Kolibri Színház 2021-2022 éves műsor

Page 1

GYERMEK-

ÉS IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ

2021-2022 éves mûsor

Kolibri Színház Bp. VI. Jókai tér 10.

Kolibri Fészek Bp. VI. Andrássy út 74.

Kolibri Pince Bp. VI. Andrássy út 77.


KOLIBRI GYERMEK-É S I F J Ú S Á G I S Z Í N H Á Z


A TÁRSULAT 2 0 2 1 - 2 0 2 2


HARMINC ÉVES A KOLIBRI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ a tartalmakra, melyekben a különféle korcsoportok ráismernek saját élményeikre, problémáikra. Magyarországon mi játszottunk elôször csecsemôkorú nézôknek, és úttörô szerepünk volt az ifjúsági korosztály sajátos nézôpontját bemutató elôadások hazai elterjedésében is. A szakmailag magas színvonalú és gondos dramaturgiai munka eredménye, hogy a klasszikusok egyszerre szöveghû és formai újdonságokat kínáló feldolgozásai mellett rendszeressé váltak színházunkban a magyar ôsbemutatók. Elôadásainkban ismerôs tartalmakhoz társulnak a meglepetések! Külföldi kapcsolataink hozzásegítettek minket az aktuális nemzetközi sikerdarabok meghonosításához, és – ezzel párhuzamosan– a magyar szerzôk európai megismertetéséhez. Ennek legfôbb fóruma a hazánkban 2000 óta kétévente megrendezett Kaposvári Nemzetközi ASSITEJ Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé. 2003 óta folyamatos a részvételünk a több tucat társulatot felvonultató európai uniós együttmûködésekben, mint a Glitterbird, a Platform 11+, a Platform Shift+, a Small Size, valamint a jelenleg is futó EuropeFiction, PlayOn! és Mapping. Ezt honorálták idén az online közvetítésben megtartott világkonferencián, melynek keretében ASSITEJ Életmûdíjjal ismerték el eddigi munkám. A kincseket, melyekre rátalálunk a nagyvilágban, elhozzuk a Kolibri Színházba, hogy a magyar gyerekek is megismerhessék azokat. A színházi élmény hozzájárulhat személyiségük megerôsödéséhez, egész emberré válásukhoz. Szeretnénk, ha a színházunkban megélt élmények a konfliktuskezelésben, egyéni hivatásuk megtalálásában segítené ôket életük során. Egy jó gyerek- vagy ifjúsági elôadás elôsegítheti, hogy nézôink felnôttként gazdagabb, boldogabb élet éljenek majd. Bízunk a színház személyiséget és közösséget egyaránt formáló, mintaadó szerepében! Együtt növünk fel!

A kerek évforduló kiváló alkalom arra, hogy együtt ünnepeljük az elmúlt évtizedekben az alapító tagokhoz csatlakozó, több generációt felvonultató társulatot, szerzôket, alkotótársakat és az évek során velünk együtt felnövekvô, minket szeretô közönséget. Jubilálunk a szülôkkel, tanárokkal és gyerekekkel, akik visszatérôn választják elôadásainkat, újranézik a régi kedvenceket, izgatottan és bizalommal várják az új bemutatókat, a kolibris meglepetéseket. Köszöntjük fenntartóinkat, akik lehetôvé tették, hogy évrôl évre tovább fejlôdjön társulatunk. A biztos háttér alapozta meg és mûködteti gazdag repertoárunkat, melyben 0-18 éves korig minden korosztály megtalálhatja az ôt leginkább érdeklô tartalmakat.Sok mûfajban voltunk úttörôk. Ma már színházunkban a báb- és élôszínházi elôadások mellett operával, koncertekkel és mozgásszínházi produkcióval is rendszeresen találkozhatnak nézôink. Kiszélesítettük a hagyományosnak tartott gyerekszínházi korosztályokat. Lemondtunk arról, hogy korhatár nélkül, „általában” játszunk gyerekeknek, cserébe rátaláltunk azokra

Novák János ügyvezetô igazgató

4


ELÔADÁSAINK

ELÔADÁSOK A LEGKISEBBEKNEK 0-4 éveseknek

7-10 éveseknek

TODA - a csoda gyereknyelven

GIMESI DÓRA:

Glitterbird – mûvészet a legkisebbeknek • Kolibri Színház, elôcsarnok (0-3 éveseknek)

EMMA CSÖNDJE • Kolibri Színház (7 éves kortól)

HENGERGÔ

MARGIT AUER – HORVÁTH PÉTER – NOVÁK JÁNOS:

• Kolibri Színház, elôcsarnok (0-3 éveseknek)

TEKERGÔ

MÁGIKUS ÁLLATOK ISKOLÁJA

• Kolibri Fészek (0-4 éveseknek)

• Kolibri Színház (7 éves kortól)

GYEREKELÔADÁSOK

KODÁLY ZOLTÁN:

3-6 éveseknek

• Kolibri Színház (7 éves kortól)

JÁTSSZUNK HÁRY JÁNOST!

BARTOS ERIKA – NAGY ORSOLYA:

PAUL GALLICO – HORVÁTH PÉTER – NOVÁK JÁNOS:

BOGYÓ ÉS BABÓCA • Kolibri Fészek (3 éves kortól)

MACSKA VOLTAM LONDONBAN • Kolibri Színház (7 éves kortól)

MARÉK VERONIKA:

KIPPKOPP ÉS TIPPTOPP

8-11 éveseknek

• Kolibri Fészek (3 éves kortól)

FÁBRI PÉTER – NOVÁK JÁNOS:

MARÉK VERONIKA:

AZ ARANYGYAPJAS KALAND

KIPPKOPP GYEREKEI

• Kolibri Színház (8 éves kortól)

• Kolibri Fészek (3 éves kortól)

SELMA LAGERLÖF:

4-8 éveseknek

A KARÁCSONYI RÓZSA LEGENDÁJA

NEMES NAGY ÁGNES – NOVÁK JÁNOS:

BORS NÉNI

• Kolibri Színház (8 éves kortól)

• Kolibri Színház (4 éves kortól)

OSCAR WILDE – ZALÁN TIBOR:

A BOLDOG HERCEG

AXEL HACKE:

A MEDVE, AKIT VASÁRNAPNAK HÍVTAK

• Kolibri Fészek (8 éves kortól)

9-12 éveseknek

• Kolibri Fészek (4 éves kortól)

ROSEMARIE EICHINGER:

BÉKÉS PÁL:

ESZNEK-E A HALOTTAK EPERTORTÁT?

SPÁRGA-TENGERALATTJÁRÓ • Kolibri Fészek (5 éves kortól)

• Kolibri Fészek (9 éves kortól)

DÁNIEL ANDRÁS:

PETÔFI SÁNDOR:

EGY KUPAC KUFLI

JÁNOS VITÉZ

• Kolibri Fészek (5 éves kortól)

• Kolibri Színház (9 éves kortól)

JILL TOMLINSON:

A BAGOLY, AKI FÉLT A SÖTÉTBEN • Kolibri Fészek (5 éves kortól)

5


ELÔKÉSZÜLETBEN: 7-14 éveseknek

IFJÚSÁGI SZÍNHÁZI ELÔADÁSOK

EGRESSY ZOLTÁN:

JELI VIKTÓRIA - TASNÁDI ISTVÁN:

RÓZSAKIRÁLYLÁNY

kettôs:játék • Kolibri Színház (12 éves kortól)

SZENT ERZSÉBET LEGENDÁJA

MADÁCH IMRE:

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus ünnepi alkalmára a népszerû kortárs szerzô, Egressy Zoltán írt színpadi játékot színházunk számára Árpádházi Szent Erzsébet életérôl. II. András magyar király leánya még gyermekként kerül Türingiába, s már korán kitûnik a szegények és elesettek iránti szeretetével. Az áldozatos szeretet nem ismer határokat, korlátokat, és csodákra képes.

