Page 1

bizhub C654/C754 Multifunktionella A3-f채rgmaskiner

Kontorssystem bizhub C654/C754


bizhub C654/C754, kontorssystem

Framtidens teknik för effektivare funktioner Användarkomfort och lättanvända funktioner är förutsättningar för effektiv hantering av kontorsutrustning i företagsmiljöer som stora avdelningar, centraliserade kontor och reprocentraler där man vill maximera effektiviteten och produktiviteten och samtidigt minimera utgifterna. Konica Minoltas avancerade färgmulti­ funktionsmaskiner med nästa generations teknik fokuserar på användbarhet i alla avseenden och sätter nya standarder för användarvänlighet med möjlighet till skräddarsydda funktioner.

■■ Med inriktning på lättanvända funktioner har Konica

■■ I kombination med Konica Minoltas effektiva och

Minolta utvecklat bizhub-konceptet InfoPalette på bizhub C654 och bizhub C754. Det eleganta och ultrakompakta höljet i svart och vitt erbjuder smidig åtkomst till funktioner och hårdvara såväl som förbättrade statusindikatorer och enkelt handhavande via den stora multitouch-färgpekskärmen.

mångsidiga program erbjuder båda maskinerna en ny nivå av användarkomfort och praktiska funktioner för effektiv dokumentdigitalisering och distribution som bidrar till att spara tid och sänka kostnaderna.

■■ bizhub C654/C754:s miljövänliga egenskaper märks tydligt genom anmärkningsvärt låg energiförbrukning, minimalt avfall samt användning av ekologiska material i konstruktionen. Sist men inte minst är bizhub C654 och C754 certifierade enligt ISO 15408 EAL3 – helt i linje med Konica Minoltas höga säkerhetsstandarder. Denna officiella säkerhetscertifiering motsvarar erkända internationella standarder och understryker Konica Minoltas avancerade säkerhetsteknik.

■■ Som fullfjädrade multifunktionsmaskiner använder båda maskinerna Konica Minoltas beprövade utskriftsmotorer och ger användarna optimal flexibilitet för kommunikation d.v.s. utskrift, kopiering, skanning och fax. Samtidigt garanterar den driftsäkra tekniken i bizhub C654/C754 avbrottsfri drift.

■■ Men viktigast av allt garanterar Konica Minoltas professionella funktioner att dessa maskiner i princip kan integreras i alla typer av elektroniska arbetsflöden: Med OpenAPI, IWS, Emperonkontrollenhet och -maskinmjukvara är bizhub C654 och C754 utrustade med avancerad teknik som möjliggör optimal integrering och anpassning.

Arbetsflöden

USB

Lokalt/nätverk

PCL/PS

Färg, svartvitt

Kopiering

Färg, svartvitt

Utskrift

Box till USB Sparade jobb Delning mellan boxar Distribution

Box

Skanning

TWAIN-nätverk

Skanning till SMB Skanning till box

Skanning till WebDAV Skanning till USB Scan-to-Home

Fax

IP-fax

i-Fax

PC-fax

Super G3 fax

Skanning till e-post

Scan-to-Me

Skanning till FTP


Obegränsade möjligheter att skräddarsy I linje med dagens lätthanterliga kommunikationsenheter sätter bizhub C654 och C754 nya standarder för användarvänlighet med en färgpekskärm på nio tum. Den stora pekskärmen har multitouchfunktionalitet som liknar navigeringen på surfplattor och smartphones. Gränssnittet för den nya generationen av Konica Minoltas multifunktionsmaskiner har utvecklats från grunden med fokus på i princip gränslös användbarhet – det är intuitivt, välstrukturerat och anpassningsbart:

