Page 1

Printgroove POD Queue Kategori

Egenskaper – – – –

Utskriftshantering

Enhetlig maskinhantering Utskriftspolicy och regler Produktbaserad utskriftshantering Hantering av skrivarköer


EFFEKTIVA ARBETSFLÖDEN OCH KONTROLL ÖVER UTSKRIFTSKÖER Printgroove POD Queue erbjuder heltäckande skrivarköhantering och är idealiskt för tryckerier med många digitala skrivare och höga produktionsvolymer. Printgroove POD Queue sköter skrivarköerna genom att länka samman alla utskriftsenheter och ger samtidigt kontroll över processer, arbetsuppgifter, kapacitet och enheter. Detta ger ett optimalt utnyttjande och ett högeffektivt arbetsflöde.

POD Queue omfattar produktivitetsfunktioner som automatiserad uppdragsbaserad distribution som skickar varje uppdrag till den lämpligaste utskriftsenheten. Systemet har även stöd för justering av utskriftsinställningar i sista sekunden direkt i tryckeriet innan uppdraget går till produktion. Automatisk bearbetning av liknande uppdrag i grupper ökar produktiviteten och minskar kostnaderna, liksom klusterutskrift och colour split.

Med Printgroove POD Queue uppgraderas tryckeriets arbetsflöden med ett enhetligt system. Produktbaserad bearbetning förenklar, automatiserar och snabbar på produktionen, medan skrivarköhanteringen ökar tryckeriets allmänna produktivitet och stärker konkurrenskraften.

Antal skrivare som stöds

5

Extra skrivare

5

Maximalt antal skrivare

10

Tillval

Klusterutskrift (omfattar färg, volym och kopiering)


DATABLAD Printgroove POD Queue

HUVUDFUNKTIONER Enhetlig maskinhantering – Ett grafiskt gränssnitt för samtliga skrivare: Även med olika kontrollenheter (från Konica Minoltas EFI, CREO osv.) erbjuder programvaran ett enhetligt gränssnitt för alla utskriftsenheter.

Produktbaserad utskriftshantering – Dubbelriktad kommunikation: Denna funktionalitet erbjuder övervakning av status och produktion i realtid. Den automatiska uppdragsbaserade distributionen underlättar dirigering av utskrifter till den lämpligaste utskriftsenheten. – Pappersvaltabell: Alla papperssorter och deras egenskaper kan samlas i en lättanvänd lista. Tilldelning av ett pappersnamn till ett uppdrag säkerställer automatisk tillämpning av motsvarande job ticketinställningar. – Bevakade mappar: Med denna funktion kan användarna skapa bevakade mappar på sina Windowsarbetsstationer som är direktanslutna till Printgroove POD Queue. I programmet är varje bevakad mapp kopplad till specifika skrivare och efterbehandlingsalternativ. PDF-filer kan placeras i bevakade mappar varefter filerna automatiskt läggs till i Printgroove POD-skrivarkön. – Automatiserad batch-hantering: Uppdrag med liknande inställningar grupperas automatiskt och kan sedan skrivas ut i batcher.

Hantering av skrivarköer – Automatisering: Bearbetning av uppdrag kan automatiseras enligt önskade efterbehandlingsinställningar och andra parametrar. Valet av skrivare sköts sedan automatiskt beroende på tillgänglighet, kapacitet och funktionalitet. – Lastbalansering: Utskrifter kan fördelas på flera skrivare för snabbare utskrift. – Colour split: Med denna funktion kan uppdrag delas upp enligt färg och svartvitt och skrivas ut på motsvarande skrivare för snabb och ekonomisk produktion.


DATABLAD Printgroove POD Queue

ARBETSFLÖDEN PRINTGROOVE POD QUEUE

Klient

Klient

Klient

Webb till tryck

Variabeldatautskrifter

Tillriktning

DokumentSäkerhet digitalisering och hantering

Anslutbarhet

Användaroch kostnadshantering

Utskriftshantering

Moln- och mobilutskrift

Enhetshantering

Automatisering

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB Box 9060 171 09 Solna business@konicaminolta.se www.konicaminolta.se Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Europaallee 17 30855 Langenhagen Tyskland www.konicaminolta.eu

02/2013

Färghantering

Printgroove pod queue datablad web  
Printgroove pod queue datablad web  

http://www.konicaminolta.se/fileadmin/content/se/Business_Solutions/Products/Applications_New/Output_Management/Printgroove_POD_Queue_-_Data...

Advertisement