Kortedala församling

Göteborg, SE

Svenska kyrkan Kortedala församling - Dop, begravning, bröllop, konfirmation, verksamhet för daglediga, förskola m.m.. Allt detta och mycket mer utgör de byggstenar som gör Svenska kyrkan till det den är idag, men den viktigaste byggstenen är DU! Kom till kyrkan DU också och hjälp oss att bygga tillsammans!

https://www.svenskakyrkan.se/kortedala