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA • Kolibri Színház (14 éves kortól)

KISS MÁRTON

A MÉHEK ISTENE • Kolibri Pince (14 éves kortól)

THOMAS MANN:

MARIO ÉS A VARÁZSLÓ

Rendezô: Novák János Tervezett bemutató: 2021. augusztus 28. Városháza Díszudvar, további elôadások az Eucharisztikus Kongresszus idejében

• Kolibri Színház (14 éves kortól)

KAI HENSEL:

KLAMM HÁBORÚJA • Kolibri Pince (14 éves kortól)

5 éves kortól

MONOBLOCK:

KERESZTESI JÓZSEF:

HELLÓ, NÁCI! LUTZ HÜBNER:

CSÜCSÖK, AVAGY A NAGY PUDINGHAJSZA

BUNYÓSSZÍV

• Kolibri Fészek

• Kolibri Pince (14 éves kortól)

• Kolibri Pince (14 éves kortól)

Császármorzsa király lányát, a finom Csokis Minyont elrabolja a gonosz Vérpuding. A kiszabadítására jelentkezô nyalánk vitézek mind megfutamodnak a feladat nehézségei elôl. Ekkor jelentkezik a királynál Csücsök, a kis kiflivég. Kalandos útja során találkozik a Rémsütikkel, a Bundáskenyérrel, a Vattacukorral, a Diós kalácsokkal és a bátor Marcipánegérrel. Az ételek nevét, formáját, ízét is felidézô szereplôk regényes történetét rímekbe öltöztette a szerzô. 2018-ban könyvéért megkapta az Év Gyerekkönyve díjat a HUBBY - Magyar Gyerekkönyv Fórum zsûrijétôl. A mulatságos helyzetekben és szerethetô figurákban gazdag mese a gyerekek számára a mindennapi étkezés során otthon újra és újra eljátszható.

BÛN ÉS BÛNHÔDÉS • Kolibri Pince (14 éves kortól)

WATERGATE • Kolibri Pince (14 éves kortól)

KRAUSZ ATTILA:

TIPLI • Kolibri Pince (15 éves kortól)

NOVÁK JÁNOS:

ADY – DALOK SZÉP ERNÔ – DALOK BEREMÉNYI GÉZA – DALOK • Kolibri Színház (14 éves kortól) • Kolibri Pince

Rendezô: Székely Andrea Tervezett bemutató: 2021. szeptember 18. 6


12 éves kortól

14 éves kortól

MARIA WOJTYSZKO:

ÚTLEVÉL

SAM, AVAGY FELKÉSZÜLÉS A CSALÁDI ÉLETRE

• Kolibri Pince A PlayOn! New Storytelling with Immensive Technologies európai színházi együttmûködés keretében készülô elôadás egy menekülô család viszontagságos útját követi nyomon a közönség aktív részvételével. A nézôk gyakorlati és morális döntései alapvetôen befolyásolják a történet kimenetelét, a család sorsát. Elôadás kiszolgáltatottságról, kölcsönös segítségnyújtásról és szolidaritásról.

• Kolibri Pince Sam neve lengyelül annyit tesz: egyedül. A kortárs lengyel drámairodalom egyik legfrissebb darabja válófélben lévô szülôk kamasz fiának útkeresését követi végig, különleges érzékenységgel és humorral beszél a gyermek-lét problémáiról. A groteszk családtörténet olyan torokszorító témákra kérdez rá, mint a válás, a vallás vagy a hagyományos családmodell túlélési lehetôsége.

Rendezô: Vidovszky György Tervezett bemutató: 2022. június

Rendezô: Gyevi-Bíró Eszter Tervezett bemutató: 2021. december 11.

5-9 éveseknek KISS NOÉMI:

4-8 éveseknek

A BÁLNA ÉS A SRÁC

TOR ÅGE BRINGSVÆRD HORVÁTH PÉTER – NOVÁK JÁNOS:

• Kolibri Fészek

LOCSPOCS ÉS A SÁRKÁNYLÁNY

A neves író és mûfordító remek gyerekkönyve után (Lámpaoltó Pöttyös néni – amelybôl hangjáték-sorozat is született) a Kolibri Színház pályázatán díjat nyert mesedarabjának fôhôse egy olyan kisfiú, aki be akarja bizonyítani a szülei és saját maga számára, hogy képes egyedül is boldogulni, így hát magányos kalandra indul az északi tenger partján. Nem sokáig marad azonban magányos, egy hasonló korú, bátor kislány társul hozzá. Barangolásuk során a Bálna mellett sok tengeri élôlénnyel találkoznak, köztük egy félelmetes sárkánypárral. Mese vagy valóság? Döntsétek el!

• Kolibri Színház Emlékeztek Locspocsra, a kis tengeri szörnyre, aki félt a víztôl, de megtanult úszni és komoly hôstetteket hajtott végre, szinte még gyerekként? Nos, Locspocs felnôtt, és házasodni készül. Szíve választottja az a sárkánylány, akivel még kölyökkorában barátkozott össze. Hanem a japán sárkánykirály nem akarja egy tengeri szörnyhöz adni a lányát! A szörnyek sem lelkesednek az ötletért. „Tûz és víz nem egymáshoz való!” Locspocs azonban nem hagyja magát, tûzön-vízen át küzd a szerelméért. Tor Åge Bringsværd norvég író Locspocs-történeteinek legújabb epizódját Kozák Katalin fordította a Kolibri Színház számára. Színpadra írta és dalszövegeket költött hozzá: Horváth Péter. Zene: Novák János

Rendezô: Markó Róbert Tervezett bemutató: 2022 ôsz

Rendezô: Novák János Tervezett bemutató: 2022 tavasz

7


SZÍNHÁZUNKRÓL A Kolibri Színházat 1992-ben a Budapest Fôvárosi Közgyûlés alapította. Az elmúlt évtizedekben sikerdarabjainkból formálódott a színház 31 darabból álló repertoárja, mely 0-18 éves korig minden korcsoport számára szellemi és érzelmi fejlôdésének megfelelô darabokat kínál. Repertoárunkra mûfaji gazdagság jellemzô, bábelôadás, prózai és zenés játékok éppúgy megtalálhatók nálunk, mint a mozgásszínház vagy az opera. A hagyományos népi, klasszikus zenei, képzômûvészeti és irodalmi értékeket képviselô darabokat és a mai szerzôk új mûveit egyaránt mûsoron tartjuk.

