Page 1

ALAPÍTVA 1951

LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM | 2013. DECEMBER 6.

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA

11

ECO- VAGY ÖKOSYSTEM? Hol találjuk majd Európa startup fôvárosát?

13

ÉVÉRTÉKELÉS 2013

Gondolatok és tények a leköszönô esztendô tükrében

25

TOP 10 BUDAPESTI BERUHÁZÁS

Nem csak a rendszer változott

A diploma FOTÓ: HORVÁTH RÉKA

Végzetteink több mint fele „lábon kél el”, azaz a diplomázáskor már állása vagy állásajánlata van. Az összes szakra kiterjedô eredmények pedig azt mutatják, hogy diplomázás után a végzettek 98%-a három hónapon belül állást talál magának.

A Corvinusos diploma értéke 2013-ban HAJAS ÁDÁM

Fontos, hogy milyen oklevél van a kezedben! Ezt bizonyítják a felsôoktatási rangsorok és a diplomás pályakövetési rendszerek is.

J

obban teljesít a Corvinus Egyetem a december elején napvilágot látott statisztikák alapján. Mindezt az Educatio Nonprofit Kft. és a Heti Válasz közös, Felsőoktatási Rangsor 2013 című kiadványa is igazolja: „Tizenöt rangsorunkból hat esetében a Budapesti Corvinus Egyetem végzett az első helyen, így akár az ország legjobb egyetemének is nevezhetjük.” Nem volt ez másképp a HVG Diploma 2014 ranglistá-

ján sem, ott ugyanis „a Budapesti Corvinus Egyetem öt helyet lépett előre. Tavaly a hetedik helyet szerezte meg, idén azonban a hallgatói és az oktatói teljesítmény terén is javított.” Az összesített intézményi rangsorban a második, a hallgatói kiválóság tekintetében pedig az abszolút első helyen áll. A kormány is hasonlóan vélekedik, Klinghammer István felsőoktatási államtitkár szerint „a Corvinus az egyik legjobb magyar egyetem.”


2

KÖZHÍR

Miként lehet az, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói létszámát és diplomáinak értéket is növelni tudta az utóbbi évekhez képest, mindezt pedig egyedüliként a magyar egyetemek közül. Több ehhez hasonló kérdésemre is tényadatokkal válaszolt Andrási Mónika, a BCE Vállalati Kapcsolatok és Karrier Iroda igazgatója. Mennyit ér ma egy Corvinusos diploma? Ha ez alatt azt értjük, hogy a végzés után szinte azonnal állásra konvertálható a corvinusos diploma, akkor magas munkaerőpiaci értékkel és kiváló munkáltatói elfogadottsággal rendelkezik szinte minden corvinusos alap- és mesterszak diplomája. Milyenek a Corvinuson végzett hallgatók elhelyezkedési esélyei? Kiválóak. Messze a legjobbak a többi felsőoktatási intézmény között. Milyen gyorsan és milyen állást kapnak a Corvinuson végzettek? A corvinusos diplomával a gazdasági, társadalomtudományi, az agrár, és a tájépítészeti élet számos területén el lehet helyezkedni. A mi diplomáink ebből a szempontból is egyedülállóak. Nemcsak az adott szűkebb szakterület, de a sokkal szélesebb kör is szívesen fogadja a frissdiplomásainkat.

Melyik a legerôsebb szakunk a diploma értéke szempontjából? Mind a hat karunkon vannak kiemelkedő elfogadottságú szakok, azaz a kiválóak között is a legjobbak. A nemzetközi tanulmányokon végzettek, a gazdálkodás és menedzsment szakosak vagy éppen az alkalmazott közgazdaságtan végzettjei mellett nagyon kelendőek a kertészmérnökeink, az élelmiszermérnökeink vagy a tájrendező-kertépítő mérnökeink, akik hazánkban egyedülálló képzésben vesznek részt. Van különbség corvinusos és corvinusos diploma megítélése között a munkaerôpiacon? Hasonló szakterületeken belül nincs számottevő különbség. Milyen eredményeket mutat a Diplomás Pályakövetô Rendszer? Végzetteink több mint fele „lábon

DJB

Melyik képzési területrôl lehet a legmagasabb kezdô fizetéssel elhelyezkedni, és mi helyzet a többi szakterülettel?

Az átlagos kezdő fizetése az egy évvel korábban végzett corvinusos hallgatóknak a Komplex hallgatói szolgáltatásfejlesztés c. TÁMOP 4.1.1-es pályázat keretében végzett Diplomás Pályakövető Rendszer-i kutatásunk szerint nettó 200 ezer Ft körül mozog, de például a pénzügyi és számviteli területen vagy a tanácsadási területen dolgozók ennél jóval magasabb fizetést kapnak. Az, hogy kinek mekkora a kezdő fizetése, nemcsak attól függ, hogy milyen szakon végzett, hanem attól is, hogy milyen szektorban, és itthon vagy külföldön helyezkednek el.

AZ, HOGY KINEK MEKKORA A KEZDÔ FIZETÉSE, NEM CSAK ATTÓL FÜGG, HOGY MILYEN SZAKON VÉGZETT, HANEM ATTÓL IS, HOGY MILYEN SZEKTORBAN, ÉS ITTHON VAGY KÜLFÖLDÖN HELYEZKEDNEK EL. kél el”, azaz a diplomázáskor már állása vagy állásajánlata van. Az összes szakra kiterjedő eredmények pedig azt mutatják, hogy diplomázás után a végzettek 98%-a három hónapon belül állást talál magának. Miben mérhetô igazán a Corvinus presztízse a munkaerôpiacon és a diploma megítélése kapcsán? Két tényezőben: a munkáltatók a 2008 óta tapasztalható munkaerőpiaci visszaesés ellenére is egyre több és több állást és szakmai gyakorlati lehetőséget hirdetnek meg a Corvinus Egyetemen. Másfelől intézményünk népszerűsége annak ellenére tovább nőtt a középiskolát befejezők körében, hogy egyre több szakon kell díjat fizetni az egyetemi tanulmányokért. És talán még egy harmadik szempont is érdekes lehet. Sok munkáltató már azt elfogadja, hogy a Corvinuson tanul, vagy abszolutóriumot szerez a hallgató, maga a „papíros, a diploma megléte” elegendő, ha a későbbiekben áll majd rendelkezésre – addig is

szívesen alkalmazzák hallgatóinkat. Végül amikor arról kérdezzük meg a végzetteinket, hogy ajánlanák-e másnak is a Corvinust, vagy újra beiratkoznának-e egyetemünkre, a válaszadók 85-90%-a egyértelmű igennel válaszol. Évrôl évre listavezetô a Corvinus Egyetem a felsôoktatási rangsorokban. Ez hogyan hat a vállalati szektorra, a kikerülô friss diplomásokra, a diploma értékére, az intézmény megítélésére? Egyetemünk évek óta ún. „célegyetem” több tucatnyi munkáltató számára. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy a cégek adott szakok esetében elsősorban vagy kizárólag a Corvinus diplomásait keresik bizonyos állásokra. Az, hogy egy-egy állást csak corvinusos végzettek számára tesznek betölthetővé, az azt mutatja, hogy ez az alap, minden egyéb extra nyelvtudás, szakmai gyakorlat megléte, jó eredmények, nemzetközi tapasztalatok az alap elvárásra épül.

A megújuló DJB 2013 júniusában az addigi Közgáz DJB beszüntette mûködését, helyüket a Hallgatói Önkormányzat képviselôibôl felállt testület vette át. Kérdéseinkre Polákovits Flóra, az októberben megválasztott EDJB referens válaszol.

Miért volt szükséges egy új testület felállítása? A Közgáz Diákjóléti Bizottság két vezetője lediplomázott, így megszűnt referensi mandátumuk. Távozásukat követően nem volt megfelelő utánpótlás, akik maradéktalanul el tudták volna látni a DJB feladatait. Ekkor került képbe a HÖK. Milyen változásokat szeretnétek elérni a szervezet mûködésében? Jelszavunk a transzparencia. Ebből kikövetkeztethető fő célunk, hogy minden egyetemi polgár számára egyértelmű legyen, mi alapján hozzuk döntéseinket. Szeretnénk egy olyan hallgatóbarát rendszert létrehozni, amelyben minden hallgató problémájára 24 órán belül megoldást találunk. Az eddigiekben a DJB-nek állandó titkára volt, jelenleg a HÖK-ösök önkéntes alapon tartanak nyitva, ezért különösen nagyhang-

LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM | 2013. DECEMBER 6.

súlyt fektetünk a tudásmenedzsmentre is. Mit tettetek eddig ezek megvalósulásának érdekében? Első nagyobb projektünk keretein belül a rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó pályázási és elbírálási rendszerrel kapcsolatban nyújtottunk be változtatási javaslatot, továbbá a tanulmányi ösztöndíjak összegeinek megállapítására elkészült egy program, ami automatikusan megállapítja a mediánokat és összegeket, ezzel jelentősen csökkent a hibák lehetősége. Hogyan szeretnétek elkerülni a továbbiakban a közelmúltban történteket? Ezt egyrészt a fent említett transzparenciával, másrészt a HTJSZ ösztöndíjakra vonatkozó paragrafusainak szigorításával, valamint az Egyetem minden szervére vonatkozó pontos határidők meghatározásával szeretnénk elérni.

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA


KÖZHÍR

A 20. számú paradoxon

V

HAJAS ÁDÁM / FÔSZERKESZTÔ

alóban, pontosan két évvel ezelőtt sokan úgy látták, hogy mindez lehetetlen. Egy húszéves fiatal kezébe adni a gyeplőt többekben látszólagos ellentmondásokba ütközött. Vajmi kevés érvként szolgál az manapság, hogy most már huszonkettő. A Corvinus Média főszerkesztőjeként eltöltött két évem után talán megengedhetek ennyi őszinteséget. Az is lehet, hogy anno egyedül én voltam az, aki legerősebben hitt benne és tudta, hogy sikerülni fog. És íme, nem ez az első és nem ez az utolsó lapkiadásunk a médiaközpont keretei között. Ez már a huszadik Közgazdász! Egykoron jómagam is tagja voltam D. Szekeres Ágnes, általam a mai napig igazán nagyra becsült főszerkesztő csapatának. Most jött el az ideje, hogy megköszönjem mindazt, amit tőled tanultunk, kedves Ágnes. Bízom benne, hogy az én csapatom sem okozott csalódást, és bizonyítottuk, hogy egyszerű hallgatóként is képesek voltunk a lehetetlenre. Százezer megjelent példányszám után már van merszem azt mondani, hogy valamit letettünk az asztalra. És képesek vagyunk a saját lábunkon megállni, hova tovább, magabiztosan járni. Nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem bizalmadat, kedves olvasónk. Áldott ünnepeket és még boldogabb új évet kívánok a Corvinus Média valamennyi munkatársa nevében. Következik 2014 és az 55. évfolyam!

#egyetemihírek ORBÁN PATRÍCIA KRISZTINA

DIPLOMA 2014 CÍMMEL MEGJELENT a HVG legfrissebb felsőoktatási rangsora, melyen egyetemünk – 7 helyet javítva tavalyi eredményein – oktatói kiválóságot tekintve 8., míg a hallgatóit az 1. helyet szerezte meg, mindezzel az összetett versenyben pedig a 2. pozícióban szerepel. Az elismerés többek között oktatóink tudományos fokozatának, az egyetemünkre felvettek átlagpontszámának és nyelvvizsgáinak számának is köszönhető. A Heti Válasz is a közelmúltban publikálta saját szakspecifikus rangsorát, mely a felvételi előtt állóknak hivatott segítséget nyújtani abban: az őket érdeklő szak oktatása, mely egyetemeken, milyen színvonalú. ÚJ DÉKÁNOK KERÜLTEK KINEVEZÉSRE a Társadalomtudományi és a Gazdálkodástudományi Karon. Az előbbi vezetését Dr. Csicsmann László vette át, aki a közelmúlig az ÁVF docenseként is tevékenykedett. Egyetemünk tagjai közé 2004-ben csatlakozott, elsősorban a Nemzetközi Tanulmányok Intézetének munkatársaként ismert az diákok által. Az utóbbi kar irányítása Dr. Zoltayné Dr. Paprika Zita alá került, aki tanszékvezetőként, valamint az International Study Program programigazgatójaként is hosszú ideje erősíti egyetemünk csapatát. A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Hallgatói Önkormányzatának új elnöke: Juhász Ádám. Ádám 2008-ban kezdte meg tanulmányait és közéleti tevékenységét a Corvinuson, jelenleg a Nemzetközi Tanulmányok Mesterszakjának másodéves hallgatója. NAGY SIKERREL ZÁRULT egyetemünk legutóbbi TÁMOP pályázata, mely a “A tudományos képzés műhelyeinek átfogó fejlesztése a Budapesti Corvinus Egyetemen és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen” nevet viselte. A projekt megkoronázásaként december 5-én tartott zárókonferencián minden érdeklődőnek volt lehetősége részletesen értesülni a program remek eredményekekkel zárult egységeiről. Számokban és röviden: 40 kutatás-fejlesztési projekt zajlott le, 3342 hallgató 1238 kutató, oktató részvételével; 356 képzési újítás történt; 1299 publikációt, valamint 1011 hazai és nemzetközi konferencia lebonyolítását köszönhetünk a pályázatnak és koordinátorainak; végül pedig 135 felújított vagy beszerzett eszközzel is gazdagodott a Corvinus a többéves projekt által.

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA

3

#havibelpol PAPP GERGÔ / FELELÔS SZERKESZTÔ

A NAV-botránytól hangos a Parlament folyosója és a magyar blogszféra is. Közben a népet igazából az egész hidegen hagyja, és csak csalja tovább mindenki a maga adóját. Mostantól azonban a kreatív könyvelést alkalmazó Magyar Családoknak is „papírjuk van” arról, hogy morálisan, meg máshogyan sem elítélendő az államkassza megrövidítése. Nézzük, drága jó honatyáink hogyan képviselik nemzetünk egy ügyét az Országgyűlésben:

@LMP

Bár a kiegyensúlyozottság kézikönyve szerint az LMP-ről is rosszat kellene írnom, ezen ügy kapcsán nem igazán tudok. Schifferék egy vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték, amely meghallgatná Horváth András ex-NAV-os áfacsalás-leleplezőt. Igazából a többi parlamenti párt bénaságát illusztrálja, hogy a 3% körül mért LMP az ügy zászlóvivőjévé tudott válni.

@MSZP

A szocialisták már megint sunynyognak. A megújult, fiatalos váltópárt ahelyett, hogy az élére állt volna az ügy felgöngyölítésének, saját múltjától tartva nevetséges érveléssel állt elő: nem írják alá a vizsgálóbizottságot kezdeményező ívet, ha azon Jobbikosok aláírása is szerepel. Anélkül viszont nem lesz meg a bizottság felállításához szükséges többség, és ezt jól tudják ők is. Ennek ellenére Mesterházy büszkén bement Horváth András nem hivatalos meghallgatására, majd egy képet is posztolt a Facebook oldalára, amin véletlenül a volt NAV-os mellett áll: „Írásbeli kérdést nyújtottam be Orbán Viktorhoz, akitől az MSZP-frakció azt szeretné megtudni, hogy mit tett a miniszterelnökség Horváth András adóellenőr feljegyzésével”. Én szégyellem magam. (Azóta egyébként úgy tűnik, a minden oldalról érkező nyomás hatására megtisztelik aláírásukkal az ügyet.)

@FIDESZ_KDNP

Eddig csak nevettem a Jobbik felszólalásain, amely „Fidesz-MSZP” nagykoalícióval riogatta híveit. Most már nem nevetek annyira. A kormánypárt látványosan csendben van az ügy kirobbanása óta, és nincs szándékukban vizsgálóbizottságot állítani. Kocsis Máté szóvivő szerint erről is a gonosz szocialisták tehetnek: ők nyomtak át tavaly a kétharmados többségen egy olyan törvényt, amely nem teszi lehetővé vizsgálóbizottság felállítását, ha az ügyben valamilyen hatósági eljárás folyik. Természetesen a törvénymódosítás egy ilyen egyszerű (évi ezermilliárdos) áfacsalásnál fel sem merül, csak olyan nemzetbiztonságot fenyegető ügyeknél, mint egy szlovák milliomosnőre kirótt bírósági ítélet.

@DK

Gyurcsány vezetésével a DK is aláírja az ívet. Bár valószínűleg titkon abban reménykednek, hogy nem lesz semmi az ügyből: a volt adóhivatali munkatárs szerint a NAV romlása egy 2007-es átszervezéssel kezdődött, ekkor pedig tudjuk, hogy épp kinek a vezetésével virágzott nemzetünk.

@EGYÜTT_PM

A PM-es képviselők is egyből aláírták, és Bajnai szerint is szükség van vizsgálóbizottságra. Azért a lényeget mégsem sikerült megérteniük, inkább cébéáztak egyet: „Erős a gyanú, hogy a NAV-os ügy a CBA-ról szól”. Akkor már egyből a stadionokról meg a trafikkoncessziókról, nem?

@JOBBIK

Ők csak simán aláírták. Ha nem egy tragikomédia első felvonása lenne a modern magyar politika, minden párthoz ezt írnám, és még más cikkeknek is több hely jutna. 2013. DECEMBER 6. | LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM


4

KÖZHÍR

#havikülpol

#havigazdaság

VERSENY AZ ÉSZAKI-SARKÉRT

KONFERENCIAKÖZPONT ÉPÜLHET BUDAPESTEN

SZÁNTÓ RÚBEN

KÁRÁSZ ISTVÁN

A sarkvidéken csillapíthatja olajfüggőségét az USA. Az éghajlatváltozás miatt a jégpáncél zsugorodásának következtében a térségben található olaj bányászata várhatóan kevesebb akadályba fog ütközni. Persze a nagy riválisok is világossá tették éreklődésüket a jégmezők iránt, feltüzelve ezzel az eddigi versenyt az oroszok, az amerikaiak és a kínaiak között. Washingtonnak ezért is fontos lenne, hogy végre kiszálhasson a közel-keleti roncsderbiből.

Több ezer fős befogadóképességű konferenciaközpontot építene a kormány, amelynek finanszírozásáról még a választások előtt döntenének. Turisztikai szakemberek régebben jelezték, hogy Budapest, és ezzel Magyarország üzleti turizmusa (MICE) egy ilyen létesítmény nélkül nem tud igazán fejlődni. Egy ekkora konferenciaközponttal már esély lenne felvenni a versenyt többek között Béccsel a nagy konferenciák rendezéséért. A több beutazó üzleti turista miatt megnőne az igény a magasabb kategóriájú szállások és szolgáltatások iránt is, így akár egy magasabb árképzésre is lehetőség nyílna a szállodaipar számára.

KIT VÁLASZT SZERBIA?

Ukrajna után most a szerbeknél is áll a bál: Szerbia csatlakozása az EU-hoz belátható közelségen belül van. Ismét felmerültek bizonyos kérdések azzal kapcsolatban, hogy az oroszok szláv testvérükkel milyen viszonyt tudnak fenntartani. Belgrád próbál mindenkivel jó viszonyt kialakítani, míg Brüsszel és Moszkva, ki-ki a maga igazát hangoztatva, választ sürget.

CSÚCSON AZ ÁLLAMI TARTOZÁSOK

Egy hónap alatt 23,2 milliárd forinttal nőttek az állami intézmények lejárt tartozásai, így már 120,9 milliárd ez az összeg, amely a GDP 0,3 százaléka. Egy hónap alatt úgy nőhetett ilyen mértékben az adósság, hogy a közoktatás államosítása után rejtett tartozások kerültek elő. Az elmúlt évtizedben ezen adósságok nagy része mind az önkormányzatoknál volt, viszont az államosításnak hála, feketén-fehéren kiderült az ágazat alulfinanszírozása.

AZ AUTONÓMIATÖREKVÉS KINYÍRTA AZ ADÓTÖRVÉNYT

Jean-Marc Ayrault kormánya komoly ellenállásba ütközött az árufuvarozó körökkel, így egy időre felfüggeszteni kényszerült az „écotaxe” néven emlegetett környezetvédelmi adó bevezetését. (Franciaországban ezzel terhelték volna a 3,5 tonnánál nehezebb áruszállítókat). A tiltakozás Bretagne-ban volt a legvehemensebb; egyelőre a francia kormány letett az új adónem bevezetéséről, de az tiltakozó akciókat tovább folytatják a sikerre való tekintettel. Ezzel is hangoztatva hogy, Bretagne azért még Franciaország, de nem „francia gyarmat”.

