Page 1

Allhelgonakyrkan - historia & nutid


I denna folder hittar du så väl en kort beskrivning av Allhelgonakyrkans historik som en förteckning över de mest intressanta delarna av kyrkan. Vill du veta mer om kyrkan eller undrar över något i denna folder - kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på baksidan. Välkommen!

Allhelgonakyrkan - historia och arkitektur

I

Kortedala har man firat gudstjänst redan f.o.m. att de första familjerna bosatt sig i stadsdelen. Först använde man en källarlokal på Kalendervägen, men så småningom tillkom en ”barackkyrka” (småkyrka) nära den plats där Allhelgonakyrkan ligger idag.

Ljusbäraren

Allhelgonakyrkan invigdes på Allhelgonadagen den 3 november 1956 av biskop Bo Giertz. Bakom kyrkans tillblivelse ligger mycket arbete, många böner och många offer.

Kyrkan bekostades helt och hållet på frivillig väg. Från 1960, då Kortedala bröts ut ur Gamlestads församling, till 1972 fungerade Allhelgonakyrkan som den enda kyrkan i församlingen. Församlingens andra kyrka, Vårfrukyrkan, som tillkom 1972 avvecklades 2007 till förmån för Allhelgonakyrkan som åren 2006-2007 utvidgades för att bli församlingens enda gudstjänstlokal. Allhelgonakyrkan är ritad av Olov Geggen och byggd av rödbrunt tegel. Kyrkorummet får sitt dagsljus från 12 höga, smala fönster , ”apostlafönstren”, på kyrkans


sydsida. Också altaret är av tegel och täcks av en kalkstensskiva. På väggen bakom altaret finner man altarmosaiken ”Den uppståndne Kristus” som är komponerad och satt av konstnären Knut Irwe. Denna mosaik invigdes 1967 av kyrkoherde Alf Corell som också blev Kortedala församlings förste kyrkoherde. Själva mosaiken visar en Kristus som spränger muren mellan människor och Gud, vilket även följer den tanke som arkitekten bakom kyrkan hade kring utsmyckningen av denna vägg. Mosaiken är en gåva från Allhelgonakyrkans arbetskrets. 2006-2007 byggdes kyrkan om och nya personalutrymmen kom till. I kyrkorummet togs kyrkobänkarna bort och ersattes av stolar tillverkade i ek med sits av sadelgjord. Stolarna är tillverkade av firma Beskow. Genom att riva körläktaren öppnades kyrkorum-

met upp ytterligare och de tidigare takronorna byttes ut mot Vårfrukyrkans kronor i mässing. Under denna ombyggnation tillkom den nuvarande ljusbäraren som residerar till höger om ingången till kyrkorummet. Ljushållarna i ljusbäraren är tillverkade i smide av smeden Tommy Hansson.

Altarmosaiken ”Den uppståndne Kristus”

Allhelgonakyrkan - historia & nutid


Dopträdet

Dopfunten Dopfunten är åttakantig, som en påminnelse om berättelsen kring hur världen skapades på sju dagar. Den åttonde kanten står för den åttonde dagen, alltså den första dagen i den nya skapelsen, paradiset. Dopet är invigningen till att vara Dopskålen människa i detta liv och att förvänta sig en fortsättning i det paradisiska livet. Den övre delen av dopfunten (cuppan) dateras till 1500- talet och har troligtvis tillhört en medeltids-

På väggen ovanför dopfunten finns Allhelgonakyrkans dopträd. Här hänger vi upp en dopsymbol för varje dop som äger rum i församlingen. Dopkandidaten bjuds sedan in till en speciell gudsthjänst och får då hämta sin symbol. Trädet är smitt av smeden Tommy Hansson

kyrka, Nya Lödöse kyrka vilken låg vid nuvarande Gamlestadstorget. När kyrkan revs kom cuppan i privat ägo och användes som blomkruka. Cuppan skänktes tillbaka till Allhelgonakyrkan i samband med kyrkans invigning. Sockeln till dopfunten tillverkades 1956 och materialet till dennna hämtades från Göteborgs hamnkanal i form av kalksten. Även dopskålen i mässing är tillverkad 1956 och var en gåva från söndagsskolans barn. I botten på dopskålen finns en graverad dekor i form av en gloriaförsedd duva.


