenni jó, mert… ott a palota (téli, nyári, tavaszi, karácsonyi, és egyéb), gazdagság, sofőr, saját papírpénz, stb. Persze, persze, néha azért csinálni is kell valamit, tárgyalni, meg ilyenek, erre vannak a miniszterek. De a beszédek… azt azért illik a királynak mondania, lássa néha az ország, csinál is valamit. Na, itt van a gond. VI. György (alias Bertie) nem igazán a szavak embere, a kimondott szavak/perc aránya elég siralmas. Ismerjük a kínos csendet, amikor mindenki imádkozik, hogy legyen már vége, nem bírjuk tovább a stresszt, fejezze már be. Számos eredménytelen próbálkozás után jött a megmentő, Mr. Logue (Geoffrey Rush, a többségnek általában Barbarossa kapitány), aki magasról tesz rá, hogy épp az angol király a legújabb páciense, egyenlőség van, üdv Bertie. Rövidesen VI.

György egyetlen igaz barátja lesz, trükkjeivel már egészen kibírható beszédeket mond (ki gondolná, mi mindenre jó az angol „F” betűs szó), még az erősen bulldogra emlékeztető (durva hasonlóság, tényleg) Churchill is elismeri. Attól függetlenül, hogy jó film, nem nézném meg újra 5 éven belül, és nem értem, miért jelölték 12 Oscarra. Tény, Colin Firth ezzel az alakításával végleg kilépett a Mr. Darcy és egyéb lányálmok skatulyából és tökéletesen játssza el, milyen egy szorongó ember, aki egyszerűen képtelen irányítani, tömeg előtt beszélni, vagy bármilyen felelősséget magára vállalni. Azonban Mr. Logue módszereivel (káromkodás, éneklés, ugrálás, amit akarsz) legyőzi félelmeit, bár stand-uppolni nem fog valószínűleg, Angliát bátran manőverezi a II. világháborúba. Ocskay Lilla

Felezzük meg!

Elérkezett a február, ami nem jelent mást, mint hogy itt a KöZGÁZ Felező Bál. Az egyetemen több éves hagyomány, hogy megünnepeljük a másodéveseket, akik elérkeztek egyetemi tanulmányaik feléhez. Ha te már feleztél, tudod miért, ha még nem, akkor azért gyere el és koccints velünk az eddig elért sikerekre! Megint egy közgázos buli? Nem! Ez annál sokkal több. Bulizz együtt a csoporttársaiddal, közgázos vagy külsős barátaiddal! Zárd le végleg a vizsgaidőszakot és legyen meg a tavaszi félév első báli élménye! Vacsora után a nemzetközi szinten is ismert és elismert Žagar ismét egyetemünkre látogat, emellett vendégünk lesz a sajátos zenei- és irónikus szövegvilággal rendelkező rapcsapat, a Bëlga. Itt lesz még az a zenekar, akit méltán nevezhetnénk a hazai Massiv Attack-nek, de a legtöbbet mégis akkor áruljuk el róluk, ha annyit mondunk: Beat Dis. Az egyéni magyar hangzásvilágú zenekar legismertebb száma a Just Like. Hogy milyen zenét játszik a The Hated Tomorrow? Zenéjükben az életszeretetet, a természetességet és a „je”-t igyekeznek kifejezni a legőszintébb módon. Lányok, ideje elkezdeni gondolkodni, hogy mit vesztek fel! A dress code hölgyeknek estélyi, uraknak öltöny. Gyertek el, koccintsunk és bulizzunk együtt egy hatalmasat! K.N.