Konfigurationer

För effektivare användning kan de vanligaste funktionerna på maskinen (d.v.s. utskrift, kopiering, skanning, fax o.s.v.) väljas individuellt och placeras fritt på startskärmen. Via menyskärmen ges åtkomst till samtliga funktioner – kopiering, skanning, fax, boxar såväl som kopierings- och skanningsprogram, installerade applikationer och programmerade arbetsflöden. ■ Alla funktionsinställningar öppnas i popup-fönster så att huvudskärmen alltid är tillgänglig. Detta förhindrar att användarna blir förvirrade av allt för många funktionsskärmar. ■ För enkel och intuitiv hantering har funktionsinställningarna fått logiska ikoner och antalet fysiska knappar har reducerats till ett minimum. ■ Åtkomsten till olika funktioner kan begränsas på användarnivå med 3 fastställda inställningar (grundläggande, standard och full). På så vis kan pekskärmens funktioner skräddarsys för olika användargrupper (t.ex. vana och ovana användare) och minska förvirringen som uppstår av för många inställningsmöjligheter. Konica Minoltas servicetekniker kan dessutom programmera ytterligare 3 inställningsprofiler för individuella krav. ■


bizhub C654/C754, kontorssystem

Förbättrad användbarhet för alla typer av arbetsuppgifter Avancerade utskriftsfunktioner bizhub C654 och C754 är utrustade med senaste generationen av Konica Minoltas egenutvecklade Emperon-kontrollenhet som garanterar smidig integrering i alla typer av standardnätverk. Som standard har Emperon-kontrollenheten stöd för PCL, PostScript 3, PDF och XPS och erbjuder maximal kompatibilitet. CITRIX kan också användas och Windows-drivrutinerna är WHQL-certifierade. En viktig finess i skrivardrivrutinen är MyTabfunktionen som gör det möjligt för användaren att samla utskriftsfunktioner på en och samma flik för smidigare hantering. Fördelarna med Konica Minoltas Universal Print Driver för administratören är att den stödjer alla Konica Minoltas utskriftsenheter – vilket innebär att bara en skrivardrivrutin behöver installeras och att bara en applikation krävs för skrivarhantering. Emperon™-kontrollenheten kan även uppgraderas med specifika funktioner som t.ex. utskrift av specialteckensnitt för OCR eller streckkoder, såväl som Unicode-stöd för ERP-applikationer som SAP. Både bizhub C654 och 754 är SAP-certifierade: Konica Minolta är Guldpartner i SAP Printer Vendor Programme.

Ett exempel på de avancerade utskriftsfunktionerna på bizhub C654/C754 är ”Carbon Copy”-funktionen som ersätter omoderna matrisskrivare och blanketter. Denna funktion duplicerar utskriftsjobbet och skriver ut det flera gånger på olika pappers­ sorter från olika kassetter, t.ex. vitt papper för kunden, gult papper för speditören, grönt papper för arkivering o.s.v.

Redo för mobilen Dagens moderna kontor blir i allt större utsträckning trådlöst och användbarheten är beroende av effektiva och flexibla mobila lösningar. Med inbyggt stöd för PDF, XPS och OOXML (docx, xlsx och pptx) i bizhub C654/C754 kan mobila enheter skriva ut direkt till dessa multifunktionsmaskiner utan att någon drivrutin behöver installeras. PageScope Mobile App erbjuder dessutom utskrift direkt från applikationer och skanning till och från mobila enheter. Konica Minolta erbjuder avancerade lösningar för höga krav i större verksamheter med molnbaserade utskriftsapplikationer som möjliggör utskrift utan drivrutiner genom servrar och gör mobil utskrift hanterbart och säkert. bizhub C654/C754 kan dessutom utrustas med kopplingsmoduler för Google Apps och Microsoft SharePoint som ger direktåtkomst till dokument från skrivarens kontrollpanel.


