Page 1

SUPERB KVALITET & HÖG MEDIAFLEXIBILITET Med högupplösande polymeriserad Simitri® HD-toner För trycksaker förväntar sig kunderna högsta möjliga kvalitet – men samtidigt vill du minimera kostnaderna och undvika att anlita externa tryckerier. Förmågan att kunna producera trycksaker av proffskvalitet internt ger positiva följdeffekter genom tidsbesparingar och ökad produktivitet. Bolagets image som kompetent affärspartner är beroende av att du kan producera dokument som ger ett professionellt intryck. Och just därför behöver du utrustning som alltid garanterar högsta möjliga kvalitet. Om du har höga kvalitetskrav förväntar du dig högsta kvalitet på många olika papperssorter och trycksaker med en slitstark finish. Samtidigt vill du inte bortse från miljöaspekterna och väljer därför system och material med goda miljöegenskaper och minimalt koldioxidavtryck.


SIMITRI® HD

Högsta bildkvalitet Producera snabbt högklassiga och slitstarka trycksaker efter behov. Den utmärkta utskriftskvalitet som du förväntar dig av Konica Minoltas bizhub-maskiner åstadkoms med små och enhetligt formade tonerpartiklar som kännetecknar Konica Minoltas polymerisade toner. De hartsbaserade partiklarna garanterar knivskarpa linjer och kanter för imponerande resultat och en jämn och slitstark finish med oslagbar färgäkthet. Skrivarna får ett bredare färgspektrum tack vare en jämnare fördelning av färgpigment.

Kvalitetsjämförelse Konventionell toner

Tydliga punkter

Skarpa linjer

Skarp text

Simitri® HD polymeriserad toner


SIMITRI® HD

ÖKAD MEDIAFLEXIBILITET Öka antalet papperssorter som utrustningen kan hantera och spara samtidigt energi!

Konventionell toner

Simitri® HD polymeriserad toner

Slitstarka trycksaker med toner som inte flagnar innebär fördelar för dig: trycksakerna kan vikas, vilket innebär att du exempelvis kan framställa egna företagsbroschyrer. Samtidigt är det inte längre ett problem att skriva på trycksaker som t.ex. avtal (med kulspetspenna, tuschpenna osv.) eftersom Konica Minoltas polymeriserade toner är en av få tonersorter på marknaden som inte innehåller olja.

Högupplösande polymeriserad toner har lägre fixeringstemperatur som inte bara garanterar smidig och problemfri utskrift av etiketter, kuvert, glättade och tjocka papperssorter – tonern gör även utrustningen avsevärt mer energieffektiv.

Konventionell toner med olja

Simitri® HD polymeriserad toner


SIMITRI® HD

HÅLLBAR OCH MILJÖVÄNLIG Du vill minimera verksamhetens koldioxidavtryck, minska koldioxidutsläppen och utrustningens energiförbrukning och samtidigt få fördelarna av attraktiva kostnadsbesparingar.

Den minskade energiförbrukningen under produktionsfasen motsvarar en kumulativ reducering av CO₂ med cirka 40 % i jämförelse med vanliga produktionsprocesser för pulveriserad toner.

Hela produktionsprocessen för polymeriserad toner är miljöanpassad. Effekten på miljön minskas exempelvis genom att bland annat använda biomassa för tillverkningen av Simitri® HD-toner.

Minskad energiförbrukning med motsvarande kostnadsbesparing är också egenskaper som du söker när det gäller utskriftsutrustning. Simitri® HD åstadkommer detta genom en lägre fixeringstemperatur som möjliggörs genom tonerns små och enhetligt formade partiklar.

Biomassa är en förnyelsebar organisk växtbaserad naturresurs som består av olika biologiska material – inte fossila bränslen. Detta är en viktig framåtblickande utveckling i ett samhälle som blir allt mer medvetet om problemet med koldioxidutsläpp: biomassa minskar inte bara koldioxidavtrycket, utan även utsläppen av SOX och NOX.

Ytterligare en miljöfördel är att avfärgningsprocessen – en viktig process vid pappersåtervinning – är särskilt effektiv när det gäller Simitri® HD polymeriserad toner. Enligt INGEDE (International Association of the De-inking Industry) är avfärgningsprocessen för Konica Minoltas polymeriserade toner ovanligt effektiv.

Livscykel hos miljövänlig toner

CO2-neutral eftersom CO2 som avges vid förbränning återabsorberas genom fotosyntes

Fotosyntes vid tillväxt av plantor CO2-neutral

Växtbaserade biomassaresurser

CO2-utsläpp

Petroleumresurser

Återanvänds som återvunnet papper

Simitri® HD-toner med biomassa

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB Box 9060 171 09 Solna business@konicaminolta.se www.konicaminolta.se Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Europaallee 17 30855 Langenhagen Tyskland www.konicaminolta.eu

12/2013

Avfärgning

Specialbroschyr simitri hd v2  

http://www.konicaminolta.se/fileadmin/content/se/Business_Solutions/Products/Office/Special_leaflets/Specialbroschyr_Simitri_HD_v2.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you