Törd a fejed – Sudoku 8 6

4

2

10

6

11

1

12

4 8

3 2

4

3

5

3 8

4

9 3

5

10

5 10

7

11

6 5

4 2

2

11

9

4 7

3

9 5

12

forrás: http://www.iwatchstuff.com/2010/12/kings_speech_gets_a_big_boy_po.php

7

8

12

7

10

1 5

11

3

7

A Széchenyi István Szakkollégium vár Titeket sok szeretettel Elsős Napján, ahol Dr. Tálas Péter, a ZMNE SVKI igazgatója, biztonságpolitikai szakértő fog előadást tartani a Wikileaksről: magáról a szervezetről, hatásairól, jelenéről-jövőjéről, valamint általában a titkok és a nyilvánosság szerepéről az államok közti kapcsolatokban. Az előadás febr. 23-án 18:00-tól lesz a Ráday-koliban (Ráday u. 4345. első emelet, szakkollégiumi előadó), így utána várunk mindenkit egy kis zsíros kenyérre és (maci)fröccsre a SZISZ konyhájában, ill. bemutatkoznak a tavaszi félév Elsős Kurzusai is, amelyeken a félév során kötetlen, de mégis szakmai keretek között beszélgetünk – és tanulunk is kicsit – az adott témákról.

9


örökmozgó

KÖZGAZDÁSZ 52. évfolyam 5. szám 2011. február

Mesterségem címere KÖRNYEZETGAZDÁSZ

„Micsoda? – hangzik a kérdés – de hiszen ez a Corvinus, itt csak a közgazdász ami szóba jöhet, vagy mégsem?” – A helyes válasz a mégsem, hiszen a BCE nem csak a Közgázból áll, és nem csak ez a gazdálkodási képzési forma létezik az integrált universitas szellemiségen belül. nn

Ezen ambivalens megállapításról mondja el gondolatait Dr. Hrotkó Károly, a Kertészettudományi Kar dékánja. Több, mint másfél évszázados

múltra tekint vissza a Kertészettudományi kar, az egykori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem jogutódjainak egyike, mely a hazai kertészeti tudomány szellemi központjává fejlődött az elmúlt bő 150 év alatt. Intézményünk mára hazánk egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő agrár-felsőoktatási kara lett, melyben nagy szerepe van a Budapesti Corvinus Egyetembe integrálódott társkarokkal és más, hazai és külföldi egyetemi karokkal folytatott egységes universitas szellemiségű együttműködésnek. A környezetgazdálkodási agrármérnök BSc. alapszak (ismertebb nevén KÖGAM) elmúlt 3 éves sikerei és tapasztalatai igazolják, hogy ennek a Karnak a környezettudományok terén is van tennivalója. A felvételi mutatók alapján évről-évre többen választják ezt a szakterületet, azonban Egyetemünkön a képzés kimenetelének jelenlegi helyzete szerint nincs egyenes ági lehetőség a mesterképzésben való részvételre, a továbbtanulásra. Az elmúlt félévben

a Kari Tanács már határozatot hozott arról, hogy ezen jócskán van mit fejleszteni a szakok felülvizsgálata alapján, ez a fejlesztés első sorban a mester szakok területén kell, hogy bekövetkezzék. A kínálat bővítésekor elsődlegesen a környezetgazdálkodási mesterkurzust szeretnénk előkészíteni ez év végére, hogy januárban már indulhasson. Tervezzük és a koncepció már kialakult, de nagyon sok előkészítő munka vár még arra, hogy az ökológiai gazdálkodás mesterkurzust megalapíthassuk és elindíthassuk. Másik igen fontos dolog a környezetgazdálkodási területen, hogy bővítjük a meglévő 4 szakirányt (környezeti erőforrás-gazdálkodás, megújuló erőforrások, természetvédelem, környezettudatos kertész), már most tavasztól a Kari Tanács úgy döntött, hogy az ökológiai gazdálkodás valamint a vidékfejlesztés szakiránnyal egészül ki tehát a választék, így a 6 szakirány között jobban megoszlanak majd a hallgatók. Hajas Ádám

