Page 1

Pressmeddelande Konica Minolta på Print 2013-mässan Solna 2013-02-05

Vi bjuder på kunskap – träffa våra experter inom Production Printing och dokumentlösningar på de öppna seminarier som vi leder och i vår monter. www.konicaminolta.se/print2013 Finns det någon framtid för tryck? Tisdag 5/2 kl. 13.00 Onsdag 6/2 kl. 13.00

Finns det någon framtid för tryck? Och kan man tjäna pengar? Intressanta frågor för dig som är eller funderar på att bli ansvarig för en grafisk verksamhet. Konica Minoltas Roy Spennare pratar om hur den grafiska branschen ska bete sig för att stå emot såväl sjunkande tryckvolymer som rådande prispress. Roy, som nu arbetar inom Konica Minoltas affärsområde Production Printing, har under flera år varit försäljningsansvarig för kommunikationskoncernen Intellecta. Han har verkat som kommunikationskonsult med huvudfokus på personlig kommunikation. Dessutom har han ansvarat för försäljning och marknadsföring, och därmed köpt kommunikation i olika branscher under närmare 20 år.

1


Vad är den faktiska kostnaden för dina utskrifter? Tisdag 5/2 kl. 14.00 Onsdag 6/2 kl. 11.00

De synliga kostnaderna för att hantera utskriftsmiljön kan beskrivas som toppen av ett isberg – de största kostnaderna ligger dolda under ytan. Konica Minolta berättar under detta seminarium hur vi med konceptet Optimized Print Services hjälper företag att analysera kostnader, sänka dessa och därefter skapa nödvändig kontroll. Vilka är egentligen de största kostnadsdrivarna? Vilka åtgärder kan man vidta och vilken effekt kan man förvänta sig? Under seminariet delar vi med oss av våra erfarenheter och ge er värderfulla råd och tankar inför framtiden. Föredragshållare är Daniel Geft och Tobias Dahlén, Konica Minolta. Med sin långa erfarenhet av utskriftsmiljöer, utskriftslösningar och hantering av dessa, leder Daniel tillsammans med Konica Minoltas kunder arbetet med att analysera och optimera deras nuvarande och framtida utskriftslösningar. Tobias Dahlén har 17 års branscherfarenhet inom IT med inriktning på utskriftslösningar, användarbeteenden, analys och design. Sedan 2012 ansvarar Tobias över Konica Minoltas tjänsteutbud inom OPS.

2


Vad är den faktiska kostnaden för skolans utskrifter? Torsdag 7/2 kl. 11.00

De synliga kostnaderna för att hantera alla utskrifter och kopior i en utbildningsorganisation är bara toppen av ett isberg – de största kostnaderna ligger dolda under ytan. Utbildningsinstitutioner är pressade att effektivisera sin verksamhet och minska kostnaderna, exempelvis utskriftskostnaderna. Konica Minolta kommer under detta seminarium att berätta hur vi hjälper organisationer att analysera kostnader, sänka dessa och därefter skapa nödvändig kontroll. Vilka är egentligen de största kostnadsdrivarna? Vilka åtgärder kan man vidta och vilken effekt kan man förvänta sig? Under seminariet delar vi med oss av våra erfarenheter och ger värdefulla råd och tankar om framtiden. Föredragshållare är Daniel Geft och Tobias Dahlén, Konica Minolta.

3


Om Konica Minolta Konica Minolta Business Technologies, där Konica Minolta i Sverige ingår, grundades i oktober 2003 genom en sammanslagning av Minolta Co. Ltd. och Konica Corporation. Företaget erbjuder tjänster, produkter och lösningar inom IT och dokumenthantering. Business Technologies omsätter cirka 43 miljarder kronor och har 27 000 anställda. I Sverige representeras Business Technologies av dotterbolaget Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, som omsätter cirka 700 miljoner kronor och har cirka 450 anställda. Konica Minolta har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Genom dotterbolaget Koneo AB har Konica Minolta även kontor i Luleå, Sundsvall, Östersund, Gävle, Visby, Norrköping, Linköping, Jönköping, Kalmar och Vänersborg. Koneo AB samarbetar i Koneokedjan med fristående Koneo affärsavtalspartner på ytterligare cirka 30 platser vilket gör oss rikstäckande. Inkluderat fristående återförsäljare finns Konica Minolta representerad på cirka 70 orter i Sverige. För mer information om Konica Minolta på Print 2013 mässan Hélène Stålhem Projektledare Print 2013 – Konica Minolta Konica Minolta Business Solutions Sweden AB Tel.: +46 (0)709 17 42 13 helene.stalhem(at)konicaminolta.se

4

KM_Pressmeddelande_-_Print_2013_Vi_bjuder_paa_kunskap  

http://www.konicaminolta.se/uploads/media/KM_Pressmeddelande_-_Print_2013_Vi_bjuder_paa_kunskap.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you