TOVÁBBRA SEM LESZ SZABAD VILÁGKERESKEDELEM

Október végén tartották a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) gyűlését, melyen 159 ország képviselői tanácskoztak a világkereskedelem fellendítéséről és egyes vámszabályozások könnyítéséről, egységesítéséről. A tárgyalások azonban nem zárultak sikerrel. A Magyarországot érintő mezőgazdasági termékek kereskedelmét enyhítő intézkedésekről csak decemberben fognak tárgyalni. A tagországok miniszterei Balin gyűlnek majd össze.

Tôzsde karnyújtásnyira BÁRTFAI ESZTER

A

Budapesti Corvinus Egyetem és támogatói (BÉT, Equilor, McKinsey, Morgan Stanley, MSCI, OTP Bank) közötti együttműködésnek köszönhetően egyedülálló módon, immár testközeli élményt lehet szerezni a tőzsdei kereskedés terén. A pénzügyi oktatásban és kutatómunkában nemzetközi trendeket követő, innovatív Pénzügyi Laboratórium november 21-e óta tárt kapukkal várja a hallgatókat és az oktatókat egyaránt. A Corvinus FinLab létrehozásánál amerikai egyetemek szolgáltak követendő példaként. A kialakításnál fontos szempont volt az elhelyezkedés is: a kutatóteremnek az egyetemi központi könyvtár (eddig hírlapolvasóként

LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM | 2013. DECEMBER 6.

funkcionáló) üvegterme ad otthont, így nemcsak felszereltségében, hanem a külcsínt illetően is labdába tud rúgni a nagy kereskedőházak mellett. Annál is inkább, mert a számítógépes terminálokon (amelyek használatának ügyében bátran lehet fordulni a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék oktatóihoz és demonstrátoraihoz) kívül, a tanórákat támogatandó, egy hatalmas kivetítő és egy többméteres tábla is helyet kapott. A termet természetesen egyénileg is igénybe lehet venni a házi feladat vagy diploma megírásához. A Kelet-Közép-Európában kivételes kereskedési terem hozzáférést biztosít a Bloomberg adatbázishoz is, több évtizedre visszamenőleg szolgáltatva historikus adatokat a pénzügyi piacokról. A világ tőzsdéinek

eseményeit pedig a kétmonitoros munkaállomásokon negyedórás csúszással lehet nyomon követni. A FinLab célkitűzései túlnyúlnak az oktatáson: a pénzügyi kultúra fejlesztését, a befektetői gondolkodás ösztönzését, a személyes pénzügyi döntések megalapozását, vállalkozói gondolkodás/szemlélet támogatását, valamint a befektetéselemzés, kockázatkezelés és a piaci történések/folyamatok monitoringja terén történő tapasztalatszerzést várják a jövőben a laboratóriumtól. A fejlesztés minden bizonynyal nagyban hozzájárul a Corvinus Egyetemen a közgazdasági-pénzügyi képzés minőségi színvonalának emeléséhez és a megszerzett diploma értékének növeléséhez.

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA

FOTÓ: HORVÁTH RÉKA

Mindig is érdekelt a tôzsde világa? Kedvenc filmed esetleg a Tôzsdecápák? Szívesen átélnéd, kipróbálnád, milyen az ottani napi szintû pörgés?


KÖZHÍR

5

Vezess úgy, mintha szolgálnál! HOLJENCSIK SOPHIE

Kiss Dávid két évig töltötte be a BCE HÖK elnöki pozícióját, mely idôszak változásokkal, különféle nehézségekkel, kihívásokkal volt teli. Megkérdeztük, hogyan értékelte az elmúlt éveket. Két éven át vezetted a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatát. Hogyan emlékszel vissza a mandátumod elejére? Nem könnyű helyzetben vettem át a stafétabotot elődömtől. Egyetemünk története talán legválságosabb időszakát élte meg akkoriban: hónapok óta napirenden volt a Corvinus megszüntetése, a Közigazgatástudományi Kar pedig már az új Nemzeti Közszolgálati Egyetem része lett. Ráadásul nem csak én kezdtem a mandátumom az új év első napján: váltás volt a rektori és a helyettesi székekben is, a jogi felügyeletünk átkerült az újonnan megbízott főtitkárhoz, a tanév végén pedig távozott a gazdasági főigazgató is, akit több hónapos átmeneti időszak után követett csak tisztségében a jelenlegi. A Hallgatói Önkormányzat és a hallgatói szolgáltatások is megújításért kiáltottak. Ne felejtsük el azt sem, hogy akkoriban fenekestül felfordult a magyar felsőoktatás, ami komoly feladatokat rótt az intézményi HÖK-ökre és a HÖOK-ra. Ezért különösen nagy szükség volt az érdekképviselet megerősítésére, hogy felkészülten és legitimen állhassunk ki a hallgatókért.

FOTÓ: TELEGDI ADRIÁN

Milyen területeken sikerült reformokat végrehajtanod? A nemzeti felsőoktatási törvény elfogadása után új alapszabályt készítettünk és teljesen újjászerveztük a BCE HÖK-öt. Egységes és erős központi szervezetet hoztunk létre, de a karok és campusok szerepe sem csökkent. Az érdekképviselet és a közösségi élet továbbra is a hallgatókhoz legközelebbi szinteken szerveződik, de az egyetem, valamint a „külvilág” felé a központi tisztségviselők és szervezeti egységek járnak el. Megújult az egyetemi média és hozzáfogtunk a diákjóléti, kollégiumi szolgáltatások reformjához is. Fontos volt számomra, hogy a Budai és a Közgáz Campus hallgatóit egyaránt meg tudjuk szólítani, és a HÖK-ösök is megtanuljanak együtt dolgozni. A BCE HÖK koordinálja egyetemünk sokszínû diákéletét is. Milyen volt az együttmûködés? Úgy érzem, jó viszony alakult ki a BCE HÖK és a diákszervezetek között, ennek kulcsát a párbeszédben, a hagyományok tiszteletben tartásában és az új kezdeményezések támogatásában látom. Az

elején mindenkivel leültünk egyeztetni és a Diákszervezeti Tanács is folyamatosan ülésezett. Emellett a legnagyobb szervezetek vezetőivel külön is rendszeresen tartottam a kapcsolatot. Büszke vagyok rá, hogy a Corvinuson nap mint nap százak járulnak hozzá ahhoz, hogy még jobb legyen ide egyetemre járni. Ez példaértékű és mindenképp megőrzendő érték. A te elnökséged alatt jött létre az egységes Corvinus Hallgatói Médiaközpont. Hogy értékeled? Számomra az egyik legnagyobb „sikersztori” épp ez. Pályázatom egyik fő gondolata volt, hogy az értelmiségi léthez hozzá kell tartoznia a rendszeres és igényes médiafogyasztásnak. Volt akkor egy több mint ötven éves múltra visszatekintő Közgazdászunk, de alig olvasta már valaki, és volt egy új Corvinus Offline. Nem volt ellenben koncepció, egységes gondolat, igazi szerkesztőség. A korábbi néhány munkatárs helyett ma már több mint ötvenen dolgoznak rendszeresen az egyetemi sajtónak, új dizájn, fiatalos, tartalmas kiadványok várnak az olvasókra. Elindult és rendszeresen jelentkezik Corvinus TV, a Corvinus Online bejegyzései pedig rendszeresen szerepelnek országos online médiumok címlapjain. Az elmúlt idôszak finoman szólva is mozgalmasan telt. Mik voltak számodra a legfelemelôbb és legválságosabb pillanatok munkád során? Fantasztikus érzés volt a hallgatókat képviselni, vezetni egy ekkora szervezetet, fontos ügyek részesévé válni. Sokszor éreztem úgy, amit épp teszünk, túlmutat rajtunk. Hogy mi volt a legválságosabb? Nehéz lenne választani, kijutott ilyenekből bőven. Mindjárt az elején két szörnyű haláleset, az egyetemért való folyamatos küzdelem, a gazdasági megszorítások. Amikor egy többezres, békés demonstráció után néhány tucat huligán be akar törni a Fővámpalotába: a kapuk zárva, belül rendőrsorfal, kint meg épp azt kiáltják, lámpavasra vele, s a kettő között ott állok én. Az utóbbi hónapokban eluralkodott hangulat, a belobogtatott ügyek, a gazdasági főigazgatóval való viszony. De ezeket százszor is feledteti a sok gyönyörű élmény, ami ért: amikor köszönthettem az ENSZ főtitkárát,

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA

FANTASZTIKUS ÉRZÉS VOLT A HALLGATÓKAT KÉPVISELNI, VEZETNI EGY EKKORA SZERVEZETET, FONTOS ÜGYEK RÉSZESÉVÉ VÁLNI. SOKSZOR ÉREZTEM ÚGY, AMIT ÉPP TESZÜNK, TÚLMUTAT RAJTUNK. miniszterekkel és nagykövetekkel egyeztettem. Amikor egymást figyeltük egy Nobel-békedíjas burmai asszonnyal, akinek a tekintetében milliók hite és a küzdés, a tenni akarás tüze lobogott. Amikor láttam, hogy megérte kiállni, mert mégis lesz minden szakon állami hely és megindulnak a rendszeres tárgyalások a Kormánnyal. Rendezvények, az ESU elnökválasztása a Közgázon, a véradóversenyek első helyezései, a Magyar–Olasz Kulturális Évad sikerei, az OTDK budai megszervezése, egy-egy önfeledt pillanat a HÖK-ös kollégákkal, az egyetemvezetéssel. Amikor most, két év után végigtekintek, és nem csak munkatársakat, hanem barátokat látok magam körül. Életem egyik legszebb időszaka volt ez. Hálás vagyok, hogy részese lehettem. Hogyan tovább, mik a terveid a jövôre nézve? Utolsó évemet járom a politikatudomány mesterszakon, a tanév végén szeretnék lediplomázni, aztán jelentkezni PhD-képzésre. A Corvinuson befejezem az érdekképviseleti tevé-

kenységet, de jövőre még országos szinten, a HÖOK elnökhelyetteseként és a European Students’ Union magyar delegáltjaként részt veszek a hallgatói mozgalom munkájában. A Küldöttgyûlés Kocsa Norbertet, eddigi alelnöködet választotta utódodul. Milyen tanácsokat fogalmaznál meg neki? Norbit megbízható és lelkiismeretes embernek ismertem meg. Minden segítséget igyekszem megadni neki, hogy megismerje az elnöki tisztséggel járó feladatokat, belelásson a különböző testületek működésébe, és persze, ha kéri, szívesen elmondom a véleményemet bármiről. De azt azért nem hiszem, hogy az én tanácsaimra kell hagyatkoznia. Egy elnöknek kijár az a tisztelet, hogy meghatározhassa vezetői irányvonalát – még az elődjétől is. Így hát csupán azt a bibliai idézetet szeretném figyelmébe ajánlani, ami alapján a saját munkámat is próbáltam végezni: „Aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál.”. Úgy hiszem, nincs ennél fontosabb iránytű egy vezető számára. 2013. DECEMBER 6. | LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM


KÖZÉLET

Nagy évzáró összeállítás HOLJENCSIK SOPHIE

Az alábbi rendezvényekben egy a közös: mind az idei évben valósultak meg. A színesebbnél-színesebb események azonban csak kis szegmensei az egyetemen megvalósult programok sokaságának, hiszen ennél felsorolhatatlanul több elôadáson, konferencián vehettek részt a hallgatók. Az alábbiakban következzék egy kis visszatekintés az idei év „nagy dobásaira”.

2013

6

2013.12.04. AJTK: THE CHANGING DISTRIBUTION OF GLOBAL POWER AND ITS CONSEQUENCES

2013.12.03. FAKT: MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI JÖVÕKÉPE 2013

2013.11.28. HELLER FARKAS SZAKKOLLÉGIUM: KORRUPCIÓS KOCKÁZATOK AZ ÜZLETI SZEKTORBAN

2013.11.25-27. EVK SZAKKOLLÉGIUM ÉS KEX: REKLÁMKONFERENCIA A CORVINUSON

2013.11.20. EFFEMINE: BUSINESS IN GASTRONOMY

2013.11.20. RAJK: SZEXI KÖZGAZDASÁGTAN

2013.11.05. AJTK: MERCEDES-BENZ: EVOLÚCIÓ

2013.10.30. SZISZ: ALTERNATÍV FINANSZÍROZÁSI FORMÁK

2013.09.27. EFFEMINE: A STÍLUSOS ÁLLÁSKERESÉS PROTOKOLLJA

2013.05.09. AJTK: DUNAI REGATTA

2013.05.08. EVK: A MONDAT TÕ – A GESZTI PÉTER: MARKETINGÓRA A MÉMMESTERTÕL SZEMÉLYESEN

2013.05.08. HELLER FARKAS SZAKKOLLÉGIUM: INTERAKTÍV BESZÉLGETÉS MAGYAR BÁLINT VOLT OKTATÁSI MINISZTERREL

A Budapest Music Centerben megrendezett egész napos konferencia fő célja volt, hogy összehozza az Európa-szerte és azon túl munkálkodó, közvéleményt formáló tudományos szakértőket, politikai döntéshozókat. A konferencián neves előadók az új világrend legújabb fejleményeit és kihívásait tárták a résztvevők elé.

A műhelybeszélgetés során a Transparency International Magyarország üzleti szektorra specializálódott munkatársai nyújtottak bevezetést azokba a korrupciós kockázatokba és jelenségekbe, amelyek az üzleti szektort jellemzik Magyarországon.

Az Effemine a Business in Fashion és Business in Design után ez alkalommal a vendéglátás üzleti kulisszái mögé tekintett be. Az előadásban fény derült arra, hogy hogyan kell hozzáfogni egy vendéglátóegység arculatépítéséhez, szükséges-e a tudatos kommunikáció vagy elég, ha finom az étel, illetve arra is, hogy milyen „fogásokkal” lehet fenntartani a vendégek érdeklődését.

Mercedes-Benz: Evolúció - Márkatörténet és márkaépítés az automobil feltalálójának példáján keresztül címmel tartott előadást Hesz Tamás, a Mercedes-Benz Hungária Kft. kereskedelmi és marketing igazgatója. Egy világmárka evolúciójában ismerhették meg a résztvevők a brand menedzsment jelentőségét. Az előadáson a résztvevők között kisorsoltak egy hétvégi tesztvezetést a Mercedes-Benz Hungária felajánlásában.

Az Effemine – Egyesület a Fiatal nőkért diákszervezet a HVG Állásbörze keretein belül szervezett „A stílusos álláskeresés protokollja” címmel előadást, vendégük Sélei Annamária volt. Sélei Annamária 2011-től a budapesti Corvinus Egyetem meghívott előadójaként, valamint az Effemine Egyesület mentoraként segíti a fiatal pályakezdő nőket.

Geszti Péter, a magyar közélet és reklámszakma nagyágyúja látogatott Egyetemünkre modern marketingórát tartani. A beszélgetés során a résztvevők megtudhatták, hogyan lehet betörni a magyar reklámiparba, mi teszi a mémet mémmé, és megismerhették, hogyan próbálnak hatni a fogyasztókra az újfajta reklámügynökségek.

LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM | 2013. DECEMBER 6.

A FAKT Szakkollégium „Magyarország Gazdasági Jövőképe 2013” előadássorozat második előadását Lotfi Farbod, a BÉT volt ügyvezető igazgatója és a Deutsche Bank Rt. volt elnökvezérigazgatója tartotta meg a bankszektor kihívásairól és sajátosságairól. Sikerült az országnak újra növekedési pályára lépnie, tart még a válság? Ezekre kaptunk választ.

A több napos előadássorozat alatt a résztvevők megtudhatták, hogy milyen lehet egy reklámügynökségnél dolgozni, vagy éppen egy top cég marketingeseként kampányokat irányítani. A konferencián a szakma legnagyobbjaitól szerezhettek tudomást a hallgatók a vállalati kampányok kulisszatitkairól, az ügynökségi élet kihívásairól és a reklámipar helyzetéről.

A Rajk László Szakkollégium ismeretterjesztő kezdeményezése a Szexi Közgazdaságtan előadássorozat, melyet a magyar közgazdász szakma legjobbjaitól hallhatunk. A projekt arra a felismerésre épít, hogy hazánkban a közgazdaságtan nem vonzó Céljuk, hogy a közgazdászok, humán, és műszaki egyetemisták, főiskolások számára is közérthető és érdekes formában adják át a közgazdaságtan alapgondolatait.

A konferencián először a nem tipikus iparágba történő befektetésekről beszélgetett Berecz József, Molnár András és Zsembery Levente. A második kerekasztal alkalmával az állami kockázatitőke finanszírozás kérdését járta körül Karsai Judit, Csuhaj V. Imre és Záboji B. Péter. A záró beszélgetésen pedig a leginnovatívabb finanszírozási formákról esett szó. A meghívott vendégek Gerő Viktor, Málnay Barnabás és Törőcsik Jenő voltak.

Az Antall József Tudásközpont szervezésében május 9-én 8 egyetem nyolcas evezős és sárkányhajói versenyeztek Budapest szívében! Egész napos, ingyenes programokkal invitálták a szurkolókat egy hatalmas esti, koncertekkel fűszerezett bulira.

A Heller Farkas Szakkollégium interaktív előadást tartott Magyar Bálint volt oktatási miniszterrel. Az előadás első felében az előadó kifejtette álláspontját a magyar oktatáspolitikai irányokról, majd a résztvevők kérdései következtek. Céljuk egy interaktív beszélgetés kialakítása volt a magyar felsőoktatás kérdéseiről.

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA


KÖZÉLET 2013.04.25. AJTK: III. ORSZÁGIMÁZS KONFERENCIA / III. COUNTRY IMAGE CONFERENCE

2013.04.25. FAKT: INNOVÁCIÓ KONFERENCIA

2013.04.17. AJTK: MAGYARORSZÁG ÉS AZ ÖBÖL-TÉRSÉG KAPCSOLATAI

2013.04.11. AJTK: GLOBÁLIS NYITÁS – VERSENYKÉPES MAGYARORSZÁG A 21. SZÁZADBAN

A III. Országimázs Konferencia az Antall József Tudásközpont, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézete és a We Love Budapest közreműködésével valósult meg. A Konferencia ezúttal Budapestre fókuszál, annak marketingjére és imázs-fejlesztésére, ezen belül a kultúrára és szórakozásra helyezett hangsúlyt.

Az Antall József Tudásközpont az Egyetemmel együttműködésben szervezte meg az előadást,melynek célja Magyarország, Kuvait és Katar kapcsolatainak szorosabbra fűzése volt. A konferencia az országok között fennálló gazdasági kapcsolatok erősítésével, illetve a felsőoktatási együttműködés lehetőségeivel foglalkozott, továbbá a magyar-kuvaiti kereskedelmi kapcsolatokról is szó esett. 2013.04.04. AJTK: ÁZSIA ÁZSIÓJA – VIETNAMBÓL NÉZVE

Az egész napos konferencia központi témája az innováció volt, az előadások során egy innováció életciklusait követhették végig a résztvevők 4 szekcióra osztva. Az első rész során az ötletnek a megszületéséről hallhattunk. A második blokk az „Ötlettől a vállalkozásig” címet viselte. A harmadik szekcióban magyar sikertörténetekkel, míg a negyedikben a fennmaradás, a megújulás, a folyamatos innováció nehézségeiről hallhattak a hallgatók.

Kül- és biztonságpolitika első kézből című előadássorozat lehetőséget nyújt arra, hogy a fiatalok találkozhassanak, és párbeszédet folytathassanak a politika-, a tudomány-, a gazdaság-, valamint a közélet kiemelkedő személyiségeivel. Ez alkalommal Takács Szabolcs, globális ügyekért felelős helyettes államtitkár tartott előadást Magyarország versenyképességéről.

2013.04.03. AJTK: CSERNUS: ÉRTSD MEG A FÉRFIT!

Az előadó személyében Benda László, külpolitikai tv-riportert üdvözölhették a résztvevők, aki a hetvenes évek óta foglalkozik az indokínai térséggel. Nem sokkal a vietnami háború lezárása után járt először a térségben, s azóta számtalanszor tért vissza oda. Ezekről az útjairól és élményeiről mesélt, továbbá arról, hogy mennyit változott az ország több mint harminc év alatt.

Mitől férfi a férfi, mit jelent férfinak lenni, miből fakad az érzelmi intelligencia, honnan gyűjthető az önbizalom? Ezekre a kérdésekre kaptak választ az előadáson résztvevő egy pszichológiai játékkal ötvözve, melyhez önkénteseket invitált a színpadra. Dr. Csernus előadását a férfiak érzelmi (nem)tudatosságára hegyezte ki.