MAGYARORSZÁGON MI MUTATTUK BE ELÔSZÖR: 0-3 éves korú gyerekeknek csecsemôszínházi elôadást (2005-ben TODA, Négy évszak, Erdôn, mezôn, udvaron) osztályterem-színházi elôadást (2008-ban a Klamm háborúja) a kôszínházak közül elôször nálunk volt önálló munkakörrel rendelkezô színházpedagógus A 2013-ban lezajlott színházi nevelési kutatás eredményei alapján jelenleg a Kolibri Színház a legnagyobb, legtöbb fiatalt elérô magas szakmai színvonalú színházpedagógiai mûhely az országban! Csecsemôszínházi és ifjúsági színházi repertoárunk megalapozásához, gazdagodásához hazai és nemzetközi hírnevéhez jelentôsen hozzájárult az európai uniós együttmûködésekben való aktív közremûködésünk: 2003-tól a Glitterbird pályázat, majd a 2009-ben indult, kétszer négy éves Small Size, Big Citizens és Small Size – Performing Arts for Early Years, valamint az ezzel párhuzamosan futó Platform 11+ és Platform Shift+. Jelenleg 17 másik európai színház részvételével a MAPPING (20192023) európai uniós pályázatban veszünk részt, amely a legkisebbeknek szóló elôadások mûvészeti alapvetéseinek megfogalmazását, „kulturális térképre helyezését” tûzte ki célul. Az itt született elôadások Európa-szerte turnéznak majd, a programhoz tudományos vizsgálatok kapcsolódnak, az elemzések hozzáférhetôvé teszik minden érdeklôdô számára a legkisebbeknek szóló elôadások alapvetéseit, metodikáját. A PlayOn! (2019-2023) együttmûködés 9 európai színház és két egyetem részvételével a virtuális és kiterjesztett valóság színházi alkalmazásainak lehetôségét igyekszik kiaknázni, színházi és digitális szakemberek, valamint a 16 éven felüli nézôk/társalkotók bevonásával. Kiemelt rendezvényünk az ôszi Jókai téri Kolibri Évadnyitó Fesztivál, a fôvárosi Színházak Éjszakája és kétévente közremûködünk a Kaposvári ASSITEJ Biennálé megrendezésében. Támogatóink: az Emberi Erôforrások Minisztériuma, Budapest Fôváros Önkormányzata, a Nemzeti Kulturális Alap, és a Magyar Mûvészeti Akadémia, Európai Unió - Európai Bizottság Kreatív Európa Program

Titkárságvezetô: BUDAVÁRI-SOÓS KORNÉLIA Mûvészeti titkár: VÉGVÁRI ESZTER Nemzetközi referens: ZSOLDOS KRISZTINA Közönségszervezés vezetô: PÁNTI ÉVA Sajtó és PR referens: RUPP ANIKÓ Mûszaki vezetô: FARKAS ISTVÁN Fôkönyvelô: TÓVÁRI TERÉZ Gazdasági igazgató: PÁNCZÉL SÁNDOR Képzômûvészeti vezetô: OROSZ KLAUDIA Dramaturg: HORVÁTH PÉTER Színházi nevelési koordinátor: GYEVI-BÍRÓ ESZTER Rendezô: VIDOVSZKY GYÖRGY Igazgató: NOVÁK JÁNOS 8


0-3

TODA – a csoda gyereknyelven

éveseknek

Glitterbird – mûvészet a legkisebbeknek Kolibri Fészek Kolibri Színház, elôcsarnok I. félév

A Kolibri Színház bábmûvészei: Bodnár Zoltán, Szívós Károly Tisza Bea és Török Ágnes a bábozás legmodernebb irányzatait és a babákkal való játék legôsibb gesztusait ötvözik elôadásukban. Orosz Klaudia bábjai egyszerû játékelemekbôl összeállíthatóak, s a szemünk láttára az elôadás során új és új formát öltenek. Az eseménysor három átváltozó bohócfigura csetlésébôl, botlásából alakul ki. Az átváltozásokat énekhang és improvizált zenekíséret teszi még változatosabbá.

Játsszák az alkotók: Tisza Bea, Török Ágnes, Bodnár Zoltán, Szívós Károly Díszlet, jelmez: Orosz Klaudia Zenész: Korom Attila/Novák János Az elôadás idôtartama kb. 30 perc, melyet rövid játék követ.

9


0-3

HENGERGÔ

éveseknek

A Small Size – Performing Arts for Early Years európai uniós együttmûködés keretében létrejött elôadás.

Kolibri Színház, elôcsarnok II. félév Barátságos mesetérré alakul a Kolibri Színház elôcsarnoka a “hengergôk”, no meg a legkisebb nézôk számára. A “hengergôk”, ezek az izgô-mozgó-kukucskáló kukacforma élôlények mindenféle izgalmas kalandba keverednek a mintegy félórás elôadás során. Igazi, csecsemôknek szóló játék kézzel, lábbal, bábbal.

Játsszák: Török Ágnes, Szívós Károly Báb- díszlet- és jelmeztervezô: Török Ágnes Rendezô: SZÍVÓS KÁROLY Az elôadás idôtartama kb. 30 perc, melyet rövid játék követ.

10


TEKERGÔ A Small Size, Big Citizens európai uniós együttmûködés keretében létrejött elôadás.

0-4 éveseknek

Kolibri Fészek Varázslatos zenés utazás a gyerekszobában, a kertben, földön, vízen, levegôben, és a csillagok között.

Játsszák: Alexics Rita, Megyes Melinda, Ruszina Szabolcs, Mészáros Tamás Versek: Orbán Ottó Zene: Novák János Az írásvetítô képeit mozgatja: Reymeyer Dóra Rendezô: NOVÁK JÁNOS Az elôadás idôtartama kb. 30 perc, melyet rövid játék követ. Az elôadás dalai CD-n kaphatóak.

11


BARTOS ERIKA-NAGY ORSOLYA:

3

BOGYÓ ÉS BABÓCA

éves kortól

Kolibri Fészek A Kolibri Fészek elôadása egy kalandos éven át követi Bogyó, a csigafiú és Babóca, a katicalány barátságának fordulatos állomásait. Bogyó és Babóca mellett megelevenedik Bartos Erika kis állatok által benépesített mini-univerzumának többi szereplôje is: Vendel, a minden lében kanál szarvasbogárfiú, Ugri, a hiperaktív szöcskelány, Gömbi, a kis krumplibogár, Szellô, a királylányos szitakötôkislány, és még sokan mások! A kultikus mesesorozat történetei most elôször láthatóak színpadon. Kalandra fel!

Játsszák: Rácz Kármen, Ruszina Szabolcs Tervezô: Wunder Judit Zeneszerzô: Bata István Rendezô: ANDRUSKO MARCELLA Az elôadás idôtartama 45 perc.

12


MARÉK VERONIKA:

KIPPKOPP ÉS TIPPTOPP

3 éves kortól

Kolibri Fészek I. félév Marék Veronika népszerû gesztenye-hôseit kísérhetjük el kalandos, zenés kirándulásra. Kippkoppal közösen fedezhetjük fel erdô-mezô kis lakóit, és szurkolhatunk, hogy megtalálja-e társát, akit oly régóta keres, és aki olyan nagyon hasonlatos hozzá. Hát persze! Már jön is helikopter-falevélen Tipptopp, a gesztenye-lány… Kippkopp, Tipptopp, hipp-hopp, és már kész is a varázslatos erdei mese.

Játsszák: Alexics Rita, Bodnár Zoltán Zene:: Novák János Tervezô: Opra Szabó Zsófia Rendezô: TISZA BEA Az elôadás idôtartama 40 perc. Az elôadás dalai CD-n kaphatóak.

13


MARÉK VERONIKA:

3

KIPPKOPP GYEREKEI A Small Size, Big Citizens európai uniós együttmûködés keretében létrejött elôadás

éves kortól

Kolibri Fészek II. félév „Erôs a házunk, teli a kamránk” – mondja Kippkopp Tipptoppnak. „De üres a karunk. Hiányzik innen… egy gyerek!” – sóhajtja Tipptopp. Marék Veronika népszerû mesehôseinek története folytatódik, bôvül a család öt kis gesztenyegyerekkel.

Játsszák: Alexics Rita, Bodnár Zoltán, Rácz Kármen, Rácz Kriszta Zenei közremûködô: Kecskeméti Gábor Zene: Novák János Tervezô: Opra Szabó Zsófia Rendezô: TISZA BEA Az elôadás idôtartama 45 perc. Az elôadás dalai CD-n kaphatóak.

14


NEMES NAGY ÁGNES – NOVÁK JÁNOS:

BORS NÉNI

4

éves kortól

Kolibri Színház Ki ne ismerné Bors nénit? Újabb és újabb generációk jönnek el hozzánk, hogy együtt ünnepeljük 80. születésnapját. Az elôcsarnokban, a színpadon és a nézôtéren meglepetéseket készítünk Bors néninek Lackóval, Titillával, Vízimolnárral és a Játékmesterrel. „Ami jóóóó van a világon!” – énekeljük, s közben úgy érezzük, ezen a születésnapon csodákra is képesek vagyunk!