Skanningsfunktioner för obegränsad kommunikation Ultimat flexibilitet för skanning

Effektiv digitalisering och distribution

Effektiv skanning av dokument för både elektronisk distribution och säker arkivering är en viktig funktion för dagens moderna affärsmiljöer. bizhub C654 och C754 kombinerar maskinvara och programfunktioner för att optimera användbarheten och effektiviteten. Den dubbelsidiga dokumentmataren når en skanningshastighet på upp till 180 sidor per minut genom att simultant skanna fram- och baksidan av originalet. Detta fungerar även bra för dokumentbuntar som innehåller olika pappersformat och både enkel- och dubbelsidiga dokument eftersom tomma sidor automatiskt tas bort under skanningsprocessen.

Utöver standardfunktionerna på bizhub C654/ C754 erbjuder Konica Minoltas bEST-teknologi (bizhub Extended Solution Technology) en brygga till utökad funktionalitet för dokumentdigitalisering och distribution som gör dessa multifunktionsmaskiner idealiska för digitalisering av stora dokumentvolymer. bEST möjliggör smidiga arbetsflöden med mängder av applikationer – skräddarsydda processer anpassade till användarnas behov. Funktionerna omfattar bland annat digitalisering av inkommande fakturor med optisk teckenigenkänning (OCR) eller optisk teckenigenkänning av zoner (Zone OCR), konvertering till specifika filformat som PDF/A för t.ex. verifierbar lagstadgad dokumentarkivering, samt direkt dokumentdistribution till befintliga affärsapplikationer.

Båda bizhub-maskinerna erbjuder komplett skanningsfunktionalitet med skanning till e-post, FTP, SMB, boxar, USB och TWAIN som standard. Med stöd för filformaten JPEG, TIFF, PDF, kompakt PDF, PPTX, XPS och kompakt XPS hanterar maskinerna alla vanliga dokumentformat. Med den inbyggda OCR-motorn,som finns som tillval, kan skannade dokument konverteras till sökbara PDF- och PPTXdokument. Dessa dokument är fullt sökbara och gör det enkelt att kopiera text från dokumenten till andra dokument och program. Förhandsgranskning sker i realtid och förhindrar att okontrollerade dokument skickas: Användaren kan kontrollera det skannade dokumentet på skärmen innan det skickas. bizhub C654/C754 kan också utrustas med utökade PDF-skanningsfunktioner som gör det möjligt att spara dokument i arkivformaten PDF/A 1b - eller PDF/A 1a via OCR-motorn. I kombination med Konica Minoltas kompakta PDF-format uppfyller denna skanningsprocess alla lagstadgade arkiveringsnormer. Denna teknik sparar även lagringsutrymme eftersom filstorleken minskas till cirka 5 % av den ursprungliga storleken.

Med komplett integrering av all relaterad program­ vara på operatörspanelen är bizhub C654/C754 idealiska för sådana uppgifter och kräver ingen separat maskinvara. Dokumentarkiveringsprocesser kan exempelvis påbörjas direkt vid p ­ anelens färgpekskärm, så att all viktig information som dokumenttyp och indexeringsfält kan anges under skanningsprocessen utan att någon efter­behandling krävs via datorn. Det finns även mängder med tilläggsmoduler som ger åtkomst till alla tänkbara system, inklusive dokumenthanteringssystem, publiceringssystem, Microsoft SharePoint, med mera.


bizhub C654/C754, kontorssystem

Kompetenta funktioner för central administration Fullständig kostnadstransparens

Förbättrad administration

Effektiv kostnadskontroll ökar användarnas kostnads­ medvetenhet och ökar verksamhetens effektivitet och produktivitet. På bizhub C654/C754 hanterar en effektiv redovisningsapplikation den centrala insamlingen av mätarställningar från alla registrerade enheter och beräknar relaterade kostnadskalkyler. Administratören kan enkelt ange utskriftskvoter för att minska utskriftsvolymerna och sänka utskriftskostnaderna. Användarnas utskrifts­kvoter registreras på alla nätverksanslutna enheter. Detaljerade rapporter kan genereras för att optimera skrivarinfrastrukturen.