2013.04.02. EVK: BAJNAI GORDON: MAGYARORSZÁG KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSAI

2013.03.20. SZISZ: ELLENÕRZÖTT TÁRSADALOM

Bajnai Gordon ex-miniszterelnök előadásában bemutatta Magyarország jelenlegi növekedési és versenyképességi problémáit, illetve közép- és hosszú távú növekedési kilátásait. Majd felvázolta elképzeléseit arról, hogy országunk helyzetének javítása érdekében milyen strukturális reformok és lépések szükségesek.

7

Fiáth Titanilla magyar, pszichológia és kulturális antropológia szakot végzett az ELTÉ-n, 2004 óta dolgozik börtönökben. 2012-ben jelent meg Börtönkönyv című könyve. Milyen az élet a rácsok mögött? Milyen írott és íratlan szabályok érvényesülnek a börtönökben? Ki a „csicska” és ki a „menő”? Ezekre a kérdésekre kaptak választ a résztvevők a Széchenyi István Szakkollégium által szervezett előadáson.

TARTSATOK VELÜNK JÖVÔRE IS!

SZISZ Téli Tábor

– Egy csipetnyi nyár a vizsgaidôszak végére VÖRÖS DÁVID

I

A Téli Tábor a Széchenyi István Szakkollégium életében kiemelkedôen fontos esemény. Egyrészt azért, mert az ôszi vizsgaidôszak fáradalmainak kipihenésére nem csak a tagság gyûlik össze ezeken a napokon.

lyenkor az első- és másodéves egyetemistákat is tárt karokkal várjuk, hogy velünk együtt mondjanak búcsút a vizsgáknak, és hogy ebben a pár napban ők is átélhessék a SZISZ-es életérzést és szakmaiságot. Másrészt, a Téli Tábor a friss, Újonnan Felvett évfolyam életének meghatározó állomása, hiszen a hagyományoknak megfelelően a tábor szervezéséért ők felelősek, a kabalaállat kitalálásától az előadások megszervezésén át a büfé sörcsapjának beüzemeléséig. Idén az Újonnan Felvett évfolyam egy tematikus Nyári Téli Tábor® (békatalppal küzdünk a hóvihar ellen, ki tudja?) keretein belül garantálja a minden igényt kielégítő hosszú hétvége felejthetetlenségét

2014. január 30. és február 2. között. Hagyományainkhoz híven a Téli Táboraink alatt az érdeklődők egy „kettő az egyben” akció keretében egyszerre tapasztalhatják meg a napközbeni programok alatt a szakkollégiumunkra jellemző szakmaiságot és az esték alatt pezsgő közösségi életünk legendás ötvözetét. A szakmai előadásaink közül szemezgetve az idei évben a résztvevőknek sok más egyéb programunk között lehetőségük lesz például elmerülni a kísérleti közgazdaságtan rejtelmeiben; egy biztonságpolitikai előadáson részt venni az NSA lehallgatós botrány apropójából kiindulva; tátott szájjal hallgathatják a magyar Ironman-ek (teljesítményemberek) történeteit az ember feletti kihívásokról, a teljesítményhez vezető út „titkairól”,

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA

tehát, hogy hogyan is lehet képes az ember elérni kitűzött céljait; vagy például megtekinthetnek egy kerekasztal-beszélgetést az új választási eljárásról, amit különböző politikai elemző intézetek szakértői fognak boncolgatni nekünk. Ha van már programod január 30. és február 2. között, még nem késő lemondani, és minél hamarabb jelentkezni a SZISZ Nyári Téli Táborába® a telitabor@szisz.hu címen. Bármely budapesti egyetemre járó első- és másodéves érdeklődőt szívesen látunk. További részletekért keressetek minket a kiüléseken, vagy figyeljétek a Facebook oldalunkat (www.facebook.com/szechenyiszakkoli), honlapunkat (www.szisz.hu).

2013. DECEMBER 6. | LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM


8

CONNECTION 01

02

GATE between the world and Corvinus CSENGE TÁRKÁNYI

04

B

esides, there is one thing they all agree about: Budapest is one of the most beautiful cities in the world. Erasmus Mundus GATE is a new mobility project, which

01 How would you describe Hungary

05 Why did you choose our country for

02 How would you describe Hungary in one

06 How would you describe Hungary?

Zhou Xiang CHINA

05

06

Ren Dong CHINA

in one word? Historic. What are your favourite places in Budapest? As an arhitecture student, I’m enthusiastic about buildings and monuments. I really like Buda Castle and I was also amazed with Szentendre. Undral Ganbaatar MONGOLIA

07

08

word? Comforting. This is my first time living alone and living abroad, but it feels like home here. What are your plans for the Holiday? I’ve heard that Christmas celebration in Hungary is very nice, so I’m looking forward to seeing that.

03 What is your first impression about Gargi Roy INDIA

SUM OF 2013

THERE IS ONE THING THEY ALL AGREE AGREE ABOUT: BUDAPEST IS ONE OF THE MOST BEAUTIFUL CITIES IN THE WORLD.

was funded by the European Commission last year. It provides foreign students – mainly coming from Asia - the possibility to study in Europe. Now let’s meet the members of this programme and hear what they think!

Hungarian people? Common people are very nice, helpful and honest. How do you celebrate Christmas at home? I’m Hindu, but we also go to the church and then celebrate at home with our family. We eat a special cake for dessert.

04 What is the best thing about Hungary? Bolortuya Balgansuren MONGOLIA

Maybe transportation. It’s easy to get from one place to another. I also appreciate that members of the young generation can speak English very well.

studying? I wanted to see Europe and experience education abroad. Hungary has courses in English. I don’t regret my choice. How would you describe Hungary in one word? Amazing. Mohd Kher Hussein MALAYSIA

I arrived only a week ago, but I can already point it out, that Hungary is a fantastic city with a lot of hictorical buildings. I am doing my postdoctoral programme and also teaching landscape architecture, therefore I am glad that I came here.

07 How would you describe Hungary Kiki Fauzia INDONEZIA

in one word? Magnificient. Unfortunetely, I spend only one month here, but I’ve already invited four friends of mine to visit Hungary. They asked wether I’m paid by the Hungarian government for raising tourism – she jokes.

08 What is your best experience with Somkhit Phongsavan LAOS

Hungarian people so far? I had forgotten my wallet in the toilet, but luckily it was still there on the next day. Hungarian people are very honest. What are you expecting from Christmas holiday? In my country it never snows, therefore I can’t wait to finally experience that.

As the end of this year is coming, here is a little summary of the most important international events on Corvinus. DÁVID LUCSKO Ñ18-19th JANUARY –

The Corvinus University of Budapest was one of the exhibitors at the 13th Education International Education Fair ÑJANUARY –The BCE welcomed all the potential students of the University to show them around the bulidings and give them useful informations about

the different faculties through January. Ñ6th FEBRUARY – The Doctorac Council and the Senate of the University conferred the „doctor honoris causa” title to Dr. Khalid mohammed A. Al Ankary, the minister of Higher Education of Saud-Arabia Ñ5th JUNE – The Corvinus was awarded with the

LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM | 2013. DECEMBER 6.

Superbrands title for the 3rd time due to it’s prestige int he field of higher education. Ñ8th SEPTEMBER – The International Opening Ceremony for the 2013/2014 academic year was held in the Budapest Congress Center Ñ9th SEPTEMBER – The Nobel Peace Prize laureate Burmanese politician Aung

San Suu Kyi presented her book titeled Letter from Burma to the audience of the University. Ñ1st OCTOBER – Ban Ki-moon, the secretarygeneral of the United Nations was conferred with the title of honorary doctor of the Corvinus University of Budapest by the Senate and the Doctoral Council. His

excellency began his speech on Hungraian and he was grateful to be a „student” of the university. Ñ14th NOVEMBER – The head of the Department of Foreign Realtions of Kurdistan, Falah Mustafa Bakir held a publis lecture titeled „the Kurdistan Region of Iraq: A new model for the Middle East”.

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA

FOTÓ: HORVÁTH RÉKA, INTERNATIONAL JUSTICE RESOURCE CENTER

03

Hungarian people are honest. The transportation in Budapest is well-organized. These opinions about our beloved country might sound surprising for the locals, foreign people – coming from different circumstances still tend to repeat it.


CONNECTION

9

Spotlight:

December the 10th: the International Day of Human Rights ESZTER SZÉPLAKY

“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood,” says the first article of the Universal Declaration of Human Rights.

T

he General Assembly of the United Nations proclaimed 10th December as Human Rights Day to commemorate the adoption of the Universal Declaration of Human Rights on 10 December, 1948. Several regional organisations try to enforce human rights besides the United Nations, preeminently the European Council, the European Union, and the Organization for Security and Co-operation in Europe. But what does the concept of human rights comprise? Human rights are the rights and freedoms to which all people are equally entitled from birth. It includes fundamental civil and political rights such as the right of freedom or the right to life, the freedom of opinion and expression and equality before the law. Furthermore, it includes social, cultural and economic rights, among them the rights to work, education, food and free participation in cultural life. During the French Revolution, the Declaration of Human and Civil Rights was accepted, and since then it has become universal. Therefore it is considered to be valid not only for all the members of French society but also has crossborder validity over nations and countries. With the acceptance of the French Revolution, a kind of process began wherein human rights have progressively become normative rights. The first step of this is when the rights are incorporated into the constitution. Article XV of the Fundamental Law of Hungary reads as follows: (1) Everyone shall be equal before the law. Every

human being shall have legal capacity. (2) Hungary shall guarantee the fundamental rights to everyone without discrimination and in particular without discrimination on ground of race, colour, sex, disability, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other any other status. (3) Women and men have equal rights. Discrimination and equal treatment are not new categories. There is a worldwide tendency whereby women attain a university degree in increasing numbers. In Europe, approximately 60% of women receive a diploma, but their earnings are 17.5% less on average than those of men. Even though the proportion of educated women is getting higher in the world, few of them reach a leading position. In relation to the advancement of women and minorities, the so-called glass-ceiling must be mentioned. This is when the advancement of a skilled person is only possible up to a certain level in the hierarchy of an organization. So in order to foster equality between the sexes, one solution could be the introduction of a quota system. The women’s quota would specify - in percent or in terms of headcount - the presence of a minimum number of women in a certain group, such as in a public or corporate decisionmaking body. To sum up, it is important to draw attention to human rights and social solidarity. Thus, everybody can take action in their own surroundings for the predominance of human rights.

Hungarian lesson

Moments, places and people MARIA KARLA REINALDO, from Cuba

Now it is clear for me, that I have found my second home: maybe by accident or it may have been destiny. Anyhow, I remember, when I saw Corvinus’ amazing building on my first night in Budapest, one and half year ago.

B

y then, I did not imagine the flood of experiences I was going to live through here. The first complication I encountered, was having to get used to manage every education-related thing online and by myself. In Cuba, everything is so traditional and simple. For example, high schools send the necessary data directly to the universities without the intervention of the students, they are responsible for the overall registration process and we, future pupils, have no specific duties regarding it. The second challenge I had to face, was my first official day on Corvinus. I felt so afraid. My experiences from my genuine university in Cuba started to haunt me. It took me there a week to start a conversation with somebody. Europeans tend to be shy and introvert – this is what we think in Cuba. What was going to happen now? Will it take a month to make new friends? Finally I was there. The main building was full of people: freshmen,

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA

I guessed. Suddenly, a mass of Hungarian students appeared. “Szia, hogy hívnak?” a girl asked me. Having seen my confused face, she continued in English: “Ah, you are not from here...”. In a few minutes, I found myself chatting with quite a bunch of people. What a morning! After all it was easier than in Cuba. My preconceptions were all proved wrong. Already on the second week, I knew the name of all my classmates. Nowadays, I tend to forget I am not in Cuba, on the University of Havana, talking to my friends while walking next to the sea. Here I’ve met same sociable, open-minded people and now the Danube is my sea. I have also improved my Hungarian, and it is so funny how sweet Hungarians smile when I say something in their language. Even Budapest does not seem as giant as on my first day here. Now it is clear for me, I have found my second home. I will always have Cuba in my heart, I will of course go back, but now: I just would like to enjoy the moments, places and people of Hungary.

2013. DECEMBER 6. | LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM


10

KONTAKT

20 Jahre DSG im Überblick DORKA CSONTÓ

Am 6. Dezember feierte der Deutschsprachige Studiengang (DSG) sein 20. Jubiläum im Rahmen einer großartigen Veranstaltung, die mit der schon traditionellen Weihnachtsfeier endete.

N

ach den Grußworten am Vormittag wurden die Meilensteine der vergangenen Jahre angeführt. Auch eine Konferenz fand in zwei Sektionen statt, die eine beschäftigte sich mit den internationalen und regionalen Perspektiven, die andere mit der Wirtschaftsprüfung in Zeiten der Krise. Unter den Rednern begrüßten wir Dr. Herbert Fisch, den Vize-Präsidenten von BASF Hungaria Kft & Southeast Europe, Frau Márta Kurunczi, die Leiterin des Unternehmenskontrolling von Audi Hungaria Kft., und noch anderen, sowohl von der Unternehmenswelt, als auch der akademischen Welt, vor allem aus Passau. Obwohl in diesem Jahr die zwanzigjährige Existenz des DSG gefeiert wird, wurden die ersten Kontakte bereits im Jahre 1982 zwischen dem Lehrstuhl für Absatzwirtschaft und Handel der Universität Passau und der damaligen Karl-Marx-Universität

geknüpft. Der DSG, den wir heute kennen, entstand im Oktober 1993 als „Deutschsprachiger Studiengang in Betriebswirtschaftslehre“. In 20 Jahren absolvierten mehr als 400 Studenten mit Zeugnis und dutzende Studierende auf ungarischer und deutscher Seite können das Doppeldiplom bzw. den Doppelmaster erwerben. Ziel des DSG ist, den ungarischen Studenten die Möglichkeit zu geben, neben ihrem regulären Studium ihre betriebswirtschaftlichen Kenntnisse in deutscher Sprache zu vertiefen. Das Fächerangebot des DSG umfasst hierfür solche Bereiche, die für international orientierte marktwirtschaftliche Kompetenzen von grundlegender Bedeutung sind. Im Zuge des BolognaProzesses wurde der DSG neu strukturiert und im Studienjahr 2006/2007 in das vorhandene ungarische BA-Angebot integriert. Mit der Absolvierung von fünf Pflichtfächern und der Fachspezialisierungen können

Weihnachtsspende mit Euch! IVÁN MUCK

Das Weihnachtsgefühl hat auch schon die Professorinnen und Professoren des Medien- und Marketinginstitutes berührt. LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM | 2013. DECEMBER 6.

S

die Studierende das Zeugnis des Deutschsprachigen BAStudienganges erwerben. Die Fächer der Fachspezialisierung werden für Studierende des BA Programms „BWL und Management“ als eine volle Vertiefung angerechnet, die Studierende anderer BA Programme können diese Fächer als Wahlfächer absolvieren. Das DSG BA-Zeugnis ergänzt somit das ungarische BA-Diplom. Der DSG fördert die Jugendlichen nach dem BA-Studium weiter: im Masterprogramm der Corvinus Universität Budapest werden auch deutschsprachige Kurse angeboten. Zudem wurde das vorhandene Doppeldiplomprogramm zwischen den beiden Universitäten in ein Doppelmasterprogramm umgewandelt, so dass die Teilnehmer durch einen 12monatigen Aufenthalt an der Partneruniversität den dortigen Masterabschluss (MBA oder MSc) absolvieren können. Neben den akademischen

ie sind auf die Idee gekommen, dass sie zur Spendenaktion, die von der Studentenorganisation HaKösz organisiert wird, beitragen wollen, damit immer mehreren Kindern, Obdachlosen und alten Menschen geholfen werden. Diejenigen, die sich von berufen fühlen, können sich mit vielerleien Gebrauchsgegenständen in dieser Aktion einsetzen: es werden Kleidungsstücke für Erwachsene, Schreibwaren, Spielzeuge, Schokolade, haltbare Lebensmittel und Decken gesammelt. Die angebotenen Spenden können im Büro 7 zwischen 1015 Uhr bis zum 18. Dezember abgegeben werden. Am 19. Dezember findet schon die Verteilung der Spenden mit Hilfe der Mitglieder von HaKösz statt.

Verpflichtungen organisiert das Büro feierliche Anlässe und andere Ausflüge. Jährlich haben die Studierenden die Möglichkeit, an einem einwöchigen Ausflug nach Passau teilzunehmen. Das Programm ist jedes Jahr von Vielfältigkeit geprägt. Die Reisenden lernen sowohl die Stadt als auch die Universität Passau kennen, daneben verbringen sie einen Tag in München, damit ihnen die Bierkultur und die Autoindustrie Deutschlands nähergebracht werden können. Anfang Dezember wird gewöhnlich die Weihnachtsfeier des DSG veranstaltet, zu der nächstes Jahr auch alle Teilnehmer und Mitwirkende des Studienganges eingeladen sind. Bei diesem Fest feiern die Vertreter der Wirtschaft, die Lehrkräfte, die Absolventen und die Studenten zusammen. Ehrengast der Veranstaltung ist selbstverständlich der Weihnachtsmann, der allen Teilnehmern beschenkt und für eine gelassene Atmosphäre sorgt.

Ihr tut in dem Fall auch schon etwas besonderes, wenn ihr eure überdrüssige Sachen und alte Spielzeuge, die seit langem zu Hause von Staub bedeckt herumliegen, zur Uni mitbringt. So könnt ihr jemandem ein wundervolles Gefühl verleihen. Wenn du an der Verteilung teilnehmen möchtest, kannst uns per info.hakosz@gmail.com erreichen. Schließt Euch uns an, und tut etwas gutes in der Adventszeit!

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA


KÖZTUDAT

11

Üzenet az USA-nak ´ ANNA DŽUNIC

A Közel-Keleten régi szövetségek, barátok között dúl a vita hónapok óta.

Hol találjuk majd Európa startup fôvárosát? BAKSA MÁTÉ

A startupok alapítóit kétségkívül nevezhetnénk digitális korunk aranyásóinak is. Rengetegen vágnak neki a vállalkozás indításával járó rögös, veszélyekkel teli útnak, és csak nagyon kevesen térnek vissza dicsôséggel. Azonban ma már nem csak a startupok, azaz a gyors növekedést célzó, innovatív technológiai kisvállalkozások versenyérôl beszélhetünk.

S

okkal inkább az a kérdés, melyik vállalkozói klaszter szülöttje lesz a következő Amazon vagy Google, és merre találjuk majd az új Szilícium-völgyet. A The Economist gazdasági témákkal foglalkozó Schumpeter blogja háromrészes cikksorozatot szánt a kérdés eldöntésére, vajon London vagy Berlin lesz-e Európa startup-fővárosa. Az esélyek latolgatásakor a két város ökoszisztémáját kell összevetnünk. Ez a startupok sokaságán kívül magában foglalja a befektetőket, mentorokat, tanácsadókat, szolgáltatókat, a már befutott cégeket és az egyetemeket is. Tágabb értelemben pedig a klaszter gazdasági, társadalmi és jogszabályi hátterét jelenti. Nagyon fontosak az innovációt segítő intézmények is, mint a közös munkavégzésre (coworking) alkalmas irodák, a kávézók és egyéb találkozóhelyek, illetve az inkubátorházak és iskolák (accelerators). A londoni startupperek kedvelt törzshelye például az Ozone Coffee Roasters, még a berliniek a Sankt Oberholz kávézóban hörpintik fel feketéjüket a legújabb ötletek és gondolatok megosztása közben. A brit főváros keleti részében található Tech City nagy előnye német versenytársához képest, hogy az első generáció néhány vállalkozása már befutott (King, Mind Candy, Wonga). Bár egy Facebookhoz vagy Google-hoz fogható sikertörténet még várat magára, befektetőként e két titán is megjelent a szigetországban. A berlini életforma a rohanó és zsúfolt londonihoz képest szinte mediterrán. Az élet majdnem feleannyiba kerül (4000 ₤ helyett csak 2300 ₤), ráadásul a helyiek sem csak egyetlen nyelvet beszélnek. A német főváros tehát nem

véletlenül vonzó célpont az innovatív IT zsenik multikulti áradatának. A londoni startupoknak bankokkal és nagyvállalatokkal kell versenyezniük a tudásmunkásokért, ugyanakkor őket a kormányzat is segíti, hiszen a beléjük fektető cégek az összeget leírhatják az adójukból. Az őszi választási kampány során Németországban is téma volt a startup szektor sorsa, így hamarosan ott is várható a törvények kedvező változása. Noha egyelőre Tech City ökoszisztémája fejlettebb és érettebb is, a berlini medve ott lohol a nyomában. Stefan Gänzer, a Passion Capital társalapítója szerint „senki sem tud még egy Szilícium-völgyet építeni; Európa esélye, hogy a sokféleségével tűnjön ki”. Talán ha London a számára egyébként is közelálló pénzügyi, egészségügyi és hirdetési iparágban lép előre, Berlin pedig az e-kereskedelemre és a big data vállalkozásokra összpontosít, együtt a jövőben valódi kihívói lehetnek Kalifornia techóriásainak. Ami Budapestet illeti, egyelőre hiányzik a startupok kritikus tömege és egy valódi ökoszisztéma legtöbb intézménye is. Ez azonban szomszédaink esetében is igaz, így még nem dőlt el, melyik város lehet a kelet-európai régió központja. Bár már van néhány büszkeségre is okot adó siker sztorink, mint a Prezi, a Ustream vagy a Logmein, és kockázati tőkebefektetőkön kívül a kormányzat is támogatja az ügyet, még nincs valódi áttörés. A szakértők szerint ehhez a régi berögződéseken és a kockázatkerülő mentalitáson kellene változtatnunk, és az sem ártana, ha jobban beszélnénk az idegen nyelveket. Hogy Magyarország végül hogyan szerepel a versenyben – közgázos hallgatókként – rajtunk is múlik.