Játsszák: Molnár Piroska m.v., Ruszina Szabolcs, Megyes Melinda, Mult István, Novák János/FFehér Dániel és a KIMI-Kolibri Stúdió növendékei Zenészek: Bágyi Balázs, Friedrich Károly, Kaboldy András/Derzsi Zsolt, Tóth Tamás Zene: Novák János Tervezô: Gyarmathy Ágnes Rendezô: NOVÁK JÁNOS Az elôadás idôtartama 100 perc.

15


BÉKÉS PÁL:

SPÁRGA-TENGERALATTJÁRÓ

5 éves kortól

Kolibri Fészek II. félév „Itt hínár nô és nem virág, ez a vízi világ.” Verebek a víz alatt?! Békés Pál izgalmas meséjében VII. Moszat király, a zöldalgák ura harcot indít a vizek lakói ellen. A verebek spárga-tengeralattjárón sietnek segítségükre, a gyerekek pedig velük tartanak. A nézôk egyben a játék résztvevôi is.

Játsszák: Szívós Károly, Török Ágnes Zene: Nyesô Mari Zenei közremûködô: Bellák Miklós Bábok: Orosz Klaudia Díszlet, jelmez: Török Ágnes Rendezô: SZÍVÓS KÁROLY Az elôadás idôtartama 60 perc.

16


AXEL HACKE:

4

A MEDVE, AKIT VASÁRNAPNAK HÍVTAK

éves kortól

Kolibri Fészek Alex játékmedvéjét Vasárnapnak hívják. Füle kockás, mancsa puha, gombszemével szelíden néz. Fáj-e neki, ha megtépázzák, örül-e, ha megölelik? Mi van a derûsen csillogó gombszemek mögött? Alex nagyon szeretné kideríteni. Egy reggel a kisfiú a szobája helyett egy játékboltban ébred. Az eladó egy mackó, és a vevôk is egytôl-egyig medvék. Hamarosan Alexet is kiválasztja egy medvepapa, és hazaviszi a kicsinyének. Egy medvebocsnak, akit Vasárnapnak hívnak…

Játsszák: Alexics Rita, Nizsai Dániel, Fehér Dániel, Ruszina Szabolcs Színpadra írta: Gimesi Dóra és Nagy Orsolya Tervezte: Mátravölgyi Ákos Zene: Novák János Koreográfus: Fosztó András Rendezô: KUTHY ÁGNES Az elôadáshoz a közönségszervezéssel egyeztetve feldolgozó foglalkozás kérhetô. Fókusz: Hogyan bánjunk társainkkal? Mit jelent törôdni valakivel?

Az elôadás idôtartama 50 perc. Az elôadás dalai CD-n kaphatóak. Az elôadás jogait a Hofra Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítette.

17


DÁNIEL ANDRÁS:

5

EGY KUPAC KUFLI

éves kortól

Kolibri Fészek

„A kufli: nem is kifli, nem is kukac, nem is bab, de nem is kavics. Egy kufli sok mindenre hasonlít, és közben semmire sem. Pattog, mint egy gumilabda, pedig nem is az! Színes, mint egy nyalóka, pedig nem ehetô! Van kicsi, és van nagy. Van kövér, és van sovány. A kufli egyszóval: kufli.” A Kolibri Színház legújabb bemutatójához Dániel András különleges hangvételû kufli-meséibôl válogattunk össze egy kupacnyit. Az elôadás során betekintést nyerhettek a kuflik izgalmas és mozgalmas hétköznapjaiba, és többek között azt is megtudhatjátok, hogyan talált otthonra a hét kufli az Elhagyatott Réten. A népszerû mesesorozat történetei most elôször láthatóak színpadon. Tartsatok ti is Titusszal, Zödönnel, Bélabával, Valérral, Pofánkával, Hildával és Fityirccel ezen a szórakoztató és feledhetetlennek ígérkezô utazáson, melyet a Lóci játszik zenekarból ismert Csorba Lóránt játékos, táncba hívó zenéje kísér! Játsszák: Bárdi Gergô m.v., Fehér Dániel, Nyirkó Krisztina, Ruszina Szabolcs, Tóth József Dániel András meséi alapján írta: Nagy Orsolya Látvány,- és bábtervezô: Horváth Márk Zeneszerzô: Csorba Lóránt Rendezô: ANDRUSKO MARCELLA Az elôadás idôtartama: 60 perc.

18


JILL TOMLINSON:

A BAGOLY, AKI FÉLT A SÖTÉTBEN

5 éves kotról

Kolibri Fészek - Hupp, te nem félhetsz a sötétben. A baglyok nem félnek a sötétben. - De én félek. - De hát a baglyok éjjeli madarak. - Nem akarok éjjeli madár lenni. Nappali madár akarok lenni. - Az vagy, ami vagy. - Igen, tudom. És én az vagyok, aki fél a sötéttôl… A kis gyöngybagoly története láttán megértjük, hogy a gyermeki félelmet miként gyôzheti le a kíváncsiság, a szeretet és a tudás.

Játsszák: Tisza Bea, Mult István, Nizsai Dániel Báb-díszlet- és jelmeztervezô: Orosz Klaudia Rendezô: SZÍVÓS KÁROLY Az elôadás idôtartama 50 perc.

Az elôadáshoz a közönségszervezéssel egyeztetve feldolgozó foglalkozás kérhetô. Fókusz: Hogyan tudjuk elfogadni és legyôzni a félelmeinket?

Az elôadás jogait a Hofra Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítette.

19


7

GIMESI DÓRA:

EMMA CSÖNDJE

éves kortól

Kolibri Színház A hétéves Emma épp két hete, három napja és tíz perce jár iskolába. Más, mint az osztálytársai: különösen érzékeny a zajokra, és retteg, ha meg kell szólalnia mások elôtt. Az emberekkel nehezen kommunikál, ám a tengeri állatokat megérti. Szülei munkahelyén, a tengerbiológiai kutatóközpont állatkórházában barátja lesz a sebesült cápa, a narvál, a lamantin, a rája, a polip. Emma úgy képzeli, hogy a világ egy nagy akvárium, ô pedig egy pici tengeri uborka az akvárium fenekén. A tengeri uborkák ugyanis nem zavarnak senkit. A tengeri uborkák láthatatlanok. Egy nap végletesen legyengült, kicsi kardszárnyú delfin érkezik a kórházba. Egyedül Emma képes megérteni ôt, de ahhoz, hogy segíthessen, muszáj másokkal is megértetnie, mi a baj. Ehhez pedig le kell gyôznie önmagát. Nem lehet többé kicsi, láthatatlan tengeri uborka az akvárium fenekén. Az elôadás – amellett, hogy érinti a környezetvédelem és a klímaváltozás égetôen aktuális kérdéseit – egy különös kislány történetén keresztül mesél az egyén felelôsségérôl, a barátságról és a bátorságról a kisiskolás korosztálynak.

Játsszák: Alexics Rita, Bodnár Zoltán, Erdei Juli, Fehér Dániel, Megyes Melinda, Mult István, Nizsai Dániel, Rácz Kármen, Rácz Kriszta, Szívós Károly, Tisza Bea, Bósz Tamás m.v., Belényesi Virág s.h. Dramaturg: Horváth Péter Tervezô: Michac Gábor Zeneszerzô: Sáry Bánk Zenei vezetô: Kecskeméti Gábor Koreográfus:: Nemes Zsófia Rendezô: KUTHY ÁGNES Az elôadás idôtartama 60 perc.

