Page 1

Certifikatsnummer: 209809-2016-AQ-DEN-DANAK

Företaget ursprungligen certifierat: 13, februari, 2006

Certifikatets giltighet: 05, december, 2016 - 12, februari, 2018

Härmed intygas att ledningssystemet för

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB Kronborgsgränd 19, SE-16446, Kista, Sweden och de verksamheter som anges i bilagan till detta certifikat uppfyller kraven i standarden för kvalitetsledningssystem:

DS/EN ISO 9001:2008

Detta certifikat gäller för följande omfattning: Försäljning och tjänster avseende produkter och lösningar för dokumenthantering samt IT

Ort och datum: Hellerup, 05, december, 2016

För det utfärdande kontoret: DNV GL - Business Assurance Tuborg Parkvej 8, 2., DK-2900, Hellerup, Denmark

Jesper Schultz Ledningens Representant

Brist på uppfyllandet av villkor som anges i certifieringsavtalet kan göra detta certifikat ogiltigt. Ackrediterad enhet: DNV GL Business Assurance Denmark A/S, Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark. TEL:+45 39 45 48 00. http://assurance.dnvgl.com


Certifikatsnummer: 209809-2016-AQ-DEN-DANAK Ort och datum: Hellerup, 05, december, 2016

Bilaga till certifikat Konica Minolta Business Solutions Sweden AB Verksamheter som ingår i certifieringen är följande: Verksamhetens namn Konica Minolta Business Solutions Sweden AB (HQ)

Adress Kronborgsgränd 19, SE-16446, Kista, Sweden

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB (Malmö)

Jörgen Kocksgatan 9, SE-20121, Malmö, Sweden

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB (Västra Frölunda)

Olof Asklunds Gata 6, SE-42130, Västra Frölunda, Sweden

Verksamhetens omfattning Försäljning och tjänster avseende produkter och lösningar för dokumenthantering samt IT Försäljning och tjänster avseende produkter och lösningar för dokumenthantering samt IT Försäljning och tjänster avseende produkter och lösningar för dokumenthantering samt IT

Brist på uppfyllandet av villkor som anges i certifieringsavtalet kan göra detta certifikat ogiltigt. Ackrediterad enhet: DNV GL Business Assurance Denmark A/S, Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark. TEL:+45 39 45 48 00. http://assurance.dnvgl.com

Sida 2 of 2

Konica minolta business solutions 9 certificate rev 0 swe  

http://www.konicaminolta.se/fileadmin/content/se/Business_Solutions/PDFs/Konica_Minolta_Business_Solutions_9_Certificate_Rev.0_SWE.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you