bizhub C654/754 har båda inbyggda fjärrstyrnings­ funktioner som möjliggör administration och användarsupport via en vanlig webbläsare. Administrationsfunktionerna kan låsas för att förhindra att användarna ändrar inställningarna. I det olåsta läget får användarna tillgång till hjälpfunktioner och kan se vilka inställningar som gjorts av administratören. PageScope Net Care Device Manager möjliggör central implementering av systemets nätverkskonfigurationer och central statusövervakning. Programmet minskar den administrativa bördan och erbjuder snabb åtkomst och övervakning av en eller flera maskiner i nätverket. Detta maximerar driften av all övervakad utrustning och har en positiv effekt på den allmänna produktiviteten.

Tillförlitlig verifiering Med dagens moderna teknik förväntar sig administratörer att kunna spara tid och öka effektiviteten vid administrationen av skrivarinfrastrukturen. Användarna å andra sidan kräver ögonblicklig och säker åtkomst till företagets multifunktionsmaskiner. bizhub C654/C754 har all denna funktionalitet: effektiv verifieringsteknik som gör det enkelt att administrera användarbehörigheter centralt. Administratörerna kan snabbt och enkelt programmera verifieringsuppgifterna samtidigt som användarna kan utnyttja kontaktfria IC-kort eller fingeravläsare. Verifieringstekniken möjliggör även follow-me-utskrifter, en förutsättning för säkra utskrifter. Både ”Pull Printing” och säkra utskrifter finns tillgängligt på alla bEST OpenAPI-kompatibla system i nätverket. Informationen hålls säker eftersom endast personen som skickade dokumentet kan skriva ut dokumentet direkt från maskinen. Denna enkla men effektiva kontrollmetod förhindrar slöseri med papper och minskar utskriftsvolymerna.

Automatiserad service Företagsmiljöer är beroende av maximal maskin­ tillgänglighet och vill minimera insatserna för beställning av maskinservice och förbrukningsvaror. CS Remote Care är Konica Minoltas beprövade fjärrövervakningssystem som garanterar aktiv och högst flexibel service. Systemet sänder automatiskt alla relevanta systemdata direkt till Konica Minoltas serviceavdelning. CS Remote Care erbjuder även automatiserad logistik och kontrollerar regelbundet statusen på förbrukningsvaror och lager.


Miljöanpassade funktioner för en bättre miljö Oslagbara miljöprestanda

Förhindrar pappersslöseri

bizhub C654 och C754 fokuserar på minimala miljöeffekter och tillfredsställer det moderna samhällets krav på miljövänlighet och företagens krav på ekonomisk drift.

Utöver den grundläggande energibesparingsaspekten erbjuder bizhub C654 och C754 viktiga funktioner som förhindrar misstag och pappersslöseri. Den inbyggda förhandsgranskningsfunktionen i maskinerna och XPS-drivrutinen gör det möjligt att kontrollera utskriften och efterbehandlingsinställningarna innan den första sidan skrivs ut. Och funktioner som automatisk duplex och n-upp sparar papper.

bizhub C654/C754 imponerar med en mängd miljöanpassade funktioner: LED-skannerlampa, viloläge på 3 Watt och 0,5 Watt strömsparläge, fixeringsteknik med induktionsvärme och aktivering av endast skanningsenheten vilket förhindrar att utskriftsmotorn värms upp. Dessa och andra energibesparande funktioner bidrar till den extremt låga strömförbrukningen som ligger långt under gränserna för Energy Star- och Blue Angelcertifiering och ger en låg driftskostnad. bizhub C654/C754 använder också en innovativ ECO-timer som kan programmeras för arbetsdagar, specifika datum och klockslag. Funktionen analyserar automatiskt användningsmönster och optimerar inställningarna. Funktionen kan t.ex. växla till viloläge vid regelbundna lunchraster. Och tack vare den extremt snabba uppvärmningstiden på bara 22 sekunder behöver användarna inte vänta länge på sina utskrifter. Simitri® HD polymeriserad toner är ytterligare en central teknologi utvecklad av Konica Minolta som förbättrar miljöegenskaperna. Den senaste generationen av denna högkvalitativa toner ger högre utskriftskvalitet än någonsin samtidigt som biomassa i tonern minskar koldioxidutsläppen. En annan miljömässig fördel med Simitri HD är att den är lätt att utvinna från papperet vilket är nödvändigt vid pappersåtervinning.

