Kommunalteknikk #1-21

Page 26

Kjell M. Jacobsen Prosjektmedarbeider Tidsskriftet Kommunalteknikk Kjell.Jacobsen@kommunalteknikk.no

Midtre Romerike Avløpsselskap, MIRA IKS, er et interkommunalt selskap som fra 1. januar 2015 overtok ansvaret for avløp og rensing i Gjerdrum, Sørum og Fet. Renseanlegget på Tangen hadde offisiell åpning 24. november 2016. Det nye kalkbehandlingsanlegget ble tatt i bruk februar/mars 2021. I forbindelse med leirskredet på Gjerdrum i romjulen 2020 fikk renseanlegget store utfordringer. Reserveløsning med avløpsrensing (1400m) og ombygd pumpestasjon tok det kun seks døgn å få på plass. Ledningsdimensjonen er PE ledning 315 SDR 17. Det måtte bygges om en pumpestasjon med en kapasitet på 120/130 m3/time. I tillegg måtte det lages en ny midlertid pumpestasjon. Foto: Kjell M. Jacobsen

Nytt kalkbehandlingsanlegg Midtre Romerike Avløpsselskap – MIRA IKS – For et par år siden fikk vi store utfordringer med slamtjenestene. Sammen med Nittedal kommune hadde vi en avtale med Norsk Gjenvinning om at de tok imot slammet vårt. Den avtalen gikk ut, og vi måtte fornye avtalen gjennom offentlige anskaffelser. Det var ingen tilbydere, men vi fikk etter hvert en ettårsavtale med Våler kommune om langtidslagring, forteller Andreas Martin Smedsrud, daglig leder MIRA IKS.

26

3

KOMMUNALTEKNIKK 1-2021