Az elôadáshoz a közönségszervezéssel egyeztetve feldolgozó foglalkozás kérhetô. Fókusz: Mitôl válik valaki különlegessé? Hogyan tudom igazán elfogadni a másikat? 20


MARGIT AUER – HORVÁTH PÉTER – NOVÁK JÁNOS:

MÁGIKUS ÁLLATOK ISKOLÁJA

7 éves kortól

Kolibri Színház Milyen érzés lenne, ha lenne egy saját, csakis hozzád kötôdô állatod? Aki megért, beszélgetni tudsz vele, mindenhova elkísér, és soha többé nem kellene egyedül lenned? A valóság ötvözôdik a gyerekek képzeletvilágával. A mágikus állatokról csak a barátjuk tudja, hogy képesek beszélni, a külsô szemlélô csak egy plüssállatot lát. Mégis, a váratlan jövevények megkönnyítik a gondokkal küszködô gyerekek életét az iskolában, vidám helyzeteket teremtenek. Az izgalmas kalandok során is számíthatnak rájuk a gyerekek.

Játsszák: Megyes Melinda, Gazdag László, Szívós Károly, Török Ágnes, Krausz Gábor, Erdei Juli, Nizsai Dániel, Rácz Kármen, Alexics Rita, Bárdi Gergô m.v., Kôszegi Mária m.v., Nyakas Edit m.v., Nagy Zita m.v., Varga Dóra m.v. Tervezô: Orosz Klaudia Mozgás: Lakatos János Zenei vezetô: Kecskeméti Gábor Rendezô: NOVÁK JÁNOS Az elôadás idôtartama 130 perc egy szünettel. Az elôadás dalai CD-n kaphatóak.

Az elôadáshoz a közönségszervezéssel egyeztetve színházolvasó program kapcsolódik.

21


KODÁLY ZOLTÁN:

JÁTSSZUNK HÁRY JÁNOST!

7 éves kortól

Harsányi Zsolt és Paulini Béla szövegkönyvét bábszínpadra alkalmazta: Fábri Péter

Kolibri Színház Együtt dalolhatsz, játszhatsz az operaénekesekkel, bábosokkal, Háry János ugyanis a nézôk közül verbuvál hadsereget. Reszkess, Napóleon, mert jövünk! Kodály Zoltán halhatatlan daljátéka a Ti közremûködésetekkel valósul meg!

Bábosok: Török Ágnes, Szívós Károly Énekesek: Szegedi Csaba m.v./Cseh Antal m.v., Megyesi Schwartz Lúcia m.v., Gábor Géza m.v. Zenei vezetô: Oberfrank Péter m.v. Látvány- és bábtervezô: Orosz Klaudia Rendezô: NOVÁK JÁNOS Az elôadás idôtartama 110 perc egy szünettel.

22


PAUL GALLICO – HORVÁTH PÉTER:

MACSKA VOLTAM LONDONBAN

7 éves kortól

Kolibri Színház Péter magányos kisfiú. Hiába szeretne, nem tarthat otthon macskát. Jennie kóbor macskalány. Gyûlöli az embereket. Varázsos módon találnak egymásra. Történetük megmutatja, hogyan formál teljesebbé minket az igazi barátság.

Játsszák: Fehér Dániel, Megyes Melinda, Szanitter Dávid, Erdei Juli, Alexics Rita, Németh Tibor, Gazdag László/Mult István, Farkas Éva, Nizsai Dániel, Krausz Gábor, Bárdi Gergô m.v., Rácz Kármen, Rácz Kriszta, Abdulrachimzai Amina m.v., Benkô Bence m.v., Varga Dóra m.v., Németh Erik m.v., Almási Virág m.v. Zenészek: Baranski László/Kaboldy András, Bágyi Balázs, Tóth Tamás Színpadra alkalmazta: Horváth Péter Díszlet, jelmez, báb: Orosz Klaudia Koreográfus: Lakatos János Zene: Novák János Zenei vezetô: Bornai Szilveszter Rendezô: NOVÁK JÁNOS Az elôadás idôtartama 135 perc egy szünettel. Az elôadás dalai CD-n kaphatóak.

Az elôadáshoz a közönségszervezéssel egyeztetve színházolvasó program kapcsolódik. Az elôadás jogait a Hofra Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítette.

23


FÁBRI PÉTER:

AZ ARANYGYAPJAS KALAND

8

éves kortól

Kolibri Színház I. félév Mikortól és miért rendeznek Olimpiai játékokat a világon? Történetünk példa arra, hogyan változott a harc a kalandozások során játékká, nemes versengéssé. A trónbitorló Péliász király megrémül egy jóslattól: attól fél, hogy az ifjú Jászón a trónjára tör. Teljesíthetetlennek látszó feladattal bízza meg: hozza el Kolkhiszból a híres aranygyapjút. Jászón ötven társával indul el az Argó nevû hajón, minden akadállyal megküzdve érkeznek Kolkhiszba. Médea, a király lánya varázslattal segít a fiatal hôsnek megszerezni az aranygyapjút. Vígan és épen térnek haza Jolkoszba, ahol Jászón lesz a király. Megfogadják, hogy négyévenként összegyûlnek, hogy újra és újra összemérhessék erejüket. Úgy, ahogyan manapság teszik ezt a versenyzôk, az Olimpiákon.

Játsszák: Alexics Rita, Bárdi Gergô m.v., Bodnár Zoltán, Erdei Juli, Farkas Éva, Fehér Dániel, Gazdag László, Kormos Gyula, Krausz Gábor, Megyes Melinda, Mészáros Tamás, Mult István, Németh Tibor, Németh Viktória m.v., Nizsai Dániel, Nyakas Edit m.v., Rácz Kármen, Rácz Kriszta, Ruszina Szabolcs, Szanitter Dávid, Székely Rozália m.v., Szívós Károly, Tisza Bea, Tóth József, Török Ágnes, Vékony Brigitta m.v., Balogh Márton m.v., Bartók Borbála m.v., Fehértói Noémi m.v., Berzeviczy Attila m.v. Zenészek: Bágyi Balázs, Tóth Tamás, Dóczy Gabriella/Szilágyi Kinga Katinka/Papp Tímea Dramaturg: Horváth Péter Jelmez, báb: Orosz Klaudia Zene: Novák János Rendezô: NOVÁK JÁNOS Az elôadás idôtartama kb. 150 perc, egy szünettel. Az elôadás dalai CD-n kaphatók.

Az elôadáshoz a közönségszervezéssel egyeztetve színházolvasó program kapcsolódik.

24


OSCAR WILDE – ZALÁN TIBOR:

8

A BOLDOG HERCEG

éves kortól

Kolibri Fészek I. félév „…és az Úr felvitette magához angyalaival a két legfontosabb dolgot a földrôl: a halott kisfecskét és a megrepedt ólomszívet. A boldog herceg örökre elhagyta talapzatát. Egy beteg kisgyermek meggyógyult, egy drámaíró megírta a drámáját, a gyufaárus kislány végre nem üres kézzel ment haza. Olyan, mintha karácsony lenne.”

Játssza: Bodnár Zoltán Dramaturg: Zalán Tibor Díszlet, jelmez, báb: Orosz Klaudia Zene: Novák János Rendezô: TISZA BEA Az elôadás idôtartama 45 perc.

25


A KARÁCSONYI RÓZSA LEGENDÁJA

8

éves kortól

Selma Lagerlöf meséjét Pogány Kázmér fordítása alapján színpadra alkalmazta Horváth Péter

Kolibri Színház I. félév Csodálatos költôi mese a hit erejérôl, a csodáról és az isteni gondviselésrôl, rablókkal, szerzetesekkel, gyerekekkel. A rablók erdei lakhelye mellett minden karácsonykor, a legnagyobb hidegben, egy napra feléled az erdô, kivirágzik a világ.