Lőrinc Lajostól búcsúzunk Gyorsan és váratlanul távozott közülünk Lőrincz Lajos. Gondolatban már gyógyultan hazafelé készülődött a kórházból, amikor szíve végleg megszűnt dobogni. A Budapesti Corvinus Egyetem és a magyar tudomány jelentős, meghatározó egyéniségét veszítette el. A jóformán első éveiben járó Államigazgatási Főiskolára 1978-ban került az Állam és Jogtudományi Intézettől. Az Államigazgatási Tanszéket vezető főiskolai tanárként jelentős szerepe volt az intézmény tudományos és oktatási profiljának kialakításában, az alapvető tananyagok kidolgozásában és magának a főiskolának a magyar felsőoktatásban és a tudományos közéletben való elfogadtatásában. Főigazgató-helyettesként, majd főigazgatóként is komoly érdemei voltak az iskola népszerűségének töretlen növelésében, felkészült hallgatókat kibocsátva az 1989–90 után átalakuló közigazgatásnak. 5 évet töltött el a Károli Gáspár Egyetem Jogi Karának dékáni pozíciójában országos rangot adva annak az intézménynek is. Eredményeit méltóan hirdetik publikációi, a 2007-ben második kiadást megért jelentős műve „ A közigazgatás alapintézményei”. Publikált az amerikai, a francia, az európai közigazgatási jog gyakorlatáról, szerkesztett könyvet a közigazgatási eljárásjogról, cikkeinek, tudományos közleményeinek száma igencsak tiszteletre méltó. A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése, dolgozói és diákjai nevében Mészáros Tamás rektor búcsúzott Lőrincz Lajos emeritus professzortól a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjától, egyetemünk egyik elődintézménye egykori főigazgatójától.

Önkéntesség és nemzetköziség az AIESEC-ben Szinte mindenkinek ugyanaz az első emléke a diákszervezetről: már a gólyatáborban bombázták a diákokat a különböző promóciókkal, kisebb előadásokkal. Ahogy telt az idő az egyetemen, egyre inkább éreztem, hogy bizony egyedül az iskola nem elég elfoglaltság, nem elég kihívás számomra, viszont igazán elkötelezni sem akartam magam egyik szakkollégium vagy diákszervezet iránt sem. Kapóra jött tehát, hogy az elsősorban nem én segítek a szer- az USA-ból és Oroszországból is. AIESEC 2010 őszén lehetőséget vezetnek és a gyakornokoknak, Egészen hihetetlen érzés, amikor kínált az érdeklődőknek, hogy ki- hanem ők nekem. Mit is kaptam csaknem 10 nemzet képviselteti próbálhassák magukat a szervezet pontosan az AIESEC-től? magát a mi csapatunk által szerveegyes részterületein belül. A felEgy igazán nagyszerű közös- zett welcome-partyn. adat a következő volt: segédkezni ségbe csöppentem bele. Hamar A szervezethez való csatlakoa február 16-án megrendezésre megtaláltam a közös hangot mind zásra február 25-ig van lehetőség, kerülő Intercultural Day szervezé- a többi önkéntessel, mind pedig a bővebb információt a http://bce. sében, illetve kaptam egy külföldi már szervezetben lévő régi moto- aiesec.hu oldalon kaphatsz. Gyegyakornokot, akit egy kicsit beve- rosokkal. Nem szükséges ecsetelni re el info estünkre február 21-én zethettem a budapesti életbe, se- mennyi tapasztalattal gazdagod- 18:00-tól a III. EA-ba, vagy nézz gíthettem neki a beilleszkedésben. tam azáltal, hogy a világ legkülön- be hozzánk az E.21-es irodába. Amikor jelentkeztem önkén- bözőbb pontjairól ismerhettem Hajas Gergely tesnek nem tudtam még, hogy meg új barátokat: Új-Zélandról,

nn

10

Esszéíró verseny

II. Magyary Zoltán Emlékkonferencia A Közigazgatástudományi Kar Magyary Zoltán Szakkollégiuma március 24-én ismét megrendezi az országos jellegű II. Magyary Zoltán Emlékkonferenciát, amely a múlt évben hagyományteremtő céllal indult útjára. A közigazgatástudomány egyik klasszikusa halálának 66. évfordulójáról emlékezik meg a konferencia. Témája: A közszolgálati életpálya, ennek keretén belül szó lesz a köztisztviselői, rendészeti, honvédelmi, igazságszolgáltatási területekről.