Den nya ”ECO-mätaren” ger en översikt över den minskade pappersförbrukningen och energiförbrukningen genom användning av n-upp och duplex såväl som tidsintervall för olika energisparlägen och strömförbrukning.


bizhub C654/C754, tillval

Tillbehör och beskrivningar

Hålslag PK-520

Webbläsare LK-101v3

Sadelhäft SD-511 Efterbehandlare med häft FS-534

PDF/A + Krypteringsfunktion LK-102v3

OCR-motor LK-105v3

Tangentbordshållare KH-102

Streckkodsteckensnitt LK-106

USB-kit EK-604

Unicode-teckensnitt LK-107

USB-kit, Blåtand EK-605

Fiery kontrollenhet IC-414

Arbetsbord WT-506

OCR-teckensnitt LK-108

Interface kit IC-414 VI-506

Minne UK-204

Faxkort FK-511 2x

Efterbehandlare med häft Z-vikningsenhet FS-535 ZU-606 Säkerhetskit SC-508

Banderollfack BT-C1

Sadelhäft SD-512 Hålslag PK-521

Trådlöst nätverk SX-600

Utmatningsfack OT-503 Storkassett LU-301

Storkassett LU-204

Inbladningsenhet PI-505

ID-kortläsare För olika kortsystem Jobbseparator JS-602

Biometrisk verifiering AU-102

Monteringskit MK-735


tillbehör, bizhub C654/C754

Tillbehörsbeskrivningar bizhub C654/C754 bizhub C654/C754 Kommunikationscenter med 65/75 sidor/minut i svartvitt och 60 sidor/minut i färg. Standard Emperon™kontrollenhet med stöd för PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 och XPS. Papperskapacitet på 500 + 500 + 1 000 ark och 150 ark via manuell matning. Pappersformat från A6 till SRA3, 1,2 m banderoll och 52–300 g/m2. 2 GB minne, 250 GB hårddisk och Gigabit Ethernet som standard. KH-102 Tangentbordshållare Hållare för USB-tangentbord EK-604 USB-kit Anslutning för USB-tangentbord EK-605 USB-kit  Anslutning för USB-tangentbord, Bluetooth WT-506 Arbetsbord Hållare för verifieringsenhet BT-C1 Banderollfack Flersidig banderollutskrift FK-511 Faxkort Super G3-fax, digitala faxfunktioner SC-508 Säkerhetskit Kopieringsskydd SX-600 Trådlöst nätverk  Trådlöst nätverkskort AU-102 Biometrisk  Fingeravläsare verifiering MK-735 Monteringskit Installationskit för ID-kortläsare IC-kortläsare Stöd för olika kortsystem VI-506 Interface kit IC-414 Fiery kontrollenhet IC-414 Fiery kontrollenhet Professional färg-kontrollenhet