Játsszák: Farkas Éva, Németh Tibor/Szanitter Dávid, Mészáros Tamás, Kormos Gyula, Tisza Bea, Mult István, Krausz Gábor, Bárdi Gergô m.v., Kôszegi Mária m.v., Erdei Juli, Sallai Virág, Bodnár Zoltán, Gazdag László Zenei közremûködô: Kecskeméti Gábor Tervezô: Orosz Klaudia Dalok: Novák János – Horváth Péter Zenei vezetô: Bornai Szilveszter Rendezô: NOVÁK JÁNOS Az elôadás idôtartama 50 perc.

26


ROSEMARIE EICHINGER:

ESZNEK-E A HALOTTAK EPERTORTÁT ?

9 éves kortól

Kolibri Fészek Megejtôen szép elôadás egy lányról, akit az iskolában furcsának tartanak, és egy fiúról, akinek meghalt az ikertestvére. Igaz mese a halálról, de mégis az életrôl. Arról, amit elveszítettünk, és arról, amire rátalálhatunk. Legfôképpen pedig a temetôbôl, a gyászból a valódi életbe vezetô kiútról, melynek során még az is kiderül, esznek-e a halottak epertortát…

Szereplôk: Grisnik Petra m.v., Fehér Dániel, Mészáros Tamás, Megyes Melinda, Török Ágnes, Szívós Károly Dramaturg: Horváth Péter Díszlet, szcenika: Farkas István Jelmez, báb: Orosz Klaudia Rendezô: SZÍVÓS KÁROLY Az elôadás idôtartama 60 perc szünet nélkül.

Az elôadáshoz a közönségszervezéssel egyeztetve feldolgozó foglalkozás kérhetô. Fókusz: Mit tegyünk, ha veszteség ér? Kire számíthatunk? Az elôadás jogait a Hofra Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítette.

27


9

PETÔFI SÁNDOR:

JÁNOS VITÉZ

éves kortól

Kolibri Színház II. félév Négy különös vándor érkezik a Nyugati pályaudvarra, kosaraikban bábok. Játszani kezdenek, körbeveszik ôket a járókelôk. A nézelôdôket magával ragadja a mese. Megelevenedik a magyar irodalom tündöklô szépségû, szó szerint elhangzó elbeszélô költeménye. Minket is hív Iluska, gonosz mostohája, és Kukorica Jancsi. Legyünk ott, amikor Jancsi legyôzi a zsiványokat, beáll huszárnak, megmenti a francia királylányt és János vitézzé lesz. Griffmadáron lovagol, óriáskirállyá választják, megbünteti a boszorkányokat, és rátalál halottnak hitt szerelmére. Kövessük ôt, hogy a mi álmaink is valóra váljanak.

Játsszák: Mészáros Tamás, Bartók Borbála m.v., Tisza Bea, Gazdag László, Ruszina Szabolcs, Megyes Melinda, Török Ágnes, Farkas Éva, Szívós Károly, Mult István, Kormos Gyula Dramaturg: Horváth Péter Díszlet, jelmez, báb: Orosz Klaudia Mozgás: Tisza Bea Zenei vezetô: Bornai Szilveszter Rendezô: NOVÁK JÁNOS Az elôadás idôtartama 120 perc egy szünettel. Az elôadás alapján készült hangoskönyv megvásárolható.

Az elôadáshoz a közönségszervezéssel egyeztetve színházolvasó program kapcsolódik.

28


JELI VIKTÓRIA – TASNÁDI ISTVÁN:

kettôs:játék

12

éves kortól

A Platform Shift+ európai uniós együttmûködés keretében létrejött elôadás.

Kolibri Színház II. félév A14 és A15 egy online videójáték chat-szobájában ismerkednek meg. Mindenben ôszinték egymással, egyetlen dolgot, a legfontosabbat kivéve. De létezhet-e kiteljesedés vélt vagy valós gyengeségeink felvállalása nélkül? Kerülôutak és párhuzamosan futó ösvények, amelyek végül a megértéshez és az elfogadáshoz vezetnek. A közönség egyik része a lánnyal, a másik része a fiúval teszi meg az utat távolodóban egymástól – egymásig.

Játsszák: Bartos Ági m.v./Szegvári Juli m.v., Fehér Dániel, Ruszina Szabolcs, Alexics Rita, Nyirkó Krisztina, Nizsai Dániel, Szanitter Dávid, Nyakas Edit m.v., Bárdi Gergô m.v., Megyes Melinda, Mészáros Tamás Díszlet: Pintér Réka Jelmez: Szabó Gergely Zene: Monori András Digitális design: Zádor Tamás, Samu Bence Mozgás: Gyevi-Bíró Eszter Rendezô: VIDOVSZKY GYÖRGY Az elôadás idôtartama 60 perc.

Az elôadáshoz a közönségszervezéssel egyeztetve feldolgozó foglalkozás kérhetô. Fókusz: Hogyan próbáljuk legyôzni a félelmeinket a kapcsolatainkban? 29


MADÁCH IMRE:

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA A PlayOn! európai uniós együttmûködés keretében létrejött elôadás.

14

éves kortól

Kolibri Színház Madách Imre nagylélegzetû drámai költeménye a gimnazisták kötelezô olvasmánya. A Kolibri Színház elôadása nem csak ôket, de a kicsivel fiatalabbakat és az idôsebbeket is megszólítja. Az alkotók a szöveg hiteles tolmácsolása mellett arra törekszenek, hogy az újszerû színpadi megoldások, a digitális látványvilág és az interaktivitás révén minden korosztály maradandó élménnyel gazdagodjon, megtalálja a mû számára legfontosabb üzenetét. Lesznek, akiket a mû filozófiai rétege indít elmélyült gondolkodásra, míg másokat az újszerû látványvilág, a zene használata, vagy a színészi játék ragad magával. Lesz, aki az Évával, a színrôl színre egyre öregedô Ádámmal, vagy a Luciferrel átélt kalandokat, a megidézett történelmi korszakokat élvezi. Kihez az Úr, kihez az „ördög” érvei állnak majd közelebb. Lucifer is, az Úr is a teremtést és az embert szolgálja. Ha ezt elfogadjuk, megértjük, hogy a kétkedés a világ megismerésének éppen olyan fontos eszköze, mint a hit, a mese vagy a tudomány. A Kolibri Színház teljes társulatát felvonultató elôadás külön érdekessége, hogy Lucifer szerepét színházunk dramaturgja, Horváth Péter József Attila-díjas író játssza.

Játsszák: Alexics Rita, Bodnár Zoltán, Erdei Juli, Farkas Éva, Fehér Dániel, Gazdag László, Horváth Péter, Kormos Gyula, Krausz Gábor, Megyes Melinda, Mészáros Tamás, Mult István, Nizsai Dániel, Nyirkó Krisztina, Rácz Kármen, Rácz Kriszta, Ruszina Szabolcs, Szanitter Dávid, Szívós Károly, Tisza Bea, Tóth József, Török Ágnes, Abdulrachimzai Amina m.v., Bósz Tamás m.v. Zene: Novák János Díszlet-és jelmeztervezô: Orosz Klaudia Digitális tervezô: Kovács Ivó Dramaturg: Horváth Péter Koreográfus: Rotter Oszkár Rendezô: NOVÁK JÁNOS Az elôadás idôtartama kb. 170 perc egy szünettel

Az elôadáshoz a közönségszervezéssel egyeztetve feldolgozó foglalkozás kérhetô. Fókusz: Mi adja egy ember értékét? Mitôl lehetünk boldogok? 30


14

KISS MÁRTON:

éves kortól

A MÉHEK ISTENE Kolibri Pince

A méhek istene. Egy ember. Egy hírhedt ember. Egy mindenki által közismert személy, ahogy eddig még senki sem látta, és ahogy még senki nem gondolt rá. Történetünk középpontjában egy háromfôs család – apa, anya és fiuk – összetett, szövevényes lélektani viszonya áll. A készülô elôadás célközönsége alapvetôen a 13-18 éves korosztály, de rajtuk keresztül közvetve megszólítjuk a tizenéveseket tanító pedagógusok és a szülôk generációját is. Mindezt játékosan, humorosan, de komolyan véve a témát, a történetet és a történelmet.