nn

Előadóink között köszönthetjük ismét Stumpf István alkotmánybírót, továbbá a magyar tudományos- és közélet jeles személyiségei közül például Fodor Lajost ny. vezérezredest, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárát, Dr. Máthé Gábort, a Magyar Jogász Egylet korábbi elnökét, Balázs István egyetemi docenst a Debreceni Egyetem Közigazgatási Jogi Tanszékéről. Kísérő eseményként Esszéíró versenyt hirdetünk a Budapesti Corvinus Egyetem, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola, illetve min-

den jog- és politikatudományi szak hallgatója számára. A pályázók maximum 15 oldalban fejthetik ki a közszolgálati életpálya jövendőbeli lehetséges jellemzőit, alakulásának irányait a tanulmányaiknak megfelelő szakterület szempontjából, vagy általánosságban. A munkákat az essze.magyary@gmail.com e-mail címre várjuk március 14-ig. A Konferencia a Köz­ igaz­ ga­ tástudományi Kar (1118. Ménesi út 5) I-II. előadójában kerül megrendezésre, 900 órától. További in­formációk a www.magyary-szak­ kolle­­­gium.hu oldalon érhetők el. Szilágyi Bettina

Sakkozni hívunk Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem és a Magyar Sakkszövetség között létrejövő együttműködés egyik célkitűzéseként rövidesen egy sakkozó klub alakul az egyetemen. Terveink szerint a Corvinus Sakk-klub rendszeres összejöveteleken edzéseket, képzéseket és versenyeket is rendezne. Sakkozni szerető vagy sakk iránt érdeklődő hallgatók és oktatók jelentkezését várjuk, akik szívesen részt vennének az egyetemi sakkélet elindításában és ápolásában. Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet 2011. február 28-ig: Göcző Melinda: melinda64@yahoo.com A további részletekről a későbbiekben adunk tájékoztatást. Dr. Tóth Magdolna oktatási rektorhelyettes

Legjobb vagyok Február 25-ig lehet jelentkezni az „Élj a tehetségeddel!” Generációs Tehetségmentor Program-ba, melynek célja, hogy lehetőséget biztosítson a tehetséged felfedezésére és annak megélésére. Ez a program olyan életpályamodellt mutat, amely lehetővé teszi, hogy a személyes sikereid mellett hatással legyél a társadalmi folyamatokra. A program ciklusai igazodnak az egyetemi tanulmányokhoz. Jelentkezésedet követően először 2 tesztet kell kitöltened, amivel a motivációidat, a világhoz való viszonyulásaidat vizsgálják. A második lépcsőben személyes interjún kérdeznek a céljaidról, kapcsolódásaidról, erősségeidről, eddigi sikereidről. Írj, a jelentkezem@legjobbvagyok.hu címre, és kérj további információt és a teszteket. A jelentkezési határidő: 2011. február 25. Kövess Bennünket http://legjobbvagyok.hu és http://www.facebook.com/legjobbvagyok


örökmozgó

KÖZGAZDÁSZ 52. évfolyam 5. szám 2011. február

Fiúk fiúkkal randevúztak Negyedik alkalommal rendezte meg Randevú – Tőkék és ötletek találkozása című programját a Spin-off Klub. Az első, ami egy betévedő szemlélőnek feltűnhetett, hogy mind a vállalkozói ötleteiket prezentáló fiatalok, mind a velük szemben befektetési lehetőséget kereső üzleti angyalok kizárólag a férfinem képviselői voltak

nn

„Országosan ennél jobb a helyzet – mondja Szirmai Péter, a Klub stratégiai vezetője –, hiszen ha felülreprezentáltak is a férfiak a vállalkozók körében, annyira azért mégsem oly egyoldalú a helyzet, mint mondjuk a kormányban. A kisvállalkozói szakirányon például mindig találunk vállalkozásban gondolkodó lányokat is.” Később azonban kiderült, hogy volt inkognitóban érkezett befektető a közönség soraiban, akiről akkor tudtuk meg, hogy milyen célokkal érkezett, amikor további együttműködés reményében felvette a kapcsolatot az egyik tőkét kereső vállalkozóval. A hölgynek már most is működő egészségháza van, és – mint mondotta – szívesen látná a holisztikus életvezetési tanácsadással foglalkozó vállalkozó kedvű fiatalt. A Randevú programnak immár az évek során kialakult „koreográfiája” van. A fiatalok a Klubban megtanulják, hogyan érlelhetik üzleti tervvé álmaikat, elsajátítják a hatásos prezentáció technikáját, a legfontosabb fogásokat, és 10-12