LU-204 Storkassett  A4–SRA3, 2 500 ark, 52–256 g/m2 LU-301 Storkassett A4, 3 000 ark, 52–256 g/m2 OT-503 Utmatningsfack  Används i ställetför efterbehandlare ZU-606 Z-vikningsenhet Z-vikning av A3-format, hålslagning med 2 eller 4 hål FS-535 Efterbehandlare Häftning av 100 ark, max utmatningskapacitet på med häft 3 200 ark SD-512 Sadelhäft Efterbehandling av broschyrer/häften, sadelvikning, brevvikning PK-521 Hålslag Hålslag för 2 eller 4 hål, automatisk växling PI-505 Inbladningsenhet Inbladning av omslag, efterbehandling JS-602 Jobbseparator Separering av t.ex. faxutskrifter FS-534 Efterbehandlare med häft  50-arks häftning,  utmatningskapacitet på 3 200 ark SD-511 Sadelhäft Efterbehandling av broschyrer/häften, sadelvikning, brevvikning PK-520 Hålslag  2 eller 4 hål, automatisk växling UK-204 Minne Minnesexpansion för i-Option LK-101v3 Webbläsare Webbläsare och bildpanel LK-102v3 PDF-förbättring PDF/A, PDF-kryptering, digitala signaturer LK-105v3 OCR-motor Sökbar PDF och PPTx LK-106 Streckkodsteckensnitt Stöd för utskrift av streckkoder LK-107 Unicode Stöd för utskrift av Unicode LK-108 OCR-teckensnitt Stöd för utskrift av OCR A- och B-teckensnitt

Efterbehandlaralternativ för bizhub C654/C754

hörn­ häftning

tvåpunkts­ häftning

hålslagning två hål

hålslagning fyra hål

duplex

kombinerad mixplex/mixmedia

inbladning, rapport

brevvikning

häften

sicksacksortering

z-vikning

banderoll­ utskrift


bizhub C654/C754, tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer bizhub C654/C754 n Kopiatorspecifikationer

n Skannerspecifikationer

Kopieringsprocess Elektrostatisk laserkopiering Tandem, indirekt Tonersystem Simitri HD® polymeriserad toner Kopierings-/utskriftshastighet A4 Upp till 65/60 (bizhub C654) (svartvitt/färg) Upp till 75/60 (bizhub C754) Kopierings-/utskriftshastighet A3 Upp till 33/30 (bizhub C654) (svartvitt/färg) Upp till 37/30 (bizhub C754) Automatisk duplexhastighet A4 Upp till 65/60 (bizhub C654) (svartvitt/färg) Upp till 75/60 (bizhub C754) Tid till första kopia/utskrift 3,7/5,3 (bizhub C654) (svartvitt/färg) 3,6/5,3 (bizhub C754) Uppvärmningstid Cirka 22 sek.1 Kopieringsupplösning 600 x 600 dpi Skalor 256 skalor (graderingar) Antal kopior 1–9,999 Originalformat A5–A3 Förstoring 25–400 % i steg om 0,1 %, autozoom Kopieringsfunktioner Kapitel Inbladning av omslag och sidor Provkopia (utskrift och skärm) Provutskrift Funktioner för digital bild Jobbinställningsminne Affischläge, bildupprepning Överlägg Stämpling Kopieringsskydd

Skanningshastighet Upp till 180/180 sidor/minut svartvitt/färg Skannerupplösning Max.: 600 x 600 dpi Skanningslägen TWAIN-skanning via nätverk Skanning till e-post (Scan-to-Me) Skanning till FTP Skanning till SMB (Scan-to-Home) Skanning till box Skanning till WebDAV Skanning till DPWS Skanning till USB Filformat JPEG TIFF PDF PDF/A 1a och 1b (tillval), Kompakt PDF, krypterad PDF, sökbar PDF (tillval) XPS, kompakt XPS, PPTX och sökbar PPTX (tillval) Skanningsdestinationer 2 100 (enskilda + grupp), LDAP-stöd Skanningsfunktioner Anteckningar (text/klockslag/datum) för PDF, upp till 400 jobbprogram, Förhandsgranskning av skanning i realtid