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA

További feszültségeket gerjeszt az Egyesült Államok Irán felé való közeledése, hiszen a szomszédos országra Szaúd-Arábia riválisként tekint, mind geopolitikailag, mind pedig ideológiailag. Az utóbbi események hatására mondták vissza a szaúdiak az ENSZ Biztonsági Tanács ideiglenes tagságát, amelyre még nem volt példa a nemzetközi szervezet megalapítása óta. A szaúdiak egyenesen ki is fejezték, hogy az üzenet nem az ENSZ-nek, hanem az amerikaiaknak szól, akik kettős mércét alkalmaznak a Közel-Keleten. A vélemények megoszlanak, hogy az ellentét milyen mélységű és milyen következményekkel járhat. Egyes szakértők szerint az Egyesült Államok külpolitikájában egy erőteljes elfordulás mutatkozik meg a Közel-Kelettől a Távol-Kelet felé, amelyet érdekek csökkenésével magyaráznak. Az Államokban egyre inkább terjedő palagáz használata felválthatja a Közel-Keletről importált hagyományos kőolajat. Ugyanakkor az USA számára egyben óriási piac is Szaúd-Arábia, nem csupán a fegyverexport miatt. Az amerikai vállalkozások száma, legfőképpen az infrastruktúra területén, egyáltalán nem elhanyagolható a közel-keleti országban. Gazdasági megfontolásból tehát mindkét fél számára célszerű a jó kapcsolat fenntartása. John Kerry amerikai külügyminiszter ki is hangsúlyozta, hogy a két ország közti szoros barátság és bizalom fenn fog maradni. Al-Faisal szaúdi külügyminiszter is cáfolta, hogy egy óriási repedés következett volna be az amerikaikkal való kapcsolatukban: “Természetes, hogy politikánkban és a nézeteinkben egyes területeken egyezik a véleményünk, más területeken pedig nem, nincs ebben semmi újszerű.” Ebben az esetben viszont az a kérdés, hogy az ENSZ ideiglenes tagság visszamondása feltétlen szükségszerű volt-e?

FOTÓ: AFP / ANDREW BURTON

Eco- vagy Ökosystem?

S

zaúd-Arábia elégedetlen az Egyesült Államok jelenlegi külpolitikájával, és ennek kifejezésére egy erőteljes lépést tett: visszamondta az ENSZ Biztonsági Tanács ideiglenes tagságát. Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok kapcsolata hosszú időre tekint vissza. A második világháborút követően, 1945-ben Roosevelt elnök megállapodást kötött az akkori szaúdi királlyal, Abdel Azizzal, felépítve ezzel az úgynevezett „különleges kapcsolatot”, amely kitartott a hidegháborút követően is. A szaúdiak több területen is segítették az amerikaiakat a kommunizmus elleni harcban. A lassan hetven éves múlttal rendelkező szövetségesek között a történelem folyamán is akadtak viták, nem csupán napjainkban. Gondolhatunk itt a ‘73-as olajembargóra, vagy éppen a szeptember 11-i terrortámadásra, ahol a tizenkilenc merénylő közül tizenöt szaúdi útlevéllel rendelkezett. A konfliktusokat ennek ellenére mindig sikerült megoldani. A közös aggodalom, amelyet a terrorszervezetek megerősödése, illetve Irán atomprogramja váltott ki, újra közelebb hozta a két szövetségest egy időre. Ezenfelül nem szabad megfeledkezni a szoros gazdasági szálakról sem: a 2011-es adatok alapján az USA 17 milliárd dollár értékben exportált a közel-keleti országba, amelynek nagy részét fegyverek tették ki, míg az amerikaiak második legnagyobb olajimportőre (Kanada után) éppen Szaúd-Arábia. A két ország kapcsolatába az arab tavasz hozott változást. A nézetkülönbség leginkább a demokrácia eltérő megítéléséből fakad, továbbá az USA regionális szerepvállalását illetően sincs konszenzus. A szaúdiakat, akik a szíriai polgárháborúban a felkelőket támogatják, mélyen sértette, hogy a bizonyos piros vonal átlépését követően sem történt amerikai intervenció.

2013. DECEMBER 6. | LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM


OSZD MEG A FOTÓIDAT, CSETELJ ÉS BÖNGÉSSZ TELEKOM LIKE DÍJCSOMAGOKKAL! Válaszd Like 300 díjcsomagodhoz a Net&Roll *%/7(OLPLWEĩYtWĩRSFLyWtJ\*%WDO Q|YHOKHWHGDGDWIRUJDOPDGDW

OK ÍJCSOMAG D E K I L OMTÓL A TELEK

www.telekom.hu

EGYÜTT. VELED

$/LNHGtMFVRPDJRNHJ\HWHPLVWDNpQWYDJ\IĩLVNROiVNpQWD]DNWLYiOiVLGĩSRQWMiWyOV]iPtWRWWpYLJYHKHWĩNLJpQ\EHHJ\GLiNLJD]ROYiQ\HJ\ /LNHGtMFVRPDJKDV]QiODWiUDMRJRVtW$/LNHGtMFVRPDJRN~MKDYLGtMDVHOĩIL]HWpVNpQWYDJ\'RPLQyUyOYDOyYiOWiVVDOpUKHWĩHNHO 7RYiEELIHOWpWHOHN]OHWHLQNZZZWHOHNRPKX


2013 zpont ÉVÉRTÉKELÉS

LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM | 2013. DECEMBER 6.

A KÖZGAZDÁSZ FÓKUSZ ROVATA

HOLLANDIA Vilmos Sándor trónra lép USA NSA botrány

BELGIUM Fülöp, belga koronaherceg trónra lép

NAGY-BRITANNIA Születés és halál: – meghalt Margaret Thatcher – megszületett György, cambridge-i herceg, NagyBritannia majdani uralkodója

VENEZUELA meghalt Hugo Chávez venezuelai elnök (caracasi katonai kórház, március 5.)

KUBA éhségsztrájk és lázadás guantánamói fogolytáborban

NÉMETORSZÁG Merkel újraválasztása SVÁJC az általános hadkötelezettség fenntartása

KÍNA új kormány Li Kocsiang vezetésével (március 16.)

HORVÁTORSZÁG az Európai Unió 28. tagállama

VATIKÁN XVI. Benedek lemondása

MALI polgárháború, iszlámisták

OLASZORSZÁG Magyar-Olasz Kulturális Évad

EGYIPTOM a hadsereg elmozdítja hivatalából Muhammad Morszi elnököt

CIPRUS 10 milliárd eurós bankmentõ hitelcsomag (március 14.)

KOREAI VÁLSÁG

SZAUD-ARÁBIA keleti nyitás

EGY LEKÖSZÖNÔ ÉV MARGÓJÁRA

A 2013-ashoz nem jár londiner SÜDI ANNA

Vannak évszámok, amelyekhez visszavonhatatlanul hozzáforrnak bizonyos jelzôk, attribútumok, gondolatok, opcionálisan szégyenfoltok.

M

ás dátumok ezzel szemben megmaradnak hétköznapi, alaktalan számokként, amelyek unottan csengenek, amelyekhez csak nagy nehezen kapcsolunk egy-egy kósza eseményt vagy momentumot. Csupán olyanok, akár a luxusszálloda folyosóinak eldugott szobái – az ott megszálló vendég felfedezi a különlegességeket, megtalálja a kedvenc csemegéjét a mini bárban, no meg persze kiszúrja a repedést a falon –, de ennyi, legendákat ugyanis csak a legfelső emelet lakosztályairól zengnek. 1956 büszkeséggel tölti el a magyar embert, míg 1526 lehangolja, 1222 pedig a maga játékosságával előhívja belőle a szorgos kisdiákot, akiből felszólítás nélkül bukik ki az Aranybulla hangzatos neve. 1492-t hallva az európai szív izgatottan dobban, egy elsuttogott 1939-től összeszorul, míg 1929 másik 364 napján történhetett bármi, a fekete csütörtököt

mégsem moshatja le magáról az év. Nem épp a kedvenc, de annál tipikusabb emlék a gimnáziumi évekből – bár NT-s sorstársaknak jóllehet az előző vizsgaidőszakból is –, amikor mormolva próbáltál különböző ügyes-bajos logika szerint évszámokat és hozzájuk tartozó szavakat memorizálni, hogy a dolgozat után a tollat elhajítva nagy lendülettel válhass meg eme végtelenül hasznos tudástól is. Mégis, végül, nagy véletlenül, a poroszos oktatási rendszer szemefényeként csak befészkelte az agyadba magát egy-két elválaszthatatlannak tűnő év-esemény páros. Fémjelezett évek azonban közel sem csak a történelemkönyvekben lapulnak. 2008 hatását ma is a bőrödön érzed, 2001 mindenkorra a szorongató gondolatokat hozó szürkeköpenyes idegen marad, akihez hozzánőtt a szeptember 11-i események képe. Most, a lángoló ikertornyok képével párhuzamosan, bizonyára az is felsejlett benned, hogy talán nem is olyan nagy

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA

probléma, ha egy év a maga kisebbnagyobb gubancaival és csodáival a homályba vész. Mégis, egy kicsit visszás a gondolat, hogy amiben élünk, évek múltán a leghalványabb aha-élményt sem váltja majd ki, és ezt cáfolandó, máris kattognak azok a bizonyos fogaskerekek keresve-kutatva egy épkézláb gondolatot, amire majd aztán nagyon fogunk tudni emlékezni nyugdíjas korunkban. Sorra tűnnek fel események, tüntetések, elbaltázott politikai döntések, meghökkentő kijelentések, nemzetközi konfliktusok és megegyezések – de nincs az bizonyos egy. Lehetne 2013 a dohánymutyi éve – legtöbbünknek úgyis ez ugrik be az év csodái közül –, valahogy mégis méltatlan. Stadionok, rezsicsökkentés, kudarcba fulladó összefogás – na bumm. Olli Rehn mondjon le? Inkább felejtsük el a témát. Polgárháború Maliban, éhségsztrájk a guantánamói fogolytáborban, újra kiélesedő koreai konfliktus, NSA botrány. Látványos, de idővel mégis feledhető történések. Úgy tűnik, ideje

lemondani arról, hogy találjunk egy kulcsot az évhez. Csak hát az ember hajlamos erre a kényszeres számvetésre és kategorizálásra – és máris a saját életünknél tartunk. Mérlegelünk, megítélünk, osztunk-szorzunk, tépelődünk, hátha ráakadunk, nekünk magunknak miért lesz emlékezetes ez az év. Talán bekövetkezett a fordulópont, valami új kezdődött vagy valami véget ért – egy diploma, egy költözés, egy munkahely, egy lehetőség, egy kapcsolat vagy épp egy szakítás. Momentumok, amiket ideig-óráig sorsfordítónak éreztünk, de amelyek halványodnak, fakulnak. Esetleg egészen odáig, hogy azt mondhatjuk: idén sem igen történt semmi. Sebaj, jön az éjféli koccintás, és az új lehetőség: ragadjunk tollat és véssünk fel mély fogadalmakat, hiszen itt az idő, hogy minden változzon! Ahogy ez volt tavaly vagy tavalyelőtt is. Változott valami? Nos, tedd a szívedre a kezed, és ha igen, jegyzetelj tovább – de én a magam részéről csak azt fogadom, hogy nem fogadok. Az események körülöttünk valahogy mindig alakulnak, nekünk meg próbálkozni kell, alkalmazkodni, törekedni, amennyire lehet. Keresni a lehetőségeket, a kitörési pontokat – ez az újság is így tervezi, nem teszünk központi fogadalmakat, csak elejtjük, hogy van néhány álmunk. Addig is? Tekintsünk vissza erre az évre egy picit. 2013. DECEMBER 6. | LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM


14

KÖZPONT

Várakozás, számadás…

Rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó

JÁNOSKA RITA

SÜDI ANNA

12 hónap, 12 kép, 12 gondolat. Témák, amelyek betöltötték a médiát, amelyek elárasztottak minden platformot, amelyekről egyszerűen nem tudtál nem tudomást szerezni, amelyek fémjelezték 2013-at. Összefoglalóan, bár még némiképp foghíjasan.

JANUÁR / Események Maliban

A polgárháborúval sújtott országban régóta szélsőséges állapotok uralkodtak. Január elején Franciaország és támogatóinak beavatkozásával nemzetközi szintűvé szélesedett a konfliktus. Az iszlamista fegyveres csoportok elleni harcot sokan a terrorizmus elleni háborúként fogták fel, és a NATO és az EU is támogatta a beavatkozást.

FEBRUÁR / Lemond a pápa

MÁRCIUS / Az MNB elnöki széke

Március 4-én az államfő Matolcsy Györgyöt nevezte ki a Magyar Nemzeti Bank elnökévé. A volt nemzetgazdasági kinevezés közel sem váltott ki osztatlan elégedettséget – szakmai és emberi alkalmasságát, illetve a kormánnyal való viszonyát illetőleg negatív visszhang keletkezett. Sokan a jegybank függetlenségét féltették.

ÁPRILIS / Bostoni robbantás

A Boston Marathon minden évben a Patriot’s Day-en kerül megrendezésre. A nagy hagyományú verseny idén katasztrófába fulladt, amikor a célvonal közelében két pokolgép robbant fel. A merényletet, melyben hárman vesztették életüket és 144-en sebesültek meg, minden valószínűség szerint egy csecsen testvérpár követte el.

MÁJUS / Eurovíziós Dalfesztivál

Az 1956 óta minden évben megtartott fesztivál a nézők számát tekintve a világ legnagyobb dalversenye, és egyben egyike a világ leghoszszabb ideig tartó televíziós műsorainak. Idén a svédországi Malmőben az Emmelie de Forest által képviselt Dánia aratott győzelmet, míg a magyar induló, ByeAlex a 10. helyen végzett.

Foszlányok az évrôl

– Avagy újságírói gondolatok 2013-ról LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM | 2013. DECEMBER 6.

A

ki kicsit is „praktikus gondolkodású”, az naptári években gondol az életére. Nyilván nem csak én hallottam számtalanszor a Nagymamámtól, mi is történt ’59 nyarán, vagy hogy melyik évben mi volt a divat, és így tovább. Aki így kategorizálja múltbéli és jövendőbeli életeseményeit, annak fordulópontot jelent az év vége. Azért nagy felüdülés ez számunkra, mert úgy érezhetjük, egy hófehér oldalra lapozunk, ami arra bíztat: hagyd hátra az elhanyagolható, de bosszantó apróságokat, és lendületesen kezdj mindent elölről! Ez mindannyiunk lelkét simogatja, hiszen a reménynél nincs nagyobb motiváló erő. A második legjobb pillanat az évben (mert az első a karácsonyi meglepetés kicsomagolása), mikor szilveszter éjjelén éjfél előtt visszaszámolunk az újévig. Biztosan nem vagyok egyedül azzal, hogy még felnőtt fejjel is tele vagyok ilyenkor izgalommal és várakozással. Abban a 10 másodpercben kicsit magunkba nézünk, és csak simán várjuk a csodát. Nem kell ehhez különösen szentimentális személyiség, ez valahol a kultúránk része, szokás, ami belénk ivódott. Aztán, mikor másnap, az újév első napján felébredünk, biztosan hisszük, hogy valami megváltozott, és mostantól minden kicsit jobb lesz! De új sincs, ha a régi nincs! Véleményem szerint intelligens lépés átgondolni az elmúlt 365 nap eseményeit, hiszen ezáltal áll fel bennünk egy értékrend, ami alapján változtathatunk vagy megőrizhetünk bizonyos mozzanatokat az életünkben. Önbizalmat ad, ha számba vesszük azokat a mérföldköveket, amiken túl vagyunk, például az első sikeres állásinterjú, valamilyen szigorlat vagy egy államvizsga. Természetesen erre az év bármelyik napja alkalmas, de a legjobb az év utolsó napján csokorba szedni ezeket. A felsorakoztatott örömeinkből aztán energiát merítünk, így könnyedén bele merünk vágni új elhatározásokba és célkitűzésekbe. Még az is, aki év közben alulmotiváltnak

érzi magát, ilyenkor tele lesz ötletekkel, vágyakkal, ambícióval. Persze nem titok, hogy ehhez hozzájárul a két ünnep alatti endorfintúltelítődés, ami szintén egy általános jelenség, illetve az ezzel együtt járó sok-sok pihenés. Érdemes tehát bízni önmagunkban és a szebb jövőben. Hiszen a borúlátás a gyenge emberek sajátja. A sikerekben gazdag, boldog új esztendőt garantálhatjuk magunknak tehát azzal, hogy lendületet merítünk az előzőből, és az elhatározások nem maradnak meg a magunknak tett ígérgetés szintjén, hanem jövőre tényleg megpróbáljuk január elsejétől beiktatni a komoly és határozott céljainkat.

Az idei év kétségtelenül mozgalmas és feledhetetlen momentumokat tartogatott számunkra. Számomra a

Ha 2013, akkor diáktüntetés, egyetemés hídfoglalások, élôláncok. Az összefogás egyik másik példája a júniusi

PRO

XVI. Benedek pápa február 11-én jelentette be, hogy hajlott kora miatt február 28-ával lemond egyházfői pozíciójáról. Utoljára 1405-ben hagyta el pápa hasonlóan az apostoli széket. Utóda Ferenc pápa lett, aki az első jezsuita, illetve az első amerikai kontinensről, és egyben déli félgömbről származó egyházfő.

Különös idôszakát éljük az évnek ilyenkor decemberben. Van benne valami kettôs. Elkezdôdött az Advent, ami egyet jelent a várakozással, és vár ránk az újév, ami számadásra és elhatározásokra késztet bennünket.

LEGMEGHATÁROZÓBB

ABBAN A 10 MÁSODPERCBEN KICSIT MAGUNKBA NÉZÜNK, ÉS CSAK SIMÁN VÁRJUK A CSODÁT.

ÁRVÍZ

emlék a dübörgô stadionépítések és kemény állami támogatás mellett elszenvedett magyar labdarúgó-válogatott súlyos, 8-1-es amszterdami veresége lett. Nem éppen vidám, de mindenképpen tanulságos.

miatti homokzsákpakolás, a nagyobb kárt szerencsésen megúsztuk. Mindennek ellenére a nemzeti dohányboltok is kinyitottak, ezzel együtt elindult a boltok kirablása és az Ukrajnából csempészett dohányáruk tömeges lefoglalása.

SZÁNTÓ RÚBEN

DONÁCZI KATINKA

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA


KÖZPONT

KONTRA

JAVASLOM HÁT AZ ÚJÉVI FOGADALMAK VÉGREHAJTÁSÁNAK KOORDINÁLÁSRA EGY ORSZÁGOS HIVATAL LÉTREHOZÁSÁT. ITT MINDEN MAGÁNSZEMÉLY ÉS KÖZÜLET MEGTEHETI A MAGA VÁLLALÁSÁT.