Tabuk nélkül Az Amnesty International nemzetközi jogvédő mozgalom magyarországi szervezetének LMBT (leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek) csoportja 2010. december 15-én a Társadalomelméleti Kollégium közreműködésével tartott előadást egyetemünk főépületében „LMBT jogok” címmel, viszonylag szűkebb körben.

nn

Az előadás első felében az LMBT csoport vezetője, Fülöp percet kapnak arra, hogy a meg- Ágnes ismertette az Amnesty Injelent 10-12 potenciális befekte- ternational (AI), annak magyartőnek bemutassák, mihez várnak országi szervezete és az LMBT támogatást. Van, akinek sikerül, csoport működését. Az AI alapés van, akinek nem. Ha öt jelent- vető célkitűzése az emberi jogok kezőből egy befut, az már sikernek korlátozások nélküli elismertetekinthető – erősíti meg Szirmai tése, elsősorban az Emberi JoPéter. Aki azonban nem jut pénz- gok Egyetemes Nyilatkozatára hez e program során, veszíteni az támaszkodva. Küzdenek többek sem veszít a dolgon, hiszen azokat között a nők elleni erőszak, a a tapasztalatait, melyekre a Klub kínzások, a terrorizmus, a fegykeretében tervének kidolgozásá- verkereskedelem ellen, valamit a ban, végiggondolásában tett szert, szegénységben élők, az LMBT később is kamatoztathatja. Sőt, a közösség jogaiért, a politikai jó fellépés technikája, a tudatosan foglyok szabadon bocsátásáért, fejlesztett kommunikációs kész- a vállalatok felelős működéséért ség akkor sem haszontalan, ha (CSR) és a halálbüntetés eltörvalaki végülis nem vállalkozóként léséért. Módszereik közé tartozindítja életét, hanem felvételi be- nak: a demonstrációk, virrasztások, levélíró kampányok (2-3 szélgetésekre, interjúkra jár. A Spin-off Klub ebben a félév- ezer levél/nap az adott személy ben is minden hétfőn és csütörtö- részére), emberi jogi oktatások kön várja a vállalkozás iránt érdek- és az e-mail petíciók is. Magyarlődőket. Első vendégünk február országon a két legfőbb „téma” a 17-én Oszkó Péter, ex-pénzügy- romák elleni diszkrimináció vis�miniszter, az OTP Portfolion Zrt. szaszorítása és az LMBT jogok befektetési üzletág igazgatója lesz. elismertetése. Az LMBT jogok számos isRészletek a www.spinoffklub.hu honlapon találhatók. Sz.P.

mert és nem ismert módon sérülhetnek, a példa kedvéért: bántalmazás, nyilvános megbélyegzés, megfélemlítés, örökbefogadás, nemi erőszak „térítő jelleggel” és kivégzés. A jogvédelem a világon különböző mértékben valósult meg, Magyarországon érdekérvényesítésként működik például az Egyenlő Bánásmód Hatóság, továbbá hazánkban lehetőség van bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére is. Alapvető célkitűzésnek tekinthető a fiatalság diszkriminációmentességre történő nevelése. Az előadás második fele egyfajta vita volt: szükség van-e a Pride-

okra, azaz a melegfelvonulásokra. Érvek és ellenérvek egyaránt elhangzottak: valaki támogatja, valaki ellenzi. Az kiderült számomra, hogy a média elferdíti ezeket a felvonulásokat: nyilván izgalmasabb a rózsaszín-flitteres kosztümös, boás, magukat „riszáló” embereket képernyőre tűzni, mint azokat, akik farmerben és pólóban egyszerűen csak vonulni szeretnének a Meleg Büszkeség Menetében. Számomra az előadás nagyon tanulságos volt, célszerűbb lenne többször, szélesebb körben megismételni. Pálfi Gergő