n Skrivarspecifikationer Utskriftsupplösning 1 800 x 600 dpi (standard) 1 200 x 1 200 dpi (hög kvalitet) (a Kontrollenhetens processor PowerPC MPC8536 @ 1,2 GHz Sidbeskrivnings- PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) språk PostScript 3 (CPSI 3017) XPS Operativsystem Windows 2000 Windows XP Windows XP64 Windows VISTA 32 Windows VISTA 64 Windows 7 Windows 7 64 Windows Server 2000 Windows Server 2003/2003x64 Windows Server 2008/2008x64 Macintosh 9.x Macintosh 10.x Unix Linux Citrix Teckensnitt 80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin Skrivarfunktioner Direktutskrift av PCL Direktutskrift av PS Direktutskrift av TIFF Direktutskrift av XPS Direktutskrift av PDF och krypterade PDF-filer Direktutskrift av OOXML (docx, xlsx, pptx) Mixmedia och mixplex Jobbprogrammering ”Easy Set” Överlägg Vattenstämpel Kopieringsskydd

n Faxspecifikationer Faxstandard Super G3 (tillval) Faxsändning Analog i-Fax färg i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax Faxupplösning Max.: 600 x 600 dpi (ultrafin) Faxkomprimering MH, MR, MMH, JBIG Faxmodem Upp till 33,6 kbps Faxmottagare 2 100 (enskilda + grupp) Faxfunktioner Polling, tidsväxling, PC-fax, kvitto till säker box, Kvitto till e-post/FTP/SMB, upp till 400 jobbprogram

n Specifikationer för boxfunktion Max. antal boxar 1 000 Max. antal dokument Upp till 3 000 dokument eller 10 000 sidor Typ av användarboxar Publik Privat (med lösenord eller verifiering) Grupp (med verifiering) Typ av systemboxar Säkra utskrifter Krypterade PDF-utskrifter Faxmottagning Fax-polling Funktioner för användar- Utskrift av sparade jobb, kombinera jobb boxar Nedladdning Sändning (e-post/FTP/SMB och fax) Kopiering mellan boxar

n Systemspecifikationer Systemminne Hårddisk Gränssnitt Nätverksprotokoll Ramtyp (frame type) Automatisk dokument- matare Pappersformat

2 048 MB 250 GB 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0 TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP Upp till 150 original, A6–A3, 35–210 g/m2 Dubbelsidig matning A6–SRA3, egna pappersformat, banderollpapper max. 1 200 x 297 mm


tekniska specifikationer, bizhub C654/C754

Pappersvikter Papperskapacitet Kassett 1 + 2 Kassett 3 Kassett 4 Manuellt matningsbord Storkassett (tillval) Storkassett (tillval) Automatisk duplex Efterbehandlingslägen (tillval) Utskriftskapacitet (med efterbehandlare) Utskriftskapacitet (utan efterbehandlare) Häftning Häftningskapacitet Brevvikning Brevvikningskapacitet Häfte Häfteskapacitet Utskrifts-/kopieringsvolym (månad) Tonerns livslängd Framkallningsenhetens livslängd Energiförbrukning Systemets mått (B x D x H, mm) Systemvikt

52–300 g/m2 Standard: 3 650 ark Max.: 6 650 ark 500 ark, A5–SRA3, 52–256 g/m2 1 500 ark, A4, 52–256 g/m2 1 000 ark, A4, 52–256 g/m2 150 ark, A6–SRA3, egna format, banderoll 52–300 g/m2 3 000 ark, A4, 52–256 g/m2 2 500 ark, A4–SRA3, 52–256 g/m2 A5–SRA3, 52–256 g/m2 Sicksacksortering, gruppering, sortering, häftning, hålslagning, inbladning, z-vikning sadelvikning, brevvikning, häfte Max.: 3 200 ark Max.: 250 ark Max.: 100 ark eller 98 ark + 2 omslagsark (upp till 209 g/m2) Max. 1 000 ark Upp till 3 ark 30 ark (fack), obegränsad Max.: 20 ark eller 19 ark + 1 omslagsark (upp till 209 g/m2) Max.: 100 ark (fack), obegränsad Rek. 125 000, Max.: 250 000 (bizhub C654) Rek. 150 000, Max.: 275 000 (bizhub C754) Svart 47 200, CMY 31 500 Svart 300 000/1 200 000 (trumma/framkallare) CMY 155 000 220-240 V / 50/60Hz Mindre än 2,1 kW TEC* 5,29 (bizhub C654) TEC* 6,17 (bizhub C754) 650 x 799 x 1151 Cirka 221 kg