Orgeln Tidigare fanns en orgel från A. Magnussons orgelbyggeri, Mölnlycke som invigdes 1963. Den hade 11 stämmor fördelade på 2 manualer och pedal. De flyttades 2008 till Åh stiftsgård där den numera används. Den nuvarande orgeln byggdes ursprungligen för Vårfrukyrkan, Kortedala av A. Magnussons orgelbyggeri och invigdes 1974. Under januari - mars 2009 flyttades orgeln till Allhelgonakyrkan varvid man byggde en helt ny orgelfasad med användande av de tidigare pipfälten.

gen ecknin t r ö f ha hela isposition? u d l l i d V orgelns hemsida el. på vår tionen. n i å i G exped

Pedal- resp. svällverkets luftlådor som var placerade bak i orgeln flyttades längst till vänster (träpipor) samt till höger, bredvid änglatrappan (svällskåpet). Orgeln omintonerades i styrka och karaktär för att passa Allhelgonakyrkan. Pedalens Kvinta 10 2/3’ som tidigare varit vakant besattes med pipor. Med det har orgeln 29 stämmor fördelade på 3 manualer och pedal. Allt arbete utfördes omsorgsfullt av Tostareds Kyrkorgelfabrik med dess personal under ledning av Tore Johansson.

över ring

Allhelgonakyrkan - historia & nutid


Klockstapeln och klockorna Den fristående klockstapeln från 1956 är byggd i rött tegel. Vid byggnationen innehöll stapeln en klocka, storklockan, vilken skänktes av komminister Nils Broheds konfirmander. 1971 byggdes klockstapeln om och två nya klockor invigdes. Båda dessa klockor och ringmaskinerna tillverkades av Ohlssons klockgjuteri i Ystad. Klockorna Mellanklockan i Ciss väger 250 kg och bär inskriptionen: ”Jag ringer till stillhet och sabbatsfrid, till trygghet och styrka i vardagstid. Denna klocka är en gåva från Allhelgonakyrkans arbetskrets.

Lillklockan i Diss väger 175 kg och bär inskriptionen: ”Jag kallar dig till glädjen i Guds hus, från jordens oro till Guds himmels ljus.” Denna klocka är en gåva från Kortedala församlings konfirmander och deras föräldrar 1971.


Kryptan Kryptan är ett litet gudstjänstrum som utschaktats efter det att kyrkan blivit färdigställd. I rummet går klippan, på vilken kyrkan är byggd, i dagen. Rummet får sitt dagsljus från ett mosaikklätt fönster. Mosaiken är komponerad av konstnären Knut Irwe och föreställer den uppgående solen som symbol för Kristus. Kryptan invigdes den 2 oktober 1967.

Inventarier Nattvardssilver

och juveleraren Sven Wrange och Kyrkans nattvardssilver är till över- överlämnades vid samma gudstjänst vägande del utfört av och i vissa fall som altarmosaiken 1967. Korset är även skänkt av guldsmed & juvele- av mantuansk typ, silverklätt med inlagd bergskristall i mitten rare Sven Wrange.

Keramik Allhelgonakyrkan har en nattvardskalk och ett oblatfat i keramik, vilka är tillverkade av den isländske keramikern Helgi Björnvinsson. Samme keramiker har även tillverkat tre vaser och sex ljusstakar som finns i kyrkan. Två av dessa ljusstakar är skänkta av Birgitta och Jan Niklasson

Madonnaskulptur Vid de främsta ”apostlafönstret” hänger en träskulptur som föreställer Maria och Jesusbarnet. Denna skulptur är snidad av konstnärinnan Maj Stark och skänktes av Allhelgonakyrkans arbetskrets.

Processionskors Allhelgonakyrkans processionskors i silver är tillverkat av guldsmeden

Allhelgonakyrkan - historia & nutid


svenska kyrkan kortedala församling postadress: årstidsgatan 1, 415 13 göteborg telefon: 031 731 82 50 kortedala.forsamling@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/kortedala layout: andreas karlsson Foto: Andreas Karlsson Illustration: Andreas Karlsson kortedala församling© 2014

Allhelgonakyrkan - historia & nutid  

Foldern beskriver Allhelgonakyrkans historia, uppförande och nuvarande inventarier m.m.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you