Túl a szivárványon Interjút készítettem a Társadalomtudományi Kar egyik hallgatójával, akinek köszönhetem az LMBT csoport egyetemünkön tartott előadásán való részvételemet, és aki maga is vállalja homoszexualitását – legalábbis barátai körében, azonban itt szeretné megőrizni névtelenségét.

nn

A QPAC lett az őszi bajnok Közeledik a tavasz, és a jobb idővel talán a Közgáz Liga is – addig is tekintsük át röviden az őszi eredményeket.

nn

Már az utolsó forduló előtt bebiztosította győzelmét a QPAC, mely fölényesen, tizennyolc ponttal zárt az élen. Mögöttük szoros volt a verseny, végül a második a BKV Hátra lett, harmadikként a Paksi Halászlé végzett. Mindössze egy pont volt köztük a különbség, és a negyedik helyezett AC Seppelisco Vivo is csupán ennyivel maradt le a pódiumról. Ötödik lett, és végül megmenekült a kieséstől az FC Másnap. Nem járt ilyen jól a Kisfröccs, a BuS-Snake, és a mindössze egyetlen pontot szerző BEFU-YBL csapata, ők a másodosztályban próbálkozhatnak a javítással. Habár a második liga két csoportját az ITK és a Pálya Ördögei nyerték, utóbbinak nem sikerült a feljutás, hisz a helyosztókon vereséget szenvedtek a LABONCFA, és az FC Vaskapu csapatától is, így utóbbiak szállhatnak ringbe a legjobbakkal a hamarosan induló tavaszi szezon során. DicsukD

–– Találkoztál-e valamilyen, közvetlenül ellened illetve homo­ szexualitásod ellen irányuló ellenszenvvel, atrocitással, diszkriminációval? –– Számos, melegek ellen irányuló támadás, atrocitás ismert sokak számára, én azonban ilyen szempontból szerencsésnek mondhatom magamat: soha semmilyen diszkrimináció illetve fizikai bántalmazás nem ért ilyen okból. Persze voltak „szurkálódások” olyanok részéről, akik nem is tudtak homoszexualitásomról, és ezek nem is estek jól. –– Milyennek értékelnéd a homoszexuálisok általános helyzetét Magyarországon? –– Itthon a melegek számára lehetséges bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, amely érzelmi és praktikus okokból is nagyon kedvező. Ugyanakkor ez a téma a gyakori homofób megnyilvánulások miatt teljesen tabunak számít, pedig az elfogadáshoz szükség lenne konstruktívan beszélni róla. Továbbá léteznek azért problé-

mák a jogegyenlőség területén is, például a családjogban. –– Mennyire kapcsolódik össze a HIV/AIDS a homo­szexua­litás­ sal? –– A két fogalom nem egymás szinonimája: a HIV nem csak a melegeket érinti, sőt… Azonban tagadhatatlan a téma kiemelt fontossága a melegek körében –– Szerinted a melegek szempontjából milyen „klíma” uralkodik a Corvinus Egyetemen? –– Mivel nem régóta járok ide,

ezért nem rendelkezek jól kiforrott véleménnyel, de az a tapasztalatom, hogy a Corvinus nem foglalkozik eleget ezzel a témával, nem vesz róla tudomást. Úgy érzem, az attitűd sem a legmegfelelőbb, de persze nem szeretnék elhamarkodott véleményt alkotni. Legjobban talán így tudnám leírni: „semleges struccpolitika”. –– Köszönöm az interjút és további sok sikert kívánok egyetemi tanulmányaidhoz és életedhez! Pálfi Gergő

11


KÖZGAZDÁSZ 52. évfolyam 5. szám 2011. február Tegyék félre minden hónapban egy mozijegy árát

Mi is leszünk nyugdíjasok?