n Systemfunktioner Säkerhet ISO 15408 EAL3 (under utvärdering) IP-filtrering och portblockering Nätverkskommunikation med SSL2, SSL3 och TSL1.0 Stöd för IPsec Stöd för IEEE 802.1x Användarverifiering Verifieringslogg Säker utskrift Överskrivning av hårddisk (8 standardmetoder) Hårddiskkryptering (AES 128) Automatisk rensning av minnet Konfidentiell faxmottagning Kryptering av utskriftsdata Kopieringsskydd (lösenord) Konton Upp till 1 000 användarkonton, stöd för Active Directory (användarnamn + lösenord + e-post + smb-mapp) Definition av behörigheter till funktioner Biometrisk verifiering (fingerven), tillval IC-kortverifiering (IC-kortläsare), tillval Programvara PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility Uppvärmningstiden kan variera beroende på miljö och användning a) Högsta utskriftskvalitet minskar utskriftshastigheten *Typical Electricity Consumption (per vecka) enligt Energy Star-kriterier 1


Alla specifikationer som gäller papperskapacitet förutsätter A4-papper på 80 g/m2. Alla specifikationer som gäller skanning, kopiering- eller utskriftshastigheter använder A4-format som skannas, kopieras eller skrivs ut liggande i flersidigt simplexläge. Stöd och tillgänglighet av specifikationer och funktioner är beroende av operativsystem, program, nätverksprotokoll såväl som nätverks- och systemkonfigurationer. ■■ Den angivna livslängden för skrivarens olika förbrukningsvaror är baserad på särskilda utskriftsförhållanden, bland annat vad gäller sidtäckningen för en viss pappersstorlek (5 % sidtäckning för A4). Förbrukningsvarornas faktiska livslängd varierar beroende på användningen och andra utskriftsvariabler, bland annat sidtäckning, pappersstorlek, typ av media, kontinuerlig eller periodisk användning, lufttemperatur och luftfuktighet. ■■ Vissa produktillustrationer innehåller tillbehörsutrustning. ■■ Specifikationer och tillbehör baseras på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras utan föregående meddelande. ■■ Priser och specifikationer från Konica Minolta är angivna med förbehåll för eventuella fel. ■■ Microsoft, Windows och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. ■■ Alla övriga varu- och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive innehavare. ■■ ■■ ■■

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Europaallee 17 30855 Langenhagen • Tyskland Tfn: +49 (0) 511 74 04-0 Fax: +49 (0) 511 74 10 50 www.konicaminolta.eu

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB E-post: business@konicaminolta.se, www.konicaminolta.se Solna HK: Box 9060 (Solna strandväg 96), 171 09 Solna, Tfn: 08-627 75 00, Fax: 08-627 75 57 Malmö: Box 181 (Jörgen Kocksgatan 9), 201 21 Malmö, Tfn: 040-669 73 00, Fax: 040-669 73 20 Helsingborg: Berga allé 3, 254 52 Helsingborg, Tfn: 042-24 99 70, Fax: 042-15 50 10 Göteborg: Olof Asklunds gata 6, 421 30 Västra Frölunda, Tfn: 031-709 94 50, Fax: 031-47 49 45

bizhub_C654-C754_-_Broschyr_web  
bizhub_C654-C754_-_Broschyr_web  

http://www.konicaminolta.se/fileadmin/content/se/Business_Solutions/Products/Office/MFP/Colour/bizhub_C654_C754/bizhub_C654-C754_-_Broschyr_...

Advertisement