Fogadalmaink megjobbítására MOLNÁR GYULA

FOTÓ: HORVÁTH RÉKA

I

Szilveszter és újév napjait a köztudat a számvetések és nagy elhatározások idôszakának tekinti. Össztársadalmi probléma viszont, hogy az ilyenkor tett fogadalmak végrehajtása akarva-akaratlanul, de hamar elsikkad. Fontosnak tartom, hogy feltárjuk e probléma hátterét, és megoldási javaslattal is szolgáljak.

smerjük a leggyakoribbakat: diéta, több sport és kevesebb dohányzás. Szokás mondani, hogy csak erős elhatározás kell, de még az olimpiai bajnokok mögött is áll egy edző és egy támogató csapat. Miért pont az egység sugarú polgárnak ne kellene a külső kontroll? Javaslom hát az újévi fogadalmak végrehajtásának koordinálásra egy országos hivatal létrehozását. Itt minden magánszemély és közület megteheti a maga vállalását, hogy az új évben mit akar jobban csinálni. Nézzük ezt egy konkrét példával! Kovács Ákos képzeletbeli hallgató elhatározza, hogy a 2014. évben 20%-kal kevesebb cigarettát fog elfogyasztani. Ákos azonban fél a sikertelenségtől, így a hivatalnak csak 10%-os csökkentést fog lejelenteni. A hivatal azonban közli, hogy ez így kevés. Az alkufolyamat végén kiegyeznek egy 15%-os tervben. Ezután jön a bázis megállapítása: mihez képest is kell ezt elérnie Ákosunknak? Az adatszolgáltatáshoz számadást készít előző évéről. Saját sikere érdekében azonban a számadásnál kicsit csalni fog: dohányzását jócskán felülbecsüli, hogy a hivatal ehhez képest határozza meg a 2014-es tervszámokat. Telik-múlik az idő, és a hivatal azt veszi észre az adatszolgáltatás során, hogy Ákosunk még

2013 mozgalmas év volt. Berobbant

BITCOIN

a , a telefonunk pedig okosabb, mint egy ötödikes. A világ nagy részén felismerték, hogy mégsem jó irányba haladnak a dolgok, szükség van a változásra. Idén még csak kapkodtuk a fejünket, de talán most a 13-as hoz szerencsét, hogy jövôre már lépni tudjunk. SZÁSZ NÓRA

mindig bagózik, mint a gyárkémény. A hivatal persze kétségbe van esve: hát hogy fog így a terv teljesülni? A megoldás persze pofonegyszerű: a fogyasztást ne grammban, hanem forintban mérjék! Ákos tehát áttér a sodródohányra, melynek köszönhetően azonnal 30%-kal kevesebbet fog káros szenvedélyére költeni. Így aztán akkor is teljesíti a 15%-os fogadalmat, ha éppenséggel több cigit szív el, mint annak előtte. Majd’ elfelejtettem, a hivatal neve lehetne Országos Tervhivatal. Bár így kimondva, mintha az derengene, hogy egyszer már létezett egy hasonló nevű intézmény. Az a baj, hogy hiába kell falinaptárt cserélni, attól még nem leszünk varázsütésre ügyesebbek, kitartóbbak vagy boldogabbak. Kár is ezért életünk fokmérőjének tekinteni, hogy „le tudjuk-e győzni magunkat”. Ugyanis nem tudjuk, de nem is érdemes. Ha mindenképpen fogadalmat kell tenni, akkor az legyen az, hogy húzzuk be a kéziféket, lépjünk kettőt hátra, és tegyük fel a kérdést: miért? Így lehetséges ugyanis megérteni, amiket teszünk, vagy éppen nem teszünk. És amikor rájövünk a miértre, el lehet kezdeni a megoldáson dolgozni. Amíg azonban az alapvető indíttatásainkkal nem vagyunk tisztában, minden fogadalom merő pótcselekvés marad.

Amit szerintem senki nem fog elfelejteni a 2013-as évbôl, az a

TRAFIKMUTYI jelensége.

15

JÚNIUS / Közép-európai áradások

Vészkészültség, pánik és meglepő méreteket öltő összefogás jellemezte június elejét, amikor a Duna vonalán rendre veszélyhelyzetet hirdettek az árvíz fenyegetése miatt. Hazánkban a veszélyeztetett személyek száma 206 ezer főt tett ki, a kitelepítettek száma meghaladta az 1500-at, de halálos áldozatot nem követelt a katasztrófa.

JÚLIUS / Nemzeti dohányboltok

Július elsején országszerte megnyíltak a nemzeti dohányboltok, és a hónap közepén már csak ezekben lehet dohányárut kapni Magyarországon. A koncessziós jogok kiosztása mögötti logika és igazságosság vetett fel kérdéseket – nem csoda, hogy sokat hallhattuk a trafikmutyi kifejezést és az „akkor inkább leszokom” kijelentést.

AUGUSZTUS / Vegyifegyver-támadás

Augusztus 21-én vegyifegyver-támadás történt a szír főváros, Damaszkusz külterületén. A tömegmészárláshoz szaringázt vetettek be, mely közel ezerötszáz emberéletet követelt. Bár a szír kormány tagad, és ellenzési felkelők is gyanúba keveredtek, a legtöbb jel arra mutat, hogy az Aszad-rezsim keze van a háborús bűn mögött.

SZEPTEMBER / Merkel újraválasztása

Szeptember 22-én nagy többséggel ismét Németország kancellárjává választották Angela Merkelt.A konzervatív CDU/CSU pártszövetség ezúttal a szociáldemokrata SDP-vel koalícióban alakíthat kormányt. Az első kelet-német és egyben női kancellárral szembeni elvárások igencsak magasak, az euróválság kezelését is tőle várják.

OKTÓBER / Ellenzéki összefogás

Október 23-án összellenzéki megemlékezést tartott a Jobbikon kívül gyakorlatilag minden olyan parlamenti és parlamenten kívüli párt, akik egyetértenek abban, hogy a kormányt le kell váltani. Az elhangzott beszédek mégis megosztóan csengtek, egymásra tett sértő megjegyzésekben sem volt hiány – összhangról azóta sem beszélhetünk.

NOVEMBER / Genfi egyezmény

November 24-én megállapodás született az iráni atomprogram körül kialakult patthelyzet átmeneti kezelésének érdekében. A megállapodás lényege, hogy Teherán lelassítja az atomprogramja fejlesztését, és ezért cserébe a nyugati hatalmak enyhítenek az ország elleni szankciókon. Fontos lépés, de a végleges megállapodás még messze van.

DECEMBER /

?

Nekem 2013-ról elsôsorban a Nemzeti Színház igazgatóváltása jut eszembe. Én történetesen szerettem

ALFÖLDI SZÍNHÁZÁT,

Még most is emlékeztetnek rá a nemzeti színû 18-as karikák. Nem mellesleg az egyetemünk körüli hírek és viszályok is elég kiemeltek voltak, már csak azért is, mert elég nagy nyilvánosságot kaptak.

és biztosan nem vagyok ezzel egyedül. Vidnyánszky Attilával azonban egy új idôszak veszi kezdetét a „nemzeti színpadon”, kíváncsian állunk elébe.

SZIGETI ANDREA

BORBÉLY BLANKA

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA

2013. DECEMBER 6. | LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM


16

KÖZPONT meg magáról a böngészőtársadalom, miközben a kutatások szerint a legtöbben még mindig nem tartanak az adatokkal való visszaéléstől. Tiszteletben tartva az Y és Z generáció optimizmusát, még mindig ott van a villámgyors fejlődés és a gazdaság románca.

Jelen kor kihívásai SZÁNTÓ RÚBEN

Több síkon is jelentkeznek azok a gondok, amelyek az egész emberiséget érintik, fenyegetik. Ökológiai téren változásban van a Föld, amelyhez az emberiség is nagymértékben hozzájárult.

T

ársadalmi szinten nagy szétesést lehet tapasztalni, de egyéni szinten is válság van, az anyagiságba sülylyedve élünk. A szellemi és lelki dolgokkal nem törődve, boldogságunkat keresve a teljes kiszolgáltatottság közepette tengetjük napjainkat. De most az egyszer félretéve az örökzöld kliséket, tekintsük meg a kevésbé zöld problémákat, amikbe újra és újra belefutnunk.

HOL A HATÁR? A technika már olyan szinten része az életünknek, hogy az árnyoldalairól inkább tudomást sem veszünk. A Snowden-ügy már csak azért is esedékes volt, mivel 2001. szeptember 11. után kialakult egy olyan kép a társadalomban, hogy a modern műszaki fejlesztésekkel csakis a „rosszfiúkat” figyelik meg. Ellenben most ott tartunk, hogy csak az nem leskelődik, akinek nincs meg a kellő technológiai háttere. Mindemellett az új netezési szokás következtében még mindig elképesztően sok adatot oszt

Megváltásra várva

C

TABI NORBERT

FOSZLÁNYOK AZ ÉVRÔL

saknem hétmilliárd embertársunk között viszonylagos béke honol, a különböző helyi konfliktusok valamelyest elcsendesedtek, a globális gazdasági válság mérséklődőben van. Persze a szíriai polgárháború áldozatait ez nyilván nem vigasztalja, és jól tudjuk, elég egy szikra, hogy mondjuk az USA megtámadja Iránt, vagy bedőljön egy ország gazdasága, magával rántva ezzel a fél világot. Ám jelenleg mintha egy kis stabilitás költözött volna a Földre. Szűkebb környezetünkben, az „öreg kontinensen” már némileg bizonytalanabb a helyzet, szakértő legyen a talpán, aki megmondja, hogy mi lesz például az ingatag lábakon álló Európai Unió sorsa. És akkor itt lennénk valahol

újságírás, amely itthon a Forbes hasábjain végre megjelent.

ORBÁN PATRÍCIA

LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM | 2013. DECEMBER 6.

MERRE A KIÚT? A számtalan belpolitkai kihívások mellett, természetes hogy egyre kevesebb figyelmet élvez a diplomácia. Az nem újdonság, hogy a Közel-Keleten továbbra sem ideálisak a körülmények, de az már igen, hogy ez Amerikát egyre kevésbé érdekli. A feszültséget tovább mélyíti, hogy az arab tavaszt nemes egyszerűséggel felváltotta az elhúzódó arab tél, destabilizálva ezzel az egész térséget. Irán aggasztó atomprogramja, a szíriai polgárháború, vagy éppen az újabb egyiptomi csavar is olyan „nyűg”, ami most hiányzik a legkevésbé a világnak.

Miután 2012-t a maja jóslatok ellenére is megúsztuk végítélet nélkül, lássuk be, a 2013-as esztendô a világot tekintve bizony nem is alakult olyan rosszul.

Európa keleti fertályának nyugati szélén mi, magyarok. Egy aprócska pont egy hatalmas világban. Egy kicsi nép, nagy zűrzavarban. Honnan jövünk, hová tartunk? Huszonnégy évvel a rendszerváltás után az emberek fejében is megtörténik-e végre az a bizonyos váltás? Az értelmetlen ellenségeskedést felváltja-e végre az ésszerű kompromisszumkeresés, a történelmi múlt egymásnak történő felhánytorgatása helyett eljön-e a progresszivitás időszaka, és legalább a túléléshez szükséges alapvető kérdések megválaszolásában találunk-e végre valamiféle nemzeti konszenzust? Egyáltalán, mikor válunk végre a fogyasztó lakosságtömegéből hazánkért felelős állampolgárokká? Lévén, hogy kampányév elé nézünk, attól tartok, megint nem az előttünk álló esztendő

Hogy mi ugrik be 2013-ról elôször? A Forbes magazin Magyarországra érkezése, és elsô lapszámai. Lehet, hogy azért él bennem ilyen élénken ez az emlék, mert a nagyon közeli múlté, de jelentôségét számomra az is adja, hogy

HIÁNYPÓTLÓ az a fajta

VÁLSÁG, DE MEDDIG? A felgyorsult információáramlás nem hatott túl kedvezően a pénzpiacokra, hiszen nagy szerepet játszott a mára fél évtizedet is megélt gazdasági világválság kialakulásában. 2013-ban sem voltak sokkal jobbak a körülmények, mint korábban, és jelen állás szerint egyelőre nem sokan látják a fényt az alagút végén. A közgazdászok és a politikusok világszerte keresik a kiutat a recesszióból, régi és új módszerekkel próbálják felpörgetni a gazdaságot, de ez korántsem olyan egyszerű, ha szinte minden szektorban megszorító intézkedések dominálnak. Akárhogy is, lassan ideje lenne kievickélni a napsütésre, mivel a társadalom hosszútávon nem tud konfliktusok nélkül lépést tartani az aktuális gazdaságpolitikával.

hozza majd el a fordulópontot. Az előző voksolások választói igényeiből kiindulva olyan mindent és mindenkit beterítő politikai sárdobálásra, mocsokáradatra kell felkészülnünk, ami végeredményét tekintve kizárólag a két szembenálló oldal között húzódó árkokat fogja még tovább mélyíteni. Nyerheti akármilyen remek programmal rendelkező párt a választásokat, amíg a felhatalmazást javarészt csak a saját – valamint az „ellenség” – zsebét figyelő, és a fejét a saját gyomra korgására felkapó országlakosok tömege adja, addig tulajdonképpen minden – adott esetben még oly jó – politikai törekvés hiábavaló. Egészen nyugodtan lehet várni a csodát, rámehet még pár évünk, esetleg az életünk. Aztán a gyerekeink élete is. Az urambátyámvilág, a „mutyizások”, a

A Gergely naptár szerinti 2013 vagy a Holocén naptár szerinti 12013 rengeteg érdekes eseménnyel kecsegtetett. Miközben Maliban polgárháború dúlt, a nemzeti gyorsnaszád felbukkant a tenger alól, és ha már minden nemzeti, hát a holland királyi családnak is azzá kellett válnia – Cservenyák Viktóriát vette el a holland herceg. Ha ez nem lenne elég, meghódítottuk egész Európát is, hiszen ByAlex hipsztersége az Eurovízió élmezônyébe lökte a nemzeti trikolort. Tehát 2013 Európa magyar bevételérôl szólt. 2014-ben már lehet, hogy világuralomra fogunk törni? KÁRÁSZ ISTVÁN

korrupció, a kiválót elnyomó középszerűség mindent elborító dagályosan ömlengő tengere nem az emberek által általában csak „fehérgalléros bűnözők” gyülekezeteként látott honi politika sajátja. Ugyanis ezeket az államférfiakat- és nőket mi magunk, az arctalan tömeg termelte ki. A politikusok nem tudják megváltani az embereket, éppen fordítva: az embereknek kell megváltani a politikusokat, önmagukon és környezetükön keresztül. Úgy hiszem, a 2014-es esztendő és a következő négy év igazi kérdése, hogy sikerül-e megtennünk az első határozott lépéseket az efelé vezető – minden bizonnyal igen hosszú és rögös – úton. Ez az út pedig nem a szavazófülkénél vagy az Országház előtt kezdődik. A startvonalat a saját életünkben kell meghúznunk.

Ha 2013, akkor külpolitika. Még inkább a

BOTRÁNYOK. Gondolhatunk

itt a szíriai polgárháborúra, mely nyáron reális eséllyel fenyegetett a „harmadik világháború” kitörésével, a NSA-Snowden ügyre, ami immár régre visszanyúló politikai és kereskedelmi kapcsolatokat veszélyeztet, vagy az egyre aktuálisabb Ukrajna-EU-Oroszország kérdésre.

SZABÓ ANDRÁS

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA


KÖZPONT

2013 – egy erôs év krónikája MOLNÁR GYULA

Hálátlan feladat egy akkora intézmény egy évére visszatekintést készíteni, mint a Budapesti Corvinus Egyetem. Számtalan nehézség és megannyi siker áll az intézmény mögött, így hát valamilyen fontos mozzanat óhatatlanul is kimarad. Mégis, illik kísérletet tenni rá, hogy a legfontosabb történéseket számba vegyük.

FOTÓ: HAJAS ÁDÁM, HORVÁTH RÉKA

M

ár az év kezdete sem volt egyszerű: a felsőoktatás világa diáktüntetésektől és a reformot övező vitáktól volt hangos. Ezek során a Corvinus többször is főszereplővé vált, de szerencsére végre elültek azok a szándékok, amelyek az egyetem megszüntetését, feldarabolását vagy ilyen-olyan átalakítását irányozták elő. Örömmel tapasztalhattuk, hogy mindezek a bizonytalanságok nem tántorították el a fiatalokat attól, hogy a Corvinusra jelentkezzenek. Miközben az újonnan felvett egyetemi hallgatók létszáma jelentősen csökkent, a 2013/2014-es tanévben hozzánk felvettek létszáma még nőtt is. Ez egyértelműen mutatja, hogy a közvélemény továbbra is bízik a Corvinusban. Ez a bizalom pedig felelősséget jelent minden egyetemi polgár számára. Idén került sor a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára is, ahol hallgatóink újfent taroltak. Mind a hat kar kiemelkedően teljesített az elnyert díjak számában, ez megint csak megerősítette, hogy a BCE-n folytatott képzések az ország legjobbjai között vannak, nemkülönben a hallgatók szakmai elkötelezettségéről és szorgalmáról is tanúbizonyságot tettek. Az év persze nem csak a munkáról szólt. A Corvinus két elsőrangú nyári fesztivállal is megörvendeztette a hallgatókat, és persze mindazokat, akik az igényes szórakozást kedvelik. A hagyományos balatonkenesei Évzáró Feszti-

MEGÚJULÁS

2013 a éve a szememben, hiszen láthattuk 1922 New York-ját electroswing kíséretben; végignézhettük, ahogy Clark Kentbôl ismét hôs lesz; újra láthattuk Óz és az Északi boszorkány világát, új fényben tündökölt a Star Trek és kedvenc szörnyeink egyetemi éveibe is betekintést nyerhettünk. EGYED MÁTYÁS

vál mellett idén a nagy hagyományokra visszatekintő EFOTT szervezési jogát is a Corvinus nyerte el. A pénzügyi nehézségek ellenére a zánkai EFOTT hatalmas sikert aratott, és kifejezetten jó sajtóvisszhangot eredményezett. Az év második felében aztán már egyre inkább meggyűlt a bajunk az országos sajtóval: a tudományos eredmények helyett egyre inkább az egyetemi vezetés konfliktusai kerültek a figyelem középpontjába. Sajnos ennek végül a hallgatók látták a kárát: ősszel az ösztöndíjak kifizetése az egyetem gazdasági irányítása körüli viták miatt komoly csúszásba került. De említeni lehetne a közalkalmazottak törvényileg járó keresetkiegészítésének elmaradását is, illetve azt, hogy az egyetem lejárt határidejű számlaállománya drasztikusan felduzzadt. Minden nehézség ellenére azonban az egyetem megőrizte presztízsét: a HVG legfrissebb felsőoktatási rangsorában a képzések alapján az ország második, a hallgatói kiválóság alapján az első számú felsőoktatási intézménynek minősítette a Corvinust. Ezek a megerősítések jelzik, hogy a költségvetési megszorítások és gazdasági nehézségek ellenére az egyetem dolgozói és hallgatói egyaránt elsőrangú munkát végeznek. Ennek tudatában futunk neki a 2014. évnek. Nem látszik sajnos, hogy jövőre egy kicsivel is könnyebbé válna a munkánk,de ha ugyanazokat az eredményeket tudjuk hozni, akár csak idén, akkor azt hiszem, senkinek sem lehet oka panaszra.

17

CORVINUS TOP 3 HAJAS ÁDÁM

Ez az év is eltelt, hamarosan pedig tíz éves a Budapesti Corvinus Egyetem márkanév. Azonban nem minden a hírnév, a sikert meg is kell alapozni. Íme a három legjelentôsebb eseményünk 2013-ból. NO.1. BAN KI-MOON A BCE

DÍSZDOKTORA Az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára, Ban Ki-moon 2013. október 8-án, kedden vette át díszdoktori címét Egyetemünk Doktori Tanácsának ünnepi ülésén, mintegy háromszázhatvan érdeklődő és meghívott előtt. Vendégeink között köszönthettük a tudományos élet, a diplomáciai testületek, a Magyar ENSZ Társaság képviselőit és Egyetemünk vezetőit.

