Page 1

Przewodnik użytkownika produktu Apogee Mic Jak zainstalować mikrofon Apogee MiC na komputerze z systemem Windows?To bardzo proste! Wystarczy pobrać bezpłatny sterownik ASIO4all i zainstalować go w komputerze.

INSTALACJA Na stronie www.asio4all.com znajdziesz aktualną wersję oprogramowania ASIO4ALL. Rys. 1


Pobierz oprogramowanie Rys. 2

zainstaluj Rys. 3


Rys. 4

Zaakceptuj umowę licencyjną Rys. 5


W oknie składowych opcjonalnych nie trzeba zaznaczać nic poza obowiązkowym elementem - sterownikiem ASIO4ALL. Rys. 6

Rys. 7


Rys. 8

Poza sterownikami potrzebne będzie oprogramowanie, które zarejestruje dźwięk pochodzący z mikrofonu. Aby odnaleźć darmowe oprogramowanie rejestrujące dźwięk w systemie Microsoft Windows 7, możesz na przykład wejść na stronę www.cnet.com, z menu Download wybrać pozycję Windows Software, w lewej części witryny odnajdziesz sekcję Categories, pod nią pozycję MP3 & Audio Software, po najechaniu na nią myszą okazuje się ona być kolejnym menu, wybierz z niego pozycję Audio Production & Recording Software. Dość dużą (1635) ilość wyników można ograniczyć zaznaczając filtry w lewej części witryny: By price - Free (darmowe) oraz By Operating System - Windows 7. Z pozostałych 290 pozycji wybieramy dowolną. Nasz wybór padł na "WavePad Sound Editor Free". Pobierz i zainstaluj oprogramowanie do rejestracji dźwięku. Krok ten możesz pominąć, jeśli masz już w komputerze zainstalowane oprogramowanie rejestrujące dźwięk.


Rys. 9

Rys. 10


Instalując uważaj na dodatkowe oprogramowanie dołączane często do darmowych programów. Przykładowo do tej instalacji dołączone są 3 programy, z czego Internet Browser Bar jest domyślnie zaznaczony do instalacji.

Rys. 11

Kiedy masz już zainstalowane oprogramowanie oraz sterowniki, podłącz mikrofon do komputera załączonym kablem USB. System Windows automatycznie rozpozna mikrofon.


Uruchom program do rejestracji dźwięku. Rys. 12

Każdy program służący do rejestracji dźwięku posiada ustawienia, które wskazują na to, z jakiego urządzenia wejściowego i wyjściowego będzie korzystał program. W przypadku tego konkretnego programu procedura ustawień wygląda następująco: rozwiń menu Tools, wybierz pozycję Options, otworzy się okienko Options. Na zakładce Audio wybierz urządzenie dźwiękowe, zamiast domyślnego urządzenia wybierz ASIO4ALL. Rys. 13


Rys. 14

Rys. 15


Rys. 16

Konfigurację urządzenia ASIO4ALL sprawdź klikając w ikonę powiadomień w okolicach zegarka na pasku zadań Windows. Jest zielona, kwadratowa, ma narysowany jasny trójkącik.

Rys. 17

Otworzy się okno konfiguracji urządzenia ASIO4ALL, w którym włącz zasilanie urządzenia MiC oraz wyłącz wejścia karty dźwiękowej wbudowanej w komputer.


Rys. 18

Kliknięcie w plusik po lewej stronie danego urządzenia powoduje rozwinięcie listy i pokazanie części składowych tego urządzenia. W tym przypadku karta Realtek wbudowana w laptopa składała się z wyjścia stereo, wejścia stereo liniowego oraz wbudowanego mikrofonu. Jeśli nie widać struktury wbudowanej karty dźwiękowej, kliknij w obrazek z kluczem płaskim, wtedy pokaże się i plusik do rozwijania struktury i sama struktura. Wejścia karty dźwiękowej wyłączamy, by nie rejestrować sygnału dochodzącego do tej karty, ale celem głównym ustawień wykonywanych w tym oknie jest włączenie w jednym urządzeniu (ASIO4ALL) wejścia przez mikrofon MiC oraz wyjścia przez dotychczasowe wyjście z komputera (tu: przez głośniczki wbudowane w laptopa lub przez słuchawki wpięte w gniazdko słuchawkowe). Wróć do ustawień programu nagrywającego dźwięk. Rys. 19


W oknie Options sprawdź zakładkę Recording. Z listy urządzeń dźwiękowych wybierz ASIO4ALL, a z listy dostępnych wejść - MiC 1. Powiedz kilka słów do mikrofonu i zaobserwuj, czy miernik wysterowania porusza się zgodnie z głośnością dźwięku. W przypadku zbyt niskich lub zbyt wysokich poziomów wysterowania widocznych na mierniku wykonaj regulację głośności potencjometrem na obudowie mikrofonu. Rys. 20

Kliknij w klawisz RECORD w oknie programu nagrywającego (to ten z dużą czerwoną kropką) i nagranie się rozpocznie. Rys. 21


Klawisz z czarnym kwadratem zatrzymuje rejestrację. Klawisz z czarnym trójkątem uruchamia odtwarzanie nagranych dźwięków. Rys. 22

Jeśli mimo tych porad masz problemy z instalacją lub uruchomieniem swojego mikrofonu, skontaktuj się proszę z serwisem dystrybutora, pisząc na adres: serwis@mbspro.com.pl

Instrukcja  

http://spiewajinagrywaj.pl/files/instrukcja.pdf