Játsszák: Grisnik Petra m.v., Mészáros Tamás, Ruszina Szabolcs, Szanitter Dávid Dramaturg: Horváth Péter Látványtervezô: Polgár Péter Zeneszerzô: Sulyok Benedek Rendezô: KISS MÁRTON Az elôadás idôtartama: kb. 80 perc szünet nélkül.

Az elôadáshoz a közönségszervezéssel egyeztetve feldolgozó foglalkozás kérhetô. Fókusz: Mit jelent jónak lenni?

31


THOMAS MANN:

MARIO ÉS A VARÁZSLÓ

14

éves kortól

Kolibri Színház I. félév Van-e esélyünk a szabad akaratra? Kívánjuk-e egymásnak, hogy legyen? Vagy jobban vágyunk arra, hogy mások uralkodjanak fölöttünk? A halhatatlan klasszikussá vált történetet fiatal nézôinknek ajánljuk.

Játsszák: Scherer Péter m.v., Bárdi Gergô m.v., Alexics Rita, Bodnár Zoltán, Nizsai Dániel, Farkas Éva, Erdei Juli, Gazdag László, Kormos Gyula, Krausz Gábor, Megyes Melinda, Mészáros Tamás, Mult István, Németh Tibor, Rácz Kármen, Rácz Kriszta, Sallai Virág, Szanitter Dávid, Szívós Károly, Tisza Bea, Török Ági, Kôszegi Mária m.v., Nagy Zita m.v., Varga Dóra m.v., Fehér Dániel Látvány: Bagossy Levente Jelmez: Béres Mónika Rendezô: BAGOSSY LÁSZLÓ Az elôadás idôtartama 70 perc.

Az elôadáshoz a közönségszervezéssel egyeztetve feldolgozó foglalkozás kérhetô. Fókusz: Mit jelent a szabad akarat? Mit érzünk, ha valakit más irányít, kiszolgáltatottá válik? Az elôadás jogait a Hofra Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítette.

32


KAI HENSEL:

14

KLAMM HÁBORÚJA

éves kortól

Kolibri Pince Egy tanár önvallomása az iskola harcterérôl, a lövészárok mélyérôl, lejtmenetben. Scherer Péter alakítását Európa-szerte fesztiváldíjakkal jutalmazták. Elôadásunkat középiskolai osztályoknak, jelenlegi, volt, és leendô diákoknak ajánljuk – biztatásul, hogy csak azért is!

Játssza: Scherer Péter m.v. Dramaturg: Kovács Kristóf Rendezô: NOVÁK JÁNOS Az elôadás idôtartama 70 perc.

Az elôadáshoz a közönségszervezéssel egyeztetve feldolgozó foglalkozás kérhetô. Fókusz: Mit tegyen meg egy tanár és mit egy diák az iskolában?

33


14

MONOBLOCK:

HELLÓ, NÁCI!

éves kortól

Kolibri Pince I. félév Egy mindennapos bunyóhoz ketten kellenek, egy elkövetô és az áldozat, ezek ketten pedig, hála a rendôrség szolgálatkész közremûködésének, leginkább egy cella mélyén ismerhetik ki egymást. Persze ha az elkövetô neonáci, az áldozat meg feketemunkás, akkor kissé bonyolultabbá válik a helyzet, a frontvonalak összekavarodnak, csak a rendôrség marad az, ami: rend-ôrség.

Játsszák: Nizsai Dániel, Fehér Dániel, Krausz Gábor Dramaturg: Kovács Kristóf Jelmez: Orosz Klaudia Játéktér: Tóth József Rendezô: TÓTH JÓZSEF Az elôadás idôtartama 70 perc.

Az elôadáshoz a közönségszervezéssel egyeztetve feldolgozó foglalkozás kérhetô. Fókusz: Mit érdemes átgondolni, ha dönteni akarunk? Az elôadás jogait a Hofra Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítette.

34


14

LUTZ HÜBNER:

BUNYÓSSZÍV

éves kortól

Kolibri Pince II. félév Jojo laza srác, de tényleg, a lazák leglazábbja: se melója, se csaja, se jövôje – csak egy bandatagsága van, igaz, csicskási minôségben, de legalább tartozik valahova. Leo fura egy vénember: bokszoló volt, mégis az aggok házában kötött ki; utál verekedni, de ragaszkodik a méltóságához. Összekerülnek, kitanítják egymást az élet és a túlélés apró mesterfogásaira, aztán nekiindulnak a világnak.

Játsszák: Bárdi Gergô m.v., Németh Tibor Díszlet, jelmez: Ignjatovic Krisztina Rendezô: BAGOSSY LÁSZLÓ Az elôadás idôtartama 60 perc.

Az elôadáshoz a közönségszervezéssel egyeztetve feldolgozó foglalkozás kérhetô. Fókusz: Hogyan változunk, ha az élet új helyzetek elé állít?

Az elôadás jogait a Hofra Színházi- és Irodalmi Ügynökség közvetítette.

35


14

BÛN ÉS BÛNHÔDÉS

éves kortól

Kolibri Pince Az ifjúsági osztálytermi monodráma kétszer negyvenöt percben foglalkozik az elôadás alapjául szolgáló Bûn és bûnhôdés címû Dosztojevszkij regénnyel és annak gondolatiságával. Az elôadásnak egyetlen szereplôje van, mert így válik igazán hangsúlyossá, hogy mennyire magányos ügy a bûn elkövetését követô feldolgozás idôszaka. A helyszín egyfajta metaforaként szolgál, a társadalomban szabadon élô emberek illuzórikus szabadságáról, hogy habár szabadon élünk, mégis mindenkinek megvan a saját börtöne.

Játssza: Kolnai Kovács Gergely m.v. A rendezô munkatársa: Gyevi Bíró Eszter, Eck Attila Rendezô: CZUKOR BALÁZS Az elôadás idôtartama kb. 90 perc szünet nélkül.

36


WATERGATE: AZ IDÔKRIPTÁK REJTÉLYE

14

éves kortól

a PlayOn! európai uniós együttmûködés keretében létrejött elôadás

Kolibri Pince Interaktív szabadulószínházi játék a klímaváltozás negatív hatásairól. Történetünk két egymásra hasonlító Idôkriptában játszódik, amelyek az elképzelt jövôbôl érkeztek, egy olyan korból, amikor drasztikusan csökkent az emberiség ivóvízkészlete. Az elôadásra jegyet váltók nem passzív nézôi, hanem aktív résztvevôi a játéknak, a jövôbôl érkezô üzenetek segítségével maguk fedik fel a küszöbön álló társadalmi és klímakatasztrófa egyes részleteit. Hogy sikerül-e a küldetésük, hogy képesek-e megelôzni a közeledô veszélyt, rajtuk múlik. A jövô az ô kezükben van.

Játsszák: Krausz Gábor, Keszte Bálint, Fekete Balázs / Eck Attila Író: Eck Attila Látványtervezô: Pajor Patrícia Interaktív látványelemek: Királyházi Csaba Játékfejlesztô konzulens: Rachel Briscoe Pedagógiai szakértô: Gyevi-Bíró Eszter Hangkép: Monori András Videó: Albert Kinga Koncepció, rendezô: VIDOVSZKY GYÖRGY Az elôadás idôtartama kb. 90 perc szünet nélkül.