NO.2. A VILÁG ÉLVONALÁBAN

A GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR MESTERKÉPZÉSEI A Financial Times legújabb rangsorában a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának Vezetés és Szervezés nappali tagozatos mesterképzése a 68. helyre került a világ legjobb intézményei által kínált hasonló mesterképzési programok között. A számos szempontot figyelembe vevő rangsorban különösen a hallgatói értékelések és az ár-érték arány tekintetében szerepelt jól a Kar által nyújtott program – ez utóbbit figyelembe véve a 33. helyen végzett. Rendkívül sikeresnek bizonyult a Szervezeti magatartás képzés, mely a végzett hallgatók értékelése alapján az összes intézmény között a nagyon előkelő 7. helyet szerezte meg. A 2010-ben végzett hallgatók karrierlehetőségeiket tekintve az 56. helyen értékelték a mesterprogramot, míg a nemzetközi mobilitás szempontjából az 55. helyen végzett a program. NO.3. A NOBEL-BÉKEDÍJAS

AUNG SAN SUU KYI A CORVINUSON A Külügyminisztérium és a Budapesti Corvinus Egyetem közös szervezésében tartott előadást Egyetemünkön 2013. szeptember 13-án, pénteken Aung San Suu Kyi. A burmai ellenzék Nobel-békedíjas vezetője Kövér László házelnök meghívására érkezett Magyarországra, de találkozott Áder János államfővel és kormánytagokkal is, hazánk mellett pedig Csehországot és Lengyelországot érintette mostani útján. Suu Kyi közel 20 éven át volt házi őrizetben hazájában és 2010-es kiszabadulása óta másodszor jár Európában.

Év elején Ausztria, tôlünk eltérôen, népszavazással utasította el a sorkatonai szolgálat eltörlését. Az Április az egyik legkiválóbb politikusasszony halálát hozta: Margaret Thatcher, Nagy Britannia valaha volt egyetlen nôi miniszterelnöke 87 éves korában hagyott itt minket. Augusztusban a Magyar Állam visszafizette az IMF-nek a hiteltartozását, ám az államadósságunk 3 év alatt, ha nem tekintjük a magánynyugdíj-pénzek államosítását, egy dekányival sem lett kevesebb. A foglalkoztatás évtizede nem látott 4 milliós szintre emelkedett, ám ez jórészt a közmunka programban résztvevôknek tudható be. Év végére pedig belpolitikai bomba robban: a volt NAV-os adóellenôr, Horváth András több ezer milliárdos áfacsalás-sorozatról rántotta le a leplet ezzel teljesen kizökkentve a magyar politikai szereplôk évtizedes reflexeit. A kormányoldal bagatellizál, az ellenzék a bábeli zûrzavarban döntésképtelennek látszik. De vajon mit hoz 2014? KALAMÁSZ KEVIN

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA

2013. DECEMBER 6. | LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM


18

KARRIER

Kettônullatizenhárom: A nyelvtanulás éve FISI MARCELL

Év vége van, a fogadalmak és az összegzések idôszaka. A Karrier rovatban nem is tehetünk mást, mintsem, hogy összegezzük az idei évet karrier szempontból. Lássuk tehát a 2013-as év top állásait, hiányszakmáit, mindent, ami a karrierrel kapcsolatos.

K

ezdjük is a sorban visszafele haladva, ejtsünk pár szót a magyarországi hiányszakmákról. A 2013-as évben a szakmunkásokért és szakemberekért kapkodtak a legjobban a munkaerőpiacon, nagyon nehéz volt találni munkanélküli bőrdíszművest, vagy éppen álláskereső asztalost vagy esetleg egy jó restaurátort. A felszínen lévő ok teljesen világos. Magyarországon – a kormány akármennyire is nem akarja, egyre többen – a fiatalok majdnem kétharmada dönt úgy, hogy gimnáziumi

tanulmányait befejezvén a továbbtanulásra, a felsőfokú képesítés megszerzésére adja a fejét. Ami a felszín alatti okot illeti, sajnos az is nagyon egyszerű: a magyarországi bérek érezhetően alacsonyabbak az Európai Unió többi országához képest, így ha egy szakember legalább egy idegen nyelvet megtanult, szinte egyenes útja van külföldre. Így alakul ki hiány a jó szakmunkásokból. Ugyanakkor az idei évben továbbra sem volt elég orvos, illetve mérnök – ami az orvosok esetében érthető, ki akarna közel 10 év tanulás után nélkülözve élni, miközben külföldön a többszörösét is megkeresheti?

De térjünk ki a top állásokra is, mely diplomákkal volt a legkönnyebb elhelyezkedni 2013-ban Magyarországon. Az egyik legérdekesebb adat, hogy idén a könyvelők tudtak a lehető leggyorsabban munkát találni maguknak, kiváltképp, ha legalább egy, de inkább több idegen nyelven beszéltek, hiszen sok idősebb könyvelőből hiányzik ez a fajta tudás, képesség, így kerültek előtérbe az idegen nyelvet beszélő fiatalok. Ami az éves átlagbér-listát illeti, az idei naptári évben még mindig politikusnak éri meg elmenni a leginkább, a honatyák havonta nettó 1.2 millió forinttal lettek gazdagabbak. Ha va-

laki ugyanennyi pénzért nem akarja „eladni a lelkét az ördögnek”, akkor most váltson, és legyen belőle légiforgalmi irányító tiszt, hiszen szinte fillérre pontosan ekkora összeget tehet zsebre a szakmában dolgozó. Komolyra fordítva a szót, hiszen e lap olvasói főként egyetemisták: ne aggódjatok, a diplomás munkanélküliség továbbra sem igaz – pláne, ha a Corvinuson végeztél – de nem árt az egyetemi évek alatt a kapcsolatépítésen túl a nyelvtanulásra is fókuszálni. Két-három idegen nyelv elsajátításával az ember nagyon hamar talál állást, legyen bármely szak hallgatója.

A tégla FISI MARCELL

Corvinus és a Wageningen University kettős ügynökeként élem napjaimat Hollandiában, augusztus közepe óta. Mondhatni beépültem a helyiek közé. Van kedvezményekre jogosító kártyám az egyik, törzsvásárlói kártyám a másik közértben. Tudom hol a legolcsóbb a kenyér, hol éri meg tejet venni, illetve merre érdemes elindulni, ha a legjobb sört szeretnéd megvenni a legolcsóbban – hiszen ez is egy fontos szempont egy Erasmusos diáknak. A gimnáziumban 13.-os koromban nehezen tudtam volna elképzelni, hogy nem egész három évvel később egy holland kisváros csúcsegyetemének leszek a hallgatója. Igen, jól írtam: csúcsegyetem. A Times szerint a világ 70. legjobb felsőfokú intézménye a wageningeni, és – bár olyan nagy összehasonlítási alapom nincsen – igazat kell, hogy adjak a hírlapnak. Nem kis elvárásokkal találkozik egy hallgató, ha elkezdi tanulmányait ezen az egyetemen. Beadandók, csoportmunka, kutatás – teljesen más, mint odahaza. Nyugodt szívvel tudom azt mondani, hogy az ország egyik legmodernebb épületkomplexumában hallgatom az órákat napról napra.

LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM | 2013. DECEMBER 6.

Újonnan épített tömbök, frissen rendbehozott tantermek. Hogy mit ne mondjak, az egyik épület aulájában egy mini esőerdő van, közepén ösvény, pázsit, hogy ha akarsz, legyen hol pihenned egy kicsit, mélygarázsok a kerékpároknak és a sor még folytatható. Könnyen vághatná rá bárki erre, hogy „ilyen környezetben aztán könnyű, itt tényleg csak tanulnod kell”. De ez nem ilyen egyszerű. A legnagyobb különbség ugyanis fejben van. Megdöbbentett az első órán a látvány, amely fogadott: a tanár feltesz egy kérdést, ad rá gondolkodási időt, majd amikor felszólítja a hallgatóságot a válaszadásra, 25-26 éves emberek esnek ki szabályosan a padból, hogy ők legyenek azok, akiket a professzor felszólít. Ugye hogy más? Ugye, hogy az embernek sokkal több kedve van ilyen környezetben tanulni? Itt nem az a ciki, hogy tanultál, nem az a ciki, ha nem a legújabb „májkelkorsz” óra van rajtad, nem a külsőség számít. Példának okáért: az egyik órán 250 ember előtt adtunk elő 4 társammal. Az ötfős társaságban rajtam kívül egy holland és három indiai volt. Az indiaiak mindannyian fejkendővel a fejükön álltak a pódiumra, míg a holland srác egy hátrafele fordított baseball sapkát viselt a performansz alatt. Senkit

nem érdekelt. A tanárt sem. Egy volt a lényeg: tudtad, vagy nem tudtad. Fejben van különbség. Egy Erasmusos félév persze nem mindig szól csak és kizárólag a tanulásról. Azon túlmenően, hogy az önéletrajzban jól mutat, olyan emberekkel ismerkedsz meg, olyan országokból, amiket soha az életben nem gondoltál volna. Személyes példa: amikor kiskoromban Afrikánál volt felcsapva a térkép és nézegettem az országokat, megakadt a szemem Ruandán. Egy pici ország Tanzánia és Uganda között. Akkor még nem is sejthettem, – hogyan is sejthettem volna? – hogy 2013-ban egyszer együtt fogok főzni egy ruandaival egy helyi ételt egy hollandiai konyhában. Hogy miért jó Erasmusra menni? Miért ajánlom? Aki erre adja a fejét, az kétségkívül nagy fába vágja a fejszéjét. Idegen ország, más kultúrák, más elvárások. De mindenképpen megéri, az ember csak nyer vele, több lesz egy ilyen félévtől. Más világnézetekkel, számára eddig ismeretlen ízekkel barátkozik meg a hallgató. Amit javaslok minden egyes embernek, aki most azon vacillál, hogy kimenjen-e vagy sem: Ne hezitálj! Vágj bele minél hamarabb, amikor csak teheted!

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA

FOTÓ: WAGENINGEN UNIVERSITY, MIKEY BURTON

A

„A Wageningen University a világ egy kisvárosban.” Így kezdôdik az egyetem bemutatása egy táblán a fôépület elôtt. És tényleg igaz: egy holland kisváros, ahova a világ 186 országából jönnek a hallgatók, az ember csak profitálhat ebbôl.


KULTÚRA

19

ha várakozol vagy unatkozol, bkv-n, orvosi rendelőben már előkapod a telefont, és ez az időpont arra jó, hogy megnézz egy részt. A lényeg, hogy legyen a zsebedben egy olyan élmény, amivel le tudod kötni magad, amikor szükséged van rá. Emellett arra is figyelni kell, hogy a kevés szereplő miatt minden karakter, akár egy mellékszereplő pincér is jól kidolgozott legyen. Hogy az a három mondat, amit elmond, az olyan legyen, és úgy is mondja el, hogy vagy szakadjon mindenki a nevetéstől, vagy megborzongjon, ésatöbbi. A Chili vagy Mango nem csak Magyarországon, a világon is egyedülálló. Esetleg már külföldön is elérhetô az alkalmazás? Külfölddel még nem igazán kezdtük el a tárgyalást, most készül angol szinkron a sorozathoz. A magyar volt a tesztpiac, itthon ingyen elérhető, külföldön ez már nyilván nem lesz így. Itthon még nem szívesen fizetnek egy applikációért, ez nyilván azzal is összefügg, hogy az online fizetés kultúrája még gyerekcipőben jár.

Válassz: Chili vagy Mango! SZÁSZ NÓRA

Chili vagy Mango. Miért? Ezen sokat gondolkoztunk. A chili csípős, a mangó édes, Zénó csípős, Lili édes. Mindenképp választást akartunk. Ugyanakkor két gasztronómiai dologról van szó, melyek nem egymást kizáróak, és egy képet, hangulatot hívnak eléd.

Ahogy az életben is nagyon gyakran kell hirtelen döntéseket hoznunk, amelyek lényegesen befolyásolják a dolgok alakulását, úgy a legújabb magyar sorozatban is csak rajtunk múlik, milyen irányba halad a történet.

Mik a hosszútávú terveitek a jövôre nézve? Természetesen szeretnénk folytatni a sorozatot; illetve a Filmdrops applikáció egy csatorna is, ahova befér más tartalom is. Szeretnénk majd más interaktív tartalmakat is szolgáltatni ezen keresztül.

Chili vagy Mango egy applikáció formájában okostelefonokon, tableteken elérhető sorozat, ahol hétről hétre Zénó, gasztrokritikus-kaszanova (Poroszlay Kristóf) és egy Lili nevű lisztérzékeny cukrászjelölt (Michl Júlia) randivacsoráit követhetjük nyomon. A pikantériáját az adja, hogy bizonyos döntési pontokon két opció közül választhatunk, saját ízlésünk szerint alakítva az eseményeket. Az első évad kilenc részes, összesen 72 féle végkifejlettel. De az élettől eltérően itt persze bármikor visszatekerhetjük az időt. Sorozat, applikáció, videójáték. A Chili vagy Mango gyártásvezetőjével, Sípos Annával beszélgettünk.

Mit mondanál a köszönôbeszédben egy díjátadon? Azért tudott ez a sorozat olyan jól elkészülni – amellett, hogy Gergő és Nándi nagyon tehetséges –, mert csupa olyan profi ember volt vett részt az elkészítésében, akik egyrészt láttak benne fantáziát, és megszerették első perctől, másrészt a maximumot tették bele, mert hittek a projektben és bennünk. Mindenki úgy volt, hogy szeretné a lehető legjobban csinálni, és nem úgy álltak hozzá, hogy „kifizetik, megcsinálom, ennyi”. Amikor a Jégbárban forgattunk, az pl. a nyár legmelegebb napja volt, mégis mindenki panaszszó nélkül tette a dolgát. Nagyon fontos ez a fajta profizmus. Nem tudom megköszöntük-e már nekik eléggé, ezt talán soha nem is lehet, hogy így beleteszik a szívüket-lelkület a munkájukba.

A

Sokan valószínûleg nem tudják, pontosan ki is a gyártásvezetô, mik az ô feladatai. Tudnál errôl egy kicsit mesélni? Ironikus, hogy mikor a szakdolgozatomhoz készítettem interjúkat gyártásvezetőkkel, én is mindig ezt a kérdést tettem fel elsőként. Azért kérdeztem ezt először, mert szótári meghatározás nincs arra, hogy mi a gyártásvezető feladata, illetve különböző felületeken több is létezik, de nincs egy konkrét lista, hogy ezt tanuld meg, és ennyi a gyártás összes tennivalója, hanem mindenki kicsit máshogy tudja definiálni, és ez nagyon sokat elárul az illetőről – és a szakmáról is. Én azt szoktam mondani, hogy a gyártásvezető leginkább a stáb logisztikai és pénzügyi vezetője, ezzel együtt a stáb anyja és pszichológusa kell, hogy legyen. Ha szigorúan vesszük, az ő feladata az, hogy megírja és betartassa a költségvetést; gondoskodjon róla, hogy az adott forgatási napon, helyszínen rendelkezésre álljon az összes eszköz, stábtag, szereplő a megfelelő időben és helyen. Néha nagyon meglepő dolgokkal tudnak megtalálni. Volt egy produkció ahol víz alatti álomjelenetet forgattunk és találnunk kellett egy öt méter mély medencét, aminek fekete a fala. Ilyen nyilván nincs, inkább látványtervezéssel oldottuk meg, így a Hajós Alfréd Sportuszoda egyik medencéjének lett kibélelve fekete textillel a fala. Nagyon változatos tud lenni a gyártásvezetői munka, ezt szeretem benne egyébként, hogy nincs két ugyan-

olyan produkció, mindig vannak új kihívások, sose mondhatod azt, hogy te már mindent láttál. Te hogy és mikor kerültél bele ebbe az egészbe? Gergővel pár éve már együtt dolgoztunk, még vizsgafilmekben. Két éve ilyentájt keresett meg, hogy van egy fantasztikus ötlete, ami ha összejön, nagyon jó lesz, de még nem árulja el, mi, mert még sehol sem tart. Aztán, amikor összeállt a forgatókönyv és a finanszírozási háttér 2012 tavaszán, akkor hivatalosan is felkért, hogy én legyek a gyártásvezető. Honnan jött a Chili vagy Mango alapötlete, koncepciója? Gergő mindig azt mondta, sokáig motoszkált a fejében, hogy annyi mindent lehet csinálni az okostelefonon, de kellene valami, amit még senki nem csinált. Sorozatot! De mitől lehetne ez egyedi? Hát attól, hogy te tudod irányítani. Hiszen ez az okostelefon lényege, adja magát, hogy belenyúlhass a képernyőn keresztül a dolgokba. Ezután persze el kellett gondolkodni, hogy mi az, ami ekkora méretben működhet. Így jött a randizás téma, és a mostani forma, koncepció. Ez egy mindenkit foglalkoztató téma, hiszen mindenkinek van béna randis története, ugyanakkor nagyon illik a formához ez a kétszemélyes alapszituáció. Mennyiben jelent nehézséget ez a forma, mennyiben nehezebb nektek egy forgatás? Nehezítette a dolgunkat, abszolút – íme egy újabb kihívás! Minden epizód egy asztalnál játszódik, közelről látjuk a két szereplőt, tehát meg kellett oldani, hogy vizuálisan ne váljon unalmassá a dolog, ne csak beszélő fejeket láss, hanem izgalmas legyen a képi világ így is. Egy történetszál nagyjából négy perc, egy epizód összideje 18-20, és majdnem minden részt egy nap alatt kellett felvennünk úgy, hogy a döntési pontokhoz többször vissza kellett ugranunk; ez nagyon nagy fegyelmet és odafigyelést kívánt a stábtól. A szálak rövidsége azért volt fontos, hogy bárhol nézhető legyen a sorozat: hogy

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA

A LÉNYEG, HOGY LEGYEN A ZSEBEDBEN EGY OLYAN ÉLMÉNY, AMIVEL LE TUDOD KÖTNI MAGAD, AMIKOR SZÜKSÉGED VAN RÁ. 2013. DECEMBER 6. | LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM


20

KULTÚRA

Blaha Lujza. Ismerôsen cseng? MÁKOS REBEKA

Mindenki hallotta már ezt a nevet. De honnan olyan ismerôs? Budapesten mindenki ismeri a Blaha Lujza teret: ahol megáll a villamos, a metró, az aluljáróban zajlik az élet. A fôváros egyik legmozgalmasabb pontja. De mivel érdemelte ki a hölgy, hogy róla nevezzék el?

M

anapság is komoly erőfeszítésbe kerül a nőknek, hogy megszerezzék az áhított elismerést, de a 19. században még nehezebb volt számukra érvényesülni, kitűnni a tömegből. Azonban volt egy világ, ahol már akkor is felfigyeltek az igazi tehetségekre, felkarolták és felemelték, akit arra érdemesnek ítéltek meg. Ez volt a színház világa. Blaha Lujza egyike hazánk legendás színésznőinek, a 19. század közepétől az akkori pezsgő kulturális élet meghatározó alakja volt. A közönség imádta, kortársai tisztelték és elismerték munkáját, emellett humorérzékét is dicsérték, a magyar és a nemzetközi sajtó pedig egyaránt

magasztalta. Hivatása már a kezdetektől adott volt, színészcsaládba született. Apja, Reindl Sándor, a császári és királyi hadseregből hazatérve felvette a Várai nevet és vándorszínészként élt tovább családjával, feleségével, Ponti Lujzával, és az akkor még Reindl Ludovika névre hallgató kislányukkal. Az anyja után Lujzinak becézett Ludovika már ötéves korában elkezdett darabokban játszani. Énekhangjával és bájával a Cukorbabaként emlegetett kislány már akkor mindenkit levett a lábáról. Pályája innentől kezdve folyamatosan felfelé ívelt, újabb és újabb sikerek követték egymást. Több nagyobb városban játszott, 1871-től pedig a Nemzeti Színház, majd pár évvel később a pesti Népszínház

tagja lett. Nevéhez fűződik a magyar népszínmű és az operett műfajának népszerűsítése és tündöklése a korban. Tehetségével, muzikalitásával, természetes és könnyed játékával elvarázsolta a nézőközönséget és a kritikusokat. Többször vállalt vendégszerepet külföldön, ilyenkor gyakran próbálták marasztalni az egyes színházak, de ő ragaszkodott ahhoz, hogy magyar színésznő maradjon. Így vált Blaha Lujza a nemzet csalogányává. A csalogány, ismertebb nevén fülemüle, éjjeli éneke miatt a vágy és a szerelem jelképe. Blaha nem csak csodálatos hangjával hódított, magánélete tanúskodik erről. Háromszor házasodott meg, de haláláig első férje, Blaha János nevét viselte az iránta érzett tisztele-

„Ha-ha-ha-havazik” – Karácsonyi szatíra BORBÉLY BLANKA MÁRIA

Mikulás vagy Jézuska, szárnya van vagy zsákja? Kéményen vagy ablakon? Repül vagy van szánja?