– Nem lesz könnyű, hiszen nn Beszélgetés Kovács Erzsébettel, a Biztosítási Oktató és már több pénztár is megszűnt, Kutató Csoport tanszékvezető mivel nem érték el a minimálisan szükséges kétezer bennmaradó egyetemi tanárával. tagot, és úgy gondolom, hogy leszAz utóbbi hónapok egyik leg- nek további kilépők is, ám több jelentősebb belpolitikai és gazda- olyan, elsősorban pénzügyi piaci ságpolitikai témája a nyugdíjre- profilú szereplő is lesz, amelynek form volt, mely a nyilatkozási idő megéri majd továbbra is fenntarbefejeztével újabb fázisba lépett. tani nyugdíjpénztárát, hiszen az Immár ismert a maradók száma, eddigi adatok szerint elsősorban kezd kialakulni a pénztárak sorsa, a fiatalabbak és tehetősebbek és a kormány szándékairól is egyre döntöttek a maradás mellett. Ők több információ áll rendelkezésre. pedig egy olyan célközönséget jeKovács Erzsébettel, az Egyetem lentenek, amelyet szívesen tudnátanszékvezető tanárával folytatott nak hosszú távon is az ügyfélköbeszélgetésünkben mindezeket a rükben, mivel ennek a rétegnek el kérdéseket, és a Hallgatókat mint lehet adni egyéb banki-pénzügyi jövendőbeli felhasználókat érintő szolgáltatásokat, biztosítási termékeket is. témákat vettük górcső alá. Ettől eltérő okokból el tudom –– Ön szerint a kevéssel több, mint százezer megmaradt ma- képzelni továbbá, hogy a VIT, a gánnyugdíjpénztár-tag elégséges Vasutas Magánnyugdíjpénztár, a kasszák hatékonyságának fenn- vagy a hozzájuk hasonló is fennmarad, hisz az ezeket működtető tartásához?

12

nagy­­vállalatoknak a munkavállalók megtartása végett érheti meg üzemeltetni a kasszákat. –– Előzetesen mit gondolt arról, hogy mennyien maradnak magánpénztári tagok? – Január közepén, egy egyetemi nyugdíjfórumon kilencvenezer maradót becsültem, és mivel addig nagyságrendileg negyvenezren nyilatkoztak, úgy gondolom, ez nem volt olyan rossz becslés. –– Ha eltekintünk az elvi és politikai okoktól, tisztán gazdaságilag vannak olyanok, akiknek megérte a maradás? – Alapvetően azoknak érte meg maradni, akik magas jövedelemmel rendelkeznek, és már több mint húszévnyi szolgálati időt tudnak maguk mögött. Ők azok, akik a pénztárak működése óta kellően nagy tőkét tudtak félretenni maguknak, és a hosszú munkaviszony miatt az államtól is számíthatnak némi nyugdíjra. A fiatalabb nyilatkozók közül tisztán gazdasági szempontból azok döntöttek igazán jól, akik nem csupán sokat keresnek, de jövedelempályájuk meredek emelkedésére számítanak a jövőben is. Mivel azonban sok nyilatkozó csak harminc-harmincöt év múlva éri el a nyugdíjkorhatárt, ők abban is bízhattak, hogy idővel a most elég szigorú feltételek is változni fognak, hisz bár a most megszűnőben lévő rendszert alapjaiban nem lehet majd vis�szaállítani, korrekciókra, módosításokra lesz lehetősége a jövő kormányainak.