37


15

KRAUSZ ATTILA:

éves kortól

TIPLI Kolibri Pince

Egy lakótelepen tengôdô srác, Peti elhatározza, hogy külföldön próbál szerencsét, megmutatja a többieknek, hogy neki sikerülni fog, kezd valamit az életével. De hamar kiderül, hogy nem ilyen egyszerû az egész: az induláshoz pénz kell, ráadásul nem is kevés. Akár mindenáron.

Játsszák: Krausz Gábor, Nizsai Dániel, Bárdi Gergô m.v., Kôszegi Mária m.v. A színészek improvizációnak felhasználásával színpadra alkalmazta: Tasnádi István Dramaturg: Tasnádi István és Vidovszky György Díszlet- és jelmeztervezô: Illés Haibo Zeneszerzô: Monori András Dalszöveg: DSP Rendezô: VIDOVSZKY GYÖRGY Az elôadás idôtartama 85 perc.

Az elôadáshoz a közönségszervezéssel egyeztetve feldolgozó foglalkozás kérhetô. Fókusz: Milyen szempontok alapján és milyen körülményektôl befolyásolva hozzuk meg az életünket meghatározó döntéseinket?

38


NOVÁK JÁNOS:

ADY-DALOK, SZÉP ERNÔ-DALOK, BEREMÉNYI GÉZA-DALOK

14

éves kortól

Kolibri Színház Novák János megzenésített Ady Endre, Szép Ernô, Bereményi Géza verseit zenésztársai közremûködésével adja elô.

39


UTAZTATHATÓ ELÔADÁSAINK A REPERTOÁRUNKON KÍVÜL

5 éves kortól

MI ÚJSÁG? Small Size – Performing Arts for Early Years európai uniós együttmûködés keretében létrejött elôadás

Játsszák az alkotók: Tisza Bea, Ruszina Szabolcs Tervezô: Orosz Klaudia Zenei konzultáns: Novák János, Bornai Szilveszter Zenei közremûködô: Novák János

Az elôadás idôtartama kb. 40 perc, melyet rövid játék köve

14 éves kortól

BÛN ÉS BÛNHÔDÉS ifjúsági osztálytermi monodráma

Játssza: Kovács Gergely m.v. Rendezô: Czukor Balázs

INTERAKTÍV SZABADTÉRI CSALÁDI PROGRAM

VITÉZ LÁSZLÓ BÁBJÁTÉK AUTOMATA Játsszák: Bodnár Zoltán, Gazdag László

40


SZÍNHÁZI NEVELÉSI PROGRAMOK:

INTERNETES JEGYVÁSÁRLÁS

Elôadásokat feldolgozó és azokra felkészítô foglalkozások : A bagoly, aki félt a sötétben, A medve, akit Vasárnapnak hívtak, Emma csöndje, Esznek-e a halottak epertortát? kettôs:játék, Az ember tragédiája, A méhek istene, Mario és a varázsló, Klamm háborúja, Helló, náci! Bunyósszív, Tipli, Watergate, Sam, avagy felkészülés a családi életre

Internetes jegyvásárlását honlapunkon keresztül többletköltség nélkül teheti meg, valamint az Interticket rendszerén keresztül is válthat:

Az elôadásokhoz kapcsolódó foglalkozások célja, hogy nézôink az elôadások után együtt beszélgetve, játszva dolgozzák fel a színházi élményt. A dráma és a színház eszközeit kínáljuk véleményük, problémáik megfogalmazásához, remélve, hogy a játék valódi közösségi élménnyé teszi a színházlátogatást. A foglalkozásokon elôzetes egyeztetés alapján vehetnek részt a csoportok, osztályok.

Korábbi évadaink legnépszerûbb elôadásait online is megtekinthetik nézôink. Az aktuális mûsor elérhetô az online-kolibriszinhaz.jegy.hu/event oldalon.

Foglalkozásvezetôk: Eck Attila, Gyevi-Bíró Eszter, Fekete Balázs, Kámán Orsolya, Keszte Bálint

a Kolibri Színház szervezésén, 1061 Bp. Jókai tér 10., hétköznapokon 9-17 óráig, valamint az elôadások kezdete elôtt egy órával az elôadások helyszínén.

KOLIBRI SZÍNHÁZOLVASÓ

www.interticket.hu

ONLINE ELÔADÁSOK

JEGYEK KAPHATÓK

KOLIBRI SZÍNHÁZOLVASÓ

Telefon: +36 1 311 0870, +36 1 312 0622 +36 30 637 7483

Az aranygyapjas kaland, János vitéz, Macska voltam Londonban, Mágikus állatok iskolája

szervezes@kolibriszinhaz.hu Hogyan válik egy irodalmi mû színházi elôadássá? Milyen alkotók vesznek részt abban a közös játékban, amit színháznak nevezünk? Minek van jelentése egy elôadásban? Milyen titkokat rejt a színház világa? Ezekrôl a kérdésekrôl beszélgetünk a kisiskolásokkal a színházolvasó foglalkozásokon.

www.kolibriszinhaz.hu Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, 2021 Felelôs kiadó: Novák János Borítóterv: Bagossy Levente Grafika: Bagossy Levente Szerkesztô: Soós Nelli Fotók: Szlovák Judit, H.S.C. Stábiskola, Albert Kinga, Németh Anna, Szántó Fanni

Foglalkozásvezetô: Hajsz Andrea

41


Kolibri Színház Bp. VI. Jókai tér 10. családi színházi elôadások, mesejátékok, ifjúsági és csecsemôszínházi elôadások

Kolibri Fészek Bp. VI. Andrássy út 74. elôadások a legkisebbeknek 0-9 éves korig

Kolibri Pince Bp. VI. Andrássy út 77. ifjúsági színházi elôadások

42


JEGYÁRAK A 2021-22. ÉVADBAN

Gyerek és ifjúsági elôadások

hétköznap

hétvége 1-12. sor

13-18. sor

Játsszunk Háry Jánost! János vitéz II. félév Macska voltam Londonban Mágikus állatok iskolája A karácsonyi rózsa (dec, jan) Az aranygyapjas kaland I. félév Emma csöndje kettôs:játék II. félév Mario és a varázsló I. félév Az ember tragédiája Új premier

1400 1400 1800 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 2000 2000 2000 1900

1400 1400 2200 2200 2300 2300 2300 2200 2300 2300 2200 2300

2100 2100 2200 2200 2200 2200 2200 2200

FÉSZEK Gyerekelôadások

hétköznap

hétvége

Tekergô A boldog herceg I. félév Spárga-tengeralattjáró II. félév Kippkopp és Tipptopp I. félév Kippkopp gyerekei II. félév Bogyó és Babóca Egy kupac kufli A bagoly, aki félt a sötétben A medve, akit Vasárnapnak hívtak Csücsök, avagy a nagy pudinghajsza Esznek-e a halottak epertortát? Idegennyelvû elôadások Új premier

1400 1600 1700 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1700 1700 1600

1400 1800 1900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1900 1800

Toda I. félév Hengergô II. félév Bors néni Locspocs II. félév

PINCE Ifjúsági és felnôtt elôadások

Klamm háborúja Bunyósszív II. félév Helló, náci! I. félév A méhek istene Tipli Sam, avagy felkészülés a családi életre Watergate Bûn és bûnhôdés Új bemutató

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

43


GYERMEK-

ÉS IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ

A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. Budapest Fôváros Önkormányzat fenntartásában, az Emberi Erôforrások Minisztériumával közös mûködtetésben mûködik.

Támogatóink:

Telefon: 311 08 70, 312 06 22, 06 30 637 7483 E-mail: info@kolibriszinhaz.hu www.kolibriszinhaz.hu