M

CSILLOGÓ SZEMEK, HATALMAS, TÖMÖTT SOROK, IDEGES, FESZÜLT EMBEREK, A JÓL BEVÁLT „SZEMETSZEMÉRT, FOGAT-FOGÉRT” ELV...

icsoda buta kérdések ezek, mikor ez egy remek alkalom a vásárlásra! Szupersok értelmetlen dolog, amit ilyenkor „legálisan” lehet beszerezni, hisz „olyan vicces lesz majd ez a...” vagy „anynyira rég vágyott már egy ilyenre, hát nagyon drága, de legalább felesleges is, nincs mit tenni, a kis drága ezt akarja!” És meg is kapja, mert a karácsony, az bizony karácsony. Idén már jóval korábban elkezdődtek a leárazások a tavalyihoz képest, még több időnk van így a vadászatra. Csillogó szemek, hatalmas, tömött sorok, ideges, feszült emberek, a jól bevált „szemet-szemért, fogat-fogért” elv és az elmaradhatatlan öt darab karácsonyi dallam egymás után, újra meg újra. Egy-egy leárazott utolsó darab után szabályos élet-halál harcok folynak, és miután magunkhoz ragadtuk a kincset, már szinte csendül a Nemzeti Himnusz, kezdenénk is meghajolni a tapsoló tömeg előtt, ki-kikacsintva, a büszkeségtől és a mennyei örömtől dagadó mellel. Hisz már csak ez hiányzott. Megvan! Az ellenfél teljesen elvérzett, normális esetben már mentő kellene, de ez mind nem számít, mert ez volt, pont ez, a bizonyos utolsó darabok egyike a boldogsághoz. „A karácsony a béke és a szeretet ünnepe.” Egy éve ilyentájt az egyik kereskedelmi csatornán egy rendkívül szimpatikus hírt láthatott az ember LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM | 2013. DECEMBER 6.

te miatt. A színésznőnek egy fia és egy lánya született. Mind magánélete, mind szakmai élete eseménydús volt. Bár a technika fejlődésének köszönhetően a filmezésbe is belekóstolhatott, nem élvezte. Az ő igazi otthonát a színház jelentette. 1901-ben a Nemzeti Színház örökös tagjává választották. A nemzet csalogánya 76 évesen, 1926-ban repült el örökre.

fia és leánya, a hatalmas plazmatévé vásárlási lázról. A csöppet ironikus hangvételű kérdések azt kutatták, hogy miért pont erre esett a választás? A válaszolók nagy százalékban úgy érezték, bármennyire is drága, ez lesz a tökéletes ajándék. Az autóba egyáltalán nem fér be, de karácsony van és még mindig ez lesz a legtökéletesebb. „Sorban állunk órák óta, de feltétlenül megéri, szerintem ez a tökéletes ajándék, hitelt is vettünk fel rá.” Egy bizonyos elektronikai cikkeket áruló cég karácsonyi hirdetése 2011-ben pedig alátámasztotta az ehhez hasonló gondolkodást, miszerint „a fa alatt dől el a karácsony”. Hát rohanjunk ki az utcára, jó előre vegyük meg a legnagyobb fát a kerületben, a szomszédnak nehogy maradjon, sőt, akkor már vegyünk egyből kettőt is! Kell az mindenképpen. Az angyalka és a szaloncukor már régi dísznek számít, legyen idén rendhagyó az ünnep, akasszunk rá ékszereket, hosszú, színes gyöngysort! Ne csak a fa alatt dőljön el az a karácsony, hanem már a fán is! December 25-ére pedig tartogassuk a legszebb mosolyunkat és a legtöbb „szeretlek”-et, mert az évnek ez az a napja, ahol a fa alatt végre igazán szerethetjük egymást. Mindenkinek illatokban gazdag, szívet melengető karácsonyt kívánok, és ne feledjük, aggodalomnak helye nincs, januárban várnak minket az ünnepek utáni leárazások!

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA


KULTÚRA

BEAT! GLÓGER ANNA

Vert nemzedék, beat-korszak. Mi a beat? Beat, azaz „ütött”, „ütôdött”, „vert”, „szakadt”. Kultúra, lázadás, zene, színház, irodalom, film, eszme, politika. Szabad szellemiség. Az ôrület romjai között zseniális agyak. 1940-es évek, a második világháború szele.

A

lulról jövő mozgalom, spontán felkelés. A vertek költészeti iránya a szabad vers, amely az élőbeszédhez hasonlít leginkább. Nem ritkák benne a trágár kifejezések. Szókimondó, nyers, ironikus és abszurd. A próza szintén kötetlen. Jack Kerouac kultikus ütött regénye, az „Úton” a háború utáni nemzedék életérzését adja át. Három hét alatt írta meg a fiatal művész utazásainak történetét. Bejárta az Egyesült Államok és Mexikó tájait. Az alkohol, vad vágyak, szerelmek és költőbarátai, köztük Allen Ginsberg kíséretében. Ennek első változatát, az „ős-Úton”-t nem jelentethette meg, később született a szerkesztett szövegváltozat. A prózáról ezt mondja: „Elmeállapot. Ha lehet, írj „öntudatlanul”, féltranszban (lásd a késői Yeats „révült írását”) – engedd be a tudatod alól azt a gátlástalan, érdekes, szükséges, hipermodern nyelvet, amelyet a tudatos művészet megnyirbálna, és írjál izgatottan, gyorsan, írásvagy-gépírás-görcsben.” Gregory Corso, olasz származású amerikai ütődött költő, aki háborúellenességet hirdet és anarchista eszmékben gondolkodik: „A politika elvesztette romantikáját! Megfulladt a »rohadék agytröszt«! És csak a Pentagon, az Igazságügy és Külügy gránithomlokzata maradt meg! A politikusok nem ismerik az ifjúságot!”

21

Forralt boros decembert! SZÉPLAKY ESZTER

Szállingózó hópelyhek, zúzmarás fenyôágak, ünnepi díszkivilágítás, csillagfényes hideg éjszakák. Decemberben ezek a pillanatok teszik széppé a hétköznapok szürkeségét.

A

tél közeledtével rövidülnek a nappalok, és az emberek lelkét betölti a fény és a melegség iránti várakozás. A karácsonyi vásárok különleges hangulata, a fahéj és a szegfűszeg csalogató illata, a puncs, a gőzölgő forró tea egyenként ötvözik a kulináris ízvilág összhangját. Ilyenkor élményt nyújt minden konyhában töltött perc is, mert az ünnepek előtt több figyelmet fordítunk barátainkra, családtagjainkra. S ezen pillanatok élménye emeli méltó rangjára az Advent lényegét. S miközben készülődünk, eszünkbe jut a karácsonyi ünnepkör nélkülözhetetlen itala, a forralt bor. Európában a bor elterjedése a rómaiakhoz kapcsolódik. Apicius ókori római szerző még bort, mézet, borsot, masztixot, babérlevelet, sáfrányt, pirított datolyamagot és datolyát főzött össze, hogy létrehozza fűszeres borát (Conditum Paradoxum). De hogyan

készül ma a klasszikus forralt bor? Íme, az eredetiként emlegetett recept: Hozzávalók: 1 l vörös- vagy fehérbor, 8 dkg cukor, 1 rúd fahéj, 5 szegfűszeg, 2 szegfűbors, fél citrom Elkészítés: A bort és a többi hozzávalót üvegedénybe öntjük, forráspontig hevítjük (ne forraljuk, mert az árt a bor aromájának), majd belekarikázzuk a citromot és csészékbe öntve forrón tálaljuk. Ízletes italt kapunk akkor is, ha könnyebb italt szeretnénk fogyasztani. Ekkor 7 dl borhoz 3 dl vizet öntünk. Az új gasztronómiai trendnek köszönhetően e páratlan ital mellé igazi olasz hangulatot varázsolhatunk otthonunkba a Panettone-val, az olasz karácsonyi kuglóf különlegességgel, amely hazánkban is egyre inkább teret hódít. Elkészítése gyors, egyszerű és már a sütés hangulata, a fűszerek szétáradó illata is meghitt hangulatot kölcsönöz otthonunknak. A siker titka, hogy a jó recept a legaprólékosabb fogásokat is tartalmazza:

Ahogyan a szakadt művészek az irodalmat is szabadon értelmezték, úgy a politikai rendszert, környezetüket és a társadalmi szerkezetet is. Mindanynyian tiltakozásukat fejezték ki a vietnámi háború, a rasszizmus, homofóbia, a Wall Street, a Pentagon, a nukleáris és atombomba ipar ellen, kiálltak a természetvédelem mellett. Hisztérikusan lemeztelenedett éhezők, a kispolgárok erkölcsével szemlélték a világot. Hatásuk világszerte elterjedt és helyi beat-irányzatokat indított. A Ludwigban megtekinthetitek Allen Ginsberg munkásságát és a nemzedék legjobb elméit, a jelenlegi kiállításon kéziratok, riportok, fényképek által. A tárlathoz kapcsolódik egy vetítés is, melyen a „Partita” (1974, rendező: Erdély Miklós) és az „Életformák – játszma” (1975, rendező: Dobos Gábor, Donáth Péter) című filmeket nézhetitek meg. Útbaigazítást pedig többek között Hobo ad.

FOTÓ: SXC.HU

Az élesztőt egy kevés cukorral és a tejjel állni hagyjuk, majd 20 perc után hozzáadjuk a lisztet, a maradék cukrot, a tojássárgáját, a vaníliás cukrot, a citromhéjat és a sót, majd jól összegyúrjuk. A vajat is hozzákeverjük és további 5 percig gyúrjuk, majd 45 percig állni hagyjuk. Hozzáadjuk ezután a maradék hozzávalókat is, ismét 30 percig kelni hagyjuk. Egy formát kikenünk vajjal, beletöltjük a tésztát és ismét 15 percig kelni hagyjuk, ezután pedig a tészta tetejét vajjal megkenjük, és egy késsel bevonalazzuk. 200 ºC-on kb. 100 percig sütjük úgy, hogy a sütőedényt lehetőleg a sütő alsó részére helyezzük.

“LÁTTAM NEMZEDÉKEM LEGJOBB ELMÉIT AZ ÕRÜLET ROMJAIBAN, HISZTÉRIKUSAN LEMEZTELENEDETT ÉHEZÕKET…” – ALLEN GINSBERG: ÜVÖLTÉS

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA

Élvezzük tehát az Advent hagyományos és különleges gasztronómiai kínálatát. Társainkra való odafigyelésünk szimbólumát jelentheti egy jól elkészített forralt bor, amely minden évben visszatérő élményt nyújt. 2013. DECEMBER 6. | LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM


22

MAGYAROLASZ

Évadzárás

– visszatekintés a 2013-as Magyar-Olasz Kulturális Évadra MÁKOS REBEKA

Visszatekintve az elmúlt egy évre, mit gondol errôl az idôszakról? Az elmúlt évben, az Olaszországban megrendezett magyar kulturális események nagy siker gondolatát ébresztik bennem. Bár nincsenek pontos adataim a budapesti Külügyminisztérium, illetve a Római Magyar Nagykövetség részéről, de a különböző partnereinktől pozitív visszajelzéseket kaptunk. A magyar program gazdag és változatos eseményei különböző városokban kaptak helyet. Azt hiszem, ez igazán hozzájárult a magyar kulturális értékek elismerésének újjáélesztéséhez. Mi volt a Magyar-Olasz Kulturális Évad 2013 fô célja? Sikerült ezt elérni? Lényegében ez a kétoldalú kulturális év a két nemzet között hagyományosan létező baráti kapcsolatnak adózott tisztelettel. A fő cél a kulturális életünk aktuális fejlődésének kihangsúlyozása, a kölcsönös megértés elősegítése, valamint az együttműködés növelése volt. Személyes véleményem szerint, tekintetbe véve a magyarok kifinomult tudását a klasszikus Olaszországról, fontos volt a nagyközönség által valószínűleg kevésbé ismert olasz kortárs művészet különböző oldalait is megmutatni. Ezért fordítottunk nagy figyelmet a tudományra és a technikára, az opera és a kamarazene mellett ezért jelent meg a jazz és a rock is, továbbá számos, a társadalmunkban megjelenő új trendekkel foglalkozó konferenciát és szemináriumot is rendeztünk. Melyik volt az Ön kedvenc programja az Évad során? Miért? Mint azt Ön is tudja, számos koncertet, kiállítást és előadást rendeztünk, nehéz megmondani melyik volt a kedvencem. Azt hiszem, Olaszország részvétele a Design Hét Budapest rendezvényen, beleértve a Triennale Design Múzeum lenyűgöző kiállítását is, nagyon jó fogadtatásban részesült mind a nyilvánosság, mind a szakmabeliek részéről. Úgy gondolom, hogy az olyan zenészek szereplése, mint Giovanni Sollima, Enrico Dindo

Egy évad négy évszakban MÁKOS REBEKA

és Francesco Cafiso, még különlegesebbé tette a programot. Az emberek nagy száma, főleg a fiataloké, akik részt vettek az olasz programban, igazolja, hogy mindig jó ötlet nagy hangsúlyt fektetni a kulturális kapcsolatokra, a kölcsönös szolidaritás elősegítésének érdekében. Azt tervezzük, hogy az elkövetkezendő években is fenntartjuk ezt a lendületet, mivel Magyarország rendkívül termékeny talajnak bizonyult. Mi tekinthetô a Magyar-Olasz Kulturális Évad legnagyobb sikerének? Hálámat kell kifejeznem a magyar köz- és magánintézmények felé, akik idén olasz témákat dolgoztak fel. Többek között szeretném megemlíteni a budapesti Operaházat, amely rendkívüli előadások sorával állított emléket Verdi születésének 200. évfordulójának, a Szépművészeti Múzeumot, amely az olasz barokk festészet különleges kiállításának ad otthont, a Budapesti Tavaszi Fesztivált, amely többek között meghívta az Europa Galante zenei együttest és Claudio Abbado karmestert. Továbbá szeretnék köszönetet mondani az Országos Széchényi Könyvtárnak, a Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Vásárnak, valamint Debrecen és Pécs Vasarely Múzeumának. Mik a legjelentôsebb kulturális különbségek a magyar és az olasz emberek között? Hogyan lehetett ezeket kezelni az együttmûködés során? Az olaszok és a magyarok közötti különbségek érdekessé teszik a kapcsolatunkat: országaink múltjában sok közös pont van, megküzdöttünk a megosztottsággal és a konfliktusokkal, rendkívül büszkék vagyunk a kiváltságos kapcsolatunkra. A kulturális évad azt a célt szolgálta, hogy kihangsúlyozza azt, ami összeköt minket és azt a szilárd alapot, amelyen a barátságunk nyugszik. Ez egy olyan általunk ápolt kincs, amelyet szeretnék országaink és egész Európa érdekében megőrizni.

Lehetetlen néhány sorban leírni egy év összes élményét, de a legjobbak közül kiemelni párat azért mégis érdemes.

Nyár A legforróbb évszakban a kortárs magyar ruhatervezők lobbantották lángra az olaszok szívét, a milánói divathét keretein belül hazánk tervezői is bemutathatták alkotásaikat, modelleik pedig az Operaház balettművészei voltak. Aki a múzeumok hűs termeibe menekült, megtekinthette A magyar festészet 1905-1925 kiállítást Rómában. Tavasz Az üde és friss tavasz a programokat illetően is sokszínűséget hozott. A számos esemény egyike, hogy Rómában, a Capitoliumi Múzeumban megnyílt Tiffany, Gallé és a szeceszszió mesterei című kiállítás, valamint májusban a Budapesti Fesztiválzenekar hatalmas sikert aratott az Évad ünnepi koncertjén.

LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM | 2013. DECEMBER 6.

Tél A közelgő zord idő miatt a szabadtéri programok ideje sajnos lejárt, de a 2013-as év vége is tartogat azért még remek kulturális élményeket. Aki nem a szobában begubózva siratja a nyarat, az többek között olyan kiállításokra lelhet, mint Az olasz barokk. Caravaggiotól Canalettóig a Szépművészeti Múzeumban. Ôsz Bár sokan az elmúlást kötik az őszhöz, az Évad esetében még több és még izgalmasabb programra került sor. Veronában Magyarország díszvendégként vett részt a Tocati-Utcai Játékok Nemzetközi Fesztiválján, Budapesten és Rómában pedig egyaránt megnyílt a kiváló fotóriporter, Robert Capa kiállítása.

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA

FOTÓ: MNO.HU, RUTH ORKIN: ROBERT CAPA IN A CAFÉ, WELOVEBUDAPEST.COM

Maria Assunta Accili, a budapesti olasz nagykövet hamisítatlan olasz lelkesedéssel, pozitív gondolatokkal értékelte a 2013ban megrendezett Magyar-Olasz Kulturális Évadot.
       

            

                                              


24

KÖZISMERT

Interjú Lánczi Andrással KASSAI ADRIENN

Eddigi életútja során rengeteg szerepben létezett már Lánczi András. Volt tanár, szerkesztô, katona, gondolkodó, ösztöndíjas, intézetvezetô, de mindig és mindenek felett: filozófus.

Igazából mindig is filozófus szerettem volna lenni, de amikor 1975-ben felvételiztem, az országban nem indult ez a szak. Az pedig, hogy az 1980-as években bevezették a kötelező filozófiaoktatást a középiskolákban, teljesen egybevágott azzal, amit én mindig is szerettem volna csinálni. Az érdeklődés mindig is töretlen volt, csak a körülmények voltak kedvezőtlenek.

Édesapám – bár csak egy évig tanította – a mai napig életének meghatározó alakjának tartja, így számomra meglepő, hogy ’86-ban otthagyta a tanítást, és a Világosság című filozófiai folyóirat szerkesztője lett. Miért következett be ez a nagy szakmai váltás?

Ez teljesen összefügg az előbbiekkel, mert amikor elkezdtem tanítani a Bevezetés a filozófiába nevű tantárgyat, akkor mint új órát, természetesen szakfelügyelők látogatták. Egyszer érkezett egy hölgy, akinek nagyon megtetszett az, amit én csinálok. A Világosság című folyóirathoz pedig éppen szerkesztőt kerestek, úgyhogy Palkó Magda meghívott. Így lettem ott a legkisebb királyfi, aki fordított, olvasott, tanulta, hogy mi az a szerkesztés, és hogy intellektuálisan hogyan lehet felmérni azt, hogy mi folyik itthon a szellemi életben.

Jobban tetszett, mint a tanítás?

Mivel teljesen új dolog volt számomra, ezért nagyon izgatott voltam. Igazából sokkal jobban kinyílt a világ, és munkaköri kötelességem volt, hogy jobban is megismerjem. A tanítás hiányzott ugyan, de nem azokkal a feltételekkel, ahogyan otthagytam.

Ha nem az akkori rendszerben kellett volna választania a tanítás és a Világosság között, akkor is inkább váltott volna?

LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM | 2013. DECEMBER 6.

Hozzá tartozik a történethez, hogy nekem már az egyetemi diploma megszerzése után, 28 évesen kellett letöltenem a katonai szolgálatomat. Az új tapasztalatok miatt, sokkal jobban megértve, hogy hogyan működik egy középiskola, amikor visszatértem a tanításhoz, úgy éreztem, hogy mennem kell. Az ember azért sok mindent keres így 30 körül, és egyáltalán nem gondolkoztam azon, hogy lehetne másképp. Ahova mentem, a politikai körülményeit tekintve az sem volt más, sőt.

Egy filozófiai lap sajnos nem vonz akkora olvasótábort, mint például egy politikai. A filozófia iránti lelkesedése miatt helyezkedett el a Világosságnál, vagy volt valami más célja is?

Akkoriban sok mindent megpróbáltam és kerestem, de amikor kiderült számomra, hogy a filozófiai szövegekkel való foglalkozás munkaköri kötelesség is lehet, és ezért akár még pénzt is kaphatok, akkor ez nagyon felerősítette bennem a törekvést, az ambíciót. Nem mondom, hogy erre voltam elrendelve, mert annak vallási felhangja van, de azt tudom, hogy ezt akartam csinálni, és a Világosság ebben segítséget nyújtott.

1991-ben a lapszerkesztés világát hátrahagyva mégis visszatért a tanításhoz, ám ekkor már a Politikatudományi Tanszék oktatójaként. Mindenképpen visszavágyott tanítani, vagy a szerkesztőségtől ment el a kedve? Igen, a rendszerváltás megkérdőjelezte az addig működő dolgokat, így utána nem maradhatott fent semmi sem, ami nem tudta önmagát fenntartani, így a Világosság sem. Ebben az időben alakultak át az egyetemek is, kaptam egy hívást, hogy újraformálódik a Politikatudományi Tanszék, és rám gondoltak. Mindig kerestem a kihívásokat, és az, hogy egyetemen tanítsak, már felmerült 1981-ben is, de akkor nem akartam. Viszont amikor elfogadtam ezt az ál-

FIATAL KOROMBAN MINDIG EGY MESTERT KERESTEM, AKIT VIRTUÁLISAN MEG IS TALÁLTAM LEO STRAUSS SZEMÉLYÉBEN. lást, akkor volt egy döntő különbség, amit rendszerváltásnak hívnak.

