Page 1

Lathund för beställning av hämtning av förbrukade enheter. Gå in på http://www.konicaminolta.se/miljoretur Följ anvisningarna för att boka hämtning och skriva ut returetiketten.

Här fyller ni i: Användar-ID: kmretur Företags-ID: KonicaMinolta Lösenord:

Klicka sedan på ”Log in” För att erhålla ett lösenord e-posta till: miljoretur@konicaminolta.se


Klicka in på ”Sändningar”


Avsändarens referens är frivilligt

”Id” kan vara företagsnamnet men det är frivilligt. Här fyller ni i var Schenker ska hämta de förbrukade enheterna. Obs! Viktigt med kontaktperson och telefonnummer.

Antal kolli och ungefärlig vikt.

Hämtningsdatum och önskemål om klockslag.

Sedan klickar ni på ”boka hämtning och skriv ut sändning”


Om inte ett ”pop-up” fönster öppnas med fraktdokument, klicka på ”fraktdokument” för att skriva ut fraktsedlar från din dator.


Nu ska denna sida öppnats och då ska ni skriva ut etiketten. Etiketten tejpar/klistrar ni på paketen. Nu är också hämtningen bokad. Konica Minolta tackar för hjälpen.

Glöm inte att logga ut.

Lathund_foer_bestaellning_av_foerbrukade_enheter  

http://www.konicaminolta.se/fileadmin/content/se/Business_Solutions/Green/Lathund_foer_bestaellning_av_foerbrukade_enheter.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you