–– A kormány utólag vizsgá­ latot indít a pénztárak eddigi működéséről. Bokros Lajos azt nyilatkozta, hogy szerinte el­ kép­ zel­ hetetlen, hogy a magán­ nyug­ díjpénztárak hűtlenül kezelték volna a rájuk bízott pénzeket. Ön szerint elképzelhető, hogy „tűntek el” pénzek? – Egyetértek Bokros Lajossal, hiszen a pénztárak kezét nagyon szigorú szabályok kötötték meg, ráadásul a PSZÁF is folyamatosan figyelemmel kísérte működésüket, így szinte elképzelhetetlennek tartom, hogy itt ilyen felmerüljön. Az más kérdés – és ez az 1998-as bevezetés kidolgozásának köszönhető –, hogy bár a magánpénztárak szövetkezeti formában működtek, a működéshez szükséges elég magas indulótőkét a bankok, biztosítók, stb. tették be, akik – gazdaságilag teljesen racionális és érthető módon – vissza akarták kapni befektetéseiket, így a szabályok által lehetővé tett legmagasabb működési és egyéb költségeket vonták le a tagoktól, amely így természetesen némiképp csökkentette az ő hozamaikat. –– Mi az új nyugdíjrendszer lényege, és milyen előnyökkel rendelkezik? – Habár alapvetően ez is egy felosztó-kirovó rendszer lesz majd, itt a munkavállalót terhelő 10%-os nyugdíjjárulék, és a munkáltató által befizetendő 24%-os nyugdíj-hozzájárulás élesebben elkülönül majd. Míg előbbit mindenkinek pontosan számon tart-

ják egy virtuális egyéni számlán – amelyet az érintettek is szemmel tarthatnak, látva, hogy mekkora tőkét halmoztak fel maguknak az évek során, és abból mennyi havi nyugdíjra számíthatnak majd. Itt beszélhetünk korrektségről, hosszmetszeti egyensúlyról. A munkáltatói hozzájárulással immár gyakorlatilag semmilyen kapcsolata nem lesz annak, aki után azt befizetik, hiszen ez a rész az adott évi nyugdíjakra – a keresztmetszeti fenntarthatóság jegyében – nyilvántartás szerint is azonnal kiosztásra kerül. A rendszer legnagyobb előnyeként tehát az átláthatóságot nevezném meg, mely terén komoly előrelépés történt a korábbiakhoz képest, amikor a munkáltató jóval könnyebben „eltűntethette”, más célra fordította a befizetendő pénzt, megkárosítva ezzel alkalmazottját. Emellett fontos még az öregségi- és a rokkantnyugdíj szétválasztása is, és az, hogy a virtuális számlák alacsony egyenleg esetén ösztönzően hathatnak a további munkavégzésre. –– Lehet-e ma Magyarországon ideális nyugdíjrendszerről beszélni, és ha igen, milyen lenne az? – Figyelembe véve a demográfiai és gazdasági mutatókat, azt kell mondanom, hogy nincs ideális rendszer, mert a mostani állapotok fenntarthatatlanok lesznek, így ezekben is komoly változásoknak kellene végbemenniük. Kicsit szűkítve a dolgot, a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban teljes szemléletmód-váltásra lenne szükség. Gondoljon csak a svéd modellre, amely szülőhazájában azon is alapszik, hogy az emberek minden ellenérzés nélkül fizetik a járulékokat, hiszen bíznak abban, hogy abból ők a jövőben nyugdíjat kapnak, ám ugyanez a szisztéma a kiszámíthatatlanabb, rendezetlenebb Olaszországban korántsem lett ennyire sikeres. –– Ilyen feltételek mellett mi, fiatal egyetemisták például mit reméljünk, és mit tehetünk azért, hogy néhány évtized múlva biztosabb legyen a helyzetünk? – Ugyanúgy, ahogy várhatóan a jövő magyar gazdaságfilozófiájában a mostaninál hangsúlyosabb szerepet kapnak a megtakarítások, azt javaslom mindenkinek, hogy tegyenek félre minden hónapban valamennyi pénzt – akár havonta egy mozijegy árát –, majd később, már diplomás munkavállalóként a különböző kötelező járulékok felett még fizetésük 5-10%-át. Így, a felhalmozott tőke, és a hozamok révén azért jelentős nyugdíjkiegészítésre tehetnek szert. DicsukD

2011. Február  

Közgazdász egyetemi lap

2011. Február  

Közgazdász egyetemi lap

Advertisement