1997-ben Fulbright-ösztöndíjjal egy évre kiutazott az Egyesült Államokba. Volt olyan dolog, ami a kint töltött idő alatt megváltoztatta a gondolkodását?

Az amerikai tudományos életnek nagyon sokat köszönhetek. Egyrészt, fiatal koromban mindig egy mestert kerestem, akit virtuálisan meg is találtam Leo Strauss személyében. Éppen ezért Amerikába úgy mentem, hogy itt élt a mesterem, a mesterem tanítványai, és a filozófiának egy itthon még nem túl ismert részével foglalkozhatok. Kint nagyon sokat kaptam, nemcsak azért, mert az ottani kutatásaimból egy könyv is született, hanem akkor kerültem közelebb olyan alapítványokhoz, mint a Liberty Fund, és ismerkedtem meg olyan, különböző think tank-hez tartozó emberekkel, akik akaratlanul is megmutatták, hogy mit lehet tanulni, és mi hiányzik az ismereteimből.

Ez az utazás mennyiben befolyásolta a magyar felsőoktatási rendszerről alkotott véleményét?

A legfeltűnőbb az volt, hogy még a legkisebb egyetemeken is az oktatás és a tanulás feltételei sokkal jobbak, mint Magyarországon. Például vegyük a könyvtárakat, ott az ember bármilyen könyvhöz hozzájuthat 24 órán belül. Heteket, hónapokat töltöttem ott, egyszerűen tobzódva abban, hogyan lehet olvasni, és hozzájutni könyvekhez. Sajnos itthon az egyetemek hibernált állapotban

vannak, aminek az az oka, hogy nem történt meg egy szervezeti, irányítási, jogi, az egyetem eszméjét előtérbe helyező átalakulás, de most már jól látszik, hogy ez tarthatatlan.

Kissé klisé kérdés, de hogyha visszatekint életének eddigi történéseire, melyik volt az, amelyik a leginkább megváltoztatta?

Hát, szoktam is ezt a kifejezést használni, hogy megváltoztatta az életemet, mégpedig találkozásom egy gondolkodóval, akit Leo Straussnak hívnak. Ez nem egyszerűen egy szerző, vagy egy-két könyv, az egész gondolkodásomat megváltoztatta, és egyben nemzetközi bekapcsolódási pontot is jelentett, mert egy irányzathoz, egy iskolához tartozni, annak vannak intellektuális és szociológiai következményei.

A jövőre nézve milyen tervei vannak? Szeretne az egyetemen maradni, vagy inkább kipróbálná magát máshol?

Ó, hát én már abban a korban vagyok, amelyben teljesen új dolgot nem hiszem, hogy kipróbálok. Egy dolgot szeretnék még mindenképpen, mert úgy érzem, hogy most tudok igazából a megszerzett tapasztalatok, a rengeteg tanulmány, olvasás és minden után olyan produkciót előállítani, amivel elégedett lehetek magam is. Inkább úgy mondom, hogy egy ókori görög fogalmat használjak, elértem az akmét, azt a pontot, amikor termőre fordul a filozófus, és úgy érzem, én most léptem ebbe a szakaszba.

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA

FOTÓ: AJPEK ORSI / HETI VÁLASZ

1981-től tanított a Madách Imre Gimnáziumban, és bár angoltörténelem szakon végzett, mégis filozófiát tanított. Ekkor alakult ki komolyabb érdeklődés a filozófia iránt, vagy ez már korábban is megvolt?


TOP 10 budapesti beruházás LUCSKO DÁVID

Az alábbi top 10-es listán összegyûjtöttük Budapest legjobb beruházásait, illetve jelenségeit a rendszerváltás óta eltelt 23 évbôl. A sorrend persze csak a mi véleményünket tükrözi, és sajnos sok egyéb beruházás nem fért bele a keretünkbe. Meg a fôvároséba sem. Íme, a tíz legjobb:

10

1 0. N É GYE S M E T R Ó Szegény, hányavetett sorsú 4-es metró. Ember meg nem mondja az idejét, hogy mióta épül, vagy mennyibe kerül, de van fény a 7,4 km-es, meglepően rövid alagút végén (összehasonlításképp a 3-as vonal 17,3 km hosszú). Az egyedi kivitelezés, a különböző felmerülő problémák és növekvő költségek egyre lassították az építési folyamatot. Pedig nem volt ez mindig így. A rekordidő alatt felépült 1-es metró – közismertebb nevén a földalatti – jóval kezdetlegesebb technológiával kevesebb, mint 2 év alatt elkészült, és 1986. május 3-án már Ferenc József király próbálhatta ki elsőként. Mindezek mellett a város egyik nagy hiányosságát fogja megoldani, vagyis végre kiváltja a 7-es buszcsalád európai embernek nem való közösségi közlekedési módját. A metró két nagy vasúti csomópontot, a Keletit és a Kelenföldit köti össze, áthalad két egyetem (a Corvinus és a BME) campusain, és kiszolgálja a sűrűn lakott Dél-Buda közlekedési igényeit is. Viszont a jelenleg márciusira tervezett átadás és a hosszas huzavona okán csak a tizedik hely jár neki.

25

TOP10

KÖZTÉR

9 . MIL L ENNIUMI KUL TUR ÁL IS K Ö Z P O N T Vagyis a Művészetek Palotája és az új Nemzeti Színház. Azon túl, hogy jól néznek ki és kulturális rendezvényeknek adnak otthont, az igazgatók személye pedig számos közéleti és politikai vita tárgya lehet, túl sokat nem tudnak nyújtani, így a „központ” jelző akár el is hagyható. A 2000-es millenniumi évre (ami persze akkora történés, hogy épületeket kell emelni a tiszteletére) szánt épületeket 2002ben és 2005-ben adták át. A körülöttük lévő kreatív park a Bábeltoronnyal, a labirintussal és a régi fa, több emeletes virág és/vagy családi kép tartására szolgáló szobrai díszítőelemekre emlékeztető bokrokkal egyedi színfoltja a városnak. Még a környéken az elmúlt néhány évben (szándékosan nem mondom, hogy mennyi) épült „toronyirodák” sem voltak elegendőek a kilencediknél jobb helyezéshez.

9 7 . A FÜR D ÔFEL ÚJÍTÁSOK Van néhány dolog, amit vitathatatlanul a százötven évig itt táborozó törököknek köszönhetünk, és ilyen a fürdőkultúránk kialakulása. Az egyébként is remek adottságokkal rendelkező Budapest egyik legnagyobb vonzóereje lehet a számtalan fürdő megléte, persze más kérdés azok állapota. Az épülő szocializmus éveiben nem sok időt fordítottak az úri kikapcsolódásra, ami meg is látszik/látszott a legtöbb fürdőn. Személyes kedvencem a Lukács, amelynek inkább a környezete egyedülálló, maga a fürdő semmi extrát nem nyújt. Persze a jegyárak tényleg nagyon magasak, így jobbára marad a turisták és a beutalóval érkező helybeliek számára. Listánkon ezért csak a hetedik hely jár.

8

8 . MI L L E NÁ R I S PA RK A millenniumi alkalom nem a legmegfelelőbb időpont volt a beruházásokra (a listánk szerint), bár kétségtelen, hogy a Millenáris megalkotása egy remek ötlet volt. A régi Ganz gyártelep helyén, az épületeket megőrizve alakították ki a ma is ismert parkot. A tó, az ipari környezet és a magyar népmeséket ismertető játszótér sok fiatalt vonz a környékre. Mindemellett ez a park elsősorban nem a turistáknak készült, mivel kiesik a sightseeing buszok útvonalából, és egyébként sincs miért idejönniük, hacsak nem érdekli őket a lassan három épületesre duzzadó Mammut bevásárlóközpont. Az ötlet mindenesetre díjazandó egy 8. hellyel, halkan hozzátéve, hogy hasonló üres gyártelepekkel tele van Csepel és Kőbánya, amikből hasonló parkokat lehetne létrehozni. Lehet, hogy a közeli lakótelepeken élők szívesebben látnának egy közparkot a közelben, mint a 2. kerület környékén élők. MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA

7 2013. DECEMBER 6. | LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM


26

KÖZTÉR

6

6 . I N F O PA R K Egy tudásközpont felállítása szép gondolat, ami először az 1996-os világkiállítás kapcsán merült fel. A beruházás egy része még nem valósult meg azóta sem, habár a városrész Magyarország Szilícium-völgye (Duna partja) lehetne, amihez minden adottsága megvan. Itt található az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, a Magyar Telekom, a Lufthansa Systems és még számos IT vállalat. Ezen kívül az üzlet az oktatással párosul, mivel itt található az ELTE Informatikai-, Társadalomtudományi- és Természettudományi Kara, valamint a BME Q és I épületei is. Habár a Tüskecsarnok még kihasználatlanul áll, a tervek már megvannak ennek hasznosítására is. De az elkészültéig, sajnos, csak a hatodik hellyel kell beérnie a listánkon.

4

4 . A BE L V Á R O S SÉ T Á LÓ UT CÁ SÍT Á SA Emlékszünk-e még azokra az időkre, amikor a város egyik legszebb terén, a Szabadság téren a szovjet emlékmű egy körforgalom közepén állt, vagy, hogy a Bazilika előtt parkoló volt és a Hercegprímás utcán ment az áthaladó forgalom (a Bazilika bejáratától pár méterre)? De a város egyik legklasszabb terén, a Március 15-e téren át vezetett út a Piarista közből is. Ezek mára mind megszűntek, és átadták helyüket a kényelmesen korzózó fővárosiaknak és turistáknak. Bár a körülbelül azonos séma alapján felújított terek és utcák egyhangúan festhetnek, azért a legtöbb helyen arra törekedtek a kivitelezők, hogy vízköpőkkel, kutakkal, köztéri műtárgyakkal vagy a zöldfelületek variálásával színt vigyenek az unalomba. A harmóniateremtő utcák és terek a negyedik helyet érdemelték ki.

2

2 . E RZS É B E T T É R A Gödör, vagy a néha Deáknak titulált városi park messze a legjobb kezdeményezése a mindenkori budapesti városvezetésnek. A főváros szívében egy nagy területű közpark, fent designterminál és kávézók, lent klub és kiállítóterek, tó, fák, szökőkút, tehát az urbanisztikával foglalkozók vágyálma. Igaz, most egy része le van zárva, így késő ősszel már nem lehetett a barátainkkal borozgatni és vízipipázgatni, és bezárt a Gödör/Akvárium Klub, valamint elment az igazán impozánsan mutató Sziget Eye is. Jelenleg átépítés alatt van, de a látványtervek szerint voltaképpen semmi nem változik, már ami a felszínt érinti. Arról, hogy a föld alatt mit alakítanak ki a régi klub helyén, nem mondanék biztosat, de szerepelnek a tervek között a fiatalos meg a kulturális jelzők. LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM | 2013. DECEMBER 6.

5 . M0 -ÁS KÖR GYÛRÛ Kétségtelenül a város legkiemelkedőbb közlekedési beruházása. A drága autópályáikról híres magyarok 1988-ban kezdték el az ötlet megvalósítását, aminek jelentős része 2013-ra már el is készült. A jelenleg 78 km-es szakaszt a következő uniós költségvetési ciklus alatt 108 km-re szeretnék bővíteni, ami nem lesz olcsó. A Budai-hegyek tájképét ugyanis nem lehet autópályákkal rombolni, ezért az észak-budai szakasz számos alkalommal a föld alá kényszerült. Egy tervezet szerint a leghosszabb alagút a 3 km-t is elérheti, ami az eddigi leghosszabb, az M6-os autópályán „homokbuckába” vájt 1,3 km-es alagút duplája. Az áthaladó forgalmat mindenesetre láthatóan csökkentette, díjmenetesen használható (még) és az összes Budapestre befutó autópályát összeköti, amiért megérdemelten jár az ötödik hely.

5 3 . BUDAPESTI KÖZL EKED ÉSI K Ö Z P O N T A BKV nagytestvére ügyes PR-fogásnak is betudható. Mivel a BKV fémjelzésével egyetlen sikeres beruházással vagy újítással sem lehetne villogni, ezért logikus volt egy afölött álló, marketingjében jóval szimpatikusabb céget létrehozni. Az újfajta menetrendek (végre nem kell kimatekozni, hogy mikor ér a megállóba a jármű) és az utastájékoztatás terén innovatívnak számító dizájn teszi szerethetővé a brandet. Mindemellett a real-time tájékoztatás, a Futár-rendszer, új metrók és buszok, újraindított dunai hajózás, a talán valósággá váló elektronikus jegyrendszer, valamint a BuBi, vagyis közbringa hálózat; ezek mind olyan ötletek, amelyekért a BKK egy egészen szerethető vállalattá nőhette ki magát. Mivel ezek után mindenki a pártállásunkon gondolkodik, minden erőfeszítés ellenére ez csak a harmadik helyre volt elég a listánkon.

3 1 . R OMKOC SMÁSOD ÁS A jelenség, ami egyedülállóvá tette a várost. A romkocsma, ami a 6. és 7. kerületek életén túl az egész városba fiatalos lendületet lehelt. Minden külföldi portál erről ír, mindenki imádja őket, és ami a legjobb, itt megvan, ami a fürdőknél nincs: mi is részesei lehetünk az élménynek! A recept egyszerű: egy romos hely Budapest belterületén, retro bútorok, vagy valami más téma, zene, italok és jónapot. Felsorolni kár őket, annyi van. Vonzza a turistákat; persze zajt és mocskot generál, de városi emberek vagyunk, elnézzük. Akinek meg ez sok, annak szabad a költözés joga. Budapest legegyedibb találmánya igazi különlegesség nekünk és a világon bárkinek, és még Uniós forrásokat sem igényelt, mindezzel a listánk élén végzett.

1 MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA


KÖZTÉR

27

Shikaku GYIMESI BERNADETT

Az előző lapszámok rejtvényeit néhányan nehéznek találtátok, így most egy kifejezetten könnyű japán logikai vonalazóst kerestem nektek. A feladatotok az lenne, hogy minden egyes számot kerítsetek körbe egy olyan téglalap alakú területre, amely annyi kis négyzetből áll, amennyi a benne lévő szám értéke. Fontos, hogy minden elkerített részben csak egy szám lehet és a kis „kertek” területe szigorúan téglalap alakú kell legyen. Jó szórakozást!

FOTÓ: HORVÁTH RÉKA

ì ç

Útlevél nélkül Törökországba HAJDU ROLAND

Gyakorló idegenvezetôként az autóbuszos városvezetések során a tanárom mindig azt mondta, hogy ha a Margit hídról felfelé vetünk egy pillantást a budai oldalra, akkor láthatjuk a megcsillanó napfényt az iszlám vallás egyik kiemelkedô zarándokhelyén, Gül Baba türbéjén.

S

osem láttam. Így történt, hogy amikor elhatároztuk, hogy bemutatjuk nektek Budapest rejtett szépségeit, az első utunk ide vezetett. Stílusosan, a Gül Baba utcán végigsétálva közelítettük meg a helyszínt, ami mind a mai napig őrzi a középkori lakóutcák egyedi hangulatát. Egyben Budapest egyik legmeredekebb utcájaként tartják számon, és ezt minden további nélkül elhiszem. A végén erősen elgondolkodtam, hogy gyakrabban kellene lépcsőznöm az egyetemen. Útközben még láttuk Ránki György, Kossuth-díjas zeneszerző (akinek többek között a Körhinta zenéje is köszönhető) egykori otthonát is. Meglepve olvastam az emléktábláján, hogy Mekk Elek, az ezermester című mesesorozat zenéjét is ő szerezte, s egy pillanatra meg is rohantak az emlékek. Valóban csak egy pillanatra, mert a következő percben már mi rohantuk meg az előttünk sorakozó lépcsőket, hogy megnézhessük a síremléket. Fogadtatásunkra Gül Baba elénk sietett, aki a Budát megszálló török csapatok híres-neves dervisfőnökeként érkezett Magyarországra. A Rózsák atyjának eredeti neve „Kel Baba” volt, azaz Kopasz Atya, és a Gül (rózsa) elnevezést a bektasi szerzetesrend rózsa

alakú jelvényéről kapta, amelyet a rend tagjai a turbánjukon viseltek. Gül Baba nem sokáig élt Budán, a legenda szerint a város elfoglalását ünneplő hálaimán szívroham következtében elhunyt. Tiszteletére díszes temetést rendeztek, amelyen maga I. Szulejmán is részt vett, és a Rózsadombon emelt sírépítményben helyezték örök nyugovóra. Ez lett a legészakabbra található oszmántörök türbe és zarándokhely Európában, s a biztonsági őrök elárulták nekünk, hogy bizony mind a mai napig csoportokban érkeznek a török látogatók. Viszont mi egy árva lelket sem láttunk, s csak a kedvünkért nyitották ki az egyébként szamárhátíves ajtajú, kupolával fedett, nyolcszög alakú építményt. Eközben ránk szóltak, hogy itt ne fényképezzünk, mert engedély kell hozzá, odabent meg pláne ne, mert az Törökország területe. Ilyen gyorsan én még nem hagytam el az országot, mint aznap, s csak egy BKV bérlet kellett hozzá. Visszafelé végigsétáltunk a rózsakerten, és útbaejtettük a másik oldalon található, Margit utca 9. szám alatti „közösségi teret és árudát”, ami csendes szigetként működik a város forgatagában. További képekért pedig látogasd meg a Facebook oldalunkat, nekem elfogytak a karaktereim.

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ EGYETEMI LAPJA

é

ë è

è ì

ë

é

ç é

ë

ç

ç ë

ç è

é é ë ê

è è

è

IMPRESSZUM FOTÓK: Horváth Réka, Jekkel Dóra, Szabó András, Telegdi Adrián

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGJELENÔ FELSÔOKTATÁSI LAPJA ALAPÍTVA 1951 FÔSZERKESZTÔ: HAJAS ÁDÁM (adam.hajas@bcehok.hu) FELELÔS SZERKESZTÔ: PAPP GERGÔ ROVATVEZETÔK: Südi Anna (Központ), Glóger Anna (Közhír), Holjencsik Sophie (Közélet), Orbán Patrícia Krisztina (Connection), Muck Iván (Kontakt, Köztudat), Csabai Tünde (Karrier), Borbély Blanka (Kultúra), Mákos Rebeka (MagyarOlasz), Kassai Adrienn (Közismert), Lucsko Dávid (Köztér) OLVASÓSZERKESZTÉS: Almási Krisztina, Papp Johanna, Rátosi Eszter, Walton Dávid NYELVI LEKTORÁLÁS: Kathryn Polanec TERVEZÔSZERKESZTÉS: Nagy Richárd TERJESZTÉS: Illés Roland, Kosztik Márió ALAPÍTÓ KIADÓ: A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM REKTORA ÉS A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKE

E HAVI SZÁMUNK MUNKATÁRSAI: Baksa Máté, Bártfai Eszter, Csontó Dorka, Donáczi Katinka, Džunic´ Anna, Egyed Mátyás, Fisi Marcell, Gyimesi Bernadett, Hajdu Roland, Jánoska Rita Zsófia, Kalamász Kevin, Kárász István, Molnár Gyula, Maria Karla Reinaldo, Sándor Márton, Szántó Rúben, Szász Nóra, Széplaky Eszter, Szigeti Andrea, Tabi Norbert, Tárkányi Csenge, Vörös Dávid

NYOMDA: KESKENY NYOMDA (www.keskenynyomda.hu) FELELÔS VEZETÔ: IFJ. KESKENY ÁRPÁD ÜGYVEZETÔ SZERKESZTÔSÉG: CORVINUS MÉDIA / BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM 1093 BUDAPEST, FÔVÁM TÉR 8., 2. EMELET, 233. IRODA TEL.: 06-1-482-5602, E-MAIL: media@bcehok.hu WEB: www.corvinusmedia.hu A CORVINUS MÉDIA MÉDIUMAI: KÖZGAZDÁSZ, CORVINUS OFFLINE, CORVINUS ONLINE, CORVINUS TV

2013. DECEMBER 6. | LIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM


Közgazdász 2013. december 6.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you